Trends & Ontwikkelingen 10 april 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Raad voor Cultuur wil zo snel mogelijk in beeld brengen wat op termijn de organisatorische, personele en economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de culturele en creatieve sector.
 • Op basis van de economische scenario’s van het Centraal Planbureau kan nu al worden nagedacht over slimme en robuuste maatregelen, die de meerwaarde van de sector voor de samenleving in goede en slechte tijden borgen. Dat schrijft de raad op 6 april in een brief aan minister Van Engelshoven (OCW). Op 8 april schrijft voorzitter Marijke van Hees : ‘Het is daarom cruciaal dat de overheid financiële steun biedt voor de schade bij makers en instellingen, zodat deze crisis niet leidt tot een kaalslag’. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur
 • De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, mede naar aanleiding van recent binnengekomen brieven (en vragen) vanuit de culturele sector, besloten minister van Engelshoven (OCW) te verzoeken nadere informatie te geven over de stappen die het kabinet de komende periode wil nemen voor de cultuur sector. Tevens verzoekt de commissie de minister in haar reactie reactie in te gaan op de aangekondigde maatregelen voor de middellange en lange termijn. Een brief van 6 april. Kunsten’92
 • Brief van minister van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer van 1 april over sluitingsdata 28 april en 1 juni. Kunsten’92
 • Overzicht van stukken die recent naar de Tweede Kamer en de minister van OCW zijn gestuurd i.v.m. coronacrisis en cultuursector (7 april). Kunsten’92
 • Veelgestelde vragen over het coronavirus en cultuur. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Eerste Kamer en Tweede Kamer over de videoconferentie tussen de Europese cultuurministers over de gevolgen van het coronavirus. Deze vindt plaats op 8 april 2020. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob en minister van Engelshoven reageren op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie. Rijksoverheid.nl
 • Minister Wiebes en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief maken op 7 april aanvullende maatregelen bekend om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Bij deze Kamerbrief gaat de aangevulde lijst van SBI-codes van in aanmerking komende sectoren. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Bij geannuleerde evenementen heeft de consument onder normale omstandigheden het recht op restitutie van het aankoopbedrag. De coronacrisis zorgt er echter voor dat de financiële impact voor de sector zo groot is dat instellingen failliet kunnen gaan, als voor alle reeds gekochte tickets het geld teruggestort moet worden. Om deze reden is er een nieuwe ticketregeling opgesteld die oplossing biedt voor deze uitzonderlijke situatie. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende brancheorganisaties in de culturele sector, het ministerie van OCW, het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt. De regeling gaat 9 april van start. Cultuurmarketing
 • Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de 3 manieren waarop het kabinet steunmaatregelen treft voor de mediasector. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob trekt eenmalig 11 miljoen euro uit om huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage en bereik een bijdrage tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro’s uit een tijdelijk steunfonds. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Raad voor Cultuur: gemeenten moeten verplicht goede bieb optuigen’. Rijksoverheid.nl
 • Kunsten’92 publiceert een fragment uit het plenair Tweede Kamerdebat over coronacrisis 8 april 2020. Met o.m. Jetten (d’66) die vragen stelt aan Minister-president Rutte. (Kunsten’92)
 • Berenschot heeft een inventarisatie gemaakt van sectorspecifieke knelpunten en maatregelen i.v.m. de coronacrisis. Dit is gedaan op basis van de vele informatie die uit het veld is opgehaald, vanuit uiteenlopende branches in de culturele en creatieve sector inclusief erfgoed, amateurkunst, bibliotheken, 2 april. Kunsten’92
 • De Creatieve Coalitie heeft op 6 april een brief over TOZO en TOGS gestuurd aan Leden van de Tweede Kamer, die de motie Jetten indienden. NBF
 • FNV Media & Cultuur heeft 2 april in een brandbrief de Tweede Kamer opgeroepen om werkenden en creatieven in de culturele sector, niet in de kou te laten staan. Door de coronacrisis zijn veel mensen de wanhoop nabij. Er is een fatsoenlijk steunfonds nodig. FNV
 • “De coronacrisis vormt een grote bedreiging voor deze culturele infrastructuur en zodoende ook voor de kunstbeoefening van de Nederlander. Een eenmaal verloren infrastructuur bouw je niet zomaar weer op. Rijk, provincies, gemeenten, financiers, scholen en klanten: steun deze infrastructuur! Betaal de subsidies, contributies, bijdragen, lidmaatschappen en dergelijke door. Ga in gesprek over hoe er ook in deze tijd een culturele dienst kan worden geleverd. En niet in de laatste plaats: laat je waardering en steun zien: nu, de komende maanden en in de toekomst.” Oproep van LKCA directeur, waarin ze aandacht vraagt voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. LKCA
 • Culturele instellingen in onder andere Den Haag, Amsterdam en Maastricht dreigen aan de coronacrisis ten onder te gaan. Gemeenten zijn nog aan het ‘inventariseren’ hoe dat voorkomen kan worden, maar over concrete maatregelen is nog geen duidelijkheid. Ook blijft het wachten op een steunpakket vanuit het rijk. Binnenlands bestuur
 • Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra kosten te inventariseren. Twee keer per jaar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), samen met de provinciekoepel IPO en de Unie van waterschappen, overleg met het kabinet over de financiële verhoudingen met het rijk. Het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFv) staat deze week in het teken van de coronacrisis en de financiële impact daarvan op de decentrale overheden. Binnenlands bestuur
 • De coronacrisis vraagt om meer geld voor gemeenten vanuit het rijk, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Extra uitgaven aan jeugdzorg, handhaving en het optuigen van noodsteun voor zzp’ers, gecombineerd met gederfde inkomsten uit toerisme en parkeren brengen gemeenten in een financieel lastige, zo niet onhoudbare situatie. Binnenlands bestuur
 • “Een dag nadat de deuren van alle culturele instellingen op slot waren gegaan, heb ik al een brief gestuurd dat de maandelijkse subsidiëring gewoon doorgaat, zodat de instellingen in elk geval een basis hebben. Maar er zijn ook instellingen die het grootste deel van hun inkomsten uit kaartverkoop genereren. En lang niet alle instellingen weten op dit moment al of ze aanspraak kunnen maken op de rijksmaatregelen. We horen van instellingen dat ze daar minder mee kunnen dan ze aanvankelijk hadden gehoopt.” Het Parool sprak met de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani. De gemeente Amsterdam heeft 260 instellingen benaderd. Bijna 200 hebben inmiddels aangegeven wat het verlies is tot 1 juni. Het Parool
 • De Leeuwarder wethouder van cultuur Sjoerd Feitsma heeft grote zorgen over de culturele sector op de langere termijn. “Ik ben erg blij met de maatregelen die nu worden genomen, maar hoe komt het over twee maand? We moeten nu echt met zijn allen vooruit kijken, wat betekent dat voor onze instellingen en festivals over een half jaar of een jaar?” De gemeenten hebben veel overleg met de minister van cultuur, maar dat gaat nog steeds over de korte termijn. Omroep Friesland
 • De gemeente Rotterdam heeft al voor 8,1 miljoen euro kosten gemaakt als gaststad van het Eurovisiesongfestival, waarvan maximaal 6,7 miljoen euro aan kosten die niet worden gedekt door de verzekering als het songfestival in 2021 in Rotterdam doorgaat. Dat laat het Rotterdamse college van B&W weten. Algemeen Dagblad
 • De Europese cultuurministers hebben onder voorzitterschap van Kroatië tijdens een videoconferentie de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de culturele en creatieve sector gedeeld en mogelijke maatregelen besproken om de negatieve gevolgen van de crisis te verzachten. Eu2020
 • De gezamenlijke audiovisuele organisaties van Europa maken zich grote zorgen over wat de gevolgen van de coronacrisis betekenen voor de toekomst van de sector. Ze doen daarom een oproep aan de EU en aan Europese beleidsmakers om direct actie te ondernemen. In de Joint Film and Audiovisual Sector COVID-19 Statement stellen de ondertekenaars dat zonder een ferme inzet vanuit de EU de audiovisuele – en filmsector van Europa de crisis niet zal overleven. ‘Onze sector kan een belangrijke rol spelen in het herstel dat onze gemeenschappen de komende maanden en jaren zullen moeten ondergaan, maar dat kan alleen als de bijbehorende infrastructuur het overleeft.’ Unic
 • Sinds half maart houdt het European Audiovisual Observatory bij welke nationale coronamaatregelen er in 41 Europese landen getroffen zijn voor de audiovisuele sector. Het in Straatsburg gevestigde informatiecentrum maakt gebruik van zijn unieke informatienetwerk in heel Europa om gegevens over sectorspecifieke maatregelen te verzamelen. De maatregelen betreffen bijvoorbeeld overheidssteun, regelgeving, overeenkomsten en beleidsverklaringen. Meer in het algemeen worden ook overkoepelende maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid gevolgd. Creative Europe Desk , European Audiovisual Observatory
 • De Nationale Veiligheidsraad van België zal waarschijnlijk zeer binnenkort de annulering van de grote zomerfestivals zoals Tomorrowland en Rock Werchter aankondigen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) 6 april gezegd op de Waalse radiozender La première. De Standaard
 • Oostenrijk wil de drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus direct na Pasen langzaam versoepelen. Kleine winkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra onder strikte voorwaarden zouden vanaf 14 april weer open kunnen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels, winkelcentra en kappers weer open moeten gaan. Hotels en restaurants zouden op zijn vroegst midden mei volgen.
 • De algemene lockdownmaatregelen in Oostenrijk blijven gelden tot eind april en de scholen blijven gesloten tot half mei. Evenementen blijven nog verboden tot eind juni, zei Bondskanselier Sebastian Kurz. Europa.nu
 • De Amerikaanse kunst en cultuursector verliest tot nu $4.5 miljard ten gevolge van de coronacrisis, aldus een onderzoek van Americans for the Arts. ArtNet News

 

noord-brabant

 • De schade voor de cultuursector door de coronacrisis is enorm. Ook in Noord-Brabant. Omroep Brabant sprak o.m. met muzikant Jeroen Kant en directeur Alex Kühne van het Bossche Theater aan de Parade. KunstLoc Brabant probeert in opdracht van de provincie Noord-Brabant een beeld te krijgen van de totale schade voor de culturele sector. “De teller staat bij ons nu op een omzetverlies van 12,5 miljoen euro. En dat is de schade tot 6 april”, zegt Teun van Irsel van Kunstloc. “Nu het kabinet heeft besloten dat het land tot eind van de maand op slot blijft zal de schade meer dan verdubbelen.” Omroep Brabant
 • De fractie van de PVV in Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten hoeveel geld er verspild is aan mislukte innovaties op de Weg van de Toekomst (N329) in Oss. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad. Oud-wethouder Jan van Loon vindt het negatieve sentiment dat rond de N329 dreigt te ontstaan niet terecht. Brabant.nl , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Statenmededeling over het verlenen van een begrotingssubsidie aan de gemeente ’s-Hertogenbosch, ten behoeve van de herontwikkeling van het Kruithuis ihkv de Zuiderwaterlinie. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Ook de Eindhovense cultuursector wordt getroffen door de coronacrisis. Albert Kivits van Bibliotheek Eindhoven verwacht dat de bibliotheek nog veel langer dicht zal zijn dan de periode tot 29 april. Volgens hem wordt het een flinke operatie om grote aantallen bezoekers binnen te laten en daarbij iedereen in staat te stellen anderhalve meter afstand te houden. Jos Feijen van De Effenaar. : ‘’Er is eigenlijk geen werk meer te doen, maar ik wil niemand ontslaan.” De landelijke crisismaatregelen zorgen in elk geval gedeeltelijk voor verlichting: het grootste deel van de personeelskosten wordt daarmee gedekt. Studio040
 • De Sterrenwacht Dr. A. F. Philips mag blijven zitten in het monumentale pand in het Stadswandelpark. De gemeente Eindhoven heeft besloten de toren, een Rijksmonument, niet te verkopen. Eindhovens Dagblad
 • Een gevoel van saamhorigheid en positiviteit is in deze periode belangrijker dan ooit. Stadsmarketingorganisatie Eindhoven365 lanceerde een videoboodschap om elke Eindhovenaar te bereiken en hen een hart onder de riem te steken. Deze video is gemaakt met lokale partners zoals Blickfänger, Merel Morre en Steye van Dam. Eindhoven365 , Eindhovens Dagblad
 • De Helmondse junior stadskunstenaar Anna Bosker (11) is druk bezig met haar project ‘Natuurlijk, Helmond!’. Ze vraagt andere kinderen haar te helpen en ook kunstwerken te gaan maken. Met de natuur als inspiratiebron. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een Green Art Challenge uitgezet onder kunstenaars, waar zij voor 28 april op kunnen reageren, mits ze dus in ’s-Hertogenbosch wonen. Het is een steunmaatregel in de zin dat het kunstenaars een extra mogelijkheid geeft om een opdracht binnen te halen in deze lastige tijden. DenBosch.nl
 • Het Kruithuis blijft als rijksmonument bewaard voor de stad. De raad heeft op 7 april de financiering van de restauratie en herbestemming van het gebouw goedgekeurd. De provincie Noord-Brabant draagt ook bij met een subsidie vanuit het investeringsprogramma de Erfgoedfabriek. Als Vesting- en Watermuseum levert het Kruithuis straks een belangrijke bijdrage aan het toerisme van ‘s-Hertogenbosch. Gemeente s’-Hertogenbosch
 • Vanwege het coronavirus zijn in Tilburg tot 1 juni alle evenementen afgelast. Een aantal organisatoren stelt hun evenement uit, maar er zijn ook evenementen die dit jaar niet door kunnen gaan. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen. Gemeente Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Gemeente Deurne komt met extra maatregelen om ondernemers, verenigingen en stichtingen te helpen in deze lastige tijd. Zo zal achterstallige huur tot 1 juni niet worden geïnd. Organisatoren van evenementen die zijn geschrapt, krijgen hun leges terug. Eindhovens Dagblad
 • Verenigingen in Gilze en Rijen die zijn getroffen door de coronacrisis krijgen hulp van de gemeente. Ze ontvangen tot 1 juli uitstel voor het overmaken van huurpenningen voor gemeentelijke sportaccommodaties en hoeven subsidie die is ontvangen voor evenementen die niet doorgaan slechts gedeeltelijk terug te betalen. In een brief aan de verenigingen worden zij ook gewezen op de landelijke regelingen die in het leven zijn geroepen. Gilze en Rijen , BN – De Stem
 • Oppositiepartijen Groen Gilze en Rijen, PvdA en D66 vinden dat het college van B en W te weinig ondersteuning biedt aan verenigingen die door de coronacrisis zwaar worden geraakt. In een gezamenlijk persbericht roepen ze op tot een ruimhartiger gemeentelijk beleid door bijvoorbeeld huren kwijt te schelden. BN – De Stem
 • De verbouwing van Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen loopt vertraging op. De aanbesteding van de plannen is fors duurder uitgevallen dan eerder ingeschat. Reden dat betrokken partijen (de gemeente, Theek 5 en eigenaar CCGR) opnieuw om de tafel gaan om een alternatief te ontwikkelen. Dat blijkt uit een memo dat het college van B en W van Gilze en Rijen aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Brabants Dagblad
 • Muziek-, dans en theaterschool Factorium gaat een inspanningsverplichting aan om, na de beëindiging van de subsidierelatie met de gemeente, lessen en cursussen in muziek, theater en dans voort te zetten in een cultuureducatieschool met zelfstandig werkende kunstenaars en docenten. Deze ombouw is het resultaat van het traject dat de drie culturele instellingen (Factorium Podiumkunsten, de Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG) ) gezamenlijk hebben doorlopen om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave. Het college van burgemeester en wethouders van Goirle heeft ingestemd met dit voorstel. De af- en ombouw start in april en moet op 1 september 2020 gereed zijn. Factorium , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Zonder enige ruchtbaarheid is onlangs een nieuw kunstwerk in Esch geplaatst. Het beeld is een eerbetoon aan de Zwarte Zusters. Het is gemaakt door Lia Martinali. 20.000 euro was er nodig voor het maken en plaatsen van het beeld. De gemeente Haaren zorgde voor een passend groen decor op de plek waar het beeld staat. Dat geld heeft de Essche gemeenschap opgebracht. Er is zelfs nog wat over. Daarvan wordt straks, als de coronacrisis voorbij is, de officiële onthulling bekostigd. Brabants Dagblad
 • Gemeente Uden heeft een Noodfonds opgericht voor ondernemers in Uden die in acute financiële problemen verkeren. Als zij een aanvraag hebben gedaan voor een of meer Rijksregelingen, kan het fonds hen snel een renteloos voorschot ter beschikking stellen om de periode te overbruggen tot de Rijksregeling wordt toegekend. Uden , Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalwijk wil organisaties helpen het hoofd boven water te houden. De sociale en culturele sector krijgt rake klappen door de coronacrisis. Om ze door deze moeilijke tijd te slepen, laat de gemeente alle subsidies doorlopen. Ze laat daarbij tijdelijk de prestatieafspraken los. Veel organisaties kunnen hun werk namelijk niet of niet normaal uitvoeren. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Op 14 april zou de Werkconferentie Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector plaatsvinden, georganiseerd door Platform ACCT. Doel van de conferentie was om met de breed vertegenwoordigde sector in gesprek te gaan over actuele arbeidsmarktvraagstukken. Als alternatief voor de conferentie vindt op 14 april van 15:15 tot 16:00 uur een live vraaggesprek plaats tussen minister van Engelshoven (OCW) en de interim voorzitter van Platform ACCT, Erik Akkermans. Zij bespreken hierin de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector en uiteraard de enorme gevolgen op de sector na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Hoe houden – of krijgen – we de sector vitaal en toekomstbestendig? Welke maatregelen zijn er genomen? Welke kansen liggen er voor makers om zich bij- of om te scholen en verder professioneel te ontwikkelen?
 • Op 14 april is het interview met Kim Coppes als moderator via livestream te volgen. Werkconferentie Arbeidsmarkt
 • Op 8 april 2020 waren er webinars vanuit Pakhuis de Zwijger. Van 15.00 tot 16.00 uur: “De culturele en creatieve sector in coronatijd”. Van 16.15 tot 17.15 uur: Vragenuurtje voor leden van Kunsten ’92. Alle leden konden meepraten met voorzitter Jan Zoet en algemeen secretaris Marianne Versteegh en gratis meekijken via de livecast. Op het grote scherm discussieert een digitaal panel van een aantal bestuursleden van Kunsten ’92 mee. Doel is onder meer: vragen beantwoorden van leden en hen informeren over de taken die Kunsten ‘92 nu in de coronacrisis op zich heeft genomen. Waar staan we nu? Dialoog met de leden en toelichting vanuit de praktijk. Iedereen ontvangt morgen meer informatie en de link om mee te doen. De webinars zijn terug te zien. Pakhuis de Zwijger
 • Het RVO publiceert op 7 april over de 2e uitbreiding voor extra SBI-codes. Dit n.a.v. het besluit van het kabinet om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Door de uitbreiding hebben ook meer bedrijven en zpp’ers in de cultuursector toegang tot de TOGS-regeling. Onder meer fotografie, filmproductiebedrijven, en monumentenzorg zijn toegevoegd. Voor de 2e uitbreiding volgt openstelling vanaf 15 april. RVO
 • Overzicht generieke maatregelen en toepasbaarheid, dd 8 april. Gemaakt door Peter van den Bunder voor Creatieve Coalitie. via ACT
 • Update informatie coronavirus voor ondernemers VNO-NCW Brabant-Zeeland. 9 april. VNONCW Brabant Zeeland
 • Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. ‘Bewaar je ticket’, de regeling voor ticketgelden, FAQ’s voor organisaties en publiek en de bijbehorende toolkit. VSCD , 3voor12.vpro, Museumvereniging , Bewaar je ticket
 • Vanuit diverse branches worden momenteel voucherregelingen opgesteld die erop gericht zijn om consumenten die recht hebben op geld terug een voucher of tegoedbon te bieden voor het bedrag van de aanbetaling of verplichting. Organisaties willen hiermee faillissementen voorkomen als consumenten massaal hun geld zouden terugvragen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderkent dat vanwege de huidige uitzonderlijke situatie het voor consumenten redelijk en verstandig kan zijn om een voucher te accepteren in plaats van terugbetaling te eisen. Het ACM biedt branches houvast bij het opstellen van een voucherregeling. ACM
 • Maaike van Steenis, trainer en coach voor creatieve ondernemers, heeft een E-book (PDF) geschreven met praktische tips voor creatieven. Zij wil hen daarmee inspireren om in actie te komen en hen een hart onder de riem steken in deze lastige tijd. Succesvol Ondernemen als Creatief
 • DutchCulture heeft een helpdesk COVID-19 voor internationale culturele samenwerking. DutchCulture
 • In vervolg op de eerste Virtuele Live Sessies die op 1 april zijn geweest, plant DEN een nieuwe ronde Live Sessies in. In de week na Pasen zijn er vier Live Sessies over verschillende onderwerpen: de inzet van digitale middelen voor het tonen van je werk, digitale cultuureducatie, crowdsourcing en één sessie speciaal voor AV-professionals die nu thuis moeten werken. DEN
 • Ineens speelt het culturele leven zich volledig af op internet, dat tot nog toe vooral voor marketing werd gebruikt. Hoe moet je het onlinepodium bespelen, om ook daar je publiek te ontroeren?
 • De grootste stappen in digitalisering zijn sinds 2000 gezet door instellingen met kunst en ander erfgoed in de collectie, en dat is ook niet zo gek, zegt Maaike Verberk, directeur van DEN. Voor theater, muziek en andere podiumkunsten is het vertrekpunt anders. Zij gebruiken digitale middelen wel voor artistieke vernieuwing, zegt Verberk. De urgentie zit nu vooral in het bereiken van publiek. ‘Hoelang houden de theatercodes – drie uur offline stilzitten – voor nieuwe generaties nog stand?’. Plaats en tijdstip zijn door digitalisering steeds minder belangrijk.’ De Volkskrant
 • Oproep DEN : Kunstenaar, zorg dat ook jouw digitaal initiatief bewaard blijft via de nationale coronaviruscollectie. DEN
 • Laat AOW’ers die het geld makkelijk kunnen missen hun uitkering doneren aan een noodfonds voor de cultuursector, stelt cabaretier Freek de Jonge voor. De Volkskrant
 • Ministers, maak mogelijk dat ‘culturele ANBI’s’ een helpende hand bieden aan podiumkunstenaars. Een pleidooi van Albert Jan van Soelen, advocaat. Cultureel Persbureau
 • ‘’Het coronavirus gaat de livesector voor een veel langere periode raken. Mensen bijeenbrengen om gezamenlijk kunst te beleven, is namelijk de essentie van ons werk. En dat bijeenbrengen gaat een tijd te gevaarlijk zijn. Voor onszelf, maar vooral voor de anderen. We bereiden ons daar best nu al op voor.’’ Tips van Ken Veerman. Linc
 • Kunstenaars hebben één zekerheid: dit gaat nog lang duren. Commentaar NRC. NRC
 • ‘’Nee, de kunstenaar behoort niet tot de vitale beroepen, maar de roep om kunst klinkt harder dan ooit. Daarbij past een stevig netwerk van instellingen dat cultuur in de maatschappij verankert, een bestendige basis waarvoor nu een lans moet worden gebroken. Opdat op zijn minst kan worden behouden wat er is, en alle goedbedoelde ‘online’ kunst straks weer in de krochten van het internet kan verdwijnen.’’ Roos van Lint in De Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer

 

architectuur en vormgeving

 • Architectenbureaus verwachten voor maart en april een gemiddelde omzetdaling van 20%. Voor langere termijn voorzien zij een daling van gemiddeld 30%. Er bestaan echter grote verschillen tussen bureaus. De BNA roept de overheid op hiervoor voldoende oog voor te hebben bij de vormgeving en uitvoering van de generieke en specifieke noodmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers. In het Verenigd Koninkrijk schat men een verlies van 45 procent aan inkomsten voor architecten. Vele architecten kennen geestelijke gezondheidsklachten BNA , Dezeen
 • Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Volgens een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de bouwproductie mede als gevolg van de coronacrisis met 15 procent dalen, waarbij 40.000 banen verloren gaan. Het effect op de werkgelegenheid dit jaar zal 15.000 banen zijn. Vooral flexwerkers en uitzendkrachten moeten vrezen voor hun baan. Architectenweb
 • Op 2 april 2020 vond de eerste digitale sessie van het BNA bureaumanagement netwerk plaats. Mark Halbmeijer van APTO architects deelde aan de hand van drie thema’s (bedrijf, team en toekomst) het APTO ‘Corona-survivalplan’. De verschillende onderdelen van dit plan zorgden voor veel uitwisseling van ervaringen en ideeën bij de deelnemers. Een aantal zinvolle tips. BNA
 • Het Pensioenfonds Architectenbureaus wil bureaus die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen tegemoet komen. De betaaltermijn voor facturen is daarom met 30 dagen verlengd. Dit geldt voor de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 30 juni. De betaaltermijn voor deze facturen is nu 44 dagen. Voor oudere facturen geldt de normale betaaltermijn van 14 dagen. Daarnaast rekent het pensioenfonds geen betaalrente voor de facturen in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020. BNA
 • In een korte serie peilt Architectenweb de gevolgen van de coronacrisis voor de architectuurcentra in Nederland. Architectenweb
 • Door het coronavirus loop je als werkgever tegen allerlei personeel gerelateerde vragen aan. Antwoorden, of aanzetten daartoe, op enkele veel gestelde vragen heeft BNO, de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Het Dossier Corona van BNO wordt regelmatig bijgewerkt. BNO , BNO
 • In de serie ‘Ontwerper zoekt opdrachtgever’ vervolgt Roel Stavorinus zijn artikelenreeks, ditmaal : over de samenwerking tussen bedrijven en hun bureaus. BNO
 • De drie grootste Nederlandse kredietverzekeraars, Atradius, Euler Hermes en Coface, verlagen of beëindigen hun kredietlimieten. Ook weigeren de verzekeraars veel nieuwe aanvragen. Kredietverzekeringen, verzekeringen op de betaling van bestellingen, zijn voor modebedrijven cruciaal om hun winkels te voorzien van nieuwe producten. “Zonder deze garanties verliezen ondernemers de steun van banken en andere financiële partners en stokt de toelevering,” verklaart het FD. Volgens de krant zijn hierdoor ‘tientallen winstgevende ketens waaronder Brantano, Nelson, Omoda, Van Tilburg Mode en Ziengs’, in de knel komen te zitten. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Als straks, hopelijk sneller dan we nu denken, de coronaplaag voorbij is zullen de economische gevolgen groot zijn en vermoedelijk net zo ingrijpend als nu de pandemie. De wereld gaat er anders uitzien, maar niemand kan nog precies vertellen hoe anders. Komende weken, misschien wel maanden, wil Metropolis M online en in het blad aan de hand van een serie bijdragen van diverse auteurs en sprekers meer inzicht proberen te verwerven in de consequenties van de situatie waar we door het coronavirus in beland zijn. Domeniek Ruyters leidt de serie ‘’ De anderhalve kunstwereld’’ in. Metropolis M
 • Musea hebben grote financiële zorgen door de tijdelijke sluiting vanwege het coronavirus. Zo geeft een vijfde aan al vanaf volgende maand problemen te verwachten bij het doorbetalen van salarissen. Uit onderzoek onder de leden van de Museumvereniging blijkt dat de derving van publieksinkomsten van de bij ons aangesloten musea gemiddeld zo’n 10 miljoen euro per week bedraagt. Museumvereniging
 • Een kwart van de bij de Museumvereniging aangesloten musea (ruim 400) gaan het eind van het jaar waarschijnlijk niet halen. Het gaat dan met name om de middelgrote en kleinere, bijna altijd gemeentelijke musea die het al jaren mede door de decentralisatie naar gemeenten moeilijk hebben. Extra maatregelen zijn nodig, aldus de Museumvereniging. NRC
 • NEMO (Network of European Museum Organisations) publiceert de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de musea in Europa. De organisatie komt ook met aanbevelingen. Het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum lopen wekelijks tonnen aan inkomsten mis. NEM0 , Het Parool
 • Laura L. Lott, president van de Amerikaanse museumvereniging (the American Alliance of Museums) heeft aangegeven dat musea samen meer dan 33 miljoen dollar aan inkomsten per dag missen. American Alliance of Museums
 • Christine Bax (1991) werkt als beeldend kunstenaar en schrijver tussen Nederland en Italië. Ze volgt op dit moment een residentieprogramma aan Scuola Holden in Turijn. Ze schrijft over de impact van de coronacrisis op de beeldende kunstsector in Italië. Tubelight
 • MPV Gallery in ’s-Hertogenbosch komt in deze moeilijke tijd met 22 x 22. De kunstenaars van MPV Gallery hebben voor dit bijzondere project werk gemaakt in een formaat van 22 x 22 cm. De komende 12 maanden leveren de kunstenaars elke maand nieuw werk in dat voor een aantrekkelijke prijs te koop is. MPV Gallery

 

film en av

 • Updates Covid 19 informatie voor film en televisie branche van de NBF. NBF
 • Update dossier coronavirus COVID-19 Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Producentenalliantie
 • Branchevereniging Film Distributeurs Nederland (FDN) heeft zich aangesloten bij de nieuw opgerichte alliantie ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie – om samen in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek nodig is om mede de aangeslotenen van FDN door deze onstabiele periode veroorzaakt door de coronacrisis heen te helpen. NVPI
 • Go Short, het Nijmeegse korte film festival, komt met een online alternatief. Vanaf 15 april wordt het programma vier weken lang aangeboden via een eigen streamingplatform. Bijna de helft van de 327 films die voor het festival geselecteerd waren, zal te zien zijn. Met uitzondering van de VR-selectie vinden alle officiële competities doorgang, inclusief prijsuitreiking. Ook worden het hele In Focus- en Current Issues-programma vertoond. Go Short , Filmkrant
 • De editie van het muziekdocumentaire-festival In-Edit die in mei zou plaatsvinden is naar het najaar verschoven, maar dat betekent niet dat er nu niks gebeurt. Onder de noemer #IRockAtHome wordt de komende weken veel online georganiseerd. Holland Film Nieuws , In-Edit
 • Het lijkt voor de hand liggend en relatief eenvoudig: een festival waar de dansfilm als kunstvorm centraal staat, maakt de keuze om vanwege de sluiting van EYE door het coronavirus een deel van het programma online aan te bieden. ‘Toch is het dat zeker niet’, verzekert Martine Dekker, directeur van Cinedans. DEN
 • Het festival van Cannes is uitgesteld tot een niet nader bepaalde datum. En misschien slaat het belangrijkste filmevenement van het jaar de 2020-editie helemaal over. Een alternatief in virtuele vorm is volgens festivaldirecteur Thierry Fermaux geen optie. Hij sluit zich daarmee aan bij Alberto Barbara van het Filmfestival van Venetië. Tribeca Film Festival en het Toronto Film Festival zetten wel in op digitale middelen. Filmkrant
 • Pathé en de video on demand-dienst Pathé Thuis hebben besloten om tussen 6 en 28 april elke dag een speelfilm gratis online aan te bieden. De actie is voor iedereen toegankelijk. Holland Film Nieuws
 • Streamingdiensten zien een flinke groei in nieuwe abonnees sinds de maatregelen vanwege het coronavirus. Zo kreeg Disney+ drie keer meer nieuwe aanmeldingen dan normaal en zag ook Videoland zijn ledenbestand verdubbelen. Toch maakt niet iedereen gebruik van legale bronnen om content te consumeren. Entertainment Business sprak met Tim Kuik van BREIN naar de ontwikkelingen. ‘’Er zijn illegale aanbieders die er een slaatje uit proberen te slaan, zoals de nieuwe Popcorn Time-tak en illegale IPTV verkopers. Maar ook mensen die gratis ebooks aanbieden via mail of social media met het idee dat zij iets sociaals doen in deze tijd.’’ Entertainment Business
 • Streamingdienst Cinetree breidt het aanbod uit met een extra programmering speciaal voor kinderen. Het filmplatform, opgericht door actrice en filmmaker Hanna Verboom, biedt maandelijks een selectie films en documentaires met inspirerende en maatschappelijke thema’s.Met Cinetree Kids komt daar een extra programmering met kinderfilms bij. Entertainment Business
 • Deze week is Quibi gelanceerd, ’s werelds eerste VOD-platform dat volledig gericht is op filmconsumptie via de smartphone. Om te beginnen zijn er vijftig eigen producties te zien, die niet langer duren dan tien minuten. De slogan van Quibi is dan ook ‘Quick Bites. Big Stories.’ Filmkrant

 

letteren

 • Het coronavirus heeft ook voor schrijvers en vertalers ingrijpende gevolgen. De Auteursbond heeft en coronapagina ingericht. Auteursbond
 • De Schrijverscentrale lanceert Schrijveropjescherm.nl. Leerkrachten die door de corona-omstandigheden digitaal lesgeven kunnen hun programma verrijken met een online bezoek van een schrijver of illustrator. De KB ondersteunt het initiatief met een stimuleringsbijdrage. Met een twintigtal kinderboekenschrijvers start de pilot, onder wie Jacques Vriens, Janneke Schotveld, Tosca Menten en Arend van Dam. Meer schrijvers volgen binnenkort, zodat bestaande en nieuwe boekingen online ingevuld kunnen worden. De Schrijverscentrale
 • Het Poetry International festival is uitgesteld. Onder de omstandigheden van de corona-crisis en de noodzakelijke maar beperkende maatregelen in binnen- en buitenland, blijkt het echter onmogelijk om voor eind juni een volwaardig festival voor te bereiden. De organisatie kiest voor continuïteit van het festival op de lange termijn en oriënteert zich vanaf nu op mogelijkheden om dichters, poëzie en programma’s online en/of op een later moment te presenteren. Poetry International
 • Journalistenvakbond NVJ doet een appel op alle hoofdredacties om in deze coronacrisis solidair te zijn met hun freelancejournalisten en -fotojournalisten. NVJ
 • De Mediafederatie heeft een coronadossier op haar website. De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland. Mediafederatie
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) startte op 6 april met de zogeheten online ThuisBieb. Via de ThuisBieb-app zijn tijdelijk100 e-books beschikbaar voor iedereen, ook voor mensen die géén lid zijn van de bibliotheek. De ThuisBieb blijft beschikbaar tot en met 10 mei. Bibliotheekblad
 • De website Internet Archive heeft p 24 maart vanwege de coronapandemie de zogeheten ‘National Emergency Library’ gelanceerd. Hiervoor heeft zij de regels voor het lenen van gedigitaliseerde boeken versoepeld, wat onder andere betekent dat de beperking op het aantal exemplaren dat tegelijk digitaal wordt uitgeleend, is opgeheven. Door verschillende uitgevers en auteurs wordt echter met afkeuring gereageerd omdat zij vinden dat er sprake is van auteursrechtschendingen. Piraterij vermomd als geschenk, aldus gedupeerde schrijvers. Bibliotheekblad , De Volkskrant
 • Na de productie op 26 maart tijdelijk te hebben stilgelegd met het oog op de gezondheid van zijn medewerkers heeft NBD Biblion op 7 april de levering van materialen weer hervat. Inmiddels zijn er in de binderij veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor de veiligheid van de medewerkers voldoende gegarandeerd kan worden, zo stelt het bedrijf. Bibliotheekblad
 • De bibliotheken zijn in ieder geval tot en met 28 april gesloten, de medewerkers zitten niet stil. Er zijn tal van initiatieven om de leeshonger van de klanten toch te stillen. BN – De Stem vroeg rond in West-Brabant. In Etten-Leur worden gratis tijdschriften verschaft, in Prinsenbeek is er een bezorgservice. Hoe gaan Nieuwe Veste in Breda en Theek5 in onder meer Oosterhout om met de huidige situatie? BN – De Stem
 • De bibliotheek (Babel) gevestigd in de Bossche binnenstad haakt, vanwege de sluiting door de coronacrisis, met allerlei initiatieven in op de nieuwe behoefte. ,,Het aantal luisterboeken is al twee keer uitgebreid’, zegt directeur Nan van Schendel. Brabants Dagblad
 • In Nederland werden in 2019 bijna 40 miljoen boeken verkocht. Daarvoor zijn enorm veel bomen en liters inkt nodig. Wat doet de boekenbranche op het gebied van duurzaamheid? Culturele vacatures
 • Hebban start een kanaal dat speciaal is gericht op het ambacht van vertalen. In samenwerking met het Nederlands Letterenfonds zal de redactie van Hebban.nl met regelmaat de vertaler in de spotlight zetten, te starten met de genomineerden voor de Europese Literatuurprijs 2020. Hebban
 • Audax Groep kondigt de overname aan van online boekwinkel BookSpot. Het online ervaren BookSpot vormt met Nederlandstalige en Engelstalige boeken, e-books, muziek, films en series en games een toevoeging voor Audax Groep. De overname zorgt ervoor dat Audax Groep versneld e-commerce kan ontwikkelen voor zowel haar eigen fysieke winkels als die van haar franchisenemers. BookSpot blijft zelf ook actief onder de huidige naam. Inct.nl

 

muziek

 • “De modeterm in het cultuurbeleid van de afgelopen jaren was fair practice. De coronacrisis maakt op dit moment opnieuw duidelijk dat het niet alleen bij woorden blijven mag. De culturele wereld wordt hard geraakt. Het gebrek aan ‘vet op de botten’ is zichtbaarder dan ooit.” Aldus Erwin Angad-Gaur, senior adviseur Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb en directeur VCTN, de beroepsorganisatie voor muziekauteurs, in zijn column in SENA Performers Magazine. Boek9
 • De ondernemingsraad van Nationale Opera & Ballet heeft de directie van het huis gevraagd om mensen met vaste contracten en zzp’ers gelijk te behandelen in het kader van de steunmaatregelen van de overheid. Operamagazine
 • Nederlandse artiesten roepen radiostations op juist nu muziek van eigen bodem te draaien. Daardoor gaan er meer Buma- en Sena-gelden naar de muzikanten en componisten. Pablo van de Poel,. zanger-gitarist en tekstschrijver van de band DeWolff, is de initiatiefnemer. Hij plaatste op Facebook een oproep die werd opgepakt door Buma Cultuur. Dj’s bij muziekzenders sluiten zich aan. BUMA Cultuur , Algemeen Dagblad
 • Op Koningsdag staat een groot aantal radiozenders twaalf uur lang volledig in het teken van het Nederlandse product. Samen bieden de stations artiesten en musici van eigen bodem een steuntje in de rug, nu door de coronacrisis hun optredens komen te vervallen. De themadag wil ook een symbool van eenheid zijn: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd. NPO
 • Theo van den Bogaard is sinds 2001 directeur van Alferink Artists Management. Zijn bedrijf vertegenwoordigt bekende operazangers, dirigenten, regisseurs, musici en ontwerpers. Toen half maart theaters in vele landen vanwege de coronacrisis dicht gingen, voelde Van den Bogaard direct de immense gevolgen. ‘In drie dagen tijd werden al mijn artiesten naar huis gestuurd en was 300.000 euro aan inkomen verdampt’, vertelt hij. De impresario probeert op te komen voor de belangen van zijn artiesten. ‘Iedereen is bezig met het hier en nu. Maar het echt grote probleem is dat de kaartverkoop voor volgend seizoen volkomen stilgevallen is.’ Operamagazine
 • De schade tot 1 juni is naar schatting 3,1 miljoen euro, zegt algemeen directeur Simon Reinink van het Concertgebouw. ‘Dat is voor ons wel degelijk heel veel. Je moet niet vergeten: ons doel is niet om winst te maken, maar om mooie concerten te geven. Onze jaarlijkse omzet is 25 miljoen. Na een goed seizoen spelen we quitte. De marges zijn ontzettend smal.’ Dit moet geen halfjaar gaan duren, aldus Reinink. De Volkskrant
 • Op 13 april start de Doelen in Rotterdam een serie lunchconcerten vanuit de Grote Zaal. Iedere doordeweekse middag rond de klok van 12.15 zal een bijzonder en anders dan anders mini-concert te zien en te beluisteren zijn. De concerten zijn te bewonderen via de social media kanalen van de Doelen. Het Concertgebouw presenteert elke woensdag de Empty Concertgebouw Sessions. Waar normaal gesproken het publiek de gratis lunchconcerten kan bezoeken op dit tijdstip, biedt Het Concertgebouw nu samen met de musici als alternatief een digitaal concert aan. De Doelen , Concertgebouw
 • Het netwerk-evenement inJazz, dat op 25 en 26 juni in Rotterdam zou worden gehouden, gaat niet door. ‘’We kunnen niet garanderen dat al onze internationale gasten en partners naar Rotterdam kunnen reizen. Bovendien vinden we het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om zoveel mensen samen te laten komen.’’, schrijft de organisatie op de website. Directeur Ikaros van Duppen werkt aan een alternatief, dat wellicht online plaats gaat vinden. InJazz
 • JazzBoZ, het Bergse jazzfestival dat gepland stond voor 5, 6 en 7 juni dit jaar, gaat definitief niet door vanwege de onzekerheid rondom de coronacrisis. ,Maar we hebben nu extra tijd om van JazzBoZ 2021 iets speciaals te maken, in de nieuwe vorm, zoals we die eigenlijk in 2020 voor het eerst aan publiek wilden tonen. We werken aan een innovatief festival, waarbij beleving een grotere rol speelt dan ooit.”, zegt de organiserende stichting. BN – De Stem
 • Mojo Concerts is als boekingskantoor verantwoordelijk voor vele optredens en festivals in Nederland. 3voor12.vpro sprak met Mojo-directeur John Mulder , die zich zorgen maakt om de
 • festivalzomer. Het opnieuw inplannen van uitgestelde concerten is lastig, zegt hij. 3voor12.vpro
 • De organisatoren van Pinkpop en Bospop hebben laten weten dat er flink minder kaarten worden verkocht in aanloop naar beide festivals. Entertainment Business
 • Met de annulering van deze festivaleditie had de festivalorganisatie een bittere pil te slikken, maar DGTL gaat niet bij de pakken neer zitten. Het dancefestival, dat gedurende het paasweekend zou plaatsvinden, gaat dit jaar namelijk gewoon door als virtueel festival. Op zowel 11 en 12 april zal DGTL verschillende sets tegelijkertijd live-streamen in een digitale omgeving, die je kunt bereiken via de website digital.dgtl.nl. 3voor12.vpro
 • Wat doet een DJ wiens agenda door de coronacrisis leegloopt? Ran-D brengt het feest gewoon naar de mensen toe, dankzij virtueel festival ‘WRTN: The Warehouse Sessions’ Hij tuigde een compleet ‘virtueel festival’ aan de Noordkade in Veghel op. Met cameramensen op minimaal anderhalve meter afstand en zonder publiek, maar wel met een complete lichtshow en bijbehorende graphics. In één dag werden er daarom zoveel mogelijk DJ-sets op het voormalig industrieterrein opgenomen. Ruim 75.000 kijkers beleefden de eerste sessie via YouTube. De komende weken komt er elke vrijdag een nieuwe set online. In de tussentijd gaat Wieland gewoon door met muziek maken. Brabants Dagblad
 • ”Het is, met een zomer vol popfestivals en feesten voor de boeg, ‘een erg gevoelig punt’, beseft Bonten. ‘Maar eerlijk gezegd zie ik de evenementen voorlopig niet terugkomen’, zegt hij het maar gewoon zoals het is. ‘We weten wat voor boost dit ­virus heeft gekregen door carnaval’, zegt ook Bruijning. ‘Het is vervelend, maar daar hebben we van geleerd. Het is niet voor niets dat het kabinet al in een vroeg stadium heeft gezegd: we schrappen alle grote evenementen tot 1 juni.’ Epidemiologen Marc Bonten en Patricia Bruijning ( UMC Utrecht) over de versoepeling van de lockdown. De Volkskrant
 • De Deense overheid heeft besloten alle grote evenementen tot eind augustus te verbieden vanwege de coronacrisis. Dat betekent o.m. dat de 2020-editie van Roskilde niet doorgaat. Met gemiddeld zo’n 120.000 bezoekers is dit een van de grootste rockfestivals van Europa. Roskilde zou dit jaar plaatsvinden van 27 juni tot en met 4 juli. Entertainment Business
 • Yourticketprovider lanceert fase 1 van hun steunpakket voor organisatoren. Hiermee zal vanaf 9 april de organisator ook de mogelijkheid hebben de bezoeker het ticket te kunnen laten doneren, of te kiezen voor een voucher. Een reguliere refund blijft ook mogelijk. Entertainment Business
 • Om Tilburgers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken heeft het poppodium 013 posters met bemoedigende songteksten laten drukken. Die worden in de stad verspreid. Brabants Dagblad
 • Het faillissement van de Arjan van Dijk Groep uit Wernhout is nog maar het begin van een enorme kaalslag in de evenementensector. Liefst de helft van de werknemers in de branche zal zijn baan verliezen als gevolg van de coronacrisis. En meer dan de helft van de te verwachten omzet gaat in rook op. Dat becijfert EventPlatform, de vereniging van evenementenorganisaties in Nederland. Peter van der Aalst, opleidingsmanager Leisure & Events aan de Breda University of applied sciences (BUas), voorziet ook grote problemen. ,,De evenementensector telt heel veel kleine bedrijven. Die staat het water aan de lippen.” BN – De Stem
 • ,We hebben honderd procent omzetverlies”, zegt directeur Martijn van den Broek van het Bladelse bedrijf Van Ham dat tenten en podia leverde voor onder meer Bospop en Extrema. Hij meldde zich aan het noodloket voor bedrijven, voor de regeling voor loonkostencompensatie. Door het komende festivalseizoen zet hij een streep. ,,De horeca kan straks misschien weer open, maar voor een festival gaat het niet werken in een anderhalve meter economie. Ik zie straks echt geen 50.000 mensen bij elkaar staan.” Eindhovens Dagblad
 • Productiehuizen, poppodia, Poppunten, het conservatorium en showcasefestivals in het oosten van het land slaan de handen ineen om talentontwikkeling in de Oost-Nederlandse popsector optimaal te organiseren. Daarvoor hebben zij het convenant ‘van Basis tot Booster’ getekend. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Toneelgroep Maastricht verkeert in financieel zwaar weer. Vanwege het coronavirus zijn 130 voorstellingen geannuleerd waardoor het gezelschap zo’n 730.000 euro misloopt. Een tekort van 3,5 ton lijkt onafwendbaar, zo laat Toneelgroep Maastricht weten. 1Limburg
 • ‘Het gaat erg goed met onze online vertoningen. We hebben videodagboeken van dansers op Facebook, voorstellingen online en we doen dus aan streaming. De eerste was TING! en op die dag kregen we er vijfhonderd volgers bij op Facebook. Er hebben ruim 1500 mensen gekeken. Dat heeft ons aangenaam verrast. Ook Instagram groeit enorm, maar dat gaat voor een deel wel ten koste van Facebook.’ Dat zegt marketingmedewerker Martin Bras van Scapinoballet, Rotterdam. De voorbereidingen van de streamingvoorstellingen of het online zetten van registraties verliep niet zonder hindernissen. Scènes , Dans Magazine
 • Nadat het Amsterdamse Opera Forward Festival volledig moest worden geannuleerd, werd Operadagen Rotterdam korte tijd later met dezelfde werkelijkheid geconfronteerd: volledige afgelasting van een programma waaraan al jaren was gewerkt. Vanaf 9 april is er een digitaal alternatief. Onder de naam ODR TV wordt er iedere donderdag vanaf 12.00 uur een nieuwe voorstelling aangeboden. Operamagazine
 • Als gevolg van de coronamaatregelen gaat Oerol dit jaar niet in de reguliere vorm door. De organisatie hoopt eind april meer duidelijkheid te bieden over een mogelijke alternatieve vorm van het theaterfestival. ‘Wat er ook gebeurt: in juni mogen er geen 50.000 mensen naar het eiland komen,’ zei algemeen directeur Siart Smit in Nieuws en Co op Radio 1. ‘Daarmee weten we nu ook dat we tussen de 3,1 en 3,6 miljoen euro aan inkomsten mis gaan lopen en dat kunnen we niet dragen. Dus als we nu niet ingrijpen gaan we dat als organisatie niet overleven.’ Theaterkrant , Oerol
 • Het Parkstad Limburg Theater komt met de actie Parkstad Limburg Thuis. Onder de noemer #PLThuis! wil het theater de komende tijd cultuur bij mensen thuis brengen. Het theater zal de komende tijd op zijn website en social media nieuwtjes, ontwikkelingen van artiesten, tips, artikelen én interessante live-registraties samen laten komen. PLT
 • ,,We hebben geen kaartje meer verkocht sinds het begin van de coronacrisis. We leven met z’n allen erg in het nu, heel boeddhistisch.”, zegt Chassé-directeur Ruud van Meijel. Hij verwacht niet dat het theater na 29 april weer open gaat. BN – De Stem
 • Het Waalwijks Theater De Leest sluit zich aan bij het Theater Virus Festival, een online huiskamerfestival. De culturele sector bundelt zo de krachten in zware tijden. Het festival is elke vrijdagavond gratis te bekijken. De deelnemende theaters vragen enkel een donatie te doen, dat geheel naar de artiesten zal gaan. Brabants Dagblad , Theater.nl
 • Tot de vele sectoren die hard geraakt worden door de coronacrisis behoren ook de podiumkunsten, waaronder de theaters. Zij hebben een dringende oproep gedaan aan het kabinet om een noodfonds op te richten. Daarnaast hopen ze op een coulante houding van bezoekers die al een kaartje voor een voorstelling hebben gekocht. Brabant Cultureel sprak met Sjoert Bossers, directeur van theater De Schalm in Veldhoven over zijn zorgen en creatieve oplossingen. Brabant Cultureel
 • Over de Nederlandse musical is veel discussie, zeker nu de Raad van Cultuur heeft aangekondigd dat er subsidiemogelijkheden komen. Welke projecten komen daarvoor in aanmerking? Moet er niet veel meer nieuw werk worden gemaakt? Actrice Lone van Roosendaal, acteur Terence van der Loo en producent Fred Boot komen met suggesties. Scènes

 

Cultuurmarketing

 • Begin april bracht Cultuurmarketing vier marketeers online samen om te praten over de impact van de coronacrisis. De groep ging in gesprek over de gevolgen voor de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn. Welke belangrijke vragen komen momenteel bovendrijven en hoe wordt daar vanuit verschillende culturele organisaties op ingespeeld? Cultuurmarketing
 • De Museumweek (20-26 april) gaat door, maar dan in digitale vorm. Zo’n 400 musea zullen bijdragen aan een online kunstwerk rond het Nationaal Monument op de Dam: de week staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Nationale Museumweek , Museumvereniging
 • Jip Heijmerink, cultuurvlogger en oprichter van My Daily Shot of Culture, bedacht een plan. Als we niet naar musea kunnen, dan breng ik de musea bij de mensen thuis. Een week nadat het bericht kwam dat musea dicht moesten, lanceerde ze Thuismuseum. Ze vertelt over haar idee en werk in coronacrisistijd. Cultuur + Ondernemen
 • Er komt dit jaar geen Week van het Luisterboek. Dat maakte de redactie van Hebban op 6 april bekend. ‘Er is te weinig draagvlak onder zowel uitgevers en retailers als onze eigen achterban om de campagneweek door te laten gaan,’ aldus hoofdredacteur Sander Verheijen. Inct.nl

 

Financiering

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.v.m. het coronavirus. Update 9 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Dagelijks krijgt het fonds de meest uiteenlopende vragen over de aanvraagprocedure, het online aanvraagsysteem en natuurlijk Covid-19. Hieronder antwoorden op vragen die op dit moment veel worden gesteld, plus een aantal praktische tips voor je subsidieaanvraag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Verplaatsen, aanpassen of afgelasten? Dat is de keuze waarvoor veel festivals die de komende maanden zouden plaatsvinden, kwamen te staan als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van Covid-19. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie sprak de organisatoren van twee door het fonds ondersteunde festivals, STRP in Eindhoven en Plokta, Amsterdam, over de beslissing die zij namen, het alternatief dat zij ontwikkelden en over de toekomst. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Dit jaar werkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opnieuw samen met Fonds Kwadraat in het verstrekken van rentevrije leningen. De samenwerking biedt ontwerpers en makers die subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om, zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat, aanspraak te maken op een rentevrije lening van maximaal € 8.000 van Fonds Kwadraat. Deadline 17 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Zeven projecten zijn geselecteerd voor de tweede fase van de eerste ronde van Digital Heritage x Public – een tijdelijke regeling gericht op het ontsluiten van digitaal erfgoed. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beoogt met deze regeling om middels consortia van ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen, antwoorden te vinden op vragen als: wat is de betekenis van digitale collecties, archieven en andere vormen van digitaal erfgoed en hoe wordt deze overgebracht op het publiek? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vanwege deze tijden, waarbij iedereen aan huis is gekluisterd, ontstaan er online initiatieven in verschillende vormen. Online meet-ups, digitale lezingen, DIY home kits instructies of online rondleidingen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteert er een aantal. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 10 maart 2020 sloot de tweede Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde twaalf projecten met een sterke ambitie om tot gelijkwaardige samenwerkingsvormen te komen en waarbij gemeenten grote betrokkenheid tonen. Bij de 12 projecten in de gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg. Met de ondersteuning van de twaalf projecten stimuleert het fonds diversiteit en inclusiviteit in de aanpak van ruimtelijke opgaven. De open oproep richt zich op de inzet van ontwerpkracht voor een meer gelijkwaardige samenwerking tussen lokale overheden, organisaties en bewoners. De werkwijze binnen de trajecten is sterk co-creatief. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 26 maart organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie online een bijeenkomst voor instellingen over de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 die op 7 mei sluit en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma’s, die vanaf augustus 2020 wordt geopend. Directeur Syb Groeneveld en hoofd subsidies Joris van Ballegooijen gaven toelichting op de belangrijkste uitgangspunten, doelstellingen en criteria. Ook gaven zij aan hoe het fonds omgaat met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Er was grote interesse voor de bijeenkomst en in de online omgeving waren 65 personen aanwezig die konden reageren op de presentatie en vragen konden stellen. Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Elf kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, kregen onlangs een Werkbijdrage Bewezen Talent. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. Mondriaan Fonds
 • Alle COVID-19 updates van het Filmfonds, 8 april. Filmfonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop- waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. Deadline 8 juni. Filmfonds
 • Er hebben twee projecten in het kader van de regeling Realisering mainstream speelfilm en lange animatiefilm van het Filmfonds toekenning gekregen: de Nederlandse speelfilms Alles op Tafel en Krazy House. Van de commissie mainstream heeft speelfilm De Gorgels een bijdrage gekregen voor Ontwikkeling. Filmfonds
 • Op 15 juni sluit de aanvraagronde voor de groep schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de oeuvrebouwers. Het budget voor deze ronde bedraagt € 1.060.800. Meer informatie over de regeling Projectsubsidies voor publicaties van het Letterenfonds hier. Letterenfonds
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het Scherm 2020. Indienen kan tot en met 25 mei 2020. Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs samen met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers (hierna te noemen: ontwerpers), literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein. Met Literatuur op het Scherm willen het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken. Letterenfonds
 • Overzicht van alle openstaande regelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceert het jaarverslag over 2019. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Bij de subsidie impulsgelden van de provincie Noord-Brabant wordt er gewerkt met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2020 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 20 t/m 26 april is de tweede mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Kunstloc, die de regeling uitvoert, zet de belangrijkste informatie op een rij. De eerste subsidieaanvragen impulsgelden van 2020 binnen het impulsgeldenprogramma zijn gehonoreerd. In totaal is er ruim € 700.000,- toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Kunstloc Brabant , Kunstloc Brabant
 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. De tweede ronde van de Proeftuin Internationalisering is goed benut. Voor uiteenlopende plannen is een totaal bedrag gevraagd van € 186.381 door makers uit Breda, ’s‑Hertogenbosch en Helmond en de rest van de provincie, niet zijnde B5. Het nog beschikbare budget van € 108.500 is bijna volledig benut met € 107.226 aan toegezegde bijdragen. Kunstloc Brabant , Regioprofiel Brabant
 • Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en Omscholing Dansers Nederland (OMD) gaan nauw samenwerken. Er werd al gewerkt vanuit een gezamenlijk kantoor, maar vanaf 1 april 2020 is er ook nog maar één uitvoerende organisatie die alle aanvragen, begeleiding en toekenningen afhandelt. Door de krachten te bundelen kan efficiënter gewerkt worden aan de gezamenlijke ambities voor een gezondere en duurzamere arbeidsmarkt in de podiumkunsten. NAPK
 • Op 6 april heeft European Cultural Foundation (ECF) een fonds gelanceerd dat tijdens deze coronapandemie financiering biedt voor vindingrijke culturele initiatieven – groot of klein – die de solidariteit en de gedachte van Europa als gemeenschappelijke openbare ruimte versterken. Het fonds staat open voor individuen, collectieven en organisaties uit alle sectoren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. Deadline is 27 april. Creative Europe Desk , Cultural Foundation
 • Met Europese partners, Deutsches Filminstitut & Filmmuseum – DFF (Duitsland) Kinodvor (Slovenië), en Film Museum Wien (Oostenrijk), ontwikkelen Taartrovers Film Festival en Eye een divers (MEDIA-gesteund) filmprogramma Cinemini Europe voor kinderen van 3-6 jaar. Met installaties, filmkaarten en lessen voor leerkrachten. Afgelopen jaar is het programma getest met kinderen in alle landen en in oktober 2020 wordt het gepresenteerd aan filmdocenten, festivals en filmmusea in heel Europa. Met Cinemini Continued wordt de ontwikkeling en verspreiding van filmeducatie voor jonge kinderen verder doorgezet. Creative Europe Desk

 

crowdfunding, prijzen

 • Samen met online partner Digital Natives, biedt voordekunst makers en instellingen die door de maatregelen rondom het coronavirus / COVID-19 inkomsten mislopen een nieuwe tijdelijke functionaliteit aan: actiecampagnes. voordekunst
 • Floor Hofman is bezig met documentaire in fragmenten over de fluïde kunstenaarsbeweging KONT. Wat betekent KONT voor de betrokkenen? Er wordt gecrowdfund voor dit project. Cinecrowd
 • Zorg voor Doy is een film van Inge Guffens & Eva Zwart. Een documentaire over loslaten en (opnieuw) beginnen. Erfgoed biedt ruimte aan mantelzorg. Op Cinecrowd wordt gecrowdfund.
 • Zorg voor Doy wordt ondersteund met een matchingsbijdrage van Kunstloc Brabant en het BankGiro Loterij Fonds. Cinecrowd
 • Amor Mundi introduceert het project ‘’Amor mundi mecenaat-mentoraat’. Gedurende een jaar kan men het werk van één of het liefst meerdere kunstenaars, musici of schrijvers helpen ondersteunen met een maandelijks bedrag van 40 euro. Elk kwartaal krijgt men hiervoor een cd, boek of een nog ongepubliceerd tekst- of muziekfragment toegestuurd, zodat men het werk beter leert kennen en bij het creatieve proces betrokken raakt. In het vierde kwartaal – voorjaar 2021 – komen de schrijvers en musici een persoonlijke voordracht of liveconcert in de huiskamer geven of gaat men op atelierbezoek bij de beeldend kunstenaars om voor de waarde van ca 400,- euro een werk uit te kiezen. Amor mundi
 • De prijsvraag NRP Gulden Feniks is verplaatst naar het najaar. NRP Gulden Feniks
 • De inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is geopend. De prijs is bestemd voor de architect (onder de 40 jaar) van een gebouw dat in de jaren 2018-2019 in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van de jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro. Abe Bonnema Prijs
 • Onder de titel Quarantine Film Stories daagt het Limburgse platform Cinesud uit tot het maken van verhalen rondom het thema ‘quarantine’ of ‘lockdown’. Voor filmmakers is er de 90 second quarantine video-contest, waarvoor een film van maximaal anderhalve minuut kan worden ingezonden. Scenarioschrijvers kunnen in een aparte wedstrijd meedingen met een script van maximaal vijf pagina’s. In beide wedstrijden is €3000 aan prijzengeld beschikbaar voor maximaal vijf winnaars per competitie. Deadline is 3 mei. Cinesud
 • De E. du Perronprijs 2019 is toegekend aan Ellen Deckwitz voor haar bundel Hogere Natuurkunde (Uitgeverij Pluim). De jury bekroont een fascinerende en onheilspellende dichtbundel, waarin verschillende genres, stemmen en stemmingen met elkaar worden verweven. Kunstloc Brabant

 

Kunstonderwijs

 • Loting gaat dit jaar noodgedwongen bepalen welke leerlingen komend schooljaar op het vmbo van het SintLucas in Eindhoven in de brugklas worden toegelaten. Voor het vmbo is de intakeprocedure op basis van het portfolio gestopt. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het Conservatorium van Amsterdam, de school is gesloten, is bezig een aantal studenten die dit jaar gaan afstuderen – of die echt niet verder kunnen – van een instrument te voorzien. Podium Radio 4

 

Kunstbeoefening

 • Het Wereld Muziek Concours Kerkrade wil op korte termijn beslissen of het WMC 2021 kan doorgaan. De organisatie is bezig om de situatie wereldwijd in kaart te brengen. Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juni een definitieve beslissing de nemen. Maar voorzitter Max Kousen wil de knoop eerder doorhakken. “Liefst nog voor Pasen”, zegt hij. “Onze belangrijkste doelgroep zijn de deelnemers. Daar zijn we afhankelijk van. Dat zijn onze partners.” Klankwijzer
 • Het Jeugdorkestenfestival (JOF) in Leeuwarden, dat op 27 juni zou worden gehouden, wordt verplaatst naar 2021. Orkesten kunnen tot 1 juni niet repeteren en hebben te weinig tijd om zich voor te bereiden. Daarnaast is er onzekerheid of er eind juni een evenement georganiseerd kan worden waar veel bezoekers op af komen. Klankwijzer
 • Nu er heel veel werk van muziekprofessionals stil ligt, is een cursus wellicht een goede gelegenheid om je verder te verdiepen in de wereld van het arrangeren. BALK begint daarom op 15 april 2020 met een online Arrangeercursus. Die wordt verzorgd door arrangeur Tijs Krammer. De cursus neemt zes achtereenvolgende woensdagmiddagen in beslag. De cursus is bedoeld voor gevorderde amateurdirigenten die ervaring hebben met het schrijven van close harmony en voor musici die aan het conservatorium studeren of al een conservatoriumstudie hebben afgerond. BALK
 • Op aangeven van dirigent Jeroen Geevers begonnen zo’n zestig muzikanten van harmonie Kolping’s Zonen, ofwel De Sjefkes, de oudste harmonie van Bergen op Zoom, tegelijkertijd thuis solo aan hun taak. Dat leverde een aanstekelijk én hilarisch filmpje op. BN – De Stem

 

Cultuureducatie en -participatie

 • De huidige kerndoelen zijn ruim dertien jaar oud en sluiten niet meer aan bij de huidige samenleving. Bovendien is het onderwijsprogramma overladen en ontbreekt een goede aansluiting van PO op VO. Curriculum.nu is het eerste traject voor curriculumontwikkeling waar het werkveld zélf aan zet is. 150 schoolleiders en docenten werkten aan een nieuwe onderwijsinhoud. De opbrengsten werden op 5 maart besproken in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer én het onderwijsveld zijn verdeeld over de opbrengsten van Curriculum.nu. Gaan de voorstellen het cultuuronderwijs structureel verbeteren? LKCA vroeg het aan zes professionals. LKCA
 • Kun je een goed inhoudelijk muziekonderwijs combineren met techniek en wetenschap? Dat is een van de uitdagingen van Hanna Tollenaar. Ze vertelt hoe ze dit onderzoekt en aanpakt samen met makers zoals docent, muzikant en ideeëngenerator Suzanne Ypma. LKCA
 • Op de Freinetschool in Delft staat belangstelling, betrokkenheid en de belevingswereld van het kind centraal stelt. Malika Verbeek (leerkracht en techniekcoördinator) werkt veel samen met Joke Visschedijk, een ontwerpexpert die innovatieve onderwijsprojecten ontwikkelt op het gebied van ontwerpend en onderzoekend leren. Over de samenhang tussen kunsteducatie en ontwerpen. LKCA
 • Veel kunstenaars hebben hun gereedschapskist uitgebreid met digitale technieken, combineren kunst en wetenschap of doen aan ‘toekomst denken’. Marlijn Gelsing, adviseur Cultuureducatie bij Kunstloc Brabant, ziet dat deze grote ontwikkelingen soms nog moeilijk zijn te bevatten voor het onderwijs. Daarom heeft ze samen met andere culturele partners een leerlijn kunst & technologie ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. ‘De meerwaarde van de professionele kunstwereld doorvertalen naar het onderwijs, zie ik als mijn missie.’ LKCA
 • Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Als we kinderen en jongeren willen voorbereiden op een toekomst die grotendeels nog onbekend is, moeten we een balans zien te vinden tussen het uitvoerende en conceptuele. ‘Dat kan door kunst te verbinden aan technologie,’ opent Beppie Remmits, directeur van Cultuurstation Eindhoven ‘Vanuit dat uitgangspunt is de leerlijn kunst & technologie ontstaan. Een even praktische als welkome handreiking voor leraren.’ Remmits ontwikkelde de leerlijn samen met Marlijn Gelsing van Kunstloc Brabant en een aantal Brabantse collega-bureaus voor cultuureducatie. LKCA
 • Juist nu, in tijden van corona, is het belangrijk dat mooie films met de daaraan verbonden creatieve, uitdagende, onderzoekende en inspirerende activiteiten gedeeld worden. Daarom heeft Taartrovers ze aangepast zodat ze geschikt zijn voor online gebruik en om thuis uit te voeren. Leerkrachten, ouders, maar vooral de kinderen kunnen nu vanuit huis zelf aan de slag. Op de website zijn bijzondere (korte) films voor peuters en kleuters geplaatst. Taartrovers
 • Het kan best pittig zijn om met het hele gezin thuis te zitten. Hoe hou je de dagen leuk? Met een taalspel. Onze Taal heeft suggesties. Onze Taal
 • Coco kan het!, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die op 20 januari 2021 van start gaan. Nationale Voorleesdagen
 • De philharmonie zuidnederland presenteert een website voor kinderen van 6 t/m 12 jaar: ‘Muziekmaatjes’. Hiermee kunnen ze thuis muziek maken met zelfgemaakte instrumenten, bodypercussie en zang. Ook biedt PhilZuid een maand lang gratis Stingray Classica aan. Eindhovens Dagblad , philharmonie zuidnederland
 • Muziekplatform hiphopinjesmoel heeft een lesmethode over vier rappers – o.a. Ronnie Flex, Kendrick Lamar – ontwikkeld voor jongere kinderen. Hiphopinjesmoel

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Coronacrisis. Terug naar ‘normaal’? Laten we het lege canvas voor ons zien als een rijkdom aan mogelijkheden, meent Merlijn Twaalfhoven. Leer van kunstenaars. Eerder verschenen in NRC, 27 maart. LKCA
 • Wat is de rol van kunst en de kunstenaar in tijden van corona? Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid van de Kunsten (Hogeschool Zuyd) heeft een website gemaakt met ruimte voor reflectie op corona kunst. Corona-kunst
 • Je hoeft er niet op uit cultuur om van theater, comedy, literatuur, beeldende kunst, klassiek, popmuziek, film, games of series te genieten. NRC zet daarom de beste cultuurpodcasts op een rij. NRC

 

architectuur en vormgeving

 • Als reactie op de aanhoudende coronaviruspandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns in landen over de hele wereld, heeft Dezeen het Virtual Design Festival gelanceerd – het eerste online designfestival ter wereld. Het platform wil de architectuur- en designwereld samenbrengen en biedt een programma van online lezingen, films en productlanceringen. Dutch Design Week en What Design Can Do zijn Nederlandse partners van het initiatief. Op 15 april begint het. Dezeen
 • De coronaviruscrisis biedt mogelijkheden voor verandering, zegt Sasha Costanza-Chock, verbonden aan het MIT. Costanza-Chock onderzocht in haar nieuwe boek Design Justice hoe design gemarginaliseerde gemeenschappen kan helpen en gelijkheid kan bevorderen. Een gesprek. Dezeen
 • De grootste meubelbeurs ter wereld, die in Milaan, was eerder al verzet van april naar juni, maar wordt nu doorgeschoven naar 2021. Dat heeft gevolgen voor de Eindhovense designwereld die altijd in groten getale naar Milaan afreist. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Op 1 april jl. organiseerde Waag een gesprek over de vraag wat er vanuit de maker movement kan worden gedaan om de druk op de zorg te verlichten. Een verslag. Waag
 • Frans Soeterbroek, adviseur maatschappelijke gebiedsontwikkeling, legt in zijn #crisiscollege uit hoe we de nieuw ontdekte zin van ons leven en gemeenschapszin kunnen aanwenden voor gebiedsontwikkeling. Mits we er werk van maken, waarschuwt Soeterbroek daarbij, want anders keren we na de crisis weer terug naar het oude normaal. “Hoe voorkomen we dat geld in de vorm van winsten en speculatie wegvloeit? En hoe kunnen we juist lokale netwerken bouwen waar we samen waarde creëren en opbrengsten herinvesteren?” Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • Kunst is een recept voor empathie. Essay van Sandra Smets. NRC
 • De Oude Kerk, Amsterdam en mister Motley vroegen kunstenaars te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? Een derde bijdrage van Yair Callender. Mister Motley
 • Het Stedelijk Museum Schiedam roept Schiedamse kunstenaars op troostkunst te maken. Het gaat om bij voorkeur nieuw werk dat over de Coronacrisis gaat en een moment van troost kan bieden aan Schiedammers. Op die manier wil het museum kunstenaars die hun inkomen terug zien lopen, een steuntje in de rug geven en tegelijkertijd iets doen voor de bewoners. Het project Troostkunst uit Schiedam is een samenwerking met het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Alle inzendingen worden gedrukt op posters die te zien zijn in de stad; van billboards langs de weg tot achter de ramen van de huizen in Schiedam. Ook komt er een video met het werk van de deelnemende kunstenaars. Stedelijk Museum Schiedam
 • Het Vincent van GoghHuis in Zundert is nu ook virtueel te bezoeken. Omdat het museum op de geboorteplek van Van Gogh vanwege de coronacrisis tijdelijk voor publiek is gesloten, bieden we bezoekers op afstand toch de mogelijkheid de exposities te bezichtigen. De ruimtes zijn daarvoor gescand met een Matterport 3D camera. Van Goghhuis
 • Bekijk het Nederlands Fotomuseum vanaf de bank op uw laptop, mobiel of tablet. Nederlands Fotomuseum
 • In de Tilburgse binnenstad kun je kunst gaan kijken. Sjon Brands heeft een nieuwe expositie in de etalages van zijn huis, het zgn. ‘’Metropolitan Museum’’. Twintig kunstenaars gingen aan de slag met het thema corona. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Een kunstwerk met een bijzonder verhaal. Daar draait het om in het nieuwe programma ‘Kunst om de hoek’ van Omroep Brabant. Programmamaker Dirk Verhoeven gaat in Brabant op zoek naar de vele markante kunstwerken waar mensen dagelijks voorbijrijden, maar waarvan ze het verhaal erachter niet kennen. De eerste uitzending van ‘Kunst om de Hoek’ is vanaf maandagavond 18.21 uur te zien op Omroep Brabant TV en wordt daarna ieder uur herhaald. De uitzending is ook online te bekijken. Omroep Brabant
 • De muurschilderingen in het Bredase winkelcentrum De Lunet dienen nu als troost voor de Bredanaar in zware tijden. Het werk van Sint Joost-studenten Tom Onrust (24) en Wouter van der Giessen (24) is de nieuwste aanwinst van de Blind Walls Gallery. BN – De Stem

 

film en av

 • Mark Cousins behandelt in ‘The Story of Film’ in 15 uur de filmgeschiedenis van de wereld. Visueel intelligent en indrukwekkend, volgens NRC. NRC
 • De meningen verschillen erover: wat is de ideale lengte voor een film? Negentig minuten of een etmaal? Vertellen de langste films aller tijden iets over het leven? Of over onze beleving van tijd zelf? Dana Linssen over de allerlangste films. NRC

 

letteren

 • Hoe lees je een gedicht? In een nieuwe wekelijkse serie poëzielessen helpt dichter en columnist Ellen Deckwitz je van je drempelvrees af. Dit is les 1: een gedicht kan helemaal niet álles betekenen. NRC
 • De coronapandemie heeft velen aan het schrijven gezet. Vorige week deed De Volkskrant een oproep om ons gedichten te sturen. Waarop de mailbox overstroomde met inzendingen. Schrijver en dichter Lieke Marsman koos uit een longlist van de redactie dertien gedichten die haar opvielen. De Volkskrant
 • Om het verblijf deze dagen te veraangenamen vind je op Het Verblijf elke dag een verhaal of gedicht uit de Nederlandse literatuur. Uitgekozen en voorgelezen vanuit huis door Neerlandici en auteurs. Het Verblijf is een initiatief van Marc van Oostendorp. Presentatie, format, productie en muziek: Michiel van de Weerthof. Het Verblijf
 • De Sniederskring in Bladel stopt. Met het besluit komt er een einde aan 23 jaar lezingen van schrijvers uit het Nederlands taalgebied. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • Het Metropole Orkest is de komende tijd niet in concertzalen te vinden, maar gelukkig wel in jouw huiskamer. Het orkest gaat verschillende concerten streamen op woensdag, vrijdag én zondag op hun Facebookpagina of website. Metropole Orkest
 • De redacties van 3voor12 Lokaal dragen 1 artiest aan voor de opgenomen live video’s in een livestream. Aanstaande zondag 12 april is de eerste editie. 3voor12.vpro
 • Hoe is een musicus in staat duizenden noten op te slaan? En die dan ook nog uit het hoofd te spelen of zingen, voorzien van de juiste expressie? Drie musici vertellen de Volkskrant hoe zij studeren. De Volkskrant

 

theater en dans

 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant
 • Dit jaar trekt theaterfestival de Parade voor de dertigste keer met haar theaterkaravaan door Nederland. De jubileumeditie start vooralsnog 26 juni in Eindhoven waar het circus voor het eerst tien dagen lang z’n tenten opslaat, naast het Parktheater. Daarna reist het festival via Den Haag verder naar Utrecht. Het festival sluit op 30 augustus af in Amsterdam. Of De Parade echter wel door kan gaan is nog maar de vraag. ,,Aangezien de situatie dagelijks verandert, wordt er uiterlijk eind april een beslissing genomen over de komst naar de eerste stad, Eindhoven. Uiteraard staan gezondheid en veiligheid daarbij voorop”, aldus de organisatie. Eindhovens Dagblad
 • Musicalliefhebbers kunnen vanaf nu op het internet terecht op een platform met meerdere musicals. Het is een initiatief van Stage Entertainment Nederland. Het bedrijf plaatst musicals van de afgelopen twintig jaar uit de archieven van Joop van den Ende Theater Producties en Albert Verlinde Entertainment op de site Stage Memories. Musical Journaal , Stage memories

 

Brabantse makers

 • ‘’De Bach Kliniek is een – normaal gesproken live uitgevoerde – muzikale ervaring om mensen dichter bij hun gevoel te brengen. Heb jij in deze onzekere tijden behoefte aan kracht of ontspanning of wil je gewoon even schoonheid ervaren? Dan is er nu de Bach Kliniek Online. We beginnen klein, maar worden steeds groter. Elke week plaatsen we nieuwe muzikale sessies.’’ Sounding Bodies , Brabants Dagblad
 • Bart van Dongen, de Bossche pianist, componist en concertorganisator, heeft het initiatief genomen voor de POM Good Virus Session. ‘Dat gaat als volgt. Ik nodig twintig musici uit om een video van maximaal één minuut te maken. Elke video gaat voort op waar de vorige is gestopt. Die twintig musici nodigen ieder ook weer twintig musici uit en die op hun beurt doen dat ook nog eens. Over een paar weken zijn er dan zestig video’s met improvisaties van één minuut.” “,,Ik was op zoek naar een manier om muziek te presenteren die vol te houden is”, zegt Van Dongen. ,,Het is een teken van leven, een online firewall tegen het virus dat rondwaart over de wereld.” Jazznu, Eindhovens Dagblad
 • De Bredase zanger en gitarist Fernando Lewis heeft speciaal voor de jubileumeditie van Breda Jazz Festival zijn nieuwe single ‘Breda (The Hottest Place)’ uitgebracht. De Bredanaar hoopt met zijn nieuwe nummer de organisatie, liefhebbers en collega-artiesten van Breda Jazz Festival een warm hart toe te dragen. Vorige week werd bekend dat het festival niet door gaat. 3voor12.vpro
 • Muzikant Woody Veneman uit Eindhoven is een man met vele gezichten. Met het duo Polly & Bruce maakte hij zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe: ‘Acid Love’. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Met een man of twintig rond een virtueel kampvuur luisteren naar elkaars verhalen, én hoe die in muziek worden omgezet. In de huidige coronacrisis zou dit verboden worden. Maar Fontys-docent Emiel Scholsberg wil zijn project ook pas volgend jaar naar het publiek brengen. Het project werd onlangs gewaardeerd door het Tilburgs Makersfonds. Bron.Fontys

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie