Trends & Ontwikkelingen 13 februari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen. De IPO-consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad. Het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast. Rijksoverheid.nl , IPO
 • Op 30 januari sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De leden van de fracties CDA, GroenLinks, D66, SP en PvdA maakten van de mogelijkheid gebruik om vragen en opmerkingen via de Voortouwcommissie, naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te sturen. VOB , Tweede Kamer
 • Kamerlid Peter Kwint (SP) stelt vragen aan ministers Wiebes en Van Engelshoven over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen no-time waren uitverkocht. Tweede Kamer
 • De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Rijksoverheid.nl
 • Verslag van de verkiezingsconferentie die Kunsten’92 organiseerde in het zicht van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Museumvereniging
 • Een op de drie leden van culturele verenigingen in Friesland is ouder dan 65 jaar. Hiermee kan de toekomst van deze verenigingen in het geding komen. Dat is een van de uitkomsten van de eerste ‘cultuurverenigingsmonitor’ van het Fries Sociaal Planbureau en cultuurorganisatie Keunstwurk. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim driehonderd Friese verenigingen (dans, toneel, muziek). Fries Sociaal Planbureau
 • Zes Gelderse erfgoedpartners ondertekenen een convenant waarmee zij hun intensieve samenwerking bekrachtigen. Met deze samenwerking willen zij zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft en een adequaat antwoord heeft op een veranderende vraag. De Erfgoed Alliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland. Arnhemse Koerier
 • De VNG stemt in met het nieuwe Certificeringkader 2018 2018 voor openbare bibliotheken en centra voor kunsten, muziekscholen en volksuniversiteitencentra. Na een audit krijgen voorzieningen die aan het kader voldoen een certificaat als bewijs dat de kwaliteit van de organisatie in orde is. Bibliotheken hebben behoefte aan steun voor innovatie. Ook verdient het functioneren van bibliotheken in krimpgebieden meer aandacht. Dat blijkt uit de reactie van VNG op de Midterm Review (tussenevaluatie) van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. VNG , VNG
 • Amsterdam staat voor een vraagstuk: grootschalige stadsuitbreiding. De Amsterdamse Kunstraad deed in mei vorig jaar verschillende voorstellen om via kunst en kunstenaars tot oplossingen te komen. Tijdens de Amstelconferentie praat een gezelschap van politici, ambtenaren en instellingsdirecteuren uit het culturele veld hierop door. Amsterdamse Kunstraad
 • De Amsterdamse Kunstraad is gevraagd om te adviseren over het Uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte, dat is opgesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel getiteld ‘stadscurator Amsterdam’. De kunstraad is enthousiast over het idee van een stadscuratorium, ziet kansen om de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad te vergroten en om nieuwe kunstprojecten te initiëren. Maar de raad signaleert ook knelpunten. Amsterdamse Kunstraad
 • De gemeente Amsterdam moet doorgaan met stadspromotie in het buitenland. Dat bepleiten de directeuren van culturele instellingen in Het Parool. PvdA en GroenLinks pleiten al langer voor het stoppen met stads-pr. Jan Paternotte, voormalig D66-fractievoorzitter in de gemeenteraad, pleitte in zijn nieuwe rol als Kamerlid onlangs voor een rem op subsidie voor de marketing van de stad. Het Parool , Het Parool
 • Het Werkprogramma van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor 2018 omvat 5 adviezen en activiteiten, die gekoppeld zijn aan de hoofdlijnen uit de adviesagenda 2017-2020. RRKC
 • De Arnhemse gemeenteraad nam in september 2017 de motie Nieuwe Kansen aan. De motie droeg wethouder Gerrie Elfrink op om de mogelijke inpassing van Blauwe Golven in het door de wethouder gelanceerde plan voor een Creatieve Corridor ‘maximaal te verkennen’ met ‘betrokken en deskundige partijen’. Halverwege januari 2018 kwam wethouder Gerrie Elfrink naar buiten met de conclusie dat wat hem betreft inpassing van Blauwe Golven niet wenselijk is. Behoud Blauwe Golven Arnhem
 • Dat de woningbouwopgave en verstedelijking urgente agendapunten zijn, lijdt geen twijfel meer, zo blijkt uit de ruime belangstelling van bestuurders, professionals en beleidsmakers voor het programma Stedelijke Transformatie. Voor steden met een zeer rijke historie kent deze opgave een extra dimensie. Hoe verwezenlijk je die met respect voor en met gebruik van het erfgoed? Een gesprek met wethouder Marieke Spijkerman van gemeente Kampen over stedelijke transformatie. Platform31

 

noord-brabant

 • Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen ook dit jaar een beroep doen op de impulsgelden. Daarvoor is ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Vanaf 12 maart 2018 kunnen er weer aanvragen voor subsidie impulsgelden worden ingediend. Aanvragen voor crowdfunding en kennisvouchers kunnen nu al worden ingediend. bkkc
 • Talenten zijn de motor van onze samenleving. Brabantse talenten verdienen het om bekend te zijn bij het publiek, schrijft Claudia Aarts. Ze heeft ook aandacht voor het ontwikkelprogramma TalentHub Brabant. Deze Brabantse werkwijze voor talentontwikkeling is uniek in Nederland. bkkc
 • Uitnodiging aan Provinciale Staten door bkkc – brabants kenniscentrum kunst en cultuur om Provinciale Staten te informeren over de fusie van de provinciale uitvoeringsorganisaties Kunstbalie en bkkc. Brabant.nl
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels m.b.t. Informatiebrief van Brabantstad over gezamenlijke cultuurvisie. Brabant.nl
 • Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Officiële bekendmakingen
 • Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. VAB staat voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop. Van de 72 aanvragers die tussen oktober 2017 en januari 2018 een aanvraag indienden, loopt inmiddels met 54 eigenaren een adviestraject. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Verslag van de eerste bijeenkomst die de Stichting Cultuur Eindhoven organiseerde in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen had als thema : publiek en participatie, oftewel hoe zorgen we ervoor dat cultuur iedereen blijft boeien. Cultuur Eindhoven
 • Grote kans dat het financiële cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven door het ijs zakt in de zaak die de bibliotheek bij de bestuursrechter heeft aangespannen tegen de stichting Cultuur Eindhoven. Stel dat de bibliotheek gelijk krijgt, wat dan? Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense bibliotheek is het niet eens met de korting op de subsidie die de stichting Cultuur Eindhoven toepaste. Daarom stapte directeur Albert Kivits naar de bestuursrechter. Die moet nu beslissen of de korting terecht was of niet. Eindhovens Dagblad
 • Onlangs kopte het ED ‘Muziekgebouw in de problemen’. Dat kan niet kloppen. Er had moeten staan ‘Gemeente Eindhoven in de problemen’. Dat schrijft Mick van Son. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven heeft bekend gemaakt dat Het Van der Meulen-Ansems-terrein aan de Vestdijk in Eindhoven in de verkoop gaat. Vanaf 20 februari kunnen projectontwikkelaars zich melden met plannen. Op het terrein moet in ieder geval sociale woningbouw komen en goedkopere werkplekken voor creatieve starters. Liefst moeten ook de luciferfabriek en de zustersflat bewaard blijven, vanwege het cultuurhistorisch belang. De zustersflat moet beter beschermd, vindt de Henri van Abbestichting Eindhovens Dagblad , Eindhoven , Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft nu ook officieel de procedure gestart om het Cementrum een gemeentelijk monument te maken. Het pand aan de Sint Teunislaan uit 1979 heeft volgens B en W ‘grote bouwhistorische waarde’. Brabants Dagblad
 • Het ‘vergroenen’ van de Bossche Markt dat afgelopen najaar was gepland op initiatief van de Bossche Groenen is deze maand een feit. Het kunstwerk Etude Gothique van Marinus Boezem op de hoek van de Markt en de Pensmarkt moet wijken. Het kunstwerk verdwijnt op 19 februari en na een flinke opknapbeurt geplaatst op een minder kwetsbare plaats. Brabants Dagblad
 • Ontsteltenis bij Erfgoedvereniging Heemschut: drie beeldbepalende glasmozaïeken dreigen niet terug te keren in het te renoveren stadskantoor-1 in Tilburg. De vereniging hoopt dat B en W dat alsnog heroverwegen. Drie mozaïeken blijken op een drager van asbest te zitten. Daarom willen B en W niet dat ze in het nieuwe stadskantoor nog een plekje krijgen. DEDRIE Architecten had vier mozaïeken een prominente plek toebedacht bij trappenhuizen op de begane grond. Heemschut , Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • De Bergse wethouder Arjan van der Weegen heeft de Vereniging Binnenstad (VB) uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding is de brief die VB stuurde met haar bezwaren tegen het doorbreken van de muur tussen de VVV en de Tuinzalen van het Markiezenhof. ,,We gaan niet zomaar muren slopen”, aldus de wethouder. BN – De Stem
 • Het Stijljaar, met daarin de voor Bergeijk prominente architect Gerrit Rietveld, zit er op. Jolanda Louwers kijkt samen met collega Hilde van de Ven van de gemeente Bergeijk en adviseur Simone van de Heiden terug op een geslaagd jaar. En: het jaar mag dan voorbij zijn, wat ervoor bedacht is in Bergeijk gaan gewoon door. Eindhovens Dagblad
 • In het streven om elke wijk te voorzien van een eigen kunstwerk is de gemeente Etten-Leur op zoek naar een kunstenaar die ideeën heeft voor de wijk Banakkers. De gemeente heeft twee plekken in gedachten waar dat kunstwerk geplaatst kan worden. BN – De Stem
 • Hoeveel kunstwerken bezit de gemeente Geldrop-Mierlo? Waar zijn die allemaal? En moet de gemeente ze allemaal houden? De gemeente gaat het onderzoeken.. Eindhovens Dagblad
 • De plannen voor Kasteel Gemert zijn aan omwonenden en gemeenteraadsleden gepresenteerd. In het veelomvattende plan moet het nieuwe theater dat in de huidige theaterruimte van het kasteel moet komen, cultureel centrum De Eendracht gaan vervangen. De gemeente zou die vrijkomende plek aan de Sint Annastraat dan bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor woningbouw. Het nieuwe kasteeltheater moet ruim 300 stoelen gaan tellen. Wethouder Miranda de Ruiter sprak van een ‘heel mooi totaalplan’. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het Klavier in Kaatsheuvel gaat binnenkort ’s avonds en in het weekend eerder dicht. Door de openingsuren van het gemeenschapsgebouw iets te beperken, kunnen de gebruikskosten flink omlaag. Dat heeft de gemeente Loon op Zand bekend gemaakt. Brabants Dagblad
 • Na een zoektocht van vele jaren is er in Nuenen een plek gevonden voor een kunstwerk van Hugo Brouwer uit het gesloopte kantoor van de Rabobank in Eindhoven. Het reliëf van 2,60 bij 6 meter krijgt een plek bij het koetshuis bij de gemeentevilla aan de Jan van Schijnveltlaan. Het Nuenense college van B en W heeft dat besloten ondanks negatieve adviezen, onder andere van de monumentencommissie. Eindhovens Dagblad
 • Bioscoopondernemer Carlo Lambregts hoopt na de zomervakantie van dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat in Roosendaal. Bewoners zijn bezorgd en wethouder van Roosendaal Lok zegt die zorgen van de omwonenden wel te delen, maar formeel nog niks van de plannen te weten. BN – De Stem
 • Sint-Michielsgestel wil het komende half jaar plannen maken voor de leegstaande Blauwe Scholk en de oude parochiële bibliotheek (Grienselhof). Monumentale delen blijven behouden, maar woningbouw lonkt. De Grienselhof in Den Dungen moest een creatieve broedplaats worden, voor de Blauwe Scholk nabij Boer Goossens kwamen ook allerlei plannen voorbij met horeca, zorg en bedrijven. Brabants Dagblad
 • Alle verenigingen en organisaties die eerder een plaats kregen in de plannen voor het nieuw te bouwen dorpshuis in Son, zijn écht zeker van hun nieuwe stek. Dat bevestigde de wethouder van Son en Breugel. De gemeenteraad stemde over een voorstel hoe de gemeente verder moet met De raad stemde donderdag over een voorstel hoe de gemeente verder moet met het dorpshuisplan na het gebrek aan draagvlak voor het ontwerp van architectenbureau RAU. De gemeente gaat nu via een bijeenkomst nog eens om tafel met alle betrokkenen voor er een nieuw ontwerp komt. Eindhovens Dagblad
 • Na 15 jaar praten is de kogel door de kerk. Waalwijk krijgt een nieuw schoenenmuseum in het centrum van de stad. Ook al stemde de oppositie tégen het plan. Niet dat de oppositie tegen een nieuw museum is. De partijen vinden het alleen te vroeg voor een ja-stem. Het plan is financieel niet goed onderbouwd. Volgens de wethouder is die huiver ongegrond. Brabants Dagblad
 • De Waalwijkse gemeenteraad gaat akkoord met de bouw van een nieuwe bouwhal voor vijf culturele verenigingen in Waalwijk. De verenigingen betalen geen huur. Wel steken ze geld in de inrichting. De hal wordt kaal opgeleverd. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • De sector Leisure profiteert flink van de gunstige economische omstandigheden. De consument heeft meer te besteden en het bezoek aan bijvoorbeeld musea, bioscopen en dierentuinen zit in de lift. De economische omstandigheden spreken in het voordeel van de sector. Aldus een rapportage van Insights ABN AMRO. ABN-AMRO
 • De recreatiesector is volop aan het veranderen. Sommige veranderingen verlopen geleidelijk; andere, met name komend vanuit de technologiesector, overvallen de sector. Pretwerk zet de tien trends in de recreatiesector op een rij. Pretwerk
 • Internationaal samenwerken wordt steeds belangrijker in kunst en cultuur. Maar het is wel een vak apart. DutchCulture geeft de komende periode gastcolleges over het internationaal cultuurbeleid van Nederland, de noodzaak van culturele diplomatie voor de EU, grootschalige culturele programma’s en de dagelijkse praktijk van intercultureel samenwerken. De colleges zijn alleen toegankelijk voor studenten van de opleiding. DutchCulture
 • Het jaarlijkse onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2017’ is in opdracht van de Auteursbond, de BNO, DuPho, Kunstenbond DAMD, NVJ, NVF en door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright uitgevoerd door onderzoeksbureau Pyrrhula. De resultaten zijn 1 februari door Henk Vinken van Pyrrhula bekendgemaakt tijdens een hoorzitting in Nieuwspoort. Aan het onderzoek namen 875 freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen, illustratoren en ontwerpers deel.
 • Het belastbaar inkomen is iets toegenomen, maar het gemiddelde jaarinkomen blijft laag. BNO
 • In de loop der jaren is het traditionele concept van de modeweek onderhevig geweest aan veranderingen. Ontwerpers stapten over op direct-to-consumer, combineerden hun vrouwen-en mannencollectis in één show, produceerden catwalkfilms of verhuisden naar een ander mode-metropool. Met al deze veranderingen en het snel ontwikkelende medialandschap in het achterhoofd, heeft het Counsil of Fashion Designers of America (CFDA) samen met Launchmetrics aan een onderzoek gewerkt naar de waarde en relevantie van catwalkshows in het huidige modelandschap. Fashion United
 • De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland. BKNL is benieuwd wat de richtlijn, een jaar geleden gelanceerd, oplevert in de praktijk; vandaar een enquête uitgezet naar kunstenaars en musea en presentatie instellingen. BKNL
 • Net zoals in andere sectoren is goed werkgeverschap voor buitenschoolse cultuureducatie van belang. Er zijn mensen in loondienst, maar er wordt ook gewerkt met zzp’ers en met vrijwilligers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap in deze sector? Kunstbalie
 • Het is financieel niet haalbaar om een dependance van het Rijksmuseum te openen in Oost-Groningen. Het openen van een dependance van bijvoorbeeld het Rijks- of Stedelijk Museum had meer publiek naar de regio moeten trekken en meer werkgelegenheid moeten realiseren. Daarnaast ambieert Oost-Groningen de exploitatie van een kunsthal en wil het Rijksmuseum alleen zaken doen met een museum. Dagblad van het Noorden
 • Nadat veel kunstinitiatieven besloten dit jaar niet mee te doen aan Art Rotterdam-Intersections, heeft een zevental instellingen uit het hele land de handen ineengeslagen voor de Not For Profit Art Party. Wat willen ze ermee bereiken? Metropolis M , NRC, inlog vereist
 • Het Eindhovense bedrijf Inspidere, dat textiel vervaardigt uit mest, is winnaar van de Nederlandse editie van Chivas Venture 2018, een internationale competitie voor sociale ondernemingen geïnitieerd door whiskymerk Chivas Regal. Hiermee heeft Inspidere een plek in de wereldwijde finale, waarin 27 finalisten uit heel de wereld strijden om een investering van een miljoen dollar.
 • De jury koos unaniem voor Inspidere van Jalila Essaïdi. Eindhovens Dagblad
 • Op 22 januari vond in Amsterdam een debat plaats over de toekomst van de media in het licht van de digitale revolutie. Georganiseerd door DirectorsNL Academy, het kersverse forum van DirectorsNL, het samenwerkingsverband van DDG en VEVAM. Wat wordt de toekomstige rol van de Publieke Omroep en wat zijn de kansen voor makers in deze tijden van digitalisering waren twee van de thema’s. Meest gebruikte woorden van deze avond waren Netflix, kwaliteitscontent en relatie met publiek. Een verslag. Dutch Directors Guild
 • Documentairemaker Joost Seelen is coach tijdens de DocCampus op het aanstaande Euregion Film Festival, 22 tot en met 25 maart, Schunck in Heerlen. Een gesprek over het maken van documentaires en enige tips ter voorbereiding van zijn workshop. Cinesud
 • De Doc Industry Day op het DOC Feed festival in Eindhoven op vrijdag 23 februari heeft als thema Over de Grens. Waar krijg je mee te maken als je internationaal gaat werken? DOCfeed
 • KLIK Amsterdam Animation Festival heeft een nieuwe artistiek leider. Aneta Ozorek (1979) treedt in de voetsporen van Yvonne van Ulden, die negen jaar aan het roer stond. Met de Poolse festivalcurator, illustrator en expert in filmeducatie hoopt het festival de vleugels verder internationaal uit te slaan. Filmkrant
 • Het moederbedrijf van filmdistributeur Cinemien, Impact Cinema, is met Aka Agency een nieuw vertoningsplatform gestart. Het is de bedoeling dat onder de Aka-vlag de films van distributeur Lumière in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht. Ook gaat Aka Agency de vod-activiteiten van Cinemien uitbreiden. Holland Film Nieuws
 • Bioscoop Vue in ’s-Hertogenbosch sluit op 18 februari voor een forse verbouwing. Daarmee heeft de stad in maart een maand lang maar één bioscoop over: de Verkadefabriek. In 2016 ging de filmzaal van Theater aan de Parade namelijk definitief dicht vanwege de vondst van asbest. Betere tijden lonken wel: naast de verbouwde Vue-bioscoop bouwt Kinepolis momenteel ook een splinternieuwe bios in het Paleiskwartier. Brabants Dagblad
 • Jongeren beoordelen fysieke overtredingen ernstiger dan online varianten van hetzelfde vergrijp. Zo keurt 81 procent het af om een dvd uit een winkel te stelen. Als het gaat om illegaal downloaden, beschouwt slechts 6 procent dit als verkeerd. Dat blijkt uit het onderzoek Safer Internet Day 2018: Cybercrime. Entertainment Business , Algemeen Dagblad
 • Van tijd tot tijd ontvangt het Nederlands Uitgeversverbond ( NUV ) berichten van illegaal aanbod van boeken op Docplayer.nl. Daarover heeft de organisatie contact gehad met Stichting BREIN. Docplayer.nl is een internationaal opererende website die door middel van een robot pdf’s en officebestanden van andere websites bijeen ‘schraapt’. Het aanbod op Docplayer.nl is deels illegaal. NUV
 • De verschijning van Boekblad Magazine is (voorlopig) even uitgesteld. Pubmedia, de uitgever van onder meer Boekblad, zit in de problemen omdat zij de freelancers niet meer kan betalen. Dat bevestigen enkele bronnen rond het blad. tzum
 • Dertig Engelse uitgevers willen de Man Booker Prize prijs voorbehouden voor auteurs uit Groot-Brittannië, Ierland en de landen van het Gemenebest. Amerikaanse schrijvers worden dan weer uitgesloten. De Amerikaanse National Book Foundation heeft een vijfde National Book Award in het leven geroepen, één voor vertaalde fictie- en nonfictionwerken die in de VS worden uitgegeven. The Guardian , The Book Seller
 • Een violist die bij de Londense Royal Opera meespeelde in een opera van Richard Wagner heeft het gezelschap aangeklaagd wegens opgelopen gehoorschade. Tijdens Die Walküre werden decibels gemeten ver boven de toegestane 80 decibels, met een piek van 137db. De kopersectie zit gewoonlijk net achter de strijkers, en haalde tijdens Die Walküre het geluidsniveau van een straaljager. Sinds de uitvoeringen 6 jaar geleden is de violist niet meer in staat in orkesten te spelen. De violist eist een schadeloosstelling van ruim € 800.000. De Londense rechter doet volgende week uitspraak. The Strad
 • In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken. Dat is meer dan in het voormalige recordjaar 2009 en een toename van 3 procent ten opzichte van 2015. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. “Voor musici, schrijvers en zelfs televisiemakers is het moeilijker geworden om langs andere wegen hun brood te verdienen. Optreden is dan een van de weinige manieren om nog serieuze inkomsten te verwerven.”, zegt Nachoem Wijnberg, econoom, UvA. CBS , Trouw
 • Poppodia in Enschede en Hengelo, Atak en Metropool, zouden na jaren van voorbereiding met ingang van 1 januari 2018 samengaan, maar halverwege december bleek uit accountantsonderzoek dat er een liquiditeitsprobleem was, en een negatief eigen vermogen van 200.000 euro. Directie en bestuur van Metropool hadden niet genoeg vertrouwen meer in de samenwerking en zegden die op. De gemeente Enschede zegde daarop de subsidie op. NRC , inlog vereist
 • Hoe Paradiso – of clubs en poppodia in het algemeen – digitaler en efficiënter kunnen worden, hun data kunnen blijven gebruiken en concurrentie ver achter zich kunnen laten. ddmca
 • Poppodium 013 in Tilburg wist het afgelopen jaar een recordaantal bezoekers te verwelkomen. Maar liefst 310.000 muziekliefhebbers wisten afgelopen jaar de weg te vinden naar het Tilburgse poppodium voor shows van klinkende namen als Lorde, Ayreon en Alt-J. Ook wist 013 een IJzeren Podiumdier te verzilveren voor haar aandeel in hiphopfestival WOO HAH! Poppodium 013
 • Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom heeft wederom een goed jaar achter rug. Zijn in 2016 voor het eerst in de historie zwarte cijfers geschreven, ook in 2017 eindigde de poptempel in de plus. Gebouw-T is doende met het opzetten van een jongerenplatform cq jongerenontwikkelingstraject. Jongeren van 16 tot en met 27 jaar krijgen in dat project twee jaar de gelegenheid om mee te lopen/draaien bij het poppodium door onder meer zelf evenementen te organiseren. BN – De Stem
 • De hang naar comfort tijdens festivals neemt toe en de markt blijft groeien. Wat kunnen we de komende jaren verwachten op het gebied van tijdelijke accommodaties? Verschillende aanbieders van tijdelijke accommodaties op festivals vertellen over de stand van zaken in de branche. Entertainment Business
 • Het Friese festival Welcome to the Village werd bij de Nationale Evenementenprijzen uitgeroepen tot meest innovatieve festival van Nederland. ‘De organisatie zoekt naar een herdefinitie van het begrip festival door co-creatie en innovatie’ staat in het juryrapport. Suzanne Keurntjes ging op onderzoek uit. LKCA. LKCA
 • Het Peteyfest in Lierop gaat van een tweedaags festival terug naar één dag. Tevens wordt het hoofdpodium geschrapt en richt de organisatie zich op meerdere, kleine podia op het festivalterrein. Eindhovens Dagblad
 • Voor en door vrije geesten, was de gedachte toen het internet nog in de kinderschoenen stond. Muzikanten zouden zonder tussenkomst van studio’s of platenbazen hun werk kunnen uploaden en verspreiden. Inmiddels liggen de verhoudingen anders, laat Jonathan Taplin zien in zijn boek Move Fast and Break Things. How Facebook, Google, and Amazon have cornered culture and what it means for all of us. Internetplatforms worden steenrijk, terwijl musici naar hun inkomsten kunnen fluiten. Hij was vorige week in Amsterdam voor een lezing bij het John Adams Institute. De lezing is terug te zien. NRC , inlog vereist , Pakhuis de Zwijger
 • Temidden van de groeiende kritiek dat de grote techbedrijven te veel macht krijgen, presenteerden drie ervan – Alphabet, Apple en Amazon – hun kwartaalcijfers. De omzetten stegen weer fors. De Volkskrant
 • ’Hedendaagse musical, een nieuwe traditie onder schrijvers?’ Het derde artikel van Fleur Jansen over de positie van de toneelschrijver. Cultureel persbureau
 • De Verenigde Podiumkunstenfestivals start dit jaar met het project ‘Geef een toegift’, waarin het publiek wordt opgeroepen een extra entreekaartje te kopen voor iemand met minder financiële middelen. Op die manier hopen de festivals de podiumkunsten toegankelijker te maken, zetten ze in op inclusiviteit en diversiteit en onderstrepen ze hun verbindende kracht. Podiumkunstenfestivals , Theaterkrant
 • Een van de grootste bijeenkomsten voor circusprofessionals, georganiseerd door het Europese netwerk Circostrada, Fresh Circus slaat van 13 tot 15 maart zijn tenten op in Théâtre National tijdens Festival UP in Brussel. Circostrada , Circusweb
 • Ben jij een gepassioneerd danser, muzikant, beeldend kunstenaar, acteur, filmer, vlogger, zanger, fotograaf? En wil je dat aan de rest van Nederland laten zien? Doe dan mee met de campagne iktoon in juni 2018. Ter voorbereiding en inspiratie organiseert Kunstbalie op 17 maart samen met iktoon een inspiratiebijeenkomst met gratis workshop online communicatie en social media. Kunstbalie

Cultuurmarketing

 • Op 2 maart 2018 vindt Arts Marketing Europe plaats in Amsterdam. Dit is een internationale conferentie met diverse Europese sprekers van toonaangevende organisaties in de culturele sector om marketeers uit de culturele sector te inspireren en motiveren. Cultuurmarketing , Arts Marketing Europe
 • “Begrijp hoe jongeren kunst en cultuur ervaren.”. Gesprek met Stefan van Lent, Hoofd Marketing en Business Development Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Cultuurmarketing
 • Hoe leer je je publiek kennen en hoe gebruik je deze kennis in jouw dagelijkse werkzaamheden en langetermijnstrategie? Anna Elffers, specialist in publieksonderzoek, beantwoordt vragen over publieksonderzoek specifiek voor de culturele sector. Cultuurmarketing
 • ‘De Grote Kunstshow is voor mensen die het leuk vinden om kunst in een andere context te zien dan in het museum’ Kunst in het theater, dat is heel wat anders dan in het museum. De Grote Kunstshow stelt dit keer Joep van Lieshout centraal. Organisator Johan Idema over zijn show op Art Rotterdam. De Volkskrant
 • Van 9 t/m 15 april 2018 vindt de vierde Nationale Museumweek plaats met als thema: ‘Ontdek samen ons echte goud, dichterbij dan je denkt!’ Met dit jaar als doel: een nieuw publiek verbinden aan musea. Door specifieke activiteiten voor diverse doelgroepen te organiseren, laten ruim 400 musea zien dat hun uiteenlopende collecties voor élke Nederlander interessant en relevant kan zijn. Museumvereniging
 • “Facebook was built to bring people closer together and build relationships. One of the ways we do this is by connecting people to meaningful posts from their friends and family in News Feed. Over the next few months, we’ll be making updates to ranking so people have more opportunities to interact with the people they care about.” War betekent dit voor de dance-industrie? ddmca
 • Er zijn het afgelopen jaar meer toegangsbewijzen voor de podiumkunsten met een Podium Cadeaukaart aangeschaft dan het jaar daarvoor. In 2017 rekenden cultuurbezoekers voor ruim € 6 miljoen aan toegangsbewijzen met de Podium Cadeaukaart af. Podium Cadeaukaart wordt uitgegeven door Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC). sptc

Financiering

 • De Open Oproep Salone del Mobile 2018 is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om ontwerpstudio’s in staat te stellen zich te presenteren tijdens de beursweek in Milaan. Adviseurs Marleen Engbersen en Nadine Sterk maakten uit 47 voorstellen een selectie. De 11 geselecteerde voorstellen bieden kwaliteit en diversiteit, waarmee is voldaan aan de opzet om uiteenlopend Nederlands talent te tonen in een internationale context. Tot de gehonoreerde ontwerpstudio’s behoren: Jelle Mastenbroek en Daniel de Bruin, Alissa + Nienke, Dutch Invertuals B.V. , Tijs Gilde Design Studio, VANTOT VOF. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In 2017 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de Voucherprocedure voor presentaties in het buitenland 67 voorstellen ondersteund van de in totaal 103 binnengekomen aanvragen. Vanwege de verkorte procedure heeft het fonds sneller en directer op het werkveld kunnen inspelen en veel ontwerpers (mede) in staat gesteld om in te gaan op een buitenlandse uitnodiging. Tegelijkertijd hebben de verstrekte vouchers bijgedragen aan het versterken van de internationale positionering, het vergroten van het werkgebied en de zichtbaarheid van de Nederlandse Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 13 t/m 16 februari organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een reeks van vier meet-ups rondom de open oproepen gericht op Rusland, Turkije, Egypte en Marokko. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Non-Fictie Transmediaregeling is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds om nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling te stimuleren. De fondsen willen met deze regeling projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en e-cultuur samenkomen. Eerstvolgende deadline 13 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Bij de Nederlandse architectuurcentra heersen onvrede en zorgen over de subsidies die ze krijgen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het fonds heeft dit jaar veel minder aanvragen voor ondersteuning van hun programma’s gehonoreerd, waardoor enkele organisaties in de problemen zijn gekomen. Verschillende centra kunnen zich niet vinden in de argumenten die het Stimuleringsfonds aanvoert om geen subsidie te verlenen. Ook maken de instellingen zich ongerust over de financiële waardering vanuit het Rijk voor hun vakgebied. Arcam, Platform GRAS en CAST (Tilburg) hebben procedureel bezwaar ingediend bij het Stimuleringsfonds over de verstrekking van subsidies dit jaar. Architectenweb
 • Aan de oproep van het Mondriaan Fonds om een plan in te dienen voor de Nederlandse inzending van de 58ste editie van de Biënnale van Venetië in 2019 is ruimschoots gehoor gegeven. Het fonds ontving zeventig plannen: zestien ingediend door kunstenaars met curatoren en 54 door curatoren met kunstenaars. Twee derde van de voorgestelde presentaties betreft solopresentaties. Opvallend veel freelance curatoren hebben een plan ingediend. Mondriaan Fonds
 • De matchingsbijdrage mainstream film van het Filmfonds is er ter realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die voor minimaal 70% gefinancierd is en met een reguliere bijdrage voor realisering, Telescoop en/of de Film Production Incentive tot stand komt. Deadline is 6 maart. Filmfonds
 • Het ‘Phares du Nord’-jaar is begonnen. Meer dan 100 auteurs zullen zich dit jaar presenteren op zo’n twintig literaire festivals door heel Frankrijk. Met deze intensieve campagne wordt de literatuur uit Nederland en Vlaanderen gepresenteerd in Frankrijk – de tweede boekenmarkt in Europa en de vijfde boekenmarkt ter wereld. De campagne ‘Les Phares du Nord’ wordt georganiseerd door het Nederlands Letterenfonds (Amsterdam) en Flanders Literature (Antwerpen). Letterenfonds
 • Met de oproep Steun voor Trainingsinitiatieven (EACEA 09-2018) ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van vaardigheden en netwerkcapaciteiten van audiovisuele professionals. De focus ligt op het opbouwen van nieuwe capaciteit en expertise, het uitwisselen van kennis, verspreiden van best practices, vergemakkelijken van toegang tot internationale markten, ontwikkelen van nieuwe business modellen en het versterken van internationale samenwerking tussen professionals. Deadline 26 april. Creative Europe Desk
 • Het jaaroverzicht 2017 van het Fonds Cultuurfinanciering biedt 7 mooie voorbeelden van cultuurleningen ter inspiratie. Cultuur + Ondernemen
 • De Provincie Limburg werkt aan een wijziging van de Nadere Subsidieregels Film (in de volksmond: Limburg Film Fonds). Na twee jaar is de regeling grondig geëvalueerd in samenspraak met onder andere CineSud en de Provinciale Adviescommissie Film (PAF) en worden er enkele grondige wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Cinesud
 • Het Anne Faber Stipendium ondersteunt nieuwe zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun leiderschap. Het stipendium ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden Anne Faber bedraagt een toelage van €15.000 voor scholing, netwerkvorming en een bijdrage in het levensonderhoud. Het Anne Faber stipendium wordt vanaf 2018 jaarlijks uitgereikt aan één talentvolle zakelijk leider. Tot en met 28 maart a.s. kunnen deelnemers zich
  inschrijven, de uitreiking van het stipendium vindt plaats op 22 mei a.s. tijdens SPRING festival. Het Huis Utrecht
 • De 65 miljoen euro die Joop van den Ende de laatste jaren via zijn Foundation aan goede doelen schonk, zou vooral naar bedrijven zijn gegaan waar hijzelf, familie of zakenpartners bij betrokken waren. Sjoemelpraktijken? „Totale onzin.”, zegt Van den Ende. Wat zegt deze casus eigenlijk over de houding van pers en publiek, maar ook van de overheid (fiscus) tegenover rijkdom en filantropen? Eén ding is duidelijk: Nederland heeft een complexe verhouding met (groot)gevers. NRC , inlog vereist , De Dikke Blauwe , Mediacourant
 • Stichting De Kneep uit Boxmeer wil op alle mogelijke manieren uitdragen hoe boeiend en leuk taal kan zijn. Niet alleen de traditionele taaluitingen (proza en poëzie) maar zeker ook de nieuwe taaluitingen (spoken word, poetry slam, rap). De stichting organiseert in maart een taalfestival gericht op alle regionale taalmakers en alle taalliefhebbers. Om het festival tot een succes te maken zijn ze een crowdfunding gestart. bkkc

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architecten spelen in het Nederlandse maatschappelijk en politieke debat nagenoeg geen rol van betekenis. Het project Brieven aan de Burgemeester daagt ontwerpers uit zich (weer) publiekelijk uit te spreken en toont op deze manier, zoals Het Nieuwe Instituut stelt, de ethische en politieke dimensies van de rol van de architect. ArchiNed
 • Wat is de meerwaarde van architectuur? Lastige vraag, volgens Joost Ector. Toch zou het fijn zijn als we wat meer grip op architectonische kwaliteit zouden kunnen krijgen. Het zou ons leven als architecten namelijk veel makkelijker kunnen maken, schrijft hij in zijn blog. Architectenweb
 • In zijn blog reageerde Harm Tilman op het pleidooi van Friso de Zeeuw voor rijtjeswoningen. Ook dat leverde weer een stroom aan reacties op. Architecten en ontwikkelaars zijn belangrijke spelers in het oplossen van de enorme woningbouwopgave. De essentiële vraag blijft: hoe willen we wonen? De Architect
 • Als start van de Week van de Circulaire economie zijn op 15 januari de vijf transitieagenda’s door de voorzitters gepresenteerd aan de opstellende partners van het Grondstoffenakkoord. Locatie was de Fokker Terminal in Den Haag. De nationale branches voor houten(NBVT), metalen (VMRG) en kunststof gevels (VKG) hebben gezamenlijk een ambitieus plan ingediend bij het transitieteam Bouw. De Architect
 • ‘Ik krijg signalen dat bouwbedrijven die in de crisis vanuit noodzaak gesnuffeld hebben aan herbestemming zich nu weer vol richten op nieuwbouw. Niet onlogisch als dat het eigene, het DNA, is van je bedrijf en het doen van herbestemmingsprojecten misschien lastiger was dan gedacht. Voor transformatie en herbestemming is dus simpelweg minder capaciteit beschikbaar. Dat is zorgelijk en het brengt de zo gewenste circulaire economie niet dichterbij’. Gerben van Dijk, voorzitter Herbestemmingsteam. Cobouw
 • Een samenwerkingsverband met onder andere architectenbureau TANK en brouwerij ’t IJ mag een nieuwe invulling geven aan de drie beeldbepalende silo’s op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het team heeft de bijbehorende selectie gewonnen. Het plan De Drie Koningen bestaat uit een divers programma. In de silo’s komen een kinderspeelvoorziening, een wellnessfaciliteit, een evenementenruimte en een eenkamerhotel, een foodlab, een brouwcafé, horeca, kantoorruimtes en drie openbare dakterrassen. De silo’s zijn overblijfselen van de voormalige Rioolwaterzuivering Oost. Architectenweb
 • Het zijn tijden om keuzes voor de toekomst te maken” volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ries van der Wouden, hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, doelt daarmee op het omgevingsbeleid dat een nieuw wettelijk kader krijgt: de Omgevingswet (anno 2021). In een recente publicatie stelt van der Wouden dat het omgevingsbeleid op een tweesprong staat: ‘Business as usual’ of ruimte maken voor nieuwe thema’s en strategieën; kiezen voor een technocratische of een maatschappelijke oriëntatie? Gebiedsontwikkeling.nu
 • Design weet steeds beter een plek te veroveren in de museumwereld. Een inventarisatie over de stand en status. BNO
 • Designbeurs Object in Rotterdam toont het werk van een nieuwe generatie ontwerpers. Directeur Anne van der Zwaag: “Omdat de economie weer bloeit, investeren mensen in kwalitatief design in plaats van in goedkoop en in kwantiteit. Dat leidt tot optimisme bij de ontwerpers en dat zie je hier terug.” Trouw , De Architect
 • Een reactie tegen de “non-realiteit” van digitale technologieën zorgt, volgens modeontwerper Jonathan Anderson, voor een toenemende belangstelling voor het ambacht. Daarom heeft hij de jaarlijkse Loewe Craft Prize in het leven geroepen. De tweede editie van de wedstrijd trok meer dan 1.900 inzendingen, uit 75 landen. Daaruit zijn 30 finalisten geselecteerd. Dezeen
 • De journalistiek staat voor grote veranderingen – en uitdagingen. Vloggers en bloggers zijn niet meer weg te denken nieuwsbronnen. Traditionele nieuwsmedia staan daardoor onder druk. Vanwege deze druk zijn kranten en televsie aan het experimenteren met virtual reality en visuele presentatievormen als infographics en data-visualisaties. Tegelijkertijd staat de betrouwbaarheid van nieuws onder druk door ‘fake news’ via sociale media als Twitter en Facebook. Welke rol spelen ontwerpers in dit veranderende medialandschap? Pakhuis de Zwijger
 • State of Fashion 2018 is in de kern een tentoonstelling, samengesteld door curator José Teunissen. Met het centrale thema searching for the new luxury onderzoekt zij samen met ontwerpers en pioniers hoe we verbeeldings-, verleidings- en innovatiekracht in kunnen inzetten om de mode-industrie duurzamer en inclusiever te maken. De mode- en textielindustrie is zeer vervuilend. Het huidige systeem van luxe modemerken, ‘fast fashion’ ketens en snelle opeenvolgingen van collecties is daar debet aan. State of fashion vindt deze zomer plaats in Arnhem. State of Fashion
 • Duurzame kleding is een heel complex product. Je hebt te maken met vervoer, bewerking van de stof en met mensenrechten. Over de prijs van fast fashion. NEMO Kennislink

 

beeldende kunst

 • Domeniek Ruyters over kunstbeurs ART Rotterdam 2018. Metropolis M
 • Stijn Huijts mocht dit jaar voor de tweede keer een presentatie, tijdens Art Rotterdam, verzorgen van de jonge kunstenaars die dit jaar een Werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds ontvingen. Huijts schrijft in de catalogus dat hij in veel gevallen de kunstenaars moest ‘”afremmen” als de plannen te woest of te omvangrijk dreigden te worden.’ Dat is jammer, meent Manus Groeoen. De commerciële beurs aan de andere kant van de Van Nelle fabriek kan wel een woest en fris tegengewicht gebruiken. Metropolis M
 • In gesprek met twee jonge curatoren die leiding geven aan twee kleine kunstinstellingen: Zippora Elders van Kunstfort Vijfhuizen en Heske ten Cate van Nest in Den Haag. Over de toestand van de kunst in Nederland en hoe daar als tentoonstellingsmaker op in te spelen. Metropolis M
 • De vraag die centraal staat in de tijdelijke verwijdering van een negentiende-eeuws schilderij uit een zaal in de Manchester Art Gallery : wat zijn de risico’s als culturele programmering een activistische mantel aanneemt? Frieze
 • Macht als kunst. Jonas Staal promoveerde op 25 januari 2018 aan de Universiteit van Leiden en onderzocht propaganda in beeld, film en games. Zijn promotie is onderdeel van het NWO-programma Promoveren in de kunsten. Een gesprek. NEMO Kennislink , Universiteit van Leiden
 • Onomatopee in Eindhoven nodigde kunstenaars uit die graag ontmoetingen uitlokken. We Are The Market! heet het langlopende project, dat uit negentien performances bestaat. Het gaat, zo maakt een manifest duidelijk, om de macht van de consument. De Volkskrant, inlog vereist
 • Bij een phantom limb, of fantoompijn, registreren de hersenen een gevoel of pijnsensatie die er niet is. In tentoonstelling ‘Phantom Limb, art beyond Escher, in het Fries Museum, nemen tien hedendaagse kunstenaars de toeschouwer mee naar een wereld waarin niets is wat het lijkt. Hun kunstwerken spelen met contrast, licht, orde, perspectief, oneindigheid en ruimtelijkheid. ‘Dat wat onomstotelijk ‘waar’ is wordt niet ontvlucht, maar ter discussie gesteld in de vorm van kunstwerken die de bezoeker op een soepele manier dwingen om hun eigen waarheid te herzien’ Mister Motley
 • Marlene Dumas is de belangrijkste kunstenaar van Nederland, gevolgd door Steve McQueen en Rineke Dijkstra. Dat blijkt uit een lijst die de kunstkenners Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen en kunstcriticus Hans den Hartog Jager presenteerden op Art Rotterdam. Het Parool
 • Kunstenaar Masha Ru is de nieuwe Artist in Residence bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW). Zij gaat zich verdiepen in een bijzondere eetgewoonte: het eten van aarde, kalk en klei. Akademie van Kunsten

 

film en av

 • De gerenommeerde documentairemaker en filmkenner Mark Cousins behandelt de geschiedenis van het kijken in zijn erudiete boek The Story of Looking. NRC , inlog vereist
 • Producent Marc Bary van IJswater Films moest zich wel even achter de oren krabben toen hij hoorde wat het thema voor de nieuwe serie Telefilms zou worden. ‘Romcom? Daar zijn er toch al een heleboel van?’ Bary vermoedt dat de populariteit van het genre een rol heeft gespeeld bij de themakeuze van de NPO. Nederlandse romcoms bezetten al tijden een flink deel van de bioscoopladder en worden later op tv uitgezonden. Het publiek komt er nog altijd massaal op af. VPRO Cinema
 • Van 22 t/m 25 februari vindt het documentaire festival DOCfeed plaats in Eindhoven. DOCfeed
 • Van 22 tot 25 maart organiseert CineSud i.s.m. Filmhuis De Spiegel voor de derde keer het Euregion Film Festival. Voor deze derde editie wordt teruggekeerd naar de roots; de grensregio Nederland – België – Duitsland en de unieke positie die Limburg daarin inneemt. De blik is specifiek gericht op Heerlen, door op de openingsavond 22 maart bijvoorbeeld de mijn-film Barbara en de in Heerlen opgenomen Stille Storm van regionaal talent Guido Coppis te vertonen. De officiële selectie is bekend. Cinesud
 • Niet-westerse sciencefiction was het onderwerp van Other Futures, een festival in Amsterdam, met muziek, voordrachten en lezingen, mediakunst en films. Wat doen filmmakers uit Afrika, Latijns Amerika en Azië met die van oorsprong westerse cultuuruiting, sciencefiction? Is niet-westerse sciencefiction een vorm van cultureel kolonialisme of biedt het een frisse en verrassende blik op SF-clichés? In de bioscoop
 • Het thema van het Imagine filmfestival dit jaar is: fantastische verhalen van vroeger tot nu. Ook de eerste films, alle shorts en de eerste drie programmaonderdelen zijn bekend. Het thema-programma weerspiegelt de diverse vertelvormen die eigen zijn aan de fantastische film. Van fantastische verhalen die teruggaan op eeuwenoude mythes tot futuristische fictie die zich afspeelt in een verre toekomst. Imagine film festival
 • Op 14 april 2018 vindt de tweede editie van het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF) plaats in filmtheater Cinecitta in Tilburg. Met een dag vol films en sprekers wil de festivalorganisatie licht werpen op hoe architectuur en stedebouw vanuit een sociale missie vorm kunnen krijgen en gehoor kunnen geven aan maatschappelijke uitdagingen. Architectenweb

 

letteren

 • Bundels zijn dus de meest poëtische van alle niveaus van poëzie, en tegelijkertijd de minst gelezen. Maar wat zijn het? Wanneer is iets een ‘poëziebundel’? Marc van Oostendorp vraagt zich dit af n.a.v. de recent verschenen uitgave ‘Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw’. Neerlandistiek
 • Een nieuwe biografie over dichter/kunstenaar Lucebert onthult dat de jonge Lucebert als een blok voor de ideologie van de nazi’s, inclusief Jodenhaat, viel. Reacties. Lucbert anders lezen, anders bekijken? De Volkskrant , Trouw
 • De tiende editie van de Middag van het Kinderboek, 14 april, OBA, Amsterdam, heeft als thema de relatie tussen woord en beeld in het kinderboek. Middag van het Kinderboek
 • Schrijver en programmamaker Abdelkader Benali is per 1 februari 2018 benoemd tot Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Benali gaat onder andere met studenten van de Talen- en regiostudies kijken naar liefdespoëzie, in het bijzonder naar het erfgoed van de Perzische dichter Hafez. Ook wil hij Amsterdammers uitnodigen om met liefdesgedichten een ode te brengen aan hun stad. UvA
 • In 2015 werd er een prijs in het leven geroepen die het korte verhaal, als genre binnen de literatuur, de aandacht wil geven die het verdient. De prijs werd vernoemd naar een meester in dit genre; de J.M.A. Biesheuvelprijs. De drie genomineerden zijn bekend. Literair Nederland
 • De Valentijnprijs 2018, de prijs voor het beste Nederlandse romantische boek werd gewonnen door de Friese schrijver Martin Scherstra met het boek Adempauze. José Vriens uit Roosendaal was ook genomineerd. Valentijngenootschap

 

muziek

 • Sound of Europe. De eerste editie van dit festival, begin februari, in Chassé Theater in Breda is uitgedraaid op een grote verrassing. Op papier was voor aanvang al duidelijk dat de programmering gedurfd en avontuurlijk was, de praktijk liet zien dat Sound of Europe volop bestaansrecht heeft en het verdient de komende jaren uit te groeien tot een volwassen muziekevenement. Jazznu
 • Van CONVO via de Supergaande Talkshow naar Het Grote Gezeik: er duiken steeds meer Nederlandse hiphop-praatprogramma’s op. RTL Boulevard voor hiphopfans, de toekomst van muziekjournalistiek of beiden? 3voor12.vpro.nl

 

theater en dans

 • “We kijken naar kwaliteit, vakmanschap en zeggingskracht, en we werken met drie criteria: relevantie, urgentie en resonans.” De 71e editie van het Holland Festival legt de focus op ‘grenzen en scheidslijnen’. De organisatie, ditmaal voor het laatst onder artistieke leiding van Ruth Mackenzie, programmeert 38 voorstellingen, uitvoeringen en installaties van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Als nieuwe productiepartner heeft het festival Ammodo aan zich gebonden. Theaterkrant , Opera magazine , Holland Festival
 • In 2018 viert de Junior Company van Het Nationale Ballet haar eerste jubileum. Deze kweekvijver voor talentvolle balletdansers is sinds de oprichting in 2013 zeer succesvol gebleken. Vele talenten uit de Junior Company zijn doorgestroomd naar de hogere rangen binnen Het Nationale Ballet. Speciaal voor het vijfjarig bestaan toert de Junior Company door Nederland met In the Future, te zien in diverse theaters van 10 maart tot en met 15 april 2018. Dans Magazine
 • Juanjo Arqués, choreograaf van het Nationale Ballet en de verwante Junior Company, strijdt mee voor de Fedora – Van Cleef & Arpels Prize for Ballet 2018. Deze prijs is bedoelt voor veelbelovende teams van coproducenten, partners en kunstenaars die samenwerken aan nieuwe creaties, om zo de toekomst van opera en ballet een impuls te geven. De winnaars worden bepaald middels een stemming. Arqués en zijn team participeren met het project Ignite, dat geïnspireerd is op het werk ‘The Burning of the Houses of Lords and Commons’ van de Britse schilder William Turner. Dans Magazine
 • Bergen op Zoom viel in 2017 voor Shakespeare Verliefd. Het openluchtspel van Stichting De Vierschaar was zo’n succes dat het dit jaar terugkeert. In een verbeterde versie. ,,Maar nog steeds zonder al te veel poespas”, zegt Cees Bosmans namens de organisatie. BN – De Stem

 

kunst in de openbare ruimte

 • De Kadetunnel wordt vanwege 750 jaar Roosendaal voorzien van nieuwe graffitikunstwerken. De Nederlandse graffiti-top komt hiervoor op 10 maart naar Roosendaal om in één dag de wanden van de Kadetunnel over te spuiten. De onderdoorgang bij de Schuiven moet voorzien worden van allerlei Roosendaalse iconen. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Afgelopen jaar is in een herbestemde schuur op de buitenplaats Haanwijk nabij het Brabantse Halder een archeologisch museum geopend. Grootste ingreep binnen deze transformatie is het plaatsen van een houten volume in de binnenruimte, dat de ruimtelijke organisatie in drie zones verdeelt. Reset Architecture uit ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor het ontwerp. Architectenweb
 • Bedaux de Brouwer Architecten werd door Vogelensangh, een steenfabriek met een rijke historie en de enige resterende waar baksteen in traditioneel kolengestookte ovens wordt gebakken, gevraagd een eigentijds paviljoen te ontwerpen. Dit resulteerde in een ontwerp waarin zowel het exterieur als interieur, de tijdloze, ambachtelijke schoonheid van de handvormsteen tot zijn recht laat komen. De Architect
 • Designer Marleen van Bergeijk viel op met haar afstudeerproject, Dokter-Ouder-Kind, een middel dat de communicatie tussen arts en kind moet verbeteren. Na haar afstuderen in 2016 wilde ze DOK graag verder ontwikkelen, maar dat bleek lastig in haar eentje. Het talentontwikkelings-programma Smart Design to Market bood soelaas. De TalentHub – een initiatief van ASML en stichting Eduventure, met steun van de provincie Noord-Brabant – helpt jonge ontwerpers hun afstudeerproduct naar de markt te brengen. bkkc
 • Atelier NL doet een uniek wereldwijd onderzoek, waar je zelf aan mee kunt doen door je eigen zand in te sturen: ‘To See a World in a Grain of Sand’. Atelier NL verzamelt al sinds 2010 het zand van duinen, stranden en andere zandplekken en smelt dit om tot glas. Waarom? Om de oorsprong en verhalen van zowel het zand, als de mensen uit alle hoeken van de wereld in kaart te brengen in natuurlijk glas. Lonny van Ryswyck over het project. Cultureel Persbureau
 • De Kalverpassage in Amsterdam krijgt LED-kunstwerk. Sigrid Calon ontwierp de driehoekige panelen en de kleurenvariaties die gedurende het jaar op het plafond te zien zijn. Aan de hand van een kleurenpalet van 364 kleuren laten de lampen elke dag van het jaar een andere kleurencombinatie zien. Het Parool
 • Immer bewust van de kunsthistorie verbindt Stijn Peeters die aan zijn eigen beeldtaal zonder zich in te laten met valse romantiek. Het onderliggende motief is het duiden van het engagement in zijn werk dat zich vanzelfsprekend verhoudt tot de tijd waarin hij leeft. Tijdens de residentie in Zundert leerden de brieven van Vincent van Gogh hem dat ook Vincent het sociale in picturale termen beschrijft. Het universele dilemma van de maker die niet anders kan dan het beeld te manipuleren.
 • Witte Rook
 • De Bredase filmmaker Tamino Parren realiseerde een documentaire over de kunstenaar Hans Hansen, De spiegel van de kunstenaar. Een gesprek. Cinesud , Tamino Parren
 • Gesprek met filmmaker Klaas van Eijkeren. Hij maakte in 2014 zijn eerste bioscoopfilm Patria. In 2017 ging The Fox, een politieke thriller rond het thema privacy, in première. The Fox is grotendeels in ’s-Hertogenbosch, waar hij lang woonde, opgenomen. In de buurt
 • Van Bredanaar Gert-Jan van den Bemd komt een eerste roman uit : ‘De verkeerde vriend’. Een literaire thriller. Het is gevolg van de Aspe Award die hij won. BN – De Stem
 • Oosterhoutse rapper Extince wint oeuvreprijs bij Edison Pop 2018. Omroep Brabant
 • In haar nieuwe voorstelling (UN)BOUND vervolgt de Servisch-Nederlandse choreografe Jelena Kostic haar innemende zoektocht naar de kracht en kwetsbaarheid van vrouwen. Resultaat is ditmaal een dualistische dansvoorstelling over levensechte, langdurige relaties. Dans Brabant
 • Marx was geen marxist. Dat is de kern van de theatermonoloog Marx van filosoof/theatermaker Stefaan van Brabandt bij Het Zuidelijk Toneel. Echt nieuws is het niet, maar het kan geen kwaad om er af en toe eens aan te worden herinnerd, bijvoorbeeld door Marx zelf, vertolkt door Frank Lammers. Theaterkrant
 • Steven Brunswijk gaat waarschijnlijk nog dit jaar stoppen met het gebruik van zijn bijnaam Braboneger. De naam is volgens hem niet langer een brug tussen wit en zwart, maar meer een kloof. Brabants Dagblad
 • Raymond Uppelschoten uit Engelen studeerde drie jaar aan de ‘vertelacademie’. Want hij vertelt graag verhalen. Aan volwassenen. En hij schrijft nu aan zijn tweede solovoorstelling. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Twaalf studenten van de Dutch Design Academy Eindhoven gaven op 24 januari hun eindpresentaties tijdens de ‘Matters of Growth’ exhibition van Man & Wellbeing. Zij hebben voor een onderzoek van Tina ten Bruggencate (Lectoraat Mens en Technologie van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie) nagedacht over interventies om ouderen te verbinden met anderen, de buurt en de maatschappij. Enkele interessante, creatieve interventies worden hieronder uitgelicht. fontys
 • Een bijeenkomst van het kunstkritiekplatform Keeping It Real Art Critics (Kirac), die op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam zou plaatsvinden, is geannuleerd na klachten van studenten over uitspraken die racistisch en seksistisch zouden zijn. Samen met kunstverzamelaar Bert Kreuk en initiatiefnemers van Kirac, Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha, zouden de studenten een Kirac-item bekijken over kunsthandel en daarna in debat gaan. De Volkskrant , VICE
 • Bariton Maarten Koningsberger geeft op 24 februari een openbare masterclass rond Händels Messiah in het huistheater van Opera Zuid in Maastricht. Hij coacht de leden van een amateurprojectkoor dat eind mei een scenische productie van de Messiah zal brengen. Opera Magazine
 • Studenten op conservatoria oefenen dagelijks heel veel uren in het kader van hun opleiding. Dat gebeurt ook bij circusstudenten en bij muziek en dansstudenten. Het veelvuldige oefenen zou wel eens kunnen leiden tot klachten van overbelasting, helaas verzwijgen veel studenten hun klachten om de kans op opdrachten niet te verpesten, er heerst een taboe. Het is van groot belang dat conservatoria meer aandacht besteden aan de gezondheid van hun studenten. Dat concludeert Vera Baadjou, promovenda aan de Universiteit Maastricht. Maastricht University , Codarts , Circusweb
 • Spelen terwijl je lijf zeer doet, is voor veel beroepsmuzikanten normaal en dat begint al op het conservatorium. Yanna Pelser kreeg een schouderblessure toen zij haar Master of Music deed bij Fontys. Op zoek naar een oplossing kwam de altvioliste bij de ‘Resonanzlehre’ van de Duitser Thomas Lange terecht. Daar wilde ze meer van weten. Ze vroeg een VSB-beurs aan en kreeg die: 10.000 euro om te gaan studeren in Berlijn. Bron.fontys
 • Met de voorstelling Talent On The Move 2018 toeren de dansstudenten van Codarts in samenwerking met Holland Dance Festival door het land om podiumervaring op te doen. Dit jaar doen ze dat met een programma van acht korte choreografieën, variërend van fragmenten uit een van de hoogtepunten uit het repertoire van Jiří Kylián, Bella Figura, tot het duet Then, Before, Now, Once More van aanstormend choreograaf Antonin Comestaz en nieuwe choreografieën die in samenwerking met de studenten zijn gemaakt. Theaterkrant , Codarts
 • Eindhovense Fontys-studenten ‘Ondernemerschap’ kunnen voortaan tussen andere ondernemers werken aan hun ideeën. Het hippe kantoor op Strijp-S moet vruchtbare grond worden voor nieuwe ideeën. Eindhovens Dagblad
 • Op 6 februari heeft minister Koolmees (SZW) de Ambachtsacademie geopend. Het is een initiatief om werkloze 50-plussers om te scholen tot ambachtsman- of vrouw. Hiervoor kunnen zij, met behoud van uitkering, twee jaar in de leer bij een Meester om het ambacht te leren. De opleidingen zijn gebaseerd op het leerling- gezel-meestersysteem, in combinatie met e-learning. Er wordt gestart met opleidingen tot glazenier, horlogereparateur, keramist, kledingreparateur, klusser, lijstenmaker, maatkleermaker, orthopedisch (schoen)technisch hersteller, parketteur, pianotechnicus, schoenhersteller, siersmid en zadel- en tuigmaker. Immaterieel Erfgoed, Ambacht Nederland

Cultuureducatie en - participatie

 • Muziekles geven is als deelnemen aan het verkeer, schrijft Chris Winsemius, muziekpedagoog. Houd je aan de belangrijkste voorrangsregels en je komt overal. Zo heeft spelen voorrang op scoren. Dus: Speel niet op safe, fouten maken hoort er bij! LKCA
 • Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Dit traject heet Curriculum.nu. Het Landelijk Vakoverleg Erfgoededucatie heeft input geleverd aan de ontwikkelteams voor de leergebieden, over de mogelijkheden van erfgoed in het primair en voortgezet onderwijs. Erfgoed Brabant
 • Op weg naar een succesvolle samenwerking: inspiratie en tips voor de cultuursector en het onderwijs. Een inspiratieboekje. Kunstbalie
 • Met het project Oren en ogen tekort wil Museum Boijmans van Beuningen een ‘rijke kunstbeleving’ voor mensen met een visuele beperking in het Rotterdamse museum mogelijk maken. De rondleiding is uitgebreid met andere vormen van communicatie, zoals voelen, muziek en geuren. Het museum zoekt blinden en slechtzienden die de voor hen ontwikkelde nieuwe manier van rondleiden willen uitproberen. Algemeen Dagblad
 • De CPNB en De Persgroep starten met ingang van de komende Boekenweek een samenwerking om het boek en lezen onder de aandacht te brengen. ‘De Persgroep en CPNB hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke missie; het boek en lezen. CPNB heeft als missie Nederland het meest boekbelezen land ter wereld te maken. De Persgroep wil komende jaren haar positie als autoriteit op gebied van boeken en lezen vergroten,’ aldus beide partijen. Bibliotheekblad
 • Het leesproject ‘Scoor een boek!’, waarbij voetballen wordt verbonden met lezen en dat zes jaar geleden werd gestart in Groningen, breidt uit naar de rest van Nederland. In februari trapt Scoor een Boek! af in nog vijf regio’s in Nederland. De komende weken gaan 11.000 kinderen zoveel mogelijk boeken lezen. De leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door spelers van FC Groningen, AZ, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, N.E.C. en Willem II. Bibliotheekblad, Tilburg.com
 • Om de leef- en leeswereld van jongeren van 12 tot 18 jaar te ontdekken lanceert Cubiss tijdens de Boekenweek (10 t/m 18 maart 2018) de gratis e-learning Pubers & Young Adults. Deze e-learning is een ontdekkingstocht naar wat jongeren bezig houdt. Ook leesgedrag, leesaanbod, en de inzet van jongerenliteratuur in het onderwijs komen aan de orde. cubiss
 • De Kunstbende, een landelijke wedstrijd voor jong creatief talent, strijkt dit jaar neer in Waalwijk. De Kunstbende houdt op 18 maart een coachingsdag in het Kunstencentrum. Brabants Dagblad
 • Het Bournemouth Symphony Orchestra maakte bekend dat het zes gehandicapte musici heeft aangetrokken om in de toekomst nauw mee samen te werken. Het zestal bestaat uit twee strijkers, twee blazers, een slagwerker en een bespeler van een zgn. LinnStrument; een speciaal ontwikkeld toetsinstrument waarbij zelfs één vinger een hele hand kan vervangen. Zij zullen een ensemble vormen en soms ook meespelen in het orkest. Vanuit het idee het publiek in aanraking te brengen met de problematiek van gehandicapten en vooroordelen. Podium Radio 4

Erfgoed

 • “We moeten uit de groef dat je door erfgoed je eigen identiteit leert kennen. Want daarmee komen we er niet in deze geglobaliseerde samenleving. (…) Door erfgoed en identiteit aan elkaar te koppelen, zetten we onszelf te veel vast. Er is te weinig speelruimte voor degene die met dat erfgoed niets heeft.” Hester Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication. Samen met Marlous Willemsen, directeur van erfgoedinstelling Imagine IC, ontwikkelt ze emotienetwerken, een methodiek voor de omgang met erfgoed waarbij het dialogische gesprek centraal staat. Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
 • Het interdisciplinaire karakter van Het Nieuwe Instituut vormt een unieke en rijke context voor educatieve programma’s. Het aanbod voor families en het onderwijs groeit dan ook elk jaar. Begin 2018 is er een nieuw erfgoedprogramma gestart met basisschoolgroepen rondom architectuur en design in het archief van Het Nieuwe Instituut. De komende jaren wordt dit programma verder ontwikkeld. Het Nieuwe Instituut
 • Het Nationaal Restauratiefonds onderzoekt elke twee jaar de behoeften van monumenteigenaren. Er wordt in kaart gebracht welke thema’s er spelen, welke informatiebehoeften eigenaren hebben, welke middelen zij gebruiken en hoe eigenaren het beste kunnen worden ondersteund. Enkele conclusies : de monumenteigenaar vergrijst, er is een grote behoefte aan kennis, duurzaamheid heeft de aandacht van de monumentbezitter. Nationaal Restauratiefonds
 • Het programma Metamorfoze financiert en ondersteunt projecten voor het behoud van papieren erfgoed, onder andere door digitalisering. Om alle gedigitaliseerde Metamorfoze archieven en collecties voor de eeuwigheid te bewaren en veilig te stellen, worden ze binnenkort opgeslagen in het e-Depot van het Nationaal Archief. De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief, tekenden de samenwerkingsovereenkomst hiervoor. Nationaal Archief
 • Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg hoopt in 2020 een Rijksmonument te worden. Dat is bijzonder voor een (botanische) tuin, want meestal zijn Rijksmonumenten gebouwen. Belmonte Arboretum leek een ongewisse toekomst tegemoet te gaan toen de universiteit van Wageningen een paar jaar geleden besloot haar bezit af te stoten. De Gelderlander
 • De klankbordgroep van de Sint-Petruskerk in Uden roept de hulp in van de inwoners van Uden om mede aan te geven hoe het monumentale kerkgebouw in de toekomst kan worden behouden. In een enquête kunnen alle inwoners van Uden hun mening geven en suggesties doen. Brabants Dagblad
 • Particulier neemt het op zich het kostershuisje, een Rijksmonument, in Nuenen te restaureren. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Bibliotheek Gelderland Zuid heeft met haar educatieproject ‘Hackatons’ een IPON Award gewonnen in de categorie ‘Innovatie van het leren MBO’. Met de IPON Awards worden bijzondere en innovatie toepassingen van ict binnen het onderwijs in het zonnetje gezet. Bibliotheekblad
 • Architect Francine Houben zal op 19 februari in de door de Akademie van Kunsten georganiseerde reeks ‘Uit de Kunst’ spreken over haar ontwerpen voor bibliotheken en de nieuwe functies die zij hebben. De bijeenkomst vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Bibliotheekblad
 • Elisabeth Eyl, oud-directeur van de openbare bibliotheek in Heusden, is ‘ten ene male ongeschikt gebleken voor de functie van directeur’. Dat schrijft het bestuur in een verklaring over het arbeidsconflict met Eyl, die begin deze maand bij de bibliotheek moest vertrekken. De brief die het bestuur heeft gestuurd naar een flink aantal relaties is volgens voorzitter Adriaan de Graaff vooral bedoeld om aan te geven dat Eyl niet meer bij de bibliotheek werkt. Brabants Dagblad

#vloeibaar is ook..

Kweekvijvers voor talent. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van SOLOS. Een voorbeeld van een initiatief waar talentontwikkeling centraal staat. Zo zijn er nog veel meer initiatieven in Brabant die veel betekenen voor de basisontwikkeling van talenten. Deze initiatieven zijn niet altijd zichtbaar voor het grote publiek, maar verdienen wel een podium. Daarom delen we volgende week een artikel op Mestmag.nl over bijzondere kweekvijvers in Brabant. Bron: solos.nu. Foto gemaakt door Marcus Peters.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie