landschap

Sinds kort werkt de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze samen met kunstenaars, om burgers en ondernemers nog beter bij landbouwtransitie te betrekken. Met hulp en advies van Kunstloc op artistiek en zakelijk vlak vroeg de coörperatie succesvol een impulsgeldensubsidie aan voor het project.

De Zuiderwaterlinie is een gebied dat de grens tussen Brabant en de noordelijke helft van Nederland markeert, maar waarvan de geschiedenis bij weinig Brabanders bekend is. Rooijakkers werk ‘niet vechten, maar hechten’ is een symbool om de historische verbondenheid van de Zuiderwaterlinie te verbeelden en een illustratie van wat beeldende kunst voor een gebied als de Zuiderwaterlinie kan doen.