Trends & Ontwikkelingen 14 november 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) maakte bekend dat ze jaarlijks € 10 miljoen extra investeert in kunst en cultuur. Het budget van het Fonds Podiumkunsten wordt voor de periode 2018 – 2020 opgehoogd met € 9 miljoen euro per jaar. Hiermee zijn de zgn. zaaglijninstellingen in de podiumkunsten gered. Bovendien is in de periode 2018 – 2020 € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de andere cultuurfondsen om instellingen met nieuwe genres een impuls te geven. Dat geld is o.m. bedoeld voor presentatie-instellingen voor beeldende kunst, literatuur en de creatieve industrie. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Fonds Podiumkunsten , Mondriaanfonds, NAPK , NOS , Theaterkrant
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van maatregelen inzake de arbeidsmarktpositie in de culturele en de creatieve sector. In de brief geeft ze aan dat ze op 14 november de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector in ontvangst zal nemen. De minister is benieuwd welke voorstellen daarin zullen staan en hoe haar beleid daarop kan aansluiten. Rijksoverheid.nl
 • Op 13 november vond het debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting plaats. De agenda, een ongecorrigeerd stenogram en de ingediende moties zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer. Tweede Kamer
 • De verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars wordt een van de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe cultuurminister van Engelshoven (D66). NRC, inlog vereist
 • De overheid zou geen subsidies moeten verstrekken aan popmusici en -bands. Artiesten die niet hun eigen broek kunnen ophouden zijn niet populair genoeg en daarmee geen popmusici, zei VVD-Kamerlid Arno Rutte tijdens het debat over de cultuurbegroting. De minister ziet er niets in. Fonds Podium Kunsten is er ook niet blij mee. NOS , NOS , Trouw
 • Scholieren kunnen behalve naar het Amsterdamse Rijksmuseum ook een bezoek brengen aan een ander museum in Nederland. Minister van Engelshoven heeft in het debat in de Tweede Kamer op gewezen dat er ook andere musea bezocht kunnen worden. NOS
 • De Zaak Nu schrijft een brief aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met daarin een verzoek om het incidentele bedrag van € 400.000 voor presentatie instellingen structureel te maken. Op die manier wordt voorkomen dat een enorme verzwakking van de beeldende kunstketen optreedt en een aantasting van spreiding, diversiteit, kwaliteit en talent-ontwikkeling. De Zaak Nu vertegenwoordigt presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland. De Zaak Nu
 • De Nederlandse Associatie van Podiumkunsten heeft op 9 november haar reactie op het regeerakkoord gestuurd aan minister van Engelshoven. De NAPK schrijft o.m. dat de sector pertinent tegen volledige decentralisatie van regie en middelen is. ‘ De mogelijkheid voor regio’s om te differentiëren en zichzelf daarmee te profileren is wel een goede ontwikkeling, maar: bestuurlijk zijn Rijk, provincie en gemeente heel andere entiteiten. Regionalisering is alleen maar mogelijk met nationale regie.’ NAPK
 • Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de begroting voor 2018 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De raad oordeelt in grote lijnen positief over de begroting voor 2018. Cultuur.nl
 • De Raad voor Cultuur heeft een positief advies uitgebracht over de voordracht van de Nederlandse valkerij voor de ‘Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ (UNESCO). Cultuur.nl
 • De ambitie die het kabinet heeft uitgesproken op het gebied van klimaat en energie dreigt te blijven steken in de regio. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan capaciteit en kennis om de energietransitie overtuigend ter hand te nemen. Ook wordt het bedrijfsleven nog te weinig betrokken bij regionale klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de energietransitie in de regio. Binnenlands bestuur
 • Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen. De bestuurders van de Nederlandse steden willen meer en beter samenwerken in stedelijke regio’s. Ze doen daarvoor voorstellen in een brief aan de ministers van BZK en LNV. IPO , VNG
 • Op 29 maart 2018 wordt voor de achtste maal BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’ van Nederland. De gemeenten Deventer, Leiden, Tilburg en Zaanstad zijn door de jury geselecteerd als kanshebbers voor de juryprijs. De BNG Bank Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van €25.000 en stimuleert gemeenten materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk. Kunsten’92
 • Het Praktijkfestival Omgevingswet op 15 november staat in het teken van doen, ter plekke aan de slag met juridische kerninstrumenten bijvoorbeeld, of met elementen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Op het festival staat de hoe-vraag centraal. Hoe kom je bijvoorbeeld tot een samenhangende Omgevingsvisie? Of hoe neem je je organisatie mee in een andere manier van werken? VNGfestivalomgevingswet
 • De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vindt dat Nederland een vitaal platteland verdient en pleit in een notitie voor een goede nieuwe bestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. In deze studie schetst de NVM duurzame opties voor een vitale toekomst van het Nederlandse buitengebied. VNG
 • Transformatie van winkels, kantoren en fabriekspanden heeft in 2016 in totaal ruim 8.000 nieuwe woningen opgeleverd, het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. Eindhoven is koploper in het veranderen van bestaande gebouwen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Noord-Brabant doet het landelijk gezien goed in het transformeren van gebouwen. Binnenlands bestuur , Omroep Brabant , Cobouw
 • Er komt een garantiefonds voor Culturele Hoofdstad-activiteiten die afhankelijk zijn van kaartverkoop. De provincie, de gemeente Leeuwarden en het Fonds Podiumkunsten willen niet dat organisatoren van tevoren al in financiële problemen raken. In totaal is er al ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Omroep Friesland
 • De Stadsschouwburg/Vereeniging komt jaarlijks een half miljoen tekort. Als er niets gebeurt, is er alleen nog maar een veilige, commerciële programmering mogelijk. Dat past niet bij een stad als Nijmegen, vindt de cultuurwereld, verenigd in CNN (Cultuur Netwerk Nijmegen). De Gelderlander
 • Er komt geen (breed) onderzoek naar draagvlak onder Assenaren als er ergens kunstwerken komen in de openbare ruimte van de stad. Aanleiding is het kunstwerk Mannes, een ontwerp van het kunstenaarscollectief Nio/Serafijn uit Rotterdam, dat volgend jaar verrijst bij de ingang van het nieuwe stationsgebouw. Volgens de CU , die om het onderzoekt heeft gevraagd, zijn vele Assenaren niet blij met dit kunstwerk. Asser Courant
 • De titel Kunststad van het jaar 2018 is aan de neus van Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch voorbijgegaan. Die eer gaat naar Blaricum, Barneveld en ex aequo derde Leiden en Gennep. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad
 • De kunst- en cultuursector in het Verenigd Koninkrijk groeide in 2015 met 10 procent, vijf keer meer dan die van de economie van het Verenigd Koninkrijk als geheel. The Stage

 

noord-brabant

 • Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur. Bijlage 3 Begrotingswijziging 78/17 : Checklist IJkpunten 3e tranche investeringsagenda ten behoeve van begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019. Bijlage 4 Begrotingswijziging 78/17 : Uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020 is onderweg : Tussenresultaten in beeld. Brabant.nl , Brabant.nl , Brabant.nl
 • Gedeputeerde Staten blijven bij de eerder gemelde korting op de philharmonie zuidnederland van 500.000 euro per jaar. Dat heeft het dagelijks bestuur van Noord-Brabant bekendgemaakt op basis van een advies dat de Hoor en Adviescommissie (HAC) heeft gepresenteerd. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • De samenwerking van philharmonie zuidnederland met de regionale harmonieorkesten wordt geschrapt, net als vijf familieconcerten, 34 educatieve concerten (en nog een aantal verminderingen in concerten) en 83 muzikale activiteiten door het orkest op basisscholen. philharmonie zuidnederland heeft, op verzoek van de provincie Noord-Brabant een plan gemaakt, rekening houdend met de half miljoen korting die het gezelschap de komende twee jaar moet doorvoeren. Eindhovens Dagblad
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over statenvragen uit Themabijeenkomst Evaluatie Brabant C d.d. 27 oktober 2017. Via dit memo informeert de gedeputeerde over de vragen die tijdens de themabijeenkomst naar aanleiding van de evaluatie Brabant C van 27 oktober jl. door tijdgebrek onbeantwoord zijn gebleven. Brabant.nl
 • Musea en de erfgoedsector raken direct aan cultuur maar Brabant C kan voor hen weinig tot niets betekenen. Aldus Frans Ellenbroek, Natuurmuseum, Agnes Vugts, RaadSaam Erfgoedprojecten, Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant in een gastopinieartikel in Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • Op dit moment is de uitvoering van het project Waarde van Cultuur nog in volle gang. Met dit gezamenlijk project brengen de provincie Noord-Brabant en BrabantStad (B5) verschillende – tot op heden nog los van elkaar staande – onderzoeken bij elkaar. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld De Waarde van Cultuur (Telos/PON), De Cultuurpeiling (PON), De Culturele Atlas (bkkc) en De regionale Cultuurindex (Boekmanstichting). Hierdoor wordt dubbel werk en tegenstrijdige resultaten voorkomen en kan optimaal geprofiteerd worden van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is. Blog van Bo Broers. PON
 • Woningbouwprojecten op plekken als oude fabrieken, kantoren, schoolgebouwen en kerken krijgen de komende drie jaar voorrang in de regio. Ook als een gemeente op basis van de bevolkingsprognoses eigenlijk niet meer mag bouwen, wordt voor projecten op inbreidingslocaties de deur wagenwijd opengezet. De betrokken wethouders van 9 gemeenten Oirschot, Best, Son en Breugel, Veldhoven, Eindhoven, Nuenen, Waalre, Geldrop-Mierlo en Helmond hebben daarover een akkoord bereikt, dat binnenkort in alle gemeenteraden wordt besproken. Eindhovens Dagblad
 • De Brabant Bokaal 2017 wordt uitgereikt aan Anna Uitde Haag uit ‘s-Hertogenbosch, Harry Verhoeven uit Bergeijk en Peter-Louis Vrijdag uit Valkenswaard. De onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds is bestemd voor vrijwilligers die zich inspannen voor cultuur en natuur. Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant heeft de uitvoering van een groot deel van het sportbeleid tijdens de officiële kick-off overgedragen aan BrabantSport. Een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Zuid, de stichting Sports & Technology en Team Brabant Sport. BrabantSport richt zich op een aantal doelen: sporten voor mensen met een beperking, talentontwikkeling, innovatie in de sport en het naar Brabant halen van grote sportevenementen. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • GroenLinks-fractie in de Bredase gemeenteraad wilde bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2018 voorstellen om 4,5 ton extra uit te trekken voor de verbouwing van popodium Mezz. Dat voorstel werd echter aangehouden toen bleek dat andere partijen liever een aparte bijeenkomst over Mezz willen beleggen. Wanneer de raad over Mezz gaat praten is nog niet duidelijk. BN – De Stem
 • Hoe het gat op de begroting van het Muziekgebouw in Eindhoven moet worden gedicht? Niemand die het lijkt te weten. Het probleem is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een tikkende tijdbom. Commentaar van Hans Vermeeren van het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven start met Tunnelvisie, een onderdeel van het project Smilefactor voor de openbare ruimte. De komende tien jaar worden nog 30 tunnels in de stad structureel ‘opgeplust’ in het kader van de nieuwe gemeentelijke Tunnelvisie. Tunnels en viaducten worden vaak als donker, ongezellig of zelfs onveilig ervaren. Met behulp van kunst, licht of graffiti pakken we dit soort plekken – die toch al in de planning stonden voor onderhoud – voortaan aan. Eindhoven , Eindhoven , Gebiedsontwikkeling.nu , Eindhovens Dagblad
 • ‘Het Evoluon is geen museum maar een mentaliteit, het is een levend icoon van een vloeibare toekomst. Maar het Evoluon staat wel op een rare plaats’. Ton van Gool mengde zich bij de uitreiking van de Eindhoven Cultuurprijs in de discussie over het Evoluon. Van Gool is o.m. eindredacteur van het VPRO Medialab in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het architectenbureau Van Aken uit Eindhoven heeft een ander voorstel: een museumpark voor Eindhoven. Het combineert het plan voor een rijksmuseum met de aanleg van een park rondom het Evoluon- gebouw. e52
 • De Eindhovense bibliotheek is enkele jaren geleden bijna failliet gegaan aan de vastgoedconstructie waar ze door de gemeente Eindhoven medio jaren negentig werd opgezadeld. Mede dankzij ingrijpen van datzelfde gemeentebestuur werd dat faillissement op het nippertje afgewend. Het faillissement kon ternauwernood worden voorkomen door een miljoenenverlies te accepteren op de verkoop van de Witte Dame. Eindhovens Dagblad
 • Vastgoedontwikkelaar Amvest en de gemeente Eindhoven hebben een overeenkomst gesloten voor District E, het herontwikkelingsplan voor het Stationsplein in Eindhoven. e52 , Eindhovens Dagblad
 • Is Eindhoven groot of klein? door Christian Curré. e52
 • Het voormalige brugwachtershuisje bij de Cacaofabriek in Helmond krijgt een nieuwe invulling. In het torentje kunnen binnenkort culturele ondernemers vergaderen, exposeren en zelfs overnachten. ,,Een inspiratievolle plek voor creatieve initiatieven”, voorspelt Jochem Otten, directeur van de Cacaofabriek. Verwacht wordt dat het brugwachtershuisje door de gemeente Helmond vanaf 1 december verhuurd en beschikbaar gesteld kan worden aan de Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • De Tramkade in ‘s-Hertogenbosch is een succes, zo is althans het beeld dat een officiële evaluatie opleverde. Maar achter de schermen vechten partijen elkaar ook al vier jaar ‘de kiet uit’. Van samenwerking tussen de twee belangrijkste partijen, de Conceptenbouwers en Social Label, is eigenlijk geen sprake. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad
 • Een deel MeierijMuseum, een deel galerie en een deel antiek. Die plannen heeft investeerder Roel Praagman uit Schijndel die het kantoorpand Cementrum in ‘s-Hertogenbosch wil kopen. Praagman heeft het college van B en W gevraagd het pand met een boekwaarde van 2,4 miljoen euro aan hem te verkopen. Het pand staat op de lijst om gemeentelijk monument te worden. Brabants Dagblad
 • Er is de komende vijf jaar 9,5 miljoen euro nodig om de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch samen te kunnen laten werken met het bedrijfsleven. De gemeente wil ruim 1,3 miljoen euro bijdragen, net als de provincie Noord-Brabant en de universiteiten van Eindhoven en Tilburg. Na 2022 leveren ’s-Hertogenbosch en de provincie geen bijdrage meer. Brabants Dagblad
 • Voor de realisering van vier onderzoekslaboratoria in de Tilburgse Spoorzone wil de gemeente Tilburg twee miljoen euro uittrekken. De eerste opzet moet in januari 2018 operationeel zijn in het Deprez-gebouw. De labs worden onderdeel van Mind Labs, de samenwerking tussen Tilburg University, Fontys Hogescholen en ROC Tilburg en bedrijven, waaronder de Persgroep, uitgever van onder meer het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad
 • Na twee jaar plannen maken, voorbereidingen treffen en concepten schrijven is het zover: de aanleg van het Spoorpark aan de Hart van Brabantlaan is gestart. Brabants Dagblad
 • De voormalige bibliotheek en cc De Schalm in Berkel-Enschot zijn bijna verkocht. Maar volgens heemkundekring De Kleine Meijerij moet de gemeente Tilburg afzien van sloop van de voormalige bibliotheek. Het gebouw zou een nieuw leven moeten krijgen door bijvoorbeeld de vestiging van appartementen, ateliers of ruimten voor startende bedrijfjes. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Terwijl er in het veld, op de scholen, al wordt samengewerkt door de bibliotheek en het Cultuurbedrijf van de gemeente Bergen op Zoom (De Maagd, Het Markiezenhof en CKB), is er nog geen zicht op wat wethouder van Bergen op Zoom Van der Weegen de bedrijfsvoering noemt: of er één organisatie komt of vergaande samenwerking. En wat er met beide gebouwen gebeurt, het pand van de bieb aan de Kortemeestraat en dat van het Cultuurbedrijf aan de Burg. Stulemeijerlaan, is evenmin duidelijk. BN – De Stem
 • Glow komt niet naar Best. Wethouder Peet van de Loo heeft de onderhandelingen gestaakt omdat de organisatie steeds meer eisen ging stellen. Eindhovens Dagblad
 • Gemeenteraad van Bladel kiest de route om verder te gaan met de inrichting van het plan Egyptische Poort. Eindhovens Dagblad
 • De Muziekschool aan de Kerkstraat in Dongen wordt voor minder verkocht dan aanvankelijk de bedoeling was. Een tegenvaller voor de gemeente Dongen, omdat de opbrengst van de Muziekschool mede gebruikt wordt voor de financiering van de nieuwe Cammeleur. BN-De Stem
 • De stichting Bovendonk, ijverend voor behoud van het oud-seminarie Bovendonk Hoeven, een rijksmonument, gaat een plan opstellen voor restauratie en herbestemming. Met de provincie en de gemeente Halderberge is een intentieovereenkomst gesloten om het herstelplan gezamenlijk te schrijven. BN – De Stem
 • Een budget van een kwart miljoen om de bovenverdieping van de Tiliander aan te pakken. Dat gaat de Oisterwijkse gemeenteraad te snel. Eerst een goed plan en dan pas het geld. Brabants Dagblad
 • De gemeente Roosendaal steekt volgend jaar een ton extra in het nieuwe cultuurfonds Cultuurnetwerk Roosendaal. Dat geld wordt, zoals gevraagd, gestoken in het doorontwikkelen van de prototypes: proefprojecten die de Roosendaalse cultuur meer op de kaart moeten zetten, zoals het Short Filmfestival. BN – De Stem
 • Son houdt hoop op Sint Petrus’ Bandenkerk als dorpshuis. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Vught heeft in haar rol als opdrachtgever steken laten vallen maar Theater de Speeldoos valt het meest te verwijten. Dat stelt onderzoeksbureau Berenschot in een rapport. Vught handelde onzorgvuldig door te laat subsidies vast te stellen en de Speeldoos nooit eerder af te rekenen op geleverde prestaties. Ook het cultuurbeleid is volgens Berenschot onduidelijk en aan herziening toe. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Het ministerie van OCW organiseert met ingang van dit jaar het congres Cultuur in Beeld niet meer. Er worden door de cultuursector zelf verschillende congressen georganiseerd, daarom heeft het ministerie er voor gekozen om kleinere bijeenkomsten op gerichte beleidsonderwerpen te organiseren. Vanaf 2018 gaat het Sociaal Cultureel Planbureau een ‘monitor cultuur’ uitbrengen die de publicatie Cultuur in beeld vervangt. Cultuur in Beeld
 • Kunstenaars lijden omdat ze in een sector werken die grote stress met zich meebrengt, met minimaal zicht op een vast werkverband of financiële zekerheid op de lange termijn. Door ons altijd maar te wenden tot het beeld van de getergde melancholische kunstenaar, negeren we de gezondheids- en welvaartsziektes, die binnen de culturele sector spelen. i-D.vice
 • Joost Heinsius bespreekt het boek van Maaike Steenis, Tussen kunst en cash : elf inspirerende creatieve ondernemers vertellen hoe zij een succesvol bedrijf opbouwen. Boekman
 • Met de 39 afstudeerders komt het totaal aantal vernieuwende leiders in de Nederlandse cultuursector op 139: het LinC programma beleefde dit jaar zijn vierde editie. Leiderschap in Cultuur (LinC) heeft als doel de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. LinC , Cultureel Persbureau
 • Op 12 december presenteert de Boekmanstichting De Staat van Cultuur 3, de derde editie van de Cultuurindex Nederland met cijfers over 2005-2015. Op dezelfde dag verschijnt Boekman 113 met als thema waarde van cultuur. Centraal daarin staan de verschillende waarden van cultuur en hoe die onderzocht kunnen worden. Boekman
 • Acht vragen over de Fair Practice Code. Culturele vacatures
 • Hoe staat het met de aanbieders van kunsteducatie in de vrije tijd? Dat onderzocht LKCA in Achtkarspelen, Alphen a/d Rijn, Hardenberg, Houten, Nuenen en Venlo. Traditioneel gesubsidieerde kunstencentra krijgen de hardste klappen. Met wisselend succes zoeken ze nieuwe en meer flexibele manieren zich te organiseren. Er zijn hierdoor zorgen over kwaliteit, werkzekerheid, concurrentie, continuïteit en toegankelijkheid. Maar er zijn ook onverdeeld positieve verhalen. LKCA
 • Wat kunnen we zelf doen om de genderverhoudingen in de cultuursector te verbeteren? Twee gesprekken. rekto verso , rekto verso
 • Het Next Step Program van BNA biedt jong talent persoonlijke ontwikkeling, promotie, kansen voor een carrièrestap en vestigt de aandacht op de kracht van de architectuur. De tweede editie van het programma biedt nóg meer ruimte voor talentontwikkeling en maakt een ‘eigen’ next step mogelijk. Aanmelden kan t/m 28 februari 2018. BNA
 • Tot eind 2017 werkt BNA met de vijf grote Nederlandse gemeenten aan de uitvraag over de ontwerpstudie, die begin 2018 van start gaat: ‘De stad van de toekomst’.. Er wordt per gemeente een stuk stad van circa 1 vierkante kilometer gekozen, dat als testcase voor de studie zal dienen. Naast BNA Onderzoek en de vijf gemeenten zijn de TU Delft, de ministeries van IenW en BZK en Vereniging Deltametropool betrokken bij het project. Samen met de deelnemende ontwerpteams wordt een ‘learning community’ opgericht, die in een beleidsluwe omgeving aan visies voor de stad van de toekomst zal werken. BNA
 • Ook in 2016 zijn de 694 Nederlandse musea weer meer bezocht: 34,4 miljoen bezoeken. Dat is een groei van 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit Musea in Nederland 2016, een onderzoek van het CBS, i.s.m. de Museumvereniging, RCE en het ministerie van OCW. In de publicatie is er ook aandacht voor de collecties, de maatschappelijke functie, rechtsvorm en type en grootte van musea in Nederland. Tenslotte wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven van musea en de werkgelegenheid, inclusief het aantal vrijwilligers. CBS , CBS
 • De laatste lezing in de reeks ‘De waarde van cultuur’, werd uitgesproken door Steven ten Thije. Als research curator verbonden aan het Van Abbe Museum, Eindhoven. Zijn kritische, deels in persoonlijke ervaringen gewortelde beschouwing was in belangrijke mate geënt op zijn essay Het geëmancipeerde museum (2016). Boekman
 • Beatrix Ruf, de teruggetreden directeur van het SMA, heeft aan de New York Times een verklaring gegeven over haar omstreden adviesbureau Currentmatters B.V. Ze noemt de ontstane controverse een ‘misverstand’. De winst die Currentmatters in 2015 behaalde was ‘misleidend’. Deze winst zou grotendeels een ontslagpremie zijn geweest van een vorige werkgever van Ruf: de Zwitserse uitgever Ringier. De uitgever heeft dit bevestigt. Het Stedelijk Museum Amsterdam toont vanaf 26 november de schenking en aankopen van verzamelaar Thomas Borgmann. De Volkskrant , De Dikke Blauwe , NU.nl
 • Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het SMAK in Gent, over het nieuw geopende Louvre in Abu Dhabi. Hij noemt het een bedenkelijke manier van omgaan met kunst. Een museum moet verder gaan dan kokette city-marketing, of fungeren als economische vaseline. VRT
 • De bezoekersaantallen van Museum De Fundatie stegen van dertigduizend tien jaar geleden naar driehonderdduizend in de afgelopen jaren. Eén van de manieren waarmee directeur Ralph Keuning de bezoekersaantallen omhoog heeft weten te krikken, is de zogenaamde sandwich-methode. High art en low art gecombineerd. BNR
 • APE heeft voor de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) een marktonderzoek gedaan. Daartoe zijn 101 Van de 440 galeries voor hedendaagse kunst geënquêteerd en 6 betrokkenen bij de kunstsector geïnterviewd. Het onderzoek is op 25 september 2017 gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering van de NGA. Het factsheet voor de belangrijkste uitkomsten van het enquête-onderzoek. APE
 • We Like Art is een online platform dat zich richt op beginnende kunstverzamelaars en biedt kwaliteitswerk vanaf 100 euro. De onderneming heeft zich steeds verder ontwikkeld tot volwaardig verkoopkanaal, met 12.000 bezoekers per maand. Anderhalf jaar geleden werd een koopknop geïntroduceerd op de site. Het Mondriaan Fonds stelde de Kunstkoopregeling ter beschikking. De komende 3 maanden zijn ze ook offline. We Like Art exposeert een breed scala aan kunstwerken voor bescheiden prijzen in Amsterdam. Het Parool
 • Van Loon Galleries uit Vught organiseert wederom een expositie met zijn kunstenaars in een grote ruimte. Ditmaal in de Koepelhal bij het Tilburgs NS station, waar 40 kunstenaars hun werk exposeren op drieduizend vierkante meter. Omroep Brabant
 • Cultuur in Beeld: een jaarlijkse publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de algemene ontwikkelingen in de cultuursector is verschenen. Het hoofdstuk over de filmsector gaat onder meer in op aanbod, bezoek, financiering en werkgelegenheid binnen de productie, distributie en vertoning. Filmonderzoek
 • Arts Alliance Media is in Nederland vooral bekend als integrator van digitale cinema. Het bedrijf was in ons land nauw betrokken bij de uitrol van het project Cinema Digitaal waarmee een groot deel van de bioscopen, filmtheaters en filmhuizen werd gedigitaliseerd. Het bedrijf maakte bekend te zijn overgenomen door het Chinese Shandong Luxin-Rio Visual Technology. Holland Film Nieuws
 • Amazon Prime is in Nederland gelanceerd. Naast toegang tot de streamingdienst Prime Video, introduceert Amazon in Nederland ook gratis bezorging binnen een dag via de Duitse website van het bedrijf. Entertainment Business
 • Vakbonden NVJ, FNV, CNV en De Unie hebben een principeakkoord bereikt met werkgevers over een nieuwe cao voor 13.500 journalisten en werknemers bij nieuwsmedia en uitgeverijen. Daarbij zijn de partijen ook overeengekomen regelingen voor freelancers te onderzoeken. BN – De Stem
 • De redactie van Querido Kinderboeken vertrok bij WPG Uitgevers. Nu starten ze een nieuwe uitgeverij, Emanuel genaamd, onder de vleugels van Blossom Books uit Utrecht. Of de kinderboekenschrijvers van Querido meegaan, is nog niet bekend. ‘De stemming was goed’, zegt Edward van de Vendel, woordvoerder van de auteurs. ‘Maar het staat uiteraard iedereen vrij daarover zijn eigen beslissing te nemen.’ De Volkskrant , Blossom Books
 • Team uitgevers en redacteuren blijft verbonden aan Atlas Contact, zo blijkt aan brief aan auteurs. Geneviève Waldmann volgt Wiet de Bruijn op als algemeen directeur van VBKu, waar Atlas Contact toe behoort. Rianne Blaakmeer, commercieel directeur van Atlas Contact, treedt per 1 januari in dienst van de nieuwe uitgeverij van Mitzi van der Pluijm. De onrust bij de auteurs blijft bestaan. tzum , tzum , tzum , inct , NRC , inlog vereist
 • In samenwerking met het Literatuurmuseum organiseert de Jan Campert-Stichting op 24 november een symposium over de geschiedenis en het belang van literatuurprogramma’s op de televisie. De diverse belanghebbenden – programmamakers, uitgevers, boekverkopers en schrijvers – komen aan het woord tijdens het symposium. Jan Campertstichting
 • Niet meer dan een jaar na de aankoop heeft Macmillan de stekker uit Pronoun getrokken. Op Pronoun konden auteurs kosteloos e-books publiceren. In de ‘epiloog’ waarmee het platform uitgeleide wordt gedaan, meldt Macmillan nog dat Pronoun het afgelopen jaar gegroeid is, maar niet waarom het niettemin opgeheven wordt. inct
 • De Franse boekenmarkt lijdt minder onder ontlezing en digitalisering dan die in veel andere landen. Tot diep in de provincie zijn nog goed gesorteerde onafhankelijke boekwinkels te vinden. Hoe dat kan? Subsidies. NRC, inlog vereist , De Contrabas
 • Platenmaatschappij Rotterdam Airlines heeft de eerste STOMP Independent Award 2017 gewonnen. De nieuwe award is in het leven geroepen om het werk van independents en hun relevantie voor het Nederlandse economische verkeer en culturele veld ook bij de consument zichtbaar te maken. Entertainment Business
 • Spotify, Deezer, Qobuz en SoundCloud hebben zich verenigd in de nieuwe belangenvereniging Digital Music Europe. Deze lobbygroep wil de vertegenwoordiger zijn van de Europese digitale muziekindustrie in de EU. Entertainment Business
 • Op 10 november gaat streamingsdienst MeloMe van start: een digitaal platform dat klassieke muziek in cd-kwaliteit aanbiedt, maar daarnaast ook video’s, nieuws, en concerttips. Met een uitgebreide en speciaal voor klassieke muziek ingerichte zoekmachine en een redactie die zorgt voor actuele informatie en tips. Een primeur voor de Nederlandse markt. Hifi.nl
 • De omzet uit live-evenementen in Nederland bedraagt dit jaar naar schatting 629 miljoen dollar. Nederland telt ongeveer 800 festivals, waar 23 miljoen mensen op afkomen. Dat staat in het International Ticketing Yearbook 2017. De verwachting is dat de omzet in 2021 670 miljoen dollar zal zijn. Entertainment Business
 • De term ‘co-creatie’ duikt steeds vaker op in zowel beleid als in instituties, opleidingen en theaters. Maar welke praktijken vallen daar precies onder? En wat zijn de onderlinge verhoudingen tussen de deelnemers? Verslag van de conferentie ‘Co-creatie in het theater’, die werd belegd met het doel het discours rond ‘co-creatie’ aan te zwengelen. Theaterkrant
 • Gesprek met choreograaf Arno Schuitemaker over werken in het buitenland. Zijn advies : ‘Altijd oprecht en jezelf blijven. En geef het opbouwen van contacten in het buitenland de tijd, zodat je elkaar kan leren kennen.’ DutchCulture
 • In 2016 besluit Veem Huis voor Performance in Amsterdam het roer om te gooien. Met de Fair Practice Code als uitgangspunt wordt de verhouding tussen de voor- en achterkant van het instituut onder de loep genomen. Hoe behoud je kwaliteit naar de kunstenaars toe, maar zeker ook naar de activiteiten en het gehele programma? Veem kiest er voor om – in plaats van het hele jaar – slechts honderd dagen open te zijn : het 100-Dagen Huis is geboren. Op 22 september 2017 opende het Veem weer de deuren. Een gesprek met Anne Breure, artistiek directeur. Metropolis M , Veem
 • Op 4 november, tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters, werden de bezoekersaantallen van de 38 aangesloten openluchttheaters bekend gemaakt. Afgelopen seizoen trokken zij met 724 voorstellingen 394.197 bezoekers, een toename van 75 voorstellingen en 94.727 bezoekers ten opzichte van 2016. Muziek bepaalt 43% van het programma gevolgd door toneel met ruim 25%. Openluchttheaters.nl , Eindhovens Dagblad
 • Als gloednieuwe ‘stadsprogrammeur’ gaat Lobke van der Sanden namens de Lievekamp op zoek naar verborgen talent in stad en dorp. Voor op het grootste podium of in de kleinste zaal. Brabants Dagblad
 • Grensvervaging en scheve machtsverhoudingen lijken debet te zijn aan het opvallend grote aantal misbruikzaken dat de film- en theaterwereld treft. Trouw
 • Seksisme gaat veel dieper dan alleen grensoverschrijdend seksueel gedrag. Neem de danswereld. Van terugkerende lolita-fantasieën vóór de schermen tot naakte audities en machtsmisbruik achter de schermen: vrouwelijke dansers getuigen over een dagelijkse praktijk met heel vage grenzen. 5 voorstellen voor wat we nu al kunnen doen. De auteur, danser Ilse Ghekiere, ontving in mei van de Vlaamse Gemeenschap een beurs voor een onderzoek naar seksisme in de Belgische danssector. rekto verso , Knack
 • ACT, de belangenvereniging van professionele acteurs in Nederland, adviseert leden om vooral niet meteen naar de media te stappen met onthullingen, zoals het geval was in de zaak Job Gosschalk. Aangifte doen en de politie de zaak laten onderzoeken. ACT pleit voor een landelijke vertrouwenspersoon die namens alle betrokkenen in de film- en toneelwereld het aanspreekpunt moet worden voor seksueel overschrijdend gedrag. Girlsinfilm
 • Schrijver, producent en tv-regisseur Job Gosschalk legt zijn werk neer, onder druk van aanstaande publicaties over grensoverschrijdend gedrag. Hij geeft toe dat hij ‘over grenzen is gegaan’, onder meer door acteurs te vragen uit de kleren te gaan tijdens repetities bij hem thuis. Verschillende oud-medewerkers van Kemna Casting zeggen dat het castingbureau wel degelijk wist van het seksuele wangedrag van Job Gosschalk. De Volkskrant , Kemna Casting , De Volkskrant , De Volkskrant , NU.nl

Cultuurmarketing

 • Frank van den Eijnden, die bij VisitBrabant in Oisterwijk werkt, heeft de woon- en werklocaties van Van Gogh flink op de wereldkaart weten te zetten, en daarmee Noord-Brabant. ‘In Nuenen moesten ze dixi-toiletten plaatsen voor al die bussen vol Amerikanen en Japanners.’ Brabants Dagblad
 • Van Gogh Brabant en Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zijn genomineerd voor de ‘European Cultural Tourism Destination 2017’. Omroep Brabant
 • Naturalis scoort met ijzersterke marketingcampagne T. rex. Cultuurmarketing
 • Bol.com importeert een Chinese feestdag in de hoop de eindejaarsverkoop op te stuwen. De webwinkel introduceerde de Singles Day, oftewel Vrijgezellendag, bedoeld voor iedereen die met Valentijnsdag geen wederhelft heeft. De Volkskrant
 • André Nuchelmans over de verschillende lagen en doelgroepen waarmee festival Poetry International zich bezighoudt. Cultuurmarketing
 • De werkweek van Sunniva Matla, marketeer en fondsenwerver van de Toneelmakerij. Cultuurmarketing

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab initiatieven, en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd. Deadline is 17 januari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Fonds Kwadraat ondersteunt fotografen, ontwerpers en beeldend kunstenaars met rentevrije leningen tot 8.000 euro. Aanvragen als individuele kunstenaar, als duo of als collectief. Ook kleine kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven kunnen aanvragen. Design- en kunstacademiestudenten kunnen aanvragen voor hun eindproject. Zij kunnen maximaal 800 euro lenen. Deadline is 13 januari. Fonds Kwadraat
 • Het onderzoeksproject ‘Rondleiden is een vak’ richt zich op de vragen wat kenmerkend is voor het leren en onderwijzen in educatieve rondleidingen in kunst- en historische musea, over welke competenties museumrondleiders zouden moeten beschikken en of het gebruik van evaluatie-instrumenten en participatie in een online leergemeenschap resulteren in kwaliteitsverbetering.
 • Een gezamenlijk initiatief van de UvA, het Rijksmuseum Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum. Het project wordt gefinancierd door het Mondriaan Fonds en het SNS REAAL Fonds. Mondriaanfonds , Mondriaanfonds
 • “Het gaat om het rechtzetten van kunstenaarsbeloningen’, zegt directeur Robbert Roos van Kunsthal KAdE in Amersfoort, ‘om het gevoel, nee, sterker: de zekerheid dat je een kunstenaar niet gebruikt.” Roos is enorm blij dat een kleine instelling als KAdE via het Experimenteerreglement een serieus honorarium kon bieden aan kunstenaar Maria Roosen die voor de solotentoonstelling VUUR ruim baan kreeg van KAdE. Mondriaanfonds
 • Het Bonnefantenmuseum in Maastricht en kunstenaar Helen Verhoeven zijn in 2016 een tweejarige samenwerking aangegaan voor het maken van een serie grote schilderijen geïnspireerd door de collectie historische schilderkunst. Het Mondriaan Fonds droeg bij met een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor langlopende samenwerkingen. Mondriaanfonds
 • Molenmaker Max Beijk is het Jong Monumententalent van 2017. De prijs is op het Nationaal Monumentencongres uitgereikt. Beijk krijgt een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject aangeboden door het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • In de laatste ronde in 2017 van de Netherlands Film Production Incentive is voor een totaalbedrag van ruim € 13 miljoen aan cash rebate aangevraagd. Hiervan is meer dan € 5,5 miljoen aangevraagd voor 21 filmprojecten en voor het eerst ook ruim € 7,5 miljoen voor 13 High end TV-series. Filmfonds
 • Poëzie komt nog meer tot leven als ze wordt voorgelezen – op het podium of in de klas. Zowel bibliotheken en boekhandels als scholen in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs kunnen nu tegen een aantrekkelijk, gereduceerd tarief een of meer dichters programmeren in de maand januari 2018. Het Letterenfonds en De Schrijverscentrale bieden dit speciale tarief aan voor optredens in de aanloop naar de Poëzieweek 2018. Van debutanten tot gevestigde namen, van poetry slammers tot een workshop digitale poëzie: De Schrijverscentrale adviseert bij de keuze. Letterenfonds
 • Hoe ontwikkelt jong talent zich in de toekomst? Hoe ziet een gezond ecosysteem voor talentontwikkeling er in 2021 uit en wie heeft welke rol? Op 28 november brengt het Fonds voor Cultuurparticipatie verschillende perspectieven samen tijdens een bijeenkomst in de Tilburgse Hall of Fame onder de titel ‘De toekomst van talent’’ om belangrijke vragen over de toekomst van talentontwikkeling te beantwoorden. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Ronnie Flex, Jacco Gardner en Pink Oculus. Dat zijn de drie genomineerden voor het eerste Cultuurfonds Pop Stipendium. Op 20 januari 2018 wordt op Eurosonic Noorderslag bekend wie het prijzengeld van 10.000 euro ontvangt. Cultuurfonds
 • Van 25 t/m 27 oktober vonden de VR Days plaats in Amsterdam. Het ochtendprogramma van de laatste dag, 27 oktober, bestond o.a. uit een Museum Morning., waarin centraal stond hoe VR/AR/MR en kunst elkaar kunnen verrijken. De winnaars van de eerste call FieldLab Virtual Worlds zijn de projecten Rembrandt Privé en Time Windows. Clicknl
 • Het Bredase dansgezelschap De Stilte ontvangt een bijdrage van ABN AMRO Cultuurfonds voor Het Oog van Godot, de voorstelling die de Stilte presenteert tijdens de Cultuurnacht 2018, in coproductie met de Bredase theaterwerkplaats Tiuri. Dit fonds is op 25 augustus gestart om culturele instellingen te ondersteunen en cultureel ondernemerschap aan te moedigen. De Stilte krijgt als één van de eersten een bijdrage. Stadsblad Breda
 • Samen met zijn vrouw Janine van den Ende richt Joop van den Ende in 2001 de VandenEnde Foundation op met als doel ondernemerschap in cultuur te bevorderen. Dit doen ze door studiebeurzen, leningen en andere bijdragen te verlenen aan individueel talent en culturele instellingen. Een gesprek. Voordekunst
 • Op 23 november wordt de AG-Kunstprijs 2017 uitgereikt. De vijf genomineerde kandidaten zijn: Jip de Beer, Fieke van Berkom, Katrein Breukers, Bouke Bruins en Hester van Tongerlo. Sinds 1990 wordt tweemaal in de vijf jaar een kunstprijs, € 2500, uitgereikt aan een jonge kunstenaar tot en met 35 jaar uit de regio Eindhoven. AG-Eindhoven

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Iedere ontwerper kijkt naar wat er al is. Zo keek men naar de antieke (renaissance), de genius loci (Norberg-Schulz), oceaanstomers (Le Corbusier) of alles tegelijk (postmoderne). De recent gelanceerde ‘weaving generation’ zoekt ook verrijking in het bestaande. De onlangs verschenen publicatie Frankfurt Dialogen is een poging tot positiebepaling van deze groep. Archined
 • Hoe verhoud je je tot uitingen van culturele identiteiten die niet de jouwe zijn? Enige overpeinzingen naar aanleiding van Cholets, the work of Freddy Mamani, een documentaire van Isaac Niemand en openingsfilm van het Architecture Film Festival Rotterdam 2017. Archined
 • Alles wat vooralsnog smart genoemd wordt, betekent een aanslag op onze privacy. Moeten we accepteren dat onze gebouwde omgeving straks hetzelfde doet?, vraagt architect Joost Ector zich af. Architectenweb
 • Op 15 november vindt het kennisevent Smart Homes & Intelligent Buildings plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het biedt alle mogelijkheden en kansen van smart technology in de gebouwde omgeving. sh-ib.nl
 • Architect Jeroen Atteveld blogt over het belang van big data en warme data voor de architectuur. De Architect
 • Een team onder leiding van de architectenbureaus RAU, karres+brands en SeARCH gaat in Parijs aan de slag met het eerste circulaire bedrijfspark. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Hoe kunnen ontwerpers hulp bieden als mensen bij de gemeente aankloppen met maatschappelijke initiatieven? Moet de gemeente faciliteren, op haar handen gaan zitten, actief ingrijpen of afwachten? Op 14 december wordt erover gesproken in Bergen op Zoom. Het gesprek biedt inzicht in de manier waarop participatie concreet vorm kan krijgen in een hostel, de transformatie van een kerk tot dorpshuis, en een leer- en buurttuin. Ook worden 3 voor de Brabantse Stijlprijs genomineerde, projecten in Bergen op Zoom, Rucphen en Roosendaal bezocht. Architectuur Lokaal
 • We leven in een wereld met een limiet aan grondstoffen. De productie begint bij de ontwerper. Welke verantwoordelijkheid heeft hij of zij? Wat betekent de keuze voor circulair voor het ontwerpproces? Een gesprek met ontwerpers, ondernemers en bedrijven die ieder op hun eigen manier bezig zijn met circulair ontwerp. Pakhuis de Zwijger
 • Sociale onderneming Plastic Whale wil van een kantoormeubellijn uit gerecycled plastic op de markt brengen. De onderneming vist zelf de grondstof uit de Amsterdamse grachten en slaat voor de productie de handen ineen met een meubelfabrikant en designmerk. Architectenweb
 • Ontwerpen voor een coöperatieve economie. Deel 6: Buurt en wijk: directe invloed op de ‘onzichtbare hand’ door Philip Krabbendam. De Architect
 • De uitdagingen voor onze buurlanden zijn niet anders dan bij ons in Nederland als het gaat om gebiedsontwikkeling. Tijdens het Praktijkcongres 2017 op 7 november in Amersfoort werd stilgestaan bij de vraag wat wij kunnen leren van onze buren. En zij van ons. De trek naar de stad, het enorme gebrek aan betaalbare woningen en de noodzaak om in te zetten op verduurzaming van de leefomgeving. Gebiedsontwikkeling.nu , Gebiedsontwikkeling.nu
 • Verslag van een deelsessie van het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2017: Naar circulaire gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Naast deltaplannen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening ligt er sinds Prinsjesdag een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin ‘zeven ambities voor een water robuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland’ zijn opgenomen. Tijdens het Deltacongres op 2 november in Leeuwarden, was er een plenaire bijeenkomst en 5 sessies over deelonderwerpen. Een verslag van de gezamenlijke bijeenkomst en de sessie over ruimtelijke adaptatie. Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • Op 5 november opende in Rijksmuseum Twenthe de expositie De Aard der Dingen : Negen hedendaagse tekenaars. De negen kunstenaars in deze tentoonstelling focussen niet op het grotere geheel, maar laten zich leiden door specifieke motieven die voor hen betekenisvol zijn. Deze motieven worden onderzocht en verkend en er worden nieuwe werelden in ontdekt. Gemeen hebben deze kunstenaars dat hun motieven ontleend zijn aan de natuur. Rijksmuseum Twenthe
 • Kunst gemaakt door mensen die buiten het normale circuit van kunstenaars en musea vallen. Outsiders, dus. De tentoonstelling Nieuwe Meesters van het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam toont ruim 70 van zulke werken die ondanks of misschien wel dankzij de verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond van de maker, van bijzondere kwaliteit zijn en met recht een eigen plek hebben veroverd in de kunstwereld. 8weekly

 

film en av

 • ‘Alles tussen poëzie en propaganda is geoorloofd’. Aldus directeur Ally Derks, die na 30 jaar afscheid van haar geesteskind, het International Documentary Filmfestival Amsterdam. Filmkrant
 • Dit jaar worden voor het eerst de Emile Awards uitgereikt tijdens de European Animation Awards. Het zijn niet alleen studio’s, regisseurs of producenten die worden bekroond, maar zo goed als iedereen die van script tot eindresultaat aan animaties meewerkt. Er zijn 16 categorieën voor verschillende artistieke prestaties, zoals storyboarding en karakteranimatie. Daarnaast wordt er ook een Lotte Reiniger Lifetime Achievement Award uitgereikt door het EAA-bestuur. animatieblog
 • Muziekjournalist Job de Wit en singer songwriter Lucky Fonz III presenteren op het IDFA een documentaireprogramma dat geheel uit videoclips bestaat. Het Parool
 • De documentaire Museum De Pont: ruimte voor kunst, gemaakt door Jeanne van der Horst en Maarten de Kroon in het kader van het 25 jarig bestaan van het museum, is op 15 november te zien in Cinecitta, Tilburg. Cinecitta
 • Drie Italiaanse filmmakers komen 16 november naar Docs in the City in Schijndel om hun documentaire Transumanza Tour toe te lichten. Brabants Dagblad , DocsintheCity

 

letteren

 • Op 25 november is er de Tweede Hans Groenewegenlezing. Radicale poëzie biedt geen troost en helpt ons niet door de dag, maar ontwortelt en ontketent, en plaatst zich daarmee, hinderlijk en heilzaam tegelijk, tussen onszelf en onze neiging ‘normaal’ te doen. Met deze gedachte als leidraad voert Erik Spinoy de lezer langs enkele belangrijke bakens van zijn eigen traject als dichter en lezer. Het doel van deze lezing, een Nederlands-Vlaams initiatief, is om het proces van traag lezen en denken, met opschorting van een oordeel, levend te houden. Perdu
 • De ECI Literatuurprijs is toegekend aan Koen Peeters voor De mensengenezer., een roman die ‘ons leert dat we niet moeten zoeken naar de waarheid, maar naar de bron.’ Koen Peeters ontving ook de ECI Lezersprijs. De ECI Literatuurprijs mag dan de grootste literaire prijs zijn (50.000 euro) , de bekendste is-ie zeker nog niet. De jury heeft een heel eigenwijze, non-commerciële keuze gemaakt. Is de prijs in staat voor de auteurs lezerspubliek aan te trekken? Literatuurplein , Trouw
 • Hertmans, Koch, Pfeijffer, Verhelst, Verhulst en Wieringa op enorme longlist International Dublin Literary Award. tzum
 • Schrijvers Pim Lammers en Edward van de Vendel lezen boeken met een queer-component en schrijven over hun bevindingen. Dat staat op het blog queerlezen waarop de auteurs soms alleen, soms in samenspraak reageren op boeken met een queer-component. Queerlezen
 • Sandra Bernart is de winnaar van de ‘Prijs voor Eindhovens Schrijftalent’. De prijs is een initiatief van boekhandel Van Piere, Natlab door Plaza Futura en Bibliotheek Eindhoven, bedoeld om het in de stad aanwezige schrijverstalent te stimuleren en te ontdekken. Het is de tweede keer dat de aanmoedigingsprijs werd uitgereikt. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De Brabantse literatuur aantrekkelijk maken bij een breder publiek. Dat is het doel van de publicatie ‘Brabant, literaire reis door de tijd’ van stichting Achterland. In dit boek staan gedichten naast foto’s van Brabantse plaatsen. BN – De Stem

 

muziek

 • Dit jaar gaat de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2017 naar Ton Koopman. De jury kende de prijs toe aan de musicus en dirigent ‘voor alle geweldige cd’s die hij maakte en alle onvergetelijke uren intelligent luisterplezier die hij ons heeft bezorgd – en nog zal bezorgen’. Entertainment Business
 • De Eindhovense singer songwriter Ad van Meurs is overleden. Zijn laatste album was ‘Dorset Moon’. Hij beschouwde dit als zijn beste plaat. Kort na de opname in het najaar van 2016 kreeg Van Meurs te horen dat er kanker bij hem was geconstateerd. Zijn grootste bekendheid verwierf hij als The Watchman. Met zijn ingetogen en altijd perfect uitgevoerd folk, blues en americana wist hij vele harten te veroveren. Eindhovens Dagblad , Zijn grootste bekendheid verwierf hij als The Watchman. Met zijn ingetogen en altijd perfect uitgevoerd folk, blues en americana wist hij vele nationale én internationale harten te veroveren. 3voor12.vpro.nl , Eindhovens Dagblad

theater en dans

 • Liggen de werelden van opera en musical echt zo ver uit elkaar of zijn er bruggen te slaan? In de Rotterdamse Doelen proberen operazangers en musicalsterren het. Is opera de musical van vroeger? Zit iets in, meent mezzosopraan Karin Strobos, ‘maar opera is ook heel erg van nu’. De Volkskrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Glow, de lichtkunstmanifestatie in de stad Eindhoven is gestart op 11 november. Brabant Cultureel , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Vandalen hebben de afgelopen jaren diverse panelen met gedichten in de openbare ruimte van Boxtel vernield. Van deze veertien ‘literaire bakens’ zijn nieuwe, hufterbestendige versies gemaakt waardoor de Boxtelse Poëzieroute volgende week heropend kan worden. Brabants Dagblad
 • Het Vincentre in Nuenen heeft 5 panoramaschilderijen geschonken aan de nieuw te bouwen basisschool in Nuenen West. De schilderijen werden in 2009 geschilderd door Nuenense kunstenaars. Eindhovens Dagblad
 • Een kopie van de oorspronkelijke torenspits op de Sacramentskerk in Tilburg is geen optie. ,,Dat is het ook nooit geweest”, zegt Pieter Siebers, vooruitlopend op een buurtbijeenkomst op 15 november over een nieuw ontworpen spits. De Werkgroep Kerk en Klooster en de buurtraad Armhoefse Akkers nemen daarmee afstand van de roep in de wijk om de oude spits in ere te herstellen. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Zowel op kwaliteit als prijs heeft Van Wijnen uit ’s-Hertogenbosch samen met DP6 architectuurstudio het beste voorstel weten te maken voor de vernieuwbouw van het Frencken College in Oosterhout. In het ontwerp worden de bestaande bouwdelen zorgvuldig ingepast in het nieuwe geheel. Architectenweb
 • De Eindhovense ontwerper Milou Bergs heeft voor haar afstudeerproject aan de Design Academy Eindhoven de fietsenstalling Align bedacht. Een fietsenrek dat verdwijnt als het niet in gebruik is. Dezeen
 • Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag lanceert Peter Dau uit Boxtel zijn eerste eigen modecollectie: Gaia. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • De Gestelse ontwerper Peter van Holsteijn heeft zijn hart verpand aan Toverland. Sinds 2011 is hij verantwoordelijk voor de looks van het park in Sevenum. Brabants Dagblad
 • Conceptueel ontwerper en kunstenaar Ted Noten werd bekend door zijn bijzondere tassen en sieraden. Door er niet alledaagse voorwerpen als pistolen, een dood muisje met een kleine parelketting en een snufje cocaïne in te verwerken, geeft hij ze zeggingskracht en tipt thema’s als geweld, hebzucht en liefde aan. Noten woonde en werkte jaren in Amsterdam, maar sinds enige tijd is hij met zijn atelier gevestigd in de Mengfabriek in ‘s-Hertogenbosch. Hij is zeer positief over de Tramkade. Bossche Omroep
 • Danielle Lemaire over haar verblijf in Japan en de ontmoeting met mevrouw Yamakawa die Lassie-kunst verzamelde. Mister Motley
 • Beeldend kunstenaar Paul Segers doet op 12 november een performance in Helmond. Tegen 15.00 uur arriveert Segers met een ‘spectaculair voertuig’. Hij stapt uit als zijn alter ego Bullet Head. Deze figuur met een kogelvormig hoofd geeft vervolgens een korte voorstelling in de expositieruimte van De Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Met financiële ondersteuning van het ministerie van WVS en subsidies van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda maakte Ilse Wolf de afgelopen maanden reportages over twaalf mantelzorg-situaties. Haar project heet Mantel der Liefde, een interactieve fototentoonstelling over ouderen en mantelzorg, opende 11 november op het Stationsplein in Breda. BN – De Stem , Breda Vandaag
 • Veel lof voor het boek ‘Katholiek Brabant, een kleurrijk volksgeloof’ van fotograaf Ramon Mangold bij de presentatie van de publicatie in de kapel van de zusters Birgittinessen in Uden. Mangold maakt al ruim tien jaar foto’s van het katholieke geloof. In het Museum voor Religieuze Kunst in Uden is nog tot 7 januari een expositie gewijd aan ‘Katholiek Brabant’. Brabants Dagblad
 • Joost van der Werf van Fishhook Media in Tilburg, een productiehuis dat gespecialiseerd is in het maken van professionele video’s, gaat de komende carnaval in Kruikenstad vastleggen. Dit doet hij samen met zijn team ter ere van 55 jaar openbaar carnaval. Brabants Dagblad
 • Boer Peer is een film van regisseur Daan Jongbloed en geproduceerd door Van Osch Films uit ’s-Hertogenbosch over het leven van Peer Smulders die bijna 100 jaar leefde in zijn, op het laatste zeer vervallen boerderij in Maliskamp. De documentaire is inmiddels door 5000 bioscoopgangers gezien. Brabants Dagblad
 • Jane Leusink bespreekt een gedicht uit de bundel Nachtefteling van Martijn Benders. tzum
 • Op 25 november wordt een nieuw werk van de Tilburgse componist Fred Momotenko voor het eerst uitgevoerd in het Amsterdamse concertgebouw. Hij schreef de compositie in opdracht van de NTR voor het Groot Omroepkoor. Omroep Brabant
 • De song My Love van Kovacs is de soundtrack van de nieuwe campagne van Toyota in Zuid-Korea. Het gaat om de commercial van de Toyota Camry Wild Hybrid, die op tv en online wordt uitgerold. De muziek van Kovacs was eerder te horen in campagnes van Lancia en Elisabetta Franchi in Italië, HBO in Nederland, en in de film Helleveeg. Entertainment Business
 • Afgelopen zomer zat Jeroen Kant vast. Na vier albums met zijn nummers met liedjes vol talige vondsten wilde hij wat anders. De singer-songwriter ontdekte de elektrische gitaar. Het leidde tot een nieuwe sound en een nieuwe band: Sheewawah. Brabants Dagblad
 • Enige jaren geleden besloot de Bossche artiest Niels Duffhues het bestaan als singer/songwriter voorlopig achter zich te laten om zich te concentreren op het uitdiepen van de verhouding tussen zijn bedachtzame melodieën op gitaar en filmbeelden in zwart/wit. Onder de noemer Fable Dust verscheen in 2014 de plaat ‘The Man Who Came Out Of The Storm’, gevuld met instrumentale stukken die live vaak van stemmige projecties voorzien werden. In september kwam het video – album ‘The Light-Forsaken Plains In The Cosmos Of My Thoughts’ uit. 3voor12.vpro.nl
 • Met optredens, probeert de Helmondse rapper Kempi de artistieke draad weer op te pakken. Op 4 september werd hij hardhandig opgepakt door de politie en door justitie later onder voorwaarden vrijgelaten. Eindhovens Dagblad
 • Het boek ‘Kaz Lux, Rockadel Verplicht’ over de vroegere frontman van Brainbox, en later singer-songwriter, Kaz Lux werd geschreven door universitair docent Lutgard Mutsaers. De biografie wordt 12 november gepresenteerd. BN –De Stem
 • Peter Koelewijn werd gevierd tijdens een gala-avond. Koelewijn ontving een award van Buma Stemra toegeschoven voor zestig jaar liedjes schrijven. Eindhovens Dagblad
 • Er zijn overal ogen. Essay van docent Anna van der Kruis n.a.v. Siri Loves Me van Katja Heitmann, geschreven in het kader van de Schrijfcursus Dans & Durf. Tilburg Dansstad
 • Breakdancer Menno van Gorp uit Tilburg wint WK Breakdancen. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Op 22 november houdt Michel van Dartel, lector Mensgericht Creëren bij Avans Hogeschool en senior curator bij V2_, Instituut voor de Instabiele Media, de Avans Academielezing. Nu we in steden leven die rond data worden ontwikkeld en handelen binnen de structuur van de huidige economie, bestaat er volgens Van Dartel meer dan ooit behoefte aan kunstenaars en ontwerpers die kunnen helpen begrijpen hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Avans

Cultuureducatie en - participatie

 • Cultuuronderwijs heeft een vaste plek gekregen in het voortgezet onderwijs. De scholen zijn over het algemeen positief over de gang van zaken, de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweegbrengt bij hun leerlingen. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017. Het monitorrapport bestond naast een landelijke enquête met vragenlijsten uit een kwalitatief deel met interviews. Algemene Vereniging Schoolleiders , VO-Raad
 • Ter ere van het tienjarige jubileum heeft de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) verschillende activiteiten en een gezamenlijk landelijk gesprek , op 16 november, onder de noemer ‘Cultuur leert anders: wat doe jij daaraan?’ LKCA
 • Shine heeft ADHD en kan de klas behoorlijk op stelten zetten. Dan blijkt tijdens de kunstles dat hij geweldig kan dansen. Dat doet iets met zijn positie in de groep. Hoe neem je die kennis mee in de rest van de schooldag? Hoe profiteer je als school optimaal van de effecten van kunstonderwijs? Nita Halman en Sylvia Wiegers geven tips. LKCA
 • Het Verwonderpaspoort wint de Museumeducatie Prijs. Het is een project van Leidse musea en (onderwijs)instanties met als doel om natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid toegankelijk te maken voor kinderen. Het project nam het in de finale met succes op tegen Flip the Museum, van het Van Abbemuseum. Museumcontact
 • Werkgroepen kunnen zich weer inschrijven voor de programmering van KunstSelect voor schooljaar 2018-2019. KunstSelect is landelijk kunstaanbod voor samenwerkende scholen in het primair onderwijs, dat is bemiddeld en geselecteerd door Kunstbalie. Kunstbalie
 • Op 18 november is Cultuurbosch te gast bij Muzerije voor alweer een Cultuurbosch Café. Zoals altijd staat tijdens het Cultuurbosch Café ontmoeten, inspireren en verbinden centraal. Deze editie staat in het teken van de beeldende kunsten. Kunstbalie houdt tijdens dit Cultuurbosch Café een spreekuur voor amateurkunstprojecten. Cultuurbosch
 • Een groep bovenbouwleerlingen van het Udens College is al de hele week in de weer met de muziek van de Romantiek. Maar hoe motiveer je jongeren van een jaar of zestien voor muziek uit de negentiende eeuw? Will Veraa, muziekdocent aan de school, wist er wel raad mee. Hij betrok er de philharmonie zuidnederland bij. Brabants Dagblad
 • Kunstencentrum Waalwijk schaft eigen harp aan. Brabants Dagblad
 • Dertig partijen in midden Noord-Brabant, waaronder elf gemeenten, onderwijsinstellingen, de Diamantgroep, Tiwos, het UWV, de GGD en bibliotheken, sluiten een Taalakkoord. Hierin spreken ze af om samen het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken en het taboe rond het onderwerp te doorbreken. Brabants Dagblad
 • Maken. Het is een thema dat in onze samenleving meer en meer aandacht krijgt. Het motto ‘leren door te maken’, stond ook centraal tijdens het Teacher Maker Camp dat Cubiss samen met Waag Society in de herfstvakantie heeft georganiseerd. 23 leraren en bibliotheekmedewerkers zijn in twee inspirerende dagen boordevol trainingen en workshops besmet geraakt met het maakvirus. Blog van Lonneke Jans , adviseur Onderzoek bij Cubiss. Bibliotheekblad

Kunstbeoefening

 • De wijk Blixembosch is het speciale thema van de jaarlijkse tentoonstelling van fotoclub Ericamera. Ericamera-lid Ben van Veelen vertelt daar nog eens het verhaal van Aanschot, het boerengehucht in de nieuwbouwwijk, in foto’s. Eindhovens Dagblad
 • De genomineerden voor de fotowedstrijd Brabant in Beeld zijn bekend. De 18 genomineerde foto’s zijn van 18 november tot 8 december te zien in de Willem Twee in ’s-Hertogenbosch. Eindhovens Dagblad
 • Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor en Cantiqua Concert uit Tilburg geven 11 november een uitvoering van het oratorium ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn. Het is een deels geregisseerde productie met klank en beeld. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • ‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, vertelt Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. Haan is dagvoorzitter van de themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed op 30 november. Een themadag ’om ons bewust te maken van de zo kansrijke combinatie tussen de functionele, technische kanten van waterbeheer en de instrumenten die daarvoor dienen, en de zachte kanten ervan, de verhalen en tradities. Erfgoedstem
 • Agrarisch Erfgoed Nederland heeft het manifest ‘Gebruik de boerderij!’ opgesteld. Het manifest is een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, aan iedereen die het aangaat, om op een verstandige manier gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed. Op 30 november is er een congres, waar het manifest wordt gepresenteerd. Agrarisch Erfgoed
 • Jacqueline Oskamp onderzocht het politieke en maatschappelijke krachtenveld, waardoor Nederlandse muziekarchieven de laatste jaren in zieltogende posities zijn gedwongen. Een belangrijke conclusie: de korte termijn wint het van de lange termijn. Bespreking van haar boek ”Opslaan en vernietigen. Muziekarchieven bedreigd”, een uitgave van Ambo|Anthos. Het boek werd gepresenteerd tijdens een symposium in Den Haag. Een verslag van die bijeenkomst. Informatieprofessional , Reformatorisch Dagblad
 • 82 procent van de Europese erfgoedinstellingen beschikt over een digitale collectie. Dat is een van de conclusies van het ENUMERATE-onderzoek naar trends in digitaal erfgoed in Europa, uitgevoerd door DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur. Bijna 1000 Europese instellingen deden in de zomer van 2017 mee aan Core Survey 4. Het onderzoeksrapport geeft een beeld van de trends in digitalisering in Europa. Ook verscheen er een rapport dat alle Nederlandse resultaten samenvat. Informatieprofessional
 • Op 10 november lanceerde het RKD het online boek Counting Vermeer onder redactie van professor C. Richard Johnson Jr. van Cornell University. Hierin worden voor het eerst de resultaten van innovatief en multidisciplinair doekonderzoek naar een compleet schilders oeuvre, dat van Johannes Vermeer (1632-1675), gepubliceerd. DEN
 • De plannen voor een donjon in Nijmegen en de protesten tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon in Hoorn zijn twee kwesties die betrekkelijk kort geleden speelden. Jona Lendering beargumenteert waarom je niet zomaar historisch erfgoed kunt toevoegen of weghalen. Historiek
 • Eigenaar Roderick Zoons van camping De Goudsberg in Lunteren heeft bij de gemeente Ede gemeld dat hij van plan is de ‘Muur van Mussert’, die op zijn grond staat, te slopen. Ede en het Rijk wijzen naar elkaar om de ‘Muur van Mussert’ van de sloophamer te redden. Architectenweb
 • Wie wil begrijpen waarom Brabanders zo goed zijn in drugs smokkelen, moet naar de New Kids-films kijken. Dat zegt cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Een van de belangrijkste cultuurtrekken die de dikbesnorde gasten uit Maaskantje goed laten zien, is volgens Rooijakkers het idee dat de Brabander zijn eigen boontjes wel dopt. Daar hoort een afkeer van het establishment bij en het opzoeken van de grenzen, letterlijk en figuurlijk. Omroep Brabant
 • Historische gebeurtenissen of personen in Brabantse steden en dorpen dienen de komende maanden als inspiratie voor de wagenbouwers van de Brabantse Dag in Heeze. De 61e editie vindt op zondag 26 augustus plaats. Eindhovens Dagblad
 • Er is geen enkele praktische reden niet direct met de restauratie van de gesloten Luciakerk in Ravenstein aan te vangen. Dat betoogt Leon van Liebergen, oud-conservator van het Museum voor Religieuze Kunst. ,,De fresco’s tegen de gewelven hebben geen enkele kunst- of cultuurhistorische waarde en kunnen gewoon worden overgeschilderd.” Brabants Dagblad
 • De Henri van Abbestichting vindt de manier waarop Dela de Paterskerk in Eindhoven wil aanpassen te ver gaan en stapt naar de rechter. Met name het plan om het altaar en een aantal biechthokjes uit het rijksmonument weg te halen ziet de stichting niet zitten. Eindhovens Dagblad
 • De restauratie van de Keenesluis te Standdaarbuiten is begonnen. Heemschut
 • De ‘Zachte G’-prijs is de prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van de Brabantse streektaal. Deze prijs werd eerder in 2013 en 2015 uitgereikt in en is een initiatief van de stichting Erfgoed Brabant. De volgende ‘Zachte G’-prijs wordt uitgereikt te Veghel op 15 maart 2018. Erfgoed Brabant roept op om passende en aansprekende activiteiten, publicaties of projecten voor te dragen voor de prijs. Dat kan tot 8 januari 2018. Erfgoed Brabant
 • Op 14 december 2017 komt het Woordenboek van de Brabantse Dialecten compleet digitaal beschikbaar: het eWBD. Dat is voor Erfgoed Brabant reden om een symposium over Brabantse woordenboeken te organiseren. Erfgoed Brabant

Bibliotheken

 • Onderzoeks- en beleidsadviesbureau Ecorys gaat in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) een zogeheten Total Cost of Ownership (TCO)-onderzoek doen naar de totale kosten die bibliotheken maken om burgers te helpen in het digitale contact met de overheid. Bibliotheekblad
 • De Adviescollectie basisvaardighedenis uitgebreid en bevat nu ongeveer 200 titels. Hiermee is een goede basis gelegd voor de lokale dienstverlening rond basisvaardigheden. De focus van de Adviescollectie ligt op taalvaardigheid, maar er zijn ook materialen opgenomen die gericht zijn op digitale vaardigheden en rekenen. KB
 • Op 9 november zijn tijdens het KNVI-congres de winnaars bekendgemaakt van de jaarlijks uitgereikte Victorine van Schaickprijzen. De Victorine 2017 (beste publicatie) ging naar Ellen Kleijnen voor haar proefschrift Route to reading over de toepassing van het Bibliotheek op school-concept in Gouda. De Victorine Initiatiefprijs ging naar Lotte Wilms, Michiel Cock en Ben Companjen van DH Clinics voor het opzetten van een vijfdaagse cursus Digital Humanities. De Scriptieprijs werd toegekend aan Maartje Kamp voor haar scriptie Afgeschermd geheugen. Bibliotheekblad

#leerling&meester is ook..

De blik van kunstenaars uit drie verschillende generaties op een thema. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van het werk van Eva Räder. Het werk van Eva en twee kunstenaars uit andere generaties is vanaf zondag te zien in PARK in Tilburg. Deze week delen we een artikel over wat hun werk gevormd heeft en wat ze kunstenaars uit andere generaties willen meegeven. Bron: park013.nl.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie