Leerling en Meester

Onderwijsinnovaties. Een veranderende wereld waarin wellicht nieuwe vormen van onderwijs beter aansluiten op de toekomst. Veranderingen in de relatie leerling-meester. Speciaal voor Mestmag.nl verbindt Harm Hofmans, consulent Mediakunst bij Kunstbalie, een theatervoorstelling van Lucas de Man met inspirerende praktijkvoorbeelden van nieuwe meesters.

Begin november hebben de laatste deelnemers van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) het traject van 14 maanden met succes afgerond. Marjolein Verhallen, programmaleider van LinC, laat weten dat in totaal 140 deelnemers zijn opgeleid, waarvan 15 uit Brabant. Mestmag.nl sprak met vier Brabantse deelnemers en vroeg naar hun ervaringen, wat ze geleerd hebben en hoe de cultuursector hiervan gaat profiteren.

Ze zien elkaar iedere week. Inspirerende momenten of hoort het er gewoon bij? Wat leert een middelbare scholier van zijn kunstvakdocent? We brengen de rubriek Het Licht uit de papieren versie van MEST Magazine nog een keer tot leven. Maar nu naar doceren anno 2017. Drie middelbare scholieren vertellen over hun kunstvakdocent en wat ze van hem of haar leren.

Niet iedereen in Nederland vindt even goed aansluiting in het reguliere arbeidsproces. Social label, in 2011 opgericht door Petra Janssen en Simone Kramer, zet zich in voor deze mensen. Hoe plaatsen zij deze groep mensen weer midden in de maatschappij? En wat kunnen we hiervan leren? Mestmag.nl bracht een bezoek aan het Bossche’ Werkwarenhuis.