Trends & ontwikkelingen 13 juni 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • De Nederlandse identiteit vormde een rode draad in de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle partijen. Kunst en cultuur worden bij vele politieke partijen gezien als meest directe uiting van identiteit. Kunsten’92 brengt daarom de publicatie ‘Spiegel, vergrootglas of luchtspiegeling?’. Een analyse van de mechanismen die onder het oppervlak van deze identiteitspolitiek liggen. Kunst en cultuur kunnen hierbinnen fungeren als spiegel, soms zelfs als lachspiegel, maar ook als vergrootglas om focus aan te brengen of idealistisch vergezicht. Kunsten’92
 • Op 12 juni bespraken de Kunstenbond en het Platform Makers het advies ‘Passie Gewaardeerd’ met de beroepsverenigingen. Ook de Tweede Kamer heeft de Kunstenbond samen met de andere opstellers gevraagd het advies toe te lichten. Dat gesprek gaat waarschijnlijk in september plaatsvinden. Kunstenbond
 • Het consortium Made By Holland is met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen. Het consortium maakt er een platform van voor innovaties en excellent ondernemerschap, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Er komen ook horeca en woningen. Rijksoverheid  
 • Het Rathenau Instituut wil bij toekomstige onderzoeken de ‘denkrichting’ omdraaien. De focus van de onderzoeken moet in het vervolg minder bij de risico’s van nieuwe ontwikkelingen liggen en meer op de positieve impact die ze hebben op de samenleving. Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) voelt zich aangesproken door deze nieuwe ‘mindset’. Het instituut publiceerde recent nog een rapport waarin ze pleitte voor nieuwe mensenrechten voor het digitale tijdperk. Informatieprofessional, Rijksoverheid.nl, Rathenau Instituut
 • Het PBL heeft het instrument City Deals ge‘valueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties die nodig zijn om de transities (systeemveranderingen) die worden genoemd in Agenda Stad te versnellen. De ruimte voor experiment kan nog beter worden benut, is een van de conclusies. Planbureau voor de Leefomgeving
 • Voorlopig ziet het er financieel gezien goed uit voor de gemeenten. Uit de op 1 juni gepresenteerde meicirculaire  (de verdeling van de rijksgelden op basis waarvan de gemeenten hun begroting voor volgend jaar (en verder) kunnen baseren) blijkt dat ze tot 2022 opgeteld 961 miljoen euro extra krijgen van het rijk. Binnenlands bestuur
 • Gemeenten hebben over drie jaar geen bestemmingsplannen meer. Het nieuwe instrument heet omgevingsplan, dat dient te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK) opent het gesprek hierover. De publicatie is te downloaden. Ruimtelijke Kwaliteit
 • De Eerste Kamer debatteerde 30 mei 2017 met minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) over vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die voortvloeien uit de Omgevingswet. De VNG heeft het debat over deze ontwerpbesluiten omgevingswet met interesse gevolgd. Er zijn tien moties ingediend waarover op 6 juni wordt gestemd. De VNG geeft een reactie opgesteld over de moties en dat 2 juni naar de Eerste Kamer verstuurd. VNG
 • Om goed te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de komende dertig jaar moeten de G32-steden ‘vergaand veranderen, slim verschillen en duurzaam verbinden’. Dat staat in de deze week verschenen, gelijknamige trendstudie die Platform 31 maakte in opdracht van de G32. Binnenlands bestuur, Platform 31
 • De provincie Gelderland geeft met een subsidieverlening van ruim €1 miljoen geld aan 37 culturele initiatieven een impuls aan het culturele aanbod in Gelderland. Het gaat daarbij om voorstellen op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst & vormgeving en festivals.  Gelderland
 • De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 € 100.000,- beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. Met de provinciale bijdrage kunnen monumenteigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is. Noord-Holland
 • De komende vier jaar gaat de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur zich verdiepen in de vraag hoe cultureel divers is de culturele sector in de stad: de organisaties, het bestuur, de makers en het publiek? En hoe zorgen we ervoor dat het culturele aanbod ook daadwerkelijk voor iedereen bereikbaar is en dat elke Rotterdammer zich welkom voelt in de instellingen? RRKC
 • De Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI) en de gemeente Amsterdam organiseren op 19 juni een Diversiteitsconferentie. Met deze conferentie willen de culturele instellingen een belangrijke stap zetten in het bereiken van een meer divers samengesteld personeelsbestand, een breed samengesteld publiek en wordt er nagedacht over een programmering die de diversiteit bevordert. VSCD
 • Hoe verder met de broedplaatsen als het beleid van de gemeente Amsterdam terzake volgend jaar stopt? Trouw
 • Cultuurfonds Almere heeft twee nieuwe cultuurscouts, een voor Almere Buiten, en een voor  Almere Hout, aangesteld. ,,Cultuurscouts zijn de oren en ogen voor cultuur in de wijk. Nu elk stadsdeel een eigen cultuurscout heeft, is het stimuleringsfonds nog beter in staat cultureel en kunstzinnig talent op te sporen’, zegt cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere. Almere Vandaag
 • Als de Britse regering striktere immigratie controles immigratie, na de Brexit oplegt,  zou dat een ramp zijn voor de designsector in Londen, volgens een onderzoek van de  Creative Industries Federation. Rufus Norris, directeur van het Britse National Theatre maakt zich weinig zorgen over de gevolgen van Brexit voor de theaterwereld. DezeenDe Volkskrant

noord-brabant

 • Ook in Noord-Brabant ontstaat er een tweedeling in de maatschappij doordat hoogopgeleiden zich steeds meer ‘vrijwillig lijken op te sluiten’ in wijken van hun voorkeur. Die wijken bevinden zich op gepaste afstand van laagopgeleiden, minderheden en kwetsbare groepen. Dat blijkt uit het rapport ‘Proef het Verschil’ van het instituut BrabantKennis, dat onderzoek deed naar de verschillen tussen Brabanders. De overheid heeft volgens de onderzoekers veel aandacht voor de onderkant van de samenleving, terwijl de frustratie bij de middeninkomens zit. Omroep Brabant, BrabantKennis

grote brabantse gemeenten

 • Het nieuwe Stedelijk Museum Breda werkt met een begroting van ongeveer 4,5 miljoen euro waarvan 3,5 door de gemeente Breda wordt gesubsidieerd. Bij het nieuwe museum werken zo’n twintig mensen. De collectie bestaat uit 75.000 objecten en directeur Kuilman hoopt in de eerste jaren zo’n 60.000 mensen per jaar te trekken. Het museum opent op 17 juni voor het publiek. Omroep Brabant, BN – De Stem 
 • Met I.S.M. Breda, wil het Stedelijk Museum Breda zichtbaar en voelbaar in de samenleving staan. ,,Als het aan mij ligt wordt dit een soort kruising tussen een buurthuis, een bankje in een park en een galerie. Een ontmoetingsplaats.’, zegt stadscurator Vincent Koreman.  Waar Breda met elkaar aan de praat raakt, exposities uit en over de eigen stad bekijkt. Waar men rustig aan de lange bamboetafel kan werken. Of een lezing bezoeken, een workshop volgen. BN – De Stem 
 • Wat gaat er gebeuren met Klavers Jansen in wijk Belcrum in Breda? De afgelopen tien jaar is het terrein van de vroegere conservenfabriek in een ware cultuurspot veranderd, met Podium Bloos als grote trekker. Nu zit er woningbouw in de pen. In aanloop naar de vernieuwing gaan de deuren open. BN – De Stem 
 • Sub:Merged The Gathering. Een driedaags technofestival eind september, 24 uur per dag, op het Bredase Breepark aan de A27. Plannen zijn er, maar of het festival er daadwerkelijk gaat komen? BN-De Stem 
 • De Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs van cultuur mag geen 125.000 euro uitgeven aan een ‘matchmaker’. De gemeenteraad vindt dat Schreurs in bestaand budget moet bekijken hoe het cultureel vastgoed in Eindhoven beter en effici‘nter benut kan worden. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs heeft zich ingezet voor een eigen creatieve plek van de ontwerpers Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk. Samen met vooraanstaande professionele designers, grafici, architecten en hout- en metaalbewerkers willen zij een vaste plek cre‘ren die iets toevoegt aan de stad. De wethouder kwam met een pand en de plannen zijn nu dat de ontwerpers zich in het eerste kwartaal van 2018 vestigen op de Gabri‘l Metsulaan. e52
 • Oud-architect Rob Govers, afgestudeerd op een plan voor de binnenstad van Eindhoven, vindt dat het gemeentebestuur van Eindhoven zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor een goed functionerende en bereikbare binnenstad. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven krijgt er een lichtkunstwerk bij. Als de nieuwe, ongelijkvloerse kruising op de Montgomerylaan – rondweg klaar is, zal deze 24 uur per dag verlicht zijn door een bewegende en kleurrijke ‘zwerm vogels’. Het kunstwerk is een ontwerp van Frank Tjepkema. Met de plaatsing van het werk is een bedrag van 650.000 euro gemoeid. Dat geld hoeft niet te worden vrijgemaakt, maar is onderdeel van het budget voor de HOV-lijn. Eindhovens Dagblad
 • Veldhoven en Helmond gaan vormen met vijf andere Nederlandse steden onderdeel van het nieuwe landelijke programma Smart City Living Lab. In Helmond worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van Brainport Smart District, de ‘slimste wijk van Nederland’. De ondertekening van de samenwerking met de andere steden vond plaats op 8 juni in Scheveningen. e52, Eindhovens Dagblad 
 • De Bibliotheek Helmond heeft met ingang van het najaar de huur opgezegd van de tweede verdieping van haar vestiging aan de Watermolenwal. De bibliotheek ziet zich gedwongen tot deze maatregel vanwege bezuinigingen. Bibliotheekblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch en Verkadefabriek herstellen vertrouwen en komen tot afspraken over Verkadefabriek 3.0. Kern daarvan is een nieuw bedrijfsmodel: een cošperatie. Daarin brengt de Verkadefabriek alle betrokken organisaties samen. Dit model schept ruimte voor verdere uitbouw van het cultureel ondernemerschap. ‘s-Hertogenbosch, Verkadefabriek, Brabants Dagblad
 • De Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch is kritisch op het nieuwste plan voor een Theater aan de Parade van 61 miljoen euro. Volgens de lokale commissie is er veel financi‘le onduidelijkheid en zijn er alternatieven afgewezen die niet goed doorgerekend zijn. Brabants Dagblad
 • De Zuid-Willemsvaart is niet meer in gebruik voor de beroepsvaart. Het oude kanaal en directe omgeving bieden daardoor enorme kansen voor vernieuwing. Dat behelst het realiseren van het Zuid-Willemspark. Een nieuw, groen waterpark van maar liefst 12 kilometer lang: Dit staat in een voorstel en inspiratiedocument voor de gemeenteraad. ‘s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad
 • Urban jongeren vragen via een flashmob in het Stadskantoor namens Dukebox aandacht voor een nieuwe zelfstandige ruimte. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil binnenkort serieus aan tafel met Dukebox om te praten over vormen van ondersteuning. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch  is niet van plan om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen om stoepkrijten officieel mogelijk te maken. Het CDA had daar om gevraagd, maar volgens B en W is er helemaal geen sprake van een stoepkrijtverbod. Brabants Dagblad
 • Tijdens de afgelopen edities van festivals Woo Hah! en Roadburn mochten buitenlandse bezoekers voor het eerst in jaren hasj in de Tilburgse coffeeshops kopen. Dat is succesvol Žn smaakt naar meer, zeggen Poppodium 013-directeur Frens Frijns en Gijs van Schijndel, de woordvoerder van The Grass Company Tilburg. Van Frens mag het breder worden getrokken: ook naar andere meerdaagse festivals. D’66 Tilburg steunt dat streven. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse gemeentelijke Omgevingscommissie kreeg het verzoek van heemkunde-organisaties om het pand van het Midi theater aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit wordt niet gehonoreerd, maar de commissie adviseert wel om de gevel, een ‘onlosmakelijk onderdeel’ van het verhaal van de stad, te behouden. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Ondanks die deplorabele staat van het voormalige winkelpand van Anneke de Bruijn is renovatie mogelijk. Deze optie kost echter 750.000 euro en is daarmee anderhalve ton duurder dan nieuwbouw, blijkt uit nieuw onderzoek, dat op verzoek van de rechter werd uitgevoerd. B &W van Asten houdt voet bij stuk en kiest nog steeds voor nieuwbouw. Eindhovens Dagblad
 • Een nieuw gemeenschapshuis in het Heilig Hart Klooster kan, maar  is zeker niet de enige optie. De Astense politiek wil nog geen voorkeur uitspreken voor deze locatie, bleek in de commissie Ruimte. Ze maakt pas een keuze als andere alternatieven beter zijn uitgewerkt. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Bergeijk heeft met de basisscholen en gemeenschapshuizen een evaluatie over de bibliotheek samengesteld. In de scholen zijn (vooral kinder)boeken beschikbaar. Bij de gemeenschapshuizen kunnen volwassen leden boeken via het internet bestellen en die daar ook ophalen en inleveren. Over het algemeen is er grote tevredenheid. Eindhovens Dagblad
 • Niet eind december 2018 moet het Boekelse ecodorp zijn grond van de gemeente gekocht hebben, maar eind mei 2020. Dat is bijna anderhalf jaar later dan met de gemeenteraad was afgesproken. Brabants Dagblad
 • Heemkundekring Jan Uten Houte en de adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing pleitten eerder voor behoud van het voormalig internaat Edward Poppe. De gemeente Etten-Leur kiest voor sloop. BN – De Stem 
 • Studenten van de TU/e gaan in de opdracht van de gemeente  Gemert-Bakel onderzoeken hoe voormalig klooster De Weyst, een Rijksmonument, duurzaam kan worden. Omroep Brabant
 • De eigenaar van het kasteel in Gemert, de Congregatie van de Heilige Geest, heeft opnieuw en uitgebreider dan ooit op een rijtje gezet wat een nieuwe eigenaar wel en niet mag doen met het historische complex. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Goirle zit in haar maag met een ingewikkelde ruimtelijke puzzel in het buitengebied. Door botsende regels, belangen en normen kan ze de stukjes niet leggen. Op zoek naar een oplossing heeft de gemeente zich aangemeld voor de Proeftuin Omgevingswet. Binnenlands bestuur, Brabant.nl
 • B en W van de gemeente Haaren betwijfelen of de plannen van  Cello en ondernemer Wim Vugts voor voormalig seminarie Haarendael haalbaar zijn. Brabants Dagblad
 • Alle basisscholen in Meierijstad krijgen vanaf komend schooljaar cultuuronderwijs. B & W wil hier de komende jaren 100.000 euro per jaar voor uittrekken. Het gaat in ieder geval om lessen op het gebied van beeldend, muziek en dans in de groepen 4, 5 en 6. Eindhovens Dagblad
 • De stichting Koeveringse molen wil de middeleeuwse molen herbouwen in hartje Meierijstad, op het punt waar de grenzen van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel elkaar raken. De stichting wil graag een ‘maximale financi‘le inspanning’ van de gemeente Meijerijstad. Brabants Dagblad
 • Rik van Grinsven is de eerste dorpendichter van Sint-Michielsgestel. Brabants Dagblad
 • Harrie Sijbers heeft een petitie opgesteld en een website gemaakt gericht tegen de huidige plannen voor de nieuwe mfa (multifunctionele accommodatie) op het Kerkplein in Son en Breugel. Hij is tegen het voorgestelde ontwerp, dat volgens hem qua grootte en uitstraling niet past op het plein. Ook een aantal Sonse ondernemers is tegen. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De Waalwijkse stichting Schoenen Leder Educatie Museum (SLEM) krijgt een volledig nieuw bestuur. Nicoline van Enter vertrekt per september als creatief directeur, zakelijk directeur Thijs Torreman vanaf juli. Dit is noodzakelijk vanwege de aanstaande bezuinigingen. Ze worden opgevolgd door ŽŽn directeur. De partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Enter start een nieuw bedrijf dat betrokken wil blijven bij de opbouw van SLEM. Brabants Dagblad
 • De financi‘le nood is zo hoog bij SLEM dat het reddingsplan uitstellen geen optie is, ook al zijn er nog onduidelijkheden over sommige schulden. Dat zegt wethouder Hans Brekelmans. SLEM gaat failliet bij uitblijven van steun. De gemeenteraad van Waalwijk beslist op 15 juni. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Voormalig directeur Wim Blok van het Waalwijkse schoenenmuseum heeft 225.000 euro meegekregen bij zijn vertrek, waarvan de gemeente Waalwijk 109.000 euro betaalde. Dat blijkt uit de jaarrekening van het museum die het Brabants Dagblad heeft ingezien. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Creatieve professionals moeten ãzelf eigenaar van hun creativiteit worden’. Dat staat in een oproep van ‘creative business agency’ Braenworks. De oproep is een reactie op het net verschenen rapport Passie gewaardeerd van de SER en de Raad voor Cultuur. Woordvoerder Karin MŸller tegenover de NRC: ãPassie wordt in het rapport als een obstakel gezien. Passie is geen obstakel maar een kracht. En het zakelijke deel van je werk is niet een barrire, maar iets dat je kan omarmen zodat het onderdeel wordt van je creativiteit.’ Braenworks  
 • Modellen zijn niet waardeloos, maar met modellen kan zeker niet alles opgelost worden.  Veel modellen veronderstellen dat er een lineaire relatie bestaat tussen input en output. Francesco Chiavaralotti  stelt tijdens zijn lezing in de reeks De Waarde van Cultuur dat de waarde van kunst vooral in de ervaring zit,  in de waardering door de individuele mens. Een productie kan technisch perfect zijn, maar desondanks het publiek koud laten. Verder pleit hij ervoor dat de geesteswetenschappen eigen talen moeten ontwikkelen voor de verschillende kunstvormen. Boekman
 • In Buitengaats brengt DutchCulture de gegevens van de Nederlandse cultuurexport in kaart. Dit jaar heeft DutchCulture niet alleen gekeken naar het afgelopen jaar maar ook naar de hele beleidsperiode van 2013-2016. In 2016 werden er 14.925  buitenlandse activiteiten (optredens, tentoonstellingen, lezingen, presentaties en publicaties) geregistreerd.  Daar waren z’n  4.000 Nederlandse makers en organisaties bij betrokken. Ruim 400 activiteiten meer dan in 2015. DutchCulture
 • Een internationale jury van tien deskundigen heeft bepaald welke kunstenaar het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan het internationale culturele imago van Nederland. Resultaat : de NRC Cultuur Top 100, met op nummer 1 Arnon Grunberg. Het publiek koos voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. NRC, DutchCulture, NRC 
 • Er is een nieuwe cao voor de architectenbranche. BNA
 • Het programma Driving Dutch Design (DDD) bestaat vijf jaar en heeft al meerdere succesvolle ontwerpers voortgebracht. Het programma is een initiatief van ABN AMRO, de Dutch Design Foundation (DDF) en de BNO. Het programma is in 2012 in het leven geroepen om ontwerpers te helpen betere ondernemers te worden. Aoife Wullur deed mee aan de eerste editie van het programma, zij vertelt over haar ervaringen ermee en hoe het heeft geholpen in haar carrire. e52
 • Vanaf 1 juli presenteert Museum Arnhem in de geest van Pierre Janssen een verkooptentoonstelling. Ruim 45 jaar na zijn befaamde Sinterklaasverkooptentoonstellingen. Het museum organiseert een hedendaagse variant en biedt recent werk van alumni ArtEZ hogeschool voor de kunsten te koop aan. Museumtijdschrift
 • De berichtgeving rond het Museum Oud Amelisweerd is de laatste tijd niet altijd even rooskleurig geweest. Er waren subsidie perikelen en de Armando-collectie vertrekt. Desondanks heeft het museum vorig jaar 75 procent van de kosten zelf terugverdiend, en is er volop waardering voor de exposities. Een gesprek met directeur Yvonne Ploum. Utrecht Nieuws
 • Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is gestart met een verbouwing van het museum. Het nationaal keramiekmuseum viert eind 2017 zijn 100-jarig jubileum met een volledig nieuwe presentatie van de vaste collectie op de eerste verdieping. Daarnaast worden de entree, de winkel, het kassagebied, de theesalon en de tuin compleet vernieuwd. Museumtijdschrift
 • De Raad voor Cultuur oordeelde positief over de stabiele basis van West in ‘s-Gravenhage en over de potentie van de presentatie-instelling om verder te groeien. Wat betekenen de opname in de  Basis Infrastructuur (BIS) en een subsidie van €279.000 per jaar voor de komende 4 jaar?  Een gesprek met oprichters Marie-JosŽ Sondeijker en Akiem Helmling over hun plannen. Metropolis M 
 • Kunstinstelling Electron is nu ook officieel omgevormd naar Witte Rook. De instelling is al enkele weken verhuisd vanuit het kenmerkende pand aan de Belcrumweg naar de Liniestraat. ‘We gaan inzetten op projecten in de publieke ruimte, in Liniekwartier en Drie Hoefijzers, gebieden in opkomst met enorme potentie.’ Breda vandaag
 • Wat houden scenarioschrijver en regisseur over aan bioscoophit Soof2? Waarom moeten scenarioschrijver en regisseur eigenlijk meedelen in opbrengsten? Drie redenen waarom een winstafspraak met de producent geen oplossing is. Filmzaken legt het uit in 3 artikelen. Filmzaken, Filmzaken, Filmzaken
 • Wat verdient de regisseur?  Volgens de richtlijnen van de FERA (de vereniging van Europese filmregisseurs) mag een regisseur minimaal 3% tot 5% en maximaal 10% van het (bruto) budget verdienen. Ook in Amerika is dit het gebruikelijke percentage. Dick Maas licht toe. Wild geraas
 • PathŽ introduceert in samenwerking met Livewall drie interactieve-gamingconcepten, die bij speciale evenementen in te zetten in alle vijfentwintig PathŽ-bioscopen. Holland Film Nieuws
 • De nieuwe bioscoop van Kinepolis in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch krijgt twee 3D-zalen, maar CEO Eddy Duquenne gaf bij de offici‘le start van de bouw aan dat grote films zoveel mogelijk in 2D en 3D te zien zullen zijn. Brabants Dagblad
 • Usenetprovider Eweka moet de NAW-gegevens aan BREIN verstrekken van een uploader die auteursrechtelijk beschermd materiaal verspreidde. Dat heeft de rechter bevolen nadat Eweka weigerde deze informatie af te staan. BREIN
 • Het volledig programma van Injazz is bekend. Op 23 juni vindt de conferentie voor muziekprofessionals plaats en in de avonduren op zowel 22 als 23 juni een gratis toegankelijk festival met muziek van ruim 30 (inter)nationale acts. BUMA Cultuur
 • Best Kept Secret viert dit jaar zijn vijfjarig jubileum. Het driedaagse festival is de afgelopen jaren uitgegroeid een van de belangrijkste Nederlandse popfestivals. Een gesprek met directeur Robert Swarts over muziekbeleving, scherpte, het belang van de artiest, onuitwisbare indrukken en het niet willen horen bij het establishment. Entertainment Business
 • Parkpop introduceert dit jaar het gratis Parkpop Membership. Hiermee geeft de organisatie bezoekers de kans om lid te worden van de Parkpop-familie en mee te denken over de invulling en het verloop van het Haagse festival. Parkpop
 • De directeur van de Tilburgse Hall of Fame Cees Thomassen treedt af. Hij heeft zijn doelstellingen gerealiseerd en vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. De Hall of Fame is een broedplaats voor jongeren uit alle subculturen. Met het Ladybird skatepark, de Hiphopfactory, het podium en de repetitieruimtes. Brabants Dagblad
 • Taylor Swift heeft haar albums weer op de verschillende streamingdiensten gezet, waaronder Spotify. De Amerikaanse zangeres haalde haar werk van de muziekstreamingdiensten uit protest tegen de lage royalty-uitkeringen. Tweakers  
 • Amazon, Kickstarter, Etsy, Vimeo, GitHub en Mozilla doen mee aan het protest op 12 juli a.s. Aanleiding is dat de Federal Communications Commission (FCC) de Amerikaanse regels rondom netneutraliteit wil versoepelen. Volgens de huidige regels, die van kracht werden onder president Obama, mogen providers de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren. NU.nl
 • Er is een nieuwe cao voor de Nederlandse theaters en concertgebouwen. vscd

cultuurmarketing

 • Nederlandse musea ontvangen steeds meer buitenlandse toeristen. En toeristen die naar een museum gaan, besteden meer geld per persoon dan toeristen die dat niet doen. Promotiecampagnes en persreizen voor internationale journalisten helpen mee Nederland op de kaart te zetten als cultuurland. NRC, inlog vereist
 • Volgens de Britse krant Independent gaan het Haags Gemeentemuseum en de stad Den Haag een stap te ver in de marketing van Mondriaan, ze noemen het zelfs ‘een schande’. Museum Actueel
 • Documentaires genoeg, maar die moet de jonge festivalbezoeker wŽl weten te vinden. Om een groter bereik onder jongeren te genereren gaat International Documentary Film Festival Amsterdam samenwerken met  Novel, dat recentelijk herpositioneerde als millennialbureau. Holland Film Nieuws
 • Nadere kennismaking met enkele genomineerden Cultuurmarketing Awards 2017 : Ruben Isra‘l van Luxor Theater Rotterdam, Eline Levering van PS|theater, stadsgezelschap van Leiden, Eva Huisman van TivoliVredenburg, en Lisa Klompe van het Fries Museum.  Cultuurmarketing, Cultuurmarketing, Cultuurmarketing, Cultuurmarketing

financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Deadline  9 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beeldend kunstenaars op om hiervoor uiterlijk 14 juli een voorstel in te dienen. De residency kan alleen worden aangevraagd door ontwerpers (via het Stimuleringsfonds) of beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaanfonds
 • Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van beeldend kunstenaars en bemiddelaars om een periode in Nederland te werken in een zgn. artists-in-residence (AiR) biedt het Mondriaan Fonds naast de gastateliers in het buitenland en het ‘binnenlandatelier’ in Den Helder, ook een aantal tijdelijke plekken aan in Nederland. De deadline voor de regeling Deadline Tijdelijke Binnenlandateliers is 26 augustus. Mondriaanfonds
 • Vanaf 13 juni heeft het Nederlandse paviljoen in Veneti‘ een dependance in Nederland. Voor deze editie is een uitgebreid programma in eigen land gekoppeld aan de Nederlandse inzending Cinema Olanda. Het samenwerkingsproject van Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy bevraagt het (inter)nationale beeld van Nederland in relatie tot de veranderende Nederlandse samenleving. Mondriaanfonds
 • In het kader van talentontwikkeling van nieuwe makers heeft het Filmfonds uit 21 filmplannen zeven korte fictiefilms en ŽŽn korte documentaire geselecteerd die worden ondersteund met een realiseringsbijdrage van maximaal € 30.000. De films worden binnen twaalf maanden geproduceerd en uitgebracht. De ontwikkeling van talent stond wederom centraal bij de selectie, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift. Filmfonds
 • Het Filmfonds en Fonds 21 schreven vorig jaar voor de achtste maal een competitie uit voor de realisering van vier ultrakorte animatiefilms van 2 minuten. Bioscoopexploitant PathŽ vertoont ze vanaf eind juni als voorfilm : Catastrophe van Jamille van Wijngaarden, Hot Tea van Marcel Tigchelaar, Kort Maar Krachtig van Junaid Chundrigar en  Waste van Sander Alt. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds investeren € 72.000 in OASE 2017. OASE stimuleert de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script. Op basis hiervan kan de documentairemaker een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling en eventuele realisering van de documentaire. Negen documentairemakers ontvangen voor hun project elk een bijdrage van € 8.000. Filmfonds
 • Cinema Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun familie. Tweejaarlijks kunnen twee speelfilms worden gerealiseerd. De samenwerkende partners zijn op zoek naar originele, eigentijdse en (inter)nationaal aansprekende verhalen voor kinderen, verteld in een krachtige en cinematografische beeldtaal. Deadline is 15 augustus. Filmfonds
 • Erik van Drunen start per 1 juli als Filmconsulent Animatie bij het Filmfonds. Van Drunen is momenteel als curator verbonden aan Fantoche International Animation Film Festival in Zwitserland en Go Short International Film Festival in Nijmegen. Ook is hij  projectleider bij het ontwikkelingsprogramma Playgrounds Next voor Brabants animatietalent van het Playgrounds Festival. De Filmconsulent Animatie adviseert inhoudelijk over ingediende animatie-filmplannen voor ontwikkeling en realisering. Filmfonds
 • In 2017 en 2018 richten het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren hun pijlen extra op Frankrijk, onder de geuzennaam ‘Les Phares du Nord’. In het kader daarvan vond er in Parijs een vertaalatelier voor literair vertalers Nederlands-Frans en Frans-Nederlands plaats. Letterenfonds
 • In de eerste ronde van 2017 van de Projectsubsidies Literaire Vertalingen van het Nederlands Letterenfonds  werden door 71 vertalers 82 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 73 vertaalprojecten. 70 aanvragen (waarvan vier afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd voor een bedrag van in totaal 551.770 euro. Elf aanvragen zijn afgewezen. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Cijfers geven daar een indicatie van, maar het is ook van belang te laten zien hoe podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. Daarom gaat het Fonds Podiumkunsten in juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Dat schrijft directeur Henri‘tte Post in haar blog. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt een subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Deadline voor de regeling Subsidie Nieuwe Makers is 6 september. Fonds Podiumkunsten
 • Op 31 mei 2017 zijn de eerste bijdragen uit het vernieuwde impulsgeldenprogramma toegekend. In totaal verdeelde de adviescommissie impulsgelden ruim 6 ton. ‘We zijn tevreden over de kwaliteit van deze toegekende aanvragen Žn we zien ook de gewenste diversiteit.’, aldus Chris van Koppen, directeur van bkkc. bkkc
 • Een aanpassing en uitbreiding van het Limburg Film Fonds, onder meer in opzet en met andere, aanvullende financieringsbronnen, zou filmtalent uit Limburg meer mogelijkheden bieden. Dat zeggen Patricia Peters (consulent film en fotografie, Huis voor de Kunsten Limburg) en Guido Franken (projectmanager CineSud en Limburg film commissioner). Cinesud

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Tijdens de 2e avond over Inclusive Cities werd vanuit de architectuur, de relatie tussen geschiedenis, identiteit, en mechanismes van in en uitsluiting onderzocht. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Zweedse directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Qaisar Mahmood gaan in gesprek over de rol en functie van cultureel erfgoed. Verslag van een tweede avond, georganiseerd door Arna Mackic en de Balie.  De Architect, De Balie 
 • Op 31 mei 2017 vond Het Grote Publieke Gebouwen Congres plaats in LantarenVenster in Rotterdam. In een serie van boeiende lezingen werden een aantal van de belangrijkste thema’s wat betreft het ontwerp van publieke gebouwen nader uitgewerkt. Een samenvatting. Architectenweb
 • Van 13 t/m 21 juni is in Amsterdam het eerste International Social Housing Festival. Met 41 evenementen wordt het nationale en internationale belang van sociale woningbouw onderstreept. Thema’s zijn de trek van platteland naar steden, gescheiden wijken en diverse huurderswensen. De Architect
 • Op 15 juni 2017 wordt de eerste monografie rond het werk van SO-IL gepresenteerd. Hierbij gaat architect Florian Idenburg (SO-IL) in gesprek met kunstenaar Gabriel Lester, fotograaf Iwan Baan en museumdirecteur Ann Demeester (Frans Hals Museum) over de wisselwerking tussen kunst, musea en architectuur. Architectenweb
 • Opblaasbare architectuur kent geen draagstructuur maar wordt ondersteund door de atmosferische druk die wordt gecre‘erd in het interieur: ze worden ook wel luchtbellen of luchthallen genoemd. Geroemd in de jaren 60, verguisd in de jaren 80. Wat doen we er nu mee? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Ontwerpers zoals architecten en planologen geven vorm aan de stad. Geven ze daarmee ook vorm aan de natuur die er in de stad te vinden is? De schrijvers van het boek ‘Stadsnatuur maken’ geven hun visie en gaan in gesprek in Pakhuis De Zwijger op 22 juni. Pakhuis De Zwijger.
 • Met de tentoonstelling ‘Earth Matters’ in het Textielmuseum in Tilburg pleiten samenstellers Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano voor meer alternatieve grondstoffen en duurzame processen in de textielindustrie. Een gesprek met Lidewij Edelkoort. Eindhovens Dagblad
 • De architectuur en meubels van De Stijl zijn wereldberoemd. Nederlandse architecten en vormgevers als Rietveld, van Doesburg en Oud hebben de weg vrijgemaakt voor generaties vernieuwers na hen. Het Haags Gemeentemuseum en Het Nieuwe Instituut  tonen een overzicht van tekeningen, maquettes en meubelstukken van deze invloedrijke kunstbeweging. Het Nieuwe Instituut
 • Google Arts & Culture maakt sinds 8 juni jl. 3000 jaar mode toegankelijk voor iedereen. Aan dit project, genaamd ‘We wear culture’, werken 180 partners uit meer dan 40 landen mee.   Met behulp van virtual reality, street view en hoge resolutie afbeeldingen komt de kleding tot leven. VogueGoogle Arts & Culture

beeldende kunst

 • Op de vijfjaarlijkse tentoonstelling Documenta in Kassel vormen de verhalen van vluchtelingen en migranten een belangrijke rode draad, schrijft Sandra Smallenburg. Domeniek Ruyters over een Documenta waar door veel zwaarte en ernst het lachen je wel vergaat. NRC, inlog vereist, Metropolis M
 • In de vaste collectie van de Tate Modern hangen tegenwoordig werken van kunstenaars uit Afrika, Azi‘ en Latijns-Amerika kunstenaars tussen de bekende namen van het West-Europese modernisme. Ook in Nederland zijn er musea, zoals het van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam, die meer aandacht geven aan het werk van niet-westerse kunstenaars en vrouwelijke kunstenaars. De kunstgeschiedenis heeft meer te bieden dan alleen maar de canon. Financieel Dagblad
 • Bij Cure Park in het Amsterdamse Bos schijnen kunstwerken, interventies en performances hun licht op onze omgang met zorg, ziekte en gezondheid. Het project is voortgekomen uit de Cure Master die curator Theo Tegelaers samen met kunstenaar Martijn Engelbregt ontwikkelde voor het Sandberg Instituut. In Cure Park worden de resultaten van de masteropleiding getoond en wordt er met nieuwe kunstenaars gewerkt. Vrijwel allemaal maakten ze site specific werk. Metropolis M, Cure Park
 • Performances zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste instrumenten van hedendaagse kunstenaars. Hoe is dit te verklaren? Omdat we heden ten dage zo verlangen ons door een ervaring met iets verbonden te voelen, meent Catherine Wood, senior curator of performance van de Tate in Londen. ArtNet News
 • ‘De cultuuropvattingen van de nazi’s waren gevaarlijk, maar interessanter omdat zij een ambivalente relatie hadden met enerzijds de oude en de nieuwe cultuur,  anderzijds de primitieve en de technische omgeving. Vanuit die uitgangspositie formuleerden zij een cultuurideaal en een Europese cultuurpolitiek. Dit ontbreekt bij het huidige populisme, het goede of het slechte, geheel. Het vertegenwoordigt geen enkel ideaal, laat staan een utopie’. Egbert Dommering over de kunstopvattingen van het fascisme toen en het populisme van nu. Egbert Dommering

film en av

 • Lifetime Achievement Award van de European Film Academy gaat naar de Russische regisseur Alexander Sokurov. European Film Awards
 • Het Amerikaanse filmbedrijf Sony Pictures Home Entertainment gaat gecensureerde versies op de markt brengen van alvast 24 films uit zijn catalogus. Klanten die via Amerikaanse betaalplatforms als iTunes en Fandango Now films van Sony kopen, krijgen er een zogenaamde ‘schone versie’ bij. Chinese censor trekt animatiefilm Have a Nice Day terug van het festival van Annecy. Trouw, Filmkrant
 • In de expositie Everything is Political. The Politics of Gaming zijn niet de narratieve aspecten van een game van belang, maar de wijze waarop de werken de achterliggende politieke mechanismen binnen de gamecultuur illustreren. De expositie omvat kunstenaars die alleen de iconografie en de esthetiek van games gebruiken, zonder het element van spelinteractie, en indie gamedesigners die spelletjes hebben gemaakt die je online kan spelen of kan kopen op gameplatforms zoals Steam.  Metropolis M

letteren

 • Frank Westerman wint met ‘Een woord een woord’ zowel de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek als de VPRO Bob den Uyl Prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek. FondsBJPVPRO
 • HP/De Tijd brengt zoals vorig jaar een rij vergeten meesterwerken onder de aandacht.  De ambassadeurs voor het vergeten boek zijn Jan Cremer, Marijn Sikken, Vamba Sherif, A.H.J. Dautzenberg, Jelte Nieuwenhuis, Joost de Vries en Maarten Asscher. HP – De Tijd
 • Voor de vijfde keer wint Mel Wallis de Vries de Prijs van de Jonge Jury 2017 met zijn jeugdroman Schuld. Dertienduizend jongeren brachten hun stem uit voor de Jonge Jury. De overige twee genomineerde titels waren Kapot van Carry Slee en Haaieneiland van Rob Ruggenberg. Paradise Now van Anouk Saleming won Jonge Jury Debuutprijs. Jonge Jury
 • De winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn bekend. In de categorie 6 t/m 9 jaar is De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton het populai

  kunstonderwijs

  • Afgestudeerden van de Design Academy Eindhoven in  het studiejaar 2014-2015 kunnen in aanmerking komen voor de nieuwe ‘Keep an Eye Design Talent Grant’ van de Keep an Eye Foundation. De deadline voor het insturen van een terugblik, een vooruitblik en een portfolio is 23 juni 2017. Keepaneye
  • Het examenwerk van studenten van SintLucas is te zien in Boxtel, van 9 t/m 15 juni, en Eindhoven, vanaf 16 juni. SintLucas
  • Het Centre of Expertise Biobased Economy en de innovatiecampus SPARK openden 9 juni een laboratorium voor onderzoek naar de toepassing van schimmels in de bouwindustrie. In dit zogeheten Mycelium Lab werken docentonderzoekers en studenten onder begeleiding van de lector Biobased Bouwen van Avans, Willem Bšttger, aan vraagstukken over het materiaal. Avans

  cultuureducatie en – participatie

  • Creatieve vakken lenen zich goed voor een internationaal samenwerkingsproject. Beeldende vorming, muziek, drama of dans zijn immers universeel. Maar hoe zorg je voor internationale inbreng in je les? Bijvoorbeeld door contact te leggen met een Europese collega via de online community eTwinning. LKCA
  • Muziek als troost voor mensen, maar ook als bindmiddel, is zo oud als de weg naar Rome. Muziekonderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van weerbare, solidaire burgers. Aldus Dave Ensberg-Kleijkens, voorzitter College van Bestuur Biezonderwijs, Tilburg. Brabants Dagblad 
  • De 7500e cultuurcošrdinator is gecertificeerd. Eva van Poppel-van Wildveld ontving het jubileumcertificaat uit handen van LKCA directeur Sanne Scholten. LKCA
  • Het online magazine Mediawijs in het onderwijs brengt de editie Maakonderwijs uit. Daarin o.a. Arjan van der Meij over waarom maken gelukkig maakt, 2 scholen over hun aanpak van Maakonderwijs, en een kennismaking  met het Digilab van de Bibliotheek Midden-Brabant. Cubiss
  • Nieuwe Veste in Breda gaat een aantal muziekdocenten gedeeltelijk of volledig ontslaan. Dat blijkt uit een brief die alle 58 leerkrachten hebben ontvangen. Om hoeveel van hen het precies gaat, is nog niet duidelijk. BN – De Stem 
  • VMBO-ers maakten kunstwerken die een tijdsbeeld van het Oss van nu geven, onder begeleiding van Erik Habets en Rieneke de Vries. Inspiratie voor dit project ‘Jan Cunen in de Stad’, te zien in de stad,  deden de leerlingen van VMBO Het Hooghuis in Oss op bij de tentoonstelling ‘Smaak & Identiteit, Habets en De Vries verbeelden Oss’ in het Museum Jan Cunen. Brabants Dagblad
  • De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi‘ hebben samen met het dagcentrum Topaz in Wemmel een project uitgewerkt waarbij palliatieve pati‘nten in het museum troost kunnen vinden bij kunst. Tijdens een colloquium op 20 juni in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel wordt het initiatief afgetoetst aan andere projecten in binnen- en buitenland. Artsenkrant

  kunstbeoefening

  • Peter Dictus schreef het scenario voor Harmonie. Een multidisciplinair theaterstuk dat zijn Zunderts Toneel samen op de planken zet met de Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak uit Zundert. De voorstelling gaat over de harmonie als metafoor voor de samenleving, voor evenwicht waarnaar wordt gezocht, naar eenheid. BN – De Stem 
  • In het PieterBrueghelHuis in Veghel is een foto-expositie te zien waarbij mensen met dementie en hun dagelijkse bezigheden in beeld zijn gebracht. Voor het project van Dementievriendelijk Meierijstad werden amateurfotografen van 5 fotoclubs in Meierijstad benaderd. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • In Nederland is de zorg voor het archeologisch erfgoed in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor een goede afweging van archeologische belangen in de ruimtelijke ordening is kennis nodig. Met diverse kaarten, datasets, onderzoeksmethoden en handreikingen adviseert en faciliteert de Rijksdienst Cultureel Erfgoed vooral gemeenten bij het uitvoeren van deze, soms gecompliceerde, opdracht. In de Engelstalige publicatie Knowledge for Informed Choices worden de tools afzonderlijk besproken. Cultureel Erfgoed
  • De Week van het Lege Gebouw kan je opvatten als een oefening in het ‘zorgvuldig vullen’: hoeveel draagkracht bezit een plek? Tot hoe ver kan je een gebouw volladen met programma? Hoe reageert de omgeving erop? De ‘WvhLG’ is een spannende en intensieve zoektocht naar een nieuw evenwicht voor een tweede leven na een periode van leegstand. Dit jaar vormde het Officierscasino in Soesterberg het onderwerp van gesprek.  Platform VOER
  • Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ziet niet van haar plan af om een moskee te plaatsen in een replica van een naoorlogse stadswijk. Museum Actueel
  • Museum Helmond heeft een bijzonder kazuifel aangekocht van Stichting Vlooienmarkt Deurne. Het is namelijk van Vlisco-stof gemaakt. Een kazuifel is een bovenkleed dat door een katholieke geestelijke gedragen wordt bij kerkelijke plechtigheden. Eindhovens Dagblad
  • Tot in de jaren tachtig hing het wandtapijt ‘Land uit water’, van de Franse kunstenaar Henri-Georges Adam prominent in wat toen de filmzaal was van cultureel centrum De Beyerd. Het grote wandtapijt, een opdracht van de gemeente Breda,  is na jaren opslag uit het depot gehaald en wordt hersteld voor een tijdelijke plek in het nieuwe Stedelijk Museum Breda. BN-De Stem 
  • Dertig Europese Van Goghinstellingen zijn begonnen met een promotieactie op de sociale media. Het Van Goghmuseum heeft via Facebook het eerste filmpje van #followvangogh gepubliceerd. Van Gogh Europe hoopt mensen aan te moedigen om Van Gogh locaties te bezoeken en daarvan filmpjes op Facebook te zetten. Omroep Brabant
  • Dit jaar duurt het cultuurfestival Brabantsedag in Heeze nog de gebruikelijke negen dagen. Vanaf 2018 wordt het evenement echter teruggebracht tot het laatste weekeinde van augustus, met de nadruk op zondag. De koerswijziging heeft, volgens voorzitter Boukje van Ettro van Stichting Brabantsedag, te maken met inhoudelijke argumenten. Het evenement wil zich vooral gaan concentreren op het meest onderscheidende deel van de activiteiten, de cultuurhistorische optocht. Eindhovens Dagblad
  • Op 28 mei is filmhistoricus Karel Dibbets overleden. Dibbets was een autoriteit op het gebied van de Nederlandse filmgeschiedenis, in het bijzonder die van voor 1940. Zo bracht hij nauwkeurig de komst van de geluidsfilm naar Nederland in kaart. Zijn grootste prestatie was het opzetten en cošrdineren van de website Cinema Context die de vroege Nederlandse filmcultuur ontsluit. Filmkrant 

  bibliotheken

  • In navolging van verschillende andere bibliotheken kiezen ook Theek 5, Oosterhout,  en Bibliotheek Het Markiezaat, Bergen op Zoom,  ervoor de boetes voor het te laat inleveren van materialen af te schaffen. Er lijkt sprake van een trend; inmiddels zou al ongeveer een derde van alle Nederlanders boetevrij kunnen lenen. Bibliotheekblad
  • Een verslag van de voorjaarsbijeenkomst  van de Vereniging Limburgse Bibliotheken en de Brabantse Netwerkbibliotheek, met als thema : ‘de financi‘le veerkracht van de bibliotheek’. Cubiss
  • NBD Biblion stopt per 15 juni met de website van deBoekensalon. Het afstoten van de website vloeit voort uit het in 2016 genomen besluit om de uitgeefactiviteiten te stoppen. Bibliotheekblad
  Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie