Trends & ontwikkelingen 11 april 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Kunsten ’92 voert gesprekken met de (nieuwe) cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer over de onderwerpen die mogelijk bij het regeerakkoord aan de orde komen. De organisatie zet de nieuwe cultuurwoordvoerders op een rij Kunsten’92
 • Het nieuwe kabinet moet bezuinigingen op het kunstonderwijs voorkomen. Dat zei voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen op het hbo-jaarcongres. ‘Mensen die kunstopleidingen afronden, blijken goud waard.’ Avans
 • De VOB vraagt in de brief aan informateur Schippers om een eenmalige bijdrage van 20 miljoen euro voor landelijke bibliotheekprojecten waarmee het nieuwe kabinet een ‘vliegwieleffect’ kan veroorzaken. Bibliotheekblad
 • Waar grote steden kampen met grote drukte en een tekort aan woningen, hebben veel kleinere steden en dorpen juist te maken met wegkwijnende stadcentra en wegtrekkende (hoogopgeleide) jongeren. Een unieke coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, IPO, VNG en G32 bepleit een nieuwe aanpak bij de formateur om de kansen Žn uitdagingen van verstedelijking op de agenda te zetten van het volgende kabinet want er dreigt een kloof te ontstaan tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO
 • Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) waarin ze informeert  over de resultaten van het onderzoek naar hoe het SieboldHuis in het cultuurstelsel kan worden opgenomen. Dit  n.a.v. een toezegging in het kader van overleg over het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Japanmuseum SieboldHuis is een onafhankelijke stichting (Stichting SieboldHuis), opgericht in 1999 om uiting te geven aan de bijzondere en lange relatie tussen Japan en Nederland Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer heeft besloten welke onderwerpen op terrein van cultuur wel of niet controversieel worden verklaard. Controversieel verklaarde (politiek gevoelige) onderwerpen worden pas na de kabinetsformatie weer behandeld, omdat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing kan worden genomen en de nieuwe coalitie keuzevrijheid houdt om hierover beleidsafspraken te maken in het regeerakkoord. Voice-info
 • De Raad voor Cultuur is er voor heel Nederland en trekt daarom regelmatig het land in om werkbezoeken te brengen om praten met makers, overheden en instellingen. Een kort verslag van het recente bezoek aan Noord-Brabant. Raad voor Cultuur
 • Thierry Baudet is niet oprecht in zijn kritiek op hedendaagse kunst, meent George Knight. Het Kamerlid van Forum voor Democratie bekritiseert het Stedelijk Museum Amsterdam, dat met  exposities tegenwicht wil bieden aan het populisme in Europa. Museum ActueelGeorge Knight Lang
 • De provincies uiten hun zorgen over de regionale omroepfunctie bij het Commissariaat voor de Media. IPO
 • De provincie Groningen gaat monumenten in kaart brengen via een zogeheten erfgoedmonitor. Daarbij is het de bedoeling dat alle monumenten in de provincie in een database komen te staan, met daarin de staat van onderhoud en de eventuele kosten die nodig zijn om de panden te restaureren. Groningen
 • Het jeugdcultuurfonds in Gelderland is een flop. Slechts 49 kinderen maken gebruik van het provinciale fonds waarmee kinderen uit armere gezinnen met cultuur in aanraking kunnen komen. De provincie Gelderland trok 180.000 euro uit voor dit fonds Omroep Gelderland
 • Gedeputeerde Staten van Flevoland willen het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB, de provinciale ondersteuningsinstelling) opheffen. In de plaats daarvan wil de provincie zelf een innovatiefonds beheren, waaruit de beide Flevolandse bibliotheken gesubsidieerd kunnen worden. Bibliotheekblad
 • De minister van OCW is gestart met het proces van de vernieuwing van het cultuurbeleid per 2021 en het erfgoedbeleid per 2019. In de ledenbrief ‘Naar een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid’ informeert de VNG haar leden. VNG
 • Uit de enqute Speelruimte en Speelinfrastructuur onder Nederlandse gemeenten blijkt dat alle deelnemers spelen in de openbare ruimte stimuleren. Hoewel gemeenten aangeven dat de budgetten dalen, houden zij spelen op de agenda. De enqute is gehouden door de Branchevereniging Spelen en Bewegen. VNG
 • Nijmegen scoort hoog als aantrekkelijke stad en dat komt mede door het ruime aanbod aan cultuur.  Dat levert een maatschappelijke waarde op die gelijk is aan de subsidies die Nijmegen eraan uitgeeft. Dit is een van de conclusies van een onderzoek van Atlas voor gemeenten. De Gelderlander
 • De Vlissingse wethouder cultuur Sem Stroosnijder nam zijn voorstel voor ‘een stedelijk cultureel profiel Middelburg-Vlissingen’ terug. De  gemeenteraad van Vlissingen vreest dat B en W  de culturele bolwerken van Vlissingen zonder slag of stoot willen neerhalen. De wethouder vindt dat  de raadsleden zich wel moeten realiseren dat Vlissingen ‘middenin een bezuinigingsopdracht zit, die niet van tafel gaat’. Hij komt met een aangepast voorstel. PZC
 • De ontslagen medewerkers van Museum Arnhem voelen zich als oud vuil aan de weg gezet, terwijl ze vaak lange dienstverbanden hebben. Achttien van de 37 medewerkers moeten op 1 december weg, als de verbouwing van Museum Arnhem een aanvang neemt en het gebouw twee jaar dicht gaat. De Gelderlander
 • De gemeenteraad van Heerenveen besluit om de subsidie op de musea, waaronder het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum en BelvŽdre niet te korten. Omroep Friesland, Friesch Dagblad
 • Rob Scholte moet voor 1 juli weg uit het voormalige postkantoor in Den Helder, waar hij met zijn museum gevestigd is. Ondanks enthousiasme konden  de gemeente en kunstenaar het niet eens worden over een permanent museum. Trouw

noord-brabant

 • De impulsgelden zijn er voor iedereen die een bijdrage willen leveren aan duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Naast de professionele kunsten, zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor kunstprojecten op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en erfgoed.   De regeling van de provincie Noord-Brabant wordt uitgevoerd door bkkc. Vanaf 3 april kan er worden aangevraagd. bkkc
 • Het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) in Oisterwijk krijgt van de provincie Noord-Brabant  voor de komende 4 jaar een subsidie van 650.000 euro. EKWC heeft een bijzondere positie in het cultureel aanbod in de provincie.. EKWC vormt een belangrijke schakel tussen kunst en innovatie, tussen ontwerper en kunstenaar en tussen samenleving en creatieve industrie.  Brabant.nl, Brabant.nl
 • Het gaat goed met de acties voor het voortbestaan van het Van Goghhuis in Zundert. De crowdfundingsactie die begin maart van start is gegaan, heeft na zes weken al 60.000 euro opgeleverd. In totaal is 100.000 euro nodig. Het voornaamste onderdeel van de crowdfundingsactie – de veiling – eindigde afgelopen zondag. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Stedelijk Museum Breda opent 16 juni. De opening van het nieuwe Stedelijk Museum Breda is twee weken uitgesteld. De datum van donderdag 1 juni, die aanvankelijk was vastgesteld, blijkt niet haalbaar omdat de inrichting van de vaste hoofdtentoonstelling meer tijd kost. Een dag later is het museum open voor het publiek. BN – De Stem
 • In het monumentale gebouw van het voormalige Breda’s Museum moet een mix komen van woningen en ‘licht dynamische functies’. Met dat laatste wordt onder andere gedoeld op horeca, een galerie, een hotel of een combinatie daarvan. Dit blijkt uit de toelichting op de aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van het gebouw, die de gemeente Breda donderdag is gestart. BN – De Stem, Architectenweb
 • De gemeente Breda is  met ‘meerdere partijen’ in gesprek  over de organisatie van de Open Monumentendag. BN – De Stem
 • Plannen van staatssecretaris Sander Dekker om de gelden voor het wegwerken van onderwijsachterstanden in de voorschoolse educatie te herverdelen zouden in Eindhoven ten koste kunnen gaan van de educatieve dienstverlening van de bibliotheek, aldus directeur Albert Kivits van Bibliotheek Eindhoven. Er ligt bovendien ook nog een voorstel van de Eindhovense Cultuurraad dat voor de bibliotheek een extra bezuiniging van 5,3 procent zou betekenen. Eindhovens Dagblad, Bibliotheekblad
 • Eindhoven wil 30 miljoen van de Rijksoverheid voor verbetering van voorzieningen. Volgens recente cijfers is een op de tien Eindhovenaren een zogeheten ‘international’.  Deze buitenlandse kenniswerkers vertrekken na een paar jaar weer omdat de stad te saai gevonden wordt. Met name cultuur en sociale voorzieningen worden node gemist in Eindhoven, zeggen de grote bedrijven. Steun van de nationale overheid is daarbij gewenst. Eindhovens Dagblad, Trouw
 • De bouwvergunning voor bioscoop JT aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven is in 2014 terecht verleend door de gemeente Eindhoven. Volgens de Raad van State heeft de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch dat eerder terecht geconstateerd. Bioscoop Zien aan de Keizersgracht tekende in 2014 bezwaar aan. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven zoekt een curator Smilefactor. Opdracht : de openbare ruimte leuker maken door grote of kleine ingrepen met een knipoog. Eindhoven
 • De slimme wijk die in Helmond moet worden gebouwd, mag geen ‘elitewijk’ worden, volgens wethouder Paul Smeulders. Juist alle Helmonders moeten zich aangesproken voelen om er te gaan wonen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch gaat pas akkoord met het geven van vier miljoen euro aan een nieuw Sint-Jansmuseum als blijkt dat het museum in de toekomst  voldoende geld verdient voor het onderhoud aan de kathedraal. Om onder meer dat ‘verdienmodel’ te onderzoeken stelde de raad 250.000 euro beschikbaar. Veel geld en daar wil de raad iets voor terug, luidde de opinie. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch houdt op 13 april een openbare informatiebijeenkomst over de besluitvorming over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch houdt op 10 april een hearing over cultureel ondernemerschap. Wat is dat eigenlijk en hoe kan op die manier de cultuur in de stad verstevigd worden? De raad legt onder meer deze vragen voor aan vier cultuur-experts. ‘s-Hertogenbosch
 • In overleg met de organisatoren bekijkt poppodium Willem Twee of een ‘doorstart’ van het culturele jongerenfestival B*There mogelijk is. Dat festival maakte vorige maand bekend niet terug te keren in de huidige vorm. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg houdt de komende twee‘nhalf jaar een bedrag van 734.000 euro vrij voor Het Ontdekstation. Daarmee zal de creatieve werkplaats voor jeugd verder gaan als stichting, zo laat de organisatie weten. Tilburg, Brabants Dagblad
 • Als de gemeente Tilburg in 2010 het verbouwde theater Midi had weggegeven, in plaats van het later te verkopen, had ze drie miljoen euro bespaard, zegt raadslid Hans Smolders. Die conclusie trekt hij uit het kostenoverzicht dat B en W na  zijn raadsvragen heeft opgesteld. Brabants Dagblad
 • De Lijst Smolders roept het Tilburgs college op de voorgenomen verkoop van Boerderij Denissen in Berkel-Enschot aan de huidige exploitanten en muziekvereniging Concordia af te blazen. Brabants Dagblad
 • Tilburg krijgt in augustus een nieuwe stadsdichter. Een selectiecommissie heeft al een goed beeld van mogelijke kandidaten. Tilburgers kunnen ook andere gegadigden aanmelden. Tilburg
 • De gemeenteraad van Tilburg stemt in met de plannen voor het Spoorpark. Eerder had de regiegroep van Spoorpark Tilburg aangedrongen op een unaniem raadsbesluit van de gemeenteraad over de financiering. Omroep Brabant, Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het plan om de Heilig Hartkerk in Boxtel om te toveren tot een centrum voor evenementen, theater en muziek is van de baan en daarmee is de gemeente terug bij af. Er dreigt niet alleen langdurige leegstand van de kerk maar ook verval. De politieke groepering INbox spoort daarom in schriftelijke vragen het college aan tot actie in deze kwestie. Brabants Dagblad
 • Etten-Leur is zichtbaar op de tijdlijn van het Van Gogh Museum. De nalatenschap van Vincent van Gogh in Etten-Leur biedt kansen, zegt Lex Besselink van de stichting  Vincent van Gogh Etten-Leur. Hij wil nog voor de zomer een besluit om te stoppen met raadsvergaderingen in de monumentale kerk, waar Vincents vader predikant was. De gemeenteraad denkt dat anders over.  BN – De Stem, BN – De Stem, BN-De Stem
 • Zuilen in het centrum van Geldrop markeren de lokale textielgeschiedenis. Een wandelroute langs de zuilen hoort bij het Centrumplan voor Geldrop dat de gemeente momenteel aan het uitvoeren is. Eindhovens Dagblad
 • Op de hoek van de Eindstraat en de Zeedijk in Drunen komt in september alsnog een kunstwerk te staan, dat herinnert aan de Halvezolenlijn. De gemeente Heusden heeft gekozen voor een ontwerp van Herman Lamers. Toen de samenwerking met John Kšrmeling onlangs stuk liep, zijn werk was eerste keus, kwam Lamers opnieuw in beeld. Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant stemt toch in met verharding van de Roovert bij Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • De voormalige kunstcommissie van de oude gemeente Schijndel schrijft een open brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Meierijstad. Hoe nu verder met  Schijndels kunstbezit? Brabants Dagblad
 • De gemeente Moerdijk wil meer aandacht geven aan de Stelling van Willemstad. BN – De Stem
 • Er is geen gemeente in Nederland met meer rijks- en gemeentelijke monumenten per inwoner dan Oirschot. Maar de afgelopen jaren heeft de gemeente weinig gedaan om de monumenten en de beschermde dorpsgezichten te behouden. Het college kondigt nu actie aan. Eindhovens Dagblad
 • De hoofdvestiging van de Oirschotse bibliotheek in De Enck verdwijnt in haar huidige vorm. Of er iets voor terugkomt en wat dan precies, dat blijft nog enkele maanden een vraag. Er zijn twee scenario’s. Inwoners moeten voortaan in Best naar de bibliotheek (met hooguit een dependance in Oirschot) of er blijft toch een activiteitenprogramma in de lucht met een kleinschalige fysieke bibliotheekvestiging.  De keuze is aan de gemeenteraad. Brabants Dagblad
 • Voor de verbouwing van de begane grond van Tiliander trekken B en W van Oisterwijk  447.300 euro uit. Daar bovenop komt 113.230 euro nog eens beschikbaar voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het cultureel centrum. Brabants Dagblad
 • De oude V&D in Oss maakt plaats voor minstens 70 tot 80 woningen, horeca, winkelruimte en cultuur. De bibliotheek, het Stadsarchief en de Volksuniversiteit verhuizen in de plannen naar het stadshart. Dat staat in de intentieovereenkomst die de gemeente Oss en pandeigenaar Van Deursen Group ondertekenden. Brabants Dagblad, Bibliotheekblad
 • De terugkeer van het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein komt dichterbij. De Osse wethouder Frank den Brok is weer in gesprek met het bestuur. Brabants Dagblad
 • Het gemeentebestuur van Valkenswaard wil 4 totaal verschillende gebouwen rondom het Brouwerijplein in Dommelen, gezamenlijk een belangwekkend stukje industrieel erfgoed,  tot gemeentelijk monument benoemen. Erfgoedvereniging Heemschut schreef er een rapport over. Eindhovens Dagblad, Heemschut
 • De gemeente Vught bezuinigt niet op buitenschools cultuuronderwijs. Brabants Dagblad
 • Oppositiepartij SGP maakt zich grote zorgen om de financi‘le positie van SLEM, die verantwoordelijk is voor de verhuizing van het schoenenmuseum naar het centrum van Waalwijk. De partij stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders omdat de gemeente voor bijna een miljoen euro moet bijspringen. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Een deugdelijk businessplan en solide zakelijke basis, dat zijn basisvereisten waar een culturele organisatie in ieder geval aan moeten voldoen om een particuliere investeerder over de brug te trekken. Peter van Meersbergen van Investormatch : ‘Het moet voor een investeerder interessant zijn om zijn lening met rente terug te krijgen of winst te maken op zijn aandeel in een bepaalde organisatie.’ Cultuur + Ondernemen
 • Meer productie en tempo, roept de bouw. Architecten pleiten juist voor meer kwaliteit, schrijven Nathalie de Vries en Fred Schoorl, voorzitter en directeur bij BNA. BNA
 • Het Amsterdamse bureau Space Encounters wint de eerste editie van de Next Step Award voor ‘Nederlands toptalent’ in de architectuur. De prijs vormt het slotstuk van het Next Step Program, dat door de BNA en ontwikkelaar Synchroon is opgezet om jonge, ondernemende architecten te helpen bij de ‘volgende stap’ in hun carrire. De Volkskrant
 • Het jaarlijkse onderzoek van de BNO naar de prestaties van de ontwerpbranche is verschenen. Het volledige rapport van de BNO Branchemonitor 2017 over het jaar 2015. Het rapport toont groei voor zowel de bureaus, als de ZZP’ers. BNO, Clicknl
 • Onderzoekers en ontwikkelaars van KNAW Humanities Cluster (Huygens ING, IISG, Meertens Instituut) en mensen uit de creatieve industrie kwamen op 4 april samen tijdens de Common Ground Meetup in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. De Meetup was bedoeld om de samenwerking tussen de instituten en de creatieve industrie te stimuleren en samen bestaande projectidee‘n verder te ontwikkelen. Clicknl
 • Een interview met AndrŽ Amaro. Onder zijn leiding wist Stroomhuis in vijftien jaar uit te groeien tot een van de boeiendste broedplekken van Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Sinds kort heeft Eindhoven een nieuwe plek om design van eigen bodem te kopen, Hutspot. De van oorsprong Amsterdamse winkel heeft in Eindhoven met 700m2 haar grootste vestiging geopend. De winkel zit in De Admirant aan de Nieuwe Emmasingel. e52.nl
 • Je bent kunstenaar en maakt prachtig werk, maar je hebt nog moeite om een inkomen te genereren. Hoe zet je je artistieke inspanningen om in financi‘le beloning? Die vraag staat centraal in de nieuwe reeks ‘Route Ondernemerschap’ van Cultuur + Ondernemen. Cultuur+ Ondernemen
 • De musea in de provincie Friesland trokken vorig jaar gezamenlijk ruim ŽŽn miljoen bezoekers en die gaven gemiddeld 19 euro per persoon uit, hiermee zijn de Friese musea goed voor een omzet van 19 miljoen euro. Dit blijkt uit het rapport van De Museum Federatie Frysl‰n. Museum Actueel
 • Begin april zouden de resultaten van een intern onderzoek naar de problemen bij Museum Het Valkhof in Nijmegen gepresenteerd worden. Dit gebeurt wellicht half april. Enerzijds wordt er een bedrijfseconomische analyse gemaakt en gekeken naar een toekomstvisie, anderzijds kijkt men naar de rol van de raad van toezicht, het managementteam en de directie. Museum Actueel
 • Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum,  wil de nationale collectie een internationaal karakter geven. Museum Actueel
 • De Nederlandse film staat onder druk. Hoe zorgen we ervoor dat het publiek weer vaker voor een Nederlandse film kiest? Tijdens CineTalks ‘Nederlandse film zoekt publiek’  op 12 april gaan filmmakers Martin Koolhoven en EsmŽ Lammers hierover in gesprek met Willem Pruijssers (Dutch Film Works) en Mylene Verdurmen (hoofd drama AVROTROS). Hollandse Film
 • Het aantal tv-aansluitingen in Nederland blijft maar dalen. In 2016 kromp de tv-markt voor het tweede jaar op rij, en wel met 0,8%. Ons land telt nu nog 7,4 miljoen aansluitingen. NOS
 • Een hele film downloaden in ŽŽn seconde: dat is pas snel internet. Het komt eraan. En het wordt gemaakt in Eindhoven. Joanne Oh, promovenda aan de Technische Universteit Eindhoven, staat aan de wieg van wifi via infraroodstraling. Holland Film Nieuws
 • Schrijver Hans Vervoort over de veranderingen in de boekenmarkt. Literair Nederland
 • De nieuwe boekenbarometer en e-bookbarometer van CB laten zien dat de groei in e-bookverkoop geleidelijk aan minder hard stijgt en dat het aandeel fysieke boeken dat via internet is verkocht gegroeid is met 3,4%. inct.nl
 • Twee weken nadat het streaming kinderboekenplatform Booqees live is gegaan zijn er 1.100 accounts aangemaakt. Booqees is  een digitaal leesplatform, speciaal voor kinderen tot 14 jaar. Met een Booqees abonnement kunnen kinderen onbeperkt lezen uiteen  aanbod van meer dan duizend kwalitatieve prentenboeken, AVI-boeken, informatieve boeken, strips en jeugdromans. rsnijders.info, Booqees
 • Veelbelovende acts uit Utrecht uit het coachingstraject ‘Rabo Next Stage’ traden voor het eerst samen op in TivoliVredenburg tijdens Talentnight op 6 april. Na een selectieprocedure bij het open podium van de TivoliVredenburg kreeg aanstormend talent een half jaar professionele begeleiding van landelijk bekende en succesvolle muziekprofessionals in de genres jazz, pop en klassieke muziek. DUIC
 • Dance-ondernemers Wouter Tavecchio, Jan Lok, Rocco Veenboer en Bas Meijer hebben een belang van 15 procent genomen in de ondernemingen die ze een aantal jaren geleden verkochten aan het Amerikaanse SFX Entertainment. 3voor12.vpro.nl
 • Dance Festival Breda viert 24 juni het eerste lustrum op Breepark. Eerdere edities vonden plaats in het ChassŽ Theater, deze zomer treedt het Bredase evenement naar buiten. Dance Festival Breda is vijf jaar geleden ontstaan als jaarlijks evenement om podium te bieden aan verschillende dancestromingen en Bredase dj’s en talenten. BN-De Stem
 • De derde editie van de Dutch Live Entertainment Production Award wordt uitgereikt op maandag 10 april. Poppodium 013 is genomineerd in de categorie ‘Favorite venue’. Brabants Dagblad
 • JazzBoZ verplaatst volgende jaar mogelijk naar Het Markiezenhof.  De samenwerking voor wat betreft de Jazz Talent Award met de organisaties van de jazzfestivals in ‘s-Hertogenbosch en Breda zal de komende jaren worden uitgebreid. BN-De Stem
 • Van alle retailers hebben speciaalzaken in muziek en dvd’s de afgelopen tien jaar het vaakst de deuren gesloten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn hiervan de afgelopen tien jaar bijna zeven op de tien vestigingen verdwenen. Entertainment Business
 • Mensen die zich abonneren op een muziekstreamingdienst luisteren vaker naar muziek, en kiezen ook vaker voor albums van onbekende artiesten. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van Tilburg University. Tilburg University
 • Spotify gaat onderscheid maken tussen zijn gratis en betalende luisteraars. Nieuwe albums kunnen pas twee weken later worden beluisterd door de gratis klanten. Het onderscheid wordt overigens alleen doorgevoerd als de betrokken artiesten dat willen. De Volkskrant
 • In ‘s-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam doen zich fusies tussen gezelschap en schouwburg voor.  Deze fusieprocessen zijn geen innovatieve opwellingen van besturen of directies, artistieke argumenten en financi‘le voordelen, maar het resultaat van een organische ontwikkeling waarin theater en publiek naar elkaar toegegroeid zijn, meent Arthur Sonnen. Theatermaker

 

cultuurmarketing

 • Man van 45 wil graag naar de Stijl in het Stedelijk museum. Wie gaat er mee?’ Een van de vele oproepen te lezen op de nieuwe website MuseumMatch, een platform waar museumliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten om samen een museum te bezoeken. Cultuurmarketing
 • Een opgeblazen kopie van een kunstwerk uit het Helmonds Museum is een van de drie Nederlandse topstukken die de Nederlandse Museumvereniging uitkoos om reclame te maken voor de Museumweek. Omroep Brabant
 • De app ‘Nationaal VR-museum’ is te downloaden in de appstores. Op initiatief van de Museumvereniging werkten de Nederlandse musea hiervoor samen. Het publiek wordt op een eigentijdse manier verrast en raakt ge•nspireerd met al het moois dat onze musea te bieden hebben. Museumweek.nl
 • Wie deze maand een theatervoorstelling bezoekt of naar de film gaat in het Bredase ChassŽ theater, kan daar gratis met de bus naar toe. Dit  theater/bus-arrangement  is al succesvol gebleken bij andere theaters, zoals het Beatrix Theater in Utrecht. BN -De Stem
 • Als je denkt dat niet al je bezoekers hetzelfde zijn, willen of doen, ligt het voor de hand om die verschillen te leren kennen en er op in te spelen door segmentatie. Sara Oomen geeft enkele idee‘n n.a.v. de segmentaties die zij voor culturele instellingen maakt. Cultuurmarketing
 • De SWOT analyse is een veelgebruikt model bij het bepalen van de strategie van een organisatie. De meeste mensen kennen het model wel, maar gebruik je het ook op de juiste manier? Waaruit bestaat een SWOT analyse, wat kun je er mee doen? Cultuurmarketing

 

financiering

 • Met de Open Oproep Dementie in de Openbare Ruimte riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op om deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte voor mensen met dementie. Acht ontwerpers, waaronder Sanne Janssen Landschapsontwerp uit ‘s-Hertogenbosch,  zijn geselecteerd en gaan vanaf april 2017 drie maanden samenwerken met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het ontwerpend onderzoek wordt op locatie uitgevoerd in de Rotterdamse wijken Ommoord en Lombardijen. Stimuleringsfonds  Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Deadline 10 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Deadline 2 e ronde 2017 is 10 mei.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016.  Het fonds koos dit jaar voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het jaarverslag van het Fonds Kwadraat over 2016 is gepubliceerd. Fonds Kwadraat
 • We Like Art, Patty Morgan, Pulchri Studio, Unfair Amsterdam en Galerie De Ploegh kunnen de KunstKoop aanbieden. Het Mondriaan Fonds voert hiermee een pilot uit met 5 instellingen die door adviseurs van het fonds zijn beoordeeld en waarvan het organisatiemodel enigszins afwijkt van de traditioneel opererende galeries binnen de KunstKoopregeling. Met deze pilot wil het Fonds onderzoeken of de KunstKoop voor een grotere groep kopers toegankelijk kan worden. Parti-culieren kunnen met de KunstKoop op afbetaling kopen zonder rente te betalen. Mondriaanfonds
 • Het Vlaamse Kunstenpunt en het Mondriaan Fonds organiseren, in samenwerking met de Brakke Grond, op 15 juni een netwerkdag voor presentatie-instellingen uit Nederland en Vlaanderen. De dag staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling over samenwerking rond ondersteuning van kunstenaars. Mondriaanfonds
 • 19 kunstenaars ontvingen onlangs een Werkbijdrage Jong Talent. Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap van beginnende kunstenaars stimuleren. De bijdrage kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • De Netherlands Film Production Incentive, de Stimuleringsmaatregel Filmproductie, verbetert het productieklimaat in Nederland en versterkt de internationale concurrentiepositie. Uit een door het Filmfonds gepresenteerd onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de maatregel blijkt dat de tot nog toe verstrekte 42 miljoen euro aan financiering leidde tot een totaal aan bestedingen van 199 miljoen euro. Eerstvolgende deadline voor de Film Production Incentive is 9 mei. Filmfonds, De Volkskrant, Holland Film Nieuws, Filmfonds
 • Filmfondsdirecteur Doreen Boonekamp opperde het idee om de Film Production Incentive open te stellen voor buitenlandse televisieproducenten van kwaliteitsseries. Filmzaken heeft bedenkingen Filmzaken
 • Roos van Rijswijk verblijft vanaf 3 april drie maanden als writer-in-residence aan de Jan Van Eyck Academie in Maastricht, waarvan twee maanden door het Letterenfonds worden gefinancierd. Op de Jan Van Eyck Academie zal Van Rijswijk zich laten inspireren door de beeldende kunst en werkt zij aan een tweede roman. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten maakt de toekenningen opdracht compositie of libretto (1e aanvraagronde 2017) bekend. Fonds Podiumkunsten
 • Het koor Cappella Amsterdam krijgt definitief geen meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Dat is de uitkomst van de bezwaarprocedure die het koor was begonnen na het advies van het Fonds Podiumkunsten uit augustus 2016. Het Parool
 • Van oudsher wonen er veel kunst- en cultuurliefhebbers in de Amsterdamse binnenstad, met name aan de grachten. Zij verenigen zich in een geefkring bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: Mokums Mecenaat. Doel is om samen kunst en cultuur in de Amsterdamse binnenstad te ondersteunen. Zowel ondernemers als particulieren kunnen zich hierbij aansluiten. Cultuurfonds, De Dikke Blauwe

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wat is de rol van architectuur voor de realisatie van een inclusieve stad in een voormalig oorlogsgebied? Deze problematiek van de wederopbouw kwam aan de orde tijdens de lezing Inclusive Cities, rebuilding collective identities after the war, op 6 april,  georganiseerd door de architect Arna Mackic en De Balie in Amsterdam. De Architect
 • De Rijksoverheid wil dat in 2023 alle kantoren minimaal energielabel C hebben. Maar overal in het land grijnzen leegstaande kantoren je aan en zonder huurders komt er hoogstwaarschijnlijk geen verduurzaming. Wat wordt het: verduurzamen, transformeren of slopen? Gebiedsontwikkeling.nu
 • De jaarlijkse Design Week in Milaan in april is hŽt podium voor ontwerpers om zich internationaal te presenteren. Naast de Salone del Mobile vinden er gelijktijdig tentoonstellingen plaats. De (online) publicatie Connecting the Dots #14 – Milan 2017 biedt een uitgebreid overzicht van de Nederlandse bijdrage aan de Design Week in Milaan. DutchDesignPressDesk
 • Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect, blogt over de Salone del Mobile in Milaan. De Architect

beeldende kunst

 • Kunst die sociale cohesie bevordert, maakt zichzelf overbodig. De Britse kunstcritica Tiffany Jenkins wil dat we kunst weer waarderen om zichzelf. Trouw
 • ‘How important is art as a form of protest?’ Frieze stelde 50 kunstenaars deze vraag. frieze
 • Documenta, het vijfjaarlijkse internationale kunstevenement in het Duitse Kassel vindt deze keer voor het eerst in twee steden plaats. Op 8 april opende het evenement in Athene, om in juni in Kassel aan te haken met deel twee. Waarom Athene? Vanwege de economische en humanitaire crisis, zegt curator Adam Szymczyk. De Volkskrant, NRC, inlog vereist.
 • ‘We leven in tijdperk waar we socialisme hebben zien afkalven, het fascisme weer zien opkomen, kapitalisme, commercie, individualisme en hebzucht hoogtij vieren en de discussies over wie nu eigenlijk waar hoort en wie zich waar, hoe moet gedragen en wie dat eigenlijk bepalen mag, volledig escaleren.’ Sasha Dees over de Whitney Biennale 2017. trendbeheer

film en av

 • Het Nederlands Filmfonds deed in 2016 een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de Nederlandse filmwereld, maar dat ging met name over producenten, regisseurs en scenaristen. Hoe staat het met de diversiteit van acteurs in de Nederlandse film? NRC, inlog vereist.
 • MTV heeft besloten zijn tv- en filmprijzen voor beste acteur en beste actrice te schrappen en te vervangen door ŽŽn genderneutrale onderscheiding. De Amerikaanse jongeren- en muziekzender ziet niet in waarom mannelijke acteerrollen en vrouwelijke acteerrollen nog langer apart beoordeeld zouden moeten worden. De Volkskrant
 • Filmregisseur Dick Maas schreef een boek over films maken in Nederland. ãIedereen weet dat je zonder sjoemelen geen film van enige ambitie kan maken in dit land.’ NRC, inlog vereist, Holland Film Nieuws
 • De winnaars van het Go Short festival 2017. Go Short
 • De derde EYE Art & Film Prize is gewonnen door Wang Bing. De Chinese filmmaker en kunstenaar geldt sindsdien als een van de belangrijkste Chinese filmmakers. Filmkrant

letteren

 • Fictie wordt minder gelezen, en daarmee gaat een wereld verloren, aldus Nelleke Noordervliet. Trouw
 • Gerda Dendooven is winnaar van de dertigste Woutertje Pieterse Prijs. Zij ontving de prijs voor haar eigenzinnige en actuele prentenboek Stella. Woutertje Pieterse Prijs
 • De E. du Perronprijs 2016 is toegekend aan Stefan Hertmans voor zijn roman De bekeerlinge vanwege de kracht om tegenstrijdigheden met elkaar te verbinden en de kunst om in alles het gelijke op te zoeken. Tilburg University
 • De shortlist van de Fintro Literatuurprijs is bekend gemaakt: Martin Michael Driessen, Richard Hemker,  Donald Niedekker, Jeroen Olyslaegers, Lize Spit kunnen de prijs nog winnen. Op 14 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. Olyslaegers won met zijn roman  ‘Wil’ de Confituur Boekhandelsprijs. Spit is met  ‘Het Smelt’  ook genomineerd voor de ANV Debutantenprijs Literatuurplein,  Fintro Literatuurprijs, tzum, De Volkskrant
 • De J.C. Bloem-po‘zieprijs 2017 gaat naar Maarten van der Graaff voor zijn bundel Dood werk . tzum

muziek

 • De Keep an Eye Foundation wil een broedplaats zijn voor jong talent in de kunsten en dat door toekenning van beurzen en giften de kans geven zich te ontwikkelen en creatieve doelen te verwezenlijk. In dat kader organiseerde de stichting in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam de Keep an Eye Jazz Award 2017. Jazzine
 • Passietijd – de Nederlandse gekte! Ewa Maria Wagner over een Nederlandse preoccupatie. Klassiek Magazine

theater en dans

 • Dertig jaar lang bezocht Volkskrant recensent Hein Janssen zeker drie voorstellingen per week. Hij maakt de balans op: is hij van al die avonden in het theater een beter mens geworden? Adelheid Roosen staat namens de theaterwereld stil bij de confronterende relatie tussen de recensent en de speler. De Volkskrant, De Volkskrant
 • ”Verhalen verzin je niet, ze liggen ergens op de loer,’ aldus Jan Veldman op het Symposium Sterke Verhalen, georganiseerd door de sectie Toneelschrijvers van de Auteursbond.  Er waren 3 sprekers die zich bogen over de vraag wat een goed verhaal een goed verhaal maakt. Auteursbond
 • Dit jaar viert het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) zijn dertigjarig jubileum. Het festival werd in 1988 opgericht door Evert de Vries en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke pleitbezorger van de Nederlandse kleinkunst. De feesteditie werd geopend met een jubileumgala en een tentoonstelling over de geschiedenis van 30 jaar AKF. Evert de Vries ontving DeWaardering 2017. Theaterkrant, Theaterkrant
 • Het Nederlandse performance-duo Boogaerdt/VanderSchoot en choreograaf Ann Van den Broek zijn deze zomer te gast op het theater- en dansprogramma van de Bi‘nnale van Veneti‘. Theaterkrant
 • De Italiaanse balletdanser Michele Esposito, goudenmedaillewinnaar van de Prix de Lausanne 2017, kiest voor de Junior Company van Het Nationale Ballet in Amsterdam. Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Diefstal van bronzen beeld van lezende vrouw met twee kinderen van Jaap Hartman bij de bibliotheek in Giessen. Brabants Dagblad
 • Veertien graffiti-artiesten werken aan de fiets tunnel onder de Turnhoutsebaan bij Goirle. Het project wordt betaald door de gemeente Goirle. In totaal kost het 24.550 euro. Rond 20 april is het klaar. Brabants Dagblad
 • Een VWO-leerlinge maakt werk over waanzin dat onderdeel is van het kunstproject in voormalig zwembad De Blikken in Oosterhout. Omroep Brabant

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een toren die twaalf meter boven de grond ‘hangt’ en gedraaid staat op de rest van de bebouwing. Dat is het opvallendste element in een nieuw appartementencomplex Upstairs, dat gaat verrijzen in het Paleiskwartier, ‘s-Hertogenbosch. ‘Een ingewikkeld plot’, zoals Geert Bosch van HilberinkBosch Architecten het zelf stelt. Want het is een klein hoekje, waar desondanks in de hoogte gebouwd moet worden. Brabants Dagblad
 • Sterke presentaties van Maarten Baas en jonge Eindhovens ontwerpers op Salone del Mobile. Eindhovens Dagblad
 • Lensvelt wint dit jaar met ‘May I Have Your Attention Please’ voor de tweede opeenvolgende maal de Milano Design Award in de categorie ‘Concept’. ‘May I Have Your Attention Please’ is ontworpen door Maarten Baas. De Architect
 • De Eindhovense Studio Thier & Van Daalen stonden op de Salone del Mobile. Eindhovens Dagblad
 • De presentatie van  Dutch Invertuals in Milaan. Dezeen
 • Zowel Piet Hein Eek als studio VanTot presenteren nieuwe lampen in Milaan. Eindhovens Dagblad
 • Jalila Essaidi heeft met haar kleding uit koeienpoep de derde prijs gewonnen in H&M’s Global Change Award. Daarmee heeft ze 150.000 dollar in de wacht gesleept voor de verdere ontwikkeling van haar product Mestic. De Awards werden i
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie