Trends & Ontwikkelingen 15 mei 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Regiegroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector heeft aan minister van Engelshoven (OCW) een brief gestuurd over de voortgang en het vervolg van de Arbeidsmarktagenda. In de brief staat aan welke agendapunten nu wordt gewerkt en wat reeds behaalde resultaten in 2018 zijn. De Regiegroep geeft ook aan welke investeringen ná dit jaar en in de volgende cultuurnotaperiode nodig zijn om de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector goed uit te voeren en dus de culturele arbeidsmarkt te versterken. De minister kan vervolgens de Tweede Kamer informeren. Kunsten’92
 • Zeven branche- en werkgeversverenigingen in de kunst- en cultuursector, waaronder de VOB, NAPK, VSCD, VNPF, hebben gezamenlijk gereageerd op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De Wab moet verbetering brengen in de verstoorde balans tussen vaste en flexibele contracten. Met het wetsvoorstel wordt het aangaan van tijdelijke en flexibele contracten duurder. VOB
 • 6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Toch is deze cultuurparticipatie vaak weinig zichtbaar bij beleidsmakers. Dat vraagt om een landelijke impuls. Daarom stuurden de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon een brief aan minister van Engelshoven (OCW), IPO en VNG. Daarin een oproep tot een ‘een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.’ LKCA , Kunstbalie
 • Minister van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht ‘Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen’. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Rijksoverheid.nl

 

noord-brabant

 • Het PON, bkkc, Telos en de Boekmanstichting brengen in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants en in opdracht van de provincie Noord-Brabant bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar. Onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de Brabantse culturele sector bij elkaar.
 • Op 18 juni wordt het rapport Waarde van cultuur 2018 in Tilburg gepresenteerd. bkkc
 • Choreografe en theatermaakster Pia Meuthen ontvangt dit jaar de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De jury roemt haar unieke en indrukwekkende oeuvre. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Er zijn vijftien partijen die zich hebben gemeld bij Philips om het Evoluon te kopen. Ook de stichting Vrienden van het Evoluon stelde zich beschikbaar als partij om het gebouw te kopen, voor het symbolische bedrag van één euro. “Wij willen de verankering, de waakhond en beschermheerfunctie op ons nemen”, aldus Jules Ruis van de stichting. Voor Philips is niet de opbrengst van de verkoop van het Evoluon het belangrijkste, maar het plan voor het monument en zijn omgeving. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Aan de werkzaamheden van de stichting Ruimte komt aan in december van dit jaar een einde. Het gemeentebestuur zegt de samenwerking op, en koerst af op een ‘zachte landing’. Over het hoe en waarom tast de stichting in het duister. Eindhovens Dagblad
 • De reservepot van de gemeente Eindhoven is te leeg. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde norm zou de algemene reserve 89 miljoen euro moeten bedragen, maar volgens de begroting 2018 zit er maar 46 miljoen euro in de reservepot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om het weerstandsvermogen weer op niveau te brengen. Binnenlands bestuur
 • Theater Midi gaat deze zomer tegen de grond. Maar in de nieuwbouw keert het beeld van de oorspronkelijke gevel terug. In opdracht van eigenaar René van den Berg ontwierp architect Ed Bergers de nieuwbouw voor de locatie van het roemruchte theater. De Tilburgse Omgevingscommissie is enthousiast. In de voormalige bioscoop worden appartementen gevestigd. Brabants Dagblad
 • De actiegroep Behoud Blauwe Gebouw geeft de strijd nog altijd niet op. Namens de groep bood Tom Pijnenburg burgemeester Weterings een door 724 Tilburgers ondertekende petitie aan. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergen op Zoom roept particulieren, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers op om mee te doen met de erfgoedprijs Bergen op Zoom. De lokale erfgoedprijs moet het Bergse erfgoed in het zonnetje zetten en eigenaren en initiatiefnemers stimuleren om op een eigentijdse en innovatieve manier met erfgoed om te gaan. Bovendien brengt de prijs erfgoed meer en breder onder de aandacht. Dat geldt zowel voor materieel als voor immaterieel erfgoed. De winnaar van de prijs ontvangt €500,-. Bergen op Zoom
 • De toekomst van het Deurnese museum De Wieger wordt de komende maanden onderzocht. De gemeente heeft Marco van Vulpen aangesteld om te bekijken ‘wat er nodig is voor een gezonde basis en een toekomstbestendig museum’. Daarmee komt hij tegemoet aan de oproep van de gemeenteraad om de situatie bij de Wieger opnieuw te bekijken. Bij de laatste bezuinigingsronde verloor het museum een groot deel van haar subsidie. Eindhovens Dagblad
 • De Sint Petrus’ Bandenkerk in Son wordt voorlopig niet gesloopt. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor 1,3 miljoen uit te trekken om het gebouw te kopen. Erfgoedvereniging Heemschut vocht hard voor het behoud van deze unieke kerk en is dan ook zeer verheugd over het nieuws. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Heemschut

Cultureel Ondernemerschap

 • Willem Bongers-Dek, adjunct-directeur at Vlaams-Nederlands Huis deBuren, heeft in zijn proeve van bekwaamheid aan het einde van LinC 4 een persoonlijk betoog geschreven, over de nadelige kanten van onze jacht naar succes. LinC
 • Op zoek naar een betere afspiegeling van de Haagse samenleving, op zoek naar manieren om een divers publiek te betrekken bij beeldende kunst en bij expositieruimte Nest, een jaar lang een programma waarin de mogelijkheden werden onderzocht om hedendaagse kunstinstellingen inclusiever te maken, om toegankelijk en betekenisvol te zijn voor mensen voor wie de stap om een kunstruimte te bezoeken, nog geen vanzelfsprekende is. Een verslag van een publieksavond, 3 maart jl., onder de titel Kijken, Zien en Gezien met interviews, presentaties en een paneldiscussie. Mister Motley
 • Uit een enquête van The Architects’ Journal blijkt dat 24 procent van de zwarte en uit andere etnische minderheidsgroepen afkomstige architecten op Britse werkplekken het slachtoffer is geworden van racisme. Dezeen
 • Op 12 juni gaat een Community of Practice van start om cultureel ondernemen in duurzame historische gebouwen te bevorderen. Ondernemers, overheden, adviseurs en bouwers en financiers gaan elkaar inspireren en assisteren door kennis, ervaringen en onderzoek te delen. Online samenwerken en offline inspiratiemeetings staan op de agenda voor dit initiatief van Birgit Dulski (Nyenrode Business Universiteit) en Menno Heling (BMH). Erfgoedstem
 • Deze week begint in Amersfoort de bouw van het gezamenlijke depot voor 675.000 objecten uit verschillende (museum)collecties. Vanaf 2020 moeten er de spullen kunnen worden beheerd van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, museum Paleis Het Loo in Apeldoorn, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het kavel voor het CollectieCentrum Nederland (CC NL) werd op 2 mei door de gemeente Amersfoort officieel overgedragen aan het Rijksmuseum, dat formeel de eigenaar wordt. Cobouw
 • Een aantal wetenschapscentra loopt kunst- en cultuursubsidies mis doordat ze door het ministerie niet voldoende worden erkend als museum. Dat moet veranderen. Geofort, Universiteitsmuseum Utrecht en Space Expo voeren een lobby in Den Haag. Algemeen Dagblad
 • Op 7 juni 2018 start het Nederlands Arbitrage Instituut in samenwerking met de Haagse Authenticatie in de Kunst (AiA) een nieuwe, gespecialiseerde arbitrage- en bemiddelingsrechtbank die zich uitsluitend richt op het beslechten van kunstrechtelijke geschillen. Het CAA, Court of Arbitration for Art, zoals het tribunaal zal heten, zal wereldwijd procederen, waarbij het volledige spectrum van kunstgeschillen zal behandelen, met inbegrip van authenticiteit, contract en keten van titelgeschillen, auteursrechtvorderingen en meer. ArtNet News
 • Honderdvijftig ultrarijken beleggen in kunst, om de werken later met winst weer van de hand te doen. Veilinghuizen staan hen met raad en daad bij. Hoe lang nog tot die zeepbel barst? NRC bespreekt 2 recente publicaties over de kunsthandel. NRC , NOS
 • Natuurmuseum Brabant in Tilburg krijgt een nieuwe directeur. Per 15 augustus volgt Fiona Zachariasse de huidige directeur Frans Ellenbroek op, die na bijna veertig jaar met pensioen gaat. Brabants Dagblad
 • In samenwerking met de Stichting Filmonderzoek is Film Facts & Figures door het Nederlands Filmfonds over de Nederlandse filmsector gepubliceerd. Een actueel overzicht van feiten, cijfers en trends in de Nederlandse film- en av-industrie. Cultuurindex Nederland analyseert de cijfers over de Nederlandse film. Filmfonds , Filmonderzoek , Cultuurindex
 • Voor filmmakers is er weinig informatie beschikbaar over de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector 2017 – 2023. Waarschijnlijk is dat de reden waarom er geen filmmakers aanwezig waren tijdens de onlangs gehouden hoorzitting met de vaste Kamercommissie van OCW, die gehouden werd om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector en welke rol de politiek zou kunnen vervullen in het versterken hiervan. En toch zijn het belangrijke onderwerpen voor filmmakers. Filmzaken zet zaken op een rij. Filmzaken
 • Afgelopen maanden werden er in Amsterdam twee Amerikaanse speelfilms opgenomen. NL Film is coproducent van Lyrebird, over de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren. Kaap Holland Film coproduceren de film The Goldfinch. Op uitdrukkelijke verzoek vanuit de Amerikaanse producenten gingen beiden zo duurzaam mogelijk aan de slag. Green filmmaking
 • Nederlandse postproductiebedrijven hebben zich verenigd in ‘Netherlands Post production Alliance’ (NPA). De NPA vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met hoogwaardige beeld- en geluidsnabewerking en visual effects voor speelfilms, documentaires en high end TV drama. De vereniging zet zich in voor gezamenlijke promotie, verdere professionalisering en wil een katalysator zijn bij uitbouwen van Nederland als internationaal gerenommeerd postproductieland. Tijdens het filmfestival van Cannes werd het initiatief voor het eerst gepresenteerd. NBF , Filmkrant
 • Op het filmfestival van Cannes hebben 82 filmvrouwen, onder wie juryvoorzitter Cate Blanchett, gevraagd om een einde te maken aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun sector. De vrouwen hadden voor hun actie de trappen van het festivalpaleis beklommen. VTM Nieuws, Trouw
 • De lancering van het Platform voor Freelance Musici op 7 mei was een groot succes. Er waren veel musici, alle vakbonden waren vertegenwoordigd en kamerlid Corinne Ellemeet gaf een inspirerende toespraak. Er zijn plannen voor de toekomst gemaakt, samenwerkingsverbanden gesmeed en de onderlinge solidariteit vergroot. pvfm
 • Ruim 4000 Nederlandse makers en organisaties met internationale ambities gaan jaarlijks naar het buitenland. DutchCulture brengt ze in een reeks interviews in beeld. Deze keer: Operaregisseur Jorinde Keesmaat. DutchCulture
 • In februari kondigde Buma ROCKS! een hernieuwde samenwerking aan met metalfestival FortaRock. Inmiddels heeft the international platform for loud music de planning rond van Buma ROCKS!-gerelateerde activiteiten op 2 juni. Naast de optredens van de top van de Nederlandse heavy muziek staan matchmakingsessies – de zogenoemde Heavy Chats – op het programma, alsmede een Q&A met Floor Jansen en de uitreiking van de Buma ROCKS! Export Award. BUMA Cultuur
 • Het Franse bedrijf Newzik heeft software ontwikkeld die het gezamenlijk gebruik van bladmuziek op iPads mogelijk maakt. Bladmuziek op tablets is niet nieuw, maar in dit geval gaat het om een technologie waarmee in de nabije toekomst het uitgeversrecht én auteursrecht gewaarborgd en beschermd blijven. Dit maakt veilig verspreiden, kopiëren, aanpassen en archiveren van partituren mogelijk. Tijdens het concert (De)Constructie van Asko|Schönberg op 17 mei 2018 in Muziekgebouw aan ’t IJ zal deze software op iPads voor het eerst gebruikt worden in Nederland. Trouw , NAPK
 • Peter Peters is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek aan de Universiteit Maastricht. Peters zal leiding geven aan het nieuwe Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). Het MCICM is op initiatief van Stefan Rosu, intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland, opgezet als een interdisciplinair onderzoekscentrum dat vernieuwingen in de klassieke muzieksector wil ondersteunen. philharmonie zuidnederland
 • Een plek waar alle verschillende subculturen die Breda rijk is samen laten komen. Dat is het doel van Teun van Eil, internetondernemer, met Poppodium Phoenix. De voormalige Popcorner wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen met een hernieuwd concept én een nieuwe naam. 3voor12.vpro.nl
 • Warner Music Group en Sony Music hebben een groot deel van hun Spotify-aandelen verkocht. Bij elkaar kunnen de twee majors meer dan een miljard dollar op hun bankrekeningen bijschrijven. Entertainment Business
 • Tidal wordt ervan beschuldigd streamingcijfers in 2016 kunstmatig te hebben verhoogd. Dat schrijft de Noorse krant Dagens Næringsliv op basis van een onderzoek dat ruim een jaar duurde. Dat voerde de krant samen met de technisch-natuurwetenschappelijke universiteit van Noorwegen uit. NU.nl
 • Op de r&b playlist van Spotify op, vind je geen R. Kelly classic. De populaire rapper XXXTentacion ontbreekt ineens in populaire hiphop playlists. De reden: een nieuwe Hate Content & Hateful Conduct policy. Een set zelfopgelegde regels waarmee Spotify het zichzelf heel ingewikkeld maakt. Want hoe kun je nu bepalen of een artiest deugt of niet? En moet je dat überhaupt wel willen bepalen? 3voor12.vpro.nl , Konbini

Cultuurmarketing

 • Een pop-up restaurant met moorkoppen en een première in campingsmoking, dit waren onderdelen van de creatieve marketingcampagne voor de voorstelling De Marathon van het Luxor Theater Rotterdam en KemnaSenf. De insteek was om een campagne te ontwikkelen die afwijkt van andere campagne, om veel aandacht te genereren onder het publiek en de pers. Vanwege de succesvolle opzet en uitwerking van de campagne werd de case genomineerd voor de Centercom Campagne Award en won de Publieksprijs tijdens de Cultuurmarketing Awards 2017. Cultuurmarketing

Financiering

 • Op 31 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Utrecht het symposium Leeromgeving van de toekomst 2018. Tijdens deze middag delen de teams van twaalf ondersteunde onderzoeksprojecten hun werkwijze, ervaringen en uitdagingen met elkaar, betrokken partners en andere geïnteresseerden. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In De Pont Museum in Tilburg werd op 13 mei de publicatie ‘Artefact’ nr. 953 – Gapingen van mijn geest van beeldend kunstenaar Hans Klein Hofmeijer gelanceerd. In de 416 pagina’s tellende publicatie staat het oeuvre van Hans Klein Hofmeijer uit Oostelbeers tekstueel en visueel centraal. Het boek is een uitgave van de kunstenaar in samenwerking met Uitgeverij Lecturis. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Publicaties toe. Mondriaan Fonds
 • Vanaf 7 mei tot en met 16 september 2018 realiseert kunstenaar Gam Bodenhausen haar nieuwe installatie Graphite Knots in Het Oog, een patio in het Van Abbemuseum. Op de monumentale achterwand van Het Oog maakt Bodenhausen gedurende vijf maanden een grote tekening, waarin zij grafiet – het basismateriaal van de tekening – onderzoekt. Gam Bodenhausen ontvangt tussen 2017 en 2020 een Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds. Het Van Abbemuseum ontving een bijdrage ter compensatie van het honorarium voor Bodenhausen, via het Experimenteerregelement Kunstenaarshonoraria. Mondriaan Fonds
 • Werk van beeldend kunstenaars stanley brouwn (1935-2017), Remy Jungerman (1959) en Iris Kensmil (1970), door curator Benno Tempel samengebracht in een gezamenlijke presentatie, is geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de 58e editie van de Biënnale van Venetië, die in 2019 zal plaatsvinden. De selectie van deze tentoonstelling met als titel ‘The Measurement of Presence: Body, Spirit, History’ is bekendgemaakt door het Mondriaan Fonds dat daarbij werd geadviseerd door een internationale jury. Mondriaan Fonds
 • De Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel (Netherlands Film Production Incentive) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de jaarlijkse Monitor* die is uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2017, blijkt dat door de 256 producties die een financiële bijdrage kregen, voor €288,4 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed. Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld € 4,60 aan productiekosten in Nederland uitgegeven. 161 projecten (63%) komen in internationale samenwerking tot stand. Filmfonds , Filmfonds
 • In het kader van het project Dutch Crossover zijn de speelfilms Mitra en Do Not Hesitate geselecteerd. Beide projecten ontvangen de maximale realiseringsbijdrage van €800.000 van het Nederlands Filmfonds. Met Dutch Crossover ondersteunt het Filmfonds de productie van auteurfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek van minimaal 50.000 mensen te bereiken én zich internationaal te onderscheiden. De eerstvolgende indiendatum is in het voorjaar van 2019. Filmfonds
 • Series zijn een nieuw speerpunt van het NPO-fonds, dat jaarlijks 16 miljoen euro toekent aan bijzondere tv-, online- en radioprogramma’s. De Volkskrant
 • Hackastory en het Letterenfonds organiseren een Hackathon voor literaire uitgeverijen. Het is bedoeld voor redacteuren, pr- en marketingmedewerkers bij een literaire uitgeverij, en auteurs, die geïnteresseerd zijn in digital storytelling. De speciale editie van Hackastory is op 25 en 26 mei. Letterenfonds
 • De toekenningen van de 1e aanvraagronde 2018, januari 2018, van de subsidieregeling Nieuwe makers zijn door het Fonds Podiumkunsten bekendgemaakt. Fonds Podiumkunsten
 • De KB | Nationale bibliotheek (KB) stelt voor 2018 subsidie beschikbaar als impuls voor het verbreden en borgen van de methodiek ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ in de Bibliotheek op school. De aanvragen dienen uiterlijk 15 juni 2018 in het bezit te zijn van de KB. KB
 • Grensverleggers is een driejarige programmalijn die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland stelt De Buren tot en met december 2020 samen jaarlijks ruim 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten. Ondersteund worden projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en één of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies. Tot en met november 2020 kunnen er voorstellen worden ingediend voor een project dat plaatsgrijpt in 2018, 2019 of 2020. De Buren
 • Creative Europe Desk NL publiceerde ook dit jaar weer een brochure met de resultaten van het afgelopen jaar van Creative Europe/ MEDIA in Nederland. Wederom werd veel steun binnengehaald met sterke internationale projectvoorstellen. Creative Europe Desk
 • Het nieuwe, alternatieve fonds voor de podiumkunsten ‘Ons fonds’ is op zoek naar leden. Die mogen zowel meebeslissen wie subsidie krijgt als zelf steun aanvragen. Alle professionals in de podiumkunsten kunnen zich aanmelden. Ons fonds wil gaan experimenteren met alternatieve manieren van subsidieverstrekking, ‘gebaseerd op onderling vertrouwen en inhoudelijke kennis’ Theaterkrant , Ons Fonds
 • The Naked Sweat Drips, een zeskoppige rockband uit Boxmeer wilde een tweede album opnemen. Want Kristian Strik de gitarist van de band heeft een niet meer te behandelen hersentumor. De crowdfunding voor het album slaagde. Uiteindelijk haalden ze meer dan twee keer zoveel geld binnen als nodig. ‘Het is tóch een afscheidsalbum geworden’. De Volkskrant
 • Stichting Muziek Nu heeft als het doel om nieuwe muziek op een speelse en fantasievolle manier aan het publiek te presenteren. De stichting organiseert concerten en daarbij staan de passie voor muziek, vernieuwing en speelsheid centraal. De Stichting is aan het crowdfunden voor het project Dromen op muziek, waarbij 6 componisten uit Nederland en Vlaanderen muziek schrijven, die wordt uitgevoerd door professionele muzikanten begeleid door een groot amateurkoor. Het project wordt ondersteund door Kunstbalie. Voor de kunst
 • De BankGiro Loterij is sinds 2013 hoofdpartner van IFFR. Met ingang van de 48ste editie in 2019 verbindt de loterij zich daarnaast voor de komende drie jaar aan de publieksprijs van het festival. Die wordt daarmee omgedoopt tot de BankGiro Loterij Publieksprijs. IFFR
 • De leidraad bij de keus voor culturele sponsorships voor ING is dat het bedrijf graag kunst en cultuur ondersteunt als ze die tegelijk toegankelijk kan maken voor een zo groot mogelijk publiek. Adformatie
 • De Libanese kunstenaar Marwan Rechmaoui (Beiroet 1964) is de winnaar van de Bonnefanten Award for Contemporary Art (BACA) 2019. De prestigieuze BACA, die om de twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro, een publicatie en een solotentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in mei 2019. Museumtijdschrift
 • De driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur gaat naar Bibi Dumon Tak, zo heeft het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde besloten. De prijs bestaat uit 60.000 euro en een beeldje van schrijver Theo Thijssen. De schrijfster krijgt de prijs in september. PC Hooftprijs

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architect Hans van der Heijden blogt over een colloquium met het thema Zivilarchitektur. Die term moet niet verward worden met zoiets als ‘civiele bouwkunde’. Het gaat eerder om de ‘burgerlijke bouwkunst’; alle publieke en private opgaven in de architectuurgeschiedenis die zich onderscheidden van militaire of scheepvaartkundige bouwkunde. Organisator Werner Oechslin stelde niets minder dan de publieke betekenis van de architectuur en de begrijpelijkheid daarvan ter discussie. Architectenweb
 • Het Jaarboek Architectuur in Nederland 2017/2018 is gepresenteerd. In het boek zijn dertig projecten uit de genoemde ‘seizoen’ opgenomen, zoals het datacentrum AM4 van Benthem Crouwel Architects. Dit gebouw op het Amsterdam Science Park siert de cover van de jaarlijkse publicatie. Harm Tilman blogt over de presentatie. Het gaat goed met de architectuur, bijna te goed. De discussie over deze boeiende stelling kwam echter maar niet op gang. De Architect , Architectenweb , De Architect
 • Joks Janssen, directeur van BrabantKennis, en Bart de Zwart, onderzoeker en architect, schreven, in het kader van de ontwerpwedstrijd Brood en Spelen, het essay ‘Brandend Zand’. Hierin ontleden zij de bijzondere geschiedenis van de Noord-Brabantse zandgronden en de manier waarop de historie de eigentijdse dynamiek van dit gebied beïnvloedt. Zij sporen de ontwerpers aan om door te dringen tot de logica van de zandgronden en deze aan te grijpen als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen. Brood en Spelen , Bron Fontys
 • De Bossche woningcorporatie Zayaz zoekt vijf huurders die zelf hun kleine huurhuis willen gaan bouwen in Minitopia. Ook woningcorporaties merken dat mensen niet altijd meer de gebruikelijke eengezinswoning willen. Er is meer vraag kleiner, tijdelijk, duurzaam of goedkoper wonen. In Minitopia wordt geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen. Brabants Dagblad
 • De inclusieve stad is een stad die voor iedereen geschikt is om te wonen, te leven en te presteren. Het verwezenlijken hiervan is echter ingewikkeld. Woningcorporatieplatform De Vernieuwde Stad sprak daarom met vijf deskundigen (waaronder de Rijksbouwmeester en Ahmed Aboutaleb) over wat op dit moment de inclusiviteit in steden belemmert en hoe dit bevorderd kan worden. De vernieuwde stad
 • Eten en voedsel zijn in korte tijd een maatschappelijk relevant onderwerp geworden in het welvarende Westen. Er is een bachelor afdeling fooddesign aan de Design Academy Eindhoven. Maar ook aan de universiteiten in Delft en Eindhoven zijn al fooddesigners afgestudeerd. De HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch biedt een opleiding Food Design & Innovation aan. Lucas Verweij, design criticus en verbonden aan het Design Platform Rotterdam, vraagt zich af wat designers in de voedselsector te zoeken hebben. ArchiNed

 

beeldende kunst

 • Het tweejaarlijkse BredaPhoto Festival toont het beste van de internationale, hedendaagse fotografie. Gerenommeerde kunstenaars exposeren zij aan zij met een nieuwe generatie. Het thema van de achtste editie, To Infinity and Beyond, en de domeinen Biology, Cosmos, Intelligence, God, Society en Image gaan over de invloed van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang of openen we een doos van Pandora vol nare verrassingen? PF
 • In De Domijnen in Sittard is de expositie Object Love te zien. Mensen maken dingen om in onze praktische en emotionele behoeften te voorzien. Dingen zijn overal. We zitten er op, in, tussen of onder. Ze zijn een verlengstuk van ons lichaam en vergroten onze capaciteiten. We zijn er lijfelijk en emotioneel mee verbonden. Mister Motley

 

film en AV

 • Het Filmjaarboek 2017/2018 is verschenen. Een recensie. Cinemagazine
 • Er is controverse ontstaan rond Isle of Dogs van de Amerikaanse filmmaker Wes Anderson. Anderson zou zich volgens Aziatische Amerikanen in de film namelijk bedienen van Japanse raciale karikaturen. De vraag is nu of dit een schoolvoorbeeld is van doorgeschoten politiek correct denken is. Of heeft hij inderdaad met een witte bril op geregisseerd? HP – De Tijd
 • Disney, wie is er niet mee groot geworden? Onbewust geven Ariel, Belle en Simba ons onvervalste levenslessen mee. Maar zijn deze klassiekers wel zo onschuldig als ze op het eerste gezicht lijken? Filmwetenschapper dr. Dan Hassler-Forest (UvA) laat zien welke verborgen boodschappen te ontcijferen zijn uit Disney films. Universiteit van Nederland
 • Wie een kaartje voor de film koopt en er vroeg bij is, kiest vaak de stoelen in het midden van de zaal. Maar zijn die populaire stoelen in het midden echt de beste plekken in de bioscoop? NU.nl

 

letteren

 • Herman Stevens las voor zijn boek Het sterke geslacht tientallen schrijfsters, romans vanaf het jaar 1900. Waarom bleven zij op afstand van De Grote Drie? Jamal Ouariachi weet waarom. Twistgesprek onder leiding van Steven de Jong. NRC

 

muziek

 • De Nederlandse Publieke Omroep stuurt dit jaar twee werken in naar de 65ste editie van het radiofestival International Rostrum of Composers. The Dreamcatcher van Bram Kortekaas en Le Café de nuit van Jan-Peter de Graaff. Beide werken gingen dit jaar in première respectievelijk bij Het Nederlands Studentenorkest en bij het Residentie Orkest in de NTR ZaterdagMatinee. Podium Radio 4
 • De Amerikaanse Karina Canellakis is de nieuwe chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Het is voor het eerst dat een Nederlands symfonieorkest kiest voor een vrouwelijke chef-dirigent. Klassiek Magazine
 • Eindhoven en elektronische muziek, dat moet een goede combinatie zijn, vond Sannety (Sanne van Hek) Op 17 mei is de laatste aflevering van een serie luistersessies over dit genre die ze sinds februari in het Natlab in Eindhoven heeft georganiseerd. Eindhovens Dagblad
 • Sinds enkele dagen staat een Roadburn-reportage van Metal Injection op YouTube. Het laat ook mooi zien hoe innig festival Roadburn en Tilburg met elkaar verstrengeld zijn. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • Welke rol kunnen de podiumkunsten spelen in een maatschappij met een steeds veranderende relatie tussen stad en platteland, tegen de achtergrond van grote globale uitdagingen als populisme, klimaatverandering, conflicten en migratie? Die vraag staat centraal bij het vierdaagse zomercongres van de International Society for the Performing Arts, dat van 12 t/m 15 juni in Leeuwarden plaatsvindt. Theaterkrant
 • De jury van Het Nederlands Theater Festival heeft elf producties geselecteerd als beste en belangwekkendst van het afgelopen seizoen. Daarbij werd traditiegetrouw gekozen voor vijf voorstellingen voor de grote zaal, vijf voor de kleine zaal en een locatievoorstelling.
 • Conversations at the end of the world van HZT is ook geselecteerd.. Nederlands Theater festival , De Volkskrant , NRC
 • Zoetstof van de Vlieg is als vierde genomineerd voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2018. De prijs is bedoeld ter stimulering van jong theatertalent tot 35 jaar oud. De winnaar krijgt een bedrag van 45.000 euro, om te besteden aan het hernemen van de geselecteerde voorstelling, of ter investering in nieuw werk. Theaterkrant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ontwerperscollectief Dutch Invertuals laat regelmatig van zich horen in Milaan. Wendy Klomp is initiatiefneemster van het collectief. “Een keer per twee weken komen we bij elkaar om maatschappelijke thema’s te bespreken. Hoe gaan we daar als ontwerpers mee om en hoe vertellen we dat in een visueel manifest?”, legt de initiatiefneemster uit. “In de expositie ‘Mutan Matter’ hebben verschillende ontwerpers zich gebogen over de manier waarop wij omgaan met materialen.” Omroep Brabant
 • Idealisme staat centraal bij Social Label. Het nieuwe gebouw wordt op 15 mei geopend. De ‘sociaal inclusieve’ ontwerpen van Social Label waren ook te zien tijdens de Milan Design Week. Brabants Dagblad , Architectenweb
 • De voorbije maanden hebben de drie zoons en vader Lucas Maassen samen meubels gemaakt en bijzondere ‘stressdingen’, van stof. De aanleiding was minder prettig: Maris bleek eind vorig jaar een flink gat in zijn hart te hebben en dat moest geopereerd. De expositie Before & Be After – Growing up design with Lucas Maassen & Sons 2018, opened in Galerie Kinder Modern, in New York. Eindhovens Dagblad
 • Het jonge collectief Envisions uit Eindhoven wil de industrie uitdagen om verder te kijken dan de producten die gewoonlijk van de band rollen. De multidisciplinaire ontwerpersgroep kijkt graag mee in een vroeg stadium van het productieproces , zodat ze haar creativiteit kan knopen aan de kennis van de werknemers. Gezamenlijk uitgevoerde experimenten kunnen leiden tot nieuwe producten, waar ook de onderneming mee uit de voeten kan. Tijdens de Milan Design Week in 2017 heeft Envisions de eerste experimenten getoond met producten van plaatmateriaalfabrikant Finsa. Architectenweb
 • Margriet Heymans heeft haar originele illustraties, inclusief schetsen en voorstudies, overgedragen aan het Literatuurmuseum. Ter gelegenheid van de aanwinst exposeert het Literatuurmuseum t/m 16 september 2018 een keuze uit haar werk. Literatuurmuseum
 • Een gesprek met Ingrid Oonincx. Eind deze maand verschijnt haar vijfde thriller, Pretty Boy. Naast het schrijverschap is ze communicatieadviseur bij Fontys. Bron.Fontys
 • “Ik heb mijn woorden weer terug.” Op een dieptepunt in zijn leven, waarin elk woord te klein was en tekortschoot, schreef Peter van Vlerken (64) uit Mierlo het boek dat er steeds niet van was gekomen: ‘De moedermoordenaar’. Over een zwijgende man die zijn moeder vermoordde en die, net als hijzelf, de taal was kwijtgeraakt. Brabant Cultureel
 • Bij de jonge Eindhovense componist, arrangeur en musicus Jesse Passenier zit de kruisbestuiving diep verankerd in de muzikale genen. Of het nu jazz is of klassiek, Passenier is er van jongs af aan mee vertrouwd. Een componist van deze tijd. Met het binnenhalen van de Rogier van Otterloo Award 2017, voor meest talentvolle componist en arrangeur, geldt Passenier helemaal als grote muziekbelofte. Zuiderlucht
 • Het vierde album Nightdrive van Timecop1983, het alter ego van producer Jordy Leenaerts, uit Gemert, bevat veel weemoedige synthesizer-pop. Eindhovens Dagblad
 • Kiki Mettler en Mexican Surf staan in de finale van een van de grootste live-competities van Nederland Kiki Mettler en Mexican Surf staan in de finale van een van de grootste live-competities van Nederland
 • De Tilburgse singer-songwriter Glenn Foreman heeft in Paradiso in Amsterdam de Grote Prijs van Nederland gewonnen, in de categorie singer-songwriters. Ook Kiki Mettler (singer-songwriters) en Mexican Surf (bands/electronics) uit Eindhoven en Joel Domingos uit Tilburg (hiphop) waren finalisten. Omroep Brabant , 3voor12.vpro.nl , Grote Prijs
 • Stijn de Laat (28) uit Breda reisde voor zijn project projectpassionfruit.com heel de wereld over. Op zoek naar geluiden, naar de afkomst van de door hem zo geliefde exotische hiphopsamples. Het resulteert in Sounds of the World, een documentaire van twintig minuten, waarin hij spreekt over zijn passie, afgewisseld met beeld en muziek. BN – De Stem

Kunstonderwijs

 • Ter ere van het honderdjarig bestaan van het Fontys Conservatorium presenteert Academy for Music and Performing Arts (AMPA) de festivalweek New Horizons. Hier wordt een blik geworpen op de toekomst van muziek. Entertainment Business
 • De Amsterdamse Academie voor Theater en Dans heeft Saundra Williams benoemd tot artistiek leider van de opleiding Productie Podiumkunsten. Williams was al aan de Academie verbonden als coach en (gast)docent. Bij de Opleiding Productie Podiumkunsten (OPP) worden studenten opgeleid tot productieleider, creative producer, regieassistent en voorstellingsleider voor alle vormen van podiumkunsten. Theaterkrant

Cultuureducatie en - participatie

 • Het project Culturele Dienstplicht van de Akademie van Kunsten is van start gegaan. Gijs Bakker bracht een bezoek aan het Dendron College in Horst. Hier vertelde hij voor een klas van 14-jarigen over zijn ontwerpen, zijn werkwijze en het belang van ‘anders’ kijken. Akademie van Kunsten
 • Kunst en cultuur helpen mbo-studenten naar een betere toekomst. Hoe ontwikkelen zij kennis over zichzelf en over de wereld? Wat voor vaardigheden hebben ze nodig? In het vakblad Profiel gaan Rozemarijn Schouwenaar (LKCA) en Lenie van den Bulk in op de mogelijkheden voor mbo-scholen een aanbod te ontwikkelen. LKCA
 • Wat verandert er nu concreet op een school als je meedoet aan De Cultuur Loper? Om je een indruk te geven volgt Kunstbalie de komende twee jaar drie verschillende scholen tijdens hun deelname aan het traject. In deze eerste aflevering een kennismaking met het Pius X College Bladel, waar ze net het ambitiegesprek achter de rug hebben. Kunstbalie
 • Het is doodzonde, maar oude ambachtelijke technieken zoals weven en glasblazen lijken te verdwijnen uit onze maatschappij. Ook in het onderwijs is het ‘leren met de handen’ van de kaart verdwenen. Maar maken met je handen is niet tweederangs, het is essentieel. Lees het hartstochtelijke pleidooi van Marion Poortvliet, Crafts Council Nederland, voor makersonderwijs. LKCA
 • De Nederlandse theatergroep Op Roet won op 10 mei 2018 de eerste jaarlijkse Amateo Award met de voorstelling EdVanHoornFuckTheSystem. De uitreiking vond plaats in Ljubljana in Slovenië. Amateo is een Europees netwerk voor actieve cultuurparticipatie. De Amateo Award werd dit jaar voor het eerst uitgereikt als onderdeel van het programma Arts Take Part. LKCA
 • Lezen Centraal is het jaarlijks congres van Stichting Lezen. Het thema dit jaar was diversiteit. Een verslag van Christien Osinowo. cubiss
 • Dans – en andere soortgelijke fysieke activiteiten – zouden dezelfde status moeten genieten als rekenen en taal op school, aldus kunstonderwijsdeskundige Sir Ken Robinson. ‘’Dans kan helpen vreugde en stabiliteit in moeilijke levens te creëren, daarbij ongewenste spanningen op scholen herstellen, ontstaan door bijvoorbeeld geweld en pesten. ‘’ Dans magazine
 • Het aantal dansscholen is toegenomen volgens cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar wordt er ook meer gedanst? Een vergelijking met de cijfers in de Monitor Amateurkunst 2017 – waarin circa 5.000 personen boven de zes jaar zijn ondervraagd over hun (eventuele) amateurkunstbeoefening – biedt op dit vlak enkele interessante inzichten. Cultuurindex
 • Erfgoed Brabant draagt bij aan de opleiding van toekomstige cultuurcoördinatoren. Erfgoed Brabant
 • De 23-jarige Marjolijn van de Gender uit Tilburg heeft de regionale voorronde van schrijfwedstrijd Write Now! gewonnen. Met haar verhaal ‘Meer dan een mens’ veroverde ze in Pand P in Eindhoven naast 250 euro aan boekenbonnen een plek in de landelijke finale van de schrijfwedstrijd op 24 juni in Rotterdam. Brabants Dagblad
 • El Sistema, het muziekonderwijs in Venezuela, is wereldwijd geprezen en gekopieerd. Nu verkeert het land in diepe crisis. De sterdirigent vluchtte naar de VS en durft niet meer terug, leraren namen de wijk, leerlingen vallen flauw van de honger, de oprichter is overleden. Wat is het plan? De Volkskrant

Erfgoed

 • Hoe moeten archieven hun werk dan doen? Judith Blijden, adviseur auteursrecht en digitale cultuur, van Kennisland, over de rechterlijke uitspraak over Erfgoed Leiden. Erfgoed Leiden had 25 prentbriefkaarten uit de jaren 40 en 50 online beschikbaar gesteld zonder toestemming van de voor hen destijds onbekende potentiële rechthebbende. Ook Tom Kunzler, programmamanager bij de Open State Foundation, buigt zich over de kwestie. Kennisland , Ibestuur
 • Op 12 april 2018 vond de studiedag ‘Goud uit handen’ plaats in Roosendaal. ‘Goud uit handen’ was het vervolg op de studiedag in 2016. Daarbij lag de focus op de processen en werkzaamheden rondom het online zetten van erfgoedcollecties. Dit jaar werd er ingegaan op het (laten) gebruiken van collecties online. Erfgoed Brabant
 • De webapplicatie Landgebruik in lagen is gelanceerd. Deze applicatie toont het landgebruik in Nederland door de millennia heen. Met behulp van deze informatie kan een archeologische verwachting voor een gebied worden gemaakt. Cultureel Erfgoed
 • Nederland telt zo’n 1400 groene monumenten, waaronder veel tuinen en parken. Die variëren van de parkaanleg rond buitenplaatsen of landhuizen tot kloostertuinen en hofjes. Maar, zegt Natascha Lensvelt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: “Lang niet al het groene erfgoed is beschermd. Bovendien wordt het groen soms apart en soms samen met de bebouwing aangewezen. Het maakt dat precieze aantallen moeilijk te geven zijn”. Monumenten.nl
 • De Filmkrant doet verslag van de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks in EYE met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed. Deze keer over de rol van filmarchieven en de restauratie van uniek Pools filmerfgoed. Filmkrant
 • Heeze wordt wel de Parel van Brabant genoemd. Die bijnaam dankt het dorp aan de tientallen kunstenaars -vooral van de Haagse School- die in de negentiende eeuw naar het Brabantse dorp trokken. Over de bijzondere geschiedenis van ‘de Parel van Brabant’ hebben kunsthistoricus Edwin en zijn broer Norbert van Onna -fotograaf- een boekje samengesteld: ‘Landschappen in Heeze. Van Mesdag tot Sluijters, schilders van het licht’. Eindhovens Dagblad
 • Op 24 mei organiseert de ErfgoedAcademie de cursus ‘Erfgoed en Economie’ in Amersfoort. Daarin wordt ook nadrukkelijk ingegaan op de toeristisch recreatieve kansen die erfgoed kan hebben. Erfgoedacademie
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft tijdens een werkbezoek in Maastricht en op de Dag van Europa het bord onthuld dat aangeeft dat het Verdrag van Maastricht sinds maart dit jaar formeel het Europees Erfgoedlabel draagt. Cultureel Erfgoed
 • ,,Een verhuizing van het Van Gogh Museum van Amsterdam naar Brabant zou de hoofdstad significant ontlasten. Deze regio heeft de schilder ‘getekend’.” Daarvoor pleit filosoof Silvester Klaasman. Brabants Dagblad

Bibliotheken

 • De website NL-menu was de eerste Nederlandse webindex. De site is in 1992 opgericht op initiatief van SURFnet(link is external), de Nederlandse universiteiten en de KB. Vanaf midden jaren ’90 werd de site volledig door de KB beheerd. In 2004 stopte de KB met NL-menu, waarna de site offline is gehaald. Kort voordat dit gebeurde zijn 3 CD-ROMs gebrand met daarop de inhoud van de site. De inhoud is nu gered. KB
 • Op 5 juni organiseert de KNVI-werkgroep Onderwijs en Onderzoek een kennismiddag over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de bibliotheeksector. DEN
 • Vanaf komende zomer experimenteert Bibliotheek Eindhoven met een gepersonaliseerd leesadvies voor de leden. Op basis van de uitleendata krijgen gebruikers dan boeksuggesties. Kern van het advies is het ‘anderen die dit boek lazen, lazen ook…‘-principe. Het idee komt uit de koker van ‘Expeditie Anton’, het innovatie-initiatief van de Eindhovense bibliotheek. e52
 • In september 2014 is gestart met de Kennismakerij. Er was geen plan, maar wel een opdracht: er moest op experimentele wijze vorm worden geven aan de Bibliotheek Nieuwe Stijl. De Kennismakerij is dus een soort proeftuin van de Bibliotheek Midden-Brabant. Wat gebeurt er nu precies in de Kennismakerij? Blog culturele vacatures

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie