Trends & Ontwikkelingen 12 september 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 14 september a.s. wordt in de Tweede Kamer het vervolgadvies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector toegelicht. Tweede Kamer
 • De Johannes Vermeer Prijs 2017, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, is door minister Bussemaker toegekend aan modeontwerper Iris van Herpen. De jury, onder voorzitterschap van Els van der Plas, heeft haar unaniem voorgedragen omdat zij al jaren consistent en toonaangevend is binnen de internationale modewereld. Johannes Vermeer Prijs
 • Gijs Scholten van Aschat (voorzitter Akademie van Kunsten) en Arno Brok (cCdK, Friesland) waren te gast bij televisieprogramma Buitenhof. Zij reageerden op de vraag wat na jaren van bezuinigen nog de rol van kunst in de huidige maatschappij is. NPO , Leeuwarder Courant
 • Bert Wagendorp (De Volkskrant) schreef in een column na het Paradisodebat dat de overheid de 200 miljoen bezuinigingen weer terug moet geven aan de culturele sector. Roy Cremers (Voor de Kunst) reageert. Hij denkt dat door betrokkenheid en draagvlak bij aankomende generaties veilig te stellen, en door het aanbod beter aan te laten sluiten bij de huidige samenleving, een veel sterker fundament gelegd wordt voor een houdbare cultuursector dan met die continue smeekbede om politieke erkenning en meer geld. De Dikke Blauwe
 • Het afschaffen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten brengt monumenteigenaren in financiële problemen. VBO Makelaar roept het nieuwe kabinet op dit wetsvoorstel in te trekken. Het wetsvoorstel, dat per 1 januari 2017 in zou gaan, is controversieel verklaard, maar hangt nog altijd als een donkere wolk boven de monumentenmarkt. Dit stelt Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar. Erfgoedstem
 • Het IPO-Jaarcongres, op 3 en 4 oktober 2017, heeft als thema de energietransitie. IPO
 • Een goede omgevingsvisie geeft duidelijk aan wat de ambities zijn voor de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Steeds vaker stellen gemeenten hun omgevingsvisie op in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere partijen, maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk.
 • Architectuur Lokaal ontwikkelde samen met o.m. gemeenten, ontwerpers een concrete werkwijze om complexe ruimtelijke opgaven te verbinden aan de kennis en betrokkenheid van veel verschillende mensen. Dat is te zien in een korte animatie. Architectuur Lokaal
 • De gemeente Utrecht ontwikkelt een digitaal, interactief 3D-platform voor stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Datagedreven sturing is een prioritair thema. Wat de gemeente Utrecht voor ogen staat, laat zich nog het best omschrijven als een ‘SimCity-interface’ voor de stad, waarmee de effecten van beleidsmaatregelen kunnen worden getoetst en toekomstscenario’s worden gesimuleerd. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De ideale culturele en creatieve stad in Europa is een mix van acht Europese steden die elk op andere aspecten uitblinken. Dat blijkt uit de Cultural and Creative Cities (C3) Monitor 2017 die door het Joint Research Centre van de Europese Commissie werd uitgebracht. Cultuurindex licht het onderzoek nader toe. Cultuurindex

 

noord-brabant

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de subsidie voor de philharmonie zuidnederland vastzetten op anderhalf miljoen euro per jaar. Dat is een bezuiniging van een half miljoen euro. Met dat bedrag moet er in Noord-Brabant een fonds komen voor ‘symfonische vernieuwing’. De regels daarvoor zijn nog onduidelijk. Gedeputeerde Swinkels praat hierover binnenkort met een aantal Brabantse instellingen. De provincie Limburg wil niet dat de korting vanuit Noord-Brabant gevolgen heeft voor Limburgse activiteiten van het orkest. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Op 8 september jl. vond in het provinciehuis van Noord-Brabant een oordeelsvormende bespreking plaats over de plannen voor subsidiëring symfonische muziekvoorziening 2018 en verder. Als inspreker sprak Stefan Rosu, intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland, deze tekst uit. philharmonie zuidnederland
 • Heel weinig Nederlandse provincies steken grote bedragen in hun symfonieorkesten. Noord-Brabant en Limburg die samen ongeveer een kwart van de philharmonie zuidnederland subsidiëren, blijken bij een vragenrondje langs de Nederlandse orkesten een uitzondering. Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant zet diep het mes in de subsidie voor philharmonie zuidnederland. Belangrijk argument is dat het vrijgekomen geld gaat naar andere initiatieven op gebied van symfonische muziek. Het ziet er echter naar uit dat de bezuiniging vooral ten koste gaat van het educatieprogramma van het orkest, volgens Emmanuel Naaijkens. Brabant Cultureel

 

grote brabantse gemeenten

 • De laatste gemeentelijke subsidie is binnen, het sein voor het Stripfestival Breda kan definitief op groen, meldt voorzitter Rob van Bavel. “We zijn heel erg blij met de toegekende 5.000 euro.” De gemeente Breda vindt dat het festival ook een commercieel deel heeft (de beurs) en daardoor op eigen benen zou moeten kunnen staan. BN – De Stem
 • De besluiten van de PLUS-projecten van de Stichting Cultuur Eindhoven ronde 3 zijn gepubliceerd. Aan 10 projecten is subsidie verleend, voor een totaalbedrag van 214.486 euro. Cultuur Eindhoven
 • Het Chinees paviljoen is een cadeau dat de stad Nanjing 12 jaar geleden aan Eindhoven schonk, ter gelegenheid van het jubileum van de vriendschapsband. De bouw van het paviljoen kan eindelijk beginnen. Eindhovens Dagblad
 • Het Speelhuis in Helmond wil de heropening van het theater in najaar 2018 luister bij zetten met een festival van een week dat zichtbaar maakt wat er in het gebouw mogelijk is aan podiumkunsten. Cultuurwethouder Frans Stienen is bereid om er 100.000 euro voor uit te trekken. De gemeenteraad van Helmond moet r nog over beslissen. Eindhovens Dagblad
 • Het terrein van Raymakers Textiel aan de Kanaaldijk-NW in Helmond is dit jaar gekozen voor het Pop-Up Festival van H2O. Het programma omvat een mix van muziek, straattheater, eten en drinken. Het Pop-Up-festival kom voort uit het grotere H2O Helmond, dat als groot weekendevenement ter ziele is. Na problemen met gemeentelijke subsidies besloot de organisatie op kleinere schaal door te gaan. Het pop-Up festival is op 16 september. Eindhovens Dagblad
 • Het is hoog tijd dat de Bosschenaren de Sint-Cathrien weer in kunnen. Nu staat het rijksmonument te verkommeren, zei voorzitter Jan van Heijningen van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg. De architecten Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel kregen de Monumentenonderscheiding 2017 voor hun werk aan de Bossche vestingwerken. Brabants Dagblad
 • Het College van B & W van Tilburg heeft de Oude Warande aangewezen als gemeentelijk monument omdat het park een unieke cultuurhistorische waarde heeft. Het is een van de weinige nog intacte sterrenbossen in Nederland. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • De Cultuurbank in Best is geopend. In de Cultuurbank is voortaan ruimte voor verschillende culturele instellingen zoals bijvoorbeeld muziekschool Key for Music, Best Duurzaam en de Lokale Omroep Best. Ook wordt er dansles gegeven. Eindhovens Dagblad
 • De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog is bepalend geweest voor de ontwikkeling van Boxtel. Tot nu toe is hiervoor te weinig aandacht geweest, vindt de gemeentelijke monumentencommissie. Brabants Dagblad
 • Lisette Ooms is door B & W van Halderberge aangesteld als kwartiermaker voor het miljoenenproject Religieus Erfgoed Oudenbosch. De drie Oudenbossche musea, cultureel centrum Fidei et Arti en de bibliotheek verhuizen naar ruimtes in en naast de kapel van Saint Louis. Algemeen Dagblad
 • Cultureel centrum De Kei in Reusel renoveren of onderbrengen in het gemeentehuis? De stichting die het beheer verzorgt, denkt er anders over dan de ambtelijke organisatie. Eindhovens Dagblad
 • Zeven ontwerpen voor de fietstunnel tussen de A- en D-bergen onder de Bergrand in Roosendaal zijn ingediend. Wethouder Saskia Schenk en vertegenwoordigers van de kinderboerderij en buurthuis De Bergspil hebben daaruit 3 voorstellen gekozen. BN – De Stem
 • De muziekschool Art4U zou verhuizen om een bezuiniging te bewerkstelligen. Maar dat bleek te kostbaar. Daarom enkele fracties in de Veldhovense gemeenteraad weten of die bezuiniging alsnog op een andere manier gehaald kan worden. Volgens de wethouder kan er alleen nog maar bezuinigd worden door activiteiten te schrappen, terwijl het uitgangspunt was juist alle activiteiten in stand te houden. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Waalwijk wil zo snel mogelijk weer aan de slag met zijn toekomstplannen voor het schoenenmuseum in Waalwijk. De gemeente heeft daarom bij de rechtbank in Breda het verzoek ingediend om een nieuw bestuur te mogen formeren. Het bestuur van SLEM Totaal, dat ook verantwoordelijk was voor het schoenenmuseum stapte op, vlak voordat het faillissement werd uitgesproken over een deel van de schoenen- en lederstichting. De curator die het faillissement afhandelt, heeft de gemeente Waalwijk om 350.000 euro gevraagd. De gemeente gaat daar niet op in. Brabants Dagblad
 • Een hippe opleiding voor schoendesign zou Waalwijk, met een verleden van schoen- en lederindustrie, internationaal aanzien geven. Maar de gemeente Waalwijk trapte op de rem. SLEM Design is failliet, het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum komt in gevaar. Een terugblik door Joep Trommelen. Brabant Cultureel
 • Het College van B &W van Woensdrecht wil eindelijk 150.000 euro vrijmaken voor het herstel en het behoud van de kerktoren van Woensdrecht. Volgende week dinsdag wordt het voorstel besproken in de opinieraad, een afsplitsing van de Woensdrechtse gemeenteraad. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • De Fair Practice Code is een kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft de eerste versie van de Fair Practice Code opgesteld. De code biedt concrete handvatten voor makers, cultuurwerkers, gezelschappen, instellingen, fondsen en overheden in de culturele sector. Basisprincipes zijn Fair Pay, Fair Chain en Fair Share. Op 3 oktober 2017 wordt de eerste versie van de Fair Practice Code gepresenteerd in Veem Huis voor Performance. Kunsten’92
 • In een reeks van 4 bijeenkomsten (september – december) staat het leiderschap in de culturele sector centraal – met actuele thema’s en een kijkje achter de schermen. Cultuur + Ondernemen
 • Op 28 september wordt in Museum Valkhof te Nijmegen de Conferentie ‘Een beetje toezicht bestaat niet!’ georganiseerd. Tijdens deze conferentie worden prikkelende dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector besproken. Verschillende deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders. Cultuur + Ondernemen
 • Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft de afgelopen maanden ingrijpende maatregelen moeten nemen om overeind te blijven. Pas in 2022 zal het museum weer de verwachte 100.000 bezoekers per jaar halen. Financieel begint het ook aan te trekken. Interim-directeur Jan van Laarhoven is niet ontevreden. Deze maand start er een procedure op zoek naar een nieuwe directeur die het door Van Laarhoven ontwikkelde beleidsplan weer voort kan zetten. Museum Actueel
 • Op 16 september opent WeerZien – 25 jaar De Pont, jubileumexpositie van het particulier Museum De Pont in Tilburg. Een gesprek met Jos de Pont, het museum wordt gefinancierd uit de nalatenschap van zijn vader, jurist en zakenman Jan de Pont, en een met museumdirecteur Hendrik Driessen. Brabants Dagblad , Zuiderlucht
 • De Raad van Toezicht van Witte de With Center for Contemporary Art is tijdens zijn driemaandelijkse vergadering van 5 september 2017 unaniem overeengekomen om een wijziging aan te brengen in het deel van de naam van het instituut dat refereert aan de marineofficier Witte Corneliszoon de With (1599-1658). Witte de With , De Volkskrant, inlog vereist, NRC, inlog vereist
 • Op uitnodiging van Museum DETOX organiseerde Stefanie van Gemert vlak voor de zomervakantie een avond over diversiteit voor het internationale MuseumNext-congres. Voor Stefanie was de kennismaking met Museum DETOX een wake-up call. Deze Engelse netwerkgroep maakt diversiteit in de sector bespreekbaar. LKCA
 • Tijdens de Art Business Conference in Londen vond er een panelgesprek plaats met de titel: “The Gallery Think Tank: The Evolving Gallery Model”. Hoe kunnen galeries overleven? Een van de panelleden was Vanessa Carlos, van de galerie Carlos/Ishikawa, de bedenker van Condo, een ruimte-wisselend initiatief, dat wordt geprezen als proactief voorbeeld van een nieuw business model. ArtNet news
 • Op vrijdag 22 september vindt in de Utrechtse Stadsschouwburg alweer de twintigste editie plaats van de Dag van het Scenario. Het doel van bijeenkomst, samengesteld en georganiseerd door het Netwerk Scenarioschrijvers, is het vak scenarist onder de aandacht brengen en een publiek van schrijvers en andere dramaprofessionals te informeren en te inspireren. Auteursbond
 • Bert Lesaffer is creative producer bij het Vlaamse productiehuis Animal Tank, docent, scenarioschrijver. Hij heeft ook ervaring met pitchen. Wat zijn, volgens hem, de essentials van een goede pitch? Cinesud
 • Het bureau Olsberg SPI onderzocht de economische bijdrage aan andere onderdelen van de creatieve industrie van de productie van film en tv-dramaproducties. Uit het rapport ‘Film and the Creative Economy: How Film and Television Drama Productions Grow the Creative Industries’ blijkt dat gemiddeld tussen de 38% (film) en 47% (tv-drama) een economische spin off heeft in de vorm van uitgaven en werk in andere onderdelen van de creatieve industrie. Filmfonds
 • Het Europees Film Forum vond onlangs plaats tijdens het filmfestival in Venetië. Thema’s: Virtual Reality en de toekomst van het Creative Europe MEDIA programma. Het filmforum focuste zich enerzijds op innovatie, is VR een game-changer voor de audiovisuele sector? En anderzijds op de toekomst van het Europees audiovisueel beleid en de subsidieprogramma’s. Creative Europe Desk
 • VR doet op 13 september haar intrede in de Nederlandse bioscopen. CineMec Utrecht krijgt de primeur van een virtual reality-bioscoop. Pathé heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met &samhoudmedia, eigenaar van het Virtual Reality Cinema-concept. Ook Samsung is partner. Holland Film Nieuws
 • Toine Heijmans laat enige beroepsmusici van orkesten aan het woord over hoe zij, sedert de bezuinigingen op het orkestbestel, rond komen. De Volkskrant, inlog vereist
 • De groei in de muziekindustrie is terug. Dat is de indruk in alle media die de muziekindustrie op de voet volgen. De piraterij is overwonnen, het geld klotst weer tegen de plinten omhoog bij de grote platenmaatschappijen. Gaan ze een nieuwe gouden tijd tegemoet? 3voor12.vpro.nl
 • Voor het eerst publiceert de VNPF cijfers over het aandeel mannelijke en vrouwelijke medewerkers bij de aangesloten poppodia en -festivals. VNPF
 • Afgelopen weekend cancelde Elle Bandita’s band DOOL last minute hun show op Appelpop. De reden: een gigantisch McDonalds logo boven het podium waarop ze geboekt stonden. Ook punkrockband VANT liet zich kritisch uit over de sponsoring. McDonalds is dan ook het schoolvoorbeeld van de gespannen verhoudingen tussen alternatieve popcultuur en oprukkende sponsors. Sponsoring is nodig voor festivals, omdat publieksinkomsten vaak gewoon niet genoeg zijn. 3voor12.vpro.nl
 • Het nieuwe Eindhovense festival Jungle biedt R&B, urban, techno en disco. Met deze combinatie probeert de organisatie vooral jonge ondernemers en studenten aan te trekken. ,,We focussen ons op mensen die plezier hebben in het leven, die doordeweeks hard werken en ambitieus zijn, maar die in het weekend lekker los willen gaan.” Eindhovens Dagblad
 • Vanaf september biedt het Huis Utrecht vanuit haar werkplaatsfunctie ruimte aan theater- of dansmakers die binnen een periode van enkele weken aan een of meer onderzoeksvragen werken. In hun zoektocht worden de makers door het volledige team van Het Huis ondersteund op artistiek, zakelijk, productioneel, technisch, logistiek en communicatie-vlak. Het Huis Utrecht
 • Op 14 september, tijdens het Nederlands Theaterfestival, vindt er een seminar over diversiteit in de podiumkunsten plaats, georganiseerd door NAPK. Er wordt door middel van trailers en live intermezzo’s een schets gegeven van wat er al in het theater gebeurt en zeer divers samengestelde panels delen hun ideeën en gedachten met de zaal. NAPK
 • De theaterwereld is nog altijd een witte wereld. Het loont om tijd en geld te investeren in niet-westerse doelgroepen, betoogt Mahesvari Autar, oprichter van DesiYup, een impresariaat van Indiase wereldmuziek. Trouw
 • De Gouden Notekrakers zijn dit jaar uitgereikt aan De Staat en actrice Georgina Verbaan. De Zilveren Notekrakers gingen naar Celine Cairo en Sarah Bannier. De Gouden Notekraker is de prijs van uitvoerende kunstenaars voor uitvoerende kunstenaars. Bij Sena en NORMA aangesloten collega-artiesten en -acteurs bestempelden de prestaties van De Staat en Verbaan als de meest bijzondere van het afgelopen seizoen. SENA

Cultuurmarketing

 • Het Eindhovense poppodium de Effenaar bestaat sinds 1972 en biedt een gevarieerd aanbod. Met jaarlijkse bezoekersaantallen van bijna 137.000 en een omzet van ruim drie miljoen per jaar heeft de afdeling marketing het druk met het benaderen van de verschillende groepen bezoekers. Tijdens de inspiratiemiddag doelgroepmarketing op 13 april 2017 gaf Tijs Heesterbeek, hoofd Marketing & Communicatie, hier een presentatie over. Cultuurmarketing

Financiering

 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Deadline 4 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Deadline is 11 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Eerstvolgende deadline is 18 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Eerstvolgende deadline is 18 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds is verheugd dat minister Bussemaker zo’n 6 miljoen euro kan toevoegen aan het Aankoopfonds voor musea en andere erfgoedinstellingen. Dat heeft de minister op 4 september laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij volgt hiermee de motie-Van Veen, die is aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017. Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. De bijdrage kan in de ontwikkelfase gebruikt worden voor reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en voor de kosten van het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland. De eerstvolgende deadline van deze regeling van het Mondriaanfonds is 20 oktober. Mondriaanfonds
 • De Netherlands Film Production Incentive wordt per 1 oktober 2017 geactualiseerd. De bijdrage per project wordt verhoogd, de regeling wordt verbreed naar high end Tv-series en voor speelfilms met een lager productiebudget wordt ruimte gemaakt. Bij de aanpassingen en voorwaarden is rekening gehouden met de toename van het jaarlijkse beslag op de regeling doordat deze internationaal aan bekendheid wint. Het fonds komt daarmee tegemoet aan wensen uit de filmsector. Filmfonds , Filmkrant
 • Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de artistieke ontwikkeling van filmplannen. De deadline voor Slatefunding voor ontwikkeling – documentaire is 10 oktober. Filmfonds
 • Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren in 2017 opnieuw de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde; dit in het kader van de samenwerking tussen het Filmfonds en de publieke omroep, ondersteund door het Ministerie van OCW. Deadline 10 oktober. Filmfonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Deadline 16 oktober. Filmfonds
 • Voor de negende maal schrijft het Nederlands Filmfonds een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten. Bioscoopexploitant Pathé zal de films vanaf de zomer van 2018 in roulatie brengen. De films worden vertoond in het voorprogramma van grote bioscoopfilms. Ook dit jaar ondersteunt Fonds 21 de vier geselecteerde producties. Met het project stimuleert het Fonds een groot publieksbereik voor de Nederlandse animatiefilm. Deadline 17 oktober. Filmfonds
 • Het Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse leidde vorig jaar tot een storm van belangstelling voor literatuur in alle genres uit Nederland en Vlaanderen. Het vervolg op het Vlaams-Nederlandse gastlandschap is gepresenteerd aan de Duitse pers. Enkele tientallen Nederlandse en Vlaamse auteurs zullen in de komende maanden optreden in verschillende steden in Duitsland: van het Internationales Literaturfestival Berlin via Leipzig en München tot het Harbourfront Festival in Hamburg. Letterenfonds
 • Met de regeling Digitale Literatuur stimuleert het Letterenfonds (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop. Deadline 22 oktober. Letterenfonds
 • De jury van de Europese Literatuurprijs 2017 kent de prijs toe aan de Britse auteur Max Porter en zijn Nederlandse vertaler Saskia van der Lingen voor de roman Verdriet is het ding met veren (De Bezige Bij). De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 voor de schrijver en € 5.000 voor de vertaler. Letterenfonds
 • De regeling internationalisering van het Fonds Podiumkunsten ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. De deadline voor de regelingen Subsidie Internationale Uitwisselingsprojecten Subsidie Buitenlandse Voostellingen of Concerten in Nederland, en, Grant for Dutch Presentations Abroad, is 27 september. Fonds Podiumkunsten
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het TheaterTekstTalent-stipendium voor jonge theaterauteurs voor 2018 toegekend aan Elly Scheele. De toneelschrijver ontvangt een bedrag van € 12.500 voor het uitwerken van de synopsis van haar ‘comédie humaine’ Of ja en € 22.500 voor uitvoering ervan. De prijswinnaar werd bekendgemaakt tijdens de Middag van de Toneeltekst op het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant
 • De Braziliaans/Franse documentairemaker Vincent Carelli en de Chinese ontwerper van nieuwe media Ma Jun worden onderscheiden met de Grote Prins Claus Prijs. De Prins Claus Prijzen worden toegekend aan individuen, groepen of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van cultuur en ontwikkeling in regio’s waar de mogelijkheden voor culturele expressie beperkt zijn. De Overige Laureaten komen uit Burkina Faso, Colombia, India, Jemen en Tunesië. Prins Claus Fonds , Filmkrant
 • Op 28 september organiseert de Creative Europe Desk/Cultuur een netwerkevent, waarbij het uitwisselen van ervaringen over de uitvoering van cultuurprojecten met steun van een Europese subsidie centraal staat. DutchCulture
 • De ECI Literatuurprijs verhoogt het prijzengeld met 25.000 euro. Vanaf de huidige editie ontvangen ook de genomineerde auteurs van wie het boek niet bekroond wordt €5000. Want ‘Alle boeken op de Shortlist zijn winnaars’, aldus Jeroen van der Meulen, Hoofd Marketing & Winkel eci. Het winnende boek van de ECI Literatuurprijs krijgt nog altijd 50.000 euro. eciliteratuurprijs
 • Boekhandelsketen Bruna stopt na drie jaar met de sponsoring van de Woutertje Pieterse Prijs. Op dit moment is het erg onzeker of de prijs een 31e editie krijgt. Het bestuur van Stichting Woutertje Pieterse Prijs heeft een brief uit laten gaan aan alle relaties, waarin men vraagt mee te denken. De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek van het voorgaande kalenderjaar. Leesplein
 • Naast de jaarlijkse Boy Edgarprijs maakt Nederland Jazzland dit najaar kennis met een nieuwe prijs: de Willem Breuker Prijs. Het ligt in de bedoeling van de Stichting Willem Breuker de prijs tweejaarlijks toe te kennen. De eerste laureaat wordt binnenkort bekend gemaakt. De uitreiking van de prijs 2017 (15.000 euro) vindt op 4 november plaats in het Bimhuis in Amsterdam. Jazznu
 • Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen: De Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Op 25 september vindt in De Balie in Amsterdam de aankondiging van de vijf genomineerden plaats. De nieuwe Gieskes-Strijbis Podiumprijs zal jaarlijks uitgereikt worden aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland. De twee winnaars van de prijs ontvangen ieder 60.000 euro. Daarmee is het meteen een van de grootste podiumprijzen van Nederland. Gieskes-Strijbis Fonds , Theaterkrant
 • De voorstelling UNTITLED, 2017 van Nineties Productions en Paradiso Melkweg Productiehuis heeft de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2017 gewonnen. Het gezelschap krijgt 45.000 euro voor het hernemen van de winnende voorstelling of een investering in een nieuwe productie. Theaterkrant
 • Op 19 oktober wordt in Tilburg de BNG Bank Circusprijs voor het eerst uitgereikt aan een van de meest talentvolle acts van de circusopleiding Codarts Circus Arts of Fontys ACaPA. Een vijfkoppige jury heeft alle acts van de opleidingen bekeken en beoordeeld. De vier genomineerden kregen de mogelijkheid hun act in de zomermaanden verder te ontwikkelen. De uiteindelijke winnaar ontvangt een cheque van € 6000,- plus een drietal speelplekken op gerenommeerde circusfestivals Circusweb
 • De kosten voor de nieuwbouw van de theaterzaal en de entree tussen theater en museumvilla van Singer Laren bedragen 15 miljoen euro. Voor het overgrote deel betaald door particulieren uit Laren en omgeving. De geldschieters krijgen er niet veel voor terug, behalve af en toe een exclusieve voorstelling, lezing of dinertje. Algemeen directeur Evert van Os: „Daar vragen ze ook nooit om. Hun belangrijkste voorwaarde: ze willen geen gedoe.” NRC , inlog vereist, Theaterkrant
 • Een overzicht van crowdfundingprojecten, die op dit moment ondersteund worden door bkkc en Kunstbalie. mestmag

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Op 25 september zal Geert Drion bij de Boekmanstichting in Amsterdam de reeks over het thema de waarde van cultuur voortzetten. Volgens Geert Drion bestaat cultuur niet zonder ‘het culturele’: een voortdurend interpretatiespel van uitdrukkingsvormen en –patronen. Dat fijnzinnige spel ontstaat vanzelf waar mensen samenleven. De kwaliteit van dat spel behoeft zorg. De toegang ertoe is een democratisch recht. Boekman
 • De Akademie van Kunsten organiseert i.s.m. het Leiden University Centre for the Arts in Society en SPUI25 de reeks gespreksavonden KunstKracht waarin kunstenaars met wetenschappers en publiek spreken over de kracht van kunst, het belang van politieke verbeelding en de rol die kunst daarbij kan spelen. Op 19 september gaan Marlene Dumas en Alfred Schaffer in gesprek over de vraag hoe zij hun relatie ten aanzien van de politiek van beelden zien. Akademie van Kunsten

 

architectuur en vormgeving

 • De expositie The Other Architect gaat nader in op de praktijk van verschillende architecten, die vanaf de jaren zestig tot nu een bredere opvatting hanteren van hun rol als ontwerper. Aan de hand van casestudies wordt getoond hoe architecten, veelal opererend in multidisciplinaire teams, nieuwe praktijken introduceerden. Het betreft zowel radicale praktijken – die de politieke, sociale en esthetische status quo potentieel kunnen veranderen, als om normale – in zoverre dat subsidievoorstellen en televisieprogramma’s niet ongewoon zijn in disciplines als stedenbouw, public relations, politiek en kunst. ArchiNed
 • Amsterdam moet meedoen met Dubai en Shenzhen en hoge woontorens bouwen. Onzin, laagbouw is beter en veiliger, zeggen tegenstanders. Bernard Huisman over het debat. NRC , inlog vereist
 • OMA, Kaan, Benthem Crouwel en krft zijn genomineerd voor de ARC17 Architectuur Award. De Award is bedoeld voor recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord op innovatieve wijze combineren met goede architectuur. De Architect
 • De winnaars van de International Architecture Awards 2017 zijn bekend. De prijs, uitgereikt door het Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design in samenwerking met het European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies gaan dit jaar naar twee Nederlandse projecten. De Architect
 • Het dorp Nagele in de Noordoostpolder is in de jaren ’50 ontworpen als modernste dorp van Europa door o.a. Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Mien Ruys en Aldo van Eyck. Het Energielab Nagele heeft nu een creatieve prijsvraag uitgeschreven zodat Nagele zich kan ontwikkelen tot het eerste energieneutrale model-dorp. Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten. Deadline 19 oktober. Architectuur Lokaal
 • Nu de crisis in de architectuur oplost, onderzoeken ontwerpen hoe de architectuurpraktijk relevant kan zijn voor de mensen die ze dient. Deze zoektocht voert o.a. naar het gebied van de ecologie. Kunnen gebouwen deel worden van een continu en circulaire proces van hergebruik? Harm Tilman blogt. Op de Amsterdamse Zuidas is het hoofdkantoor van ABN AMRO uitgebreid met Circl, een uiterst circulair paviljoen naar ontwerp van de Architekten Cie. En Nederland krijgt volgend jaar het eerste circulaire viaduct: Prototype 1.0 staat klaar. Opgebouwd uit losse lego-achtige elementen, gemaakt van gesloopt materiaal en volledig herbruikbaar. De Architect, Architectenweb , Cobouw.
 • Steeds meer architecten bekleden gebouwen met planten en bomen. Het is een wereldwijde trend. Groene gevels zijn, vindt de Australische architect Richard Hassell, voor veel stedelijke problemen een oplossing – zoals het opvangen van regenwater. En al dat groen biedt insecten en vogels een leefomgeving daar waar biodiversiteit ver te zoeken is. NRC, inlog vereist
 • Ontwerpcollectief LUST krijgt op 28 oktober tijdens de Award Show van de Dutch Design Awards de BNO Piet Zwart Prijs 2017 uitgereikt. LUST is verkozen als winnaar vanwege de voorlopers rol die de studio vervult voor een nieuwe generatie. Het bureau is overigens recent gestopt. BNO , LUST
 • Nationale Opera & Ballet, Koninklijke Mosa en Royal FloraHolland zijn de finalisten van de DDA Best Client Award. BNO

 

beeldende kunst

 • De grootschalige tentoonstelling, waarin kunst wordt gedegradeerd tot de positie van bouwsteen of grondstof, is de laatste jaren in opmars. De kunstkritiek heeft zich gevoegd naar deze trend. In plaats van de verdienste van individuele werken te beoordelen, is het accent bijna volledig komen te liggen op het kader dat hen bij elkaar houdt. Aldus Edo Dijksterhuis, n.a.v. de laatste Documenta en de Biënnale Venetië, die hevig teleurstelden. Betekent dat het einde van het curatorschap? Artslant
 • Al in het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw zijn er een aantal kunstenaars, die het belang inzien van een goede balans tussen planten, dieren, mensen en hun omgeving. Deze kunstenaars vragen met hun projecten aandacht voor ecologie en duurzaamheid. De expo Ecovention Europe, in De Domijnen in Sittard, toont het werk van meer dan 40 kunstenaars uit 13 landen, aangevuld met werken uit de collectie van De Domijnen. NRC, inlog vereist , De Domijnen
 • De eerste Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout belooft een succes te worden. In de voorverkoop zijn al 2000 kaartjes verkocht, de rondleidingen zitten bijna vol. De kloosters in de Heilige Driehoek moeten, volgens stichtingsvoorzitter Cock Gorisse, op den duur uitgroeien tot ‘een internationaal centrum van hedendaagse, religieus geïnspireerde kunst.’ Het project ontving een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma. BN – De Stem , bkkc

 

film en av

 • Gesprek met Ruud van Gessel, medeoprichter van de Mobile Movie Days – ’s werelds eerste festival geheel gewijd aan films gemaakt met mobieltjes. Hij hoopt dat het evenement uitgroeit tot informele ontmoetingsplaats voor een nieuwe generatie filmmakers die hun vak radicaal anders benaderen. “De mobiele telefoon kan een game changer worden voor de filmsector — in ieder geval een deel ervan.” Filmkrant
 • De prijswinnaars van het Filmfestival van Venetië. Holland Film Nieuws
 • Layla M. van regisseur Mijke de Jong is geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen voor de aankomende Academy Awards in de categorie Best Foreign Language Film. Layla M. werd uit 8 aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie die bestond uit afgevaardigden van verschillende Nederlandse filmbrancheverenigingen en organisaties. Filmfonds
 • Carilijne Pieters en Jesse de Vries hebben met hun docufilm Kielzog de filmaward Het Paradepaardje 2017 gewonnen. Deze werd uitgereiklt tijdens de vierde editie van het Nieuwe Filmers Festival 2017 in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. De makers ontvangen naast een award een geldprijs van 500 euro en een waardecheque van 750 euro voor de huur van filmapparatuur. Brabants Dagblad

 

letteren

 • Hans Tentije ontvangt Constantijn Huygens-prijs voor gehele oeuvre. Jan Camperstichting , De Volkskrant
 • Op 16 september vindt de 35ste Nacht van de Poëzie plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. De nachtdichters die van 20.00 tot ± 03.00 uur het stokje aan elkaar doorgeven, vertegenwoordigen samen het beste wat de hedendaagse Nederlandstalige poëzie in de brede zin te bieden heeft. Nacht van de Poëzie
 • Yves Petry was in maart 2017 vijf dagen in Tilburg. Hij was writer-in-residence tijdens het literaire festival Tilt en hij legde zijn oor in de stad te luister. Zijn indrukken vormden de basis voor een boek dat hij in opdracht van Tilt heeft geschreven. ‘Tilburgh International’ is geïnspireerd door de verengelsing van de opleidingen. Dat leidt ook in werkelijkheid op de universiteit tot discussie. Tilburg.com

 

muziek

 • De toespraak van Componist des Vaderlands Mayke Nas bij de opening van de Gaudeamus Muziekweek, 6 september jl. Over vragen als : waar componeer je, waarom componeer je, en wat er niet gebeurt als we tijd doorbrengen met nieuwe muziek. Gaudeamus
 • Een geslaagde editie van de Gaudeamus Muziekweek. Thea Derks (CP) en Joep Christenhusz (NRC) doen verslag. Cultureel Persbureau , NRC, inlog vereist

 

theater en dans

 • Het idee dat de kunst en de kunstenaars hun waarde moeten bewijzen, noemde toneelschrijver Lot Vekemans bij haar ‘Staat van het Theater’, een valkuil. Juist de kwetsbaarheid van theater is de grote kracht en de bron van creativiteit en innovatie, stelde ze, en daar moeten theatermakers trots op zijn. Ze citeerde de twee zinnen die komen na de beroemde regel van Lucebert ‘alles van waarde is weerloos’: ‘En wordt van aanraakbaarheid rijk, en aan alles gelijk.’ Nederlands Theaterfestival , Theaterkrant , De Volkskrant , Cultureel Persbureau, NRC, inlog vereist
 • Welke rol kan, moet en wil het theater spelen in onze 21e-eeuwse samenleving? Dat is de centrale vraag van Nieuwe Grond, het ‘doe- en denkplatform’ op het Nederlands Theater Festival, samengesteld door theatermaker en journalist Anoek Nuyens. Een verslag. Theaterkrant
 • In Amsterdam startte op 7 september het Nederlands Theater Festival. Rondom dit jaarlijkse ererondje van elf producties die door de jury als beste van het jaar zijn aangemerkt, speelt een keur aan andere interessante voorstellingen, aangevuld met workshops, lezingen, debatten, een expositie en – feestelijk hoogtepunt – Het Gala van het Nederlands Toneel (17/9), waarop ook de Toneelprijzen worden uitgereikt. De Volkskrant , Nederlands Theaterfestival
 • ‘Ik laat van mij geen vreemde maken’, zei schrijver Özkan Gölpinar in zijn Staat van de Theatertekst. Hij riep op te stoppen ‘met denken vanuit gestolde etnische hokjes’. Er is nu vooral nood aan teksten ‘over universele verlangens, dromen en strijd, stukken die de vraag stellen: hoe komen we ondanks onze verschillen tot een hernieuwde gemeenschappelijkheid?’ Hij sprak zijn rede uit tijdens de ‘Middag van de Toneeltekst’, georganiseerd door het Nederlands Theater Festival, De Tekstsmederij en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Theaterkrant
 • De jeugdtheatervoorstelling Joris en de drakentemmers van Het Laagland heeft de Zapp Theaterprijs 2017 gewonnen. Een kinderjury verkoos de voorstelling tot beste jeugdproductie van het afgelopen seizoen. Theaterkrant
 • Twaalf acteurs en makers, die aan het nieuwe Rotterdamse fusiegezelschap Theater Rotterdam verbonden zijn, brachten bij de officiële opening van Theater Rotterdam in de Rotterdamse Schouwburg een ‘theatrale lezing’ van Geert Maks bestseller In Europa, in regie van Johan Simons versneden tot polyfoon theatermozaïek, met speciale aandacht voor Rotterdam. De Volkskrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Ter hoogte van de fietsbrug over het Drongelens kanaal langs het Halve Zolenpad in Waalwijk is het bijna zes meter hoge ‘Wiel’ geplaatst van kunstenaar Maarten de Reus. Het kunstwerk is onderdeel van de kunstroute die het Halve Zolenpad tussen Drunen en Geertruidenberg nog aantrekkelijker moet maken. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Grasso den Ridder Architecten uit Bergen op Zoom verzorgde zowel de volledige bouwkundige architectuur, het interieurontwerp en projectmanagement bij de uitvoering. Het vernieuwde Ricoh Europe kantoor in ’s-Hertogenbosch oogt licht en open, dankzij de gezichtsbepalende transparante glasgevel van tien meter hoog en zeventien meter breed. Architectenweb
 • Sinds 2012 vliegt het Tilburgse kunstproject ‘Human Rights Tattoo’ van de Tilburgse kunstenaar Sander van Bussel de wereld over om de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens letter voor letter op 6773 mensen wereldwijd te tatoeëren. De Wall of Rights is nu t/m 6 oktober in Tilburg te zien. Brabants Dagblad
 • Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk (samen Atelier NL) maken glazen objecten van ‘wild’ zand. ‘Al sinds tweeduizend jaar wordt wereldwijd alleen zuiver wit zand gebruikt om glas te maken. Er bestaan dus geen recepten voor het werken met andere soorten zand. We moesten alles zelf uitvinden.’ Geen glaswerkplaats wilde het riskeren om ‘vervuild’ zand in hun ovens te stoppen, dus bouwden ze een kleine oven die daar wel geschikt voor is. Zuiderlucht
 • Fotografe Marleen Hoftijzer uit Breda wil tijdens een wereldreis een kijkje nemen achter zoveel mogelijk voordeuren. Ze wil weten: wat is thuis? BN – De Stem
 • De animatiefilm ‘Bullet Time’ van Frodo Kuipers uit Nieuwkuijk, geproduceerd door Merlijn Passier Productions, Nuenen, is de Nederlandse inzending voor een Oscar in de categorie Korte Animatiefilm. De film is geschreven door Rudi Brekelmans, de oprichter van Studio Nova.’Bullet Time’ is ook, samen met de zwarte misdaadkomedie ‘To Catch A Fly’ van Sanne Kortooms uit ‘s-Hertogenbosch geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Beide films werden het afgelopen jaar afgerond in nauwe samenwerking met de Tilburgse film- en animatie Studio Nova. NBF , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De Bossche filmmaker Coen Haver ontmoette tijdens een filmfestival de Amerikaanse scenarioschrijver David-Matthew Barnes. Barnes bleek gecharmeerd van Havers film Mijn Stuk Geluk. Even later had de Nederlander de productierechten van Boxcar. Het verhaal gaat over twee homoseksuele tieners die zich opsluiten in een verlaten treinstel, om echt zichzelf te kunnen zijn. Een film over identiteit, die zich afspeelt in één ruimte. Op Cinecrowd wordt er gecrowdfund voor deze productie; bkkc steunt dit project. Eindhovens Dagblad , Cinecrowd
 • Filmproducent Twinning Media uit Veghel is met de film ‘Syrië – de Zij-kant van de oorlog’ genomineerd voor een Gouden Reiger, de prijs voor de beste opdrachtfilms (corporate films, bedrijfsfilms, webfilms). De prijzen worden op 26 september uitgereikt op ‘De Avond van de Opdrachtfilm’ tijdens het Nederlands Film Festival. Brabants Dagblad
 • ‘Livestream’ is de nieuwe jeugdthriller van de Eindhovense schrijver Buddy Tegenbosch. In zijn romans spelen jongens de hoofdrol. Daarvoor heeft hij bewust gekozen. Na twee goed ontvangen romans werd schrijven zijn tweede, serieuze baan. Hij is piloot bij Lufthansa. Eindhovens Dagblad
 • Componist, gitarist en instrumentbouwer Aart Strootman uit Tilburg heeft de jaarlijkse Gaudeamus Muziekprijs gewonnen, 5000 euro voor het schrijven van een nieuw werk. Hij werd tijdens het festival, dat de afgelopen week in Utrecht plaatsvond, gekozen uit vijf genomineerden. Brabants Dagblad
 • Sopraan Ellen Valkenburg uit Waalre is de enige Brabantse op het Internationaal Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch, in het onderdeel opera/oratorium. Valkenburg deed het conservatorium in Tilburg en volgde daarna een opleiding zang aan het conservatorium in Den Haag. Ze slaagde er niet in de halve finale van de wedstrijd voor klassieke zangers te bereiken. Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Muzikant JW Roy zit 20 jaar in het vak. Op 30 september viert hij dat groots in de Effenaar met bevriende collega’s als Guus Meeuwis, Diggy Dex, Gerard van Maasakkers, Lea Kliphuis, Ruud van den Boogaard en Frank Lammers. Het ED trok alvast met de zanger en tientallen fans met een huifkar langs plekken die voor hem bepalend zijn geweest. Eindhovens Dagblad
 • MacSwordfish gaat voor echt, rauw en het live gevoel. Daarom moest de nieuwe EP Unconverted op vinyl verschijnen. Het Bredase rocktrio presenteerde de EP in Mezz. 3voor12.vpro.nl
 • Voor Lampenmakers deed toneelschrijver Marcel Osterop voor HZT uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van Philips. In anderhalf jaar tijd interviewde hij meer dan veertig (oud-)medewerkers; daaruit destilleerde hij een montagevoorstelling waarin zowel de hoogtijdagen als de moeilijke tijden, precaire kwesties en omstreden reorganisaties aan bod komen. Zuiderlucht , Theaterkrant , Omroep Brabant , De Volkskrant

Kunstonderwijs

 • Joseph Grima werd tijdens de opening van het academisch jaar verwelkomd als creative directeur van de Design Academy. Dit werd gevolgd door de aankondiging van de 3 prijswinnaars van de afgestudeerden van het voorbije jaar. Design Academy
 • Op 28 september wordt de bni prijs 2017 uitgereikt. De academies hebben hun beste studenten genomineerd en nu dingen veertien bachelor en masterstudenten mee naar de prijs. BNI Prijs
 • Het Nederlands Film Festival toont verschillende films van alumni en docenten van AKV|St.Joost. AKV St Joost
 • Er moet in het hbo meer aandacht komen voor studenten die een eigen bedrijf willen opzetten, vinden voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen en prins Constantijn, speciaal gezant van StartupDelta. Ze hebben daartoe een memorandum van overeenstemming ondertekend. Vereniging Hogescholen

Cultuureducatie en - participatie

 • Voor de eerste keer wordt volgend jaar juni ‘De kunst van het ontwerpen’ uitgereikt voor het meest innovatieve of prikkelende ontwerp van aankomende kunstvakdocenten. De prijs is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten aan een bachelor docentopleiding in de kunsten (dans, muziek, theater of beeldende kunst en vormgeving). Het kunsteducatieve ontwerp moet zijn ontworpen in dit lopend studiejaar (2017-2018). LKCA
 • Hoe kunnen de Bibliotheek op school en De Cultuur Loper elkaar versterken? Met deze vraag gingen Kunstbalie en Cubiss in gesprek met scholen, bibliotheken en cultuurmarkplaatsen.
 • Het doel? Een eerste handreiking bieden aan scholen die (binnenkort) beide in huis hebben. Waarbij De Cultuur Loper bijdraagt aan leesplezier, bijvoorbeeld door culturele activiteiten toe te voegen aan het taalonderwijs. En waarbij de Bibliotheek op school culturele activiteiten versterkt, bijvoorbeeld door deze te voorzien van een extra context aan kennis en verhalen. Cubiss
 • Het is 150 jaar geleden dat de gemeente Bergen op Zoom zelf muziekonderwijs ging verzorgen. Hoewel het muziekonderwijs nu onderdeel uitmaakt van het Centrum voor de Kunsten (CKB), wordt er uitgebreid bij dit jubileum stil gestaan. BN-De Stem
 • Het Zuidelijk Toneel en ToekomstAcademie Tilburg, onderdeel van New Dutch Connections, startten in september hun eerste samenwerking met de leermodule Kunst & Cultuur. De Module Kunst & Cultuur richt zich op de begeleiding van jonge (ex)asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 30 jaar met interesse in podiumkunst. Tilburg.com
 • De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor de inhoud, vorm en rol van het onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar. Op het gebied van mediawijsheid in het onderwijs is nog een wereld te winnen. De 5e en laatste publicatie van Cubiss is verschenen. De publicaties staan vol met praktische tips, voorbeelden en weetjes rondom mediawijsheid. Cubiss
 • Grote groepen jongeren (met een migratieachtergrond of in achterstandswijken) nemen vaak geen deel aan culturele activiteiten, ofwel alleen aan culturele activiteiten binnen hun eigen netwerken. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid en sociale tegenstellingen in stand. Om deze jongeren toch meer en breder te betrekken bij culturele activiteiten gaat hogeschool NHTV onderzoek doen naar hoe verschillende groepen jongeren een breed palet aan culturele activiteiten beleven. Nationale Onderwijsgids , NHTV
 • De RAAK stimuleringsprijs is in 2016 in het leven geroepen op initiatief van het Oogfonds, Dedicon en het Van Abbemuseum, met als doel Nederlandse musea te inspireren om specifiek programma te ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking. Museum Boijmans Van Beuningen wint de prijs dit jaar voor hun rondleiding Oren en ogen tekort. Museumvereniging
 • Als je je 15-jarige kind naar Basic Instinct laat kijken, kun je 1 jaar celstraf krijgen. Er is in Nederland een groot tekort aan opsporingsambtenaren als het gaat om geweldsdelicten, inbraak, fraude, seksueel misbruik en diefstal, maar we hebben wél ambtenaren in Nederland die als taak hebben in bioscopen te controleren of er geen 15-jarigen met hun ouders naar een film gaan die ze thuis gewoon op tv kunnen zien. Aldus Han van der Maas, hoogleraar psychologie UvA. De Volkskrant

 

Kunstbeoefening

 • De nominatie voor de Amateur Musical Awards zijn bekend. Vijf nominaties voor Brabants Muziek-Theater uit Schijndel op Amateur Musical Awards 2017. Ook uit Noord-Brabant zijn een aantal voorstellingen en spelers genomineerd. Amateur Musical Awards , Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad , BN-De Stem
 • Er wordt druk gerepeteerd in Oorlogsmuseum de Bevrijdende Vleugels in Best. Op 6 oktober gaat hier de voorstelling ‘En Toen Was het Oorlog’ van toneelgezelschap REL Entertainment in première.
 • Regisseuse Jozan van Balkom: ,,De locatie is perfect. De toeschouwers lopen eerst door het museum voordat ze in de hangar terechtkomen waar wij de voorstelling spelen. Dit draagt echt enorm bij aan de sfeer.” Eindhovens Dagblad
 • Hij kwam werkloos thuis te zitten, André Oomen, en besloot om een theaterstuk te maken. Over vastlopen op het werk. Eindhovens Dagblad
 • Paul de Vries is met zijn verhaal ‘Chocolade’ winnaar geworden van de schrijfwedstrijd Cacao aan de kade in Helmond. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Sluizen, kantoorgebouwen, parken, natuurgebieden en defensieterreinen, het zijn voorbeelden van cultureel erfgoed in Nederland die in bezit en beheer zijn bij verschillende overheidsdiensten. Deze organisaties, verenigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) hebben besloten samen te werken en ruimte te geven aan experimenten en innovaties bij het in stand houden van hun cultureel erfgoed. Cultureel Erfgoe
 • Op 12 en 13 oktober 2017 organiseert Museum Speelklok een symposium over het restaureren van klinkend erfgoed. Tijdens deze Expert Meetings gaan specialisten, conservatoren en restauratoren van onder andere het Rijksmuseum, Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de discussie aan over het behoud van dit ‘functioneel erfgoed’. Museumcontact
 • Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland organiseert deze herfst twee inspiratiedagen, met als thema: Versterk je immaterieel erfgoed. De inspiratiedagen omvatten lezingen en workshops, op 30 september in Zwolle en op 28 oktober in Tilburg. Immaterieel Erfgoed
 • Het Bredase Schilderproject BlindWalls, het Levensboek van de Expeditie Nassau uit Steenbergen en De Verschilmakers uit Boxtel zijn finalisten voor de Brabantse Erfgoedprijs. De provinciale Erfgoedprijs wordt om het jaar uitgereikt, met het doel om vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector te stimuleren. De winnaar wordt in oktober bekend gemaakt en ontvangt 10.000 euro. Omroep Brabant
 • De Heritage in Motion Awards, een competitie voor multimedia toepassingen in cultureel en natuurlijk erfgoed in Europa, heeft 12 finalisten geselecteerd. Vier daarvan zijn afkomstig uit Nederland: Het Mondriaanhuis (Tinker), The Next Rembrandt (ING), Joods Cultureel Kwartier en de samenwerking Land van Weldadigheid / Gevangenismuseum / de Ommerschans / het Kempens Landschap (be). Pretwerk , Heritage in Motion
 • Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) start een campagne om de Nederlandse kastelen op de kaart te krijgen bij Duitse en Vlaamse toeristen. Daarbij worden zo’n kleine dertig kastelen uitgelicht. NOS , Pretwerk
 • Noord-Brabant telt nog zo’n 600 kerken. Vele daarvan zijn al gesloten, krijgen of kregen een nieuwe bestemming of dreigen te worden gesloopt. Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen bracht de sinds 1800 verdwenen kerken in kaart in een boek. Brabants Dagblad
 • Mw. dr. Emilie Sitzia is benoemd tot bijzonder hoogleraar Illustratie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Fiep Westendorp Foundation. In die functie gaat ze onderzoek doen naar de relatie tussen tekst en beeld, en hoe die in de geschiedenis is veranderd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om illustraties bij Jip en Janneke, Pippi Langkous en Beertje Paddington, maar ook tekeningen in reclames. UvA
 • Fout erfgoed… Wat doe je er mee? Cultureel erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog: restaureren, omdat het tot de geschiedenis van Nederland hoort of vernietigen omdat het nog steeds voor veel mensen pijnlijke herinneringen oproept. BN – De Stem

Bibliotheken

 • Bibliotheek Eindhoven en de opvangorganisatie Neos ondertekenden een overeenkomst waarin ze afspreken samen te gaan werken. Beide organisaties willen onder meer kennis delen en samen kijken naar mogelijkheden om daklozen te activeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van taallessen om zo hun kansen op een baan te vergroten. Bibliotheekblad
 • Na bijna drie jaar heeft Schiphol weer een opvolger van de Airport Library die tot 2014 functioneerde. De geheel vernieuwde bibliotheek is geopend. Een bibliotheek met zo’n 500 boeken van bekende Nederlandse auteurs, vertaald in ruim 40 talen als literair visitekaartje voor buitenlandse toeristen. Naast literatuur is er een grote selectie aan kinderboeken en boeken op het gebied van kunst, geschiedenis, fotografie, design en de stad Amsterdam. Bibliotheekblad

#transformatie is ook…

Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van het Van Abbemuseum. Met het initiatief ‘Queering the collection’ wordt met een nieuwe blik naar kunst- en erfgoedcollecties gekeken. Waarin thema’s als inclusiviteit en diversiteit een rol krijgen. Een treffend voorbeeld van transformatie. Bron: vanabbemuseum.nl. Foto gemaakt door William van der Voort.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie