Trends & Ontwikkelingen 11 oktober 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar reactie op de motie Laan-Geselschap c.s. en de motie Geluk-Poortvliet over de conceptsubsidieregeling rijksmonumenten.  De minister stuurde de Tweede Kamer tevens haar reactie op de brief van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren en de Federatie Particulier Grondbezit. De brief gaat over de Subsidie instandhouding monumenten (SIM) en de nieuwe subsidieregeling. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Aartsen en Remco Dijkstra (beiden VVD) over het in Nederland houden van het vliegend erfgoed De Catalina. Rijksoverheid.nl   , Heemschut
 • Met het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft minister Ollongren namens de betrokken ministers richting aan hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan. We moeten meer combinaties maken van verschillende functies, beter kijken naar de mogelijkheden en eigenschappen van onze regio’s in heel Nederland en keuzes niet uitstellen. Het kabinet wil duurzame keuzes maken, daarbij economisch voorop blijven lopen en innovatieve kansen pakken. Met de Nationale Omgevingsvisie wil het kabinet een lange termijnvisie geven om de inrichting van Nederland in goede banen te leiden. Rijksoverheid.nl
 • Het Rijk en de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland tekenen deze week een convenant waarmee het Nedersaksisch een zelfstandig en volwaardig onderdeel van de Nederlandse taal wordt. Het Rijk belooft met het convenant het Nedersaksisch te beschermen en bevorderen. Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, de Noordoost-Veluwe, de Achterhoek en in Oost- en Weststellingwerf. NOS
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is erg blij met de keuze van het kabinet om het aantal combinatiefunctionarissen in Nederland uit te breiden vanaf 2019. Deze coaches zijn een belangrijke steun en stimulans voor met name kinderen en jongeren in achterstandswijken. Het kabinet vraagt hiermee aandacht voor ondersteuning van deze groep.  Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • De provincie Friesland trekt volgend jaar 6,1 miljoen euro uit voor cultuur, taal, onderwijs en sport. Dat heeft cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes  bekendgemaakt op de wekelijkse persconferentie van de provincie. Die 6 miljoen is vooral bestemd voor bestaand beleid.  De zogeheten ‘legacy’ van LF2018 valt buiten die gelden. Gedeputeerde Staten hebben daar 2 miljoen voor over, bij wijze van ‘overbruggingskrediet’. Omroep Friesland
 • Statenlid Marnix Bruggeman (SP) diende in mei 2017 al een motie in om te onderzoeken of er voor Noord-Holland een provinciaal stimuleringfonds voor lokale en regionale journalistiek kan komen. Bij een rondetafelgesprek in Haarlem blijkt het nog bij toezeggingen te blijven “een aantal stappen verder te komen”. Commissaris van de Koning Johan Remkes was niet enthousiast. Remkes stelde toen dat zo’n stimuleringsfonds eerder een taak van de rijks- dan provinciale overheid zou moeten zijn. Villamedia
 • Eens in de vier jaar produceert de Amsterdamse Kunstraad de Verkenning. Deze beschrijving van het culturele landschap en het culturele klimaat in de stad vormt de opmaat naar het Kunstenplan 2021-2024. Amsterdamse Kunstraad
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) voerde voor de zomer tien evaluatiegesprekken met instellingen in het Cultuurplan. De tien evaluatierapportages zijn afgerond en worden binnenkort aan de wethouder overhandigd. rrkc
 • Een programma met 100 tot 130 culturele activiteiten in 2019 en 2020 als follow-up van LF2018. Over een week of twee legt de Friese culturele sector dat op tafel. Kris Callens en Rimmer Mulder (Fries Museum) en Douwe Zeldenrust (Keunstwurk) kondigden dit in het Provinsjehûs aan. Ze vragen de regionale overheid erin te investeren. Niet de 2 miljoen die gedeputeerde staten vooralsnog reserveren voor 2019, maar 5 miljoen euro. En in 2020 nog een keer. Leeuwarder Courant
 • Nieuwbouw voor Museum Arnhem in de binnenstad is veel duurder en neemt waarschijnlijk meer tijd in beslag dan verbouwing en uitbreiding van het museum op zijn huidige locatie aan de Utrechtseweg. Dat blijkt uit een onderzoek dat Arnhem de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren door vier gespecialiseerde bureaus.  De kans dat het Arnhemse gemeentebestuur straks zal kiezen voor nieuwbouw in de binnenstad lijkt daarmee wel heel klein geworden. De Gelderlander
 • Het gemeentebestuur van Venlo  is van plan de subsidies voor amateurcultuur- en sportverenigingen vanaf 2020 af te bouwen en per 2022 af te schaffen. Het Kunstencentrum in Venlo moet vanaf 2020 een kwart van de huidige subsidie inleveren. Dit betekent een korting van 222.000 euro. Op het budget van Museum Van Bommel van Dam wordt de komende twee jaar 350.000 euro bespaard. Of deze kortingen daadwerkelijk doorgaan en in welke vorm wordt volgend jaar in samenspraak met de gemeenteraad besloten. De Limburger
 • Onlangs stemde het Europees Parlement voor een plan waardoor streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime ervoor moeten zorgen dat 30 procent van hun aanbod bestaat uit Europese films en series. Gaat de Nederlandse filmindustrie daarvan profiteren?  Volgens de Raad voor Cultuur is het belangrijk om verder te gaan dan het bepalen van een minimum aantal Europese films en series. De Europese landen krijgen ook de mogelijkheid om een heffing in te voeren voor streamingdiensten. Wordt zo’n heffing ingevoerd dan moeten bedrijven geld in een nationaal filmfonds storten. De Raad van Cultuur roept het kabinet op dit ook in Nederland in te voeren. RTLZ
 • Bob Geldof schreef een open brief aan Theresa May waarin hij waarschuwt voor de negatieve gevolgen voor de muziekindustrie bij het verlaten van de EU. De brief wordt gesteund door vele muzikanten, ook uit de klassieke muziek. Dazed   , Podium Radio 

 

noord-brabant

 • Statenmededeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, § 3 2019-2020. Er wordt subsidie verleend aan 10 culturele instellingen. De Adviescommissie professionele kunsten heeft conform de door GS verstrekte opdracht, geadviseerd over de subsidieaanvragen.  Brabant.nlBrabant.nl  ,  Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Statenmededeling Continueren Brabant C Fonds 2019 – 2022. Brabant.nl , Brabant.nl
 • In de laatste begroting van deze bestuursperiode ligt de focus op het goed afronden van het Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten in 2019 extra middelen uittrekken voor o.m. meer investeringen in het vastgoed van Van Gogh, rivierverruiming, de plannen voor Mindlabs, het zichtbaar maken van de Zuiderwaterlinie, en arbeidsmigratie. Voor het volgend provinciebestuur is daarnaast voldoende financiële ruimte vrijgemaakt om nieuwe, eigen beleidskeuzes te maken. Brabant.nl  , Binnenlands bestuur
 • Mededeling aan Provinciale Staten over MIPP MindLabs. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Het lijkt er sterk op dat het EDAH-museum toch niet ondergebracht gaat worden in het voormalige Van Gend en Loos-gebouw aan het spoor. Te duur, oordeelt het stadsbestuur van Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Er zijn twee kansrijke plannen voor de herontwikkeling van de voormalige Helmondse bibliotheek aan de Markt. Dat schrijft het stadsbestuur van Helmond aan de leden van de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • De Jacques Vriens Cultuurprijs werd uitgereikt door de in Helmond geboren en opgegroeide schrijver en theatermaker Jacques Vriens. Hij deed dat samen met de wethouder van Cultuur Antoinette Maas. De prijs is speciaal bedoeld voor jong talent van Helmondse bodem. Lava Hijzelaar (16) en het dansduo Jackie van de Pol (14) en Pam van Diepen (16) wonnen de prijs. Eindhovens Dagblad
 • Als het aan het college van B en W in ‘s-Hertogenbosch gaat er geen extra subsidie naar een groot  aantal organisaties en verenigingen. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad er over, maar het college heeft lang niet alle aanvragen voor extra subsidie gehonoreerd. En dat loopt uiteen van oranjecomités tot extra geld voor de fusie tussen bibliotheek, Muzerije en Babel. Brabants Dagblad
 • Werken aan een stad waar je gezond en gelukkig kunt zijn. Nu en in de toekomst, voor jong en oud.’ Dat is de kern van het Bestuursakkoord van het College in Tilburg.  Wat dit betekent voor 2019 staat in de programmabegroting. Tilburg
 • De gemeente Tilburg heeft een subsidie bij het Rijk aangevraagd om meer sport- en ook cultuurprofessionals te kunnen inzetten. De gemeente wil zoveel mogelijk kinderen op jonge leeftijd met sport en cultuur in aanraking laten komen. Naast de aangevraagde subsidie investeert de gemeente ook zelf om de extra professionals binnen te halen. Het gaat om een bedrag van 1 ton dat in de begroting van 2019 is opgenomen. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • De Tamoilprijs voor Kunsten en Letteren 2018, cultuurprijs van Bergen op Zoom,  gaat naar kunstenaar Annemarieke van Peppen uit Bergen op Zoom. Dat heeft de jury bekendgemaakt.
 • BN – De Stem , inlog vereist
 • Het Oertijdmuseum in Boxtel verdient een stevige subsidie. Dat vindt de VVD in Boxtel en Noord-Brabant, zij vragen hier ook in de landelijke politiek aandacht voor. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad in Etten-Leur moet zich opnieuw uitspreken over de financiering  van de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer. Dat is nodig omdat dit plan een stuk duurder uitvalt dan was voorzien toen de raad instemde met de plannen voor een nieuw cultuurcentrum. BN – De Stem
 • Schilder Arie Onnink wint de Halderbergse Cultuurprijs. BN – De Stem
 • Het ontwerp voor de nieuwbouw van het Van Gogh informatiecentrum Vincentre in Nuenen stuit op ernstige kritiek en op grote weerstand. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Nuenen vindt het onvoldoende. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Eindelijk lijkt er schot te zitten in het proces dat moet leiden tot een nieuw gemeenschapshuis voor Spoordonk. De onderhandelingen van dorpsvereniging ‘Hart van Spoordonk’ met het parochiebestuur over de aankoop van de kerk zijn vergevorderd. Brabants Dagblad
 • Er valt nieuw licht op de kwestie die PrO-wethouder Jan de Laat in Oisterwijk deed opstappen. De ambtenaar die een subsidie voor Tiliander en Den Boogaard eerder overmaakte, deed dat in opdracht van het vorige college. Brabants Dagblad
 • De kou is in Oisterwijk uit de lucht tussen het oude bestuur van Tiliander en de huidige directeur Ruud van Eeten. Het oude bestuur neemt genoegen met uitleg over ‘erfenis uit het verleden’. Brabants Dagblad
 • Er lag al een motie van oppositie klaar om wethouder Joop van Orsouw te dwingen tot meer openheid over het project Walkwartier in de Osse binnenstad. Die motie is wat hem betreft overbodig. Op 22 november wordt iedereen die belangstelling heeft bijgepraat tijdens een podiumbijeenkomst in het gemeentehuis. Brabants Dagblad
 • Als de Udense politiek financieel niet over de brug komt, is de kans groot dat in 2019 veel minder amateurclubs en scholen op het podium van Markant komen staan.  Clubs hebben al te horen gekregen dat ze volgend jaar rekening moeten houden met een veel hogere zaalhuur. Theaterdirecteur Jan Wouda pleit daarom voor een apart gemeentelijk fonds voor volkscultuur. Brabants Dagblad
 • Het voor Vught nieuwe sport- & cultuurstimuleringsproject ’Sjors Sportief & Sjors Creatief’ is goed ontvangen. Volgens Sportstimulering Nederland, de organisatie achter Sjors Sportief & Sjors Creatief, staat de teller al 865 inschrijvingen. Brabants Dagblad
 • De tijd dringt voor de culturele verenigingen in de voormalige Karwei aan de Eerste Zeine in Waalwijk. De plannen voor hun nieuwe onderkomen zijn vertraagd. Projectontwikkelaar Van Wanrooij zet juist vaart achter het plan voor een nieuw woonwijkje Tussen Zool en Zeine, waarvoor het Karwei-pand moet wijken. De bouw van de zestig woningen start naar verwachting komend voorjaar. Brabants Dagblad  , inlog vereist
 • De geplande restauratie van het bruggetje Jannezand in Hank gaat voorlopig niet door. Wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Werkendam, waar Hank onder valt, gaat eerst praten met Louis de Bot van Archiefkring Hank. De leden van de archiefkring kunnen zich niet vinden in de plannen. Ze hadden burgemeester en wethouders gevraagd het besluit te heroverwegen en voelen zich gesteund door, naar hun zeggen, vele dorpsgenoten. Omroep Brabant , Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vindt dat zzp’ers verplicht moeten worden om te sparen voor hun pensioen. Want anders dreigen er in de toekomst steeds meer ouderen in financieel zwaar weer te belanden omdat ze te weinig pensioen hebben opgebouwd. Maar wat vinden zzp’ers daar zelf van? NOS
 • Eddy van Wessel reikte 4 oktober  het NVF Beeldboek “Fotojournalistiek heeft een Prijs” uit aan Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid GroenLinks, Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie. Die dag werd in  de Tweede Kamer de wet Auteurscontractenrecht geëvalueerd. Een verslag. NVJ
 • Uit onvrede over de geringe deelname van vrouwen aan het ‘toekomstgerichte’  symposium van De Architect, organiseren Christine de Baan en Timo de Rijk op 21 november, een dag eerder : The Next Power of Dutch Architecture. De Volkskrant , inlog vereist
 • Fashion For Good zet zich op elk niveau in om de mode industrie circulairder te maken. Zo ondersteunt het innovators met speciale programma’s, deelt speciale kits op het gebied van duurzame productieprocessen gratis met merken en lanceerde de Fashion for Good experience, een museum in Amsterdam dat focust op innovaties in de circulaire mode. Fashion United
 • Louise Trotter vervangt Felipe Oliviera Baptista als creatief directeur van Lacoste. Louise Trotter is de eerste vrouwelijke creatief directeur in de geschiedenis van het 85-jarige merk. Haar eerste collectie zal tijdens de volgens editie van Paris Fashion Week getoond worden. Fashion United
 • Tientallen striptekenaars krijgen hun werk terug uit het failliet verklaarde stripmuseum Strips in Rotterdam. De curator wilde in eerste instantie de tekeningen alleen tegen betaling teruggeven, maar inmiddels hebben de partijen een regeling getroffen. NU.nl
 • Onlangs werd Museumcijfers 2017 gepubliceerd. Verschillende positieve ontwikkelingen voor het Nederlandse museumlandschap worden er belicht. Zo nam het aantal bezoeken opnieuw toe, hadden musea voor het eerst meer eigen inkomsten dan inkomsten uit subsidie, en maakt een museumbezoek voor steeds meer jongeren onderdeel uit van het onderwijscurriculum. Toch zijn er tussen alle ontwikkelingen door ook enkele cijfers die om aandacht vragen. Cultuurindex
 • ‘Het diversifiëren van de kunstsector heeft prioriteit, maar een beschrijving van het precieze hoe daarvan mondt vaak uit in vaagheden. Deels omdat er geen echte doelstelling te becijferen valt, want wanneer zijn een organisatie, een programma en een kunstcollectie divers genoeg, en bovendien, wat te doen met de mensen, agendapunten en kunstwerken die er al zijn? Maar deels ook door het knagende besef dat de kunsten zonder ingrijpen maar niet divers wilden worden. Wat in de huidige discussie ontbreekt is een antwoord op de vraag onder welke voorwaarden daar met rigoureus optreden nu verandering in kan komen.’ Roos van der Lint over de roep om diversiteit bij musea en fondsen. Groene Amsterdammer
 • Een kort verslag van het Museumcongres dat op 4 oktober jl. plaatsvond. Museumvereniging
 • Recent werd bekend dat Birgit Donker, Ruud Visschedijk opvolgt als directeur van het Nederlands Fotomuseum. Wat vinden Rotterdamse fotografen eigenlijk van het museum? Een advies aan Donker : Hef de gerichtheid op het medium fotografie op. Haal alle ‘lens-based’ kunst erbij. Vers beton
 • Uit de statistieken blijkt dat de opkomst bij de zeven grootste kunstinstellingen in Londen de afgelopen drie jaar met 6% is gedaald. Ondanks de groei van het toerisme. Hyperallergic
 • Bart Römer en Margo van der Valk gaven op 24 september bij Boekman een lezing over een inclusieve filmsector.  Een verslag. Boekman
 • Op 1 november start Jan van den Brink als nieuwe filmprogrammeur bij de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Verkadefabriek
 • Elk jaar zet het accountants- en advieskantoor PricewaterhouseCoopers in een nauwgezet verslag uiteen hoe de media- en entertainmentsector zich de komende vijf jaar economisch ontwikkelt. De nieuwe Global-editie die vorige week verscheen keek ook weer naar de situatie in Nederland. De opbrengsten uit kaartverkoop stegen in 2017 4,8% ten opzichte van een jaar eerder, van 288 miljoen euro naar 302 miljoen. We gaan nu gemiddeld 2.1 keer per jaar naar de film, het beste bezoekcijfers sinds 1987. Holland Film Nieuws
 • Microsoft heeft het bestaan van Project xCloud onthuld. In een blogpost meldt de platformhouder dat door deze streamingtechnologie consumenten overal en op elk device kunnen gamen. Entertainment Business
 • Kunstenpunt en Dutch Performing Arts starten een onderzoek naar de speelkansen van Belgische muzikanten in Nederland en omgekeerd. Wat gaat er goed, wat kan er beter, valt daar wat aan te doen, en is dat nodig? Journalist Dimitri Vossen van het tijdschrift Gonzo (circus) schoof mee aan de discussietafel en noteerde zijn bevindingen. Fonds Podiumkunsten
 • Amsterdam Dance Event (ADE) heeft de line up en de programmering rond. ’s Werelds grootste clubfestival en de belangrijkste zakelijke conferentie voor elektronische muziek heeft o.m. Jean-Michel Jarre en Nile Rodgers toegevoegd. Zij spreken tijdens de conferentie over hun carrière en gaan dieper in op de invloed van hun muziek op de hedendaagse muziekcultuur. Deze editie vormt ook het startschot van ADE 2.0, onder leiding van de nieuwe directeur Mariana Sanschotene, die van ID&T overkomt en officieel op 1 oktober in dienst is getreden. Entertainment Business ,  BUMA Cultuur
 • Denis Doeland roept bedrijven op om data op te nemen in hun bedrijfsbalans. In zijn nieuwe boek Digitaal Vermogen, de kracht, macht en potentie van elke organisatie legt de voormalig ID&T-er uit waarom de relatie met klanten en fans van levensbelang is voor bedrijven en artiesten. DJ’s Sam Feldt en Hardwell maken al gebruik van zijn theorie, die waarde toekent aan het potentieel van hun fanbase. ddmca
 • Op 6 oktober startte de campagne “Ben je oké?”. De campagne roept mensen op om uitgaan samen leuker en veiliger te maken vanuit een positieve insteek. De campagneboodschap is: Zie je ongewenst seksueel gedrag? Vraag dan aan degene die het overkomt: “Ben je oké?”. Voor de ontwikkeling van deze campagne heeft Rutgers de handen ineen geslagen met de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), Celebrate Safe en NO THANKS! Rutgers , vnpf , Brabants Dagblad
 • Festival Mundial stopt. Festival Mundial , Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Festival Muziek op de Dommel in Eindhoven houdt op te bestaan. Het gratis toegankelijke evenement blijkt financieel niet langer levensvatbaar. Eindhovens Dagblad
 • IFPI heeft het ‘Music Consumer Insight Report 2018’ gepubliceerd. Dit rapport onderzoekt de manieren waarop muziek wordt geconsumeerd in de 20 grootste muziekmarkten in de wereld, waaronder Nederland. Het onderzoek is gedaan bij muziekconsumenten tussen de 16 en 64 jaar. Enkele conclusies : streaming is bijna alom vertegenwoordigd,  consumenten zijn betrokken bij lokale muziekgenres, meer dan een derde (38%) van de consumenten verkrijgt muziek via inbreuk makende methoden. nvpi , Entertainment Business
 • Spotify gaat een dienst lanceren waardoor iedereen die podcasts maakt makkelijk hun publicatie kunnen gaan verspreiden. inct
 • De UvA en het LKCA hebben in gezamenlijkheid een onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoe professionele podiumkunstgezelschappen zich in Nederland positioneren binnen de cultureel-maatschappelijke infrastructuur, en welke functies zij zichzelf in dit veld toedichten. Zeven gezelschappen zijn in het kader van dit onderzoek bevraagd: Maas theater en dans, Wunderbaum, Theater Utrecht, DOX, Artemis, Toneelgroep Oostpool, Het Houten Huis. NAPK-directeur Yolande Melsert nam op 2 oktober het eerste exemplaar van de publicatie in ontvangst. LKCA   , LKCA
 • Mastodont of beginneling, iedereen kan een theatervoorstelling maken, poneert Dirk Bruinsma, artistiek leider van PeerGrouP. In of met het dorp, of samen met een aantal professionals. Wat zijn de drie succesfactoren van publiekstrekkers als Het Pauperparadijs en Maalkop? Voorproefje: diepgewortelde regionale verhalen doen het goed. LKCA
 • De leden van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) hebben opnieuw gestemd op hun favoriete Nederlandse theater. In de categorie kleine theaters zijn genomineerd: Diligentia, Theater Speelhuis, Westlandtheater De Naald en Theater Walhalla. Kanshebbers in de categorie grote theaters zijn DeLaMar Theater, Theater De Meervaart, Amphion, Parktheater, Theater aan het Vrijthof, Nieuwe Luxor en Theater De Stoep. Op 19 november maakt de vereniging  bekend welke twee theaters in 2018 de titel ‘Theater van het Jaar’ verdienen. vvtp
 • Interim-directeur Gijsje van Honk van het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch over de toekomst. Brabants Dagblad  , inlog vereist

Cultuurmarketing

 • Met de opkomst van social media en user generated content is er een nieuw soort celebrity ontstaan: de influencer. In de kunst- en cultuursector worden influencers in toenemende mate ingezet als onderdeel van marketingcampagnes. Influencers zijn er in verschillende soorten en maten. Maar welk type past het beste bij jouw organisatie? Cultuurmarketing
 • De Museumkaart zit in de lift. In de afgelopen vier jaar is het aantal houders met 35 procent gestegen naar 1,35 miljoen. Wat is de verklaring achter de stijgende populariteit van dit museumabonnement? NU.nl
 • Op 15 oktober gaat de VOB door met de positioneringscampagne ‘De Bibliotheek maakt je rijker’. We bouwen verder met het thema Fantasierijk. De campagne richt zich op (groot-)ouders van kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar en staat voor de koppeling van de bibliotheek aan het belang van voorlezen. VOB
 • Waarom levert een brainstorm vaak zo weinig nieuwe en bruikbare ideeën voor een organisatie op? Op deze vraag geeft Lisa van Noorden, eigenaar van trainingsbureau Versdenkers, een antwoord. Van Noorden laat  zien hoe een team voor een succesvolle brainstorm is samengesteld. Cultuurmarketing

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren die behoren tot de top van de creatieve industrie op om een projectaanvraag in te dienen voor een internationaal project. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking en presentatie met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Met de Open Oproep Talentontwikkeling Internationale Context stimuleert het fonds de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers die een bijzondere samenwerking aangaan met een buitenlandse partner. Dit is de eerste oproep in een serie van drie die elk najaar tot en met 2020 wordt uitgeschreven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met het extra budget dat onlangs door het kabinet beschikbaar is gesteld, kan het Mondriaan Fonds de richtlijn voor kunstenaarshonoraria de komende twee jaar verder stimuleren. Instellingen die de richtlijn toepassen, kunnen een gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de honoraria die zij betalen aan beeldend kunstenaars. Mondriaan Fonds
 • Op 18 oktober wordt de Prix de Rome Architectuur 2018 uitgereikt in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Tegelijkertijd vindt de opening plaats van de tentoonstelling met het werk van de vier genomineerden. De winnaar van deze belangrijke prijs ontvangt een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode van drie maanden bij de American Academy in Rome. De genomineerden die in aanmerking komen voor de Prix de Rome Architectuur 2018 zijn: Alessandra Covini / Studio Ossidiana, Bram van Kaathoven, Katarzyna Nowak en het duo Rademacher de Vries. Mondriaan Fonds
 • Sinds 2011 werkt het Mondriaan Fonds samen met Fonds Kwadraat. Als onafhankelijke stichting verstrekt Fonds Kwadraat rentevrije leningen aan kunstenaars, fotografen en ontwerpers. Door de samenwerking is er een extra mogelijkheid voor kunstenaars om hun werk te financieren. De eerstvolgende deadline voor het aanvragen van een lening is 18 november. Mondriaan Fonds
 • Davida de Hond, programmamaker bij het CODA Museum in Apeldoorn is het Museumtalent van 2018. De prijs is 4 oktober op het nationaal Museumcongres in Den Haag uitgereikt door Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW. Davida krijgt een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject aangeboden door het Mondriaan Fonds ter waarde van vijfduizend euro. Mondriaan Fonds
 • KORT! is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van de NTR, het Filmfonds, het NPO-fonds en CoBO om nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen de kans te geven om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken. KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend. Deadline is 27 november. Filmfonds
 • De laatste One Night Stand-serie gaat dit jaar van start. Dit project van de publieke omroep en diverse fondsen om talent te stimuleren levert vaak sterke films op. Hoe kan het dan dat de stap naar een speelfilm vaak zo groot blijkt? In 2019 maakt de titel One Night Stand plaats voor Centraal.  vpro cinema
 • In de derde subsidieronde van 2018, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van € 955.000 (excl. indexatie) besteed; 49 projectsubsidieaanvragen van 47 auteurs konden door het Letterenfonds worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 10.400 tot € 46.800. Deze bedragen zijn inclusief 4% indexatie als compensatie voor gestegen kosten van levensonderhoud. Letterenfonds
 • De regeling internationalisering van het Fonds Podiumkunsten ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. Een overzicht van de toekenningen, 3e ronde 2018. Fonds Podiumkunsten
 • De tweede editie van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs is uitgereikt aan Emmen. Deze gemeente heeft zich met partners K&C Drenthe, De Kunstbeweging, Treant Zorggroep, Athomefirst en Welzijn Sedna, het beste als Age Friendly Cultural City ontwikkeld. Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte in 2016 het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ om gemeenten aan te moedigen om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen te verruimen en te verduurzamen. Het BNG Cultuurfonds vond dit ook van belang en besloot daarom de prijs, ter waarde van 20.000 euro, in het leven te roepen. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De ronde Smart Culture – Kunst en Cultuur van NWO  is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. De onderzoeksonderwerpen kunnen betrekking hebben op de hele breedte van de culturele en creatieve keten; van creatie tot productie en receptie met specifiek aandacht voor de maker. De call staat open voor ervaren onderzoekers (WO en HBO). Deadline 5 februari 2019.  NWO
 • Oproep voor ondernemers om (technologische) producten in spelvorm oftewel games te ontwikkelen die mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes. Het gaat om hulpmiddelen die patiënten in het dagelijks leven thuis, in de buurt, op school, op het werk of tijdens hobby’s kunnen gebruiken. Tot en met 14 november 2018 kan men een projectvoorstel indienen. Op 18 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst over deze call bij het ministerie van EZK. RVO
 • De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de MEDIA-oproep voor Video Games (call 24-2017). Voor deze oproep werden 132 aanvragen ingediend. 30 aanvragen werden geselecteerd voor een totaalbedrag van 3.719.720 euro. Uit Nederland kwamen 5 aanvragen, maar geen enkele aanvraag werd gehonoreerd. Creative Europe Desk
 • Dankzij een financiële bijdrage uit de Makersregeling van de Provincie Noord-Brabant, heeft de Stichting Cultuur Eindhoven een extra bedrag van €130.991 vrij kunnen maken voor het Snelgeldfonds dit jaar. Vanaf eind augustus worden er weer aanvragen ingediend. Momenteel zijn er  in totaal 27 aanvragen ontvangen. Er is nog ruim €100.000 te verdelen.  Een subsidie, tot een maximum van €3000 kan dus nog steeds worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van presentatie, onderzoek en productie door creatieve makers.  Cultuur Eindhoven
 • De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars. De prijs is de grootste particuliere kunstprijs van Nederland en is sinds 1966 uitgereikt aan 144 kunstenaars. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 4.500. Voor de winnaars wordt bij de prijsuitreiking een tentoonstelling georganiseerd in Arti et Amicitiae en een catalogus uitgegeven. De kandidaten voor de prijs worden door kunstopleidingen voorgedragen.De prijswinnaars zijn bekend. Buning Brongers
 • De &Award is een prijs voor een project of instelling dat zich inzet voor inclusiviteit. Met deze prijs wil  men organisaties stimuleren om meer werk te maken van inclusiviteit binnen hun organisatie. Ben je of ken je een instituut, een organisatie, een bijzonder project dat met succes stappen heeft gezet om cultuur en creativiteit inclusief te maken?  Aanmelden kan tot 6 november.  Prijs is gedoteerd met  €25.000. Cultuurencreatiefinclusief
 • De RAAK Stimuleringsprijs 2018 is gewonnen door het Verzetsmuseum Amsterdam. Het museum ontvangt 30.000 euro, advies van een specialist en materiaal om een toegankelijke tentoonstelling voor slechtzienden en blinden te realiseren. De RAAK Stimuleringsprijs is in 2016 in het leven geroepen door het Oogfonds, Stichting Dedicon en het Van Abbemuseum om Nederlandse musea te inspireren een programma te ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking. Museumtijdschrift
 • De Vlaamse schrijver Peter Verhelst is de eerste winnaar van de Sybren Poletprijs, een onlangs in het leven geroepen oeuvreprijs voor experimentele Nederlandstalige schrijvers. De Sybren Poletprijs zal elke drie jaar door een jury worden toegekend, waarbij de winnaar 35.000 euro krijgt. NOS
 • Lenny Peeters wint De Bronzen Uil 2018 met ‘Dochter’. De Bronzen Uil is nu de grootste literaire onderscheiding voor een Nederlandstalig literair debuut in Vlaanderen, door de samenvoeging met de provinciale Debuutprijs, die de voorbije jaren werd uitgereikt bij de opening van de Boekenbeurs. Het prijzengeld voor de winnaar is daarbij verhoogd van 5.000 naar 7.000 euro. Boekenoverboeken
 • De Prix Madeleine Margot 2018 is toegekend aan de Groningse Peppie Wiersma. Dat heeft de société Gavigniès bekend gemaakt. Aan deze oeuvreprijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden. Wiersma ontvangt de prijs onder meer voor haar persoonlijke verdiensten als uitvoerend musicus en voor de wijze waarop zij invulling geeft aan haar werk als artistiek directeur van het mede door haar opgerichte collectief LUDWIG. Gavignies
 • Molen De Lastdrager uit het Noord-Hollandse Hoogwoud is de winnaar geworden van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018. De Hollandsche Molen maakte dit bekend tijdens het jaarlijkse Molenfeest dat deze keer in Ede werd gehouden. De molen wist 9.076 stemmen te verzamelen en sleepte daarmee de hoofdprijs van 95.000 euro binnen. Met dit geld gaat eigenaar Stichting De Westfriese Molens de maalinrichting, het ‘hart’ van de molen weer terugbrengen. Bankgiroloterij
 • ‘Crowdfunden voor film’ is het thema van een  workshop die Crowdfundingplatform CineCrowd op 19 oktober met Nieuwe Filmers verzorgt in de Bossche Verkadefabriek. De workshop is bestemd voor  filmmakers van korte films, animaties, documentaires, speelfilms, videoclips en series. Brabants Dagblad
 • Smurfit Kappa, internationaal marktleider in verpakkingen, is sponsor van de Dutch Design Awards 2018. Smurfit kappa

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De Architect maakte onlangs het programma voor ARC Talks op 22 november in de Kunsthal te Rotterdam bekend. Goede zaak om over de toekomst van architectuur te spreken, maar is de balans niet zoek als je de verzakelijking van de architectuur buiten beschouwing laat en het debat met alleen mannen voert. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Ecologie is tegenwoordig een bekend begrip in de architectuur en stedenbouw. De onderzoeksinstallatie Habitat: Expanding Architecture, te zien vanaf 19 oktober, in Het Nieuwe Instituut,  belicht een van de eerste momenten waarop ecologisch denken in architectuurdiscussies werd geïntroduceerd: het tiende CIAM-congres van 1956 in Dubrovnik. Het Nieuwe Instituut
 • In opdracht van Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben RAAAF en Atelier de Lyon de ‘Deltagoot’ in het Waterloopbos bij Marknesse getransformeerd in een kunstwerk. Het resultaat is niet alleen een ode aan de Nederlandse waterwerken, wat de ontwerpbureaus betreft is Deltawerk // ook een pleidooi voor een radicaal andere omgang met cultureel erfgoed. Architectenweb
 • Op 1 november wordt de BNA Kubus – oeuvreprijs sinds 1965 – uitgereikt aan Francine Houben, of in de woorden van de jury: aan de ‘grande dame’ van de Nederlandse architectuur. BNA sprak haar aan de vooravond van de opening van het door Mecanoo ontworpen National Kaohsiung Center for the Arts in Taiwan. Over mensdenken, purpose, werken over de grens en Houbens bucketlist. BNA
 • Het gebouw waar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, wordt een jaar na oplevering aangepast. Ambtenaren klaagden steen en been over het pand naast het Haagse centraal station, dat vorig jaar in gebruik werd genomen na een transformatie door OMA. Architectenweb
 • Op 4 oktober heeft Adriaan Geuze de Klinkenberghprijs in ontvangst genomen. Deze prijs is uitgereikt tijdens het symposium van LandschappenNL. Landschapsarchitect Geuze ontvangt de prijs vanwege zijn visie en rol voor de ontwikkeling en het behoud van het Nederlandse landschap. Architectenweb
 • In Londen opende een expositie over de invloed van de architectuur op het welbevinden van patiënten in zorginstellingen. Frieze
 • De stad is een stedelijk landschapssysteem. De uitdaging is om binnen dat systeem niet alleen milieu-uitdagingen aan te pakken, maar om tegelijkertijd de stad leefbaar te maken en houden. Dat kan alleen door opgaven synergetisch op te pakken, concludeert Nico Tillie in zijn proefschrift. Gebiedsontwikkeling.nu
 • “The future of design is female “. Vrouwelijke ontwerpers vormen 70 procent van de deelnemers aan de Istanbul Design Biënnale van dit jaar, wat bewijst dat vrouwen een dominante rol zijn gaan spelen in de designwereld, aldus curator Jan Boelen. Dezeen
 • De Verenigde Naties zegt dat we 12 jaar de tijd hebben om actie te ondernemen tegen klimaatverandering, om een wereldwijde ramp te voorkomen. Het is de grootste uitdaging voor ontwerpers in de geschiedenis, schrijft Nicolas Roope. Dezeen
 • Zes vernieuwende ontwerpen voor AH PUUR wasmiddelen komen in aanmerking voor de Packaging Talent Award 2018. bno
 • Nederlandse illustratoren zijn populair, zegt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Zowel in Nederland als in het buitenland is de vraag naar illustraties groot. Niet alleen krijgen tekenaars veel (internationale) opdrachten, ook worden Nederlandse prentenboeken veelvuldig vertaald. NOS

 

beeldende kunst

 • Erik Hagoort, docent St. Joost Academie voor Kunst en Vormgeving, in gesprek met Grant H. Kester, hoogleraar kunstgeschiedenis in San Diego en oprichter van FIELD: A Journal of Socially Engaged Art Criticism. Over de relatie tussen kunst en sociale verandering. Kester volgt sociaal geëngageerde kunstpraktijken sinds de opkomst ervan in de jaren 1990. Hij beschouwt de esthetiek van deze praktijken als de ontbrekende schakel in de politieke theorie.  Metropolis M
 • Als je ziet hoe de uitoefening van macht in Nederland veranderde de afgelopen eeuwen, kun je eigenlijk niet anders concluderen dat Nederland op dit moment een Besloten Vennootschap is. Dat betekent ook dat ‘de kunstenaar’ in dit tijdsgewricht niet meer geaccepteerd wordt als iemand die de vrijheid wil verwezenlijken voor hemzelf, het publiek en de samenleving, maar als iemand die direct schatplichtig is ten aanzien van de maatschappij: de waarde van kunst moet voor iedereen direct duidelijk zijn. 
Want, “wat heb je er anders aan?” Uitgangspunt voor een expositie in Breda; een initiatief van Peter Bouwmans, Lise Sore en Rudi Bosch.  Witte Rook
 • Toonaangevende curatoren hebben hun steun uitgesproken voor de in Nieuw-Zeeland geboren kunstenaar Luke Willis Thompson, wiens werk Autoportrait (2017) is genomineerd voor de Turner Prize. Er is woede onder sommige groepen die zeggen dat hij profiteert van zwart lijden. The Art Newspaper
 • Het Frans Hals museum zet de transhistorische lijn voort en toont, in navolging van Frans Hals, vrije portretkunst die betekenis openbreekt. Een gesprek met Melanie Bühler, curator van de tentoonstelling, door Ruis! Frans Hals, Anders. Metropolis M
 • Kunstenaars zijn van oudsher geïnteresseerd in verschijnselen die zich niet door logica laten verklaren. De surrealisten bijvoorbeeld waren geobsedeerd door het analyseren en de creatieve mogelijkheden van droomtoestanden. Curator, kunstenaar en magisch denker Erich Weiss heeft voor Marres een expositie gemaakt over bijgeloof en de bijkomende fenomenen die hieraan verbonden zitten. Kasper van Steenoven bezocht de tentoonstelling in Maastricht. Mister Motley
 • Koning Willem-Alexander heeft de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018 uitgereikt aan Raquel van Haver, Sam Hersbach en Neo Matloga. Hun kunstwerken zijn samen met de schilderijen van de genomineerden tot 11 november te zien in het Paleis op de Dam. Paleis AmsterdamDe Volkskrant  , Metropolis M , Lost painters
 • De week van het Kunstenaars Boek WKB18 is van 13 t/m 20 oktober 2018 op 25 locaties in Groningen. Met onder meer exposities, lezingen, performances, workshops en gesprekken toont ARTisBOOK samen met 25 galeries, musea en andere instellingen de rijkdom en de reikwijdte van het kunstenaarsboek vanaf de jaren ’60 tot nu. Artisbook

 

film en av

 • Bankier van Het Verzet heeft vijf Gouden Kalveren gewonnen: voor beste film, beste acteur (Jacob Derwig), beste vrouwelijke bijrol en beste production design. Ook kregen ze de Gouden Kalf van het publiek. Nederlands Filmfestival ,  NU.nl
 • Rosanne Pel met de film Light as Feathers en Anke Teunissen en Jessie van Vreden met de VR 360 documentaire De stoel van de laatste jaren – Egbert zijn de gedeelde winnaars van de VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs 2018. DDG
 • Cinekid, ’s werelds grootste mediafestival voor de jeugd, heeft  de genomineerden van de film- en televisiecompetities van de 32ste editie gepresenteerd. Er zijn producties genomineerd voor o.m. de beste Nederlandse familiefilm en de beste kinderfilm. NBF
 • Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) komt met twee nieuwe programmaonderdelen. Luminous en Frontlight bevatten samen achttien premièrefilms die een breed en veelkleurig beeld geven van de wereld om ons heen. De onderwerpen die aan bod komen, worden onderbelicht in mainstream media. De grondtoon is in het ene geval journalistiek en het andere juist meer cinematografisch. Filmkrant
 • Van 10 t/m 14 oktober vindt het KLIK Amsterdam Animation Festiva plaats. Programmeur Luuk van Huët deelt zijn tips. Cine
 • Zes debuutfilms zijn genomineerd voor de  European Discovery 2018 – Prix Fipresci. European Film Awards
 • Een van de meest iconische gebouwen van Haarlem, de koepelgevangenis, krijgt een nieuwe bestemming als filmhuis. De exploitanten van De FilmHallen willen ook dit rijksmonument een tweede leven als bioscoop gaan geven. Met een pop-up bioscoop wordt proefgedraaid. Holland Film Nieuws
 • In de interactieve expositie ‘Culture arcade’ nodigt het Prins Claus Fonds mensen uit om videogames te spelen en op die manier, spelenderwijs, kennis te maken met andere culturen. De circa twaalf geselecteerde games zijn afkomstig uit alle windstreken, en vertellen een grote diversiteit aan verhalen. Boekman

 

letteren

 • A.F.Th. van der Heijden krijgt een eigen museum in een voormalige kloosterbibliotheek Mariënhage in Eindhoven, dat herbestemd wordt tot literair centrum. Daarin komt een vaste collectie, met brieven van de schrijver, en een wisselend gedeelte met beeldende kunst, film, muziek en theater. Het centrum zou drie miljoen kosten en is een initiatief van stichting De Tandeloze Tijd.
 • Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Op 13 oktober vindt op verschillende locaties in Rotterdam de eenentwintigste editie van het Geen Daden Maar Woorden Festival plaats. Het festival biedt een avondvullend programma rondom het geschreven, gesproken en gezongen woord, waarbij jong talent uit literatuur, spoken word en muziek voor het voetlicht wordt gebracht. gdmw
 • Ellen de Bruin is de winnaar van de Anton Wachterprijs 2018, de tweejaarlijkse prijs voor het beste literaire prozadebuut. De schrijfster krijgt de prijs voor haar roman Onder het ijs. Literatuurplein
 • Het boek Lampje van Gouden Griffel-winnares Annet Schaap wordt bewerkt tot een theatervoorstelling.In december volgend jaar gaat die in première in Maaspodium Rotterdam. Daarna volgt een theatertournee door het land tot en met maart 2020. NU.nl

 

muziek

 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties  heeft de nominaties voor de VSCD Klassieke Muziekprijs bekend gemaakt. Genomineerd voor de Ovatie 2018 – de meest indrukwekkende podiumprestatie van het afgelopen seizoen – zijn Brahms’ Ein deutsches Requiem door Cappella Amsterdam, het Orkest van de Achttiende Eeuw, Carolyn Sampson en André Morsch
 • onder leiding van Daniel Reuss, Hamlet van Ambroise Thomas door OPERA2DAY & New European Ensemble en Bachs Weihnachtsoratorium door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Naast een beeld krijgt de winnaar als prijs een tournee langs diverse concertzalen aangeboden door de podia die aangesloten zijn bij het Grote Zalenoverleg van de VSCD. VSCD
 • Het album Zwart van Ray Fuego is de winnaar van de 3voor12 Award 2018. De prijs voor het beste Nederlandse album van het jaar werd 4 oktober uitgereikt in 3voor12 Radio op 3FM. Het is de vijftiende keer dat deze muziekprijs is uitgereikt. 3voor12.vpro.nl
 • De nominaties van de Klassieke Edisons zijn bekend. Begin november worden de winnaars bekendgemaakt. Een aantal winnaars ontvangt de Edison tijdens een live uitzending van Podium Witteman op NPO2. Entertainment Business
 • Tijdens ‘Van beiaard tot speeldoos’, op 6 oktober  jl. in Tilburg, werden 10 composities ten gehore gebracht van o.m. Jacq Palinckx, Kees van den Bergh , Fons Mommers, Jo Sporck en Kees van de Ven. ‘Le Musée d’Une Nuit (à René Margritte)’ van Jacq Palinckx beleefde zijn première. Vijf bespelers van muziekdoosjes sluiten aan bij improvisatieklanken van de beiaard, bespeeld door Carl van Eyndhoven.  Jazznu
 • Het programma van So What’s Next? 2018 in Eindhoven is compleet. Het jazz & beyond festival telt meer dan zestig concerten verdeeld over drie dagen, met optredens van grote namen in vaak onverwachte samenstellingen en met héél veel nieuw talent. Onder de laatste reeks bevestigingen is de selectie van de Open Call voor So What’s Next? Downtown, het ontdekkersprogramma in de Eindhovense binnenstad op 4 november. Jazzzine
 • Muziek en dans, vaak worden ze in één adem genoemd. Logisch ook, want klank en beweging vinden elkaar in tijd en ruimte en klank en ritme zetten een lichaam al snel in beweging. Als ze samenkomen is daar niks vanzelfsprekends aan en gaat er vaak heel wat aan vooraf.
 • Tijdens een expertmeeting, op 6 november,  gedurende November Music, i.s.m. Dans Brabant, vertellen componisten en choreografen hoe ze te werk gaan in en voorafgaand aan een creatieproces waarin muziek en dans samen een voorstelling gaan worden of een podium zullen vullen. Wat komt er eerst, de muziek of de dans? November Music

 

theater en dans

 • ‘Jeugdtheatermakers maken niet alleen theater, ze maken ook publiek. Want wie als kind wordt gegrepen door het mee-maken in het theater, die neemt dat mee. Die is theaterpubliek geworden. Die is niet gauw bang dat theater iets is voor een klein select groepje.’ Op 6 oktober werd in de Stadsschouwburg Haarlem na afloop van de première van Krijtkring van de Toneelmakerij de Prijs van de Kritiek 2018 uitgereikt aan de Nederlandse jeugdtheatergezelschappen. Criticus Wendy Lubberding sprak daarbij een laudatio. Theaterkrant
 • De grande dame van het jeugdtheater Liesbeth Coltof ontving de VSCD Oeuvreprijs 6 oktober 2018 na afloop van de première van De Krijtkring in de Stadsschouwburg Haarlem. Na 29 jaar neemt de artistiek leider van De Toneelmakerij afscheid van het gezelschap en wordt zij geëerd door het bestuur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties voor haar waardevolle en blijvende bijdrage aan de podiumkunstensector. Ze ontving de prijs uit handen van oud-minister Hedy d’Ancona. VSCD
 • Dansateliers is al 25 jaar dé Rotterdamse werkplaats voor hedendaagse dans. Daarom begon het Rotterdamse danshuis zijn jubileumjaar feestelijk met een best of-programma. Want Dansateliers kent genoeg spraakmakende en opvallende voorstellingen die onder de vleugels van het huis werden ontwikkeld. Dans magazine  , Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Het gebeurt regelmatig: een kunstenaar ontwerpt een (naar zijn of haar mening) prachtig kunstwerk, maar omwonenden vinden het ontzettend tegenvallen. Of de gemeente is het niet met het ontwerp eens. Business Insider maakte een selectie van 6 andere omstreden kunstwerken in de openbare ruimte. Business Insider
 • De Arnhemse kunstenaar Marcel Smink over het kunstwerk dat voor de zomer langs de Halve Zolenlijn in Sprang-Capelle staat. Brabants Dagblad
 • Het stripverhaal over Oud-Woensel dat ontwerper Marnix Oosterwelder maakte, werd onthuld in de Kruisstraattunnel. De ‘Poort van Woensel’ moet aan bewoners en bezoekers duidelijk maken waar de wijk voor staat. Eindhovens Dagblad   , inlog vereist

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Bedaux de Brouwer Architecten is,  samen met Koen van Velsen architecten en NL Architects,  in de race voor het ontwerp van de nieuwe vleugel van museum Singer Laren. In de nieuwe museumvleugel wordt de zogeheten Collectie Nardinc ondergebracht. Architectenweb
 • De voormalige energiecentrale van Philips in Eindhoven is onder de naam Innovation Powerhouse getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw. Meest zichtbare ingreep is de toevoeging van een stalen ‘verticale tuin’ aan de middenbeuk van het complex. Deze zorgt ervoor dat de bedoelde symmetrie uit het oorspronkelijk ontwerp alsnog wordt gerealiseerd. Het ontwerp voor deze transformatie is gemaakt door Atelier van Berlo, Rotterdam, in samenwerking met Eugelink architectuur en De Bever Architecten, uit Eindhoven. Architectenweb
 • De nieuwe bibliotheek van Deventer – ontworpen door BiermanHenket – is gebouwd op de kelders van een bankgebouw uit de jaren ’60. Het naastgelegen 12e-eeuwse rijksmonument De Proosdij is onderdeel van de bibliotheek geworden. Het gebouwcomplex is open en licht: een uitnodigende plek voor ontmoeting, studie en literaire activiteit; een laagdrempelige publiekstrekker met een centrale rol in de samenleving. De Architect
 • Nadine Sterk en Lonny van Ryswyk, samen Atelier NL,  leggen uit hoe zij Londense klei gaan gebruiken om de Dezeen Awards te maken. Dezeen filmde ze in hun Eindhovense atelier. Dezeen
 • Het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek verzamelen verhalen van mensen over de hele wereld. In deze verhalen vertellen ze wat voor hen het belangrijkste is voor hen of de essentie van hun leven. Hun project Colourful people is online tot en met 27 december 2018. Witte Rook
 • Luciën van der Eerden werkte er meer dan 40 jaar aan. Nu komt er een boek en een expositie over zijn Lux et Terra in Lierop. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Chicklit auteur Chantal van Gastel uit Etten-Leur is tevreden over verfilming Zwaar verliefd. BN – De Stem
 • Paul van Hulten (ook bekend van Woody & Paul en S.T. Cordell)  heeft zijn derde Man From The South-plaat genaamd ‘The Disappearance Of Man From The South’ uitgebracht. Ook op dit album werkte hij samen met producer travelsunnysamsara (Chris Draaijer), die de plaat vulde met synthesizers, gitaar en bas. De tien nummers vormen een mooie melancholische bundeling. Maar in tegenstelling tot eerder werk is dit album opgewekt en haast hoopvol en positief over het leven. 3voor12.vpro.nl
 • De folkband Acting the Maggot uit Boxtel geeft meerdere concerten in China. Op uitnodiging van de Chinese overheid.  De band staat onder meer op het International Canal Culture Festival in de hoofdstad Beijing.  Omroep Brabant
 • Wat is dan de identiteit van Tilburg? Afgelopen weken ontmoetten theatermakers Hanna van Mourik Broekman en Kim Zonneveld tal van Tilburgers. Ze bleven bij hen slapen, stapten binnen bij organisaties en luisterden urenlang. Dat resulteert in een voorstelling. Brabants Dagblad , inlog vereist, Theaters Tilburg
 • Cabaretier Steven Brunswijk vertelt in zijn ‘Van Slaaf tot Meester’ letterlijk vanuit zijn optiek het verhaal van ‘slaaf tot meester’. “De donkere mensen komen van ver, maar waar ze nu staan daar kunnen ze echt trots op zijn”. Zijn show beleefde een try out. De officiële première staat gepland in het Parktheater Eindhoven op 29 januari.  Omroep Brabant

Kunstbeoefening

 • Het JeroenBosch Koor is tijdens hun 50-jarig jubileumconcert onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Burgemeester Jack Mikkers reikte in de pauze van het concert de versierselen uit.
 • Brabants Dagblad   , Stadsblad Den Bosch
 • CoMA Eindhoven is een orkest dat zich toelegt op muziek van hedendaagse componisten. CoMA staat voor Contemporary Music for All en is van oorsprong een Engelse organisatie met dertien orkesten in het VK, twee in Ierland, een in Berlijn en een in Maastricht. En een in Eindhoven.  CoMA bestaat uit gevorderde amateurs. Ze gaan ‘Mechanik’ van Philip Cashian uitvoeren in CKE Eindhoven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het ensemble is vrij  nieuw, de ambitie is groot. Les Compagnons de La Vie werkt aan een grote uitvoering van De Mis van Perosi. ,,In 2020. Dat kan straks onze eigen Tilburgse Passion worden”, aldus zanger Mario de Kort. Brabants Dagblad
 • Tilburgs jeugdcircus Pinilotta staat als enige jeugdact op festival Circolo. Ze danken dit optreden aan de winst van de publieksprijs vorig jaar, bij Circus Got Talent. Zeventien jonge circusartiesten laten 13 oktober in het Leijpark in Tilburg zien wat ze in huis hebben. Circusweb

Kunstonderwijs

 • Fontys bachelor Docent Theater (Academie voor Theater) en bachelor Docent Dans (Academie voor Danseducatie) scoren wederom hoog in de Keuzegids. Deze uitblinkers ontvangen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ van de Keuzegids. Fontys bachelor Docent Theater is zelfs in score de beste van Nederland. Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • In de prestatiebox vanuit OCW is voor het schooljaar 2018-2019 een bedrag van € 11,87 per leerling voor cultuureducatie beschikbaar.  Hier komt nu een bedrag van drie euro voor museumbezoek bovenop. Hoe zorg je er als basisschool nu voor dat je die extra drie euro per leerling duurzaam verbindt met je programma cultuureducatie? Kunstbalie heeft de informatie en tips op een rijtje gezet. Kunstbalie
 • Op 23 oktober organiseren Cinekid, ECFA, Eye en FLICK het Film Literacy Seminar: Exploring Visual Culture in Amsterdam. Doel van het seminar is om onze kijk op visuele cultuur en de rol van film in het culturele en educatieve debat te verbreden en onderling te bespreken. ‘Best practices’ worden tegen het licht gehouden en in hands-on sessies gaan we inzoomen op verschillende onderwerpen. Hoe kunnen we samenwerken om een krachtige film- en medialobby te creëren; wat zijn de do’s en don’ts voor een succesvolle samenwerking op nationaal en Europees niveau, en hoe maken we film onderdeel van het standaardcurriculum op scholen? EYE
 • Het probleem met het maakonderwijs: vrije opdrachten versus vast curriculum. Een blog van Rolf Hut, gebaseerd op zijn  presentatie op FabLearn, de conferentie over maakonderwijs, 28 september in Eindhoven. Waag
 • Muziekvereniging Roosendaal biedt in workshops iedereen een dag lang  de kans om kennis te maken met een muziekinstrument. ,,We hebben vooral moeite om de jeugd aan ons te binden. Het is goed te merken dat muziekonderwijs op veel scholen is weggevallen en dat ook de muziekschool in Roosendaal er niet meer is. De overheid stimuleert kinderen totaal niet om muziek te maken”, zegt Marjolein Roovers van Muziekvereniging Roosendaal.  BN – De Stem
 • Danseres Marina Bilterijst, opgeleid aan de Fontys Dansacademie en Codarts, afkomstig uit Drunen, die vijf jaar danste in New York, keert terug naar haar roots. Op 21 oktober geeft ze workshops in Kunstencentrum Waalwijk. Brabants Dagblad
 • Er is grote bezorgdheid in het Verenigd Koninkrijk over het verdwijnen van kunstonderwijs op scholen.  Ook daar zijn ouders en de samenleving in het algemeen sceptisch  over de kunsten als een realistische carrièremogelijkheid voor kinderen. maar volgens deskundigen is de introductie van het Engelse Baccalaureaat (EBacc) in 2010 de oorzaak van deze ontwikkeling. Frieze
 • Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder hield bij zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom een lezing over de invloed van muziek op het brein. Hoe muziek een dementerende bewoner kan kalmeren en tot rust kan brengen. De presentatie was in het kader van de tweede editie van Tante’s Trots, een minisymposium voor en door medewerkers van de zorginstantie. BN – De Stem

Erfgoed

 • Nederlandse musea hebben 170 kunstvoorwerpen in hun collecties die tussen 1933 en 1945 tijdens het naziregime (vermoedelijk) zijn geroofd, geconfisqueerd of gedwongen verkocht. In 42 Nederlandse musea hangt mogelijk van Joden geroofde kunst.  Directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans van Beuningen kon eindelijk ‘volledige openheid’ verschaffen over de herkomst van kunstvoorwerpen die in de periode 1933-1945 zijn verworven. Van zesduizend voorwerpen Welke musea in Noord-Brabant ? Het Parool , NOS , Museale Verwervingen  ,  De Volkskrant, inlog vereist,  Omroep Brabant
 • Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober valt te ontdekken wat er allemaal over de steentijd en de Romeinse tijd  in de Nederlandse bodem zit en zat. Deuren die normaal zijn gesloten gaan speciaal open tijdens deze 4de editie van de Archeologiedagen! Met ruim 350 activiteiten door het gehele land kan je in de fascinerende wereld van de archeologie stappen. Erfgoedstem
 • Vanaf 2019 stelt het ministerie van OCW voor iedere Nederlandse gemeente middelen beschikbaar om een Kerkenvisie op te stellen. Zes pilotgemeenten zijn deze maand al met het opstellen van een Kerkenvisie van start gegaan. Zij zijn echter niet de eerste gemeenten die dat doen: de stad Utrecht heeft bijvoorbeeld al sinds vorig jaar een Visie liggen. Wat heeft dit de stad tot nu toe gebracht, en wat kunnen andere gemeenten van Utrecht leren als het gaat om het opstellen van een Kerkenvisie? Toekomst Religieus Erfgoed
 • Het plaatsje Castelré ligt in een Nederlandse enclave, vrijwel geheel omsloten door Belgisch gebied. Het valt onder de gemeente Baarle – Nassau. De Vlaamse schuur op Groeske 8 dateert (waarschijnlijk) ook uit 1643 zoals de kempische boerderij waar zij oorspronkelijk bij hoorde. De ensemblewaarde van traditionele schuur en monumentale boerderij uit de 17e eeuw is groot. De boerderij is het oudst gedateerde object van Baarle – Nassau en heeft een uniek interieur. Heemschut wil meer aandacht voor de Vlaamse schuur in het algemeen en voor deze schuur in het bijzonder. Heemschut
 • ‘Heimolen in beeld’. Dat is de naam van de kunstwedstrijd waarmee Ton Jaspers en Peter Jansen de jaaragenda van De Heimolen in Rucphen op 14 oktober openen. Het tweetal kocht enige tijd geleden de molen van de gemeente voor een symbolisch bedrag om het monument voor de toekomst te kunnen behouden. Op de grond ernaast wordt een restaurant gebouwd dat naar verwachting in maart klaar is, in de molen zelf kunnen allerlei activiteiten worden gehouden. BN – De Stem
 • De nieuwe Bredase stadstour brengt de geschiedenis tot leven en opent deuren die normaal gesloten blijven. Met de Augmented Reality app ontdekt men de stad op een bijzondere manier. Omroep Brabant

Bibliotheken

 • De bibliotheken van Eindhoven en Zeeland starten vandaag met een gezamenlijke proef voor veilig internet voor iedereen. Het Biebroam genaamde initiatief staat open voor alle bibliotheken in Nederland. Met meer dan duizend vestigingen vormen de Nederlandse bibliotheken een publiek netwerk voor leren, werken en recreëren, en daarmee de ideale plek om gestandaardiseerd veilige toegang tot internet te verschaffen, aldus BisC in een persbericht.  Bibliotheekblad
 • De website Leesplein is op 1 oktober uit de lucht. Welke alternatieven zijn er. De KB geeft een overzicht? KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie