Trends & Ontwikkelingen 1 februari 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het Rijk heeft bijna 1 miljoen euro bijgedragen aan de poging om een tekening van Peter Paul Rubens voor Nederland te behouden. Dat bevestigt het ministerie van OCW na berichtgeving in het AD en de Volkskrant.  Er werd hartgrondig gevloekt, toen bleek dat de krijttekening van Peter Paul Rubens toch aan een anonieme, telefonische koper werd verkocht en niet aan het trio partijen uit de Nederlandse culturele wereld, dat de krachten gebundeld had. Het door het kabinet beschikbaar gestelde bedrag blijft daarom in het Nationaal Aankoopfonds. De veiling van het kunstwerk van Rubens bij Sotheby’s in New York heeft prinses Christina een kleine 7,2 miljoen euro opgeleverd. Totaal verdiende de prinses aan de gehele collectie 9,6 miljoen euro.  Algemeen Dagblad ,  NRC , mogelijk  inlog vereist , De VolkskrantQuote
 • Het Rijk heeft meer kunst van de koninklijke familie gekocht dan voorheen bekend was. In de jaren tachtig zijn kunststukken die bij de paleizen ’t Loo en Huis ten Bosch horen, aangekocht door het Rijk. Dat laten het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten na vragen van NRC. NU.nl  , Quote
 • Met een nieuw klimaatsysteem, een verdubbelde opslagcapaciteit en gereinigde archeologische vondsten is het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis klaar voor de toekomst. Voor de gedeputeerden van de drie noordelijke provincies – Henk Staghouwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe) en Johannes Kramer (Fryslân) – was 25 januari het moment om het vernieuwde depot te bezoeken en daar de samenwerkingsovereenkomst voor de komende tien jaar te ondertekenen. Het NAD is sinds 1997 het gezamenlijke archeologisch depot van de drie noordelijke provincies. Drenthe
 • Dankzij een subsidie van de provincie Drenthe kunnen vmbo-scholen en het praktijkonderwijs in Zuidoost-Drenthe de komende maanden tegen sterk gereduceerd bustarief met de leerlingen een bezoek brengen aan de grootste musea in de provincie.  Het project Culturele Mobiliteit moet er voor zorgen dat meer vmbo-leerlingen kennismaken met kunst en de historische verhalen van Drenthe. Scholen kunnen naar het Drents Museum, Gevangenismuseum, Museum De Buitenplaats, Drents Archief of Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het busvervoer wordt geregeld door Stichting Kunst & Cultuur, de lesprogramma’s worden gemaakt door de educatief medewerkers van de musea. Emmen.nu
 • Oyfo-Kunst en Techniek, de samensmelting van muziekschool, museum HEIM en Crea, in Hengelo  heeft een subsidie van 150.000 euro ontvangen van Provincie Overijssel. Het geld is bedoeld voor de herbestemming van de karakteristieke gebouwen (C03, C04 en B04) van het Hazemeijer complex.  Algemeen Dagblad
 • Het Bonnefantenmuseum in Maastricht maakt goede kans om vanaf 2021 de status van rijksmuseum te krijgen. Dat zegt de Limburgse cultuurgedeputeerde Ger Koopmans. Hij put hoop uit een adviesaanvraag die minister van Engelshoven (OCW) hierover heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur. Nederland telt diverse rijksmusea. Geen daarvan ligt in Zuid-Nederland. Met een rijksstatus zou het Bonnefantenmuseum, dat nu door de provincie gefinancierd wordt, een structurele landelijke subsidie krijgen. De Limburger
 • Jeroen Kriek is op, doodmoe van het kunst- en vliegwerk waarmee hij en theatergezelschap The Young Ones de laatste jaren hebben moeten knokken om het hoofd boven water te houden. De artistiek leider zegt dat er een noodzaak is voor theatermakers in de hoofdstad van Overijssel, maar dat de steun er niet is. D66 in Zwolle en de SP in Provinciale Staten hebben al vragen gesteld over het nieuws dat The Young Ones stoppen als theatermakers.  Theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle krijgt honderdduizend euro subsidie van de provincie Overijssel uit het budget van  ‘Cultureel Aanbod en Talentontwikkeling’. rtv oost  ,  theaterkrant  ,  rtv oost
 • Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? Samen met gemeenten en hun ervaringsdeskundigen ontwikkelde de VNG een Handreiking Lokale Inclusie Agenda. VNG
 • De International Advisory Board (IABx) heeft in november 2017 advies uitgebracht aan het college van B&W over de internationale positie van Rotterdam als cultuurstad. Wat is er aan het veranderen in Rotterdam sinds het IABx advies? Op 7 februari is er een werkconferentie voor de culturele sector en alle stakeholders van het IABx advies om de resultaten tot nu toe te bespreken. RRKC
 • Het museum COMM in Den Haag staat niet op omvallen, volgens de Haagse wethouder van cultuur, Robert van Asten (D66). Volgens Van Asten hoeft de gemeente nog niet in te grijpen om het museum financieel te redden. “Daarvoor is het nog veel en veel te vroeg. Het museum staat niet op omvallen. Er is een hoop gedoe geweest over het salaris van de directeur, maar laten we voornamelijk kijken wat het museum nog kan betekenen voor de stad.” Den Haag fm
 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken is medeondertekenaar van een open brief over de EU copyright reform, waarin wordt opgeroepen om artikel 11 & 13 uit de uit de voorstellen te schrappen.  VOB

 

noord-brabant

 • Ter informatie aan Provinciale Staten een afschrift van de brief van Brabant Menu van 24 januari aan philharmonie zuidnederland met hun reactie op besluit van het orkest om te stoppen met educatieve activiteiten in het najaar van 2019. Brabant.nl
 • Rollebollend gaan ze over straat, philharmonie zuidnederland en provinciebestuurder Henri Swinkels. Het orkest eist meer subsidie en dreigt met acties die ook andere culturele instellingen in Brabant raken. Door het gekrakeel gaan de partijen toch weer om tafel, maar: ,,De relatie is echt diep onder het vriespunt gezakt.” Brabants Dagblad
 • Op 25 januari 2019 vond de slotbijeenkomst Landschappen van Allure plaats. Dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers zijn De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden, ieder met zijn eigen identiteit en dynamiek. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant organiseert op 19 februari een variant op de G1000: de Voedsel1000. Het is de bedoeling dat de deelnemers samen tot ideeën en oplossingen komen die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem. Het proces moet in juni uitmonden in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Binnenlands bestuur

 

grote brabantse gemeenten

 • Lisa Gaal (11 ) van OBS De Springplank aan de slag gaat met kunst en cultuur voor kinderen uit Breda. De nieuwe KinderCultuurnachtburgemeester gaat de ideeën uit een manifest, samen met culturele instellingen en gemeente Breda, omzetten in concrete activiteiten. Breda Vandaag
 • De gemeente Eindhoven heeft een kwartiermaker aangesteld voor het nog op te richten designmuseum in de stad. Chris Sigaloff gaat in de komende maanden onderzoeken of een rijksmuseum voor design in Eindhoven haalbaar is. Ook is de bedoeling dat zij onderzoekt wat voor vorm zo’n museum zou moeten krijgen. Chris Sigaloff krijgt daarmee een opdracht waar nogal wat tijdsdruk op staat. Omroep Brabant
 • Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) wordt komende maanden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door KWINK groep. Er worden  gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders. Daarnaast zet  KWINK Groep een schriftelijke vragenlijst uit onder de subsidieaanvragers. Ook reeds beschikbare informatie wordt zoveel als mogelijk meegenomen. De resultaten van de evaluatie van SCE worden gebruikt om de ingezette ontwikkeling met betrekking tot de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid verder vorm te geven. Cultuur Eindhoven
 • Er moet nieuw onderzoek komen naar de herkomst van een schilderij van Kandinsky dat in het Van Abbemuseum in Eindhoven hangt. Dat is de gemeente Eindhoven overeengekomen met een Joodse familie. Die houdt vol dat het werk als gevolg van het naziregime uit de kunstcollectie van hun (over)grootmoeder is verdwenen. Eindhovens Dagblad
 • Meer ambtenaren aanstellen die de bewuste verloedering van monumenten in Eindhoven tegengaan zit er niet in gezien de financiële situatie van de gemeente. Het plan van aanpak tegen de verloedering kondigt vooral enkele onderzoeken aan. De Henri van Abbestichting is blij dát er een plan ligt, maar is niet bepaald tevreden met de inhoud. Eindhovens Dagblad , mogelijk inlog vereist
 • Als de Eindhovense gemeenteraad dat wil, kan ze voorkomen dat nieuwbouw straks het zicht ontneemt op het Evoluon. Sterker nog, de gemeente heeft de nieuwe eigenaar al gewaarschuwd dat de gemeenteraad niet zal instemmen met zijn plan als er op dit punt niets verandert. Eindhovens Dagblad
 • Het vertrek van het Beursgebouw uit Eindhoven is een kans om eens te kijken wat de stad wel of juist niet wil. Dat betoogt Jan Buys in een ingezonden artikel. Buys is exploitant van de Cultuurhallen in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Op de dag van de opening van de LocHal stuurde wethouder Berend de Vries (D66) het koersdocument Spoorzone naar de gemeenteraad. ,,Tilburg zit in een flow, zoals burgemeester Weterings constateerde. Het is zonde om nu niet door te gaan”, zegt hij. Zoals de LocHal al een prima donna is aan de oostkant van de Spoorzone, zo verdient ook de ‘kale’ westzijde een blikvanger. Een hotel achter horecazaak EVE kan die ambitie invullen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg is genomineerd voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Award in de categorie voor meest duurzame gemeente. Ook Utrecht en Den Haag zijn genomineerd. De duurzaam bouwen awards worden jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.  De genomineerde gemeenten zijn geselecteerd vanwege hun voortrekkersrol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving en aantoonbare resultaten. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Wethouder Toine Theunis gaat vooralsnog niets veranderen aan de manier waarop op dit moment de subsidies worden verdeeld door het Cultuurfonds. Gerard van Zalinge (VLP) stelde hierover vragen aan de wethouder, omdat er op dit moment een aantal culturele activiteiten buiten de boot zijn gevallen bij het toekennen van subsidies. Internetbode
 • In Zundert wordt  op 8 februari voor de eerste keer sinds 2016 weer de Cultuurprijs Zundert uitgereikt. Dat gebeurt door cultuurwethouder Twan Zopfi.  Internetbode
 • De prominente bestuurders Henk Kivits, voorzitter van de raad van commissarissen van Theater aan de Parade, advocaat Reinoud van Oeijen en Harry Hendriks  (oud-directeur van Philips Benelux) vormen samen met theaterdirecteur Hans Kraaijeveld het interim-bestuur van Theater de Speeldoos in Vught. De bestuurders nemen de actuele situatie van het Vughtse theater onder de loep. Naar verwachting presenteren zij begin april de resultaten van hun onderzoek aan de gemeente. Brabants Dagblad
 • De bouw van een nieuwe cultuurhal op het voormalige RWB-terrein in Waalwijk is van de baan. Het plan sneuvelt door de explosief gestegen kosten. Een politieke meerderheid wil niet nog eens 450.000 euro ophoesten voor de bouw. Wethouder John van den Hoven (LokaalBelang) gaat nu weer in gesprek met de betrokken verenigingen De Notenkrakers, Djemm!, Next, Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bereid onderzoek te doen naar minimumtarieven voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Trouw , Arbeidsmarktagenda
 • De Boekmanstichting nodigt uit om mee te werken aan een enquête. De enquête vormt een belangrijk onderdeel van het bredere onderzoek naar de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) in de culturele en creatieve sector dat de Boekmanstichting momenteel uitvoert. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de vraag of deze inzet zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de regiegroep van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve Sector 2017-2023. De Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) is aanjager van het arbeidsmarktagendapunt over VSW’ers. Boekman
 • Op  21 januari 2019 vond de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats in Utrecht. Een verslag van Culturele Vacatures en een van Kunstenbond. Culturele vacatures , Kunstenbond
 • Een internationaal consortium onder leiding van Breda University of Applied Sciences brengt in het rapport ‘Overtourism: impact and possible policy responses’ in kaart welke gevolgen overtoerisme voor Europese bestemmingen heeft. Het onderzoek – dat in opdracht van het TRAN-comité van het Europese Parlement is verricht – inventariseert 41 van de 105 overtoerisme-bestemmingen. Hieruit blijkt dat overtoerisme veel risico’s met zich meebrengt, zoals verkeersproblemen, overlast en schadelijke milieu-effecten. Dit geldt niet alleen voor steden, maar vooral voor kustgebieden, eilanden en landelijke gebieden. Pretwerk
 • Vijftien euro. Dat mocht fotojournalist Richard Wareham vorig jaar in rekening brengen voor een van zijn foto’s, die werd verkocht via een fotobureau. De betreffende plaat sierde de voorpagina van The Lancet, een medisch tijdschrift in Groot-Brittannië. 175 fotojournalisten demonstreerden op 25 januari voor betere tarieven. Villamedia
 • Deze week kwam de vacature voor een nieuw artistiek directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam online. Na het debacle van de twee vorige directeuren, die met de nodige onrust vertrokken, is het een delicate zaak wie Ann Goldstein en Beatrix Ruf zal opvolgen. En dat is duidelijk uit de functieomschrijving af te lezen. Wie zijn kanshebbers? De Volkskrant , inlog vereist
 • Met de expositie ‘Hommage aan de mensheid’ van Jimmy Nelson opent Museum aan het Vrijthof in Maastricht in oktober dit jaar de deuren als fotografiemuseum voor Zuid-Nederland. De ambitie van Museum aan het Vrijthof-directeur Erik de Jong is groot. Om het nieuwe fotografiemuseum goed te laten ‘landen’ en te laten groeien in Limburg werkt hij o.m. samen met Fotomuseum Antwerpen, het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Centre Céramique en opleidingen als Communicatie en Multimedia Design Maastricht van Zuyd Hogeschool en Fotovakschool Nederland. De Jong is ook nog in gesprek met de gemeente Maastricht en de provincie Limburg.  De Limburger
 • De Andrew W. Mellon Foundation heeft bekend gemaakt dat het aantal vrouwen en kleurlingen in leidinggevende functies in musea in de Verenigde Staten is toegenomen, zo blijkt uit het tweede deel van Art Museum Staff Demographic Survey. Het percentage vrouwen in leidinggevende functies, inclusief directeuren, CEO’s en CFO’s, is tussen 2015 en 2018 gestegen van 57 procent naar 62 procent. De bestuursfuncties blijven echter voor het merendeel mannelijk, net als de curatorfuncties met managementverantwoordelijkheden. ArtNet news
 • De European Audiovisual Observatory heeft het rapport The legal framework for international co-productions gepubliceerd. Het rapport onderzoekt het huidige juridische kader om coproductie te ondersteunen en bevorderen. Welke Europese en internationale Filmfondsen stimuleren coproductie? Welke elementen horen in een coproductie contract te staan? Welk juridisch kader ontstaat tussen landen als basis voor coproducties? Filmproducenten.nl
 • Uit een onderzoek van Telecompaper blijkt dat in het vierde kwartaal van 2017 61 procent van de Nederlandse Netflix-abonnees aangaf deze streamingdienst vooral te gebruiken voor series. Eind 2018 was dit gedaald naar 55 procent. Tegelijkertijd wordt het filmaanbod van Netflix steeds vaker gezien als reden om gebruik te maken van de dienst. Andere beweegredenen zijn de kinderprogramma’s (zeven procent) en documentaires (zes procent). Terwijl het gebruik van Netflix verschuift van series naar films, daar gebeurt bij Videoland juist het omgekeerde. Entertainment Business
 • Op 18 januari 2019  vond in Boom Chicago, Amsterdam de middag ‘Schrijven uit alle macht’ plaats.  Hier stond de positieve insteek centraal: wat kunnen letterkundigen leren van scenarioschrijvers, en hoeveel kan een freelance journalist herkennen in het werkklimaat van de educatieve auteur of de boekvertaler? Een verslag. Auteursbond
 • Benut de kracht van het netwerk. Dat was de boodschap die de sprekers op het jaarlijkse seminar van KVB Boekwerk het gehoor voorhielden, dat het Compagnietheater in Amsterdam  op 17 januari gemakkelijk vulde. Benut het om te kunnen groeien en innoveren. KVB Boekwerk
 • Vergeleken bij 2014 is de afzet van de  categorie non-books in 2018 bijna verdubbeld. Opvallend is dat volgens dat onderzoek van KVB Boekwerk in 2018 92 procent van de non-boeken via fysieke winkels werd verkocht en slechts 8 procent via e-commerce kanalen. Deze groep producten bestaat onder meer uit kalenders, agenda’s, spelletjes, geografische kaarten en planners. Hoe ziet de markt van de planners eruit? RTLZ
 • Wat hebben de artiesten concreet aan het showcasefestival gehad? 3voor12 vroeg o.m. aan The Visual, Rimon, Karel en S10 wat hun optreden op Eurosonic Noorderslag heeft opgeleverd. 3voor12.vpro.nl
 • Lisa Gritter organiseerde een jaar geleden een panel, tijdens Eurosonic 2018, over geestelijke gezondheid in de muziekindustrie. Is er ondertussen iets veranderd? Noisey
 • Concertorganisator MOJO heeft ter ere van het vijftigjarig bestaan een stichting opgericht: stichting MOJO for Music. De stichting heeft als doel muzikanten en andere creatieven te ondersteunen door bijvoorbeeld oefenruimtes te huren, muziekinstrumenten beschikbaar te stellen of het zakelijk ondersteunen van beginnende acts. Entertainment Business
 • Poppodia Luxor Live in Arnhem, Doornroosje in Nijmegen en Gigant in Apeldoorn slaan de handen ineen om popmuziek uit Gelderland te ondersteunen. Artiesten kunnen vanaf 18 februari aankloppen bij Poppunt Gelderland voor ondersteuning van hun muzikale carrière. Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland lanceert Poppunt Gelderland op maandag 18 februari in Luxor Live. Omroep Gelderland
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra en Naburige Rechtenorganisaties Sena en NORMA lanceren gezamenlijk Music Rights on Tour. Met dit initiatief willen de drie organisaties misverstanden rondom muziek en recht wegnemen en verschillende doelgroepen voorlichten. Buma-Stemra
 • YouTube, Netflix en Spotify meest geïnstalleerde media-apps in Nederland. Entertainment Business
 • Wijbrand Schaap over het jubilerende Tivoli/Vredenburg in Utrecht, een voorbeeld van een podium waar de kruisbestuiving van muzieksoorten een feit is, en een aanwinst voor het Utrechtse stationsgebied.  Cultureel Persbureau
 • Er komt een eigen grote evenementenhal in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Een hal waar ruimte is voor duizenden mensen en voor een breed publiek. Van klassieke muziek tot popmuziek en van cabaret tot schaatsshows. Wat betekent het voor andere Brabantse podia als het Tilburgse 013 of het Eindhovense Klokgebouw?  En de evenementenzone Breepark aan de A27 in Breda ? Omroep Brabant  , Brabants Dagblad  , BN – De Stem
 • Een elektrische auto gebruiken om stroom op te wekken op een festival om daarmee het bier te koelen of een geluidsinstallatie te laten draaien. Het gaat vanaf dit jaar een aantal keer gebeuren bij evenementen in Breda. Op 1 februari is  op het terrein van dancefestival Ploegendienst bij het NAC-stadion de officiële aftrap van het Bredase project AirQon. BN – De Stem
 • Ruim 100 mensen die recent naar Nederland zijn gevlucht gingen afgelopen jaar als vrijwilliger aan de slag bij festivals in heel Nederland. Ze vergrootten hun netwerk en leerden nieuwe vaardigheden waardoor ze sneller hun weg vinden in Nederland. Op 17 januari 2019 wordt dit innovatieve project gepresenteerd tijdens de conferentie van Eurosonic Noorderslag in Groningen. VNPF
 • De Nederlandse evenementenbranche verwacht een groei in 2019. Er is vooral een grote vraag naar marketingkennis, wat kansen biedt voor marketeers. Dit blijkt uit het nieuwe Pulse Report, het trendrapport voor de evenementenbranche van Eventbrite. Entertainment Business
 • Gabbi Mesters wordt per 1 april 2019 directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Momenteel is Gabbi curator van het diversiteitsprogramma Theater Inclusief, waarbinnen zij samenwerkt met de 13 standplaatstheaters en 9 BIS theatergezelschappen. VSCD
 • Omscholing Dansers Nederland heeft een nieuwe videoclip, Transition, waarin 8 dansers hun ervaringen delen hoe het is om te stoppen met dansen en weer te gaan studeren of ander werk te zoeken. Omscholing Dansers Nederland
 • Het Nationale Ballet heeft Peggy Olislaegers benoemd als associate on research & development. Het gezelschap is met de creatie en invulling van deze functie het eerste balletgezelschap ter wereld dat een associate on research & development aanstelt. Hoe blijft de balletkunst relevant voor het publiek in de 21ste eeuw? Daar gaat ze zich mee bezig houden.  Dans magazine
 • Op 1 november 2018 heeft de stuurgroep DIP het visierapport op de toekomst van de Digitale Infrastructuur Podiumkunsten gepubliceerd. Dit rapport werd toegelicht op de algemene ledenvergaderingen van de deelnemende brancheverenigingen VVTP, NAPK en VSCD. Er is nu een transitiemanager aangesteld die een plan gaat maken dat zich geeft op de potentiële overgang van Podiumkunst.info en PubliekNL naar de DIP en de financiering.  Door het Digitale Infrastructuur Podiumkunsten (DIP), kunnen podiumkunstorganisaties effectiever en efficiënter gegevens uitwisselen, hun marketing afstemmen en zaalbezettingen vergroten. VSCD

Cultuurmarketing

 • De kunst- en cultuurwereld biedt een interessante aanblik voor een marktonderzoeker uit het bedrijfsleven. Het aantal voorstellingen en tentoonstellingen (aanbod) neemt toe, terwijl het publiek (vraag) steeds moeilijker weg te trekken is van ‘concurrenten’ als Facebook, gaming of een ‘borrel met vrienden’. In een blog geeft Mirjam Haak vanuit haar ervaring met marktonderzoek in het bedrijfsleven tips over hoe je de zalen nog vol krijgt. Nieuw in de culturele sector, ziet zij veel kansen voor het kennen van je publiekscijfers en goed marktonderzoek. Cultuurmarketing
 • Na jaren een terugloop in het aantal cursisten te hebben gezien, vond het Limburgse kunstencentrum RICK, oftewel Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie, het tijd voor verandering. Met customer engagement company Smart Connections als bondgenoot wordt er een koerswijziging uitgedokterd. Conclusie: het roer moet radicaal om. Hoe verliep dit traject, welke koers kwam hieruit voort en hoe  groeit RICK ernaartoe om de klant écht centraal te stellen binnen hun diensten. Cultuurmarketing
 • Welke marketingcases van de afgelopen twee seizoenen verdienen volgens jou een award voor de beste culturele marketingcase? Op 27 juni 2019 reikt Cultuurmarketing  in TivoliVredenburg te Utrecht de Cultuurmarketing Awards uit. Voordragen voor de derde editie van de Cultuurmarketing Awards is nu mogelijk. Cultuurmarketing
 • De 7 belangrijkste social media trends in 2019, volgens het Utrechtse Buro Dertig. Buro Dertig

Financiering

 • Het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020 is gewijzigd. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de werkwijze voor instellingen die jaarlijks te maken hebben met het vaststellingsproces van de Erfgoedwetsubsidie. Voor de overige BIS-instellingen wijzigt in deze versie niets. Cultuursubsidie
 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 27 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In 2018 zijn er zo’n zeventig uiteenlopende en bijzondere projecten van start gegaan met een bijdrage uit de regeling Digitale cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  Het Stimuleringsfonds kijkt tevreden terug op de reeks bijzondere, tegendraadse en uiteenlopende ondersteunde projecten. En er is nog meer goed nieuws: in 2019 is er structureel meer geld beschikbaar voor Digitale cultuur.  In deze top vijf deelt het team Digitale cultuur de vijf opmerkelijkste insider feiten uit de regeling. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Om ontwerpers in staat stellen samen met een partner een omgeving te creëren waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan, schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Open Oproep Ruimte voor Talent uit. Naar aanleiding van de open oproep ontvingen we 37 aanvragen. Hieruit werden er acht geselecteerd voor een bijdrage. Alissa + Nienke (Eindhoven) met EE Exclusives  en Studio Adela (Eindhoven) met Genneper Hoeve zijn geselecteerd.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand 22 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor de zevende keer tijdens Art Rotterdam presenteert het Mondriaan Fonds de tentoonstelling Prospects & Concepts. Op de tentoonstelling is werk te zien van 67 beeldend kunstenaars die een financiële bijdrage ontvingen om een start te maken met hun carrière. Het Mondriaan Fonds heeft voor deze editie kunsthistoricus Macha Roesink uitgenodigd de tentoonstelling samen te stellen. Mondriaan Fonds  , Mondriaan Fonds
 • 4 maart is de eerstvolgende deadline voor de regeling Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds.  De bijdrage is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Mondriaan Fonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Eerstvolgende deadline 11 maart. Filmfonds
 • Ben je een beginnend regisseur, schrijver, kunstenaar of producent? De flyer Talent Telt! biedt een overzicht van de mogelijkheden van het Filmfonds gericht op de ontwikkeling van je talent en de ondersteuningsmogelijkheden die bij je passen. Filmfonds
 • Op 30 januari zijn de eerste Dutch Post-production Awards uitgereikt tijdens het slot van de 36e editie van Cinemart, de internationale coproductiemarkt van International Film Festival Rotterdam. De nieuwe award, gelanceerd door het Hubert Bals Fonds (HBF), het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Post production Alliance (NPA) werd uitgereikt aan twee HBF-projecten in het laatste productiestadium. Filmfonds
 • De subsidieregeling literair grensverkeer is een samenwerking tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie. De regeling is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten en initiatieven te ondersteunen die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten en initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten door het hele taalgebied heen en de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken. Deadline 14 juni.  Vlaams Fonds voor de letteren  , Letterenfonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. In Nederland gevestigde rechtspersonen, zoals een stichting of uitgeverij,  met een aantoonbaar netwerk in het literaire veld, kunnen een aanvraag doen. Eerstvolgende deadline is 15 april 2019. Letterenfonds
 • Negen talentvolle (en nog niet gepubliceerde) schrijvers zijn geselecteerd voor de vierde editie van het Slow Writing Lab, een ‘vrije master’ die geheel gericht is op verdere ontwikkeling van hun individuele schrijverschap. Nieuw is dat voor deze vierde editie ook schrijftalent van buiten de kunstopleidingen is geselecteerd. Letterenfonds
 • Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk. De eerstvolgende deadline van deze regeling van het Fonds Podiumkunsten is 3 april. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het geven van een reeks opdrachten om composities of libretto’s te schrijven,  met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 3 april. Fonds Podiumkunsten
 • Tot en met 1 november is  het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en culturele instellingen samen te werken aan de versterking en verankering van cultuureducatie in het curriculum. Fonds voor Cultuurparticipatie , LKCA
 • 2018 was het jaar van verandering voor Festival Circolo.  De nieuwe locatie in Tilburg bood een iets compactere opstelling, maar wel een stuk intiemer. Mede door het cultuurfonds Brabant C heeft het festival deze stap kunnen maken. Een gesprek met Marc Eysink Smeets, directeur van Festival Circolo, om erachter te komen hoe en waarom het festival de stap naar Tilburg heeft gemaakt. Brabant C
 • De Mengfabriek, gevestigd aan de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch, was vroeger een mengvoederfabriek van Firma de Heus, en nu een broedplaats en living lab. Een plek waar ondernemers, zowel ervaren ondernemers, als beginnende start- ups, samen werken aan een circulaire economie door gebruik te maken van alle expertises. Brabant C investeert in De Mengfabriek. Een gesprek met initiatiefnemers Michael Bol en Kirsti Pol. Brabant C
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft het besluit omtrent het subsidieplafond PLUS-projecten tranche 2 2019 gepubliceerd. Het is weer mogelijk om vanaf 1 februari t/m 28 februari subsidie aan te vragen voor een project. Daarnaast  zijn de besluiten van de tweede ronde van het Snelgeldfonds 2018 gepubliceerd.  Cultuur Eindhoven
 • Van 9 tot 14 februari 2019 zullen in totaal 250 talenten, zo’n 130 experts en het Berlijnse publiek tijdens het Filmfestival Berlijn verslag uitbrengen van situaties waarbij zij tijdens hun creatieve proces zijn gestruikeld en waarbij zij andere wegen hebben moeten inslaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. De ongeveer 100 workshops, lezingen en filmdiscussies, die tijdens dit (door Creative Europe MEDIA gesteunde) trainingsevent plaatsvinden, zullen zich ook richten op de bewuste keuze om ‘dingen verkeerd te doen’. Onder de 250 deelnemers bevinden zich drie Nederlandse talenten: Stefanie Kolk, Loes Komen en Hugo Emmerzael. Creative Europe Desk
 • De dichtbundel Habitus van Radna Fabias heeft de Awater Poëzieprijs 2018 gewonnen. Tweeëndertig Nederlandse en Vlaamse beroepslezers (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) kozen uit het poëzieaanbod van het afgelopen jaar de bundel die zij het meest waarderen. De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater,ter waarde van € 500,- . Dat bedrag is weliswaar bescheiden, maar de symbolische waarde van de prijs is groot: ze representeert de waardering van de gezamenlijke poëziekritiek.  Poëzieclub
 • Alle cijfers  van crowdfundingplatform Voor de kunst over het voorbije jaar 2018 in een infographic. Voor de Kunst
 • Sinds enkele weken loopt er een crowdfunding om werk van Lodewijk Schelfhout (1881-1943) aan de collectie van het Deurnese museum De Wieger toe te kunnen voegen. Het gaat om twaalf werken met een getaxeerde verzekeringswaarde van 13.175 euro. Eindhovens Dagblad
 • Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een conceptwetsvoorstel ingediend waarin voortaan de openbaarheid vereist is over donateurs van maatschappelijke instellingen, waaronder de cultuursector. Het gaat om NAW-gegevens van donateurs bij giften boven de 15.000 euro. Dit voorstel raakt mogelijk de giften aan ruim 300.000 maatschappelijke organisaties in Nederland. Er is vanuit de filantropiesector breed en groot verzet tegen het conceptwetsvoorstel. De Museumvereniging staat pal voor het publieke belang van musea en is buitengewoon kritisch over dit voorstel. De vereniging zal de bezwaren ertegen kenbaar maken. De Dikke BlauweTrouw , Museumvereniging
 • De Man Booker prijs is op zoek naar een nieuwe sponsor nadat het hedgefondsbedrijf Man Group aankondigde dat het zijn 18-jarige relatie met de meest prestigieuze literaire prijs van Groot-Brittannië zou beëindigen. The Guardian

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • De Akademie van Kunsten krijgt acht nieuwe leden. De nieuwe leden zijn: Riek Bakker, Krisztina de Châtel, Anthony Heidweiller, Claudy Jongstra, Charl Landvreugd, Nelleke Noordervliet, Fiona Tan en Gwyneth Wentink. Leden van de Akademie van Kunsten zijn vooraanstaande kunstenaars uit de hele breedte van de kunsten. Zij worden gekozen op grond van nominaties. De nieuwe leden worden op 28 maart geïnstalleerd. Akademie van Kunsten

 

architectuur en vormgeving

 • Architectuur kan mensen gelukkig maken, maar ze kan zo veel meer. Ze kan ook economische, culturele en ecologische condities beïnvloeden, afhankelijk van ontwerp en detaillering. Maar wat is daarvoor nodig en hoe gaat het in zijn werk? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Voor een circulaire stad is het essentieel dat activiteiten en voorzieningen op een zo klein mogelijke schaal worden georganiseerd, betoogt Hermen Jansen van VenhoevenCS architecture+urbanism. Tijdens een studiedag van het ministerie van BZK voor wetgevingsjuristen presenteerde hij zijn visie op de circulaire ‘Stad van de Toekomst’.  Hermen Jansen over welke weeffouten opgelost moeten worden en welke cruciale rol de schaal van een stad daarbij speelt. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Bij toenemende stedelijke groei komen kwalitatieve waarden zoals duurzaamheid en geluk in het gedrang. Daarom is een herbezinning nodig op stedelijke waarden. Dat is de uitkomst van de debatavond ‘Rethinking urban growth’ op 16 januari in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, die mede georganiseerd werd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Gebiedsontwikkeling.nu , Pakhuis De Zwijger
 • Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord en Kerckebosch Zeist zijn uit dertig inzendingen genomineerd voor eindoverwinning van de prijsvraag Bouwen en Biodiversiteit. Het Wervenpark in Dordrecht en Amstel-Stad Biodivers kregen een speciale vermelding. De Architect
 • Met hun Tiny House Academy begeleiden Jan Willem van der Male en Noortje Veerman mensen bij het maken en ontwerpen van hun droomhuisje. Trouw
 • Op 10 februari worden in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam objecten uit de archieven van Nederlandse ontwerpers geveild. Al vanaf één euro kan worden geboden op stukken als schetsen, prototypes en nooit geproduceerd meubilair. Met de laagdrempelige veiling willen de organisatoren vragen opwerpen over waardetoekenning op de designmarkt. Architectenweb
 • Op weinig plaatsen in de wereld is het zo licht als in Nederland. Dag en nacht. De Nederlandse bijdrage aan de XXII Triennale di Milano, I See That I See What You Don’t See, bestaand uit een presentatie, een programma in Milaan en Rotterdam en een publicatie, benut de complexe verhouding tussen licht en donker en tussen zien en niet zien als startpunt voor een nader begrip van de tegenstrijdige effecten van die verhouding op mens, aarde en andere organismen. Het project speculeert op de rol van design als een destructieve en mogelijk ook restauratieve kracht. Het Nieuwe Instituut

 

beeldende kunst

 • Paradiso presenteerde op 14 januari 2019 Putting the Fun back in Fundamentalism, een avond over beeldende kunst, engagement, en de relativerende kracht van humor. Een verslag. trendbeheer
 • Museum Kranenburgh in Bergen heeft er een, Rijksmuseum Twenthe in Enschede ook, net als stichting No Hero in Delden. En vanaf 2 februari heeft ook Museum Jan Cunen in Oss er een: een expositie over het naakt in de kunst. ,,We wisten het niet van elkaar, hoor. Het is kennelijk een super actueel thema’’, zegt Karin van Lieverloo, artistiek directeur van Jan Cunen over Naakt of Bloot? Brabants Dagblad

 

film en av

 • Van 8 tot en met 10 maart 2019 vormt EYE Filmmuseum de uitvalbasis van een speciale editie van Cinedans, hét festival voor dans op film. Cinedans toont niet alleen bijzondere dansfilms, maar biedt tevens een platform voor reflectie op het genre. Het is de tweede keer dat het dansfilmfestival een Practice & Potential editie organiseert, met focus op onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de dansfilm. Dans magazine
 • Het International Film Festival Rotterdam  straalt weer, met bravoure, energie en een eigen eclectische kijk op cinema, een hernieuwd zelfvertrouwen uit. HP – De Tijd
 •  “Ons geloof in cijfers is groter dan we denken”  Wat zijn de ethische en artistieke implicaties van nieuwe media? Een essay van Constant Dullaart tijdens de presentatie van de nieuwe site van DutchCulture. DutchCulture

 

letteren

 • Voor de Poëzieweek, die op 31 januari begon, schreef dichter en auteur Tom Lanoye de geschenkbundel ‘Vrij – wij?’ In aanloop naar zijn masterclass poëzie geeft hij vijf lessen in dichten. De week duurt t/m 6 februari. Trouw  , Literatuurplein
 • Worden Nederlandse romans steeds simpeler van stijl, zoals wel wordt beweerd? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zochten het uit, en concludeerden dat het wel meevalt. Zestig romans uit de periode 1955-2014 werden onderzocht.  Hieruit bleek dat zinnen in romans gemiddeld iets korter werden, dat er iets minder deelzinnen naast elkaar verschenen, en dat ze iets minder bijvoeglijke naamwoorden gingen bevatten. Daarnaast was er een lichte groei van het aantal verwijzingen naar een persoon. Deze verschillen hebben echter nauwelijks invloed op de moeilijkheid van een tekst. Er werd ook gekeken naar de moeilijkheidsgraad van kranten. De taal daarin is sinds 1955 wél eenvoudiger geworden – maar is nog altijd moeilijker dan die in romans. Universiteit Utrecht, NRC
 • “Deze bloemlezing laat zich lezen als een trefzekere en selectieve (zelf)canonisering van een nog jonge auteursgeneratie, gevarieerd maar tegelijk grotendeels eensluidend, zonder noemenswaardig dissonante stemmen. Bovenal is De wereld in jezelf volgens mij echter een prikkelend naslagwerk over Nederland in de 21ste eeuw, een intellectueel reservoir dat nog volop in beweging is, van grote waarde voor iedereen die de hedendaagse Nederlandse cultuur tracht te begrijpen. “ Sven Vitse over De wereld in jezelf  : De Nederlandse en Vlaamse literatuur van de 21ste eeuw in 60 essays van  Nina Polak en Joost De Vries. De Reactor
 • Een groep historici en schrijvers publiceert een manifest in een aantal Europese kranten, waarin wordt gewaarschuwd tegen de opkomst van populisme in Europa. The Guardian

 

muziek

 • Een groot deel van het programma van Jazz in Duketown in ’s-Hertogenbosch  is bekendgemaakt.  Basgitaristen Marcus Miller en Richard Bona zijn o.m. op de komende editie te bewonderen. Het festival is het grootste gratis festival van Nederland, het wordt van 7 t/m 10 juni gehouden. Jazzenzo
 • Engeland krijgt er een nieuwe klassieke muziekzender bij. Begin maart wordt de nieuwe Britse zender gelanceerd: Scala Radio. Doelgroep van de zender : jongeren.  Podium radio 4

 

theater en dans

 • De Nationale Opera is in twee categorieën genomineerd voor de International Opera Awards 2019: beste koor en beste nieuwe productie. Het Utrechtsch Studenten Concert is met zijn productie van Thijl genomineerd in de categorie herontdekt werk. Operamagazine
 • Vanaf 7 februari 2019 reist het vernieuwende dansfestival Moving Futures voor de vijfde keer langs elf verschillende steden in Nederland. In een even verfrissend als veelzijdig programma van voorstellingen, installaties, films en feestjes trekt een eigenzinnige generatie aan je voorbij die de dansdiscipline oprekt.  Op 15 en 16 februari vindt het festival plaats in AINSI, Maastricht. Het festival is een initiatief van de vijf landelijke productiehuizen: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, De Nieuwe Oost en Random Collision Dans Brabant

Kunst in de openbare ruimte

 • De Poolse kunstenaar Tomasz Tomaszewski liep op 30 januari voor het eerst in een Bredaas parkje waar voor oktober een kunstwerk van zijn hand komt. Terwijl de eerste sneeuwvlokken vallen loopt hij met een tolk en twee medewerkers van de gemeente over het asfaltpad dat er nu nog ligt. Hier, op de hoek van de Claudius Prinsenlaan en de Wilhelminasingel, wil Tomaszewski weer kinderkopjes neerleggen en daarin gebeiteld het spoor van een tank uit de Tweede Wereldoorlog. Omroep Brabant
 • Doloris, het surrealistische doolhof dat verrijst in het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan,  licht een tipje van de sluier op. In vijf korte filmpjes openbaart de organisatie steeds meer van het doolhof met veertig kamers en kamertjes die zijn ingericht door kunstenaars. Brabants Dagblad
 • Kunstenaars gaan bewoners Leonardus-buurt in Helmond fictief landgoed aanbieden. Planologisch zou het nogal wat voeten in de aarde hebben om een echt landgoed te laten verrijzen in de Leonardus. En dan is het nog niet eens over de financiën gegaan. Dus: wat gaat er de komende drie jaar nu daadwerkelijk gebeuren in deze wijk in de binnenstad? Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Afgelopen jaar is het door diederendirrix ontworpen Blok 59 op Strijp S in Eindhoven opgeleverd en in gebruik genomen. De toren maakt deel uit van een ensemble van drie nieuwe gebouwen in de vernieuwde spoorzone van het voormalige Philipsterrein. Het gebouw bestaat uit 156 woningen en een commerciële plint met een bedrijfsruimte. Architectenweb
 • Wat inspireert een architect bij de keuzes die hij maakt? Welk project dat hij in Noord-Brabant bouwde, ligt hem na aan het hart? Voor de Bredase architect Pascal Grosfeld is dat de aanleg van een wijngaard en de renovatie van het gastenverblijf op landgoed Sint-Catharinadal in Oosterhout. Grosfeld: “Soms wil je als architect een punt zetten, maar dat was hier niet het geval. Het is zo’n bijzonder historisch complex. Wie zijn wij om dat te willen veranderen?” Brabant Cultureel
 • Na afloop van zijn couture presentatie in Rome heeft ontwerper Addy van den Krommenacker de World of Fashion Award ontvangen. Van den Krommenacker toonde zijn collectie tijdens de modeweek AltaRoma tijdens de 21ste editie van World of Fashion. Fashion United
 • Kunstenares Anne Pillen uit Oosterhout is ongeneeslijk ziek. Leeft in feite al twee jaar in haar extra tijd. Toch vond ze in die periode de kracht om haar levensmissie te voltooien. Met de komst van de stichting AnnAtopiA is de toekomst van kunstenaarsonderkomen De Boshut in Baarle-Nassau veilig gesteld. BN – De Stem
 • Roos de Bruijn maakte  de ‘Braboog’ een paar jaar geleden al tijdens haar studie aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, in opdracht van de provincie. Jarenlang stond het werk te verstoffen in de garage van de Osse kunstenaar. Maar sinds kort is de Braboog op z’n plek bij de entree van de voormalige Pauluskerk in Oss waar nu diverse atelierruimtes zijn. Brabants Dagblad
 • Haar eerste bundel wordt  1 februari bij boekhandel Van Piere in Eindhoven gepresenteerd. Gesprek met Jessica Bartels, stadsdichter van Eindhoven, over  ‘Stof, modder en steen’. Eindhovens Dagblad
 • Wie wel eens een souk, een Arabische markt, heeft bezocht  zal zich voor eeuwig de kleuren, geuren en sferen blijven herinneren. Zo’n bombardement van belevenissen ondergaat ook de luisteraar die ‘Stranger Than Paranoia’, de nieuwste cd van Paul van Kemenade in de speler heeft gelegd. Jazznu
 • Juist door het rockgenre niet te serieus te nemen en het derde album Dadcore vol muzikale en tekstuele grapjes te stoppen, is het Eindhovense viertal Mozes and the Firstborn nu op z’n allerbest. 3voor12.vpro.nl
 • Opeens doken ze op in 2011, de mannen van de Eindhovense band Wolfendale. Ze maakten een veelbelovende start met hun debuutplaat , een collectie intelligente en nauwkeurig uitgewerkte nummers in de geest van het Amerikaanse duo Steely Dan. De band rond Sander Strick (zang/gitaar) en Marc van den Boom (bas) speelde op festivals als Noorderslag en Paaspop en deed een clubtour. Een overdonderende start dus. Na jaren stilte presenteren ze hun tweede plaat. Eindhovens Dagblad
 • De Biënnale van Venetië reikt de Zilveren Leeuw uit aan auteur-regisseur Jetse Batelaan. Hij is de eerste Nederlander die deze internationale prijs voor jong podiumkunsttalent wint.  Batelaan is momenteel artistiek leider van Theater Artemis in ’s-Hertogenbosch. Theaterkrant  ,  De Volkskrant  , Omroep Brabant
 • De Vlaams-Nederlandse theatercollectie (bewust zonder f) van jonge makers BOG. is volwassen geworden. Met een onmiskenbaar eigen gezicht bevraagt BOG. in elke voorstelling een onderwerp dat te groot lijkt om te bevatten. In het avontuurlijke, uitdagende en ongemeen grappige KID was dat het onderscheid tussen volwassenen en kinderen, in Iemand die slaapt is dat het verlangen te ontsnappen aan alles. Scenes.nu
 • Dat de strijd tussen links en rechts een ingewikkeld mijnenveld is, weten we inmiddels wel. Het is een discussie die al jaren gaande is in actualiteitenprogramma’s, op Facebook-feeds en aan de eettafel. Stem van het volk van Boy Jonkergouw voegt daar maar weinig aan toe. Het pretendeert tussen de filterbubbels in te staan, maar laat al snel de eigen blinde vlekken zien. Theaterkrant
 • Een humoristisch theaterprogramma over slavernij, kan dat? Steven Brunswijk, voorheen de ‘Braboneger’, gaat met zijn voorstelling ‘Van slaaf tot meester’ de uitdaging aan. “Als het schuurt, ben ik tevreden.”, zegt hij. Trouw  , Eindhovens Dagblad  , mogelijk inlog vereist
 • ‘De Bende van Oss’ wordt een opera. De plannen zijn weliswaar prematuur en ambitieus, zegt de organisatie zelf, maar wel degelijk ook haalbaar. De opera van Theaterstof over de Bende van Oss moet rauw worden, en volks. Peter van Aar, artistiek leider en schrijver van het script: ,Ik wil stemmen die klinken alsof er grofkorrelig schuurpapier overheen gegaan is. Een Ossenaar die tegen onrecht aanloopt en begint te vloeken: dát geluid, dat komt van onderuit, dát wil ik laten horen’ Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • De voorstelling Reinaert de Vos van Toneelgroep Maan uit Son en Breugel speelt zich af in het dierenrijk, maar alle beesten hebben verdomd veel menselijke trekjes. In het Vestzaktheater leefden kinderen en volwassenen intens mee met de belevenissen van de sluwe slechterik die zich voor zijn vermeende daden moet verantwoorden bij de koning. Eindhovens Dagblad
 • Dag van de Amateurkunst succesvol in het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Van  23 t/m 25 januari organiseerde de Nederlandse Filmacademie in samenwerking met ifs internationale filmschule köln de Geect-conferenbtie Embracing Diversity in European Filmschools. Door presentaties en interactieve workshops én met behulp van een verscheidenheid aan audiovisuele ontwerpgereedschappen en -technieken, worden stereotypen en onbewuste vooroordelen verkend, de beste en de slechtste voorbeelden vanuit de filmscholen onderzocht. De uitkomsten van deze dagen worden meegenomen in het programma van het tweede deel van de conferentie. Filmacademie
 • One Billion Rising is de wereldwijde actie om geweld tegen vrouwen te beëindigen. Op 8 februari staan studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) op tijdens de ‘Rise’ waar zij dansen tegen dit geweld. Dans magazine

Cultuureducatie en - participatie

 • In twee landelijke bijeenkomsten is er wederom  feedback gegeven op het werk van Ontwikkelteam Kunst & Cultuur. Dit keer ging het om de grote opdrachten. Deze zijn aangepast en vier (van de acht) zijn inmiddels ook al uitgewerkt. Feedback op het vierde tussenproduct Curriculum.nu.  LKCA
 • Gaming is helemaal niet zo slecht voor jongeren, zegt docent Onderzoek Mirjam Baars, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht. Integendeel, het draagt juist bij aan het ontwikkelen van ’21th century skills’. ‘Het gaat hier om vaardigheden die momenteel in het onderwijs centraal staan, zoals samenwerkings- en taalvaardigheden’. Bron.fontys
 • Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met dit doel zijn in het kader van de Poëzieweek  Lestips ontwikkeld. Er zijn drie bundels met Lestips voor poëzieonderwijs: één voor de basisschool en twee voor het voortgezet onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde lessen. Poëzieweek
 • Als Eva Wortmann het geld en het netwerk van Joop van den Ende had, wist ze het wel. Dan zou ze ervoor zorgen dat iedere jongere in elke uithoek van het land theaterlessen kan volgen. En dat bijzondere, vaak kwetsbare groepen veel meer aandacht krijgen van theatermakers. Eva Wortmann is regisseur, docent en artistiek leider van Loods13 in Emmen en Assen. LKCA
 • In 2014 introduceerden Hester Dibbits en Marlous Willemsen een nieuwe term: emotienetwerken. Het begrip raakt bij steeds meer erfgoedprofessionals en daarbuiten bekend. Wat betekent het, wat kan je ermee en wat levert het op voor het vmbo en het praktijkonderwijs? Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. LKCA
 • Hoe werken Zeeuwse scholen met De Cultuur Loper aan de drie doelen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? An evaluatie van negen deelnemende scholen op Walcheren en in de Oosterschelderegio. LKCA
 • MBO Dans  in Goes en theater De Kring in Roosendaal  gaan samenwerken. ‘Nog nooit eerder heeft een MBO-dansopleiding zich aan een theater verbonden’, zegt directeur Jan Hein Sloesen van De Kring. Het bijzondere is dat de toekomstige dansstudenten het vak leren in een theater, zowel voor als achter de schermen. Zo leren ze ook de schouwburg te doorgronden. Ook worden de studenten in Roosendaal bij evenementen ingezet. BN – De Stem
 • Het project Schoolschrijver is weer gestart. In Helmond gaat  Anja Vereijken  voor een half jaar aan de slag op een  basisschool. Ze wil de kinderen enthousiast maken om meer te gaan lezen en schrijven. Omroep Brabant
 • De reis van Ome Jan. Dat is één van de negen Helmondse oorlogsverhalen die in september worden gespeeld op negen locaties in de open lucht. Zoveel mogelijk op de plekken in de stad waar het is gebeurd. Kinderen uit de groepen zeven en acht van de openbare basisscholen in Helmond gaan deze korte toneelstukken opvoeren. Dat gebeurt tijdens de viering van 75 jaar bevrijding. Eindhovens Dagblad
 • Muziek heeft een enorme impact op onze hersenen, emoties en gedrag. Het activeert ons brein en kan zelfs fysieke pijn verzachten. Hoe kunnen we die effecten toepassen in de gezondheidszorg? En worden we slimmer van muziek? NPO Focus

Erfgoed

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) kende onlangs de aangevraagde subsidie toe voor het intensiveringsplan 2019/2020 van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit betekent dat de erfgoedsector nu gezamenlijk aan de slag kan met de uitvoering van het programma, getiteld ‘Erfgoed digitaal voor allemaal’. Netwerk Digitaal Erfgoed
 • In Parijs is op 28 januari het nominatiedossier Hollandse Waterlinies aangeboden bij UNESCO. Bij het aanbieden waren gedeputeerde Josan Meijers van Gelderland en gedeputeerde Joke Geldhof van Noord-Holland aanwezig. De Hollandse Waterlinies bestaat uit de Stelling van Amsterdam die al op de Werelderfgoedlijst staat en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen vormen zij een uniek en compleet monument van verdediging van het land met water als bondgenoot. Cultureel erfgoed
 • Het British Museum zegt dat het nooit de Elgin Marbles zal teruggeven, en verdedigt hun verwijdering als een ‘creative act’. ArtNet news

Bibliotheken

 • Eveline Aendekerk liep onlangs stage bij Theek 5 in Oosterhout. Het bezoek volgde een week nadat de nieuwe directeur van de CPNB in haar nieuwjaar speech aankondigde om samen met bibliotheken, boekhandels en uitgevers de taak van haar organisatie scherp te krijgen. Vooruitlopend op dit traject krijgt Nederland Leest haar oude focus terug. Een gesprek o.m. over de waarde van CPNB voor de bibliotheken. Bibliotheekblad
 • Bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid (‘de Manifestgroep’) gaan samenwerken om burgers dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. KB
 • Op 31 januari wordt met een feestelijke bijeenkomst in OBA Oosterdok officieel de Franstalige collectie Descartes in gebruik genomen. Deze collectie is afkomstig uit de bibliotheek van het Institut Français des Pays-Bas (IFPB) en is met 14.000 titels de grootste Franstalige boekenverzameling in Nederland. De ingebruikname is de start van de structurele samenwerking tussen de OBA en IFPB.  De collectie van het Institut Français des Pays-Bas (IFPB) gaat terug op het Maison Descartes, de Franse culturele ambassade die in 2017 door Frankrijk vanwege bezuinigingen werd gesloten. Bibliotheekblad
 • Van 28 januari tot en met 3 februari vindt de eerste Week van de Leesclub plaats. Doel van deze campagne is het stimuleren van lezers om met anderen over boeken in gesprek te gaan door deel te nemen aan leesclubs. De Week van de Leesclub is een initiatief van de drie leescluborganisaties in Nederland, drie bibliotheekorganisaties, de website Hebban.nl en het magazine Boekenpost.  Hebban , Hebban , Trouw
 • Poppenkast is een van de manieren waarmee de Bibliotheek Eindhoven kinderen vanaf jonge leeftijd kennis laat maken met taal.  Eindhovens Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie