Trends & Ontwikkelingen 1 november 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De danssector heeft een gezamenlijk advies geschreven over de toekomst van de dans in Nederland vanaf 2021. De plannen werden 31 oktober verstuurd naar Minister van Engelshoven (OCW) en belangrijke stakeholders in de danswereld. De sector doet een dringende oproep voor meer maatwerk en minder productiedwang. Theaterkrant
 • Antwoorden op de Kamervragen over de ontwerpbegroting OCW voor het jaar 2019. Rijksoverheid.nl
 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs aan Janine Jansen, op 29 oktober 2018, in de Ridderzaal. Rijksoverheid.nl
 • Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het afschaffen van de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren. Per 1 januari 2019 is – als alternatief voor die fiscale aftrek – een nieuwe subsidieregeling van kracht, mits het wetsvoorstel in december door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Wat betekenen de aanstaande wijzigingen voor rijksmonumenteigenaren? Monumenten.nl
 • De Raad voor Cultuur presenteerde tijdens de Dutch Design Week zijn sectoradvies ‘Ontwerp voor de toekomst. Pleidooi voor creatieve reflectie op maatschappelijke vraagstukken’. Cultuur.nl
 • De internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet is 29 oktober gestart. Het Invoeringsbesluit werkt onder meer de grondslagen uit – opgenomen in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet – via aanvullingen en ook de wijzigingen van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet. Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen hun standpunten over het Invoeringsbesluit zowel bij de VNG als rechtstreeks bij de internetconsultatie van het ministerie van BZK. Internetconsultatie  , VNG
 • Staatssecretaris Keijzer (EZK) laat via een brief aan de Tweede Kamer weten hoe zij om zal gaan met de aangenomen motie van het lid Wörsdörfer. In deze motie wordt gevraagd om artikelsgewijs de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nader inzichtelijk te maken. Rijksoverheid.nl
 • In samenwerking met Atlas voor gemeenten ontwikkelde de Boekmanstichting de Regionale Cultuurindex. Dit nieuwe instrument  wordt op 14 december in Utrecht gepresenteerd. Nationaal cultuurbeleid vraagt om kennis van regionale ontwikkelingen. Dit is nodig voor een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname over de geografische spreiding van cultuuraanbod, en daarmee samenhangende spreiding van publiek en geldstromen. De eerste editie van de Regionale Cultuurindex geeft een overzicht van het aanbod en het gebruik van cultuur per provincie, evenals de geldstromen die daarmee gemoeid zijn. Boekman
 • Een meerderheid in Provinciale Staten van Friesland wil zowel in 2019 als in 2020 twee miljoen euro per jaar beschikbaar stellen, om ook na het Europese culturele hoofdstadjaar 2018 de cultuur in Fryslân op de kaart te houden. Het college van Gedeputeerde Staten heeft alleen voor 2019 twee miljoen euro uitgetrokken, maar de partijen PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en D66 willen ook voor 2020 dat bedrag geven. Omroep Friesland
 • De veertien Twentse gemeenten hebben gezamenlijk ingestemd met het cultuurprofiel van de regio Twente voor de periode 2021-2024. Het cultuurprofiel Ruimte voor verbeelding is een gemeenschappelijke visie op kunst, erfgoed en media in Twente. De cultuurregio Twente wil zich profileren op drie thema’s: tijd en ruimte, traditie en innovatie, en grenzeloos Twente. De afgelopen maanden hebben de Twentse gemeenten samen met het culturele veld en de provincie Overijssel het cultuurprofiel Ruimte voor verbeelding opgesteld.  Nieuws Overijssel
 • Het Belcampo Stipendium, de tweejaarlijkse schrijfopdracht voor een jonge schrijver of dichter verbonden aan de provincie Groningen, wordt vervangen. De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben ingestemd met een nieuwe invulling van de provinciale cultuurprijzen per 2019. Het Belcampo Stipendium en de Post Middendorp Opdracht, een tweejaarlijkse documentaire-fotografieopdracht, worden vervangen door een breder opgezette Groninger Talentprijs voor alle culturele disciplines. Nieuw is ook een Groninger Cultuurprijs voor amateurs.
 • SLAG  , tzum
 • De sloop van de kunst die Hans Koetsier in 1978 maakte voor het toenmalige Giro-kantoor aan de Velperweg  is uitgevoerd met medeweten van de projectontwikkelaar die het gebouw in een appartementencomplex omtovert. Dat valt af te leiden uit e-mailcorrespondentie eerder deze maand tussen Borghese Real Estate en Huissenaar Theo Brink, oprichter en bestuurder van Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem. De informatie staat haaks op de lezing van wethouder Hans de Vroome van Cultuur. De sloop zou een gevolg zijn van miscommunicatie. De Gelderlander
 • Het Europees Parlement heeft gestemd voor een verbod op plastic voor eenmalig gebruik, als daarvoor al alternatieve producten bestaan, in een poging om de vervuiling van de oceaan te beperken – een stap die door architecten, ontwerpers en merken grotendeels wordt geprezen. Dezeen  , Europa Nu
 • De mededingingswaakhond van de Europese Commissie heeft een akkoord gegeven op de volledige overname van EMI Music Publishing door Sony. Er zouden geen concurrentiebezwaren zijn gevonden. Entertainment Business
 • Angela Merkel roept op tot grotere gendergelijkheid in de kunsten tijdens een toespraak ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de oprichting van het ministerie van Cultuur. Hyperallergic
 • Meer dan 1.000 toonaangevende architecten hebben een brief aan de Britse premier May ondertekend waarin staat dat Brexit  ‘’verwoestend’’ zou zijn voor de architectuursector. Dezeen

 

noord-brabant

 • Noord-Brabant heeft een regioprofiel cultuur aangeboden aan de minister van OCW. De minister gebruikt het regioprofiel als input voor een gezamenlijke adviesaanvraag eind dit jaar aan de Raad voor Cultuur voor het nieuwe kunstenplan 2021-2024. Het regioprofiel is een gezamenlijk product van de partners in BrabantStad (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en provincie Noord-Brabant). In het profiel is input meegenomen van een groot aantal van de overige Brabantse gemeenten en het culturele veld. Brabant.nl ,   Brabant.nl  , Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Op 26 oktober ontving choreografe en theatermaakster Pia Meuthen de Cultuurprijs 2018 uit handen van Wim van de Donk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.  Brabant.nl   , Cultuurfonds
 • Vanwege haar grote verdiensten voor cultuur, talentontwikkeling en zang in het algemeen, en die voor International Vocalist Competition (IVC) in het bijzonder, hebben Gedeputeerde Staten de provinciale onderscheiding Hertog Jan toegekend aan Annett Andriessen. Brabant.nl
 • Noord- Brabant heeft als eerste provincie een Wet op behoud van creativiteit, een manifest om het belang van creativiteit onder de aandacht te brengen en te houden. Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven ondertekenden zo’n 50 personen de wet. Brabant.nl
 • Het World Creativity Forum 2019 vindt plaats in Noord-Brabant . Dit internationale evenement over creativiteit en innovatie, brengt 2.000 professionals uit verschillende disciplines van over de hele wereld én vanuit Noord-Brabant samen. De provincie investeert in dit toonaangevende internationale evenement en in Brabant DC, het netwerk dat het organiseert. Met BrabantDC en het CWF2019 wil de provincie creatief en innovatief Brabant verbinden aan elkaar en aan de wereld. Om met creativiteit als motor voor vernieuwing te werken aan een betekenisvolle samenleving. Brabant.nl
 • De bestuurders in de proeftuin Omgevingswet in Goirle hebben overeenstemming bereikt over de gebiedsontwikkeling Fokmast-Regte Heide in Goirle. In het gebied spelen meerdere vraagstukken, ambities en belangen die lang onverenigbaar leken. Medio 2017 werd het gebied aangewezen als eerste proeftuin Omgevingswet in Nederland. Initiatiefnemers, gemeente Goirle, provincie Noord-Brabant, waterschappen en Brabant Water sloegen de handen ineen om, uitgaand van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt, oplossingen te vinden. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • De proef met verruiming van de openingstijden van clubs in  Breda krijgt dit jaar nog een vervolg. Op z17 november gaat het feest Tribe in de Mezz door tot 06.00 uur. Ook staan twee lange nachten in de Graanbeurs op de planning, op 24 november en 22 december. De pilot met vier clubavonden tot het ochtendgloren eerder dit jaar waren succesvol. Wethouder Boaz Adank (VVD) zegde daarop toe de horecawet aan te passen, zodat het uitgaansleven in de clubs twee uur langer kan duren dan in de kroegen. BN – De Stem
 • Kunstredacteur Rob Schoonen praat met Martijn Paulen, directeur van de DDW en Monique List, wethouder, o.a. design: over de DDW en design in de stad. Eindhovens Dagblad
 • Als Eindhoven ook in de toekomst een Designweek wil, moeten er meer kamers komen voor de toekomstige designers. Die boodschap brachten designstudenten 27 oktober over aan bezoekers en afgevaardigden van de gemeente  Eindoven en Design Academy Eindhoven. Samen met andere studenten hielden zij voor het Klokgebouw een manifestatie. Eindhovens Dagblad
 • Hoe ziet Eindhoven er over een aantal jaren uit? En hoe wordt die toekomstige stad vormgegeven? En wie is daar bij betrokken? De inwoners ook? Dat zijn de vragen die aan de orde komen bij het Burgerdebat ‘Een leefbare stad?’ op 7 november in de bibliotheek Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het Helmondse draaiorgelmuseum kan nog een halfjaar langer open blijven in de Gaviolizaal aan de Torenstraat, tot 1 juli dus. Het van Oostende vertrokken EDAH-museum kan voorlopig terecht op de tweede verdieping van de bibliotheek. Dit meldde cultuurwethouder Antoinette Maas aan de gemeenteraad. Die boog zich over de begroting 2019. Eindhovens Dagblad
 • Het moet uit zijn met overschrijdingen in de Spoorzone. Die  boodschap gaf Hans Smolders, mede namens vier andere partijen, na een scherp debat aan D66-wethouder Berend de Vries. Een motie van wantrouwen bleef in de achterzak. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Domper voor de gemeente Tilburg: tegenvaller van 5 miljoen. Oorzaak : Tilburg krijgt over dit jaar 2,4 miljoen minder uit het gemeentefonds van het Rijk. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Stichting Kunstlicht 99 in Boxtel komt zeer binnenkort zonder expositie- en opslagruimte te zitten. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de verkoop van kasteel Stapelen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De bezuinigingsplannen van Cranendonck maken nogal wat los bij de inwoners. Vooral de voornemens om nieuwbouw van het Gastelse gemeenschapshuis uit te stellen, en de bieb in Maarheeze te sluiten, kunnen op protest rekenen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De tegenvaller met de kosten van de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur komt de gemeente  Etten-Leur op een extra kostenpost van zo’n  270.000 euro per jaar te staan. Dat werd tijdens een raadsvergadering bevestigd. Met uitzondering van Leefbaar Etten-Leur stemden alle partijen in de raad ermee in om door te gaan met de plannen voor nieuwbouw. BN – De StemBN – De Stem
 • Tientallen ideeën over de toekomst van het terrein rond de enorme Amercentrale bij Geertruidenberg werden afgelopen maanden opgehaald. In het rapport ‘Toekomstperspectieven Amergebied’ hebben onder andere de provincie Noord-Brabant, de gemeente Geertruidenberg, de eigenaar van de centrale RWE en de Regio West-Brabant drie mogelijkheden voor de nieuwe inrichting uitgewerkt. De drie scenario’s kregen de typeringen ‘zonering’, ‘bundeling’ en ‘vervlechting’ en geven een beeld over de mogelijkheden tussen 2025 en 2040. Omroep Brabant
 • Wethouder Jan de Bruijn opende in de bibliotheek Heeze het Taalpunt Heeze-Leende voor laaggeletterden. Hij deed dit door het tekenen van een convenant met de samenwerkende partners. Ad Sebregts van Stichting Lezen en Schrijven illustreerde de noodzaak voor de oprichting van een Taalpunt in de gemeente. Zijn stichting is één van de convenantpartners, waartoe verder de gemeente Heeze-Leende, Bibliotheek Dommeldal, Cordaad en het Ster College behoren. Met het Taalpunt willen ze de geletterdheid van de inwoners versterken. Eindhovens Dagblad
 • Het opknappen van het binnenterrein van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen zat níet bij de prijs inbegrepen, maar was een apart klusje. Stichting De Voorste Venne en de gemeente  Heusden zijn erin geslaagd het geld via derden bij elkaar te krijgen. Het centrum is geopend. Kunstcentrum Aleph heet voortaan Het Pieck, na de intrek in het nieuwe onderdak in de Voorste Venne.  Brabants Dagblad, inlog vereist, Brabants Dagblad, inlog vereist , Brabants Dagblad
 • Een voorstel voor de verbouwing van cultureel centrum De Boodschap komt pas over vier maanden op de agenda van de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Dat werd besloten in de commissie Samenleving. Door die verbouwing zal De Boodschap de ruimte delen met de bibliotheek. BN – De Stem , inlog vereist
 • Burgemeester Jeannette Zwijnenburg-Van der Vliet van de gemeente Haaren wil met ingang van 15 november 2018 om 12:00 uur een deel van Landgoed Haarendael voor de duur van zes maanden sluiten. Het officiële voornemen tot sluiting volgt op het aantreffen van een drugslab op het landgoed. Brabants Dagblad
 • De Bridgesoos Oudenbosch niet, de conservator van het Zouavenmuseum wel. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben de subsidies voor komend jaar vastgesteld. In totaal 185 instellingen op het gebied van zorg, informatie, jeugd, ouderen, leefbaarheid, cultuur en sport kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage. BN – De Stem
 • Het subsidiemodel voor het muziekonderwijs in Hilvarenbeek werkt niet. Dat concludeert de fractie HOI Werkt, nu het aantal leerlingen nog altijd veel lager is dan vóór de invoering van het systeem in 2014. De partij roept het Beekse college op om te kijken naar een hervorming van het zogenaamde rugzakjesmodel. Brabants Dagblad
 • Het Witte Kasteel kan ook komende twee jaar nog rekenen op subsidie van de gemeente  Loon op Zand. De gemeenteraad heeft grote waardering voor het werk van het bestuur en de inzet van de vele vrijwilligers. Dat de stichting financieel nog niet helemaal op koers ligt, nemen alle fracties op dit moment voor lief. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Negen nog kale rotondes in Veghel en Schijndel mogen wel wat aantrekkelijker, meent de gemeente Meierijstad. Daarom roept zij haar lokale ondernemers op om een rotonde te adopteren. Zij kunnen een plan indienen voor één van de beschikbare rotondes. Brabants Dagblad
 • Een landmark, een herkenningspunt waar de wijde regio over praat. Dat staat vastgoedontwikkelaar Fraa-i voor ogen met een megabioscoop en foodcourt bij wegrestaurant Kanters langs de A17 bij het dorp Moerdijk. BN – De Stem
 • Het voornemen van de gemeente Oisterwijk om in plaats van bedrijven meer woningen te bouwen op het KVL-terrein stuit op verzet van de provincie Noord-Brabant.  Volgens Gedeputeerde Staten dreigt voor Oisterwijk een ‘overprogrammering voor woningbouw’, terwijl de gemeente ‘geen of nauwelijks plancapaciteit’ heeft voor de lokale vraag naar bedrijfslocaties. De provincie dringt in haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)’ dan ook op een nadere afweging aan. Brabants Dagblad
 • Zelf had de gemeente Oss er sinds de verbouwing van het gemeentehuis geen plek meer voor. En daarom schenkt de gemeente een wandkleed van de Bergense kunstenaar Jaap Min (1914-1987), dat jarenlang in het gemeentehuis hing, aan de provincie Noord-Brabant dat textiele kunst verzamelt. Brabants Dagblad
 • Markant moet zijn 100.000 euro subsidie behouden zodat Udense scholen, verenigingen en artiesten in het theater kunnen blijven optreden. Dat pleidooi klonk zo vaak dat de politiek er wat ongemakkelijk van werd. Op 8 november, bij de vaststelling van de begroting 2019, moet duidelijk worden of het pr-offensief voor en door Markant gewerkt heeft.   Brabants Dagblad
 • De culturele verenigingen in het voormalige Karwei-pand aan de Eerste Zeine in Waalwijk moeten binnenkort hun biezen pakken. Het gebouw gaat in januari plat voor woningbouw. Maar waar moeten de verenigingen naartoe nu de nieuwe ‘cultuurhal’ er nog altijd niet staat? De gemeente Waalwijk verzekert dat de clubs niet dakloos raken. Er moet gezocht worden naar een tijdelijke locatie. Brabants Dagblad , inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 16 oktober sprak Erik Akkermans een lezing uit over werk, markt en inkomen in de culturele en creatieve sector. Een verslag van de bijeenkomst bij de Boekmanstichting. Boekman 117 verschijnt in december, en zal geheel in het teken staan van de culturele arbeidsmarkt. Boekman
 • De nieuwe Governance Code Cultuur wordt 5 november 2018 gepresenteerd in LantarenVenster in Rotterdam tijdens de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel” in aanwezigheid van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur + Ondernemen
 • Inclusiviteit is een hot item in de cultuursector. Ook in het personeelsbeleid is dit te merken. Steeds vaker duiken in de vacatures op onze website termen op als ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’. Organisaties zijn nadrukkelijker op zoek naar een meer gevarieerd personeelsbestand en dit uit zich onder andere in hun taalgebruik. Culturele vacatures
 • Vanuit het thema ‘Alles is grondstof’ storten 275 (BNA-)architecten zich op 1 november op de circulaire praktijk van morgen. BNA-directeur Fred Schoorl: ‘Circulair is inmiddels al bijna net zo’n containerbegrip geworden als ‘duurzaam’, daarom gaan we op 1 november graag een stap verder. Door ‘Parijs’ zijn we niet alleen voor energie, maar juist óók voor grondstoffen met de neus op de feiten gedrukt. We verspillen teveel, bouwen nog niet erg ‘smart’.’ BNA
 • De 17e editie van de Dutch Design Week trok weer meer bezoekers waarvan bijna een kwart uit het buitenland. Eindhovens Dagblad
 • Hoe kunnen mode en technologie nauwer samenwerken in Eindhoven? Dat is de vraag die werd besproken tijdens de bijeenkomst van Women of Wearables tijdens Dutch Design Week 2018. Innovation Origins
 • Advies van gevestigde Belgische kunstenaars aan startende kunstenaars. The Artcouch
 • Stichting Verduurzaming Musea (SVM) is opgericht om de museale sector te ondersteunen in haar verduurzamingsopgaaf. SVM is een initiatief van de sectie Veiligheidszorg & Facilitymanagement van de Museumvereniging. Museumcontact  ,  Stichting Verduurzaming Musea
 • ‘Nu Rufs naam gezuiverd is, ligt het voor de hand om haar weer welkom te heten, zodat zij haar internationaal geroemde kwaliteiten kan inzetten voor de goede zaak die Stedelijk Museum heet.’’ Heleen Mees in haar column in De Volkskrant . De Volkskrant , inlog vereist
 • Het Eindhovense Van Abbemuseum gaat bij zeven woonzorginstellingen van de organisatie Vitalis langs met kopieën van veertien topstukken uit de eigen collectie, waaronder werken van Picasso, Mondriaan, Van Doesburg, Warhol en Lissitzky. Zo wil het drieduizend senioren, instellingsmedewerkers en vrijwilligers bereiken. Museum Arnhem, gesloten in afwachting van een grootscheepse verbouwing, gaat met kunstwerken naar zorgbehoevende senioren in de stad. Aan de hand van die werken gaat het met deze mensen herinneringen ophalen, zoals aan hun schooltijd. Stedelijk van Abbemuseum,  , Museum Arnhem
 • Dit jaar hebben drie musea in Washington van het Smithsonian Institution een half dozijn vier meter hoge, humanoïde robots, bijgenaamd Pepper, ingezet om vragen van bezoekers te beantwoorden en verhalen te vertellen, met behulp van stem, gebaren en een interactief touchscreen. Ze dansen, spelen spelletjes en poseren voor selfies. Steeds meer Amerikaanse musea zetten AI in. New York Times
 • Het is best lastig om als beginnend scenarist de eerste stappen naar betaald werk te zetten. Wat zijn de mogelijkheden die nieuwe schrijvers hebben om mensen te leren kennen in het vak, de belangrijke eerste meters te maken en zo ervaring op te doen? Plot magazine
 • Er moet een ‘intimiteitscoördinator’ komen op de set bij opnamen van Nederlandse films en tv-series. Die moet voorkomen dat acteurs en actrices bij naaktscènes onder druk handelingen verrichten waar ze niet achter staan. Hiervoor pleit Ron Toekook, filmmaker en bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers (NBF). NBF  , De Volkskrant , inlog vereist, Kunstenbond
 • Producent Jan Doense, vanwege zijn inzet voor genrefilms beter bekend als Mr Horror, lanceert op 30 november Fear Unlimited, een streamingplatfom met uitsluitend horrors en thrillers.  Fear Unlimited gaat de concurrentie aan met Horrify.nl. Dit streamingplatform gaat op 30 oktober live en noemt zich ‘de engste streamingdienst van Nederland.’ Entertainment Business
 • Netflix wil wederom 2 miljard dollar ophalen om originele content te financieren. Het is al de zesde keer in vier jaar dat Netflix zo’n groot bedrag binnenhaalt. Netflix geeft hiervoor waardepapieren uit in dollars en euro’s. Emerce
 • Volgens techsite The Information is Apple van plan om haar nieuwe videodienst op één dag wereldwijd in 100 landen te lanceren. Concurrenten zoals Amazon, Netflix en Youtube deden hun uitrol stapsgewijs. Spreekbuis
 • PEGI heeft aangekondigd dat er een nieuw pictogram ingezet zal worden om ouders te informeren dat er in een game aankopen gedaan kunnen worden met echt geld. De zogenaamde ‘in-game aankopen’ pictogram wordt al getoond bij digitale games, maar zal ook gaan verschijnen op fysieke games die niet in een online omgeving gekocht worden. nvpi
 • Het percentage LGBTQ personages in televisieseries in de Verenigde Staten is gestegen  van 6,4 procent vorig jaar naar 8,8 procent – een recordhoogte. Aldus cijfers van GLAAD, een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie voor mediamonitoring, opgericht door LGBT-mensen in de media. Indiewire
 • Afgelopen week vonden de VR Days Europe plaats in Amsterdam. De beleving ‘in de bril’ is vooralsnog indrukwekkend; met bijzondere belevingswerelden en steeds meer interactiviteit. Toch valt er ook nog wel het e.e.a. te verbeteren. Dat bleek alleen al uit de ‘oplossingen’ die op de beursvloer werden gepresenteerd. Een verslag. Pretwerk
 • Doordat grote uitgevers zoveel boeken uitgeven, zijn ze volgens  Dimitri Verhulst “totaal vervreemd van hun product, want ze kunnen onmogelijk al die boeken lezen”. Door op minder boeken te mikken, kan een kleine uitgever meer tijd besteden aan een auteur. Verhulst stapte onlangs over naar Pluim, waar hij ook aandeelhouder is. VRT Nieuws
 • Hoe ziet de toekomst van het boekenvak er uit, en hoe bereiden de huidige ondernemers zich voor op de veranderende markt? In opdracht van KVB Boekwerk onderzocht Futureconsult hoe uitgevers en boekhandelaren denken over innovatie. Het innovatierapport, dat bestaat uit een innovatiescan en een inventarisatie van de innovatiekansen voor het boekenvak, staat nu online. Tegelijk publiceert Boekblad Magazine een special, waarin een aantal experts hun licht laten schijnen over het onderzoek.  KVB Boekwerk  , KVB Boekwerk
 • In het afgelopen decennium is de boekverkoop in Nederland met 20 procent gedaald. Gesprek met  Boudewijn Poelmann,  eigenaar van uitgeverij Nieuw Amsterdam en van Novamedia, dat recent BookSpot (voorheen ECI) en boekhandel Scheltema in Amsterdam kocht. De Volkskrant
 • William Linders, voormalig directeur Content & Programming bij VodafoneZiggo, gaat mede leiding geven aan MagBoox, een Nederlandse streamingdienst die via een eigen platform voor het vaste bedrag van €9,99 per maand lezers onbeperkte toegang verschaft tot boeken, tijdschriften en luisterboeken. inct
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra is gewerkt aan een bestuurlijke vernieuwing van de auteursrechtenorganisatie. Buma/Stemra kent nu twee bestuurders: Cees van Steijn (CEO a.i.) en Siebe van Elsloo (CFO a.i.). Van Steijn en Van Elsloo vervangen Wim van Limpt, die tijdens de vergadering officieel is teruggetreden. Daarnaast werden een tweede en derde onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht benoemd. Met de nieuwe onafhankelijke leden van het Raad van Toezicht, Ruud Hopstaken en Jolanda Messerschmidt, bestaat de Raad van Toezicht nu uit negen personen. Entertainment Business
 • De NMUV is de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging. Zij is in 1992 opgericht als de vereniging voor alle uitgevers van hedendaagse muziek. De vereniging heeft aantal video’s op YouTube over het publishingvak geplaatst. In deze filmpjes wordt op een educatieve manier uit de doeken gedaan hoe het eraan toegaat in de publishingwereld. Entertainment Business
 • Rosblues in Rosmalen stopt; het bluesevenement vindt wegens gebrek aan sponsoring voor ’t laatst plaats. Brabants Dagblad   , inlog vereist
 • Bij Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector, zijn sinds de start op 13 juni 26 klachten binnengekomen. Voor zover bekend heeft echter geen van de melders van ernstige klachten  het aangedurfd om uit de anonimiteit te treden en aangifte te doen. Nederlandse acteurs durven nog steeds niet naar buiten te treden over grensoverschrijdend gedrag van het kleine, machtige groepje dat in de toneel- en filmwereld aan de touwtjes trekt. Rik Launspach schreef daarover van binnenuit een roman. Trouw , NOS ,  Trouw
 • ‘Toch is het de inhoud en niets anders dan de inhoud wat het publiek terug de zalen in brengt. Inhoudelijke bevlogenheid is voor de toekomst van onze theaters veel belangrijker dan een opleiding aan de hogere hotelschool, al lijken we steeds vaker van het tegenovergestelde uit te gaan.’ Jeffrey Meulman blogt. Jeffrey Meulman
 • Voor wie geen genoeg kan krijgen van cabaret en ander theater, is er Voorstelling Gemist. Dit nieuwe streamingplatform van Dutch Channels biedt meer dan honderd reeds opgevoerde voorstellingen aan. Voor minder dan een tientje per maand brengt de Nederlandse kijker het theater rechtstreeks zijn woonkamer binnen, is het idee van bedenker Remco Veldhuis (45, van het duo Veldhuis & Kemper). De Volkskrant , inlog vereist, Broadcast magazine  , Voorstelling gemist

Cultuurmarketing

 • In een eerdere blog gaf Irma Machielse 3 tips om met content een nieuw publiek aan te spreken, zonder de eigen identiteit als theater, museum of cultuurcentrum uit het oog te verliezen. Maar hoe zorg je ervoor dat je doelgroep jouw content daadwerkelijk onder ogen krijgt? In deze blog gaat Irma Machielse  in op de motieven om op content te reageren of zelf te maken en geeft hierbij tips voor de cultuursector. Cultuurmarketing
 • Hoe breek je de kunstwereld open voor een diverser publiek? Een organisatie die hier bij uitstek in slaagt is N8, de stichting achter de Museumnacht Amsterdam, die dit jaar haar 19e editie beleeft.. Museumnacht trekt ruim dertigduizend opvallend jonge en diverse bezoekers. Een gesprek met projectmanager bij N8 Aron Eilander. Hard/hoofd
 • Op initiatief van Art Rotterdam, de belangrijkste beurs voor hedendaagse kunst in Nederland, slaan 33 Nederlandse galeries voor hedendaagse kunst de handen ineen. Zij presenteren hun kunstwerken op het online platform Gallery Viewer. “Gallery Viewer is een geweldig middel om nieuwe groepen kunstkopers aan te boren en liefhebbers en verzamelaars beter te informeren”, aldus Fons Hof, directeur van Art Rotterdam. “De uiteindelijke aanschaf zal vooral in de galerie en op de beurs plaats vinden. Kunstkopers willen het kunstwerk eerst wel even in het echt zien en er met de galeriehouder over spreken voordat ze tot aankoop over gaan.” Museumtijdschrift
 • De privacy van Museumkaarthouders moet volledig gegarandeerd zijn en blijven. Daarom weigert de Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, gegevens over een kaarthouder af te staan aan de Belastingdienst, die hen daarom meermalen heeft verzocht. “Onze vrijetijdsbesteding dient veilig en vrij te zijn en te blijven” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging. De Belastingdienst probeert nu via de rechter die gegevens alsnog af te dwingen. Op 1 november aanstaande dient hierover een kort geding bij de Rechtbank Amsterdam. Museumvereniging
 • In 2019 maakt het Europees Parlement 2 miljoen euro vrij voor het opzetten van een Europese Museumkaart. Het is lovenswaardig dat er ook in Europees verband wordt nagedacht om museumbezoek te stimuleren en daarmee ook het verdienvermogen van musea te vergroten. Bovendien is het goed nieuws dat het succes van de Museumkaart, een initiatief van de Nederlandse musea zelf, wordt gezien en erkend, ook buiten onze landsgrenzen. Museumvereniging
 • Hoe maak je van de schouwburg in een middelgrote stad een groot succes? Drie tips van scheidend directeur Nel Oskam van de Goudse Schouwburg. Deze schouwburg is verkozen tot meest gastvrije schouwburg van Nederland. De Volkskrant , inlog vereist

Financiering

 • Aan acht instellingen binnen de creatieve industrie is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een tweejarige subsidie toegekend. Daarmee komt het aantal instellingen dat het Stimuleringsfonds meerjarig ondersteunt in de periode 2019-2020 op 17 instellingen. De nu geselecteerde instellingen zijn toonaangevend binnen de creatieve industrie en van groot belang voor de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Nederland. Deze acht instellingen ontvangen tezamen € 2.2 miljoen voor hun programmering in 2019-2020. Tot de acht behoren Baltan Laboratories, BioArt Laboratories, Playgrounds, STRP. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis binnen een praktijkomgeving, zoals een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt voor deze open oproep € 200.000 beschikbaar. Deadline 28 november 2018.     Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land. Binnen dit traject bouwen gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente. Deadline aanmelding deelname aan deze open oproep is 4 december. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds biedt twee nieuwe buitenlandateliers aan voor kunstenaars en bemiddelaars in Berlijn en Taipei. Aanvragen kan tot en met 3 december 2018 voor een werkperiode in 2019 in Duitsland of Taiwan. Mondriaan Fonds
 • NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds hebben de speelfilm Zee van Tijd  van regisseur Theu Boermans geselecteerd in het kader van het jaarlijkse samenwerkingsproject Telescoop. Doel van dit samenwerkingsproject is onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde mogelijk te maken. De gezamenlijke investering is 1,8 miljoen euro per film. Filmfonds
 • In het kader van de regeling Realisering minoritaire coproducties heeft het Filmfonds vier nieuwe internationale coproducties gehonoreerd. Het gaat om twee lange animatiefilms: Nayola en Blind Willow, Sleeping Woman en twee speelfilms: Las Consecuencias en The Users. Filmfonds
 • Zes nieuwe coproducties tussen Nederland en Vlaanderen ontvangen productiesteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het VAF en het Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. Filmfonds
 • Als het Filmfonds een besluit neemt – het toekennen of juist afwijzen van een bijdrage of als het fonds besluit het niet-naleven van subsidievoorwaarden te gedogen – dan is dit niet alleen van invloed op de aanvrager/subsidieontvanger, maar ook op zogenaamde derde partijen zoals collega producenten, filmmakers en beroepsverenigingen. Wat kunnen zij doen als ze hinder ondervinden van een besluit van een cultuurfonds? In het onlangs verschenen rapport ‘De positie van derden in subsidieverhoudingen’ gaat Dr. Mieke Komen op deze vraag in. Filmzaken
 • Met de regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie wil het Fonds voor Cultuurparticipatie een boost geven aan mooie projecten op deze gebieden, die nu nog een bescheiden plek innemen binnen het cultuuronderwijs. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 14 december. Gesprek met René Muetstege van Stichting Museum Kennemerland over de kracht van één van de eerste gehonoreerde projecten: ‘De Kern van Kennemerland’. Samen met basisschool ’t Kraaienest, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Vereniging Studio O ontwikkelt het museum een leerlijn cultureel erfgoed voor groep één tot en met acht. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Sophie Dros ontvangt dit jaar het Documentaire Stipendium van het Cultuurfonds. Het stipendium van 50.000 euro voor het maken van een nieuwe documentaire komt van een anonieme mecenas, die het stipendium via het Cultuurfonds mogelijk maakt. Op 21 november wordt de prijs uitgereikt tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Dros (1990) krijgt het  stipendium voor de manier waarop zij hedendaagse onderwerpen benadert : “Eigenzinnig, nieuwsgierig en niet bang voor het onbekende”. Cultuurfonds
 • Stichting Cultuur Eindhoven heeft op 1 oktober 2018 in totaal 40 aanvragen ontvangen die in behandeling worden genomen; 24 aanvragen voor Plus programma’s en 16 aanvragen voor Plus projecten. In totaal zijn er 8 nieuwe aanvragers die vanaf 2016 geen middelen uit het budget voor kunst en cultuur hebben ontvangen en nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend bij CE. Cultuur Eindhoven
 • De Europese Commissie publiceerde op 20 september 2017 een nieuwe oproep voor Televisieproductie (call 25-2018). De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 18 december 2018 de tweede deadline is 22 mei 2019.  De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Creative Europe Desk
 • Met een totaal budget van 9.750.000 euro voor Selectieve Distributie 2018 steunt MEDIA de distributie niet-nationale Europese films. De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd voor de 2e deadline (14-06-2018) van oproep 12-2017. Er zijn 12 films voor 6.870.400 euro gesteund, die in 6467 bioscopen worden vertoond in 26 verschillende Europese landen. De gesteunde titels zijn afkomstig uit België, Denemarken, Hongarije, Noorwegen, Polen, Italië, Duitsland en Spanje. Nederlandse distributeurs ontvangen een bedrag van bijna 2,5 ton voor de distributie van niet-nationale Europese films. Creative Europe Desk
 • De Eindhovense zonneauto-bouwer Lex Hoefsloot heeft de VPRO Toekomst Bouwdepot-prijs gewonnen. De man achter Lightyear kreeg de prijs van 10.000 euro voor zijn ‘inventieve oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk’ in het tv-programma De Toekomstbouwers dat tijdens de Dutch Design Week wordt uitgezonden.   Eindhovens Dagblad
 • Kunstenaar Caz Egelie heeft de vijfde Carat Lucas Gasselprijs in de wacht gesleept.  De in Utrecht geschoolde Egelie won de cheque van tweeduizend euro met het werk ‘She’s been in the bizz for years’, nu te zien in de Cacaofabriek. Deze Helmondse kunstprijs is opgezet door stichting Carat met als doel een startende kunstenaar te voorzien van een financiële impuls om grotere podia te kunnen betreden. Eindhovens Dagblad
 • De Gijselaar-Hintzen prijs voor kunsteducatie gaat naar Ad de Visser uit Heusden.  Linkedin , inlog vereist.
 • Bordewijk-prijs gaat naar Jan van Aken voor de roman De ommegang, de Jan Greshoff-prijs is voor Marja Pruis voor haar essaybundel Genoeg nu over mij en de Jan Campert-prijs voor Annemarie Estor voor haar dichtbundel Niemandslandnacht. Literatuurplein , Letterenfonds
 • Marit Törnqvist ontving de Boekenpauw voor Het gelukkige eiland en Annet Schaap de Boekenleeuw voor Lampje. Het is de tweede keer dat kinder- en jeugdboeken uit Vlaanderen én Nederland in aanmerking komen voor de prijs. De prijs werd dit jaar toegekend aan boeken verschenen tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018. De winnaars ontvangen allebei 2500 euro en een trofee. Boek.be
 • Het Nationaal Cello Concours, een onderdeel van de Cello Biënnale Amsterdam, is gewonnen door de 20 jarige Eline Hensels uit Limburg.  Naast een geldprijs ontvangt de eerste-prijswinnares de Kronberg Academy Master Class Prize, de Sena Cello cd Prijs en mag zij optreden in een aantal  concertseries in Nederland, waaronder die van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Cello biennale
 • De Annie M.G. Schmidtprijs wordt jaarlijks door een jury toegekend aan een tekstschrijver, componist en uitvoerende artiest voor het beste lied dat het afgelopen jaar in een Nederlands theater is uitgevoerd. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 10 december 2018. Buma Cultuur
 • Een overzicht van Brabantse projecten, waarvoor gecrowdfund wordt. mestmag
 • Van 26 oktober t/m 4 november 2018 organiseert veilingsite Catawiki een speciale benefietveiling ten bate van de Van GoghGalerie in Zundert. Kunstenaars die in het gastatelier hebben gewerkt, stellen hiervoor circa 40 kunstwerken ter beschikking.  Van Gogh Huis

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Brabant Cultureel legt vijf jaar digitaal bestaan vast in een boek: Vangnet voor kunst & cultuur. Het drukwerk is feestelijk gepresenteerd bij het Cultureel Café in Tilburg. Brabant Cultureel

 

architectuur en vormgeving

 • Architecten mogen dan wel beperkt zijn in hun vermogen om klimaatverandering te voorkomen, zegt architect Peter Zumthor, maar ze kunnen helpen door gebouwen te ontwerpen die eeuwenlang meegaan in plaats van decennia. Dezeen sprak met Zumthor  tijdens een rondleiding door zijn onlangs voltooide Secular Retreat villa – een betonnen en glazen vakantiehuis in Devon, Engeland. Dezeen, Dezeen
 • De moderne mens wil de natuur graag actief beleven. Natuurmonumenten speelt daar op in door hun landschappen te omlijsten met architectuur. Wat is de visie achter hun bouwwerken? De Volkskrant
 • Hoe tovert een architect ruimtes om tot een beleving? Die vraag staat op 5 november centraal tijdens de bijeenkomst Special effects in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Onder andere de architecten Barend Koolhaas en Patrick Koschuch en ontwerper Frank Tjepkema komen aan het woord over akoestiek, perspectief en tastzin. Pakhuis de Zwijger
 • Adriaan Geuze van West 8 krijgt dit jaar de ARC18 Oeuvre Award. De jury onder leiding van Robert Winkel (Mei Architects) kent hem de prijs toe vanwege zijn immense oeuvre op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap en de groeiende betekenis ervan voor de komende tijd. De Architect
 • Twee jaar geleden stonden Amsterdam en Rotterdam als de enige twee Nederlandse steden in de Sustainable Cities Index 2018 nog respectievelijk op plaats 11 en 19, nu op plaats 12 en 27. Dat blijkt uit de derde editie van deze index, een tweejaarlijks onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis naar de duurzaamheid van honderd wereldsteden. “Nederlandse steden staan teveel onder druk omdat er steeds minder woonruimte beschikbaar is. Bouwen rondom stations is een oplossing.”, volgens Carolien Gehrels, directeur grote steden bij Arcadis. Cobouw
 • Op 16 oktober jl. presenteerde Rijksadviseur Daan Zandbelt namens het College van Rijksadviseurs (CRA) het Dashboard Verstedelijking. Dit initiatief onderzoekt hoe de woningbouwopgave het beste kan bijdragen aan het versterken van Nederland, en wat de mogelijke rol van het Rijk en rijksbelang daarin zijn. Het CRA wil het Dasboard inzetten als instrument om met regionale partijen het gesprek en de besluitvorming over woningbouw preciezer, sneller en effectiever te voeren. Testcase is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Architectuur Lokaal
 • Alle bedrijven de stad uit? Niet als het aan twee ontwerpers van MUST ligt. Sebastian van Berkel en Hein Coumou adviseren op NL Magazine hoe wonen en werken kunnen mengen. “Het is tijd om productie weer deel van de stad te laten zijn, maar dan schoon en efficiënt.” NL Magazine
 • Staatsbosbeheer voert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek uit naar het gebruik van recreatiegebieden die dicht bij de stad liggen. Het onderzoek betreft het Purmerbos bij Purmerend, Nieuw Wulven bij Utrecht, Almeerderhout in Almere en het Abtswoudse bos bij Delft. Staatsbosbeheer wil de relatie tussen de recreatiegebieden en de bezoeker opnieuw bekijken. Groen rondom de stad is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van de stedeling. Met meer kennis over de behoeften en wensen van de bezoeker kunnen gebieden beter worden ingericht. Pretwerk
 • In zijn eerste troonrede op Prinsjesdag 2013 sprak onze koning van een participatiesamenleving. Op het vlak van wonen en inrichting van onze directe leefomgeving is een groot deel van ons daar al lang aan toe. In onze planologische traditie – van legitimatieplanologie via toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie naar uitnodigingsplanologie – is de overheid echter bepalend in de opgave. De Omgevingswet stimuleert de leefwereld om zelf met initiatieven te komen en de systeemwereld om daarbij te ondersteunen. Onderwerp van het plenaire Participatiedebat van de manifestatie Grensverleggers op 29 november. Architectuur Lokaal
 • De impact van onzichtbare data op onze leefomgeving. Column van Agnes Franzen. RO Magazine
 • BPD stelde  een vraag aan zeven teams van architecten: wat te doen met materialen in gebouwen op het Campinaterrein in Eindhoven die niet bewaard worden. Een groep architecten en ontwerpers van circulair dorp Plug-In-City op Strijp-S wint  de publieksprijs én de juryprijs. Eindhovens Dagblad
 • Een boer met een probleem? Zet er een ontwerper bij om hem te helpen. Het klinkt raar, maar het leidt soms tot verrassende oplossingen, blijkt bij ‘Agri meets Design’. Trouw
 • De MX3D Bridge van Joris Laarman Lab x MX3D is bekroond met de publieksprijs van de Dutch Design Awards 2018. De 3D-geprinte stalen brug, die zal worden gemonteerd in het centrum van Amsterdam, kreeg de meeste stemmen van de bezoekers van de Dutch Design Week (DDW). Architectenweb
 • “Ontwerpers bedenken oplossingen, creëren innovaties, zijn vooruitstrevend, maken zaken tastbaar en functioneel. Ze kijken op een unieke manier naar hun omgeving en de wereld.” Het thema van de Dutch Design Week was  : If not us, then who? Vice sprak met jonge, net afgestudeerde ontwerpers of ze nog een beetje hoop in de toekomst hebben, hoe optimistisch zij zijn, en waarom dan.  vice
 • Tijdens de Dutch Design Week is een nieuw online platform geïntroduceerd, dat de duurzaamheid van interieurproducten en -materialen inzichtelijker moet maken. INSIDE/INSIDE is een initiatief van Dutch Green Building Coucil (DGBC), NIBE en Ex Interiors. Architectenweb

 

beeldende kunst

 • Op 10 november opent ‘The Secret Life of Materials’, rond de eigenzinnigheid van materiaal, het maken en de maker.. Deze internationale groepsexpositie is op twee locaties in Eindhoven te zien: in de werkplaatsen van Beeldenstorm/Daglicht en bij Pennings Foundation.  The Secret Life of Materials
 • De Riso mag zich verheugen op bewonderaars en gebruikers in kringen van ontwerpers, beeldend kunstenaars, fotografen en… drukkers. “De techniek is een tegenhanger van al te steriel drukwerk”, zegt Jo Frenken, hoofd van het Charles Nypels Lab aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. De mogelijkheden van de ‘armelui’s stencilmachine’ lijken oneindig, de werkwijze van de adepten is haast obsessief, merkt Paul van der Steen. Zuiderlucht
 • De online database A Space of Their Own biedt informatie over vrouwelijke kunstenaars die, in de periode vanaf de 15e tot en met de 19e eeuw, actief waren in de Verenigde Staten en Europa. Hyperallergic

 

film en av

 • Voor een emotionele band kan een robot maar beter gebreken hebben, zo blijkt uit een aantal fraaie films en documentaires op het InScience Festival. Het festival vindt plaats van 7 t/m 11 november in Nijmegen. Filmkrant
 • ‘Hoe verandert ons wereldbeeld indien deze wordt bepaald door buitenlandse, commerciële streamingorganisaties?’ Dat was de hoofdvraag tijdens FreedomLab-event vorige maand. Spreekbuis
 • Geur als extra dimensie bij film en tv werd tot nu toe nooit een succes. Met de komst van nieuwe mediaplatforms in het digitale tijdperk is er sprake van hernieuwde interesse. Tijd voor een inventarisatie: is geur de nieuwe mediarevolutie of blijft het een gimmick? VPRO.nl/Cinema
 • De winnaars van de Cinekid’s TV- en filmprijzen zijn bekend. Cinekid
 • Vier animatiefilms en drie komedies zijn genomineerd voor de European Film Awards 2018. nbf

 

letteren

 • Met een zin uit Tsjaikovskistraat 40 wint Pieter Waterdrinker de Tzum-prijs 2018. Waterdrinker ontvangt een beker en 95 euro, evenveel euro’s als woorden in de zin. De prijs gaat naar de mooiste zin uit een boek van 2017. tzum
 • Er kan gewandeld worden langs de locaties in ’s-Hertogenbosch uit  de romans van A.F.Th. van der Heijden. Een boekje daarover werd gepresenteerd. Bastion Oranje , Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad  , inlog vereist
 • De auteurs die dit jaar kans maken op de NS Publieksprijs zijn bekend. De zes genomineerden voor het Boek van het Jaar 2018 werden tijdens  het tv-programma De Wereld Draait Door gepresenteerd. NOS

 

muziek

 • Mayke Nas uit Tilburg is twee jaar Componist des Vaderlands. De termijn loopt af. Ze zette zich vol overgave in voor promotie van moderne muziek. Een badinerend filmpje van de Bredase VVD-voorman Klaas Dijkhoff hielp daar onbedoeld bij. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Directeur Annett Andriesen nam na twaalf jaar afscheid als directeur van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ’s-Hertogenbosch. Brabant Cultureel sprak met haar. Opera Magazine,  Brabant Cultureel
 • Bij liedrecitals staat de zanger centraal. De pianist die er half gedraaid achter zit, wil nog weleens in de schaduw verdwijnen. Onterecht, vindt Roger Braun, één van de beste Nederlandse liedbegeleiders. “Liedpianist is niet iets wat je wordt als het als solopianist niet lukt. Het is een vak apart.” Opera Magazine
 • We leven in een tijd waarin alles snel gaat, sneller dan het verleden. Dat geldt, ook voor het tempo van muziek. Deutsche Grammaphon en Decca deden onderzoek naar de uitvoering van Bachs Dubbel Vioolconcert. Ze vergeleken verschillende opnames uit 1961, 1978 en 2016. Hoewel dit onderzoek beperkt bleef tot Bach, kun je, volgens een onderzoeker, in het algemeen zeggen dat het moderne publiek voorkeur lijkt te geven aan transparanter, licht en helder geluid. The Industry Observer

 

theater en dans

 • Het Nationale Theater was volgens de meeste critici het beste gezelschap van het afgelopen theaterseizoen. Dat blijkt uit de jaarlijstjes in Theaterjaarboek 2017/2018. Als beste nieuwkomers worden regisseur Eline Arbo en acteur Florian Myjer het vaakst genoemd. Het meest gewaardeerde theaterfestival is Boulevard in ‘s-Hertogenbosch. Theaterkrant
 • Bij theater De Nieuwe Vorst in Tilburg is op 1 november Performing Gender Night. Dat is een avond rond gender en de emancipatie van het lichaam. Het is onderdeel van Performing Gender – Dance makes differences,  een Europees project over gender waarbij ook Dans Brabant  uit Tilburg zich heeft aangesloten. Eerder bezochten Europese choreografen festivals en verdiepten zich in het thema gender. Dans Brabant

Kunst in de openbare ruimte

 • Het Amsterdam Light Festival staat dit jaar in het teken van ‘the medium is the message’. Vanaf 29 november zijn in het centrum van Amsterdam ruim dertig lichtkunstwerken te zien die inspelen op het thema. Eregast van het festival is kunstenaar Jeroen Henneman. Architectenweb
 • Op de stadsredactie van BN DeStem in Breda is afgelopen dagen in het kader van de Blind Walls Gallery gewerkt aan een raamschildering geïnspireerd op ‘de 148 van Breda’. Verdeeld over twee ramen is door St. Joost-studenten Kaloe Steerneman (21) en Evi Hogervorst (22) op het pand aan de Markendaalseweg een tekening aangebracht die geïnspireerd op de Keith Haring-stijl zowel demonstranten, politie-ingrijpen als de grote media-aandacht verbeeldt. BN – De Stem
 • Schippers zien dat kunstwerk de Love Boat in de Tilburgse Piushaven wel erg voorovergebogen in het water hangt. Een jaar werkte de Love Boat van de Piushaven – in het verleden door mankementen geplaagd – vlekkeloos. Nu blijkt dat er recent een noodreparatie nodig was omdat er een lek in zat. Nieuwe problemen, zegt de één. Maar de ander noemt dat onzin.   Brabants Dagblad
 • De Belgische kunstenaar Will Beckers toont zijn project ‘The world within’, een groot kunstwerk dat één van de zes onderdelen is van de nieuwe permanente kunstroute ‘Prikkels en tintelingen’ in de wijk Kloostervelden in Sterksel. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo heeft het definitief ontwerp goedgekeurd voor de herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis. Het ontwerp komt van de tekentafel van De Twee Snoeken. Architectenweb
 • Het Eindhovense ontwerpbureau Dutch Invertuals heeft een tentoonstelling van 10 objecten samengesteld om de vraag te stellen of het – in het antropocene tijdperk – mogelijk is om het volume van niet-essentiële producten in ons leven te verminderen. Dezeen
 • Designer Nienke Helder heeft een project opgezet om vrouwen te helpen na een seksueel traumatische ervaring.  Het was tijdens de DDW te zien in TAC. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche ontwerpster Dorry Timmermans is geselecteerd om deel te nemen aan de eerste editie van de Designweek Curaçao. Van 1 tot 5 november vindt in Willemstad ‘het kleine zusje’ van de Dutch Designweek plaats. Timmermans gaat hier het eerste item uit haar eerste eigen collectie tonen. ,,Het is heel spannend, maar wel een droom die uitkomt.” Eindhovens Dagblad
 • ‘Een eruptie van woorden ter vervanging van zijn verloren reuk- en smaakzin, misschien.’ Zo typeert de verteller in Veldheer Banner, de nieuwe roman van Marie Kessels (1954), de woordenvloed waarmee haar aan Parkinson lijdende partner Saul het liefdesspel inleidt. In algemenere zin lijkt deze typering bovendien aardig van toepassing op het prozaoeuvre van Kessels. Dat houdt zich wel vaker op in het spanningsveld tussen beperking en surplus. De Reactor
 • Tilburgse progmetalformatie Scarlet Stories heeft een nieuwe single ‘Vingt Mille Lieues Sous Les Mers’ uitgebracht en  is inmiddels gestart met een crowdfundingcampagne voor hun debuutalbum. 3voor12.vpro.nl  , voordekunst
 • De hardrock en metal formatie Dutch Balls nam afscheid van de leadzanger/gitarist en bassist, maar besloot toch verder te gaan onder de naam RAZASSA. 3voor12.vpro.nl
 • De debuutplaat ‘Foghorn’ stamt alweer uit 2011 en nu eindelijk komt die tweede plaat er. Volgens Wolfendale is de nieuwe plaat rauwer, donkerder en ook een stuk directer. 3voor12.vpro.nl
 • De Tilburgse rapper Timmietex gaat door als Timm.  Nu ligt er een aantal nieuwe singles, waaronder ‘De Nacht”, waarop hij twijfel, jaloezie en de daaruit voortkomende ruzie in een relatie beschrijft. Het ene moment gedetailleerd, het andere moment abstract, waardoor de muziek continu spannend blijft. NRC  , inlog vereist
 • Twintig jaar lang stond hij op het podium en hij maakte negen voorstellingen. Maar de koek is op. Cabaretier Leon van der Zanden stopt met het maken van voorstellingen. “De vorm cabaret is voor nu even op. Ik merk dat ik me niet meer kan ontwikkelen binnen het cabaret.” Omroep Brabant
 • Pia Meuthen ontvangt na de première van  Requiem for Lost Things de belangrijke cultuurprijs van de provincie Noord-Brabant. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Het heeft geen zin een voorstelling te spelen als de zaal leeg is. Theater kan niet zonder publiek. Over de spannende relatie tussen acteurs en publiek maken schrijfster Magne van den Berg en regisseur Nicole Beutler een voorstelling. ‘Een liefdesverklaring (voor altijd)’ van HZT ging  in Tilburg in première. Omroep Brabant
 • ‘Vertel verhalen, op de pleinen, in theaters, klaslokalen.’ Het is de centrale zin uit het lied dat op de belangrijkste momenten van Sprookjessprokkelaar, een productie van het Efteling Theaterproducties, klinkt.   De vijftiende hoogwaardige musical van de Efteling die zeker in dit geval de concurrentie met andere sprookjesmusicals gemakkelijk aankan. Theaterkrant

Kunstbeoefening

 • Het Roosendaalse Invitéater komt met een rockmusical. ‘Kat, de gelaarsde’ is een vrije bewerking van het sprookje met ongeveer dezelfde naam. BN – De Stem

Kunstonderwijs

 • Kunstenaar en filosoof Koert van Mensvoort is dit studiejaar als ‘gastdocent van het jaar’ verbonden aan de opleiding International Lifestyle Studies (ILS) van Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Van Mensvoort is vooral bekend van Next Nature Netwerk, dat sinds de oprichting in 2005 de relatie tussen mens, natuur en technologie onderzoekt. Tijdens drie seminars zal hij zijn kennis en visie delen met studenten van de opleiding. Fontys
 • Veel kerken komen tegenwoordig leeg te staan. Dat is jammer, want vroeger waren die juist het middelpunt van het sociale leven. Lieke Vullers en Anouk van Strien bedachten daar een oplossing voor. Hun onderzoek naar herbestemming van de leegstaande kerk in Hooge Mierde leverde de twee studenten Bouwkunde een nominatie voor de Avans Scriptieprijs op. Robin van Zessen, net-afgestudeerd aan de opleiding Communication & Multimedia Design in Breda, won de prijs. Hij kreeg het geldbedrag van 1.500 euro voor zijn onderzoek naar het wachtlijsprobleem voor jongvolwassenen met depressieve klachten. Punt.avans  , Punt.avans
 • Conservatorium Haarlem start op 6 november met de vierde editie van het International Writers Camp. Dit jaar komen 75 internationale studenten van 22 conservatoria uit 17 verschillende landen naar Haarlem. De internationale studenten zullen die week met 57 studenten van Conservatorium Haarlem samenwerken aan het ter plekke schrijven, opnemen en presenteren van ‘radio ready’ songs. Entertainment Business

Cultuureducatie en - participatie

 • De Europese Commissie lanceert een toolkit voor leraren in alle 24 officiële talen van de EU. De doelgroep van de toolkit zijn leraren en leerlingen van de lagere en secundaire school (leeftijd 10-15 jaar). De toolkit helpt leerkrachten om bij lessen en klasgesprekken jongeren spelenderwijs kennis te laten maken met het rijke en diverse culturele erfgoed van Europa. Kunstenerfgoed
 • De website Schatkamer van Nederland. Nationaal erfgoed in de klas  is gelanceerd. De site is speciaal gericht op havo- en vwo-leerlingen. De Schatkamer van Nederland biedt lesmateriaal over ons culturele erfgoed aan, dat als aanvulling gebruikt kan worden voor lessen van alle profielen van de bovenbouwklassen havo/vwo. Het doel is om cultureel erfgoed en oude bronnen onder de aandacht van leerlingen te brengen en te laten zien dat die in alle profielen relevant zijn. Schatkamer van Nederland
 • Na een succesvolle eerste editie in het vorige theaterseizoen start Theaterfestival Boulevard in ’s-Hertogenbosch op 21 november wederom met de cursus Theater (mee)maken. Festival Boulevard
 • Jonge muzikale talenten laten stralen op een professioneel podium, begeleid door een klassiek strijkorkest. Dat is de gedachte achter de eerste Orion Classic Award  in Theater Het Speelhuis in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Wil je op muziekles? Dat kan nu veel makkelijker. Op de nieuwe website Bosschemuziekscholen.nl vind je muziekscholen en –docenten bij elkaar. Deze website is een samenwerking van de regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch, Muziekles Den Bosch, Jazzwerkplaats, Muzerije en de gemeente ’s-Hertogenbosch. ‘s-Hertogenbosch
 • Werkplekken, een studio en een atelier, helemaal gericht op de Urban Scene. Dukebox opent  officieel hun nieuwe ruimte in het World Skate Center in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Wie is de ‘niet- bezoeker’? Kunnen de niet-bezoekers ook bezoekers worden? In een notitie, in opdracht van het ministerie van OCW, schetsen Koen van Eijck en Evert Bisschop Boele op basis van bestaand onderzoek een beeld van wat er bekend is over de ‘niet-bezoeker’. Uit onderzoek blijkt dat het cultuurbereik in Nederland boven de 90% is, en wanneer we ons beperken tot voorstellingen van gecanoniseerde cultuur dan gaat het om circa 40%. Daarnaast participeert een aanzienlijk deel van de bevolking actief in cultuur. LKCA
 • Dr. J.F. (Hanka) Otte is in 2015 aan de Rijkuniversiteit Groningen gepromoveerd op haar onderzoek Binden of overbruggen? Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie. Otte onderzocht hoe kunstparticipatie en sociale cohesie zich tot elkaar verhouden en of de overheid met kunstparticipatie wel het juiste instrument kiest om die cohesie te bevorderen. Ze deed dit op basis van een studie in zeven Drentse gemeenten.  Otte wint met het onderzoek de  vierde Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid. Boekman
 • Eefje Sperber, Kunstloc Brabant,  blogt over hoe de inzet van kunst en creativiteit kan bijdragen aan effectieve communicatie. Kunstloc Brabant
 • Americans for the Arts heeft onderzoek gedaan naar sociale impact van cultuur in de VS. Ook de relatie tussen techniek en kunsten werd onderzocht. DEN

Erfgoed

 • Kees van Leeuwen, Welmoed Wijmans en Martijn Hendriksen zijn de drie genomineerden voor de Jong Monumententalentprijs 2018. Zij springen eruit door hun buitengewone drive en inzet voor het erfgoed en oogsten veel waardering binnen hun netwerk. De winnaar wordt op 8 november tijdens het Nationaal Monumentencongres bekend gemaakt. Cultureel Erfgoed
 • Het programma van het Nationaal Monumentencongres op 8 november 2018. Monumentencongres
 • Op 9 oktober organiseerde Platform VOER in samenwerking met STIPO de tweede Erfgoed hack. In deze sessies komen jonge erfgoedprofessionals samen rondom een actuele gebiedsontwikkeling. Het toneel was het Zomerhofkwartier (ZOHO), een levendig woon-werk-maakgebied dichtbij het Rotterdamse stadscentrum. Platform VOER
 • Er moet meer oog komen voor de waarde van graven en begraafplaatsen als cultureel erfgoed. Dat vindt Bert Lever, de voorzitter van de nieuwe stuurgroep Funerair Platform, die in Amersfoort officieel op 31 oktober  in het leven geroepen wordt. RTV Utrecht  , Cultureel Erfgoed
 • Talloze kerken zijn er in ­Nederland gesloopt. Vooral in de jaren zeventig en tachtig werden ze in rap tempo afgebroken, onder meer vanwege het teruglopende kerkbezoek en dure onderhoud. Er zijn mensen die hun kerk of kathedraal nog altijd missen, merkte conservator Monique Rakhorst van Stedelijk Museum Breda, toen ze een tentoonstelling maakte over de Sint-Barbarakathedraal. Trouw , inlog vereist
 • Bij verbouwingen in Amsterdam worden historische interieurs aangepast en gesloopt. Bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek maakt zich er grote zorgen over. Het Parool
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gaat voor het eerst interactieve, multimediale verhalen archiveren. Dat doet het instituut in samenwerking met Hogeschool Utrecht. Het doel hiervan is om deze verhalen te behouden voor de toekomst, maar ook om ze openbaar te maken voor onderzoek. De verhalen die gearchiveerd zullen worden, zijn allemaal inzendingen voor de VVOJ-, NVOJ- en NL-awards vanaf 2014 en hebben een interactieve, multimediale vorm. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Onlangs werd op Prinsjesdag bevestigd wat de minister van OCW eerder al in haar beleidsbrief van maart had aangekondigd: er komt extra geld voor basisscholen om museumbezoek te stimuleren. De gelden kunnen gebruikt worden naast andere regelingen, zoals Museumschatjes. Een school kan de €3,- per leerling bijvoorbeeld gebruiken om vervoer naar het museum te betalen, waar ze vervolgens via Museumschatjes gratis entree krijgen. Is uw museum bereikbaar met de bus? De busmaatschappijen in  Noord-Brabant hebben een speciaal ticket voor schoolklassen. Erfgoed Brabant
 • Er moeten betere regels komen om de 39 Brabantse Van Gogh-monumenten te beschermen. Daarom wordt de komende tijd voor elk monument een erfgoedgedragscode ondertekend. Molen Vogelenzang in Lieshout is het eerste monument met zo’n code. Volgens Frank van den Eijnden van Van Gogh-Brabant komt de code er op neer dat de eigenaar van het monument, de gemeente, de provincie en Van Gogh-Brabant hun “uiterste best doen” om het monument en de omgeving te beschermen. Omroep Brabant

Bibliotheken

 • Het convenant e-lending waarin nadere afspraken staan over de vergoeding en beschikbaarheid van e-books via de Online Bibliotheek, is op 24 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. VOB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseert op 22 november  in samenwerking met KVB Boekwerk en Stichting Lezen een webinar over tien jaar consumentenonderzoek naar kopen, lezen en lenen van boeken.  Bibliotheekblad
 • Op 26 oktober is, met een bijeenkomst in Amsterdam, officieel de onderzoeksportal Nederlab gelanceerd, via welke 41 miljoen oude en nieuwe teksten uit de collectie van verschillende bibliotheken en instituten toegankelijk zijn gemaakt voor onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur. Bibliotheekblad
 • Kunst van Lezen wil in 2019, in samenwerking met de POI’s, tien bibliotheekorganisaties ondersteunen op het gebied van de aanpak rond laagtaalvaardige gezinnen. Op basis van verkenningstrajecten bij Bibliotheek Helmond en Bibliotheek Lek & IJssel creëert Kunst van Lezen daarom een stimuleringsregeling om tien bibliotheekorganisaties in de overige provincies te ondersteunen. Bibliotheekblad
 • Ruim 100 bezoekers bezochten op 23 oktober het tweede KB College, dat dit keer ging over Design Thinking. In het twee uur durende programma deelden drie sprekers uit het (internationale) bibliotheekveld hun kennis en ervaring met deze methode. De presentaties taan online. KB
 • Op 15 december zendt het NPO Radio 1-programma De Taalstaat het eerste Groot Dictee der Nederlandse Taal op de radio uit. De live-uitzending wordt georganiseerd in samenwerking met Onze Taal en wordt verzorgd vanuit Bibliotheek Haarlem. Onze Taal roept ook andere bibliotheken op aan te haken bij de uitzending door het organiseren van hun eigen Groot Dictee op het tijdstip van de radio-uitzending. Bibliotheekblad
 • Zelf maken en samen meer ontdekken. Dit stond centraal tijdens de eerste Teacher Maker Camp in Noord-Brabant. Op 12 en 13 oktober 2018 kwamen bibliotheekprofessionals en docenten uit het po, vo en HBO bij elkaar om meer te leren over maakonderwijs.  Cubiss
 • Vanuit de gedachte dat iedere Tilburger de kans moet krijgen om zijn talenten te ontplooien en een leven lang te blijven leren, ontwikkelde de Bibliotheek Midden-Brabant KennisKans: een reeks gratis workshops aangeboden door lokale bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties, die hun kennisoverdracht willen openstellen voor een breder publiek. Tilburg.com
 • Meike Boertjes werkt sinds 2013 voor de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) als Specialist Volwassenen. Ze is een bibliothecaris ‘nieuwe stijl’. Ze is is een van de drie genomineerden voor de titel Beste Bibliothecaris. Brabants Dagblad
 • Een kindertaalfestival. Is dat een festival voor kinderen over taal? Of een festival voor volwassenen over kindertaal? Allebei, zo blijkt tijdens de tweede editie van Kletskoppen in de Nijmeegse Bibliotheek. NEMO Kennislink

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie