Trends & Ontwikkelingen 13 maart 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 10 maart 2020 was de plenaire Kamervergadering over de Fair Practice Code. Er werden vijf moties ingediend. In grote lijnen waren de moties erop gericht de positie te verbeteren van werkenden in de culturele en creatieve sector. Over de moties wordt op 17 maart gestemd. Museumvereniging
 • Op 2 maart lanceerde Platform Aanvang! de petitie Nederland maakt kunst / kunst maakt Nederland op de Solidariteitsavond in ITA. Een avond waarin het gesprek werd geopend voor een solidaire sector, maar waar vooral de noodklok werd geluid voor de geplande verkleining van de kunstensector. De petitie werd in een week tijd door meer dan 11.000 mensen ondertekend. Wat gaat Platform Aanvang! doen de komende tijd? Minister van Engelshoven (OCW) deed tijdens het debat over de Fair Practice Code geen toezeggingen voor extra financiële steun om betere beloning in de cultuursector mogelijk te maken. Theaterkrant, Theaterkrant
 • ‘De sector moet volwassen worden’, aldus de minister. Volwassen worden? Inderdaad, de makers moeten zich niet meer met een zakcentje laten afschepen.’’ Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond over het debat over de Fair Practice Code. Kunstenbond
 • Het uitschrijven van een ‘fair practice code’ of het ontwikkelen van een ‘protocol’ is geen structurele oplossing, schrijft Bart van Meijl is voorzitter van de KNMO, koepel van instrumentele amateurmuziek, en oud-interim-directeur bij het Orkest van het Oosten. Hij constateert een scheefgroei, en dan vooral in de muzieksector, in de manier waarop de instellingen worden gefinancierd. De huidige discussie lijkt te gaan over ‘meer subsidie’. Als instellingen kritisch naar hun eigen organisatie durven kijken en de (rijks)overheid kritisch naar het beschikbare (subsidie)budget, komt een structurele oplossing dichterbij. NRC
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van 2 VVD Kamerleden over het bericht dat Tom Kabinet, een verkoper van tweedehands e-boeken, er mee stopt. Rijksoverheid.nl
 • Nu Nederland voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken staat, staat de kwaliteit van gebouwde omgeving onder druk. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en voorzitter van de Raad voor Cultuur Marijke van Hees vragen in een gezamenlijk advies, dat is gepresenteerd op het Nationale Dialoog Bouwcultuur, aandacht voor omgevingskwaliteit en wat er voor nodig is om die te versterken. Een gesprek over het belang van de Verklaring van Davos en hoe de inzet van ontwerpkracht het aanzien van Nederland kan verbeteren. College van Rijksadviseurs
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt het rapport ‘Overheidsinformatie en Erfgoed Veiligheidszorg rijkscollectie geborgd’ van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij haar beleidsreactie. Rijksoverheid.nl
 • Een commissie onder voorzitterschap van Jacob Kohnstamm evalueert de komende maanden het restitutiebeleid op het gebied van roofkunst. Het gaat hier om tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi’s geroofde en ontvreemde kunstobjecten en cultuurgoederen van veelal Joodse eigenaren. De evaluatiecommissie is op verzoek van minister van Engelshoven (OCW) ingesteld door de Raad voor Cultuur. Raad voor Cultuur, Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een afschrift van haar brief aan de taalambassadeurs over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid naar de Tweede Kamer, met een korte toelichting. Rijksoverheid.nl
 • De provincie Utrecht heeft voor de komende 4 jaar in totaal 5,2 miljoen euro beschikbaar voor culturele festivals met een artistieke missie en visie. Dit is een verhoging van 2 miljoen ten opzichte van de afgelopen jaren. De extra middelen zijn bedoeld om het aanbod aan culturele festivals buiten de steden Utrecht en Amersfoort te versterken maar ook om de kwaliteit van het aanbod in de beide steden te bestendigen en waar mogelijk te verhogen. Provincie Utrecht
 • Ruimte voor cultuur’ is de titel van de ontwerpnota Cultuurbeleid 2021-2024 van de provincie Flevoland. De nota is tot stand gekomen in afstemming met culturele instellingen, gemeenten en leden van Provinciale Staten. In de nota staat hoe de provincie langs twee routes – ‘Cultuur beleven’ en ‘Cultuur maken’ – verder bouwt aan cultuur in Flevoland. De ontwerpnota is op 14 januari 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Flevoland en op 26 februari 2020 door Provinciale Staten. De provincie nodigt culturele organisaties, gemeentebesturen, ondernemers en inwoners uit om te reageren op onze beleidsvoornemens. Provincie Flevoland
 • Met het focusgebied Kunst en samenleving pleit Kunstloc Brabant al jaren voor de inzet van kunst(enaars) in andere maatschappelijke sectoren zoals ruimte, landschap, zorg en welzijn. Kunstloc reageert hierbij op actuele en regionale vraagstukken en verbindt zo creativiteit aan maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, energietransitie en voedselproductie. Onlangs sprak Kunstloc adviseur Netty van de Kamp hierover op het symposium van de AWTI. Waarbij ze inging op de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars. Kunstloc Brabant
 • Met het vertrek van Wim van de Donk als Commissaris van de Koning, wil De Kunst van Brabant benadrukken dat kunst en cultuur plaats moet krijgen in het profiel van de nieuw te werven Commissaris van de Koning. De Kunst van Brabant
 • Na de opheffing van het Rotterdam Mediafonds in 2012, vertrokken steeds meer filmmakers en productiehuizen naar Amsterdam. De impact van deze financiële en creatieve aderlating is groot, maar recente initiatieven binnen de Rotterdamse filmsector stemmen hoopvol voor de toekomst. Blog van Sabine Zwart van Boekman n.a.v. de debatavond op 4 maart in Arminius, over de ruimte voor film- en theatermakers in de Rotterdamse culturele sector. Een concreet voorstel is een Rotterdams Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm, opgenomen in het cultuurplan 2021-2024 van het Rotterdamse CBK. Boekman
 • Wegens geldgebrek werkt de gemeente Rotterdam aan afgeslankte varianten voor de ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Het idee is dat de geplande verbouwing van 55 miljoen euro, los van de asbestsanering en renovatie van 168,5 miljoen euro, in versoberde vorm alsnog uitgevoerd zou kunnen worden. NRC
 • Utrecht werkt aan een grootschalige grondstoffenbank op bedrijventerrein Lage Weide. De stad heeft zich tot doel gesteld om in 2050 volledig circulair en dus afvalvrij te zijn. De centrale plek voor de overslag van bouw- en sloopafval dat wordt hergebruikt, moet hieraan bijdragen, zo maakte wethouder Klaas Verschuure (circulaire economie) bekend. Architectenweb
 • Als het aan de burgemeester en wethouders in Zaanstad ligt, is het plan voor een nationaal museum in het centrum van Zaandam, dat 300.000 internationale toeristen per jaar moet trekken, van de baan. Het college wil wel een nieuw plan voor een museum over de ‘rijke historie van de Zaanstreek’ onderzoeken. De orkaan
 • Meer dan 700 culturele organisaties en kunstenaars hebben hun bezorgdheid geuit over het besluit van de Britse regering om zich terug te trekken uit de door de Europese Unie gefinancierde regeling Creative Europe. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU op 31 januari verlaten; het huidige programma van Creative Europe loopt af in december van dit jaar. De stap van de regering wordt bevestigd op de website van Creative Europe Desk UK, de Britse tak van het project: “Het Verenigd Koninkrijk zal niet proberen deel te nemen aan het volgende programma van Creative Europe, dat in januari 2021 van start gaat”. Arts Admin, The Art Newspaper
 • De Duitse regering zal kunstenaars en culturele instellingen die financiële schade lijden door het coronavirus tegemoet komen. Die Bundesregierung, ArtNet News

 

noord-brabant

 • Een terugblik op de bijeenkomst cultuurparticipatie in Zuid-Nederland, die op 5 maart in Tilburg plaatsvond. Daarin stond centraal. Hoe kunnen we de synergie tussen cultuur en het sociaal domein vergroten? Wat zijn de knelpunten en waar liggen kansen? Wat is nodig voor een goede samenwerking en wat kan bijvoorbeeld de Regeling Cultuurparticipatie hierin betekenen? Kunstloc Brabant
 • Als laatste kunstwerk langs de Halve Zolenroute is in februari 2020 het Koffijhuis van Marcel Smink feestelijk onthuld. Het kunstwerk is te zien in Sprang Capelle en maakt deel uit van de kunstroute langs de Halve Zolenlijn, een voormalige spoorlijn waarop vroeger de treinen af en aan reden met producten uit de Brabantse leerindustrie. De kunstroute werd onder begeleiding van Kunstloc gerealiseerd door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk. Kunstloc Brabant
 • Kunstloc houdt 25 maart de bijeenkomst Muziek in de zorg, een bijeenkomst met inspirerende voorbeelden die laten zien hoe kleine, liefdevolle acties grote gevolgen kunnen hebben. De bijeenkomst inspireerde Kunstloc Brabant adviseur Liesbeth Jans tot een nieuw blog over hoe je soms beter iets kleins kunt beginnen om toch tot grote resultaten te komen. Update: bijeenkomst is uitgesteld. Kunstloc Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Atelier2architecten in Breda wil graag aan de slag met het verder vergroenen van de gevel van de Baronesgarage in de Bredase binnenstad. Met het voorjaar op komst kan volgens Frank van Gurp van het architectenbureau een flinke stap worden gemaakt. Maar waar volgens hem de gemeente Breda aanvankelijk enthousiast reageerde, hapert het volgens hem nu bij de uitvoering. De gemeente laat weten dat de gesprekken met de eigenaren nog gaande zijn. Zo wordt ook gesproken over andere aanpassingen aan de entree in de Markendaalseweg.,,De vergroening blijft zeker onderdeel van onze gesprekken, omdat wij dat ook graag willen.” BN – De Stem
 • Rotterdam kan een goed voorbeeld zijn voor Eindhoven als het gaat om de verdichting van de binnenstad. Natuurlijk zijn er verschillen maar door de bouw van heel veel woningen wonen er nu 20.000 mensen méér en is het doodse centrum nu vol voorzieningen en veel levendiger. Precies het doel dat Eindhoven ook nastreeft. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • Douwe Groenevelt en Jellienke Stamhuis, twee filmliefhebbers in Sint-Michielsgestel, beginnen half april met Filmhuis Gestel. Er worden vijftien films per jaar geprogrammeerd in De Meander in Sint-Michielsgestel. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een filmhuis. De filmhuizen van de Litserborg in Den Dungen en die van het Beneluxtheater in Den Durpsherd in Berlicum zijn niet bang voor concurrentie en samenwerking is welkom. Brabants Dagblad
 • Het voormalige stichtingsbestuur van het failliete SLEM (Schoenen Leder Educatie Museum) hoeft niet te rekenen op excuses van B &W van Waalwijk. Het college vindt niet dat het de bestuursleden in een kwaad daglicht stelde na het faillissement, zoals de oppositiepartijen D66, SGP en PvdA stellen, n.a.v. faillissementsverslag van curator Hans Alberts. SGP, D66 en PvdA vragen zich af of het college de eindconclusie van de curator deelt dat er bij SLEM geen sprake was van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatigheid. ,,Om een conclusie te kunnen onderschrijven, hebben wij een onderbouwing nodig, die niet in het verslag is gegeven”, aldus B&W. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Op 14 april tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector in TivoliVredenburg in Utrecht spreekt de culturele sector met elkaar over arbeidsmarktvraagstukken. NAPK
 • De verspreiding van het coronavirus roept veel vragen op over hoe organisatoren moeten omgaan met het uitstellen of annuleren van een evenement. Joost Aanen van Eventix en Lucas de Groot van advocatenkantoor Taylor Wessing hebben een FAQ geschreven met antwoorden op de meest gestelde juridische vragen. Entertainment Business
 • Het grote technologie-, film- en muziekfestival South by Southwest (SXSW) gaat voor het eerst in 34 jaar niet door. De burgemeester van de Amerikaanse stad Austin, in Texas, heeft noodmaatregelen genomen vanwege het coronavirus, waardoor het festival geannuleerd moest worden. Austin dreigt 350 miljoen dollar aan inkomsten mis te lopen. Een derde van het personeel is ontslagen. NOS, De Volkskrant, IndieWire
 • Breda University of Applied Sciences gaat een verdiepende parttime Master Strategic Events Management aanbieden. De opleiding biedt naar eigen zeggen meer verdieping aan de eventsindustrie. Op dit moment biedt het opleidingsinstituut al een hbo-bachelor aan op het gebied van eventsmanagement. Entertainment Business

 

architectuur en vormgeving

 • Vergunningverlening voor woningbouw komt vanaf 2021 weer stevig op gang. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn vooruitzichten voor de periode 2020 tot en met 2023. De instantie verwacht dat stikstofproblemen vanaf volgend jaar “geen wezenlijk obstakel” meer vormen voor het overgrote deel van de huizenmarkt. Architectenweb
 • HEMA Foundation gelooft dat design een enorme potentie heeft bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarom start in mei de tweede HEMA Foundation Accelerator. Een opleidings- en coachingsprogramma van negen maanden waarin zij designers en andere opkomende talenten – die een positieve impact op deze wereld willen maken – opleiden tot social designer. Inschrijven kan tot 1 april 2020. BNO
 • Sinds 6 jaar organiseert de TU Delft intensieve, tweedaagse, state-of-the-art IDE Master Classes, speciaal ontwikkeld voor ontwerpprofessionals. De masterclasses worden gegeven door leiders in het ontwerpveld, allen topdocenten of alumni van de faculteit Industrieel Ontwerpen, werkzaam in verschillende disciplines van het zich voortdurend ontwikkelende ontwerpveld. BNO

 

beeldende kunst

 • Nederlandse musea volgen de richtlijnen die vanmiddag zijn uitgevaardigd. Het verbod op evenementen met meer dan honderd bezoekers geldt ook voor locaties waar meer dan honderd mensen komen zoals sportclubs, theaters en musea. Dit verbod geldt tot het einde van de maand. Museumcontact
 • Platform Beeldende Kunst stuurt een open brief aan CODA Museum Apeldoorn, met de oproep om zich – eindelijk – te committeren aan zowel de Fair Practice Code als de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Platform BK
 • Kun je als kunstinstelling politiek neutraal zijn in het huidige diversiteitsdebat? Alexandra Landré, zelfstandig curator, constateert een toenemende politieke polarisatie onder de instellingen, onder soms valse voorwendsels. Ze bepleit een beter begrip van de culturele waarde van diversiteit om een dialoog tussen bevolkingsgroepen op gang te kunnen brengen. Metropolis M
 • Het leeft in kunstinitiatief Trixie in de volkswijk Rivierenbuurt-Noord in Den Haag. Zeventien kunstenaars hebben er een studio en zetten samen door het jaar heen verschillende tentoonstellingen en evenementen op touw. Lotte van Geijn sprak met een van de initiatiefnemers in de reeks over kleine kunstinitiatieven. Metropolis M
 • Boekman nr. 122 heeft als thema: de kunsthandel. Boekman
 • MPV Gallery, met kunst tot een kwart miljoen, ruilt ’s-Hertogenbosch in voor Oisterwijk. Mark Peet Visser laat weten dat hij in het dertigste jaar van zijn zaak kiest voor een pand dat ‘zonder drempel in de loop’ ligt. Brabants Dagblad

 

film en av

 • De data van het programma voor 2020 van Nieuwe Filmers in ’s-Hertogenbosch zijn grotendeels bekend. Nieuwe Filmers.
 • Picl is een online filmhuis, een streamingdienst waarbij mensen thuis filmhuisfilms kunnen bekijken. Al 23 theaters in Nederland hebben zich erbij aangesloten en het aantal views stijgt sterk. Een gesprek met oprichters Anke van Diejen en Noortje van de Sande. Nederlands MediaNieuws
 • Uit een recent onderzoek van het Geena Davis Institute of Gender and Media blijkt dat in 2019 48% van de top 100 van de meest opbrengende films in de Verenigde Staten één of meerdere vrouwelijke personages als spil van het verhaal hadden. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ‘familiefilms’, waaronder wordt verstaan: films met een rating van G (kinderen toegelaten), PG (jonge kinderen toegelaten, maar liefst met toezicht) of PG-13 (kinderen onder de 13 jaar niet toegelaten zonder toezicht). In 2007 was dat 24%. CNN, Vertigo
 • Streaming heeft de toekomst. Volgens de jaarcijfers van het Amerikaanse Motion Pictures Association daalden in de Verenigde Staten de inkomsten door bioscoopbezoek met vier procent, de wereldwijde inkomsten uit theatervertoning bleven gelijk, en meer dan 58 procent van de wereldwijde filminkomsten kwamen tot stand buiten de theaters. Indiewire
 • Het zou volgens de branche al een spannend jaar worden voor de Nederlandse bioscopen door het EK-voetbal en de Olympische Spelen, maar het coronavirus maakt 2020 alleen nog maar zwaarder. Gevolg: bezoekcijfers blijven achter en grote filmreleases worden uitgesteld. De bioscopen maken zich op voor een zeer lastig jaar, al wil branchevereniging nu niet vertellen of er meer bioscoopstoelen leeg blijven in Nederland. ,,Wij doen daar maar één keer per jaar uitspraken over, in goede en slechte tijden”, stelt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. De belangenverenging adviseert haar leden op 12 maart: laat niet meer dan 100 personen per bioscoopzaal toe. Houd ook rekening met de foyer, horecadeel en eventuele andere ruimten: ook daar mogen niet meer dan 100 personen bijeen komen. Algemeen Dagblad, NVBF
 • De uitbraak van het coronavirus kan wereldwijd een strop van 5 miljard dollar betekenen voor de filmindustrie. Dat heeft The Hollywood Reporter berekend met hulp van marktanalisten. NBF
 • De nestor van de Nederlandse game-industrie is Henk Hoogendoorn. Als directeur van Take 2 Benelux en voorzitter van NVPI Interactive is hij al meer dan dertig jaar actief in de game-industrie. Hoe ziet hij de toekomst van de game-industrie? Entertainment Business

 

letteren

 • Rebellen en dwarsdenkers is het thema van de Boekenweek die vandaag begint, maar hoe dwars is de boekenbranche zelf? Waar zit de vernieuwing en wie loopt voorop? Nog is het papieren boek het fundament onder de boekenbranche, de basis waarop het hele verdienmodel is gebaseerd. Maar gezien de dalende lijn in de afzet van papieren boeken en de snelle stijging van het aantal abonnementen op digitale boeken in e- dan wel a-vorm, is het de vraag hoelang dat zo blijft. Wilma de Rek sprak met Bol.com, uitgevers en CPNB. De Volkskrant
 • Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk bestsellers zijn voor het boekenvak. Relatief weinig titels zorgen voor relatief veel omzet. Dichtbij de lezer staan, makkelijk leesbaar zijn, een opbeurend plot hebben: in de regel denken we dat zulke kenmerken een bestseller verklaren. Bestsellerauteurs maken het de lezer zo makkelijk mogelijk, is de gangbare gedachte. Uit een nieuw onderzoek van het Huygens Instituut blijkt dat daar wel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Mannen en geweld zijn dé ingrediënten voor een bestseller, zeggen algoritmes. NRC
 • Zelf uitgeven, is dat een goed idee? Een verslag van een avond op 28 februari georganiseerd door Auteursbond. Auteursbond
 • Kiki Bolwijn pleit voor de lokale boekhandel, het thuis van de introverte rebel, de stille dwarsdenker. hard/hoofd
 • Het Tilt Festival, dat op 14 maart in Theater De Nieuwe Vorst te Tilburg zou plaatsvinden, gaat niet door. De meest recente richtlijnen van de Veiligheidsregio Brabant en het RIVM omtrent het coronavirus, hebben tot dit besluit geleid. Tilt

 

muziek

 • De Fair Practice Code die door de cultuursector is opgesteld, ‘tegenover werk staat een eerlijke vergoeding’ moet ook een vertaling krijgen naar de koorsector. Een van de onderwerpen waar een adviescommissie zich over heeft gebogen. Adviesrapportage herijking adviestarieven voor koordirigenten. LKCA
 • Grote evenementen over de hele wereld worden momenteel getroffen door het coronavirus. Nederlandse popfestivals houden de adem in of passen zich aan. Diverse grote dance-events waaronder Tomorrowland Winter (Frankrijk), Ultra Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en Road To Ultra India gaan niet door. In Amerika is Ultra Miami geannuleerd. Pearl Jam, Santana en Ludovico Einaudi hebben hun tournees gecanceld. Het vermaarde popfestival Coachella is uitgesteld. 3voor12.vpro.nl, Entertainment Business, De Volkskrant, Dazed
 • De komende dagen geen grote popconcerten, evenementen en festivals in Noord-Brabant. 3voor12.vpro.nl, NU.nl, Entertainment Business
 • Paaspop, 10 t/m 12 april in Schijndel, zegt gewoon door te gaan. Ron van Hal van de organisatie: “We hebben elke dag overleg en staan in contact met de instanties die erover gaan. Ja, misschien moet het tegen die tijd afgelast worden. Maar om dan nu al te zeggen, laten we maar cancellen, dat is gewoon geen optie.” De opbouw is in volle gang. Ook het REBiRTH Festival in Haaren staat gepland voor over precies een maand. Op de Facebookpagina laat ook dat festival weten vooralsnog gewoon door te gaan. Omroep Brabant
 • Wat betekent de komst van Amazon voor de Nederlandse muziekwinkelmarkt? 3voor12.vpro.nl
 • De beschuldigingen van seksueel wangedrag die vorig jaar tegen Plácido Domingo geuit werden, zijn geloofwaardig. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat de Los Angeles Opera liet uitvoeren. Het onderzoek concludeert dat de LA Opera zijn beleid en communicatie rondom seksuele intimidatie op verschillende fronten kan verbeteren. Het operahuis gaat daarmee aan de slag. Operamagazine
 • Wattsun uit Arnhem maakt batterijsystemen voor werkzaamheden ter plaatse zoals muziekfestivals maar ook bouwklussen waarbij de werklui nu vooral dieselaggregaten gebruiken. De Wattsun-batterijen stoten geen vervuilende stoffen uit. Een gesprek met de oprichters van het bedrijf, Koen Olieslagers en Bart Hendriks. Innovation Origins
 • Stichting CircularPET werd vorig jaar opgericht om gebruik van wegwerpbekertjes van gerecycled plastic (rPET) te bevorderen. Medeoprichter Tjeerd Bijnsdorp legt uit waarom rPET de meest goedkope en duurzame manier is om tijdens een event met plastic om te gaan. Entertainment Business

 

theater en dans

 • ‘’Als branchevereniging van podiumkunstenproducenten in Nederland volgen wij de richtlijnen met betrekking tot het inperken van het coronavirus, zoals deze vanmiddag (12 maart) door het RIVM en de overheid zijn gecommuniceerd. Het advies is om tot 31 maart alle evenementen met meer dan honderd personen af te gelasten. Dit betekent dat het overgrote deel van de voorstellingen en concerten in Nederland tot eind maart niet kan plaatsvinden.’’ NAPK, Theaterkrant
 • “Dat doen we al. Wij betalen een eerlijk loon aan theatermakers in ons festival. Al zeker zes jaar is Fair Practice ons beleid. Talent ontwikkeling is onze core business. Als wij aan de basis al zouden beginnen met hen onder te betalen….” Leonie Clement van Festival Cement in ‘s-Hertogenbosch, voelt zich niet aangesproken door kritische vragen over ‘eerlijk loon naar werken’ in de kunstensector. Brabant Cultureel
 • Alle optredens in het Parktheater Eindhoven, Muziekgebouw Eindhoven en het Speelhuis in Helmond zijn tot en met 16 maart geannuleerd. Ook Theater de Bussel in Oosterhout heeft alle voorstellingen geannuleerd vanwege het coronavirus. Het Speelhuis Theater De Lievekamp en Groene Engel in Oss annuleren voorstellingen, die in De Blauwe Kei, Veghel, en Markant, Uden gaan gewoon door. De Cacaofabriek in Helmond past hun programmering aan. Omroep Brabant, Theaterkrant, BN – De Stem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Festival Cement gaat niet door. Het festival in ’s-Hertogenbosch zou plaatsvinden van 20 tm 28 maart. Aan het begin van de week was er nog hoop. Zakelijk leider Janneke Defesche maakte zich wel grote zorgen. Festival Cement, Theaterkrant

 

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Eerstkomende deadline is 27 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert op 26 maart in Rotterdam een informatiebijeenkomst over de Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024. Tijdens de bijeenkomst worden de belangrijkste uitgangspunten, doelstellingen en criteria van deze nieuwe regeling toegelicht. In 2021 begint een nieuwe beleidsperiode. 1 maart 2020 heeft het Stimuleringsfonds de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 opengezet. Het is voor het eerst dat het fonds werkt met een meerjarige instellingssubsidieregeling. Voorheen was de meerjarige regeling gericht op programma’s. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerpkracht is noodzakelijk om te komen tot omgevingskwaliteit. Daarover zijn de deelnemers van de Nationale Dialoog Bouwcultuur het eens. Maar over de manieren waarop en waarom je als opdrachtgever ontwerpkracht inzet, verschillen de ideeën. Dit kan via ontwerpend onderzoek. Maar om te bepalen of dit de juiste methodiek is en wat de impact ervan is, moet het doel van de inzet van ontwerpkracht helder zijn. Ontwerpend onderzoek is een voorbeeld van zo’n werkwijze. Betrokkenen bij drie trajecten van ontwerpend onderzoek – ‘Anders werken aan stad, dorp en land’, ‘Regio van de Toekomst’ en ‘Stad van de Toekomst’ – gingen met elkaar in gesprek over de impact van ontwerpend onderzoek tijdens ‘Ontwerpend onderzocht, en dan?’. Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Werkbijdrage Kunstinitiatieven in de huidige vorm zal komen te vervallen. De werkbijdrage zal opgaan in een nieuwe regeling. De deadline voor deze nieuwe regeling is op 29 juni 2020. Eind april is op de website van het Mondriaan Fonds te lezen hoe de regeling er precies uit zal zien. In mei zal een informatiebijeenkomst hierover georganiseerd worden in Utrecht. Mondriaan Fonds
 • Onlangs ontvingen de eerste zeven projecten een bijdrage via de Open Oproep Beladen Geschiedenis. Aanvragen voor de Open Oproep Beladen Geschiedenis kan op elk moment van het jaar. Het doel van de oproep is het vergroten van het historisch bewustzijn door te stimuleren dat het beladen verleden zichtbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Het is belangrijk om recht te doen aan eerder onderbelicht gebleven delen van onze geschiedenis. Met deze Open Oproep wil het Mondriaan Fonds initiatieven uit de samenleving versterken die dat doel voor ogen hebben. Deze Open Oproep is bestemd voor musea, podiumkunstinstellingen en kunstinitiatieven, maar ook monumentenorganisaties en archieven, historische plaatsen en gebieden, beeldend kunstenaars en de creatieve industrie. Mondriaan Fonds
 • Er werden maar liefst 27 aanvragen ingediend voor de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent. Er was subsidie beschikbaar voor negen beurzen, maar omdat twee beursaanvragen voor de duur van één jaar zijn, kunnen er tien beurzen worden toegekend. Het Mondriaan Fonds wil met de erfgoedtalentbeurzen de overdracht en ontwikkeling van kennis binnen erfgoedinstellingen stimuleren. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds publiceert het jaarverslag over 2019. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds en het Stedelijk Museum Amsterdam hebben afgesproken ook in 2021 te zullen samenwerken voor de Prix de Rome. Dit betekent dat de tentoonstelling met nieuw werk van de beeldend kunstenaars die in 2021 voor de shortlist geselecteerd worden, later dat jaar in het Stedelijk Museum te zien zal zijn. De open call voor kunstenaars die willen deelnemen aan de Prix de Rome 2021 zal begin volgend jaar van start gaan. Ook scouts en derden kunnen dan kunstenaars voordragen. Mondriaan Fonds
 • Het Filmfonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met kans op internationale festivalselectie en distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit. De deadline voor de regeling Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire is 6 mei. Filmfonds
 • 6 mei is de eerstkomende deadline voor de Filmfonds regeling Realisering speelfilm en lange animatiefilm. Dit heeft betrekking op de realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm via één van de filmconsulenten. Filmfonds
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het Scherm 2020. Deadline is 6 mei 2020. Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs met interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers, samen literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein. Met Literatuur op het Scherm willen het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken. In april organiseren de fondsen een informatiemiddag. Letterenfonds
 • In maart woont en werkt de Vlaamse dichter Moya De Feyter in Amsterdam op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds. Ze schrijft er aan gedichten en essays voor haar derde boek, en werkt er samen met fotograaf Jeyda Yagiz aan een project. Letterenfonds
 • Ben je creatief, actief in Eindhoven of Almere en heb je een idee voor een project? En zoek je hier financiering voor? Benieuwd bij welk cultuurfonds je met je project het beste terecht kan? Voortaan kan je hiervoor contact opnemen met Jess Oberlin in Eindhoven en Mo Hersi in Almere. Jess en Mo zijn één van de 16 matchmakers die actief zijn in 16 steden in Nederland. Deze matchmakers informeren je over het werkterrein en de subsidiemogelijkheden van drie landelijke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds Podiumkunsten
 • De komende periode laten de zeven deelnemende gemeenten aan het programma Age Friendly Cultural Cities 2019-2020 in lokale manifestaties zien hoe ze ouderen en cultuurparticipatie op de kaart hebben gezet en samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn hebben verstevigd. Op 29 oktober weten we wie zich het beste als Age Friendly Cultural City gemanifesteerd en wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2020 uitgereikt tijdens de Conferentie Lang Leve Kunst. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Voor de PLUS-regeling voor projecten heeft stichting Cultuur Eindhoven op 1 maart 2020 in totaal 8 aanvragen ontvangen. Het subsidieplafond voor deze 2e ronde van de PLUS-projecten in 2020 is vastgesteld op €175.000.De Cultuurraad zal eind april het advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder van Cultuur Eindhoven. Cultuur Eindhoven
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de beschikkingen van de herbestemmingssubsidie bekendgemaakt. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de RCE. Op 28 februari 2020 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. Cultureel Erfgoed
 • De Creative Europe-regeling voor Literaire Vertalingen 2020 (EACEA 05-2020, tweejarige projecten) biedt subsidie voor uitgevers die vertalingen verzorgen van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken, met als brontaal en doeltaal één van officieel erkende talen van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur binnen Creative Europe. De deadline voor indiening is 5 mei 2020. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • De Spaanse fotografe Laia Abril wint de Foam Paul Huf Award. Ze fotografeert thema’s als abortus en vrouwenhaat. Abril krijgt de prijs, €20.000 en een expositie, omdat zij volgens de jury „ongemakkelijke onderwerpen in beelden weet te vangen”. Foam, NRC
 • Özgür Kar is de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2020. Juryvoorzitter en kunstenaar Barbara Visser bejubelde het werk van Kar als ‘gespierd clean’ en ‘poëtisch’ tegelijk, en vernieuwend ondanks zijn nog maar prille carrière. De winnaar krijgt 10 duizend euro, beschikbaar gesteld door de Rabobank. Daarnaast mag hij op kosten van het Jaap Harten Fonds een boekpublicatie maken. De prijs is bestemd voor kunstenaars tot en met 35 jaar oud die wonen en werken in Nederland. De Volkskrant
 • De Jeanne Oosting Prijzen 2020 worden toegekend aan beeldend kunstenaars Maria Roosen en Janine van Oene. De jury, bestaande uit collega-kunstenaars Hadassah Emmerich, Tim Ayres en Lieven Hendriks, koos voor Roosen en Van Oene op grond van eigenheid en vitaliteit. De jury is onder de indruk van de uitgesproken en eigen positie die ze met hun werk innemen. De Prijs is een stimulans voor kunstenaars die figuratie betrekken in hun werk. Maria Roosen en Janine van Oene ontvangen elk een geldbedrag van € 7.500 en een bijzondere bronzen penning. Museumtijdschrift
 • Eind 2019 nodigde Festival Cement beginnende theatermakers, choreografen, tekstschrijvers en scenografen uit om hun ideeën en plannen in te sturen en mee te dingen naar De Troffel 2020. De vele inzendingen werden gelezen door de leescommissie, bestaande uit Nina Aalders, Selm Wenselaers, Pim Cornelussen & Leonie Clement. Zij kwamen samen tot een selectie van de acht nominaties. De Troffel is een prijs van € 7.500 waarmee jonge theatermakers financiële ondersteuning krijgen om hun winnende projectplan verder uit te werken. Ook ontvangt de winnaar de uitnodiging om de voortgang of realisatie van zijn of haar plan te tonen tijdens Festival Cement 2021. De jury bestaat dit jaar uit Ingrid Vranken, Mats van Herreweghe en Katja Heitmann. Festival Cement
 • Violiste Vivian Giesbertz heeft het regionale Archipel Muziekconcours gewonnen. Op 8 maart werd ze in het Eindhovense Muziekgebouw na een reeks voorrondes en finalerondes verkozen tot het grootste talent. Giesbertz ging met een cheque van duizend euro naar huis. Studio040
 • Cleo Julia Mullis wil af van de stereotypen waarmee de LGBTQ-gemeenschap volgens haar nog altijd op het witte doek wordt neergezet. Met haar film Moon creëert de Amsterdamse student van de Bredase kunstacademie St. Joost daarom nieuwe rolmodellen. Er wordt gecrowdfund voor deze film op Cinecrowd. De realisatie van dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant en door advies van Kunstloc Brabant. BN – De Stem, inlog vereist, Cinecrowd
 • Freek Donkers uit Vught hoopt dit jaar als filmregisseur af te studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Donkers ontdekte op de HKU wat hij wil. Als regisseur zelf aan het roer staan; zelf dingen bedenken zoals zijn afstudeerproject ‘Christoffel Ko Hummus en de grote ontdekkingstocht naar jezelf’. De afstudeerfilm van Donkers kost zo’n 13 duizend euro. Achtduizend euro moet met crowdfunding worden opgehaald. ,,Via social media door familie, vrienden, bekenden, maar ook onbekenden”, aldus Donkers. ,,We zijn al een heel eind op weg.” Brabant Dagblad, Cinecrowd
 • Eva Zwart en Inge Guffens willen een film maken over de hoogbejaarde Doy uit Oirschot. Hij is al in de tachtig en zijn achterneef Toon en diens vrouw Janne leveren mantelzorg. De Tilburgse regisseurs hebben al dertig uur gefilmd, maar er is geen geld om het materiaal te monteren. Omdat ze vinden dat de film er echt moet komen zijn ze een crowdfundingsactie begonnen. Omroep Brabant, Cinecrowd
 • Ook de komende vijf jaar is ABInBev de hoofdsponsor van Breda Jazz Festival. Stadsblad Breda
 • Shell heeft besloten zijn sponsorcontracten met twee Britse culturele instellingen, British Film Institute en Southbank, niet meer te vernieuwen. The Guardian

 

Kunstonderwijs

 • Mister Motley spreekt met belangrijke, maar vaak onzichtbare, pleitbezorgers van de beeldende kunst: de kunstdocenten. Van middelbare schoolleraren tot academiebegeleiders en van kunstenaars die ook lesgeven tot avonddocenten. Hoe onderwijs je iets wat eigenlijk niet te leren valt: kunst maken? Een interview met social designer en ontwikkelaar van programma’s voor o.m. kunsteducatie, Madelinde Hageman. Mister Motley
 • „Leerlingen kunnen angsten ontwikkelen waardoor ze onder hun niveau gaan spelen. De remedie is een andere speelhouding. Doe alsof je geen student bent, maar een concertpianist met vijftig jaar ervaring. Vaak helpt dat om de speelvreugde te herstellen.’’ Pianopedagoog Jan Wijn (86) gaat na vijftig jaar lesgeven aan het conservatorium in Amsterdam met pensioen. Leo van Doeselaar, Ronald Brautigam, Wibi Soerjadi, Thomas Beijer, Hannes Minnaar en de broers Jussen – Wijn gaf ze allemaal les. Een gesprek. NRC
 • Het vak van coupeur zit in de lift, ook in Nederland, waar de Amsterdamse Meesteropleiding Coupeur, sinds 2014, hooggekwalificeerde jonge vakmensen aflevert. Aan het eind van de rit tonen ze hun vaardigheden met een meesterproef. Een initiatief van een aantal Nederlandse couturiers (waaronder Frans Molenaar zaliger, Iris van Herpen en Jan Taminiau), die zich samen met het atelier van de Nationale Opera en Ballet hard hebben gemaakt voor een gedegen coupeursopleiding. De Volkskrant

 

Kunstbeoefening

 • Heel Nederland is vanaf 1 juni a.s. het podium van amateurkunstenaars. Op meer dan duizend locaties in meer dan 200 gemeenten is kunst te zien. In kunstencentra, ateliers en buurthuizen, maar ook thuis, op straat en in winkels. Hoe kunnen gemeenten meedoen aan iktoon ? iktoon
 • Sofie van Es mag zich een jaar lang de winnaar van de Sjef Roberts/KHC Studiebeurs noemen. Ze kreeg de studiebeurs officieel overhandigd in het Elckerlyc in Hilvarenbeek. De kersverse winnares werd begeleid door de Koninklijke Harmonie en het projectorkest. Met de Studiebeurs vond Concordia in Hilvarenbeek een bijzonder middel om het studeren bij de jeugdige muzikanten een extra stimulans te geven: de vereniging betaalt voor de laureaat één jaar het lesgeld bij het Muziek Dans Theater Collectief (MDTC). Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Cultuurcoach, cultuurmakelaar, cultuuraanjager, adviseur, intendant. Allemaal voorbeelden van lokale functies die deelname aan cultuur stimuleren en verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen. In de handreiking ‘Bruggenbouwers in Cultuur’ wordt verteld hoe de functie van bruggenbouwer er in de praktijk uitziet en vindt men verschillende functieprofielen, van energieke cultuurscout tot cultuurmakelaar met een sociaal hart. LKCA, LKCA
 • Het thema van de Boekenweek is dit jaar Rebellen en dwarsdenkers. Juist de lezer moet volgens Micha Wertheim een rebel en een dwarsdenker zijn om van een verhaal literatuur te maken. Wat is de rol van de leraar? LKCA
 • Cubiss is gestart met de kinderboekenpodcast Leesbeesten & Luistervinken, met als uitgangspunt meer leesplezier in de klas te brengen. In de serie podcasts staat het gesprek tussen kinderen en kinderboekenschrijvers centraal. In de eerste aflevering is Paul van Loon te gast. Bibliotheekblad
 • Op 9 maart woonden ruim 300 studenten en docenten bij Lumière Cinema in Maastricht het studentensymposium ‘FLOST in Translation; Beeldtaal van filmzaal naar klaslokaal’ bij. Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd voor studenten en docenten van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS). Het symposium vormde tevens de aftrap van de samenwerking tussen FLOS en Lumière Cinema op het gebied van filmeducatie & beeldgeletterdheid. Fontys
 • Bij de voorstelling ‘Haal het doek maar op’ op 26 maart in De Kring in Roosendaal is een blindentolk van Komt het Zien! De live audiobeschrijving kunnen blinden en slechtzienden horen via een speciale koptelefoon. Vooraf geeft de blindentolk ook extra uitleg over het decor, de kostuums en is er een ‘meet & feel’ inleiding. Als eerste schouwburg in ons land. Update: voorstelling geannuleerd. BN – De Stem
 • Het Rathenau Instituut stelt op basis van eigen onderzoek vast dat Nederlanders gemiddeld weliswaar digitaal vaardiger zijn dan de inwoners van de meeste andere Europese landen, maar dat er tevens nog ruimte is voor verbetering. Het instituut concludeert dat er aanzienlijke verschillen zijn, gerelateerd aan opleidingsniveau, en wijst onder andere op het gevaar van digitale ongelijkheid en op het belang van digitale inclusie en ‘technologisch burgerschap’. Bibliotheekblad

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Monsters vormen de zwarte doos die elk tijdperk met zijn eigen schrikbeelden vult. Welke creaturen duiken vandaag op? En wat zeggen ze over de wereld waarin we leven? Een dossier van Rekto Verso. Rekto verso

 

architectuur en vormgeving

 • De Britse schrijfster Caroline Criado Perez stelt in haar boek Invisible Women dat architectuur en design onvoldoende rekening houden met het leven van veel vrouwen. Ze wijst o.m. op de reispatronen van vrouwen en het feit dat openbare ruimtes weinig rekening houden met geweld tegen vrouwen. Dezeen
 • Met de opening van Bibliotheek Neude, 13 maart, krijgen Utrecht en haar inwoners een publiek gebouw terug. Na de herbestemming en uitbreiding van het voormalige hoofdpostkantoor is het gebouw zelfs meer publiek en verbonden met de stad dan voorheen. Het statige oude postkantoor moest een stadshuiskamer worden. Is de transformatie geslaagd? Kirsten Hannema komt met een oordeel. Update: opening is afgelast. Architectenweb, De Volkskrant
 • Door het mengen of stapelen van functies bij duurzame gebiedsontwikkeling wordt een stad economisch vitaler, schrijft Agnes Franzen in het hoofdstuk ‘Economie en haalbaarheid’ uit de publicatie ‘Doe de tienkamp!’. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Ondanks de toenemende populariteit van steden, is winkelleegstand in veel middelgrote steden een bekend fenomeen. Planoloog Martin van der Maas pleit op Stadszaken.nl voor een andere benadering van de leegstaande panden: geen compacte, monofunctionele gebieden in de stadscentra, maar uitvloeiende gemengde zones. Stadszaken
 • Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, noemt de wildgroei van reclamemasten een zorgelijke ontwikkeling voor de publieke ruimte. Natuur en Milieufederatie Drenthe sprak met hem. Strootman wil weten wat de achterliggende motieven en drijfveren zijn voor het plaatsen van dit soort masten. ‘Ik ben aan het uitzoeken welke verdienmodellen hierachter zitten. Welk belang heeft de overheid hier bij?’’ NMF Drenthe
 • Aan de hand van tien dimensies gaat het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) dit jaar samen met ontwerpers, kunstenaars, ondernemers en culturele partners mensen aan het denken zetten over de huidige maatschappij, over zingeving en geluk met mode en design als middel. Uiteindelijk draait het om een goede balans tussen deze tien dimensies, die zorgt voor zingeving en voor geluk. De aankomende editie vindt plaats van 5 juni tot en met 5 juli. FDFArnhem

 

beeldende kunst

 • Kun je vergiffenis vragen aan een schaap, of je liefde kenbaar te maken aan een schip? Tijdens de Uncertainty Seminars multispecies & (mis)communication in Stroom Den Haag delen kunstenaars hun twijfels over hoe zich als mens te verhouden tot andere wezens. Metropolis M
 • Mister Motley en Metropolis M gingen kijken bij Jan van Eyck Open Studios 2020. Mister Motley, Metropolis M

 

film en av

 • Een festival dat misstanden in de ogen kijkt, is terecht niet alleen een feest. En toch is er ruimte voor hoop. En sterke films. Van 20 t/m 28 maart vindt in Den Haag het Movies That Matter festival plaats. Openingsfilm Lamentations of Judas biedt, net als de acht films in de Camera Justitia competitie, inzicht in schuld, boete en vergiffenis. Update: festival is geannuleerd. Filmkrant
 • Met Black Light viert Eye Filmmuseum de verscheidenheid en kracht van honderd jaar zwarte cinema. Op het programma staan naast films ook interviews en theater- en dansvoorstellingen. Update: het museum is gesloten. VPRO Cinema
 • De 17e editie Van Cinedans FEST zal gaan plaatsvinden van 25 tot en met 29 maart in het Eye Filmmuseum en De Tolhuistuin in Amsterdam. Op het programma staat onder andere de vertoning van verschillende korte films, documentaires en filmspecials. De films dragen diverse thema’s uit, zoals genderdiversiteit, geestelijke en lichamelijke beperkingen, en betekenis en historie van de zwarte identiteit. Update: Het festival is afgelast. Dans magazine
 • Het Architectuur Filmfestival Rotterdam, van 7 tot en met 11 oktober, heeft het thema voor komende editie bekend gemaakt: Guilty Architecture. Tegelijkertijd nodigt de organisatie filmmakers en producenten uit films op het gebied van stad en architectuur – eventueel met een focus op het thema – in te sturen. Architectenweb
 • Op 19 april krijgt J’accuse van Roman Polanski een vertoning in De Balie in Amsterdam. “Voorafgaand is er een programma waarin in wordt gegaan op de vraag wat we aan moeten met de film van zo’n maker. Maar natuurlijk ook over de film zelf. De Balie heeft al aangegeven J’accuse vaker te willen vertonen en ik heb al verschillende andere theaters gesproken die hem ook willen vertonen. Vermoedelijk volgen er meer.” Aldus Anne van der Pol, sales manager van distributeur Cinéart. Filmkrant
 • Meer dan 250 belangstellenden zijn op 7 maart afgekomen op gaming event Level-Up in de LocHal in Tilburg. Deze tweede editie is zó geslaagd, dat de organisatie er een jaarlijks terugkerend evenement van wil maken. De spellen trekken vooral veel jonge kinderen, al willen ook volwassenen zich wel wagen aan een game. Er waren lezingen en workshops. Brabants Dagblad

 

letteren

 • “Over je eigen leven mag je schrijven, volgens de in onzichtbare inkt gedrukte wetten van de identity politics. Je eigent je immers geen onderwerpen of stemmen toe die niet van jou zijn en kleurt zo veilig binnen de lijntjes. Ik wilde nochtans geen roman schrijven met als onderwerp gay parenting en gay rights. Ik wilde wél een beeld schetsen van de hedendaagse maatschappij met botsende reacties op homo-ouderschap en ik wilde getuigenis afleggen van een aarzelende zoektocht naar ouderliefde, als kind en als kersverse ouder. Denderend over de snelweg Autofictie Met Minderheidsgroep kom je vervaarlijk snel aan de grens van een ander land, Activisme.” Schrijvers worden teveel beoordeeld op hun eigen identiteit. Dat staat hun creativiteit in de weg, betoogt Saskia de Coster, schrijver van de roman Nachtouders. De Volkskrant
 • ‘’Gisteren kon ik het Boekenweekessay eindelijk kopen. Ik dacht vooraf dat ik het heel erg eens zou zijn met Akyol en vaak ben ik dat ook met de strekking van zijn betoog, maar de argumentatie is zo bedroevend slecht dat het heel moeilijk is om achter zijn redeneringen te blijven staan.” Coen Peppelenbos over boekenweekgeschenk Generaal zonder leger van Özcan Akyol. Ook andere recensenten zijn niet echt positief. tzum, De Volkskrant, Neerlandistiek, Boekenbijlage
 • Niemand verbiedt het publiek om gemakzuchtige boeken te lezen, maar opkomen voor bestsellers vergt geen grote durf, stelt Herman Stevens vast. NRC
 • De genomineerden voor de E. Du Perronprijs zijn bekend. Ellen Deckwitz, Stephan Enter en Asha Karami zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2019. De prijs wordt toegekend aan schrijvers, kunstenaars of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Maxim Februari houdt de negende E. du Perronlezing. Kunstloc Brabant
 • Hoe vertaal je humor? Op de Vertaalslag 2020 hoorden we dat je weggevallen grappen in een vertaling later kunt compenseren. En dat bij dezelfde strip verschillende culturen om iets anders kunnen lachen. Een verslag. Auteursbond

 

muziek

 • De Buma Award Classical 2020 gaat naar componist en gitarist Aart Strootman. De prijs is bestemd voor de Nederlandse, levende ‘klassieke’ componist die met zijn/haar muziek het afgelopen jaar de meeste inkomsten genereerde in binnen- en buitenland. Podium Radio 4
 • “Ik ben heel erg blij met deze hoge Buma/Stemra onderscheiding. Vanaf 1960 ben ik lid van de auteursrechtenorganisatie en ik vond het altijd een hele eer als iemand anders zo in het zonnetje werd gezet. Dat het nu mijzelf overkomt, zie ik als een blijk van waardering voor mijn werk als liedjesschrijver (en daarnaast als artiest). Ik ben apetrots!”, aldus Peter Koelewijn. Zanger en producent Koelewijn ontving op 9 maart de Lifetime Achievement Award voor zijn hele oeuvre. BUMA Cultuur
 • Met de Gouden Harp wordt dj Ben Liebrand geëerd voor zijn impactvolle bijdrage aan de muziekindustrie. Een carrière die ondertussen al bijna 40 jaar omvat. Frank Helmink, managing director Buma Cultuur: “Ben heeft een grote pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse electronische muziek. Hij is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor vele collega dj’s.” Pepijn Lanen krijgt de Lennaert Nijgh Prijs. Lanen, ook wel bekend als Faberyayo, knutselt met letters en bedenkt nieuwe woorden die vervolgens betekenis krijgen in de context van zijn songteksten. Naast dat Pepijn actief is met De Jeugd van Tegenwoordig, werkt hij ook vaak samen met andere bekende Nederlandse rappers en producers. Deze prijs is een blijk van waardering voor de originele woordcreativiteit in zijn songteksten. BUMA Cultuur, BUMA Cultuur

 

theater en dans

 • Ilja Leonard Pfeijffer en Bram Jansen hebben allebei een toneelstuk geschreven over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de film- en theaterwereld. Waar Pfeijffer zich in zijn stuk op de affaire-Weinstein stort, en met name de aanloop daarvan, vond Jansen inspiratie uit eigen ervaring en gesprekken met collega’s. Pfeijffer belicht de glamourwereld van Hollywood, Jansen blijft dicht bij huis, in een intieme castingsetting. Waar Pfeijffer nuances wil aanbrengen in het zwart-witdenken, wil Jansen juist duidelijkheid scheppen: de theaterwereld is vergiftigd. Beide auteurs lichten hun toneelstukken toe. De Volkskrant
 • Het is alweer de 21e editie van Festival Cement, dat zich specifiek richt op jonge theatermakers, aankomende choreografen en schrijvers. Negen dagen lang, van 20 tot en met 28 maart 2020, krijgen zij in het centrum van ’s-Hertogenbosch een podium. Directeur Leonie Clement licht het programma toe. Update: het festival is afgelast. Brabant Cultureel
 • Alida Dors is per 1 april nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam, een verrassende keuze. Immers, Dors is vooral bekend als pionier van urban dance en werkte tot nu toe alleen in de vlakkevloerzaal. Romana Vrede sprak met haar over haar plannen. Scènes

 

Brabantse makers

 • De ontwerppraktijk van Wouter Corvers is gebaseerd op live action research waarbij zijn prototypes in de realiteit worden getest door gebruikers. Zijn woonhuis heeft hij, samen met zijn partner Ilse Zuidinga, letterlijk op maat ontworpen. In ’s-Hertogenbosch richtte Corvers in de zomer van 2019 Het Inclusieve Park in. Deze tijdelijke verblijfplaats in het Zuid-Willemspark streeft naar ultieme toegankelijkheid zodat niemand zich meer hoeft aan te passen. Architectuur.nl
 • Kiki van Eijk, die voor het Amerikaanse festival Coachella bezig was met het maken van een installatie, vindt het voor zichzelf geen enkel probleem dat het festival vanwege het coronavirus is verplaatst naar oktober. Van Eijk was sinds vorig jaar juni in gesprek met Coachella en begon in januari aan de installatie, die ongeveer 11 meter hoog moet worden. Het komt haar wel goed uit dat ze wat langer de tijd heeft. “Ik heb eind mei nog een grote tentoonstelling in het TextielMuseum in Tilburg en in oktober vindt de Dutch Design Week plaats in Eindhoven. Gelukkig is dat niet op dezelfde data als Coachella.” NU.nl
 • ‘De vrijheid die we ervaren is een illusie’, is een van de stellingen die uit de gefilmde portretten van Martin en Inge Riebeek, nu te zien in Stedelijk Museum Breda, naar voren komt. Al bijna twintig jaar vraagt dit Bredase kunstenaarsduo overal ter wereld mensen naar de zin van het leven. Het duo legt de antwoorden vast in meer dan 1.000 videoportretten. De persoonlijke verhalen geven een beeld van wat zich op politiek, sociaal en financieel gebied afspeelt in de wereld. Door de films te tonen in installaties krijgen ze een bredere context. NRC, Brabant Cultureel
 • De Tilburgse beeldhouwer Niko de Wit is inmiddels 50 jaar aan de slag in zijn vak en blijft onverminderd productief. De uitstalkasten in zijn atelier en zijn beelden in de openbare ruimte bewijzen dat. Hij exposeert nu in de LocHal, samen met Sjon Brands. Stadsnieuws Tilburg
 • Hoe een bijzonder Afrikaans dorp gedoemd is te verdwijnen. De Bredase fotograaf Reinout van den Bergh brengt het in beeld. En wil het daarmee voor de eeuwigheid bewaren. BN – De Stem, inlog vereist
 • De Brabantse filmmakers Eric Peeters en Twan van Asseldonk hebben hun documentaire ‘Some Will Never Return’ over de Amerikaanse begraafplaats Margraten klaar. De film wordt uitgezonden op de Limburgse regionale omroep L1. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Roosendaal Citymarketing heeft de documentaire Talentendaal gemaakt in samenwerking met TNA Creators. Drie jonge sporttalenten geven een inkijkje in hun leven. BN – De Stem
 • Suzanne Wouda uit Eindhoven schreef samen met Annemarie van den Brink een verhalenboek gebaseerd op dagboeken van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog: ‘Oorlog in inkt’. Ze mocht hiervoor schatgraven in het archief van het NIOD. Eindhovens Dagblad
 • Grond’ van het Tilburgse Ensemble Vonk zou gaan over de betekenislagen van het woord ‘grond.’ Maar het is vooral een zeer persoonlijke schrijversmythologie, die haar bedenker, Anton Dautzenberg, maar niet wil overstijgen. Het muzikale aandeel blijft met vijf stukken van componist Nicoline Soeter (tevens artistiek Vonk-leider) wat aan de bescheiden kant. Soeter is op haar best in klankvelden van de gruizige soort. Volgens NRC. Grond is een kwetsbare vertelvoorstelling – in de goede zin van het woord. De taal van Dautzenberg prikt door de licht nostalgische, gevoelige en soms licht atonale muziek van Soeter heen, aldus Theaterkrant. NRC, Theaterkrant
 • Het was enige tijd relatief stil rond Cappella Pratensis, het vocaal ensemble dat is gespecialiseerd in de meerstemmige muziek uit de vijftiende en de zestiende eeuw en dat thuis is in Noord-Brabant. Op 4 maart 2020 werd met een bijzonder concert een begin gemaakt met een groot vijfjarig project rond de koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch. Brabant Cultureel
 • Dans die de confrontatie aangaat met, of zich laat inspireren door grote objecten op het toneel zie je niet zo vaak. Toch komt die vorm steeds terug, omdat de mogelijkheden groot zijn. Bijvoorbeeld in How it ends van Jelena Kostić. Een demontabel gebouwtje laat zien dat het spelende kind nooit verloren gaat. Theaterkrant
 • De voorstelling Agatha van Matzer Theaterproducties houdt de aandacht voortdurend vast.De tekst van Marguerite Duras uit 1981 ontspint zich als een subtiel weefsel waarbinnen de relatie tussen een man en een vrouw langzaam duidelijk wordt. Ze spreken elkaar aan met U, ontmoeten elkaar regelmatig aan het strand, delen een gemeenschappelijk verleden en een geheim. Ze zijn alle twee getrouwd, hebben ieder een eigen leven, maar nog steeds smeult een ontembare en onmogelijke liefde voor elkaar. Aldus Brabant Cultureel. In haar bewerking van Agatha van Marguerite Duras weet Liliane Brakema het drama niet tot leven te wekken – daarvoor blijft de tekst te formeel en het spel te afgemeten. Aldus Theaterkrant. Brakema’s ‘Agatha’ toont hoe tegenstrijdig de waarheid is. Aldus NRC. Brabant Cultureel, Theaterkrant, NRC

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie