Trends & Ontwikkelingen 11 januari 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • In een brief aan de Raad voor Cultuur vraagt minister Van Engelshoven (OCW) om advies over het stelsel voor de periode 2021-2024. Speerpunten zijn cultureel erfgoed, vernieuwing, talentontwikkeling, stimuleren van diversiteit en tegengaan van ontlezing.Bijgevoegd zijn de vijftien profielen van de stedelijke regio’s en de gezamenlijke analyse van de overheden over deze profielen. De drie brieven van bestuurders die samenwerking onderzoeken, zijn ook bijgevoegd. NRC sprak met de minister. Rijksoverheid.nl  , NRC , mogelijk inlog vereist
 • D66-Kamerleden Sneller en Van Weyenberg vragen het kabinet een tijdpad te schetsen voor de beoogde btw-verlaging voor digitale publicaties. inct
 • De Onderwijsraad heeft veel waardering voor het werk dat momenteel voor Curriculum.nu wordt verzet. Toch vindt de raad ook dat er sprake is van een onduidelijke opdracht in dit traject. Deze constateringen staan in een briefadvies aan minister Slob. Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie bij het LKCA, voorziet een flinke vertraging van het proces als de minister het advies van de Onderwijsraad overneemt.  Minister Slob heeft besloten meer tijd te nemen om de opbrengsten van alle leergebieden in het traject Curriculum.nu op elkaar af te stemmen. LKCA, LKCA
 • Het kabinet gaat de verdedigingslinie de Nieuwe Hollandse Waterlinie nomineren voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Rijksoverheid.nl
 • Dertien tekeningen en twaalf kavels met vooral porselein in het bezit van het Koninklijk Huis gaan deze maand onder de hamer bij veilinghuis Sotheby’s, met een verwachte totaalopbrengst van rond de 3 miljoen euro. Als een museum het voortouw neemt, wil de Vereniging Rembrandt graag meehelpen  de belangrijke tekeningen die de Oranjes willen veilen voor Nederland te behouden, zegt Fusien Bijl de Vroe. Nederlandse musea moeten alsnog de kans kunnen krijgen de te veilen Oranjekunstwerken aan te kopen, aldus Boijmans-directeur Sjarel Ex. D66 wil dat premier Rutte de Oranjes erover aanspreekt.  De Volkskrant, NRC, inlog vereist  , NRC , NOS
 • Beleidsreactie van minister van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer over  Graven in depots (2016) en Verder graven in depots (2018) van de Erfgoedinspectie naar respectievelijk de provinciale en de gemeentelijke archeologische depots. De bewaaromstandigheden in archeologische opslagplaatsen van gemeenten zijn matig. Provincies doen dat een stuk beter. Maar gemeenten zijn weer beter in het interesseren van het grote publiek.  Rijksoverheid.nl  , Erfgoedinspectie, Binnenlands bestuur
 • Hoe kan de provincie zijn rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, statenleden, ambtenaren, adviseurs en particuliere partijen tijdens de conferentie Cultuur Werkt op 14 februari. Kunsten ’92 stellen deze dag een overdrachtsdossier cultuur op voor nieuwe statenleden. Kunsten’92
 • Vanaf 2019 ontvangen 372 gemeenten jaarlijks € 73,3 miljoen rijksgeld gelet op de bestuurlijke afspraken van juni jl. over de verruimde Brede regeling combinatiefuncties. Het Rijk bekostigt 40% en gemeenten organiseren daarbij 60% in cofinanciering. Het gaat afgerond om structureel 3665 fte’s combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches. VNG
 • De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 20 december jl. met ruime meerderheid gestemd voor het zogeheten ambitiescenario van de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Museum Boijmans Van Beuningen
 • De Arnhemse gemeenteraad heeft in december het besluit van college van B&W van 14 november jl. volmondig overgenomen. Dat betekent dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd heeft dat Museum Arnhem definitief op de huidige locatie aan de Utrechtseweg moet blijven. Hiervoor komt de benodigde € 7,5 miljoen extra vrij om een doorstart te maken met de oorspronkelijke plannen van Benthem Crouwel Architects. Museum Arnhem
 • Er moet 6 miljoen euro bezuinigd worden in Assen om het tekort in het sociaal domein op te vullen. Het gemeentebestuur waarschuwt dat de maatregelen pijn gaan doen. Er komt bijvoorbeeld minder geld voor peuteropvang en kunst en cultuur. Dagblad van het Noorden
 • Gezien de belangrijke rol die het Verenigd Koninkrijk speelt als het gaat om Europese filmproductie, geeft de Brexit duidelijk reden voor bezorgdheid. Het European Audiovisual Observatory publiceerde er een rapport over.  The Guardian onderzocht de gevolgen van de Brexit voor de Britse filmindustrie. Council of Europe, The Guardian

 

noord-brabant

 • “Voor mij is cultuur alles wat onze samenleving samenhang geeft en is kunst de reflectie daarop. Kunst en cultuur gaan dus over vernieuwing en continuïteit. Ze appelleren aan de onvoorstelbare kracht van de verbeelding, waarmee we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is.” Chris van Koppen, directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant, in het visiedocument van de nieuwe organisatie. Kunstloc Brabant
 • Kunstloc Brabant is gestart met het inventariseren van de internationale connecties die de culturele sector van Noord-Brabant heeft. Daartoe kunnen makers en culturele instellingen gevestigd in de provincie een enquête invullen om dit in kaart te brengen. Kunstloc Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Minstens veertig procent van de collectie van het Stedelijk Museum Breda moet weg. Het gaat dan vooral om religieuze objecten, textiel en zaken die uit het bedrijfsleven afkomstig zijn. Verder worden de komende jaren alleen objecten gerestaureerd die onmisbaar zijn voor het museum. Dat staat in het Collectieplan Stedelijk Museum Breda, dat op 10 januari wordt besproken in de gemeenteraad. Museumdirecteur Dingeman Kuilman voorziet een proces van jaren waarbij veel en lang gepraat moet worden over deze ‘ontzameling’.  BN – De Stem  , Omroep Brabant
 • De gemeente Eindhoven heeft een “kwartiermaker “ designmuseum / future lab aangekondigd. Deze persoon, die begin volgend jaar benoemd moet worden, gaat in het eerste kwartaal van 2019 de haalbaarheid, strategische positionering en het inhoudelijke profiel van zo’n museum onderzoeken. De opdracht omvat ook een onderzoek naar de samenhang met bestaande regionale en nationale spelers in de cultuursector. Dan gaat het onder meer om het Design Museum Den Bosch, Textielmuseum Tilburg, Dutch Design Foundation, Kazerne, STRP en Design Academy Eindhoven. Eindhovens DagbladInnovation Origins
 • Vlak voor kerst werd bekend dat het Evoluon, een Rijksmonument,  door Philips is verkocht aan het Eindhovense vastgoedduo Foolen & Reijs. Naar verluidt zouden zij ruim 4,2 miljoen euro hebben betaald. Philips verkoopt het Evoluon niet zomaar. Een pakket voorwaarden moet de toekomst van het markante gebouw veiligstellen.  Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het culturele initiatief Lab-1  is gevestigd in de voormalige Zien bioscoop op de Keizersgracht in Eindhoven.  Lab 1 gaat behalve films ook theatervoorstellingen, evenementen en regelmatig nachtclubavonden organiseren. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist , Eindhovens Dagblad
 • Kunstwerk De Niet Thuis Huizen, twee houten huisjes met rubberen laarzen eronder, in de Spoorzone, in Tilburg,  staat te verloederen constateert raadslid  Bas Verberk (D66). Hij roept B en W op het werk in oorspronkelijke staat terug te brengen. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Privatisering van de Muzenval is geen haalbare kaart, zoveel werd duidelijk in 2018. Het centrum kreeg een extra subsidie van de gemeente Eersel. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De plannen voor het religieus erfgoed krijgen vorm. Belangrijke factor om het totaalproject kans van slagen te geven blijkt de komst van een cultuurcluster waarin de Oudenbosche musea, Cultureel Centrum Fidei et Arti, de bieb de KBO en de plaatselijke verenigingen onderdak krijgen. Het project stuitte op pittige vragen. Internetbode
 • Meierijstad stoot een deel van zijn  kunstcollectie af. Vooral de oude gemeente Schijndel beschikte over veel kunstwerken.   Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De Culturele Prijs 2018 van de gemeente Oirschot is dit jaar voor Heemkundekring Den Beerschen Aard. Eindhovens Dagblad
 • Er worden plannen  ontwikkeld voor de  Galvanitasfabriek in Oosterhout. Een projectteam bekijkt de combinatie tussen wonen en cultuur, zodat een deel van de fabriekshallen als broedplaats van cultuur kan fungeren. Onlangs gaf ook de gemeente Oosterhout aan graag hier de mogelijkheden te willen bekijken.  BN – De Stem
 • Met een indrukwekkende, vlammende processie van verklede ROC-leerlingen is de rotonde bij Museum Jan Cunen in Oss officieel geopend. Het grote zwaard op de rotonde is vanaf nu ’s avonds aangelicht, waardoor het nog mystieker oogt dan het al deed. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De bouw van de nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat moet dit voorjaar dan eindelijk beginnen. Bioscoopondernemer Carlo Lambregts heeft sinds eind vorig jaar alle benodigde vergunningen definitief op zak, bevestigt ook de gemeente Roosendaal.BN – De Stem
 • Het is een forse misrekening. De nieuwe ‘cultuurhal’ gaat de gemeente Waalwijk geen 388.000 euro kosten, maar een kleine 840.000 euro. De fors gestegen prijzen in de bouw zijn een belangrijke boosdoener. Maar ook zijn bij eerdere berekeningen niet alle posten meegenomen, waardoor de kosten nu verdubbelen. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • CultuurCentrum Zundert (CCZ) heeft nieuwe exploitanten. B&W hebben bekendgemaakt dat Peter Kesseler en Frank Jansen uit Roosendaal het stokje overnemen van Wil Nouws. Die had in oktober de exploitatie van het horecadeel op zich genomen. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Op januari vindt de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in Tivoli, Vredenburg, Utrecht plaats. Samen werken naar het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector. Naar het nieuwe normaal
 • Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs, aannemers en de overheid. Voorwaarden voor succes zijn volgens de bureaus onder meer kennis, geld, regelgeving en transparantie. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018. BNA
 • De Museumvereniging heeft  het jaarplan van 2019 gepresenteerd. Museumvereniging
 • De nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging stond dit jaar in het teken van binding, evenals het jaarplan 2019 dat gepresenteerd werd. 2019 wordt een jaar waarin musea zich gezamenlijk blijven inzetten voor een sterkere binding van alle Nederlanders met museale collecties. Ook de focus op de vier P’s binnen de Code Culturele Diversiteit zal in 2019 voortgezet worden. Museumcontact
 • Kunstinstellingen zijn gegrondvest op een imperiale vorm van denken. Van oudsher richten ze zich op het principe van uitsluiting: hoe exclusiever, hoe kostbaarder, hoe beter. Maar hoe vanuit dit adagium om te gaan met het streven naar meer inclusiviteit, democratische betrokkenheid en kleur, die momenteel opklinkt in de samenleving en daarom ook van overheidswege aan instellingen wordt opgelegd. Noor Mertens over de dilemma’s van een nieuw beleidsthema. Metropolis M
 • Studio i, dat begin 2018 in het leven werd geroepen, wil ervoor zorgen dat Nederlandse musea en culturele instellingen toegankelijker en aantrekkelijker worden voor iedereen die nieuwsgierig is naar kunst – ongeacht culturele en maatschappelijke achtergrond, gender of beperking. Een gesprek met projectleider Jeftha Pattikawa en Alicia Hoost, stagiair bij het Van Abbemuseum en zelf visueel beperkt. vice
 • Hoe werken zwarte makers in een witte kunstwereld? Zijn ze vrij in hun creativiteit of worden hun keuzes ook bepaald door witte kijkers en kopers? Welke deuren blijven dicht – of gaan ze nu juist allemaal open, onder het mom van diversiteit? Clayde Menso ging in gesprek met zwarte kunstenaars over hun werk en hun verhaal. Hoeveel ruimte er is voor zwarte makers in Nederland ? Wie bepaalt die ruimte?  Een verslag van een debat in de Rode Hoed, Amsterdam. trendbeheer
 • Gesprek met Marleen Hartjes, programmacoördinator bij het Van Abbemuseum, waar ze met ‘Onbeperkt Van Abbe’ programma’s organiseert voor mensen met een beperking. Hard//hoofd
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam en zijn voormalige directeur, Beatrix Ruf, hebben in goed overleg afgesproken het verleden achter zich te laten. Zoals eerder bericht zal Ruf niet terugkeren als adviseur of directeur bij het museum. Dat meld het museum in een persbericht. Stedelijk Museum Amsterdam
 • Voor 2019 is door de Stichting Kunstweek voor de zesde maal een lijst opgesteld met de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars. Ten opzichte van de vijfde editie kent deze 16 aanpassingen. Stichting Kunstweek
 • Een nieuw privé museum met de nadruk op het thema eten, drinken en winkelen. Dat is het Lisser Art Museum, dat binnenkort opent in Lisse, eigenaar is de familie Van den Broek, bekend van de supermarkten. De Volkskrant
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft een niet-bestaande partij de schuld gegeven van een verdwenen kerststal van negen levensgrote figuren. Hierdoor heeft het museum geen recht op een schadevergoeding van ruim 11.000 euro. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank in Den Bosch bepaald. Brabants Dagblad
 • 2019 wordt het jaar van De Wieger. Het Deurnese museum staat aan de vooravond van grote veranderingen nu de gemeente de bezuinigingen deels terugdraait. De Wieger ‘nieuwe stijl’ wil meer bezoekers trekken, onder andere door meer expo’s met werk van grote kunstenaars en een nieuw ontworpen tuin. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Fotojournalisten gaan op 25 januari het werk tijdelijk neer te leggen.  Ze doen dit vanwege de onthutsend lage fototarieven die uitgeefbedrijven op dit moment betalen. De fotografen eisen dat mediabedrijven zich committeren aan toekomstbestendige fototarieven. pf
 • Vergoedingen, tarieven en honoraria voor freelance werk in de journalistiek moeten omhoog, te beginnen met indexering. De Auteursbond, De Coöperatie en de NVJ vragen hier aandacht voor in een brief aan de Mediafederatie, de koepelorganisatie van uitgevers van kranten en tijdschriften. Auteursbond
 • Nederlandse bioscopen trokken in 2018, in vergelijking met het voorgaande jaar, iets minder bezoekers. In totaal werden er ruim 35,7 miljoen kaartjes verkocht, een daling van 0,8 procent. Het aantal bezoeken bleef vooral in de eerste helft van 2018 achter door het warme weer, het WK voetbal en het gebrek aan grote hits en familiefilms. Maar in de tweede helft werd dit verlies weer grotendeels goedgemaakt dankzij successen als Bohemian Rhapsody, Mamma Mia! en Fantastic Beasts. Het marktaandeel van de Nederlandse films blijft ondertussen aan de magere kant. nbf , Filmonderzoek, De Volkskrant
 • De Nederlandse filmbranche is constant in beweging. Wat zijn op dit moment opvallende trends? Filmonderzoek
 • Hoe ontwikkelde het bioscoopbezoek zich in Nederland? Hoeveel bioscopen zijn er verdwenen of juist bijgebouwd? In welk jaar waren de meeste nieuwe films in de bioscoop te zien? De dataset ‘Bioscoopgeschiedenis in cijfers’ brengt met zestien indicatoren ruim zeventig jaar bioscoopgeschiedenis in kaart, en biedt daarmee een antwoord op deze, en vele andere vragen. Boekman, Boekman
 • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de bioscoopsector hebben uitgever Riet Zegers en hoofdredacteur Jeroen Huijsdens van Holland Film Nieuws de Jan Nijland Zilveren Roos uitgereikt gekregen. De prijs komt in het jaar dat HFN z’n vijfentwintigjarige bestaan viert. De aanmoedigingsprijs, het Jan Nijland Zilveren Roosje, ging naar Carlo Dias, Aydin Dehzad en Bas Broertjes van Stichting Oxville. De filmprijzen wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instanties die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse bioscoopwereld en een beloning of aanmoediging verdienen. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopconcern Pathé gaat bezoekers de mogelijkheid geven om ook ’s nachts films te komen kijken. Het bedrijf begint ermee in Rotterdam bij Pathé Schouwburgplein. De bioscoop zal dag en nacht geopend zijn. Holland Film Nieuws
 • Rami Ismail, medeoprichter van het Nederlandse Vlambeer, heeft een gamedienst genaamd Meditation uitgebracht. Gebruikers van de dienst krijgen elke dag een nieuw kort spel voorgeschoteld. Tweakers
 • Er is geen ontlezing, en het gaat ook niet slecht met het boek. Zegt André Stikkers van Boekhandel Adr. Heinen in’s-hertogenbosch. “Het is de wet van de getallen: er moeten genoeg passanten zijn om de zaak rendabel te houden.” Zuiderlucht
 • Na exact drie jaar sluit Grand Theatre Boekhandel en Lunchroom aan het Van Coothplein in Breda de deuren. Dat bevestigen vestigingsmanager Grietje Braaksma en winkeleigenaar Eddie van der Beek. BN – De Stem
 • Per 1 januari ging het zogenoemde lage btw-tarief van zes naar negen procent. Met name boekhandels worden er hard door getroffen. „Als ik op 1 januari mijn ogen open doe, ben ik een auto armer.”, zegt eigenaar/directeur Kees Schafrat van Broekhuis, een boekhandel, met filialen in Hengelo, Oldenzaal, Enschede en Almelo. Tubantia
 • Vanaf 1 januari vallen ook boeken onder de btw-verhoging van 9% (dit was 6%), maar het omprijzen van de boeken gaat nog niet vlekkeloos. Sommige uitgeverijen hebben de prijzen van hun boeken keurig met 3% verhoogd, anderen hebben dit (nog) niet gedaan, maar er zijn ook uitgeverijen die ineens meer dan 3% verhoging vragen. Boekhandels zijn boos op Das Mag die in januari plotseling € 12,99 voor een boek vraagt. tzum
 • De boekverkoop in 2018 heeft een mooie plus gerealiseerd ten opzichte van 2017: de omzet steeg met 1,5%. In 2017 was er nog een stabilisering ten opzichte van 2016. inct
 • Een veelgehoord gezegde binnen de elektronische muziek is dat een dj ook zelf zijn of haar eigen muziekproducties moet maken om zogenaamd credible te zijn. Los van dat hiermee de draaikunst van dj’s geweld wordt aangedaan – dj’s die geen eigen muziek produceren kunnen nog steeds draaikunstenaars zijn die dansvloeren in vervoering brengen – vormt dit gezegde een belangrijke verklaring voor de opkomst en het succes van ghostwriting en -producing in de elektronische muziek. Bjorn Schipper over de juridische positie van ghostwriters en -producers. IE Forum
 • Na de streamingwereld te veroveren en de hitlijsten te overheersen, maakt Nederlandse hiphop nu ook op de podia een grote sprong voorwaarts. Kijk maar naar Noorderslag, kijk maar naar giga-shows van Ronnie Flex en Lil’ Kleine en kijk maar naar WOO HAH! en Lowlands. Artiesten moeten ook wel, want anders kan een carrière zo voorbij zijn. 3voor12.vpro.nl
 • Vrouwen maken minder goede muziek en vrouwen zijn minder lang succesvol in de muziekbranche. Dat gaf voormalig dj, Idols-jurylid en producer Ronald Molendijk als uitleg voor de scheve verdeling van mannelijke en vrouwelijke artiesten in de Top 2000. Zijn uitspraken krijgen kritiek, maar geven wel een kijkje in de (nog steeds) ongelijke verdeling van de muziekwereld. “Ook vrouwen in de muziekbranche lopen tegen een glazen plafond aan. Juist dit soort opmerkingen houden die ongelijkheid in stand”, zegt Ilja Tromp, artiestenmanager bij Friendly Fire. NOS
 • Instagram wordt steeds belangrijker als muziekplatform. Nederlandse artiesten hebben honderdduizenden of zelfs miljoenen volgers, met wie ze zelf – of met een beetje hulp van een adviseur – kunnen communiceren. Maar wat betekent het aantal volgers voor de carrière van een artiest? 3voor12.vpro.nl
 • Buma Music in Motion, Eurosonic Noorderslag en Sizzer organiseren samen het ‘Sync Songwriting Camp 2019’. Op 17 en 18 januari komt een selectie van lokaal en internationaal talent, artiesten van het festival, samen in een speciaal ingerichte studio in het Eurosonic Artist Village. Hun missie? De perfecte track te schrijven en op te nemen voor een officiële Hunkemöller reclamecampagne. BUMA Cultuur
 • Na een ‘proefperiode’ van een jaar, krijgt de concertzaal van Cultuurfabriek Hall of Fame per 1 januari permanent de status van Kernpodium C. De verlenging van het huurcontract in de Tilburgse Spoorzone was voor het Fonds Podiumkunsten de laatste eis waar de concertzaal aan moest voldoen. Met de toekenning van het Fonds Podiumkunsten is Hall of Fame het eerste Kernpodium mét urban sports park in Nederland. Entertainment Business
 • Jazzclub Fifth|NRE moest de kar trekken op het NRE-terrein in Eindhoven. In 2013 ging de zaak voor het eerst – tijdelijk – open tijdens GLOW. Nu wordt eindelijk écht gewerkt aan de droom van Hein van Stiphout. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Spotify en Wixen Music zijn samen tot een schikking gekomen. Laatstgenoemde claimde dat Spotify tienduizenden nummers onrechtmatig heeft verspreid. Entertainment Business
 • Het tweejarige Europese onderzoeksproject European Theatre Lab: Drama goes digital is afgesloten met een lezenswaardige publicatie over de inzet van digitale technieken door theaters.  In het project werd geëxperimenteerd met de inzet van digitale technieken in een aantal theaterproducties. De publicatie bevat ook een whitepaper met suggesties en aanbevelingen voor theaters over hoe om te gaan met de uitdagingen van digitale transformatie. European Theatre Lab
 • Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk is gehoord over een mogelijk zedendelict. Hiermee is het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) afgerond. De officier van justitie neemt naar verwachting over enkele weken een beslissing over eventuele vervolging van Gosschalk. NU.nl

Cultuurmarketing

 • Bij customer journey mapping wordt, vanuit het perspectief van de bezoeker, de klantreis van het begin tot eind gevisualiseerd. Elk contactmoment en alle marketingkanalen kunnen daarbij in kaart worden gebracht. Niet alleen heeft deze methode als doel om de totale klantbeleving te verbeteren, ook kan hiermee klantprocessen worden geoptimaliseerd. Om de customer journey te visualiseren, en daarmee tot een map te komen, kunnen verschillende tools worden gebruikt om 5 tools die geschikt zijn voor een klein budget. Cultuurmarketing
 • Zo’n 1,4 miljoen Museumkaarthouders hebben de kaart gemiddeld al 6 jaar en bezoeken gemiddeld 6 musea per jaar. “Zij voelen zich duidelijk meerjarig aangesproken en verbonden met de collecties van musea in het hele land,” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur van de Museumvereniging. Ook het aantal Museumkids dat naar musea gaat blijft gelukkig groeien. Museumvereniging
 • Wil je als museum meer jongeren betrekken, maar weet je niet goed hoe en waar je ze kunt vinden? Dan zijn de jongerenambassadeurs iets voor jou. Museumcontact
 • Dutch FilmWorks heeft de Gerben Kuipers’ Loftrompet gewonnen. De filmdistributeur kreeg de prijs voor de Beste Bioscoopcampagne voor de film Bankier van het verzet. Holland Film Nieuws
 • In zijn nieuwe boek Digitaal Vermogen, de kracht, macht en potentie legt Dennis Doeland, voormalig ID&T-er,  uit waarom de relatie met klanten en fans van levensbelang is voor bedrijven en artiesten. Ook deelt hij tips hoe die relatie te optimaliseren valt. Digitaal Vermogen is sinds kort het eerste Nederlandse audioboek op Spotify. inct

Financiering

 • De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Deadline 6 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Gesprek met Eelco van der Lingen, per 1 maart 2019 directeur van het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • De nieuwe ronde van de Prix de Rome Beeldende Kunst is van start. De Prix de Rome wordt een keer per twee jaar uitgereikt aan een talentvolle beeldend kunstenaar onder de 40 jaar. Een breed samengestelde groep van professionals is door het Mondriaan Fonds benaderd om als zogenoemde scouts maximaal twee kunstenaars voor te dragen aan de Prix de Rome jury. Beeldend kunstenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen ook aan de jury worden voorgedragen door derden of door zichzelf aan te melden. Kunstenaars die aan de formele voorwaarden voldoen kunnen uiterlijk 21 februari zichzelf aanmelden. Derden die een kunstenaar willen voordragen kunnen dit tot uiterlijk 31 januari 2019 doen.  Mondriaan Fonds
 • In oktober presenteerde het Mondriaan Fonds een nieuwe bijdrage voor restauratie en verduurzaming van mobiel erfgoed. Minister van Engelshoven (OCW) stelde hiervoor een extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar. Onlangs zijn de eerste twee projecten gehonoreerd. Ook biedt het Mondriaan Fonds een bijdrage voor het presenteren van mobiel erfgoed, ook op dat terrein werden recent twee aanvragen toegekend. Mondriaan Fonds
 • Vierendertig beeldend kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. Tot de gehonoreerden behoren : Sjaak Langenberg & Rosé de Beer, en Alexandra Crouwers.  Mondriaan Fonds
 • Acht startende beeldend kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent (WJT) toegekend gekregen. Doel van de bijdrage is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap van beloftevolle kunstenaars te stimuleren. Mondriaan Fonds
 • Kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling in de kunsten is een doorlopend puzzelstuk voor beleidsmakers, onderzoekers en de kunstwereld zelf. Op verschillende manieren wordt kwaliteit gemeten, beoordeeld en gestimuleerd. Een van de stimulerende maatregelen is de Prix de Rome, de oudste aanmoedigingsprijs in Nederland voor kunstenaars en architecten. In Yvonne van Eekelen’s promotieonderzoek Kwaliteit en Kwaliteitsbeoordeling van hedendaagse beeldende kunst: Prix de Rome 1985-2011, onderzoekt ze hoe de kwaliteit van hedendaagse beeldende kunst betekenis krijgt. Op 21 februari houdt ze een lezing bij de Boekmanstichting. Boekman
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Deadline 4 februari. Filmfonds
 • De Oversteek is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren. Deadline 5 februari. Filmfonds
 • In de vijfde ronde van 2018 zijn de nieuwe Nederlandse speelfilms De Bezette Stad, Playboy Priester, De Vogelwachter, en Jackie en Oopjen gehonoreerd met een realiseringsbijdrage. Ook aan de documentaires The Waste Land, Sidik en de Panter en Leonie, Actrice en Spionne is een bijdrage toegekend voor realisering. In 2019 zijn er 5 deadlines voor het indienen voor Realisering Screen NL (speelfilm, documentaire animatie) van het6 Filmfonds : 15 januari, 5 maart, 24 april, 3 september en 15 oktober. Filmfonds
 • In het kader van de regeling Realisering minoritaire coproducties heeft het Filmfonds drie nieuwe internationale coproducties gehonoreerd. Het gaat om twee speelfilms: DRUK/The Alcohol Project, Lucy goes Gangsta en een korte animatiefilm: Les Deux Souliers. Filmfonds
 • Schwob is een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren. Eerstvolgende deadline voor uitgevers is 15 februari. Letterenfonds
 • De Zuid-Afrikaanse dichter en schrijver Antjie Krog woont en werkt – op uitnodiging van het Letterenfonds – van 21 januari tot en met 20 februari in Amsterdam. Krog staat niet alleen bekend als Nobelprijs-waardig auteur maar ook als voordrachtskunstenaar pur sang. Ze zal in deze periode een reeks optredens verzorgen in Nederland en België, onder meer tijdens de Poëzieweek. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft in de vierde ronde van 2018 subsidie Internationalisering toegekend aan 16 projecten. Er zijn in totaal 28 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen waar Theater Artemis, ‘s-Hertogenbosch en De Stilte, Breda bij zijn betrokken, werden gehonoreerd in de categorie Grants for Dutch Presentation Abroad.  Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 30 projecten toegekend voor de werkbijdrage muziekauteur. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. Per ronde is er € 247.500 beschikbaar. Voor deze ronde zijn er 91 aanvragen in behandeling genomen. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt samen met het Duitse Fonds Soziokultur binnen de subsidieregeling Nederland-Duitsland Jonge Kunst. Het doel is samenwerking en uitwisseling op het gebied van cultuurparticipatie tussen beide landen stimuleren. De eerste jaren waren we gericht op projecten voor en door jongeren. Maar nu is de subsidieregeling uitgebreid naar gezamenlijke culturele projecten voor alle doelgroepen en kan er in totaal voor maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 14 januari 2019 staat de regeling weer open. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Vanaf 1 januari tot 15 februari  2019 kunnen theaters  bij het Cultuurfonds een aanvraag doen voor de programmering van urban podiumproducties. Het gaat zowel om urban dance als urban theater.  Om de theaters te stimuleren om meer urban producties op te nemen in de programmering, heeft het Cultuurfonds een garantieregeling.   Cultuurfonds
 • Bij de subsidie impulsgelden wordt gewerkt met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 14 t/m 20 januari is de eerste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Kunstloc Brabant voert de regeling voor de provincie Noord-Brabant uit. Kunstloc Brabant
 • In het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is opgenomen dat de gemeente Tilburg een subsidie inricht onder de titel Makersfonds om directe ondersteuning te bieden aan makers in kunst en cultuur.  Het Makersfonds wordt per jaar verdeeld over 2 subsidierondes. De indientermijn voor de eerste subsidieronde is van 10 januari 2019, 12:00 uur tot 1 februari 2019, 12:00 uur. In juni wordt bekend gemaakt wat de indientermijn is voor de tweede subsidieronde. Tilburg.nl
 • Het Nederlandse Creative Twinning subsidieprogramma, onderdeel van het internationale cultuurbeleid, is begin 2018 gelanceerd. Er worden met dit subsidieprogramma vijf projecten ondersteund die cultuur inzetten om bij te dragen aan de bevordering van maatschappelijke vernieuwing, sociale verbinding tussen mensen en meer inclusieve samenlevingen. RVO
 • De Noordelijke Cultuurlening is er voor kunstenaars, creatieven en culturele organisaties met een droom of ambitie, die woonachtig en/of gevestigd zijn in Drenthe, Friesland of Groningen. De Noordelijke Cultuurlening is een samenwerking van We the North en Stichting Cultuur+Ondernemen. We are the North
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gaat vanaf 2019 van start met MNL-fellowships. MNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers. Een voltooide promotie is geen voorwaarde. In aanmerking komen zij die onderzoek willen doen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellowships zijn geen subsidies voor creatief literair werk.  De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. Deadline 1 maart 2019. mdnl
 • De Provincie Limburg heeft in 2018  21 aanvragen ontvangen in de subsidieregeling Film. Dit zijn er meer dan vorig jaar. De aanvragen zijn voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Film (PAF), welke heeft geadviseerd 10 filmprojecten te ondersteunen. Dit advies is overgenomen door de Provincie Limburg. In totaal is er meer dan 3 ton aan deze producties beschikt. Cinesud
 • Tussen november en december 2018 kregen filmmakers de kans hun idee in te sturen voor CineSud Talent. De regeling stond open voor filmplannen van nieuwe filmmakers, met een aantoonbare connectie met Limburg. Er werden dit jaar 14 plannen ingediend. Ingediende plannen waren afkomstig van makers uit allerlei windstreken: van Maastricht tot Amsterdam en van Eindhoven tot Utrecht. Twee filmplannen zijn uitgekozen. Cinesud
 • Ambitieuze essayisten met liefde voor het theater worden uitgenodigd mee te dingen naar de Marie Kleine-Gartman Essayprijs 2019. De organisatie rekent op essays waarin wordt gereflecteerd op de relatie tussen theater en veranderende moraal – of de afwijzing daarvan. De Marie Kleine-Gartman Essayprijs wordt georganiseerd door het Nederlands Toneelverbond in samenwerking met De Groene Amsterdammer. Het winnende essay wordt beloond met 2.500 euro en gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. Daarnaast selecteert en publiceert vakblad Theatermaker een tweede essay. De schrijvers van beide essays krijgen begeleiding aangeboden bij het schrijven van een nieuw essay door de mentoren van De Nieuwe Garde. Deadline 15 februari. Nederlands Toneelverbond
 • De Popprijs, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, wordt 19 januari 2019 tijdens Noorderslag in Groningen voor de 33ste keer uitgereikt. De Popprijswinnaar is altijd een goed bewaard geheim en het is dan ook nog niet bekend welke artiest wordt toegevoegd aan het selecte rijtje Popprijswinnaars. Wie gaat de prijs winnen? BUMA Cultuur, 3voor12.vpro.nl
 • De eerste twee nominaties van de BNG Bank Theaterprijs 2019 bekendgemaakt. Marte Boneschansker is genomineerd voor haar installatie-performance Bloos, en Silke van Kamp kreeg de nominatie voor haar voorstelling Chimo zei Lila. De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival 2019, op 5 september in het Internationaal Theater Amsterdam. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jong theatertalent tot 35 jaar oud. De winnaar krijgt een geldbedrag van 45 duizend euro, dat is bedoeld voor het realiseren van een herneming van de winnende productie, of ter investering in een nieuwe voorstelling. Theaterkrant
 • In 2018 is in Nederland 329 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is 48% meer dan in 2017, toen 223 miljoen euro werd opgehaald. In 2018 werden zo’n 8.800 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Crowdfundingcijfers.nl
 • De World Press Photo Foundation en Canon hebben hun partnerschap na 27 jaar beëindigd. De beslissing is genomen na een herbeoordeling van de strategieën van beide organisaties.  Lexus is een samenwerking aangegaan met de serie Meesterpianisten, de concertreeks van wereldberoemde pianisten die plaatsvindt in de Grote Zaal van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Sponsorreport , Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • Panorama Nederland bemoeit zich werkelijk met alles. Van woningtekort en landbouwproblematiek, tot energietransitie en waterveiligheid. Want een integrale aanpak is volgens de Rijksbouwmeester Floris Alkemade noodzakelijk. Een gesprek. Cobouw
 • De grote steden zijn in 2018 groter geworden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben meer inwoners gekregen. Dat komt vooral door immigratie vanuit het buitenland. Tegelijk vertrokken veel inwoners van de drie steden naar de voorsteden. Dat blijkt uit cijfers van CBS. Architectenweb
 • Volgens Harm Tilman wordt 2019 het jaar van het platteland. De Architect
 • Op 31 januari 2019 wordt het resultaat van de door NederLandBovenWater uitgeschreven prijsvraag Energielandschap van de Toekomst bekendgemaakt. Van de dertig inzendingen in de eerste ronde selecteerde de jury onder leiding van Minister van Staat Sybilla Dekker er drie voor Landelijk gebied, drie voor Stedelijk gebied en drie voor Waterlijk gebied. Architectuur Lokaal
 • In Amsterdam is collectief wonen en bouwen bezig aan een comeback. Mede als gevolg van de gespannen woningmarkt kiezen steeds meer mensen voor compacte woningen met gedeelde voorzieningen. In Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) is een tentoonstelling te zien waarin de hedendaagse collectieve architectuur wordt afgezet tegenover die van de periode 1965-1985. Architectenweb, De Architect
 • Design en auteurschap lijken tegenstrijdige begrippen te zijn: de autonomie van de auteur versus de afhankelijkheid van de ontwerper, die zich beperkt tot een context, opdracht en de beschikbare productiemiddelen. Toch geloven Louise Schouwenberg en Jan Boelen, hoofden van de masteropleidingen Contextual Design en Social Design, dat ze deze tegenstrijdige concepten kunnen verenigen. Design Academy
 • Over vormgeving uit het tijdvak 1933-1945 wordt gezwegen. Uit piëteit. Maar Timo de Rijk van het Design Museum Den Bosch wil laten zien hoe professioneel en modern de nazi’s vormgeving inzetten voor de verspreiding van hun ideologie. Een gesprek. Trouw
 • De Amsterdamse stripmaker en illustrator Typex wint de Stripschapprijs 2019. De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend aan een striptekenaar of tekstschrijver die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. De Stripschapprijs bestaat uit een bronzen plastiek met oorkonde, die tijdens De Stripdagen wordt uitgereikt. Stripschapprijs

 

beeldende kunst

 • De Oude Buisse Heide is sinds 2012 het toneel voor Landkunst, waar kunstenaars en schrijvers de historische plek ontmoeten en zich laten inspireren door de erfenis van Henriette en Richard Roland Holst. De sporen die zij hebben achtergelaten in het landgoed, maar ook in verhalen over de levendige kunstenaarsgemeenschap waarin zij de sociale betekenis van de kunsten voor de maatschappij hebben omarmd. Ook zelf speelden zij een rol in de politiek, die een graag geziene gast was aan hun tafel. Dit roept de vraag op wat heden de betekenis van Henriette en Richard Roland Holst is voor de politiek en samenleving. Een gesprek daarover met Jan Marijnissen. witte rook
 • Alex Adriaansens is overleden. Hij was  tot afgelopen zomer directeur van V2 in Rotterdam, instituut voor kunst en mediatechnologie. Dat instituut ontstond in 1981 in een kraakpand in de Vughterstraat in ’s-Hertogenbosch.  V2, Brabants Dagblad

 

film en av

 • Voor de zestiende keer koos de Nederlandse filmpers (verenigd in de KNF) in samenwerking met de Filmperslijst een beste film en een beste Nederlandse film van het jaar. Call Me By Your Name kwam als beste film uit de bus; Niemand in de stad werd gekozen tot beste Nederlandse productie. Holland Film Nieuws
 • De Deens-Nederlandse animatiefilmer en striptekenaar Børge Ring is op 27 december 2018 in zijn woonplaats Overlangel overleden. Hij werkte bij de Toonder Studio’s en andere grote tekenfilmproducenten, maar verkreeg vooral faam en een Oscar voor zijn persoonlijke film Anna & Bella. De Volkskrant
 • Op 11, 12 en 13 januari vindt de tweede editie van het Nederlands Silent Film Festival (NSFF) plaats in Pand P in Eindhoven. Gedurende drie dagen worden er acht programma’s vertoond met klassieke ‘stomme’, of silent films uit het begin van de vorige eeuw. Alle films worden live muzikaal begeleid door (film)pianisten Daan van den Hurk (de Eindhovense initiator van het festival), Maud Nelissen en de Britse pianist Meg Morley. Eindhovens Dagblad, Nederlands Silent Film Festival
 • Tijdens de derde editie van het Limburg Film Festival, 11 t/m 13 januari,  in  filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo wordt de schijnwerper gericht op de Limburgse filmcultuur. Filmkrant
 • Op 20 januari wordt in Eye de zesde editie van de Shortcutz Amsterdam Annual Awards gehouden. De prijzen voor makers van de beste korte films worden verdeeld in tien categorieën. Filmkrant
 • Uit analyse van data blijkt dat Hollywood films, met name de grote kassuccessen,  steeds minder origineel zijn. Franchise films, sequels en spin-offs, en remakes overheersen de laatste jaren. digg

 

letteren

 • Al direct bij de bekendmaking van het Boekenweekthema ‘De moeder de vrouw’ werd duidelijk hoe relevant het maatschappelijk debat over moederschap en vrouw-zijn is. De discussie over het thema heeft tot goede gesprekken geleid, mooie initiatieven vanuit het boekenvak én het plan een speciaal Boekenweekgedicht te laten schrijven bij het thema. De CPNB heeft inmiddels een hedendaagse vrouwelijke dichter gevraagd dat gedicht te schrijven.  CPNB, Boekenweek
 • De helden in kinderboeken zijn nog altijd vooral witte jongens. Het is tijd voor uitgevers om op zoek te gaan naar een diverser aanbod, aldus Reza Kartosen-Wong, mediawetenschapper, UvA. Het Parool
 • ‘Literatuur, natuur en erfgoed. Een gouden combinatie.’ Literair agent/impresario Dorine Holman organiseert in het laatste weekend van januari 2019 een nieuw tweedaagse festival in De Lutte (Twente), misschien wel het mooiste natuurgebied van Nederland. Bekende schrijvers vertellen over hun werk in bijzondere, soms eeuwenoude locaties op het Lutterzand. Schrijven online

 

muziek

 • Bachtrack heeft zijn statistische jaaroverzicht van 2018 gepubliceerd. Welke componisten werden het meeste uitgevoerd ?  Welke werken? Een van de statistieken  gaat over de aandacht voor vrouwelijke componisten. Zo kwam in Zweden 37 procent van de hedendaagse werken die in 2018 uitgevoerd werden van de hand van vrouwen. In Duitsland en Frankrijk was dat cijfer slechts 5 procent. Met Lili Boulanger en Clara Schumann staan er voor het eerst vrouwen in de top honderd meest uitgevoerde componisten. Bachtrack  , Podium
 • Maalstroom is het nieuwe, ambitieuze blackmetal-project van Roadburn Festival. In 2019 wordt er een showcase gegeven waarin extreme metal van eigen bodem alle aandacht krijgt. Noisey
 • Twaalf tips voor Eurosonic 2019 van 3voor12.vpro.nl. 3voor12.vpro.nl
 • Welke rol speelt muziek in ons bestaan? Al sinds de oudheid heeft die vraag filosofen geïntrigeerd en met haar essay Thuis in muziek probeert ook Alicja Gescinska (1981) op deze vraag antwoorden te formuleren. Net als in haar filosofische debuut De verovering van de vrijheid (2011) doet Gescinska dit door haar eigen ervaringen en levensverhaal als uitgangspunt te nemen. De Reactor

 

theater en dans

 • Van 22 t/m 30 maart 2019 vindt de twintigste editie van Festival Cement plaats. Drieëntwintig makers gaan in ’s-Hertogenbosch hun werk te tonen. Samen vormen zij een bont gezelschap met een enorme verscheidenheid aan stijlen en stemmen. Het festival maakte het programma bekend. Festival Cement
 • De ‘nieuwe open beweging’ NITE heeft zich met een manifest gepresenteerd. Daarin formuleren makers van vier samenwerkende gezelschappen 22 regels voor interdisciplinair totaaltheater. Regel 1: Creëer met minimaal drie disciplines. NITE (Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble) is een initiatief van het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag, die samen tenminste één grote zaal productie per jaar willen gaan uitbrengen. Theaterkrant
 • De finale van een grote internationale muziektheater- en operawedstrijd tussen producties van professionals zal voortaan in Nederland worden gehouden, tijdens de jaarlijkse Operadagen in mei in Rotterdam. Het gaat om de driejaarlijkse Music Theatre Now-competitie van het International Theatre Institute (ITI), dat is opgericht door UNESCO. NU.nl
 • Opera als kunstvorm is bedacht in Florence rond 1600, maar geboren in Venetië. Dat beargumenteert de Nederlandse dramaturg Willem Bruls in zijn nieuwe boek Venetiaanse zangen. Opera in Venetië. Theaterkrant
 • OPERA America wil wat doen aan het gebrek aan diversiteit in de operawereld en heeft daarvoor de IDEA (Inclusion, Diversity, Equity and Access) Opera Grants in het leven geroepen. Met het initiatief wil de organisatie jonge niet-blanke componisten en librettisten ondersteunen. Operamagazine
 • Drie iconen uit de Nederlandse mime komen in de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans spreken over hun vak. In een unieke serie cafégesprekken onder de naam ‘Decroux Café’ geven Geraldine Brans (15 jan.), Frits Vogels (16 jan.) en Luc Boyer (18 jan.) woorden aan hun ‘belichaamde kennis’, kennis die niet persé rationeel of gearticuleerd is, maar fysiek. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Een massieve deur, een stalen plaat bij de noordelijke ingang van de LocHal, is een bewegend kunstwerk waarmee de entree na sluitingstijd van de bibliotheek wordt afgesloten. De stalen poort (4 bij 4,5 meter) hangt straks aan een kraan en beweegt langzaam door de smalle gang, buiten bij de ingang. Het idee is van ontwerper Pien den Hollander uit Rotterdam. Brabants Dagblad , mogelijk inlog vereist

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Begin 2021 verhuist Museum van Bommel van Dam naar het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort in Venlo. Het rijksmonument wordt daarvoor de komende twee jaar verbouwd, waarbij BiermanHenket verantwoordelijk is voor het ontwerp. Meest opvallende ingrepen uit de eerste schetsen zijn een periscopisch venster en een uitstulping aan de zijkant van het gebouw. Architectenweb
 • Verhalen moeten ze vertellen, de maquettes van de Eindhovense ontwerper  Florian de Visser En die moeten bij voorkeur in de publieke ruimte staan, want daar worden ze gezien door veel mensen. Vanaf 17 januari toont hij verschillende installaties in het TAC. Eindhovens Dagblad
 • Schoenenontwerpster Zeynep Dag is op elke school en opleiding gepest en ondermijnd, maar ze zette door. Ze verkoopt haar unieke modellen aan de rijksten op aarde. Er is meer goed nieuws: zij heeft een miljoenencontract met Mexx afgesloten. En Dag, van Turkse komaf, is vorige maand gekozen tot etnisch onderneemster van het jaar. Trouw, mogelijk inlog vereist
 • Domeniek Ruyters over de retrospectieve tentoonstelling van René Daniëls in Wiels. Metropolis M
 • Geeske van de Molengraft en Jolanda Tielens-Aarts wonen en werken beiden in de regio Zuidoost Brabant. Ook maken ze alle twee lichtkunstwerken en die zijn binnenkort te zien op exposities in Deurne en Zutphen. Eindhovens Dagblad
 • Op 12 januari 2019 vindt in de Verkadefabriek de Nederlandse première plaats van Woestzoeker, de nieuwe voorstelling van Theater Artemis, opnieuw een coproductie met Theater Antigone. Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke, van de pot gerukte voorstelling over kinderen die thuis de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Twee woeste zoekers trekken hartstochtelijk ten strijde tegen een vijand waarvan iedereen zegt dat hij niet te kloppen is: Armoede. Bossche Omroep
 • Leon van der Zanden liet in oktober weten dat hij stopt met cabaret. Dat kwam volkomen onverwacht. Wat gaat hij nu doen? Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • In Zi Za Zussen Zolder van Dansgezelschap LaMelis ontdekt het meisje Helena dat haar nieuwe zolder wel heel speciaal is. Drie paspoppen komen tot leven om met haar te spelen en te dansen. Toverfeeën, cheerleaders, bruiden en prinsessen, ze komen allemaal voorbij. Erg verrassend is Zi Za Zussen Zolder niet, maar wel een mooie ode aan de kinderlijke fantasie. Theaterkrant

Kunstbeoefening

 • On world Tour Project 2.20′ is de muziektour gedoopt die het Helmonds Slavisch Koor wil maken met ‘wereldzangers’ en daarvoor roept het koor de hulp in van schoolkinderen met een internationale achtergrond. Als tolken krijgen zij een brugfunctie toebedeeld. Eindhovens Dagblad
 • Het amateurmuziekfestival ‘Uden laat van zich horen’ (ULVZH) vindt 17 maart weer plaats in theater Markant. Lange tijd was onzeker of het festival kon doorgaan. Die knoop is nu doorgehakt maar de organisatie moet wel in allerijl op zoek naar verenigingen en artiesten die willen meedoen. Brabants Dagblad
 • BOeMS is terug. Na een moeilijke tijd waarbij veel leden vertrokken ligt de Tilburgse musicalvereniging weer op koers. In het weekend speelt BOeMS de musical ‘Shrek’. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Het huidige modesysteem moet op de schop, zo lijkt het algemene vonnis te luiden. En nergens weerklinken die sentimenten zo duidelijk als op de modeacademies, waar een jonge en bewuste generatie trappelt om zijn stempel te drukken op de industrie. Een gesprek met hoofddocent AMFI Peter Leferink, die zijn verfrissende visie deelt. i-D

Cultuureducatie en - participatie

 • Uit de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 bleek dat er volgens basisscholen iets minder leerlingen zijn die beschikken over verbeeldingskracht en originaliteit dan twee jaar geleden. Worden we minder creatief? Zoë Zernitz laat haar licht schijnen op een van de meest felbegeerde vaardigheden van deze tijd. Wat kunnen we concluderen uit Nederlands en internationaal onderzoek? Is er reden voor pessimisme? LKCA
 • Pascal Cuijpers is docent en schrijver over onderwijs. Hij vindt dat creatief kunnen denken aan importantie wint. Het is daarom terecht dat de aandacht voor kunst groeit. Eindhovens Dagblad
 • Kunstencentrum Waalwijk start binnenkort met groepslessen gitaar voor 55-plussers. Vier jaar geleden startte het kunstencentrum voor het eerst zo’n groep. Vanwege het succes gaat de cursus nu in herhaling. Brabants Dagblad
 • Stichting Theaterplan is een stichting in Eindhoven die via musicals en muziektheaterproducties deelname aan theater bij jongeren wil bevorderen. Elk jaar produceert Theaterplan een grote musical met talentvolle jongeren én  kleinere werkplaats- en studioproducties.  Jungle Book Revisited heeft niets van doen met de brave tekenfilm van Disney uit 1967. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist , Theaterplan
 • Wat is bekend over het effect van culturele interventies op de integratie en participatie van volwassen statushouders? In opdracht van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) verrichtten Movisie en LKCA een verkennend onderzoek naar werkzame elementen van culturele interventies. Zij keken daarbij specifiek naar elementen die zijn gericht op het bevorderen van sociale contacten. LKCA , Movisie
 • Film, theater en andere culturele evenementen kunnen een belangrijk instrument zijn om neerslachtigheid te bestrijden. Hoe vaker cultuur geconsumeerd wordt, hoe verder het risico op depressies daalt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het University College London, die ongeveer tweeduizend mannelijke en vrouwelijke vijftigplussers gedurende een periode van ruim tien jaar hebben gevolgd. Express Business
 • Sluiting van musea en beknibbelen op bijvoorbeeld orkesten hebben een negatieve invloed op onze volksgezondheid.  Dat betoogt Radboudumc-neuroloog Bas Bloem. Hij doet dat met mede-auteurs schrijver Ilja Pfeijffer en de Zwitserse collega Paul Krack. Hun pleidooi voor een ruimhartig cultuurbeleid als fundament voor gezondheid is opgenomen in het prestigieuze kerstnummer van wetenschapsblad British Medical Journal (BMJ. De Gelderlander,  Radboud UMC
 • Brits onderzoek heeft geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd dat te veel schermtijd schadelijk is voor de gezondheid van kinderen. Wel moet er volgens de onderzoekers meer onderzoek gedaan worden naar het gebruik van digitale media onder kinderen. Entertainment Business

Erfgoed

 • Achterhaalde ideeën bepalen nog altijd het heersende discours over het koloniale verleden – vernieuwende en kritische geluiden ten spijt. Dat betoogt gastcolumnist Reza Kartosen-Wong, mediawetenschapper, UvA. De Volkskrant
 • Brabant Stoet is een kleine, reizende expositie die een beeld geeft van de lopende en rijdende cultuur in Noord- en Vlaams- Brabant. De expositie is te zien tot 17 maart in CUBE, het nieuwe onderwijsgebouw van de Tilbrugse universiteit, en beklemtoont dat tradities niet oubollig zijn, maar juist levendig en zichzelf vernieuwend. Univers
 • IVN Natuureducatie gaat recreatieondernemers langs de Zuiderwaterlinie, waartoe de vestingsteden Bergen op Zoom en Steenbergen behoren, een cursus aanbieden om hun klanten beter te informeren over de eeuwenoude verdedigingslijn. BN – De Stem
 • De twintigste eeuw is niet mild geweest voor liefhebbers van monumentale gebouwen in Oss. Tijdens een fotolezing in het Stadsarchief wordt de balans opgemaakt. Brabants Dagblad

Bibliotheken

 • Tijdens het webinar ‘Design Thinking voor bibliotheken’ op 23 januari  laat Expeditie Anton, het innovatieteam van Bibliotheek Eindhoven, zien hoe bibliotheken gebruikers kunnen betrekken bij het innoveren en vernieuwen van de bibliotheek. Belicht wordt onder andere op welke manier de onlangs vertaalde toolkit: ‘Design Thinking for Libraries’ ingezet kan worden en er wordt tevens ingegaan op de praktijkervaringen van Expeditie Anton in Eindhoven. Bibliotheekblad
 • Met de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in 2015 werd de KB bevoegd om subsidies te verlenen t.b.v. de in artikel 9 Wsob genoemde taken van de KB. Dit gebeurt op basis van een Subsidiereglement dat de werkwijze, procedure, de bij subsidieverlening te hanteren criteria en de aan de subsidieontvanger op te leggen verplichtingen beschrijft. Het Subsidiereglement uit 2015 is nu herzien en wordt vervangen door het Subsidiereglement 2019.  KB , Officiële Bekendmakingen
 • Dit jaar bestaat de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) twintig jaar. De digitale bibliotheek zal dit jaar via verschillende kanalen aandacht besteden aan dit jubileum. Bibliotheekblad
 •  ‘Een bieb die bij een wereldstad hoort’, ‘een paleis’, ‘overweldigend’, ‘een betoverend doolhof vol boeken’ en ‘het overtreft alle verwachtingen’. In de LocHal in de Tilburgse Spoorzone is de nieuwe bibliotheek open en superlatieven schieten tekort om het te beschrijven. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek Heusden werkt samen met de gemeente Heusden aan een toekomstplan. Wat wil ze, wat gaat ze doen en hoe. Sergei Versteeg is de nieuwe directeur. Hij stapte in op een moeilijk moment. Brabants Dagblad
 • Met ingang van 1 januari 2019 is de bibliotheek in Baarle-Hertog als eerste Vlaamse bibliotheek volledig boetevrij. Dit is het gevolg van een op 21 december ondertekende grensoverschrijdende administratieve afspraak tussen de gemeenten Baarle Hertog en Baarle-Nassau en Bibliotheek Theek 5 voor de jaren 2019 -2022. Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie