Trends & Ontwikkelingen 10 oktober 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de ‘Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016’ en ‘Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland ‘. Het Programma Ondernemerschap Cultuur liep in de periode 2013-2016 en stelde zich ten doel om het ondernemerschap in de culturele sector te vergroten, waardoor de sector meer eigen inkomsten zou gaan verwerven. De evaluatie verwijst naar een onderzoek van de VU Amsterdam naar het geefgedrag door huishoudens en bedrijven in Nederland aan cultuur en de inkomsten uit giften, sponsoring en andere bronnen van culturele instellingen in Nederland in de periode 2011-2015. De resultaten van beide rapporten zullen worden betrokken bij de besluitvorming over toekomstige ondersteuning van de culturele sector op het gebied van ondernemerschap. De belangrijkste zaken uit beide rapporten op de site van Boekman. Rijksoverheid.nl , Boekman
 • In 2010 werd in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat tickets niet mogen worden doorverkocht tegen meer dan 110 procent van de originele prijs. Op 10 oktober dit jaar, zeven jaar na het eerste voorstel, wordt het voorstel behandeld in de Eerste Kamer. De verwachting is dat er die dag niet gestemd gaat worden. Arriën Molema, vice-voorzitter van BAM! (Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten) en Cedric Muyres, MMF NL (Music Managers Forum NL) zijn voor. Trouw , Eerste Kamer , VNPF
 • Het Ministerie van Sociale Zaken geeft een subsidie aan het Instrumentendepot van het Leerorkest voor de aanschaf van 600 muziekinstrumenten, zodat deze gratis uitgeleend kunnen worden aan kinderen uit gezinnen waar thuis geen geld is voor een instrument. Leerorkest
 • Als het aan de onderhandelaars van het toekomstige kabinet ligt, bezoeken alle scholieren onder schooltijd het Rijksmuseum. Marijn Cornelis van Cultuurschakel vindt het een slecht plan, waaruit een voorkeur voor de Randstad blijkt. En het staat ook haaks op het beleid van OCW. Collectie Rijksmuseum is niet representatief voor Nederland, schrijft Eric Storm. Laat school zelf zijn museum kiezen, schrijven museumconservatoren. Birgit Donker, Mondriaanfonds, blogt over deze laatste discussie. LKCA , De Volkskrant , De Volkskrant , Mondriaanfonds
 • De Regionale Publieke Omroep (RPO) heeft zijn eerste concessiebeleidsplan (CBP) gemaakt. Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd hierover te adviseren. De Regionale Publieke Omroep (RPO) moet duidelijkere doelstellingen voor de toekomst formuleren en de regionale omroepen verder ontwikkelen tot streekomroepen. Daarbij moeten de provinciale grenzen losgelaten worden. Raad voor Cultuur , Villamedia
 • De invoering van de Omgevingswet vertraagt nog verder. De nieuwe wet waarmee de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving moet worden vereenvoudigd zou nu in 2021 van kracht worden. De nieuwe planning is door minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer gemeld. Rijksoverheid.nl , VNG , Binnenlands bestuur
 • De policy brief ‘Omgevingsbeleid op een tweesprong’ van Ries van der Wouden van het Planbureau voor de Leefomgeving verkent de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van het omgevingsbeleid. Deze verkenning mondt uit in aanbevelingen voor de Omgevingsvisie en een voorstel voor een kennisagenda voor het omgevingsbeleid. Het omgevingsbeleid dreigt opgesloten te blijven in de wereld van technocraten. De noden van de gewone burger sneeuwen onder. Planbureau voor de leefomgeving , Binnenlands bestuur
 • Steden moeten meer ‘waterrobuust’ en hittebestendig worden. In landelijk gebied moeten er meer retentiegebieden voor regenwater komen en het is ook een optie om grond ‘uit te ruilen’ tussen land- en tuinbouwgebied en minder kwetsbare natuur. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 dat onlangs werd gepresenteerd. Gebiedsontwikkeling.nu , IPO
 • De regio als schaal om in gesprek te komen over een strategie voor de energietransitie. Dat was het uitgangspunt van de Deal Pilots Regionale Energiestrategieën die in mei 2016 werd getekend. Nu, ruim een jaar later, zijn vijf pilotregio’s, o.m. Hart van Brabant, West-Brabant, op weg naar een regionale energiestrategie. Waar staan de regio’s? Is de regio inderdaad de beste aanvliegroute gebleken? Ruimtevolk , VNG , IPO
 • De drie provinciale musea in Limburg worden komend jaar grondig doorgelicht. Bekeken wordt of Bonnefantenmuseum, Limburgs Museum en Museumplein hun geld waard zijn. Het Kerkraadse Museumplein, bestaande uit Continium, Cube en Columbus, krijgt de komende jaren alvast fors extra geld, zo heeft het college van GS van Limburg besloten. De Limburger
 • Het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad is bekend gemaakt. Friesland.nl , Binnenlands bestuur , NRC , inlog vereist
 • De gemeente Amsterdam komt met een verbod op toeristenwinkels in het centrum. De Volkskrant
 • De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar 240 overtredingen geregistreerd waarbij eigenaren van monumentale panden zich niet hielden aan de verleende vergunning. Het Parool
 • De ‘International Advisory Board’ (IAB) van Rotterdam, een internationale commissie o.l.v. Jan Peter Balkenende, heeft zijn visie gegeven op de aantrekkelijkheid van Rotterdam als culturele bestemming. Ze hebben zich daarbij gericht op de vraag ‘Hoe zetten we Rotterdam als culturele bestemming nationaal en internationaal steviger op de kaart?’ ‘De lokale kunst- en cultuursector geeft deze stad een bijzondere ”vibe”. Dat moet je koesteren’, zegt Robert Palmer, lid van de IAB. Rotterdam , FD
 • De komende vier jaar verdiept de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zich in de vraag hoe cultureel divers is de culturele sector in de stad: de organisaties, het bestuur, de makers en het publiek? En hoe zorgen we ervoor dat het culturele aanbod ook daadwerkelijk voor iedereen bereikbaar is en dat elke Rotterdammer zich welkom voelt in de instellingen? RRKC
 • De culturele instellingen in Almere moeten gecompenseerd worden voor het feit dat hun subsidies jarenlang niet zijn aangepast aan de inflatie. Dat vindt een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad. De partijen reageren daarmee op een brandbrief van de instellingen om niet verder te bezuinigen op cultuur in de stad. Omroep Flevoland , Omroep Flevoland
 • De gemeente Den Helder ziet “geen enkele ruimte” om verder te onderhandelen met kunstenaar Rob Scholte over de toekomst van diens museum in het voormalige postkantoor van Den Helder. Dat bleek op 2 oktober voor de rechtbank in Alkmaar. De gemeente had de beeldend kunstenaar daar gedaagd om hem helemaal weg te krijgen uit het pand. De stad wil het zo snel mogelijk openbaar verkopen. Binnenlands bestuur , De Volkskrant
 • De gemeente Emmen wil het Van Gogh-huis in Nieuw-Amsterdam meer onder de aandacht brengen. In de aanloop naar een grote Van Gogh-tentoonstelling in het Drents Museum wordt daartoe een aanpak ontwikkeld die moet leiden tot een ‘grotere provinciale en nationale zichtbaarheid en kwaliteitsverbetering’ van het logement waar de kunstschilder in 1883 drie maanden verbleef. Dagblad van het Noorden

 

noord-brabant

 • Behalve voor de uitvoering van de afspraken in het bestuursakkoord, willen Gedeputeerde Staten in 2018 extra middelen uittrekken voor onder meer digitalisering, de transitie van de veehouderij, de woningmarkt, een vitale bodem en de toekomst van mobiliteit. Provinciale Staten bespreken de begroting 2018 op 10 november 2017. Brabant.nl
 • Het beleid van het Brabant C Fonds gaat aangepast worden. Dit valt op te maken uit een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. Het Brabant C Fonds gaat, onder andere, zich meer richten op kunst en cultuur van internationaal niveau, en de financiering van aanvragen wordt innovatiever. Ook zijn Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) toegevoegd op cultureel, maatschappelijk en financieel gebied. Het voorstel, met een update visie en werkwijze Brabant C, wordt aangeboden aan Provinciale Staten. Brabant.nl , Brabant.nl , Fondswervingonline
 • Subsidie aan Festival Mundial in Tilburg van € 75.200,00 op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant voor de extra kosten die samenhangen m.b.t. het afbouwen van de daarvoor geldende inhoud en omvang van het festival en de “doorstart” naar een veel bescheidener opzet vanaf 2017. Brabant.nl
 • Besluit verlening begrotingssubsidie van € 60.000,-inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, naar aard aangemerkt als projectsubsidie Project “The Netherlands Carillon in Arlington: ‘the Completion of a Grand Gift’” voor Singing Bronze Foundation, Asten. Brabant.nl
 • Het Vlaams Nederlands Huis de Buren ontvangt een begrotingssubsidie voor het project Grensverleggers van € 150.000,-. Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat de stimulering van samenwerking met Vlaanderen op gebied van cultuur, in samenwerking met grensprovincies Zeeland en Limburg, één van de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2019 is. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De toekomst van de Bredase harmonieën en fanfares dreigt in gevaar te komen, zegt de Federatie Bredase verenigingen voor Blaasmuziek (FBVB). Muziekschool De Nieuwe Veste geeft les aan 240 leden van de tien harmonieën en ene fanfare die bij de FBVB zijn aangesloten. De laatste twee jaar heeft de Nieuwe Veste enorme tariefsverhogingen doorgevoerd en de lestijden ingekort. De federatie vreest voor de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van het muziekonderwijs. De Federatie vroeg een raadsessie aan. BN-De Stem , BN – De Stem
 • Na de DDW van vorig jaar droeg de Helmondse politiek het stadsbestuur op onderzoek te doen naar een mogelijke samenwerking. Hiervoor werd een businesscase opgesteld. De idee was om een designevenement naar de Cacaofabriek te halen. Doordat de organisatie de activiteiten in Eindhoven wil houden, haakten veel mogelijke partners en deelnemers in Helmond af en verviel het draagvlak voor ‘Made in Helmond’. Eindhovens Dagblad
 • Het ontbreekt bij de gemeente Helmond aan mensen met visie op het erfgoed, aldus de Werkgroep Industrieel Erfgoed, onderdeel van Industrieel Atrium. Eindhovens Dagblad
 • Na het financieel desastreus verlopen festival in 2016 keert B*There op 27 januari 2018 terug. De opzet van het cultureel jongerenfestival wordt compleet anders. Niet meer op de Bossche Parade, maar in het cultuurcluster in de Kop van het Zand. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil er 45.000 euro voor uittrekken. De organisatoren hebben met poppodium Willem Twee gesproken over een doorstart. Brabants Dagblad
 • De Bosch Parade geldt als een van de 3 Bosch Events. De gemeenteraad heeft daarover begin 2017 besloten deze een vervolg te willen geven. In het eerste jaar zou ook de stichting JB500 meefinancieren. Deze bijdrage is alleen niet zeker. B & W van ’s-Hertogenbosch stelt aan de gemeenteraad voor de stichting Tijdvaarders daarom een keer een garantstelling geven van 100.000 euro. Zodat het evenement in 2018 toch georganiseerd kan worden. ‘s-Hertogenbosch
 • De immense glaspanelen worden één voor één van de monumentale LocHal in Tilburg aan het Burgemeester Stekelenburgplein ‘gepeld’. Al het glas moet eruit om de kozijnen op te kunnen knappen. Daarnaast wordt een flink deel van het glas vervangen: veel ramen van de in 1932 gebouwde locomotiefloods blijken beschadigd. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Beeldend kunstenaar Mart Franken uit Bergen op Zoom ontvangt de Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren. Hij krijgt de prijs voor zijn omvangrijke oeuvre en zijn inzet voor tal van kunstprojecten. BN – de Stem
 • De Raad van State doet binnenkort een uitspraak over de glas in lood ramen van Pieter Wiegersma in het voormalige Fraterhuis aan de Visser in Deurne. Eindhovens Dagblad
 • Pianiste Hetty Sponselee heeft de Halderbergse Cultuurprijs 2017 gewonnen. Ook andere laureaten werden bekendgemaakt. BN – De Stem
 • In het voorjaar of de zomer wordt Moriaan 9a in Oirschot opnieuw ontwikkeld. Daarover is de eigenaar nog in gesprek met de gemeente Oirschot en de architect. Museum Het Kruysenhuis gaat daarom verhuizen binnen het pand. Eindhovens Dagblad
 • Tiliander en Den Boogaard kunnen elkaar versterken. Het ‘Esbeeks model’, waarbij een coöperatie vanuit de Moergestelse gemeenschap cc Den Boogaard gaat beheren, is wat Ruud van Eeten, directeur van Tiliander, betreft geen goed idee. De Oisterwijkse gemeenteraad vergadert over de commotie die is ontstaan nadat Cees de Laat, beheerder van Den Boogaard, door Van Eeten ontslag was aangezegd. Brabants Dagblad
 • Erfgoedverenigingen blijven vechten voor het behoud van St. Petrus’ Banden-kerk in Son, terwijl de sluiting en de voorbereidingen van de sloop in volle gang zijn. Er is al overeenstemming over de koop van (de grond onder) de kerk aan de gemeente Son en Breugel en de Heilige Oda-parochie heeft bepaald dat de kerk op 1 januari aan de eredienst wordt onttrokken. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op de site van Kunsten’92 is versie 1.0 van de Fair Practice Code gepubliceerd. Op 3 oktober werd deze versie door minister Bussemaker in ontvangst genomen tijdens een bijeenkomst in Veem Huis voor Performance te Amsterdam. De Fair Practice Code is een kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het vervolgtraject spitst zich toe op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen. Kunsten’92 , Kunsten’92 , Amsterdamse Kunstraad , Theaterkrant , Cultureel Persbureau
 • De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen werken al enkele jaren samen aan de verbetering en de bewustwording van good governance binnen de cultuursector. Om dit effectiever en efficiënter vorm te geven is het samenwerkingsverband bekrachtigd in een overeenkomst. Cultuur + Ondernemen
 • Creative business community Braenworks vindt dat de creatieve sector niet zelf moet afwachten. Daarom starten zij in januari 2018 de Braenworks Academy, een zakelijk leertraject voor creatieve mensen. Op 16 oktober presenteert Braenworks zich en wordt de crowdfunding campagne van Braenworks Academy gelanceerd. Pakhuis de Zwijger
 • Cultuur + Ondernemen organiseert een serie van 4 bijeenkomsten die nieuw perspectief geven aan de loopbaan van een kunstenaar, creatief of ontwerper. Er wordt aandacht besteed aan 4 verschillende rollen die een maker kan vervullen binnen andere sectoren. Cultuur + Ondernemen
 • Op 26 september organiseerde DEN een workshop digitale bewaring speciaal voor cultuurmakers. Een twintigtal deelnemers verzamelde zich in de Koninklijke Bibliotheek om meer te horen over digitalisering en ervaringen uit te wisselen. Het publiek was divers, van zelfstandig kunstenaars tot medewerkers van theatergezelschappen tot erfgoedprofessionals. Een kort verslag. DEN
 • Wat is de waarde van het programma Leiderschap in Cultuur? Janine Dijkmeijer, algemeen directeur van het Nederlands Danstheater, over wat het haar heeft opgeleverd. LinC
 • Maatschappelijk betrokken kunstenaars gaan zich samen inzetten voor een betere, duurzame wereld. Als ‘The Turn Club’ willen ze met experts, studenten en onderzoekers gesprekken en bijeenkomsten organiseren rondom urgente vraagstukken. Theaterkrant , The Turn Club
 • Ook in een aantrekkende economie blijft eerlijk marktgedrag van belang, onder meer om opdrachtgevers zekerheid en kwaliteit te bieden. De BNA biedt de leden daarvoor voldoende handvatten met de cao, de BNA-gedragscode en de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Dat is de conclusie van discussie in de BNA-ledenraad die een separate code ”Eerlijk marktgedrag” niet nodig vindt. Het is wèl gewenst dat de gedeelde normen en waarden voortdurend worden uitgedragen. BNA
 • Architectuur Lokaal organiseerde de eerste, tweedaagse, conferentie over Competition Culture in Europe. Hier werden de resultaten van onderzoek in 17 landen gepresenteerd, vergeleken en aangevuld met kennis uit andere landen. De bijeenkomst was de start van een vier jaar durend project om de toegankelijkheid tot en transparantie van architectuurprijsvragen in Europa te verbeteren. Aan het einde van de conferentie werden concrete afspraken gemaakt die binnen een jaar uitvoerbaar zijn en die worden gedragen door de vertegenwoordigers van ruim 25 aanwezige landen. Architectuur Lokaal
 • Werken in het buitenland een spannend avontuur? Voor Caroline Bos (co-founder UNStudio) hoort internationale samenwerking als vanzelfsprekend bij het architect-zijn. Een gesprek. BNA
 • Steeds meer bedrijven in de bouwkolom zijn bezig met de innovatie van hun werkprocessen, producten en diensten. Maar uit de Monitor Bouwketen van het EIB blijkt dat alle partijen in de bouwkolom – ingenieurs- en architectenbureaus, installatie- en bouwbedrijven- vinden dat de innovatiekracht van de sector verder omhoog kan. Gebrek aan ketensamenwerking, complexe wetgeving en de wijze van aanbesteden staan volgens respondenten verdere innovatie in de weg. BNA
 • De hedendaagse modeontwerper werkt niet alleen. Wanneer hij door het ene modehuis wordt weggehaald bij het ander, installeert hij een ‘squad’ aan vrienden om hem heen op zijn nieuwe werkplek. Het belang van deze entourage haalt zelden de media. Fashion United
 • Het gaat relatief weer goed met de Nederlandse museumsector, de eigen inkomsten stijgen, de werkgelegenheid groeit en musea werken steeds meer samen met het onderwijs. Toch is de sector nog niet geheel toekomstbestendig, mede door teruglopende overheidssubsidies. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016. Dit jaarlijkse onderzoek van de Museumvereniging onder 420 aangesloten musea, toont trends in de sector. Museumvereniging , Museumvereniging
 • Op het Museumcongres in Haarlem is op 5 oktober Imara Limon uitgeroepen tot Museumtalent van 2017. De prijs houdt in dat Limon een ontwikkeltraject naar eigen inzicht mag samenstellen, gefinancierd door het Mondriaan Fonds. De 28-jarige curator en programmamaker bij het Amsterdam Museum maakte in 2016 de tentoonstelling Zwart Amsterdam, over donkere rolmodellen in de stad. Mondriaanfonds
 • Op 30 oktober vindt op uitnodiging van het Ministerie van OCW en de Museumvereniging een werkconferentie plaats over de wijze waarop overheden en musea gezamenlijk de zichtbaarheid en mobiliteit van collecties kunnen bevorderen. In de recent getekende Cultuurconvenanten is afgesproken dat overheden zich als publieke eigenaren actief inzetten om het bruikleenverkeer van hun collecties actief te stimuleren door bestaande barrières weg te nemen. Museumvereniging
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft verborgen gehouden dat het aan een schenker van een grote collectie kunstwerken 1,5 miljoen euro betaalt. Juni vorig jaar maakte het Stedelijk bekend 600 kunstwerken van verzamelaar Thomas Borgmann cadeau te hebben gekregen. Het museum verzweeg, dat hij een aankoop van zeven kunstwerken als voorwaarde voor de schenking had gesteld. In het openbare jaarverslag over 2016 stonden de aankopen evenmin vermeld. NRC , inlog vereist , De Volkskrant
 • Zakelijk directeur Karin van Gilst en artistiek directeur Beatrix Ruf ruzieden jarenlang over de koers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Wat zijn de consequenties nu Van Gilst is vertrokken? NRC, inlog vereist , Museum Actueel
 • Per 26 juni 2016 zijn twee projecten van Museum Boijmans Van Beuningen verzelfstandigd. Het online videokanaal ARTtube en de muziekcompetitie Art Rocks staan sinds een jaar op eigen benen, onder de paraplu van Stichting ARTmatch. Hoe is die verzelfstandiging tot stand gekomen? Culturele vacatures
 • De zakelijk directeur Annette Kulenkampff van documenta 14 spreekt over het financiële tekort van de manifestatie. Er is nog geen eindbalans, er is slechts een prognose. De verwachting is dat het tekort omstreeks 5.4 miljoen bedraagt. Maar het gat moet ook worden afgezet tegen de 200 miljoen aan extra inkomsten die de documenta oplevert voor Kassel en Bundesland Hessen. FAZ
 • Het Filmfonds faciliteert momenteel het proces om te komen tot een nader voor de av-sector uitgewerkte code of conduct met afspraken omtrent goed opdrachtgeverschap, opdracht- nemerschap en samenwerking. Met o.a. gedragsregels, transparantie en gang van zaken bij geschillen. De Fair Practice Code biedt hiervoor een paraplu. Filmfonds
 • De Nederlandse bioscoopsector blijft stabiel, maar moet blijven innoveren om de bioscoopervaring op peil te houden en jongeren vast te houden. De omzetcijfers van de afgelopen twee jaar (in 2015 een stijging van 10,3% en 2016 van 4,3%) zullen niet geëvenaard worden. De redenen: vergrijzing, VOD en een markt die polariseert door ‘glocalisation’. Aldus PricewaterhouseCoopers (PwC) in het jaarlijkse rapport Entertainment en Media Outlook for The Netherlands. De Filmkrant , PricewaterhouseCoopers
 • Kinderboeken winnen nog steeds aan populariteit. Vorig jaar werden ruim tien miljoen kinderboeken verkocht, ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor. Daarmee doet de jeugd het beter dan de volwassenen. In 2012 was het aandeel kinderboeken in de totale boekenverkoop 21 procent; vorig jaar was dat gestegen naar 25 procent. Hoe weet het ‘ouderwetse’ boek zo populair te blijven in een tijd van tablets en vlogs? NOS , NOS
 • Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er steeds meer beroemdheden die een kinderboek schrijven. De Britse kinderboekenschrijvers voelen zich niet serieus genomen en ervaren dit alles als een vorm van broodroof. Sommige boekwinkels hebben zich solidair met hen verklaard. De Volkskrant
 • Freya Sixma (1992) studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam binnen de studie Boekwetenschap op het onderwerp young adult-boeken in de boekhandel. Is de focus op young adult en jongeren in de boekhandel wel zo aantrekkelijk? Op 16 oktober licht ze haar onderzoek toe. Boekman
 • Winkelgebieden leven op als retailzaken iets te eten of te drinken mogen aanbieden en horecazaken non-foodproducten kunnen verkopen. Dat blijkt uit een proef van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met zogenoemde mengvormen – ook wel ‘blurring’ genoemd.
 • De huidige Drank- en Horecawet laat bijvoorbeeld niet toe dat een boekhandel een glas wijn aanbiedt bij een lezing. Andersom mag een restaurant geen kookboeken of kruiden verkopen. Boekverkopersbond
 • Het Rotterdams Philharmonisch Orkest richt een kleinere variant van het orkest op. Daarmee moet het makkelijker worden op te treden op andere plekken in de stad dan in De Doelen. Het kleinere orkest moet in de ogen van orkestmanager André Heuvelman het grote Philharmonisch dichterbij de stad brengen. Algemeen Dagblad
 • Componist, tekstschrijver en producent Edwin van Hoevelaak heeft op Buma NL de Hollandse Meesters Award ontvangen. De award is een erkenning voor een auteur die over een langere periode met Nederlandstalig repertoire succesvol is geweest en daarmee onmiskenbaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur. Buma/Stemra
 • Dit jaar is Nederland de ‘lead international partner’ tijdens het Britse showcasefestival The Great Escape. Tijdens het evenement in Brighton staan de Nederlandse muziekindustrie en opkomende Nederlandse artiesten in de schijnwerpers. Entertainment Business
 • Wat doen poppodia aan al die pratende concertbezoekers? NOS
 • Tijdens het afgelopen zomerfestivalcircuit waren er talloze meldingen van seksueel geweld. In Zweden vonden tijdens Bråvalla 4 verkrachtingen en 23 seksuele mishandelingen plaats. Na een zeer succesvolle crowdfunding campagne, ziet het ernaar uit dat in Zweden het eerste muziekfestival alleen toegankelijk voor vrouwen gaat plaatsvinden. Dazed
 • De organisatie van festival Le Guess Who? gaat het nieuwe Festival Lombok organiseren in Lombok. De culturele diversiteit van de Utrechtse wijk staat hierbij centraal. DUIC
 • Beirut & Beyond is het nieuwe festival van Erwin Schellekens en Jan Drissen, oud-directeuren van Festival Mundial. Het tweedaagse evenement richt zich op de hedendaagse muziek uit het Midden-Oosten en is behalve in Tilburg ook in Bern, Zürich, Parijs, Oslo en Londen. Het internationale festival is op dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november in Club Smederij in de Spoorzone. Brabants Dagblad
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra werd afgelopen jaren geteisterd door ruzies en affaires, meest recent een boekhoudschandaal. Achter alle problemen gaat een organisatie schuil die het spoor bijster is, zo blijkt uit gesprekken met betrokkenen, nadere bestudering van onderzoeksrapporten van BDO en NautaDutilh en notulen van de bestuursvergaderingen van het afgelopen jaar. FD , NTB , 3voor12.vpro.nl
 • De organisatie achter het Amsterdam Dance Event (ADE), Buma Cultuur, is eerder dit jaar onder curatele gesteld van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, de oprichter en enige financier. Aanleiding waren directe liquiditeitsproblemen die optraden bij Buma Cultuur, nadat zij in 2016 verlies had geleden op de organisatie van ADE. De leiding van Buma Cultuur had eerder gemeld dat in 2016 sprake was van ‘een kleine winst’. FD
 • Directeur Wim van Limpt van Buma/Stemra houdt er, volgens De Volkskrant een exorbitant uitgavenpatroon op na. Terwijl hij vorig jaar bij zijn aantreden juist zei zuinig te zullen zijn zodat er zoveel mogelijk geld voor de aangesloten leden overblijft. In een weerwoord stelt Van Limpt dat een clubje mensen facturen en informatie over hem lekt, om hem ‘op een bepaalde manier’ neer te zetten. Van Limpt krijgt daarin steun van muzikanten en organisaties. De Volkskrant , Entertainment Business
 • Het klassieke spreidingsmodel van de podiumkunsten staat onder zoveel druk dat gezelschappen én cultuurcentra zich moeten beginnen af te vragen of het model zelf nog wel voldoet. Staan we voor een transformatie van het klassieke spreidingsmodel naar een breder samenwerkingsmodel? Wouter Hillaert over de situatie in Vlaanderen. Rekto Verso , Rekto Verso
 • Buiten is het straatbeeld divers, binnen in het theater kijkt wit publiek naar witte acteurs. Maar de tijd lijkt rijp voor verandering in de theatersector, bewijst de eerste Theo d’Or voor een zwarte actrice. Gaat het snel genoeg? Trouw
 • Artistiek leider Julie Van den Berghe verlaat het Noord Nederlands Toneel. De maker en het gezelschap kwamen bij de rechter tot een akkoord voor het ontbinden van haar contract. Afgelopen zomer ontsondl onenigheid over Van den Berghes regie Penthesilea. Choreograaf en algemeen directeur Guy Weizman zou ingegrepen hebben en na de première de voorstelling een uur hebben ingekort. Theaterkrant
 • Vanaf 1 oktober zijn alle theaterproducenten die zijn aangesloten bij de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) verplicht om alle bijkomende servicekosten op te nemen in de communicatie over hun kaartprijzen. Theaterkrant
 • De Goudse Schouwburg mag zich net als vorig jaar het ‘Meest gastvrije theater van Nederland’ noemen. Dat heeft de ANWB bekendgemaakt. Theater De Leest in Waalwijk werd in de categorie kleine gemeenten tweede. ANWB
 • Het Speelhuis in Helmond gaat, gedurende de verbouwing van de theaterzaal, zelf op tournee. Eindhovens Dagblad
 • Sjoert Bossers is begonnen als directeur van het Veldhovense theater de Schalm. Wat staat hem voor? Eindhovens Dagblad

Cultuurmarketing

 • Net als vele andere culturele instellingen wil Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch de klantbeleving verhogen en hun klantreis verbeteren. Wie de klantrelatie wil verbeteren, kan persona’s gebruiken in de Customer Engagement-strategie. Op elk niveau is het daardoor mogelijk om beter op de wensen van de klant in te spelen: van programmering tot hospitality en communicatie. Theater aan de Parade presenteert dan ook Persona 3.0. Cultuurmarketing
 • Storytelling is volgens sommigen een modeterm, maar draait vooral om het bedrijven van marketing op een inhoudelijke basis. Met relevante content bind je de doelgroep aan zowel het aanbod als het merk. Enkele inspirerende voorbeelden van storytelling in de cultuursector. Cultuurmarketing

Financiering

 • Zes filmplannen zijn in het kader van Cinema Junior geselecteerd om te ontwikkelen tot treatment. Hieruit worden 4 projecten geselecteerd om een scenario te ontwikkelen, daaruit worden vervolgens 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. De samenwerkende partners (Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO) zijn op zoek naar originele, eigentijdse en (inter)nationaal aansprekende verhalen voor kinderen, verteld in een krachtige en cinematografische beeldtaal. Filmfonds
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor Filmfestivals (call 17-2017). Creative Europe Desk
 • Fonds 21 steunt veel mooie kunsteducatieprojecten, maar ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Met de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ willen we culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een mbo-opleiding volgen. Deze uitdaging pakt het fonds op samen met een aantal instellingen, waaronder MU en STRP Biënnale uit Eindhoven. Fonds 21
 • Meer dan 500 kunstenaars hebben dit jaar werken ingestuurd voor de Van Lanschot Kunstprijs 2017, “waarvan de winnaar een plek verdient in de prestigieuze kunstcollectie van Van Lanschot en een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam”. Na beoordeling van de werken moest de selectiecommissie voor het eerst sinds het oprichten van de Van Lanschot Kunstprijs mededelen dat geen van de werken in voldoende mate voldoet aan de vooraf gestelde criteria. Van Lanschot
 • Op 22 oktober wordt voor de eerste keer de Carat Lucas Gassel Prijs uitgereikt. Die bedraagt tweeduizend euro en is bestemd voor een jonge, pas afgestudeerde kunstenaar. Dat gebeurt op initiatief van stichting Carat, een groep ondernemers die de cultuur in Helmond een warm hart toedraagt. De prijs is niet per se voor een Helmondse kunstenaar bestemd, maar die moet wel een kleine tegenprestatie geven in de stad. 8 kunstenaars zijn genomineerd. Eindhovens Dagblad, Cacaofabriek
 • Componist Reza Namavar is eerste winnaar van nieuwe onderscheiding ‘Willem Breuker prijs’, Met de prijs wordt vanaf nu tweejaarlijks een in Nederland werkzame componist, musicus, programmeur of organisator geëerd wiens werk wordt gekenmerkt door ‘vrijheid, een hartelijke brutaliteit en een volstrekt open geest’. Willem Breuker Prijs , Jazzenzo , Fonds Podiumkunsten
 • Theatermaker Bright Richards en hiphop-choreograaf Lloyd Marengo hebben de allereerste Gieskes-Strijbis Podiumprijs ontvangen. Het Gieskes-Strijbis Fonds gaat de prijs vanaf nu jaarlijks uitreiken aan twee makers die het podiumlandschap verrijken en duurzaam kunnen veranderen. De twee winnaars ontvangen ieder een bedrag van 60.000 euro. Danser en choreograaf Niek Traa ( van The Ruggeds ) behoorde tot de genomineerden. Theaterkrant
 • Ed Wubbe, artistiek leider van Scapino Ballet Rotterdam, heeft de dansprijs de Gouden Zwaan gekregen voor de bijdrage die hij aan de Nederlandse dans heeft geleverd. Er werden ook nog uitgereikt : De Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansproductie 2017’ is toegekend aan Midnight Raga van Nederlands Dans Theater, en danseres Imre van Opstal kreeg de Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansprestatie 2017’ voor haar rol in Salt Womb van Nederlands Dans Theater. VSCD
 • Choreograaf Hans van Manen ontving de VSCD Oeuvreprijs tijdens het Festival de Nederlandse Dansdagen. VSCD
 • De volgende prijzen werden ook bekendgemaakt tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen Choreograaf Shailesh Bahoran won de Prijs van de Nederlandse Dansdagen gewonnen. Choreo-graaf Gaia Gonnelli won de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. Beiden krijgen een geldbedrag toebedeeld voor nieuw te creëren werk waarmee ze tijdens de volgende editie van het festival in première gaan. Astrid Boons, Sabine Molenaar en Ryan Djojokarso wonnen de BNG Bank Dansprijs Zij ontvangen gezamenlijk een geldbedrag van €50.000, om een landelijke tournee van hun werk te financieren. Ignite van ISH won de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Internationalisering 2017. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5000 euro voor de promotie van het geselecteerde werk in het buitenland.. Theaterkrant , Theaterkrant , Theaterkrant
 • Drie brandweerlieden uit Tilburg hebben een stichting opgericht. Met deze stichting geven ze trainingsprogramma’s en materialen aan ontwikkelingslanden. De stichting is volledig op vrijwillige basis. Om hun verhaal en werkzaamheden onder de aandacht te brengen, wil Studio Nova uit Tilburg een documentaire maken. Om deze documentaire te kunnen realiseren zijn ze een crowdfunding gestart. bkkc
 • Vervoerbedrijf Arriva verbindt zich als nieuwe hoofdsponsor aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Zijn alle onderdelen van Circl, een paviljoen van het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Amsterdamse Zuidas, 100% duurzaam? Nee natuurlijk niet. Maar het is een stap vooruit. Duurzaamheid is tegenwoordig van belang en big business. Het was een bijzondere samenwerking, zegt Odette Ex, van Ex Interiors die het interieur van de horecaonderdelen heeft ontworpen. ArchiNed , Architectenweb
 • De Rietveldprijs 2017 wordt toegekend aan de Werkspoorkathedraal van MONK architecten. De jury onder leiding van Jacq. de Brouwer koos voor de transformatie van de Werkspoorkathedraalin Utrecht. Rietveldprijs
 • De stad van de toekomst zal er anders uit komen te zien dan de stad van nu. Door de groeiende aantrekkingskracht, concentratie van voorzieningen en bevolkingsaantal ontstaat een toenemende druk op de huizenmarkt, de Parijsakkoorden vragen om een energietransitie en de klimaatverandering verandert het leven in de stad. Om deze en andere uitdagingen het hoofd te bieden, moet de gebiedsontwikkeling van steden meegaan met de tijd. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt gastregio van de Landschapstriënnale 2020. Daartoe is een intentieverklaring ondertekend. In de aanloop naar 2020 zullen in 2018 en 2019 al diverse activiteiten worden ontwikkeld. De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie die het Nederlandse landschap en de toekomst ervan nationaal en internationaal in de schijnwerpers zet voor burgers en professionals. Het Groene Woud
 • Vijftien experts bogen zich in een rondetafelgesprek dat het H-team deze zomer organiseerde in samenspraak met het College van Rijksadviseurs over de vraag Hoe en Wat herbestemming en transformatie kunnen bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd. En andersom, welke kansen biedt het omgevingsbeleid voor de transformatieopgave? Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het Atelier Rijksbouwmeester maakt van 21 tot 29 oktober onderdeel uit van de ‘Embassy of Urban Transformation’ in het Temporary Art Centre in Eindhoven. Dit is een van de acht creatieve ambassades van het World Design Event. Het evenement is een internationaal platform voor toekomstmakers, dat eens in de vier jaar tijdens de Dutch Design Week wordt georganiseerd. Het Atelier Rijksbouwmeester organiseert deze week diverse bijeenkomsten en tentoonstellingen. College van Rijksadviseurs
 • De Blob van de Romeinse architect Massimiliano Fuksas in Eindhoven is een icoon van innovatie. Eindhovens Dagblad
 • De 33 Best Verzorgde Boeken 2016 zijn te zien – en in te kijken – in de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam, die nog tot 29 oktober loopt. Best Verzorgde Boeken, De Volkskrant
 • Het Museum of Modern Art in New York (MOMA) organiseert voor het eerst in meer dan 70 jaar een expositie over mode : Is fashion modern? De expositie vertelt over de kledingstukken en accessoires die de basis vormen van hoe we ons vandaag kleden. ‘Objects of consequence’, noemt curator Paola Antonelli deze stukken. ‘ I always think the only real difference between art and design is that an artist can choose to be responsible toward other human beings or not, a designer always has to, by definition”. Art Net News
 • De presentatie van De Modebelofte tijdens de DDW bestaat uit 18 figuren die een beeld schetsen van wat eigentijdse avantgarde-mode te bieden heeft onder de titel “Digital Realists”. Mode op het grensvlak van digitaal en realistisch. Want die grens vervaagt steeds meer. Naast de Modebelofte biedt de ruimte van de voormalige V& D ook onderdak aan een expo over robotisering, en Het Nieuwe Instituut, dat een presentatie houdt over hoe we omgaan met data. Eindhovens Dagblad

 

beeldende kunst

 • Rond 2006 ontwikkelde men in de kunstwereld een aanhoudende interesse voor educatie, pedagogiek en kunstonderwijs. De educational turn, zoals de tendens genoemd wordt, bracht een omvangrijke reeks aan tentoonstellingen, publicaties, tijdelijke scholen en andersoortige curatoriële initiatieven voort. Meer dan een decennium later is het tijd voor een herevaluatie van de educational turn. Tubelight
 • Marshall McLuhan voorzag in de elektronische informatie van de mondiale, bliksemsnelle massacommunicatie van het satelliet- en televisietijdperk, het einde van de rationele traditie van de humanistische verlichting, en de opkomst van een ‘Global Village’ en ‘Global Theatre’, waarin de mensen verstrikt zijn in hun interconnectiviteit en nieuwe sociale kunstvormen ontwikkelen. Verslag van een tweedaags symposium rondom de betekenis van McLuhan, georganiseerd door West Den Haag en de Koninklijke Academie voor Kunsten. Metropolis M
 • De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst is uitgereikt. De jury was teleurgesteld over het gebrek aan experiment bij de 302 inzenders, en loofde de durf van de vier winnaars. Niek Hendrix, een van de winnaars, schrijft op zijn blog een brief aan de Koning over de stand van de Nederlandse schilderkunst, de prijs en de waardering voor kunstenaars. De koning refereerde in zijn toespraak aan een bijdrage van Hendrix op zijn blog in 2013. Trouw , Metropolis M, Lost Painters , Koninklijk Huis
 • Sinds 1975 organiseert het Rijksmuseum jaarlijks de tentoonstelling Document Nederland waarvoor een Nederlandse fotograaf wordt gevraagd een actueel maatschappelijk onderwerp in beeld te brengen. Anoek Steketee portretteerde twaalf staatlozen, van jong tot oud. Document Nederland bestaat uit 36 foto’s en is te zien tot 7 januari 2018. Rijksmuseum
 • Van 5 tot en met 29 oktober vindt het eerste Fryslân PhotoFestival plaats met als thema ‘Mijn Plek’. Op verschillende locaties in Leeuwarden zijn fototentoonstellingen te zien. Het festival is een soort generale repetitie. In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa en dan wil de organisatie van het festival groots uitpakken. PF

 

film en av

 • Nepnieuws, alternatieve feiten, internettrollen: de waarheid is niet langer dé waarheid, hoogstens een waarheid, steeds vaker ook géén waarheid. We worden gevoed met het nieuws dat we willen lezen en steeds meer bevestigd in wat we al vinden. Ieder zijn/haar eigen bubbel, zijn/haar werkelijkheid. De derde editie van het festival InScience : Dutch International Science Film Festival in Nijmegen wordt gehouden onder het motto ‘No facts, No Future’. Het festival duurt van 8 t/m 12 november. InScience
 • De Cinekid Kinderkast prijzen zijn onderverdeeld in twee categorieën: de juryprijs en de publieksprijs. Uit de tientallen inzendingen van televisieprogramma’s heeft de vakjury een shortlist gemaakt waaruit de publieksprijs kan worden gekozen. Het Cinekid festival begint op 21 oktober. Cinekid
 • Onder de noemer EYE Selected Artist’s Moving Image stuurt EYE elk jaar tien kunstenaarsfilms naar internationale festivals die zich onderscheiden door hun programmering op experimenteel vlak. Metropolis M

 

letteren

 • Sander Bax, UvT, over de mediastorm rondom Griet Op de Beecks publieke bekentenis. Diggit Magazine
 • De 20e editie van Geen Daden Maar Woorden Festival vindt plaats op 14 oktober. Een gesprek met Karlijn Leenders, een van de programmeurs, over het festival en de keuzes die zij maakt om jong talent en een jong publiek aan elkaar te koppelen. Literair Nederland
 • De zesentwintigste Bert van Selm-lezing, door Mary Kemperink (Universiteit Groningen) belicht de rol die de literatuur in de periode 1885-1925 speelde bij het medisch, juridisch en maatschappelijk op de kaart zetten van de homoseksueel als iemand met een specifieke, herkenbare identiteit. De lezing is nu uitgegeven. Marc van Oostendorp geeft commentaar. Neerlandistiek
 • Schrijvers van kinderboeken gebruiken steeds minder vaak vloeken en andere grove woorden in hun publicaties, zo blijkt uit onderzoek van de Bond tegen vloeken. Sinds 2014 is er duidelijk sprake van een dalende lijn, aldus de bond. NU.nl
 • Koos Meinderts heeft de Gouden Griffel voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar gewonnen voor Naar het noorden, een jeugdroman over de Tweede Wereldoorlog. CPNB , Literatuurplein , De Volkskrant
 • Koos van Zomeren ontvangt de eerste Jan Wolkers Oeuvreprijs, voor de wijze waarop hij “in zijn eentje het Nederlandse natuurschrijven naar een nieuwe dimensie heeft getild”. In de afgelopen decennia publiceerde hij tientallen boeken waarin dier, vogel, mens en landschap een rol spelen. De oeuvreprijs is ingesteld ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van de Jan Wolkers Prijs, de jaarlijkse prijs voor het beste natuurboek. WNF
 • Zanger en schrijver Rick de Leeuw, radiopresentator Frits Spits en de Stichting Plint in Eindhoven krijgen de Visser-Neerlandiaprijs 2017. ANV

 

muziek

 • Elk voorjaar vindt het International Rostrum of Composers plaats. Het is een compositiewedstrijd, waarbij niet live wordt gespeeld, maar waarbij een jury luistert naar radio-opnames van nieuwe werken. Elk van hen heeft een beperkt aantal opnames genomineerd. De Nederlandse inzending afgelopen mei bestond uit werken van Kate Moore en Mathilde Wantenaar. Medio oktober is de publiekswinnaar bekend. Radio 4
 • Het album ISON van Sevdaliza is de winnaar van de 3voor12 Award 2017. De prijs voor het beste Nederlandse album van het jaar werd 5 oktober uitgereikt in de Gibson Room in de A’DAM Toren, Amsterdam. 3voor12.vpro.nl
 • Frans Bauer, Boef, Vreemde Kostgangers, Marco Borsato, Henk Dissel en Ronnie Flex zijn de belangrijkste winnaars van de Buma NL Awards. Lenny Kuhr uit Eindhoven kreeg een Lifetime Achievement Award voor haar gehele oeuvre. Entertainment Business , Omroep Brabant

 

theater en dans

 • Op 6 oktober sprak Kristin de Groot, directeur van Dansateliers in Rotterdam, De Staat van de Dans uit. De Groot schetst de sector en geeft aan veel vertrouwen te hebben in een jonge generatie dansmakers, die met een open houding het publiek tegemoet treden, zonder concessies te doen aan wat ze als danskunstenaar willen maken, met een open en kritische blik. Het dansveld is hoogst professioneel, waarin kwaliteit voorop staat en een diversiteit aan talen heeft kunnen ontstaan. Ze is hoopvol dat er een overstijgend, krachtig verhaal te maken is, voor het beïnvloeden van politieke agenda’s. Nederlandse Dansdagen , Dans magazine
 • Hiphopmoves veroveren het theater. De dansstijl die ontstond binnen de jongerencultuur in achterstandswijken, staat nu tussen klassiek ballet en hedendaagse dans in de schouwburg. NRC , inlog vereist
 • 5 auteurs doen mee aan de schrijfcursus Dans & Durf. Ze zijn actief aan de slag tijdens de Oktober Dansmaand in Tilburg. Dans Brabant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Snapchat lanceert een augmented reality art platform in samenwerking met Jeff Koons. Het maakt het mogelijk om kunst vast te pinnen op specifieke locaties in de ‘augmented reality’ zodat gebruikers het kunnen zien, zoals bij Pokemon Go. Snapchat nodigt kunstenaars uit om kunstwerken aan het platform toe te voegen. Ook in de ‘augmented reality’ kun je kunst bekladden, zo bleek. ArtNet News , Hyperallergic , Dezeen
 • De afgelopen jaren kregen zeven jonge kunstenaars opdracht om een van de grote landschapskunstwerken in de Flevopolder te benaderen vanuit een persoonlijk perspectief of om juist in te haken op de sociale functies die sommige werken in de loop der jaren hebben gekregen, van meditatieplek tot bruidsfotolocatie. Op de tentoonstelling zijn registraties van de kunstprojecten te zien in nadrukkelijk niet-monumentale vormen van kunst: video’s en installaties. Museumtijdschrift
 • De Love Boat – het drijvende kunstwerk van de Piushaven – is tot op het ‘karkas’ gestript op de werf in Oostende en van nul af aan weer opgebouwd. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer ontwikkelt kunstprojecten in een maatschappelijke context. Door ogenschijnlijk tegengestelde werelden met elkaar te verbinden creëren zij nieuwe speelruimte. Het kunstenaarsduo houdt zich bezig met de vormgeving, pr en inhoudelijke regie van het Sociale Sportschool programma. Het is voortgekomen uit het programma Re-inventing Happiness van het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Sociale Sportschool
 • John Körmeling is een eigenzinnig kunstenaar. Zijn plannen blijken nogal eens ‘politiek niet haalbaar.’ Maar zijn plan voor een volkomen rechte weg in Groningen die de kromming van de aarde negeert, wordt wel uitgevoerd. De Volkskrant, inlog vereist
 • Ramon Mangold verhuist voor zijn studie aan de Academie St. Joost naar Noord-Brabant. Daar verbaast hij zich over de manier waarop het katholicisme beleid wordt: veel uitbundiger dan in Zeeland, waar hij opgroeit. Tijdens zijn studie besluit hij katholiek Brabant in beeld te brengen. Het laat hem niet meer los. Tien jaar later is er het boek: Katholiek Brabant. PF
 • Boer Peer, een documentaire over het leven van kluizenaar/boer Peer Smulders, van Daan Jongbloed, productie Van Osch Films, ’s-Hertogenbosch, kent grote publieke belangstelling. Bijzonder voor een documentaire uit Noord-Brabant. De documentaire behoort tot de Brabantse Beauties, waarmee Omroep Brabant en bkkc de afgelopen jaren nieuw en gevestigd talent in Noord-Brabant hielpen om hun verhalen te vertellen. Met steun van het, inmiddels opgeheven Mediafonds, zijn vele Brabantse documentaires gemaakt. Omroep Brabant , Algemeen Dagblad
 • Op 25 oktober verzorgt schrijver Anton Dautzenberg een persoonlijke rondleiding door Museum Kranenburgh in Bergen. De auteur woont en werkt deze maand in het A. Roland Holsthuis in Bergen, de schrijversresidentie die wordt beheerd door het Bert Schierbeekfonds. Letterenfonds
 • So What’s Next? is een coproductie van Muziekgebouw Eindhoven en North Sea Jazz/Mojo met een jazz en beyond programma. Soulzangeres Kovacs treedt op tijdens de speciale openingsavond én is tevens gastcurator van het festival. Zin
 • DJ en producer Erik Groen uit ‘s-Hertogenbosch, ook wel bekend onder de naam Moombahteam, maakt op 18 oktober 2017 zijn debuut op Amsterdam Dance Event. Algemeen Dagblad
 • Samen maakten Theater Artemis, Sadettin Kirmiziyüz en Marjolijn van Heemstra een voorstelling die als volledige titel heeft Kruistocht, een voorstelling gebaseerd op dat dikke boek van Thea Beckman over die kinderen die heel ver moeten lopen en die ene jongen in die moderne broek. Een voorstelling die pijnlijke dilemma’s blootlegt, heel slim in elkaar zit en raakt. Het maakproces van Kruistocht lijkt interessanter dan de voorstelling zelf, schrijft De Volkskrant. Theaterkrant, Omroep Brabant , De Volkskrant , NRC, inlog vereist
 • Schoonheid en horror ineen – dat typeert de voorstelling Conversations (at the end of the world) van Het Zuidelijk Toneel onder regie van Kris Verdonck. Aan de basis van de voorstelling liggen de teksten van de Russische absurdistische schrijver Daniil Charms. 8weekly
 • Podium Circulair organiseert 24 oktober een bijeenkomst over het thema Landbouw met Toekomst op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel. Lucas de Man speelt zijn solovoorstelling Wij, Varkenland. De Man gebruikt het varken en ‘diens wereld’ als metafoor voor onze huidige veranderende wereld en de zoektocht naar zijn rol daarin. Aansluitend aan de voorstelling volgt een discussie over circulariteit in de landbouw onder leiding van Lucas de Man. Podium Circulair
 • Vorig jaar won choreograaf Katja Heitmann de Prijs van de Nederlandse Dansdagen, waar een geldbedrag bij hoort dat is bedoeld om tijdens de volgende editie van het festival een nieuwe voorstelling te maken. Haar idee was een ‘stadsritueel voor GoogleMaps en Apple kids’ te ontwikkelen met een grote groep jongeren in de publieke ruimte. In twee winkelcentra in Maastricht ging het resultaat, de performance Siri Loves Me, in première. Theaterkrant

Kunstonderwijs

 • De NHTV in Breda is in de prijzen gevallen bij de Dutch Game Awards. Leerlingen van de Bredase gameopleiding wonnen in alle drie de studentencategorieën. BN – De Stem
 • Amsterdam Dance Event vroeg studenten van de minor Dance Industry van Fontys Academy for Creative Industries (ACI) om met ideeën komen voor educatieve onderdelen van ADE University. Vijf teams van studenten deden dat. Drie van die plannen zag het Amsterdam Dance Event zitten. Bron Fontys
 • Oktober is Dansmaand in Tilburg. Met betaalde en gratis voorstellingen door heel de stad, in zowel theaters als op straat of bijvoorbeeld in garageboxen. Fontys Hogeschool voor de Kunsten werkt mee aan verschillende projecten. O.m. aan het project Games of Sympathy. Bron Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Discussies over de waarde voor individu en samenleving van actieve deelname aan kunst en cultuur moeten een wetenschappelijke basis krijgen. Dat stelt bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie Evert Bisschop Boele in zijn oratie op 6 oktober 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). LKCA , Erasmus Universiteit
 • NBD Biblion lanceert De Boekenbakker, een applicatie waarin kinderen in de leeftijd 4-9 jaar onder begeleiding zelf een boek schrijven (en maken). De gedachte is dat kinderen op een speelse manier kennismaken met het boek en omdat ze er zelf één maken; sneller en beter leren lezen en schrijven. Het concept is in Denemarken ontwikkeld door een docent. NBD Biblion draait nu een aantal pilots om het product te testen in de Nederlandse markt. NBD Biblion
 • Groep 8b van basisschool de Octopus uit Boekel is winnaar geworden in het tv-programma Lang Leve de Muziek Show op NPO3. Brabants Dagblad
 • Het ontdek­lab voor basisscholen in Sint –Oedenrode gaat van start. Eindhovens Dagblad
 • Zo’n 25 vluchtelingen zijn bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg begonnen aan een opleiding van twaalf weken op de Toekomstacademie. Het is een initiatief van acteur Bright Richards die in 2006 zelf als 23-jarige van Liberia naar Nederland vluchtte. Hij is de oprichter van New Dutch Connections. Via de Toekomstacademie laat hij hen kennismaken met verschillende beroepen. Omroep Brabant

Kunstbeoefening

 • Zangkoor No Limit uit De Beerrzen gaan op 14, 15, 21 en 22 oktober de bijzondere musical Allemaal Non-sens spelen. Bijzonder bijvoorbeeld omdat het stuk zelf geschreven is en omdat er een breed scala aan muziek in zit: klassiek en traditionele kerkmuziek, naast modern popwerk van Madonna en Guns ’n Roses. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense Oratorium Vereniging legt de laatste hand aan de uitvoering van haar jubileumconcert. De vereniging bestaat 70 jaar. Eindhovens Dagblad
 • Toneelvereniging Internos uit Oss maakt een gewaagde keuze met voorstelling ‘Ik wens voor jou’. Het verhaal speelt zich af rondom hoofdpersoon Thirsa, moeder van drie kinderen. Thirsa heeft niet lang meer te leven en probeert haar man, kinderen, familie en vrienden zo goed mogelijk voor te bereiden op haar overlijden. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zet activiteiten en projecten in de schijnwerpers aan de hand van 12 thema’s. Organisaties en instellingen kunnen erfgoedprojecten aandragen als schijnwerperproject voor een van de bovengenoemde thema’s. Ze kunnen eigen activiteiten die duidelijk raken aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, melden in de agenda van de nationale website. Dutch Culture
 • Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt het Rijk extra mogelijkheden om deze omgeving te behouden. Een passend moment want dit jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeenteraad van Amsterdam Plan Zuid goedkeurde. Cultureel Erfgoed
 • Blind Walls Gallery Breda is de winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Erfgoed Brabant , Omroep Brabant , BN – de Stem , Punt Avans
 • InVorm Architecten heeft voor de 14e eeuwse Broederenkerk in Zutphen een nieuw bibliotheekinterieur ontworpen. Sinds 1983 is de openbare bibliotheek er in gehuisvest. Bij eerdere verbouwingen was in de kerk een verdieping aangebracht. InVorm Architecten koos ervoor die te verwijderen, zodat de ruimtelijke kwaliteit en beleving van het middenschip is hersteld. Houtblad.nl
 • Bibliotheek Utrecht heeft afgelopen week een filmpje gepubliceerd over de toekomstige inrichting van de nieuwe bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude. Als alles volgens planning verloopt gaat de centrale bibliotheek in de tweede helft van 2018 open aan de Neude. DUIC
 • Rijksmonument C&A-pand Pensmarkt in ’s-Hertogenbosch wordt na jaren leegstand herbestemd. Brabants Dagblad
 • De opknapbeurt van het Eindhovense NS station vordert gestaag. Het rijksmonument ziet er weer fris uit, met hier en daar in de details wat veranderingen. Architecte Stefanie Weser over het monument. Algemeen Dagblad
 • Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam is het eerste rijksmonument met het duurzaam-heidscertificaat BREAAM-NL In-Use ‘Very Good’, ofwel 3 sterren, op het onderdeel ‘gebouw’. Groene Courant
 • Het Evoluon gaat in de verkoop. Philips heeft een vastgoedadviseur in de arm genomen om het concern te begeleiden bij de verkoop van de iconische Eindhovense koepel en de bijhorende grond. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Eindhovens en Helmonds erfgoed, archeologische vondsten uit beide gemeenten plus de historische verzameling van het Eindhoven Museum, zijn ondergebracht in een loods op Sectie-C in Tongelre. De loods heeft geen publieksfunctie, niemand kan er terecht, er wordt niets tentoongesteld. Vandaar dat er samenwerking plaatsvindt met andere musea. Eindhovens Dagblad
 • Wayne Modest, expert op het gebied van materiële cultuur, zal in een lezing op 14 oktober in OBA Amsterdam een pleidooi houden voor meer aandacht voor ‘refusal’ – weigering – binnen het huidige debat over kolonialisme, met kunst en musea als uitgangspunt. Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van het project Cinema Olanda, van kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter. Akademie van Kunsten
 • Het project Digitaliseren Bladmuziekcollectie van Stichting Omroep Muziek is medio 2017 van start gegaan en heeft als doel het catalogiseren, digitaliseren en online beschikbaar stellen van een belangrijk deel van de omvangrijke collectie uit de voormalige Muziekbibliotheek van de Omroep voor een zo breed mogelijk publiek. Inmiddels zijn 20.000 papieren cataloguskaartjes opgenomen in de digitale catalogus. Vanaf nu nog een slordige 160.000 te gaan. KlassiekMagazine

Bibliotheken

 • De huisstijl van de Bibliotheek heeft een update gekregen. Sinds de introductie van het merkbeeld en de bijbehorende landelijke huisstijl van de Bibliotheek in 2009 is er veel veranderd. VOB
 • Het Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL) viert dit najaar zijn vijfjarig jubileum. De website is recent geactualiseerd. Het ALL verklaart ruim 4.500 literaire termen. De lemma’s zijn voorzien van voorbeeldfragmenten, verwijzingen naar secundaire literatuur, illustraties, klankfragmenten en links naar teksten op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) KB
 • Op donderdag 14 december vindt voor het eerst de verkiezing ‘Brabantse Vrijwilliger van het Jaar 2017’plaats. Bibliotheken kunnen hun vrijwilligers en/of vrijwilligersprojecten aanmelden. Wie verdient het om eens in de schijnwerpers te staan? Cubiss

#indemode is ook…

Aandacht voor duurzaamheid en respect voor de aarde. De tentoonstelling ‘Earth Matters’ in het TextielMuseum staat in het teken van deze wereldwijde ontwikkeling en toont experimenten, van mode tot design, die bijdragen aan een duurzamer productieproces, zowel op kleine als op grote schaal. Alle projecten zetten aan tot nadenken over de oorsprong van het materiaal en het makersproces. Niet alleen door middel van innovatie, maar vooral door de herontdekking en waardering van ambachten en lokaal geproduceerde producten. Volgende week besteden we op Mestmag.nl aandacht aan de tentoonstelling ‘Earth Matters’. Bron: textielmuseum.nl. Foto gemaakt door William van der Voort.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
2 Reacties
 • Niek Hendrix
  Geplaatst op 12:46h, 10 oktober Beantwoorden

  Zou fijn zijn als mijn naam correct geschreven werd. Zoveel Brabanders winnen de prijs nu ook weer niet en dan is het toch jammer dat je naam alleen in Brabant gewoon verkeerd geschreven wordt.

  • Rhiannon
   Geplaatst op 11:26h, 17 oktober Beantwoorden

   Hoi Niek, heel begrijpelijk! Ik heb het gelijk aangepast. Alsnog heel erg gefeliciteerd met je prijs!

Geef een reactie