Trends & Ontwikkelingen 13 september 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De aftocht van Ellen van Loon, partner bij het gerenommeerde architectenkantoor OMA, vond in elk geval in stijl plaats. Naast een bedrag van 2,7 miljoen – deels afkoopsom, deels vergoeding voor geleverde ontwerpen – kreeg Van Loon van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ruimte om haar tot voor kort geheime verbouwplannen voor de Tweede Kamer openbaar te maken en vrijuit te praten over haar ervaringen aan het Binnenhof. ArchitectenwebDe Volkskrant, inlog vereist
 • Op 11 september besprak de Tweede Kamer de brief waarin minister Slob zijn visie geeft op de toekomst van de publieke omroep.  Kunsten’92 stuurt een brief aan alle media woordvoerders om ze te wijzen op een aantal punten. “Cultuurbeleid en mediabeleid kunnen niet los van elkaar worden gezien. De omroepen zijn nog altijd de grootste opdrachtgevers voor de culturele sector en tevens een belangrijk instrument voor duiding en bereik van kunst en cultuur. Het is dan ook belangrijk om oog te hebben voor de samenhang, kansen en de ongewenste effecten van mediabeleid op cultuur.”  Nederlands Media Nieuws versloeg het debat. Kunsten’92 , Nederlands MediaNieuws
 • Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is vandaag afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister van Engelshoven (OCW) samen met de VNG afspraken over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld: € 5 miljoen per jaar in 2020, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024. Rijksoverheid.nl  , VNG  , Bibliotheekblad
 • Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk een bedrag van 180 miljoen beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. Vanaf 9 september 2019 kunnen er opnieuw voorstellen worden aangemeld. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Rijksoverheid.nl , Binnenlands bestuur
 • D66 en VVD willen dat de zogenaamde ‘zelfstandigenverklaring’ langer geldig wordt dan 1 jaar. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voelt daar niet veel voor. De Minister blijft van mening dat een grens van 1 jaar voor de looptijd van de zelfstandigenverklaring belangrijk is om duidelijkheid te verschaffen. Zipconomy
 • De kwaliteit van leven van Nederlanders is gemiddeld hoog, maar is in de afgelopen tien jaar niet toegenomen. De economische groei vertaalt zich niet in een betere kwaliteit van leven. Zowel de leefsituatie als de tevredenheid met het leven zijn in 2018 op hetzelfde niveau als in 2008. In De sociale staat van Nederland 2019 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in kaart hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. SCP
 • Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Ook wonen steeds meer mensen alleen. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). PBL
 • In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft Frontin PAUW de afgelopen maand een peiling verricht naar zowel omvang en aard van de gemeentelijke tekorten alsook naar de begrotingsposten waar de noodzakelijke taakstellingen terecht gaan komen. In totaal deed een kwart van alle gemeenten – 86 van de 355 – er aan mee. Uit de peiling blijkt dat drie kwart van de deelnemende gemeenten aangeeft komend jaar een tekort op de begroting te hebben. De komende jaren moeten ze daarom flink bezuinigen. Het mes blijkt vooral in het sociaal domein te worden gezet, de voornaamste bron van de tekorten. Opvallend is dat waar er nog sprake is van een positief begrotingssaldo, dat vooral voorkomt in gemeenten met 15.000 tot 30.000 inwoners. Binnenlands bestuur
 • Op verzoek van de wethouder heeft de Amsterdamse Kunstraad op 5 juli het advies over de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) voor de periode 2021-2024 uitgebracht. De kunstraad stelt een uitbreiding van de A-Bis voor, waarbij een meer gelijkwaardig en integraal kunstenplan nagestreefd wordt. De samenstelling van de A-Bis is strategisch, sluit aan bij het landelijke beleid en is een vertaling van de beleidsprioriteiten in Amsterdam. Het beleid van het huidige College van B en W stuurt aan op verandering. Op advies van de kunstraad wijst het gemeentebestuur de A-Bis in november aan. Amsterdamse Kunstraad
 • Rotterdam onderzoekt de haalbaarheid van een zogenoemde Cultuurcampus op Zuid. Hier moeten onderwijs, toerisme en kennis- en cultuurinstellingen samenkomen. Een dergelijke campus kan een nieuw icoon van de stad worden en daarmee ontwikkelingen op Zuid aanjagen. Drie externe adviseurs adviseerden B & W een dergelijk onderzoek uit te voeren. De adviseurs zijn Wilma Franchimon (voorzitter College van Bestuur Codarts), Theo Kemperman (directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam) en Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Hoe realistisch is dat plan, vraagt de Volkskrant zich af. Gemeente Rotterdam , De Volkskrant , inlog vereist
 • Een nieuwe innovatieve plek voor makers, professionals, studenten en liefhebbers op gebied van film en beeldcultuur in Utrecht is een stuk dichterbij. Als het aan het college van b en w ligt, investeert de stad € 3,55 miljoen in De Machinerie; een vernieuwend concept voor experimentele filmvertoningen, beeldcultuur en ruimte voor educatie en mediawijsheid. De locatie aan de Gietijzerstraat in het Werkspoorkwartier moet een levendige uitgaansplek worden voor de omliggende wijken en de stad. De Machinerie heeft bovendien een sterke internationale aantrekkingskracht. Het college van b en w heeft de raad gevraagd een investeringsbijdrage te leveren zodat de betrokken partijen dit vernieuwende concept samen kunnen realiseren. Gemeente Utrecht
 • De gemeente Maastricht weigerde een door de NPO voorgelegde samenwerkingsovereenkomst over het songfestival te tekenen. Dat blijkt uit de notulen van een besloten vergadering op 8 augustus. Rotterdam overweegt de toeristenbelasting te verhogen om het songfestival (mede) te kunnen financieren. Binnenlands bestuur
 • Culturele instellingen in Zaanstad vrezen in geldnood te zullen komen als hun subsidies volgend jaar niet geïndexeerd worden en taken te moeten afstoten. De culturele en educatieve instellingen hebben hun zorgen al kenbaar gemaakt in gesprekken met wethouder Sanna Munnikendam en deze nu ook opgeschreven in een brief aan het college en de gemeenteraad. Zaanstad Nieuws
 • Mocht het Verenigd Koninkrijk zich op 31 oktober 2019 uit de Europese Unie terugtrekken, dan is het verstandig dat belanghebbenden in de Europese Unie daarop voorbereid zijn. De Europese Commissie publiceerde op 4 september een gedetailleerde checklist die bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk moet helpen de laatste voorbereidingen te treffen. Creative Europe Desk

 

noord-brabant

 • Memo van Mevrouw  M.A.B. van der Sloot,  Gedeputeerde Samenleving, Cultuur en Erfgoed aan Provinciale Staten inzake het Creativity World Forum (21, 22, 23 oktober). Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant geeft met een subsidie van 100.000 euro aan belangrijke steun aan de vernieuwing van het Museum Bevrijdende Vleugels in Best. Het museum vertelt het verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Brabant.nl
 • Op de plek waar het openluchtspektakel Biesbosch Onder Vuur volgende week in première gaat, werd op 7 september door acteurs en regisseur al druk gerepeteerd. Rond de theaterversie van Biesbosch Onder Vuur ontstond afgelopen week veel ophef omdat producent Rinus Rasenberg ‘willens en wetens’ had verzuimd om een vergunning aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant.  De leges zouden te duur zijn geweest. Gedeputeerde Staten beantwoordt de schriftelijke vragen die de fractie van CU/SGP erover had gesteld.  Omroep Brabant , Omroep Brabant , Brabant.nl
 • Met de ondertekening van het Taalakkoord ‘Meedoen met Taal’ zetten zes samenwerkende West-Brabantse gemeenten een forse stap in de strijd tegen laaggeletterdheid en analfabetisme. Naast Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk, Halderberge, Zundert en Roosendaal hebben vijftien instellingen beloofd aan het akkoord mee te werken, zoals Bravis en Amphia, GGD, de Huisartsen Zorggroep en De Nieuwe Nobelaer. BN – De Stem
 • Op 28 augustus vond voor de tweede keer een dKvB-café plaats.  Er werd o.m. gesproken over de samenwerking in BrabantStad-verband en over de harmonisatie van subsidieregelingen. Een verslag. De Kunst van Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en het Ster College gaan vanaf deze week aan de slag met het nieuwe stadsplan om laaggeletterdheid aan te pakken. Studio 040
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch verkoopt haar aandelen in de Brabanthallen aan mede-aandeelhouder Libéma. Met de verkoop is een bedrag van ruim 7,3 miljoen euro gemoeid. Sinds 1990 waren de gemeente en Libéma samen aandeelhouders van de Brabanthallen en 1931 Congrescentrum. Libéma is ook de exploitant van het complex. De Brabanthallen trekken jaarlijks zo’n 700.000 bezoekers, goed voor een omzet van 69 miljoen. In totaal zorgen de hallen en het congrescentrum voor 1100 banen in stad en regio. Omroep Brabant , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • In het Tilburgse Vrijheidspark komt een Holocaustmonument voor de 170 Joodse Tilburgers die in WOII zijn omgekomen. Het is gemaakt door de kunstenares Tine van de Weyer. Het initiatief voor het kunstwerk komt van de fracties van Groen Links en het CDA. Het college van B & W van Tilburg heeft het ontwerp goedgekeurd. Er was in Tilburg nog geen monument of gedenkteken voor de slachtoffers van de Holocaust. Het monument kwam tot stand door een samenwerking tussen Tilburgse kunstenaars en andere Tilburgse partijen. Kunstloc Brabant heeft deze kunstopdracht voor de gemeente Tilburg begeleid. Gemeente Tilburg , Tilburgers.nl , Kunstloc Brabant
 • Het kostte doorzettingsvermogen, maar na drie jaar praten en voorbereiden, is het kunstwerk ‘Zandpoort’ , bij het Wilhelminakanaal, in de Tilburgse wijk  De Reeshof geplaatst. Het werk is gemaakt door Geert van de Camp van kunstenaarscollectief  Observatorium. Het plan voor  het kunstwerk komt van Reeshofbewoner Peter van Gils. De keuze voor dit ontwerp is gemaakt door bewoners van Reeshof. Tien kunstenaars maakten een schets, daarvan zijn er drie geselecteerd waarop bewoners mochten stemmen. Het budget was om en nabij een ton. Dat geld is bijeengebracht door de gemeente Tilburg, Cupudo, het prins Bernard Fonds en het Mondriaan Fonds. De officiële opening van ‘Zandpoort’ is 21 september. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het centrumplan Boxtel Binnen de Bruggen gaat uit van een te stedelijke benadering. De ingrepen zijn explosief, groots en missen elke vorm van subtiliteit. De ‘kwaliteiten’ van het dorp Boxtel worden in de ambitieuze visie niet gewaardeerd. Dat stelt het samenwerkingsverband Boxtelse Architecten en Stedenbouwkundige samenwerking (BAeSs) in een reactie op het plan aan het college van B en W. Brabants Dagblad
 • De vier coalitiepartijen in Geldrop – Mierlo komen met een eigen plan voor het failliete Hofdael : een virtueel hek om het culturele middenschip van het centrum, en dat cultuur/theatercentrum een eigen bestuur geven en eigen gemeentesubsidie. Eerder uitte Hofdael-stichtingsvoorzitter Paul Bierman felle kritiek op de partijen.  Hij doelde op het besluit de investering in de theaterzaal uit te stellen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , inlog vereist.
 • Mocht hiphopfestival WOO HAH! volgend jaar willen terugkeren bij de Beekse Bergen, dan zal de organisatie met een ander verkeers- en vervoersplan moeten komen. Dat heeft de gemeente Hilvarenbeek aangegeven naar aanleiding van verkeersproblemen rond de laatste editie van het festival in juli. Brabants Dagblad
 • De gemeente Someren houdt op 16 september een bijeenkomst voor de culturele organisaties uit de gemeente Someren. Someren heeft een bloeiend verenigingsleven, maar de gemeente merkt dat het in de praktijk voor veel verenigingen best moeilijk is om het bestuur draaiende te houden of nieuwe leden te werven. Siris
 • Er komt een tentoonstellingsruimte in het centrum van Waalwijk. De kunstenaars die hiervoor het initiatief hebben genomen haken in op het project Volop Waalwijk. De stichting Volop Waalwijk is een paar maanden geleden door de gemeente  Waalwijk en het centrummanagement in het leven is geroepen om de binnenstad van Waalwijk aantrekkelijker te maken. Volop Waalwijk overlegt met eigenaren van leegstaande panden of die tijdelijk gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld kunstenaars of startende ondernemers. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Machtsmisbruik, onredelijke werkdruk, burn-outs of gebrek aan inspraak: verschillende (oude) kunstinstellingen hebben er last van. Wanbeheer komt natuurlijk in alle sectoren voor, maar spelen er ook factoren specifiek voor de cultuursector? En waarom lijkt dit probleem gehuld in een zwijgcultuur? Rekto verso
 • De Vlaamse anti-seksismebeweging Engagement Arts wint op Het TheaterFestival in Vlaanderen de Fair Practice Award. Rekto verso
 • Dansateliers is een onafhankelijk huis voor de ontwikkeling van hedendaagse dans in Rotterdam. Sinds mei 2018 schuiven twee twintigers en een tiener aan bij de bestuursvergaderingen; de organisatie stelde een junior bestuur aan. Waarom? Wat levert dat op? Directeur Kristin de Groot legt het uit. Cultuur + Ondernemen
 • Reacties van Platform Makers en de Mediafederatie op de implementatie van de Europese Richtlijn Auteursrecht. Platform Makers , Mediafederatie
 • Wat zijn de belangrijkste trends die kenmerkend zijn voor de Nederlandse culturele activiteiten in 2018 in het Verenigd Koninkrijk? Een overzicht. DutchCulture

architectuur en vormgeving

 • In Stockholm werd de Fashion Week onlangs geannuleerd. Want: niet duurzaam. Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor de vervuiling die de mode-industrie veroorzaakt. Een gesprek met mode ontwerper Katharine Hamnett over de vervuiling door de mode industrie. De Volkskrant , Frieze

beeldende kunst

 • Een gezonde sector begint volgens Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum, bij het eerlijk betalen van kunstenaars. Zij is sinds 2014 de directeur Haarlemse museum, dat naast oude meesters ook hedendaagse kunst tentoonstelt. “Hoewel er veel geld omgaat in de beeldende kunst, kunnen veruit de meeste kunstenaars nauwelijks leven van de kunst. Dat moet en kán anders.” Fair Practice Code
 • De felle discussie over de vraag wat het betekent een museum te zijn, die woedt in de internationale museumwereld, kan nog minstens een jaar aanhouden. Op 7 september  stemde in Kyoto op de jaarvergadering van de Internationale Raad van Musea (ICOM) een ruime meerderheid van 70,4 procent in met een motie om de stemming over een omstreden nieuwe definitie van museum uit te stellen tot de volgende jaarvergadering. De nieuwe definitie voegt aan de bestaande feitelijke beschrijving (een museum „verwerft, behoudt, onderzoekt, documenteert”), een aantal waarden toe. Zo zouden musea ook „democratiserende, inclusieve en veelstemmige ruimtes voor kritische dialoog” zijn. NRC , Museumvereniging , ArtNet News
 • De privacy van Museumkaarthouders heeft onze hoogste prioriteit. Persoonlijke gegevens behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dat geldt in het bijzonder voor de profielfoto die op de kaart zichtbaar is voor authenticatie en verwerkt is in Mijn Museumkaart. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs naar aanleiding van een bezwaarschrift geconcludeerd dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Museumkaart. Museumcontact
 • De kunstwereld is de voorbije dertig jaar geëvolueerd tot een industrie. Ooit was het een bescheiden provincie van kenners, handelaren, die gedreven werden door passie  en verzamelaars, met liefde voor de kunst maar vandaag de dag bestaat het kunstbedrijf als een onderling verbonden wereldwijd netwerk dat gedomineerd wordt door miljoenenbedrijven en op winst beluste investeerders die net zo veel, zo niet meer om cijfers geven dan om de kunst zelf. Het  Intelligence Report ArtNet,  editie herfst 2019 heet : The art world is over: Welcome to the Art Industry. Art Net News

 

film en av

 • Op internationale festivals doen Nederlandse jeugdfilms het bijzonder goed. Dat kan echter niet verhullen dat zowel bezoekcijfers en recettes de afgelopen zeven jaar dramatisch zijn gedaald. Zo blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek Zien & gezien worden. Filmkrant , Filmfonds
 • Het bestaande samenwerkingsverband voor de internationale promotie van de Nederlandse Film, Eye International, krijgt een andere naam. Per 25 september zal het verder gaan als SEE NL. Ido Abrams wordt daarvan de directeur. In Eye International werkten Eye Filmmuseum, het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Film Commission samen. Onder het SEE-label zal die samenwerking verder versterkt worden. De zes teamleden van SEE krijgen elk een specialisme toegewezen. Holland Film Nieuws , Filmkrant
 • Netflix is inmiddels een aantal jaar beschikbaar in Nederland en er wordt massaal gebruik van gemaakt. Toch gaat dit niet ten koste van het aantal bioscoopbezoeken: dat is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Hoe komt het dat bioscopen populair blijven? NU.nl
 • Filmtheater Natlab Eindhoven heeft zich aangesloten bij Picl. Daarmee is de streamingservice uitgebreid naar eenentwintig filmtheaters. Picl is sinds 2017 actief. Holland Film Nieuws
 • Tijdens het  Toronto International Film Festival zullen er geen Netflix  en Amazon producties worden vertoond in zalen van bioscoopexploitant Cineplex. Indiewire

 

letteren

 • Is een (kinder)boek nog ‘in druk’ beschikbaar als de papieren exemplaren via printing on demand (pod) worden vervaardigd en niet op een drukpers? Een auteur vond van niet, haar uitgever van wel. De rechter was het eens met de uitgever. Inct.nl
 • In opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft onderzoeksbureau Pleiade onderzoek gedaan naar het zogeheten ‘weglekeffect’ van leenvergoedingen, dat wil zeggen het vermeende verlies aan leenrechtafdrachten als gevolg van toegenomen uitleningen via de Bibliotheek op school. In het rapport wordt onder andere geconcludeerd dat ‘het leenrechtstelsel zich aan het einde van haar levenscyclus bevindt’. Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat Stichting Leenrecht in het periodieke overleg over het leenrecht met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) medio maart als eis een 10% extra verhoging van het leenrecht op tafel heeft gelegd, op 28 mei gevolgd door een oproep tot modernisering van het leenrechtstelsel in een (samen met de Auteursbond, Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers opgestelde) brief (pdf) aan minister van Engelshoven (OCW) , met een eis van 4,2 miljoen euro compensatie vanwege het genoemde ‘weglekeffect’. Bibliotheekblad , VOB
 • Op 10 september heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Europese Hof zijn conclusie genomen in de zaak die de GAU  (Groep Algemene Uitgevers) al jarenlang voert tegen Tom Kabinet, een website die ‘tweedehands e-books’ verkoopt. De A-G concludeert dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht. De A-G verwerpt ook het argument van Tom Kabinet dat e-books eigenlijk software zouden zijn en daarom zouden vallen onder een eerdere uitspraak van het Hof (UsedSoft). Als het Europese Hof de conclusie van zijn A-G volgt (hetgeen in de lijn der verwachting ligt), dan zal zij de visie van de GAU bevestigen en zal Tom Kabinet haar huidige activiteiten moeten staken. De uitspraak van het Hof van Justitie wordt eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht. Mediafederatie

 

muziek

 • “Eerlijke afspraken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en componisten. De Honorariumtabel is toepasbaar in de diverse muziekgenres en biedt samen met de Fair Practice Code Compositieopdracht houvast over wat Fair Practice is onze sector, of de opdrachten nou privaat of door de overheid gefinancierd zijn”, aldus Esther Gottschalk, directeur van Nieuw Geneco. De richtlijnen worden onderschreven door de beroepsorganisaties als VMN, BIM, BAM, VCTN en Nieuw Geneco. De Honorariumtabel voor compositieopdrachten werd onlangs, namens de sector,  officieel over gedragen aan Nieuw Geneco. Kunstenbond
 • Op 8 november vindt in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch de eerste editie plaats van New Music Conference. Dit is een nieuw initiatief van Buma in samenwerking met November Music. New Music Conference moet een dag worden vol presentaties, pitches, workshops en paneldiscussies over de onderwerpen die van belang zijn voor componisten, uitvoerende artiesten, programmeurs, uitgevers, platenlabels, managers en booking agents. Entertainment Business
 • De muziekindustrie ziet zichzelf als de belichaming van diversiteit. Maar dat is lang niet altijd terug te vinden in de structuur: vrouwelijke, transgender- en non-binaire artiesten hebben minder mogelijkheden om op te treden dan mannen, ze verdienen minder en vinden het moeilijker om een baan in de muziekindustrie te vinden. Gelijke rechten zijn een belangrijke stap naar een toekomstbestendig muzieklandschap. Het Reeperbahn Festival in Hamburg neemt vanaf september 2019 de leiding van het Keychange-initiatief , dat zich inspant voor genderpariteit. Creative Europe Desk
 • De Popronde staat op het punt van beginnen. Het grootste reizende festival van Nederland kan een heftige periode zijn voor jonge bands die het nog niet zo gewend zijn in hun tourbus te (over)leven. Daarom geeft de oude garde, met onder meer Rocco van De Staat, Megan van EUT en Popronde-veteraan Pim van de Werken, acht tips aan de talenten van nu. 3voor12.vpro
 • De nieuwe concert- en entertainmenthal in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch gaat Mainstage heten. De eerste show staat half november gepland. De zaal heeft een capaciteit van zesduizend staanplaatsen of ruim drieduizend zitplaatsen. De Brabanthallen wil in het ‘geografische gat’ duiken dat ligt tussen AFAS Live in Amsterdam en GelreDome in Arnhem. Er wordt gehoopt op publiek uit het zuiden, daarom wordt de hal ook liefkozend Mainstage van het Zuiden genoemd. In het voorjaar van 2020 gaat Mainstage officieel open.  Omroep Brabant , Maxazine , Brabants Dagblad
 • Hugo Berends (35) is de nieuwe programmeur van Cultuurpodium De Pul in Uden. Hugo Berends gaat het stokje overnemen van Elianne Weijers en Susan Exterkate, die de afgelopen jaren samen verantwoordelijk waren voor de programmering. VNPF
 • Het festival Eilân ging niet door. De afgelopen weken was er een kat-en-muis-spel gaande tussen het festival en een aantal tegenstanders, die vinden dat het evenement niet in de nabijheid van een Natura 2000 stiltegebied op Terschelling zou moeten plaatsvinden. Voortdurend ging het heen en weer: de burgemeester van Terschelling zette alles op alles om de vergunning rond te krijgen, maar de rechter floot hem steeds weer terug.  Het ‘stikstofbesluit’ van de Raad van State  zorgde voor de annulering van het dancefestival.’ Maar de uitspraak hoeft niet te betekenen dat alle festivalvergunningen van tafel gaan,  zegt milieurechtadvocaat Marieke Kaajan. 3voor12.vpro , De Volkskrant
 • De uitbetaling van streamingdienst Deezer gaat begin 2020 veranderen. Dat heeft het Franse bedrijf aangekondigd. Werd tot nu toe de grote pot verdeeld naar marktaandeel, nu wil Deezer je abonnementsgeld uit gaan keren aan de artiesten waar jij daadwerkelijk naar geluisterd hebt. Dat is eerlijker, vindt Deezer. Het idee is dat zo’n verdeling meer draagvlak heeft bij gebruikers van de dienst en dat het opkomend talent en niche artiesten ten goede zal komen. Deezer schat dat de maatregel de topstreamers ongeveer 10% van hun inkomsten gaat kosten, terwijl aan de onderkant artiesten tot wel 30% meer inkomsten kunnen genereren. 3voor12.vpro
 • In de nabije toekomst zullen de inkomsten uit de vinylverkoop in Amerika hoger zijn dan de inkomsten die de traditionele cd genereert. Dit voorspelt de RIAA in een rapport. De Recording Industry Association of America (RIAA) rapporteerde in februari al dat de verkoop van vinyl goed was voor meer dan een derde fysieke verkopen in de Verenigde Staten. Afgelopen week presenteerde de brancheorganisatie zijn halfjaarlijkse rapportage. Hieruit bleek dat het segment vinyl in de eerste helft van 2019 goed was voor een omzet van 224,1 miljoen dollar. Entertainment Business

theater en dans

 • Initiatiefneemster Roebyem Anders vindt dat de daken van Nederlandse theaters zeer geschikt zijn voor zonnepanelen. En die moeten er dan ook komen. Vanaf 5 september krijgen cultuurorganisaties steun bij het regelen van die panelen. Volgens woordvoerder Alexander Nieuwenhuis is de cultuursector niet erg vooruitstrevend op dit terrein. De persinformatie is stelliger: “Na jaren van getreuzel gaat de theatersector eindelijk de omslag maken.” Overigens geldt de oproep ook voor concertzalen. Podium NPO radio4 , Theaterdakenrevolutie
 • Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is het meest gastvrije theater voor artiesten en crew in Nederland. Dat vonden de leden van de Kunstenbond en ACT, de verenigingen van creatieven en acteurs, die de Roel Oostraprijs voor het tweede jaar op rij uitreikten aan het Friese theater. Kunstenbond

 

Cultuurmarketing

 • Deel 2 van een serie over beïnvloeden (in de positieve zin van het woord) in de cultuurmarketing. Waarom zouden consumenten kiezen voor jouw voorstelling of voor jouw tentoonstelling? In deel 1 werd het schaarsteprincipe uitgelegd, waardoor klanten sneller geneigd zijn iets aan te schaffen. Gebruikmakend van het wereldberoemde boek ‘Influence: The Psychology of Persuasion’ van Cialdini, bespreekt Mascha Selhorst, Hoofd Commerciële Zaken bij Theatergezelschap Vis à Vis, het tweede principe: sociale bewijskracht. Cultuurmarketing
 • Museumkaart en CJP hebben de voorwaarden voor hun abonnementen aangepast nadat de Autoriteit Consument & Markt de organisaties had aangesproken. Beide partijen verlengden de abonnementen voor hun kaarten automatisch met een jaar en het was niet mogelijk om het abonnement tussentijds op te zeggen. NU.nl , Museumcontact
 • Museumkaart kiest Merkle als partner. Merkle Nederland bouwt voor de Museumkaart een backbone waarbij alle (werk)processen geoptimaliseerd en toekomstbestendig ingericht worden. Museumcontact

 

Financiering

rijksfondsen

 • Onlangs zijn 39 ontwerpers afkomstig uit de gehele breedte van de creatieve industrie geselecteerd voor een jaar lang ondersteuning vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling. Zij ontvangen ieder een subsidie van € 25.000 en de kans om hun artistieke praktijk verder te ontwikkelen op basis van een zelfgeïnitieerd plan. Daarnaast biedt deze beurs ruimte om aandacht te besteden aan professionele ontwikkeling, ondernemerschap en de presentatie van werk. De beurs kan slechts eenmaal per jaar worden aangevraagd. De volgende sluitingsdatum is eind februari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Acht startende beeldend kunstenaars, waaronder Tahné Kleijn uit Helmond,  hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor veelbelovende kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. De bijdrage kan worden gebruikt voor wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Vanaf 1 september is het team van regiomakelaars uitgebreid met Guus van Engelshoven. Hij zal zich voornamelijk richten op voor het Mondriaan Fonds relevante ontwikkelingen en potentiële aanvragers in de provincie Limburg. Rebecca Nelemans blijft regiomakelaar voor Zeeland en Noord-Brabant. Beiden zullen ca. 1 dag in de week voor het Mondriaan Fonds werkzaam zijn als regiomakelaar. Daarnaast is er een wijziging binnen de regio Oost/Midden. Marlies Leupen, die samen met Erna aan de Stegge regiomakelaar Oost/Midden was, is met het makelaarschap gestopt om zich te focussen op haar werk als strateeg, trainer en gespreksleider. Erna aan de Stegge neemt het makelaarschap voor Oost/Midden de komende tijd alleen op zich. Mondriaan Fonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Eerstvolgende deadline 21 oktober. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds  ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiele creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit. De eerstvolgende deadline voor de Regeling Realisering minoritaire coproductie is 15 oktober. Filmfonds
 • In 2020 biedt het Letterenfonds wederom aan schrijvers de ruimte om minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Belangstellenden kunnen tot 1 november een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen. De voorkeur gaat uit naar schrijvers die werken aan een tweede of derde boek. Letterenfonds
 • 39 podia ontvingen van het Fonds Podiumkunsten de subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP). Met deze subsidievorm beoogt het Fonds de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren, de programmering van kwaliteitsaanbod te bevorderen en het publieksbereik te vergroten.  Parktheater, de Effenaar, Muziekgebouw Eindhoven uit Eindhoven, Verkadefabriek uit ’s-Hertogenbosch, 013 Poppodium, De Nieuwe Vorst en Theaters Tilburg uit Tilburg behoren tot de podia. Fonds Podiumkunsten
 • Om relevant te blijven, vormen veel cultuurinstellingen zich om tot ‘huis van de stad’. Bibliotheken lenen allang niet meer alleen boeken uit, maar bieden verrassende partners de vloer. Musea geven stadgenoten een stem in wat er bewaard blijft. Theaters laten omwonenden mee programmeren en -organiseren.  Het Fonds voor Cultuurparticipatie over drie inspirerende voorbeelden, waaronder Theaters Tilburg,  die door het fonds met subsidie worden ondersteund met de regeling MeeMaakPodia. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Op 8 oktober 2019 lanceert de Provincie Gelderland in samenwerking met Cultuur+Ondernemen de Gelderse Cultuurlening tijdens de bijeenkomst Cultureel ondernemen in Gelderland: financiering van jouw creatieve idee. Cultuur + Ondernemen
 • Creative Europe heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep voor Trainingsinitiatieven (46-2018). Van de 49 trainingen werden er 46 voor verlenging voorgesteld. Het land met de meeste voorstellen is Frankrijk (7), gevolgd door Duitsland (6) en Tsjechië en Nederland (5). De 46 uiteenlopende trainingen op het gebied van scriptschrijven, projectontwikkeling, management, financiering en nieuwe technologieën zijn gesteund voor een bedrag van ruim 7 miljoen euro (7.366.667,83 euro) waarvan 713.932,33 euro aan 5 Nederlandse trainingen wordt uitgekeerd. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding

 • De &Award zet jaarlijks een culturele of creatieve organisatie in de schijnwerpers die met succes stappen heeft gezet om diverser en inclusiever te worden. Dit jaar is er een nieuwe &Award in het leven geroepen voor een individuele professional die het positieve verschil heeft gemaakt. De winnaars ontvangen naast de felbegeerde &Award ook een geldprijs van € 20.000 of van € 5.000. Deadline is 6 oktober. codedi.nl
 • De nominaties voor de Bronzen Uil, een prijs voor het beste debuut zijn bekend. Genomineerd zijn: Hannelore Bedert met Lam (Angèle), Annemarie Haverkamp met De achtste dag (Lebowski), Mariken Heitman met De wateraap (Atlas Contact), Julien Ignacio met Kus (Van Oorschot), Tim Kamps met De verschrikkelijke jaren tachtig (Lebowski), en Femke Vindevogel met Confituurwijk (Van Oorschot). Aan de Bronzen Uil is een bedrag van 7.000 euro verbonden. Literair Nederland
 • Op 7 september 2019 ontving componist Aart Strootman de Matthijs Vermeulenprijs voor zijn werk Shambling Emerge – after after party. Hij ontving de prijs tijdens het festival Gaudeamus Muziekweek uit handen van Henriëtte Post, directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. De Matthijs Vermeulenprijs is de belangrijkste Nederlandse compositieprijs, ter waarde van 20.000 euro. Fonds Podiumkunsten
 • De BNG Bank Theaterprijs 2019 is uitgereikt aan Karlijn Kistemaker. Zij ontving deze prijs ter waarde van 45.000 euro voor de voorstelling Missie Márquez in Colombia (deel 7, 8 en 9) die zij maakte met haar eigen gezelschap Kompagnie Kistemaker. BNG Bank , Theaterkrant
 • Theatermaker Alexandra Broeder en choreograaf Guilherme Miotto (Corpo Máquina) zijn de winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2019. De Gieskes-Strijbis Podiumprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die het podiumlandschap verrijken en uitdagen. De twee winnaars ontvangen elk een geldbedrag van 60.000 euro.  Gieskes Strijbis Fonds , Brabants Dagblad , Theaterkrant , De Volkskrant
 • Linda Kokke heeft het Anne Faber Stipendium 2019 ontvangen. Het Huis Utrecht reikte de stimuleringsprijs voor een jonge en ambitieuze zakelijk leider in spé uit op het Nederlands Theater Festival. Met een toelage van 15.000 euro kan Kokke zich verder ontwikkelen als zakelijk leider binnen de podiumkunsten. Het Huis Utrecht , Theaterkrant
 • De Belgische danser Edo Wijnen, tweede solist bij Het Nationale Ballet, is de winnaar van de Alexandra Radiusprijs 2019. Wijnen ontving de prijs, € 2500,- en een kunstwerk, uit handen van Alexandra Radius tijdens het feestelijke Gala van Het Nationale Ballet op 10 september 2019 in Nationale Opera & Ballet te Amsterdam. Dans Magazine
 • De shortlistkandidaten voor de Brabantse Erfgoedprijs zijn bekend. Uit maar liefst 56 inzendingen heeft een vakjury acht initiatieven geselecteerd die kans maken op de Brabantse Erfgoedprijs 2019. De Brabantse Erfgoedprijs 2019 bestaat uit een geldbedrag van €10.000,- en een begeleidingstraject door Erfgoed Brabant specifiek gestoeld op de behoeften en wensen van het winnende project. Erfgoed Brabant
 • Een overzicht van lopende Brabantse crowdfundingprojecten. Mestmag

 

Kunstonderwijs

 • Wilt u weten hoe ’s-Hertogenbosch er rondom de Pieckepoort er rond 1500 uit zag? Dat kan. Studenten van het Sint Lucas hebben samen met Erfgoed ‘s-Hertogenbosch een VR-game ontwikkeld waarbij oude gebouwen te zien zijn. Bossche Omroep

 

Kunstbeoefening

 • Drumfanfare Beatrix stopt na 64 jaar vanwege een ledentekort. Omroep Brabant
 • De uit Deurne afkomstige musicalactrice Marjolein Teepen bouwde in een half jaar tijd een complete theatervoorstelling op met dertig amateurspelers. Lifvik, over een meisje dat met haar fantasie probeert de oorlog te doorstaan, gaat in première in een loods bij Natuurpoort De Peel. Eindhovens Dagblad
 • Toneelvereniging EMM uit Lithoijen speelt ‘Ginds, tussen de netels’ van Dimitri Verhulst in een  boerenschuur in Lithoijen. Een intrigestuk, waar de menselijke beschaving danig op de proef wordt gesteld tijdens een bruiloft – gevuld met roddels en achterklap – die danig uit de klauwen loopt. Brabants Dagblad
 • Als tiener in het holst van de nacht vluchten door de oorlog, een maand lang reizen met gevaar voor eigen leven en werken onder erbarmelijke omstandigheden in een textielfabriek. Zakiya Shekho (19) en Abolfazl Bayat (19) maakten het mee. Ze vertellen hun aangrijpende verhalen in de interactieve theatervoorstelling ‘I Am Here’, een project van Hertog Zout van theatermaker Letizia Rompelberg. De première is op 27 september in De Lievenkamp, Oss. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Docenten, leerlingen en filmprofessionals uit het hele land hebben het afgelopen jaar kandidaten voorgedragen voor de titel Filmleraar van het Jaar. Een vakjury koos daaruit drie genomineerden: Malu Sanders van het Vierde Gymnasium in Amsterdam, Jeroen Helmers van het Blariacumcollege in Venlo en Maurice Ermen van basisschool De uitvinding in Enschede. Op 1 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Filmleraar van het Jaar is een initiatief van Eye Filmmuseum met het Netwerk Filmeducatie en wordt mede-ondersteund door het Nederlands Film Festival en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. nbf
 • Mark van der Linden (26) van Bibliotheek Veldhoven gaat met zijn bedrijfje De Literaire Speelgoedwinkel het stoffige imago van literatuur te lijf. Op een speelse manier probeert hij mensen te enthousiasmeren voor de literatuur. Eindhovens Dagblad
 • Hoe vergroot je het effect van kunst op de bezoeker? Dat is een vraag die veel theaters, kunstinstellingen en makers steeds meer bezighoudt. Johan Idema, deed onderzoek naar de impact van kunstbezoek en publiceerde onlangs ‘Raak of vermaak: waarom kunst meer teweeg kan brengen’. Impact is het nieuwe toverwoord voor de marketingafdelingen van theaters. Idema definieert het begrip als „de mate waarin een kunstwerk de bezoeker raakt of tot denken aanzet; het gaat dus niet om maatschappelijke of economische impact”. Bezoekersaantallen en tevredenheidsonderzoeken volstaan dan ook niet om de impact te meten. Hij beschouwt eerder de ervaring van de toeschouwer als graadmeter voor succes. NRC , inlog vereist, Raak of Vermaak
 • Een project van de Hanzehogeschool en het Universitair Medische Centrum in Groningen ‘Meaningful Music in Healthcare’ ontvangt bijna 7 ton subsidie van Regieorgaan SIA. Het ziekenhuis in Groningen experimenteert al sinds 2015 met livemuziek van professionele musici voor patiënten van chirurgische afdelingen. Dat blijkt een helende werking te hebben; ze ervaren minder pijn en voelen zich beter. Het project gaat om het verder professionaliseren van een live muziekpraktijk in het ziekenhuis waarbij een kleine groep musici persoonsgericht musiceert voor patiënten en verpleegkundigen. umcg

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Zestien Tiny Houses zijn de afgelopen jaren in Almere opgeleverd. De huisjes zijn het resultaat van prijsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!’ die in 2016 door de gemeente Almere werd uitgeschreven. Ter gelegenheid van de afronding van de BouwEXPO Tiny Housing wordt op 13 september het boek ‘Klein Wonen Small Homes’ gepresenteerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Ontwerpers, beleidsmakers en een filosoof nemen het Tiny Housing-fenomeen onder de loep. Architectuur Lokaal
 • De Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut in Amsterdam hebben officieel hun nieuwe, derde gebouw in gebruik genomen. De nieuwbouw moet interdisciplinair werken binnen de beide instellingen voor kunstonderwijs bevorderen. Daartoe is het interieur op landschappelijke wijze ontworpen en is rondom de begane grond een collectief maaiveld gecreëerd. Architectenweb
 • Onderzoekers uit Utrecht zien mogelijkheden om schimmels in bouwmaterialen te verwerken. Onder de naam ‘Fungar’ willen wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met collega’s uit Denemarken, Italië en het Verenigd Koninkrijk duurzaam bouwmateriaal van schimmels gaan maken. Architectenweb
 • Het gebouw van het Sint-Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch is een rijksmonument geworden. Het Sint-Janslyceum is aangewezen als rijksmonument in het kader van het aanwijzingsprogramma Wederopbouw 1940-1965. Scholen uit deze periode zijn niet uniek, maar dit exemplaar is vanwege de ruimtelijke context, typologie en architectuur zeer onderscheidend. Het ontwerp van architecten N. van der Laan, W.A.J. Hansen en H. van Hal is in alles een sprekend voorbeeld van de zogenaamde Bossche Schoolstijl. Cultureel erfgoed
 • Groen draagt niet alleen bij aan een fijne leefomgeving, maar speelt ook een belangrijke en functionele rol als het gaat om een rijke stedelijke biodiversiteit, verkoeling van de stad en het beperken van geluidsoverlast. Welke economische en ecologische waarde heeft groen in de gebouwde omgeving? En hoe draagt dit bij aan de brede welvaart in Nederland? Een videoverslag van een bijeenkomst op 5 september jl. in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger
 • Het College van Rijksadviseurs zet ontwerpend onderzoek in voor de zoektocht naar een betere deal tussen boer en maatschappij. De komende maanden starten er drie pilots, waarin vanuit ruimtelijk, ecologisch en landbouweconomisch perspectief wordt onderzocht hoe de transitie naar een meer natuur- en landschap inclusieve landbouw vorm kan krijgen. College van Rijksadviseurs
 • De expositie Design van het Derde Rijk in het Designmuseum Den Bosch belicht terecht een genegeerd deel van de design-geschiedenis. Het geeft een beeld van de ongekende misdadigheid van het naziregime en hoe het design en kunst gebruikte, volgens NRC. De eerste dag trok veel publiek en een handvol demonstranten.  De tentoonstelling Nazi-design is een gemiste kans, volgens Harm Tilman van De Architect. NRC , Omroep Brabant , De Architect

 

beeldende kunst

 • Feilloos en forever young door het leven te gaan lijkt een voorwaarde voor succes en geluk. Dit zelfbeeld van volmaaktheid wordt gevoed door een mediacultuur waarin competitie en schoonheidsnormen gekoppeld zijn aan verhalen van rijkdom en een geslaagd leven.  Patricia Pisters over waarom het belangrijk is dat kunst zich keert tegen een wereld met een ziekelijke hang naar perfectie. Metropolis M
 • ‘Ooggetuigen van strijd’ heet de expositie in het Van Abbemuseum, maar is zeker geen documentaire expositie. En niet alle kunstenaars in de tentoonstelling waren letterlijk ooggetuigen, maar maatschappelijk of politiek geëngageerd zijn zij wel te noemen. Voor het eerst plaatst het Van Abbemuseum werken van geëngageerde kunstenaars uit de eigen collectie in een historisch perspectief, met een bruikleen van prenten van Hogarth en Goya. Brabant Cultureel
 • Echt vlotten wil het maar niet met de institutionele inbedding van de hedendaagse beeldende kunst in Breda. Met Raketstart probeert Stedelijk Museum Breda er nieuwe schwung aan te geven. Domeniek Ruyters over de expositie. Metropolis M
 • De Poolse kunstenaar Wojciech Kolacz is bijna klaar met een hele grote muurschildering in Breda. Het kunstwerk verwijst naar de bevrijding van Breda in 1944 door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. De schildering is onderdeel van het project Brabant Remembers. De muurschildering wordt 14 september officieel onthuld. De Blind Wall Gallery bestaat inmiddels uit een collectie van ruim 85 muurschilderingen op straat gemaakt door (inter)nationale kunstenaars. Breda vandaag
 • In aanloop naar de uitreiking van de Theaterfotografie Prijs vindt op 15 september  De Middag van de Theaterfotografie plaats in Theater Bellevue, Amsterdam. Theaterfotografie is een vak apart. De foto’s moeten niet alleen als krachtig beeld op zichzelf staan, maar ook de ziel en aantrekkingskracht van een voorstelling vatten én communiceren met een publiek. Deze middag staat in het teken van de theaterfotografie, met keynote speaker Helen Sloan  (setfotograaf Game of Thrones) en een dubbelgesprek tussen theaterfotografen Hans Gerritsen en Bas de Brouwer. Focus-PhotoQ

 

film en av

 • Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft de Gouden Kalveren-nominaties bekendgemaakt. Op 4 oktober vindt de uitreiking plaats van de grootste Nederlandse filmprijzen tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala in Stadsschouwburg Utrecht. Nederlands Film Festival
 • De korte animatiefilm Mind My Mind en de korte film The Walking Fish zijn door een onafhankelijke commissie van Nederlandse filmprofessionals geselecteerd voor een kwalificatierun in de VS om vervolgens mee te kunnen dingen naar een Oscar in de Korte Film categorieën. nbf
 • Cinekid Festival heeft veertien titels geselecteerd voor de Beste Nederlandse Serie Competitie, bestaande uit de beste fictie- en non-fictieseries van het afgelopen jaar. En twintig titels voor de Beste Nederlandse Korte Film Competitie, verdeeld over de categorieën animatie, documentaire en live-action. nbf
 • Het Paradepaardje, de belangrijkste prijs van het Nieuwe Filmers Festival van Solos, is op 7 september in de Verkadefabriek tijdens de vijfde aflevering van het jaarlijks terugkerende event naar de film Routes Familières gegaan. De film, geregisseerd door Jan van Ooijen, ontving tevens de Publieksprijs. Brabants Dagblad

 

muziek

 • De Amerikaanse muziekpionier Kelley Sheehan (1989) is de winnaar van de Gaudeamus Award 2019. De jonge componist uit Chicago ontving de prestigieuze aanmoedigingsprijs voor jonge muziekpioniers op 8 september uit handen van minister van Engelshoven (OCW)  tijdens het slotconcert van de Gaudeamus Muziekweek in TivoliVredenburg. Thea Derks blikt terug op  een Muziekweek vol humor en bespiegeling.  Gaudeamus , Cultureel persbureau
 • Jazzwerkplaats Den Bosch komt met een nieuw initiatief: Podium Jazzwerkplaats. Een keer per maand, op een zondagmiddag, worden gasten uit de jazzwereld uitgenodigd om meer te vertellen en te laten horen over hun eigen muziek of hun inspiratiebronnen. Ook komt er een nauwere samenwerking tot stand tussen de Jazzwerkplaats en Fontys Conservatorium/AMPA in Tilburg. Jazznu

theater en dans

 • Not bad, for a girl, is de titel van de jaarlijkse Staat van het Theater, op 5 september, tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival,  uitgesproken door theatermaakster en stand-up filosofe Laura van Dolron.  Op haar eigen, persoonlijke, schijnbaar luchtige en warmbloedige manier sleepte zij haar toehoorders mee in een verhaal over relativering, menselijkheid en doen wat echt belangrijk is.  Bovenal was haar toespraak een pleidooi voor vrouwelijk zelfvertrouwen en voor vrouwelijke kracht: heb geen schaamte, bezwijk niet onder het schoonheidsideaal. Nederlands Theater Festival , Nederlands Theater Festival , Theatermaker , NRC
 • ‘Ik geloof in een theater waar onwaarachtige denkpistes worden bewandeld, waar ik door geïnspireerd wordt om mij in ideeën te begeven waarvan ik niet wist dat ze bestonden, waardoor mijn realiteit opgerekt wordt en het onvoorstelbare voorstelbaar wordt’. In haar State of the Union op het Vlaams Theaterfestival in Gent verzette regisseur Sarah Moeremans zich tegen een aantal ‘hardnekkige mantra’s’ in het theaterlandschap. Vlaams Theaterfestival , Theaterkrant
 • Een toneelseizoen zonder Shakespeare moet kunnen, meent Filip Tielens. Nee, stelt Loesje Riethof, klassieke werken bieden meer ruimte voor diepgang dan nieuw geschreven werken. NRC , inlog vereist
 • Hoe kies je een voorstelling uit, waar ga je zitten en wat zeg je na afloop? Met het boekje Theater. Hè? Wow! schreef ervaren dramaturg en programmamaker Cecile Brommer een zeer toegankelijk gids voor de startende theaterbezoeker. Theaterkrant , Theaterkrant
 • De voorbije seizoenen zetten opvallend veel theatermakers die toekomst op het podium, in de gedaante van jeugdige, vaak niet-professionele acteurs. Op het Theaterfestival in Gent staan met 8.2 van Radouan Mriziga en Paradise Now (1968-2018) van Michiel Vandevelde alvast twee voorstellingen die gedanst en gespeeld worden door tieners. Wat levert dat op aan impliciete en expliciete betekenis? En hoe past het in de algemene indruk dat ‘de jeugd’ tegenwoordig wel vaker het podium bestijgt? De Lage Landen
 • ‘Is breakdance een sport?’ vraagt de interviewer. Breakdance staat op de nominatie om te worden toegelaten tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Vandaar die vraag. Theaterkrant
 • Op 10 september opende Het Nationale Ballet het seizoen met een gala. Tijdens het Grand Defilé kwamen alle dansers op in volgorde van rang. Schattige balletleerlingen eerst, het corps de ballet halverwege, topsolisten het laatst. Wat gaat er schuil achter de rangen in klassiek ballet? De Volkskrant
 • Op televisie, op internet en in de danszaal zie je ze overal: de dunne meisjes met lange benen en een perfecte uitdraai, dansend op de spitzen in een ballet. Ze lijken een perfect danslichaam te hebben. Veel dansers worden daar onzeker van. Waar komt dit beeld vandaan en hoe ga je er mee om? Waarom is het “perfecte danslichaam” niet meer van deze tijd? Dans magazine
 • Circolo brengt een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Het hedendaagse circus is al lang niet meer gebonden aan de klassieke circustent en -piste. Circolo staat van 16 tot en met 20 oktober op het programma bij De Nieuwe Vorst, Theaters Tilburg en Factorium in Tilburg. Tilburg.com

 

Brabantse makers

 • Papiersnijkunst van de Mierlose Corine Brouwers is te zien op de Yksi Expo op Strijp-S te Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Bijna vier maanden lang zijn in het Noordbrabants Museum werken te zien van de Deurnese schilder Hans van Hoek (72). Elf grote doeken toont hij, allemaal met de kimono als centraal onderwerp. Een gesprek. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Voor Margot Zweers is volume niet vanzelfsprekend. De installatie van het in situ werk ‘Things seemed to be square’ op de binnenplaats van Stedelijk Museum Breda, speelt met de illusie van de massa der dingen. Hoe deze zich verhouden tot een ruimte die geen ruimte is, maar een uitsparing in het gebouw. Een gesprek over het laten zien wat eigenlijk niet gezien kan worden. Witte Rook
 • Op het buitenterrein van het nieuwe Amphia  ziekenhuis in Breda staat sinds 9 september een nieuw kunstwerk. Dat herinnert aan het oorlogsdrama dat op 22 januari 1945 in Breda plaatsvond op de locatie Molengracht. Tien kinderen en hun tante kwamen hierbij om het leven. Bij de onthulling waren de nabestaanden van het oorlogsdrama aanwezig. De naam van het kunstwerk is ‘Weerslag’. De eikenboom groeit maar tijdens de groei keert de boom weer teug naar de aarde. Hiermee wordt een te jong afgebroken leven gesymboliseerd. Het is een keramisch beeld van Michel Kuipers. Het kunstwerk is 3,5 meter hoog en is door  hem ter plekke opgebouwd. Breda Vandaag
 • Kunstenaar Karin Colen uit Den Dungen heeft een zeer groot kunstwerk ‘Vensters op het verleden’ gemaakt voor de gemeente Ede. Op de Ginkelse Heide herbeleef je met haar werk de chaos van de luchtlanding, 75 jaar geleden, tijdens Market Garden. Brabants Dagblad
 • Ellen Brouwers uit Oisterwijk maakt monument ter herinnering aan de Slag om Arnhem. Brabants Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Marc Mulders wil een atelier dat overal heen kan. Zodat hij kan schilderen waar hij wil. Ontwerper Piet Hein Eek heeft ervoor gezorgd dat dat kan. Portret van een kunstenaar, die graag een lans breekt voor het impressionisme. De Volkskrant
 • De wereld van illegale graffiti zei hij vaarwel, nu voorziet Erik Veldmeijer Tilburg van de ene na de andere muurschildering. De kunstenaar droomt ondertussen van een kunstroute door de stad, met in iedere wijk een ander werk. Brabants Dagblad
 • De nieuwe novelle van de Eindhovense schrijver Henk van Straten ‘Van Gogh sneed hier nooit een oor af’ wordt verfilmd. De rechten van het boek ‘Van Gogh sneed hier nooit een oor af’ zijn aangekocht door Pupkin, het  bedrijf van producent en regisseur Pieter Kuijpers. Hij tekent ook voor de regie. De novelle is het eerste Brabants Boek Present, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de literaire stichting Tilt. Wie tot en met zondag 15 september voor minimaal 12,50 aan boeken koopt in Noord-Brabant, krijgt de novelle cadeau. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Haar boeken worden in 23 talen uitgegeven. Rond haar 50ste verjaardag volgende maand verschijnt haar 50ste prentenboek voor kleuters. Door een oogziekte wordt Judith Koppens uit Eindhoven langzaam blind. Toch blijft ze schrijven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • 3PAK is een geschenkbundel met korte verhalen van 3 topauteurs. Tijdens de Boekenweek voor Jongeren is het geschenk verkrijgbaar bij boekhandels en bibliotheken. Margje Woodrow uit Udenhout is een van de schrijvers van ‘3Pak’. Woodrow schrijft jeugdthrillers. Voor 3Pak schreef ze ‘Exposure’. Het verhaal heeft, zoals al haar boeken, een actueel thema: leraren belachelijk maken op een spotaccount op Instagram. Brabants Dagblad
 • Mozes and The Firstborn stopt ermee. Dat deelde de band via een tweet, waarin ze een voorlopig laatste show aankondigden. Hun laatste set, ‘met een extra lange set met vrienden en vol oud en nieuw materiaal’ zal op 28 december in de Effenaar in Eindhoven plaatsvinden. 3voor12.vpro
 • Damé won samen met Johnny Jester in mei de voorronde/Kick-off van Breda Barst en opent op 15 september het hoofdpodium van dit festival. Maar is Damé nu een duo, trio of een volledige band, waar willen ze heen, wat kunnen we op Breda Barst verwachten en hoe zit het met die Prince cover? Een gesprek. 3voor12.vpro
 • De Tilburgse choreograaf Guilherme Miotto is een van de winnaars van de Gieskes-Strijbis Podium Prijs, hij won een bedrag van 60.000 euro. Hij gaat het geld gebruiken om dans met jongeren uit Tilburg Noord een verder vorm te geven. Miotto richtte Corpo Máquina op met Amine Mbarki, sociaal werker in Tilburg-Noord. De organisatie wordt gesteund door de gemeenten Tilburg en Breda. Miotto ziet de prijs als een steunbetuiging, als bewijs dat hij op de goede weg zit. Hij praat inmiddels met de gemeente Tilburg over een eigen onderkomen in Noord. Het plan is om in een buurtpark vier zeecontainers naast en op elkaar te plaatsen. In die ruimte kunnen de jongeren elkaar ontmoeten, repeteren en voorproefjes van voorstellingen tonen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Met De achterkant van Tilburg schetst Het Zuidelijk Toneel een wereld vol ongeschreven wetten en geheime gebruiken, aldus De Volkskrant.  Een onsamenhangende voorstelling die voor het publiek soms nauwelijks te volgen was, volgens Brabant Cultureel. Wat de voorstelling als geheel uiteindelijk ontbeert, is de focus op een cruciaal personage. We kunnen ons, als toeschouwer, met niemand echt identificeren, aldus Theaterkrant. De Volkskrant , inlog vereist , Brabant Cultureel , Theaterkrant
 • Pure Stories heeft op verzoek van de, op 7 mei jongstleden overleden, kunstenares Anne Pillen de A Midsummer Night’s Dream van Shakespeare als inspiratie genomen om een pop-up locatietheater voorstelling te maken die in AnnAtopiA op 14 september in première gaat, onder de titel Midsummer Madness.  De dichter en verzetsstrijder bewoonde een boshut in Baarle-Nassau. Na de dood van Prins heeft Pillen zich met de stichting AnnAtopiA ingezet om deze bijzondere locatie te behouden voor kunstenaars. De keuze voor dit toneelstuk van William Shakespeare is ingegeven door Pillen’s band met Sonja Prins. Prins had haar eigen band met  het stuk;  zij voerde die in de Tweede Wereldoorlog op voor de Duitsers in concentratiekamp Ravensbrück. Brabants Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie