onderwijsvernieuwing

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waar zo’n 150 leraren en schoolleiders zich onder de noemer ‘Curriculum.nu’ over bogen. Adviseur voortgezet onderwijs Annemiek Tekstra ziet kansen. ”Zet kunstvakdocenten in om mee te denken over hoe het onderwijs echt kan vernieuwen.”