Trends & Ontwikkelingen 16 augustus 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Ja! Na een zomerstop zijn we weer terug met jouw wekelijkse portie cultuurnieuws.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Johannes Vermeer Prijs 2019, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, is door Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, toegekend aan theatermaker Ivo van Hove. De jury, onder voorzitterschap van Els van der Plas, heeft hem unaniem voorgedragen. Van Hove ontvangt de prijs voor zijn grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten Nederland. Johannes Vermeer Prijs
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over het gezamenlijke verzoek van verenigingen van muziekcomponisten, -tekstschrijvers en -uitgevers om voor een periode van tien jaar billijke vergoedingen voor componisten en tekstschrijvers voor muziekexploitatie vast te stellen. Raad voor Cultuur
 • Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het voortgezet onderwijs weer aanspraak konden maken op de pas. Voor 20.000 leerlingen van het vso gold dit echter niet omdat het vso formeel onder het primair onderwijs valt. Met deze pas kunnen leerlingen gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Een grote groep organisaties uit de sector schreven daarom een brief aan de minister om dat te veranderen. Deze brief, ondertekend door o.a. het LKCA, de PO-Raad, de Museumvereniging, het Jeugdcultuurfonds, Kunsten ’92 en het Fonds voor Cultuurparticipatie, heeft zijn vruchten afgeworpen. De Cultuurkaart is weer terug in het vso. Dat heeft de minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) besloten. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Verder na 2018 Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was met vijf miljoen bezoeken een succes. De organisatie presenteerde een vervolgplan voor de komende tien jaar. Friesland wil zijn status van cultuurprovincie verder uitbouwen door het organiseren van culturele triënnales. De eerste moet plaatsvinden in 2022. Omroep Friesland
 • “Kunstenplaninstellingen richten zich te veel op een publiek dat de weg naar de podia en musea al weet te vinden en te weinig op de samenleving in zijn geheel, met als gevolg dat de urgentie en importantie afnemen. Om relevant te blijven voor de Amsterdammer van de toekomst zullen de kunstenplaninstellingen hun blikrichting moeten verbreden samen met het alom aanwezige creatieve talent in de stad.”  In de Verkenning 2019 heeft de kunstraad gewezen op de noodzaak van een diverse cultuursector. Het ongevraagd advies Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit – de volgende stap is een aansporing het ingezette beleid en de ambities uit de Contourenbrief Kunstenplan 2021-2024 om te zetten naar de volgende stap: actie. Amsterdamse Kunstraad
 • Het ontbreekt in Amsterdam aan een visie op vrijplaatsen en broedplaatsen. Sterker, het stadsbestuur ziet ze eerder als bedreiging. Aldus Jacqueline Schoemaker, redacteur en schrijver, onder meer actief voor de Culturele Stelling van Amsterdam. Het Parool
 • De gemeente Utrecht trekt de komende jaren meer geld uit voor de culturele sector. Vanaf 2021 wordt er jaarlijks een bedrag van ruim 41 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sector mee te laten groeien met de groeiende stad. Dat is 883.000 euro per jaar meer dan de voorgaande jaren. Dat staat in de cultuurnota 2021-2024, het vierjaarlijkse document met de visie op de Utrechtse culturele sector. Op basis van deze nota kunnen culturele instellingen subsidie aanvragen. DUIC
 • Het UCK en de gemeente Utrecht waren verwikkeld in een rechtszaak. De gemeente had besloten om in 2019 minder geld te geven aan de culturele instelling en het UCK vond dit niet terecht. Zij wilden hetzelfde bedrag als voorgaande jaren ontvangen. De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. Dit betekent tegelijkertijd het einde van het UCK. DUIC
 • Het Nijmeegse cultuuraanbod is ‘best oké’ maar echte topkunst zie je niet veel. Het stadsbestuur wil de komende jaren cultuur bereikbaar maken voor meer inwoners en zet daarnaast in op kwaliteit. Of er genoeg geld is, is nog onzeker.  De Gelderlander

 

noord-brabant

 • “Vincent van Gogh is een van de zonen van Brabant, een icoon voor ons”, zegt gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (VVD). “Hij is kenmerkend voor hoe Brabant was en tegelijkertijd ook voor hoe Brabant in de toekomst wil zijn: creatief en innovatief. Daar zijn we trots op en dat verhaal mag verteld worden.” Steeds meer toeristen komen naar Noord- Brabant om in de voetsporen van Van Gogh te treden. Volgens gedeputeerde Van Gruijthuijsen trekt de provincie jaarlijks zo’n 125.000 Van Gogh-toeristen. Hij verwacht dat dit aantal binnen enkele jaren verviervoudigd zal zijn tot ruim een half miljoen bezoekers. NOS
 • 7 miljoen euro rijksgeld is beschikbaar uit de Brainport Regio Deal voor voorzieningen in de sectoren sport en cultuur in de regio Zuidoost-Brabant. Twee miljoen daarvan is apart gezet voor de samenwerkende zeven theaters (1,5 miljoen) en bibliotheken (vijf ton) in de regio. De theaters in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk willen vooral de internationals in de regio beter bereiken, de bibliotheken onderzoeken of een gratis basisabonnement er in zit. De overige 5 miljoen euro worden eind dit jaar verdeeld over aanvragen die de gemeenten in de regio’s Eindhoven, de Peel, de Kempen en A2-gemeenten in kunnen dienen. Eindhovens Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • Dizzy is het witte beeld dat op de hoek van de Wilhelminasingel in Breda in de tuin staat van De Keyser Assurantiën. Die verzekeraar beheert dat stukje groen, maar de gemeente Breda is eigenaar. En die wil van het kunstwerk af omdat het niet voldoet aan het kwaliteitsniveau dat Breda nastreeft. BN – De StemBN – De Stem   , BN – De Stem
 • De vraag is niet of het TAC kan blijven bestaan, maar hoe het TAC verder gaat. Dat zegt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. Hij wil weten of er alternatieve invullingen onderzocht zijn, zoals bijvoorbeeld zónder horeca- en expositieruimte, maar met méér vierkante meters betaalbare ateliers. Eindhovens Dagblad
 • De Bank en Wall Street, twee culturele hotspots aan het Stadhuisplein en de Wal in Eindhoven, moeten eind augustus hun tijdelijke onderkomens verlaten. Een deel van de panden aan de noordzijde van het plein zou zelfs al snel gesloopt worden.  Op welke termijn dat zou moeten gebeuren is onduidelijk. De gemeente Eindhoven – nog officieel eigenaar – GEVA BV – die de panden koopt – waren niet voor commentaar bereikbaar wegens vakantie. Eindhovens Dagblad
 • Nog tot het einde van dit jaar krijgt de stichting De Bushalte van Rietveld subsidie van de gemeente. Eindhoven. Een kunstenaar kan er dan iets moois van maken. En dat al sinds 1990. Een geweldige traditie die bijna opgeheven werd toen de Stichting Cultuur begin 2017 geen subsidie meer wilde geven. Dat gaf zoveel protest dat de gemeente het besluit terugdraaide. De stichting is ervan overtuigd dat ze na dit jaar gewoon weer subsidie krijgt en kan doorgaan. Eindhovens Dagblad
 • Waarom staat er een tribune van Boulevard  in de zaal van Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch? Dat de Boulevard een tribune bouwde in de theaterzaal heeft alles te maken met de bouw van een nieuw Theater aan de Parade. Want omdat de Boulevard ver vooruit moet plannen en het onzeker was of het theater beschikbaar zou zijn, waren er andere keuzes gemaakt voor de grotere producties, aldus Viktorien van Hulst, directeur van de Boulevard. Van Hulst mengt zich ook  in de discussie over de functie van het nieuwe theater in de stad. Brabants Dagblad, Cultureel Persbureau
 • Voor het cultuurpodium de Azijnfabriek in ’s-Hertogenbosch moet een nieuwe ruimte gevonden worden, omdat de gemeente ’s-Hertogenbosch de huidige locatie die sinds 1989 in gebruik is – een deel van de oude Sint-Jacobskerk aan de Bethaniëstraat – heeft bestemd voor het Centrum voor Cultureel Erfgoed. Daar ging een rechtszaak aan vooraf,  omdat het bestuur (Cultureel Platform Azijnfabriek, CPA) niet zomaar wenste te vertrekken. De rechtszaak werd uiteindelijk stopgezet met de voorwaarde dat het cultureel podium in goed overleg met de gemeente uiterlijk 31 december van dit jaar zou verhuizen. Als de gemeenteraad in september bijna 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor de renovatie van het voormalige theater aan de Triniteitstraat, zou het cultureel podium waarschijnlijk eind 2020 kunnen verhuizen. Brabants Dagblad
 • Het Makersfonds dat Tilburg in het leven heeft geroepen is flink in trek. Opnieuw zijn er veel meer aanvragen van kunstenaars dan dat er geld beschikbaar is. Tilburg stelde voor dit jaar tweemaal een ton beschikbaar. In totaal zijn 106 aanvragen bij de gemeente ingediend met een waarde van 721.300 euro.  Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De Pas in Heesch krijgt geld voor een nieuwe balletvloer en onderzoek naar een betere verwarmingsinstallatie.  Al komt de overstap naar een compleet vernieuwde dorpsaccommodatie dichtbij, toch stopt de gemeente Bernheze 4.400 euro in het oplappen van het bestaande gemeenschapshuis. Brabants Dagblad
 • Het Veldhovense college wil jaarlijks 450.000 euro extra steken in theater de Schalm, om het van de financiële afgrond te redden. Eindhovens Dagblad  , mogelijk inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over minimumtarieven om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat in de ‘Concept-leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 
 • De Kunstenbond is sceptisch over de ‘Concept-leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).‘Het voorstel is een bemoedigende stap voorwaarts maar gaat zeker niet ver genoeg. De sectorale ruimte, waarvan we nu hopen dat die ontstaat door de motie Ellemeet/Asscher, zal door de Minister waarschijnlijk terughoudend gebruikt worden. Wanneer de ACM van haar kant ook te terughoudend blijft, zal het eindresultaat -ondanks deze twee bewegingen- te weinig concreet effect opleveren.’ Kunstenbond
 • BNO is verheugd met het nieuws dat zzp’ers kunnen collectief afspraken kunnen maken over minimumtarieven om aan een minimuminkomen te komen. Dit betekent BNO zich actiever kan inzetten om de inkomenspositie van ontwerpende zzp’ers te verbeteren. Zo kunnen ontwerpers gezamenlijk optrekken en kan de BNO procederen tegen opdrachtgevers die zich niet aan de wet houden. BNO
 • De toegevoegde waarde uit de productie van cultuur- en mediaproducten in 2015 bedroeg 25,5 miljard euro en was daarmee goed voor 3,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De arbeidsinzet voor deze productie was 320 duizend arbeidsjaren, dat is 4,5 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. De bijdrage van cultuur en media aan het bbp is hiermee iets kleiner dan die van de bouwnijverheid (4,1 procent) maar ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij (1,6 procent). Aldus het CBS. Boekman-onderzoeker Bjorn Schrijen bekeek de cijfers. CBS  , Boekman
 • Creatieve industrie belangrijker dan gangbare cijfers suggereren, stellen onderzoekers van TNO. In de traditionele economische indicatoren speelt de creatieve sector slechts een bescheiden rol. Toch is ze belangrijk bij het aanjagen van innovatie. Hoe valt deze rol inzichtelijk te maken? Kunsten’92
 • Het toenemende belang voor onze economie van de culturele en creatieve sector vraagt om een meer gezamenlijke belangenbehartiging door de cultuursector en de creatieve industrie. Om die reden hebben Kunsten ’92 (met 365 leden uit kunst, cultuur en erfgoed) en de Federatie Creatieve Industrie (met leden vanuit o.a. ontwerp, architectuur, mode, gaming, fotografie, pop) afgesproken om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Federatie Creatieve Industrie  , Cultureel Persbureau
 • Op 5 juli stond de Out of Office van Kennisland in het teken van Leiderschap in Cultuur. Een gesprek met regisseur Johan Timmers over wat leiders kunnen leren van het maken van films. Een verslag. LinC

 

architectuur en vormgeving

 • Material driven designer Isaac Monté maakt werken vanuit een fascinatie voor ongewone materialen en het manipuleren van deze materialen. Zo maakte hij maskers van aangereden dieren in het verkeer (‘Les Sauvages’), lampen en vazen van overgebleven vlees uit supermarkten (‘The Meat Project’) en momenteel onderzoekt hij de groei van stalagmieten. Veel van Montés werken snijden een sociaal-maatschappelijk thema aan. In dit interview met Cultuurmarketing vertelt hij over hoe hij zichzelf als kunstenaar en product designer ziet en over zijn visie op ondernemerschap. Cultuurmarketing

 

beeldende kunst

 • Jonge kunstenaars kunnen bij een groeiend aantal organisaties een beroep doen op persoonlijke begeleiding van oudere, meer ervaren kunstenaars. Sanneke Huisman voor Metropolis M sprak met betrokkenen over het succes van artistieke coaching. Metropolis M
 • Hoe komt een kunstenaar aan een galerie? 11 praktische stappen, volgens ArtNet. ArtNet news
 • Genderongelijkheid is de kunstwereld niet vreemd. Zo lukt het beduidend minder vrouwelijke dan mannelijke kunstenaars om een bestendige carrière op te bouwen. Vlaamse onderzoekers verklaren dit onder meer door het bestaan van hardnekkige stereotypes en vooroordelen over het kunstenaarschap, zoals de mythe van het mannelijke genie (Hesters 2019). Een concrete barrière binnen de beeldende kunst blijkt bij de kunstbeurzen te liggen. Vrouwelijke kunstenaars zijn daar serieus ondervertegenwoordigd, wat schadelijk is voor het verloop van hun carrière. Ook voor Nederlandse kunstenaars lijkt dit het geval. Onderzoeker Rogier Brom over de cijfers. Boekman
 • Meer bezoeken en meer inkomsten zijn een blijk van waardering en verbondenheid van het publiek met de museale collecties. In april jl. heeft minister Hoekstra van Financiën een conceptwetsvoorstel ingediend waardoor organisaties verplicht zijn te publiceren wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO) van de organisatie zijn. Bestuurders van musea – dit zijn algemeen nut beogende instellingen – worden in dit conceptwetsvoorstel ten onrechte gezien als uiteindelijke belanghebbenden. De Museumvereniging bepleit net als de Samenwerkende Brancheverenigingen Filantropie een uitzondering in de UBO voor bestuurders van algemeen nut beogende instellingen zoals musea. De reden is zonneklaar: de Nederlandse musea zijn van en voor iedereen. Museumcontact
 • Siebe Weide gaat de Museumvereniging na ruim twaalf jaar verlaten. Hij begon in 2006 als directeur van de Nederlandse Museumvereniging en de stichting Museumkaart. Na de fusie met de Vereniging van Rijksmusea in 2014 bleef hij de directie voeren. Dit najaar richt hij zich op zijn taak als voorzitter van de Code Culturele Diversiteit, die onder zijn leiding wordt vernieuwd. Museumvereniging
 • Museum aan het Vrijthof in Maastricht transformeert tot fotografiemuseum en hoopt op een verdrievoudiging van de bezoekersaantallen tot 90.000. Museum aan het Vrijthof
 • Het Nederlands Openluchtmuseum wordt mede-hoofdsponsor van Vitesse. Directeur Teus Eenkhoorn legt uit waarom het museum in de samenwerking is gestapt. “Als ik cash geld had moeten betalen aan Vitesse, was de deal niet doorgegaan.” Sponsorreport
 • De Britse musea bereiden zich voor op het ergste, aangezien het steeds waarschijnlijker wordt dat Groot-Brittannië de Europese Unie op 31 oktober abrupt zal verlaten zonder een akkoord. ArtNet News

film en av

 • De Nederlandse jeugdfilm is al bijna twee decennia een van de handelsmerken van de Nederlandse filmindustrie, zowel in de Nederlandse bioscoop, op andere platforms, op internationale festivals, als in verkopen aan het buitenland. De laatste jaren is deze door de veranderingen in de markt echter sterk onder druk komen te staan. Om weer succesvol te worden is er een gezamenlijke inspanning van alle partijen in de filmsector nodig. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek Zien & gezien worden, naar de distributie en vertoning van Nederlandse jeugdfilms van Peter Bosma en Esther Schmidt. NBF 
 • De wereld van de animatie wordt steeds groter en Nederlandse creatieven nemen er een leidende rol in. Een gesprek met specialisten uit de sector. DutchCulture
 • Op 9 juli gaven vier topadvocaten in het kader van NFF Extended openheid van zaken over Auteursrecht in Nederland en het hoe en waarom van de historisch zo gegroeide verdeling van gelden. Met het oog op de veranderingen in het medialandschap hielden zij een warm pleidooi voor samenwerking op dit terrein tussen de in de sector werkzame beroepsgroepen. Op de publieke tribune een divers gezelschap van makers en producenten, die tijdens deze interactieve bijeenkomst een aantal interessante casussen inbrachten. Een verslag. Nederlands Film Festival
 • Een profiel is nog niet opgesteld, een headhunter nog niet gebeld en een advertentie nog niet geplaatst. Maar na de aankondiging van Bero Beyers vertrek naar het Filmfonds wordt in de wandelgangen druk gespeculeerd over zijn opvolging als festivaldirecteur. De Filmkrant maakte een rondje langs IFFR-watchers om te inventariseren welke kwaliteiten die persoon moet hebben en wat zijn of haar grootste uitdaging wordt. Iedereen is het er over eens. Hoofd bieden aan de concurrentie is de belangrijkste opgave van Beyers opvolger. Filmkrant
 • Filmfestival Film by the Sea en Storytel, de digitale abonnementsdienst voor luister- en e-boeken, gaan samenwerken. Op 14 september wordt het Storytel FilmBoekenbal georganiseerd. Naast het Storytel FilmBoekenbal is er tijdens het festival dagelijks een verhaal uit de Storytel Luisterserie Het Strand te horen in een van de zalen. Tijdens de Film by the Sea Awards Ceremony op donderdag 19 september reikt Storytel bovendien twee prijzen uit: één voor het Beste Luisterboek en één voor de Beste Voorlezer. Entertainment Business
 • Volgens een onderzoek van Frida Bergsma, verbonden aan Erasmus Universiteit, in opdracht van  Bindinc, is het keuzeproces van SVOD-gebruikers als gevolg van de digitalisering inmiddels dusdanig veranderd dat er geen duidelijk onderscheid meer gemaakt kan worden tussen verschillende fases van de klantreis. Ondanks het feit dat men tegenwoordig zelf veel informatie kan vinden op het internet, zijn de belangrijkste bronnen voor een film- of seriekeuze op SVOD diensten de aanbevelingen van anderen, trailers/promotiefilmpjes en categorieën of genres van de dienst zelf. Entertainment BusinessFilmonderzoek.nl
 • Uit recent onderzoek van de European Audiovisual Observatory blijkt dat in 2017 het meeste bioscoopbezoek aan Europese films plaatsvond in China, als Europa zelf niet wordt meegerekend. Dat terwijl het land jaarlijks slechts een kleine selectie van Europese films toelaat voor vertoning. In het onderzoek is het succes van Europese films in twaalf niet-Europese markten* onderzocht. Van alle landen had China het hoogste marktaandeel (37%). In absolute aantallen werden er daar bijna 36 miljoen tickets verkocht, een forse stijging ten opzichte van 2016 (21,2 miljoen tickets). Filmonderzoek
 • Het laatste seizoen van de HBO-serie Game Of Thrones heeft gezorgd voor een wereldwijde groei in illegaal dataverkeer. Meerdere seizoenen van de fantasyserie hadden in het verleden al de dubieuze eer om uitgeroepen te worden tot ‘meest illegaal gedownloade serie van het jaar’. Torrentfreak ontving data van het analytische bedrijf MUSO waaruit onder meer bleek dat er een wereldwijde piek ontstond in illegaal verkeer in de maand waarin in het laatste seizoen van Game Of Thrones startte. Entertainment Business

letteren

 • KVB Boekwerk heeft de Monitor 2018 – Uitgevers gepubliceerd.  Er zijn weinig veranderingen in de concurrentieverhoudingen tussen uitgeverijen. Hoe zit het met de concurrentieverhoudingen per genre?  Een analyse van de Groep Algemene Uitgevers in de totale markt. Hoe zit het met het omzetaandeel van toptitels bij uitgevers en het aandeel titels dat nodig is voor 50% van de omzet? KVB Boekwerk , KVB Boekwerk ,   KVB Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Heeft de boekhandel nog bestaansrecht? Lezers bestellen online, of downloaden een e-boek. “Die hele discussie over elitair of niet – het is wat mij betreft high brow-gezeur.” Boekhandelaars zien andere dingen gebeuren in de zaak. NRC , inlog vereist
 • De nieuwe webwinkel Bookaroo heeft op 17 juli het doel behaald om 10.000 boeken te verkopen. Met dat resultaat hebben de initiatiefnemers besloten dat de website blijft bestaan. Bookaroo erkent dat er verbeteringen nodig zijn, en betrekt daar de boekhandelaren bij. Schrijven online

muziek

 • Freelance musici verdienen schandalig weinig, gerenommeerde podia betalen musici voor lunchconcerten vaak helemaal niet. Die moeten het doen met de schamele voldoening dat ze überhaupt op zo’n podium mogen staan. Er is nu een nieuw initiatief dat musici wil helpen extra inkomen te genereren. Het internetplatform heet ArtRoom, een initiatief om kamermusici te boeken voor een concert in een thuissituatie of op kantoor. Trouw
 • Steeds vaker organiseren musici hun eigen kamermuziekfestivals en concertseries. NRC sprak met 5 musici over hun beweegredenen. NRC
 • Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat voor ‘sampling’ van geluidsfragmenten toestemming is vereist van rechthebbenden. Hiermee gaf het hof antwoord op de prejudiciële vragen van de Duitse rechter. Aanleiding hiervoor was een langslepende procedure tussen de Duitse muziekband Kraftwerk en de producers Pelham en Haas. De zaak loopt al ruim 20 jaar. Entertainment Business
 • Uit data van de vijftig grootste festivals ter wereld blijkt dat ADE de grootste groei heeft doorgemaakt sinds de eerste editie in 1995. De eerste editie werd bijgewoond door 300 mensen, inmiddels zijn de bezoekersaantallen gegroeid naar 400.000. Entertainment Business
 • De TU Eindhoven heeft een inklapbare windmolen ontwikkeld die is voorzien van zonnepanelen. Deze molen is bedoeld om dieselgeneratoren op grote muziekfestivals te vervangen. Het Belgische festival Pukkelpop zal de toren als eerste gaan testen, later volgen Noorderslag, Dour en Glastonbury. Gemiddeld gebruikt een festival zoals Lowlands meer dan 100.000 liter diesel in drie dagen en daarnaast ook nog eens duizenden liters benzine. Om vervuiling tegen te gaan, is de TU Eindhoven aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een duurzaam alternatief. Dit werd de GEM-toren: de Green Energy Mill. Entertainment Business

theater en dans

 • “De eerste is de verandering die we als sector wilden: Het wordt verplicht om mensen fatsoenlijk te betalen. Als er geen extra geld bij komt, zullen er minder mensen worden vergoed. Dat is pijnlijk, maar het maakt wel een einde aan een onhoudbare situatie. Op de andere verandering zat niemand te wachten, of toch niet openlijk. Er wordt 15,8 miljoen van FPK instellingen naar de BIS verschoven. Dit zorgt voor een nog grotere aristocratisering van de podiumkunsten iets dat naar ik meen niet tot de Fair Practice waarden behoort.’’. “Hadden we dit kunnen voorkomen door eerder met de vuist op tafel te slaan?” Aldus Alexander Nieuwenhuis. Hij cureerde in samenwerking met Kunsten ‘92 een programma over Fair Practice tijdens het Nederlands Theaterfestival in 2018. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Kunst heeft een maatschappelijke functie. Sociale media zijn een prachtige plek om gesprekken daarover te voeren. Opmerkingen blijven lang staan, gebruikers kunnen op elkaar reageren en uiteindelijk zelfs communities gaan vormen. Maar wie zijn die gebruikers eigenlijk? En hoe kunnen zij je helpen het gesprek vorm te geven? In het onderzoeksproject Ruimte voor Dialoog ontwikkelde Antine Zijlstra samen met haar team communicatiestrategieën en tools die marketeers in de culturele sector helpen bij het inzetten van sociale media. Cultuurmarketing
 • Het aantal museumbezoeken neemt toe. Dat is gemiddeld genomen goed nieuws, zeker in een tijd waarin subsidie niet meer vanzelfsprekend is. Maar als jouw museum niet méér bezoekers heeft getrokken, wat kun je dan leren van de bezoekcijfers? En als je wel meer bezoekers hebt weten te trekken, weet je dan ook waarom het aantal bezoekers toeneemt of zouden die bezoekers ook zomaar weer weg kunnen blijven? In deze blog licht Mirjam Haak aan de hand van landelijke cijfers toe hoe je naar de verschillende bezoekers kunt kijken en waar mogelijke groei zit. Cultuurmarketing
 • De prijs van een dagje uit is in de afgelopen vijf jaar gemiddeld sterker gestegen dan de consumentenprijzen. Vooral de toegangsprijs voor musea en dierentuinen is gestegen; deze was in juli 2019 17 procent hoger dan in juli 2014. Ook bij de entree voor attracties, evenementen, bioscopen, theaters en concerten is de consument duurder uit. Dit meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers over consumentenprijzen. Het onderzoek prijsstijging bioscopen roept vragen op.  CBS  , Holland Film Nieuws  , Filmonderzoek

Financiering

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie creëert ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven worden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Het fonds beoogt hiermee jaarlijks enkele onderscheidende, gedurfde of ambitieuze publiekspresentaties mogelijk te kunnen maken. Deadline voor deze Open Oproep is 2 oktober 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’s kunnen tot en met 6 november 2019 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een onderscheidende strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. De Deelregeling Activiteitenprogramma’s telt één aanvraagronde per jaar. Eerstvolgende deadline is 9 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In april 2019 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de derde keer de Open Oproep Professionalisering Platforms uit vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma’s. De oproep richtte zich op platforms actief binnen de architectuur, vormgeving en digitale cultuur. De adviescommissie heeft uit de zestien ingediende voorstellen acht projecten geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Uit de dertig voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de derde Open Oproep Fresh Perspectives zijn zes nieuwe voorstellen geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat hierbij om bijzondere vormen van samenwerking tussen een ontwerper, maker of studio en een partij met een sterke maatschappelijke of kennispositie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Zes voorbeeldstellende voorstellen gericht op een integrale benadering van het interieur zijn geselecteerd uit de zestien voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de tweede Open Oproep Interieur en Interdisciplinariteit. Het gaat hierbij om voorstellen waarin een urgent onderwerp wordt benaderd vanuit het interieur en waarin interdisciplinaire samenwerkingen tot stand komen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaan Fonds is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Deadline is 30 september. Mondriaan Fonds
 • Het ministerie van OCW stelt extra middelen ter beschikking voor het behoud en de ontwikkeling van immaterieel erfgoed. Onderdeel hiervan is de eigentijdse ontwikkeling van ambachten. Aan het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is gevraagd een open oproep te ontwikkelen voor kunstenaars en ontwerpers om een samenwerking aan te gaan met ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. De open oproep zal medio oktober online staan. Mondriaan Fonds
 • De afgelopen tijd werden door het Mondriaan Fonds aan vijftien projecten een Bijdrage Publicaties toegekend. Vier van de publicaties verschijnen in eigen beheer, de overige publicaties bij verschillende uitgevers. De bijdrage is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. Tweemaal per jaar kan de bijdrage worden aangevraagd. De eerstkomende deadline is 16 september 2019.  Gehonoreerd werden o.m. Jan van Duijnhoven, Florette Dijkstra en Thomas Kuijpers uit Noord-Brabant. Mondriaan Fonds
 • Drieëntwintig beeldend kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, waaronder Femke Dekkers, Breda, Thomas Kuijpers, Aarle-Rixtel,  hebben onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. Achttien beeldend kunstenaars, waaronder Renée van trier uit Breda, ontvingen in april en mei een zo’n bijdrage. Mondriaan Fonds , Mondriaan Fonds
 • Vijftien startende beeldende kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Negen startende beeldende kunstenaars hebben in april en mei  zo’n bijdrage toegekend gekregen. Mondriaan Fonds  , Mondriaan Fonds
 • De ‘KunstKoopregeling’ houdt begin volgend jaar op te bestaan. Niet omdat de initiatiefnemer, het Mondriaan Fonds, ermee wil stoppen. ABN Amro, de bank die het krediet verschafte, heeft zich teruggetrokken; de KunstKoop past niet meer in het beleid. Andere banken zijn niet bereid gevonden die rol over te nemen, aldus het Mondriaan Fonds. Een aantal galeriehouders pleit in NRC dat het Mondriaan Fonds bij het verscheiden van de regeling een andere methode vindt om galeries moreel en waar mogelijk financieel te kunnen steunen, zodat zij het werk dat zij doen voor de Nederlandse kunstenaar kunnen blijven doen. De Volkskrant   , NRC  , HP – De Tijd
 • Voor de elfde maal schrijft het Nederlands Filmfonds een competitie uit voor de realisering van ultrakorte animatiefilms van maximaal twee minuten. Met het project wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van animatietalent in Nederland én wordt er een breed en divers bioscooppubliek bereikt met de Nederlandse korte animatiefilm. Fonds 21 steunt ook dit jaar geselecteerde producties. De uiterste deadline is 9 oktober 2019. Filmfonds
 • Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren in 2017 opnieuw de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde; dit in het kader van de samenwerking tussen het Filmfonds en de publieke omroep, ondersteund door het Ministerie van OCW. Deadline 10 september. Filmfonds
 • De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. De Verbeelding is een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds. Deadline 17 september. Filmfonds
 • In de laatste toekenningsronde voor de zomer zijn zes nieuwe Nederlandse films gehonoreerd met een realiseringsbijdrage. Het gaat om zes speelfilms: Methusalem, Mijn beste Vriendin Anne Frank, Mr K., Volgens de Overlevering, Ways to Run en Whitetail. Filmfonds
 • Acht talentvolle schrijvers van fictie, non-fictie en poëzie ontvangen een eerste beurs van het Nederlands Letterenfonds. Met de subsidie van € 10.400 kunnen ze werken aan hun tweede boek. De acht zijn geselecteerd uit een groep van 28 debutanten. Letterenfonds
 • In de eerste ronde van 2019 zijn zeven aanvragen ontvangen in het kader van de regeling Digitale literatuur, waarvan drie zijn gehonoreerd en een aanvraag is aangehouden. In totaal werd € 55.500 euro toegekend. Eerstkomende deadline is 28 oktober.  Letterenfonds
 • In 2019 is in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten de subsidieregeling Werkbijdrage theatertekst voor de derde keer uitgevoerd. De werkbijdragen worden toegekend als investering in de totstandkoming van nieuw werk voor theater. Van de achttien aanvragen die in behandeling zijn genomen, konden dertien aanvragen worden gehonoreerd en werden vijf aanvragen afgewezen. Het budget bedroeg 210.000 euro, in totaal werd 173.500 euro besteed. De verleende bedragen per project variëren in deze ronde van 9.500 tot 14.500 euro. Letterenfonds
 • De Regeling Werkbijdrage muziekauteur  van het Fonds Podiumkunsten heeft als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk. Eerstvolgende deadline is 18 september. Fonds Podiumkunsten
 • Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. De eerstvolgende deadline van de Regeling Programmering Podium Popmuziek  (Kernpodium) van het Fonds Podiumkunsten is 18 september. Fonds Podiumkunsten
 • Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. De eerstvolgende deadline voor de Regeling Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten is 18 september. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 18 projecten een productiesubsidie toe. Er zijn 69 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. In deze derde ronde is er 775.000 euro verleend. Fonds Podiumkunsten 
 • In maart 2019  opende het Fonds Podiumkunsten het loket 2P: Verbinden produceren en presenteren. Met 2P wil het Fonds samenwerking van podia en festivals met gezelschappen en ensembles faciliteren. Het kan gaan om een samenwerking waardoor van een productie meer speelbeurten worden gerealiseerd en/of het publieksbereik groter en diverser wordt. De eerste toekenningen zijn inmiddels bekend. Het Fonds heeft 12 projecten gehonoreerd voor in totaal € 297.500. Er zijn 14 aanvragen in behandeling genomen. Fonds Podiumkunsten
 • In januari 2019 lanceerde het Fonds Podiumkunsten samen met Sena het nieuwe programma Upstream: Music. Upstream: Music biedt artiesten de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. De eerste toekenningen zijn inmiddels bekend. Het Fonds heeft 8 projecten gehonoreerd van uiteenlopende artiesten die door middel van Upstream: Music hun carrière een extra impuls kunnen geven. Er zijn in totaal 10 aanvragen in behandeling genomen. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Bij de subsidie impulsgelden  wordt gewerkt met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 23 t/m 29 september is de derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Een checklist. Kunstloc Brabant
 • Brabant C financiert ontwikkelprojecten om te stimuleren dat initiatieven en talenten met internationale potentie kansen krijgen om zich te ontwikkelen naar een (inter)nationaal niveau. Voor deze projecten is het plafond (het totale subsidiebudget) in het financieringsreglement 2019 vastgesteld op 585.000 euro. Onder het plafond van 2019 heeft Brabant C tien ontwikkelprojecten gehonoreerd waarmee het beschikbare budget voor 2019 is uitgeput. Het is niet meer mogelijk om in 2019 een aanvraag in te dienen voor een ontwikkelfinanciering. Brabant C
 • Music Moves Europe (MME) is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. Momenteel staan er twee subsidieregelingen open: Professionalisering en training, deadline 31 oktober; Samenwerking tussen kleine muzieklocaties, deadline 15 november 2019. Creative Europe Desk
 • Music Moves Europe, het initiatief van de Europese Commissie om de Europese muziekindustrie te ondersteunen en verder te ontwikkelen,  bestaat uit een financieringsprogramma, beleidsontwikkeling, dialoog met de sector en een Europese prijs voor populaire muziek. Op dit moment nog  een onderdeel van het programma Creative Europe, maar de verwachting is dat MME vanaf 2021 een structureel programma zal worden. Frank Kimenai over de stand van zaken. DutchCulture
 • Zeven onderzoeksprojecten ontvangen in totaal bijna 3 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. Het programma is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Clicknl  ,  NWO

 

crowdfunding, prijzen en sponsoring

 • Er zijn verschillende platforms waarmee je projecten, ideeën of producten via crowdfunding kunt financiëren. BNO sprak met ontwerpers Heiko Balster en Sander Lorier en vroeg hen naar hun ervaringen. BNO
 • Via voordekunst  zijn al meer dan 25 miljoen is gedoneerd aan culturele en creatieve projecten sinds de oprichting in november 2010. Dankzij meer dan 250.000 donateurs en 3572 makers, zijn er inmiddels al 4700 projecten gerealiseerd. Vanuit Amsterdam komen de meeste donaties.  VoordekunstGoededoelen.nl
 • De jonge componist Damiano Pascarelli (1987) krijgt dit jaar de Rogier van Otterloo Award. Deze stimuleringsprijs van het Cultuurfonds bestaat uit een compositie-opdracht voor Jong Metropole in de geest van Rogier van Otterloo (1941-1988) en een geldbedrag van 5.000 euro. Cultuurfonds
 • De genomineerden voor de Foederer Talent award 2019 zijn bekend!.Uit ruim 60 inschrijvingen heeft de jury 10 gelukkige genomineerden geselecteerd. Op 3 september 2019 mogen de genomineerden hun concepten pitchen en de winnaar wordt die dag bekendgemaakt. Hij of zij ontvangt een kunstenaarsprijs en voert zijn/ haar concept uit, begeleid door de organisatie. De Steentjeskerk is opgenomen in de hoofdroute van GLOW Eindhoven 2019. Foederer
 • Biermerk Grolsch en het Nederlands Film Festival (NFF) breiden hun driejarige samenwerking uit. Grolsch verbindt dit jaar voor het eerst haar naam aan het Gouden Kalveren Gala, wat daarmee nu het Grolsch Gouden Kalveren Gala heet. Nederlands Film Festival
 • Renault is voor de tweede keer partner van Dutch Design Week (DDW), het grootste designevenement van Noord-Europa dat dit jaar van 19 tot en met 27 oktober 2019 in Eindhoven gehouden wordt. Sponsorreport

Cultuureducatie en -participatie

 • In het Nederlands Dagblad van 12 augustus 2019 verschenen twee interessante artikelen het verdwijnen van ‘gemeentelijke muziekscholen’. Eén onderkop komt mogelijk ongenuanceerd over. Het betreft de zin: “Het LKCA betwijfelt of deze gesubsidieerde centra nog wel in deze tijd passen”. LKCA vindt duiding belangrijk en daarom een toelichting. LKCA
 • De jury van de Museumeducatie Prijs heeft gekozen. Zes educatieprojecten dingen mee naar de Museumeducatie Prijs 2019, die op 8 november 2019 zal worden uitgereikt tijdens de Museumkids Awards. Museumeducatieprijs
 • Patiënten die voor, tijdens en na een operatie een koptelefoon met muziek op krijgen, hebben minder verslavende pijnstillers nodig. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam uit de resultaten van 55 eerder uitgevoerde studies. Erasmus MC

Kunstbeoefening

 • Henriëtte Smulders (60) en Maarten Termeer (44), allebei muzikant bij fanfare Concordia in Liempde, organiseren een nieuw jaarlijks festival in hun dorp: Brass ’n Woods. Het festival , waarvoor zij het initiatief hebben genomen en dat in najaar 2020 voor het eerst plaats heeft, zal getuigen van de breedte van de blaasmuziek.. Van jazz tot pop tot feestmuziek zal er te horen zijn, aldus het tweetal.  Brabants Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architecten ontwerpen steeds vaker slimme gebouwen en slimme steden. ‘Smart’ wordt dikwijls in één adem genoemd met technologie, innovatie, mobiliteit en duurzaamheid. Op zich niks mis mee, we willen allemaal energie besparen en snel van a naar b. Maar maakt digitale technologie onze steden en gebouwen écht beter? Wat is de impact van technologie op de openbare ruimte en op onze beleving van de stad? En welke rol spelen architecten en stedenbouwkundigen daarin? Architect Do Janne Vermeulen was Architect in Residence bij van Architectuurcentrum Amsterdam en verdiepte zich drie maanden lang in het thema ‘Smart Cities’. Archined

beeldende kunst

 • Beeldend kunstenaar Sef Peeters is overleden. Stedelijk Museum Breda
 • Het Stedelijk Museum Breda nodigde 37 lokale kunstenaars uit voor ‘Raketstart’.  De expositie laat zien dat Breda er weer toe wil doen. Maar om nou meteen de vraag te stellen of Breda kan uitgroeien tot de derde beeldende kunststad van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam en voor Tilburg en Eindhoven, zoals Dingeman Kuilman schrijft in de tentoonstellingscatalogus? Daar is meer voor nodig, zoals een infrastructuur van galeries, kunstenaarsinitiatieven en andere podia. Precies dat dus wat de afgelopen twee decennia zo ongemerkt is verdwenen uit de stad. Aldus Frits de Coninck.  Museumtijdschrift
 • Met Mens en Werk heeft Museum Helmond een collectie die voor een klein museum opvallend radicaal is ingekleurd. Passend bij de oude industriestad is er door het gemeentelijke museum al decennia geleden begonnen met het aanleggen van een sociaal-cultureel geïnspireerde collectie die steeds vaker in interessante geactualiseerde en vrij kritische interpretaties naar buiten treedt. In de huidige collectiepresentatie ‘It’s all for the money’wordt ingezoomd op de erfenis van honderdvijftig jaar kapitalisme; de expositie ‘Call to Action’ parafraseert de onmogelijk geworden politieke actie aan de hand van een door de commercie geadopteerde activistische lijfspreuk, om aan te geven hoe ook de laatste actievoerder een consument geworden is die zijn vrijheid alleen nog economisch weet te uiten. Metropolis M  , Brabant Cultureel
 • Kunnen we na de volgende editie niet een deel van de kunst houden?  Dat vroeg BD journalist Bas Vermeer zich af, na het weekend van 9 t/m 11 augustus. Het weekend van de kunstmanifestatie Kaapstad in het centrum van Tilburg. Sander van Bussel van Kaapstad : ,,Kaapstad duurt drie dagen, door die tijdelijkheid mag de kunst controversiëler, minder praktisch zijn. Als kunst permanent is moeten 100.000 mensen er een plasje over doen, nu kunnen we stunten. Ieder jaar is de stad een leeg vel papier waar de kunstenaars door worden uitgedaagd. Daar krijg je energie van.” Brabants Dagblad
 • Aan de Ringbaan Noord in Tilburg wordt eind deze week een muurschildering gemaakt die is geïnspireerd door werk van Vincent van Gogh. De mural is onderdeel van een project van Zuidlijn waarbij in vijf Brabantse steden een Van Gogh muurschildering wordt gemaakt. Ook in Helmond komt een Van Gogh mural. Brabants Dagblad  , Eindhovens Dagblad, inlog vereist

film en av

 • Voor de vijfde editie van het Forum van de Regisseurs zijn dertien vernieuwende en ambitieuze Nederlandse film- en filmische producties geselecteerd. Met het Forum van de Regisseurs biedt het Nederlands Film Festival een platform aan filmmakers die op geheel eigen wijze een stempel drukken op hun producties. Nederlands Film Festival
 • De opdracht is simpel. Maak in één week een film. Negen ‘crews’ van jonge filmmakers, acteurs, scriptschrijvers en camera- licht- en geluidsmensen zijn in ’s-Hertogenbosch en omstreken bezig met het ‘One Week Film project 2019’. Een vakjury beoordeelt de films en de prijsuitreiking is op het Nieuwe Filmers Festival op 7 september in de Bossche Verkadefabriek. De winnaar krijgt de onderscheiding ‘Het Paradepaardje’ en een geldbedrag voor een nieuw filmproject. Stadsblad Den Bosch , Brabants DagbladOmroep Brabant

letteren

 • Het Literatuurmuseum heeft een nieuwe vleugel toegevoegd aan zijn online museum: unieke schrijversportretten. Op Literatuurmuseum.nl kan men de portretten bekijken van schrijvers van vroeger en van nu. De digitale versie van de Nationale Schrijversgalerij is voorzien van anekdotes, literaire wapenfeiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit het schrijversleven. Literatuurmuseum
 • De term ‘young adult literature’, kortweg YA, verschijnt de laatste jaren meer en meer in het Nederlandstalige letterenveld. Maar waar slaat deze YA nu precies op? Is het eenvoudigweg een leeftijdscategorie? Een hippe marketingterm van uitgevers om een gat in de markt te vullen? Of is YA intussen al uitgegroeid tot een volwaardig en wijdverspreid genre? Iedereen Leest

theater en dans

 • ‘Het is aan Jou, Het is aan Mij, Het is aan Ons, Het is Aan’, was de leuze van Theater Aan Zee 2019. Daarmee duidden gastcurator van dienst Lucas De Man en ‘zijn’ Stichting Nieuwe Helden het thema van deze editie aan: betrokkenheid. Van kunstenaars, van publiek, bedrijven en verenigingen, van inwoners van Oostende én ook van de media. Theaterkrant
 • Monika Kowalewska en Marlies Ruigrok winnen dit jaar de Fontys Entreeprijs in de categorieën docerend theatermaker en uitvoerende kunstenaar. Festival Boulevard

Brabantse makers

 • MVRDV en Van Boven Architecten uit  Sint-Michielsgestel hebben voor een hoekperceel in Sint-Michielsgestel een klein kantoor- en woongebouw ontworpen met een gevel van potplanten. Winy Maas noemt het ontwerp een voortzetting van zijn onderzoek naar ‘gevelloze’ gebouwen en radicale vergroening. Architectenweb , Dezeen
 • Veel begroeiing kronkelt nog niet langs het staketsel van buizen dat sinds vijf jaar in het gras staat langs de snelweg ‘s-Hertogenbosch – Sint-Michielsgestel. Het is een kunstwerk en een natuurtheater-in-wording. La Damoiselle is bedacht door de Bossche kunstenaar Matthijs Bosman. ,,Het theater ligt in stilte te wachten, zoals voorzien”, vertelt Bosman. Want de eerste echte voorstelling staat pas gepland over tien jaar. Brabants Dagblad
 • In Breda viel in de nacht van 21 op 22 januari 1945 een uit koers geraakte V1 op de boerderij van de familie De Jongh. In die boerderij verbleven op dat moment niet alleen vijf kinderen De Jongh, maar ook net zoveel kinderen van familie Dielemans. Michel Kuipers maakt een monument voor de 10 omgekomen kinderen. BN – De Stem
 • Als Jenny Ymker besluit om traditie te verweven met haar waargenomen werkelijkheid is dat geen beeldspraak. De snelheid van de fotografische opname in haar werk maakt zij juist weer heel traag in het proces van het weven. Haar werken zijn in zekere zin vergelijkbaar met de historische gobelin, niet zozeer in het behaaglijk verfraaien van binnenhuisarchitectuur, maar vooral in de functie van het doorgeven van verhalen.Ymker heeft in de maand juni 2019 als ‘artist-in-residence’ gewerkt in het gastatelier van het Vincent van Goghhuis. De resultaten van deze werkperiode zijn geëxposeerd tot en met 28 juli 2019 in de Van GoghGalerie.  Witte Rook
 • Alles in sobere stijl met grote zeggingskracht. Els van Swol over De verloren berg, de tweede roman van Lieke Kézér. Literair Nederland
 • De Tilburgse celliste Jacqueline Hamelink toont op Theaterfestival Boulevard ‘Bach Kliniek’. In behandeling bij een pianist, cellist, accordeonist, organist én muziek van Bach als geneesmiddel. Brabants Dagblad
 • Tijdens Theaterfestival Boulevard was een gebied nabij Sint-Michielsgestel, toneel voor de ingetogen muzikale openluchtvoorstelling ‘Signaal bij Haanwijk’ van de Tilburgse kunstenaars Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Een fascinerende klankvertaling van dit landschap, waarin de bezoeker wandelend kon genieten van een één kilometer lange landschapsopera. Elske van Lonkhuyzen, een van de deelnemers van de Dance&Dare Summer School, een internationaal project van Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant, schrijf er een essay over. Brabant Cultureel , DansBrabant
 • Jetse Batelaan, Theater Artemis, ’s-Hertogenbosch, wint als eerste Nederlander ooit de Zilveren Leeuw voor Theater op de Biënnale van Venetië. De Volkskrant
 • ‘Wie dacht dat dit een echte dansvoorstelling zou worden?’ Er gaan wat handen omhoog. Speciaal voor die mensen zullen de drie danseressen van The100Hands wel even een stukje doen. Alle toeschouwers, die eerst door de ruimte verspreid stonden en contact met elkaar maakten, gaan nu als vanzelf zitten en kijken naar de drie dansers. Hoewel zij letterlijk en figuurlijk in het middelpunt staan, zijn ze onaantastbaar. In Show Me van The100hands laten de dansers zien dat kwetsbaarheid en intimiteit hand in hand gaan. Theaterkrant

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie