Trends & Ontwikkelingen 1 november 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt het KNAW briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak voor de universitaire talenstudies van het Nationaal Platform voor de Talen naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de adviezen en geeft haar reactie. Rijksoverheid.nl
 • Houd de vijf bestaande opleidingen Neerlandistiek in ons land, in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leiden en Nijmegen, in stand en bescherm ze de komende tijd. Laat de academische Neerlandistiek zich heroriënteren op zijn positie tussen brede bachelors en nieuwe vakgebieden. Maak het schoolvak Nederlands aantrekkelijker en inhoudelijk interessanter, en stimuleer op alle mogelijke manieren dat er meer academisch gevormde leraren voor de klas komen. Richt een Kamer Neerlandistiek in om samen met vwo en hbo te werken aan een betere positie van het vak. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Nederlands verdient meer van de KNAW. KNAW, De Volkskrant
 • De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd wordt. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler, zo concludeert het College van Rijksadviseurs in zijn advies over (X)XL verdozing. Ook in Noord-Brabant zijn er zorgen. De regio Tilburg-Waalwijk krijgt steeds meer extra grote distributiecentra. De Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer realiseert zich dat er meer regie nodig is. College van Rijksadviseurs , College van Rijksadviseurs , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , Binnenlands bestuur
 • Wijbrand Schaap reageert op een artikel in Theaterkrant van 23 oktober over de toekomst van de podiumkunsten. Hij schrijft dat het Fonds Podiumkunsten er vier jaar geleden bewust voor heeft gekozen 112 gezelschappen en makers te subsidiëren met te weinig geld. “Zo ontstond de menselijke tragedie van burn-outs en faillissementen die een Fair Practice Code noodzakelijk maakte. Die Fair Practice Code zorgt er nu voor dat de bezuinigingen door Halbe Zijlstra alsnog keihard binnenkomen.” Hij pleit voor een podiumkunststelsel waarin landelijk een visie geldt waarin een paar vaste waarden staan, maar vervolgens een tiental strategisch gelegen en demografisch geschikte steden het budget te verdelen krijgen. Cultureel Persbureau
 • In zijn beleidsvisie op filantropie erkent en waardeert minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, en met hem het kabinet, de fundamentele bijdrage van filantropie aan onze samenleving. Het kabinet beoogt het maatschappelijke belang van filantropie te borgen en te versterken. Een bemoedigende ontwikkeling, vinden de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. De Dikke Blauwe
 • Een aantal Amsterdamse culturele instellingen krijgt in 2020 tienduizenden euro’s minder dan beloofd. Dat blijkt uit een brief van wethouder Touria Meliani van Kunst en Cultuur. Zij maakte op 25 oktober een lijst bekend met instellingen die door het tekort worden getroffen. Zo’n 189 gesubsidieerde culturele instellingen hadden verwacht 2 procent aan nominale compensaties te krijgen. Deze wordt nu gekort naar 0,9 procent, waardoor instellingen 45 procent minder krijgen dan verwacht. Het overzicht wordt in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering van op 29 oktober besproken. AT5
 • Op 28 oktober is bekend geworden dat de gemeente Amsterdam de planning van de besluitvorming over de hoofdlijnen van het Kunstenplan 2021-2024 heeft aangepast. Deze hoofdlijnennota zou in november 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, dit gebeurt nu in december 2019. De regeling Vierjarige subsidies bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) wordt, inclusief toelichting bij de regeling en de richtlijnen ondernemingsplan, wel al in november gecommuniceerd. Hierbij geldt als disclaimer een voorbehoud tot na de raadsbehandeling. AFK
 • Leeuwarden draagt voortaan de titel UNESCO City of Literature.,,Geweldig nieuws”, zegt Sjoerd Feitsma, wethouder van cultuur in de gemeente Leeuwarden, dat zich samen met de provincie Fryslân inspande om de titel binnen te halen. ,,Dit is een geweldig vervolg op ons jaar als Culturele Hoofdstad. We kunnen nu niet alleen in Europa, maar zelfs mondiaal onze culturele contacten tot bloei laten komen.’ Talentvolle Friese schrijvers en kunstenaars worden vanaf nu nog meer uitgedaagd om nationaal en internationaal uit te blinken.” Leeuwarder Courant
 • De gemeente Dronten heeft de trap van het kunstwerk Riff dichtgetimmerd met een houten plaat. Zo kunnen bezoekers niet naar het dak gaan. Ook is er een bord geplaatst waarop staat dat het betreden op eigen risico is. De Statenfractie van de ChristenUnie heeft er schriftelijke vragen over gesteld. De ChristenUnie stelt dat kunst in de openbare ruimte een maatschappelijke functie heeft. Daarom moet Riff volgens de partij toegankelijk zijn voor publiek. Dronten zou er daarom voor moeten zorgen dat het geschenk van de provincie weer op een veilige manier toegankelijk wordt voor het publiek. Omroep Flevoland , Omroep Flevoland

 

noord-brabant

 • BrabantStad heeft Kunstloc Brabant gevraagd voor de proeftuin internationalisering op zoek te gaan naar plannen en projecten die kunnen bijdragen aan een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Noord-Brabant, waarvan de resultaten ook input leveren voor verdergaande samenwerking op het gebied van internationalisering. Vanaf 22 oktober worden projecten verzameld. Regioprofiel Brabant
 • De Kunst van Brabant heeft een brief aan de leden van de commissie Samenleving, Cultuur en Erfgoed van Provinciale Staten gestuurd. Om zich voor te stellen, om uit te nodigen tot een gesprek en bovenal om op te roepen in hun beleid ruimte te maken voor een inspirerend en uitdagend cultureel klimaat en voor de maatschappelijke erkenning van kunst & cultuur in Noord-Brabant. De Kunst van Brabant
 • Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. De inbreng van kunstenaars kan een innoverende rol kan spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, schrijft er maandelijks een blog over. Kunstloc Brabant
 • Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. De inbreng van kunstenaars kan een innoverende rol spelen. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Netty van de Kamp, adviseur Kunst & Ruimte, schrijft in haar blog over de inzet van kunstenaars bij complexe vraagstukken in gebiedsontwikkeling. Kunstloc Brabant
 • De regio’s Tilburg-Waalwijk en West-Brabant halen het ene na het andere internationaal distributiecentrum binnen. Hoeveel Brabants landschap gaan we nog offeren aan de komst van die grote grijze dozen? In een korte serie duikt het Brabants Dagblad in de toenemende zorg over de verdozing van Noord-Brabant. Deel 2 : Een gesprek met directeur Wim Eringfeld van onderzoeksbureau Stec Groep. Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • In september heeft de Eindhovense gemeenteraad de concept-Cultuurbrief en subsidieverordening besproken. De input die werd gegeven is door de Stichting Cultuur Eindhoven verwerkt in de laatste versie. Deze versie is inmiddels naar de raad verstuurd. De raad beslist op 26 november hierover en stelt de brief en verordening vast. Alle stukken, de concept-Cultuurbrief 2021-2024, een leeswijzer en de subsidieverordening 2021-2024, zijn op de website van de stichting gepubliceerd. Cultuur Eindhoven
 • Het project Atlas, de vernieuwing van het hoofdgebouw van de TU/e Campus, heeft de Dirk Roosenburgprijs 2019 gewonnen. Deze gemeentelijke architectuurprijs wordt elke twee jaar toegekend aan een project dat in Eindhoven is opgeleverd. De publieksprijs is ook voor Atlas. Eindhoven.nl , Architectenweb
 • Het is nog altijd mogelijk dat het Helmondse draaiorgelmuseum en het EDAH-museum komend voorjaar de deuren openen op de nieuwe plek nabij het NS-station. Maar dan moet vanaf nu wel alles meezitten. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Achter basisschool SBO Noorderlicht komt een Tiny Forest. Dit is een bos ter grootte van een tennisbaan. De aanleg gebeurt tussen januari en maart 2020. De aanleg neemt ongeveer 1 tot 2 weken in beslag. De gemeente Tilburg is geselecteerd als één van de IVN Tiny Forest partnergemeenten van 2019. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Muziekvereniging Kunst en Vriendschap in Rijswijk wil de contributie niet voortdurend laten stijgen de komende jaren. Dat zou mogelijk leden kosten, zo schrijft de club in een brief aan de gemeente Altena. Het tarief verhogen zou echter de enige optie zijn, zo schetst de vereniging, als Altena minder gaat betalen voor het oud papier dat de vereniging ophaalt. Brabants Dagblad
 • Het is over en uit voor het Facilitair Bedrijf zoals Bergen op Zoom dat tot nu toe kende. Het bestuur gooit er definitief het bijltje bij neer per 31 december. Gesprekken met wethouder Evert Weys om uit de al maanden voortdurende impasse te geraken zijn op niks uitgelopen. Het geschil draait om geld. BN – De Stem
 • De gemeente Bergen op Zoom prijst zich uit de markt met het evenementenbeleid. Dat was te horen tijdens een commissievergadering van de gemeente. BN – De Stem, inlog vereist
 • De bezuinigingen in Boxtel zijn niet mals. Zeker voor het maatschappelijk werk. Wethouder Maruška Lestrade krijgt het overgrote deel op haar bordje. Welzijnsinstelling Contour de Twern moet het met een half miljoen euro minder doen in 2020, gemeenschapshuizen en bibliotheek moeten eveneens flink inleveren, de kinderboerderij ziet de subsidie voor volgend jaar gehalveerd en ook sportclubs ontkomen niet aan de bezuinigingsslag die Boxtel noodgedwongen door tekorten van miljoenen euro’s doorvoert. Brabants Dagblad
 • Streetartproject Passage Riche in Boxtel is bijna klaar. Brabants Dagblad
 • Welk kunstwerk komt er in de geluidswand van station Deurne? Uit vijftien ontwerpen heeft een commissie er nu twee gekozen. Daar kan vanaf 4 november op worden gestemd. Het zijn ‘Het Deurtje van Deurne’ van Dirk Verberne en ‘Frequent’ van Rinke Joosten. De kunstenaar met het winnende ontwerp ontvangt een bedrag van 2000 euro en werkt het kunstwerk samen met de gemeente Deurne verder uit. Eindhovens Dagblad
 • Inwoners van Drimmelen die dit jaar kwijtschelding van belastingen hebben ontvangen, mogen vanaf nu gratis boeken lenen bij de bibliotheek. Het gratis bibliotheekabonnement voor mensen met een laag inkomen is een initiatief van de gemeente Drimmelen en Theek5. Het moet lezen onder minima bevorderen en sociaal isolement voorkomen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Etten-Leur is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor de bouw van de Nieuwe Nobelaer. BN – De Stem, inlog vereist
 • Geldrop-Mierlo moet iets met Hofdael omdat het centrum feitelijk failliet is. Het kan niet overleven zonder jaarlijkse extra steun van de gemeente. Maar het kan ook niet overleven zonder verbouwing van de uitgeleefde theaterzaal en foyer (775.000 euro). Daarnaast is er in het gebouw sprake van leegstand in de vleugel met de vergader- en klaslokalen. De gemeente moet nadenken over een vergezicht. En mogelijk de bibliotheek binnenhalen en zich even niet teveel bekommeren om de kosten. Die boodschap had Patrick Ypelaar, projectleider bij de gemeente Kerkrade. In een bijeenkomst met de gemeenteraad en alle bij Hofdael betrokken partijen vertelde hij over het succes van het HuB Theater Kerkrade, waarin theater, bibliotheek en muziekschool samenwerken in een gebouw zonder binnenmuren. Eindhovens Dagblad
 • De oproep om ‘als gemeenteraad nu eindelijk eens ballen te tonen’ door bezuinigingskeuzes te maken in Goirle, gedaan door Pro Actief Goirle, vond nog niet heel veel weerklank in de raadszaal. Voorstellen om bezuinigingsposten te schrappen waren er wel genoeg. Een van de verstrekkende voorstellen is bijvoorbeeld om het Jan van Besouw, het muziekonderwijs van Factorium en de Bibliotheek samen te laten zoeken naar een bezuiniging van drie ton. ,,Dat lijkt uit de lucht gegrepen”, zo pleitte Liselotte Franssen (LRG). ,,Er is niet eens een cultuurbeleid. Dus waar moet je in de bezuinigingen dan op sturen?” Brabants Dagblad
 • Het college van de gemeente Grave heeft aangegeven 50.000 euro te willen bezuinigen door de bibliotheken op de zeven basisscholen in de gemeente te schrappen. De bibliotheek geeft aan dat de bezuinigingsplannen zijn ‘ingeslagen als een bom’. Op 5 november beslist de raad over de plannen. Bibliotheekblad
 • Dat het theaterbestuur van Fidei et Arti de hakken in het zand zou zetten bij een verhuizing naar het nieuwe cultuurcentrum Saint Louis in Oudenbosch, is bezijden de waarheid. Bestuursvoorzitter Pesser legt graag uit waarom. Voor bestuur en medewerkers van Fidei et Arti is behoud dan wel versterken van culturele activiteiten in Oudenbosch altijd leidraad geweest in de gesprekken met gemeente Halderberge, kwartiermaker en projectleider. BN – De Stem
 • De gemeente Heusden komt niet zomaar opnieuw met extra geld over de brug om de financiële problemen bij De Voorste Venne in Drunen op te lossen. Voorlopig springt de gemeente bij tot het einde van het jaar, onder meer door voor de tweede keer de betaling van de huur op te schorten. In december moet duidelijk zijn welke kant het opgaat met De Voorste Venne. Brabants Dagblad
 • Eerder werd bekend dat de Kunststichting Sint-Oedenrode Kunststichting Meierijstad wordt. De laatste werkzaamheid van de Kunststichting Sint-Oedenrode is het afronden van het project Het Duizendjarig Woud. Op 29 oktober startte de aanleg van het eerste onderdeel: de Waterspiegels. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Teleurstelling bij de gemeente Meierijstad over het World Creativity Forum. Op de dinsdag werd het evenement maar bezocht door 100 bezoekers Er was gerekend op 200 tot 300 foodies. De gemeente betaalde twintigduizend euro voor het evenement. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Met het oog op een vergrijzend Reusel moeten er initiatieven genomen worden die van De Kei een mooi sociaal middelpunt van het dorp maken. Met plannen voor dagopvang, heemkunde, de bibliotheek. Het gebouw uit de jaren zestig is op, gedateerd en achterhaald. De gemeente Reusel kan voor nieuwbouw vijf miljoen euro uittrekken. Een stuurgroep stelt de kosten op 7,7 miljoen euro. Eindhovens Dagblad
 • Er komt er een nieuwe manier om de Roosendaalse stadsdichter te benoemen. Een commissie van oud-stadsdichters doet samen met een vertegenwoordiger van bibliotheek VanNu een voordracht aan de gemeente Roosendaal. De gemeente kan deze voordracht overnemen of naast zich neerleggen. BN – De Stem , inlog vereist
 • Welk ontwerp voor het dorpshuis in Son de gemeenteraad kiest wordt besproken in de vergadering op 19 december. Niet eerst in een commissievergadering. Daarom komen vragen en kritiek aan de orde bij de begrotingsbehandeling op 31 oktober. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk gaat mogelijk toch meer kosten dan 9,9 miljoen euro. De aanleg van warmtekoude-opslag (WKO) en zonnepanelen vergt een extra investering van 420.000 euro. Een bijna energie-neutraal schoenenmuseum sluit bij aan bij de duurzaamheids-ambities van Waalwijk. De gemeenteraad werd op 24 oktober bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het museumplan. Het besluit en de discussie over de extra kostenpost volgen later. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel bezoekers het museum straks gaan trekken. Toch is de gemeente positief over de toekomstige exploitatie. Ze gaat voorlopig uit van zo’n 30.000 bezoekers per jaar. Om goed uit de startblokken te komen, wil de gemeente de eerste vier jaar een extra subsidie (167.000 euro) verstrekken. Brabants Dagblad
 • Kunstenaars uit Waalwijk en Drunen hebben met de komst van het G…Museum voor Hedendaagse Kunst (GMHK) een ruimte gekregen waar ze voorlopig een half jaar kunnen exposeren. Het initiatief ontving bij de opening een cheque van 5.000 euro van het RABObank Stimuleringsfonds ,,Met dit fonds ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan talentontwikkeling en leefbaarheid. In dit geval wordt ook leegstand tegengegaan. Deze cheque is bedoeld als een duwtje in de rug om uiteindelijk te komen tot zelfredzaamheid.” De Waalwijkse wethouder sprak van een aanwinst voor de gemeente. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Na de analyse en het advies van de SER en de Raad voor Cultuur over de arbeidsmarkt in onze sector kwam er een sectorale Arbeidsmarktagenda tot stand. Met behulp van aanjagers zorgde de Regiegroep ervoor dat in elk van die agendapunten ook daadwerkelijk beweging kwam. Het Ministerie van OCW stelde hier ook geld voor beschikbaar, zorgvuldig beheerd door de afzonderlijke stichting (SMACC). Als verantwoordelijk penvoerder ondersteunde Kunsten92 zowel de Regiegroep als de stichting SMACC. De Arbeidsmarktconferentie in TivoliVredenburg in januari 2019 was een eerste moment van opleveren, verantwoording afleggen en sectorbreed communiceren over het vervolg. De uitvoering van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector is goed op gang. Hoe is de stand van zaken nu? SMACC
 • In de gefragmenteerde cultuursector is succesvol samenwerken zowel een noodzaak als een uitdaging. Een goed gesprek aan het begin van een project kan de kans op succes echter sterk vergroten, concluderen ervaringsdeskundigen uit de sector. Het kan veel extra werk, onduidelijkheid en irritatie later in het proces voorkomen. Maar wat is een goed gesprek? Welke vragen wil je vooraf al beantwoord hebben? Welke afspraken moeten er gemaakt zijn? En welke mogelijke knelpunten wil je al gediagnosticeerd hebben nog voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn? Een nieuw ontwikkelde tool helpt om via een sterke projectstart tot een optimaal resultaat te komen. Boekman

 

architectuur en vormgeving

 • De bouweconomie draait, ondanks de stikstofslot- en PFAS-problematiek, nog steeds volop. Er is dus veel werk te vergeven via selecties. Echter, bureaus mijden selecties. Om de bekende redenen: de kansen zijn te klein, de eisen te straf, de investeringskosten te hoog en honoraria staan onder druk. Veel kleine bureaus doen helemaal niet meer mee en grotere bureaus worden steeds kieskeuriger. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek 2019. BNA
 • Na drie eerdere succesvolle edities presenteerde de BNA begin oktober 2019 weer een delegatie toonaangevende architecten op de Expo Real in München. Het overkoepelende thema van het beursbezoek was Sustainable Value Creation: een thema waarin Nederlandse architecten uitblinken. BNA
 • De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus steunt het manifest ‘Nederland staat op slot, politiek trek het vlot’ waarin de bouwbranches de politiek oproepen snel te komen met een werkbare oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek voor de korte én lange termijn. BNA
 • Van 4 t/m 13 oktober 2019 vond de zesde editie van het grootse landelijke duurzame mode evenement Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) plaats. De campagneweek stond in het teken van duurzaamheid en innovatie in mode, met terugkerende thema’s als circular fashion, waste reduction en (new textile) innovation. Samen met samenwerkingspartners heeft de organisatie dit jaar weer succesvol impact kunnen maken op de industrie en engagement weten te creëren bij het publiek voor duurzame mode. Een verslag. Fashion United
 • Ondanks de ietwat haperende start wat de logistiek en het weer betreft, is de 18e editie van de Dutch Design Week uitstekend verlopen. Ruim 350.000 bezoekers trok het jaarlijkse designfestival naar Eindhoven, dat is iets – 5.000 – minder dan vorig jaar. Directeur Paulen is blij met de kwaliteitsslag die is gemaakt. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

beeldende kunst

 • “Musea en de kunstwereld proberen weer voorop te gaan lopen. Niet alleen wat het schone betreft, maar meer nog het ware en goede. Opdat de kunst weer richtinggevend is. Ze de maatschappelijk discussie naar zich toe trekt, onafhankelijk; als tegengas voor de wereld die van compromissen, gesjoemel en opportunisme aan elkaar hangt. Kunst wil weer het morele kompas zijn.” Rutger Pontzen over de inhaalrace die de kunstwereld voert om weer maatschappelijk relevant te zijn. De Volkskrant
 • Veel discussie over gendergelijkheid in de kunstwereld momenteel. Vooral omdat de verhoudingen nog altijd scheef liggen, blijkt steeds weer uit onderzoek. In het Cobra Museum werd er een middag over gesproken, naar aanleiding van de tentoonstelling Nieuwe Nuances, vrouwelijke kunstenaars in en rondom Cobra. Cathelijne Tiel woonde het symposium bij. Metropolis M
 • Het Delftse Museum Prinsenhof geeft dit najaar twee lezingen over de Gouden Eeuw aan patiënten van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. ‘Mensen in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum kunnen onze tentoonstellingen niet bezoeken, dus gaan wij naar hen toe om een aantal lezingen te geven over Pieter de Hooch en het Delftse karakter van de werken’, legt directeur Janelle Moerman uit. De lezingen maken onderdeel uit van een samenwerking tussen het museum en het ziekenhuis. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis schenkt het museum 47 kunstvoorwerpen. In ruil daarvoor geeft het museum niet alleen de twee lezingen, maar krijgen de medewerkers van het ziekenhuis vanaf volgend jaar ook gratis toegang tot het museum. ‘We doen graag iets terug na het verkrijgen van de schenking’, vertelt Moerman. Omroep West
 • Museum Jan Cunen heeft Herman Tibosch aangesteld als algemeen directeur. Per januari 2020 treedt hij aan. Zijn opdracht is om het enkele jaren geleden succesvol verzelfstandigde museum verder uit te bouwen. Brabants Dagblad
 • Dankzij globalisering en marktwerking staat de internationale kunstmarkt zwaar onder de druk. Twee gastsprekers lieten, op 14 oktober, op uitnodiging van de Boekmanstichting, de Akademie van Kunsten en de KNAW, vanuit verschillende perspectieven hun licht op het vraagstuk schijnen: Olav Velthuis, hoogleraar Sociologie, in het bijzonder van economisch leven en cultuur, UVA, en Alex Lebbink, eigenaar van SinArts Gallery in Den Haag). Daarna volgde een debat met beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de kunstwereld. Een verslag. Boekman
 • Ro-Nalt Schrauwen begon drie jaar geleden in Tilburg met Pakje Kunst. Dat zijn automaten met werk van fotografen, keramisten, dichters en illustratoren. Vier euro in de gleuf en er komt een doosje uit, zoals bij een sigarettenautomaat, maar dan met werk van regionale kunstenaars. Nu staan er 33 in overal in Nederland. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Op 5 november lanceert Green Film Making de Filmoogstkaart. Op deze kaart kunnen locatiemanagers, gaffers en producenten in 1 overzicht zien waar in Nederland precies duurzame stroom te krijgen is op locatie. En met alle juiste gegevens en directe contacten. De lancering wordt weer een interactieve workshop, met veel case studies, bevlogen collega’s en applicaties om te bekijken. De Filmoogstkaart is ontwikkeld samen met SuperUse Studios, die dit idee eerst uitrolde voor de bouwwereld. NBF
 • Streaming zet de wereld van drama op zijn kop. Zes jaar nadat Netflix in Nederland zijn intrede deed en we misschien dachten wel buiten House of Cards te kunnen, zien traditionele tv-omroepen kijkers in hoog tempo deserteren en zijn de hitseries van internationale video on demand-providers de norm. Ook Nederlandse scenarioschrijvers richten zich op de wereldwijde markt. Wat is er door streaming voor scenaristen veranderd ? Plotmagazine
 • De Robby Müller Award, een nieuwe IFFR-prijs, eert een ‘beeldmaker’ (DoP, filmmaker of videokunstenaar) die in de geest van de overleden Robby Müller een authentieke, geloofwaardige en aangrijpende beeldtaal heeft ontwikkeld met zijn of haar gehele oeuvre. De eerste prijs gaat naar de Mexicaanse cameraman en schrijver Diego García en zal tijdens de 49ste editie van het festival worden uitgereikt. De prijs is een gezamenlijk initiatief van IFFR, de Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Andrea Müller-Schirmer, de vrouw van Robby Müller. De winnaar wordt beloond met een print van een beroemde polaroid van Robby Müller. Ook geeft de winnaar een masterclass over haar/zijn werk, als onderdeel van Masterclasses & Talks. IFFR
 • Noord-Nederland is een vruchtbare plek voor filmmakers, digitale pioniers en nieuwe mediamakers, vinden de oprichters van film- en mediaplatform New Noardic Wave. Daarom lanceren zij Storyvalley: het nieuwe gebied waar makers in alle rust kunnen werken aan verhalen met betekenis. In november vinden activiteiten plaats in Leeuwarden. Alle activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het Noordelijk Film Festival, Explore the North, Media Art Festival en LUNA en verschillende partners. NBF
 • Tijdens het Cinekid Industry Forum doen de filmprofessionals die Cinekid bezoeken de ronde langs twaalf tafels. Een veertigtal creatieve werkers in de kinderfilmsector snijdt daar een groot aantal thema’s aan, geeft inzicht in de praktijk en gaat met de bezoekers in gesprek. Dat varieert van onderwerpen rond gender en diversiteit tot marketing en de digitale speeltuin. Terwijl films uit de hele wereld naar Cinekid komen, is dit ook een mooie gelegenheid om te zien hoe Nederlandse jeugdfilms en -series de wereld ingaan. Filmkrant
 • Op het Cinekid Industry Forum komt de internationale kinderfilmindustrie bij elkaar. Filmhuis Den Haag presenteerde zich er als schoolvoorbeeld van het programmeren van kinderfilms. Filmkrant
 • Bioscopen ondervinden concurrentie van allerlei andere tijdsbestedingen, zoals online naar films op Netflix kijken, maar ook van bezoeken van escape rooms en van familie-avondjes thuis. Om met name de jonge bezoeker te blijven trekken, is continue vernieuwing nodig. Voorbeelden zijn vroegboekkorting, luxe stoelen en innovaties met beeld en geluid. Als bioscopen voldoende vernieuwen, blijft het witte doek bovendien de ideale springplank voor nieuwe films en kan de evolutie van Netflix zelfs tot vollere zalen leiden. Dat schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport. ABN AMRO
 • Nederland heeft er sinds vorige maand weer een nieuwe filmstreamingdienst bij. Op social media werd de komst van Disney+ toegejuicht, maar klonken er ook diverse kritische geluiden. Loopt het aantal aanbieders inmiddels niet de spuigaten uit? En op welke dienst kun je nu precies welke films en series kijken? En een vraag die vanaf de zijlijn gesteld werd: speelt de versnippering van het aanbod illegaliteit in de hand? Entertainment Business

 

letteren

 • Werkweken tot tachtig uur, en af en toe een lening. Vertalers Manon Smits en Pieter van der Drift aan het woord over hoe ze het volhouden. Over hun liefde voor het vak, het mislopen van bestsellers en de sponsoring door oma. Zuiderlucht

 

muziek

 • Muziek vereist harmonie. Daarom is een orkest meer dan een gewoon bedrijf en om die reden is het samengaan van twee orkesten nog moeilijker dan een bedrijfs- of bankenfusie. Toch kan het. Dat bewijst de ‘philharmonie zuidnederland’, de opvolger van zowel Het Brabants Orkest (HBO) als het Limburgs Symfonie Orkest (LSO), zo vertellen drie leden van de nu zes jaar functionerende philharmonie. Brabant Cultureel
 • Bernard Kobes is 30 oktober door de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO. Hij volgt daarmee Cees van Steijn op, die sinds oktober 2018 deze rol voor de periode van één jaar zou vervullen. Entertainment Business
 • Gesprek met Rob Simon en Daniël van Drunen over eilân, het muziekfestival op Terschelling dat niet doorging, na een uitzonderlijk pingpongspel rond de vergunning. 3voor12.vpro.nl
 • De dertiende editie van Le Guess Who wordt gekenmerkt door meer lokale samenwerkinen dan ooit. Het internationale festival, dat plaatsvindt van 7 tot en met 10 november, biedt bezoekers meer dan 200 optredens verdeeld over meer dan 40 locaties in Utrecht. Entertainment Business
 • ‘Open Up’ is de slogan van het Eurovisie Songfestival 2020, dat volgend jaar mei voor het eerst in 40 jaar weer in Nederland gehouden wordt. De slogan en het achterliggende verhaal zijn de basis voor alle creatieve keuzes die worden gemaakt rondom de drie live shows en het evenement in Rotterdam. Entertainment Business , NPO
 • Spotify biedt op dit moment meer dan 500.000 podcasts aan op zijn platform. Dat maakte het Zweedse bedrijf bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Entertainment Business
 • De muziekindustrie verandert in rap tempo en het consumentengedrag verandert mee. Feit is dat het aantal muziekliefhebbers nog steeds toeneemt. Entertainment Business vroeg zes consumenten naar onder meer hun koopgedrag, hun favoriete platform en hun visie op digitaal muziek luisteren. Entertainment Business

 

theater en dans

 • In 2018 neemt het aantal bezoeken aan de Nederlandse podia aangesloten bij de VSCD toe met acht procent, naar ruim 10,3 miljoen bezoeken. Ook het aantal voorstellingen op de podia neemt toe, met drie procent naar ruim 29 duizend voorstellingen. De VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) peilt jaarlijks de stand van de Nederlandse podia onder al haar leden via het Theater Analyse Systeem. Uit deze benchmark blijkt dat de genres musical, populaire muziek, cabaret en klassieke muziek goed scoren bij het publiek, dat podia steeds avontuurlijker gaan programmeren en dat de werkgelegenheid toeneemt. Een kritische analyse van de cijfers door Wijbrand Schaap. VSCD , Cultureel Persbureau,
 • ,,Ik mag er een nieuw huis mee uitbouwen. Ik kan, zoals in Deventer, de verbinding met de stad en de samenleving leggen door het theater vanaf half negen ’s morgens onderdeel te maken van de publieke ruimte. Vernieuwen én bouwen op een unieke plek.’’ Kühne roemt ook de locatie. ,,Fenomenaal, om midden in deze stad aan de Parade en bij de Sint-Jan een nieuw paleis van dromen en illusies te bouwen.’’ Gesprek met de nieuwe directeur van het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch, Alex Kühne. Brabants Dagblad
 • Jan Zoet wordt de nieuwe algemeen directeur van het Haagse Zuiderstrandtheater en – vanaf 2021 – van Amare. Zoet neemt dan na bijna zeven jaar afscheid als directeur van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans. Zoet volgt op 1 februari 2020 Henk Scholten op, die met pensioen gaat. Entertainment Business

 

Cultuurmarketing

 • De Podiumpas: een pas waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot voorstellingen bij deelnemende theaters. Zoiets bestond nog niet in Nederland, maar sinds 2017 loopt er een pilot om de voor- en nadelen in kaart te brengen en te ervaren hoe de Podiumpas kan werken in de praktijk. Vanuit haar werk als data-analist was Sara Oomen in 2017 betrokken bij de pilotfase van de Podiumpas. In dit artikel onderzoekt zij op persoonlijke titel of deze nieuwe pas voor onbeperkt theaterbezoek een succes kan zijn. Cultuurmarketing

 

Financiering

rijksfondsen

 • Uit de zes reacties die de Open Oproep Residentie Re-Creatie heeft opgeleverd, zijn ontwerpers Robin Weidner (uit Eindhoven) en Arvid & Marie (uit Haarlem) geselecteerd voor een werkperiode bij zorgorganisatie Reinaerde. De open oproep is in samenwerking met het Mondriaan Fonds uitgezet en biedt zowel kunstenaars als ontwerpers de mogelijkheid om voor een periode van drie maanden in een unieke omgeving onderzoek te doen naar hergebruik. Voorafgaand aan de commissievergadering gaven social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer samen met twee medewerkers van zorginstelling Reinaerde een korte toelichting op de plek en het profiel van de kunstenaars/ontwerpers die zij zoeken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In 30 regio’s wordt op dit moment hard aan een Regionale Energiestrategie (RES) gewerkt. Daarin worden per regio door overheden, waterschappen en marktpartijen gezamenlijk maatregelen geformuleerd waarmee zij een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. In 2020 moeten de regio’s hun RES in concept klaar hebben en wordt duidelijk of de beoogde CO2-reductie van -49% in 2030 (t.o.v. 1990) wordt behaald of dat bijstelling van hun RES noodzakelijk is. Omdat de RES onder grote tijdsdruk moet worden ontwikkeld, ligt de focus nu vooral op de inrichting van het bestuurlijke proces en is er te weinig aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving. Dit terwijl alle maatregelen die uiteindelijk uit het Klimaatakkoord voortvloeien gezamenlijk een enorme ruimtelijke impact zullen hebben. In dat kader heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in opdracht van de ministeries van OCW en BZK en in samenwerking met de RCE het tijdelijke Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma ter hand genomen. Column van Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Een modeontwerper uit Kinshasa, een chefkok uit Lima, een beeldend kunstenaar uit Yangon, een programmeur uit Medellín en een wereldberoemd danser uit Addis Abeba. Ze staan centraal in de vijfdelige interactieve documentaire-reeks ‘Future Cities’ omdat ze deel uitmaken van het hart van de creatieve cultuur in de explosief groeiende toekomstige wereldsteden waarin ze leven. Het idee voor Future Cities ontstond naar aanleiding van een artikel over Vlisco dat journalist Stephanie Bakker en fotograaf Yvonne Brandwijk samen maakten voor de Volkskrant. Het verhaal van de Brabantse producent van exclusieve modestoffen die hun weg voornamelijk naar de Afrikaanse markt vinden. Maar waarom ontving dit internationale project subsidie uit de Deelregeling Architectuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met concrete interventies en middelen wordt in het Stadslab Luchtkwaliteit geëxperimenteerd om het debat over luchtkwaliteit in Rotterdam te stimuleren. In de context van het lab ontstond ‘SerVies’, een servies dat de luchtkwaliteit zichtbaar maakt ‘op je eigen bord’ omdat het gekleurd is met Rotterdams fijnstof. Ook internationaal willen de ontwerpers Iris de Kievith en Annemarie Piscaer de luchtkwaliteit van andere steden aantonen en het debat erover aanzwengelen. ‘Smogware China’ ontving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van de resultaten uit het Stadslab Luchtkwaliteit. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2020 zijn vastgesteld. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2020 ieder vier rondes. Deelregeling Vormgeving heeft er vijf. De Deelregeling Internationalisering heeft drie rondes, de Deelregeling Festivals drie en de Deelregeling Upstream: Music x Design en de Deelregeling Immerse\Interact hebben ieder twee rondes in 2020. De Deelregelingen Activiteitenprogramma’s, Talentontwikkeling en Digital Heritage x Public hebben maar één ronde. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds organiseert samen met De Balie Amsterdam op 6 november een Artist’s Edition. Het centrale thema van de avond is de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk. Kunstenaar Remy Jungerman zal reflecteren op zijn ontwikkeling als kunstenaar en het kunstenaarschap in het algemeen. Rein Wolfs, aankomend directeur Stedelijk Museum Amsterdam, spreekt over talentontwikkeling en internationalisering. Wat is er volgens Jungerman en Wolfs nodig om een internationale praktijk uit te bouwen en voor Nederlandse kunstenaars en kunst om zich ten volle te ontwikkelen? Mondriaan Fonds
 • In het kader van de nieuwe regelingen voor mainstream speelfilm en lange animatiefilm, zijn twee projecten geselecteerd door een commissie van het Filmfonds. Khalid en de Toversteen krijgt ondersteuning in ontwikkeling en Soof 3 in realisering. Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten zoekt drie leden voor zijn Raad van Toezicht. Fonds Podiumkunsten
 • De tweede aanvraagronde voor de subsidieregeling MeeMaakPodia van het Fonds voor Cultuurparticipatie is verlengd tot en met 31 januari 2020.. Geïnteresseerde bibliotheken, theaters en musea/presentatie-instellingen krijgen zo langer de kans om aan een aanvraag te werken en die bij het fonds in te dienen. Als het budget eerder is uitgeput sluit de regeling. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe regeling meerjarige subsidies Talent & Festivals. Om de nieuwe regeling te delen met het veld organiseert het fonds op 8 november een informatiebijeenkomst. Het Fonds vertelt tijdens de bijeenkomst over de regeling, de mogelijkheden en de aanvraagprocedure en vanzelfsprekend is er daarna gelegenheid voor vragen en uitwisseling. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

prijzen, sponsoring

 • Beeldend kunstenaar Rory Pilgrim (Bristol, 1988) is de winnaar van de Prix de Rome Beeldende Kunst 2019. Pilgrim won de onderscheiding voor zijn film The Undercurrent (2019-ongoing). Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De Prix de Rome wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een getalenteerde beeldend kunstenaar in Nederland. Mondriaan Fonds
 • Angelo Martinus, PLASMA en The Ruggeds zijn de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs 2019. Dat heeft Cultuur Eindhoven tijdens een feestelijke uitreiking op 30 oktober bekend gemaakt in de Effenaar. PLASMA won de Stimuleringsprijs, The Ruggeds wonnen de Waarderingsprijs en Angelo Martinus ontving de meeste stemmen voor de Rabo Publieksprijs. Alle winnaars ontvingen een felbegeerde award en geldbedrag ter waarde van € 7.500. Cultuur Eindhoven, Eindhovens Dagblad
 • Theater- en filmproducent Rick Engelkes gaat samen met mediaondernemer Pierre Karsten een spektakelmusical produceren over Willem van Oranje. Daartoe wordt in Delft een speciaal, tijdelijk theater gebouwd dat op 7 maart 2021 zijn deuren opent. De financiering van meer dan 10 miljoen euro is nagenoeg rond. Sponsors kunnen volgend jaar al aanhaken. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Wat kan het onderwijs betekenen bij het voorkomen van misdaden tegen de menselijkheid? ArtEZ-docent John Johnston schreef mee aan het Report of the Special Rapporteur on the right to education van de VN. De Noord-Ier weet vanuit de historie van zijn land welke – soms kwalijke – rol het onderwijs kan spelen in landen met etnische spanningen en pleit voor een veel centralere rol voor kunsten. “De kunsten worden meestal als iets marginaals gezien, maar in mijn ogen zijn ze op dit vlak juist van onmisbare waarde.” Science Guide
 • Het onderwijs aan de Design Academy bepaalt de richting die de Dutch Design Week opgaat en de Graduation Show in de Campina fabriek toont dat. Social design is er al lang, nieuw is dat studenten blijkbaar niet meer verplicht afstuderen op een product, maar ook een abstract idee mogen visualiseren. Met de verschuiving van maken naar verbeelden wordt de Academy steeds meer een kunstacademie en design meer kunst. Een interessante ontwikkeling volgens Irma van Bommel. Brabant Cultureel
 • Kunsthogescholen lopen er steeds meer tegenaan: ze blijven vooral wit en mannelijk. Hoe kunnen ze hun personeel, curriculum en machtsstructuren meer opengooien? Een online dossier van Rekto verso met getuigenissen, gesprekken en good practices. Rekto verso

 

Kunstbeoefening

 • Na 20 jaar houdt de dameskapel Onjeklonje uit Best op te bestaan. Een deel stopt en nieuwe blazers vinden is schier onmogelijk gebleken. De spoeling is extra dun omdat vrouwelijke blazers nu eenmaal dun gezaaid zijn. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De voorstelling ‘De vrouw die danst’ is gebaseerd op een fragment uit het theaterstuk Branden van het ROTheater en voor deze gelegenheid bewerkt door regisseuse/docente Narhea Goossens. Het gaat over de verwoestende kracht van oorlog en haat. De negen cursisten van de theater-, dans- en muziekafdeling van Kunstencentrum Waalwijk speelden deze voorstelling op 26 oktober voor het eerst. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • In de maand november staan scholen en bibliotheken in het teken van de CPNB-campagne Nederland Leest. Het afgelopen jaar kende een lawine aan rapporten over het probleem van laaggeletterdheid en ontlezing in Nederland. Een pleidooi van Henk Pröpper voor het lezen en een bede aan de overheid om er eer in stellen van begrijpend, invoelend lezen een gezamenlijke ‘missie’ te maken. De Volkskrant , Literatuurplein
 • “Er is maar één echte oplossing voor het tegengaan van ontlezing onder jongens en dat is niet zozeer beginnen met een leesoffensief, maar met een schrijfoffensief.’ Arjan van den Haak, schrijver van jeugdboeken, vindt het de hoogste tijd dat het jongensboek en masse terugkeert. De Volkskrant
 • Nederlandse middelbare scholieren vinden Nederlands een saai vak en piekeren er niet over Nederlands te gaan studeren. Dat blijkt uit een onderzoek van Anne van Asseldonk en Peter-Arno Coppen van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat is verricht in opdracht van het Genootschap Onze Taal. Onze Taal
 • De Belgische kinderboekenuitgever Clavis demonstreert op de Antwerpse boekenbeurs, die nog tot 11 november loopt, een voorleesrobot in de vorm van een plastic uiltje, dat de naam Luka gekregen heeft. Niet iedereen is enthousiast. Bibliotheekblad
 • Consulent Cultuureducatie Muziek van Nieuwe Nobelaer, Harry Hendriks, trapte op 24 oktober het project Kunst doet leven af bij Avoord, ouderenzorg, locatie Kloostergaard, Etten-Leur. Tijdens het traject krijgt de dagopvang voor mensen met dementie van Avoord een aantal workshops in verschillende kunstdisciplines. Onder andere muziek, dans en beeldende kunst komen aan bod. Avoord vroeg de workshops bij Nieuwe Nobelaer aan nadat een van de medewerkers het boek Singing in the brain van Erik Scherder las. Met subsidie van De Lodewijkstichting zijn deze workshops uiteindelijk werkelijkheid geworden. Stadsblad Breda
 • Keunstwurk stopt na dertig jaar met het aanbieden van Uurcultuur aan basisscholen. De belangstelling liep de afgelopen jaar fors terug. Uurcultuur was in het leven geroepen om alle kinderen van basisscholen in Friesland in aanraking te laten komen met professionele theatervoorstellingen. Jaarlijks konden zo’n 40.000 kinderen een voorstelling bezoeken op school, in het dorpshuis of in een van de Friese theaters. Leeuwarder Courant
 • Er zijn in ons land 1,3 miljoen kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Ook zij willen graag aan kunst doen: lekker toneelspelen, schilderen of vioolspelen. Hoe maken we dit mogelijk? Wies Rosenboom en Dirk Monsma komen met aanbevelingen. LKCA
 • Bedrijven experimenteren volop met maatregelen die gelukkigere én productievere werknemers moeten opleveren. Ditmaal: werkgevers die kunst en cultuur aanbieden. Bij CultuurWerkt! hebben zo’n 300 bedrijven een cultuurabonnement afgesloten. PriceWaterhouseCoopers bijvoorbeeld, ING en ook bij het ziekenhuis Amsterdam UMC kunnen werknemers met een flinke korting (vaak ruim 50 procent) naar voorstellingen, concerten, films en workshops gaan. De Volkskrant

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • De Kever – een designicoon in de autowereld – en soldatenuniformen ontworpen door Hugo Boss zijn beide designs uit het Duitse nazitijdperk (1933-1945). Mogen we kunst met een controversiële geschiedenis nog wel tentoonstellen? Musea en kunstenaars liggen momenteel onder een vergrootglas, met nadruk op de context die ze bieden en de perspectieven die ze laten zien. Van nazi-couture en het begrip ‘Gouden Eeuw’ tot aan R. Kelly grijs draaien. Aan de hand van hedendaagse voorbeelden werd er op 25 oktober in Pakhuis De Zwijger in gesprek gegaan met experts uit de museum-, literatuur-, muziek- en designwereld. Foute kunst, een videoverslag. Pakhuis De Zwijger

 

architectuur en vormgeving

 • Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. Dit zijn de zeven locaties die zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal, de ontwerpprijsvraag waarmee het College van Rijksadviseurs een nieuwe impuls wil geven aan de stadsranden. De zeven wijken dateren uit de jaren 60, 70 en 80, liggen op de rand van stad en groen en zijn toe aan een flinke opknapbeurt. De komende weken gaan de zeven locaties aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. College van Rijksadviseurs
 • Hoe bouwen we onze huizen in de toekomst en kan dat niet duurzamer bijvoorbeeld? Oep Schilling maakt en verkoopt huizen van karton, volgens de maker is het ‘wikkelen’ van zo’n huisje tot acht keer duurzamer dan het bouwen van een traditioneel huis. Tijdens de DDW, liet hij bezoekers kennismaken met het Wikkelhouse en zijn zoektocht naar duurzamer bouwen en wonen. Innovation origins
 • ‘Hoe ziet ie er nou uit, die inclusieve stad? Vanuit de vele initiatieven en wijd uitlopende definities die ik voorbij zie komen is het lastig om een eenduidig antwoord vast te stellen.’ Céline Janssen doet binnen de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling sinds 2019 promotieonderzoek naar ‘Sociale duurzaamheid implementeren in gebiedsontwikkeling’. Voor Gebiedsontwikkeling.nu houdt zij een blog bij over haar vorderingen, dilemma’s, vragen en inzichten. Over zeven interpretaties van inclusieve gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Doordat we ons zo hard richten op het bouwen van woningen, vergeten we bij gebiedsontwikkeling het belang van bedrijven. Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, vindt het daarom tijd voor een economisch tegengeluid. Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling, waarschuwt daarbij om elk gebied vol te plannen. Een gesprek over verdozing, Almere en schuifruimte. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Lidewij Edelkoort, Sabine Marcelis en Sean Carney worden de nieuwe ambassadeurs voor de Dutch Design Week 2020. Deze ambassadeurs vertolken vanuit compleet verschillende disciplines en achtergronden het gedachtengoed van design, op een manier die ervoor zorgt dat mensen geïnspireerd raken en anders leren kijken,” volgens directeur van de DDF Martijn Paulen. Architectuur.nl

 

beeldende kunst

 • Op 31 oktober is de winnaar bekendgemaakt van de Prix de Rome. Metropolis M, ‘ de tentoonstelling is niet heel verrassend’ en De Volkskrant, ‘de genomineerden zijn idealistisch, maar daarmee af en toe ook onbegrijpelijk’ zagen de tentoonstelling. Metropolis M , De Volkskrant
 • ‘Camiel van Winkel stelt in het essay De mythe van het kunstenaarschap dat ‘de kunst geldt als het domein van de impliciete, belichaamde kennis. Met zijn tastende handelen legt de kunstenaar intuïtief bepaalde kenmomenten vast waar de wetenschap gevangen in een protocollaire systematiek per definitie aan voorbijgaat.’ Met diezelfde intuïtie is de heks geboren. Zij heeft talent en aanleg voor hekserij, maar dient deze wel te ontwikkelen door in te leer te gaan bij een ervaren heks.’ Waarom is de heks juist in kunstkringen weer zo geliefd? Alix de Massiac zoekt naar verklaringen voor de onverwachte populariteit van deze eeuwenoude mythische figuur. Metropolis M
 • Anne van Driel over wat er gebeurt als we de moderne kunstgeschiedenis eens vertellen aan de hand van vrouwelijke kunstenaars. De Volkskrant
 • Kunstenaars krijgen nog maar weinig betaalde opdrachten voor een portret. De meesten portretteren daarom hun vader, man, kinderen of zichzelf, blijkt uit de inzendingen voor de Nederlandse Portretprijs. Waarom heeft de portretkunst zo’n geringe status in Nederland? Trouw
 • Naast de bruidsfotograaf is nu ook de kunstenaar in opmars die huwelijksfeesten live vastlegt op het witte doek. Live painting om de dag nog onvergetelijker te maken. De Volkskrant
 • ‘Hoe kunnen we de gelaagde betekenis van een kerkgebouw tot uiting brengen in hedendaagse kunst? En deze markante gebouwen zo extra relevantie geven?’ Met deze vragen zijn kunstenaars van verschillende kunstdisciplines aan de slag gegaan. Het resultaat is in november te zien tijdens Kerk en Kunst op 6 locaties in Nederland. Cultureel Erfgoed , Cultureel Erfgoed , NRC, inlog vereist
 • Van 9 tot en met 16 november vindt een nieuwe editie van Glow, het Eindhovense lichtkunstfestival, plaats, dit jaar met Living Colors als thema. Het programma omvat onder meer lichtshows in het Philips Stadion en op De Witte Dame en de introductie van vier GLOWlabs als nieuw onderdeel. Architectuur.nl

 

film en av

 • Op het Cinekid Festival in Amsterdam zijn de jury- en publieksprijzen uitgereikt voor de beste jeugdtelevisie en kinderfilms van 2019. De Vlaams-Nederlandse film BINTI van Frederike Migom won de Cinekid Leeuw voor Beste Kinderfilm. Mischa Kamp’s Kapsalon Romy werd bekroond tot Beste Nederlandse Familiefilm. De winnaars van het MediaLab, de digitale doe-tentoonstelling van Cinekid, zijn ook bekend. De juryprijs voor Beste MediaLab Project werd uitgereikt aan de virtual reality-ervaring Eden’s Adventure van kunstenaar Abner Preis. De publieksprijs ging naar de virtual reality-game Museum of Symmetry van de Canadese Paloma Dawkins. NBF
 • IDFA heeft het volledige programma van 2019 bekend gemaakt. De openingsfilm is Sunless Shadows van Mehrdad Oskouei. Daarnaast zijn de laatste competities bekend gemaakt. Met de titels voor Feature-Length, Mid-Length, First Appearance en de IDFA DocLab-competities zijn de laatste competitie-programma’s bekendgemaakt. NBF
 • Onder de noemer Centraal zendt de publieke omroep zes korte dramaproducties uit van nieuwe filmmakers en scenaristen. Rode draad is station Rotterdam Centraal. Het project is een initiatief van NTR, BNNVara, VPRO, NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en CoB0, en komt in de plaats van de One Night Stands die de afgelopen jaren werden uitgezonden. De zes afleveringen van Centraal zijn vanaf 1 november wekelijks te zien op NPO 3. VPRO Cinema
 • Martin Scorsese, Francis Ford Coppola en Ken Loach hebben onlangs hun minachting uitgesproken over de groeiende dominantie van superheldenfilms in de commerciële bioscoop. Scorsese zei dat de Marvelproducties niets met cinema van doen hebben, Coppola ging nog verder en noemde de films ‘’verachtelijk”. Twee Britse academici schijnen hun licht op de kwestie. The Conversation
 • Games spelen tegenwoordig een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Met de opkomst van online gaming, zijn de wijze waarop games worden gespeeld, de motivatie achter het gemen en de sociale aspecten ervan veranderd. Er zijn ook schaduwkanten aan deze populariteit. Diggit

 

letteren

 • De journalistiek wordt steeds verhalender. Een nieuwsbericht over een moord lees je bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een slachtoffer of zelfs een dader. Op die manier kan de lezer zich beter inleven, maar dat is niet altijd positief. NEMO Kennislink
 • In de binnenstad van Tilburg komt een wandeling langs locaties die herinneren aan kunststroming De Stijl. Het huis waar klankdichter Antony Kok woonde is er in opgenomen, net als voormalig hotel Albert Janssen waar Kok en kunstenaar Theo van Doesburg in 1915 hun culturele soirees organiseerden. De plannen voor de wandeling en voor een aforisme (tekst van Antony Kok) op het luifel van hal 79 in de Tilburgse Spoorzone, worden op 29 oktober, in de Loc-Hal, tijdens een culturele soiree gelanceerd. Brabants Dagblad
 • Kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg uit Best is overleden. Hij was 73 jaar oud. Ruggenberg werkte jarenlang als journalist voor diverse dagbladen. In 2006 stopte hij daarmee, om zich voltijds te gaan richten op het schrijven van jeugdboeken. Hij schreef vooral historische avonturenromans. NOS

 

muziek

 • “Iedere mogelijkheid om lied te doen, grijp ik met beide stembanden aan. De intimiteit van het lied, de directheid, de natuurlijkheid, die spraken me meteen aan, al vanaf het moment dat ik begon te zingen.” Een interview met Thomas Oliemans. Bariton Oliemans is dit jaar jurylid bij het 53ste Internationaal Vocalisten Concours (IVC) dat van 20 tot en met 24 november 2019 in ’s-Hertogenbosch plaatsvindt en dat deze keer uitsluitend bestemd is voor ‘LiedDuo’s’, duo’s van zang en piano. Brabant Cultureel
 • Festival November Music toont dit jaar de veelzijdigheid van de Brabantse koorcultuur. De koren recente werken. Brabants Dagblad , Bossche Omroep
 • Dit jaar kent de Edison Stichting de Edison Klassiek Oeuvreprijs toe aan het Kronos Quartet. Het Amerikaanse kwartet wordt al decennia lang geroemd om creativiteit en bijzondere samenwerkingen. Ze ontvingen talloze prestigieuze prijzen, waaronder Edisons voor de albums ‘Black Angels’ in 1991 én voor ‘Kronos Caravan’ in 2001. Edisons
 • Uitgeverij Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) heeft een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen voor personen en instellingen die zich inzetten voor het behoud van het Nederlandse popcultuurerfgoed. De prijs heeft als naam Dutch Mountains Award. Initiatiefnemer is uitgever Peter Voskuil. Hij schreef zelf Eregalerij der Nederpop en het boek Dutch Mountains, over de geschiedenis van de Nederlandse platenindustrie. Tijdens de research voor zijn boeken schrok Voskuil er van hoe er soms met de Nederlandse popmuziek wordt omgesprongen. Over een half jaar wordt de prijs voor het eerst uitgereikt. Joh. Enschedé Amsterdam

 

theater en dans

 • De zeespiegel stijgt, het regenwoud en de permafrost verdwijnen. Wetenschappers, technici, politici moeten aan het werk om de aarde te redden. Theatermakers blijven niet achter. Maar wat kunnen zij bijdragen? Trouw

 

Brabantse makers

 • De voormalige Margarita Maria Alacoque kerk, alias de Mariakerk, een Rijksmonument, aan de Ringbaan-West in Tilburg wordt getransformeerd tot een kleinschalig verpleeghuis met 26 wooneenheden en een zorghotel in de aangrenzende pastorie. Architect Bram van de Sanden van Buro013 staat voor deze opgave. Brabants Dagblad
 • Atelier NL toonde tijdens de Dutch Design Week o.m. twee projecten : StormHout en WildHout. Dezeen
 • Tijdens het lichtkunstfestival Glow wordt dit jaar een speciaal eerbetoon gehouden aan Vincent van Gogh. Het festival slaat daarvoor de handen ineens met Van Gogh Brabant en het Van Gogh Museum. De Eindhovense lichtkunstenaar Hugo Vrijdag heeft het kunstwerk gemaakt, samen met lichtfestival Nanjing. Het is de tweede keer dat zij een samenwerking aan gaan. Studio040
 • Bij het KunstLokaal in Gemert opent op 3 november een nieuwe expositie van Thijs van Kimmenade. De tentoonstelling van de kunstenaar uit Milheeze heeft de titel ‘A kind of sculpture’ meegekregen en toont werken van de geboren Geldroppenaar die gemaakt zijn tussen 1965 en nu. Speciaal voor de tentoonstelling in Gemert maakten Paul Verhees en Joan van Kessel een documentaire over zijn leven als kunstenaar. Die is ook te zien tijdens de tentoonstelling. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse dichter Hans d’Olivat lanceert 8 november zijn bundel ‘Iedereen is dichter, maar niemand weet waarbij’. Brabants Dagblad
 • Het omvangrijke programma van November Music, het festival voor nieuwe muziek dat zich tussen 1 en 10 november 2019 weer in alle zalen, kerken en ruimtes van ’s-Hertogenbosch afspeelt, kent vele hoogtepunten. Een programmaonderdeel dat er uit springt is Het Arsenaal der Ongeleefde Dingen, een coproductie van beeldend kunstenaar Teun Hocks, componist Mayke Nas en de leden van Nieuw Amsterdams Peil. Ze kenden elkaar al heel lang, via vrienden en familie, maar waren nooit verder gekomen dan hallo. Toen Nas in 2015 een overzichtstentoonstelling van Hocks in Apeldoorn zag, voelde ze een klik. Nadat November Music haar een opdracht gaf voor een nieuw stuk, benaderde ze Hocks, die meteen ja zie. In dit tragikomische muziektheater ‘verkennen Nas en Hocks de levens die wij niet leven, simpelweg omdat we andere keuzes hebben gemaakt’. Brabant Cultureel , November Music
 • Na vier jaar geen soloalbum te hebben uitgebracht, is der Eindhovense rapper Fresku plots terug met een nieuwe plaat. Zonder aankondiging en zonder verwachtingen. ‘In Het Diepe’ is zijn meest persoonlijke werk tot nu toe. NRC , inlog vereist
 • Nona uit Uden heeft net haar eerste album uitgebracht. Opgenomen in New York met LikeMinds, een Amerikaans producersduo van naam en faam dat eerder werkte met John Legend, Jose James en Anouk. Brabants Dagblad
 • Heb je ook weleens het gevoel dat in onze tijd de wereld een beetje gekanteld is? Dat het vlak onder je voeten, waarop je dagelijks je best doet om die wereld met iets van balans tegemoet te treden, voelbaar aan het hellen is gegaan? Dat je daardoor net iets harder je best doet om je staande te houden? Dat gevoel geeft Each Time We Fall, A City Rises van Panama Pictures. Theaterkrant

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie