Trends & Ontwikkelingen 16 januari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt € 5,2 miljoen beschikbaar voor meerjarige samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties. Hiervoor is de subsidieregeling Creative Twinning Fund 2018-2020 gepubliceerd. Creative Twinning biedt de allianties de kans hun expertise en kennis te gebruiken bij het uitvoeren van projecten in aan EU grenzende landen. Hierbij wordt cultuur ingezet voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. De regeling Creative Twinning staat open van 24 januari tot 31 augustus 2018. Rijksoverheid.nl , rvo , DutchCulture
 • De NAPK heeft minister van Engelshoven (OCW) een brief gestuurd met input voor haar visievorming op het lopende en toekomstige cultuurbeleid. In de brief gaat de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) in op de eind november 2017 gepubliceerde verkenning Cultuur voor stad, land en regio van de Raad voor Cultuur, en adresseert de organisatie een aantal thema’s die voor de podiumkunstensector van belang zijn. Grootste zorg : de sector is pertinent tegen een decentralisatie van bevoegdheden en/of middelen van het Rijk naar de regio’s. Het Rijk moet de regie houden over het nationaal cultuurbeleid. NAPK
 • In de verkenning voor een toekomstbestendig cultuurbestel, wijst de Raad voor Cultuur op de sleutelrol die stedelijke regio’s hierin kunnen vervullen. In Boekman van maart zal de regionalisering in het cultuurbeleid worden belicht met een focus op de rol van stedelijke regio’s hierbij. Ter voorbereiding op dit nummer, organiseert de Boekmanstichting een lezingen over cultuur in (klein)stedelijke regio’s. De eerste lezing is op 30 januari. Hans van Maanen, emeritus hoogleraar Kunst en Maatschappij, RU Groningen, spreekt dan o.m. over de vermeende verschillen tussen publiek ‘hier’ en ‘daar’. Boekman
 • De Onderwijsraad pleit voor een grotere vrijheid voor gemeenten op onderwijsgebied. Bezint eer ge begint, waarschuwt Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie LKCA. Decentralisatie heeft de cultuureducatie bepaald geen goed gedaan. De kansenongelijkheid is er groter door geworden. LKCA
 • Spelregels voor de digitale stad zijn, volgens gemeentebestuurders, hard nodig. In hoeverre mogen we een uitgaansgebied veiliger maken met sensoren en slim licht? Kunnen we grip krijgen op de zorgvraag van ouderen door robots in hun huis te plaatsen? In de workshop ‘Technologie en trends’ op de VNG Bestuurdersdag in Nieuwegein zijn belangrijke voorzetten gedaan. VNG
 • Letters to the Mayor is een reeks internationale presentaties opgebouwd uit de persoonlijke brieven van architecten gericht aan hun burgemeester. Voor de editie in Rotterdam is een aantal architecten, die verbonden zijn met de stad, uitgenodigd een brief te schrijven aan burgemeester Ahmed Aboutaleb en hun innovatieve ideeën en visies te delen met onder meer besluitvormers. Het project is het resultaat van een eenjarige samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en Storefront for Art and Architecture onder de noemer ‘City Forces’. De presentatie is van 12 januari tot 11 februari 2018 te zien. Het Nieuwe Instituut
 • In 2017 voerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderzoek uit – in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam – naar de mate van inclusiviteit binnen de culturele sector van Rotterdam. Daarnaast voerde de RRKC een aantal groepsgesprekken met Rotterdamse makers die gezien hun werk zicht hebben op het diversiteitsgehalte van het veld.
 • In 2018 wordt een commissie geformeerd die toewerkt naar een advies aan het college over inclusiviteit. Het onderzoeksrapport staat online. RKKC , RKKC
 • Hoogbouw moet kunnen in Den Haag maar niet overal, en onder voorwaarden. De Haagse politiek is daarvan overtuigd. Een nota van wethouder Joris Wijsmuller waarin dit staat beschreven is door de gemeenteraad positief ontvangen. Wel vragen partijen zich af hoe hard de gestelde kwaliteitseisen zijn. De Architect
 • Als eerste grote stad gaat Den Haag vanaf 2019 beginnen om haar kantoren, openbare verlichting, verkeersinstallaties, gemalen, zwembaden en sporthallen volledig te voorzien van stroom die duurzaam is opgewekt. Architectenweb
 • Opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De kunstcollectie van de nationale overheid onthult volgens de Labour partij “institutionele vooringenomenheid” tegenover vrouwelijke kunstenaars. Uit onderzoek van Labour bleek dat ongeveer driekwart van de in de afgelopen jaren verworven werken door mannen werd gemaakt. The Guardian
 • De Internet Association, een belangenbehartiger waar grote techbedrijven zoals Google en Facebook bij zijn aangesloten, gaat meedoen aan rechtszaken tegen de Amerikaanse overheid vanwege netneutraliteit. De eerste rechtszaken worden binnenkort verwacht. Tweakers

 

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant investeert tot 2020 € 3 miljoen in talentontwikkeling. Dit om talentvolle schrijvers, dansers of designers binnen Noord-Brabant te houden. De regeling wordt 15 januari opengesteld. Het programma TalentHub Brabant 2017-2020 is door bkkc, in samenwerking met de provincie en het veld, ontwikkeld en wordt ook door bkkc uitgevoerd. Brabant.nl , bkkc , Brabants Dagblad
 • Wim van de Donk hield 11 januari zijn nieuwjaarstoespraak op het provinciehuis. Volgens de Commissaris van de Koning voert ‘ik’ de boventoon ten koste van het ‘wij samen’. Hoog tijd om de balans te herstellen, zo pleit hij. Vormgever Maarten Baas kreeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie het ereburgerschap van Noord-Brabant. Omroep Brabant , Brabant.nl , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Hoe moet de Brabantse leefomgeving er in 2050 uitzien? En wat moeten we in 2030 al voor elkaar hebben om dat toekomstperspectief te verwezenlijken? Over die vragen gaat de Brabantse Omgevingsvisie. Brabant.nl , Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Poppodia, festivals en een bruisende uitgaanscultuur nemen een belangrijke rol in binnen het dna een stad. Daarin investeren loont, maar steden als Breda of Bergen op Zoom moeten wel durven doorpakken. Dat schrijft Joep Coolen, docent Leisure aan de NHTV in Breda. BN – De Stem
 • In het voormalige pand van Breda’s Museum op het Chassé Park komt tijdelijk ruimte voor een tiental bedrijfjes. Ook wil de nieuwe eigenaar er een aantal mensen tijdelijk laten wonen (anti-kraak). Projectontwikkelaar Synchroon, die eind 2017 het gebouw heeft overgenomen van de gemeente Breda, wil in het pand het concept Breda Botanique realiseren, dat bestaat uit woningen, een restaurant, een hotel, een winkel en een botanische tuin. BN – De Stem
 • Geen deal over de aankoop van het Muziekgebouw, en daarom zal het gat op de begroting op een andere manier moeten worden gedicht. De oplossing? Meer subsidie en minder wereldtoppers programmeren, zo lijkt het. Weliswaar staat het onderwerp ‘Muziekgebouw’ inmiddels weer hoog op de politieke agenda. De kans is echter klein dat er nog voor de gemeenteraadsverkiezing van eind maart een oplossing gevonden wordt. Eindhovens Dagblad
 • Ruim twee jaar nadat stichting Cultuur Eindhoven operationeel is geworden en voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is het moment daar voor een open gesprek over de Staat van cultuur in Eindhoven. Stichting Cultuur Eindhoven organiseert daarom 3 gesprekken: gesprekken tussen de culturele sector, lijsttrekkers van politieke partijen en betrokken professionals uit andere sectoren. Cultuur Eindhoven
 • Nog deze maand komt er duidelijkheid over de verkoop van de Steentjeskerk in Eindhoven. Dan moeten er ook definitieve afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de nieuwe eigenaar de voormalige kerk – later een museum – mag gaan gebruiken. Dat is door de gemeente Eindhoven bekendgemaakt. De aanstaande eigenaar van het gebouw, Harrie Kolen, wil het gebruiken als toonzaal, en mogelijk ook om er kunst in onder te brengen. Dat zei hij 3 jaar geleden. Eindhovens Dagblad
 • De Marathon, Glow, de Lichtjesroute en de Eindhovense carnavalsoptocht komen allemaal in gevaar als de verkeersplannen van het gemeentebestuur doorgaan. De organisaties achter deze evenementen sturen daarom een brandbrief naar B en W. Als die plannen doorgaan is het zelfs de vraag of die evenementen nog wel in het centrum kunnen plaatsvinden. Eindhovens Dagblad, e52
 • Stichting Lambertusconcerten is uitgeroepen tot Helmonder van het jaar 2017. De organisator van klassieke uitvoeringen won de prijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Behoud van het Blauwe Gebouw heeft vooralsnog geen eerlijke kans gekregen. Met een ‘geheime afspraak’ tussen de gemeente Tilburg en eigenaar Bak Beheer is in 2013 het lot al bezegeld. Dat betoogt de Actiegroep tot Behoud van het Blauwe Gebouw in een open brief aan o.m. de gemeenteraad. Ze citeert uit een mail uit 2013 van de gemeente aan Bak Beheer. Brabants Dagblad
 • Try Out Cultuur gaat weer van start in Tilburg. Alle leerlingen van de basisschool kunnen zich vanaf 17 januari inschrijven voor de culturele activiteiten waar ze interesse in hebben. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeente

 • Het college van burgemeester en wethouders van Best heeft, in samenspraak met bewoners en organisatoren, nieuwe regels voor evenementen opgesteld. De evenementen worden over het jaar verspreid. Eindhovens Dagblad
 • Over het door kunstenaar Jan van den Brink aan zwembad De Banakker geschonken mozaïek kunstwerk is het afgelopen jaar nog wel het nodige te doen geweest in de politiek. Het college van Etten Leur wilde het slopen, maar een meerderheid van de gemeenteraad verzette zich tegen dat voornemen. Het wordt nu veiliggesteld. BN – De Stem
 • ’t Interieur uit Middelbeers heeft de Culturele Prijs 2017 van Oirschot ontvangen. ’t Interieur is een groep Beerzenaren die al vanaf 1996 culturele evenementen organiseert in Middelbeers, zoals concerten, filmavonden, open podia, workshops en culturele wandelingen. Brabants Dagblad
 • Het bestuur van De Pannehoef in Oosterhout wil de wederom uitgestelde verbouwing van het productiehuis niet afwachten en heeft besloten de deuren van het gebouw op 1 februari weer open te gooien. BN – De Stem
 • De voorzieningenrechter verklaarde een protest tegen de sloop van de Petrus’ Bandenkerk in Son en Breugel niet ontvankelijk. Hoewel de gemeenteraad de sloop had goedgekeurd, kon dat in Son en Breugel niet op ieders bijval rekenen. Twee omwonenden en de vereniging Vraag zoekt Antwoord gingen de juridische strijd aan. De hoop van de groep inwoners is nu nog vooral gevestigd op vleermuizen die in het gebouw aanwezig zouden zijn. Eindhovens Dagblad
 • StarsOnStage, de dans-, muziek en theaterorganisatie in Vught, krijgt tóch fors minder subsidie voor buitenschoolse cultuureducatie. Bezwaren van de stichting en ook van Stichting Theater de Speeldoos zijn door het College van B. en W. van Vught ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard. Voor het seizoen 2017/2018 krijgt StarsOnStage 190.432 euro. Ruim 72.000 euro minder dan een jaar eerder (262.500 euro). Brabants Dagblad
 • Theater De Blauwe Kei in Veghel trok de laatste jaren zo’n 27.000 bezoekers per jaar. Met het nieuwe theater, dat 12 januari werd geopend, wordt gemikt op bijna 35.000. De gemeente Meijerijstad heeft zo’n drie miljoen in het theater geïnvesteerd, vooral voor de inrichting. De gemeente huurt het theater voor een deel van bouwbedrijf Van de Ven die verder de exploitatie van het gebouw voor zijn rekening neemt, net zoals hij dat doet voor de hele Noordhaven. Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Waalwijk heeft een plan voor een nieuw schoenenmuseum. Toch dringt zich de vraag op: is het financieel wel haalbaar? Brabants Dagblad
 • Het schoenenmuseum in Waalwijk heeft voorlopig nog geen bestuur. De rechtbank in Breda heeft zeker nog enkele weken nodig om nieuwe kandidaten te benoemen. Zowel de gemeente Waalwijk als curator Hans Alberts hebben hier kandidaten voor aangedragen. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Atlas voor gemeenten, Benchmark jaarcijfers BNA, Bibliotheek monitor, Bioscoopmonitor, etc. : de hoeveelheid interessante (verzamelingen) cultuurstatistieken is groot. Een alfabetisch overzicht met 44 relevante monitoren, publicaties en dataverzamelingen over de cultuursector is te raadplegen via Cultuurindex. Cultuurindex
 • ‘Maar het werken in de culturele sector vergt wel een zekere mentaliteit, een zekere bevlogenheid, een bepaald non-conformisme, een open geest met een drang tot vernieuwing en het lef om aan heilige huisjes te morrelen. Het vergt kortom: een kunstgeest.’ Blog van Jeffrey Meulman. Jeffrey Meulman
 • Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking. Ook erfgoed- en cultuurinstellingen krijgen hiermee te maken. De regelgeving rondom privacy en persoonsgegevens wordt hiermee in heel Europa hetzelfde. Er is een (Engelstalige) gids, die uitlegt uit hoe kleine musea hiermee om kunnen gaan. Digitale Cultuur
 • De krapte op de woningmarkt in de steden heeft ook gevolgen voor de maakindustrie aldaar. Door de toenemende behoefte aan woningen dreigen industriële en logistieke bedrijven steeds meer de stad worden uitgeduwd. Daarvoor waarschuwt vastgoedadviseur Cushman & Wakefield in diens nieuwe rapport Nederland Compleet. Architectenweb
 • Van 3D printen tot VR en robotisering – wat is de praktijk van de architect in 2030? Tijdens de 1e Architecture Now-avond die BNA samen met Pakhuis de Zwijger organiseert zijn de BNA Toekomstscenario’s de rode draad en spreken 4 vooruitstrevende architecten zich uit. BNA , Pakhuis de Zwijger
 • BNO heeft de Branchemonitor 2018 gepubliceerd. De resultaten van het eind 2017 uitgevoerde brancheonderzoek over het jaar 2016 bevestigen het gesignaleerde groeiende optimisme in de branche. Het economisch herstel dat in 2015 voor het eerst sinds jaren zichtbaar werd, zet nu duidelijk door. De totale omzet van alle ontwerpers is met 30% significant gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een stijging die mede is te verklaren uit de ten opzichte van het jaar ervoor wederom gestegen omzet per fte. BNO
 • Zonder opdrachtgeverschap geen florerende designsector. Maar wat is goed opdrachtgeverschap, hoe ga je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar om? Deze wereld is volop in ontwikkeling; hoe kunnen we leren van nieuwe vormen, initiatieven en ervaringen uit de designwereld? De beste tips en tricks. bkkc
 • In opdracht van het Mondriaan Fonds schreef Leo Delfgauw het essay ‘Oude meesters – De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap’, over de rijkdom die het gevorderd kunstenaarschap biedt. De belangstelling voor de oeuvres en posities van gevorderde beeldend kunstenaars groeit. Jongere kunstenaars zien meer ervaren collega’s als inspirerend voorbeeld en musea, galeries en media besteden aandacht aan kunstenaars die al langer aan een oeuvre bouwen. Mondriaan Fonds
 • Beeldend kunstenaars uit de regio Nijmegen / Arnhem klussen flink bij om het hoofd boven water te houden. De meesten houden aan het kunstenaarschap 10.000 euro of minder per jaar over. Tachtig procent houdt er een nevenberoep op na. In een kwart van de gevallen voeren kunstenaars meerdere nevenactiviteiten uit om geld te verdienen. Met nevenactiviteiten weet ruim een derde het jaarinkomen op te vijzelen naar 20.000 euro of minder. De Gelderlander
 • Kodak kondigt aan dat het een fotoregistratiesysteem wil bouwen op basis van blockchaintechnologie. Dat systeem moet fotografen wereldwijd in staat stellen hun beelden en bijbehorende rechten te beheren. Als een foto online wordt gebruikt zonder dat de maker daarvan weet, krijgt die een melding vanuit de blockchain. Fotografen kunnen hun foto’s ook aanbieden via het platform. Er zijn twijfels of het bedrijf weet wat het doet. NOS
 • Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging werd het Jaarplan 2018 ‘Musea van publiek belang’ gepresenteerd. Hierin gaat extra aandacht uit naar de ondersteuning van musea bij het bereiken van een meer divers museumpubliek. Museumvereniging , Museumvereniging
 • Kunstmuseum No Hero in Delden opent op 15 april de deuren. Het museum, gevestigd in de voormalige rentmeesterij van Twickel, toont de internationale kunstverzameling van Geert Steijnmeijer. De collectie van de directeur van Hartman Tuinmeubelen in Enschede behoort tot de 100 belangrijkste particuliere kunstverzamelingen in Nederland. Tubantia
 • Musea in Zuidoost-Brabant hebben een goed jaar achter de rug. Mede met dank aan de Museumkaart. Eindhovens Dagblad
 • Voor het tiende opeenvolgende jaar is het bioscoopbezoek in Nederland gestegen. Bijna 36 miljoen bioscoopbezoeken werden het afgelopen jaar geteld, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van 2016. De verkochte kaartjes leverden ruim 301 miljoen euro op. Het marktaandeel van de Nederlandse film is 0,26% gedaald. Analyses en commentaar. Filmonderzoek , Cultuurindex , Filmzaken , Filmkrant , Cultureel Persbureau
 • Filmjournalist Nico van den Berg plaatst kritische kanttekeningen bij de presentatie van de cijfers. ‘Meer aandacht voor het vertonen van vernieuwende cinema van jonge makers of het investeren in goede online platforms voor vertoning en interactie? Nee, dat staat niet op de kaart. In Tuschinski gold dinsdag: ‘We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was’. Haast letterlijk, want de best bezochte Nederlandse film in 2017 was dezelfde als in 2016, namelijk Soof 2.’ HP – De Tijd
 • Lauge Nielsen, de voormalige directeur van Pathé, ontving de Jan Nijland Zilveren Roos voor zijn verdiensten in de filmwereld. “Voor filmtheaters is er geen betere manier om hun publiek te informeren dan via dit blad.” Dat was het oordeel van de jury die het Zilveren Roosje toekende aan de Filmkrant en hoofdredacteur Dana Linssen. Entertainment Business , Filmkrant
 • Op zondag 21 januari presenteert het Nederlands Film Festival in samenwerking met Pathé en BankGiro Loterij een speciale NFF-dag in zes steden door het hele land. Het ligt in de bedoeling zo’n dag 4 vier keer per jaar te organiseren. Nederlands Film Festival
 • Op 12 januari is de samenwerking tussen het K.F. Hein Fonds en het Utrechtse filmtheater ’t Hoogt bekrachtigd. ’t Hoogt gaat veranderen: op een nieuwe locatie wordt het een Podium voor Film en Beeldcultuur. Deze transitie is voor het K.F. Hein Fonds reden om ’t Hoogt gerichte steun te geven. Onder meer door te helpen partners te vinden voor het podium, door het ondersteunen van onderzoek naar de behoefte van jonge makers en door het stimuleren van ’t Hoogt als ondernemende organisatie. Utrecht.Nieuws
 • Sinds kort is Amazon Prime beschikbaar in Nederland, een webwinkel die ook videostreams aanbiedt. Concurrentie voor Netflix en Videoland? VPRO Cinema
 • KPN, T-Mobile, Tele2, Zeelandnet en CAIW moeten binnen tien dagen alle toegang tot The Pirate Bay blokkeren voor haar abonnees. Dat is de uitkomst van een rechtzaak die was aangespannen door Brein tegen de vijf service providers. De uitspraak werd gedaan door de civiele rechtbank Midden-Nederland in Lelystad. Stichting Brein
 • Tien procent van de Nederlanders kijkt naar game streams. Vooral bij 18 tot 35 jarigen is dit populair. Maar liefst een kwart (23%) van hen volgt de verrichtingen van andere gamers. Dit blijkt uit de recent verschenen Smart Media Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 6.700 Nederlanders. Emerce , Pretwerk
 • De VPRO wil lanceert een eigen multimediale uitgeverij met een eigen online omgeving om niet langer afhankelijk te zijn van de NPO. VPRO directeur Lennart van der Meulen pleit in zijn nieuwjaarsrede voor een veel informatievere NPO, zónder amusement, waarbij de VPRO-content ook welkom is op vlaggenschip NPO 1. Broadcastmagazine
 • Zeven maanden na het vertrek van uitgever Mizzi van der Pluijm bij Atlas Contact, is het definitief: Van der Pluijm is met haar eigen, zelfstandige uitgeverij begonnen: Pluim. Auteurs als P.F. Thomése, Dimitri Verhulst, Hanna Bervoets en Joris Luyendijk stappen naar de uitgeverij over. Of Atlas Contact meer auteurs gaat kwijtraken, zal de komende weken blijken. De Volkskrant
 • De impact van het Eurosonic Noorderslag-festival groeit met het jaar. Ook de 32e editie, van 17 tot en met 20 januari, is weer groter en uitgebreider dan de voorgaande. En steeds meer partijen zien ESNS als hét uithangbord van de Europese muziekcultuur. Volgens organisator Frank Helmink van Buma Cultuur zal de vernieuwing van het festival vooral terug te zien zijn in het panelgedeelte. “De panels zijn spannender, leuker, relevanter en actueler dan ooit.” Entertainment Business, Entertainment Business
 • De European Production Innovation Conference krijgt een centrale positie binnen Eurosonic Noorderslag. Vier jaar na de eerste editie is het aantal bezoekers van de conferentie flink gegroeid, evenals het niveau van de panels en sprekers. Entertainment Business
 • Op initiatief van Buma Cultuur en het Duitse mega metalfestival Wacken Open Air is ESNS LOUD in het leven geroepen als sub-conferentie binnen Eurosonic Noorderslag, het belangrijkste platform voor Europese muziek. Met ingang van de editie 2018 is ESNS LOUD de verzamelplek voor iedereen die werkzaam is in de loud music business, met volop mogelijkheden om te netwerken, te discussiëren, te feesten en nader kennis te maken met een aantal speciaal geselecteerde acts. Buma Cultuur
 • De zeven start-ups die deel uitmaken van het pitchprogramma van Buma Music meets Tech (BMMT) en kans maken op de award ter waarde van 5.000 euro zijn bekend. Op 19 januari 2018 gaan zeven start-ups tijdens Eurosonic Noorderslag de strijd met elkaar aan. De deelnemende start-ups zijn: Amatore, Atmosphere, EboSuite, Fans4Music, NoticeSound, Stagefinder en Vocal Kitchen. Buma Stemra Buma music meets tech
 • The Power of Music vindt plaats op 18 januari in Poppodium 013. Met dit evenement wil organisator Erwin Steijlen van Totally Tuned een brug slaan tussen de creatieve en de zakelijke wereld. Zij kunnen elkaar namelijk verder vooruit helpen. Tilburg.com , Totallytuned
 • Na een aantal open dagen te hebben georganiseerd, pakt Indieplant het groter aan, in de vorm van een muzikantendag voor onafhankelijke artiesten: Indiefair. De eerste editie van Indiefair vindt op 27 januari 2018 plaats in Amstelveen. Artist development staat centraal. Entertainment Business
 • De VNPF en VPRO 3voor12 hebben de 3 nominaties, waaronder Effenaar programmeur Elvin Usidame, bekendgemaakt voor de IJzeren Eierbal, een trofee voor veelbelovende talenten in de live-industrie. VNPF
 • Loud Noise heeft afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk flink van zich laten horen. De festivals en concerten van het Eindhovense boekingskantoor annex concertorganisator en –promotor van heavy metal werden goed bezocht. Ook in 2018 belooft een goed jaar te worden. Entertainment Business
 • Top Notch van Kees de Koning is het grootste hiphoplabel van Nederland. Het bracht onder meer platen uit van Ronnie Flex, Lil’ Kleine en De Jeugd van Tegenwoordig. Maar het is meer dan een platenlabel. Top Notch is zich ook altijd bewust geweest van nieuwe technologieën om met fans of klanten te communiceren. Inmiddels heeft het eigen YouTube kanaal een miljoen volgers. ddmca
 • Niels Walboomers, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV) heeft de ontstaansgeschiedenis van Buma/Stemra en het verloop van de samenwerking tussen auteurs en uitgevers in ruim honderd jaar onderzocht. Daar komen verrassende resultaten uit. Zo is de bestuursstructuur van Buma/Stemra door de jaren heen al een keer of vijf aangepast om recht te doen aan gewijzigde omstandigheden. NMUV
 • Theaters moeten meer met elkaar samenwerken en gemeenten moeten over hun grenzen heen kijken. Dat stelt Pieter de Rooij, docent Marketing bij de Academy for Leisure, NHTV, Breda. BN – De Stem
 • De tournee van de voorstelling Wat ik moest verzwijgen, naar de gelijknamige roman van Ariëlla Kornmehl, is geannuleerd. Hoofdrolspeler Anne-Wil Blankers is oververmoeid. Theaterkrant
 • Het Nederlands Musical Gala, in 2017 voor het eerst in Tilburg, breidt uit naar een tweedaags evenement onder een nieuwe naam : Nederlandse Musical Dagen. Het initiatief voor het festival is genomen door Theaters Tilburg. Met o.m. een voorproefje van musicals die in het nieuwe theaterseizoen in het land te zien zullen zijn. Brabants Dagblad
 • ‘’De drempel om hier binnen te stappen moet nog verder naar beneden. Iedereen mag bij mij aankloppen voor een verzoek om z’n ding te doen. ‘Nee’ is nooit mijn eerste antwoord. Een theater is er voor de mensen van Valkenswaard, niet ter meerdere eer en glorie van jezelf.” Gesprek met Paul L’Herminez, de nieuwe directeur van De Hofnar in Valkenswaard. Eindhovens Dagblad
 • Op 3 februari doet De Nationale Opera kostuums van voorbije producties van de hand. Het gaat om vierduizend handgemaakte outfits plus schoenen, hoeden en overgebleven stoffen. Operaballet

Cultuurmarketing

 • Gesprek met Jacqueline Rutten, hoofd Publiek & Informatie van het Centraal Museum, Utrecht over haar visie op marketing. Cultuurmarketing
 • Van 26 t/m 28 januari 2018 vindt voor de derde keer het Nationaal Theaterweekend plaats. In de 70 deelnemende theaters zijn naast meer dan 220 voorstellingen ruim 150 gratis extra activiteiten. Nationaal Theaterweeken
 • Cultuur opsnuiven in het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden en op 46 andere Bredase plekken? Dit en nog veel meer kan tijdens Cultuurnacht Breda op 26 januari. BN – De Stem

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking met Albeda, Drenthe College, ROC Midden Nederland of Scalda. Acht (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers werken in vier interdisciplinaire teams aan nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen en prototypes. De vier trajecten vinden parallel plaats op locatie en in nauwe samenwerking met docenten en studenten. Deadline 20 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting. Het ontwerpend onderzoek dient plaats te vinden in nauwe samenwerking met het Friesland College, Summa College, Horizon College of CITAVERDE College. Deadline 20 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie krijgt de meest uiteenlopende vragen over het indienen van een aanvraag. Opvallend zijn de vragen die worden gesteld over subsidie en BTW. Daarom deze informatie over de BTW plicht en de deadlines in 2018. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Toespraak van Birgit Donker tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Eerstvolgende deadline 26 februari. Mondriaan Fonds
 • Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen (uit 70 inzendingen) geselecteerd. De films beleven tijdens het Nederlands Film Festival 2018 hun bioscooppremière en worden door de NTR uitgezonden op NPO 3. Filmfonds
 • Het Filmfonds subsidieert filmfestivals. Dit zijn de voorwaarden: een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Eerstvolgende deadline is 6 februari. Filmfonds
 • Filmzaken heeft kritiek op de website Take the Netherlands, die onder de verantwoordelijkheid valt van film commissioner Bas van der Ree van het Filmfonds. Op de website wordt een rangorde gepubliceerd van producenten, regisseurs, scenarioschrijvers, componisten, editors, artdirectors en tal van andere filmprofessionals. Het is niet aan het Filmfonds of een film commissioner om een waardeoordeel te geven. Bovendien kloppen de data niet. Filmzaken
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. De eerstvolgende deadline van deze regeling van het Letterenfonds is 22 februari. Letterenfonds
 • Met ingang van 15 januari 2018 heeft het Fonds Podiumkunsten een digitaal loket voor het Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles geopend. Betrokken podia kunnen tot 15 februari een subsidieaanvraag indienen voor alle concerten vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2017, die binnen de regeling vallen. Fonds Podiumkunsten
 • Pabo’s kunnen vanaf 9 januari weer een aanvraag indienen bij de regeling professionalisering muziekonderwijs op pabo’s. Met deze regeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie bijdragen aan een duurzame verankering van goed muziekonderwijs op alle pabo’s in Nederland. Belangrijk onderdeel van de regeling is dat pabo’s een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangaan of verdiepen. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Culturele instellingen die samen met een Duitse collega organisatie een vernieuwend project willen starten kunnen vanaf 15 januari een subsidieaanvraag indienen bij Jonge Kunst. De komende 3 jaar heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidiemogelijkheden uitgebreid naar alle doelgroepen. Fonds voor Cultuurparticpatie
 • Cultuurfonds Brabant C gaat per 1 februari 2018 werken met een nieuw financieringsreglement en gewijzigde procedures. In de loop van januari verschijnen alle extra documenten die de voorbereiding van een aanvraag ondersteunen. Tot met 31 januari 2018 is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij Brabant C. Brabant C , Brabant C
 • NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Voor de topsector creative industrie is 8,4 miljoen beschikbaar. Dutch Creative Industries
 • De uitgaven aan sponsoring zijn in 2017 wereldwijd met 4,3% gestegen naar 62,7 miljard dollar. In 2018 groeien de bestedingen door naar 65,8 miljard. Dat blijkt uit ESP’s 33e vooruitzicht op de wereldwijde ontwikkeling op de sponsoringmarkt. Sponsorreport
 • Van Lanschot Kempen is de nieuwe hoofdsponsor van Het Koninklijk Concertgebouw. De oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland wil met deze – voor 5 jaar aangegane – samenwerking de verbinding met kunst en cultuur nog meer versterken. Sponsorreport
 • Fonds 21 heeft zich opnieuw voor vijf jaar verbonden aan De Teekenschool van het Rijksmuseum. Als hoofdbegunstiger blijft Fonds 21 het educatief centrum van het museum ondersteunen bij de ontwikkeling en organisatie van workshops, theatervoorstellingen en cursussen voor jong publiek. Sponsorreport
 • Marjolijn van Heemstra heeft met haar roman En we noemen hem (Das Mag) de BNG Bank Literatuurprijs 2017 gewonnen. De BNG Bank Literatuurprijs 2017 is een oeuvreprijs ter waarde van €15.000, bedoeld voor Nederlandstalige auteurs die niet ouder zijn dan veertig jaar, die twee of meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan; die nog niet doorgebroken zijn; die geen grote literaire prijs hebben gewonnen en van wie tussen 1 januari en 31 december 2017 een nieuw boek is verschenen. BNG Bank
 • De Popprijs, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, wordt 20 januari 2018 tijdens Noorderslag in Groningen voor de 32ste keer uitgereikt. De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Daarbij spelen zaken als bijzondere artistieke prestaties, nationaal en internationaal succes of een langdurige carrière alle een rol, maar geen daarvan is doorslaggevend. Buma Cultuur
 • Op 27 januari wordt de BNG Bank Dansprijs voor jong, beloftevolle choreografen, waaraan een bedrag van 50.000 euro verbonden is, uitgereikt. Dit gebeurt tijdens het Holland Dance Festival in het Korzo theater in Den Haag. Met het prijzengeld gaan de winnaars gezamenlijk op Nederlandse tournee met DansClick 20, een voorstelling waarin het werk van deze diverse choreografen te zien is. Dans magazine

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • ‘’De mensheid lijkt gaandeweg het contact met de abstracte, vluchtige, ongrijpbare, transcendentale kant van zichzelf verloren te hebben. Dat is precies de kant waarin kunst zich manifesteert. Wanneer we onszelf niet meer zo zien, als we onszelf reduceren tot dieren, of tot rendementsmachines, dan zijn we niet meer in staat om de echte waarde van kunst te zien. Maar ik blijf optimistisch. Want tegelijk zie je dat mensen, soms tegen de stroom in, toch op zoek blijven gaan naar juist die kant van de kunst en van zichzelf.” Tiffany Jenkins over de waarde van kunst. Friesch Dagblad

 

architectuur en vormgeving

 • In een interview met NRC uitte minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra forse kritiek op zijn nieuwe werkplek. Het gebouw, sneerde de minister, heeft een prijs gewonnen (hij bedoelde mogelijk de ARC17 Architectuur Award) maar of er ook mensen in kunnen werken heeft daarbij blijkbaar geen rol gespeeld. Maar in plaats van de architect te blameren, kan hij beter zijn collega van Binnenlandse Zaken aanspreken op het programma en de aanbesteding van dit project, meent Harm Tilman. De Architect
 • De Koepel in Haarlem krijgt toch een onderwijsfunctie. Stichting Panopticon heeft bekend gemaakt dat er overeenkomsten zijn gesloten met een aantal instellingen die in samenwerking een bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences gaan verzorgen. Architectenweb
 • Met nuchter vakmanschap kunnen we de Nederlandse traditie van sublieme ruimtelijke planning en organisatiekunde weer oppakken en de woningopgave ook benutten om ons land mooier en duurzamer te maken, schrijft Friso de Zeeuw. Nieuwbouwhuizen worden wel steeds energiezuiniger; maatschappelijke aanpassingen voltrekken zich bijna geruisloos. In plaats van dit als voordeel te zien, verspillen vakwereld en beslissers tijd en geld aan randverschijnselen. De hang naar ‘trendbreuken’ en ‘innovaties’ is ziekelijk en het gebrek aan basale kennis schrijnend. Hij noemt 6 misvattingen over gebiedsontwikkeling, o.m. tiny houses, hoogbouw en circulair bouwen. De Volkskrant
 • De Circular Award is een initiatief van Nederland Circulair! en het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ van de Rijksoverheid. De finalisten in de strijd om de Circular Award 2018 zijn bekend gemaakt. Uit 140 inzendingen zijn vijf finalisten gekozen. Daaronder zijn de ondernemingen SmartCrusher en Van Werven, met circulaire oplossingen voor respectievelijk beton en (harde) kunststoffen. Architectenweb
 • Vanaf 18 januari 2018 kunnen kunstenaars, architecten en ontwerpers hun ontwerpen en ideeën inzenden voor de New Material Award 2018. Voor deze zevende editie wordt gezocht naar de nieuwste innovaties en innovatieve toepassingen van duurzame materialen en technieken. De Award daagt kunstenaars, ontwerpers en architecten uit daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een beter milieu en CO2-reductie op het gebied van duurzame materialen. Inzenden voor de New Material Award 2018 kan tot 27 april 2018. De New Material Award is een samenwerking tussen Stichting DOEN, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut. New Material Award , De Architect
 • Elk jaar publiceert de Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) een overzicht van alle hoogbouwprojecten wereldwijd. Nederland doet niet mee in de lijstjes, niet van opgeleverde projecten maar ook de aankondigingen zijn niet terug te vinden in het overzicht. De Architect heeft een overzicht van geplande projecten die zomaar in de lijst opgenomen kunnen worden. Fred Schoorl over de ‘’hoogbouwkoorts’’. ‘Hoogbouw is een achterhaald en ineffectief idee’. De Architect , Fred Schoorl , Algemeen Dagblad
 • Heijmans gaat de eerste verplaatsbare woningen met het concept Heijmans One in het noorden van Nederland plaatsen. Sneek krijgt de primeur met twintig huizen. Cobouw
 • Tiny Houses (of ‘kleine huizen’) konden wel eens de woning- en recreatiebouw van de komende jaren gaan bepalen. Niet alleen vanwege het grote aantal 1 en 2-persoons huishoudens in Nederland maar ook omdat dit type woning helemaal past in de tijdgeest. Pretwerk
 • Mensen houden ervan om op plekken te zijn waar meer mensen komen. Het plein is dan ook een prima ruimte voor het organiseren van evenementen, festivals en markten om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Maar wat als er niets wordt georganiseerd en er geen commerciële activiteiten op het plein plaatsvinden? Dan is het plein vaak koud, leeg en ‘dood’. Roland Klarenbeek, Hanzehogeschool Groningen, onderzocht in zijn scriptie voor de Master City Developer de bijdrage van voorzieningen op en rond openbare binnenstadspleinen in het vergroten van de levendigheid op het plein. gebiedsontwikkeling.nu
 • Transport designer Philip Priestman roept op tot een radicale herbezinning op hoe mensen zich verplaatsen in de bebouwde kom. Een oplossing is het gebruik van drones voor zowel leveringen als menselijk vervoer. Zelfrijdende auto’s verergeren de verkeerscongestie. Het delen van een auto moet meegenomen worden in het ontwerp. Tevens pleit hij voor het ontwikkelen van ‘virtuele transportoplossingen’ zodat mensen helemaal niet hoeven te reizen. Dezeen
 • Style profiler Ellie Uyttenbroek maakte naar aanleiding van de auto als ‘verlengstuk van je identiteit’ én de collectie sieraden van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch als toolkit, een tentoonstelling van actuele stijlprofielen. Directeur Timo de Rijk heeft als doel gesteld met deze presentatie het sieraad terug in de samenleving te brengen. Tubelight
 • Op 11 januari, ontmoetten de Creatieven van het Zuiden elkaar bij VanBerlo’s Innovation Powerhouse op Strijp-T. Een van de sprekers was Mileha Soneji, designstrateeg bij VanBerlo, die haar publiek vertelde wat design kan doen voor mensen met de ziekte van Parkinson. e52
 • In bijna elk gesprek, debat en in discussie over mode en diversiteit komt het ter sprake: culturele toe-eigening. Wat is het precies? En kunnen we alleen nog maar items dragen uit onze eigen cultuur? One World

 

beeldende kunst

 • Castrum Peregrini heeft het afgelopen jaar samen met curator Nina Folkersma diverse programma’s georganiseerd rondom de vraag naar de betekenis van hét vrouwelijke perspectief. Wat betekent vrouw zijn? Kunnen we überhaupt spreken van een verschil tussen het perspectief van de man en de vrouw? Castrum Peregrini, Nina Folkersma en Mister Motley brengen een publicatie uit met diverse actuele en kritische essays: The Female Perspective. Naast dit boek, opent er in Framer Framed de afsluitende tentoonstelling Some Things Hidden. Mister Motley
 • In het digitale tijdperk is het boek van een medium steeds meer een cultureel object geworden. De huidige golf aan boeken gewijde tentoonstellingen lijkt dat te bevestigen. Waarom liggen er zoveel boeken in tentoonstellingsruimtes? Wat moet de bezoeker ermee doen? Liesbeth Visee over een hedendaags tentoonstellingsverschijnsel. Metropolis M
 • De in New York gevestigde organisatie Rhizome heeft van de Andrew W. Mellon Foundation een schenking van $1 miljoen ontvangen om de ontwikkeling van haar webconserveringstool Webrecorder te continueren. Rhizome zet zich al jaren in voor het behoud van digitale kunst. Hyperallergic
 • Iedereen kent ze nu, kunstenaars als Zanele Muholi, Samson Kambalu en Moshekwa Langa. Ze waren hier als jonge kunstenaar al eens te gast in het residentieprogramma van de Thami Mnyele Stichting. Naar aanleiding van African Amicitiae in de Sociëteit Arti et Amicitiae gaat Liza Prins in gesprek met directeur Pauline Burmann over haar pionierswerk. Metropolis M
 • In Willem Twee Kunstruimte in ’s-Hertogenbosch is de expositie Distortion te zien. Diverse kunstenaars met wereldfaam zijn verenigd in de expositie die met zorg is samengesteld door Loek Grootjans. ‘We kunnen de realiteit nooit helemaal vatten, totaliseren en conceptualiseren. Zeker niet in één beeld. Simpelweg omdat we ons altijd middenin een bepaalde situatie bevinden, waardoor het verkrijgen van een compleet overzicht telkens slechts een illusie is.’ Aldus Grootjans. Brabants Dagblad , Lost Painters
 • In de beeldende kunsten is niets wat het is. Maar van politiek en moraal wordt juist ondubbelzinnigheid verlangd. Hoe kan kunst dan politiek of moreel zijn? Op 25 januari houdt Maarten Doorman bij het Academisch Genootschap in Eindhoven een lezing over kunst en engagement. U kunt ook nog stemmen voor de ‘AG-Publieksprijs’. AG-Eindhoven

 

film en av

 • Het IFFR heeft de 8 films bekend gemaakt die kans maken op de Hivos Tiger Award 2018.
 • Bij de prestigieuze Hivos Tiger Award hoort €40.000 cash, te verdelen tussen filmmaker en producent. Een internationale jury van vijf filmmakers en -professionals wijst binnen de Tiger-selectie ook een buitengewone artistieke prestatie aan, die de Special Jury Award van €10.000 ontvangt. IFFR
 • Op de komende editie van het International Film Festival Rotterdam wordt een nieuwe prijs uitgereikt. De Found Footage Award wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hij is bedoeld voor een filmmaker die op een uitzonderlijke manier gebruikmaakt van audiovisueel archiefmateriaal. Filmkrant
 • Het driedaagse Silent Film Festival in Eindhoven is een initiatief van Daan van den Hurk (30) en zijn stichting Zolderkamertjesklassiek, die in Pand P bijzondere muzikanten met elkaar in contact brengt. Het vond plaats van 12 t/m 14 januari. Geluidloze films gemaakt in de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw, werden begeleid met live muziek door musici. Eindhovens Dagblad , Silent Film Festival
 • Een pleidooi voor het uitreiken van genderneutrale acteursprijzen. Frieze

 

letteren

 • Sinds de Schrijversvakschool Amsterdam in 2013 met de cursus ‘Verhalende non-fictie’ begon, zitten de groepen steevast vol. Ook de Schrijversacademie in Leiden (15 locaties landelijk) ziet een sterke toename van het aantal studenten voor de opleiding ‘familieverhalen en biografieën schrijven’. We heten niet allemaal Astrid Holleeder of Jan Wolkers, maar méér levens zijn interessant genoeg op opgetekend te worden. De ‘burgerbiografie’ is een hit. Trouw
 • Tot 3 april kunnen Nederlandse en Vlaamse jongeren van 15 tot en met 24 jaar teksten insturen voor de achttiende editie van de schrijfwedstrijd Write Now! Alle soorten teksten — verhalen, gedichten, columns, scenario’s of songteksten — zijn welkom. De hoofdprijs van Write Now! 2018 bestaat uit een MacBook, een schrijfopleiding bij de Schrijversacademie of Creatief Schrijven, een publicatie in De Morgen, deelname aan het Das Mag Zomerkamp en optredens bij de festivals Geen Daden Maar Woorden en Tilt. Write Now

muziek

 • In Breda vindt begin februari een nieuw jazzfestival plaats: Sound of Europe. Een kwaliteitsfestival dat de gaten niet vult met aantrekkelijke acts uit de popmuziek, maar een mengvorm biedt tussen de geïmproviseerde- en de klassieke muziek. “De focus ligt daarbij op de muzikale ontwikkelingen binnen Europa” aldus Frank van der Kooij, programmeur en een van de initiatiefnemers van het festival. Jazznu , Jazzenzo , Sound 0f Europe
 • Tips voor Eurosonic en Noorderslag, inclusief de Tilburgse metalband Dodecahedron, van 3voor12. 3voor12.vpro , 3voor12.vpro

 

theater en dans

 • De Poelifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het seizoen, wordt opgesplitst in drie nieuwe categorieën: kleinkunst, entertainment en engagement. Met de opsplitsing wil de VSCD ‘meer recht doen aan de diversiteit binnen het cabaret’, aldus Lidy van Kleef (projectcoördinator VSCD-prijzen). ‘Bij één prijs moet je appels met peren vergelijken.’ Theaterkrant , De Volkskrant
 • Acteur Lucas Bindervoet roept de Theaterkrant op te stoppen met het geven van sterren bij recensies. Op het digitale platform van de Theaterkrant is er genoeg ruimte om de diepte in te gaan, de druk van de verkoop, zoals bij kranten, speelt niet mee, argumenteert hij. ‘ Toch doen jullie mee, en bevestigen daarmee de huidige staat van de kunstkritiek: zij heeft zichzelf gedegradeerd tot marketingtool. Het eindoordeel is vervat in een flitsende soundbite.’ Theaterkrant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Naast succesvolle transformaties van industriële gebouwen maakt nieuwbouw een steeds groter deel uit van de ontwikkeling van Strijp-S. Door de recente woningbouw die de bedrijvigheid aanvult ontstaat een levendig stadsdeel. Blok 61 door architecten|en|en bestaat uit verschillende typen loftappartementen rond een verrassend binnenhof. De Architect
 • Het Gemeentemuseum bezit een aantal Delftse tulpenvazen uit de zeventiende eeuw die zijn opgebouwd uit diverse gestapelde onderdelen. Soms gaat het om een enkel onderdeel dat bewaard is gebleven. In opdracht van het museum heeft ontwerper Olivier van Herpt een ‘verweesd’ basement van een Delfts blauwe bloemenpiramide een nieuw aanzien gegeven. Het gestapelde ontwerp is laag voor laag opgebouwd met een door hemzelf ontwikkelde 3D-printer. Met deze nieuwe aanwinst heeft het museum een porseleinen primeur in huis. Architectenweb
 • Tien jaar geleden stelde Hans Vijgen vast dat de breedtegraad N51° 34.191 over de werktafel in zijn atelier in Tilburg liep, en besloot hij over deze breedtegraad een (denkbeeldige) reis over de wereldbol te maken. De satellietbeelden van de 360 plekken waar deze 51e breedtegraad en een lengtegraad elkaar kruisen vormen hierbij telkens het uitgangspunt. De uitkomst – een gestaag groeiende serie van telkens een maquette en een tekening per lengtegraad – is een vermenging van de geografische werkelijkheid, actuele gebeurtenissen en de verbeelding van de kunstenaar. Zijn werk is te zien in de Delftse expositieruimte 38CC. Tubelight
 • Op 18 januari is er in galerie Pennings een lezing van fotograaf L.J.A.D. Creyghton over het Hindenburgline Project. Samen met auteur Serge van Duijnhoven volgde hij afgelopen jaren de ruim duizend kilometer lange frontlinie in Frankrijk, waar zich tussen 1914 en 1918 de loopgravenoorlog heeft afgespeeld. Het project resulteerde in het boek ‘Hadden we maar dezelfde taal gesproken!’ en een expositie in Museum De Pont in Tilburg. PF
 • Na ‘slow food’ is er nu ook een ‘slow magazine’, langzaam gemaakt, over diverse vormen van kunst in Eindhoven. Een initiatief van Griet Menschaert, hoofdredacteur van het nieuwe tijdschrift KONT. Menschaert is ook netwerker, verbinder en begeleider. Zij selecteerde de deelnemende kunstenaars uit verschillende disciplines voor deze eerste editie, bedacht samen met hen opdrachten en moedigde hen aan over eigen grenzen heen te stappen. Brabant Cultureel
 • Op 17 januari spreekt kunstenaar Sjaak Langenberg tijdens Podium Circulair een pleidooi uit voor duurzame betrokkenheid van kunstenaars en ontwerpers bij vraagstukken in de zorg, en gaat hij hierover in gesprek met gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Henri Swinkels. Podium Circulair
 • Tentoonstelling in KEG Schijndel over het filmproject dat beeldend kunstenaar Anne-Marie van den Thillart maakte over de laatste sporen van het Duits lijntje. Brabants Dagblad
 • Bossche keramiste Gert de Mulder exposeert samen met Nellie de Mulder in de Wijbenga Silo in Veghel. De expositie is een initiatief van Kunstgroep De Compagnie. Brabants Dagblad
 • Hij is een half jaartje stadsdichter, maakte al meerdere gedichten, en wil zich nu voorstellen aan de stad. Dat doet Onias Landveld in de Studiozaal van Theaters Tilburg met het programma ‘Verhalen van mijn ontstaan’. Brabants Dagblad
 • Eind 2016 werd bekend dat Bram Stadhouders aan de slag ging met de Rhapsody, een immens mobiel dansorgel van de Brabantse familie Kelders. En wie nadien een concert bijwoonde van dit illustere duo, was verbijsterd over de mogelijkheden die zo’n dansorgel in zich heeft. Dansorgels bergen o.m. accordeons, saxofoons en slagwerk en die kunnen via die orgelboeken allemaal tot klank worden gebracht. Met zijn gitaar stuurt Stadhouders de orgelpijpen en al die ingebouwde instrumenten aan. Dat gebeurt via het computersysteem MIDI. Nu op een cd. Jazznu
 • Vijf acts uit Zuidoost-Brabant spelen op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Eindhovens Dagblad
 • Het debuutalbum van de Eindhovense band White Boy Wasted is uitgebracht: ‘ The Dirty South Special’. De productie was in handen van Peter van Elderen (aka Peter Pan Speedrock) die wel wist hoe de rauwe rock-‘n-roll die de band speelt moet klinken. DaMusic
 • De Gelderse band Heidevolk, Nederlandstalige folk/metal-repertoire, brengt een nieuwe cd uit, die voor een deel is volgezongen door het Brabant Koor. In het Brabant Koor zingen zowel geschoolde amateurs als zangers met een professionele achtergrond. Omroep Brabant
 • Dans, performance, beeld en muziek; United Cowboys mengt kunstdisciplines tot avontuurlijke uitvoeringen. Het Eindhovense gezelschap bestaat 25 jaar en viert dat twee avonden met ‘We want more’ in het Parktheater. Een gesprek met Pauline Roelants en Maarten van der Put. Eindhovens Dagblad
 • Wat is een volwassene, wat is een kind? En hoe hef je in het theater de muur tussen beiden op, laat je ze elkaar echt ontmoeten? Maar precies dit doet de Vlaams-Nederlandse theatercollectie BOG in het avontuurlijke, uitdagende en ongemeen grappige KID, een ronduit briljante voorstelling. De voorstelling is gemaakt in samenwerking met het Zuidelijk Toneel uit Tilburg. De makers zijn ook geholpen door Jetse Batelaan, de artistiek leider van Theater Artemis, ’s-Hertogenbosch. Theaterkrant , Omroep Brabant

Kunstonderwijs

 • Moniek Kamphuis, in juni 2017 afgestudeerd aan de TU Eindhoven, ontwierp een huisvestingsproject voor de architectuuropleiding in Mendrisio, Zwitserland. Uitgaande van de ruimtelijke en sociale ervaring van de mens onderzocht zij de menselijke perceptie van architectuur en formuleerde de principes die hierop van invloed zijn. Archined
 • In de minor Future Media Lab werken teams met studenten van vijf verschillende Fontys-instituten samen: Kunsten, ICT, Communicatie, Journalistiek en Sporteconomie. Sinds afgelopen jaar is ook de opleiding Industrial Design van de TU/e bij het project betrokken. Multidisciplinaire teams gingen aan de slag met vraagstukken rond bijvoorbeeld probleemjongeren en dementie of op het gebied van onderwijs of inspraak bij gemeenten. De elf ideeën die zij bedachten waren te zien in het Designhuis in Eindhoven. Bron Fontys
 • Op 17 januari 2018 presenteren studenten Illustratie|Animatie van AKV|St.Joost hun boekcovers, beeldverhalen, animaties en vrij werk geïnspireerd op vijf boeken van jonge Nederlandse schrijvers in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Freelance journalist en literair criticus Onno Blom interviewt de auteurs over hun boek en onderliggende thema’s en gaat met hen in gesprek over het werk van de studenten. AKV St.Joost
 • Honderden Nederlandse musicalartiesten zijn in Tilburg geschoold door zangpedagoog Edward Hoepelman, Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Tijdens het Musical Gala in Tilburg is een prijs naar hem vernoemd: de Hoepelman Award. De Tilburger mag deze prijs in juli uitreiken aan een man of vrouw die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor musical en muziektheater in Europa. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • De ambitie van de Culturele Dienstplicht, een project van de Akademie van Kunsten, is om iedere 14-jarige in Nederland minimaal eenmaal in zijn/haar leven in direct contact te brengen met mensen die kunst maken. Leden van Akademie van Kunsten gaan 1x per jaar 1 dagdeel hun praktijk naar scholen brengen: de makers komen naar de klas, en maken 14-jarigen deelgenoot van hun werk, hun werkwijze, en hun fascinaties en interesses. Middelbare scholen, die belangstelling hebben kunnen contact opnemen. Akademie van Kunsten
 • Theaterfestival Boulevard start eind januari met de cursus Theater (mee)maken. Ervaring met toneelspel of dans is daarvoor niet noodzakelijk. Wel van belang voor iemand die wil deelnemen aan de cursus is dat hij of zij een experiment durft aan te gaan en zo regisseurs en choreografen helpt in het repetitieproces. Theaterfestival Boulevard
 • Tips voor aspirant-schrijvers op scheurkalender. Schrijvenonline
 • Het project Ready to Rock in Helmond is een samenwerking van Kunstkwartier, Praktijkschool en Vakcollege om jongeren drie jaar lang te stimuleren om meer met muziek, dans en cultuur bezig te zijn. Eindhovens Dagblad
 • De expositie ‘Take me to the sea’ van Stedelijk Museum Breda opende op 11 januari. Een zevental statushouders werkten mee aan een poëtische expressie van hun aangrijpende en levensveranderende reis over zee. Wat zijn hun toekomstdromen? Aan de hand van vragen die de Bredase fotograaf Marianna Geraci en filmer Liesbeth van Well stelden aan zeven Bredase vluchtelingen kregen zij een gezicht. BN – De Stem

Kunstbeoefening

 • De Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps (GMC) bestaat 130 jaar. GMC heeft nu ruim zestig actieve leden en dat zouden er best meer mogen zijn. Voorzitter van Tuijl: ,,We hebben het best lastig. Een harmonie spreekt de jeugd niet echt aan.”,,We spelen in principe heel veel soorten muziek, van klassiek tot pop.” O.m. met projecten op scholen proberen leden van GMC kinderen kennis te laten maken met muziek. Het aanstaande jubileumconcert kan ook bijdragen aan een positiever imago. Eindhovens Dagblad
 • De Impresario, zo heet de allereerste Hilvarenbeekse familie-opera die op 26, 27 en 28 januari wordt opgevoerd in Elckerlyc. Een ambitieuze productie waar zo’n 100 mensen aan meewerken, vrij gebaseerd op Mozart’s Der Schauspieldirektor. Brabants Dagblad
 • Theaterkoor Stem, met ruim veertig leden uit Meierijstad en omgeving, brengt op 16, 17 en 18 maart in De Brink in Eerde de voorstelling Boeiende Buren. Een thema met als achtergrond de fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Er zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting écht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet. Cultureel Erfgoed
 • Op 1 februari 2018 vindt in Leeuwarden de zesde bijeenkomst plaats van de NMo NU. Het onderwerp is: “Virtual reality & serious gaming; het profijt voor monumenten”. Een viertal deskundigen met brede ervaring in de toepassing van virtual reality & serious gaming vertellen over de mogelijkheden van deze technieken voor de monumentenwereld. Erfgoed Brabant
 • Het langverwachte bezoekerscentrum van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam gaat 2 maart open. Het nieuwe bezoekerscentrum komt enkele verdiepingen hoger en is een stuk groter. In de ruimte waar vorig jaar al een expositie 100 jaar modernisme werd gehouden, wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling, een filmzaal, een leeszaal en een winkel. Vanuit het centrum worden rondleidingen gegeven door de rest van het gebouw. Algemeen Dagblad
 • Dat de jongerencultuur niet midden jaren vijftig, maar al in de jaren twintig ontstond, toont het TextielMuseum in Tilburg met de expositie ‘1920s Jazz Age | Fashion & Photographs’. Een nieuwe generatie vrouwen – in de Verenigde Staten en Engeland ‘flapper’ genoemd – eigende zich een nieuwe levensstijl toe met veel vrijheden. Modeontwerpers in Parijs legden hiervoor de basis met een nieuwe, korsetloze mode die de vrouw letterlijk meer bewegingsvrijheid gaf. Brabant Cultureel
 • In de expositie ‘Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen’ in Museum Meermanno komt het doorgaans verborgen verhaal van de Nederlandse pornografie tot leven. Aan de hand van honderden boeken, tijdschriften en podcasts ervaart de bezoeker de relatie tussen porno en de maatschappij. KB
 • Gemert heeft een prachtig kasteel, maar jaren van leegstand doen het eeuwenoude monument geen goed. Sjoerd Ypma uit de Rips is van mening dat de paters te weinig respect tonen voor het historisch pand. Eindhovens Dagblad
 • Het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark heeft in de huidige vorm zijn langste tijd gehad. De roep zwelt aan om het monument aan te passen, of zelfs uit het park weg te halen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Museum Klok & Peel in Asten is opnieuw uitgeroepen tot het leukste uitje in Brabant. Het museum werd gekozen door 100.000 ANWB-leden die deelnamen aan de jaarlijkse verkiezing van het leukste uitje. Vorig jaar won Klok & Peel ook al. SpaSense in Geldrop werd tweede en het Prehistorisch Dorp in Eindhoven werd derde. Omroep Brabant
 • Om leemten in de collectie op te vullen, gaat Museum Boxtel (MUBO) voortaan actief proberen om lokaal erfgoed te verwerven. Dat kan omdat het museum, dat vier jaar bestaat, sinds kort een eigen depot heeft. Brabants Dagblad
 • De kerkorgels van de familie Smits uit Reek waren in de negentiende eeuw het beste wat er te koop was. Jan Boogaarts ploos de geschiedenis uit tot op de draad en promoveerde erop. Brabants Dagblad
 • In het najaar van 2017 trok DEN het land in om kennis te maken met cultuurproducerende instellingen en meer inzicht krijgen in hun praktijk en informatiebehoefte. In een rapport worden een de eerste aanbevelingen gedaan. Zo zou het bijvoorbeeld goed zijn als er duidelijke richtlijnen worden gegeven op het gebied van selectie, metadatering, opslag en ontsluiting. Digitale Cultuur

Bibliotheken

 • Op 8 februari organiseert de Koninklijke Bibliotheek een bijeenkomst over bibliotheekinnovatie. De acht projecten die de KB meefinanciert worden gepresenteerd en de makers gaan in gesprek met de zaal over hun bijdrage aan de innovatie van openbare bibliotheken. KB
 • Op 17 januari lanceert de Leescoalitie de campagne ‘Lees met andermans ogen’ door op het Binnenhof ontmoetingen te arrangeren tussen Tweede Kamerleden en ‘levende boeken’ in een mobiele ‘Mensenbieb’. Met de campagne wil de Leescoalitie aandacht vragen voor lezen als manier om de wereld te bekijken ‘met andermans ogen’. Bibliotheekblad
 • NBD Biblion en het CPNB hernieuwen hun samenwerking. NBD Biblion zal de CPNB met ingang van 2018 in ieder geval nog voor drie jaar financieel blijven ondersteunen. De focus van de financiële ondersteuning is gericht op ‘het optimaal bedienen en ontzorgen van de bibliotheken’, aldus beide partijen, die spreken van ‘een nieuwe vorm van partnerschap’. Door de gezamenlijk gestructureerde jaarplanning en het vooraf bepalen van de thema’s krijgt NBD Biblion ruim de tijd om haar dienstenpakket samen te stellen en aan te bieden aan de bibliotheken. CPNB ,Bibliotheekblad
 • Binnen de Bibliotheek Heusden is een conflict ontstaan tussen directeur Elisabeth Eyl en het bestuur, dat nu een zaak van advocaten geworden is. Eyl zegt bij haar aantreden in februari van 2017 de opdracht te hebben gekregen met de bibliotheek een vernieuwingsslag te maken, maar daarin voortdurend te zijn tegengewerkt door het bestuur. Ze heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Bibliotheekblad

#goedevoornemens is ook..

Nieuwkomers in Breda een stem en gezicht geven. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van de tentoonstelling Take Me To The Sea. Een initiatief van Marianna Geraci en Liesbeth van Well waarmee ze zeven nieuwkomers, statushouders, hun persoonlijke verhaal laten vertellen met behulp van poëtische teksten. Volgende week delen we een artikel over dit bijzondere project op Mestmag.nl. Bron: stedelijkmuseumbreda.nl. Foto gemaakt door: William van der Voort.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie