Trends & Ontwikkelingen 14 juni 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Zo wordt het culturele aanbod een goede afspiegeling van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. De minister wil ook een eerlijke beloning in de kunsten afdwingen. Een goede betaling moet de norm worden en een voorwaarde voor subsidieverstrekking. In de nieuwe cultuurperiode wordt intensief samengewerkt met de stedelijke regio’s. Er komt onder andere een matchingsregeling met regio’s om overal in Nederland culturele innovatie te stimuleren. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020. Dat schrijft de minister in haar brief  aan de Tweede Kamer met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024. Op 20 juni is er een hoorzitting en op 27 juni wordt de nota besproken door de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag wordt de definitieve verdeling over de culturele organisaties bekendgemaakt. Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Analyses. NRC , De Volkskrant , Theaterkrant , Pretwerk , Cultureel Persbureau , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Extra investeringen voor een sterkere binding van álle inwoners van ons land met museale collecties, dat is de rode draad in de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW). De musea zijn blij met de erkenning die uit deze investeringen blijkt; de rijksmusea steunen de overheveling naar de Erfgoedwet. Het is een gemiste kans dat de minister het besteladvies van de Raad voor Cultuur niet volgt, waar het gaat om €2 miljoen extra voor kleinere en kwetsbare musea. Verder vraagt de Museumvereniging middelen voor eerlijke beloningen, voor capaciteit en competenties van conservatoren en voor kennis en kunde van museummedewerkers. Museumvereniging
 • LKCA is blij met de gezamenlijke aanpak van verschillende overheden voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. In het recente cultuurbeleid had cultuurparticipatie niet eerder zo’n prominente plek als in deze uitgangspuntenbrief. Extra goed nieuws is dat minister van Engelshoven (OCW) daarin ook het verenigingsleven expliciet benoemt. Iets wat in de regioprofielen nog nauwelijks aan bod kwam. LKCA
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie is blij dat minister van Engelshoven (OCW) ervoor kiest om de komende jaren stevig bij te dragen aan zowel cultuureducatie als cultuurparticipatie. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat ze ‘’in samenwerking met gemeenten en provincies cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis geven wil’’. Veel van de onderwerpen die zij belangrijk vindt, sluiten aan bij waar het fonds voor staat. Zoals gelijke kansen, een brede en diverse sector én een vernieuwende blik. Het fonds belicht in haar reactie nog enige  specifieke keuzes die de minister maakt. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Letterenfonds is blij met de extra investeringen in kunst en cultuur en met de erkenning van de infrastructurele taak die de rijkscultuurfondsen vervullen. Het fonds merkt op dat naast de extra investeringen in ondersteunende instellingen  in de basisinfrastructuur ruimte wordt gemaakt voor één literatuurfestival met een internationaal platform. Letterenfonds
 • Het Filmfonds geeft aandacht aan wat de film en av sector aangaat in de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW).  Filmfonds
 • “Bij haar visie op Film wordt duidelijk dat ze wil inzetten op films en audiovisuele producties met een sterke signatuur van de maker. Waarvoor “meer ruimte nodig is voor de ontwikkeling van scenario’s en filmplannen”. Daarnaast wil ze een breed pakket aan maatregelen gaan invoeren “om de eigenzinnigheid en kwaliteit van de Nederlandse films te bevorderen”.  DDG over de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW).  Dutch Directors Guild
 • “Ook is in de uitgangspunten opgenomen dat er binnen de basisinfrastructuur extra ruimte komt voor ontwikkelplekken waar buiten het directe maakproces kan worden geëxperimenteerd. Het gaat niet om specifieke plekken per sector maar bij de beoordeling van plannen wordt wel gelet op spreiding over disciplines en spreiding over het land. Sinds 2013 is de infrastructuur van talentontwikkelingsplekken voor film verdwenen. De uitgangspunten bieden een opening deze weer te versterken.” Uit de reactie van Filmproducenten Nederland op de brief van minister van Engelshoven (OCW). Filmproducenten Nederland
 • Voormalig D66-leider Alexander Pechtold gaat de spraakmakende renovatie van het Binnenhof begeleiden. Op aandringen van de Tweede Kamer buigt hij zich de komende weken over het project. Pechtold is ingeschakeld ‘op basis van zijn kennis en expertise’, laat verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops weten. Architectenweb
 • Een overzicht van de stand van zaken coalitieakkoorden in de provincies.   Kunsten’92
 • CDA-voorman Ger Koopmans blijft in het nieuwe College van Gedupeerde Staten Financiën en Cultuur in portefeuille houden. Koopmans is een van de zeven bestuurders in Limburg. Samen met partijgenoot Hubert Mackus en VVD’er Joost van den Akker was hij de afgelopen vier jaar ook al gedeputeerde. Koopmans krijgt behalve van de VVD ook collega’s van Forum voor Democratie, PVV en GroenLinks. Omroep Venlo
 • Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnenlands bestuur
 • De steden die zich hebben aangemeld om gaststad te zijn voor het Eurovisie Songfestival 2020 hebben op 12 juni de criteria ontvangen waaraan voldaan moet worden. De steden hebben vier weken de tijd om hun bidbooks bij de organisatie in te leveren om zo een kans te maken om gaststad te worden van het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Op dit moment hebben de volgende steden/regio’s zich gemeld: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Leeuwarden/Friesland, Maastricht/Limburg, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch en Utrecht. Entertainment Business
 • D66 in Amsterdam stelt voor dat Amsterdamse hotels een deel van hun kamers tegen gereduceerd tarief aan moeten bieden aan artiesten. D66 wil zo voorkomen dat de stad door de almaar stijgende hotelprijzen voorstellingen en optredens misloopt. Algemeen Dagblad
 • Het college van de gemeente Dronten stelt in de nieuwe Kadernota voor jaarlijks 22.000 euro extra subsidie te reserveren voor de bibliotheek. De extra subsidie wordt verstrekt omdat door het teruglopen van inkomsten (minder betalende leden) de begroting van FlevoMeer Bibliotheek onder druk komt te staan, terwijl de bibliotheek steeds meer functies krijgt die een deugdelijke financiering behoeven. Bibliotheekblad

 

noord-brabant

 • Kunstloc Brabant is blij met de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024. Voor Noord-Brabant vormt de uitgangspuntenbrief  van minister van Engelshoven (OCW) een uitnodiging om verder te gaan op de ingeslagen weg, in lijn met wat daarover in het op 7 juni  gepresenteerde bestuursakkoord is gezegd. Landelijk heeft Noord-Brabant een flinke voorsprong waar het gaat om de vernieuwing van het cultuurbeleid.  Kunstloc Brabant
 • “Naast cultuur als intrinsieke waarde, is cultuur ook een belangrijke waarde voor onze vrijetijdseconomie, het onderwijs en het vestigingsklimaat. Vernieuwing, inspiratie en innovatie gaan daarbij hand in hand om het bereik van cultuur voor iedere Brabander te vergroten. Het vergroten van deze impact begint bij de cultuureducatie van onze jongeren en het hebben van aandacht voor talentvolle mensen “ Op 7 juni jl. presenteerden de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA presenteren hun bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’.  De gedeputeerde met de portefeuille “Samenleving, Cultuur en Erfgoed” is Marianne van der Sloot (CDA).  Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Op 8 mei vond het eerste dKvB-café plaats in De Nieuwe Vorst in Tilburg. Er werd o.m. gesproken over het advies van de Raad voor Cultuur. Een verslag. De Kunst van Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • “Wat doen Guus Meeuwis, Gerard van Maasakkers, O’G3NE, Jeroen van der Boom en de 3JS in het Parktheater? Allemaal grote publiekstrekkers waarvan de 25 procent aandeel in de kaartopbrengst, die het podium toucheert, aardig aantikt. Mijn voorstel: de gemeente Eindhoven bepaalt dat muziek weer exclusief geprogrammeerd wordt in het Muziekgebouw. “ Aldus Barend Fransen uit Helmond. Hij is cultureel ondernemer en oprichter van jazzband Gare du Nord. Eindhovens Dagblad
 • Boscotondo lijkt toch echt te verdwijnen als werklocatie van de gemeente Helmond. De nadere uitwerking van het plan voor een nieuw stadhuis bewijst volgens het stadsbestuur dat afstoten de beste oplossing is. En er is nog altijd interesse voor het pand. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Na een Europese aanbestedingsprocedure hebben gemeente Helmond en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) de architecten geselecteerd voor de multifunctionele sportaccommodatie en de buitenruimte van Campus De Braak. Het team van architecten bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD is gekozen op basis van hun onderscheidende ontwerpvisie. Daarin gaan gebouw en landschap in elkaar op tot een herkenbaar én groen icoon. Helmond
 • ‘Geen visie, geen lef en geen dynamiek’, stond medio januari boven een opiniestuk in het Brabants Dagblad. Daarop volgde een debat en een serie artikelen over de toekomst van ‘s-Hertogenbosch. Wat moet ’s-Hertogenbosch in 2030 zijn? En dat blijkt (nog steeds) niet gemakkelijk te zijn. Een analyse van Jos van de Ven. Brabants Dagblad
 • Het angstbeeld is dat GZG-terrein, met zijn onbetaalbare woningen. Want ook op de Tramkade en de rest van de spoorzone in ‘s-Hertogenbosch zijn nou eenmaal veel woningen nodig, dat bestrijdt niemand. Blijft er straks plek voor andere, sociale of culturele initiatieven, of worden die vermalen tussen geld en stenen? Brabants Dagblad
 • Beeldend kunstenaars in ’s-Hertogenbosch en omstreken hebben weer een eigen stek. Eind vorig jaar moest stichting STOK (Stedelijk Overleg Kunstenaars) definitief vaste pleisterplaats het Kruithuis verlaten en naarstig op zoek gaan naar een nieuw pand. Na een half jaar kan STOK nu terecht in een nieuwe ruimte aan de Pastoor de Kroonstraat 18-20. Brabants Dagblad
 • Een theaterzaal voor 350 tot 400 bezoekers op een centrale plaats in Reeshof en enkele kleine buurthuiskamers voor laagdrempelige cultuur. Dat zijn wensen in de Tilburgse wijk de Reeshof die naar boven zijn gekomen bij rondetafelgesprekken over cultuur. Bij die gesprekken waren vertegenwoordigers van onderwijs, sociale en culturele organisaties betrokken. Zij zien cultuur als zuurstof voor een vitale samenleving. Het onderzoek is een initiatief van Wijkraad Reeshof.  Om de plannen verder uit te werken vraagt de Wijkraad de gemeente Tilburg om medewerking en eenmalige aanvullende subsidies voor het aanstellen van een kwartiermaker, een cultuuraanjager en een cultuurcoach. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Het ging haar aan het hart. De cultuurverbinder was immers juist haar trots. Maar wethouder Maruška Lestrade  van Boxtel zette er desondanks een streep door. Ze liet Romijn Conen zo’n twee weken geleden weten dat hij voortijdig mocht vertrekken. ,,Niet met plezier, maar we moeten de komende tijd flink bezuinigen en omdat we de evaluatie van de eerste periode net hadden afgerond, was het een goed moment om te stoppen.” Brabants Dagblad
 • De gemeente Etten-Leur verruimt de gebruiksmogelijkheden in de Vincent van Goghkerk in Etten-Leur. Dat schrijven B en W in een brief aan de gemeenteraad. Er mogen in de toekomst bijvoorbeeld lezingen worden gegeven over een maatschappelijk thema. Ook een expositie met een ander thema dan Van Gogh is mogelijk.  Commerciële activiteiten zijn en blijven niet mogelijk. BN – De Stem
 • ‘Durf eens de hoogte in te gaan in Schijndel’. Met deze stelling wil de Schijndelse architect Steven Woudstra het gemeentebestuur van Meierijstad uitdagen. Om zijn stelling kracht bij te zetten, ontwierp hij een markante woontoren voor de locatie van het oude gemeentehuis van Schijndel op de Markt. Het gaat om een toren met dertig appartementen, drie per etage. Of zijn plan voor hoogbouw veel kans maakt, betwijfelt hij zelf ook. ,,Ik vrees dat het niet zo hoog mag worden.” Het college van Meierijstad stelt inderdaad dat de nieuwbouw straks niet hoger mag zijn dan 13 tot 15 meter, zo blijkt uit het beeldkwaliteitsplan. Brabants Dagblad
 • Sociaal-cultureel centrum Hofdael in Geldrop heeft zonder extra jaarlijkse gemeentesubsidie en zonder nieuwe theaterzaal (kosten: 3,5 ton) geen toekomst. Dat stelt het bestuur van het centrum. De cultuurwethouder wil wel investeren en de subsidie verhogen. Het oordeel is nu aan de gemeenteraad.  Eindhovens Dagblad
 • Het gaat de gemeente Roosendaal financieel voor de wind. Reden voor het college van B en W komend jaar 2,3 miljoen euro extra in de stad te steken. Onder meer in het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Alleen al voor Bovendonk 111, dat het cultuurhuis van de stad moet worden, is een bedrag van 1,3 tot 1,5 miljoen nodig. BN – De Stem
 • Er wordt in het nieuwe subsidiebeleid geen uitzondering gemaakt voor CultuurCompaan, in Roosendaal actief in het kunst- en cultuuronderwijs. CultuurCompaan moet dus de concurrentie aangaan voor subsidie. BN – De Stem , inlog vereist
 • Tinker Imagineers mag het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk inrichten.  Het gaat nog om een voorlopige gunning. Als er de komende weken geen bezwaren komen, kan het Utrechtse bedrijf eind juni definitief aan de slag. Tinker Imagineers werkt bij deze klus samen met Kloosterboer Decor uit Purmerend en Yipp Interactive uit Amsterdam. Het streven is nog altijd om het museum in 2021 te openen. De gemeente Waalwijk heeft een bedrag van 9,9 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen.   Brabants Dagblad
 • Het plan voor een nieuwe ‘cultuurhal’ hoeft nog niet helemaal afgeschreven te worden, maar de Waalwijkse verenigingen zullen zelf eerst met een goed betaalbaar plan moeten komen. De gemeenteraad legt de bal nu neer bij De Notenkrakers, Djemm!, Next, The Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. Mogelijk kan ook muziekcentrum De Mads bij de plannen voor gezamenlijke huisvesting betrokken worden. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Sinds april is de nieuwe Auteursrechtrichtlijn een feit. De invoering ervan verliep bijna onopgemerkt, maar het was een dubbeltje op zijn kant. Als het Verenigd Koninkrijk op de geplande Brexit-datum (29 maart) de EU verlaten had, was het richtlijnvoorstel, na een ruim gepubliceerde stemming in het Europese Parlement, alsnog gesneuveld in de Raad van Ministers. Ook Duitsland stemde na grote aarzelingen voor, terwijl Nederland zich tegen het voorstel uitsprak. Zullen auteurs en artiesten eerlijk van nieuwe auteursrechtrichtlijn profiteren? De implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wet zal twee jaar in beslag nemen. IE-Forum
 • Er is sprake van structurele onderwaardering en onderbetaling van kunstenaars en het eind is nog lang niet in zicht. Meer dan honderd meldingen kreeg de Kunstenbond binnen via het meldpunt Unfair Practice.  Een aantal zijn opgenomen in het boekje Unfair Practice, dat deze week werd aangeboden aan minister van Engelshoven (OCW). Kunstenbond
 • Op 13 juni lanceert de Federatie Creatieve Industrie, tijdens CHARGE 2019 in Utrecht, het programma IDOLS*. IDOLS* is bedoeld om de markt voor de creatieve en culturele sector te vergroten, en stimuleert en professionaliseert opdrachtgeverschap rond grote maatschappelijke uitdagingen. Creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers kunnen zich vanaf 13 juni aanmelden. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creative Sector
 • De cultuureducatiesector verandert razendsnel. Werkte je gisteren nog bij een kunstencentrum, nu ben je zzp’er met een eigen bedrijf. Kunstencentra worden steeds vaker omgevormd tot een intermediaire organisatie. Hoe werken deze intermediaire organisaties effectief samen met zpp’ers en culturele instellingen, zodat het cultuuronderwijs er écht beter van wordt? LKCA
 • Steeds meer culturele organisaties proberen te verduurzamen, maar hoe leeft het thema duurzaamheid eigenlijk sectorbreed? Welke activiteiten ondernemen culturele organisaties, tegen welke problemen lopen zij aan, en hoe kunnen we die oplossen? Op 20 juni presenteren de Boekmanstichting en Bureau 8080 de bevindingen van een nieuw onderzoek naar duurzaamheid in de culturele sector. Boekman
 • Het voltallige bestuur van het KunstPodium, hét centrum voor kunst en cultuur in Dongen, Gilze en Rijen, stapt per direct op. De drie bestuursleden zijn het onderling fundamenteel oneens over onder meer de opbouw van de tarieven voor de cursussen.  BN – De Stem, inlog vereist
 • Een paar weken geleden trok de filantropische stichting Droom en Daad een gift in van 50 miljoen voor de verbouwing van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De eis van stichtingsdirecteur Wim Pijbes was een ‘plek aan tafel’ in de Raad van Toezicht. Het museum weigerde op grond van de gemeentelijke Code of Governance. Het conflict roept de vraag op: moet Rotterdam grote filantropen in de tang houden? In dit minicollege geeft Lucas Meijs, hoogleraar Strategic Philanthropy and Volunteering, Rotterdam School of Management,  antwoord. Vers Beton

 

architectuur en vormgeving

 • Architecten en ontwerpers zijn “absoluut noodzakelijk” in de verschuiving naar een circulaire economie,  zegt Ellen MacArthur. De Ellen MacArthur Foundation zet zich in circulaire economie. Dezeen

 

beeldende kunst

 • De raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam maakte bekend dat Rein Wolfs is benoemd tot directeur van het museum.  Wolfs wil dat het museum na moeilijke jaren een nieuw zelfbewustzijn ontwikkelt. Lokale bezoekers mogen niet ondergaan in de toeristenstroom. Hij wil het Stedelijk ‘diverser’ maken.  Stedelijk Museum Amsterdam  ,  NRC
 • Na jaren waarin bezoekerscijfers en eigen inkomsten heilig waren, wordt door presentatie-instellingen gezocht naar een nieuwe, kwalitatievere omgang met kunst en vooral haar publiek. In plaats van de presentatie van meer tentoonstellingen en evenementen wordt gekozen voor een geconcentreerdere praktijk met een soms ongewisse uitkomst. Een gesprek met Arno van Roosmalen onder wiens leiding Stroom Den Haag het roer omgooit. Metropolis M
 • Een groep toonaangevende kunstenaars en een jurylid van de jaarlijkse BP portretprijs hebben de National Portrait Gallery in Londen opgeroepen om de sponsorovereenkomst met BP te beëindigen. Frieze

 

film en av

 • Het European Audiovisual Observatory heeft de belangrijkste Europese TV en VoD trends in het Jaarboek 2018/2019 gepubliceerd. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de film- en audiovisuele sector in Europa (40 landen) en Marokko in het afgelopen jaar (2018/2019). Creative Europe Desk
 • AudioVisual Translators Europe (AVTE), een verbond van veertien Europese audiovisuele vakbonden, stelt dat met de ontwikkeling van streamingsplatformen, zoals Netflix, het aantal kijkers voor ondertitelde films en series enorm gestegen is. In 2018 waren dat er 81, voor 2019 geldt een aantal van 153 ‘originals’ in Europa. Hierdoor neemt de druk om snel te ondertitelen toe, zodat de dienst in meerdere landen tegelijk gelanceerd kan worden. Dat in combinatie met steeds lagere tarieven en de ‘templates’ die Netflix gebruikt, leiden tot veel opvallende ondertitelfouten die het vak een slechte naam bezorgen. Daarom komt de AVTE in actie. nbf
 • Het aantal bioscoopbezoekers daalde in 2018, maar het marktaandeel van de Europese film is gestegen. Op basis van (voorlopige) gegevens schat het European Audiovisual Observatory dat de inkomsten in de EU in 2018 met 3,3% zijn gedaald tot een totaal van 6,8 miljard euro: 233,3 miljoen euro minder dan in 2017. Het marktaandeel van Europese film steeg van 27,9% tot 29,4%. Creative Europe Desk
 • In het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters is informatie over de vereniging  te vinden én allerlei statistieken over bezoek aan bioscopen en filmtheaters in 2018 en over de trends en ontwikkelingen in het bezoek. Deze statistieken zijn aangeleverd door Stichting Filmonderzoek. Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters
 • Op de website npo.nl/effect gaat de publieke omroep in op haar maatschappelijke waarde door middel van vijf thema’s: Nieuws & debat, Cultuur, Educatie, Innovatie en Verbinding & Samenleving. Per thema kan er worden doorgeklikt naar voorbeelden, waarvan foto’s, experts en fragmenten zijn te zien. NPO
 • Google heeft de eerste details bekendgemaakt over de nieuwe gamestreamingservice Stadia. Nederland en België zijn twee van de veertien landen waar de Pro-versie in november beschikbaar komt. Eén van de meest opvallende nieuwe spelers die zich tijdens E3 2109, de belangrijke beurs in Los Angeles,  presenteerde was Netflix. De streamingdienst gaat games gebruiken om de ervaring van zijn televisieshows uit te breiden. Als eerste doet Netflix dat met Stranger Things en The Dark Crystal. Entertainment Business    ,  Entertainment Business

 

letteren

 • Op 22 juni organiseert BoekenGilde in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam het Selfpublishing Event.  Schrijven online heeft 4 tips voor selfpublishers. Boekengilde ,  Schrijven online

 

muziek

 • Buma/Stemra heeft in 2018 ruim 180 miljoen euro uitgekeerd aan muziekauteurs- en uitgevers, een stijging van ruim 10 miljoen euro ten opzichte van 2017. De incasso van de auteursrechten steeg met ruim 4,7 miljoen euro tot 213,4 miljoen euro. Dit blijkt uit de vastgestelde jaarcijfers van Buma/Stemra. Buma/Stemra
 • De Nederlandse doet muziek het internationaal beter dan ooit: voor het eerst is de exportwaarde boven de 200 miljoen gestegen, maar een voortrekkersrol zoals Nederland dit in de beginjaren van de popmuziek had, hebben we ‘absoluut niet meer’, zegt voormalig Mojo-directeur Leon Ramakers. Muziekjournalist Atze de Vrieze daarentegen ziet de springplankfunctie van Nederland als muziekland nog wel. Volgens hem is Nederland niet zozeer veranderd, maar hebben ook andere Europese landen een goede podiumstructuur gekregen. NPO
 • Jacco Post wordt de nieuwe directeur van het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest, het nieuwe fusieorkest voor Oost-Nederland.  Post treedt per 1 september in dienst. Tubantia
 • De tijd dat de Effenaar het walhalla was voor de liefhebber van alternatieve muziek is inmiddels verleden tijd. Ook muzikanten van het kaliber Golden Earring, Nick & Simon en Heino strijken regelmatig neer in de Dommelstraat. ,,Voor de Engelse en Amerikaanse toppers in het alternatieve circuit zijn wij met onze capaciteit van 1200 man te klein.” Poppodium De Effenaar in Eindhoven maakt zich op voor een volgende fase in zijn bestaan, als ‘smart venue’ in een omgeving vol hoogbouw. Directeur Jos Feijen : “Virtual reality, augmented reality, 5G-internetverbindingen, live-concerten streamen zodat mensen thuis mee kunnen kijken. We zijn het allemaal mogelijk aan het maken, hier. Want we denken dat deze technieken toegevoegde waarde hebben voor de muziek, de muzikanten en de concerten hier.” Eindhovens Dagblad
 • Muziekfestival Netherlands Death Fest verhuist van 013 in Tilburg naar poppodium Effenaar in Eindhoven. Dat heeft de Amerikaanse organisatie besloten. Het festival was vier jaar thuis in Tilburg, maar dit jaar was het evenement niet uitverkocht. Het  festival met extreme metal was vier edities thuis in 013. Eindhovens Dagblad
 • De 46e editie van Jazz in Duketown heeft volgens de organisatie tijdens het Pinksterweekend zo’n 140.000 belangstellenden naar de Bossche binnenstad gelokt. ,,Het was een groot succes”. Programmeur Koen Graat is ‘erg tevreden’ over de afloop. ,,We hebben wederom aangetoond dat Jazz in Duketown tot de top van de Nederlandse jazzfestivals behoort met grote namen voor een breed publiek. Maar ook met nieuwe en nog niet bekende jazzgroepen die de muziek ‘smoel’ geven anno 2019.” Brabants Dagblad
 • Het Friese festival Welcome to The Village is als enige Nederlandse festival door de European Festival Association geselecteerd als ‘EFFE Laureaat 2019-2020’, een nominatie voor een tweejaarlijkse Europese prijs voor festivals met een artistiek excellent programma en een sterke impact op lokale en regionale cultuursamenwerking. Entertainment Business
 • I Love My Ears start op 24 juni de nieuwe campagne Plug in, Party on Movement. Met deze campagne willen de initiatiefnemers bezoekers aansporen om oordoppen met muziekfilter te dragen tijdens concerten en festivals. Tijdens de campagne gaan influencers een belangrijke rol spelen. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen daar oordoppen. Ze willen graag langer van de muziek blijven genieten en geen gehoorschade oplopen. Uit recent onderzoek onder bezoekers van muziekevenementen, uitgevoerd door VeiligheidNL, VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) en VVEM (Vereniging van Evenementen Makers), komt naar voren dat er genoeg winst te behalen valt. Zo blijkt dat iets meer dan de helft van de bezoekers nooit oordoppen draagt. Entertainment Business
 • Ticketverkopers Eventim en Ticketmaster komen dit najaar met een eigen platform waar concertgangers geverifieerd kaarten kunnen doorverkopen. Daarmee gaan ze regelrecht de strijd aan met TicketSwap, nu nog de belangrijkste speler op het gebied van tweedehandsverkoop van concertkaarten. Tegenover het AD claimen ze dat TicketSwap ‘verre van waterdicht’ is. Het platform zal in samenwerking zijn met concertorganisator MOJO. Algemeen Dagblad

 

theater en dans

 • Wat doe je wanneer je als kunstenaar een werk naar het buitenland wil brengen, maar te maken krijgt met censuur? Pas je het aan of blijf je thuis? En in het geval van aanpassing, hoe ver kun je precies gaan om trouw te blijven aan je werk? Welke principes hanteer je bij zulke afwegingen? Wat betekent het voor de autonomie van je kunstenaarschap om je werk aan te passen aan een andere cultuur? Deze en vele andere vragen stonden op 15 april centraal tijdens het symposium Artistiek Kompas, dat werd georganiseerd door het Fonds Podiumkunsten en DutchCulture. Dit artikel verscheen eerder in een Engelstalige versie op de website van DutchCulture. Fonds Podiumkunsten

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing reikt op 27 juni de Cultuurmarketing Awards uit aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. Van de 74 inzendingen heeft de vakjury er 12 genomineerd. Deze genomineerden presenteren op 27 juni hun cases en maken kans om met de Awards huiswaarts te keren. In aanloop naar 27 juni stelt Cultuurmarketing alle genomineerden voor. Iris van der Valk (25), één van de drie genomineerden voor de Young Talent Award.  Evert de Vries van het Leiden International Film Festival, één van de vijf genomineerden voor de Merk & Loyaliteit Award. Cultuurmarketing  , Cultuurmarketing

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Deadline 7 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Collectieprogramma’s  van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. Deadline 5 augustus. Mondriaan Fonds
 • Onlangs kende het Mondriaan Fonds een Bijdrage Kunstbeurzen toe aan verschillende galeries voor hun deelname aan diverse kunstbeurzen, waar ze werk van een Nederlandse kunstenaar presenteren. Mondriaan Fonds
 • Cinema Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun familie. Tweejaarlijks kunnen twee speelfilms worden gerealiseerd. De samenwerkende partners zijn op zoek naar originele, eigentijdse en (inter)nationaal aansprekende verhalen voor kinderen, verteld in een krachtige en cinematografische beeldtaal. Deadline  27 augustus. Filmfonds
 • In het kader van een bijzondere samenwerking tussen Amsterdam en Parijs op cultuurgebied, doet het Letterenfonds een schenking van kinder- en jeugdboeken aan de Médiathèque Françoise Sagan in Parijs. Met dank aan vijftien uitgevers is een gift van maar liefst 92 boeken samengesteld. 72 daarvan zijn Nederlandstalig, 20 boeken zijn Franse vertalingen van Nederlandse kinder- en jeugdboeken. Letterenfonds
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage van het Letterenfonds  beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Deadline is 23 augustus. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat in de maanden maart tot en met juni 2019 met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Naast de focusgroepen zijn er twee extra bijeenkomsten geweest. Hierin werd in een korter tijdsbestek met een groep potentiële aanvragers gesproken over hun werkpraktijk en de nieuwe meerjarige regeling. De extra bijeenkomsten vonden plaats op 21 en 24 mei 2019. Het verslag van de derde en laatste bijeenkomst van de focusgroep Festivals  op 4 juni is ook beschikbaar. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten  , Fonds Podiumkunmsten

&bnsp;

overige fondsen

 • Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst. De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten. Subsidieaanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed
 • Heb jij een creatief plan om je buurt mooier, gezelliger of leefbaarder te maken? Check dan deze flowchart om te zien wat je kansen zijn en hoe Kunstloc en het Buurtcultuurfonds daarbij kunnen helpen. De deadlines voor het inleveren van je plan in 2019 zijn 1 augustus en 1 november. Kunstloc Brabant
 • Lokale initiatieven kunnen rondom persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog wederom een aanvraag voor cofinanciering indienen bij Brabant Remembers. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 7 augustus 2019. Erfgoed Brabant

 

prijzen

 • De Charlotte Köhler Prijzen voor theater en beeldende kunst gaan dit jaar naar theatermaker Eva Line de Boer en fotograaf en filmmaker Robert Glas. De Boer vindt het bijzonder ‘’ dat deze prijs niet één enkel werk bekroont, maar de hele lijn waarin ik me als maker samen met mijn artistieke team ontwikkel. Het is een aanmoediging om door te gaan met zoeken, verbeelden en ogen openen.’ Ze studeerde aan de Regie Opleiding aan de Toneelacademie Maastricht en ontwikkelde zich daarna als nieuwe maker bij Festival Cement en PLAN Brabant. Robert Glas maakt foto’s, korte films en installaties waarin hij voortdurend onderzoek doet naar de technologieën die overheden gebruiken om de internationale bewegingen van mensen te reguleren. De Charlotte Köhler Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds omvat een bedrag van 30.000 euro. Cultuurfonds ,  Theaterkrant ,   Omroep Brabant
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft op 6 juni 2019 de Elise Mathilde Essayprijs 2019 toegekend aan Thijs Bartels voor zijn essay ‘Over grenzen’. De prijs wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. De prijsvraag heeft als thema ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Aart Strootman ontvangt de prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs voor zijn werk Shambling Emerge – after after party. Strootman ontvangt de prijs op  7 september 2019 tijdens de Gaudeamus Muziekweek uit handen van Henriëtte Post, directeur Fonds Podiumkunsten. Deze prijs, ter waarde van 20.000,- euro wordt tweejaarlijks beschikbaar gesteld door het Fonds Podiumkunsten aan een Nederlands componist, die naar het oordeel van een onafhankelijke jury een bijzonder werk heeft gecomponeerd op het terrein van de hedendaagse muziek. Fonds Podiumkunsten
 • Freek Mariën, Nico Boon, Hannah van Wieringen en Nima Mohaghegh & Saman Amini zijn dit jaar genomineerd voor de Toneelschrijfprijs. Die onderscheiding bekroont de beste Nederlandstalige theatertekst van het afgelopen seizoen. De prijs wordt dit jaar voor de 32ste keer uitgereikt. De jury koos de 4 genomineerde teksten uit 64 inzendingen. De Toneelschrijfprijs- ter waarde van € 10.000 – is een initiatief van de Taalunie, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Sabam for Culture en het Lira Fonds. Fonds Podiumkunsten

Cultuureducatie en - participatie

 • Wat is de stand van zaken van cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte? Met die vraag gingen het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie dit voorjaar op verkenning in zeven Nederlandse academische kinderziekenhuizen. Zij spraken daar met hoofden kindergeneeskunde, met vertegenwoordigers van sociaalpedagogische afdelingen en educatieve voorzieningen. Wat blijkt? Het culturele aanbod in academische kinderziekenhuizen is voor jonge kinderen ruim voldoende en van goede kwaliteit. Voor jongeren is er minder aanbod.  LKCA
 • De kunst- en cultuursector en het sociale domein overlappen voor een deel als het gaat om wat ze willen bereiken: het verbeteren van de kwaliteit van leven. Toch werken professionals uit de verschillende domeinen nog maar weinig met elkaar samen, terwijl daar juist veel winst mee te behalen is. Movisie en LKCA presenteerden tijdens het jaarcongres Eenzaamheid hiervoor het bewijs en de goede voorbeelden.   Movisie
 • Tien leerlingen zijn uitgenodigd om als junior curator de tentoonstelling Past-Present-Future samen te stellen. Onder begeleiding van medewerkers van Stedelijk Museum Breda selecteerden de junior curatoren in de aanloop naar de tentoonstelling werk van medeleerlingen. Ook hebben zij voor het tentoonstellingsconcept, de zaalteksten en het opbouwen van de tentoonstelling gezorgd. Zo ervaren leerlingen wat er komt kijken bij het maken van een tentoonstelling. Breda Nieuws, BN – De Stem

Kunstbeoefening

 • Het Zunderts Toneel speelt vanaf 14 juni diverse malen in de buitenlucht de voorstelling Net buiten Borkzee. Volgens regisseur Gegam Soghomonyan gaat het stuk over ‘als je eenmaal een verkeerde keuze hebt gemaakt in het leven, dan kun je niet meer terug.’ BN – De Stem
 • Een verhaal over eenzaamheid in al haar facetten, dat zich afspeelt op een eiland dat niemand verlaten kan. De komende drie weekenden wordt in het Openluchttheater ‘Hoe Peer een Poes werd’ gespeeld. ,,Het wordt een ontroerend stuk, gespeeld door de top van de Oosterhoutse amateurspelers’’ glundert regisseur Hidde Brouwers (25). BN – De Stem

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architectuur is zowel kunst als wetenschap. De praktische en materiële kant van architectuur zorgt voor de fysieke stad, maar het is ook een discipline met een sterke conceptuele en theoretische geschiedenis. Vanuit de fotografie, literatuur, film, journalistiek en kunst wordt de architectuurdiscipline volop belicht door architecten die het grensvlak opzoeken. Tijdens de editie van Architecture Now van 11 juni gesprekken met inspirerende architecten en ontwerpers die verder kijken dan bakstenen en bouwplaatsen. Pakhuis De Zwijger
 • Droomhuizen of hersenspinsels? Twee jaar geleden liet huizenwebsite Funda twee architecten het ideale woonhuis ontwerpen op basis van de big data van Funda, het zoekgedrag van woningzoekenden. “We willen een discussie beginnen. Maar het zou mooi zijn als we in ieder geval één zo’n woning mogen bouwen”, zeiden de architecten Dingeman Deijs en Jeroen Atteveld. In hun stoutste dromen bouwden ze straten vol. Die handschoen wordt nu opgepakt door Van Wijnen. Van Wijnen wil verder gaan dan het ene Funda-huis bouwen, dat volgens directeur Arns het symbool wordt voor vraaggestuurd ontwikkelen. Het rijtjeskasteel moet in een rijtje komen met andere gedroomde huizen. De Architect
 • Op Safari op Strijp-S, -T en -R in Eindhoven, dat is het motto van de Dag van de Architectuur en van de Bouw in Eindhoven op zaterdag 15 juni. Het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) en de betrokken ontwikkelaars, bouwers en architecten sluiten bij de landelijke dag aan met vijf rondleidingen en een film. Eindhovens Dagblad
 • Van  17 t/m  23 juni vindt in de metropoolregio Amsterdam de tweede editie van het festival WeMakeTheCity plaats. Onder het motto For All Of Us staat de vraag ‘hoe maken we steden en regio beter voor ons allemaal?’ centraal. Het thema komt aan bod tijdens conferenties, exposities, films, expedities en andere activiteiten. We make the city
 • Veel steden in Europa worden geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, voedselzekerheid, mobiliteit en maatschappelijk welzijn. Oplossingen voor deze uitdagingen zijn vaak zo complex dat samenwerking vereist is tussen veel partijen uit verschillende domeinen en op verschillende schaalniveaus. Als reactie daarop wordt de stad steeds vaker gezien als een ‘levend laboratorium’ een omgeving waar burgers en belanghebbenden samenwerken aan slimme en creatieve oplossingen voor urgente problemen. En steeds meer data spelen hierbij een centrale rol als middel om interacties die plaatsvinden in de stad te informeren, faciliteren en mogelijk te maken. De publicatie A strategy for urban data handelt daarover. Waag
 • Massatoerisme begint in Europese steden een steeds grotere druk te leggen op stedelijke ruimte. Dit wordt over het algemeen gezien als een negatief gevolg van de toenemende globalisering. Het platform Sociale Vraagstukken onderzocht welke positieve bijdrage toerisme kan leveren aan ons denken over de toekomst van onder andere gebiedsontwikkeling. Sociale vraagstukken
 • De publieke ruimte verandert snel historische binnensteden staan onder druk, bijvoorbeeld door het toerisme. Door online winkelen kampen veel binnensteden met leegstand. Stations, eens de ontmoetingsplaatsen bij uitstek, zijn uitgerust met poortjes en camera’s gericht op uitsluiten. Pleinen waren ooit de plek om elkaar te ontmoeten, nu hebben we contact met honderd ‘best friends’ via online netwerken. De virtuele wereld bloeit, het fysieke publieke domein erodeert. Op 17 juni presenteert de Akademie van Kunsten haar boek Gedeelde ruimte. Het wordt overhandigd aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Leden van de Akademie van Kunsten discussiëren met andere betrokkenen over de toekomst van de publieke ruimte. Hoe moet die worden ontworpen? Akademie van Kunsten
 • In een serie blogs  op De Architect wil Philip Krabbendam nagaan hoe projecten voor ‘gemeenschappelijk wonen’ op verschillende manieren zijn vormgegeven. Ditmaal : Hunziker Areal Zürich door Duplex Architekten en Futurafrosch. De Architect
 • Op 7 Juni organiseerde de Architect een lezing tijdens Design District in Rotterdam. Het thema van de lezing was het nut en nadeel van de open werkomgeving. De sprekers waren: Hans Maréchal van M+R interior architecture, Sandra Foppen van Rohde & Grahl, Francesco Messori van D/Dock, Marion Beijer en Anca Gosselink van Centre for People and Buildings en interieurarchitect Aat Vos. Een verslag. De Architect
 • Denk je aan Dutch Design, dan denk je aan minimalistisch, onconventioneel, innovatief en experimenteel. “Maar dat is vooral een verouderd beeld,” zegt Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation. NPO
 • De winnaars van de Dutch Design Awards zijn bekendgemaakt. Vooral ontwerpen die een duurzaam maakproces voorstaan of innovatief samenwerken tussen verschillende disciplines, vielen, volgens Jeroen Junte, in de prijzen.  Duurzaam en toegankelijk zijn belangrijker dan ooit, laten ontwerpers zien, volgens Rob Schoonen. Dutch Design Awards , BNO ,   De Volkskrant  , Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • Ruimtelijk ontwerper Frans Bevers heeft de BNO Piet Zwart Prijs 2019 gewonnen. Bevers ontvangt de prijs uit handen van Timo de Rijk, juryvoorzitter van deze prijs, tijdens de uitreiking van de Dutch Design Awards op 12 juni. Met het bureau OPERA leverde Frans Bevers een grote bijdrage aan het vak tentoonstellingsontwerp, een vak dat toen hij begon nog nauwelijks was ontwikkeld.  De BNO Piet Zwart Prijs is een eervolle onderscheiding voor een ontwerper die van grote betekenis is voor het vakgebied. Alle ontwerpdisciplines komen in aanmerking. De prijs bestaat uit een fysieke onderscheiding die de winnaar ontvangt op het podium van de Dutch Design Awards. Elders en later dit jaar is er tijdens een speciaal event diepgaander aandacht voor Frans Bevers en zijn werk. BNO
 • De winnaars van de European Design Awards 2019 zijn bekend. Nederlandse ontwerpers kregen in totaal zesentwintig prijzen mee naar huis. BNO
 • Deze maand is Arnhem weer helemaal ondergedompeld in het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA). In de straten hangen diverse banners, op pleinen staan kunstinstallaties en met diverse workshops, talks en andere activiteiten in de stad kan men er niet omheen. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat het festival ontstond als opvolger van de Modebiënnale, maar het Fashion + Design Festival Arnhem is ontwikkeld tot veel meer dan dat. Het festival focust op jong talent, en met het thema van dit jaar – identiteit, diversiteit en inclusiviteit – pakt FDFA een actueel thema bij de lurven. Genaamd ‘We are People’ laat het festival zien dat inclusiviteit vanzelfsprekend is en geen hype. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Robert Glas en Joscha Steffens worden de nieuwe artist in residence bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW). Glas gaat artistiek onderzoek doen naar het strafrecht in tijden van big data en Steffens zal de wereld van gaming en religie onder de loep nemen. De artist-in-residence-beurs wordt verstrekt door NIAS en de Akademie van Kunsten, die hiermee de interactie tussen kunst en wetenschap willen bevorderen. Akademie van Kunsten
 • Het Urban Art & Food festival Kings of Colors organiseert op 14, 15 en 16 juni hun vijfde editie op de Tramkade. Met het driedaagse festival probeert oprichter Jan-Henk van Ieperen inzicht te geven in de oorsprong van een volgens hem geweldige subcultuur en de bijbehorende sfeer en lifestyle van dans, muziek en beeldende kunst. Het festival staat drie dagen lang in het teken van de urban en hiphop-cultuur met aandacht voor onder meer (graffiti)kunst, dans en muziek. Bossche Omroep
 • Blind Walls Gallery in Breda gaat uitbreiden met drie nieuwe muurschilderingen ter ere van 75 jaar vrijheid. De kunstwerken zijn gebaseerd op drie verhaallijnen die tijdens ‘Brabant Remembers’ centraal staan.   Breda Vandaag

 

film en av

 • “Geluid manipuleert kijkers zonder dat ze dat beseffen, dat vond ik fascinerend. Toch blijft het een sluitpost, gaat 2 of 3 procent van een filmbudget naar geluid en 40 tot 60 procent naar visuele effecten.” Gesprek met Midge Costins, sound editor.  Ze maakte de documentaire Making Waves over de verborgen geluidshelden van de film. NRC , inlog vereist
 • Nieuwe Filmers houdt op 19 juni in de Bossche Verkadefabriek een bijeenkomst over animatie. Het gaat onder meer over de manier waarop je animatie kunt inzetten en of het mogelijk is om een animatie te maken in vijf dagen.   Brabants Dagblad

 

letteren

 • Ballingschapsliteratuur neemt doorheen de westerse literatuurgeschiedenis een centrale plaats in. Ballingschap bedreigt niet alleen de identiteit van de balling, maar stelt de idee van culturele identiteit op zich in vraag en is daarom per definitie subversief. Maar is het denkbeeld van schrijven uit ballingschap nog mogelijk in een hyper geconnecteerde wereld? Rekto verso
 • Roxane van Iperen heeft met haar boek ’t Hooge Nest (Lebowski) de OPZIJ Literatuurprijs van 2019 gewonnen. Opzij
 • De eerste Gerrit Krolprijs gaat naar Zito Ysenbaert. De student Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit van Brussel liet met zijn inzending zien dat taal meer is dan communicatiemiddel alleen. De Gerrit Krolprijs werd dit jaar in het leven geroepen door het Talencentrum en de Faculteit der Letteren van de RUG om de aandacht te vestigen op het Nederlands als academische taal. Zijn essay is gepubliceerd op literair weblog Tzum. Tzum ,Tzum

 

theater en dans

 • De nominaties voor de VSCD-acteerprijzen zijn bekend. Twaalf acteurs maken kans op de hoogste onderscheiding in het Nederlandse theater: de Theo d’Or en de Louis d’Or, de Colombina en de Arlecchino. VSCD
 • De 5 genomineerden voor de Zapp Theaterprijs 2019 zijn bekend gemaakt. Door het hele land hebben kinderen de afgelopen maanden gestemd op hun favoriete theatervoorstellingen. De vijf voorstellingen die gemiddeld het beste beoordeeld zijn, maken kans op de Zapp Theaterprijs 2019. Welke van deze voorstellingen het beste is, wordt bepaald door een kinderjury bestaande uit negen kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Zij maken de uiteindelijke winnaar in september bekend. NAPK , Zapp.nl
 • Is de Vlaamse theaterkritiek te vriendelijk? In elk geval is de publiciteitsmachine van sommige theaterhuizen te juicherig. Rudi Laermans zet de puntjes nog eens op de i: het broodnodige verschil tussen kritiek, communicatie en propaganda. Rekto verso

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ze groeide op in een Eindhovense achterstandswijk en is nu een succesvol schoenenontwerper met een showroom in Parijs. Vrouwen in oliestaten en celebrities in Hollywood lopen op haar ontwerpen. Het verhaal van docent Zeynep Dag klinkt als de Nederlandse versie van de american dreamPunt.avans
 • Het is zo langzamerhand tijd om met haar kunst meer naar buiten te treden, vindt Bep Broos (64). De geboren Eindhovense vertoeft al een groot deel van haar leven aan het Boscheind in Luyksgestel. Ze maakt collages, sculpturen en kleivormen. De reeks speciale urnen die ze de afgelopen jaren maakte voor een Zweeds museum wil ze graag aan een groter publiek laten zien. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De eerste huurders zijn al in woontoren Onyx aan de Mathildelaan in Eindhoven getrokken. Rondom het 84 meter hoge pand wordt al gewerkt aan de bestrating, fietsers kunnen weer gewoon over het fietspad. En ook in hogere regionen is het ‘work in progress’: daar zijn de eerste lichtjes van een kunstwerk van Har Hollands te zien. Eindhovens Dagblad
 • Studio Gotley & Twinning Media uit Veghel winnen een prijs tijdens het Around International Film Festival Berlin met hun documentaire ‘De Magie van 100 jaar Noordkade’. Brabants Dagblad
 • Vijf Brabantse theatermakers maakten een eigen speelfilm: Perfect Cadeau. De film was internationaal te zien in het ECU Filmfestival in Parijs. “Het was een uniek proces met een uniek eindproduct”, vertelt regisseur Martijn Hullegie (40). De film gaat 30 juni in première bij de Verkadefabriek. Stadsblad Den Bosch
 • Op 23 augustus 2019 wordt Albert Megens tachtig. Daarom is hij bezig met het samenstellen van een bundel, Tachtig bij tachtig, gedichten die hij koos uit zijn gehele oeuvre tussen 1962 en nu. Brabant Cultureel
 • ‘Far-Field’ is de titel van een nieuw muziekstuk dat Merijn Bisschops schreef voor accordeonist Vincent van Amsterdam. Het gaat bij de opening van de expositie Inside Out in de Cacaofabriek in Helmond  in première. Ook speelt het Prisma Strijktrio zijn compositie Textures, op basis van spectaculair gekleurde, bijna abstracte landschapsfoto’s die Bisschops in IJsland maakte. Die worden tijdens het optreden geprojecteerd. Eindhovens Dagblad
 • Het KlarinetNsembe Hilvarenbeek staat aan de top in Nederland, maar permitteert zich bij toeren ook een uitstapje naar het buitenland. In het pinksterweekend streek het KlarinetNsemble voor een intiem concert neer in de kerk van Saint-Martin, binnen de muren van de citadel van Montmédy. Het programma bevatte uiteenlopende stukken, vanWolfgang Amadeus Mozart via  Astor Piazzolla naar Eric Vloeimans. Brabants Dagblad
 • Eén moeder, één Pools koor, één actrice en een pan soep. Dat zijn de ingrediënten voor Dichtbij Matki, een theatervoorstelling van Monika Kowalewska, waarin de in  ‘s-Hertogenbosch wonende theatermaakster haar eigen wortels onderzoekt. Dichtbij Matki (Pools voor moeder) is Kowalewska’s afstudeerproject voor de Tilburgse Fontys Academie voor Theater. Ze vroeg theatermaker Peter Dictus voor haar een tekst te schrijven. Op 18 juni te zien in De Nieuwe Vorst in Tilburg, in augustus tijdens Theaterfestival Boulevard.   Brabants Dagblad
 • Wat maakt een keuze goed of fout? De omstandigheden zijn vaak bepalend. In een oorlog kunnen mensen heulen met de vijand, ongewild moordenaar worden of juist een held. “Goed en kwaad worden vaak onterecht lijnrecht tegenover elkaar gezet”, zegt toneelschrijver Erik Vink over zijn musical ‘Zuidwal’ die vanaf 8 juni 2019 zes keer te zien is in Het Speelhuis in Helmond.  Brabant Cultureel

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie