Trends & Ontwikkelingen 12 april 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het landelijke cultuurbestel moet meer rekening houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Kunstenaars en creatieven staan te popelen om het aanbod te verrijken met nieuwe genres en kunstvormen voor een diverser publiek. Deze ontwikkelingen vragen om veel meer ruimte in het cultuurbeleid van het Rijk. Zo wordt het tijd dat de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) wordt uitgebreid met bijvoorbeeld design, urban arts, e-cultuur, popmuziek of mode. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ over het cultuurbestel vanaf 2021. Analyses en reacties.  Raad voor Cultuur  , Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur  , Rijksoverheid.nl ,  NRC , De Volkskrant , inlog vereist , Boekman  , Kunsten’92 , Theaterkrant ,  NAPK ,  VNPF
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een Kamerbrief als reactie op vragen n.a.v. een krantenartikel  over roofkunst. De minister is in gesprek met Nederlandse musea om hun kennis en ervaringen in de praktijk, nationaal en internationaal, te benutten bij de ontwikkeling van een nationaal beleidskader. Daarnaast zullen de praktijkervaring uit pilots en de internationale verkenning bij de buurlanden en herkomstlanden, ook input vormen voor het opstellen van zo’n kader.   De Museumvereniging voelt de urgentie voor een landelijke aanpak voor de representatie van koloniaal erfgoed en repatriëring van koloniale roofkunst.  Rijksoverheid.nlAlgemeen Dagblad , Museumvereniging
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over de werkwijze van het NPO-fonds, n.a.v.  het bericht in NRC : ‘Wie de subsidie geeft dat is geheim’ Over het risico van belangenverstrengeling: ‘Commissieleden kunnen in voorkomende gevallen als makers of anderszins betrokken zijn bij aanvragen die een landelijke omroep bij het NPO-fonds indient. Volgens de NPO worden commissieleden echter in dat geval niet ingezet voor de beoordeling van de aanvragen en worden bovendien volledig uitgesloten voor de beoordeling van andere aanvragen in die ronde.’  Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer Kamer heeft tijdens het ordedebat van 29 januari jl. verzocht om een kamerbrief over de toekomst van de fotojournalistiek. Met een Kamerbrief reageert Minister Slob op dit verzoek. Hij roept de journalistieke sector op de Fair Practice Code te gebruiken. Rijksoverheid.nl  ,  Arbeidsmarktagenda.cc
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft een nieuwe subsidieregeling voor regionale publieke omroepen opengesteld. De subsidieregeling stelt regionale publieke omroepen in staat om subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op (onder andere) toekomstgerichte innovatie en op samenwerking tussen hen en landelijke of lokale publieke media-instellingen. De regeling vervangt de Frictiekostenregeling B die voor deze projecten niet geschikt bleek te zijn.
 • De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Spreekbuis
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen. Rijksoverheid.nl
 • GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld wil dat internationale streaming aanbieders een heffing betalen. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de Nederlandse media-industrie. Zij heeft hierover Kamervragen gesteld. Volgens Westerveld is de impact van streamingsdiensten als Apple, Disney en Netflix op de Nederlandse creatieve mediasector groot, omdat zij nauwelijks investeren in Nederlandse content. Spreekbuis
 • De VVD in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister van Engelshoven (OCW) over de toenemende hoeveelheid regels en eisen waar evenementen aan moeten voldoen. Aanleiding voor de Kamervragen is het rapport Vermindering regeldruk evenementen dat vorige week verscheen in opdracht van de provincie Limburg. Daaruit blijkt dat cultuur- en sportevenementen in deze provincie zoals carnavalsfestiviteiten en schuttersfeesten onder druk staan vanwege zware veiligheidseisen. Organisatoren zeggen dat de regelgeving onnodig zwaar is en te veel tijd en geld kost. De Limburger
 • Het College van Rijksadviseurs start een open oproep om woonwijken in de stedelijke buitenranden een positieve impuls te geven: Panorama Lokaal. Dit hebben minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en rijksbouwmeester Floris Alkemade bekend gemaakt op het Wooncongres in Den Haag. Een kwart van onze woningen is gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare wijken, ook wel bloemkoolwijken, stempelwijken of woonerven genoemd, gebouwd in een periode met een enorme woningnood. Deze wijken vormen nu de buitenrand van de stad, samen met sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken. Waar stad en landschap met de ruggen naar elkaar staan. Dit gebied is toe aan een stevige opknapbeurt. De woningen moeten energiezuinig worden en ‘van het gas af’. De ontwerpprijsvraag gaat voor de zomer van start. Panorama Lokaal
 • Het aantal distributiecentra en datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met name de super oversized distributiecentra, ook wel XXL DC’s genoemd, zijn populair. Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap. En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als (internationale) vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw. Het College van Rijksadviseurs neemt het initiatief om deze ontwikkeling verder te onderzoeken. College van Rijksadviseurs  , BN – De Stem
 • Minister Van Engelshoven van OCW heeft gereageerd op schriftelijke vragen die enkele fracties in de Tweede Kamer ruim twee maanden geleden hadden bij de Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2017. De minister gaat onder andere in op de motie-Asscher, het landelijke bibliotheeksysteem, de digitale bibliotheek, de rol van Muziekweb en de inzet van vrijwilligers. Bibliotheekblad
 • Door te kiezen voor vier duidelijke missies in het innovatiebeleid hoopt het kabinet meer richting te geven aan het innovatiebeleid. De huidige instrumenten daartoe zijn echter niet toereikend constateert het Rathenau Instituut. Rathenau Instituut , ScienceGuide
 • Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe zzp-maatregelen. Opdrachtgevers ontvangen een oproep om hun praktijkervaringen te delen zodat de webmodule in de toekomst zo goed mogelijk werkt. Zipconomy
 • De Stichting ZeBraLim heeft namens de directies van de schouwburgen, theaters en concertzalen in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg een handreiking aangeboden aan de informateurs en fractievoorzitters van hun provincies. Met deze handreiking vragen zij de aandacht voor een versteviging van de positie en de toekomst van de theaters in Zuid-Nederland in de bestuursakkoorden, naar aanleiding van de recente Provinciale Statenverkiezingen. VSCD
 • De regio is het logische schaalniveau om actuele ruimtelijke vraagstukken in samenhang op te pakken. Op bestuurlijk niveau daarentegen zijn regio’s nog altijd ‘zwarte gaten’. Co Verdaas, André van der Zande en Tim Zwanikken van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roepen op om niet in te zetten op de vorming van nieuwe regionale bestuursorganen, maar om de samenwerking tussen uiteenlopende partijen ruim baan te geven. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Deze maand gaat het traject van start, waarin 8 gemeenten (Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân) onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen. De gemeenten gaan hiermee onder begeleiding van experts aan de slag. Dit levert waardevolle kennis op waar ook andere gemeenten van kunnen profiteren. Platform31
 • We zijn inmiddels vier maanden na de officiële afsluiting  van Leeuwarden Fryslan 2018 Culturele Hoofdstad en wachten nog op een behoorlijke evaluatie. Wat waren de succesfactoren, wat was goed besteed geld, wat nemen we mee naar 2028, dat soort vragen.  En wat gaat er gebeuren met de nalatenschap van LF2018 nu de Friese Staten in december vorig jaar akkoord gingen met een nieuw stelsel voor de toekenning van de provinciale subsidies ?  Leeuwarder Courant
 • Op 8 april overhandigde Jacob van der Goot, voorzitter van de RRKC, het adviesrapport ‘Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit’ aan de Rotterdamse wethouder Saïd Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme.  Geen een uitgebreide analyse van de stand van zaken binnen alle disciplines van de Rotterdamse cultuursector, maar beschouwingen over 3: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Dit zijn onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werkte het afgelopen jaar verder aan het uitvoeren van de adviesagenda voor de periode 2017-2020. De RRKC heeft haar jaarverslag gepubliceerd. RRKC ,  RRKC
 • De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst gaat meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector registreren. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD) donderdag geantwoord op vragen van Marius Meremans (N-VA) en Katia Segers (SP.A) in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Focus.Knack
 • De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de culturele en creatieve sector in heel Europa nog steeds problemen ondervindt om leningen of kredieten af te sluiten voor de financiering van nieuwe projecten. Belemmeringen zijn onder andere de waardebepaling van immateriële activa van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), het gebrek aan bedrijfsresultaten of schaalbaarheid (de mate waarin een onderneming haar capaciteit kan opvoeren). Creative Europe Desk
 • De Europese Unie wil een eind maken aan het bestaan van zogenaamde vrijhavens. Dat zijn extreem beveiligde opslagplaatsen waar waardevolle spullen, zoals kunst, kunnen worden opgeslagen buiten de douane om, zodat er ook geen belasting over hoeft te worden betaald. ArtNet News
 • Zes grote gamebedrijven hebben mogelijk Europese regels overtreden door te voorkomen dat mensen in een ander land games konden kopen. Dat zegt de Europese Commissie.  Dat zogeheten geoblocken is verboden, omdat consumenten daardoor in het ene EU-land meer kwijt kunnen zijn voor hetzelfde spel dan in het andere land. Europa.nu

 

noord-brabant

 • Verzoek aan Provinciale Staten door Stichting Kunstloc Brabant om aandacht voor de kansen en uitdagingen op het gebied van kunst en cultuur in de komende bestuursperiode. Kunstloc Brabant , Brabant.nl
 • Brabant Kennis organiseerde op 26 maart een derde CultuurCafé met als thema : de toenemende herwaardering van het ambachtelijke maakwerk. Wat betekent deze revival van ambacht en traditie? Ontstaat er een nieuwe symbiose tussen hoofd en hand, tussen eeuwenoude ambachten en eigentijdse innovatie, tussen analoog en digitaal? En: welke kansen biedt deze ontwikkeling voor Noord-Brabant? Brabant Kennis
 • Nu de Provinciale Statenverkiezingen achter de rug zijn kan het formeren van een coalitie beginnen. De inhoud van het aanstaande coalitieakkoord bepaalt de koers van Noord-Brabant voor de komende vier jaar. Allerlei partijen, verenigingen en organisaties proberen daarom nu hun belang onder de aandacht te brengen. Iedereen hoopt op meer geld en aandacht voor hún zaak. Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De noodzakelijke korting op culturele subsidies die dit jaar is doorgevoerd, is eenmalig. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van SP-burgerraadslid Maurice Spapens. De ophef in de raad, ook GroenLinks stelde vragen, kwam naar aanleiding van het bericht dat Electron/MotMot Gallery in 2019 20.000 euro kreeg, in plaats van 85.000 euro in 2018. Breda vandaag
 • Kunst en cultuur uit Breda moet naar een hoger plan worden getild. Het moet niet alleen landelijk, maar internationaal op de kaart staan. Breda haalt bovendien buitenlandse toppers naar de stad en toont veel op straat, zodat cultuur voor iedereen is. Aldus cultuurwethouder De Bie van Breda, deze week uit bij haar presentatie van speerpunten voor een nieuwe cultuurvisie.. BN – De Stem , inlog vereist , BN – De Stem  , inlog vereist
 • Elk jaar voert gemeente Eindhoven een inwonersenquête uit. Een onderdeel van die inwonersenquête is de Cultuurmonitor waarbij de Eindhovense inwoner wordt bevraagd op cultuurgebruik en hoe vaak een culturele instelling wordt bezocht. De resultaten van 2018 zijn inmiddels verwerkt en zijn online gepubliceerd. Met een ruime 7 geeft de Eindhovenaar aan best tevreden te zijn met de cultuur in de stad. Cultuur Eindhoven  , Cultuur Eindhoven  , Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • De rek is eruit bij het Muziekgebouw in Eindhoven. Nieuwe bezuinigingen zijn niet mogelijk, tenminste niet zonder dat er ontslagen vallen. Daarmee zou bovendien een neerwaartse spiraal ingezet worden die leidt tot kwaliteitsverlies van de programmering. En dat zou weer tot gevolg hebben dat het regionale bedrijfsleven afhaakt bij de financiële ondersteuning van het Muziekgebouw. Dat is, in grote lijnen, de conclusie in het nog vertrouwelijke rapport dat een speciale commissie heeft opgesteld over de toekomst van het Muziekgebouw. Eindhovens Dagblad,  inlog vereist  , Studio 040
 • De financiële problemen rond het Muziekgebouw Eindhoven spelen al jaren. Een oplossing was nooit dichtbij. Er ligt nu een actieplan op de B en W-tafel. Eind deze maand moet daar een oordeel over geveld zijn. Het belooft spannend te worden.  Een analyse van Hans Vermeeren. Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • Ben van Veelen,  voormalig bouw-wethouder van Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven – de eerste officiële naam van het Muziekgebouw, roept vermogenden in de regio Eindhoven op :  Maak een genereus gebaar naar Muziekgebouw Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Keramisch kunstwerk van Anne Menzel voor het Anne Frank plein in ’s-Hertogenbosch komt op een slanke zuil te staan, in een ‘goed gekozen opstellingen waarvan ook een herdenkingszuil, nieuwe keramische bankjes en de plaquette met het citaat uit het dagboek van Anne Frank deel uit zullen maken’, aldus een voorstel van B & W van ’s-Hertogenbosch.  Het is nu de bedoeling dat het hele plan gerealiseerd is voor de viering van 75 jaar bevrijding in oktober. De vergunningen zijn inmiddels verleend en vanuit de welstandscommissie is geen bezwaar. Brabants Dagblad
 • Het omstreden kunstwerk Dinzalun op de Dorpsstraat/hoek Prins Bernhardplein in Nuland moet weg. En als het aan de politieke partij Rosmalens Belang ligt zo snel mogelijk,  omdat ‘voorkomen moet worden dat het kunstwerk eerdaags door de bewoners zelf verwijderd gaat worden’. Het kunstwerk van Nick Ervinck komt beter tot zijn recht in een moderne omgeving waar mensen zijn kunst wel kunnen waarderen. De fractie vraagt aan het college van B en W van ’s-Hertogenbosch.  in overleg te gaan met de Kunstkring Nuland en de Nulandse kunstenaars om te kijken wat er op de sokkel geplaatst kan worden. Brabants Dagblad   , Omroep Brabant  , Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De ABG-gemeenten gaan nauw samenwerken om een oplossing te vinden voor toenemende leegstand van vooral agrarische (vee)bedrijven in Alphen-Chaam,  Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Berekend is dat de komende jaren 250 agrarische bedrijven vrijkomen en dat heeft grote gevolgen voor het buitengebied.  BN – De Stem
 • Het Facilitair Bedrijf is teleurgesteld in de toon van de Bergse politiek. Dat zegt woordvoerder André van Nieuwenhuijzen. ,,Er wordt heel hard geroepen door sommige politici, zonder dat ze alle feiten daarbij betrekken.”  De stichting, die achter het Facilitair Bedrijf zit,  vroeg 89.000 euro voor de verhuizing naar het nieuwe pand.  Menig raadslid was verontwaardigd. BN – De Stem
 • Het bestuur van openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel en de gemeente Bergeijk krijgen een andere subsidierelatie.  De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor het reserveren van geld voor onderhoud. Het bestuur is alleen nog maar verantwoordelijk voor de exploitatie. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe verrijdbare Mierlose podium kan dit en volgend jaar vier keer naar Geldrop. Dat is afgesproken met de vrijwilligers van de stichting Podia Cultura in Mierlo, die het podium gaat beheren. De aanschaf van het podium kost 94.000 euro. Opslag, opbouwen en afbreken kosten jaarlijks zo’n 13.000 euro. Het geld voor de aanschaf is lang geleden beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Mierlo, vóór de fusie met Geldrop. Eindhovens Dagblad
 • Heeze-Leende wordt voortaan gepresenteerd met de slogan ‘Heeze-Leende, Ruimte voor Meesterwerken!’. Gemeente en belangenorganisatie Recreatief Heeze-Leende (RHL) maakten het nieuwe marketingconcept bekend tijdens een bijeenkomst in restaurant Nobel in Leende. Met dit concept probeert de gemeente Heeze-Leende zich te onderscheiden van de omliggende plaatsen. Daarbij wordt een link gelegd naar het historische kunstverleden van de gemeente. Eindhovens Dagblad
 • Platform Erfgoed Meierijstad en Jan van Hoof  zijn de winnaars van de de eerste Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad in respectievelijk de categorie amateur/vrijwilliger en de categorie professioneel. De bekendmaking vond plaats in het nieuwe Cultuurpodium in ’t Spectrum in Schijndel dat tevens officieel werd geopend. De jury roemde de samenwerking, de verbinding en de toekomstbestendigheid van het platform. Van Hoof werd geprezen als ‘draaiende motor, creatieve geest, verbindende factor en aanjager.’ Brabants Dagblad
 • Het Kunst- en Kultuurweekend dat  op 5 en 6 april  in Schijndel werd gehouden, stond geheel in het teken van de opening van het nieuwe theater in ‘t Spectrum. Op 5 april werd het theater officieel geopend en een dag later waren bezoekers in de gelegenheid om de het theater te bezoeken. Brabants Dagblad
 • Nuenen schiet door in zijn streven om de wereld van Van Gogh te herscheppen. Het moet geen Volendam worden. Dat betoogt Ton de Brouwer in een opinie-artikel in het Eindhovens Dagblad. De Brouwer houdt zich al zestig jaar bezig met leven en werk van Vincent van Gogh en is oprichter van het Vincentre. Eindhovens Dagblad
 • De toekomst van de Enck staat op de politieke agenda. B en W van Oirschot opteren voor een overbrugging van twee jaar. Dan moet de nieuwe koers voor het Oirschotse centrum klaar zijn. Eindhovens Dagblad
 • Cultuurpodium De Groene Engel moet op korte termijn orde op zaken stellen, anders gaat de zaak failliet. Deze conclusie trekt het Osse gemeentebestuur na een onderzoek uitgevoerd door extern bureau BMC. Voor de langere termijn moet samenwerking of misschien wel samenvoeging met theater De Lievekamp worden gezocht.  Lievekamp directeur Coen Bais denkt graag mee over manieren om het cultuurpodium voor Oss te behouden. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Het Roosendaalse subsidiebeleid gaat met ingang van volgend jaar flink op de schop. Werd die pot van een slordige 13 miljoen euro in het verleden vaak verdeeld op basis van historie en relatie, vanaf 2020 kiest de gemeente Roosendaal voor een zakelijker aanpak. BN – De Stem , inlog vereist
 • Wethouder Toine van de Ven van de gemeente Vught voelt zich voor de gek gehouden door theater De Speeldoos in Vught. Het theater staat op de rand van een faillissement, zegt de gemeente. De 3,5 ton subsidie die de gemeente gaf aan het theater is niet goed besteed en daardoor zit het theater nu flink in de problemen. Maar als het aan de wethouder ligt, blijft het theater open. “De verenigingen mogen hier niet de dupe van worden.” Omroep Brabant

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De Kunstenbond opent een meldpunt Unfair Practice, waar mensen uit de creatieve sector melding kunnen maken van oneerlijke tarieven en slechte arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet nog zichtbaarder worden hoe hardnekkig het probleem van onderbetaling in de creatieve sector is. Kunstenbond  , Unfairpractice
 • Een jaar geleden werd het Platform Governance in Cultuur opgericht met als doel om de culturele sector te helpen met het in de praktijk brengen van de Governance Code. Het platform ziet governance als instrument voor verdere professionalisering van de sector. Een gesprek met de initiatiefnemers en drijvende krachten achter het platform: Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon. Culturele vacatures
 • Per 1 juli 2019 stopt de Kamer van Koophandel (KvK) met de verkoop van het informatieproduct ‘Adressenbestand Online’ waarin persoonsgegevens van zzp’ers staan. De verkoop van het adressenbestand voldoet niet aan de privacyregels, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Autoriteit Persoonsgegevens
 • Uit een grote data-analyse op NLvoorelkaar.nl en het vrijwilligerswerkonderzoek met de Erasmus Universiteit Rotterdam (Hoogleraar Lucas Meijs) kwamen vijf interessante inzichten aan het licht. Uit de data-analyse en het vrijwilligerswerkonderzoek bleek dat: de animo voor vrijwilligerswerk afneemt,  vrijwilligerswerk zoeken op een online platform toeneemt, online vrijwilligerswerk duurzamer wordt,  flexibiliteit belangrijk is (maar ook weer niet zo), omdenken van hulp nieuw potentieel kan vrijmaken.  Netwerken.nov.nl

 

architectuur en vormgeving

 •  “We vinden het moeilijk om geld aan onszelf uit te geven. Dan denk ik: wat zegt dat over wat je jezelf waard vindt?” De verbouwing van het Binnenhof dreigt uit te lopen op een fiasco. Eén architect is al vertrokken en haar opvolger lijkt ook op een zijspoor gezet. Hun plannen zouden vergaand en megalomaan zijn. Dat terwijl de opdracht ‘sober en doelmatig’ is. Op 7 april discussieerden in het programma Buitenhof Joost Ector en oud-parlementariër Adri Duivesteijn over de ontwikkelingen. Architectenweb
 • De procedures voor Europese aanbestedingen moeten anders. Die oproep doet architect Francine Houben (Mecanoo architecten)  op BNR Nieuwsradio. Architecten moeten nu te veel werk en tijd investeren in tenders waar ze vaak helemaal niets voor betaald krijgen. Houben roept opdrachtgevers op zich meer bewust te worden wat ze van architecten vragen bij de Europese selectieprocedures. Architectenweb
 • Architectuurprijsvragen: eerlijke competitie of zorgelijk kansspel?. Blog van Adriaan Jurriëns. De Architect

 

beeldende kunst

 • Externe financieringsstromen van musea liggen toenemend onder vuur, net nu publieke musea er als gevolg van de terugtredende overheid steeds afhankelijker van zijn gemaakt. Ook in Nederland neemt de particuliere inbreng in musea razendsnel toe. Julia Steenhuisen over veranderende financiële netwerken achter de musea en hun motieven. Metropolis M
 • MELLY is  de nieuwe naam van de tentoonstellingsruimte op de begane grond van Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst. De naam MELLY werd voorgesteld door een groep jonge Rotterdammers, die van september 2018 tot februari 2019 deelnamen aan een werk-leertraject bij Witte de With en werden gevraagd om een nieuwe identiteit voor de ruimte te ontwikkelen. De naam MELLY werd geïnspireerd door het kunstwerk Melly Shum Hates Her Job van kunstenaar Ken Lum, een affiche in opdracht van Witte de With dat sinds 1990 te zien is op de gevel van het gebouw. De jongeren stelden voor om de ruimte toegankelijker te maken en een publiek programma te starten met ontmoeting als uitgangspunt.  Metropolis M
 •  ‘Haal het museum in huis.’ Het is de verkoopslogan van de op 9 april gelanceerde webwinkel museumdepotshop.nl. Het gaat om kunst- en gebruiksvoorwerpen, die niet meer tot de kerncollectie behoren, en die in depots zijn opgeslagen. De initiatiefnemers hopen dat objecten van zo’n veertig Nederlandse musea aan het eind van het jaar online te koop aangeboden worden.  Het betreft nu zo’n 8 deelnemers, waaronder Filmmuseum Eye, Keramiekmuseum Princessehof, het Maritiem Museum, Japanmuseum Sieboldhuis en het Fries Museum. Maxime van Haeren, onderzoeker bij Boekman, kijkt naar de aantallen objecten in de depots en de verhouding van deze shop tot de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO).  Museumdepotshop  , RTL Nieuws ,  NRC , inlog vereist , Museumcontact  , Boekman
 • De collectie kunstwerken van het MOA (Museum Oud Amelisweerd) gaat op 18 april onder de virtuele hamer bij BVA Art & Antiques. De collectie bestaat voornamelijk uit de werken van kunstenaar Armando (1929-2018). Het MOA sloot zijn deuren op 18 augustus 2018 vanwege een uitgesproken faillissement. Museumtijdschrift
 • Het Friese Kunsthuis SYB dat onder andere een residency programma en een schrijversprogramma herbergt in het landelijke Beetsterzwaag heeft een nieuwe directeur: Josine Sibum Siderium. Agnes Winter sprak haar over haar plannen voor de toekomst. Metropolis M
 • Davida de Hond, programmaker bij CODA in Apeldoorn, is het Museumtalent van 2018 ; tijdens het laatste museumcongres ontving zij deze prijs voor talentvolle museummedewerkers onder de 31 jaar. De Hond, hoort bij de nieuwe generatie museummedewerkers. De jury ziet in haar dan ook veel potentie: ze legt verbinding tussen diverse groepen cultuurgebruikers en ze weet hen te hechten aan haar culturele organisatie. Een gesprek over haar drijfveren en haar visie op de museumsector. Cultuurmarketing
 • Begin april ging de CAfA (Court of Arbitration for Art) als eerste internationale kunstrechtbank ter wereld open. Jaarlijks zijn er honderden geschillen over kunst, bijvoorbeeld over echtheid, authenticiteit, overschilderingen of eigenaarschap. De kunstrechtbank is anders dan een gewone rechtbank. In plaats van normale rechters zitten ruim 100 mensen met kennis van kunst en rechtspraak. Een vaste standplaats heeft de CAfA ook niet, er wordt gewoon een café, sportclub of vergaderzaal gehuurd als daar gelegenheid toe is. NOS

 

film en av

 • Meer dan achthonderd medewerkers van gamestudio’s wereldwijd hebben zich na de laatste Game Developers Conference in maart in San Francisco aangesloten bij Game Workers Unite, een vakbond in oprichting. De gamesector staat bekend om de vele arbeidsmisstanden, waarbij onbetaald overwerk het meest voorkomt. Gamemakers werken soms 80 tot 100 uur per week en dat kan weken of soms maanden voortduren. ‘Crunch’ zoals structureel overwerk wordt genoemd is een wijdverbreid fenomeen in de industrie. Arbeidsmarktagenda.cc
 • Na het grote succes van de netwerk- en training reis naar het filmfestival van Cannes vorig jaar, neemt CineSud ook dit jaar weer (nieuwe) filmmakers mee naar dit prestigieuze podium van de mondiale film. Zes filmmakers uit Nederland en België zijn geselecteerd voor het programma en zullen van 19 tot en met 25 mei verblijven in de Franse badplaats. Cinesud
 • De concurrentiestrijd tussen de bioscoopketens spitst zich steeds meer toe op de ‘immersieve beleving’ van film. Na IMAX, 3D en 4DX is er nu het panoramische beeld van ScreenX. Kinepolis is het eerste bedrijf om deze technologie te introduceren in Nederland. Dit jaar openen zes bioscopen met extra brede schermen. ScreenX is een product van het Koreaanse technologiebedrijf CJ 4DPLEX. In plaats van één projector wordt gebruik gemaakt van vijf projectoren. Het scherm is extreem verbreed en kan tot achterin de zaal doorlopen. Dat zorgt voor een beeld rondom en de ervaring alsof je middenin de film zit. Filmkrant
 • NLZiet wil door meer televisiekanalen toe te voegen een alternatief worden voor de tv-abonnementen die providers aanbieden. Op dit moment bevat de streamingdienst de zenders van NPO, RTL en SBS. Entertainment Business
 • De wereldwijde markt voor gaming-desktops, -notebooks en -monitoren zal naar verwachting in 2019 met 8,2 procent groeien naar 42,1 miljoen verscheepte units. Dit blijkt uit een rapport van de International Data Corporation (IDC). De toenemende populariteit van e-sports, de groeiende interesse van de consument en nieuwe hardware zijn belangrijk voor deze groei. Entertainment Business

 

Letteren

 • Terwijl boekhandelaren, schrijvers en lezers vorige week de Boekenweek vierden, hing KVB Boekwerk met drie nieuwe onderzoeken de slingers op. Gezamenlijk bieden de rapporten namelijk een beeld dat de boekliefhebber zal kunnen bekoren: boeken zijn goed voor de mens, voor de maatschappij én voor de economie. Toch maken de onderzoeken ook nieuwsgierig. Want boeken zijn dan wel goed, maar hóe goed zijn ze precies? Bjorn Schrijen , onderzoeker kunst en cultuur bij Boekmanstichting, bekeek de rapporten. Boekman
 • De Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) heeft op 13 maart geen overeenstemming bereikt over de tarieven leenvergoeding voor 2019. De onderhandelingen worden medio juni voortgezet. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Leenrecht hebben een aantal acties afgesproken om tegemoet te komen aan de wensen van de Stichting Leenrecht omtrent het mislopen van inkomsten van auteurs. Dat betreft betere opgave van uitleencijfers, helderheid over de Bibliotheek op school en leenrecht. VOB

 

muziek

 • Als onderdeel van de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen (23 t/m 26 mei 2019) heeft Live DMA, het netwerk van poppodia in Europa, waar ook het Nederlandse  VNPF deel van uitmaakt, een verklaring opgesteld gericht op parlementskandidaten en beleidsmakers. Hierin wordt onder andere gepleit voor meer dialoog tussen de sector en politici, ten behoeve van betere ondersteuning en regelgeving voor live popmuziek, om de sector verder te versterken. Live DMA
 • Popfestivals waren ooit het domein van een tegendraadse jongerencultuur. Die tijd is voorbij. Luxe en comfort, voor jong en oud, zijn niet weg te denken.  Trouw signaleert de trends. Trouw, inlog vereist
 • Teresa Moore, directeur van A Greener Festival,  onthult details van haar uitgebreide onderzoek naar het probleem van tentafval op festivals. Iq-mag
 • Onder het motto “Groen Parkpop” streeft het evenement, in samenwerking met de gemeente Den Haag, naar de volledige verduurzaming van het festival in 2020. Met ‘Groen Parkpop’ wil het evenement in samenwerking met de gemeente Den Haag een voorbeeld geven aan het lokale en landelijke festivallandschap. vnpf
 • Volgens The Wall Street Journal en Reuters heeft Apple Music in de Verenigde Staten meer betalende abonnees dan Spotify. De twee muziekstreamingdiensten zijn verwikkeld in een concurrentiestrijd, waarbij Spotify Apple heeft beschuldigd van oneerlijke praktijken. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Op 27 mei vindt de tweede editie van SPOT-LIVE plaats. SPOT-LIVE is een jaarlijks terugkerend symposium voor de cultuursector en in het bijzonder voor de podiumkunsten. Editie 2019 neemt de bezoeker opnieuw mee naar de denkwereld van vooraanstaande, originele en spannende makers, denkers en activisten. Wat gebeurt er als zij het programma vormgeven? Welke ontwikkelingen moeten we volgens hen volgen en waarover moeten we het debat voeren? Als zij ons mogen inspireren met werk dat hen raakt, wat laten ze ons zien? Wie zijn ze zelf en wat drijft hen? De curatoren voor 2019 zijn: Gloria Wekker, Eric de Vroedt en Philip Blom. Spot-live
 • Drie bedrijven zien hetzelfde gat in de markt: thuis op je televisie of tablet on demand theater kijken. Theaterflix was tweeënhalf jaar geleden de eerste, afgelopen jaar volgden ook Voorstelling Gemist en Thuistheater. Ze zijn het logische vervolg op cabaretuitzendingen van de VARA en dvd-registraties van bekende cabaretiers. Hoe werken deze platforms? En wat onderscheidt ze van elkaar? Theaterkrant.nl

Cultuurmarketing

 • De genomineerden per categorie  zijn bekend.  De vakjury van de Cultuurmarketing Awards reikt drie prijzen uit : de Merk & Loyaliteit Award, de Campagne Award en de Young Talent Award. Daarnaast zal het publiek tijdens de uitreiking op 27 juni ook zijn of haar stem laten horen voor een overkoepelende publieksprijs. In totaal maken 60 culturele instellingen en 14 marketingtalenten kans op een prijs. Cultuurmarketing
 • Millennials erkennen in grote mate (80%) het belang van musea in Nederland. Slechts één op de vier Nederlanders in deze leeftijdsgroep (geboren tussen 1980 – 2000) bezoekt nooit een museum. Daarmee weten musea deze leeftijdsgroep beter te bereiken dan de gemiddelde Nederlander, van wie de helft zelden of nooit een museum bezoekt. Musea zoeken naar passende programma’s en activatie om die millennials ook te verbinden aan de museale collectie: 67% geeft aan behoefte te hebben aan iets extra’s tijdens een museumbezoek. Dat blijkt uit een groot onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder 1300 millennials in opdracht van de Nationale Museumweek. Museumvereniging
 • Fotografie was in musea vaak verboden, maar nu worden bezoekers juist verleid om veel foto’s te maken. Mede door Instagram draait het in musea vaker om de ervaring en het plaatje. NRC , inlog vereist
 • De Cineville-pas bestaat tien jaar. Voor een maandelijks bedrag onbeperkt naar het filmhuis: die formule slaat aan, ook bij een jonger publiek. NRC , inlog vereist
 • Annejet van der Zijl schrijft het Boekenweekgeschenk voor de Boekenweek 2020. Met bestsellers als Sonny Boy, Bernhard en De Amerikaanse prinses (alle uitgegeven door Querido) is Annejet van der Zijl één van de bekendste en meest gelezen auteurs van Nederland. CPNB
 • Steeds meer Nederlandse festivals zetten fans in als ambassadeur om extra tickets te verkopen. Bij We Are Electric, Indian Summer Festival, Decibel en Loveland gebeurde het al. Ook Paaspop wist op deze wijze 1.700 tickets te verkopen. Via ‘ambassadeurverkoop’ kunnen fans exclusieve ervaringen op een event verdienen. Entertainment Business
 • Vorig jaar startte ticketer Eventbrite het internationale onderzoek VIP 2018, waarbij werd gekeken naar 91 populaire Europese festivals en de manier waarop zij omgaan met vip-arrangementen. Uit het onderzoek blijkt dat het Verenigd Koninkrijk de meeste vip-festivals in Europa heeft. Drie van de vier Engelse festivals bieden een betaalde upgrades aan. Entertainment Business

Financiering

rijksfondsen

 • Zie je kansen voor onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats? Met de Open Oproep Ruimte voor Talent wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat. Deadline 8 mei 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Platforms zijn een belangrijke schakel in de infrastructuur voor de creatieve industrie. Ze functioneren als knooppunten waar ontwerpers, makers en andere professionals samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Daarnaast weten platforms een brug te slaan tussen ontwerppraktijk, actuele ontwikkelingen en divers publiek. Met deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie platforms op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit is van essentieel belang voor organisaties die hun platformfunctie en agenda stellende positie willen waarborgen. Deadline 15 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt Marian Duff (oprichter MAFB en OSCAM) aan als scout Talentontwikkeling. Zij krijgt van het fonds de opdracht om vier talentvolle ontwerpers of makers te selecteren die zich buiten het reguliere kunstvak- of architectuuronderwijs hebben ontwikkeld en werkzaam zijn op de grensvlakken van de creatieve industrie, straatcultuur en grootstedelijke dynamiek. Veelal werken deze makers met nieuwe referentiekaders die de status quo van de creatieve industrie te bevragen. Met deze procedure wil het fonds een bijdrage leveren aan een meer inclusieve ontwerpsector. Naast Duff heeft het fonds de intentie om een tweede scout aan te stellen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Na een succesvolle eerste editie afgelopen jaar, organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op 28 maart opnieuw Bring it on!. Op deze open dag kwam de ontwerpende sector samen, gingen we in tachtig speeddates in gesprek met (potentiële) aanvragers en lieten we via verschillende projecten en in gesprekken met ondersteund ontwerptalent het belang en de mogelijkheden van het fonds zien. Een terugblik. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de eerste ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2019 is door het Filmfonds  in totaal € 10,5 miljoen toegekend aan in totaal 27 producties, waarvan 14 internationale coproducties. Het gaat om 17 speelfilms, 3 lange documentaires, 2 animatiefilms, 4 dramaseries en 1 animatieserie. Daarbij o.a. projecten van Alex van Warmerdam, Thomas Vinterberg, Theu Boermans en Hisko Hulsing. Filmfonds
 • Twee teams zijn geselecteerd om hun speelfilm internationaal te ontwikkelen in het kader van het Filmfonds-programma Talentontwikkeling in Internationale Context. Het gaat om de teams die werken aan de projecten Flores: Ena Sendijarević, Leontine Petit en Erik Glijnis en All I Ever Wanted: Sacha Polak en Marleen Slot. Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat de komende maanden met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. De verslagen van de eerste bijeenkomsten van de focusgroep Muziek en Muziektheater  (op 2 april 2019 ) en van de focusgroep Dans en Theater  (op 28 maart) zijn gepubliceerd. Het Fonds wil een zo goed mogelijk beeld krijgen van de uitdagingen en wensen van de instellingen die in aanmerking hopen te komen op meerjarige subsidie. Fonds Podiumkunsten
 • De afgelopen twee maanden men composities voordragen die in aanmerking zouden moeten komen voor de Matthijs Vermeulenprijs 2019. Het Fonds Podiumkunsten heeft  62 inzendingen ontvangen waarover de jury zich nu gaat buigen. In juni wordt bekend gemaakt wie de prijs dit jaar ontvangt. De prijsuitreiking en uitvoering van de compositie zal eind 2019 zijn. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door het Fonds Podiumkunsten aan een Nederlands componist. Een jury oordeelt het bijzondere werk van de componist op het terrein van hedendaagse muziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro en een sculptuur gemaakt door Jeroen Henneman. Fonds Podiumkunsten
 • De subsidieregeling MeeMaakPodia  van het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat op 6 mei opnieuw open. Na een succesvolle eerste ronde in 2018, is er ruimte gekomen om hieraan in 2019 een vervolg te geven. De regeling is voor theaters, musea, presentatie-instellingen en bibliotheken met een doorlopende podiumfunctie. Met de subsidieregeling MeeMaakPodia stimuleert het Fonds instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners.  Voor vragen of advies over de regeling kan er contact worden opgenomen met een adviseur van het fonds. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Op 11 april vierde Basisschool De Schatkist/SKOzoK in Budel dat het de honderdste school in Noord-Brabant is die aan de slag gaat met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’. Vijfhonderd vierkante meter stenen wordt verruild voor een groen, klimaatbestendig plein met meer bomen en planten en natuurlijke speel- en waterelementen. De subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’ is voor basis- én middelbare scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk inrichten. Provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, Prins Bernhard Cultuurfonds, IVN en  Jong Leren Eten legden hiervoor 3,5 miljoen euro bij elkaar. Cultuurfonds
 • Kunstinstellingen kunnen vanaf 6 mei bij Fonds21 voorstellen indienen voor een kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor mbo-jongeren. Dit vanuit de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. In aanloop naar de open call organiseert Fonds 21 op  6 juni een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. De open call loopt tot 17 september 2019. Fonds21
 • In 2019 is 3 miljoen euro beschikbaar voor de tweede fase van de preparatory action voor Music Moves Europe. Er worden vier oproepen (call for proposals) gepubliceerd en twee tenders. De oproepen hebben betrekking op : professionalisering en training, samenwerking van kleine podia,
 • co-creatie, muziekonderwijs en training. De twee aanbestedingen gaan over : export van Europese muziek, en gezondheid en welzijn van musici. Creative Europe Desk
 • Op 22 maart jl.. organiseerde het Europees Investeringsfonds met steun van de Europese Commissie een seminar met de titel ‘Be Creative, Call the Bank’, over de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector. Het seminar bood financiële intermediairs en Europese brancheorganisaties de gelegenheid om meer te weten te komen over de financiële steun van de EU aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • Donna van Milligen Bielke is onderscheiden met de Jonge Maaskantprijs 2019. Met haar werken en de consequente aanpak waarvan ze getuigen, toont Van Milligen Bielke een enorm talent, zo oordeelde de jury. Ze is de achttiende winnaar van de prestigieuze prijs voor architecten onder de 36 jaar. De Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een bijdrage aan een communicatieve uiting. Architectenweb
 • Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de drie genomineerden voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2019. Op 17 mei moet duidelijk worden of het Eindhovense museum, of Museum Rotterdam of Stedelijk Museum Schiedam met de prijs aan de haal gaat. De jury oordeelt dat het Van Abbe ,,een aanjager is van vernieuwing op een groot aantal vlakken, waaronder inclusiviteit, publieksbenadering en participatie.” Te prijzen vindt de jury ook dat het museum de opgedane kennis en ervaring ruimhartig deelt met andere musea. Het publiek kan tot en met 8 mei stemmen op het favoriete museum. Het museum met de meeste stemmen ontvangt € 100.000. Eindhovens Dagblad
 • Meriem Bennani is uitgeroepen tot winnaar van de Eye Art & Film Prize 2019. Met haar 31 jaar is de Marokkaanse multimediakunstenaar de jongste winnaar van de prijs tot nu toe. De Eye Art & Film Prize, waar een bedrag van £ 25,000 aan is verbonden, behoort tot de grootste kunstprijzen ter wereld en is bedoeld voor een kunstenaar of filmmaker die opereert op het snijvlak tussen beeldende kunst en film. Filmkrant
 • Kathleen Vereecken en Charlotte Peys zijn de winnaars van de 32e Woutertje Pieterse Prijs, voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Zij ontvingen de prijs voor hun boek Alles komt goed, altijd (Uitgeverij Lannoo). De prijs, waaraan een bedrag van € 15.000,- is verbonden, werd uitgereikt in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Woutertje Pieterse prijs
 • Rosa da Silva is winnaar geworden van de Amsterdams Kleinkunst Festival Sonneveldprijs 2019. Behalve de Juryprijs nam zij ook de Publieksprijs mee naar huis, en kon zij tevens de 2500 euro van het Ramses Shaffy Fonds voor jonge kunstenaars op haar rekening bijschrijven. Deze Shaffy Cheque werd dit jaar voor het eerst aangeboden, en dient te worden besteed aan het eerste avondvullende programma van de winnaar. Theaterkrant
 • Biermerk Kornuit en podcastduo Bakkie Bakkie brengen samen dit jaar vier “Festivalspecial” podcasts uit. Het biermerk  heeft in de afgelopen jaren een nauwe samenwerking opgebouwd met festivals als DGTL, Best Kept Secret, Drift om te Dansen, Appelsap Lentekabinet en vele andere muziekfestivals. De samenwerking met Bakkie Bakkie tijdens, maar ook buiten het festivalseizoen sluit hier perfect bij aan. De Bakkie Bakkie podcasts zijn elke maand te beluisteren via iTunes, Soundcloud en Spotify. De volgende Festivalspecials zullen in de lente en de zomer te luisteren zijn. Sponsorreport

Cultuureducatie en - participatie

 • Kunst, zorg en welzijn hebben elkaar veel te bieden, is de consensus tussen professionals die zich op dit snijvlak bewegen. Kunst- en cultuuruitingen kunnen mensen plezier, afleiding en zelfvertrouwen bieden of uiting geven aan thema’s waar patiënten mee worstelen. Actieve deelname aan kunstprojecten – het beoefenen of bezoeken van kunst – kan zo een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen, vooral bij klachten van psychosociale aard. Culturele Vacatures
 • Kunstloc Brabant maakt als aanjager en adviseur veel mooie (kunst)projecten in Brabantse wijken mogelijk. Zo zien we creatieve professionals aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken in de wijk, zoals wateroverlast, huisvesting van statushouders en eenzaamheid. Maar hoe zorg je ervoor dat je kan voortbouwen op de resultaten en inzichten uit het project? Kunstloc Brabant
 • Waar komt angst vandaan, welke vormen neemt het aan en welke antwoorden biedt cultuureducatie hierop? De brochure Leren en Angst verkent deze emotie binnen onderwijs en cultuur. Deze publicatie wordt uitgegeven naar aanleiding van de Dag van de Cultuureducatie Vlaanderen 2019. LKCA
 • Waarom is de makersbeweging een goede zaak voor de cultuursector? Hoe kan de cultuursector hier ten volle op inspelen? Welk ideeëngoed zit er achter die hele beweging? Dat komt aan de orde in de Vlaamse publicatie De Cultuur van het maken, een whitepaper van Cultuurconnect. LKCA
 • Scholieren die als curator zelf een tentoonstelling samenstellen en inrichten uit het depot van een museum in de buurt. Het pop-up museum biedt daardoor allerlei aanknopingspunten met lesprogramma’s in het kader van burgerschap, CKV en andere vakken in vmbo, havo of vwo. Dit jaar zijn drie “gouden pop-up musea” uit de collecties van Stedelijk Museum Zutphen, PIT Veiligheidsmuseum en Watersnoodmuseum onderdeel van de hoofd-programmering van de Nationale Museumweek. Museumvereniging
 • Ondersteund door Arts Council England en Bridge Organisation, is er een toolkit ontwikkeld om digitale culturele informatie beschikbaar te stellen voor educatie. DEN
 • Talen hebben het moeilijk op school. Jarenlang hebben leerlingen en ouders gehoord dat ze ‘exact’ moesten kiezen en meteen nam de status voor het profiel Cultuur en Maatschappij af. Dat ook andere profielen goed pasten bij universitaire talenstudies bleef onderbelicht. Dat de werkgelegenheid met talenstudies goed is, bleef onbekend. Lezen is een cruciale vaardigheid die persoonlijk en maatschappelijk succes oplevert. Ewout van der Knaap, hoofddocent Duitse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, over het belang van  de koppeling van literaire teksten aan taalvaardigheidsopdrachten. NRC
 • De samenstelling van RCO Young is bekend, het nieuwe jeugdorkest van het Koninklijk Concertgebouworkest. Er zijn 73 musici van 14 t/m 17 jaar geselecteerd, uit maar liefst 27 landen. Éen van de deelnemers komt van buiten Europa. RCO Young moet een kans geven aan wat het Concertgebouworkest ‘verborgen talent’ noemt: musici die een steuntje in de rug verdienen. Met de 73 deelnemers worden vijf grote ensembles samengesteld. Komende zomer zijn er repetities van ensembles en orkest.  Door middel van een speciaal programma, ontwikkeld in samenwerking met United World Colleges Nederland, wil het orkest via de muziek ook gemeenschapszin, democratisch denken en de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren stimuleren. Concertgebouworkest
 • Ze weten hoe het voelt, de KSE-leerlingen die op de planken staan bij de musical Fame. Want stuk voor stuk moesten ze auditie doen voor hun rol. Net als die leerlingen van de beroemde New York’s High School for the Performing Arts, die allemaal beroemd willen worden. De belangstelling om mee te doen was ook dit jaar groot, vertelt Ron Schijfs, theaterdocent van  de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. Meer dan honderd leerlingen deden auditie, 27 werden geselecteerd voor zang en dans en nog eens tien spelen er in het orkest. BN – De Stem
 • In de Tilburgse wijk Reeshof opent in juni Cultuur BSO Studio-T,  een buitenschoolse opvang met een kunstzinnige insteek. Er is een groot atelier, een dans-/theaterzaal maar ook een muziekstudio én een fotostudio met green-screen. Dit wordt digitaal ondersteund door computers met beeld- en geluidbewerkingsprogramma’s. De kinderen worden begeleid door pedagogisch professionals die allemaal een kunstzinnige opleiding hebben gevolgd. Tilburg.com
 • Heeft muziek echt een helende werking? Daisy Jones van VICE onderzocht de effecten van muziektherapie en youtubefilmpjes met specifieke tonen. Noisey

Kunstbeoefening

 • Het vinden van een betrokken bestuur is voor veel verenigingen een terugkerende uitdaging. Ook Evelien Nelemans, adviseur bij Kunstloc, ervaart dit bij haar eigen dansvereniging. Zij ging ten rade bij een aantal verenigingen met een krachtig bestuur, en bundelde een reeks praktische tips in deze blog. Kunstloc Brabant
 • Op 5 april ging de musical Aïda in première. Het is de 65ste voorstelling van de BOV, voorheen Bergse Operette Vereniging. En de vorige musicals waren dé grote winnaars bij de Amateur Musical Awards. Adel verplicht, dus iedereen staat op scherp. Omroep Brabant bezocht de laatste repetitie. BN-De Stem vond de voorstelling een ‘lust voor het oog’. Omroep Brabant  , BN – De Stem
 • Elk lustrumjaar luistert mandolineorkest Melodia op met een jubileumconcert. Na afloop rijst steeds de vraag of er nog een volgend lustrumconcert komt. Nieuwe aanwas komt er niet meer bij, maar het is bij de Stampersgatse muziekvereniging ook: eens een Melodiaan, altijd een Melodiaan. Het orkest viert zijn 70ste verjaardag. BN – De Stem
 • Encounter. Een dansvoorstelling  over hoe een mens onder invloed van groepsdruk kan veranderen, eigen normen en waarden laat vervagen, het dierlijke instinct laat boven komen en tot bepaalde daden komt. Encounter is onderdeel van een talentontwikkelingsproject van dansgezelschap Nishant Bhola, World of Dance dat een vierjarige samenwerking is aangegaan met schouwburg De Kring in Roosendaal  Het project heeft als doel het gat tussen amateurs en professionele dansers in het regionale danslandschap te verkleinen. BN – De Stem
 • Tejatergroep Gemert speelt  De Kersentuin van Anton Tsjechov onder regie van regie Stefan Jung. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Freemuse is een onafhankelijke internationale organisatie die de vrijheid van artistieke expressie voorstaat en verdedigt. Onlangs bracht de organisatie haar jaarrapport uit over de situatie in 2018. Een slecht jaar voor de vrijheid van meningsuiting en artistieke expressie. Uit het rapport blijkt o.m. dat in 29 landen ten minste 157 kunstenaars uit alle disciplines gevangen zijn gezet of gedetineerd en dat er in ten minste 60 landen censuur actief is, waarbij in totaal 1.807 kunstenaars en kunstwerken zijn betrokken. Hyperallergic
 • Hoe kan kunst die pijn en lijden uitdrukt tegelijkertijd mooi zijn? Het is raadselachtig: we raken ontroerd door de kunstwerken van Charlotte Salomon over de Holocaust, door de Mattheus Passion van Bach, muziek van Olivier Messiaen, schilderijen van  Marc Mulders, en door een film over de lijdende Christus. Het boek Pijnlijk mooi   Lijden en schoonheid in christelijke kunst is het vijfde deel in de serie Figura Divina, genoemd naar een collectief van docenten en onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Zij vragen aandacht voor de verbinding tussen kunst en religie. 8weekly

 

architectuur en vormgeving

 • Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet heeft een punt als hij verwacht dat architectuur bijdraagt aan de gemeenschap. Zijn recept is echter erger dan de kwaal. Dat stelt architect en stedenbouwkundige Hans Teerds in een artikel in dagblad Trouw. Architectenweb
 • Wat is de rol van architectuur en stedenbouw in een digitaal tijdperk? Wat is nog de betekenis van de fysieke omgeving als je steeds meer tijd doorbrengt in digitale werelden? In Amsterdam vond een inspirerende paneldiscussie plaats tussen Ben van Berkel, Ad Verbruggen en Arief Ernst Hühn. Welke voordelen biedt de digitale techniek? En wat zijn de schaduwzijden? De Architect
 • De EU Mies Award 2019 gaat naar het project Grand Parc Bordeaux. Dat hebben de Europese commissie en de Fundació Mies van der Rohe zojuist in Brussel bekend gemaakt. Voor dit complexe project realiseerden Lacaton & Vassal architectes, Frédéric Druot Architecture en Christophe Hutin Architecture een bijzondere transformatie van 530 woningen. De Architect
 • Op de kop af honderd jaar na de oprichting van het Bauhaus opent Het Nieuwe Instituut Neuhaus, een tijdelijke academie voor meer-dan-menselijke kennis. De dynamische leeromgeving van Neuhaus neemt de instelling vanaf mei 2019 vier maanden lang grotendeels over. Neuhaus bezet en transformeert bestaande ruimtes en voorzieningen, vult ze aan met eigen nieuwe faciliteiten en stelt ze open voor actieve gebruikers en deelnemers aan het Neuhaus-curriculum. Die werken er – als ware ‘Neuhäusler’ – samen aan het genereren en gemeenschappelijk beheren, verspreiden, delen en praktiseren van meer-dan-menselijke kennis. Het Nieuwe Instituut
 • De overheid produceert bergen non-fictie. Stapels rapporten, beleidsstukken en evaluaties moeten de burger ervan overtuigen dat het systeem toch echt goed voor hem is. Die burger kan daar echter weinig mee. Het creëren van een goede en tot de verbeelding sprekende fictie is dan ook dé uitdaging voor de honderden omgevingsvisies die de komende jaren door het hele land gemaakt worden, schrijft Bram van den Groenendaal. Stadszaken
 • Verdichting is het credo van veel stedenbouwers, anderen gruwen juist bij de gedachte aan de verdichte stad. Het zou tot onprettige grijze gebieden leiden, waar openbare ruimte en groen worden weggedrukt door hoogbouw. Volgens Lisette van Doorn, Europees directeur van het Urban Land Institute, is het tegendeel waar. In een compacte stad gaat bebouwing niet ten koste van openbare ruimte, maar biedt een dicht programma juist een financiele basis voor hoogwaardige openbare ruimtes en effectief groen. Stadszaken
 • Lichtvoetig, maar ook verdiepend  inspelen op de actualiteit van architectuur en bouwen en ruimtelijke kwaliteit in Tilburg. Dat is het idee achter een nieuw initiatief: de talkshow BOUWSTOF, een nieuw initiatief van Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (Cast). De try-out is op 17 april, de ambitie is om de show vier maal per jaar te houden. Brabants Dagblad
 • De nominaties voor de European Design Awards 2019 zijn bekend. In totaal maken 43 Nederlandse inzendingen kans op een prijs. De winnaars worden bekendgemaakt op  8 juni in Warschau tijdens het European Design Festival.  BNO
 • De tentoonstelling ‘Hope’ in De Kazerne in Eindhoven toont werk van 40 (ex-)studenten van Ilse Crawford en Oscar Peña, docenten op de Design Academy Eindhoven. Waar de studenten volgens Crawford vooral mee bezig zijn is duurzaamheid en milieu. ,,Maar ook met big data, daar maken ze zich ook zorgen over en over de manier waarop machines zaken kunnen overnemen. Transparantie van de toeleveringsketen, is ook zo’n onderwerp waar we het vaak over hebben.” Eindhovens Dagblad

 

beeldende kunst

 • Prinses Beatrix onthult 13 april in Bergeijk een kunstwerk van de in 1974 overleden kunstenaar Ad Dekkers. De kunstenaar maakte het tegelreliëf in 1971 voor een school in Gouda. Sinds een jaar of vijf probeert een groep liefhebbers er een nieuwe plek voor te vinden. Het werk is nieuw opgebouwd in het Mien Ruyspark bij het monumentale gebouw van De Ploeg. Omroep Brabant
 • Op 5 april is het kunstwerk van Jessica Stockholder geplaatst aan de Croeselaan in Utrecht. Hiermee is het nieuwe Beeldenpark op de duurzaam heringerichte Croeselaan voltooid. De kunstwerken stammen uit verschillende tijden en vertegenwoordigen een variëteit aan stijlen. Het artistiek team van Kunst in het Stationsgebied heeft in opdracht van de gemeente Utrecht, samen met de afdeling Kunstzaken van de Rabobank de kunst voor het Beeldenpark Croeselaan geselecteerd. Drie werken zijn eigendom van de Rabobank. De overige acht zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Museumtijdschrift
 • Kunstwerk De Wassende Maan langs de Bandijk in Werkendam is bijna verzwolgen door de natuur. Maar dankzij de adoptie door het Rosmalens bedrijf Voets Gewapende Grondconstructies blijft het werk van beeldend kunstenaar Paul de Kort behouden. Staatsbosbeheer bood het ter adoptie aan. Reden : de onderhoudskosten zijn te hoog voor Staatsbosbeheer.  BN – De Stem
 • Op 11 april presenteerde de Stichting De Barak haar publicatie De Barak 2008 – 2018, over de kunstprojecten heeft uitgevoerd. Van 2008-2018 initieerde de stichting in Lelystad projecten, in de overtuiging dat kunstenaars nodig zijn om de sociale processen van een opkomende wijk te begeleiden. Publiek gemaakt

 

film en av

 • De belangstelling voor televisieseries wereldwijd groeit. Het festival Canneseries, dat haar tweede editie beleeft, getuigt daarvan. Indiewire
 • Een van de interessantste onderdelen op het komende Imagine Film Festival (10 t/m 20 april in Amsterdam) belooft het themaprogramma Things to Come te worden. Centraal staat hier de relatie tussen wetenschap en fantastische cinema. Er wordt gekeken naar het wetenschappelijke gehalte in superheldenfilms, reizen naar Mars, en knutselen met DNA.  Aan de hand van een handvol films zal synthetisch bioloog Nadine Bongaerts (1988) tijdens Imagine een lezing geven over de laatste stand van zaken in haar vakgebied,  getiteld ‘Knutselen met DNA’.  Vpro.cinema
 • Tijdens de elfde editie van Go Short – International Short Film Festival Nijmegen zijn op 6 april de prijzen voor de beste korte films van Europa uitgereikt. Twee internationale jury’s kozen de winnaars van de Europese Competitie, de Nederlandse Competitie en de Studentencompetitie. Het publiek heeft de winnaar gekozen van de VR-Competitie. Filmkrant
 • De korte film ‘Kop op’ van animatiestudio Job, Joris en Marieke heeft in Cannes een International Emmy Kids Award in de wacht gesleept. Het trio won de Emmy in de categorie Animatie. Met deze prijs komt de animatiefilm Kop Op op een lange lijst van Nederlandse jeugdfilms met succes in het buitenland. De sleutel daartoe ligt volgens kenners verscholen in de manier waarop Nederlandse makers kinderen benaderen. NOS ,  Omroep Brabant
 • “Beleef de andere kant van sport”, is het motto van het SportFilmFestival, dat van 10 t/m 14 april haar vijfjarig jubileum viert in LantarenVenster. Vijf dagen naar sportfilms en documentaires kijken en luisteren naar talkshows. Filmkrant
 • In de Tilburgse bioscoop  Cinecitta vindt op 24 en 25 mei de tweede editie van het Tilburgs Film Festival plaats.  Het festival richt zich op korte films van Brabantse filmmakers, zowel fictie, documentaire als animatiefilms.  Tijdens het festival is ook een competitie voor Brabantse films. Er is een juryprijs en een publieksprijs. Brabants Dagblad , Tilburgs Film Festival
 • De Filmkrant doet verslag van de openbare collegereeks This Is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed in EYE. In de tweede bijeenkomst sprak Céline Ruivo over het unieke kleurenprocedé Technicolor. Filmkrant
 • Kunstenaar Guy Königstein, filmmaker Donna Verheijden en kunstenaar/designer Oana Clitan zijn voor het project Open Archief van Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid geselecteerd om uit de open, digitale collecties van beide instituten nieuw, autonoom mediawerk te ontwikkelen. Zij krijgen daar 7 maanden de tijd voor, de presentatie is in oktober in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De selectiecommissie koos hen uit  73 voorstellen van filmmakers, geluidskunstenaars, grafisch vormgevers, performancekunstenaars en architectuurhistorici. Het Nieuwe Instituut

 

letteren

 • In vervolg op het succesvolle International Literature Festival Utrecht (ILFU) dat plaatsvond in september 2018 zal het ILFU vanaf april 2019 door het jaar heen nieuwe ILFU-evenementen presenteren. In de ILFU Book Talks worden internationaal geroemde schrijvers geïnterviewd.
 • De aftrap vindt plaats op 20 april 2019, met niemand minder dan Michael Ondaatje. ILFU

 

muziek

 • Van 11 tot en met 14 april vindt het unieke Roadburn festival plaats. Bezoekers vanuit de hele wereld komen naar Tilburg om van heavy muziek te genieten, van gitzwarte tokkelfolk tot de zwaarste gitaren.  En met bijzondere compositieopdrachten. 3voor12.vpro maakt een keuze uit het programma. 3voor12.vpro.nl   , Roadburn
 • Internet Archive, de site die oude webpagina’s archiveert, heeft een collectie van 490.000 nummers online gezet. De mp3’s verschenen tussen 2008 en 2010 op het sociale netwerk MySpace. De collectie heeft een totale grootte van 1,3 TB. NU.nl

 

theater en dans

 • Classicus en cultuurwetenschapper Maarten De Pourcq is de winnaar van de Marie Kleine-Gartman Essayprijs 2019.  Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 euro verbonden en een publicatie in De Groene Amsterdammer. Hij schreef volgens de jury een jaloersmakend essay met een verontrustende conclusie. De Marie Kleine-Gartman Essayprijs is de enige prijs voor Nederlandstalige theaterbeschouwingen. Theaterkrant
 • Voor de tweede editie van Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) schreven maar liefst 421 choreografen uit 44 landen zich in. Uit deze inschrijvingen kiest de vakjury 16 choreografieën voor het concours en maakt deze uiterlijk 15 april 2019 bekend. RIDCC
 • Vanaf september 2014 heeft het Nederlands Dans Theater geen werk van Jirí Kylián meer mogen uitvoeren en dit wilde de oud-artistiek leider drie jaar lang zo houden. Volgens Kylián was dit nodig omdat het Nederlands Dans Theater zichzelf moest gaan ontdekken en ze niet zijn werk constant konden blijven gebruiken.  Maar nu is het werk van Kylian terug. Dans magazine

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

brabantse makers

 • De Eindhovense kunstenaar Jalila Essaïdi van Bio Art Laboratories is genomineerd voor een prestigieuze ondernemersprijs van de Europese Unie. Ze is één van de negen finalisten in de hoofdcategorie van EU Prize for Women Innovators 2019. De genomineerde vrouwen hebben zich gemanifesteerd als succesvolle ondernemers, die baanbrekende ideeën op de markt hebben gebracht. Innovation Origins
 • Tilburgse keramiste Agnes Benders wint wedstrijd in de Verenigde Staten. Brabants Dagblad
 • Zeynep Dag, ontwerper en eigenaar van het luxe schoenenmerk Alzúarr, start met een Business and Fashion Academy in ‘designstad’ Eindhoven. Dit deelt Dag in een persbericht. De privéschool biedt jaaropleidingen, avondopleidingen en cursussen richting verschillende disciplines waaronder Fashion, E-commerce, Marketing en Social Media en Adobe. Fashion United
 • De korte film ‘De Blauwe Maagd’ is in de prijzen gevallen op het International Short Film Festival in Middelburg. Regisseur is Tim Klok,  de producenten Puck Mickers en Carl van de Wetering van het Gemertse VandePunt Filmproducties.   Eindhovens Dagblad
 • Paul van Loon heeft zijn 20ste Dolfje Weerwolfje uitgebracht. In de meer dan 20 jaar dat Van Loon over het jongetje schrijft, heeft hij naar eigen zeggen nog nooit een writersblock gehad. “Ik zie de verhalen die ik schrijf als film in mijn hoofd.” Omroep Brabant
 • Asko|Schönberg speelt een nieuwe compositie van Mayke Nas. Trouw
 • Theatermaker en acteur Fahd Larhzaoui brak in 2014 door met zijn solo Schijn, over een man die een dubbelleven leidt. Waar Schijn een coming of age was, is opvolger Shirt uit Fahd! een facing the facts, waarbij Fahd een inkijkje geeft in de gayscene met zijn feesten en geëxperimenteer met drugs. De voorstelling is een co-productie van Het Zuidelijk Toneel, Alles voorde Kunsten en Likeminds. Eindhovens Dagblad
 • ‘Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel’, is de ondertitel van de nieuwe voorstelling die Jetse Batelaan maakte bij Theater Artemis voor iedereen vanaf twaalf jaar. Die titel is (…..). Dat is inderdaad niks, nog niet eens een leesteken. Zo’n titel geef je alleen als je theater maakt om het theater aan de orde te stellen. (…..) gaat aan de haal met alle theaterwetten en -afspraken. Theaterkrant , Brabants Dagblad , NRC

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie