Trends & Ontwikkelingen 10 mei 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Kunsten ’92 heeft gereageerd op het advies  “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur. De belangenvereniging  pleit voor landelijke regie en afstemming, een gefaseerde aanpak, een gedegen en totale doorrekening van het advies van de Raad, aandacht voor artistieke creatie, internationale focus en samen investeren in fair practice. Matching vanuit gemeenten en provincies is een belangrijke voorwaarde. Kunsten ‘92 acht de samenhang tussen kunst, erfgoed en de creatieve industrie – inclusief media – van cruciaal belang voor een bloeiend cultureel klimaat. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • “Over ‘jazz en geïmproviseerde muziek’ viel er weinig te lezen, behalve dat er één orkest voor pop- en jazzmuziek langdurig subsidie ontvangt (via de BIS) en dat ook negen symfonie orkesten daarvoor in aanmerking komen. Hoewel de oorzaak voor de hand ligt, vond de RVC het typerend, dat praktisch alle jazzmusici in diverse ensembles spelen. De Raad maakt ook melding van het feit dat subsidies vooral ten goede komen aan klassieke muziek en in iets mindere mate aan jazz. Wat ik bij deze adviezen miste was de aandacht voor de stelselmatige ‘Oorzaak en Gevolg Situatie’ die hier heerst ten koste van jazz, en al jaren een besmettelijke rol speelt.” Bob Hagen, o.m. oud-directeur van Stichting Jazz Impuls,  uit  n.a.v. het advies “Cultuur dichterbij, dicht bij cultuur” kritiek op de Raad van Cultuur en overheid en doet een beroep op jazzmusici en liefhebbers. Jazzenzo
 • Volgens de Raad van State besloot is de Stichting Cultuur Eindhoven überhaupt niet bevoegd om te bepalen wie wel of geen subsidie krijgt. Want hoe zit eigenlijk met die fondsen waar de Rijksoverheid een deel van het subsidiegeld aan uitgeeft? Cultureel persbureau
 • ‘Ik ben het met MKB- en zzp-ondernemers eens als ze vinden dat ze sneller hun geld moeten krijgen voor geleverde producten en diensten’, aldus staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Keijzer vindt dat naast het MKB, ook de betalingstermijn van grote ondernemingen aan zzp’ers moet worden teruggebracht naar 30 dagen. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • De Franse overheid heeft Franse musea drie maanden de tijd gegeven om ‘De vaandeldrager’, een uit 1636 daterend meesterwerk van Rembrandt dat door de Franse bankiersfamilie Rothschild te koop wordt aangeboden, te kopen. Kunsthistoricus Didier Rykner zegt nu echter te verwachten dat het in handen van het Amsterdamse Rijksmuseum komt. Door de crisis met de gele hesjes kan de overheid het zich niet permitteren 165 miljoen op tafel te leggen voor een schilderij, en de Franse miljardairs die elkaar vorige maand overtroefden met donaties voor de restauratie van de door brand verwoeste Notre Dame zullen niet nogmaals bijspringen. NRC , inlog vereist
 • Voor de opslag en presentatie van kunst en Gelders archeologisch erfgoed is op korte termijn ruim 25 miljoen euro nodig. Museum Het Valkhof, museum KAM en het archeologisch depot, alle in Nijmegen, zijn dringend toe aan ingrijpende verbouwingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en Museum Het Valkhof. De Gelderlander
 • De VNG stelt in een open brief aan de inwoners van alle gemeenten, onder andere dat na de overname van verschillende taken binnen het sociale domein in 2015 (de zogeheten decentralisatie) is gebleken dat deze taken moeten worden uitgevoerd met een kleiner budget dan voorheen, terwijl anderzijds de kosten van de lokale jeugdzorg en de psychische zorg juist gestegen zijn doordat de gemeenten meer jongeren bereiken dan vooraf was voorspeld. Dat leidt in toenemende mate tot financiële tekorten bij gemeenten, die zich daardoor gedwongen voelen te snijden in andere gemeentelijke taken, waaronder de bibliotheekvoorziening. Het kabinet maakt dit jaar ruim 300 miljoen euro vrij voor de jeugdhulp, dat meldt het ANP op basis van bronnen in Den Haag. VNG , Algemeen Dagblad , Bibliotheekblad , Binnenlands bestuur
 • Tientallen gemeenten staan voor ingrijpende bezuinigen doordat de zorgtaken die zij erbij hebben gekregen veel duurder zijn dan begroot. Er zijn onder meer plannen voor het sluiten van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen, minder cultuur en het verhogen van de gemeentebelastingen. Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. De Volkskrant
 • De overheid mag gestegen jeugdzorgkosten niet afwentelen op gemeenten. Geef ze meer geld, betogen August Hans den Boef en Rinke Smedinga, oud-medewerker en oud-student van de bibliotheekopleiding. Bibliotheken verdienen redding, geen sanering. De Volkskrant
 • De gemeente Den Haag gaat bijdragen aan geselecteerde campagnes op voordekunst.  Op deze manier wil de gemeente cultureel ondernemerschap stimuleren en cultuurmakers en culturele instellingen de kans geven hun ambities waar te maken. De gemeente draagt 25% bij aan campagnes uit de stad. In totaal stelt de gemeente dit jaar 80.000 euro ter beschikking. Voor de kunst
 • Een burgerinitiatief in Haarlem wil dat de broedplaats de Egelantier behouden blijft voor de cultuur. B&W van Haarlem wil met de opbrengst van de verkoop „achterstallig onderhoud inhalen” van ander gemeentelijk vastgoed. NRC , inlog vereist
 • De Arnhemse Blauwe Golven blijven behouden. Het omgevingskunstwerk is gered. Het ontwerp van Peter Struycken uit de jaren 70 krijgt de voorkeur boven extra groen. De gemeenteraad  van Arnhem nam op 1 mei een motie aan om het college opdracht te geven deze optie verder uit te werken. Heemschut
 • De gemeente Amsterdam kijkt naar festivals en festivalbezoekers om de gemeentelijke schatkist aan te vullen. De coalitiepartijen willen jaarlijks vier miljoen euro extra aan belasting ophalen. Entertainment Business
 • De Europese Commissie start in de komende weken een formeel onderzoek naar Apple. Aanleiding is de klacht van Spotify. Dit beweren drie bronnen tegenover de krant Financial Times. Een van de klachten is het gegeven dat digitale diensten 30 procent van de aankopen in de App Store moeten afstaan. Dit geldt niet voor andere diensten. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies. Noord-Brabant doet het goed en het advies bevestigt dat. Het maakt ook duidelijk dat als we voortgaan op die goede weg de verwachting gerechtvaardigd is dat in de komende beleidsperiode opnieuw meer rijksgeld voor cultuur in Noord-Brabant terechtkomt. Kunstloc Brabant
 • De provincie Noord-Brabant steunt het Bossche vocaal ensemble Cappella Pratensis. Het ensemble krijgt eenmalig 160.000 euro om zich verder te kunnen ontwikkelen. Brabant.nl ,   Brabants Dagblad
 • Talent moet je koesteren. Niet zo gek dus dat organisaties in de kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse gemeenten de komende jaren hoog inzetten op talentontwikkeling in de professionele kunsten. En wel met een unieke aanpak – TalentHub Brabant – die talenten ondersteunt vanuit een netwerk van ketenpartners uit de kunstdiscipline waarbinnen het talent zich ontwikkeld.  Op dit moment zijn er zes hubs actief. De talenten kunnen gevolgd worden via één platform. Kunstloc Brabant  , TalentHub Brabant
 • Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende geplande theatervoorstellingen in de Biesbosch. Niet iedereen is blij met een theaterspektakel in de Biesbosch. Brabant.nl, BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • Eindhoven heeft alles in huis om zich als cultuurstad te profileren maar tot op heden is er vooral fors bezuinigd en worden ambities niet waargemaakt. Dat schrijven 35 instellingen als Parktheater, Muziekgebouw Frits Philips, de Effenaar, Natlab, Glow, MU en de Dutch Design Foundation in een pamflet dat komende week naar de gemeenteraad wordt gestuurd. De schrijvers van het manifest stellen ook voor om niet langer vast te houden aan alleen TDK (technologie, design en kennis), de marketingformule waarmee Eindhoven zich de voorbije jaren op de kaart heeft gezet.  Eindhovens Dagblad
 • Nu het Eindhovense college voorlopig weer zelf beslist hoe cultuursubsidies over de stad worden verdeeld, heeft VVD-wethouder Monique List er een probleem bij. Het college gaat nu zelf over de vraag of de omstreden korting op de Bibliotheek Eindhoven blijft staan. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De komende periode organiseert de stichting Cultuur Eindhoven verschillende bijeenkomsten met betrekking tot de concept Cultuurbrief. De Cultuurscan gaat vooraf aan de Cultuurbrief en biedt input voor de concept Cultuurbrief. Om tot een goede concept Cultuurbrief te komen, wordt er uitgebreid om input gevraagd aan het culturele veld zelf.  Cultuur Eindhoven heeft  alle feedback verzameld voor de concept Cultuurscan en deze verwerkt. De nieuwe versie is gepubliceerd. Cultuur Eindhoven  , Cultuur Eindhoven
 • Helmond is een stad met bijna 100.000 inwoners, waar de vergrijzing een stevig probleem vormt. Daarom omarmen gemeente en culturele instellingen het Age Friendly Cultural Cities-programma. Onder de noemer Lange Leve Cultuur nodigt Helmond kwetsbare ouderen uit om actief aan cultuur te doen, aldus projectleider Kim van Uden. ‘Bovendien willen we in de stad een duurzame samenwerking bewerkstelligen tussen cultuur, zorg en welzijn.’ Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft meer tijd nodig om te reageren naar de advocaat van vier architectenbureaus die bij het ontwerp voor het nieuwe Theater aan de Parade in hun ogen ten onrechte buiten de boot vielen. Advocaat Bert van Mieghem concludeert nu dat de gemeente ‘tijd nodig heeft om een plan te verzinnen’.  Hij is namens de vier bureaus niet van plan al te lang te wachten op een reactie en dreigde al eerder met een kort geding, wat een bom legt onder het theaterplan. Brabants Dagblad  , inlog vereist  , Omroep Brabant
 • Er is met geen zinnig woord te zeggen óf en hoeveel vertraging de plannen voor een nieuw Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch oplopen als er een kort geding gevoerd wordt over het ontwerp van het theater. ,,Dat is niet te voorspellen’’, aldus projectwethouder Huib van Olden. Brabants Dagblad
 • Géén van de vijf architectenbureaus dienden een ontwerp voor een nieuw Theater aan de Parade in dat volledig voldoet aan het concept-bestemmingsplan en aan de eisen die aan het nieuwe theater gesteld zijn. Het ontwerp van NOAHH sluit echter wel het beste aan op de plannen en ideeën van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en daarom is met het Amsterdamse bureau een contract gesloten. Dat staat te lezen in een samenvatting van de reactie van de advocaat van de gemeente. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Bij de plannen voor nieuwbouw van Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch is alles keurig volgens de regels gegaan. Het Bossche college van burgemeester en wethouders schrijft dat in een brief aan de raad die op 8 mei de deur uit is gegaan. Een vergelijkbare brief is gestuurd naar de Rotterdamse advocaat die namens vier architectenbureaus eerder dreigde met een kort geding. Omroep Brabant
 • De volumeknop van de tweede editie van hardcorefestival Phoenix op 11 mei in Nuland, moet een stuk lager dan een jaar eerder in Oss. De organisatie heeft nu te maken met de regels en uitgangspunten van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. En wat blijkt: die gemeente is veel strenger met de geluidsnormen dan de gemeente Oss. Brabants Dagblad
 • De naam Tilburg moet verbonden worden aan MindLabs, de innovatieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.  Dat ziet de gemeenteraad graag, in navolging van bij voorbeeld Brainport Eindhoven. De investering  van 26,3 miljoen in de nieuwbouw kreeg de steun van een raadsmeerderheid. Brabants Dagblad ,  Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Bergen op Zoom heeft de potentie om een biënnale op te zetten. Zo’n tweejaarlijkse kunstmanifestatie versterkt de economie en bindt creatieve mensen aan de stad, stelt voorzitter Maarten van ‘t Hof van stichting Arsis. Hij wil voortborduren op de expositie van kunstschatten uit het Rijksmuseum in het Markiezenhof. Wethouder Evert Weys, die overleg voerde met Van ‘t Hof, is positief, maar een forse investering door de gemeente is niet reëel, het bedrijfsleven moet investeren. Bergen op Zoom wil dé broedplaats zijn voor agrofood en biobased economy. Creatievelingen in de cultuur zijn vaak ook innovatief in hun werk als docent, of bij bedrijven. Ze denken origineel om problemen op te lossen. BN – De Stem
 • De Protestantse Gemeente Bladel heeft haar kerkje verkocht aan stichting Boei. Daarmee worden het beheer en het onderhoud van het rijksmonument voor de komende jaren gegarandeerd. De Protestantse kerkgemeenschap huurt de kerk terug voor haar diensten. Over de verkoop is ook met de gemeente Bladel en de Maatschappij van Welstand is overlegd. Eindhovens Dagblad
 • Wat vinden Deurnenaren van cultuur? Om er achter te komen wat inwoners vinden van het thema, roept Deurne iedereen op om zijn stem te laten horen. Dat kan door het invullen van een vragenlijst, maar ook door een mail te sturen richting gemeentehuis. Daar zijn ze bezig met het ontwikkelen van een cultuurplan. Eindhovens Dagblad
 • Het Patronaat en Loesje in Mierlo hebben ruim een ton nodig voor investeringen en voor de exploitatie.  Centrum Hofdael in Geldrop heeft 3,5 ton nodig. Cultuurwethouder Rob van Otterdijk van Geldrop-Mierlo wil de instellingen wel helpen. Maar in welke mate dat mogelijk is, moet blijken als de gemeentepolitiek begin juni de kadernota bespreekt. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De komende maanden gaan vijf architecten een ontwerp maken voor een dorpshuis in Son in de voormalige Petrus Bandenkerk. In de eerste week van oktober worden die aan de inwoners getoond. Inkoopbureau Bizob beoordeelt de ontwerpen en neemt daarin de inbreng van experts, raadsleden, toekomstige gebruikers en inwoners mee. ,,Uiteindelijk gaan de raadsleden elk ontwerp een score geven”, aldus CDA-wethouder Jan Boersma van Son en Breugel.  Eindhovens Dagblad
 • Het subsidiebeleid in Son en Breugel gaat flink op de schop. Maar dat is nadrukkelijk geen bezuinigingsmaatregel. De meeste verenigingen in de gemeente gaan er juist een klein beetje op vooruit. Eindhovens Dagblad
 • Het voorbereidende werk voor het nieuwe schoenenmuseum gaat 1,7 miljoen euro kosten. Veel geld, maar het Waalwijks college verwacht het hele plan toch voor 9,9 miljoen euro te realiseren. Waalwijk wil vaart houden in het plan voor het nieuwe schoenenmuseum. Inmiddels is negen ton gestoken in de voorbereiding van het project. Voor een verdere uitwerking is dus nog eens acht ton nodig. De gemeenteraad moet nog wel met het extra krediet instemmen. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Hoe kun je de grenzen van de artistieke vrijheid oprekken zonder ze te overschrijden: vier internationale cases werden nader toegelicht tijdens  Artistiek Kompas, een bijeenkomst op 15  april, georganiseerd door DutchCulture en het Fonds Podiumkunsten. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Onze habitat is drastisch aan het veranderen. Niet omdat onze fysieke omgeving een ingrijpende transformatie ondergaat, maar omdat we steeds meer tijd doorbrengen in de digitale wereld en minder in de fysieke. Maar wat betekent dit voor de rol van de (fysieke) bebouwde omgeving? Gastblog van Jessica van der Schalk, onderzoeker en strategist bij FreedomLab, over wat de relatie tussen architectuur en IT tot nu is geweest, en welke rol architectuur kan spelen in het gebruiken, navigeren en bewonen van de digitale wereld. BNA

 

beeldende kunst

 • Kunnen kunstenaars in de stad werken? En kunnen ze er wonen? Hoe maken we ateliers betaalbaar? Kunstenbond en Platform BK slaan de handen ineen en voeren 6 lokale gesprekken in Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam. Kunstenbond
 • Het Grafisch Atelier Den Bosch organiseert de eerste officiële Nederlandse beurs voor grafische kunst. Op 26 mei presenteren ruim 30 kunstenaars en vormgevers hun gedrukte kunstwerken. Van abstract tot figuratief, van ets tot risoprint, van gevestigde kunstenaars tot jonge talenten. Graphic Works toont een dwarsdoorsnede van wat grafische hedendaagse kunst te bieden heeft. Grafisch Atelier Den Bosch

 

film en av

 • IFFR en LantarenVenster hebben een nieuwe programmaserie ontwikkeld: LV♥IFFR Encore. De gedachte achter het initiatief  is meer met elkaar te organiseren en de festivalsfeer in LantarenVenster gedurende het jaar voort te zetten. De titel staat voor ‘meer’ of ‘toegift’, en dat is ook precies wat het wil zijn. LantarenVenster is constant bezig zijn positie als belangrijke culturele instelling in het snel veranderende cultuurlandschap van Rotterdam te bestendigen. En daarmee komt een uitgebreidere samenwerking met het filmfestival Rotterdam goed van pas. Holland Film Nieuws
 • Tweehonderd werknemers van spelontwikkelaar Riot Games hebben hun werk neergelegd uit protest tegen de seksistische cultuur binnen het bedrijf, meldt de Los Angeles Times. De spelontwikkelaar is voornamelijk bekend van het online spel League of Legends. NU.nl
 • Uit een analyse van het Duitse WebSchauder blijkt dat het grootste gedeelte van de meest bezochte piratensites gehost wordt vanuit Amerika. Het gaat hier om 33,9 procent. Nederland volgt met 25,1 procent. Samen zijn de landen ‘verantwoordelijk’ voor 59 procent van de ‘non-cloudflare based’ beschermde domeinnamen van dit soort websites. Entertainment Business

 

letteren

 • Minder dan 0,7 procent van de Nederlandse schrijvers houdt een minimuminkomen over aan de verkoop van zijn boeken, zo becijferde NRC. Het is tijd voor een nieuw verdienmodel, aldus Denis Doeland.  ddmca
 • De e-bookdienst Kobo Plus van internetwinkel Bol.com en e-readerfabrikant Rakuten Kobo krijgt ook een abonnement voor luisterboeken. inct
 • Het format “Beats and Books” is een online serie waarin muziek en literatuur samenkomen. Diverse artiesten bespreken de boeken die hen raken of zelfs hun leven veranderd hebben. “Als we jongeren duidelijk willen maken dat boeken een belangrijke invloed kunnen hebben op hun leven. Hoe zou dat er dan anno 2019 uitzien?” Met deze uitdaging ontwikkelden The State of the Culture, de Persgroep en Libris dit format. inct

 

muziek

 • 73 procent van de independent muzikanten heeft te maken met stress, angst en depressie. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het digitale distributieplatform Record Union. In de survey zijn 1500 muzikanten ondervraagd. 33 procent van de ondervraagden geeft aan weleens paniekaanvallen te hebben gekregen. 57 procent maakt zich zorgen om zijn mentale gezondheid, meestal meerdere malen per dag. Volgens de artiesten komen de symptomen mede door faalangst, financiële onzekerheid en de druk om te presteren. Record Union heeft besloten 30.000 dollar te doneren aan projecten die ondersteuning bieden aan artiesten. Geïnteresseerden kunnen hun projecten tussen 7 mei en 2 juni op the73percent.com plaatsen. Billboard , Entertainment Business
 • Een kleine groep artiesten krijgt een steeds groter aandeel van de concertinkomsten. Slechts 1 procent van de artiesten strijkt 60 procent van alle opbrengsten op, zo blijkt uit een studie van Princeton University. De studie heeft gekeken naar de ticketverkoop in 2017 voor concerten van meer dan tienduizend muzikanten. Volgens Express Business, dat zich beroept op de studie, is het aandeel de afgelopen drie decennia verdubbeld. Begin jaren tachtig kregen de meestverdienende artiesten namelijk ‘slechts’ 26 procent. Volgens Neil Shah, muziekspecialist van de Wall Street Journal, is de ontwikkeling mede het gevolg van streaming. Entertainment Business
 • Op 21 en 22 mei aanstaande vindt Buma Music in Motion plaats, dè jaarlijkse internationale conferentie die zich richt op het innovatief gebruik van muziek in film, games, televisie en commercials in Amsterdam. Met een mix van hoogwaardige panels, aansprekende gasten en uitgebreide netwerkmogelijkheden is BMIM uniek in zijn soort. BUMA Cultuur
 • Muziek is niet meer weg te denken uit reclames. Sterker nog: de wereld van de reclamemuziek was nog nooit zo groot. Door het toenemende mediagebruik neemt de reclameconsumptie toe, waardoor de branche alleen maar verder opbloeit. Algemeen Dagblad
 • Het aantal festivals in Noord-Brabant groeit flink. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij marketingbureau EM-Cultuur. Dit jaar is de provincie gastheer van 54 festivals meer dan in 2018. Omroep Brabant
 • Breda Jazz Festival 2019 was bijna niet doorgegaan. Eén en ander was het gevolg van een combinatie van factoren. Allereerst kampt het festival sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 met jaarlijks afnemende inkomsten van sponsoren en fondsen. Tegelijkertijd heeft het evenement te maken met oplopende kosten. Als bezoekers financieel niks extra’s bijdragen, is het de vraag of het Breda Jazz Festival in de toekomst kan blijven voortbestaan. BN – De Stem
 • Na een pauze van één jaar krijgt Eindhoven weer een gratis toegankelijk festival voor klassieke muziek. Studentenmuziekvereniging Quadrivium houdt 2 juni het evenement Klassiek op de Campus. De organisatoren vullen het hiaat dat het populaire Muziek op de Dommel (20.000 bezoekers in 2017) achterlaat. ,,Het is niet per se hetzelfde festival”, zegt Saray Bakker namens de organisatie. ,,Maar we vonden het heel jammer dat Muziek op de Dommel niet meer kon doorgaan. Het festival was tenslotte ooit opgezet door Quadrivium. Wij wilden de organisatie nu weer oppikken.” Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Natlab in Eindhoven pikt na de zomer de theaterpoot weer op. Hiermee wordt een periode van bijna een jaar, waarin in Natlab geen theater te zien was, afgesloten. In oktober vorig jaar besloot het (film)theater op Strijp-S door onder meer tegenvallende bezoekersaantallen het theateraanbod tijdelijk op te schorten. Natlab heeft samen met het Parktheater gebrainstormd over een betere profilering van het theaterprogramma. Natlab kiest voortaan voor een bredere programmering, interessant voor een groter publiek. Eindhovens Dagblad
 • De verhuizing naar de Noordkade heeft de Blauwe Kei goed gedaan. Het Veghelse theater trok het afgelopen jaar een recordaantal van meer dan 41.000 bezoekers. Ook artiesten zijn enthousiast. Brabants Dagblad
 • Theater Markant in Uden blijft groeien. Dit seizoen denkt het theater uit te komen op zo’n 47.500 bezoekers, bijna 10.000 meer dan het jaar daarvoor. Met een nieuwe tribune voor de kleine zaal en nog meer voorstellingen in 2019/2020 hoopt het theater de stijgende lijn vast te houden. Brabants Dagblad
 • Ruud van Meijel, zakelijk directeur van Toneelgroep Oostpool in Arnhem, wordt per 1 oktober de directeur van Chassé Theater in Breda. BN – De Stem

Cultuurmarketing

 • LAM staat letterlijk voor Lisser Art Museum. In figuurlijke betekenis staat het LAM voor ‘kunst voor iedereen’. Bij dit nieuwe museum staan kijken, ontdekken, plezier beleven en verwonderen centraal. Daarvoor heb je – volgens het museum – geen enkele voorkennis van kunst nodig. “Omdat het LAM onafhankelijk van subsidies is, hebben we veel vrijheid om te experimenteren en dat doen we ook op het gebied van toegankelijkheid,” vertelt Froukje Budding, hoofd Communicatie & Marketing van het LAM. Cultuurmarketing
 • “Ik denk vanuit het publiek, maar heb altijd respect voor de makers waarmee ik samenwerk,” vertelt Koen Brakenhoff, directeur Marketing & Development,  Opera Ballet Vlaanderen. Deze houding kenmerkt Brakenhoff als marketeer. Een gesprek. Cultuurmarketing

Financiering

rijksfondsen

 • Op 19 september 2019 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Amsterdam het tweede symposium Leeromgeving van de toekomst 2019. In een actief programma van workshops, presentaties, lezingen en in verschillen debatten bieden twaalf teams van ontwerpers en mbo-instellingen hun kijk op de Leeromgeving van de Toekomst. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Minister van Engelshoven (OCW) opende de Nederlandse bijdrage aan de Biënnale van Venetië. Mondriaan Fonds
 • Uit de eerste aanvraagronde voor New Screen Low Budget, de vernieuwde regeling van het Filmfonds speciaal voor low budget films, zijn vier projecten geselecteerd, waaronder een van Dick Verdult. De regeling New Screen Low Budget is er speciaal voor teams die een film van tenminste 60 minuten maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. Filmfonds
 • Uit de aanvragen voor de regeling Slatefunding voor scenario-ontwikkeling van het Filmfonds zijn de aanvragen van vier productiemaatschappijen gehonoreerd voor de periode 2019-2020. Een slate omvat de bijdrage voor de artistieke ontwikkeling van een pakket van filmplannen. Er kan aangevraagd worden voor speelfilms en voor documentaires. De regeling werd geïntroduceerd in 2017 om beginnend en ervaren scenario- en regietalent in samenwerking met producenten met vrije ruimte voor creatieve ontwikkeling te bieden en continuïteit in de onderlinge samenwerking te stimuleren. Filmfonds
 • De Peperklip van Shamira Raphaëla is de eerste jeugddocumentaire die geselecteerd is voor een realiseringsbijdrage in het kader van DOK Junior. Dok Junior is een nieuw samenwerkingsproject van het Filmfonds, HUMAN, Cinekid en IDFA en gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele lange jeugddocumentaires. Het project is gestart in 2018 als een pilot, en steunt internationaal aansprekende verhalen voor kinderen van 9-12 jaar, verteld in een krachtige cinematografische beeldtaal. Na evaluatie zal bepaald worden op welke wijze de pilot een vervolg zal krijgen. Filmfonds
 • Een overzicht van financieringsmogelijkheden speelfilm via fondsen. Filmzaken
 • Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Vanaf 2017 zijn er twee aanvraagmogelijkheden: tweejarig en incidenteel. De eerstvolgende deadline voor incidenteel is 8 juli. Letterenfonds
 • In de eerste subsidieronde van 2019 van de regeling Projectsubsidies voor publicaties van het Letterenfonds, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 1.107.600 besteed; 48 projectsubsidieaanvragen van 48 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 10.400 tot € 31.200. Deze bedragen zijn inclusief 4% indexatie als compensatie voor gestegen kosten van levensonderhoud. Letterenfonds
 • In de eerste ronde van 2019 van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen  van het Letterenfonds werd een bedrag van 649.996 euro besteed.  82 aanvragen (waarvan 15 afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd, 13 aanvragen zijn afgewezen. Eén aanvraag is doorgeschoven naar de volgende ronde. Van de 21 aanvragen voor een moeilijkheidsgraadtoeslag zijn er 19 gehonoreerd. Van de twee aanvragen voor een toeslag selectie- en editiewerkzaamheden is er één toegekend. Voorts ontvangen zes vertalers een aanvullend subsidiebedrag voor het schrijven van een voor- of nawoord. Het honorarium van de uitgever voor dit extra werk varieert van 72 tot 500 euro. Letterenfonds
 • Aan de vooravond van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog arriveerde de Canadese auteur Rosemary Sullivan in Amsterdam. Ze werkt in mei in de schrijversresidentie van het Letterenfonds aan een boek over het project A Cold Case Diary, waarin met nieuwe recherchetechnieken onderzoek wordt gedaan naar de arrestatie van de bewoners van het Achterhuis. Letterenfonds
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Opdracht compositie of libretto van het Fonds Podiumkunsten is 17 juli.  Dit is een subsidieregeling voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 8 projecten een subsidie nieuwe makers toegekend. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. Per ronde is er € 800.000 beschikbaar. In totaal zijn 22 aanvragen in behandeling genomen, waarvan er 8 zijn gehonoreerd. Willem Twee / Eva van Pelt werden gehonoreerd.  Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat in de maanden maart tot en met juni 2019 met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. De verslagen van de tweede bijeenkomst van de focusgroepen Festivals en Muziek & Muziektheater zijn nu beschikbaar. Het Fonds Podiumkunsten ging op 30 april 2019 in gesprek met de focusgroep Muziek en Muziektheater en op 2 mei 2019 met de focusgroep Festivals. Dit was de tweede van drie bijeenkomsten met deze groepen. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs krijgt in 2019 een vervolg. Nieuw is dat de prijs, waarbij het publiek de winnaar bepaalt, dit jaar bestaat uit een geldbedrag van € 10.000, beschikbaar gesteld door het Cultuurfonds. De Tentoonstellingsprijs is een publieksverkiezing: een vakjury selecteert uit het tentoonstellingsaanbod een top 10, waarna het publiek de winnaar bepaalt. In aanmerking komen tentoonstellingen die in de periode augustus 2018 t/m juli 2019 te zien zijn in een Nederlands museum. Eind augustus 2019 worden de 10 genomineerde tentoonstellingen bekend gemaakt door de juryleden. Hierna krijgt het publiek een maand de kans een stem uit te brengen op hun favoriet. Cultuurfonds
 • Henk van Straten schrijft het eerste Brabants Boek Present. Zijn nieuwe boek ‘Van Gogh sneed hier geen oor af’ is een literaire thriller en geldt als de Brabantse variant van het bekende boekenweekgeschenk. In september krijgen kopers van boeken in de Brabantse boekenzaken de nouvelle gratis bij hun aankoop.  Het Brabants Boeken Present is een initiatief van het Prins Bernhard  Cultuurfonds Noord-Brabant en de literaire stichting Tilt.  Het initiatief is vooral bedoeld om het literaire klimaat een extra impuls te geven en de 75 Brabantse boekenzaken te ondersteunen. ,,Vanuit de Brabantse literaire wereld komen maar spaarzaam aanvragen binnen voor subsidie vanuit ons fonds. Met het present steunen we Brabantse schrijvers in hun ontwikkeling”, zo maakt Jan Speelman van het fonds duidelijk. Cultuurfonds ,  Brabants Dagblad
 • Chassé Theater en Podium Bloos zijn begin dit jaar het project ‘Chassé Cultuurfonds Talent’ gestart. Hierbij kregen recent afgestudeerde theater- en dansmakers de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een productiebudget van 5000 euro. Uit de aanvragen die het Chassé Theater heeft ontvangen is de keus gevallen op interdisciplinair gezelschap ‘Knot Kollektiv’. Zij laten zich inspireren door de disciplines dans, circus en elementen van theater. Sinds 2015 heeft het Tilburgse collectief zich gespecialiseerd in het creëren van interactieve voorstellingen op locatie. Breda vandaag
 • Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Dat is de strategie van de Commissie die cultuur en digitaal met elkaar verbindt, waarbij het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken. De Europese Commissie heeft een nieuwe cross-sectorale oproep gepubliceerd, te weten: Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content. Deadline 20 juni 2019. Creative Europe Desk

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • De goede zoon van Rob van Essen heeft de 26ste Libris Literatuur Prijs gewonnen en het bijbehorende prijzengeld van 50.000 euro. De jury onder leiding van gewezen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker koos uit zes genomineerden de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2019 voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Libris  , Literatuurplein
 • Vereniging De Hollandsche Molen krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs ter waarde van 150.000 euro. Al bijna honderd jaar werken vrijwilligers van de Hollandsche Molen hard om de molens in ons land draaiende te houden. Cultuurfonds
 • Vermogensbeheerder Hof Hoorneman Bankiers verlengde onlangs de overeenkomst met het Kröller-Müller Museum met drie jaar, tot en met 2021. Hof Hoorneman Bankiers is sinds 2014 partner van het museum. TivoliVredenburg en bierbrouwerij AB InBev verlengen hun partnership met vijf jaar. Sponsorreport  , Entertainment Business
 • De markt voor crowdfunding groeit, maar de rendementen dalen en het toezicht is beperkt. Potentiële beleggers krijgen regelmatig te rooskleurige vooruitzichten voorgespiegeld, bericht Het Financieele Dagblad. De Dikke Blauwe
 • De Stichting Plint is op het crowdfundingsplatform Voordekunst.nl een actie gestart om een poëziescheurkalender ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan te kunnen financieren. De teller stond 9 mei op ruim 10.000 euro, 82 procent van het gewenste bedrag. Voor de Kunst
 • Het is filmmakers Diny van Hoften en Manon van Bergen gelukt via crowdfunding 30.000 euro bij elkaar te krijgen voor de documentaire over de link tussen Uden en het plaatsje Little Chute in Wisconsin, Amerika: Van Houdoe naar How do. De film komt er daarmee definitief. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Hicham Khalidi, de nieuwe directeur van de Jan van Eyck Academie, wil niet veel veranderen bij deze Maastrichtse postacademische kunstinstelling, maar versterken hoe het al gaat. Hij begon zelf met het scouten van jonge kunstenaars. Een gesprek. NRC , inlog vereist
 • Kunstloc organiseert samen met Attero, Landgoed Gulbergen en studenten ArtCoDe van Fontys het project Afval=Landschap. Tien enthousiaste studenten van de Fontys Academy of Art, Communication and Design (ArtCoDe) gaan de komende 6 weken op het landgoed aan de slag om een kunstwerk te realiseren uit afval, de oorsprong van dit gebied. Deze kunstwerken samen vormen uiteindelijk een kunstroute op het landgoed Gulbergen. Kunstloc Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Een Catharinakerk in Eindhoven, licht van binnen en open naar aan de zijkant. Dat is het winnende ontwerp (team 6) geworden van de ‘disruptive challenge’, ofwel ‘ontwrichtende opdracht’. De opdracht was: ‘ontwerp een designmuseum in de Cathrien’. Hieraan hebben 27 studenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven  in zes teams gedurende 24 uur aan gewerkt. Eindhovens Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Zo’n 150 leraren en schoolleiders hebben op Curriculum.nu een voorstel gedaan voor een nieuw curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs. Een van de voorstellen betreft het vak Nederlands, waarbij wordt gepleit voor meer leesplezier. Informatieprofessional
 • Psychiatrisch verpleegkundige Eline de Boer maakte met bewoners van het Ritahuis een kunstwerk van plastic flesjes en ander afval. Een duurzaam en ook sociaal en maatschappelijk project. Het bijna twee meter grote ‘Oor’ werd vorige week onthuld in het Living Museum aan de Deken van Somerenstraat. Eindhovens Dagblad
 • Op 2 mei hebben SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hun samenwerking met vijf jaar verlengd. De samenwerking van de drie organisaties startte in 2017.  De KB en SeniorWeb sloten in 2016 een samenwerkings-overeenkomst waarin was vastgelegd dat beide instellingen zich zullen inspannen om samen te werken aan het vergroten van de digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen. Bibliotheekblad
 • Ik kan niet de hele dag rondlopen met het idee dat ik beperkt ben, het zijn de anderen die mij zo noemen, ik ben het niet, schrijft Vincent Bijlo. Een pleidooi om het denken in patronen, in hokjes, in de cultuursector te doorbreken. Met deze column sloot Bijlo NEXT STOP af, de Conferentie over kunst en cultuur voor mensen met een beperking. LKCA
 • Op 7 juli wordt in Tilburg de eerste editie georganiseerd van een festival speciaal voor blinde en slechtziende mensen. En de naam is geheel in thema: Closed Eyes Festival. Tilburg.com

Kunstbeoefening

 • Theater Na de Dam is door een internationale jury uitgekozen tot een van de vijf finalisten voor de Amateo Award 2019. Met de prijs wil Amateo bijzondere amateurkunstinitiatieven, die een stevige impact hebben op hun omgeving, stimuleren en in het zonnetje zetten. In totaal deden 65 projecten verspreid over Europa mee aan de Amateo Award 2019 ondersteund door Creative Europe. LKCA

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De 32e editie van het Jaarboek Architectuur In Nederland  is op 7 mei gepresenteerd. Thema van het jaarlijkse architectuurboek is ‘Under Pressure’, over onder meer de oververhitte huizenmarkt en de toenemende mobiliteit in de stad. De driekoppige redactie (Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort en Lara Schrijver) heeft 27 projecten geselecteerd. Een videoverslag.  Architectenweb  , Pakhuis de Zwijger.
 • Architecten krijgen nog al eens het verwijt niet naar eindgebruikers te luisteren. Maar hoe gaat zo iets in zijn werk? En zouden ook de laatste niet naar architecten kunnen luisteren? Architectuur moet immers ook worden gemaakt. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Ontwerpend onderzoek wordt  in het bedrijfsleven toegepast, misschien wel vaker en met meer overgave. In bepaalde economische sectoren is design thinking bovendien een trend. Maar wat hebben gebiedsontwikkelaars eraan? Staan ze ervoor open? En hoe zien andere betrokkenen dat? Twee onderzoekers van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling brengen de kansen en gevaren in kaart. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Is leefbaarheid maakbaar? Die vraag stond centraal tijdens een paneldiscussie over het boek ‘Stadsleven’ van socioloog Richard Sennett (zie kader). Aan de hand van stadsverhalen en stedenbouwkundige theorieën poogt de auteur aan te tonen hoe mensen een “goede, open stad” kunnen maken. Het panel deelt zijn conclusie dat leefbaarheid maakbaar is, maar plaatst vraagtekens bij de uitvoering. Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • ‘Een kernkunstwerk is een werk waarin verschillende parameters bijeenkomen. Het is gemaakt door een bekende kunstenaar, het neemt een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de kunstenaar, het is tentoongesteld in binnen- en buitenland, het functioneert op een bepaalde manier goed in de tijd waarin het gemaakt is, enzovoort. Een kernkunstwerk hoeft niet te voldoen aan al die parameters, maar wel aan zo veel mogelijk.’ Hans den Hartog Jager stelde de expositie ‘Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968’ same. Nog te zien t/m 12 mei in  Museum de Fundatie, Zwolle. Metropolis M
 • Frieze biedt een gids aan van wat er te zien is op de  landenpaviljoens tijdens de Biënnale van Venetië. Domeniek Ruyters en Sandra Smallenburg over het Nederlands paviljoen met werk van Iris Kensmil en Remy Jungerman.   Frieze , Metropolis M  , NRC

 

film en av

 • Nederlandse jeugdfilms werden internationaal bekroond. Holland Film Nieuws
 • De kunstdocumentaire is in opmars, maar veel films in die aanzwellende stroom zeggen niets wezenlijks over hun onderwerp. Een geslaagde kunstdocumentaire moet verder gaan dan de camera richten op de ploeterende kunstenaar, en zelf een beetje kunst zijn. Filmkrant
 • De Filmkrant doet verslag van de openbare collegereeks This Is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed. In de vijfde bijeenkomst sprak Amy Heller, medeoprichter van Milestone Films, over de (her)uitbreng van filmisch erfgoed op dvd of blu-ray en in de bioscoop. Filmkrant
 • Hoe is het stereotype beeld van ‘Dutchness’, van die ‘Nederlandser-dan-Nederlandsheid’ eigenlijk ontstaan? Het mag geen verbazing wekken dat nationale clichés, net zoals alle andere stereotypes, geen natuurlijke beelden zijn. Het zijn geconstrueerde en dankzij massamedia op grote schaal gereproduceerde simplificaties, die vervolgens voor authentiek en realistisch doorgaan. En naarmate de nuances van het origineel verder naar de achtergrond verdwijnen, neemt de kopie het over. In Images of Dutchness : Popular Visual Culture, Early Cinema, and the Emergence of a National Cliché, 1800-1914, de handelseditie van het proefschrift van filmwetenschapper Sarah Dellmann, wordt dit proces blootgelegd. Filmkrant
 • Het Tilburgs Filmfestival kenmerkt zich met een focus op korte films van makers uit Tilburg en Brabant. Zowel fictiefilms, documentaires, animatiefilms als experimentele films worden vertoond in verrassende en afwisselende filmblokken. Het festival onderscheidt zich van andere festivals, door zich te richten op Brabantse makers van korte films voor een breed publiek, met een duidelijke stempel van de maker. Op 24 en 25 mei 2019 in Tilburgse arthouse bioscoop Cinecitta Tilburgs Film Festival

 

letteren

 • Het Poëziepodium in ’s-Hertogenbosch wil eind dit jaar de Stadsdichter van ‘s-Hertogenbosch introduceren. Er zijn in september en november momenten waarop kandidaten zich kunnen presenteren. Het oordeel van een vakjury én de stem van het publiek bepalen wie zich uiteindelijk stadsdichter mag noemen. Tot 16 mei kunnen kandidaten zich nog aanmelden. Bossche Omroep

 

muziek

 • Er kwamen veel reacties op een opinieartikel van  Kees Vlaardingerbroek, programmeur van de NTRZaterdagMatinee, waarin hij pleitte  tegen wat hij ‘identiteitspolitiek’ noemt in muziek. ‘Bach was geen vrouw en niet westers. Nou en? Thea Derks reageert. ‘Muziek van een vrouw moet niet geprogrammeerd worden omdat zij komt van een vrouw, maar om haar kwaliteit.’ Cultureel persbureau
 • Concoursen zijn er in allerlei soorten en maten, van viool en piano tot cello en zang, maar concoursen voor dirigenten zijn er minder. Reden voor een nieuw Nederlands initiatief: de International Conducting Competition Rotterdam, dat in 2021 plaatsvindt. Podium radio 4
 • De Edison Stichting heeft de nominaties voor Edison Jazz/World 2019 bekendgemaakt.  In de categorie Jazz Vocaal Nationaal is Sanne Rambags voorgedragen. Entertainment Business

 

theater en dans

 • ‘Wat we zo vaak vergeten is gewoon eens te praten over onze liefde voor theater.’ Eric de Vroedt, artistiek leider van Het Nationale Theater, wil het nu eens over de inhoud hebben. En dan met de hele podiumkunstsector. Binnenkort is er SPOT-Live, het vernieuwde Congres Podiumkunsten, en daar wil hij over liefde praten. Een gesprek. Cultureel persbureau
 • Het 5e Brabants Internationaal Kinderfestival is het enige festival in Europa dat zich uitsluitend richt op het presenteren van non-verbale voorstellingen voor een kinderpubliek. Het festival, dat duurt van 5 tot en met 11 juni, presenteert 25 producties, 80 uitvoeringen, 16 Nederlandse premières en jeugdgezelschappen uit 13 landen. Daarnaast is er een performance-installatie voor baby’s,  komen er 3.250 leerlingen van 29 basisscholen uit twaalf plaatsen in Noord-Brabant. Breda vandaag
 • Tekst van acteur en theatermaker Annemieke Ros over onhandige moeders, theaterbezoekers met pluchen knuffels en de evolutie van een danslichaam. Dit n.a.v. de voorstelling  The Beauty of Falling Apart van Hilde Elbers en Heather Ware. Ros neemt deel aan de schrijfcursus Dans&Durf.    Dans Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het project Blend is ontstaan vanuit de gedachte dat uit het hout van één en dezelfde boom verschillende patronen en structuren kunnen worden verkregen. Die verschillen in uitstraling van hetzelfde blok hout heeft Ward Wijnant gecombineerd in drie objecten, die hij  tijdens de Milan Design Week liet zien. Architectenweb
 • Korfbal Vereniging Wageningen zit in een groeispurt. De club presteert goed en de sportieve ambities reiken ver. Om deze ambities te kunnen realiseren moeten de bijbehorende voorzieningen echter ook van topniveau zijn. Daarom is Lichtstad Architecten in samenwerking met Rotsbouw en Breman Installatiegroep gevraagd om een nieuwe sportaccommodatie te ontwerpen. De Architect
 • Het werk van Renée van Trier is niet binnen een enkele kunstdiscipline te plaatsen. Ze schildert, performt en maakt muziek, vaak in combinatie met elkaar. Wat in haar performances terugkomt is van eigen hand, van de muziek tot aan de kostuums. ‘Het grensgebied opzoeken,’ noemt ze het zelf. Ook haar werk bevindt zich op het randje; haar centrale thema beschrijft Van Trier als ‘de onderlaag’, het deel van een identiteit dat onder de make-up en kleding schuil gaat. Gekleed in wijde shirts en met elfenoren zoekt ze de onderlaag op en pluist deze uit. Een gesprek. Mister Motley
 • Reinoud van Vught is bekend om zijn aquarelachtige schilderingen van tere bloemen in gedempte kleuren op grote vellen papier. Enkele jaren geleden begon hij te experimenteren met abstracte vormen en meer kleur. Bekend en nieuw werk van hem is nu te zien in de expositie Spheres bij Piet Hein Eek in Eindhoven. Brabant Cultureel
 • Martien Coppens, Joep Coppens en Els Coppens – van de Rijt exposeren in Deurne. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Op 10 mei presenteren Michel Szulc-Krzyżanowski (auteur/fotograaf) Björn Roetman – Je Favoriete Ontwerpers (uitgever/ontwerper) en Linsey Kuijpers (Beeldredacteur) in Breda het volgende deel in de spraakmakende fotodocumentaire Henny. PF
 • Peter Koelewijn en BMG Talpa Music zijn tot overeenstemming gekomen over de verkoop van Coolwine Music. In deze muziekuitgeverij zijn – op enkele werken na – alle titels van de hand van Peter Koelewijn ondergebracht, inclusief de songs die hij schrijf met anderen. Entertainment Business
 • Red en Blue, beide al 20 jaar dj, in ongeveer hetzelfde circuit, zij het dat Blue veelal ondergronds opereerde en Red meestal bovengronds. Toch hebben ze elkaar nu gevonden om aan een nieuw project te beginnen. Als Red&Blue organiseren ze op 11 mei het evenement Follow The White Rabbit, een nieuw techno-concept in De Effenaar in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie