Vloeibaar

Ruim 150.000 Brabanders spelen in hun vrije tijd een muziekinstrument. Waaronder een groot aantal jongeren dat muziekexamens aflegt en steeds verder doorgroeit in de instrumentale muziekwereld. Wat zijn hun drijfveren? En toekomstdromen? Mestmag.nl ging in gesprek met vier jonge talenten.

In de culturele sector zijn genoeg dwarsdenkers en friskijkers te vinden. Van die mensen bij wie je graag eens in hun hoofd zou willen kijken. Hoe komt het dat zij zaken zo anders zien en aanpakken? Wat ligt er ten grondslag aan deze dwarse manier van denken en kijken en wat levert het hen en de culturele sector op?

De provincie Noord-Brabant kent veel initiatieven rondom talentontwikkeling voor jongeren. Organisaties in de culturele sector zetten zich gezamenlijk in om talenten een podium te geven, zodat jongeren zichzelf verder kunnen ontwikkelen. De Brabantse aanpak van talentontwikkeling is hierin uniek te noemen. In dit artikel zetten we zeven van deze bijzondere kweekvijvers in de spotlight.

Kunstenaars gebruiken regelmatig oude kunstwerken voor een nieuw werk. Denk hierbij aan collages of een satirisch werk. In juridisch jargon heet dat verveelvoudiging van een werk. Wat mag er wel en wat mag niet? Een stoomcursus auteursrecht voor kunstenaars.