Trends & ontwikkelingen 11 juli 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • Minister Bussemaker geeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda. Aan de hand van voorbeelden wil zij laten zien ‘hoe de cultuursector zelf initiatieven ontplooit om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en hoe vanuit andere sectoren een beroep gedaan wordt op de specifieke kwaliteiten, werkwijze en ervaring van de cultuursector.’ Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, VNG
 • Anderhalf miljoen voor kunst. Mits die direct aantoonbaar nuttig is. Commentaar van Wijbrand Schaap opde kamerbrief van minister Bussemaker. Cultureel Persbureau
 • De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. LKCA
 • Staatssecretaris Dekker neemt het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken niet over om de kunstvakken ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl samen te voegen. Volgens hem ontbreekt hiervoor het draagvlak in het veld, met name in de universitaire wereld. LKCA
 • Minister Bussemaker stuurde de Eerste en Tweede Kamer een brief bij het advies van de Raad voor Cultuur over de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs. Rijksoverheid.nl
 • De Raad voor Cultuur adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd. Maar de Raad geeft de vaste boekenprijs een laatste kans om zich te bewijzen. Cultuur.nl, NRC
 • De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak reageert op de suggestie van de Raad voor Cultuur dat nooit is vastgesteld of de Wet op de vaste Boekenprijs werkt. Volgens de KVB zijn de bevindingen van het recente onafhankelijke onderzoek door bureau Ape/Dialogic duidelijk Uit het Ape/Dialogic onderzoek blijkt dat in Nederland sprake is van een blijvend pluriform aanbod aan boeken, ook in het literair/culturele segment. Koninklijke Boekverkopersbond
 • Erfgoedvereniging Bond Heemschut stuurt minister Bussemaker een brief over de nieuwe Erfgoedwet. De vereniging is in beginsel positief over het opstellen van een wet voor al het erfgoed, maar heeft enige kanttekeningen. Erfgoedstem
 • De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees en _zkan Gšlpinar tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Cultuur.nl
 • De provincie Gelderland gaat 1 miljoen euro extra uittrekken voor cultuur. Omroep Gelderland
 • De provincie Gelderland vindt het belangrijk ondernemers inde creatieve sector te ondersteunen en doet dit onder andere met de nieuwe subsidieregeling ‘Collectief onderzoek/creatieve sector’. De regeling loopt van 1 juli tot en met 30 september 2014. Provincie Gelderland
 • Een meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad heeft zijn fiat gegeven aan de cultuurbezuinigingen in de stad. Maastricht bezuinigt in 2015 500.000 euro, de drie jaren daarna elk jaar 750.000 euro. De Limburger

cultureel ondernemerschap

 • Op 1 december 2014 organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur in Beeld 2014: de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie. Met dit jaar het thema In Beweging. Net als voorgaande jaren, kan een deelnemer bijdragen aan de inhoud van het programma. Cultuurinbeeld.com
 • Making your life as artist. Een hulpboek om een artistieke loopbaan te ontwikkelen. PDF is gratis. Fringearts.com
 • Creatieve professionals zijn van groot belang, juist ook om innovatie te stimuleren in domeinen rondom hun eigen discipline en professie. Rotterdamse lector Paul Rutten pleit daarom voor meer verbindingen van de creatieve industrie met andere maatschappelijke sectoren. Scienceguide.nl
 • Gestimuleerd door de crisis gaan steeds meer partijen vraaggericht werken. Dat geldt zeker ook voor architecten. Co-creatie is ‘hot’, volgens Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio. Wat is er nou mooier dan het bedienen van woonwensen die er onder mensen leven, zodat zij daar zelf gelukkig van worden? BNA
 • Zelf een eigen tentoonstelling samenstellen, die dan ook nog eens in zes bekende musea is te zien. Vanaf oktober kunnen mensen de website www.mixmatchmuseum.nl in de collecties van de instellingen duiken en een expositie naar eigen smaak samenstellen. Mixmatchmuseum
 • Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff hebben afgesproken dat de collectie van het museum onderdeel gaat uitmaken van de lesmethoden geschiedenis en levensbeschouwing. Inct.nl
 • Woensdag 25 juni j.l. vond de laatste progress meeting plaats van de deelnemers aan het Green Film Making Project. Een verslag. Trouw
 • Thekla Reuten is filmactrice.Daarnaast is ze ambassadeur van het Green Film Making Project. Een gesprek over duurzaam filmproduceren. Greenfilmmaking.nl
 • In 2013 is KORT!, het samenwerkingsproject van het Nederlands Filmfonds, NTR, Mediafonds en CoBO, gekoppeld aan het Green Film Making Project (GFMP).Er bleek dat er behoefte is aan praktische ondersteuning op het gebied van duurzaam produceren. Om hieraan tegemoet te komen heeft het Nederlands Filmfonds besloten een pilotproject van twee jaar voor een Sustainability Manager mogelijk te maken. Filmfonds
 • Wie zou moeten bepalen welke muziek er te horen is? Oftewel: wie zijn de programmeurs van de toekomst? Verslag van hetdebat Voor de muziek uit in het BIM huis in Amsterdam. Fonds Podiumkunsten
 • De exploitatie van Nederlandse poppodia staat onder druk. Hierdoor kunnen podia de maatschappelijke verwachtingen slechts in beperkte mate waarmaken. Dit stelt organisatiestrateeg Thomas van Dalen die in opdracht van de VNPF een onderzoek uitvoert naar de rol en betekenis van de poppodia en -festivals bij talentontwikkeling. Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In maart 2014 riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd, aan de hand van de open oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad. Uit 38 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in maart 2014 ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Uit 29 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens het Seoul Design Festival, van 26 tot 30 november 2014. Dien uiterlijk 31 augustus een voorstel in. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In oktober schrijft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Salone del Mobile 2015 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan, een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het fonds roept ontwerpers op om innovatieve voorstellen in te dienen voor de presentatie van hun werk op deze beurs. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Zes KIEM-projecten gehonoreerd voor samenwerking in de creatieve industrie. NWO
 • Tot en met 1 oktober kunnen kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten, curatoren en schrijvers zich aanmelden voor een werkperiode aan de Jan van Eyck Academie. Deelnemers kunnen bij het Mondriaan Fonds een Beurs Praktijkverdieping Postacademische Instellingen aanvragen Mondriaanfonds
 • Documentairemakers, omroepen en producenten kunnen jeugddocumentaires insturen voor de Mediafondsprijs Kids & Docs 2014. Deze prijs kent het Mediafonds toe aan de beste jeugddocumentaire van het afgelopen jaar. De winnaar ontvangt € 15.000 om een nieuwe jeugddocumentaire te ontwikkelen. Mediafonds
 • Het Mediafonds wil met de LEF regeling meer ruimte cre‘ren voor aanvragen waarin experiment, vernieuwing en artistiek onderzoek in de documentaire centraal staan. Denk aan idee‘n/plannen waarin de grenzen van het genre documentaire opgezocht worden, waar conventies doorbroken worden en disciplines overstegen en vermengd worden. Mediafonds
 • Het Nederlands Filmfonds stimuleert in 2014 wederom de productie van twee Nederlandse artistieke cross over films: auteursfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken waarbij de bezoekersprognose voor Nederland minimaal 50.000 bezoekers of meer is. Filmfonds
 • Herhaalde oproep – 15 augustus 2014 is de uiterste indiendatum voor het indienen van speelfilmprojecten voor een bijdrage in het ontwikkelingstraject van Nederlandse regisseurs, die in de afgelopen 10 jaar met een speelfilm zijn geselecteerd voor een Internationaal filmfestival. Filmfonds
 • In het kader van deregeling Nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten kunnen producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Deadline is 20 augustus. Fonds Podiumkunsten
 • Werkbeurzen compositie hebben als doel de artistieke ontplooiing van componisten te bevorderen en daarmee om de podiumkunsten te stimuleren. Eerstvolgende deadline is 27 augustus. Fonds Podiumkunsten
 • De crisis dwingt Jacques de Leeuw, oprichter van het uitgeversconcern Audax, de kam te halen door sponsoractiviteiten van de Stichting Jacques de Leeuw. Literatuurplein
 • Kickstarter is een crwodfundingplatform dat de kracht van online media aantoont.Waarom slaagt soms een fantastisch project er niet in genoeg funding te krijgen en halen anderen gemakkelijk hun doel? Frankwatching
 • Aan geld dat een investering zoekt is geen gebrek, zeggen beleggers, maar monumentaal vastgoed als beleggingsoptie vraagt nog wel om een nadere kennismaking. Herbestemming.nu

cultuurnieuws; nederland

architectuur en vormgeving

 • Het 3D-geprinte Landscape House van Jan Jaap Ruijssenaars wordt werkelijkheid. Het huis zal verrijzen op een nader te bepalen locatie in Amsterdam, zoals bijvoorbeeld de Zuidas, en wordt een onderkomen voor tijdelijke exposities met kunst uit diverse musea. De Architect
 • Platform VOER was 22 – 26 mei in ‘s-Gravenhage aanwezig bij de Week van het Lege Gebouw – een leegstandsworkshop met deelnemers van 15 verschillende opleidingen – en maakte een digitaal verslag van de workshopweek. Net zoals vorig jaar is ook de interdisciplinaire werkwijze van studenten onderzocht. Platform Voer
 • Eersteeditie van Fashion Festival Arnhem overtreft alle verwachtingen. Fashion United

beeldende kunst

 • Sachi Miyachi wint Theodora Niemeijer prijs 2014. Stedelijk van Abbemuseum
 • Op 20 juli opent in het Stedelijk Museum in Amsetrdam de expositie Bad Thoughts – Collectie Martijn en Jeannette Sanders. Martijn van Nieuwenhuyzen, curator hedendaagse kunst, bekend met de collectie en de verzamelaars, doet verslag. Stedelijk Museum
 • Tijdens de TENT Academy Awards wordt het beste audiovisuele werk gekozen van alle afstuderende studenten aan kunstacademies in Nederland, en dit jaar ook uit Finland. De vraag die je als kritische kijker natuurlijk moet stellen bij een award show voor kunst is waartoe een dergelijk spektakel dient. Tubelight.nl
 • Genomineerden New Talent Photography Award 2014 bekendgemaakt. ING

film

 • Filmkrant en EYE in Amsterdam organiseren wederom een workshop filmkritiek voor jonge filmjournalisten die meer ervaring op willen doen en zich eens over een wat langer stuk willen buigen. Filmkrant

kunstonderwijs

 • Een van Europa’s grootste architectuuropleidingen, TU Delft, is op zoek naar een nieuwe decaan. Met maar liefst 3000 studenten, bijna 500 medewerkers, krimpende budgetten en de druk om internationaal te excelleren is het decaanschap een veeleisende functie. Archined.nl
 • Design Academy Eindhoven (DAE) biedt studenten vanaf komend studiejaar een afstudeerrichting binnen een nieuwe afdeling aan: Food Non Food. Deze stap is ingegeven door de groeiende interesse voor eten, zowel binnen als buiten de academie. Marije Vogelzang is hoofd van de nieuwe afdeling Food Non Food. Dezeen.com
 • De Fotoacademie, een particuliere HBO-opleiding, sluit in september drie van de vier scholen. Studenten in Eindhoven, Rotterdam en Groningen moeten hun opleiding voortzetten in Amsterdam. PhotoQ
 • De Amsterdam Film School leidt studenten gedurende een periode van zes of twaalf maanden op tot allround filmmaker. Alle docenten zijn professionals uit de Nederlandse filmwereld, zoals Hans Scheepmaker en Saskia Vredeveld. Emjay Rechsteiner wordt rector. Holland Film Nieuws
 • Documentairemakers naderen dicht tot hun onderwerp, fictiemakers geven om het lot van hun personages. Lichting 2014 van de Nederlandse Filmacademie wil niet de maatschappij, maar persoonlijke verhalen laten zien. Filmkrant

cultuureducatie en -participatie

 • Volgens Duits onderzoekgaat er een positieve werking uit van het maken van kunst op de gezondheid van het brein. Hyperallergic.com
 • De Vernieuwingscommissie CKV ontwikkelt een nieuw examenprogramma voor het vak. Uitgangspunten bij de opdracht zijn: meer ruimte voor de scholen, een kwaliteitsimpuls, een duidelijke stofomschrijving en innovatie. Wat vindt een docent? LKCA

e-culture

 • Nederlands Uitgeversverbondspant een kort geding aan tegen platform voor de handel in tweedehands e-books Tom Kabinet.Inct.nl, De Volkskrant

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Een meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met de oprichting van cultuurfonds Brabant C. Daarmee krijgt Brabant een fonds dat kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau en uitstraling mogelijk moet maken. Brabant.nl, Brabant.nl, Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant denkt er over om een ‘Open Essentdag’ te organiseren om aan de bevolking te laten zien hoe de miljarden uit de verkoop van het energiebedrijf worden besteed. Omroep Brabant

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda ziet voorlopig geen reden om de kiosken op het centraal station van Peter Struycken te behoeden voor sloop. Breda Vandaag
 • Gebouw F, het centrum voor architectuur, stedenbouw en landschap in Breda dat in maart 2000 is opgericht, moet haar werkzaamheden be‘indigen. Bredase wethouder noemt het ‘heel spijtig’ dat Gebouw F zelf haar faillissement heeft moeten aanvragen. Gebouw F, Breda Vandaag
 • Eerste kadernota nieuwe coalitie in Eindhoven goedgekeurd. In deze nota,waarin het financi‘le meerjarenbeleid wordt beschreven, staat onder meer dat er een nieuwe cultuurstichting komt die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het Eindhovense cultuurbeleid. Eindhovens Dagblad
 • De exploitatie van het Natlab in Eindhoven is ‘te link’ zolang de gemeente niet voor een financi‘le buffer voor de cultuurinstelling zorgt.Eindhovens Dagblad
 • Het Eindhovense mannenkoor La Bonne EspŽrance isbenoemd tot immaterieel erfgoed van de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Hans Vermeeren, eindredacteur ED, over de kwestie rondom de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • D66-fractie stelt vragen over de situatie rond De Cacaofabriek aan het Helmondse college van B&W. Eindhovens Dagblad
 • Stadsboerderij wint (onoffici‘le) verkiezing ‘polloods’ inzake invulling polygonale loods Spoorzone Tilburg.Brabants Dagblad

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Best geeft gehoor aan de wensen van bewoners van de oude fabriekswijk Batadorp. Zij behouden ook na de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht veel vrijheid voor aanpassing van hun huis en tuin. Eindhovens Dagblad
 • Werkgroep Behoud de Bieb in Deurne heft zich op. Eindhovens Dagblad
 • De vrijwilligers van theater De Schuur in Zevenbergen zijn boos op het college van B en W, die blijkbaar niet van het bestaan van het theater weet. BN-De Stem
 • Muziekleraren van de Osse Muzelinck zijn niet van plan om 35 procent van hun loon in te leveren. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de ondernemingsraad (OR) dat door zo’n salarisvermindering ‘het team van docenten uit elkaar valt en het fundament onder de Muzelinck wordt weggeslagen’ Brabants Dagblad
 • De vier oppositiepartijen in Oss roepen de vier coalitiepartijen op om het besluit over het dossier herziening kunst- en cultuurvisie uit te stellen. Brabants Dagblad
 • Gemeente Reusel-De Mierden gaat over naar individuele subsidi‘ring van muzikale en culturele vorming, het zogenoemde ‘rugzakmodel’. Eindhovens Dagblad
 • Meerderheid van de Roosendaalse gemeenteraad steunt de plannen voor de binnenstad van Riek Bakker. BN-De Stem
 • Met een start- of voorbereidingssubsidie van 62.000 euro is de cultuurcluster die de betrokken partijen aan het Tongerloplein in Roosendaal voor ogen staat, weer een stap dichterbij gekomen. Twee partijen in de gemeenteraad hebben er vragen bij. BN-De Stem, BN-De Stem
 • De genomineerden voor de Roosendaalse Rabobank Cultuurprijs zijn bekend. BN-De Stem
 • Het onderzoek naar de aanpassing van het Vestzaktheater gaat zo’n 45.000 euro kosten. Beroering in de gemeenteraad van Son en Breugel. Eindhovens Dagblad
 • Udense gemeenteraad gebruikt meevaller 2013 voor minder bezuinigingen. Brabants Dagblad
 • Culturele organisaties Noordkade Veghel spelen een belangrijke rol in het festival Fabriek Magnifique datop 11, 12 en 13 juli plaatsvindt. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek de Meierij kan volgens de Vughtsewethouder Wilbert Seuren alsnog een korting op de subsidie tegemoet zien. De reden hiervan is het terugtrekken uit het project DePetrus. Brabants Dagblad
 • Voor het geval het alsnog mis zou gaan met de plannen rondom de Petruskerk in Vught kan het Vughts Museum terecht op de huidige locatie van de bibliotheek, aan de Dorpsstraat. Brabants Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

algemeen

 • Cultuurnacht Tilburg gaat verder als TilburgvoorCultuurNACHT. Tilburg.com
 • De organisatie van Fabriek Magnifique in Veghel moet elke euro omdraaien, het regent klachten, ook van artiesten. Brabants Dagblad

architectuur en vormgeving

 • De ChassŽ Parking in Breda wordtvier keer per jaar ingericht als expositieruimte. Breda Vandaag

beeldende kunst

 • Preparture roept ondernemende beeldend kunstenaars op. Prepare to participate. ‘Voor wie de behoefte deelt om verandering teweeg te brengen in het huidige kunstenlandschap.’ Locatie kunstencluster Wll Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Preparture.nl
 • Twee exposities van het Stedelijk van Abbemuseum door de AICA genomineerd voor de beste tentoonstellingen van 2011-2013. AICA Nederland
 • In het kader van het Tilburgse project Beyond Borders, een onderzoek naar de betekenis van die Eerste Wereldoorlog, is een kunstwerk geplaatst in de Spoorzone. Brabants Dagblad, Grenzeloos Tilburg
 • De expositie ‘Bloemen en granaten’in museum Jan Heestershuis in Schijndel, laat zien hoe het leven eruit zag tijdens de Tweede Wereldoorlog door de ogen van kunstenaars uit Schijndel. Brabants Dagblad

film

 • Het nieuwe Filmtheater aan de Heuvel in Oosterhout heeft een nieuwe programmeur. BN-De Stem

muziek

 • Het volledige programmavan November Music is bekend. De kaartverkoop voor het Bossche festival begint op 10 juli.Brabants Dagblad
 • Organisatie wil hiphopfestival Woo Hah! In Tilburg een vervolg geven. 3voor12.vpro.nl
 • Revolutionair instrument Rot8ion ingezet tijdens de eindshow op Extrema Outdoor. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

letteren

 • Eindhovense schrijfster en dichteres Kreek Daey Ouwens ontvangt de eerste Leo Herberghs Po‘zieprijs. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe boek van HŸlya Cigdem, De val van Mehmet, speelt, zoals haar debuut De Importbruid, weer tussen Tilburg en Turkije en behandelt opnieuw een groot aantal problemen waarmee de nieuwe Nederlanders geconfronteerd worden. Brabant Cultureel
 • De nieuwe stadsdichter van Veghel wordt bekend gemaakt op de eerste avond van het Veghelse foodfestival Fabriek Magnifique. Brabants Dagblad

muziek

 • Eindhovense rapper Miggs de Bruijn komt met uitstekende EP. 3voor12.vpro.nl

kunst in de openbare ruimte

 • Alle twaalf werken van Kunst aan de Maas klaar. Brabants Dagblad
 • Het kunstproject OOG gaat op 25 september officieel van start. Er komen vijf gigantische ogen te hangen aan kenmerkende gebouwen in de stad. Dichtbij.nl

kunstonderwijs

 • Marleen Verber, die afstudeert aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg, ontvangt de Leo XIII-prijs. Brabants Dagblad
 • Niek Hendrix bezocht de examenpresentatie van Fontys ABV, Tilburg. Lost Painters

cultuureducatie en -participatie

 • Bossche jongeren, amateurs en semi-professionals, tonen hun talenten tijdens ‘Opnieuw Applaus!’ in het Theater aan de Parade. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Steeds meer bibliotheken sluiten hun deuren noodgedwongen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer initiatieven van burgers voor elkaar. In ‘s-Hertogenbosch verschijnen er op verschillende plekken minibiebs, vogelhuisjes of zelfs boekenkasten vol met boeken die iedereen gratis mag lenen. In de wijk Maaspoort is sinds een halfjaar zo’n minibieb. Omroep Brabant

erfgoed

 • BOEi (de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) en Nico de Bont, specialist in restauratie en herbestemming, gaan samen loftwoningen in de Lakfabriek op het KVL terrein in Oisterwijk realiseren. Erfgoedstem
 • Het aantal bomen in Tilburg met het predicaat ‘monumentaal’ is bijna verdrievoudigd. Brabants Dagblad

recreatie en vrijetijdseconomie

 • De gezamenlijke Brabantse VVV’s tekenen een intentieovereenkomst met de nieuwe marketingorganisatie voor de Brabantse vrijetijdseconomie, VisitBrabant. Vrijetijdshuis
 • ANWB en Routebureau Brabant gaansamenwerking aan om de beleving en veiligheid van de fietser te verbeteren. Aan fietsliefhebbers wordt gevraagd om een beoordeling te geven over de Van Gogh Fietsroute. Vrijetijdshuis
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie