Trends & Ontwikkelingen 14 juni 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Door de investering kunnen deze monumenten doorgegeven worden aan toekomstige generaties. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Cultureel Erfgoed
 • Minister van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Algemene Rekenkamer. Rijksoverheid.nl
 • Op 13 juni vond er een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend. Collectiezichtbaarheid, in het bijzonder voor stad- en streekmusea, werd vertaald in twee moties. Een andere motie roept op om de nieuwe middelen voor digitalisering te gebruiken voor het ontsluiten van museale collecties. Ook het extra cultuurbudget voor de regio vanaf 2021 kwam enkele keren op tafel. Museumvereniging
 • Het kabinet is van plan om de btw-verhoging op te nemen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Eerste en Tweede Kamer moeten dan nog akkoord gaan met de wijziging. Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Rijksoverheid.nl
 • MKB-Nederland wil dat de eenzijdige btw-verhoging van 6 naar 9 % van tafel gaat en dat ondernemers worden gecompenseerd. Uit een quickscan van de ondernemersorganisatie, in samenwerking met betrokken branches, blijkt dat de gevolgen van de maatregel groot zijn: €30 miljoen omzetverlies in de kappersbranche, bijna €6 miljoen bij de podiumkunsten, €40 miljoen bij uitgeverijen en €24 miljoen bij de bloemisten. In de grensregio’s zijn de negatieve effecten nog sterker. MKB Nederland , De Telegraaf , Pretwerk
 • Als gevolg van de btw-verhoging daalt het bedrijfsresultaat van uitgevers aanzienlijk. Die conclusie trekt economisch onderzoeksbureau Decisio, dat in opdracht van de Mediafederatie de gevolgen onderzocht van het kabinetsvoornemen om het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent. Mediafederatie
 • Op 12 juni werd in EYE Amsterdam tijdens een bijeenkomst van NFF Extended ingegaan op het sectoradvies Audiovisueel ‘Zicht op zoveel meer’ dat de Raad van Cultuur afgelopen februari presenteerde. Het doel van de bijeenkomst? Informeren en inspireren. Wat betekent het advies voor de filmsector en wat is er allemaal mogelijk. Cinesud
 • Een speciale commissie die advies geeft aan minister van Engelshoven (OCW) was keihard voor mbo opleidingen tot artiest. Stop ermee, luidt het advies. Een grote schok voor de popscholen natuurlijk, beaamt Marianne Toussaint van de Herman Brood Academie in Utrecht, samen met Amsterdam en Arnhem een van de grote drie. ‘We wisten natuurlijk dat er een Commissie Macro Doelmatigheid is, die kijkt naar arbeidsmarktperspectief van MBO-opleidingen. We wisten ook dat naar de culturele sector werd gekeken, en dat ze het grondig zouden aanpakken. Maar dat de conclusie zo hard zou zijn hadden we niet verwacht. Er zit geen enkele nuance in.’ 3voor12.vpro.nl
 • In het licht van het Algemeen Overleg Laaggeletterdheid op 13 juni 2018, stuurden de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen, Stichting Lezen en Schrijven, Koninklijke Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken en MBO Raad op 7 juni een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. VOB
 • Minister Slob (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel om de Archiefwet te moderniseren. Ook reageert de minister op de motie-Segers over de aanpassing van de huidige Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie. Rijksoverheid.nl, Bibliotheekblad
 • Regio’s die om geld verlegen zitten kunnen zich melden bij de Rijksoverheid. Het kabinet heeft 200 miljoen euro klaarliggen voor projecten om er de leefbaarheid te versterken en roept de regio’s op met plannen te komen. Per project wil verantwoordelijk minister Carola Schouten tussen de 5 en 40 miljoen euro bijdragen. Binnenlands bestuur
 • De VVD wil voortaan toestaan dat de kapper een wijntje serveert en de slijter een blokje kaas, en dat een restaurant zijn eigen olijfolie en koffiebonen aan de man brengt. Voor het mogelijk maken van deze nu nog verboden mengvormen tussen horeca en winkels heeft Tweede Kamerlid Erik Ziengs de sympathie van een Kamermeerderheid. Maar het kabinet ziet niets in het plan. Binnenlands bestuur
 • In het eerste LKCA Cultuurpanel gaven professionals en vrijwilligers uit de culturele sector adviezen aan de nieuwe colleges in gemeenten. Maar hoe zit dat andersom? Wat adviseren cultuurwethouders aan de culturele sector? Vijf wethouders geven elk drie adviezen. LKCA
 • De gemeenteraad van Amsterdam wil zelf raad van toezicht van het Stedelijk Museum samenstellen, na alle toestanden, zegt Touria Meliani, de kersverse cultuurwethouder van Amsterdam. NRC
 • Moet Beatrix Ruf worden teruggehaald als directeur van het Stedelijk? Vier argumenten vóór en tégen herbenoeming. De Volkskrant
 • Beatrix Ruf, de in opspraak geraakte ex-directeur van het Stedelijk Museum, is ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport naar aanleiding van haar vertrek. Volgens de onderzoekers had Ruf transparanter moeten zijn over de vergoedingen die ze uit eerdere nevenactiviteiten heeft ontvangen. Maar de kritiek dat ze veel geld zou hebben verdiend met een kunstadviesbureau spreken de onderzoekers tegen. Nadat het rapport uitkwam, hebben drie leden van de raad van toezicht hun vertrek aangekondigd. Gemeente Amsterdam , NRC , De Volkskrant , AT 5 , NOS
 • De Amsterdamse Kunstraad heeft zijn advies ‘Het museum als dynamisch geheugen’ over de toekomst van het Stedelijk Museum gepubliceerd. Het Stedelijk is volgens de Kunstraad sinds de verzelfstandiging in 2006 te veel als een tentoonstellingsmachine gaan functioneren. De organisatie is bovendien intern verdeeld en werd gebrekkig geleid, de band met de stad en zijn kunstenaars is verloren gegaan en de eigen collectie is verwaarloosd. De Kunstraad adviseert de nieuwe algemeen en artistiek directeur volwaardig te honoreren en geen inkomsten uit nevenfuncties toe te staan. Ook belangenverstrengeling bij leden van de Raad van Toezicht moet worden voorkomen. De kunstraad meent dat er organisatorische aanpassingen nodig zijn om het museum na het vertrek van de directie eind vorig jaar weer tot bloei te laten komen. Amsterdamse Kunstraad , De Volkskrant , NRC , Cultureel Persbureau
 • Tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is: de organisaties, het bestuur, de makers en het publiek. In hoeverre is de culturele sector voor, door en van iedere Rotterdammer? RRKC
 • Op 20 juni mogen alle kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad in een referendum hun stem uitbrengen over de beoogde bouw van het zogeheten Cultuurcluster, waar ook de hoofdvestiging van de Bieb voor de Zaanstreek onderdak moet krijgen. Bibliotheekblad
 • Het Groninger Monumentenfonds vindt het zorgelijk dat woningcorporatie Lefier het Pepergasthuis in Groningen op de markt gooit. “Het hofje past in het monumentenfonds.” Dat zegt directeur Gavin van Osnabrugge van het monumentenfonds dat afgelopen maanden herhaaldelijk met de woningcorporatie en de gemeente Groningen om tafel zat om het rijksmonument in handen te krijgen. Universitair hoofddocent vastgoed Frans Sijtsma van de RUG zegt dat woningcorporaties door regelgeving zijn genoodzaakt monumenten van de hand te doen. Dagblad van het Noorden

 

noord-brabant

 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Symposium `Waarde van Cultuur` d.d. 18 juni a.s. Brabant.nl
 • Gewogen en te licht bevonden, dat zou de conclusie kunnen zijn uit de Regionale Cultuurindex die de provincie Noord-Brabant op de elfde plaats zet, met Flevoland als hekkensluiter. Maar ranglijsten kunnen ook een vertekend beeld geven. Noord-Brabant is geen culturele woestenij. Brabant Cultureel
 • bkkc heeft het jaarverslag over 2017 gepubliceerd. bkkc
 • Drie monumenten in Noord-Brabant krijgen miljoenen van het Rijk voor restauraties. Het gaat om de Grote Kerk in Breda (4,9 miljoen), Kasteel groot Bijsterveld in Oirschot (1,9 miljoen) en de Generaal de Bons Kazerne Velp (1 miljoen euro). Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De zes wethouders van de nieuwe coalitie (VVD, D66 en PvdA) zijn officieel geïnstalleerd in de Bredase gemeenteraad. BN – De Stem
 • Wie in Breda beeldende kunst wil zien, heeft daartoe weinig mogelijkheden. Al langer klinkt de roep in de stad dat die leemte moet worden opgevuld. Een geluid dat over is gekomen bij de Bredase politiek. Die schreef in het nieuwe coalitieprogramma dat als er een initiatief komt uit de stad voor een kunsthal, daar in 2021 een miljoen euro voor klaarligt. Stedelijk Museum Breda en de Zundertse Van GoghGalerie kampen op dit moment met ruimtegebrek en kunnen daardoor slechts beperkt het publiek laten zien wat zij bezitten. Daarom tonen zij werk van Peter Kantelberg in de Bredase StadsGalerij, en zal er daarom een paar keer een bijeenkomst worden gehouden over het belang van meer kunstpresentatieruimtes in Breda. BN – De Stem
 • Del Prado in Madrid. Stel dat dat museum een dependance opent? Niet in Parijs of Londen, maar in Breda? Een idiote, onhaalbare droom? Integendeel. Het Prado toonde al eens belangstelling voor Breda en heeft dat wellicht nog steeds. Algemeen Dagblad
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt voor de komende tien jaar 4,9 miljoen euro uit voor de restauratie van de Grote Kerk in Breda. Willem van der Vis, directeur van de Grote Kerk, is euforisch. Maar om de restauratie compleet te maken, moet de Stichting Grote Kerk zelf ook 2,1 miljoen euro opbrengen. De Bredanaars moeten zelf ook bijdragen. BN – De Stem
 • De naam Muziekgebouw komt niet voor in het akkoord van de nieuwe Eindhovense coalitie. Het financieel probleem daar is immers opgelost, zeggen de vier coalitiepartners. Opgelost? Het tegendeel is waar. Een analyse van Hans Vermeeren. Eindhovens Dagblad
 • Na de bespreking van het Bestuursakkoord door de Bossche gemeenteraad in de extra
 • vergadering, zijn de vijf wethouders benoemd en geïnstalleerd. ‘s-Hertogenbosch
 • Onder de plannen voor een nieuw Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch ligt in de ogen van de rekenkamercommissie een solide fundament. Maar de commissie heeft net als de onafhankelijke adviesraad ook kritiek op het ontbreken van een exploitatieplan en een duidelijke cultuurvisie.. Inmiddels heeft het college van B en W enkele adviezen overgenomen en zal de nieuwe directeur met een plan moeten komen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Bezorgde, gefrustreerde Bosschenaren grepen de inspraakavond aan om (opnieuw) gehakt te maken van het theaterplan. Beargumenteerd. “Het illustreert dat deze locatie ongeschikt is om een theater van deze pretenties te bouwen.” Brabants Dagblad
 • Het Bossche Kruithuis een functie geven die het verdient, namelijk een Vestingmuseum. Daarmee zou de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch zo snel mogelijk willen starten. Brabants Dagblad
 • Een belangrijke en grote organisatie als Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch zou een voorloper in de stad moeten zijn op het gebied van transparantie. Dit was in juli 2015 de boodschap van de Bossche politiek. De cultuurhistorische vereniging stond in die jaren hevig onder vuur omdat het bestuur vrijwel geen inzage gaf in de boekhouding. Onder de druk van de politiek is de organisatie nu, bijna drie jaar later, een stuk transparanter. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg geeft een subsidie van 28.000 euro aan de Nederlandse Musical Dagen op 29 en 30 juni in Tilburg. Een groot deel van de musicalsterren in Nederland is en wordt geschoold in Tilburg. Het initiatief voor De Nederlandse Musical Dagen Tilburg sluit aan bij de ambitie dat Tilburg ook op de lange termijn voor inwoners, zakelijke en toeristische bezoekers een aantrekkelijke stad blijft, een creatieve en ondernemende stad met een goed leef- en vestigingsklimaat. De gemeente denkt dat de Nederlandse Musical Dagen in de loop der jaren uit kunnen groeien tot een evenement met (inter)nationale uitstraling. Tilburg
 • Tilburg mag wel wat grootser durven denken, dat vindt 013-directeur Frens Frijns. “Ik mis dat in deze stad. Tilburg denkt vaak nog te klein, het mag best wat meer internationaal.” Vooral op cultureel gebied, ziet Frens veel mogelijkheden. In de zes jaar als directeur maakte hij Poppodium 013 groter dan ooit en nu is de beurt aan de stad Tilburg. Tilburg.com
 • De toekomst van het Draaimolen Festival staat op losse schroeven. Het dancefestival is nu nog thuis bij Charlotte Oord, maar dat bosrijke gebied maakt plaats voor een bedrijventerrein. Milo van Buijtene van Draaimolen wil volgend jaar met zijn festival verhuizen naar het MOB-complex in Tilburg-Noord, maar krijgt geen uitsluitsel van de gemeente Tilburg. Als er voor de zomervakantie geen duidelijkheid is, dan is er in 2019 geen Draaimolen Festival, zo zegt hij. Die duidelijkheid komt er niet. Brabants Dagblad
 • Jet Suikerspin lanceerde op 7 juni het online platform Kermis in de Klas. Doel van deze site is om kinderen op een leerzame en speelse manier kennis te laten met de kermis en wat die betekent voor Tilburg. Kermisindeklas.nl is een initiatief van de gemeente Tilburg. De Tilburgse Kermis is cultureel erfgoed. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Stadspaleis Het Markiezenhof kan door op het pad van storytelling. De commotie over nepnieuws rond een ingemetseld boek ten spijt gelooft de overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad in het museumconcept van spannende verhalen vertellen. BN – De Stem
 • De gemeente Gilze en Rijen wil met de aansluiting bij het Jeugdsportfonds Brabant en het Jeugdcultuurfonds Brabant. kansen voor minder bedeelde kinderen vergroten om mee te doen met activiteiten als dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judoën. BN – De Stem
 • Een ‘verbod’ van de provincie heeft ervoor gezorgd dat het pop-up theaterfestival Ratatouille II zondag op een iets andere locatie aan de Vijf Eiken in Rijen moest plaatsvinden. Natuurverenigingen wezen er op dat in het gebied onder meer de levend barende salamander leeft, de poelkikker en hazelworm. Reden genoeg om hier geen natuurpodium te bouwen, dat ze op zich een prima initiatief vinden. Brabants Dagblad , BN – De Stem
 • De gemeente Halderberge financiert regionaal overstijgende evenementen om de naamsbekendheid van de gemeente te promoten. De Brabantse Ruiterdagen, de Hoevens fietsvierdaagse en de Stichting Matthäus Passion ontvangen net als vorig jaar 1000 euro.. Het Oudenbosch Mannenkoor en de Stichting Cultuur Oudenbosch krijgen elk het dubbele bedrag. BN – De Stem
 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben besloten de subsidieregeling voor kunst- en muziekonderwijs voort te zetten. Jeugd tussen de zes en achttien jaar kunnen een subsidie van maximaal 200 euro aanvragen. Wethouder Thomas Melisse zegt dat ondanks het faillissement van het Centrum voor de Kunsten Amadeus er toch volop kinderen muziek zijn blijven maken. De taak van het muziekonderwijs is in vrijwel alle kernen deels overgenomen door de fanfares en harmonieën. Daarmee is de continuïteit van muziek en cultuur in de gemeente gewaarborgd. BN – De Stem
 • Gemeente Meierijstad is genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018. De prijs is voor de gemeente die uitblinkt in het stimuleren van cultuurparticipatie in de regio. Brabants Dagblad
 • De harmonie in Schijndel krijgt ruim 51.000 euro subsidie, de fanfare in Sint-Oedenrode slechts 2400 euro.. De culturele verenigingen in Schijndel en Veghel zitten nu op de blaren. Want in veel gevallen moeten zij inleveren. Meierijstad heeft het er niet gemakkelijk mee, want de harmonisatie van subsidies op cultuur- en andere gebieden is opnieuw uitgesteld. Brabants Dagblad
 • Dat de vestingwerken in Klundert en Willemstad hard aan onderhoud toe zijn, daar zijn de Moerdijkse raadsleden het roerend over eens. Hoog tijd dat er iets gebeurt. Toch zijn niet alle fracties enthousiast over de aanpak die het college van B en W voor ogen heeft. BN – De Stem
 • Het ziet er erg slecht uit voor De Enck in Oirschot. Het nieuwe college van B en W van Oirschot stelt de gemeenteraad voor om geen overbruggingskrediet beschikbaar te stellen. Als de politiek daarin meegaat – en die kans lijkt groot – is het sociaal-cultureel centrum ten dode opgeschreven. Eindhovens Dagblad
 • De verkoop van de voormalige V&D in Oss loopt vertraging op doordat de stad niet in trek is bij grote winkelketens. Op de plek van het oude warenhuis staat nieuwbouw gepland met ruimte voor horeca, cultuur, woningen, parkeren en winkels. Brabants Dagblad
 • Omdat de aanvraag voor de bouw van een bioscoop in de Nieuwstraat aan alle voorwaarden voldoet, kan de gemeente Roosendaal een vergunning niet weigeren. De opdracht van de raad aan het college van B en W om eerst een fatsoenlijk verkeersplan te maken, voordat er überhaupt een vergunning wordt afgegeven, is niet uitvoerbaar. Aldus wethouder Cees Lok. Bewoners zijn boos vanwege plannen voor een bioscoop. BN – De Stem , BN – De Stem
 • De gemeente Steenbergen is genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. De prijs gaat uiteindelijk naar de gemeente die zich het meest actief inzet voor amateurkunstenaars. De winnaar krijgt 15.000 euro voor cultuurparticipatie, uitreiking is op 28 juni. BN – De Stem
 • Het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk opent niet in 2020 maar in 2021. Het nieuwe bestuur heeft een aantal werkgroepen samengesteld die aan de slag gaan met onderwerpen als inrichting, educatie, exploitatie en design. In oktober staat het museum op de agenda van de gemeenteraad. Dan wordt besloten over de voortgang en de financiën van het project. Het bestuur heeft vertrouwen in de financiële onderbouwing. In september kiest men een architect. In februari 2020 moet worden gestart met de bouw. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • DutchCulture publiceert samen met IETM, het grootste netwerk voor podiumkunsten ter wereld, en On the Move, cultural mobility information network, een nieuwe Toolkit voor eerlijkere, internationale samenwerkingen: Beyond curiosity and desire: Towards fairer international collaborations in the arts, auteur is Mike van Graan. Creative Europe Desk
 • Op 13 juni 2018, is Mores.online online gegaan. De toegankelijke, onafhankelijke en centrale plek waar iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten, film- en televisiesector met zijn of haar verhaal terecht kan en misstanden aanhangig kan maken. Directeur Yolande Melsert van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten: “Wij maken ons sterk voor een veilige werkomgeving, waar voor iedereen een plek is om misstanden te kunnen melden met de zekerheid ook gehoord te worden zonder angst.” NAPK , Mores.online
 • ‘Verminking en aanranding’, zo noemen de vrienden van de overleden architect Dik Tuijnman de renovatie van zijn gebouw Gran Vista aan het Waterlooplein in Amsterdam. Toch is Ymere deze week begonnen met het aanpassen van de ingangen en trappen. Het Parool
 • De jubileum editie van het Maastrichtse modefestival Fashionclash: Fashion My Religion! vindt plaats op 15, 16 en 17 juni. Een gesprek met organisator Branko Popovic. Fashion United
 • Hoe moeilijk is het om het als beeldend kunstenaar te maken? Een nieuwe studie toont dat er vele wegen zijn die naar succes ( en mislukking ) leiden. Hoe financieel houdbaar is een carrière in de beeldende kunst? Creative Independent, het platform van Kickstarter voor ondersteuning van creatieven, lanceerde dit voorjaar een enquête onder kunstenaars over dit onderwerp. Meer dan 1000 kunstenaars namen er aan deel. ArtNet News
 • Platform Beeldende Kunst stuurt een open brief aan Museum Boijmans van Beuningen om zorgen en vragen over de inzet van het toenemende aantal stagiairs en vrijwilligers dat in de culturele sector en in het bijzonder in de musea werkt kenbaar te maken. Dit naar aanleiding van de acht openstaande vacatures voor stagiairs voor uw organisatie. PBK
 • Klimaatactivisten van Fossil Free Culture protesteerden onaangekondigd in het Van Gogh Museum tegen de samenwerking tussen Shell en het museum. Het Parool
 • In de oude V&D in de binnenstad van Eindhoven is tijdelijk een ‘warehouse of innovation’, gevestigd. Een ruimte waar Eindhovense startups zich gaan presenteren aan het publiek. Omroep Brabant
 • GLOW Eindhoven heeft een samenwerkingsakkoord bereikt met Nanjing, China. Op GLOW 2018, van 10 t/m 17 november, is daarom een project te zien met traditionele Chinese lichtkunst in combinatie met de nieuwste lichttechnieken uit Eindhoven. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Het Algemeen Nederlands Persbureau neemt fotobureau Hollandse Hoogte over. Hollandse Hoogte vertegenwoordigt ruim 500 topfotografen en tientallen internationale agentschappen. inct
 • Kort verslag van het Voorjaarsoverleg in het Ketelhuis. Er werd gesproken over het Nederlands Film Festival en het IDFA en over de onstuimige groei van vod-aanbieders in Nederland. Holland Film Nieuws
 • Roel Reiné roept het bestuur van de Dutch Academy for Film op ervoor te zorgen dat de Gouden Kalveren nominaties en -winnaars een betere afspiegeling vormen van wat er aan Nederlandse films in het afgelopen jaar in de bioscoop is verschenen. Dutch Academy for Film (DAFF) gaat n.a.v. de brief een openbaar debat organiseren. Filmzaken , De Telegraaf
 • De Producers Guild of America (PGA) heeft voor het eerst in haar geschiedenis twee vrouwen aan het roer staan. Gail Berman en Lucy Fisher werden zaterdag unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitters van de Amerikaanse vakbond voor film- en serieproducenten. NU.nl
 • De grootste Amerikaanse vakbond voor acteurs en vier grote televisienetwerken zijn overeengekomen om audities niet meer in privéhotelkamers en eigen huizen te laten plaatsvinden.
 • De maatregel moet de kans verkleinen dat acteurs seksueel worden misbruikt tijdens castings. NU.nl
 • De Amerikaanse rechter Richard Leon heeft het licht op groen gezet voor de overname van Time Warner door de Amerikaanse telecombedrijf AT&T. Dit ondanks bezwaren van het Amerikaanse ministerie van justitie. Dat de overname nu door lijkt te kunnen gaan heeft grote gevolgen voor de entertainmentindustrie. Holland Film Nieuws
 • Het traditionele televisie kijken nam de eerste helft van dit jaar verder af. In de eerste 22 weken van 2018 zaten ’s avonds tussen 18.00 en 00.00 uur gemiddeld 300.000 mensen minder voor de buis dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). In de meting is het uitgesteld kijken (via bijvoorbeeld NPO Start) meegenomen. Algemeen Dagblad
 • Jongeren haken af, reclame-inkomsten dalen, kijkers moeten bijbetalen om programma’s terug te kijken. Is er nog wel toekomst voor de publieke omroep? Vier dilemma’s. De Volkskrant
 • Programma’s van de publieke omroep die op het open net te zien zijn geweest, blijven gewoon gratis te zien via het platform NPO Start, het voormalige Uitzending Gemist. Dat zegt een woordvoerder van de NPO tegen de NOS na berichtgeving van De Telegraaf. NOS
 • Ooit heette het Paradoks, nu PaRaDoX. Het muziekpodium aan de Telegraafstraat in hartje Tilburg bestaat in 2019 veertig jaar. Voor dat jaar staan er grote plannen op stapel. Zo komen er op de bovenverdieping broedplaatsen en studio’s voor jonge muzikanten die daar in alle rust langere tijd kunnen werken. Bovendien zijn er plannen om een nieuwe concertvleugel (Steinway B-211) aan te schaffen. Brabants Dagblad
 • Het is het bestuur van poppodium Xinix gelukt om het pand in Nieuwendijk te kopen van woonstichting Land van Altena. Daarmee is de actie Xinix koopt Xinix die in 2015 van start ging met succes afgesloten. Het probleem voor Xinix was dat het bestuur jaarlijks 40.000 euro huur betaalde. De corporatie vroeg 375.000 euro voor het gebouw. Dankzij bijdragen van ongeveer vijftig donateurs en een financier was er geld genoeg om het koopcontract te tekenen. Brabants Dagblad
 • Lul-niet-Lolly’s moeten ervoor zorgen dat praatgrage muziekliefhebbers wat stiller zijn tijdens een concert. In totaal 22 poppodia doen eraan mee, waaronder 013, Tilburg, de Effenaar, Eindhoven, Doornroosje, Nijmegen en Het Paard van Troje, Den Haag. Bas de Wit van het Paard is de initiatiefnemer van de lul-niet-lolly’s. Brabants Dagblad
 • Gesprek met Mundial programmeur Sophieke Gremmen: ‘We moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen’. Festival Mundial wordt dit jaar op 23 en 24 juni georganiseerd in de Tilburgse Spoorzone. Tilburg.com
 • Gezellig zo’n muziekfestival maar het levert vaak een zee aan lege bekers, frietbakjes en ander afval op. Dat kan anders vindt Laura van de Voort van het Eindhovense bedrijf Green Events. Eindhovens Dagblad
 • 45 internationale muziekfestivals zijn een belofte aangegaan om in 2022 50/50 gelijkheid te bereiken voor alle live optredens, conferences en commissies van de festivals. De playlists van Spotify getuigen nog steeds van alledaags seksisme. The Baffler
 • EM Cultuur publiceerde het Podium overzicht 2018. In het overzicht van 650 podiumkunst accommodaties wordt er gekeken naar instellingen, publiekscapaciteit, verdeling per provincie, top tien steden in Nederland, contactpersonen en functies en de verhouding man/vrouw. De analyse van Cultuurindex. EM Cultuur , Theaterkrant , Cultuurindex

Cultuurmarketing

 • Wat gebeurt er als je langer dan de gemiddelde negen seconden naar een kunstwerk kijkt? De tijd vergeet en je laat meenemen door een kunstwerk? Op 14 april was het internationale Slow Art Day. Museum Boijmans Van Beuningen gaf in aanloop naar deze dag samen met het Rotterdamse collectief CHIPS antwoorden op bovenstaande vragen in een zesdelige miniserie. De tentoonstelling ‘Kunst van formaat – De collectie XL vanaf de jaren vijftig’ fungeerde als podium voor de uiteenlopende ervaringen van de creatieve inspirators uit de community van CHIPS. Mila Stolk, online marketeer van Museum Boijmans Van Beuningen, over de campagne. Cultuurmarketing
 • Trouw en NRC worden het nooit eens over de populairste boeken van de week, het CPNB geeft weer hele andere cijfers en uitgeverijen lijken hun kans schoon te zien. Zijn de lijsten in de Nederlandse boekenbijlagen een beïnvloedbare marketingtool? Waarom kijken we eigenlijk nog naar die top drie? Karakters
 • In 2014 kwamen het oude en het nieuwe Luxor Theater samen. Dit vroeg om een rebranding strategie, met als doel een gezamenlijk gastvrij imago en een grotere naamsbekendheid. De rebranding strategie heeft de Branddoctors Merk & Experience Award gewonnen tijdens de Cultuurmarketing Awards in 2017. Ruben Israel, hoofd marketing, sales en events van het theater, over de succesvolle rebranding. Cultuurmarketing

Financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Deadine 8 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Rond de uitverkiezing van de kunstenaars die Nederland volgend jaar mogen vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië is een conflict ontstaan. De curatoren en kunstenaars die op de shortlist stonden maar niet werden geselecteerd, hebben formeel bezwaar aangetekend bij het Mondriaan Fonds, dat de selectieronde voor de Biënnale organiseert. Volgens hen schort er van alles aan de uitverkiezing. Het fonds bestrijdt dat. De bezwaar­makers willen dat een nieuwe jury naar de shortlist kijkt. De Volkskrant , NRC
 • Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2019 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. Beeldend kunstenaars en ontwerpers kunnen tot en met 6 augustus 2018 een voorstel in te dienen. Mondriaan Fonds
 • Om een kunstenaar op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds iedere maand een inloopspreekuur tussen 14.00 en 16.00 uur. Het eerstvolgende is 9 juli. Mondriaan Fonds
 • In het kader van talentontwikkeling van nieuwe makers heeft het Filmfonds uit 35 filmplannen acht korte fictiefilms en één korte documentaire geselecteerd die een realiseringsbijdrage krijgen van maximaal € 30.000. De films worden binnen twaalf maanden geproduceerd en uitgebracht. Filmfonds
 • Centraal is hét nieuwe talentontwikkelingstraject voor fictieregisseurs en scenaristen. In de zesdelige dramaserie Centraal wordt iedere aflevering gerealiseerd door een ander team van regisseurs, scenaristen en producenten. Het zijn op zichzelf staande verhalen, maar ze hebben één ding gemeen: ze kruisen elkaar op en rondom station Rotterdam Centraal. Het Filmfonds heeft
 • 6 projecten geselecteerd voor Centraal 2019. Filmfonds
 • De Matchingbijdrage Mainstream Film van het Filmfonds bedraagt € 350.000 en is maximaal 20% van het productiebudget. Deze bijdrage kan worden verstrekt in combinatie met een reguliere realiseringsbijdrage, een Telescoopbijdrage en/of een financiële bijdrage op grond van de Film Production Incentive. Deadline 14 augustus. FilmfondsDeze bijdrage kan worden verstrekt in combinatie met een reguliere realiseringsbijdrage, een Telescoopbijdrage en/of een financiële bijdrage op grond van de Film Production Incentive. De Matchingbijdrage Mainstream Film bedraagt € 350.000 en is maximaal 20% van het productiebudget.
 • De Netherlands Society of Cinematographers (NSC) heeft naar aanleiding van de evaluatie van de Netherlands Film Production Incentive 2014-2017 een enquête gehouden onder haar leden. Het doel was er achter te komen of de beleidslijn van het Filmfonds ‘meer geld naar minder films‘ alsmede the Netherlands Film Production Incentive geleid hebben tot de beoogde veranderingen in de werkomstandigheden. In de enquête wordt de verhouding Filmfonds, producent en makers onder de loep genomen. Afdeling Filmzaken duidt de resultaten. Filmzaken
 • Van 28 t/m 30 juni 2018 vindt in Arnhem de vierde editie van literair festival Nieuwe Types plaats. Tijdens het festival staan nieuwe literatuur centraal en de toekomst van literatuur centraal door de aandacht te leggen op nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen. Ook de zes schrijftalenten uit het Slow Writing Lab, de ‘vrije master’ die door het Letterenfonds i.s.m. het kunstopleidingen is opgezet, presenteren hier hun werk. Letterenfonds
 • De Koerdische dichter en vertaler Kawa Nemir is de nieuwe bewoner van het Amsterdam Vluchtstad-appartement. In dit voormalige woonhuis van Anne Frank aan het Merwedeplein te Amsterdam biedt het Letterenfonds tijdelijk onderdak aan een schrijver of journalist die in zijn of haar land omwille van zijn geschriften wordt vervolgd, bedreigd, of anderszins in zijn of haar schrijverschap wordt belemmerd. Letterenfonds
 • Op 25 juni is de tweede Fonds on tour van een reeks van vier bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. In Almere is het thema : maatschappelijke scheidslijnen. Fonds Podiumkunsten
 • Overzicht van de toekenningen 2e aanvraagronde 2018 productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Het beroep dat dansgezelschap LeineRoebana tegen het Fonds Podiumkunsten heeft aangespannen over het niet honoreren van haar aanvraag voor de meerjarige activiteitensubsidie 2017–2020 van het Fonds Podiumkunsten (FPK) is gegrond verklaard door de Rechtbank
  Amsterdam. Maar het Fonds Podiumkunsten heeft in 2016 terecht besloten geen meerjarige subsidie toe te kennen aan het gezelschap. Leine Roebana , Fonds Podiumkunsten
 • Elf nieuwe projecten krijgen een bijdrage uit het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed van DutchCulture. Het Matchingfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van het Gedeeld Cultureel Erfgoed. Een onafhankelijke Programmaraad beoordeelde in totaal twintig aanvragen voor de ronde van april 2018. De volgende deadline voor het Matchingfonds is 15 oktober 2018. Dutch Culture
 • De Koninklijke Bibliotheek heeft elf aanvragen gehonoreerd die bibliotheken en POI’s hebben ingediend voor de Innovatiegelden 2018. Er zijn dit jaar 23 aanvragen binnengekomen. In het algemeen was de kwaliteit van de aanvragen goed en is er sprake van een aantal interessante en vernieuwende projecten. KB
 • Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft de selectieresultaten van de oproep Steun voor Televisieproductie 2018 (21-2017) met als deadline 16 november 2017 bekend gemaakt. Helaas geen Nederlandse projecten. Creative Europe Desk
 • Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft de selectieresultaten voor van 2018 bekendgemaakt voor de eerste deadline van de Creative Europe – MEDIA: Steun voor Ontwikkeling van Individuele Projecten (22-2017), animatie en documentaire. Uit Nederland zijn vijf projecten ingediend maar helaas geen projecten geselecteerd. Creative Europe Desk
 • De eerste bijdragen van het impulsgeldenprogramma zijn onlangs toegekend. Het geld is bestemd voor cultuur in Noord-Brabant. In totaal is onder dertien projecten een bedrag van 7,8 ton verdeeld. Brabants Dagblad , bkkc
 • De Charlotte Köhler Prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds gaan dit jaar naar theatermaker Karlijn Kistemaker en beeldend kunstenaarsduo Sander Breure & Witte van Hulzen. Deze aanmoedigingsprijzen voor jong talent – van elk 30.000 euro – worden op 5 juli uitgereikt tijdens de Young Talent Awards in het Compagnietheater in Amsterdam. Cultuurfonds
 • Hella Jongerius, de ontwerper die vorig jaar de Sikkens Prijs voor kleurtoepassing won, stelt tentoon met haar expositie Breathing Colour in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De 20.000 euro die Jongerius met de prijs heeft gewonnen, mocht ze besteden aan deze expositie. De Architect
 • De jury heeft drie nieuwe voorstellingen genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 2018: We gaan het hebben over haar (Dorothy Blokland & Yahmani Blackman), Hatta & De Kom (Sir Duke/Orkater/Theater Na de Dam/Theater Bellevue) en Bij jou begin ik (Charli Chung/Frascati Producties). De prijs is bedoeld ter stimulering van jong theatertalent tot 35 jaar oud. De winnaar krijgt een bedrag van 45.000 euro, om te besteden aan het hernemen van de geselecteerde voorstelling, of ter investering in nieuw werk. Theaterkrant
 • Choreograaf en theatermaker Nicole Beutler, theatercollectief Maatschappij Discordia, operaregisseur Miranda Lakerveld, ‘story producers’ ROSE stories en drummer en componist Jens Bouttery zijn de genomineerden voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2018. Twee van hen ontvangen in juni 60.000 euro prijzengeld om zich twee jaar lang op hun podiumwerk te kunnen richten. Gieskes-Strijbis Fonds , Theaterkrant
 • De Herman de Coninckprijs voor Poëzie is dit jaar gewonnen door dichter Ester Naomi Perquin, voor haar bundel Meervoudig afwezig. De prijs, met een bedrag van 7.500 euro, is de grootste poëzieonderscheiding van Vlaanderen, Perquin (1980), tevens de huidige Dichter des Vaderlands, is de eerste Nederlander die de Vlaamse prijs wint. NRC , tzum
 • De 5 genomineerde gemeenten voor de BNG Cultuurparticipatieprijs 2018 zijn:
 • Assen, Lisse, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle. De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs wordt uitgereikt aan de gemeente die zich het meest onderscheidt op het gebied van cultuurparticipatie. De prijs zet goede voorbeelden van gemeenten en projecten in de spotlights. De winnende gemeente ontvangt € 15.000,- en het predicaat Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland. IkToon
 • Op 20 juni vindt het langverwachte algemeen overleg over Algemeen Nut Beogende Instellingen (anbi’s) en sociaal belang behartigende instellingen (sbbi’s) plaats. In dit overleg staan de onder staatssecretaris Wiebes geïnitieerde evaluaties Giftenaftrek en de praktijk rondom anbi’s en sbbi’s centraal. Het debat is de uitgelezen kans voor staatsecretaris Snel om te laten zien dat hij nieuwe vormen van filantropie, zoals crowdfunding, serieus neemt, schrijft Roy Cremers, directeur van crowdfundingplatform voordekunst.nl. De Dikke Blauwe
 • Dianne van Giersbergen zoekt financiers om haar derde album te kunnen maken met haar band Ex Libris. Via GoGetFunding wil ze voor 15 juli 25.000 euro ophalen voor het maken van het album Ann. Brabants Dagblad
 • Het Van Eesteren Museum is een crowdfundactie gestart voor het behoud van een origineel en iconisch klimtoestel van architect Aldo van Eyck. Het is een van de allerlaatste originele klimtoestellen die Van Eyck in de jaren 50, 60 en 70 in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwierp en realiseerde voor de meer dan zevenhonderd openbare speelplaatsen in de stad. De Architect
 • EYE Filmmuseum en Panasonic hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De elektronicagigant wordt exclusief leverancier van visuele oplossingen voor evenementen in Eye. Met Panasonic als technologiepartner wordt de bezoekers meer kwaliteit geboden, is de achterliggende gedachte. Holland Film Nieuws
 • Stichting Melkweg en Koninklijke Grolsch hebben voor het biermerk Kornuit een meerjarige samenwerking getekend. Sponsorreport
 • IBA Parkstad is de nieuwe naamgever podium Pinkpop. IBA is ook in 2019 en 2020 sponsor van Pinkpop. Sponsorreport
 • Yakult Europe heeft het hoofdsponsorcontract met het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest verlengd met vijf jaar. Hiermee blijft Yakult Europe één van de belangrijkste ambassadeurs van klassieke muziek in Nederland. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De architectuurbiënnale van Venetië: zo veel te zien en vaak zo weinig tijd. Wat is zeker een bezoek waard op dit door Yvonne Farrell en Shelley McNamara gecureerd festival met als thema Freespace? Hans Ibelings en Gideon Boie over hun favoriete projecten. Harm Tilman over de paviljoens die je gezien moet hebben. Archined , De Architect
 • De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen heeft het mooie resultaat van 95 inzendingen opgeleverd. Maar liefst 51 teams maakten plannen voor locaties voor Noord-Brabant. Voor Overijssel werden twintig plannen ingezonden en voor Gelderland 24. Op 4 juli worden de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt bij een openbare bijeenkomst in Barneveld. Architectuur Lokaal
 • Ontwikkelaars en architecten gaan de skyline van Den Haag ingrijpend veranderen, nu ze van de gemeente de ruimte krijgen voor grootschalige hoogbouw. Dat bleek tijdens een ronde tafel over de hoogbouwnota Eyeline en Skyline op 7 juni op het Transformatieplein. De Architect
 • Er wordt weer volop gepland en gebouwd. Gewoon back to business of is het krachtenveld van architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundig ontwerpers fundamenteel veranderd? Wat is hun speelveld? Welke rollen eigenen zij zich toe? En welke kansen biedt dit voor de toekomst? Het tweede gesprek van deze reeks over de huidige positie van de ontwerper vindt plaats bij LOLA landscape architects. Archined
 • Het eigendom maar ook het onderhoud van de openbare ruimte komt steeds vaker in handen van private actoren, zowel ‘corporate’ bedrijven als organisaties zonder winstoogmerk zoals bewonersverenigingen of andere belangengroepen. Deze partijen stellen vaak andere, (voor hen) specifieke eisen met betrekking tot toegang en gebruik van de ruimte waardoor de publieke waarden (zoals we die toekennen aan publieke ruimte) in het nauw kunnen komen. Vormt privatisering hiermee een bedreiging voor het publieke karakter van de openbare ruimte? Blog van Els Leclercq, die recent promoveerde met haar proefschrift “Privatisation of the Production of Public Space”. De Architect
 • De Boulevard van Schagen in Domburg, Campus Uilenstede Amstelveen en de Binnenrotte in Rotterdam zijn de genomineerden van de Award Beste Openbare Ruimte 2018. Bij de prijs staan gezondheid, beweegvriendelijkheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte centraal. De Architect
 • Met de invoering van de Omgevingswet is minder regels en meer ruimte voor initiatieven het nieuwe mantra. Maar moet nu alles anders met de invoering van de Omgevingswet of is het de zoveelste vage cultuurverandering die zomaar eens kan leiden tot ‘Belgische’ toestanden? In deze bestuursperiode moet het voor gemeenten allemaal gebeuren. Thijs Sommers vindt dat we best wat van die Belgische toestanden kunnen gebruiken om de keuzes voor de toekomst scherp te krijgen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland, het voormalige CBS-kantoor in Voorburg, is een goudmijn. Het complex van ruim 60.000 vierkante meter zit vol met nog prima bruikbare bouwmaterialen. Gebiedsontwikkelaars BDP en Schouten laten die eruit halen om ze te kunnen hergebruiken voor de nieuwe wijk Park070. Cobouw
 • Flexibele zonnecellen die een jas transformeren tot een oplader voor je smartphone. Een jurk met 3D-geprinte robotische onderdelen die andere mensen op afstand houdt. Of een trui die helpt je houding te corrigeren. Mainstream is het nog niet. Toch duurt het niet lang meer voor kleding met flexibele elektronica beschikbaar komt voor het grote publiek, denkt cultuurwetenschapper Lianne Toussaint, Radboud Universiteit. Door slimme kleding gaat de drager anders naar zichzelf en de wereld om zich heen kijken, concludeert ze in haar proefschrift. NEMO Kennislink
 • Eindhoven is de stad waar design en technologie elkaar raken – dit maakt het de juiste plek voor de reguliere bijeenkomsten van Women of Wearables. Tijdens een van die bijeenkomsten presenteerde Maartje Dijkstra uit Rotterdam de Suspended Animation-jurk, gemaakt met het gebruik van nitinol-geheugenlegering. De nitinol-onderdelen worden bestuurd door de computer aan de achterkant van het kledingstuk. Innovation Origins
 • Via de computergame Bouw je Buurt kunnen bewoners van De Slagen en De Rompert in ‘s Hertogenbosch hun wijk vormgeven. En als het ontwerp heel goed is, maakt het kans om ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Het spel wordt op 23 juni in Brasserie Le Mirage gelanceerd. Initiatiefnemers Tessa Peters en Rolf van Boxmeer van Rezone hopen dat ook scholen, buurtinitiatieven en senioren mee gaan bouwen aan de buurt. . ,,De kracht van dit spel is juist dat iedereen, van jong tot oud, op een creatieve manier kan meedenken””. Brabants Dagblad

 

beeldende kunst

 • Hoe ziet kunst er over 100 jaar uit? ArtNet News vroeg 16 hedendaagse kunstenaars om de toekomst te voorspellen. ArtNet News
 • De relatie tussen kunst en psychiatrie is complex, in beide richtingen. In de lopende tentoonstelling glorious (?) FAILURE in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel sterken kunstwerken de nieuwe filosofische richting in de psychiatrie. Tegelijk wordt kunst van mensen met een psychische kwetsbaarheid in vele andere tentoonstellingen nog altijd geduid vanuit hun ‘bijzondere’ biografie.
 • Rekto verso
 • Op 15 en 16 juni 2018 vindt Playful Arts Festival in ’s-Hertogenbosch plaats. Een internationaal georiënteerd festival rondom speelse kunst waar veel te ontdekken valt. Van games en interactieve performances tot speels design en beeldende kunstprojecten. Het thema is (T)Here & Now. Dit jaar speelt het event zich af op 3 verschillende locaties; het Werkwarenhuis, de Openbare Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch en Muzerije. Brabants Dagblad , Bossche Omroep

 

film en av

 • De horrorfilm bestaat ruim honderd jaar, en is ongekend populair. Maar het betreft wel horror met een twist. Dus geen ingeslagen schedels, geen spook dat plotseling opdoemt in de spiegel. Films die spelen met de regels en clichés van het genre, die de geijkte formules omzeilen door hun publiek te geven wat het níet verwacht, die kiezen voor herkenbare personages en doortimmerde verhalen. Kevin Toma over de schoonheid van de horror. De Volkskrant , De Volkskrant
 • De Amerikaanse filmcritici zijn voornamelijk man en wit, zo blijkt uit onderzoek. USC Annenberg School for Communication and Journalism

 

letteren

 • De Nederlandse romans gáán weer ergens over, wordt verzucht. Je ziet het aan de grote literaire prijzen (Libris en ECI) die het afgelopen jaar gegeven werden aan romans over het koloniale verleden en burgeroorlog en over een kwetsbaar migrantenbestaan in de Bijlmer. Toch is argwaan op zijn plaats bij zulke uitspraken over dé Nederlandse literatuur. Twee jaar geleden, toen de shortlist van de AKO-literatuurprijs bijna alleen uit kunstenaarsromans bestond, scheen het nog dat de vaderlandse literatuur erg in zichzelf gekeerd was. Is inderdaad het engagement terug of gaat de literatuur gewoon als altijd haar eigen onthechte gang? Jann Ruyters zocht het uit. Trouw
 • ‘De meeste mannen en vrouwen gedragen zich naar de definitie die ze zichzelf hebben opgelegd of door anderen hebben laten opleggen. Ze vinden hun identiteit wel comfortabel omdat het een duidelijke vorm geeft. Sommigen ervaren hun identiteit als benauwend. Het is uit eerbetoon aan de menselijke vrijheid en wijsheid dat identiteit keer op keer moet worden omgewoeld.’ De Bezige Bij zond de roman Kindsoldaat van Oscar van den Boogaard in voor de Opzij Literatuurprijs. In aanmerking komen titels die bijdragen aan de bewustwording, emancipatie en ontplooiing van vrouwen. NRC
 • Gaat de leescultuur echt ten onder, zoals je zovelen hoort beweren? Samen met de studenten gaat Stefan Hertmans in een serie colleges na hoe lezen veranderd is, wat een digitale leescultuur inhoudt en wat dat betekent voor de toekomst voor de roman. Romancier, dichter en essayist Stefan Hertmans is de 34e gastschrijver aan de Universiteit Leiden. Vanaf september zal Hertmans met studenten onderzoeken wat lezen in de huidige tijd nog betekent. Universiteit van Leiden
 • Remco Campert heeft de Akademie van Kunstenpenning ontvangen, voor zijn bijdrage aan de kunsten. De Akademie van Kunsten heeft de penning in het leven geroepen voor mensen die zich in Nederland zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de kunsten. De penning is van en voor kunstenaars en ontworpen door Irma Boom. Hij zal tweejaarlijks worden uitgereikt. Remco Campert is de eerste laureaat. Akademie van Kunsten

 

muziek

 • Hoe het Rotterdams Philharmonisch Orkest zich in de afgelopen honderd jaar tot wereldspeler heeft ontwikkeld. Trouw
 • De genomineerden voor de 3FM Awards 2018 zijn bekendgemaakt. De jaarlijkse publieksprijs telt zeven categorieën, met telkens vier kanshebbers. Op 5 september worden de winnaars bekendgemaakt in de AFAS Live in Amsterdam. NPO 3 FM

 

theater en dans

 • Musical is wit, man en hetero. Tot die conclusie kwam men vorig jaar in Guildford bij de musicalconferentie Song, Stage and Screen. Met dat idee als uitgangspunt werd destijds als volgend thema gekozen voor ‘The Musical and Its Others, Then and Now’. Van 31 mei tot en met 3 juni gingen musicalwetenschappers van over de hele wereld daarover in discussie bij de dertiende editie van de musicalconferentie aan de University of California, Los Angeles. Theaterkrant
 • De Zapp Theaterprijs is dé publieksprijs voor jeugdtheater. De nominatie voor 2018 zijn bekendgemaakt. NAPK

Kunst in de openbare ruimte

 • Kunstcommissielid en -voorzitter Alexander Pechtold heeft zich laatdunkend uitgelaten over kunst in de collectie van de Tweede Kamer. Zijn uitspraken roepen weerstand op. Vooral zijn ondoordachte opmerkingen over het werk van Jan Van den Dobbelsteen in de voormalige Tweede Kamer (De Oude Zaal) leiden tot reacties. Metropolis M , De Volkskrant , Jegensentevens
 • 16 juni opent de derde tijdelijke Landkunstexpositie aan de Zuiderwaterlinie. Dit jaar is Fort Sabina in Heijningen het decor van de expositie. Negen jonge kunstenaars leggen met hun werk de verbinding tussen het verleden, heden en de toekomst van het fort. Daarnaast schreven elf schrijvers een gedicht over één van de elf vestingsteden aan de Zuiderwaterlinie. Dit omdat 2018 het Europees Jaar van Cultureel Erfgoed is. bkkc

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Op 8 juni werd het Huis van Waalre officieel geopend. Het in 2012 afgebrande gemeentehuis is uit zijn as herrezen en uitgebreid met een nieuwbouw. Zowel het herbouwde monument als de nieuwe kantoorvleugel is energieneutraal. De Twee Snoeken heeft met de gemeente een multifunctioneel ontwerp neergezet, waar iedereen van kan genieten. Architectenweb
 • Winnaars van de Dezeen Awards ontvangen unieke trofeeën ontworpen door het Eindhovense Atelier NL. Dezeen
 • ‘Al vanaf je dappere, overmoedige, roekeloze, maatschappelijk onhandige keuze om te gaan studeren aan een kunstacademie zie ik je als jonge collega. Ook ik heb op mijn 17e bedacht dat ik kunstenaar wilde worden. Eerst nog wat schuchter, door wel in de buurt van de kunst te zijn, maar meer aan de toegepaste, en ogenschijnlijk financieel-zekere, kant. Maar na mijn afstuderen ben ik er volledig ingedoken. Vorig jaar ben ik 60 geworden en ik heb nog geen dag spijt gehad van deze keuze. Ik heb het mooiste leven dat een mens kan wensen.’ Stijn Peeters in zijn advies aan de jonge kunstenaar. Witte Rook
 • In de AkzoNobel Art Space in Amsterdam opende de onderneming eind april de expositie Common Ground. Onderdeel van de expositie is een in situ gemaakt werk van Frank Havermans, dat zowel een installatie als functionele werkplek is. Architectenweb
 • Lise Sore heeft een werkperiode van twee weken gehad aan de Liniestraat bij Witte Rook. In deze twee weken heeft ze een aantal gesprekken gevoerd, nieuwe werken gemaakt en veel ontdekkingen gedaan. Tijdens het afsluitingsmoment van deze werkperiode heeft Lea Theunissen een gesprek met de kunstenaar gevoerd. Witte Rook
 • Het is een haastklus. Meer dan dat. Eind april kreeg kunstenares Sigrid Calon de vraag om een werk te maken van tweehonderd bij 4,5 meter voor een tijdelijke wand en de tijdelijke passage bij de Primark in Tilburg. Het werk zal op tijd klaar zijn. Brabants Dagblad
 • In de documentaire Klanken van Oorsprong, belicht Hetty Naaijkens de muzikale inbreng van Indische Nederlanders (indo’s) in Nederland. Muziek was voor Indische jongens een uitlaatklep voor het gegeven dat Nederlanders in de jaren ’50 met de komst van al die gerepatrieerde Indische Nederlanders niet altijd even gelukkig omgingen. NPO Radio
 • De Helmondse filmmaker Robert van den Broek is met zijn zoon Simon afgereisd naar Rwanda. Van den Broek gaat er een documentaire maken over de slachtoffers van seksueel misbruik ten tijde van de genocide in de jaren negentig. De film wordt gemaakt in opdracht van de Tilburgse stichting Mukomeze die vrouwen in Rwanda van middelen voorziet om een bestaan op te bouwen. Eindhovens Dagblad
 • Een gebouw heeft een ontwerp, een sfeer, maar óók een geluid. Een geluid? Voor de Tilburgse componisten Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk is dat logisch. Een gebouw met muziek, met geluiden, vergroot de beleving. Zo zien zij dat. Daarom zitten ze met architecten als Bedaux de Brouwer uit Goirle en landschapsarchitect West 8 uit Rotterdam om tafel om klankcomposities te verwerken in gebouwen. Brabants Dagblad
 • Componist, multi-instrumentalist en producer Richard van Kruysdijk is een van de meest actieve Eindhovense muzikanten. Zijn nieuwste project is een album met de Bossche pianist en audio-kunstenaar Bart van Dongen. Samen creëren ze een donker universum, waarin je ruim veertig minuten kunt ronddwalen en steeds weer nieuwe elementen ontdekt. Eindhovens Dagblad
 • Sinds twee jaar al brengt de in Tilburg woonachtige Tjeerd van Erve tientallen liedjes uit onder de naam P0N1. Rauwe, donkere geluiden zijn het; zelf noemt de artiest het herrie. Hij wil zichzelf eigenlijk ook geen artiest, kunstenaar of muzikant noemen. 3voor12.vpro.nl

Kunstonderwijs

 • Met een beurs stimuleert het VSBfonds afgestudeerden om een vervolg aan hun studie te geven in het buitenland. Dit jaar werden landelijk 165 beurzen toegekend, voor een totaalbedrag van 1,33 miljoen euro. Acht Fontysstudenten vielen hierbij ‘in de prijzen’ en liefst de helft daarvan is afkomstig van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Wie zijn deze vier en wat is hun motivatie? Fontys
 • Op 24 mei vonden bij Beeld en Geluid de eindpresentaties plaats van de Sandberg@Mediapark Masterclass, de masterclass voor mediamakers die hun grenzen willen verkennen. Het doel van deze masterclass van Sandberg Instituut en Beeld en Geluid is om nieuwe vormen van vertellen te ontwikkelen. Spreekbuis
 • De Rotterdamse dansopleiding Codarts leidt elk jaar zo’n 25 studenten op voor het podium. Dan moeten ze dat podium natuurlijk wel zien, ook tijdens hun opleiding. Ze maken er kennis mee in de grote, professioneel geproduceerde reizende voorstelling Talent on the move. De tweede- en derdejaars dansstudenten treden samen op in stukken van vaak gearriveerde choreografen. Theaterkrant

Cultuureducatie en - participatie

 • Op 7 juni presenteerde Luana Berghmans, consulent kunsteducatie Kunstloc Brabant, het eerste exemplaar van het handboek kunsteducatie “Mijn beste idee komt nog” aan Gedeputeerde van Cultuur Henri Swinkels. Kunstbalie
 • Podium W, het muziektheater, uit Helmond, met en door jongeren met een beperking bestaat nu vijf jaar. Dat wordt gevierd met de opvoering van ‘Ali Baba en de familie Roovers’. Eindhovens Dagblad
 • Het Bredase Peuterfestival 2018, editie 3, werd goed bezocht. Kunst kijken in het Stedelijk Museum Breda. De vervelende bus, bijzonder theaterproject van Schippers & Van Gucht, was er ook onderdeel van. BN – De Stem
 • In het najaar van 2018 vinden voor het eerst tien speciale ‘Kom erbij’ Festivals plaats. Verspreid over het land, organiseren tien centra voor de kunsten gevarieerde programma’s om de strijd tegen eenzaamheid te versterken. LKCA
 • Tom Vansteenkiste, coördinator van Herstelacademie Antwerpen, is er van overtuigd dat werken met cultureel erfgoed het herstelproces van psychisch kwetsbare mensen ten goede komt. Twee jaar terug startte hij samen met het Letterenhuis en Iedereen Leest het piloottraject Kleine documenten, grote verhalen op. FARO
 • Kunst draagt bij aan zingeving en kwaliteit van leven van ouderen. Ook mensen met dementie hebben baat bij culturele interventies. Movisie

Erfgoed

 • Omdat bestaande richtlijnen tekortschieten, werkt het Nationaal Museum van Wereldculturen aan een protocol om vast te stellen wat musea aan moeten met kunstobjecten die onder twijfelachtige omstandigheden zijn ontrukt aan koloniën. Het protocol moet dit jaar verschijnen. Stijn Schoonderwoerd, directeur van het instituut, sprak tijdens een conferentie over de lessen die geleerd zijn tijdens de ‘ontzameling’ van het Delftse Nusantara Museum, dat in 2013 zijn deuren moest sluiten wegens bezuinigingen. Trouw
 • FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, lanceert de toolbox ‘Erfgoed waarderen’. Met nodige informatie over het waarderen van cultureel erfgoed, het beleidskader, inspirerende praktijkvoorbeelden, participatief waarderen, waarderingsmethodieken. FARO
 • Onlangs is een groot deel van de Rotterdamse wijk Heijplaat aangewezen als het 9e rijksbeschermde stadsgezicht van de stad. We hebben in Nederland verschillende manieren om de bebouwde omgeving te beschermen en deze beschermde stads- en dorpsgezichten zijn een bijzondere categorie. Al bestaat er over de details soms nog verwarring. Toch zijn er sinds de invoering in 1961 inmiddels ruim 400 van deze gebieden aangewezen. Wat betekent deze status en wat heeft dit voor gevolgen voor eigenaren? Monumenten.nl , Cultureel Erfgoed
 • Erfgoedorganisaties luiden de noodklok over de toekomst van vliegveld Twente. Erfgoedvereniging Heemschut, Cuypersgenootschap, Stichting Militair Erfgoed en Historische Sociëteit Enschede-Lonneker kwamen met een gezamenlijk manifest. Tubantia , Heemschut
 • Verhalen uit een ver verleden op multimediale wijze verbeelden. Daarvoor staat Mauritshuis 2.0. De canonkamer die dit weekend de deuren opent in het monument in Willemstad, is een voorproefje. BN – De Stem
 • Vrijwilligers van de Stichting Behoud de Antonius Abt in Terheijden zetten zich in voor het behoud van de kerk. De kerk is té groot geworden voor het aantal gebruikers. Als het zo doorging moet de Parochie alles sluiten. Er is nu een plan voor een grote scheidingswand van veertien meter hoog. Hierdoor ontstaat aan de ene kant van de ruimte een klein kerkgedeelte en aan de andere kant komt een ruimte die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld exposities. De wand is ontworpen door architect Edwin Paymans uit Roosendaal en kunstenares Susan Nash uit Breda. BN – De Stem, Omroep Brabant
 • De verkoop van de uit 1890 stammende pastorie van Esch gaat met enige weemoed gepaard, aldus secretaris Jo Custers van het parochiebestuur. Weer een religieus gebouw in de Heilig-Hartparochie dat zijn functie verliest. De parochie stoot het gebouw af vanwege de kosten. Vraagprijs voor het Rijksmonument: 595.000 euro. Brabants Dagblad
 • De afgelopen weken werd een historische schapenschuur, een gemeentelijk monument, in Raamsdonk opgeknapt. Vrijwilligers van Stichting Raamsdonks Historie en het Veers Erfgoed werkten met leerlingen van het Dongemond College aan de schuur. De gemeente Geertruidenberg verstrekte geld uit het erfgoedbudget. BN-De Stem
 • Het Regionaal Historisch Centrum nog maar twee dagen per week open? Gemeentearchieven die wellicht naar ’s-Hertogenbosch verhuizen? Geschiedkundigen uit Helmond en omgeving maken zich zorgen over de koers van het RHC. Ook vinden ze dat ze te weinig informatie krijgen. 26 van hen hebben zich verenigd in het Historisch Platform Peelland. Dat heeft een brandbrief gestuurd aan het RHC-bestuur en de politiek. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties werken vanaf dit jaar in gezamenlijkheid aan de toetsing van hun kwaliteit en hanteren één kwaliteitskader, het certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’. Het nieuwe certificeringskader is flexibel, efficiënt en biedt maatwerk, onder andere voor programma’s en diensten voor geletterdheid. Toekomstbestendigheid van de organisaties en diensten is een centraal element bij de kwaliteitstoetsing. KB , Bibliotheekblad
 • Op 1 maart 2019 stopt Theo Peeters als directeur-bestuurder van Bibliotheek Theek 5. Peeters gaat volgend jaar met pensioen en sluit daarmee een carrière van 42 jaar in de bibliotheeksector af. BN – De Stem , Bibliotheekblad
 • Britt van Vugt is de eerste en jongste vlogger die filmpjes maakt voor een bibliotheek. De leerling van basisschool de Kiem in Heesch wil met haar vlogs voor de Heesche bibliotheek kinderen overtuigen om vaker een boek te lezen. ,,Lezen is niet saai, je kunt je inleven in het verhaal dat je leest”, zegt de 8-jarige Britt. Brabants Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie