Trends & Ontwikkelingen 13 maart 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 12 maart presenteerde minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Het kabinet schetst in deze brief de agenda voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Het kabinet investeert in 2018 30 miljoen euro in de restauratie van (grote) monumenten. Het Nationaal Aankoopfonds wordt aangevuld met 50 miljoen. Talentvolle makers worden via een nieuw, gezamenlijk programma bij de cultuurfondsen ondersteund. Het gaat om een bedrag van 4,9 miljoen per jaar vanaf 2019. De subsidie voor muziekonderwijs wordt met 5 miljoen euro verdubbeld. In 2018 ondersteunt het kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda. Aansluitend bij de Verkenning van de Raad voor Cultuur nodigt het kabinet andere overheden uit om in voorbereiding op de periode basisinfrastructuur stedelijke en regionale profielen op te stellen. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , NRC, inlog vereist, Trouw , De Volkskrant , NOS , DEN , Dutch Creative Industries , Theaterkrant
 • De cultuurbrief sluit nauw aan bij de visie van het beleidsplan van het Mondriaan Fonds voor deze cultuurplanperiode, dat uitgaat van de gedachte dat kunst en cultureel erfgoed pluriform zijn en een open democratie ondersteunen, en dat ze bijdragen aan een vrije geest en een open blik, zegt Birgit Donker in een reactie van het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • Jan Jaap Knol, Directeur-Bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, is verheugd met het nieuws dat de subsidie voor het muziekonderwijs met 5 miljoen euro wordt verdubbeld. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Jeugddans verdient een stevigere verankering binnen de Basisinfrastructuur en de lokale en regionale financieringsstructuren. Dat stellen de Nederlandse jeugddansgezelschappen in een brandbrief aan minister van Engelshoven (OCW) en de Raad voor Cultuur. De gezelschappen doen een collectieve oproep tot beleidsherziening ten aanzien van de positie van jeugddans binnen het huidige bestel. De brief is ondertekend door Danstheater Aya, De Dansers, DOX, Dadodans, The100Hands, Internationaal Danstheater, Theaterbureau Frontaal, SALLY Dansgezelschap Maastricht, Plan-D, de Stilte, MAAS theater en dans, ISH en Don’t Hit Mamma. Theaterkrant
 • De Raad voor cultuur pleit voor een regionale culturele infrastructuur (RIS) met meer erkenning en financiering voor het culturele aanbod in de regio. Hoe zou dit in de praktijk moeten functioneren en welke kanttekeningen zijn er bij deze plannen te plaatsen? Boekman 114 is geheel gewijd aan ‘Stedelijke regio’s en cultuur’. Boekman
 • Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hield een speech bij de opening van het Boekenbal op 9 maart in Amsterdam. Ze benadrukte het belang van lezen en de boekensector. Ze benadrukte vast te willen houden aan de wet op de vaste boekenprijs. Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer had om een reactie van minister van Engelshoven (OCW) gevraagd op het advies ‘Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Raad voor Cultuur. De minister schrijft in een brief dat ze dit voorjaar een brief sturen wil in het kader van het beleidstraject Erfgoed Telt, waarin ze haar visie zal geven over een toekomstbestendig erfgoedbeleid dat inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Hierin zal ze dit advies betrekken in samenhang met de adviezen uit het erfgoedveld en 2 onderzoeken. Rijksoverheid.nl
 • Antwoorden van minister van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht in het Dagblad van het Noorden van 6 februari jl. ‘Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen’. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en nog eens 13 miljoen euro voor de komende jaren. Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij. Rijksoverheid.nl
 • D66-leider Alexander Pechtold gaat de nieuwe kunstcommissie van de Tweede Kamer voorzitten.
 • De commissie moet kunstwerken aankopen en kunstenaars opdrachten geven voor nieuwe werken. Die moeten een plaats krijgen in de nieuwe Tweede Kamer, die na de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof in gebruik wordt genomen. NOS
 • In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Cultuur + Ondernemen de publicatie ‘Cultureel Ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen’ uitgegeven. De publicatie geeft antwoord op vragen als: Hoe kan de cultuursector meer economisch rendement en maatschappelijk draagvlak halen uit de activiteiten die hij de samenleving biedt? En wat is de rol van de lokale overheid in deze transitie, nu er steeds minder publiek geld beschikbaar is? Cultuur+Ondernemen
 • Tal van gemeenten hebben in de magere jaren bezuinigd op cultuur. Dat leidde ook in het muziekonderwijs tot turbulente tijden. ‘De vernieuwing is in de ene gemeente beter geslaagd dan in de andere.’ De Volkskrant , inlog vereist
 • De VNG is blij met de komst van de Nationale Omgevingsvisie: het is een van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Het instrument vraagt van ons om breed en in samenhang naar onze maatschappelijke opgaven te kijken en daarbij een zorgvuldig participatietraject in te richten. De VNG neemt 7 maart deel aan het rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie. VNG
 • Hoe kan de woningbouw in het binnenstedelijke gebied worden versneld? Zonder dat dit ten koste gaat van andere maatschappelijke vraagstukken? Dit vraagstuk stond centraal bij het jaarcongres Stedelijke Transformatie. VNG
 • Het doorsnee inkomen in de randgemeenten van de tien grootste steden is doorgaans hoger dan in de steden zelf. Dat geldt vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg en in mindere mate voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over inkomens van huishoudens per gemeente. CBS
 • Klaas Boeder, adviseur instandhouding monumenten, maakt zich zorgen over het toezicht op en de kennis over monumenten. In veel kleinere gemeenten is dit zwak ontwikkeld. “Het beleid is er wel, maar toezicht op de uitvoering van restauraties nadat een vergunning is verleend ontbreekt in te veel gevallen.” Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
 • Op 7 maart jl. kwamen Utrechtse denkers, doeners en makers samen tijdens het Cultuurontbijt in Het Huis Utrecht om samen de agenda te bepalen voor de toekomst van cultuur in Utrecht. Het actieplan ‘De kunst van het groeien’ wordt onderschreven door de kunst- en cultuursector in de stad Utrecht. Het Huis Utrecht , De kunst van het groeien
 • De opbrengst van de verkoop van het Fentener van Vlissingenhuis op Maliebaan 42 in Utrecht zal naar het gebouw TivoliVredenburg gaan. Dit is in overleg met de erfgenamen besloten. Dat heeft de Utrechtse wethouder Paulus Jansen gezegd. Het gaat in totaal om 1,9 miljoen euro. Het pand was in 1951 aan de gemeente geschonken voor een culturele bestemming. Er is ongenoegen in cultureel Utrecht over dit besluit. Mede omdat geld voor kleinere projecten ontbreekt. DUIC, George Knight
 • De historische Fenixloods II in Rotterdam, een van de culturele en culinaire trekpleisters in de stad, blijft behouden. Het college van B&W van Rotterdam heeft ingestemd met het voornemen tot verkoop van het pand aan de stichting Droom en Daad, die daardoor verdere plannen kan ontwikkelen. Deze stichting wil op de begane grond in de tweede loods culturele, culinaire en creatieve voorzieningen onderbrengen. Op de eerste verdieping wordt aandacht besteed aan de landverhuizers, die sinds 1872 via het gebied rond Katendrecht en de Wilhelminapier op weg gingen naar Ellis Island (New York). De Architect
 • Goed nieuws in de aanloop naar de verkiezingen: cultuureducatie doet er echt toe in de Rotterdamse partijprogramma’s. Maar woorden alleen zijn niet genoeg. Nu komt het aan op concreet beleid dat verder gaat dan alleen een heldere opdracht aan de culturele instellingen, stelt Catrien Schreuder, Museum Boijmans Van Beuningen. LKCA
 • ‘‘Landelijk wordt er 80 miljoen euro extra voor cultuur uitgetrokken, maar het is niet vanzelfsprekend dat we daar in Overijssel iets van terugzien.’’ ‘”Het is een serieus bedrag, dan moeten we een serieus plan bedenken. We moeten Twente cultureel aantrekkelijk maken”, stelt de Hengelose wethouder Claudio Bruggink. Het cultuurplan moet voor de zomer af zijn. RTV Oost
 • Het Stedelijk Museum Kampen moet verzelfstandigen, maar is volgens de gemeente Kampen nog niet voldoende voorbereid op die stap. Er wordt nu door een extern bureau onderzoek gedaan naar de toekomst van het museum. De Stentor
 • Als onderdeel van de digitale strategie van de Britse overheid lanceerde Matt Hancock, de Britse staatssecretaris voor Cultuur, op 7 maart het Culture is Digital rapport. Dit rapport schetst een ambitieus kader over hoe cultuur en technologie kunnen samenwerken om de participatie en de slagkracht van culturele organisaties te vergroten. Zo zullen musea, theaters en erfgoedorganisaties toegang krijgen tot de nieuwste technologie en de digitale vaardigheden om hen te helpen een nieuw en diverser publiek te bereiken. UK Government , Faro.be
 • De Vlaamse Gemeenschap heeft geen duidelijk zicht op hoeveel kunstwerken ze bezit. Het gaan om 18.000 werken, maar door een gebrekkige registratie en verschillende telwijzen is dat cijfer slechts een schatting. Dat blijkt uit een audit van het Rekenhof. Het Nieuwsblad
 • Het Screen Flanders Economisch Fonds investeert 995.000 euro in zeven Vlaamse en internationale animatie- en fictieprojecten. Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, een financieel duwtje in de rug. De Belgische (co)producenten kunnen via Screen Flanders tot 400.000 euro terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven in Vlaanderen. VTM
 • De Europese Commissie heeft op 1 maart 2018 besloten om negen nieuwe Europese bestemmingen toe te voegen aan de lijst van Europese Erfgoedlabels. Het zijn allemaal locaties die de Europese historie, idealen, waarden en integratie symboliseren. Het Verdrag van Maastricht is één van de negen nieuwe bestemmingen. Dutch Culture
 • Hoe maken moedige burgers via cultuur het verschil? Dit thema staat centraal tijdens de tiende editie van de ECF Princess Margriet Award for Culture, op 16 mei aanstaande in Amsterdam. De prijs wordt jaarlijks door de European Cultural Foundation uitgereikt aan inspirerende kunstenaars en instellingen, pioniers die met cultuur een bijdrage leveren aan een meer open en democratisch Europa. Ditmaal gaat de prijs naar het Poolse culturele platform Borderland en de internationale multidisciplinaire onderzoeksgroep Forensic Architecture. Cultural Foundation.eu
 • Europese magazine uitgevers slaan alarm om nieuwe cookiewetgeving. Onder de nieuwe regels worden cookiemuren verboden. Hierdoor moeten websites ook toegang geven aan bezoekers die cookies weigeren. Volgens de ondertekenaars dienen andere grondslagen dan toestemming aan de verordening te worden toegevoegd om cookies te mogen plaatsen toepassen, zoals het gerechtvaardigd belang en statistische doeleinden. MMA

 

noord-brabant

 • Memo aan Provinciale Staten van de gedeputeerde Swinkels over de subsidieverlening aan de Stichting Zuiderwaterlinie Events. Brabant.nl
 • Stand van zaken moties en toezeggingen per 7 maart 2018. Mededelingen aan Provinciale Staten, o.m. van Gedeputeerde Henri Swinkels over Evoluon Nationaal Designmuseum, instrumentarium musea en Brabant C, evaluatie BrabantC. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • De partijen in de Bredase gemeenteraad trekken 450.000 euro extra uit voor de verbouwing van poppodium Mezz. Het businessplan is volgens wethouder De Bie ‘keurig’ voor 1 maart aangeleverd. Alle partijen willen graag openheid over het plan dat er ligt, maar delen zit er volgens De Bie niet in: ,,Dat doen we nooit met businessplannen.” Het plan wordt nu eerst in ‘ambtelijke orde’ besproken. BN – De Stem
 • Atelierruimte voor kunstenaars wordt ook in Eindhoven ‘schaarser, duurder en tijdelijker’. Hoog tijd dat de gemeente werk maakt van behoud van bestaande, betaalbare ruimte én nieuwe ateliers en broedplaatsen mogelijk maakt, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten. In het Eindhovense Stadhuis overhandigde de Kunstenbond, op tournee door een aantal Nederlandse steden, het manifest ‘Geen stad zonder kunst’ aan wethouder Mary-Ann Schreurs. Het college van B en W van Eindhoven doet volgende week mededelingen over het nieuwe atelierbeleid. Eindhovens Dagblad
 • Architect Winy Maas werd vorig jaar door Eindhoven aangesteld als supervisor van de binnenstad en adviseert de gemeente bij alle grote ontwikkelingen. Op 6 maart gaf Maas in het Stadhuis een eerste presentatie over zijn visie. Zijn kernwoorden: maak het centrum groter, maak het lichter, zorg voor water, zorg voor een zonering met stoepen en paden, maak gebruik van de enorme designkracht van deze stad, maar vooral: maak het groener. e52 , Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven heeft haar panden aan het Stadhuisplein 6, Begijnenhof 8 en 14 en Kerkstraat 1 verkocht aan ontwikkelaar Citywall BV. Zo wordt opnieuw een belangrijke plek in de stad aangepakt en nieuw leven ingeblazen. De komende maanden gaat de ontwikkelaar aan de slag met de uitwerking van de planontwikkeling en de ontwerpen. Dit gebeurt in afstemming met de supervisor van de binnenstad, Winy Maas. Zijn studies voor het centrum worden in het proces meegenomen. Eindhoven , e52
 • Nu Geert en Marleentje Tiersma van Pizza Geert vasthouden aan hun plek aan de Gabriël Metsulaan, kiest de gemeente Eindhoven een harde lijn. Ze moeten ‘met spoed’ hun spullen van het buitenterrein bij de loods naast hun huis halen. De gemeente eiste al eerder dat de twee de opslagloods naast hun woning ontruimen. Dat betekent dat ze het muziekinstrumenten-museum en de dansschool die ze hier hebben gemaakt moeten afbreken. Volgens de gemeente hebben de twee een tijdelijk huurcontract, waarbij eventuele verbeteringen en veranderingen aan of in de loods voor eigen risico zijn. Eindhovens Dagblad
 • Het Van Abbemuseum is eind dit jaar 8 weken lang dé trouwlocatie van de gemeente Eindhoven. In de periode van 5 november tot 1 januari is het niet mogelijk elkaar het ja-woord te geven in het Stadhuis. Dat is dan niet toegankelijk vanwege de verbouwing. Eindhovens Dagblad
 • Een nieuw Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch moet kunnen voor 55 miljoen euro. Daar kunnen alleen nog kosten van eventuele prijsstijgingen bij komen. Dit blijkt uit drie onderzoeksrapporten die de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft laten maken. B& W heeft vertrouwen dat er een grote en een multifunctionele/tweede zaal op de fundamenten van het huidige theater kan worden gebouwd. Eerdere plannen voor een nieuw theater werden op de valreep afgeblazen omdat het budget met zo’n twintig miljoen werd overschreden. Het kan dus veel goedkoper, blijkt nu. ‘s-Hertogenbosch , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Er is een toenemende vraag uit de samenleving naar tijdelijke, goedkope en duurzame manieren van wonen. Het project Minitopia speelt in op die vraag. De gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft de locatie naast bedrijventerrein De Poeldonk tijdelijk in gebruik aan Stichting Minitopia. De bewoners van Minitopia gaan hier zelf bouwen. Het gaat om een periode van vijf jaar. ‘s-Hertogenbosch
 • Schijt heeft de W2 aan bewoners, vinden althans de bewoners. De woede over het parkeerbeleid bij het poppodium kwam deze week tot uiting in weinig subtiele posters aan een reeks bomen. Maar is het wel de schuld van Willem Twee? Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Tilburg wil eenmalig een subsidie van 265.000 euro toekennen aan het grote, kunstzinnig doolhof, een project van de Duitse kunstenaar Tim Hendrik Schneider, dat in de Tilburgse binnenstad verrijst. Daarmee komt het doolhof – dat in totaal zo’n 1,2 miljoen euro kost – weer een stap dichterbij. Volgens het college is het doolhof ‘van hoge culturele kwaliteit’ en heeft het internationale uitstraling. Brabants Dagblad
 • Frans van der Meer is winnaar van de Ad Vinkenprijs 2017. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die een bijzondere bijdrage levert aan kleinkunst in Tilburg en aan de culturele identiteit van de stad. B. en W. van Tilburg hebben de keuze voor Van der Meer overgenomen. Hij krijgt een geldbedrag van 2.500 euro. Tilburg , Brabants Dagblad

 

overige brabanste gemeenten

 • De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zich aangesloten bij het Brabantse Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Kunstbalie
 • In 2017 stond Bergeijk in het teken van 100 jaar De Stijl, de kunststroming waartoe ook Gerrit Rietveld behoorde. Tijdens het Ploegfestival was er de zogenaamde Stijlparade waarvoor de stoel als uitgangspunt diende. Tijdens het Ploegfestival in Bergeijk hebben tien beeldhouwers aan een beeld gewerkt. Het beeld is een gezamenlijke aankoop van de gemeente en bedrijf Bruns en heeft nu een vaste plaats in het Ploegpark. Eindhovens Dagblad
 • Lijst Linssen heeft ernstige twijfels en scepsis over de plannen voor een leer-speelpaleis in het Gouvernement in Bergen op Zoom, zoals wethouder Patrick van der Velden en John Rombouts van M2Leisure die deze week lanceerden. BN – De Stem
 • Voor de meerderheid van de Eerselse fracties is het klip en klaar: een marktverkenning laat zien dat privatiseren van de Muzenval geen optie is. Tot frustratie van D66 en VVD bekrachtigde de raad haar eerdere besluit om het financieel noodlijdende sociaal-culturele centrum jaarlijks extra subsidie te geven. Eindhovens Dagblad
 • Enkele jaren terug werd door de gemeente Heeze-Leende een ‘bibliotheekvisie’ opgesteld en het bibliotheekwerk opnieuw aanbesteed. Dat werd gewonnen door Dommeldal. Afgelopen augustus, na het vertrek van bibliotheek De Kempen, is Dommeldal gestart. Op 10 maart werd de bibliotheek officieel heropend door wethouder Toon Bosmans. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Heusden heeft geen signalen dat de dienstverlening van stichting Bibliotheek Heusden aan de inwoners van de gemeente te wensen overlaat. Dat laten burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van D66. Aanleiding voor de vragen van D66 was het et arbeidsconflict tussen het bestuur van de bibliotheek en Elisabeth Eyl, de directeur van wie het contract niet is verlengd. Brabants Dagblad
 • Het is hoog tijd voor een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid in Hilvarenbeek. Dat stelt de Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen in een adviesnota die het aan de Beekse politiek heeft overhandigd. In het document doet de heemkundekring een groot aantal aanbevelingen voor een nieuwe erfgoednota. Brabants Dagblad
 • Als de stichting Stoffer en Blik niet de mogelijkheid krijgt professionele mensen in te zetten voor theater De Schuur in Zevenbergen, dan gaan er grote problemen ontstaan. Het theater is niet meer draaiend te houden met alleen vrijwilligers. De gemeente Moerdijk heeft daar alle begrip voor, maar wil geen geld beschikbaar stellen voor vaste krachten. BN – De Stem
 • De verbouwing van het cultuurpodium in ’t Spectrum in Schijndel is gestart. De opbouw van het theater(tje) moet voor de bouwvak klaar zijn. Daarna vangt de inrichting door ’t Spectrum en de gemeente Meierijstad aan. Het college van Meierijstad verwacht het nieuwe cultuurpodium in ’t Spectrum in september te kunnen openen. Brabants Dagblad
 • De financiële problemen van De Enck zijn fors groter dan verwacht. Reeds bekend was dat het Oirschotse gemeenschapshuis per jaar 75.000 euro tekort kwam in de exploitatie. Een grondige inventarisatie van de onderhoudskosten maakt dat het jaarlijkse tekort groeit naar een kwart miljoen euro. Eindhovens Dagblad
 • Scoringsdrift in aanloop naar de verkiezingen gaat ten koste van de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor verenigingen uit het Mariadal en het Essentgebouw. Dat stelt de Roosendaalse wethouder Theunis. BN – De Stem
 • Met een nieuw beeldmerk en citymarketingplan wil de gemeente Roosendaal ervoor zorgen dat meer mensen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd voor Roosendaal kiezen. Het plan wordt na de verkiezingen van 21 maart voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. BN – De Stem
 • De nieuwe cultuurprijs Goede grond van de gemeente Zundert wordt minimaal één keer per jaar uitgereikt aan een organisatie of persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan cultuur in de gemeente Zundert. De prijs is een blijk van waardering voor de kwaliteit van het werk, maar kan ook worden ingezet ter stimulering van talent. Zundert

Cultureel Ondernemerschap

 • In de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector staan actiepunten om de arbeidsmarktpositie te verbeteren van mensen die werken in de kunst-, cultuur- en creatieve sector. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is aanjager van het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen. VNPF
 • Actuele gegevens over werkgelegenheid in de cultuursector zijn vrij schaars. De Cultuurindex is heel specifiek gericht op de cultuursector, maar de huidige analyses lopen tot 2015. Daarom zet Culturele vacatures als aanvulling daarop hun cijfers over vacatures in de cultuursector van de 2015 t/m 2017 op een rij. Conclusie : de grootste groei zit in de betaalde (parttime) functies ;
 • het lijkt erop dat ook de cultuursector profiteert van de aantrekkende economie. Culturele vacatures
 • Hoe het basisinkomen mij en andere freelancers zou helpen meer uit onszelf te halen. Column van Hagar Jobse, journalist, radiomaker. Medium
 • Sinds 2013 werden in Nederland al tientallen mensen opgeleid via het Nederlandse programma Leiderschap in Cultuur (LinC). Vanaf september wordt Vlaanderen betrokken en gaat de opleiding verder onder de titel LinC Lage Landen. De Antwerp Management School werkt hierin samen met de Universiteit Utrecht. Made in Antwerpen
 • De Stichting Cultuur Eindhoven organiseert samen met de Universiteit Utrecht een zogenaamd ‘LinC Lab’ op het gebied van publieksontwikkeling. In maart gaan 20 deelnemers aan de slag. Cultuur Eindhoven , Cultuur Eindhoven , Cultuur Eindhoven
 • Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp) en prijsvragen geregistreerd. Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer. Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Er zijn steeds meer niet-publieke opdrachtgevers, zoals bewonersgroepen, die een prijsvraag uitschrijven. Architectuur Lokaal
 • Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 februari de Actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst genomen. Dit is het eerste concrete resultaat van het Programma Beter Aanbesteden van EZK. Het document is niet een zoveelste rapport waarin de bekende knelpunten worden opgesomd, maar een agenda die 23 concrete acties benoemt die de komende maanden worden uitgevoerd. De actieagenda is tot stand gebracht door een brede coalitie. Ook de BNA werkt actief mee. BNA
 • Acht jaar nadat toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol het programma Nederland Wordt Anders lanceerde, komt het bijbehorende platform ten einde. Van der Pol had Nederland Wordt Anders in het leven geroepen als antwoord op de crisis, waarbij veel architecten zonder werk waren komen te zitten. Er is meteen een opvolger aangekondigd, in de vorm van een platform dat zich richt op de opgaven van na de economische crisis: Here Comes The Sun. Architectenweb
 • Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag (8 maart) en in navolging van het andere bedrijfsleven roepen BNA-voorzitter Nathalie de Vries en BNA-directeur Fred Schoorl de architectenbranche op om de man-vrouw balans op de agenda te zetten. ‘Wij als creatieve sector met een hoog maatschappelijk gehalte moeten op dit onderwerp voortrekker zijn en geen volger’, aldus de Vries. BNA
 • Internationale architectuur- en designprijzen streven naar een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in de jury’s. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Move the Needle-initiatief van Dezeen. Dezeen
 • De AiNB en bni gaan gezamenlijk een magazine over interieurarchitectuur maken. Het magazine biedt verdieping op het vakgebied, maar ook inspiratie en opinie. Het eerste nummer staat gepland voor mei. De beide beroepsverenigingen behartigen de belangen van interieurarchitecten, AiNB in België en bni in Nederland. bni
 • Een museum dat kunst op een andere manier presenteert dan standaard musea kan gezien worden als een alternatief museum. Alternatieve musea treden daarbij zo ver buiten de banen van de standaard musea, dat ze officieel niet erkend worden als musea. Hoe spelen zij met de standaard norm die gevestigd is door de museumsector en zijn deze musea wel van meerwaarde? Antwoorden op deze vragen lees je in dit onderzoeksrapport van Tobias Verhagen over alternatieve musea in Amsterdam. Cultuurmarketing
 • Voor zijn dood schonk Hans Sonnenberg van de Rotterdamse Galerie Delta al voor vele miljoenen euro’s kunst aan Museum Boijmans Van Beuningen en het Stedelijk Museum Schiedam. Op 21 maart veilt het Venduehuis in Den Haag honderden werken uit de nalatenschap van ‘meneer Delta’. De opbrengst is bedoeld als aankoopbudget voor Boijmans. De Volkskrant
 • Het Fries Museum in Leeuwarden heeft in New York een van de Global Fine Art Awards (GFAA), gewonnen. Het museum was genomineerd voor de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding, die daar in 2017 te zien was. Museumcontact
 • ArtNet News onderzocht mega galeries die de mondiale kunstmarkt voor hedendaagse kunst bepalen, en keek naar het aantal locaties, in welke steden ze zijn gevestigd, en de hoeveelheid personeel dat er werkt. Bij Gagosian zijn dat er 250, Hauser & Wirth heeft 200 medewerkers. ArtNet News
 • De Nederlandse Galerie Associatie heeft, in samenwerking met de Kunstenbond, op 2 februari jl. een panelgesprek georganiseerd met als thema De Galerie van de Toekomst. Drie galeriehouders, een kunstenaar, en de NGA gingen in gesprek over waar de kansen en uitdagingen liggen voor de galeriehouder. NGA , Kunstenbond
 • Nanne Dekking, de nieuwe voorzitter van Tefaf, vindt dat de kunstbeurs moet gaan mikken op een jonger publiek en nieuwe media moet gaan omarmen. Een gesprek. NRC , inlog vereist
 • Heel wat wenkbrauwen gingen vannacht de hoogte in, toen Oscarwinnares Frances McDormand de twee woorden ‘inclusion rider’ uitsprak. Maar wat betekent dat? Het Nieuwsblad
 • Wie zegt dat de bioscoopsector vergrijst en wordt ingehaald door de tijd? Romée Swaab is met haar 24 jaar de jongste bioscoopdirecteur van Nederland. In september heeft ze Cinecenter in Amsterdam overgenomen van haar ouders. Ze wil het theater vergroenen en het publiek verbreden. Maar Cinecenter moet in essentie blijven wat het altijd was: een knus tweede thuis voor filmafficionado’s. Filmkrant
 • Het Pathé bioscoopconcern richt zich al jaren op specifieke doelgroepen en vertoont films uit India, Nigeria en Turkije. Vanwege de grote gemeenschap in ons land is een Poolse film een logische vervolgstap. In Helmond en Eindhoven is er veel belangstelling. Eindhovens Dagblad
 • Silvia van der Heiden is de nieuwe Algemeen Directeur van het Nederlands Film Festival. Nederlands Film Festival
 • IN-EDIT is een internationaal muziekdocumentaire-festival dat in 2003 in Barcelona werd gelanceerd. Sindsdien werden er wereldwijd 42 edities georganiseerd. De eerste Nederlandse editie vindt plaats in Amsterdam, van 18 t/m 20 mei. IN-EDIT NL programmeert zowel internationale als Nederlandse muziekdocumentaires waaronder een aantal premières. Daarnaast zijn er optredens van bands en artiesten en fungeert het festival als een netwerkevenement voor de film- en muziekindustrie. Bios Agenda
 • 45 internationale muziekfestivals willen in 2022 een genderevenwicht van 50/50 in hun line-up. Dan Schoenbrun vindt dat filmfestivals dit voorbeeld moeten volgen. Indiewire
 • Europese bioscopen, tv en vod vertonen meer niet-nationale films van Europese bodem, dan nationale films. Daarbij lopen bioscopen met 31% van de totale programmering voorop (tegenover tv met 19% en vod met 15%). Dat is een van de hoofdconclusies in het laatste onderzoek van de European Audiovisual Observatory dat onlangs verscheen. Holland Film Nieuws , European Audiovisual Observatory
 • Subscription Video on Demand of SVOD is de stuwende factor achter de groei van de video on demand markt in Europa. SVOD diensten als Netflix of Amazon Prime vragen een vast bedrag per maand in tegenstelling tot het afrekenen per titel zoals bijvoorbeeld iTunes. Niet minder dan 38,7 miljoen Europeanen hadden in 2016 een abonnement op Netflix, Amazon of een andere VOD-dienst. Dat is een jaarlijkse groei van 128% tussen 2011 en 2016. Noord-Europa heeft de hoogste penetratiegraad, met Scandinavië als absolute koploper. Het European Audiovisual Observatory heeft een rapport gepubliceerd met een analyse van de Europese SVOD markt. Filmfonds
 • Via de website van Cinemien is het mogelijk om on demand films te bekijken. Cinemien is hiermee de eerste Nederlandse distributeur die deze dienst aanbiedt. Cinemien
 • Na onder meer Duitsland, Frankrijk en Denemarken krijgt ook Nederland een Netflix-serie die volledig door het Amerikaanse bedrijf gefinancierd wordt en exclusief bij Netflix te zien is. Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, blijft het niet bij één Nederlandse serie. De raad wil bedrijven als Netflix, maar ook Amazon, verplichten Nederlandse series aan te bieden. Jeroen Bartelse, directeur van de Raad voor Cultuur, vindt het een positief signaal. NOS
 • Hoe werkt streamingsdienst Netflix eigenlijk? NPO Focus
 • Kabelbedrijf Ziggo gaat de laatste restanten van analoge televisie in het eigen netwerk opruimen: in de komende twee jaar zullen kijkers die nu nog analoog televisie kijken gefaseerd worden overgezet naar digitaal. De kabelaar belooft klanten ruim op tijd over de wijzigingen te informeren. Villamedia
 • Directeur Rob Stevens van L1 stapt op nu de fusie met Omroep Brabant is mislukt. Stevens heeft dit in goed overleg afgesproken met de Stichting Omroep Limburg, enig aandeelhouder van L1. Eerder stapte de Raad van Commissarissen al op van de Limburgse omroep. Omroep Brabant
 • Als er één branche ten dode leek opgeschreven, dan was dat de boekenbranche. De crisis, ontlezing, maar vooral een veranderde vrijetijdsbesteding brachten het boek ernstig aan het wankelen. Heel gestaag klautert de branche weer uit de put. KVB Boekwerk onderzocht de trends in omzet en afzet in de boekenbranche 2017. Welke genres doen het goed? Wat is de impact van bestsellers? Hoeveel doet de cadeauperiode december? De Marktmonitor 2017. Trouw , inct , KVB Boekwerk
 • Hoe staat het boekenvak ervoor in Nederland? De omzet groeide marginaal, de Nederlandstalige roman had een moeilijk jaar, de ontlezing houdt aan. Een gesprek met Caroline Damwijk, directeur van boekverkopersorganisatie Libris Blz., Mai Spijkers, uitgever, Geneviève Waldmann, directeur van uitgeefhuis VBK en auteur Tommy Wieringa. NRC
 • Een schrijver moet regelmatig het land in, op zoek naar lezers. Van literaire concerten tot personeelsfeesten, de moderne auteur doet alles om zijn werk aan de man te brengen. KVB Boekwerk wil inzicht bieden in de trends van culturele activiteiten die literaire auteurs tegenwoordig ondernemen. Om beter te begrijpen wat er op dit moment gebeurt, vroeg KVB Boekwerk naar de ervaringen van o.m. auteurs Ronald Giphart, Ellen Deckwitz, en literair agenten Miranda Bruinzeel en Willem Bisseling over bijzondere schrijversoptredens. KVB Boekwerk
 • Singel Uitgeverijen neemt Querido Kinderboeken BV over van WPG. Per 1 juli keert de backlist terug naar Em. Querido’s Uitgeverij. Per 1 april neemt Singel Uitgeverijen ook Uitgeverij Emanuel over van Blossom Books. Daarmee worden Querido, Querido Kinderboeken en Emanuel samengevoegd onder de vertrouwde naam Em. Querido’s Uitgeverij. Singel lijft alle redacteuren, kinderboekenschrijvers en illustratoren in die eind vorig jaar na een conflict met moederbedrijf WPG bij Querido Kinderboeken vertrokken. inct
 • De boekhandels in de regio Helmond zien de verkoop stijgen. Eindhovens Dagblad
 • De leenrechttarieven zijn door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) op 7 maart 2018 vastgesteld. Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken. VOB
 • De genomineerden voor de komende editie van de Dutch Live Entertainment Production Awards zijn bekend. Tijdens een gala-avond op 9 april worden prijzen uitgereikt aan professionals uit de live-entertainmentindustrie die het afgelopen jaar een belangrijke en bijzondere prestatie hebben neergezet. Entertainment Business
 • Wonderfeel, het klassieke buitenfestival in de Gooise natuur vindt plaats op 20, 21 en 22 juli. Op zeven podia verzorgen meer dan 350 musici ruim 130 optredens. Nieuw zijn enkele dansvoorstellingen. De programmering is zeer breed, van barok tot minimal music, met daarnaast jazz, wereld- en popmuziek. De concerten worden omlijst met muziekdocumentaires, verhalen, natuurwandelingen en kinderactiviteiten. Meer dan twintig foodtrucks en een festivalrestaurant zorgen voor eten en drinken. Opera magazine
 • Amsterdamse Pitch Festival, dat zich richt op elektronische muziek, vindt dit jaar geen doorgang. Het lukt de organisatie niet ‘om de hoge standaard te behalen die het nastreeft’. Het is nog onbekend of er in 2019 wel een editie komt. Het nieuwe Eindhovens FRWRD festival is een jaar uitgesteld. Entertainment Business , Eindhovens Dagblad
 • Een grootschalige usenet uploader van muziekwerken heeft voor 10.000 euro geschikt met BREIN om een rechtszaak te voorkomen. De uploader was verantwoordelijk voor het uploaden naar het usenet van o.m. de meest recente albums van Ed Sheeran, Justin Timberlake en BLØF. BREIN
 • De negen BIS theatergezelschappen en dertien standplaatsschouwburgen die zich verenigd hebben in het informele Noordwijk Overleg, hebben besloten een volgende stap te zetten in het dossier culturele diversiteit. Om ook andere organisaties uit de culturele sector die verder willen met het bevorderen van culturele diversiteit te ondersteunen, wordt de scan culturele diversiteit binnenkort als open source beschikbaar gesteld op www.cultuurencreatiefinclusief.nl. NAPK
 • Zorgen live uitzendingen in bioscopen of het streamen van opera’s en andere theatervoorstellingen voor een nieuw publiek? Of daalt daardoor het theaterbezoek? The Conversation
 • Het theater Flint en het poppodium Fluor in Amersfoort gaan de krachten bundelen om extra concerten en voorstellingen naar de stad te halen. Algemeen Dagblad
 • Het regionaal archief RHCe in Eindhoven moet beter, efficiënter én zuiniger gaan werken. Anders dreigt een jaarlijks financieel tekort. Een extern onderzoek en een interim-directeur zijn ingezet.
 • Een fusie met het streekarchief in Den Bosch ( Brabants Historisch Informatie Centrum), vertrekken uit het pand in het centrum van Eindhoven. Het zijn opties die onderzocht worden. Eindhovens Dagblad

Cultuurmarketing

 • Voor zowel grote als kleine culturele organisaties biedt datagedreven marketing grote kansen om gerichter te communiceren met (potentieel) publiek. Door de juiste data te verzamelen kan een organisatie beter inspelen op de behoeftes, maar ook de motieven en drempels voor cultuurbezoek. Op 12 april organiseert Cultuurmarketing een inspiratiemiddag rondom datagedreven marketing voor medewerkers van culturele organisaties. Cultuurmarketing
 • Het TextielMuseum is vorig jaar gaan experimenteren met een relatief nieuwe vorm van marketing: influencer marketing. Hierbij draait het om de invloed van de influencer op het gedrag, de emoties of de mening van hun achterban. Influencers hebben nu eenmaal een grote mate van vertrouwen opgebouwd bij hun volgers. Dit kun je als organisatie gebruiken om jouw dienst of product te promoten. Evelien Platteeuw, pr & communicatieadviseur bij het TextielMuseum, schrijft erover. Frankwatching

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een actuele opgave. Met de Open Oproep Fresh Perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met 2 mei 2018. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Eind 2017 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de vierde en tevens laatste keer een open oproep uit gericht op het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab initiatieven en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd. De oproep leverde 72 inzendingen op. 6 stadslabs werden gehonoreerd voor de doorontwikkeling binnen het huidig stadslab netwerk. 8 voor de uitbreiding van het stadslab netwerk. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Open Oproep SXSW 2018 riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Nederlandse makers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor een presentatie op South By Southwest. Naar aanleiding van de Open Oproep ondersteunt het fonds twee initiatieven met vouchers voor reis- en verblijfskosten en in één geval een bijdrage aan het productiebudget. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 12 april lanceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuw jaarlijks event: Bring it on!, een open dag waarop het fonds de ontwerpende sector samenbrengt en in gesprek gaat over ambities, ontwerpideeën en maatschappelijke impact. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Bij het Mondriaan Fonds was van de kunstenaars en bemiddelaars die in 2016 en 2017 een aanvraag gehonoreerd kregen iets minder dan de helft vrouw. In de adviescommissies die dezelfde bovengenoemde bijdragen beoordeelden is 57 procent vrouw. Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, blogt over de positie van vrouwen in de beeldende kunst. Mondriaan Fonds
 • Centraal is de opvolger van het One Night Stand-traject. Ook dit project biedt nieuwe regisseurs en scenaristen de kans televisiedrama van vijfenveertig minuten te maken en zo een belangrijke stap te zetten in de ontwikkeling van hun talent. Het project is een initiatief van NTR, BNNVARA en VPRO, NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en CoBO. In totaal zijn er 64 voorstellen voor het project ingediend. Twaalf daarvan zijn nu geselecteerd om verder te worden ontwikkeld tot treatment, waarna zes scenario’s gerealiseerd zullen worden. Het station Rotterdam Centraal is de verbindende factor tussen de afleveringen en vormt de overkoepelende arena van de serie. Filmfonds
 • Voor de realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire is er subsidie beschikbaar bij het Filmfonds. De eerstvolgende deadline van deze regeling is 17 april. Filmfonds
 • “Met telefilms kunnen we soms net een stapje verder gaan dan bij bioscooptitels”, stelt Jeanine Hage van het CoBo-fonds, twintig jaar terug een van de mede-initiatiefnemers van het project Telefilms. “En een podium bieden aan verhalen waarvoor in de bioscopen blijkbaar nog geen plek is. Op die manier kunnen films echt helpen de wereld een klein beetje mooier te maken, daar ben ik van overtuigd.” Vanaf 14 februari is er een nieuwe lichting te zien bij de publieke omroep. RTL
 • De omroepen, het filmfonds en een steeds selectere groep producenten bepalen op dit moment wat er aan Nederlandse films gemaakt wordt en daarbij kiezen ze, zo blijkt uit het aanbod, voornamelijk voor een overweldigende hoeveelheid rom-coms, boekverfilmingen en sequels, schrijft Filmzaken. Een pleidooi om filmmakers de nodige ruimte te geven hun eigen oeuvre op te bouwen en een stem te ontwikkelen. Als regisseurs en scenarioschrijvers toegang hebben tot realiseringssubsidie bijvoorbeeld dan zijn ze ook in staat projecten te initiëren en hun eigen producent te kiezen. Filmzaken
 • De subsidie Werkbijdrage theatertekst is voor theaterauteurs om nieuw werk voor theater te schrijven. Het Fonds Podiumkunsten werkt bij deze subsidie samen met het Nederlands Letterenfonds. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. Eerstvolgende deadline is 18 april. Fonds Podiumkunsten
 • Scholen en muziekpartners die gebruik maken van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs geven aan dat muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. Dat blijkt uit het onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd naar de effecten van de regeling. Daarnaast geven leerkrachten aan zich door de Impuls vaardiger te voelen in het geven van muziekonderwijs en meer zelfvertrouwen te hebben op het gebied van muziek. Fonds voor Cultuurparticipatie, Algemene Vereniging Schoolleiders
 • Van 13 t/m 15 maart 2018 vindt het Film Finance Forum for Kids Content plaats in Malmö. Creative Europe Desk NL is co-host van de Opening Industry Day omdat de focus ligt op Nederlandse mediaproducties voor kinderen. Het thema van deze dag is New Realities – New Worlds – New Experiences en legt de nadruk op The Realities of Storytelling for Kids in VR. Creative Europe Desk
 • De New Material Award daagt kunstenaars en vormgevers uit ontwerpen te presenteren die antwoord geven op de vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Inzenden kan tot en met 27 april 2018. Het Nieuwe Instituut, Stichting DOEN en Fonds Kwadraat organiseren op 22 maart een informatiebijeenkomst over de nieuwe editie van de prijs. Fonds Kwadraat , Het Nieuwe Instituut
 • Het Cultuurfonds Noord-Brabant werkt mee aan gezonde, klimaatbestendige en avontuurlijke schoolpleinen. Het fonds wil een financiële, organisatorische en communicatieve impuls geven aan de Brabantse scholen. De provincie Noord-Brabant trekt er de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro voor uit. Ook de vier Brabantse waterschappen trekken €600.000 voor het project uit. Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. Cultuurfonds.nl
 • De internationale jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst kent de prijs unaniem toe aan beeldend kunstenaar Erik van Lieshout. Hij ontvangt 100.000 euro, waarvan de helft is bestemd voor een publicatie en/of tentoonstelling. KNAW
 • Daniel Shea (1985, VS) is de winnaar van de twaalfde Foam Paul Huf Award. Foam Fotografiemuseum Amsterdam organiseert jaarlijks deze internationale prijs voor jonge fotografen tot 35 jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €20.000 en een tentoonstelling in Foam. PF
 • Regina Rex van Florian Myjer, Yela de Koning, Frascati Producties en De Warme Winkel is de derde voorstelling die genomineerd is voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs. De BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs is bedoeld ter stimulering van jong theatertalent tot 35 jaar oud. De winnaar krijgt een bedrag van 45.000 euro, om te besteden aan het hernemen van de geselecteerde voorstelling, of ter investering in nieuw werk. Theaterkrant

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Lara Staal vindt dat er in Nederland een diep geworteld sentiment ten aanzien van de autonomie van de kunst heerst. In een wereld die gedomineerd wordt door entertainment en winst is de autonome kunstenaar gedoemd net zo te worden geconsumeerd als alle andere gadgets, stelt ze. Cruciaal is voor haar ideologie. Een begrip dat we veel te weinig gebruiken en dat essentieel is in het debat tussen autonomie en engagement. Rekto verso

 

architectuur en vormgeving

 • The Eindhoven School, a forgotten avant-garde is een expositie over de bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in de jaren tachtig. Alumnus Chris van Langen over geschiedenis als constructie, geschiedenis als marketinginstrument, en geschiedenis als ontwerpmiddel. ArchiNed
 • De prestigieuze Pritzker Prijs, soms ook de ‘Nobelprijs voor Architectuur’ genoemd, gaat dit jaar naar de Indiase architect Balkrishna Doshi. De Architect , Architectenweb
 • Mozaïek Dommelvallei is geselecteerd als een van de 30 praktijken voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018-2020. Een bijzondere erkenning, omdat maar liefst 170 initiatieven uit Nederland en Vlaanderen zich hadden aangemeld. Dommelmozaïek
 • Who Cares, de prijsvraag over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de Nederlandse woonwijken, gaat een nieuwe fase in. Rijksbouwmeester Floris Alkemade beziet samen met partners en ontwerpers in hoeverre het gedachtegoed en de ideeën die uit de prijsvraag naar voren zijn gekomen, verder verspreid en verdiept kunnen worden. Architectuur Lokaal
 • “De gemeenteverkiezingen komen eraan en in menig programma zijn paragrafen te vinden over betaalbaar wonen voor ‘iedereen’. Echter, wat ik niet teruglees is aandacht voor hoe wij willen wonen. (…) Hebben we in Nederland wel echt een tekort aan woningen? Ligt het probleem niet veel eerder bij hardnekkige en inmiddels achterhaalde (bestuurlijke) denkbeelden over wonen, werken en recreëren?” Astrid Aarsen in haar nieuwe column ‘de reflectiehut’. ArchiNed
 • Bouwen aan slimme steden en dorpen heeft impact op de samenleving. Yvonne Kemmerling en Jan-Willem Wesselink pleiten voor politiek debat. Stadszaken
 • Nederland is een klein land, maar met behoorlijk grote opgaven voor de toekomst. Hoe maken we ons land klimaatbestendig, hoe zorgen we voor duurzame productie van energie en voedsel, hoe behouden we de leefbaarheid onder groei- en krimp-bewegingen? Om deze opgaven het hoofd te bieden is meer verbinding tussen platteland en stad nodig. Een terugblik op de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ van Platform31. Platform31
 • Amsterdam, Rotterdam en Utrecht voeren het beste mobiliteitsbeleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet. Architectenweb
 • De inschrijving voor de Dutch Design Awards is begonnen. Inschrijven voor de acht verschillende categorieën kan tot en met 24 april. Architectenweb
 • Het plan van het Stedelijk Museum om een expositie over design in het Derde Rijk te maken, roept verzet op van antifascistische organisaties. Museumdirecteur Timo de Rijk is er niet van geschrokken. Antifascistische organisaties hopen de directeur in gesprekken te kunnen overtuigen dat hij dit niet moet doen. Brabants Dagblad
 • Uit een rapport blijkt dat de Nederlandse modesector jaarlijks zo’n 21,5 miljoen kledingstukken over houdt. Steeds meer Nederlandse merken maken nieuwe collecties van overgebleven en overtollige voorraden. Maar het eenmalig gebruiken van overstock voor een collectie maakt het verschil niet, volgens experts. Gelukkig staan er veelal jonge designers op, die weigeren mee te gaan in de ratrace die mode heet, met niet-seizoensgebonden collecties, al dan niet gemaakt van duurzaam materiaal. i-D.vice
 • MOAM Collective is een platform waarbij jonge designers als collectief werken aan één collectie. Doel van de samenwerkingen is het ontwikkelen van talent en het verbreden van kennis. Het MOAM Collective lanceerde op 8 maart een couture collectie met Zalando. Daarvoor werkten vijf geselecteerde jonge ontwerpers, afgestudeerd aan Europese modeacademies, 5 maanden lang samen in Amsterdam. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Een rondgang langs de presentaties tijdens de Open Studio’s in de Jan van Eyck Academie, Maastricht, van 8 t/m 11 maart 2018. Mister Motley , Metropolis M

 

film en av

 • Twee kwesties dringen zich op in de nasleep van #MeToo: hoe herstellen we de machtsbalans in de filmwereld en hoe gaan we om met het werk van makers die van seksueel machtsmisbruik en andere misstanden zijn beschuldigd? Kunnen we de kunstenaar nog wel van zijn werk scheiden, of is onze blik voor altijd z’n onschuld kwijt? Dana Linssen over hoe #MeToo onze blik op film verandert. Filmkrant
 • De Amerikaanse filmmaker Steven Soderbergh maakte een thriller met een iPhone. Hij vertelt hoe hij dat deed. Hij gebruikte wel speciale lenzen voor de telefoon, de app FiLMiC Pro en toch ook wat standaard uitrusting, die je normaal op een set aantreft. Dazed
 • Het dansfilmfestival Cinedans — Dance on screen, van 14 t/m 18 maart in EYE, beleeft alweer zijn vijftiende editie. Op het jubileum zijn ruim negentig internationale dansfilms — fictie en documentaire — te zien. Daarnaast zijn er installaties, lezingen, debatten en workshops. Filmkrant
 • De Nederlandse korte films Huisje, Boompje, Beestje en Spring zijn in Parijs uit meer dan vierduizend inzendingen geselecteerd voor de internationale finale van het 48 Hour Film Project. De twee titels behoren volgens een jury tot de twaalf beste ter wereld en zijn daarmee geselecteerd voor een vertoning op het Festival van Cannes. NU.nl

 

letteren

 • Rob Schouten over het thema van de Boekenweek : natuur. Pure natuur is er niet, hoogstens in cultuur gebrachte natuur: het landschap. En de quintessens van wat er in de Nederlandse literatuur nog over is van natuur, is het water, de rivier in beeld. Trouw
 • Bestaat de echte lezer nog? Jazeker: drie op de tien Nederlanders duiken wekelijks nog uren in een boek. Waarom? En waar halen ze de tijd vandaan? Trouw
 • Wat kunnen boeken teweegbrengen? Jette van den Eijnden onderzocht voor de Stichting Lezen de waarde en het belang van het lezen van fictie. Lofzangen op lezen en theoretische uiteenzettingen over de waarde van literatuur zijn er in overvloed. Maar worden die door empirisch onderzoek ondersteund of ontkracht? LKCA
 • De schrijvers Alex Boogers, Margot Vanderstraeten en Tommy Wieringa zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2017. Marja Pruis houdt de E. du Perronlezing over arrogantie. De prijs is bedoeld voor personen of instellingen die, net als Du Perron in zijn tijd, grenzen signaleren en doorbreken die wederzijds begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen in de weg staan. bkkc

 

muziek

 • In zijn boek Klank belooft filosoof Tomas Serrien ons een methode om over muziek na te denken, te spreken en te schrijven. Daarvoor moeten we al onze voorkennis tussen haakjes zetten en focussen op de ervaring zelf. Pas zo kan je, aldus Serrien, tot de essentie van muziek komen. Daarmee weerklinkt een noodzakelijke stem voor toegankelijkheid in ons huidige muzieklandschap. Maar laat zijn reductie van muziek tot pure ervaring nog wel ruimte voor grondige kritiek? Rekto verso
 • Tussen luier en afwas. Thea Derks over de (on)zichtbaarheid van vrouwelijke componisten. Cultureel persbureau

 

theater en dans

 • Van 16 t/m 24 maart vindt in ‘s-Hertogenbosch het Festival Cement plaats. Dit jaar breidt het festival uit van 6 naar 9 dagen. Met 22 voorstellingen biedt Festival Cement een bijzondere selectie van de nieuwste generatie theatermakers, choreografen en performers. Het programma omvat o.a. 6 premières, één Nederlandse première, 4 Cement producties en 6 voorstellingen in De Turbulentie, de route met werk van studenten van verschillende kunstvakopleidingen. Bossche Omroep
 • New voices, new visions. Van 13 tot en met 26 maart brengt De Nationale Opera in Amsterdam de derde editie van het Opera Forward Festival. Er zijn zes grote producties en zes wereldpremières van studentenproducties. Opera magazine
 • Het Nationale Ballet heeft een choreografiespel gecreëerd, geïnspireerd op het werk van Hans van Manen. Met dit choreografiespel kun je als danser, dansdocent en dansmaker door middel van diverse speelkaarten (samen met je leerlingen) aan de slag door te spelen met richting, timing, houding en formaties. Dans magazine
 • De genomineerden voor de Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, zijn bekendgemaakt. De Annie M.G. Schmidtprijs is de prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande seizoen. Amsterdams Kleinkunstfestival

kunst in de openbare ruimte

 • Milo Vermeire over het gevaar van ‘’Wagner-Effect” in het Amsterdam Light Festival. Mister Motley
 • Een lichtkunstwerk van het kunstcollectief Motion Paintings, Amsterdam, wordt aangebracht op de loopbrug over de Torenallee, tussen het gebouw van Bosch en de Apparatenfabriek, in Strijp S, Eindhoven. Het kunstwerk is in nauwe samenwerking met Park Strijp Beheer en de kunstruimte MU ontworpen. Het is het laatste project dat mogelijk gemaakt wordt uit Cultuurfonds Strijp-S, een samenwerking van de gemeente Eindhoven, Spoorzone BV, Sint Trudo en Woonbedrijf. Eindhovens Dagblad
 • In Roosendaal is een immense panoramaschildering met een totaal beschilderd oppervlak van 125 meter lengte bij 2 meter 40 hoogte van Karin en Frank Roks gepresenteerd. Het is te zien in het Centrum voor wonen en zorg ‘Heerma State’. BN – De Stem
 • Graffiti-artiesten versieren de Kadetunnel in Roosendaal in het kader van 750 jaar Roosendaal met iconen van Roosendaal. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De onderneming ILGE is actief op het gebied van fysieke en digitale boeken, tijdschriften en kranten. Voor haar nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam ontwikkelde M+R interior architecture uit Eindhoven een interieurconcept met als werktitel ‘the last bookstore’. Architectenweb
 • Beeldend kunstenaar Peter Koene exposeert in cc ’t Spectrum in Schijndel. Brabants Dagblad
 • Filmmaker Kevin Jochems uit Best maakt een korte film geïnspireerd door film noir. Eindhovens Dagblad
 • Oogland Film heeft een documentaire uitgebracht over de Tilburgse auteur Jasper Mikkers. De documentaire ‘Dichter tegen de tijd’ is gemaakt door Annelotte Verhaagen. Zij ging met Mikkers terug naar Liempde, het dorp waar hij opgegroeide, naar het oude seminarie in Oosterhout waar hij studeerde, maar ze maakte ook opnamen in de Tilburgse woning van Jasper Mikkers en zijn partner Daisy Karthaus. Brabants Dagblad
 • In januari verscheen de tweede roman van Martijn Neggers Spoetnik. Een tragisch en soms huiveringwekkend boek, volgens Brabant Cultureel. Daarnaast staat hij voor de klas als leraar Nederlands. “Zo wordt schrijven nooit te veel navelstaren.” Brabant Cultureel , Bron.Fontys
 • Julien Raasing (26) – artiestennaam Jay Reeve – uit Breda is succesvol met zijn nieuwe single The Blackbird. Het nummer werd op Spotify in twee weken 60.000 keer gestreamd en kwam binnen op nummer 1 in de Top 40 Downloads van Hardstyle.com. BN – De Stem
 • Reinier Korver uit Werkendam bespeelt kerkorgels en plaats video’s ervan op zijn YouTube-kanaal. BN – De Stem
 • De Eindhovense rockband Bo/The Rude, die in de jaren tachtig toptijden beleefde, is weer bijeen. De groep verricht de officiële aftrap van een tournee in café Altstadt in Eindhoven. Het is tevens een eerbetoon aan gitarist Peer Borgers, die vijf jaar geleden plotseling overleed. Eindhovens Dagblad
 • Het jonge, fysieke theatercollectief Wild Vlees oogstte de afgelopen maanden lof met hun voorstelling An incomplete life. De voorstelling is te zien tijdens Festival Cement. bkkc

Kunstonderwijs

 • Een paar maanden nadat Lex ter Braak in 2011 was begonnen als directeur van de Van Eyck werd het budget van zijn instelling gehalveerd. Daarna zou de rijkssubsidie helemaal wegvallen ; voormalig minister Bussemaker draaide dit voornemen later terug – en zouden de postacademische instellingen voor hun eigen inkomsten moeten zorgen. Sluiting leek aanstaande voor de Van Eyck. Hoe is het de Van Eyck Akademie in Maastricht gelukt weer evenveel budget te hebben als in 2011: 2,6 miljoen euro, waarvan nu 1 miljoen inkomsten ‘van derden’? NRC , inlog vereist
 • Het Conservatorium van Amsterdam begint in september de Amsterdam Electronic Music Academy voor talentvolle dj’s. Trouw
 • Een bedrijf dat een theatrale performance wil bij de opening van een nieuw filiaal. Een Lions Club die op zoek is naar acts voor een benefietavond. Of een verjaardagsfeest met jazztrio. Via het Impresariaat Kunsten (IK) kun je voor al die doeleinden FHK-studenten inhuren. In 2017 leidde dat tot 205 boekingen, waarbij 575 Fontys studenten waren betrokken. Bron.fontys

Kunstbeoefening

 • De Bergse Operettevereniging (BOV) gaat de Broadway musical The producers opvoeren. Afgelopen jaar wonnen ze nog de Amateur Musical Award voor beste musical, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Deze voorstelling is een waagstuk: het gaat over twee producers die een musicalflop willen maken. En daarom produceren ze een musical over… Adolf Hitler. Omroep Brabant
 • Musicalster Pia Douwes komt naar Bergen op Zoom met de voorstelling Seasons. CKB koor Musical4all uit Bergen op Zoom zingt mee. BN – De Stem
 • Theaterkoor Stem uit Sint-Oedenrode brengt de voorstelling Boeiende Buren. Boeiende buren is toegespitst op ontmoeting tussen nieuwe mensen. Het thema is toepasselijk voor de fusie Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel naar Meierijstad. De drie dorpen staan centraal in de aaneenschakeling van zang, sketches, muziek, beeld en teksten. Eindhovens Dagblad
 • Muziekvereniging Constantia organiseerde voor meer dan 400 basisschoolkinderen en hun docenten in Etten-Leur een middag met het Opleidingsorkest en Klein Orkest van de vereniging om kinderen enthousiast te maken voor het spelen van muziek. BN – De Stem
 • Zestig leerlingen van drie Madese basisscholen tonen hun muzikale talenten tijdens een concert. Het optreden vormt de afsluiting van een scholenproject van Harmonie- en Tamboerkorps St. Caecilia. BN – De Stem

Cultuureducatie en - participatie

 • Max van Alphen van Kunstbalie geeft de drie beste tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie. Kunstbalie
 • Coachen in cultuuronderwijs. Wanneer je als intermediair of cultuurcoach scholen begeleidt, wat is dan jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? En welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Daarvoor heeft Kunstbalie de training Coachen binnen Cultuur Onderwijs (CCO) ontwikkeld. In september 2017 is de pilot CCO gestart met 9 deelnemers die in juni dit traject gaan afsluiten. De Cultuur Loper
 • ‘Naast het vakoverstijgend werken waarbij het cultuuronderwijs het cement is, heeft het vooral ook waarde op zich en biedt een positieve inhoudelijke verrijking’ en ‘Het is van belang om de intrinsieke motivatie van de leerkracht aan te spreken en daar tijd en ruimte voor te maken’. Deze bevindingen kwamen onder meer naar voren tijdens de bijeenkomst ‘Ontmoeting trainers en intermediairs van De Cultuur Loper’ op 1 maart. De Cultuur Loper
 • Sinds 2011 belonen Hands On! International en de European Museum Academy jaarlijks een opvallende tentoonstelling voor kinderen met de Children in Museums Award. Inzendingen van (kinder)musea, educatieve centra en wetenschapscentra die zich richten op kinderen tussen de 0 en 14 jaar zijn zeer welkom. Deadline 31 maart. Museumvereniging
 • Twaalf kinderboekenschrijvers zijn 7 maart het land ingetrokken om twaalf kinderen in de klas te verrassen met een plek in de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. Met de installatie van de Senaat is de stemperiode van de Nederlandse Kinderjury geopend. De Nederlandse Kinderjury is dé prijs voor kinderboeken in de leeftijdscategorieën 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar. Het is de enige publieksprijs in de boekenwereld die door kinderen wordt bepaald en uitgereikt. CPNB
 • In de nieuwe buitenschoolse opvang Monopole in Tilburg staat cultuur in het middelpunt. ,,Een BSO waar kunstenaars in dienst zijn, waar kinderen spelenderwijs leren zonder vooraf geplande workshops.” Brabant Nieuws , Brabants Dagblad
 • De jonge violiste Jessica Lukken (12) uit Oisterwijk staat in de halve finale van het Prinses Christina Concours, de landelijke wedstrijd voor jonge musici. Ze won de voorronde bij Avans Hogescholen in ’s-Hertogenbosch. Ook harpiste Inge van Grinsven (17) uit Nuenen stond in de voorronde. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Basisschool KC Octopus uit Boekel doet mee aan de wedstrijd Digitaal Componeren in de Klas van Stichting Méér Muziek in de Klas en Samsung. De leerlingen van groep 7 hebben in de workshop Digitaal Componeren de beste ringtone van Nederland proberen te componeren. In totaal doen 36 basisscholen uit heel Nederland mee aan de wedstrijd. De leerlingen van groep 7 van de Boekelse basisschool zijn de eerste in het land die de workshop Digitaal Componeren hebben gevolgd. Samsung
 • Dansdocente Lotte Timmermans en breakdancer Ranil van Peperstraten gaan jongeren uit de gemeente Boxtel uit allerlei culturen uitnodigen om samen een dansvoorstelling te maken. In dat maakproces kunnen ze elementen uit hun eigen cultuur inbrengen. Het project Culture Exchange Boxtel wordt gesubsidieerd door de gemeente Boxtel. Brabants Dagblad
 • De Stichting Poëzie Oss heeft twee junior stadsdichters aangesteld, de zussen Emma en Julia Simonse uit Heesch. Met de ondersteuning van ‘mentor’ stadsdichter Kitty Schaap zullen zij één per maand zorgen voor een gedicht dat iets met de streek waarin ze leven te maken moet hebben. Brabants Dagblad
 • Het Stedelijk Museum ontvangt als eerste museum in Amsterdam het predicaat ‘dementievriendelijk’. Fred Cohen, voorzitter van de hoofdstedelijke afdeling van Alzheimer Nederland: “We zetten het Stedelijk Museum graag in het zonnetje voor de bijzondere bijdrage die de medewerkers leveren aan de dementievriendelijke samenleving.”. Stedelijk Museum Amsterdam
 • Nog deze zomer opent het Gouvernement in Bergen op Zoom, waarin het bedrijf M2Leisure een speel- en leerpaleis voor kinderen ontwikkelt. ,,Heel veel bestaat al, maar de breedte van het aanbod, in het Gouvernement, is bijzonder en nieuw. Hier komen straks sport, cultuur en natuur samen.” Alleen al voor kinderen zijn er 22 beroepen te vinden die ze kunnen spelen. BN – De Stem

Erfgoed

 • Op 15 maart presenteren de Gemeente Uithoorn, Het Verschil BV en BOEi de plannen voor de herbestemming van De Hoeksteen, de enige kerk van de hand van architect Gerrit Rietveld (1888-1964). In het kerkgebouw moeten een film- en theaterzaal, verschillende kantoorruimten en 6 woonappartementen verrijzen, met financiële steun van o.a. Stichting Leefomgeving Schiphol en BankGiro Loterij. BOEi
 • Op de geboortedag (7 maart) van Piet Mondriaan (1872-1944) lanceerde het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis de digitale oeuvrecatalogus met een overzicht van alle 1473 bekende werken van deze Nederlandse kunstenaar. Mondriaans complete oeuvre is hiermee voor het eerst beschikbaar voor het brede publiek. inct , De Volkskrant , RKD
 • Het Nederlands Fotomuseum heeft het complete archief van de Nederlandse fotograaf Toon Michiels geschonken gekregen. Michiels (16 september 1950, Boxtel – 5 oktober 2015, Den Dungen) was fotograaf en grafisch vormgever. In zijn werk legt hij telkens allerlei interessante dwarsverbanden met dat van andere kunstenaars en fotografen uit de jaren zeventig: de systematiek van de conceptuele kunst en de minimal art, de vroege artistieke kleurenfotografie en de belangstelling voor populaire cultuur in onder meer de architectuur en stedenbouw. Museumtijdschrift , Brabants Dagblad , NRC , inlog vereist
 • Het officiële startsein is gegeven voor het internationale themajaar ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’ tijdens het persevent van de Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlijn. Dit themajaar is onderdeel van een meerjarige samenwerking tussen NBTC Holland Marketing en steden en culturele instellingen in Middelburg, Dordrecht, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Pretwerk
 • Wie wil weten wat er komt kijken bij het beheren van het filmerfgoed, moet de zesdelige openbare collegereeks This is film! Film heritage in practice volgen, die vanaf 14 maart t/m 16 mei tweewekelijks op woensdagen vanaf 15.30 uur in EYE, Amsterdam wordt gehouden. Filmkrant
 • Wandelen langs de Zuiderwaterlinie, van Grave tot Bergen op Zoom. Komend najaar opent de provincie Noord-Brabant een 165 km lange bewegwijzerde route langs de eeuwenoude verdedigingslinie. Het Liniepad moet net zo’n fenomeen worden als het Pieterpad, zo luidt de ambitie. BN – De Stem
 • Hoe staat de Nederlandse archeologie er in 2030 voor? Om dat uit te zoeken, maakte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vier toekomstscenario’s. Tijdens een bijeenkomst van het Archeologieplatform zijn deze scenario’s met belangstellenden uit het archeologische veld gedeeld. Aan hen werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de strategievorming van de dienst. Cultureel Erfgoed

Bibliotheken

 • De KB presenteerde op 8 maart jl. de eerste KB Onderzoeksagenda. Diverse experts hebben de 5 thema’s toegelicht die de KB de komende jaren als richtlijn aanhoudt bij de uitvoering van haar kerntaken. Met netwerkpartners uit de wetenschap, het erfgoedveld en het bedrijfsleven gingen zij hierover in gesprek. KB , KB
 • ‘Kwaliteit in beeld – Certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal’, is de naam van het nieuwe geharmoniseerde certificeringskader dat vanaf medio 2018 van start gaat. VOB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt per 1 december 2017 de zogeheten ‘markttakenfunctie’ van G!DS te hebben overgedragen aan de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Het gaat dan om gegevens van andere organisaties die in G!DS worden bijgehouden en die worden ontsloten op lokale of regionale websites. Uitvoering van de markttakenfunctie valt volgens de KB buiten haar kader. Bibliotheekblad
 • ProBiblio heeft een zogeheten ‘Whitepaper Communitybuilding’ gepubliceerd waarin de ervaringen beschreven worden die zijn opgedaan bij pilots rond het vormen van communities door bibliotheken. Het gaat om pilots van de Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek Westland. Bibliotheekblad
 • Katrijn de Kort, Annebelle Kools, Valerie Heil en Marjorie Dircksens behoren tot het gezelschap van zestien jonge bibliotheekprofessionals die ‘ja’ zeiden tegen de uitdaging: ze zijn de allereersten die de post-hbo-opleiding ‘Community Librarian’ volgen. In een serie artikelen volgen we hen tot het moment dat zij de opleiding afronden. Deel 2: Hoe deelname aan de opleiding doorwerkt bij collega’s. cubiss

#kleur is ook..

Een toegift geven. De Verenigde Podiumkunstenfestivals, het samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke festivals, start dit jaar met het project ‘Geef een Toegift’. Een campagne waarbij bezoekers van Nederlandse festivals worden opgeroepen een kaartje te betalen voor mensen uit de omgeving die het zelf niet kunnen betalen. Met als doel om iedereen van podiumkunst te laten genieten. Theaterfestival Boulevard, November Music en Festival Cement doen als Brabantse organisaties mee aan ‘Geef een Toegift’. Volgende week delen we een artikel op Mestmag.nl over dit bijzondere initiatief. Bron en bron beeld: fondspodiumkunsten.nl

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie