TON Talk, Trends, Ontwikkelingen en Nieuws #5

De populaire Trends & Ontwikkelingen die wij iedere dinsdag publiceren ken je natuurlijk al! Om jullie nog meer gevoel en diepgang te geven bij de laatste ontwikkelingen neemt documentalist Ton van der Linden jullie tweewekelijks mee langs de belangrijkste Trends, Ontwikkelingen en Nieuwtjes. Geheel in lijn met het thema Kleur bespreekt Ton in aflevering #5 van de TON Talk een aantal ontwikkelingen op het vlak van culturele diversiteit.

Culturele diversiteit. Een actueel thema. Het komende nummer van Boekman staat in het teken van culturele diversiteit, het Museumcongres in oktober zet dit thema centraal en huidig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, schreef over dit thema in haar visiebrief, met de toepasselijke naam ‘Cultuur in een open samenleving‘. In de TON Talk van deze week bespreekt Ton de volgende onderwerpen:

Politiek en de culturele sector

Diversiteit is van cruciaal belang. Kijk bijvoorbeeld naar de aandacht voor diversiteit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen of neem het betoog van Robbert van Heuven waarin hij in de discours tussen de politiek en de culturele sector ziet dat de economische politiek steeds meer vervangen wordt door de identiteits- en cultuurpolitiek.

Code Culturele Diversiteit

De Code Culturele Diversiteit (CCD) werd in 2011 vanuit de cultuursector in het leven geroepen. Het is aan de voormalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, te danken dat de CCD weer op de voorgrond is gekomen. In de beleidsbrief ‘Ruimte voor Cultuur’ uit 2015 werd de CCD benoemd als belangrijk aandachtspunt. De CCD is een praktisch instrument voor de sector om te komen tot een inclusief beleid op het terrein van Programma, Personeel, Publiek en Partners.

In november 2017 werden de resultaten gepubliceerd van het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de culturele diversiteit binnen culturele organisaties in de stad in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) .

Zo gaven 56% van de respondenten aan de CCD toe te passen, 41% heeft expliciet beleid om meer culturele diversiteit te bevorderen en 47% past de CCD impliciet toe. Daarnaast geeft 38% aan dat culturele diversiteit in de programmering onderdeel is van de core business van de organisatie. Opvallend is wel dat in 78% van de jaarverslagen culturele diversiteit niet expliciet benoemd wordt.

In het rapport is ook deze conclusie te lezen: “Het personeel in de culturele sector is de afgelopen jaren meer cultureel divers geworden, de toename is vooral te zien onder stagiaires en vrijwilligers en niet onder betaald personeel.”

Kijken buiten je eigen kaders

Stephanie Hermes, deelnemer aan de vierde editie van Leiderschap in Cultuur, schreef een betoog voor het bevorderen van diversiteit op de culturele werkvloer. Waarin ze onder andere schrijft: ‘Als een culturele werkgever werkelijk nieuwe wegen wil inslaan, vereist dat een grote nieuwsgierigheid naar de ander, moed om af te wijken van de collega’s en doorzettingsvermogen om de nieuwe richting vol te houden. Birgit Sziller van adviesbureau HRD Hamburg is duidelijk: juist heterogene teams zijn in staat om excellente prestaties te leveren.’

Diversiteit en inclusiviteit

Theater Zuidplein en MAMA zetten zich actief in voor meer diversiteit en inclusiviteit in de culturele sector. Interessant is de opmerking: ‘Veel culturele instellingen in het gesubsidieerde circuit hebben eerst een programma en zoeken vervolgens publiek. Wij draaien het om: het aanbod is wat ons publiek wil zien.’ Dat bereiken ze door middel van co-creatie, aandacht voor de totaalbeleving, voorbijgaan aan de gangbare kwaliteitseisen en afstemming van het prijsbeleid.

Tot slot

Nog een tip: AKV|St.Joost student Almicheal Fraay is bezig met een documentaire over kinderen met albinisme die gedwongen in een noodopvangcentrum verblijven in Tanzania. In Afrika worden mensen met albinisme verstoten door familie, opgejaagd en zelfs vermoord. Door een heersend bijgeloof denken veel Afrikanen dat de lichaamsdelen van albino’s een helende werking hebben. Almicheal is een crowdfundingcampagne gestart voor zijn filmproject ‘Tribe of ghosts’.

Nog één tip dan: lees ook het artikel van Jos Peters over het duurzaam vormgeven van inclusie en toegankelijkheid in de museumsector.

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland in je mailbox? Meld je dan aan voor een gratis abonnement op de mail.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie