kunstenaars

Tijdens het symposium van de AWTI werd het advies uitgebracht dat wetenschap, technologie, en innovatie een veel sterkere rol moeten spelen in de maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan. Liesbeth Jans herkent zich in dit advies omdat Kunstloc zich al jaren sterk maakt voor beleid waarin de inzet van kunst in andere sectoren wordt bepleit, met als doel om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen. Want wie zijn er beter in het meedenken over creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen dan kunstenaars?