Trends & Ontwikkelingen 12 juli 2018

Let op: de rubriek Trends & Ontwikkelingen maakt een zomerstop en keert terug vanaf donderdag 30 augustus.

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt mede namens de minister van Rechtsbescherming vragen over de uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken. De vragen werden de Kamerleden Bergkamp en Groothuizen (beiden D66) gesteld n.a.v. het bericht ‘Gemeentearchieven halen massaal foto’s offline na vonnis’.  Rijksoverheid.nl
 • Op 12 juni 2018 organiseerde NFF i.s.m. Eye Extended een bijeenkomst over het advies van de Raad voor Cultuur van februari 2018. Guido van Nispen, commissievoorzitter van de Raad voor Cultuur gaf een presentatie van het advies waarna Pieter Kuijpers (producent/regisseur), Loes Komen (producent), Michael Leendertse (scenarioschrijver), Pien Houthof (vertoner & educatie), Ester Gould (documentairemaker) en Diederik Hoekstra (VPRO) in gesprek gingen over het advies, onder leiding van Joost de Vries. Een uitgebreid verslag. DDG  , Nederlands Film Festival
 • Relatief gezien ontvangen kleine, regionale musea evenveel als het Van Gogh en het Rijks, ziet Melle Daamen, lid van de Raad voor Cultuur. Dat is sympathiek, maar onverstandig. “Investeer liever in de paar beeldbepalers die reeds internationaal succes hebben. Onderhoud én versterk hun collectie.” NRC
 • Jakob van der Waarden wordt met ingang van 1 september 2018 algemeen secretaris/directeur van de Raad voor Cultuur. Raad voor Cultuur
 • Het kabinet vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden. De huidige onderwijswet is echter te onduidelijk, waardoor het voor veel scholen niet helder is wat ze met dit onderwijs moeten doen. Minister Slob gaat de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Kunsten ’92 en NOC*NSF hebben een gezamenlijk advies ingediend. Kunsten’92
 • Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het ontwerp voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Rijksoverheid.nl
 • Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Kustpactafspraken en het samenhangend beeld van de zoneringen die de provincies hebben vastgesteld. De toekomst van de kust is een zaak van nationaal belang, schrijft ze. Minister Ollongren gaat die status erkennen. Rijksoverheid.nl  , PZC
 • Het kabinet heeft op 6 juli samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda uitgebracht. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie, door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland. De Actieagenda en Kamerbrief zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Rijksoverheid.nl  , Brabant.nl , Brainport  , Omroep Brabant
 • De Friezen blijven gereserveerd over hun Culturele Hoofdstad van Europa. In Leeuwarden waarderen ze de evenementen met een 6,9, buiten Leeuwarden met een 6,2, heeft de provincie Friesland bekendgemaakt. Het blijft te stil over de nalatenschap van Culturele Hoofdstad 2018, schrijft het Friesch Dagblad in een commentaar.  NOS  , Friesch Dagblad
 • philharmonie zuidnederland krijgt tot en met 2020 elk jaar 130.000 euro extra subsidie van de provincie Limburg. Het geld is bedoeld voor een grotere rol van het symfonieorkest bij het project DOOR! om het muziekonderwijs in Limburg te stimuleren. Ook moet het orkest meer uitvoeringen in de Euregio gaan verzorgen. Daar moeten ook andere Limburgse culturele instellingen van profiteren. 1Limburg
 • In een doorlopende reeks artikelen schetst Theaterkrant.nl in samenwerking met Kunsten ’92 een overzicht van de nieuwe bouwstenen voor het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid in de grotere steden voor de komende periode. Kunsten’92
 • De gemeenten Best en Veldhoven doen de invoering van de Omgevingswet met z’n tweeën. Dat heeft veel voordelen. De gemeenten inspireren elkaar, gebruiken wederzijds leerervaringen uit pilots en ze hoeven elk maar de helft van de manuren te investeren. VNG
 • De grote aan de schilder Jean-Michel Basquiat gewijde tentoonstelling in Schunck heeft een bovenregionale en zelfs internationale uitstraling, constateert de gemeente Heerlen. In bidbook Urban Heerlen staat dat de stad tot 2020 zes van dergelijke, reputatie versterkende evenementen wil laten plaatsvinden. Daarom wordt het evenement gesubsidieerd uit middelen die daarvoor zijn gereserveerd. Heerlen steunt de manifestatie rond Basquiat in Schunk met 75.000 euro. De gemeente staat voor eenzelfde bedrag garant. De Limburger
 • De voorgestelde hervormingen van het Europese auteursrecht zijn van de baan. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er ruimte komt voor compromissen. De hervormingen moeten ervoor zorgen dat ‘creatieven’ beter beschermd worden tegen auteursrechtelijke inbreuken, waarbij met name het overbruggen van de zogenoemde ‘value gap’ belangrijk is. Wout van Wijk, executive director van News Media Europe spreekt over een tegenslag voor de Europese creatieve industrie. ‘Investeringen van uitgevers vloeien momenteel in de zakken van Silicon Valley, terwijl het uitgeversrecht zou helpen de scheve marktverhoudingen te herstellen. ‘. Kennisland is blij : meer ruimte voor betere alternatieven om de juiste balans te vinden tussen de rechten van makers en de rechten van de gebruikers in de EU.  De Volkskrant , Entertainment Business  , Mediafederatie  , Kennisland  , VOB
 • Digitalisering geeft in rap tempo betere toegang tot culturele en creatieve werken zoals films en muziek. Maar het betekent ook nieuwe investeringskansen en uitdagingen voor ondernemers. De Europese Commissie wil een digitale inhaalslag voor Europa, zodat er één digitale markt komt zonder barrières. Op deze manier kan de achterstand met de Verenigde Staten en Azië worden ingelopen. Creative Europe adviseur Andrea Posthuma over hoe Nederland daar van kan profiteren. Creative Europe Desk

 

noord-brabant

 • Op 18 juni werd het eerste rapport van de Waarde van Cultuur gepresenteerd. Jenneke Harings blogt over het spannende traject voor publicatie en presentatie en over hoe er verder wordt gegaan.. “We horen graag hoe jij ermee zou willen werken of hoe we je verder kunnen helpen met het gebruik van het rapport.” bkkc
 • Voor vernieuwing en verbreding van de hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Noord-Brabant, heeft de provincie in maart Geert van Boxtel tot arrangeur benoemd. Van Boxtel presenteerde zijn plannen op 10 juli in ’s-Hertogenbosch. Hij heeft inmiddels met vrijwel alle partijen op het gebied van nieuwe en klassieke muziek gesproken. Van Boxtel wil komende twee jaar broedplaatsen opzetten waar mensen in contact kunnen komen met componisten. Ook wil hij nieuw publiek bereiken met vernieuwende concertreeksen. De in Eindhoven gevestigde breakdancedansgroep The Ruggeds gaat samen met de Amsterdamse componist Dominique Vleeshouwers en harmonie St Michaël uit Thorn een project opzetten voor het Trompconcours. Anthony Fiumara wordt de eerste stadscomponist van Tilburg. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad , Tilburg
 • De winnaars van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen zijn 4 juli bekend gemaakt. 8 Brabantse teams die concrete ideeën inzonden voor nieuwe perspectieven voor het buitengebied wonnen een bedrag van € 25.000 en deskundige begeleiding om hun plannen verder uit te werken. Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Een plan in Zundert viel ook in de prijzen. Brabant.nl   , BN – De Stem
 • De provincie Noord-Brabant en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) gaan om 75 jaar leven in vrijheid te herdenken, samen investeren in zowel het programma Brabant Remembers (als onderdeel van Europe Remembers) als in Brabantse oorlogsmusea en herinneringsplekken.   Brabant.nl , Omroep Brabant
 • Het Generaal Maczek Memorial ontvangt een subsidie van een half miljoen euro vanuit de provincie Noord-Brabant en een subsidie van een half miljoen vanuit het vfonds. De plannen voor een nieuw Memorial hingen al langer in de lucht, al in 2017 gingen er verschillende subsidieaanvragen uit, waaronder naar de gemeente Breda. Breda vandaag  , Brabant.nl
 • De nieuwe colleges van Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch zijn positief over de waarde van cultuur voor onder andere het vestigingsklimaat van de stad, maar hebben niet alle middelen om hier ook in te investeren. Theaterkrant
 • De belangrijkste gemeenten in Noord-Brabant zetten groots in om de binnensteden te verheffen. Maar op welke gebieden worden kansen gemist? Volgens Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen, en Herbert ter Beek, Bureau voor Economische Argumentatie. Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten 

 • Het Bredase poppodium Mezz wil het aantal betalende bezoekers flink gaan opschroeven. Vorig jaar trok Mezz 36.000 mensen die entree betaalden voor een activiteit  Dat aantal moet in 2021 op ruim 50.000 uitkomen en vervolgens tot  meer dan 55.000 doorgroeien. Dat blijkt uit het bedrijfsplan dat Mezz aan de gemeente Breda heeft gepresenteerd en door wethouder Marianne de Bie als ‘solide’ is beoordeeld, zo schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. “De traditionele popzaalbezoeker is vaak boven de dertig. We willen nu meer ook een jongere doelgroep bereiken met nieuwe initiatieven,” zegt Mezz-directeur Frank van Iersel. BN – De Stem
 • Nu de uitgave van miljoenen voor een nieuw Theater aan de Parade door de Bossche gemeenteraad is goedgekeurd, kan de gemeente na de zomervakantie direct aan de slag. Daarbij wordt een straf tempo aangehouden, want het nieuwe dan wel vernieuwde theater moet in 2023 open. Hoe gaat het nu verder? Algemeen Dagblad
 • De Bossche Investerings Maatschappij BIM stopt met het beheer van de Tramkade in ’s-Hertogenbosch. ,,Het is voor ons een te ingewikkeld dossier”, zegt BIM-directeur Maurice Horsten. De BIM had het beheer op verzoek van de gemeente in juli 2016 op zich genomen. Bovendien werd ze verantwoordelijk voor de programmering en exploitatie van de Kaaihallen op het terrein. Binnen twee jaar geeft de BIM al aan dat ze niet verder wil met de Tramkade. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergeijk gaat tweejaarlijks een oeuvreprijs en een jongerencultuurprijs (een aanmoedigingsprijs voor jongeren tot 21 jaar) uitreiken. Beide bestaan uit een geldprijs van duizend euro. Eindhovens Dagblad
 • De extra subsidie van 150.000 euro die Gebouw-T jaarlijks tot en met 2020 van de gemeente Bergen op Zoom krijgt, is structureel nodig om het poppodium gezond te houden.  Mocht de gemeenteraad daar niets voor voelen, dan dienen de commerciële mogelijkheden van Gebouw-T ruimer gemaakt te worden. Dat is de kern van een voorstel dat wethouder Arjan van der Weegen halverwege volgend jaar voorlegt. BN – De Stem
 • De gemeente Boxtel gaat serieus werk maken van de aanleg van zogenoemde tiny forests. Kleine bosjes ter grootte van een tennisbaan in woonwijken en in de buurt van scholen. Via een motie van D66 heeft de gemeenteraad wethouder Peter van de Wiel de opdracht gegeven te onderzoeken of er vier bosjes kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met natuurorganisatie IVN. Brabants Dagblad
 • Er komt een nieuw kunstwerk op het terrein van De La Salle in Boxtel: een pad met gevarieerde stenen en een metalen boom met levend groen erin. Met de veelzeggende titel ‘Samen op pad’. Onder anderen de jongeren van het behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking La Salle zelf, het vmbo/mbo SintLucas, basisscholen, omwonenden, ouderen en de gemeente worden erbij betrokken. Er zijn al verschillende tekeningen gemaakt door de kunstenares, Ilona Willemse. Precies waar het beleid van de gemeente voor staat, zegt wethouder Marusjka Lestrade.  Brabants Dagblad
 • Om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en contacten onderling te bevorderen, start nu ook in Etten-Leur het project ‘Tijd van je leven.’ De gemeente Etten-Leur trekt er ruim 25.000 euro voor uit. Deelnemende ouderen worden gekoppeld aan kunstenaars. Tijdens workshops doen de ouderen hun verhaal en de kunstenaars vertalen die verhalen naar activiteiten. Daarbij kan het gaan om een gedicht zijn, maar bijvoorbeeld ook om dans, boetseren of zang. Met het project, waarin de GGD West-Brabant in de regio samenwerkt met de zorg in de wijk en culturele instellingen, hopen de initiatiefnemers zo veel mogelijk ouderen (zelfstandig en in zorginstellingen wonend) te bereiken.  BN – De Stem
 • Het Turfschip draait volgens directeur Ruud Hoondert heel goed. Dat de gebouwexploitatie van CultuurCentrum Bij Ons…. in Zundert failliet is heeft dan ook geen gevolgen voor Het Turfschip in Etten-Leur meldt Hoondert, de exploitant van beide etablissementen. ,,Het zijn twee verschillende bedrijven.” Voor de gebruikers van het Turfschip verandert er niets. BN – De Stem
 • Een lichtkunstwerk wordt onderdeel van de kroon van het paviljoen,  dat in het centrum van  Vlijmen gebouwd wordt, en waarin zich drie ondernemers vestigen. Herman Kuijer uit Hilvarenbeek tekent voor het ontwerp. Volgens de Kunst Advies Commissie (KAC) van de gemeente Heusden zal de omgeving geen last hebben van het lichtschijnsel van het kunstwerk. Het kunstwerk kost bijna 51.000 euro. Het paviljoen moet voor ruim 24.000 euro worden aangepast; eerder werd al 7500 euro uitgetrokken voor de voorbereidingen. Het paviljoen is momenteel in aanbouw. Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk Embrassure dat door de Heusdense cultuurwethouder Peter van Steen samen met kunstenaar Niko de Wit is onthuld roept een associatie op met de verdediging van Heusden. Dit bleek bij de onthulling van het beeld ‘Embrassure’ in de Jacob Eyckpassage in de vesting. Brabants Dagblad
 • Het grote kunstwerk van Wim Suermondt bij De Werft in Kaatsheuvel verdwijnt uit het straatbeeld. Naar het oordeel van de commissie Ruimte en Kwaliteit past het kunstwerk niet bij de nieuwe Werft aan de Huygenstraat. Het college van Loon op Zand heeft dat advies overgenomen. In overleg met de erfgenamen van de kunstenaar wordt er gekeken naar een geschikte locatie. Brabants Dagblad
 • Starters en alleenstaanden eerder helpen aan een kleine woning. Die opdracht kreeg het college van Meierijstad van de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Moerdijk kan beginnen aan de langverwachte opknapbeurt van de vestingwerken in Willemstad en Klundert. In Willemstad krijgt Bastion Groningen prioriteit, in Klundert de Stenen Poppen. In deze laatste plaats komt verder een onderzoek naar de mogelijkheid om op de stadswateren bootjes te laten varen. De gemeenteraad ging akkoord. BN – De Stem
 • Het oude bestuur van de Oisterwijk cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard zijn ‘verbijsterd en boos’ door uitspraken huidige directeur Ruud van Eeten. name door de zinsnede: ,,Het zou gaan om een ’erfenis’ uit de tijd van vóór september 2015, toen het nieuwe COM-bestuur onder leiding van Sylvester Eijffinger aantrad.”  “Hiermee wordt de oorzaak van de kennelijk op dit moment bij Tiliander en Den Boogaard aanwezige liquiditeitsproblemen rechtstreeks in onze schoenen geschoven.” Brabants Dagblad
 • ,,In Megen kun je terug naar de echt belangrijke zaken in het leven, de dingen die tijdloos zijn: liefde, vriendschap, familie en afscheid.” Met deze woorden besloot burgemeester Wobine Buijs van Oss de brief die ze deponeerde in de schatkist met persoonlijke verhalen over religieus erfgoed. Brabants Dagblad
 • Er komt een onderzoek naar een vaste financiële bijdrage voor de openluchttheaters in Roosendaal en Nispen. Dat heeft de Roosendaalse gemeenteraad unaniem besloten. Nog voor de begrotingsbehandeling moet wethouder Toine Theunis met een concreet voorstel komen. BN – De Stem
 • De SP-fractie wil dit najaar in de Udense gemeenteraad een discussie over het nieuwe terras bij het ‘zwaar gesubsidieerde theater Markant Uden’. ,,Dit theater wordt door de gemeente fors gesubsidieerd. Als ze nu commercieel een terras gaan exploiteren, hoeven wij misschien iets minder te subsidiëren en kunnen we dat geld aan andere culturele instellingen geven.” Brabants Dagblad
 • Inhoudelijk is er inmiddels bij alle politieke partijen in Waalre steun voor het plan om verder te onderhandelen over de verkoop van Het Klooster aan Futuris Zorg en Werk. Eindhovens Dagblad
 • Ze was de kleinste vrouw ter wereld: Johanna Paulina Musters. Ze werd op 26 februari 1878 in Ossendrecht geboren en was toen amper dertig centimeter lang. Onder de naam ‘Prinses Paulina’ leefde ze een artiestenbestaan. Ze zou niet langer worden dan 61 centimeter. Ter herinnering aan de bijzondere vrouw is een kunstwerk, gemaakt door Hans Hermes, onthuld. BN – De Stem , Omroep Brabant

Cultureel Ondernemerschap

 • Op donderdag 28 juni werd Boekman 115 over inclusiviteit gepresenteerd tijdens een debat bij het LKCA in Utrecht. Hans van Soelen, hoofd culturele zaken van de gemeente Utrecht, opende de lezing van Boekman en LKCA over inclusiviteit met de vraag hoe inclusief de cultuursector is. Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, introduceerde de stand van zaken volgens de monitor amateurkunst (LKCA). Daarna werd er gediscussieerd met het publiek. Een verslag. Boekman
 • In 2019 kiest de Akademie van Kunsten tien nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Leden van de Akademie van Kunsten zijn vooraanstaande kunstenaars uit alle disciplines en worden gekozen op grond van nominaties. Tot 1 oktober 2018 kunnen er kandidaten genomineerd worden. Akademie van Kunsten
 • De winnaar van de Next Step Award 2018 is het Amsterdamse bureau Civic Architects. BNA , Architectenweb
 • De BNS, de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers is opgeheven als zelfstandige vereniging en opgegaan in de BNO. Een groot aantal stripmakers heeft zich bij de BNO aangesloten. BNO
 • Musea voor iedereen?! Dat is het thema van het Museumcongres op 4 oktober en Museumkennisdag op 5 oktober 2018. Hoe versterken we de binding van álle Nederlanders met museale collecties in Nederland? Niemand uitgezonderd!. Musea voor iedereen?! Museumcongres
 • Nynke Feenstra van STUDIO i en de Universiteit Leiden, Denise de Boer, Adjunct Directeur Frans Hals Museum en Richard Kofi, tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Museum van Wereldculturen, vertellen in aanloop naar het Museumcongres en de Museumkennisdag over diversiteit.  Museumcontact  , Museumcontact , Museumcontact
 • De Britse kunstwereld is over het algemeen zeer progressief, maar nog steeds zeer middenklasse en wit. Hoe komt dat? Frieze
 • Wanneer het Collectiegebouw in het voorjaar van 2021 opent, zal Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zélf al twee jaar dicht zijn. Sinds hij weet dat het museum gaat sluiten, is directeur Sjarel Ex op zoek naar een vervangende locatie. Meest opvallende uitkomst van die zoektocht: Boijmans Van Beuningen gaat zijn intrek nemen in de oude V&D op het Zuidplein – ‘op Zuid’, zoals dat heet in Rotterdam. Het meest problematische gebied van de stad. NRC , inlog vereist
 • Sinds februari 2018 is Gijs Schunselaar  directeur van Museum Van Loon in Amsterdam. Een gesprek over de uitdagingen van een klein museum. Cultuurmarketing
 • Museum De Wieger  in Deurne was 8 juli het middelpunt van een nieuw festival vol kunst en cultuur, het Tuinpad Festival. Het museum is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden: van museum voor kunst met een grote K, naar een laagdrempelig kunst- en cultuurhuis. Onlangs is een nieuw bestuur aangesteld. “Het vertrouwen in een goede toekomst is er. Anders waren we niet gestart”, aldus vice-voorzitter Willy Koppens.  Weekblad voor Deurne  , Eindhovens Dagblad
 • Nieuwe vestiging van SBK in Breda is geopend in Belcrum Breda. De landelijke SBK ging terug van tien naar zeven vestigingen nu, waarvan drie in Amsterdam. SBK Breda (sinds 2002) overleefde, de kunstuitleen in Oosterhout en Tilburg niet. ,,We hebben moeilijke jaren achter de rug, maar dat geldt voor de hele kunstsector. We merken nu voorzichtig dat het weer opkrabbelt. Eerst de economie, dan de kunst er achteraan.”   BN – De Stem
 • Er komt een rooftopbar, een verdieping lager wordt gebouwd aan een surrealistische doolhof: een 350 vierkante meter tellende culturele installatie in de vorm van een labyrint. Het moet nationaal en internationaal bezoekers naar de stad trekken. Plannen voor het oude postkantoor in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Hoe zetten twee van de grootse galeries : David Zwirner en Gagosian in op online verkoop? ArtNet News
 • De FDN – Filmdistributeurs Nederland – publiceerde  een rapport over de vraag waarom Nederlandse films slecht worden bezocht en hoe dit te verbeteren. Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn feiten en prestaties van Nederlandse film geanalyseerd, ook in relatie tot het filmfondsbeleid. De FDN komt in het rapport tot een aantal conclusies en een aanbeveling. Filmzaken bekijkt het rapport van het makersperspectief. Filmzaken
 • Wereldwijd bekijken steeds meer mensen concerten, optredens, (e)sportwedstrijden en andere speciale programma’s in de bioscoop. Stichting Filmonderzoek publiceerde onlangs een rapport over de groei van event cinema in Nederland. Cultuurindex gaat nader in op het onderzoek. Cultuurindex
 • De 4DX bioscopen in Amsterdam en Rotterdam blijken een groot succes. In een half jaar tijd zijn er al 200.000 kaarten verkocht voor deze nieuwe bioscoopervaring waarin bezoekers de film meebeleven met onder meer bewegende stoelen, wind, regen, bliksem, rook en geur. Superguide
 • Per oktober 2018 wordt Marjan van der Haar de nieuwe zakelijk directeur van het International Film Festival Rotterdam. Van der Haar is een ervaren professional uit de filmindustrie en was zakelijk directeur van Film Producers Netherlands (FPN) van 2010 tot 2018. Naast festivaldirecteur Bero Beyer neemt zij de dagelijkse leiding van IFFR op zich. IFFR
 • Box office flops zouden in de toekomst wel eens tot het verleden kunnen behoren. Althans, als het aan de Belgische firma ScriptBook ligt. De software is er volgens de makers toe in staat om een flop te herkennen. Daarnaast kan de software personages analyseren, de doelgroep van een script identificeren, het verschil zien tussen de protagonist en antagonist in een script en voorspellen welke rating er komt. Filmtotaal
 • AKO, onderdeel van Audax, neemt per 1 september de bedrijfsvoering van de boekenafdelingen van de Bijenkorf over. inct
 • Tweederde (65%) van de VNPF-poppodia geeft aan experimenten met regionale cultuurprofielen zinvol voor hun organisatie te vinden. Dit blijkt uit de nieuwe editie 2018-1 van de Conjunctuurwijzer Poppodia. Slechts 9% van de poppodia ziet weinig nut in het voorstel van de minister van Engelshoven en een kwart (26%) heeft hier geen mening over. De Conjunctuurwijzer geeft verder een actueel beeld van de resultaten van de poppodia in de eerste helft van 2018 en hun verwachtingen over de tweede helft van 2018. VNPF  ,  Conjunctuurwijzer
 • Op 19 september 2018 vindt de tweede editie van het Congres Podia & Festivals plaats in TivoliVredenburg, Utrecht. De VNPF presenteert in samenwerking met de live-muzieksector een informerende en inspirerend programma. Een groot deel van de sessies  tijdens de  tweede editie van het Congres Podia & Festivals  staat online. Congres Podia & Festivals  
 • De aanvoerder fluit van het Boston Symfonieorkest, Elizabeth Rowe, heeft in een rechtszaak gevraagd om dezelfde beloning als de aanvoerder hoboïst van het orkest, in dit geval een man.  Rowe beweert dat het gaat om seksediscriminatie; dezelfde functie, maar verschillende beloning man/vrouw. Het orkest bestrijdt dit en laat weten dat het hier draait om senioriteit; de mannelijke hoboïst heeft meer ervaring en is hoger opgeleid. Radio 4 Podium
 • Tweederde (68%) van de VSCD leden geeft aan de voorgenomen regionale cultuurprofielen zinvol voor hun organisatie te vinden. Dit blijkt uit de nieuwe editie (2018) van de Conjunctuurwijzer Schouwburgen en Concertgebouwen. 17% van de leden ziet het experiment met de cultuurprofielen van weinig nut. De podia in de vier grote steden vinden het minder vaak zinvol (50%) dan in de regio (75%). De Conjunctuurwijzer geeft verder een actueel beeld van de resultaten van de Schouwburgen en Concertgebouwen in de eerste helft van 2018 en hun verwachtingen over de tweede helft van 2018. VSCD , Conjunctuurwijzer
 • Om een aanzet te geven tot een meer uniforme en geautomatiseerde verwerking van gegevens in de podiumkunsten, hebben de drie brancheverenigingen in de podiumkunsten – VSCD, NAPK en VVTP – de handen ineengeslagen en een werkgroep opgericht met de naam Digitale Infrastructuur Podiumkunsten. Digitale Cultuur
 • ,,Ik zit hier al twintig jaar in het paviljoen en zie elk jaar een aantal voorstellingen in het theater. Daar word ik niet vrolijk van. Dus besloot ik daar iets aan te doen.” Het vernieuwde Joe Mann openluchttheater in Best is geopend.  Gesprek met de eigenaar Jan Roche. Eindhovens Dagblad

Cultuurmarketing

 • Amsterdam versterkt zijn positie als belangrijkste evenementenstad van Nederland. Stadsfestijnen verliezen terrein; alleen Glow en Leidens Ontzet versterken hun positie. Documentairefestival IDFA en Groningse Eurosonic Noorderslag stijgen het hardst in populariteit. Na de naamswijziging van Gay Pride in Pride Amsterdam is de bekendheid weliswaar flink gedaald, maar heeft men meer sympathie voor het lhbt-festival. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse Evenementen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Hendrik Beerda
 • Elke woensdag om 12 uur staat-ie online, de Bestseller 60. Waarom telt die lijst eigenlijk zestig titels? En hoe komt hij precies tot stand? Jet Steinz van De Volkskrant zocht het uit.  De Volkskrant
 • Elk jaar studeren er tientallen studenten af met onderzoeken in en naar de culturele sector. Cultuurmarketing dook alvast in de scriptiedatabases en tipt enkele interessante onderzoeken van het afgelopen jaar (op willekeurige volgorde). Cultuurmarketing

Financiering

 • Tot 20 juli 2018 staat de ‘panelpicker’ voor het conferentieprogramma van South by Southwest 2019 open voor nieuwe voorstellen. Nederlandse deelnemers die weten door te dringen tot het officiële programma van het festival, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in de vorm van een voucher voor reis- en verblijfskosten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Jaarlijks draagt het Mondriaan Fonds bij aan honderden uiteenlopende projecten, waarin ook de kruisbestuiving van kunsten een rol speelt. Beeldend kunstenaars of bemiddelaars werken samen met collega’s uit andere artistieke disciplines. Ook zijn er uitwisselingen tussen de kunstwereld en experts uit geheel andere vakgebieden, zoals wetenschap of onderwijs. Birgit Donker blogt erover. Lara Riga is het speciale aanspreekpunt voor interdisciplinaire projecten. Zij onderzoekt alle zes de Rijks cultuurfondsen of er geschikte aanvraagmogelijkheden zijn.  Mondriaan Fonds , Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Eerstkomende deadline is 17 september. Mondriaan Fonds
 • In 2018 heeft het Nederlands Filmfonds het vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder zijn aanvragers.  In het onderzoek komen niet alleen de aanvraagprocedure en kwaliteit van de dienstverlening aan bod, maar ook procedures rondom besluitvorming, bezwaar en financiële afhandeling. In het onderzoek is daarnaast aandacht voor de informatieverstrekking en communicatie van het Fonds en de uitvoering van zijn missie in de sector. De resultaten van dit onderzoek gebruikt het Fonds om zijn dienstverlening naar de aanvragers te optimaliseren. Filmfonds
 • BUTFF, Breda, Film by the Sea, Vlissingen, Dutch Mountain Film Festival, Zuid-Limburg, Da Bounce Urban Film Festival, Amsterdam, Leiden International Film Festival, Noordelijk Film Festival, Leeuwarden, Eastern Neighbours Film Festival, ’s-Gravenhage zijn geselecteerd voor een Projectsubsidie Filmfestival van het Filmfonds. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen voor de regeling Filmfestivals bij het Filmfonds is 9 oktober 2018. Filmfonds
 • De Biografieregeling  van het letterenfonds beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens. Eerstkomende deadline 1 september. Letterenfonds
 • Dutch Performing Arts / Fonds Podiumkunsten maakt het Netherlands Fellowship Program financieel mede mogelijk.  De International Society for the Performing Arts (ISPA) organiseert het Netherlands Fellowship Program. Drie managers, werkzaam in de Nederlandse podiumkunsten, krijgen de kans om toe te treden tot het uitgebreide netwerk van de ISPA. Fonds Podiumkunsten
 • Vijf gemeenten: Doetinchem, Deventer, Emmen, Groningen (stad en provincie) en Utrecht nemen deel aan ons programma Age Friendly Cultural Cities 2017-2018. Het doel is om een actief kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. Aan dit tweejarige programma is ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs 2018. Een vijfkoppige jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, heeft alle steden bezocht en maakt op 8 oktober 2018 de winnaar bekend. Deze ontvangt tijdens de slotmanifestatie de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs, ter waarde van 20.000 euro. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Studiebeurzen voor 172 excellente talenten, voor een bedrag van bijna twee miljoen euro. Daarmee investeert het Cultuurfonds ook dit jaar weer fors in jong talent in wetenschap, muziek, theater en beeldende kunst. Met de beurs gaan de studenten een opleiding of onderzoek doen in het buitenland of schaffen ze een muziekinstrument aan. Cultuurfonds
 • Het Nationaal Restauratiefonds biedt al ruim 30 jaar laagrentende leningen aan voor de restauratie van monumenten met als doel deze in stand te houden. Het fonds verlaagt de rente van de leningen voor zowel restauratie als verduurzaming nu van 1,5% naar 1%. Hiermee vergroot het Restauratiefonds de stimulerende werking van de regeling om eigenaar-bewoners van rijksmonumenten te ondersteunen bij de kwalitatieve restauratie én verduurzaming van hun pand.
 • Nationaal Restauratiefonds
 • Het Rijk stelt dit jaar € 4.800.000 extra beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid in het kader van de subsidieregeling Tel mee met taal. Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen van 1 augustus tot en met 15 oktober. Tel mee met taal
 • Kunstenaar Joep van Lieshout richt een fonds op naam in binnen Fonds Kwadraat. Het Joep van Lieshout Fonds is bestemd voor rentevrije leningen aan kunstenaars voor hun eindexamenproject en voor kunstenaars in het eerste jaar na hun afstuderen. Zo kunnen zij een belangrijke stap zetten in hun verdere ontwikkeling.  Het geld is ook bedoeld voor eigengereide kunstenaars die tegen de stroom ingaan en met een rentevrije lening een nieuw project kunnen financieren. Fonds Kwadraat
 • Van 16 juli t/m 29 juli is het kantoor van Brabant C wegens vakantie gesloten.  Op 30 juli staat (een deel van) het team weer aanwezig. Het indienen van aanvragen via aims.brabantc.nl is in die periode gewoon mogelijk. Brabant C
 • Amerborgh International, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie dragen gezamenlijk € 150.000,- bij aan de doorontwikkeling van de website van voordekunst. De investering wordt gebruikt om het platform te ontwikkelen en om de naamsbekendheid te vergroten. Voordekunst
 • Begin 2017 werd Wim Pijbes directeur  van de Stichting Droom en Daad, die kunst en cultuur wil bevorderen in Rotterdam. De stichting is met de gemeente  Rotterdam in gesprek over de aankoop van drie markante gebouwen — de Fenixloods, het Katoenveem en het RDM Veerhuis. Het Katoenveem is een kolossaal pakhuis uit 1920. Na een grondige restauratie van het rijksmonument zal daar kunst te zien zijn, onthult Pijbes: enorme beelden en installaties die speciaal voor die ruimte worden gemaakt. ‘Zoiets bestaat nog niet in Nederland. Het wordt de grootste kunstruimte van het land.’ Wat zijn de verdere plannen van deze filantropische stichting? De Volkskrant
 • Bierbrouwer Grolsch en organisator de Feestfabriek, van  o.m. Zwarte Cross, hebben het samenwerkingscontract voor vijf jaar verlengd. Sponsorreport
 • Verfproducent Copperant en Stichting Museum Het Rembrandthuis hebben een sponsorovereenkomst getekend voor een periode van 3 jaar. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Woningbouw is een belangrijk architectonisch vraagstuk, maar onder druk van de crisis raakte dat een flink tijdje op de achtergrond. Nu de discussie over geschikte huisvesting weer oplaait, verdient de architectuur van het wonen een prominente plek op de ruimtelijke agenda. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Blog van ontwerper Philip Krabbendam: Hoe smart kunnen we zijn? Wijzelf! Deel 11: Toegift. Don’t mind the dog. De Architect
 • Uit een recente studie van Harvard Business School naar een open office inrichting blijkt o.m. dat face-to-face interactie met 72% afnam en dat werknemers veel minder productief werden. Quartz-at-work
 • Een ontwerp met onder meer een schoolbieb, brievenbus en meer voorzieningen voor kinderen in de wijk heeft de wedstrijd gewonnen, waarin bewoners van De Rompert in ’s-Hertogenbosch via een game hun eigen buurt konden vormgeven. Een project van Rezone. Brabants Dagblad
 • Hergebruik is de rode draad voor de New Material Award 2018. Kunstenaars, ontwerpers en architecten leveren voor deze zevende editie een schat aan nieuw materiaal op basis van bestaande én ongebruikelijke grondstoffen. De 15 genomineerden zijn bekend. De tweejaarlijkse New Material Award wordt georganiseerd door Stichting DOEN, Het Nieuwe Instituut en Fonds Kwadraat. Tijdens de Dutch Design Week wordt de winnaar bekend gemaakt.   New Material Award

 

beeldende kunst

 • ‘In het begeleidende tekstboekje wordt gesproken over de ‘homo ludens’, de spelende mens, die in de verharde maatschappij steeds meer in de verdrukking komt. Ook gaat het over ‘de cruciale vrije speelruimte die de kunstwereld zou moeten zijn’. Deze wat gezwollen taal over het belang van spelen voor de mensheid in het algemeen en de kunstenaar in het bijzonder, is niet voldoende om deze expositie samenhang te geven. ‘ Anneke van Wolfswinkel over de tentoonstelling ‘Jij kunt weer andere dingen’; zes kunstenaars verkennen de speelruimte van de mens in de Cacaofabriek in Helmond.  Eindhovens Dagblad
 • Onder de titel To Infinity and Beyond onderzoekt de 8ste editie van BredaPhoto Festival in 2018 wat de impact is van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora vol met nare verrassingen? Fotografen tonen in deze editie van het festival de kansen, de gevaren en de dilemma’s van de wetenschap. PF
 • Ze hebben één ding gemeen: ze zijn geboren in IJsland en hebben gestudeerd en veelal ook gewerkt in Nederland. 22 bekende en minder bekende IJslandse kunstenaars tonen momenteel hun werk in de Schijndelse KEG-expositie Frá Íslandi. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Het Filmfestival Oostende gaat Nederlandse films een vast onderdeel maken van zijn programmatie. “Nederland is steeds meer een thuisland voor onze Vlaamse cast en crew” laat de organisatie weten. Filmfestival Oostende
 • Een overzicht van filmvertoningen en -festivals in de open lucht die deze zomer plaatsvinden. VPRO Cinema

 

letteren

 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft op 6 juli 2018 de Elise Mathilde Essayprijs 2018 toegekend aan Fien Veldman voor haar essay ‘Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’.  De prijs werd voor het eerst uitgereikt. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde  , Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Poëzie lezen is niet vanzelfsprekend. Dat is zonde, want het is eigenlijk een heel rijk literair genre. Vera Martens, literatuurwetenschapper,  neemt de proef op de som: wat nu als ze een week lang elke dag poëzie leest? Hart//hoofd
 • De Booker Prize Foundation heeft ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum de Golden Man Booker Prize gelanceerd. Deze speciale eenmalige prijs is voor het boek dat het best de tand des tijds heeft doorstaan ​​en nog steeds relevant is voor de lezers van vandaag. De ‘Golden Five’ jury heeft de vijftig winnaars van de Booker Prize gewogen en vijf boeken genomineerd, waarop vervolgens kon worden gestemd door het publiek. The English Patient van Michael Ondaatje won. De auteur denkt dat de film naar zijn boek hierin een grote rol speelde. De Volkskrant
 • De Longlist Libris Geschiedenis Prijs 2018 met de 10 beste historische boeken van 2018 is  bekendgemaakt. Libris

 

muziek

 • Gesprek met Cees Schrama, die vanaf begin jaren zeventig bij het festival betrokken was als presentator, bestuurslid en lid van de programmacommissie van het North Sea Jazz Festival. Over het festival van Nederland en de stand van zaken in de hedendaagse jazz.  De 43ste editie van het North Sea Jazz Festival vindt plaats van 13 t/m 15 juli.  Jazzenzo  , Trouw
 • Fay Claassen heeft met haar album ‘Luck Child’ de Edison Publieksprijs 2018 gewonnen. Het album werd al bekroond met de Edison Jazz Vocaal Nationaal waardoor de zangeres in het Rotterdamse Lantaren Venster twee Edisons in ontvangst mag nemen. Alle prijswinnaars van de Edison awards voor de genres Jazz en World namen de prijzen in ontvangst en verzorgden ook optredens. Jazzenzo  ,  Jazzzine
 • De LP staat niet meer centraal in de muziekindustrie, maar blijft in de populaire cultuur een belangrijke plaats innemen.  De LP bestaat dit jaar 70 jaar. Er is inmiddels  een stortvloed aan boeken en documentaires, die zowel individuele albums als het formaat als geheel heiligen. The Conversation

 

theater en dans

 • De vijfde editie van de TLKSHW in café De Keulse Kar tijdens theaterfestival Boulevard krijgt in de vier afleveringen onder anderen artiest Tim Knol, cultuurminister Ingrid van Engelshoven en presentator Frits Spits op bezoek. Brabants Dagblad
 • De man en de bal in het landschap van geluiden. Essay van cursist Saskia de Haas over .Ball (werk-in-wording) door Corpo Máquina/Guilherme Miotto. Geschreven ihkv Schrijfcursus Dans & Durf, een project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. DansBrabant

Kunst in de Openbare Ruimte

 • Landkunst heet de openluchttentoonstelling met werken van negen jonge Brabantse kunstenaars, die tot 29 oktober in Fort Sabina te zien is. Wie naar deze unieke locatie in Heijningen gaat, vangt hiermee drie vliegen in één klap: ruige natuur, het uitgestrekte cultuurhistorische erfgoed en kunst die speciaal voor deze plek is gemaakt. De expositie is o.m. mogelijk gemaakt door Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant, Kunstloc Brabant en de gemeente Moerdijk. BN – De Stem
 • Op 22 juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn in Amsterdam open, maar Publiek Gemaakt mocht al een kijkje nemen bij de Noordvleugel waar drie kunstwerken op drie stations werden opgeleverd. Na een presentatie door gemeente Amsterdam en de kunstenaars volgde een rit per metro van het centraal station naar station Noorderpark en het eindstation Noord. Publiek gemaakt
 • Voor wie zich heeft afgevraagd wat die vlaggen in het Park Valkenberg in Breda doen? Het zijn de sporen van de Summer of Like, een project van kunstenaar Dadara in samenwerking met Graphic Matters. Tot 21 september vormt het park het decor voor het kunstproject. Breda vandaag

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In de gemeente Best zijn 48 nul-op-de-meter-huurwoningen opgeleverd, die gezamenlijk zijn ontwikkeld door Woonstichting ’thuis, NBArchitecten uit Best en BAM Wonen. Volgens de ketenpartners betreft het de  eerste nul-op-de-meter-appartementencomplexen met vijf woonlagen in Nederland. Architectenweb
 • Bas Jansen maakt videoclips voor artiesten en opdrachtfilms. De Roosendaalse regisseur besloot dat het tijd werd om met totaal creatieve vrijheid een eigen film te maken. Tijdens een hittegolf helpt een mysterieus meisje het zwembad van een jonge kluizenaar te beschermen tegen opdringerige buurtbewoners. Dat is in het kort de film die hij  wil gaan maken. Hij is op Cinecrowd een crowdfundingsactie gestart om de benodigde vijfduizend euro bij elkaar te krijgen. Omroep Brabant
 • De Eindhovense band capcap…cap heeft een contract getekend bij muziekuitgever Wonderkamer/BMG, een samenwerking tussen BMG/Talpa en de Engelse singer-songwriter Fink. Eindhovens Dagblad
 • Afslag Eindhoven kan uitgroeien tot hét theatergezelschap van de stad, schrijft Rob Schoonen. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Hoe navigeer je als kunstenaar tijdens je opleiding door het ondoorzichtige net van beoordelingen en meetlatten? Hoe bepaal je de eigen koers? Brenda Tempelaar haakt in op de kritische reflecties van de afstuderenden aan AKV | St. Joost in Breda, die met hun collectieve musical/afstudeerproject de academie een spiegel voorhouden. Metropolis M
 • De zevenentwintig studenten van het afstudeerjaar Beeldende Kunst aan de St. Joost wilden dit jaar geen ‘traditionele eindpresentatie’, maar via ‘meer beweging en geluid’ het publiek op een andere manier bereiken, namelijk met een musical. In hun gezamenlijk statement stellen de studenten het volgende: “De musical biedt ons de kans om zaken te herzien en (..) in uiteenlopende scènes een tentoonstelling te creëren waarin het werk elkaar inhoudelijk kan versterken en aanvullen.” Mister Motley
 • ‘Bij Design Thinking gaat het om werken vanuit intuïtie en inlevingsvermogen’, zegt Arne van Oosterom, oprichter van de Design Thinkers Academy. ‘Een Design Thinker kruipt in het hoofd van de eindgebruiker en visualiseert. Chaos is juist goed. Het hoort bij het creatieve proces. De beste oplossing komt voort uit proberen, vallen en opstaan. Daarnaast zorgt deze manier van denken voor een hele andere manier van samenwerken.’ Design Thinking is erg populair. Deze leer, die voortkomt uit het industrieel ontwerpen maar breed toepasbaar is, gaat uit van intuïtie en omarmt de chaos. Een verslag van een workshop. De Volkskrant
 • Te veel studenten, te weinig werk. Hef artiestenopleidingen op het mbo op, adviseerde een onderwijscommissie onlangs. Hoe kijken studenten zelf tegen hun baankansen aan? NRC , inlog vereist

Cultuureducatie en - participatie

 • Geef cultuureducatie in het praktijkonderwijs meer aandacht, is de oproep van Melissa de Vreede, LKCA. Want juist bij deze groep leerlingen kan het stimuleren van creativiteit enorm veel opleveren. Ze sprak met Yvonne Eikenaar, docent beeldend op een praktijkschool. ‘Gaandeweg wordt zichtbaar waarin leerlingen excelleren, maar ook waarin ze vastlopen.’ LKCA
 • ‘Tussen ideaal en praktijk´ is de naam van een nieuwe reeks intervisiebijeenkomsten voor buitenschoolse kunstvakdocenten. De ene serie bestaat uit een aantal bijeenkomsten over hoe je het beste je doelgroepen kunt bereiken. Het verhogen van de kwaliteit van kunsteducatie staat centraal in de tweede serie. LKCA
 • De MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges in meer dan 50 musea in Nederland. Wetenschappers, onderzoekers en experts geven antwoord op vragen over de museumcollectie. Hoe werkt het en hoe kan je meedoen? MuseumcontactMuseumJeugdUniversiteit
 • Op 5 juli hebben EYE Filmmuseum, Beeld en Geluid en Mediawijzer.net een feedbackbrief gestuurd naar het Ontwikkelteam Digitale Geletterdheid met de urgente boodschap ‘Neem beeldgeletterdheid op in het curriculum po en vo’.  Mediawijzer
 • De ambitie van de Culturele Dienstplicht van de Akademie van Kunsten is om iedere 14-jarige in Nederland minimaal eenmaal in zijn/haar leven in direct contact te brengen met mensen die kunst maken. Direct, ‘live’ contact. In het kader van de project bezocht Nanouk Leopold het Rudolf Steiner College in Rotterdam op 18 juni 2018. Een videoverslag. Akademie van Kunsten
 • Jongeren hebben niet zo’n zin meer in het lezen van boeken. Hoe verander je dat? Maar eerst: waarom is lezen zo belangrijk? En: ís lezen wel belangrijk? De Volkskrant
 • Stichting De Schoolschrijver stuurt kinderboekenauteurs naar basisscholen tegen de ontlezing. Want schrijvers kunnen scholieren weer laten genieten van een boek. De Volkskrant
 • Creatief schrijven staat opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten’, zo staat in kerndoel 9. Uit onderzoek blijkt echter dat het vormgeven van de lessen lastig gevonden wordt door leerkrachten. Een goede reden voor Cubiss om na te denken over een oplossing. Samen met Stichting Lezen ontwikkelden we de cursus Creatief Schijven. Vanaf najaar 2018 gaat deze van start. Cubiss
 • Zelfportretten met een wolk van woorden, fantasiedieren en interviews, zo maar een greep uit de lessen van Schoolschrijver Eus Roovers. De kinderen van basisschool Panta Rhei in Tilburg namen  tijdens een open podium afscheid van ‘hun’ Schoolschrijver, onder meer met taal en tekenen. Brabants Dagblad
 • Hoe zet je dans in als instrument in andere domeinen? Wat is de toegevoerde waarde van dans in het bedrijfsleven? Jos Peters bezocht de conferentie Dance@Work en deelt geïnspireerd zijn ervaringen en bevindingen van deze conferentie én een stappenplan voor dansprofessionals die de ambitie hebben om hun expertise in te zetten in andere domeinen. Culturele vacatures
 • Samen met beeldend kunstenares Lobke Meekes ontwikkelde fruitteler Juanita de Jonge uit Zevenbergschen Hoek PlukGoed: een concept waarbij de teler een deel van de appels zo lang mogelijk aan de bomen laat hangen.  Het idee van PlukGoed ontstond in samenwerking met de Zuidelijke Land- en Tuinbouw (ZLTO) en het brabants kenniscentrum kunst en cultuur. De organisaties regelden speeddates tussen agrariërs en kunstenaars waarbij de koppels concepten moesten bedenken om voedselverspilling tegen te gaan. BN – De Stem
 • Er is discussie ontstaan in het Verenigd Koninkrijk n.a.v. uitspraken van Germaine Greer over  de opname van kunstonderwijs in het curriculum. Ze zegt dat het bij de opvoeding hoort, dus thuis. Frieze  , Frieze
 • De geheimen van de esthetische reactie, en de creatieve impuls, zijn onderzoeksonderwerpen geworden voor wetenschappelijke onderzoekers in vele disciplines. Ze hopen dat kwantificeerbare gegevens en statistische analyse kunnen helpen om zaken te verklaren waarvan sommigen beweren dat daar niets over te zeggen valt : waarom we schilderen of zingen, of waarom we Van Goghs zonnebloemen prefereren  boven de landschappen die we tegenkomen in budgethotelkamers.  In de Verenigde Staten zijn er zo’n 24 onderzoeklabs, die zich ermee bezighouden.  New York Times

Erfgoed

 • De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Dit wetsvoorstel is vervolgens ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook heeft de ministerraad akkoord gegeven om de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die uitvoering geven aan de Omgevingswet te publiceren in het Staatsblad. Deze publicatie vindt in de loop van juli plaats. De Omgevingswet is ook van groot belang voor de erfgoedzorg; de wet geeft namelijk regels voor de omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseren in het najaar een informatiebijeenkomst voor en met het cultureel erfgoedveld. Cultureel Erfgoed
 • Volgens Lilian Grootswagers, secretaris van de Europese organisatie Future for Religious Heritage (FRH), bevinden we ons op een beslissend moment in de geschiedenis waar het gaat om herbestemming van religieus erfgoed. “We moeten mensen bewust maken dat religieus erfgoed kán verdwijnen.” Voor goede herbestemming is veel creativiteit nodig, ziet Grootswagers. “Er is veel mogelijk, maar daarvoor moet je soms wel out of the box denken. We staan voor een interdisciplinaire opgave: alleen als we kennis uit verschillende domeinen koppelen en innovatief nadenken, zullen er nieuwe kansen ontstaan.” Toekomst Religieus Erfgoed
 • Muziek uitgevoerd in en bij monumenten. Dat is al jarenlang de basis van Popmonument. Dit jaar is het evenement op 8 en 9 september en zijn er weer vele artiesten te vinden in o.m. de Maagd, het Markiezenhof en andere bijzondere gebouwen in Bergen op Zoom. Tijdens deze editie wordt het verleden en de invloeden van Europeanen in de stad zichtbaar in muziek en meer. BN – De Stem
 • De Ovale Zaal van Teylers Museum in Haarlem is 4 juli officieel benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. De 18de-eeuwse zaal speelde een cruciale rol bij de introductie van de moderne chemie in Nederland. De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) organiseerde een verkiezing waarmee de Ovale Zaal zich voortaan nationaal chemisch erfgoed mag noemen. Het is de eerste keer dat een locatie deze titel in Nederland heeft ontvangen. De KNCV volgt hiermee een internationale beweging: in veel landen zijn er al zogenaamde chemical landmarks te vinden. Museumtijdschrift
 • De renovatie van Philipsdorp in Eindhoven is na zo’n 6,5 jaar afgerond. Met behoud van de karakteristieke uitstraling zijn alle 771 huurwoningen verbeterd op het vlak van wooncomfort en energieverbruik. Architectenweb
 • Heemkundekring Jan Uten Houte ontfermt zich over het kunstwerk de Duiker van de Etten-Leurse kunstenaar Jan van den Brink. Het gevelplastiek hing aan de gevel van het oude zwembad De Banakker. BN – De Stem
 • De Brabant Stoet, die op zondag 16 september door de binnenstad van Bergen op Zoom trekt, wordt een geweldige happening. ,,Een feest van het genieten. Het is voor het eerst dat het cultureel vrijwilligerswerk uit het gebied van het voormalige Groot-Hertogdom Brabant zich lopend en rijdend aan het publiek presenteert. Nog nooit vertoond.” BN – De Stem

Bibliotheken

 • De Brabantse Netwerkbibliotheek, het samenwerkingsverband van de 18 Brabantse basisbibliotheken en Cubiss, staat voor verbinding. Verbinding met de buitenwereld en verbinding met elkaar. In haar meerjarenbeleidsplan ‘Waarde door verbinding’ legt de BNB voor de komende drie jaar de nadruk op twee hoofdrichtingen: Verbinding met de maatschappij & De medewerker als spil. Cubiss
 • Om te voorkomen dat kinderen in de zomervakantie een achterstand in hun leesontwikkeling oplopen, organiseert de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) deze zomer het project ‘Leesmiljonairs’. Het idee is om gezamenlijk als deelnemers aan het project de komende maanden een miljoen minuten te besteden aan lezen. Bibliotheekblad
 • De Bibliotheek Heeswijk-Dinther denkt na over een volledig nieuwe indeling. Een betere aansluiting bij Plein 1969 is één van de doelen van de slag die de bieb komende winter wil maken. Er moet vooral meer ruimte komen waar mensen kunnen zitten om even wat te lezen, leren of werken, of voor een moment van rust. Deze hoek zal ook de plaats zijn voor lezingen en  cursus-bijeenkomsten.  Brabants Dagblad

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie