Trends & Ontwikkelingen 12 juni 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland bis

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer middels een brief over het advies van de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2021-2024. 2 onderdelen van het advies stuurt zij mee met de brief. nl
 • Voor de komende vier jaar keek de Raad voor Cultuur in haar advisering nadrukkelijker naar regionale spreiding en diversiteit. Gesprek met voorzitter Marijke van Hees: „De verbreding van de canon kan maatschappelijk, bij het publiek, ook op steun rekenen.” NRC
 • Het was spannende dag voor de cultuursector. Op 4 juni werd bekend welke instellingen volgens de Raad voor Cultuur de komende vier jaar subsidie zouden moeten krijgen. Geen eenvoudige beslissing en eentje die altijd gepaard gaat met teleurstelling. Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, legde in Met het Oog op Morgen uit hoe ze die moeilijke beslissingen maken. Want zeker met de coronacrisis vonden ze het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de culturele instellingen. NOS
 • SiRM heeft de afgelopen jaren veel onderzoeks- en advieswerk verricht op het terrein van eerlijke beloning in de culturele en creatieve sector. De Raad voor Cultuur heeft SiRM daarom gevraagd om een briefadvies op te stellen over de gevolgen van de Fair Practice Code in de sector. SiRM ,SiRM
 • Op 4 juni heeft de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven (OCW) haar advies voor de invulling van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 aangeboden, dat op voorhand meer aandacht belooft voor wat regionaal tot stand komt. In de aanloop naar de beschikking vroeg Metropolis M Nous Faes, voormalig adviseur bij de Raad voor Cultuur, te schrijven over de achtergronden van dit voor Nederland zo belangrijke instrument voor cultuurbeleid. Deel 2 : Visioenen blijken even vaak illusies. Hoe de BIS veranderde van een geduldig instituut in een wendbaar werk in uitvoering. Wordt de BIS niet al te beweeglijk? Hoe zit het met de noodzakelijke wezenlijke verandering die veel tijd neemt? Metropolis M
 • ’ En zo zijn er meer praktijkvoorbeelden van beslissingen waar vernieuwing, spreiding en pluriformiteit wel degelijk de doorslag hebben gegeven. De mét rijkssubsidie in decennia opgebouwde kwaliteit van getroffen gezelschappen wordt in voornoemde gevallen door de Raad benoemd en erkend, maar het geld is op. In een komend kunstenplan, dat aan weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen ruimte moet bieden, mag preventie van dit soort afbraak een urgent aandachtspunt zijn.’’ NRC in een hoofdredactioneel commentaar. NRC
 • ‘’ Ondanks de Coronacrisis heeft de Raad voor Cultuur een vernieuwend advies willen afgeven. Het gevaar is echter dat het nieuwe bestel een soort luchtkasteel blijft, gelet op de precaire situatie waarin we verkeren. ‘’Door de crisis is het weerstandsvermogen van instellingen aangetast en is het zeer onzeker in hoeverre de(lokale) infrastructuur, waar al dit aanbod moet gaan landen, intact blijft: zullen de instellingen in staat worden gesteldom de productie te continueren en makers aan het werk te houden?’’ De Raad voor Cultuur geeft aan in alle sectoren meer kwaliteit aan te treffen dan er gehonoreerd kan worden. Dit is extra problematisch in de podiumkunsten, aangezien inmiddels bekend is dat ook bij het Fonds Podiumkunsten minder gehonoreerd kan worden dan er is aangevraagd. Dit brengt, aldus Kunsten’92, de diversiteit en spreiding van aanbod in gevaar, en op termijn de internationale kwaliteiten reputatie van de podiumkunsten. Verder ziet Kunsten’92 dat veel instellingen hebben geworsteld met de codes voor fair practice en voor diversiteit en inclusiviteit. Kunsten’92
 • ‘’De Raad voor Cultuur heeft meer dan voorheen getracht om zijn advies te onderbouwen aan de hand van de vooraf vastgelegde criteria. De plek van instellingen in de (inter)nationale culturele keten wordt over het algemeen goed belicht. De plek van een instelling in de culturele keten van de stedelijke regio’s en de schakel die daar wegvalt als gevolg van een negatief advies blijven echter nog onderbelicht. Voor de lokale cultuur in totaliteit worden de gevolgen van de adviezen over het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (nee, tenzij) plus Architectuur Lokaal (nee) niet toegelicht.’’ Aldus de reactie van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG ) VNG
 • Het Nieuwe Instituut, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en de Dutch Design Week krijgen de komende jaren subsidie toegewezen vanuit de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). De Raad voor Cultuur wees de subsidieaanvraag van Architectuur Lokaal voor de periode 2021-2024 af. De instelling kon de Raad er niet van overtuigen dat ze bijdraagt aan de vernieuwing van de bouwcultuur in Nederland. Architectuur Lokaal maakte tot 2014 deel uit van de BIS. Architectenweb
 • Architectuur Lokaal heeft cultuurminister van Engelshoven (OCW) gevraagd om de stichting toch subsidie te verlenen vanuit de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). In een brief aan de minister wijst directeur Cilly Jansen onder meer op het belang van Architectuur Lokaal voor de vernieuwing van de prijsvraagcultuur in Nederland. ArchitectenwebHet nieuwe Futurelab voor design en technologie wordt geprogrammeerd door Waag. Ook adviseerde de Raad voor Cultuur dat DDW jaarlijks 1 miljoen euro krijgt. Design Digger over de adviezen van de Raad voor Cultuur. Design Digger
 • De Raad voor Cultuur heeft Waag voorgedragen om Future Lab design & technologie te worden voor de periode van 2021-2024 in haar advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Marleen Stikker, directeur Waag: ‘We zijn zeer verheugd met dit advies. De raad onderkent het belang van kunst en cultuur bij het ontwerp van onze toekomst. Wij zien er naar uit om daar een brede vertegenwoordiging van inwoners bij te betrekken.’ Waag
 • Een keer in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de samenstelling van de culturele basisinfrastructuur (BIS). Welke instellingen komen voor rijkssubsidie in aanmerking, en waarom? Welke niet? De Volkskrant en Metropolis M over wat er verandert er in de wereld van de beeldende kunst en ontwerp. De Volkskrant , Metropolis M
 • Op 4 juni werd het advies over de basisinfrastructuur (BIS) van de Raad voor Cultuur bekendgemaakt. De rijksmusea maken voortaan geen onderdeel meer uit van de BIS; zij worden volledig in de Erfgoedwet opgenomen. Nieuw in de BIS is dat er twaalf musea zijn voorgedragen door hun provincie voor een bijdrage van een kwart miljoen euro voor de publiekstaken. Museumvereniging : ‘’De Raad gaat in het bijzonder in op toepassing van de Fair Practice Code en de middelen die daarvoor nodig zijn, meer dan 20,1 miljoen euro. Dit zonder een advies te leveren om de vereiste ruimte daarvoor te bieden. Daarmee dreigt de naleving van de code een wassen neus te worden óf musea worden gedwongen tot krimp om eerlijke beloningen te kunnen betalen. Eerder al bepleitten wij extra middelen voor redelijke beloning, compensatie van structureel onbetaald overwerk mogelijk te maken én om in de museumsector gelijke tred te houden met de rest van de economie.’’ Museumvereniging
 • Toonaangevende initiatieven als West Den Haag en De Appel, Amsterdam, krijgen, ondanks hun goed beoordeelde beleid van de afgelopen jaren, geen plaats in de BIS. De Raad voor Cultuur adviseert om de komende vier jaar elk jaar 250 mille te geven aan een niet bestaand museum in Almere. Hoe kan dat? Metropolis M
 • Op 4 juni werd het advies van de Raad voor Cultuur gepubliceerd. Hierin wordt voorgesorteerd op de bijna €200 miljoen die er gedurende vier jaar te verdelen zijn in de culturele basisinfrastructuur (BIS). In het hoofdstuk over film waren er lovende woorden voor IFFR, IDFA en NFF, maar minder bijval voor Eye en Cinekid. Filmkrant
 • Voor de mooiste en meest creatieve jeugdfilms moet je al meer dan dertig jaar bij Cinekid zijn. Het festival dat ook internationaal een toonaangevend jeugdfilmfestival is. Je moet er niet aan denken dat het zou verdwijnen. Hoe groot is die kans? De Raad voor Cultuur adviseert te stoppen met het OCW-subsidie. Tenzij. Tenzij er meetbare doelstellingen komen, meer publiek en Cinekid de financiële positie verstevigt. En in ieder geval concreet duidelijk maakt hoe dat precies gaat gebeuren. De reactie van directeur Heleen Rouw. Cultureel Persbureau
 • Poetry International en Writers Unlimited worden niet opgenomen in de BIS. tzum
 • De Raad voor Cultuur heeft geadviseerd het ILFU International Literature Festival Utrecht op te nemen in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Voor het eerst is een literatuurfestival toegelaten tot de BIS. De keuze is gevallen op het ILFU vanwege de artistieke invulling, ambitie, publieksbereik en groeipotentie. De Raad voor Cultuur: “De potentie van het ILFU om uit te groeien tot een tweeweeks festival met (inter)nationale uitstraling, vergelijkbaar met Dutch Design Week in Eindhoven en Amsterdam Dance Event – spreekt zeer tot de verbeelding van de Raad.” ILFU
 • De Raad voor Cultuur heeft positief geoordeeld over de aanvragen van Stichting Lezen, De Schoolschrijver en De Schrijverscentrale voor de volgende beleidsperiode. Wel vindt de Raad dat de leesbevorderingsactiviteiten van deze instellingen doeltreffender op elkaar kunnen worden afgestemd. De Raad noemt de focus op leesbevordering ‘uiterst urgent’. Bibliotheekblad
 • Stichting Lezen is verheugd dat de Raad voor Cultuur overwegend positief is over de aanvraag voor subsidie Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024. De raad benoemt het belang van leesbevordering en de waarde van het culturele lezen en heeft veel waardering voor Stichting Lezen en haar onmisbare positie als kenniscentrum. Ook is de raad positief over De doorgaande leeslijn. Wel wil de raad nadere toelichting over de verbinding van Stichting Lezen als kenniscentrum met de praktijk en op haar landelijke coördinerende taak als BIS-instelling. Stichting Lezen
 • “Het valt me vaak op hoe schrijnend het contrast is tussen de bewondering van het publiek voor de prestaties die er op het podium geleverd worden, en de voortdurende angst voor het eigen voortbestaan die ondertussen achter de schermen bij alle ensembles speelt. Zo is het voor mij onbegrijpelijk dat terwijl de repetities voor dit project in volle gang waren, het schokkende bericht bekend werd gemaakt dat zowel het Orkest van de 18e eeuw als Cappella Amsterdam – ondanks een positieve beoordeling – een negatief advies hebben gekregen van de Raad voor Cultuur voor hun subsidieaanvragen. ” Speech van Lucie Horsch bij de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs tijdens concert Holland Festival; Muziekgebouw Aan ’t IJ. Cultureel Persbureau
 • De drie door het Rijk gesubsidieerde operagezelschappen moeten aan de bak. In Amsterdam (Nationale Opera en Ballet) moet de subsidieaanvraag opnieuw worden geschreven en in Maastricht (Opera Zuid) en Enschede (Nederlandse Reisopera) moet er o.a. een toelichting komen op de artistieke keuzes, zowel qua repertoire als de invulling daarvan. Nicolas Mansfield, directeur van de Nederlandse Reisopera: ‘’Het mogen besteden van publieke middelen is geen vanzelfsprekendheid en brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Vergelijkingen van cultuur met vliegtuigmaatschappijen gaan onmiddellijk mank. ‘Change the things you can, and not the things you want to’, dacht ik vanochtend. Cultuur en Sky Priority gaan niet samen omdat het doel van cultuur moet zijn: iedereen zich van binnen een beetje elitaire te laten voelen. Mits cultuur sowieso ergens goed voor is. En dat is het niet.’’ Cultureel Persbureau
 • De Raad van Cultuur wil de popmuziek meer geld toekennen via de culturele Basisinfrastructuur (BIS). In het advies voor de culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor 2021-2024 stelt het voor o,m o.m. rockband de Staat, Stichting Popwaarts, dat de Popronde organiseert, en het HipHopHuis in de BIS op te nemen. De aanvragen van Paradiso Melkweg Productiehuis, Eurosonic Noorderslag en Amsterdam Dance Event zijn door de Raad afgewezen. Ondanks dat Eurosonic Noorderslag een negatief advies krijgt van de Raad voor Cultuur krijgt het wel een positieve beoordeling. De Raad erkent dat ESNS een belangrijke functie heeft als podium voor opkomende acts die een mogelijke internationale carrière tegemoet gaan. Daarnaast is er een duidelijke groei van de diversiteit in de programmering en is men enthousiast voor de aandacht van een evenredige programmering van vrouwelijke artiesten.vpro , OOG Tv
 • Eurosonic Noorderslag en Amsterdam Dance Event kregen weliswaar positieve beoordelingen, maar toch adviseert de Raad van Cultuur de minister om geen subsidie toe te kennen via de Basisinfrastructuur. Daarmee dreigen de showcasefestivals de komende vier jaar miljoenen euro’s mis te lopen. ESNS directeur Dago Houben : ‘Ik zie Eurosonic als een systeempartij, net als de Popronde bijvoorbeeld. Als zo’n belangrijke schakel voor talentontwikkeling uit de keten wegvalt, breek je de ketting van professionalisering en talentontwikkeling.’ ADE co-directeur Jan-Willem van de Ven: ‘Onze aanvraag is gericht op uitbreiding van ons programma voor talentontwikkeling en educatie. Om dit programma zo laagdrempelig mogelijk aan te kunnen bieden aan een nieuwe generatie makers is steun nodig. Dat plan zal nu geen doorgang kunnen hebben en is een hard gelag.’ vpro
 • De Raad voor Cultuur maakte op 4 juni bekend wie vanaf 2021 een plek krijgt in de culturele basisinfrastructuur, de groep instellingen die rechtstreeks door het rijk wordt gesubsidieerd. Theaterkrant peilde de eerste reacties van instellingen in de podiumkunsten, verliezers en winnaars. De brancheverenigingen, Kunsten’92 en de Verenigde Podiumkunstenfestivals, reageren kritisch. Theaterkrant , Theaterkrant
 • De NAPK heeft een ledenraadpleging gehouden na het uitkomen van het subsidieadvies van de Raad voor Cultuur op 4 juni jl. Op basis daarvan heeft NAPK een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer opgesteld waarin de bevindingen worden gedeeld, en nogmaals een dringende oproep wordt gedaan om de korting op het budget van het Fonds Podiumkunsten terug te draaien. NAPK , NAPK
 • Een shock, verbijstering en diep triest. Dat zijn de emoties van twee Rotterdamse dansers die reageren op de beroerde vooruitzichten voor dansgezelschap Scapino Ballet in Rotterdam. Met verbazing en ontsteltenis heeft Scapino Ballet Rotterdam kennisgenomen van het advies van de Raad voor Cultuur. Scapino Ballet Rotterdam kan het advies om het gezelschap niet meer te ondersteunen met geen mogelijkheid rijmen met de positieve inhoudelijke beoordeling van de Raad zelf. nl , Scapino Ballet
 • Scapino Ballet Rotterdam start een petitie voor behoud van rijkssubsidie. Op 4 juni adviseerde de Raad voor Cultuur om het gezelschap niet meer op te nemen in de culturele basisinfrastructuur (BIS), waardoor het vanaf 2021 zijn structurele rijkssubsidie dreigt te verliezen. De petitie start op de website van Scapino en wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. Verscheidene dansgezelschappen hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor Scapino. Theaterkrant
 • De directeuren van 65 van de grootste theaters van Nederland doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om een advies van de Raad voor Cultuur over het Scapino Ballet niet op te volgen, schrijven zij in een open brief in De Volkskrant. ‘’ Wie Scapino wegsnijdt, vernietigt de ruggengraat van de dansprogrammering in de grote zaal. Opvolging van het Raadsadvies brengt onherstelbare schade toe aan onze programmering, onze jarenlange, zorgvuldige publieksopbouw voor dans en het hele dansbestel’’. De Volkskrant
 • Niet M-Lab maar de Stichting Musicalmakers is door de Raad voor Cultuur geadviseerd voor een plaats in de Culturele Basisinfrastructuur. Waarom passeerde de Raad zijn eigen commissie.
 • ‘De raad heeft in de uiteindelijke weging een andere keuze gemaakt dan de commissie en de voorkeur gegeven aan de invulling van MusicalMakers, dat als instelling enkel oorspronkelijk Nederlands werk produceert (terwijl M-Lab ook met buitenlandse titels werkt), en dat genrevernieuwing op een eigentijdse manier aanvliegt, door nieuwe verhalen te vertellen die tijdens zogenaamde ‘Verhalenhuizen’ bij lokale gemeenschappen zijn opgehaald. MusicalMakers werkt deels met makers die al wat verder zijn in hun ontwikkeling, en ze heeft slagkracht om haar marketing en verkoop zó te organiseren, dat voor die makers kansen ontstaan op doorstroom naar de grotere podia. Door de bijdrage van de VandenEnde Foundation is de financiële basis sterk’’. Wat zit daar achter? Wie zijn Musicalmakers? M-Lab stelt dat Musicalmakers genoeg eigen geld heeft en heeft sterke twijfels over de zuiverheid van de procedure bij de subsidietoekenning. Cultureel Persbureau. , Theaterkrant , De Volkskrant , Het Parool
 • Op 4 juni maakte de Raad voor Cultuur haar adviezen voor de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 bekend. DutchCulture heeft een subsidieverzoek ingediend om de komende vier jaar wederom de functie van bovensectorale ondersteunende instelling voor het Internationaal Cultuurbeleid te vervullen. De Raad voor Cultuur is positief over de aanvraag van DutchCulture, maar vindt op basis van de beoordeling van het activiteitenplan dat we een aantal punten verder moeten toelichten en uitwerken. DutchCulture
 • Op 4 juni werd bekend dat de aanvraag aangaande de BIS-subsidie 2021-2024 van de Stichting Pakhuis de Zwijger negatief is beoordeeld van de Raad voor Cultuur. Pakhuis de Zwijger is verheugd en verbaasd tegelijk omdat de raad het positieve advies van de eigen Commissie Debat en Reflectie terzijde heeft geschoven, nota bene op basis van feitelijke onjuistheden. Pakhuis de Zwijger maakt daarom gebruik van de gelegenheid tot correctie en verwacht alsnog aanwijzing tot Nationaal Debatcentrum. Pakhuis de Zwijger
 • De Raad voor Cultuur heeft 4 juni de minister van OCW geadviseerd welke culturele organisaties in 2021–2024 een plek verdienen in de BIS, de culturele basisinfrastructuur. Het aantal Brabantse organisaties stijgt van zes naar twaalf en mogelijk dertien. Een mooi resultaat voor de samenwerkende partners in Regioprofiel Cultuur BrabantStad, de B5 gemeenten, provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant , Regioprofiel Brabant
 • De Raad voor Cultuur heeft haar adviezen gepubliceerd over de aanvragen voor rijkssubsidie in de culturele sector. Noord-Brabant heeft geen reden tot klagen, twee keer zoveel instellingen als vier jaar geleden kregen een positief advies. Brabant Cultureel
 • Reacties vanuit o.m. de Stichting Complex, Design Academy en Brainport op het negatieve advies van de Raad voor Cultuur over de aanvraag van de stichting Complex voor een nieuw designinstituut. Gemeente Eindhoven
 • Was de Raad van Cultuur onafhankelijk toen het een oordeel moest vellen over de bestemming van één miljoen euro subsidie voor nieuw landelijk design-instituut? Een lid van de Raad van Cultuur Liesbet van Zoonen, is in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Toezicht van Waag. Het Amsterdamse Waag, dat de subsidie toegewezen kreeg, waardoor het Eindhovense ‘Complex’ met lege handen achterbleef. De Raad van Cultuur wijst zelf iedere schijn van belangenverstrengeling van de hand en verwijst daarbij naar een richtlijn op de website van de Raad van Cultuur. Kort gezegd: raadsleden doen niet mee aan de beoordeling van een categorie, als daar belangen of relaties een rol spelen. “Liesbet van Zoonen heeft zich afzijdig gehouden van iedere bespreking en beoordeling in de categorie Ontwerp, waar dat design-instituut onder viel”. Studio040
 • Geen rijkssteun voor Complex, het landelijke design- en technologie-instituut dat in Eindhoven moest landen. Een gemiste kans of een gevalletje ‘eeuwige tweede’? Hoe nu verder? Rob Schoonen in het Eindhoven Dagblad. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • In de Eindhovense politiek is vooral sprake van teleurstelling op het afwijzen van de subsidie voor Complex, het instituut voor design en technologie dat in 2023 een vaste plek moet krijgen in de stad. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeenteraad nu het hoofd in de schoot legt. Integendeel: GroenLinks, PvdA en D66 reageren strijdlustig. Toch kregen meer Eindhovense instellingen dan ooit een positief advies van de Raad voor Cultuur. Alleen op Strijp-S al drie: Dutch Design Week (jaarlijks 1 miljoen euro), MU (524.000 euro) en een verrassende nieuwkomer, het urbanplatform Emoves (540.000 euro). Voor BioArt Laboratories wil de Raad voor Cultuur 439.000 euro per jaar uittrekken. Daarnaast reacties van Playgrounds en STRP, die werden afgewezen. Eindhovens Dagblad
 • De Dutch Design Week (DDW), is vanaf 2021 onderdeel van de nationale culturele basis infrastructuur, “Wij zijn enorm blij met dit positieve advies,” reageert directeur Martijn Paulen van de Dutch Design Foundation. “We zien dit als een prachtige kroon op het werk van de vele ontwerpers en partners die de afgelopen 19 jaar samen met ons zo hard gewerkt hebben aan DDW. Het vertrouwen dat hiermee wordt uitgesproken in de ontwerpsector zien wij als een bijzonder lichtpunt in deze tijd van transitie waarin ontwerpend denken harder nodig is dan ooit.” DDW
 • De Raad van Cultuur bracht op 4 juni het advies uit om, naast Het Zuidelijk Toneel (HZT), ook het Textiellab deel te laten uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Het advies betekent een stuk erkenning voor Tilburg als cultuurstad en #stadvanmakers. Ook is de bijdrage aan het Textielmuseum een impuls voor de ontwikkeling en ambities van het Museumkwartier, waarin verder Museum De Pont een belangrijk ankerpunt is. Gemeente Tilburg
 • Vanuit Noord-Nederland zijn 19 aanvragen ingediend, waarvan 11 een positief advies krijgen. We the North constateert dat er een aantal Groningse nieuwkomers zijn met een positief advies, waar wij zeer blij mee zijn, maar dat er in Drenthe en Friesland behalve de regionale musea geen nieuwe toetreders zijn. Ontwikkelinstelling Grand Futura heeft een positief advies kan met het Station Noord 2.0-Netwerk op Noord-Nederlandse schaal de podiumkunsten blijven versterken. We the North
 • Een beetje boos. Dat gevoel kreeg het Friese Statenlid Anne Zijlstra (PvdA) toen hij het jongste advies van de Raad voor Cultuur onder ogen kreeg. De Raad mag de komende vier jaar tweehonderd miljoen euro aan Rijkssubsidie verdelen, met extra aandacht voor vernieuwing en regionale spreiding. Maar hoewel spreiding over de regio het uitgangspunt is, krijgt Fryslân niets extra’s, tot verbijstering van Zijlstra. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft een meer genuanceerde reactie. Ze is blij met Tryater, maar erg kritisch over het advies om een paar ton op het budget van Oerol te korten. “In de lobby richting de Tweede Kamer zullen we ons zeker sterk maken voor de subsidies voor Oerol en het Fries Museum. Die ‘Ja, mits’ moet uiteraard een gewone ‘Ja’ worden”, zegt Poepjes. Omroep Friesland
 • Kunstmanifestatie Into Nature en jeugdtheater Garage TDI krijgen tussen 2021 en 2024 geen rijkssubsidie. Dat is het advies van de Raad van Cultuur aan minister van Engelshoven (OCW). Het gaat om de culturele basisinfrastructuur (Bis). Beide instellingen hadden bij het ministerie om meer dan 3 ton gevraagd. Eén Drentse culturele instelling kan wel op rijkssubsidie hopen. Het Drents Museum kan een kwart miljoen euro per jaar verwachten. RTV Drenthe
 • De Raad voor Cultuur heeft op 4 juni zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 aangeboden aan minister van Engelshoven (OCW). Theater Sonnevanck (Enschede ) is ontzettend blij met het positieve advies van de Raad voor Cultuur. ‘Theater Sonnevanck brengt muziektheater voor de jeugd naar een hoger plan en gaat daarbij spannende samenwerkingen aan, zoals met de Nederlandse Reisopera’, aldus de raad.
 • Theatergroep Kwatta, het jeugdtheatergezelschap van Gelderland en gevestigd in Nijmegen, verliest mogelijk de BIS-cultuursubsidie. De theatergroep aan de Daalseweg kreeg een negatief advies van de Raad voor Cultuur. Kwatta gaat nu de balans opmaken en kijken hoe het gezelschap verder gaat werken aan ‘onbegrensd jeugdtheater’, zoals het de afgelopen 18 jaar ook heeft gedaan.RN7
 • Twee Flevolandse culturele instellingen krijgen een subsidie van het Rijk. Het gaat om theatergezelschap BonteHond en het nieuwe Kunstmuseum Flevoland. De Noordoostpolder
 • Het Amsterdamse kunstenveld telt winnaars en verliezers in het jongste advies van de Raad voor Cultuur over de basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Een greep uit de reacties. Het Parool

 

nederland corona en cultuur

 • De loonkostenregeling NOW heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt. Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO werd zo’n 374.000 keer een beroep gedaan. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark op 6 juni aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil met het economisch noodpakket banen en inkomens van mensen beschermen tijdens de Coronacrisis. nl
 • Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, d.d. 3 juni, dat hij het UWV formeel de opdracht heeft gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Het kabinet gaat aan een grotere groep flexwerkers en oproepkrachten een tegemoetkoming verstrekken om weggevallen inkomsten in de coronacrisis op te vangen. Wie in februari nog 400 euro of meer (bij)verdiende en niet in aanmerking komt voor een uitkering kan zich vanaf 22 juni melden bij het UWV voor een maandbedrag van 550 euro. nl  , NBF
 • Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De komende week werkt UWV hard aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn 11 juni gepubliceerd. nl
 • In een aantal getroffen sectoren komt er deze zomer zicht op wat meer omzet, maar voor zelfstandigen in, bijvoorbeeld de cultuur- en evenementenbranches en aanverwante sectoren, is nog weinig perspectief te bespeuren. Volgens ZZP Nederland zullen deze ondernemers misschien nog korte tijd het hoofd boven water kunnen houden, maar om ook daarna te kunnen overleven is meer nodig. “Er moet nu snel een overlevingsplan komen voor zelfstandigen, die door de coronamaatregelen over enkele maanden kopje onder dreigen te gaan”, zegt voorzitter Maarten Post. ZZP Nederland , Zipconomy
 • Organisatoren uit sport, cultuur en entertainment willen evenementen kunnen organiseren met veel meer dan de toegestane 30 tot 100 toeschouwers. Een alliantie van deze organisatoren biedt op 10 juni aan vier ministeries een protocol voor covid-19 aan om, in stadions en grote zalen, evenementen met meer publiek toe te staan. ‘Help deze branche te overleven, er is nu te weinig perspectief’, zegt Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy en voorzitter van de alliantie.
 • De Alliantie voor Evenementenbouwers presenteert haar ‘stappenplan’ om gefaseerd evenementen met publiek te kunnen organiseren. Voor beurzen moet een norm gelden van 1 persoon per 10 vierkante meter. Bij congressen en vergaderingen is vijf vierkante meter per persoon afdoende om aan de voorschriften tegen het coronavirus te voldoen. Bij het protocol voor publieksevenementen wordt nog gesleuteld aan de aantallen. De Volkskrant , Alliantie voor Evenementenbouwers
 • Op 10 juni heeft een alliantie van organisatoren van evenementen in de sport-, cultuur- en entertainmentbranche ( Alliantie voor Evenementenbouwers en Event Platform) in een gesprek met vier ministeries gepleit voor problemen van de branche. Duidelijk werd dat de overheid heel goed begrijpt dat de branche hard en langdurig getroffen wordt. Door de langdurig opgelegde beperkingen is het logisch dat sommige delen van de branche ook na 1 oktober steun nodig hebben. Aan de branche is gevraagd preciezer aan te geven welke financiële steun nodig is op welke plekken. Het protocol en een ook door de branche gemaakt risicoanalysemodel zijn de basis voor de organisatie en de locatie; beide handreikingen worden steeds aangepast aan ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Per evenement wordt gewerkt aan maatwerk, waarbij steeds de veiligheid en gezondheid van bezoeker en medewerker voorop staat. Het kabinet is bereid om met de branche te kijken naar de mogelijkheid het aantal bezoekers van evenementen te verruimen met inachtneming van zaken zoals afstand bewaren, hygiënemaatregelen en de impact van evenementen op bijv. het openbaar vervoer. De branche gaat met de vier ministeries samenwerken in een zogenaamd ‘Fieldlab Evenementen’, aan de hand van de Topsector Creatieve Industrie. De mogelijkheid om evenementen te ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn wordt onderzocht. VVEM
 • Maak een uitzondering op de anderhalve meternorm voor mars- en showorkesten in de nieuwe Coronawet. Die oproep doet KNMO-voorzitter Bart van Meijl op 11 juni aan het kabinet. De oproep kan op steun rekenen van de professionele orkesten van de Nederlandse Krijgsmacht. ‘Beweging is voor deze orkesten in veel situaties onlosmakelijk verbonden met de muziek. De 1,5 meter afstand houden is over het algemeen niet mogelijk. Op het moment dat de wet in huidige vorm wordt aangenomen zal dat betekenen dat het voor deze sector heel moeilijk wordt om overeind te blijven.’ KNMO
 • De zevendaagse ketendemonstratie Cultuur in Actie is op 5 juni tot een eind gekomen. In totaal hebben 620.387 mensen meegedaan aan de online demonstratie. Musical Journaal
 • De waardecreatie van de culturele sector mag niet onderschat worden, vindt Ilona Haaijer. De commissaris van o.m. Corbion en Boskalis en voormalig DSM-topvrouw berekende dat de sector niet onderdoet voor bijvoorbeeld de bouwsector. ‘De culturele sector is van maatschappelijk én economisch belang.’ Haaijer hield bij Cultuur in actie! een pleidooi voor de Nederlandse overheid om de culturele sector te ondersteunen. nl
 • De huidige crisis is een mooie aanleiding de subsidies drastisch te hervormen. Hef het Mondriaanfonds en het Fonds ­Podiumkunsten maar op, schrijft componist en auteur John Borstlap. ‘’Het is bizar om de ondersteuning van nieuwe kunst onder te brengen in een geldverslindende centrale cultuurbureaucratie, die niet bij machte is ‘kwaliteit te controleren’ en structureel frauduleus is, waar geen criteria bestaan en waar geen transparantie is. Opheffing van beide fondsen zou een flink bedrag vrij­maken, dat kan worden besteed aan de zorg en het onderwijs, of aan orkesten die al ­vele jaren lijden onder onnodige bezuinigingen.’’ Het Parool
 • Cultureel ondernemers en kleine musea moeten meer profiteren van het cultuurgeld uit het provinciale coronasteunpakket. Dat vinden verscheidene partijen in Provinciale Staten, waaronder coalitiepartij PvdA. De provincie Friesland wil het geld echter besteden aan het organiseren van grote publiekstrekkers, zogeheten blockbusters. Friesch Dagblad
 • De provincie Groningen trekt de komende periode 11,5 miljoen euro uit voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt, kleine bedrijven en culturele instellingen. Vanaf begin juli kunnen ze tussen de 500 en de 2.500 euro subsidie krijgen. Provincie Groningen, OOG tv
 • Vorige maand presenteerde Gedeputeerde Staten van Utrecht de contouren voor een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie Utrecht. Dit leverde vragen en verzoeken voor nadere toelichting op, zowel binnen Provinciale Staten, als bij instellingen en andere belanghebbenden. Gedeputeerde Staten doet nu een voorstel voor de verdere uitwerking van dit steunpakket. Hoewel veel zaken nog worden uitgewerkt, is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verlenen van steun. Daarnaast wordt een onderzoek gestart om te kijken op welke manier het geld uit het steunpakket het beste verdeeld kan worden en er wordt een digitaal loket voorbereid waar men terecht kan met vragen. Provincie Utrecht
 • De coronacrisis hakt er in voor de cultuursector, voor de vele verenigingen op het gebied van amateurkunst- en cultuur die Limburg rijk is en voor de grote groep beroepskrachten daarachter. De SP in Limburg ziet dat zij, vanwege verschillende en vaak bureaucratische redenen, geen aanspraak kunnen doen op steunmaatregelen van het Rijk. De SP maakt zich dan ook sterk voor een Provinciaal Steunfonds. Ze startte een petitie om het provinciebestuur te doordringen van de noodzaak de amateurkunst te ondersteunen. SP Limburg
 • Ondanks de miljoenen die het Rijk beschikbaar stelt voor de culturele sector èn de bijbehorende zogenoemde matching door de gemeente, blijft er een aanzienlijke schade over bij de Haagse instellingen. Zeker bij die instellingen die niet in aanmerking komen voor de steun van het Rijk, maar wel belangrijk zijn voor de stad Den Haag. Het Haagse college voelt zich daarom verantwoordelijk hun te ondersteunen. Dat geeft wethouder Van Asten de raad aan in een commissiebrief. Dagblad070

 

nederland overig

 • CDA-gedeputeerde Ger Koopmans gaat het advies van de Cultuurtank Limburg over de verdeling van de vierjarige cultuursubsidies voor de periode 2021-2024 gedeeltelijk naast zich neerleggen.
 • Hij wil dat meer culturele instellingen in Noord- en Midden-Limburg daarvoor in aanmerking komen, zo liet hij weten op L1-radio. 1Limburg
 • Rotterdam boekt nog steeds te weinig succes in haar pogingen om een afspiegeling van de bevolking naar de gesubsidieerde cultuurinstellingen in de stad te krijgen. Dit komt onder andere doordat de gemeente instellingen niet stimuleert in te zetten op de moeilijk bereikbare groepen. Ook constateert de rekenkamer dat relatief veel cultuurinstellingen nog geen concrete acties hebben ondernomen om een ander publiek te bereiken. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport over publieksbereik. Rekenkamer Rotterdam
 • Een gordiaanse knoop, noemde Francine Houben van Mecanoo architecten het probleem van het Museum Boijmans Van Beuningen tijdens de presentatie van haar ontwerpvisie voor de verbouwing en renovatie van het uit vier bouwdelen bestaande museum. Het Boijmans, dat vorig jaar voor zeven jaar de deuren sloot om te worden verbouwd zonder dat er een ontwerp was, was een labyrint, legde Houben uit. Maar terwijl een doolhof voor pret kan zorgen, had het labyrint van het Rotterdamse museum louter nadelen. Zo raakten bezoekers steevast gedesoriënteerd in het museum waardoor ze vaak delen van tentoonstellingen misten. Maar is er ook geld voor, nu een van de financiers , de stichting Tussen Droom en daad, zich heeft teruggetrokken? NRC , De Volkskrant
 • Twee commissies hebben op 10 juni hun adviesrapport aan wethouder Anke Klein (Cultuur) aangeboden. De adviezen gaan over de verdeling van cultuursubsidie in Utrecht voor de komende vier jaar. Er is bij de beoordeling gelet op onder andere (artistieke) kwaliteit. Gemeente Utrecht ,
 • DUIC
 • Culturele instellingen in Den Haag kunnen subsidie aanvragen voor professionele en kunstzinnige activiteiten vanuit het budget Culturele Projecten. De aanvragen voor de 2e helft van 2020 zijn ingediend voor de coronacrisis uitbrak. De Adviescommissie Culturele Projecten heeft besloten 23 projecten subsidie toe te kennen. Voorwaarde is dat zij volgens plan zullen worden uitgevoerd. Gemeente Den Haag
 • Ook collegepartij ChristenUnie in Almere is voorstander van het door laten gaan van de Floriade in 2022. Daarmee tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad af. Dat bleek op 9 juni tijdens een extra bespreking in het stadhuis over de wereldtuinbouwtentoonstelling. Binnenlands bestuur

 

noord-brabant

 • ,,Als de bezuinigingen doorgaan, zal het levendige en leefbare Brabant niet meer zijn zoals we het kennen”, zegt danseres Eleni Ploumi. ,,De plannen vernietigen wat in de afgelopen jaren is opgebouwd” aldus choreograaf Anja Reinhardt van het Tilburgse gezelschap Vloeistof. ,,Brabant heeft een rijk en veerkrachtig cultuurlandschap, dat valt ook in andere delen van Nederland op.”
 • De dansers voelen de noodzaak om hierover met het publiek in gesprek te gaan. Op het Pieter Vreedeplein in Tilburg staat 12 juni vanaf 11 uur een stoel waar passanten met de dansers kunnen praten over de toekomst van cultuur. De actievoerders zijn een groeiende groep dansers en kunstenaars onder de noemer die samenwerken onder de naam Get Together. Brabants Dagblad
 • Vanwege corona kunnen musici op dit moment niet of nauwelijks spelen, als het aan het provinciebestuur ligt vált er de komende jaren ook niet zo veel meer te spelen. Topdirigent Jac van Steen, hij woont in Esbeek, is furieus. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Vraag ‘’Wanneer is het op 1 mei jl. aangekondigde plan, onderdeel van het Brabantse culturele steunpakket, dat onderbouwt welke culturele instellingen in Brabant voor hulp in aanmerking kunnen komen gereed? Is hier nog steeds een bedrag van € 8 miljoen mee gemoeid , waarvan € 4 miljoen wordt opgebracht door de provincie Noord- Brabant en BrabantStad en € 4 miljoen door het Rijk? Antwoord: De verwachting is dat het ministerie van OCenW de mogelijkheid om aan te vragen op korte termijn zal openstellen. De middelen vanuit provincie Noord-Brabant staan als matching hiervoor gereserveerd.’’ Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van CDA over Oorlogsmuseum Overloon en andere Brabantse musea, d.d. 8 juni. nl
 • Kunstloc Brabant heeft als penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2017-2020 de verantwoording over 2019 ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ad van Drunen, programmaleider cultuureducatie Kunstloc Brabant over de cijfers. Kunstloc Brabant
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders. Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven. Dit in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie in de nieuwe beleidsperiode. Onlangs hebben bestuurders van BrabantStad zich positief uitgesproken over de koers richting één gezamenlijke aanvraag voor deze landelijke regeling. Op 1 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden bij het Fonds. Kunstloc Brabant
 • De Stuurgroep CmK BrabantStad is begonnen met het schrijven van de aanvraag voor CmK3. Er wordt ingezet op vier grote thema’s: kansengelijkheid: gelijke toegang tot cultuur voor iedere leerling; professionalisering: een aanbod aan deskundigheidsbevordering voor heel Brabant; versterken van de netwerken tussen stad en omliggende gemeenten; curriculumvernieuwing en daarmee de implementatie van De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast. Regioprofiel Brabant
 • De werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie sprak de afgelopen week door over de gezamenlijke delers uit het lokale cultuurparticipatiebeleid van de partners, om zo te komen tot gemeenschappelijke uitdagingen en ambities. De werkgroep wil werken aan meer inzicht in de parameters van onze successen, meer beleidsafstemming en meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer. Hiermee bereiden we ons voor op de publicatie van de landelijke regeling Cultuurparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Met dit vierjarig programma, dat start in 2021, willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Regioprofiel Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Het gaat helemaal niet zo goed met de schatkist van de gemeente Breda. Eind vorige maand liet wethouder Greetje Bos (Financiën, VVD) weten dat ze zich daar geen zorgen over maakt en dat er zelfs een meevaller van 29 miljoen euro valt te verdelen. Maar de Rekenkamer Breda is minder enthousiast: in 2019 is de financiële situatie van de stad verder verslechtert. En dan is er ook nog corona. BN – De Stem
 • De gemeenteraad van Breda kwam drie jaar geleden met een motie: laat vijf procent van de in totaal 6000 woningen die tot 2022 versneld gebouwd moeten worden uit cpo (collectief particulier opdrachtgeverschap) bestaan. Dan gaat het om 300 woningen. De tijd begint inmiddels te dringen, de politiek vindt dat er te weinig gebeurt. Wethouder Daan Quaars (VVD, wonen) belooft een extra inspanning te doen maar staat ook met zijn rug tegen muur. ,,Maar als particulieren nu bij de gemeente aankloppen kunnen we niet anders dan nee verkopen. We beschikken zelf nauwelijks over grond.” BN – De Stem
 • Groen licht voor 20 Bossche zzp’ers uit de cultuursector. Om hun idee op het snijvlak van Duurzaamheid en Cultuur verder uit te werken. En uit te voeren tijdens een Green Art Route in het weekend van 10 en 11 oktober. Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat, en Cultuur): “De coronacrisis raakt iedereen. Met de Green Art Challenge wilden we weer wat meer beweging brengen. Op een veilige manier. Want de crisis maakt dat we zoeken naar nieuwe aanpakken en ideeën. En dat zie je terug in de mooie voorstellen”. De zzp’ers krijgen hiervoor een bijdrage in de vorm van een betaalde opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Creatieve ondernemers in ’s-Hertogenbosch hadden tot eind april de tijd om hun duurzame idee op te sturen. Een jury heeft zich in mei over alle mooie en bijzondere inzendingen gebogen. ’s-Hertogenbosch Cultuurstad
 • Bossche buurthuizen en andere instellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, krijgen mogelijk extra financiële steun van de gemeente. ,,We gaan het inventariseren’’, zei wethouder Huib van Olden 8 juni tijdens een vergadering van de commissie bestuurszaken. Van Olden reageerde op een pleidooi van Pieter Paul Slikker (PvdA) die zei dat de gemeente buurthuizen en andere instellingen zoals de muziekschool zou kunnen helpen zoals dat ook gebeurt met sportclubs. Brabants Dagblad
 • Het Bossche Het college stelde het benodigde ontwerpbestemmingsplan vast. Dit plan is gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning ter inzage. DE volgende stap in de richting van de verbouwing van het Theater aan de Parade. Het vertrouwen in het nieuwe theater is groot, enorm zelfs. Ook al dreigen er juridische procedures die voor maanden vertraging zouden kunnen zorgen. ,,Er ligt een plan met slechts écht hele kleine aanpassingen in het bestemmingsplan. Het nieuwe theater en de procedure voldoet aan wat de gemeenteraad heeft gevraagd’’, aldus wethouder Huib van Olden. Gemeente ’s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Het kan nog wel 3 tot 5 jaar duren voordat een toekomstplan voor cultureel centrum Hofdael in Geldrop klaar is en gerealiseerd. ,,Daar moeten we niet op wachten”, zegt Hofdael-manager (sinds 1 februari) Hannie Derks, ,,dit is best een goed gebouw hoor. Je kan hier mooie dingen doen”. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het beeldbepalende kunstwerk De Margrieten in Rijen krijgt een opknapbeurt. De karakteristieke koperkleur verdwijnt langzaam, daarom laat de gemeente Gilze en Rijen groot onderhoud uitvoeren. BN – De Stem
 • Meierijstad zegt zich geen zorgen te maken over zijn huishoudboekje. Toch staat de gemeente nu op een tekort van 2,5 miljoen euro en heeft het nog niet eens zicht op de financiële gevolgen van de coronacrisis. Brabants Dagblad
 • De link naar het verleden is nauwelijks terug te zien in de nieuwbouw in het kloostergebied, vindt de welstandscommissie van Meierijstad. Ze stuurt de architecten, waaronder de Rijksbouwmeester, met huiswerk naar huis. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Het is monnikenwerk waar restaurateur Raymund Bervoets uit Breda sinds 2 juni mee bezig is in Nuenen. Bijna een jaar na de ontdekking van gevaarlijke scheuren in de steen van het monument voor de Brabantse kloosterorden in het Park in Nuenen is het herstel deze week begonnen. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Met en nieuwe naam en een eenduidige positionering moet eindelijk duidelijk zijn waar het Osse UIThuis precies voor staat. Een tussenrapportage van de kwartiermaker. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De organisatie van de Cultuurprijs wordt voortaan ondergebracht bij Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Marijn ten Harmsen van der Beek, voorzitter van Cultuur Verbindt Roosendaal: “Onze stichting stimuleert en investeert in aansprekende culturele activiteiten. Dat de Cultuurprijs nu door de Gemeente Roosendaal bij ons wordt ondergebracht is mede daardoor een logische zet. Wij willen inzetten op een breed gedragen organisatie, uitvoering en realisatie zodat ook het evenement zelf een verbindende coproductie wordt’’. Vanwege Covid-19 wordt het evenement in het najaar van 2020 georganiseerd. Internetbode Roosendaal
 • De Stichting Ontmoetingscentrum De Petrus wil meer subsidie van de gemeente Vught. In plaats van jaarlijks 100.000 euro, minimaal 135.000 euro. De gedwongen ‘coronasluiting’ én oplopende energie en -schoonmaakkosten leiden tot financiële problemen. In een brief doet de stichting een dringend beroep op het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad In de verbouwde rijksmonumentale Petruskerk zijn de bibliotheek, het Vughts Museum, Anders Bezig Zijn Vught, de Wereldwinkel, Welzijn Vught en de VVV gevestigd. De brief wordt 18 juni tijdens een informatie-avond met de gemeenteraad besproken. Brabants Dagblad
 • Sluit het gebouw van CultuurCentrum De Schroef totdat er een besluit is genomen over een structurele oplossing voor het pand in plaats van het tot 1 juni 2021 tijdelijk open te houden, zorg voor een ingrijpende verbouwing op basis van eisen van deskundigen en (potentiële) gebruikers, én draag het gebouw over aan bijvoorbeeld het bedrijf dat de verbouwing gaat uitvoeren. Dat zijn in een notendop de adviezen van het Cultuurplatform Zundert aan de Gemeente Zundert met betrekking tot de toekomst van De Schroef als culturele hotspot van Zundert. Internetbode Zundert , BN – De Stem

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Op 18 juni organiseert DEN in samenwerking met DutchCulture een nieuwe livesessie over online samenwerking rondom een artistiek product. Zou je een artistiek proces volledig digitaal kunnen en willen vormgeven? En wat zouden daar dan de gevolgen van zijn, zowel voor het maakproces als voor het artistieke product? DEN
 • De coronacrisis heeft vergaande consequenties voor de culturele sector. Financieel staat veel instellingen en kunstenaars het water aan de lippen. Maar de crisis levert ook nieuwe vergezichten op. Digitale ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen en de publieke sector wordt meer gewaardeerd dan voor de crisis. In deze Boekman Extra ook aandacht voor de rol die kunst en cultuur voor de samenleving kunnen spelen in de toekomst. Boekman , Boekman
 • Wie vormt de Taskforce culturele en creatieve sector? Kunsten’92
 • COVID-19 zorgde voor een stroom aan gratis online programma’s vanuit de cultuursector. Er wordt nu naarstig nagedacht over manieren om dit nieuwe aanbod te gelde te maken. Cultuurmarketing bracht vijf cultuurprofessionals online bij elkaar om ideeën uit te wisselen over nieuwe vormen van cultuuraanbod en verdienmodellen. Cultuurmarketing
 • Evenementen zijn verboden tot 1 september. Theaters en muziekpodia moesten sluiten. Sinds 1 juni kan er op kleine schaal wat meer. Voor overbrugging of aanpassing van je activiteiten heb je als culturele en creatieve ondernemer geld nodig. De Kamer van Koophandel zet de financieringsmogelijkheden op een rij. Kamer van Koophandel
 • In alle regio’s is een terugval van werkgelegenheid onvermijdelijk. Toch raakt de coronacrisis de werkgelegenheid niet overal even hard, constateert het UWV in een nieuw onderzoek. Zo worden Groot Amsterdam en Zuidoost Nederland hard geraakt en behoren Groningen en Rijk van Nijmegen tot de regio’s die het minst getroffen worden. Dit komt doordat niet alle sectoren even zwaar getroffen zijn en doordat de getroffen sectoren niet overal in het land even sterk aanwezig zijn. De meeste banen verdwijnen naar verwachting in de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche en reisbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart. De cultuur, sport & recreatie is het sterkst geconcentreerd in Groot Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Midden-Brabant. UWV , Binnenlands bestuur
 • Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken. SER , SER
 • Op sociale media vragen mensen zich onder meer af waarom we ons in theaters, bioscopen en restaurants aan strenge regels moeten houden, maar we wel “met 180 man in een legbatterij” mogen plaatsnemen. “In Carré mogen niet meer dan 30 mensen, maar je mag wel in een vol vliegtuig stappen. Wie legt het uit?”, vraagt actrice Marjolein Keuning zich af. Hoewel er nog veel onduidelijk is over besmettingsgevaar in een vliegtuig, is luchtvaartdeskundige Joris Melkert er net als hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel van overtuigd dat dit gevaar klein is. Volgens Melkert is de luchtventilatie in een vliegtuig anders dan bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, bioscopen, touringcars of treinen. Arts-microbioloog Andreas Voss zet daar vraagtekens bij. NOS
 • In Herpt wordt een droom van Hans Andersson gerealiseerd: de bouw van een culturele werkplaats voor muziek, dans, toneel en cabaret. De kunstwereld verklaarde hem in eerste instantie voor gek, zo’n groot project in een klein dorp. Maar die toon is veranderd. Het plan wordt inmiddels omarmd door prominenten uit de culturele sector. De werkplaats verrijst aan de overzijde van zijn woonboerderij aan de Burgemeester Buijsstraat. Zijn vrouw, Francine Houben, nam de architectuur van het markante gebouw voor haar rekening. Beneden komt het theater, boven zijn een keuken en vijf slaapplaatsen ingetekend. Op die eerste verdieping kijk je vanuit nog een grote ruimte uit op de boomgaard, ’t Oude Maasje en de weilanden. ,We willen het ook gebruiken voor heisessies voor bedrijven, congressen. Dat geld steken we in de exploitatie. De kunstenaars betalen hooguit de verblijfskosten.’ Brabants Dagblad , inlog vereist

 

architectuur en vormgeving

 • ‘’ De roep om flexibiliteit in ontwerp zal verder gaan toenemen. Wat als er door omstandigheden ruimtes anders moeten worden ingedeeld, al dan niet tijdelijk? En niet alleen in ontwerp maar ook in de wijze waarop we onszelf als sector organiseren’’ Dat schrijft Ronald Huikeshoven, directeur van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, in een gastblog. BNA
 • BNO heeft een dossier Corona, dat steeds wordt bijgewerkt. BNO
 • Design Digger 3, Post-lockdown design , in het Pakhuis de Zwijger op 16 juni focust op de bijdrage die design kan leveren aan de opbouw van een prettige en veilige postlockdown samenleving. Van het anderhalve meter kantoor tot downloadable medische apparatuur en een hacker-proof corona-app. Pakhuis de Zwijger, Design Digger
 • Luisteren naar de opdrachtgever én oog voor de gebruikers en stakeholders. Empathie is de strategie van Ontwerpwerk. Interview bij deel #2 in de serie ‘Ontwerper zoekt opdrachtgever’ van
 • Roel Stavorinus. BNO
 • ‘’ Hoewel het behalen van de titel interieurarchitect niet de reden voor mij was om de Master Interieurarchitectuur aan de HKU te volgen, ben ik ruim een jaar na mijn diploma toch gestart met de Beroepservaringsperiode (BEP). Ik merkte dat ik het lastig vond om uit te leggen wat ik doe en kan, omdat iedereen die zich vandaag inschrijft bij de KvK, zich morgen binnenhuisarchitect, ruimtelijk ontwerper of stylist mag noemen.’’ Lonneke Reijalt blikt terug op haar Beroepservaringsperiode (BEP). BNI
 • Na uitgebreid overleg met de ontwerp community, belangrijke partners en relevante instanties, heeft de Dutch Design Foundation (DDF) besloten om Dutch Design Week (DDW) 2020 door te laten gaan, weliswaar in een aangepaste vorm. Voor het grote publiek is er in oktober een online festival. Voor het vakpubliek – curatoren, galeriehouders, opdrachtgevers en media – komt er een compacte ‘live’ DDW, een bottom up ‘studio expo-model’, Er is op het digitale platform ook ruimte voor ontwerpers en partners die niet fysiek in Eindhoven kunnen deelnemen. Design Digger sprak met DDW-directeur Martijn Paulen. Ook de Design Miami/Basel gaat niet door. Dutch Design Week , Eindhovens Dagblad , inlog vereist , Dezeen , Design Digger , Dezeen

 

beeldende kunst

 • Buitenpromovendus Liselore Tissen, Leiden University Centre for the Arts in Society, analyseert in haar blog ‘To infinity and beyond: reinventing the ‘auratic’ experience within the (post-)COVID museum’ hoe het coronavirus de rol van musea binnen de Nederlandse anderhalve-meter-samenleving beïnvloedt. In het artikel wordt o.m. het Nationaal Museum Onderzoek van de Museumvereniging aangehaald waaruit blijkt dat, ondanks en misschien zelfs vanwege het virus, er steeds meer betrokkenheid is bij de objecten van museumcollecties en dat er steeds meer behoefte is aan verbinding met musea. Leiden arts in society blog
 • Bij afstoting van collecties dienen altijd serieuze belangen met elkaar afgewogen te worden, stelt de Ethische Codecommissie voor Musea. In een memo schrijven zij op basis van reeds uitgebrachte adviezen voor welke overwegingen musea staan op het moment dat afstoting van de collectie noodzakelijk is. Bij het afwegen moeten we lering trekken uit eerdere casussen. Museumcontact
 • De curator-at-large is een nieuwe positie binnen het Stedelijk Museum, in het leven geroepen om het museum te voorzien van een diversiteit aan ideeën, met als doel andere perspectieven toe te voegen aan het programma, de collectie, het onderzoek en het public program. In tegenstelling tot een gastconservator zijn de curators-at-large voor langere tijd aan het museum verbonden (ten minste twee jaar) en kunnen zij zelf projecten initiëren, en daarmee een kritische blik werpen op de positie en rol van het museum. Stedelijk Museum Amsterdam , NRC
 • BredaPhoto kent dit jaar een compactere, corona-proof editie. Met nog steeds 55 exposerende fotografen. Het tweejaarlijkse foto-evenement trok in 2018 zo’n 80.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Vanwege de coronacrisis houdt BredaPhoto rekening met een teruggang. ,,Het is nu lastig te zeggen hoe de situatie in september is en of mensen het aandurven te reizen. Zowel nationaal als internationaal”, zegt directeur Fleur van Muiswinkel van BredaPhoto. In het slechtste geval komt er een kwart van het gebruikelijke aantal. Het budget is uit voorzorg naar beneden bijgesteld. De exposities vinden alleen in de binnenstad plaats. Catalogus en festivalwinkel ontbreken. Lezingen, reviews, ontmoetingen met fotografen en portfoliobesprekingen zijn er niet. Althans, niet fysiek. ,,Want online pakken we juist enorm uit met BredaPhoto.” BN – De Stem
 • Kunstbeurs Art Basel, die eerder was uitgesteld naar september, is afgelast. NRC , Metropolis M
 • In de slipstream van de Covid-19 situatie en in de nasleep van de moord op George Floyd is er een nieuwe wind opgeweld in de wereld. In Nederland zijn er in grote en kleine steden, ondanks de corona-dreiging, grootschalige protesten waar mensen massaal samenkomen om te protesteren tegen institutioneel racisme. Ook de kunstwereld laat zich horen, waarbij weer een vraag regelmatig opspeelt: wanneer verandert Witte de With zijn naam? De tijd van loze beloftes is voorbij, volgens Vincent van Velsen en Domeniek Ruyters. Metropolis M

 

film en av

 • Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. Inclusief de laatste update van de Toolkit 4 juni 2020. Producentenalliantie
 • Er is een Covid-19 protocol opgesteld voor de audiovisuele sector. Maar wat betekent het in de praktijk voor de werkzaamheden van AV-professionals in Nederland? Om de vele vragen die hierover leven te kunnen beantwoorden, komt het NFF Extended-platform met een webinar op 17 juni. Toegang is gratis. Nederlands Film Festival , Broadcast Magazine
 • Is het nog wel mogelijk om tijdens de coronacrisis op een acceptabele wijze speelfilms en tv-series op te nemen? Een speciale app met de regels legt de makers allerlei beperkingen op. Is dat werkbaar? Algemeen Dagblad , inlog vereist
 • De Nederlandse bioscopen zijn een week open. Hoe ervoeren de exploitanten die eerste dagen waar ze zo naar uit hadden gekeken? Wat waren de reacties van het publiek. Holland Film Nieuws
 • De 2020 editie van CineEurope, de conventie voor de bioscoopbranche, wordt een online-evenement. Een overzicht van deze editie, op 17 en 18 juni, die vooral in het teken zal staan van de pandemie. Holland Film Nieuws
 • In deze coronatijd lag het idee voor het oprapen: zelf een bioscoopzaal huren waar je met je eigen selecte gezelschap naar een film kunt kijken. Vanaf 10 juni kan dat met Pathé Privé. Pathé Privé is mogelijk vanaf 19 euro per persoon, waarbij de maximumcapaciteit per bioscoopzaal voor een Pathé Privé-voorstelling moet worden afgenomen. Die capaciteit is afhankelijk per zaal. De zalen hebben tot 1 juli een maximumcapaciteit tot dertig en vanaf 1 juli tot honderd personen. Zaalhuurders kunnen kiezen uit de films die op dat moment in de bioscopen te zien zijn. Holland Film Nieuws
 • In het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) informatie over de vereniging en hun activiteiten in 2019. Daarnaast bevat het verslag uitgebreide statistieken over het bioscoopjaar 2019, opgesteld door Filmonderzoek Nederland. Filmonderzoek Nederland
 • Dat er in vele sectoren sprake is van institutioneel racisme, heeft onderzoek de afgelopen jaren aangetoond. Maar hoe dat zit met de Nederlandse filmindustrie? Dat vroegen Eye Filmuseum en Da Bounce Urban Film Festival zich af en lieten er op 7 juni onder titel #BlackFilmsMatter een debat over plaatsvinden. Een verslag. En hoe staat het met de discussie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ? Filmkrant , Filmkrant
 • Krishnendu Majumdar, voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts, heeft naar aanleiding van de dood van George Floyd aandacht besteed aan het gebrek aan diversiteit bij de BAFTA-nominaties. Dit deed hij in het eerste bericht naar de leden sinds hij vorige week benoemd werd tot voorzitter. nl
 • L’édition vidéo dvd, Blu-ray is een actieve en creatieve sector in Frankrijk. Tot de strenge Franse lockdown er stevig inhakte. Een omzetverlies van 75 procent trof de volledige ‘ketting’ (ontwerp, productie, distributie, promotie) terwijl de huidige exit uitermate moeizaam verloopt, onder meer omdat de institutionele klanten (bibliotheken, scholen) het laten afweten. Bovendien wordt een verdere daling van de ‘commerciële waarde’ van fysieke dragers voorspeld. Deze neergang zette vijftig video-uitgevers aan om gezamenlijk alarm te slaan. Op 3 juni riep de spontaan ontstane groep via de ‘L’appel des 50′-verklaring op om een noodhulpplan te creëren. De boodschap kwam aan en ondertussen kregen de dvd-uitgevers van het Centre National du Cinéma de vraag een delegatie samen te stellen voor overleg over het behoud en de herlancering van de sector. Filmkrant

 

letteren

 • Wanneer mag een auteur, een illustrator, een vertaler of een andere ‘maker’ een overeenkomst (gedeeltelijk) opzeggen om zijn/haar werk elders onder te brengen in geval van geen of onvoldoende exploitatie? GAU
 • Voor veel creatieve makers is met de coronacrisis een grote bron van inkomsten weggevallen. Ze kunnen niet meer optreden, filmen, produceren of tentoonstellen. Dit gold tijdens de lockdown, maar voor velen van hen ook straks in de anderhalve-meter-samenleving. In een interviewreeks gaat de Boekmanstichting in gesprek met creatieve professionals over hoe zij zich organiseren in deze tijden van crisis. Wat is hun blik op de toekomst? Een interview met performance dichter, visuele kunstenaar en schrijver Quinsy Gario. Boekman
 • Toen de Coronacrisis uitbrak, startten CPNB en KVB Boekwerk met een weekmonitor om zo de ontwikkelingen in de boekenmarkt te volgen. De cijfers komen uit de verkoopdata van fysieke boeken die GfK in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak verzamelt. Boekenmarkt in coronatijd. Duidelijk is er sprake van een verschuiving van offline naar online. Met name de markt voor het Nederlandstalige boek hield zich deze weken goed staande en pluste zelfs 1% ten opzichte van vorig jaar. Hoe staat het met de omzet- en afzetontwikkeling online en offline? De omzetontwikkeling genres online en offline? KVB Boekwerk
 • De eerste reguliere meting van 2020 van het GfK-kwartaalonderzoek* brengt een update van de cijfers over het lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse consumenten. KVB Boekwerk zet de meest belangrijke resultaten op een rijtje. Let op: de meting vond plaats in januari 2020, vlak voor het begin van de Coronacrisis. Het effect van de Coronaperiode op het lees-, koop- en leengedrag is in deze cijfers dus nog niet zichtbaar. Algemene conclusie : het lees-, koop- en leengedrag blijft stabiel. KVB Boekwerk
 • De fysieke boekwinkels zijn sterk in het stimuleren van nieuwe titels en het presenteren van debutanten. Dat geldt vooral voor fysieke boekwinkels met een groot assortiment. Het is een duidelijke indicatie voor de rol die fysieke boekwinkels hebben in het aanbod van verse nieuwe titels. Het onderstreept bovendien het belang van fysieke winkels voor de hele keten, in de onzekere tijden die de pandemie met zich meebrengt. Het e-commercekanaal is sterk in de longtail. De cijfers in deze Monitor Boekverkopers hebben betrekking op de periode 2015 tot en met 2019. Over de aanvullende functies van on- en offline. KVB Boekwerk
 • In de huidige beleveniseconomie staan niet zozeer producten of diensten zelf centraal, maar de belevingen of ervaringen die met deze producten of diensten geassocieerd worden. Dit geldt ook voor het kopen en lenen van boeken. In samenwerking met Stichting CPNB, Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek heeft KVB Boekwerk verschillende belevingsaspecten onderzocht. Dimitri Lahaut, Joris de Bruin, Marianne Hermans en Niels Bakker over hoe de klant de boekhandel en bibliotheek beleeft en waardeert. Dit geeft een beeld van op welke aspecten de boekhandel en de bibliotheek al goed scoren en wat er beter kan. KVB Boekwerk
 • In dit verdiepende artikel wordt er ingegaan op het verschil in beleving tussen frequente kopers en leners enerzijds en geregelde en incidentele kopers en leners anderzijds. Het onderzoeken van deze verschillende groepen kopers en leners is van belang, omdat het koop- en leenpubliek aan het veranderen is. Het aandeel incidentele leners en kopers neemt bijvoorbeeld toe. Door te differentiëren in de onderzoeksresultaten is het mogelijk om in te spelen op hun wensen en behoeftes van de verschillende doelgroepen. KVB Boekwerk
 • CB is de grootste logistieke dienstverlener van de boekensector voor boekverkoop via zowel fysieke winkels als het e-commercekanaal. De bijzondere Leerstoel Boekhandel van de Vrije Universiteit (prof. dr. Jaap Boter) heeft de databewerkingen uitgevoerd om het ingekochte assortiment van deze CB-aansluitingen zo goed mogelijk in kaart te brengen. De cijfers in deze Monitor Boekverkopers hebben betrekking op de periode 2015 tot en met 2019. Een inzicht in het assortiment van boekverkooppunten in 2019. KVB Boekwerk
 • Een vergelijking van de CB-distributie van fysieke winkels met die van het e-commercekanaal. Dit zegt iets over de diversiteit van titels die via de verkoopkanalen worden verkocht. De cijfers in deze Monitor Boekverkopers hebben betrekking op de periode 2015 tot en met 2019. KVB Boekwerk
 • Uitgeverij Atlas Contact begint een boekencampagne tegen racisme met de hashtag #educateyourself. Deze campagne bestaat uit advertenties in kranten en tijdschriften, posters en boekenleggers voor in de boekhandel, aandacht in de Club van echte lezers en een online campagne via sociale media. Ook is er een leeslijst samengesteld voor scholen en bibliotheken met boeken die stof tot nadenken geven. nl
 • De Frankfurter Buchmesse heeft aangegeven dit jaar weliswaar door te gaan, in hybride vorm, maar het zal het moeten doen zonder een aantal grote uitgevers uit onder meer USA en UK. De meest actuele afzegging komt van Penguin Random House. nl

 

muziek

 • Pianiste Nynke Eekhof werd door de Oosterpoort in Groningen gevraagd om een kort lunchconcert te verzorgen. Na de versoepeling van de coronamaatregelen willen de podia en theaters weer organiseren, de muzikanten weer spelen en het publiek wil weer luisteren. In een mail meldde de Oosterpoort dat het podium in zwaar weer zit waardoor er een zeer beperkt budget beschikbaar is voor vergoedingen van de uitvoerenden. In een volgende mail werd duidelijk dat het honorarium 136 euro exclusief btw bedroeg. Op haar vraag of dit per persoon was, waar zij vanuit ging, kreeg ze als antwoord dat ‘’dit helaas de totale vergoeding was, eventueel aangevuld met reiskosten.’’
 • Ze besloot, samen met haar ensembleleden, dit concert te weigeren. Dagblad van het Noorden
 • Organisator SPOT in Groningen gaat kijken of de programmering van lunchconcerten met klassieke muziek in De Oosterpoort moet worden aangepast. Dit n.a.v. de klacht van Nynke Eekhof. Renate Meijering, hoofd marketing, ticketing en service van SPOT, spreekt in een reactie van ‘een pijnlijke situatie’. ,,Artiesten die optredens verzorgen op onze podia worden serieus betaald, wij hanteren fair pay . Bij deze lunchconcerten is sprake van een uitzonderlijke situatie. We gaan kijken of en hoe wij moeten doorgaan met het programmeren van zelfstandige professionele musici.” Dagblad van het Noorden
 • Tim Akkerman geeft samen met zijn band The Ivy League een optreden voor 524 mensen in een vliegtuig. Het concert gaat op 1 juli plaatsvinden in een Boeing 747, bevestigt de zanger op Twitter. Achteraf bleek het nieuws nep, en wilde hij aandacht generen voor de cultuursector. nl, NU.nl
 • De Nederlandse band Paceshifters gaat begin augustus 2 weken op tournee langs Nederlandse campings. ‘Onze nieuwe plaat is af’, aldus drummer Jesper Albers, ‘maar het uitbrengen daarvan laat op zich wachten door deze hele toestand. Fuck, we willen wel wat dóén. Iedereen blijft toch in Nederland dit jaar, maar wil wel op vakantie en gaat de hele zomer op de camping zitten. Wij dachten: dan gaan we wel naar die lui toe en spelen we een akoestische set. Gewoon met kampvuurvibe.’ vpro
 • Het Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia kent een nieuwe editie, dd. 4 juni. Er zijn wat kleine wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op Arbowetgeving. Er is één aandachttrekkend punt veranderd: voorlopig zijn alleen zitplaatsen (en geen staanplaatsen) toegestaan. VNPF
 • De formule lag al wat weken te rijpen. Hoe ga je als concertzaal om met social distancing? Door out of the box te denken. In concertzalen mogen de hele maand juni nog maar dertig toeschouwers per keer aanwezig zijn. Maar op terrassen bestaat, mits een afstand van anderhalve meter wordt nageleefd, geen beperking van het bezoekersaantal. Het Muziekgebouw aan ’t IJ heeft een van de allermooiste terrassen van Amsterdam: groot, breed, in de avondzon én aan het water. Zo was het idee snel geboren: zomerse terrasconcerten voor maximaal 140 mensen, met eigentijdse muziek en jazz. NRC
 • Voor veel jonge musici zijn het bijzondere en zware tijden. Muziekgebouw Eindhoven geeft hen een extra zetje in de rug en geeft hen de ruimte. Letterlijk, want de zaal met zijn veel geroemde akoestiek, wordt de komende weken aan hen beschikbaar gesteld om cd-opnames te maken. Pianist Matteo Myderwyk bijt het spits af en duikt deze week voor drie dagen de Kleine Zaal in om nieuwe muziek op te nemen. Dit wordt op 11 juni afgesloten met een intiem piano-soloconcert voor 30 bezoekers. Nog drie andere musici zijn uitgenodigd voor de sessies, onder wie de Vessemse componiste en pianiste Sarah Neutkens. Zij presenteert 29 juni nieuw werk tijdens een concert met het Nederlands Saxofoon Octet. Eindhovens Dagblad
 • Poppodium 013 in Tilburg heeft mondkapjes genaaid van de kisten vol oude merchandise die op zolder stonden te verstoffen. Daarvoor het poppodium hulp van de lokale organisatie Green Bag Lady. Mijndert Rodolf van 013. ‘We zijn aan het kijken naar alternatief programma binnen de huidige wetgeving, maar ook: hoe kunnen we onze medewerkers en vrijwilligers inzetten om hun zomer betekenisvol te gebruiken? Veel van het werk ligt stil, en alleen maar met afgelastingen en verplaatsingen bezig zijn is bepaald niet leuk. We zijn een denktank gestart om goede ideeën te bedenken. Wat kunnen we voor de stad betekenen? “. De mondkapjes, in totaal zo’n 400, worden op 13 juni in Tilburg uitgedeeld. vpro , Brabants Dagblad
 • Vanaf 20 juni start Tivoli/Vredenburg drie weekenden lang Walk The Line, waarbij een groep van dertig mensen door het gebouw gaat met vier tussenstops in de Ronda, Grote Zaal, Pandora, Hertz of Cloud Nine. Daar staan muzikanten, dichters, bands en ensembles van eigen bodem op een podium. Wie is nog een verrassing. ‘Eigenlijk willen we de sfeer van een festival bieden bij de tour,’ vertelt TivoliVredenburg-woordvoerder Eva Huisman. Bovendien kan TivoliVredenburg op deze manier meer bezoekers ontvangen dan met normale concerten, nu het poppodium rekening moet houden met de strenge regelgeving van de overheid. vpro
 • Nu de deuren weer open mogen, wil de Groene Engel een frisse start maken. Een waarin de samenwerking wordt gezocht met andere instellingen en de financiële zorgen voorbij zijn. De nieuwe kwartiermaker Esther Plante presenteert binnen een maand het plan om dat voor elkaar te krijgen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Een swingavond volgens de huidige richtlijnen van het RIVM? Dat kan, bewezen de organisatoren van de Cirkel Silent Disco in de Jungle, in het City Theater in Schijndel. Een reeks afgebakende cirkels betekende de sleutel van een geslaagd experiment. Brabants Dagblad
 • Door de coronacrisis kwam de festivalzomer dit jaar te vervallen. Vanaf 1 juli mag waarschijnlijk honderd man publiek toegelaten worden bij concerten, maar MOJO, de grootste evenementenorganisatie van Nederland, hoopt op verdere versoepelingen aan het begin van 2021. “Wij gaan ervan uit dat we in maart of april 2021 weer kunnen draaien en dan rekenen we op een capaciteit van 100 procent. Is dat realistisch?’ Gesprek met John Mulder, CEO MOJO. nl
 • De Nederlandse acts die Pinkpop in 2020 zou verwelkomen, mogen in 2021 op retour. Kensington, Danny Vera, Frenna Deluxe, The Kik met orkest, Joost, Ares, Nona, Ten Times A Million en Elle Hollis zijn alsnog geboekt voor het festival. Eerder maakte Pinkpop al bekend dat Red Hot Chili Peppers en Twenty One Pilots in 2021 alsnog naar Landgraaf komen. Entertainment Business
 • Aangezien er tot 1 september geen evenementen en festivals in Nederland mogen plaatsvinden, opent dance-organisator ID&T deze zomer camping ‘Tijdloos’. Deze camping zal in de periode van 10 juli tot 17 augustus worden opgebouwd op het Ermerstrand in Erm (Drenthe). Naast verblijfsmogelijkheden gaat ‘Tijdloos’ ook kunst-, body & mind- en outdoor activiteiten aanbieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels van de anderhalve-meter-samenleving. Entertainment Business
 • Organisator Kultlab (o.a. Wildeburg, Into The Woods en Lepeltje Lepeltje) start op het festivalterrein van Wildeburg, Noord Oost Polder, in juli de familiecamping Kallumaan. Er wordt gefocust op een creatieve programmering. ‘’ Live muziek? Die komt er wel, maar vanzelfsprekend maximaal voor 100 mensen. ‘We willen kleinschalige wekelijkse optredens gaan organiseren, dat zullen meer ontspannen bandjes zijn. Dj’s kunnen natuurlijk niet, tenzij het met een ambient ligconcert is ‘’ vpro
 • De Nederlandse festivalproducent The Good Guyz ( o.m. DGTL, Appelsap Festival, Dance Valley ) komt deze zomer met het concept Laguna Beach Family Camp & Surf. In samenwerking met ondernemers uit de activiteiten-, cultuur- en horecabranche in Camperduin wordt van 3 juli tot en met 23 augustus een pop-up surfdorp opgezet, waar gezinnen hun zomervakantie kunnen doorbrengen. Entertainment Business
 • Het afgelopen weekend zou festival Intents plaatsvinden in Oisterwijk. Het hardstyle dancefestival, kon fysiek niet doorgaan vanwege het coronavirus. Maar wel digitaal. ‘Duizenden Intents fans van over de hele wereld kijken naar de stream’, meldt de organisatie via haar sociale media. Het motto: ‘Are you ready to play the game?’. Een cameracrew registreerde op de festivalweide de optredens van de artiesten, compleet met lichteffecten en de traditionele vuurwerkshow als afsluiting. Live was het niet. De opnames waren 2 juni. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Entertainment Business
 • Festival Just Dance in Etten-Leur gaat vanwege de coronacrisis niet door. Roel van Nunen en Joep van Oosterhout, de organisatoren van het muziekspektakel, met genres variërend van hardcore tot Hollandse meezingers, hebben midden op een veld een kleurrijke, verlichte toren laten plaatsen als teken van dankbaarheid dat het festijn er volgend jaar weer is. ,,We hebben uiteraard wel onkosten en de artiesten zijn betaald. We hebben dat voorgefinancierd uit de kaartverkoop en onze eigen middelen en hebben alle boekingen gewoon opgeschoven naar 12 juni 2021. En we hebben trouwe fans. Bijna iedereen heeft zijn kaartje gehouden, maar een klein deel wilde zijn geld terug.” BN – De Stem
 • Coachella, dat aanvankelijk in april had moeten plaatsvinden, kan vanwege de coronapandemie ook in oktober niet doorgaan. Het zesdaagse Amerikaanse muziekfestival wordt verschoven naar volgend jaar, dat meldt Billboard. nl

 

theater en dans

 • Ruim 550 acteurs en theatermakers spreken zich op de website theaterkrant.nl uit voor meer openheid en veiligheid in de theatersector. Directe aanleiding is het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door artistiek leider Marcus Azzini van Toneelgroep Oostpool. Azzini legt zijn taken als artistiek directeur, bestuurder en regisseur bij Toneelgroep Oostpool per direct en tot nader orde neer. Azzini wil ‘rust creëren bij Oostpool en alle ruimte bieden voor onderzoek’. Theaterkrant , Theaterkrant
 • Bij het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van artistiek leider Marcus Azzini bij Toneelgroep Oostpool zijn enkele nieuwe meldingen genegeerd. Dat schrijft NRC op 10 juni in een reconstructie. NRC , Theaterkrant
 • De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Versie 29 mei 2020. Dit protocol is het eerste deel van een meerfasenprotocol; de komende tijd wordt er gewerkt aan het aan het deel dat betrekking heeft op presenteren. NAPK , NAPK
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector. Waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Gesprekken met toneelschrijfster Esther Duysker en danseres Goda Žukauskaitė. Theaterkrant , Theaterkrant
 • Het frustreert Guido Weijers dat er op allerlei terreinen versoepelingen van de coronaregels zijn, maar de theater- en evenementenbranche wat dat betreft achter het net blijft vissen. “Als een buschauffeur zegt dat het openbaar vervoer noodzakelijk is voor iedereen, dan ziet iedereen daar het belang van in. Maar als een kunstenaar dat zegt, dan wil hij gewoon aandacht.” Terwijl de kunstsector meer dan drie procent van de economie in stand houdt, zegt de cabaretier. Toch gaat Weijers allesbehalve bij de pakken neerzitten. Hij bedacht al een creatieve oplossing: drie zalen van dertig personen rondom het podium.. Nu denkt hij aan optreden in een vliegtuig. Omroep Brabant
 • Als er geen podium is waar jonge cabaretiers aan hun podiumpersonage kunnen werken, dreigt er straks een hele generatie kleinkunstenaars verloren te gaan, vreest theater- en cabaretregisseur Hanneke Braam. Daarom bedacht ze Klapstoelkabaret, een verrijdbaar pop-up theatertje waarop binnen alle anderhalve-meter-restricties toch gespeeld kan worden. Theaterkrant
 • In de cabaretwereld was het leven altijd overzichtelijk. Je wint als comedian een wedstrijd zoals Cameretten, de tv-wereld omarmt je en laat jouw show zien of zet je aan de talkshowtafel. Het grote geld haal je vervolgens op in de theaters. Maar door social distancing zit er behoorlijk wat zand in die machine. En moesten comedians sowieso al niet iets nieuws verzinnen? NU sprak met een aantal die voor YouTube kozen. Maar hoe verdien je daar aan? nl
 • Hoe programmeer je in tijden van corona? Boekman sprak met Siart Smit, algemeen directeur van Oerol o.m. over de betekenis van de digitale editie voor het volgend jaar, de reacties van het publiek op de online programmering en de gevolgen van de huidige situatie voor de makers en voor Oerol. Boekman
 • Theaterkrant maakt de komende weken wereldtour en kijkt hoe locale theatersectoren omgaan met de coronacrisis. De situatie in Rusland wijkt ten principale niet af van de situatie in ons land. Theaterkrant
 • Met de film De beentjes van Sint-Hildegard opende theater de Bussel op 4 juni weer de deuren voor het publiek. BN – De Stem
 • Gerard Mesman van het Eindhovens Dagblad ging eens kijken hoe een theateravond tijdens de coronacrisis in De Kattendans in Bergeijk in zijn werk gaat. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Theaterrestaurant Over de Tong in Roosendaal heeft het faillissement aangevraagd. Jan-Hein Sloesen, directeur van De Kring in Roosendaal, legt uit. BN – De Stem , inlog vereist
 • Theater De Bussel in Oosterhout biedt aan Oosterhoutse basisscholen de mogelijkheid om in juli – mits de grote zaal beschikbaar is – de schoolmusical daar op te voeren of op een nader te bepalen tijdstip het eindstuk in de grote zaal op te nemen, zodat ouders en kinderen samen kunnen genieten. De zaal stelt de Bussel gratis beschikbaar, de overige kosten zijn afhankelijk van de wensen. BN – De Stem

 

Financiering

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.v.m. het coronavirus. D.d. 10 juni 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan. Voor de vijfde en laatste ronde van de Open Oproep Ruimte voor Talent stelt het fonds € 250.000 beschikbaar. Hiermee kunnen tien bijzondere samenwerkingen worden ondersteund. Deadline 2 september 2020 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De tweede ronde Vormgeving van 2020 kende een grote diversiteit aan onderwerpen en thematieken. Zeventien aanvragen zijn toegekend door de commissie Vormgeving. De selectie geeft een goed beeld van de breedte van het veld. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Coördinator Eva Roolker reflecteert op de tweede ronde van het jaar. De derde ronde van de deelregeling Vormgeving is onlangs gesloten. De deadline voor de vierde ronde is 29 juli 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In april schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren uit. De belangstelling was groot. De adviescommissie selecteerde vijf projecten, die een goede thematische spreiding laten zien. Programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp Jetske van Oosten reflecteert op de open oproep. . Een voorstel van Joes en Manon uit Eindhoven werd gehonoreerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vragen over je aanvraag, project of evenement i.v.m. het coronavirus? Mondriaan Fonds
 • Twee filmprojecten zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage in het kader van De Verbeelding. East of Noon van Hala Elkoussy en The Gospel According to Matthew van Renzo Martens ontvangen een realiseringsbijdrage van maximaal 450.000 euro per project. Bij De Verbeelding krijgen beeldend kunstenaars de mogelijkheid om samen met filmproducenten een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. De Verbeelding is een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds. Een gezamenlijke externe adviescommissie selecteerde de 2 projecten. De gerealiseerde films gaan uiterlijk eind 2021 in première, in principe gevolgd door roulatie in de Nederlandse bioscoop. Mondriaan Fonds
 • Updates Covid-19 Filmfonds. Met de regelingen (Her)start filmproductie, Garantieregeling pandemie, Film Fast Forward voor scenaristen, regisseurs en Heads of Department, en Lockdown Cinema. d.d. 10 juni. Filmfonds
 • Met een garantieregeling en andere regelingen wil het Filmfonds de filmindustrie weer op gang helpen. De Volkskrant
 • In het kader van talentontwikkeling van nieuwe makers heeft het Filmfonds negen korte fictiefilms geselecteerd die een realiseringsbijdrage krijgen van maximaal € 40.000. De ontwikkeling van nieuw talent staat centraal bij de selectie, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift. Juist in deze tijd hecht het Filmfonds extra belang aan het blijven stimuleren van makers en hun projecten. Gezien de bijzondere omstandigheden zijn daarom in plaats van acht, negen projecten geselecteerd uit de 27 inzendingen. Helaas zaten er dit jaar geen documentaire plannen bij de inzendingen. Filmfonds
 • De Nederlandse speelfilms Forever Yours, Het Boek van alle Dingen, Apollo, Marokkaanse Bruiloft zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van Screen NL door het Nederlands Filmfonds. Ook drie documentaires krijgen een bijdrage voor realisering: Liefjes, 0 en The Mirror and The Window. Filmfonds
 • Auteur Stephan Sanders zal van september 2020 tot en met januari 2021 op uitnodiging van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Nederlands Letterenfonds aan het Amsterdamse academische instituut verblijven. Hij gaat er werken aan een boek over de steeds scherper wordende tegenstelling tussen ‘wit’ en ‘zwart’ in debat en politiek. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 24 projecten een productiesubsidie toe. Er zijn 51 aanvragen in behandeling genomen. In deze tweede ronde is er 968.159 euro verleend. De productiesubsidie is bestemd voor het maken van voorstellingen of concerten. Met de productiesubsidies dragen we bij aan de artistieke kwaliteit van de podiumkunsten en aan het bereiken van een groot en divers publiek. De eerstvolgende deadline is 12 augustus. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 12 projecten een bijdrage toe uit het programma urban projecten. Het programma richt zich op urban artiesten in verschillende disciplines, waaronder dans, muziek en theater. Voor het programma urban projecten is 600.000 euro per jaar beschikbaar. Er kan het hele jaar door subsidie worden aangevraagd. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft wederom projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes. Op 18 mei is het loket voor de regeling Balkonscènes geopend. Op 3 juni zijn de eerste toekenningen van de regeling bekend gemaakt. Nu zijn hier 42 gehonoreerde projecten bijgekomen. De tijdelijke regeling is tot stand gekomen vanwege de coronamaatregelen. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Het loket voor de nieuwe tijdelijke regeling Balkonscènes wordt tijdelijk heropend. Dit gebeurt voor aanvragers die op 18 mei voor 20.00 uur zijn begonnen met een aanvraag maar deze niet konden afronden. Deze aanvragers krijgen alsnog de gelegenheid hun aanvraag af te ronden en in te dienen; zij zijn hierover bericht. Fonds Podiumkunsten
 • Cultuurmakers die op zoek zijn naar financiering voor hun creatieve project worden door de matchmakers cultuur van hun regio bijgepraat over de mogelijkheden. Dit kan in een van de vijf online spreekuren. O.m.16 juni: Eindhoven, Heerlen, Breda/Tilburg. Met matchmakers Jess Oberlin, Jop Vermeesch, Max de Beijer. Matchmakers Cultuur is een initiatief van Fonds Podiumkunsten, VSBFonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, kunnen vanaf 11 juni een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds. Het Cultuurmakersfonds biedt makers steun om een nieuw project te starten en een impuls te geven aan het huidige culturele aanbod zodat de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft. Hiervoor is op dit moment twee miljoen beschikbaar dankzij de voorlopige opbrengst van het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking. Cultuurfonds
 • Coronamaatregelen en steun aan projecten. Update NPO Fonds d.d. 10 juni. NPO Fonds
 • De Europese Commissie heeft in 2019 een nieuwe preparatory action, oftewel een voorbereidende oproep, gepubliceerd: ‘Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap’. De oproep heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar bioscopen en culturele infrastructuur beperkt zijn. Het totale budget voor deze oproep bedroeg 2 miljoen euro. UIt Nederland zijn Oxville Cinema, partner in het project, Ciné hub by Generation Z en de Hogeschool van Amsterdam, in het project Connecting Cinemas in Rural Areas. gehonoreerd. Creative Europe Desk
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe preparatory action, oftewel een voorbereidende oproep, gepubliceerd: ‘Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap’ met een deadline op 7 augustus 2020. De oproep heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar de culturele infrastructuur beperkt is en waar de Covid 19-crisis een zeer sterke impact heeft gehad. Creative Europe Desk

 

prijzen

 • Danser en choreografe Courtney May Robertson wint De Troffel 2020. De stimuleringsprijs van Festival Cement in ’s-Hertogenbosch wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste concept van een beginnend maker. De winnaar ontvangt 7.500 euro om het projectplan verder uit te werken en een uitnodiging om de voortgang of realisatie te tonen tijdens de volgende festivaleditie. Ook dit jaar, het jaar waarin het festival niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, reikt het festival de prijs toch uit. Uit de 54 inzendingen werden door een leescommissie acht concepten geselecteerd. Op 10 juni pitchten makers hun plannen. Niet fysiek en niet tijdens het festival, maar via video, post, bouwpakket of wat de makers ook maar geschikt achtten. Festival Cement
 • De winnaars van STARTS Prize 2020 zijn bekend. STARTS Prize is een project van Waag, Ars Electronica en BOZAR vanuit het initiatief van de Europese Commissie. Binnen STARTS draait het om innovatie op het snijvlak van Science, Technology en the Arts. In twee categorieën, namelijk Artistic Exploration en Innovative Collaboration, worden prijzen van elk 20.000 euro uitgereikt aan de meest innovatieve projecten. Waag
 • Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en de gemeente Rotterdam hebben de winnaar bekendgemaakt van de eerste editie van RTM Pitch. De Sloveense Rotterdammer Katarina Jazbec (1991) krijgt een bijdrage van 20.000 euro om haar korte film over Rotterdamse sjorders, You Can’t Automate Me, de komende maanden te realiseren. IFFR
 • Anna Carlier, Vincent van der Valk & Casper Vandeputte, Bastiaan Vandendriessche en Jibbe Willems zijn genomineerd voor de Toneelschrijfprijs 2020. De vijf schrijvers vertellen over hun werk. Taalunie , NRC

 

Kunstonderwijs

 • In de spiegelzaal en etaloge van de Willem Twee kunstruimte in ’s-Hertogenbosch is van 2 juni t/m 12 juli 2020 werk te zien van Jheronimus Atelierprijs-winnaar Marloes Vreeswijk. Zij sluit met haar eerste solotentoonstelling haar werkperiode af. De Atelierprijs is een stimuleringsprijs van de Gemeente ‘s‑Hertogenbosch, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest ondernemende afstudeerder van de AKV|St.Joost. De winnaar mag een jaar lang gebruik maken van een atelierruimte in het Willem Twee gebouw en krijgt gedurende dat jaar begeleiding van de curator van de Willem Twee kunstruimte, om zich zo verder te kunnen ontwikkelen. AKV St.Joost
 • De kunstacademies zijn de afgelopen maanden noodgedwongen gesloten geweest, de ateliers ontoegankelijk. De overgang van student aan de academie naar een autonoom kunstenaarschap wordt gekenmerkt door de eindexamententoonstellingen. Door de crisis zijn ook die tentoonstellingen voorlopig uitgesteld en ook de vorm ervan een punt van discussie. Mister Motley sprak enkele academiestudenten om te ontdekken hoe zij continuïteit zoeken in het maakproces en het delen van hun kunst – zonder de muren van de academie om hen heen. Mister Motley
 • Kort voor je de wereld zal laten zien wat je kan, sluit de school. Dat overkwam in maart veel studenten. Ook de examenkandidaten van de kunstacademies. Vijf jonge kunstenaars van de KABK in Den Haag vertellen over hoe het daarna met hen ging. NRC

 

Kunstbeoefening

 • Langzaam aan worden de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld en tekenen protocollen en richtlijnen zich af waarbinnen sectoren weer mogen beginnen. Echter nog met allerlei beperkingen en ook nog onduidelijkheden voor de amateurkunst. Koepels, belangenorganisaties, provinciale instellingen en andere spannen zich in om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen en te verbeteren. Koornetwerk Nederland, KNMO, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA willen de gevolgen voor de langere termijn in kaart brengen, en vragen daarom voor 21 juni een enquête in te vullen. LKCA
 • Het protocol voor het hervatten van activiteiten en repetities voor muziekverenigingen is definitief goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Blazers dienen minimaal 2 meter afstand te houden tot anderen. Dat betekent dat verenigingen vanaf 8 juni activiteiten mogen hervatten, met het protocol als basis. Pas in het geval van een organisatie met een eigen gebouw of ruimte de richtlijnen toe uit dit protocol. Indien een ruimte niet in eigen beheer is, is het advies van KNMO om in overleg met de beheerder om de richtlijnen te realiseren. Klankwijzer, nl , KNMO
 • Wat is een veilige manier om samen te zingen? Zangers en koren in Nederland hebben nog geen duidelijkheid hierover. In Oostenrijk denken ze nu te weten wat er kan. De Universiteit van Wenen heeft onderzoek gedaan, waarbij de adem van zangers zichtbaar werd gemaakt met dampdeeltjes. Door die op beeld vast te leggen is te zien hoe ver het virus zich zou kunnen verspreiden. De onderzoekers hebben ook het effect van verschillende soorten maskers getest. De conclusie: in de meeste gevallen reikt de adem van zangers niet verder dan een halve meter. Maar bij stevig uithalen kunnen de druppels wel tot 90 cm komen. Advies aan Oostenrijkse koren: zing – voor de zekerheid – op anderhalve meter afstand. Wel goed ventileren. En het gebruik van een mondkapje kan de risico’s verder verkleinen. Podium Radio 4
 • De Belgische Nationale Veiligheidsraad besliste dat de cultuursector zijn activiteiten zonder publiek vanaf deze week mag hervatten. Maar dat geldt niet voor een aantal specifieke activiteiten met een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie. Daarom blijven alle activiteiten waar blaasmuzikanten bij betrokken zijn, (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen en alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel) voorlopig nog verboden. Muzikale activiteiten zonder blaasinstrumenten mogen hun activiteiten wel hervatten. Klankwijzer
 • Op 3 juni is het asisprotocol Dans officieel vastgesteld. Dit betekent dat het protocol ingezet kan worden om een veilige openstelling van de danssector mogelijk te maken. Brancheorganisatie Dansondernemers Nederland is erg blij dat het protocol is vastgesteld al betekent dit nog niet dat de dansstudio’s weer kunnen openen. De regering beslist in de week voor 1 juli of de dansscholen weer open mogen. Samen met het LKCA is de brancheorganisatie bezig om, d.m.v. een enquête, de schade binnen de danssector goed in kaart te brengen. nl , Dansondernemers.nl
 • De winnaars van De Muziekwedstrijd 2020, ronde 2 zijn bekend. Het Prinses Christina Concours , de wedstrijd organiseerde, ontving tijdens deze speciale editie ruim 600 creatieve, muzikale en filmpjes. Eind maart opende De Muziekwedstrijd een speciale, extra ronde. Aan deze bijzondere editie konden naast kinderen van 4-12 jaar ook kinderen van 13-19 jaar meedoen. Omdat juist in deze tijd muziek onmisbaar is. De Muziekwedstrijd
 • Tijdens de coronaperiode zijn er veel virtual choir filmpjes gemaakt: afzonderlijke, thuis opgenomen filmpjes van zingende koorleden, samengebracht in videoclips in allerlei soorten en maten. BALK, de Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek, vraagt dit virtual choir filmpje in te zenden ; de mooiste wordt beloond met een tegoedbon van 200 euro, te besteden aan een workshop naar keuze. BALK
 • Stadsharmonie KVA Oss heeft toch een jubileumconcert gegeven. Al is het kort en digitaal. Veertig leden van het harmonieorkest hebben op initiatief van dirigent Marc Kocken ieder voor zich de mars Arsenal ingespeeld en opgenomen. Brabants Dagblad
 • Fanfares, harmonieën en andere gezelschappen mogen weer in één ruimte met elkaar gaan repeteren. Het rijk heeft ingestemd met een protocol voor het hervatten van activiteiten en repetities. Dit betekent dat de muzikanten met onmiddellijke ingang samen in de vertrouwde omgeving weer aan de slag kunnen. Voor het eerst sinds een maand of drie. Harmonie Sint Cecilia Schijndel, dat ruim honderd leden telt, is er klaar voor. De eerste repetitie in drie maanden van harmonie Amicitia – en de eerste in Helmond sinds corona . Het Eindhovens Dagblad was er bij. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Het Brabants Muziek Theater (BMT) uit Schijndel is vanwege het coronavirus genoodzaakt de musicals The Visit en Kleren maken de Keizer een flinke periode uit te stellen. ,We kunnen nu eenmaal niet met 48 spelers op anderhalve meter afstand op het podium staan. Of met 28 muzikanten in de orkestbak. En we komen er financieel ook nooit uit als je maar dertig man in de zaal mag hebben. En ook niet als we vanaf 1 juli honderd mensen mogen ontvangen”, aldus Alexandra Peperkamp van BMT. Brabants Dagblad
 • Ze waren met goede moed begonnen, repeteerden via de webcam. Maar het corona-virus zorgt er alsnog voor dat Hotspot, de vierde productie van de Helmondse Musical, dit jaar niet doorgaat. De voorstellingen zijn vanaf tweede kerstdag 2021 in Theater Speelhuis. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Normaal gesproken trekt toneelvereniging Kunst Na Arbeid Leende (KNAL) in juni met haar mobiele toneelwagen door Leende en Leenderstrijp. Als gevolg van de corona-uitbraak gaat de vereniging noodgedwongen op de digitale toer. Om haar publiek ook in deze coronatijd te vermaken laat de Leendse toneelvereniging de komende weken via sociaal media van zich zien en horen. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • In de discussie over culturele democratie vraagt Evert Bisschop Boele zich af of we niet te veel uitgaan van wat cultuur zou moeten zijn. Hij pleit voor cultuurbeleid dat gaat over álle vormen van kunst. Boele is bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool Groningen. LKCA
 • Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) investeert in jonge mensen. Met op maat gemaakte educatieprogramma’s en samenwerkingen – ook door het jaar heen – plaatst IFFR film in het curriculum van de regio Rijnmond, van de basisschool tot aan het mbo, hbo en wo. Sinds 2019 wordt er een meerjarig onderzoek gedaan om de impact van ons educatieprogramma te meten. Dankzij deze resultaten kan het aanbod onder de loep worden genomen en bijgestuurd waar nodig. Ook wordt zo mogelijk gerichter kennis te delen over impact in de context van IFFR’s educatieprogramma. De educatiedoelstellingen van IFFR zijn als leidraad genomen om vijf focusgebieden te creëren waar het festival impact willen maken. IFFR
 • ‘’Veel kunstenaars hebben hun gereedschapskist uitgebreid met digitale technieken, combineren kunst en wetenschap of doen aan ‘toekomst denken’. Ik zie dat deze grote ontwikkelingen soms nog moeilijk zijn te bevatten voor het onderwijs. Daarom ontwikkelde ik samen met andere culturele partners een leerlijn kunst & technologie voor het primair en voortgezet onderwijs. Want het is mijn missie om de meerwaarde van de professionele kunstwereld door te vertalen naar het onderwijs.’’ Blog van Marlijn Gelsing, adviseur cultuureducatie en mediakunst. Kunstloc Brabant
 • Chassé Cinema is weer open. Het Bredase theater wil het publiek deze zomer – uiteraard binnen de beperkingen van de coronarichtlijnen – meer bieden. Daarom organiseert het een cursus script lezen plus een wedstrijd om het Gouden Script. De winnende inzending wordt bewerkt en voor publiek vertoond. BN – De Stem , Chassé
 • De coronacrisis is van grote invloed op het onderwijs. Nu de crisis een andere fase ingaat, vraagt dat om gerichte investeringen op bepaalde kernpunten in het onderwijs. Dat schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ aan de ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Stichting Lezen en Schrijven is blij met dit advies en benadrukt het belang van opvolging. In het advies genoemde kernpunten als leesvaardigheid, kansenongelijkheid en leven lang ontwikkelen zijn essentieel om aan te werken. Het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis heeft de kloof tussen leerlingen die wel meekomen en de leerlingen die achterstanden hebben vergroot. Gerichte investeringen zijn nodig. Stichting Lezen en Schrijven
 • Dankzij de financiële steun van de Rabobanken Uden/Veghel en Hart van De Meierij kunnen talentvolle kinderen en jongeren de komende drie jaar aan hun talent blijven werken via CHV Academy. Daartoe is onlangs een overeenkomst getekend. CHV Academy, een onderdeel van Phoenix Cultuur, is een opstapje voor creatieve kinderen en jongeren zodat ze in speciale klassen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen of een doorstroom kunnen maken naar kunstvakopleidingen. Samen met het bedrijfsleven, het onderwijs, de gemeente Meierijstad en kunstonderwijzers is een coöperatie gevormd die deze kinderen begeleid. Brabants Dagblad
 • Sophie Aulbers (18) en Aimée Mulderije (17) wilden voor hun profielwerkstuk graag iets bedenken waar de maatschappij mee geholpen was. Ze kwamen met de Zintast, een apparaatje waarmee doven en slechthorenden muziek kunnen voelen. Horen zonder oren, dus. De twee scholieren van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven wonnen daarmee de tweede prijs in de categorie Natuur en Techniek van de KNAW Onderwijsprijs. Omroep Brabant
 • Een aantal weken geleden heeft Bartiméus een oproep geplaatst waarbij je jouw favoriete bekende schilderij toegankelijk kon maken voor blinden en slechtzienden. En de winnaar is bekend! Sandra Boks, werkzaam bij het Kröller-Müller Museum, heeft een beeldbeschrijving gemaakt van het ‘Portret van Joseph Roulin’ van Vincent van Gogh. Bartiméus streeft naar een toegankelijke samenleving waarin iedereen – ongeacht een (visuele) beperking – kan meedoen. Museumcontact
 • Wat zijn de effecten van kunst op de (positieve) gezondheid en het welbevinden? Dat onderzoekt het landelijke ZonMw programma ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning’. Vitalis in Eindhoven is deelnemer aan dit programma, dat een initiatief is van onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door deelname aan het programma krijgt Vitalis nog meer inzicht in het effect van culturele activiteiten op de bewoners. Bijvoorbeeld welke elementen belangrijk zijn. En de kennisdeling die in de samenwerking plaatsvindt, komt ook het aanbod van Vitalis ten goede. Het programma loopt tot en met 2022. Vitalisgroep
 • Muziek kan je raken, dusdanig dat het lijkt op een verslaving. De Canadese neurowetenschapper Robert Zatorre onderzoekt hoe ons brein muziek verwerkt. Hij ontving de C.L.de Carvalho-Heinekenprijs voor Cognitieve Wetenschappen. Een gesprek. Nemo Kennislink

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De jonge architecte Arna Mačkić is boegbeeld van een generatie die vanuit de gebruiker wil ontwerpen, maar nog niet weet hoe. De documentaire ‘Door de ogen van Arna, architect van verbinding’ toont een indringend en inspirerend portret van een getalenteerde vrouw met een indrukwekkend levensverhaal. Ze wint prijzen en tafelt met burgemeesters maar lijkt lastig aan ‘echte’ opdrachten te komen. Wordt het niet tijd dat ontwerpen mét gebruikers weer standaard wordt? vraagt architect Pieter Graaff zich af. Archined
 • Bij de verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen voegt Mecanoo een nieuwe vleugel aan het gebouwencomplex toe. De uit 2003 stammende uitbreiding van Robbrecht en Daem wordt – zoals eigenlijk wel werd verwacht – gesloopt, mede om plaats te maken voor de nieuwbouw. Dat blijkt uit de ontwerpvisie die Mecanoo heeft gepresenteerd. Architectenweb
 • De nominaties voor de Gouden Piramide 2020 zijn bekend. De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vijf projecten genomineerd voor de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De winnaar wordt begin 2021 bekendgemaakt. Gouden Piramide
 • Mede door de coronacrisis realiseren partijen zich steeds beter dat ruimtelijke ordening van groot belang is voor de gezondheid. Nieuwe publicaties van de Nederlandse overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen om betere keuzes te maken. nu
 • Elke pandemie in de geschiedenis biedt lessen voor een gezonde leefomgeving, en dat is nu niet anders, schrijven Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester). ‘Nederland heeft bij deze opgave unieke kansen. De open structuur van de inrichting van ons land biedt ruimte voor perspectieven anders dan verdergaande verstedelijking en verdichting.’ Stadszaken
 • Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten? Blog van Liesbeth Jans, adviseur Kunst en Samenleving. Kunstloc Brabant
 • Ondanks goede intenties op alle bestuurlijke niveaus, blijkt het niet of nauwelijks mogelijk ons landschap te beschermen tegen economische druk. Ook in het Zuid-Limburgse Heuvelland trekken toerisme en distributiecentra diepe sporen door het landschap. Promovendi Karim van Knippenberg en Wim Bosschaart zien echter kansen voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. nu
 • Hans Leeflang, voormalig directeur innovatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ziet niets in de oproep van een bont gezelschap wetenschappers en bestuurders om de landbouw in Nederland op een kleiner areaal te concentreren. Sterker: concentratie van de landbouw heeft volgens Leeflang desastreuze gevolgen. nu
 • Felixx Landscape Architects & Planners heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke rol van lopen in de stedelijke omgeving. Het stimuleren van lopen kan bijdragen aan het invullen van verschillende overheidsagenda’s, maar dan is volgens de onderzoekers eerst een omvorming van de ruimtelijke indeling van de stad nodig. Architectenweb
 • Inclusief design. Een essay van Jeroen Junte over een gevoelig thema in het ontwerpveld: de dominantie van de blanke, middelbare en heteroseksuele man. BNO
 • Hoe kan de ontwerpsector meer divers en inclusief worden? Design Digger
 • Het mondmasker is van een hygiënisch niche-product veranderd in een alomtegenwoordig gebruiksvoorwerp met wisselende betekenissen – van mode-item tot activistisch statement maar ook moralistische code. Bepalend daarbij is de culturele context waarin het wordt gedragen, zegt Annemiek van Boeijen, assistent-professsor Design, Culture & Society aan de TU Delft. Deze week verschijnt het boek Culture Sensitive Design – A Guide to Culture in Practice (BIS Publishers) dat zij schreef met Yvo Zijlstra. Een gesprek. Design Digger
 • Maar liefst 150 inzendingen kwamen er bij CODA binnen naar aanleiding van de oproep om een quarantainesieraad te maken. Uit de vele inzendingen zijn 15 winnaars gekozen waarvan de werken deze zomer een tentoonstelling zullen vormen in CODA Museum. Verder mogen 2 van de winnaars zich daarnaast de overall winnaar en fotografiewinnaar noemen: Denise van der Sar met haar Narcis mond-collier en Monique van der Heijdt met De Rococoronaring. CODA , Apeldoorn Direct
 • Met de expositie ‘Rewrite Your Future’ in de buitenlucht willen vier Bossche ontwerpstudio’s weer wat reuring in de stad brengen. Het gaat om 16 honderd posters; 16 verschillende ontwerpen. De studio’s wilden aanvankelijk een expositie organiseren in de ruimte van Willem Twee. Toen die door corona werd afgeblazen, ontstond het idee voor de tentoonstelling op straat. De beelden van de affiches op straat, op reclamezuilen, in winkels en bij culturele instellingen laten volgens de Bossche ontwerpers zien dat het ondanks deze lastige tijden niet moeilijk is om positief te blijven. De affiches zijn ontworpen door de Bossche ontwerpstudio’s ATTAK, Autograph, Studio Boot en Studio Turbo. De expositie is ook het begin van een intensievere samenwerking van de ontwerpers onder de noemer ‘Nieuwe Bossche School’. Brabants Dagblad

 

beeldende kunst

 • Tot en met 16 augustus is ze weer te bekijken: de installatie Poems for Earthlings van Adrián Villar Rojas in de Amsterdamse Oude Kerk. Er zijn primair houten schotten en zandzakken te zien. De houten schotten herinneren onder meer aan de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog en de zandzakken aan de Tweede Wereldoorlog. Een tentoonstelling die die bij het publiek vragen en kritiek oproept en die tijdens de coronacrisis niets aan actualiteit heeft ingeboet. Daarom heeft de Stichting Oude Kerk in samenwerking met het online tijdschrift Mister Motley kunstenaars uitgenodigd te reageren op deze vragen en een toekomstvisie te verbeelden. 8weekly
 • NXT Museum, het eerste museum in Nederland voor nieuwe mediakunst, opent ip 29 augustus 2020 de deuren nabij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Het nieuwe museum laat kunst met technologie samenkomen met de focus op ‘what is next’. Amsterdam Magazine

 

film en av

 • Pauline Kleijer over het beeld van moederschap in films. In meer films weigeren moeders nog langer zich weg te cijferen. Kleijer onderbouwt haar stelling aan de hand van recente films als Proxima, Little Joe, Charter en Das Vorspiel, allen geregisseerd door een vrouw. De Volkskrant

 

letteren

 • In Coronakronieken van Daan Heerma van Voss is een persoonlijk verslag, een reportage en soms een beschouwing, geschreven tussen 12 maart en 3 mei. Zeer herkenbaar, schrijft Aleid Truijens, soms begoochelend en duidelijk haastwerk. Maar dat hij dicht op de tijd zit, is ook wat waard. De Volkskrant

 

muziek

 • Van 22 juni t/m 2 juli presenteert De Nationale Opera Zomerzang, een recitalserie met Nederlandse operazangers in de grote zaal van Nationale Opera & Ballet. Zangers waaronder Eva-Maria Westbroek, Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten, Peter Gijsbertsen, Claron McFadden en Thomas Oliemans zingen ieder een eigen programma van ongeveer een uur. Ook is er een speciaal programma met de jonge artiesten van De Nationale Opera Studio. De recitals bestrijken een breed repertoire, met werken van onder anderen Händel, Mozart, Mahler, Strauss en Barber. Het is voor het eerst sinds de invoering van de coronamaatregelen dat er op het podium van Nationale Opera & Ballet weer wordt opgetreden voor een live publiek. Nationale Opera en Ballet
 • Zo ziet het voorlopige normaal eruit voor het Concertgebouworkest’: de strijkers zitten anderhalve meter van elkaar vandaan, de blazers houden twee meter afstand. Twee weken geleden begonnen ze met repetities, eerst werd de volledige, van stoelen ontdane Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw gebruikt. Het podium is zo groot mogelijk gemaakt en met een paar meter verlengd. De koperblazers zitten op de plekken aan weerszijden van het orgel waar voorheen gewoon publiek zat. Merlijn Kerkhof was er bij, het orkest speelde de Achtste symfonie van Dvorák. ‘’ Mooi om te zien: hoe zielsgelukkig musici kijken wanneer ze weer kunnen doen waar ze zo goed in zijn.” Violist Benjamin Peled : ‘We worden gedwongen om nog beter naar elkaar te luisteren, we spelen alsof het kamermuziek is. Ik denk dat we de texturen in deze opstelling nog helderder over het voetlicht kunnen brengen.’ De Volkskrant
 • In deze bijzondere tijd waarin het tot nu toe niet live kon maar online, wil kunst- en cultuurbedrijf Holberg graag een plaatselijke activiteit organiseren waarbij het beleven centraal staat. Zij merken dat om hun heen – en zij zelf ook – een beetje klaar zijn met het “onlinen” – en daarom hebben ze een project bedacht door Tilburgers voor Tilburgers én uitgevoerd door Tilburgers. Een live ontmoeting en beleving door een sportieve verplaatsing van het publiek van de ene naar de andere plek. Door en rondom het centrum van Tilburg zijn drie locaties gevonden waar het publiek gastvrij ontvangen wordt. Op deze plekken zitten musici klaar om het publiek de meest prachtige muziek van Beethoven live te laten horen. ‘’Beethoven op de fiets ‘’ vindt op 5 juli plaats. nl
 • Theaters gaan weer open, maar complete orkesten en opera’s zijn voorlopig nog niet in bedrijf. De Volkskrant onderzocht of en hoe je de ervaring van een concertzaal thuis kunt creëren. De Volkskrant
 • Art Rocks, de grootste Nederlandse muziekcompetitie die kunst en muziek samenbrengt, gaat 28 augustus 2020 in 15 musea weer van start. Muzikanten zich alvast oriënteren op ruim 100 kunstwerken en beginnen aan hun track. Muziekcompetitie Art Rocks daagt muzikanten, uit alle genres, uit een track te maken geïnspireerd op een kunstwerk. In deze competitie spelen tijdens de museumrondes de beste inzendingen hun nummer live in een groot Nederlands museum en maken kans op een finaleplek in poptempel Paradiso. Art Rocks
 • De Grammy Awards worden niet langer uitgereikt in de categorie urban. Het woord wordt volledig geschrapt uit de terminologie, maakte organisator The Recording Academy bekend. In de meeste prijzencategorieën wordt het woord vervangen door ‘progressief’. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Louis Janssens schrijft een open brief aan collega theatermakers in Nederland en Vlaanderen onder de titel ‘’De wedstrijd is begonnen’’. Hij reageert op de vele open calls om ‘’coronaproof theater’’ te maken. ‘’Theater is momenteel onmogelijk, het kan gewoon niet. Uit onze krampachtige zoektocht naar alternatieven spreekt een grote angst om niet en misschien nooit meer gezien te worden. Kunnen we écht niet een paar maanden zonder publiek? We lijken te ijdel om onze praktijk even naar de coulissen te verhuizen. Online voorstellingen, podcasts, publicaties of voorlezen uit een boek: kunstenaars wrongen zich in alle mogelijke bochten om toch maar ièts te doen, om zichtbaar te blijven.’’ Theaterkrant
 • Theatermakers moeten hun werk opnieuw uitvinden binnen de anderhalve-meter-samenleving en dat vraagt om radicaal onderzoek, vindt Eve Hopkins, artistiek directeur van productiehuis De Nieuwe Oost en Theater aan de Rijn in Arnhem. Onder de noemer #radicaallokaal krijgen theatermakers een week lang de tijd om een artistiek onderzoek vorm te geven en te delen met het publiek. De deelnemende makers worden expliciet gevraagd om – binnen de mogelijkheden van de anderhalve meter afstand – op een aantal fronten te experimenteren: met het publiek, de ontvangst, de duur van de voorstellingen en de ontmoeting na afloop. Theaterkrant
 • Thesatermaker Johannes Bellinkx speelt in zijn werk volop met de perceptie van tijd en ruimte. Hij gaat daarvan uit van restricties en beperkingen, die je dwingen om op een andere manier naar de wereld te kijken. ‘Het simpele principe van anderhalve meter afstand houden is eigenlijk een heel interessant theatraal gegeven’, zegt Johannes Bellinkx. ‘Het dwingt je om de ruimte op een heel specifieke manier met elkaar te delen. Ineens zie je de ander bijvoorbeeld veel vaker van kop tot teen, praat je niet alleen maar met een hoofd. Ik merk dat die afstand bij mij ook een soort veilig gevoel creëert, een bepaalde rust.’ Theatermaker
 • ‘Het theater is net als de pest een crisis die in de dood of in de genezing een ontknoping vindt.’ In 1934 publiceerde de Franse schrijver en acteur Antonin Artaud zijn essay Le théâtre et la peste. Artaud herkende in de beruchte infectieziekte een krachtig beeld van het theater zoals hij zich dat droomde. Toen dramaturg Wout van Tongeren, Nationale Opera & Ballet, de tekst recent herlas, bekroop hem een ongemakkelijk gevoel. Getuigt het niet van ongevoeligheid en slechte smaak om de vernietigende kracht van een infectieziekte met bewondering te beschrijven? ‘’Toch is er iets in Artauds essay dat juist nu tot denken prikkelt. Het gaat er niet om dat wij door onze actuele ervaringen met het coronavirus gemakkelijker toegang zouden hebben tot het hevig soort theatraliteit waar Artaud naar zoekt.’’ Theatermaker
 • Acteurs moeten op het toneel nog afstand houden. Tenzij ze in het echte leven al samenwonen natuurlijk, zoals Barry Atsma en Noortje Herlaar, of Fedja van Huêt en Karina Smulders. De Volkskrant ziet al voor zich hoe deze acteurskoppels wél kunnen stralen in het theater. De Volkskrant
 • Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Scapino Ballet Rotterdam hebben voor hun nieuwe filmproject de handen ineen geslagen. De film Music in Motion is onlangs in première gegaan. Scapinochoreograaf Ed Wubbe en RPhO innovator Mike Schäperclaus bedachten een coronaproof concept voor veertien dansers en achtendertig musici met muziek van Edvard Grieg. De productie laat op creatieve wijze, zonder fysiek contact, een dialoog zien tussen dansers en musici. De noodzaak van contact en samenzijn, juist nu dat niet kan, wordt voelbaar en zichtbaar gemaakt. De hele productie is gefilmd vanuit het oogpunt van een danser of musicus waardoor er voortdurend oogcontact is. Rotterdams Philharmonisch Orkest
 • Ieder jaar organiseert Tilburg Dansstad een onderzoek naar het bewegende lichaam in het publieke domein. Met Dansjacht wordt op 18 oktober 2020, samen met de Tilburgers, de herovering van de openbare ruimte, als plek waar we met elkaar verweven zijn, gevierd. Om dat te kunnen doen, is er voor bijzondere vorm gekozen : de Seasons March van Pina Bausch. Een processie-dans die relateert aan het verglijden van de tijd en het ritme van de seizoenen. Participatie is de kern van het meerjarige project Being There rondom dans in de openbare ruimte, waarbij Dansjacht de aftrap is. Samen met de stad en de culturele sector wordt er uitgevonden wat er in het coronatijdperk in de openbare ruimte kan. De processie verplaatst zich op een route van Piushaven naar de binnenstad van Tilburg. Op verschillende plekken van de route maken solisten, duo’s of groepen dansers zich even los uit de lijn om een korte choreografie uit te voeren. Naast enkele dansmakers die worden uitgenodigd, is Tilburg Dansstad op zoek naar choreografen die speciaal voor deze bijzondere eerste editie van Being There – Dansjacht iets willen maken. De deadline voor reacties op deze open call is 1 juli. DansBrabant

 

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De St. Catharinakerk in Heusden wordt getransformeerd dor JYB Architecten uit Waalwijk naar 12 royale appartementen. Architectenweb
 • Gesprek met Karel Geboers. In de rubriek waarin BNO een nieuw BNO-lid interviewt. Grafisch ontwerper, UI designer en animator Karel Geboers is verbonden aan Karel & Linda in Tilburg. BNO
 • Hoe zal deze crisis de kunstwereld veranderen? Marc Mulders at deze week voor het eerst uit de coronamoestuin bij zijn Brabantse boerderij. NRC
 • Onder invloed van het coronavirus verandert de wereld om ons heen. Het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) onderzoekt de komende tijd de invloed van een pandemie als corona op (Tilburgs) erfgoed als bijvoorbeeld taal. Ontstaat door corona nieuw erfgoed? Nieuwe woorden ontstaan en bestaande krijgen een andere lading. Deze coronacrisis inspireerde de Tilburgse kunstenaar Hoi-Shan Mak tot het maken van een nieuw woordenboek, het Coronabeeldwoordenboek. Hoi-Shan creëert en interpreteert woorden naar de huidige coronatijd en laat zien dat we door deze crisis, taal soms anders in gaan vullen en dat nieuwe woorden ontstaan. Vanaf 15 juni te zien in de LocHal, Tilburg. com , Hoi-Shan Mak
 • Kunstenaars Claudette van de Rakt en Talke Sietsma hebben samen een ritueel kunstwerk gemaakt. Ze lieten een ketting reizen met Rode Pepercollier (2012-2016). Het is een amulet, een geluksbrenger die van mens tot mens werd doorgegeven. De ketting kwam, na een reis van een aantal jaar, terug bij de makers. Zij gaven deze op hun beurt op 14 februari 2016 weer door aan Mister Motley. Na lange tijd op het kantoor te hebben gehangen, is de ketting zoek geraakt en is er een einde gekomen aan de reis van dit object. Mister Motley
 • Graffitikunstenaar Bart de Ruijter zag er direct grotere potentie in, toen VOLOP Oss, het project tegen leegstand, hem Kruisstraat 8 als canvas bood. Op 13 juni opent hij er officieel de deuren van zijn graffitiwinkel en workshopruimte. Brabants Dagblad
 • Rouwen doe je samen, vindt ook kunstenares Nadia Gonegai uit Sprang-Capelle. Alleen vanwege de coronamaatregelen kan dat nu vaak niet. De kunstenares bedacht een concept waarmee bekenden van de overledene toch een beetje bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. ,Mensen die niet bij het afscheid kunnen zijn, ontvangen een wikkel met de afbeelding van de overledene die om een waxinelichtje kan worden gedaan”, zegt Gonegai. ,,De bedoeling is dat je vervolgens samen met het waxinelichtje op de foto te gaan.” Alle foto’s worden verzameld en verwerkt in een presentatie die tijdens de uitvaart of crematie wordt afgedraaid. Brabants Dagblad
 • Fotograaf Bart Hagebols uit Geldrop maakt ‘zwarte’ kopieën van ‘witte’ schilderijen uit de Gouden Eeuw. Hij wil met de serie verborgen discriminatie aan de kaak stellen en mensen aan het denken zetten. Eindhovens Dagblad , PF
 • Sinds 24 maart maakt Jan-Willem Rozenboom elke dag een filmpje over de muziek, het leven en de uitvoering van composities van J.S. Bach. Deze minicolleges worden erg goed bekeken, met een groeiend publiek. Onder de titel “elke dag een beetje Bach” heeft hij nu ruim 70 korte video’s gemaakt. Omdat het bijna niet mogelijk is om live op te treden, vertelt en speelt Rozenboom vanuit zijn studio achter zijn eigen vleugel, 50 minuten over Bach. Opgenomen in HD beeld- en geluidskwaliteit voor een geweldige kijk- en luister ervaring. Jan-Willem Rozenboom
 • Pianist Jeroen van Vliet (1965) oogst bewondering vanwege zijn lyrische spel dat gevormd wordt door een bijzondere timing, toucher en intonatie. Verbonden aan uiteenlopende projecten verschijnt met regelmaat eigen werk zoals het in mei uitgebrachte ‘Monochromes’, het tweede album van Moon Trio met Cord Heineking op contrabas en drummer Mark Schilders. Evenals op het debuutalbum ‘Earth-Time’ speelt elektronica een prominente rol. Van Vliet wil de ruimtelijkheid in zijn spel verder verbreden maar ook de bron van het geluid – de piano – behouden. Een zoektocht naar mogelijkheden die op het debuut voorzichtig werd ingezet en op ‘Monochromes’ een meer experimenteel karakter krijgt. Jazzenzo
 • De Eindhovense dj en producer Y’skid werkte met vele rappers, maar was zelden solo te horen. Tot hij besloot om zijn muziek op RAL-kleuren te baseren. Nu brengt hij elke dag een nieuwe beat uit. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Geen festivals, geen clubs om op te treden. Ook voor dj’s heeft het coronavirus veel gevolgen. Normaal draaien ze muziek voor een groot publiek en nu is het hooguit via een livestream. Dat gaat ook de Steenbergse Anthony Suijkerbuijk doen. Hij laat op 13 juni zijn set horen vanuit het Herstaco-stadion in Roosendaal. BN – De Stem
 • Rob Kemps, bekend van zijn alter ego Snollebollekes en Jordy Graat zijn een nieuwe podcast gestart, ‘Groeten uit het Zuiden!’. De podcast staat in het teken van verschillende onderwerpen, waar naar eigen zeggen met de nodige humor over wordt gediscussieerd. De pilot-aflevering is inmiddels gelanceerd. Entertainment Business

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie