Trends & ontwikkelingen 16 mei 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • DutchCulture roept het nieuwe kabinet op in te staan voor een kwalitatief sterke kunstwereld.  Dat is cruciaal voor het creatief en innovatief imago van Nederland in het buitenland. Onze nationale kunst en cultuur kan niet zonder een toegewijd internationaal beleid en  Nederland heeft in haar internationale betrekkingen baat bij een sterk cultuurbeleid. DutchCulture
 • Minister Bussemaker (OC&W) opende Cinema Olanda, de Nederlandse inzending voor de 57ste Bi‘nnale van Veneti‘.  ‘Ik ben er trots op dat deze bi‘nnale zo een bijzonder gesprek op gang brengt: tussen landen en culturen. Tussen kunstenaars en identiteiten. Cinema Olanda voegt aan dit gesprek een zachte, kwetsbare en belangeloze stem toe.’ Cinema Olanda is een project van kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter. Mondriaanfonds
 • Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en jongerenbeleid. Cultuureducatie en -participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden van en te verbinden met anderen. Dat stellen een aantal cultuur- en sportorganisatie en de AVS in een brief aan informateur Schippers. Algemene Vereniging Schoolleiders
 • Na een lange periode van terughoudendheid en stilte op het gebied van rijksinterventies in de leefomgeving, staan we nu voor belangrijk moment, schrijven Agnes Franzen, Ellen van Bueren en Wouter van Gent.  De Omgevingswet, waar de Omgevingsvisie onderdeel van uitmaakt, zal in 2019 in werking treden. De wet verplicht overheden tot het schetsen van integrale visies op alle bestuursniveaus. Het gaat niet alleen om ruimtelijke planning, maar ook om gezondheid, veiligheid, burgerparticipatie, milieu, landschap, economie en water. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In zijn agenda benadrukt Rijksbouwmeester Floris Alkemade meermaals de maatschappelijke meerwaarde die hij met zijn vakgebied wil cre‘ren. ‘De vorige generatie ontwerpers hield zich bezig met het uitbreiden van de steden. Nu is het tijd om na te denken over de transformatie van wat we hebben.’ Op het Landelijk Congres Openbare Ruimte op 15 juni in Hilversum zal Alkemade verder ingaan op zijn ambitie. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De provincies Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Groningen maken zich zorgen over de honderden historische scheepswrakken die langs de Nederlandse kust op de bodem van de Noordzee en Waddenzee liggen. Deze unieke onderwatervindplaatsen worden bedreigd door natuurlijke erosie. De provincies roepen het Rijk op om zich in te zetten voor een beter beheer van het maritiem erfgoed. Provincie Noord-Holland
 • De Zeeland Film Commission  is van start gegaan. De commissie, die geleid wordt door Carolijn Lilipaly en Anic Lammers, hoopt meer filmproducties  naar Zeeland te halen. De Zeeland Film Commission wordt betaald door de provincie Zeeland en de stichting ZIGZAG. ZIGZAG is een niet-commerci‘le particuliere stichting die de Zeeuwse economie wil bevorderen. Omroep Zeeland
 • Utrecht is na Amsterdam de beste stad om te wonen, met ruime voorsprong op steden als Amstelveen, Haarlem en ‘s-Hertogenbosch. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten. Het grote cultuuraanbod maakt Utrecht populair. Algemeen Dagblad
 • Amsterdam zou kunstenaars en ontwerpers moeten betrekken bij de aanpak van de drukteproblemen in de stad, vindt de Amsterdamse Kunstraad. Amsterdamse Kunstraad, Het Parool
 • Met een flink pakket aan maatregelen gaat het Haagse stadsbestuur alles op alles zetten om de stad als decor voor films en tv-series op de kaart te zetten. Algemeen Dagblad
 • Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) roept Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz op om maatregelen te nemen om een massale burn-out in de kunstensector te vermijden. Knack.be
 • De Europese Commissie heeft de toezegging van Amazon aanvaard dat het bedrijf bepaalde clausules in de overeenkomsten met uitgevers verwijdert. Daarmee is volgens de commissie de vrees vervallen voor oneerlijke concurrentie door Amazon.  Het handelde allemaal om de verplichting dat uitgevers dezelfde of gunstiger voorwaarden moesten aanbieden aan Amazon ten opzichte van andere e-bookwinkels. Boekverkopersbond

noord-brabant

 • Ruim 50.000 basisscholieren doen dit jaar mee met het provinciale project Museumschatjes. Voor het eerst doet dit jaar ook een klein aantal scholen voor voortgezet onderwijs mee aan het project. Daarvoor is extra budget beschikbaar gesteld, zodat de provincie  Noord-Brabant nu ruim 150.000 euro in het programma investeert. Museumschatjes is een project dat al twaalf jaar loopt. Aanmelden voor 2017 via de site van Erfgoed Brabant is gestart.  Brabant.nl, Erfgoed Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Het terrein van Jazz Festival Breda moet uitbreiden om de veiligheid in de toekomst te kunnen garanderen. De jaarlijks groeiende mensenmassa moet beter verspreid worden door de binnenstad, dus wil burgemeester Paul Depla dat de organisatie op zoek gaat naar alternatieve locaties. Het Van Coothplein is voor hem een serieuze optie. BN – De Stem
 • Bij het ereveld bij de Poolse begraafplaats aan de Ettensebaan in Breda komt volgend jaar in principe een Generaal Maczek Memorial. Het Bredase college trekt daar twee ton voor uit en hoopt daarnaast op extra financiering van de provincie en diverse fondsen. Hoewel het Memorial geen echt museum is, kan het volgens wethouder De Bie wel gezien worden als ‘de opvolger’ van het Maczekmuseum. Een deel van de collectie uit dat museum kan worden gebruikt voor het Memorial. BN – De Stem
 • De gemeente Breda gaat de bruggen in de binnenstad verlichten. Ook het Stedelijk Museum wordt in de schijnwerpers gezet, en op het stadhuis moeten vaker projecties komen. Voor dit verlichtingsplan trekt het college van B en W in de voorjaarsnota 6 ton uit. BN – De Stem
 • Stoepkrijten is officieel in Breda verboden. Burgermeester Depla wil dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangepast. BN -De Stem
 • Het Debat in de Stad op 15 mei gaat over Eindhoven als designstad. Rob van der Ploeg is matchmaker bij de gemeente Eindhoven. Hij pleit voor een Bureau voor Creatieve Zaken, een nieuw beslissingsbevoegd instituut, dat wordt gevormd door  betrokkenen. Het  bureau activeert waardevolle partijen of initiatieven. Niet alleen op basis van vorm en inhoud, maar ook op basis van inzicht en behoefte. Eindhovens Dagblad
 • De zesde editie van het Stadsdiner van Eindhoven, georganiseerd door de gemeente Eindhoven, vond plaats in een met VR en AR-brillen gevulde Effenaar. Het evenement is een initiatief van Sint Lucas, High Tech Campus, Design Academy, TU/e, Trudo en de gemeente, en is bedoeld om deze verschillende partijen met elkaar te laten overleggen, contacten op te doen en idee‘n uit te wisselen. e52.nl
 • Initiatieven die aankloppen bij gemeenten om zelf woningen voor de eigen deelnemers te ontwikkelen, krijgen nul op het rekest. Zij krijgen de boodschap dat de bouwgrond in de gemeenten haast altijd belast is met bouwclaims van projectontwikkelaars die te dure woningen bouwen. Dat schrijft Jan Walrecht, hij is partner van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Eigenaar GEMA BV en erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting zijn door de gemeente Eindhoven uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van het voormalige kerkje aan de Iepenlaan in Philipsdorp. De gemeente hoopt overeenstemming te bereiken over de mogelijkheden voor het vervallenpand. Eindhovens Dagblad
 • ‘s-Hertogenbosch is met Eindhoven, Zwolle en ‘s-Gravenhage genomineerd voor een citymarketingprijs. Het gaat om de Nationale Citymarketing Trofee 2017 (NCT). Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft nog geen duidelijkheid over de overschrijding van het budget voor de nieuwbouw van het Theater aan de Parade en het moment waarop het college hiervan op de hoogte was. Brabants Dagblad
 • De directie van het Bossche Theater aan de Parade heeft besloten om komend seizoen voorstellingen op te laten voeren in de Grote Zaal. Er wordt geen gebruik gemaakt van De Cathrien als alternatieve locatie. Volgens de directie is veel onduidelijk over ‘de (politieke) besluitvorming rondom nieuwbouw, de mogelijke start van de werkzaamheden en de daarmee samenhangende verhuizing van het theater.’ Brabants Dagblad, Omroep Brabant
 • Volgens de  CDA fractie in de Bossche gemeenteraad is er ook in ‘s-Hertogenbosch een Algemene Plaatselijke Verordening, die het stoepkrijten verbiedt. Het CDA wil dat het betreffende artikel in de APV wordt aangepast om stoepkrijten officieel weer mogelijk te maken. Brabants Dagblad
 • Mecanoo gaat het interieur ontwerpen voor de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Het Delftse architectenbureau ontwierp bibliotheken in New York, Washington en Birmingham. De restauratie van de immense LocHal in de Tilburgse Spoorzone is begonnen. Brabants DagbladBibliotheekbladBrabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Kunstenaar heeft plan voor ondergronds museum eigentijdse kunst in Gedempte Haven van Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Het college van Burgemeester en Wethouders  van Best meldt in een brief aan de gemeenteraad dat de twee locaties voor beelden van Tom Claassen zijn bepaald. Konijn en Groot Wit Nieuw Beest vormen een tegenprestatie van de kunstenaar aan Best, omdat zijn andere werk De Mol van een abominabel slechte kwaliteit bleek. Eindhovens Dagblad
 • De herinrichting van de Markt in Boxtel staat voor de deur. Wat er met de fontein gebeurt die er nu nog water rond pompt, is nog altijd onduidelijk. De gemeente is nog steeds van plan de in 1990 door architect Paul Strik ontworpen fontein te verplaatsen. Brabants Dagblad
 • Cultureel centrum Fidei et Arti  in Oudenbosch gaat verhuizen naar de Mariabouw en kapel Saint Louis. De plannen verkeren nog in zo’n pril stadium, de verhuizing staat voor 2020 gepland. Eerdere plannen bleken financieel niet haalbaar. Met de provinciale subsidies staat het huidige plan beter in de steigers, maar het idee moet nog landen.  Zowel bij de betrokken instellingen als de Oudenbossche gemeenschap. BN – De Stem
 • Het cultuurnetwerk Roosendaal staat voor een beslissende fase en is daarom op zoek naar verbreding. Daarvoor zijn mensen nodig, veel mensen. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de oprichting van een cultuurfonds en daar vooralsnog 130.000 euro voor heeft uitgetrokken, wordt het zaak de basis te verbreden. Dag Roosendaal
 • De gemeente Waalwijk wil 950.000 euro extra in het Schoenen Leder Educatie Museum steken om het financieel te redden. Ook SLEM zelf zal flink moeten saneren op de eigen organisatie, voor ongeveer hetzelfde bedrag. De ambitieuze doelen worden bijgesteld. Zo hoeft SLEM geen voorloper meer te zijn in kennis over de schoenen- en leerbranche. De komst van het Schoenenmuseum naar het centrum is voor B&W essentieel. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan. Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalwijk is op zoek naar een offici‘le stadsvlogger en schrijft daarvoor een wedstrijd uit. Omroep Brabant
 • De bezwaren tegen het bouwplan De Tantes van Van Gogh zijn niet gericht op de plannen voor de Markt, maar op het complex in de Elisabethstraat. Dat komt op de oergrond van Vincent van Gogh te staan, luidt het protest.  Inmiddels zijn er  55 bezwaren ingediend bij de gemeente Zundert. Het complex overschaduwt straks het Van Goghplein en de tuin achter het Van GoghHuis. Het is ŽŽn van de laatste historische delen van Zundert en verdient bescherming. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Op 16 mei lanceert DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur de website digitalecultuur.nl. Met deze website gaat DEN theatergezelschappen, dansgroepen, muzikanten en andere kunstenaars ondersteunen bij het digitaliseren van hun archieven en collecties. Digitale Cultuur
 • Voor het begrijpen van de betekenis van kunst en cultuur voor samenleving, organisaties en individuen is het tijd om op te houden met de ontwikkeling van normatieve modellen, zo stelt Francesco Chiavaralotti. Hij pleit voor een etnologische benadering: Waarom doen mensen (bijv. amateurs, professionele kunstenaars, publiek, zakelijke werknemers, donors) en organisaties (bijv. scholen, sponsoren) aan kunst en cultuur? De Waarde van Cultuur, Boekman, 29 mei. Boekman
 • De 7600 werknemers in de architectenbranche gaan er komende twee jaar 1,75 procent op vooruit. Vakbonden en de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) zijn dat overeengekomen aan de cao-tafel. Cobouw
 • Op 10 juni ontvangt Modemuze, het online en offline platform voor mode- en kostuumgeschiedenis, de ‘Eef Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten’. De jury waardeert Modemuze om de vanzelfsprekende wijze waarop zij de Nederlandse streekdrachten opneemt in het grote verhaal van onze vestimentaire geschiedenis. Modemuze
 • TextielMuseum Tilburg is ‘Museum van het Jaar 2017’ en wint € 100.000. Museumtijdschrift
 • Lieneke Hulshof over hoe het kan dat in de schrijverswereld – en ook zeker in de muziekindustrie – eigengevormdheid een heilige graal lijkt te zijn, maar in de kunstwereld een teken van gebrek aan kwaliteit.  Ze denkt dat in de nabije toekomst het onderscheid tussen kunstenaars en amateurs diffuser zal worden. Het valt haar op dat als ze praat  met academiestudenten, ze het hebben over ‘mijn werk, of ‘mijn proces’, en eigenlijk nooit over ‘mijn kunst’. Mister Motley
 • Het Nijmeegse Museum Het Valkhof dreigt ten onder te gaan aan jarenlang slecht beleid en een gebrek aan visie. In twee onderzoeken (een door Cultuur+Ondernemen, een door Berenschot) wordt hard geoordeeld over de instelling. Er moet iets gebeuren, anders is het museum ten dode opgeschreven. De positie van de geschorste directeur Arend-Jan Weijsters lijkt onhoudbaar. NRC, inlog vereist, De Volkskrant, Cultuur + Ondernemen
 • Anderhalve maand geleden werd bekend dat het Wereldmuseum Rotterdam voortaan onder het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) zou komen te vallen. Deze nieuwe samenwerking is door directeuren Sieburgh (interim) en Schoonderwoerd ondertekend. Museum Actueel
 • Protestactie van milieu activisten tegen de sponsorrelatie dat het Van Gogh Museum heeft met oliegigant Shell. Museum Actueel
 • Om jonge, talentvolle museummedewerkers in de schijnwerpers te zetten, heeft de minister Bussemaker (OCW) besloten tot het instellen van de jaarlijks uit te reiken Museumtalentprijs. Deze ontwikkelingsprijs is specifiek bedoeld voor jonge professionals (tot 32 jaar) die in dienst zijn van, of op projectmatige wijze betrokken zijn bij, een museum in Nederland. Kandidaten worden voorgedragen door hun opdrachtgever of museumdirecteur. MuseumenCollecties
 • Op 17 mei start het International Film Festival Cannes. Op verschillende manieren zijn tijdens het festival Nederlandse samenwerkingen en invloeden te vinden. In het Nederlandse paviljoen van het festival zijn Het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Film Commission samen met EYE International aanwezig. Nederlands Film Festival
 • In het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters is  informatie te vinden over de vereniging Žn allerlei statistieken over bezoek aan bioscopen en filmtheaters in 2016 en over de trends en ontwikkelingen in het bezoek.  Filmonderzoek
 • De bioscopen van de Kinepolis Group hebben in het eerste kwartaal van 2017 6,6 miljoen bezoekers verwelkomd. Dat is een daling van 0,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor, staat in het kwartaalcijferrapport van de bioscoopketen. Entertainment Business
 • Cinekid brengt in het voorjaar een MediaLab naar Shanghai. Het gaat hierbij om een pilot. De opening vindt plaats op 1 juni.  ‘Voor Cinekid is dit interessante project onderdeel van de wens om ons cultureel ondernemerschap en onze internationale uitwisseling verder uit te bouwen’, aldus Floor van Spaendonck, directeur Cinekid. Cinekid
 • De website NPO.nl wordt gemoderniseerd tot een ‘on demand’-platform. De lancering stond gepland voor mei. Maar de transitie blijkt toch ingrijpender dan verwacht en heeft wat vertraging opgelopen. Hopelijk kan men vanaf de zomer gebruik manken van een gepersonaliseerd aanbod. Filmkrant
 • Stichting BREIN meldt dat de aanbieders van illegale mediaspelers massaal stoppen met hun activiteiten. Inmiddels hebben 84 aanbieders de handdoek in de ring gegooid. Brein
 • Sweek, het platform voor kosteloos mobiel lezen en schrijven, heeft haar honderdduizendste gebruiker verwelkomd. Met Sweek kunnen auteurs binnen enkele minuten verhalen publiceren en lezers uit meer dan 100 landen kunnen eenvoudig verhalen vinden en deze online en offline lezen. Ook gevestigde auteurs hebben zich bij Sweek aangesloten. Uitgevers gebruiken Sweek als talent-scouting platform. inct.nl
 • Het programma van de Muzikantendag is compleet. Op 20 mei komen meer dan 100 professionals uit de Nederlandse muziekindustrie naar de Melkweg en Sugarfactory in Amsterdam. Muzikanten kunnen hun muziek pitchen bij meer dan 70 professionals. Er zijn diverse panels en clinics  over o.m. geld verdienen met muziek, online promotie. BUMA Cultuur
 • De Nederlandse festivalbezoeker gaat het liefst naar pop-/rockfestivals; bijna een derde geeft hier de voorkeur aan. Dancefestivals volgen op de tweede plek: ruim een vijfde gaat naar dancefestivals. Onder de jongste groep respondenten (18 t/m 34 jaar) zijn dancefestivals overigens populairder dan pop-/rockfestivals, Dit blijkt uit een onderzoek van muziekstreamingsdienst Deezer. Entertainment Business
 • Loud Noise organiseert bijna alle rockfestivals in Eindhoven. En is een serieuze speler in Europa. Op 20 mei houdt de ‘metalclub’ open huis, thuis in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Kluun gaat samenwerken met het festival The Flying Dutch. Alle bezoekers, die een kaartje voor het festival hebben of dat nog gaan kopen, krijgen gratis een e-book van Kluuns’ laatste boek DJ. Algemeen Dagblad
 • Het DeLaMar Theater in Amsterdam en productiebedrijf Stage Entertainment Nederland gaan meer samenwerken op het gebied van de programmering.  Stage moet de rechten gaan verwerven op ”bijzondere en onderscheidende producties die internationaal als vernieuwend worden gezien en tot hitshows zijn uitgegroeid op Broadway en West End”. VSCD
 • De PSV-musical Geheimen van De Herdgang gaat niet door. De Eindhovense theaterproducent Het Nieuwe Theater liet aan de club weten dat de productiekosten te hoog uitvallen. Zestig procent van de begroting is niet gedekt. Dat risico vinden ze te groot.  Betrokkenen die al inspanningen verrichtten, weten nog niet zeker of en wanneer ze hun geld krijgen. De begroting bleek op drijfzand gebouwd, omdat het kostenpatroon gierend uit de klauwen liep. Wel krijgen alle 6.500 mensen die een kaartje kochten, hun geld van PSV terug. Omroep Brabant, Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad
 • Jan Wouda , directeur van het Veldhovense theater de Schalm, vertrekt per 1 september naar Theater Markant in Uden. Wouda heeft dan bijna achttien jaar de verantwoordelijkheid gehad voor exploitatie en programmering van de Schalm. Eindhovens Dagblad

cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing doet jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken in de cultuurmarketing sector en de kennisbehoefte van marketeers. Hiermee maakt Cultuurmarketing trends en ontwikkelingen binnen de sector zichtbaar. Deelname is mogelijk t/m 23 mei. Cultuurmarketing
 • We are public had minimaal 2000 leden nodig om Žcht van start te kunnen gaan. Afgelopen zondag werd bekend dat het initiatief dit aantal inmiddels voorbij is. De leden van ‘We Are Public’ krijgen een pas waarmee ze ongeveer zeventig culturele activiteiten kunnen bezoeken. Omroep Brabant
 • De Museumkaart maakt het al 35 jaar heel makkelijk een museum binnen te stappen. Met de verfriste kaart – gepersonaliseerd met een profielfoto – zijn in het jubileumjaar 2016 8,5 miljoen bezoeken gebracht aan meer dan 400 musea. Zo blijkt uit het jaarverslag 2016. Museumvereniging
 • Hoe bepalend is het omslag voor het succes van een boek? VPRO Boeken
 • ,,We kijken steeds meer naar hoe we mensen aan ons kunnen binden’, zegt Marcel Mandos van het Noord Nederlands Orkest. ‘Daar passen een verdere verbreding van het repertoire en andere concertformules bij. ‘ Het orkest komt bijvoorbeeld met een programma met gamemuziek. DvhN
 • Naast initiatiefnemers Theater Bellevue, Stadsschouwburg Amsterdam en Frascati, nemen nog zes andere theaters deel aan de pilot van de Podiumpas. Voor 25 euro per maand geeft de theaterpasse-partout straks ook onbeperkt toegang tot De Krakeling, de Brakke Grond, De Meervaart, Podium Moza•ek, Stadsschouwburg Utrecht en Het Nationale Theater. VSCD
 • Pien van Gemert, projectleider bij Het Nationale Theater, over 15 obstakels om naar het theater te gaan, en hoe ze te overwinnen. LinC
 • De klant centraal stellen bij Universiteitsmuseum Utrecht. Een case. Cultuurmarketing

financiering

 • In de eerste ronde van 2017 zijn binnen de Deelregeling Vormgeving  van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie elf projecten gehonoreerd. Met de selectie wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de diverse doelstellingen van de regeling. De volgende deadline van de regeling Vormgeving is 31 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In het kader van Teledoc en Teledoc Campus krijgen 5 documentaireprojecten steun voor ontwikkeling en 1 voor realisering.  De volgende deadline voor Teledoc is 1 juni. De volgende deadline voor Teledoc Campus is 12  juni. Filmfonds
 • In de eerste ronde in 2017 van de Non-fictie Transmediaregeling – de gezamenlijke regeling van het Filmfonds en het Stimuleringsfonds – zijn zes producties ondersteund. Met de selectie heeft de commissie geprobeerd om naast sterke journalistieke projecten ook ruimte te scheppen voor het artistieke experiment. Op 15 augustus is de deadline van de laatste ronde. Filmfonds
 • Hoe krijg je als beginnend maker je korte film financieel van de grond? Waar moet je aan voldoen om met een zak geld de deur uit te gaan? Filmregisseur Robert Jan Westdijk, producent Maarten van der Ven, Jolijn van Rees van het Nederlands Filmfonds en In-Soo Radstake van Cinecrowd gingen tijdens een VERS masterclass filmfinanciering hierover met elkaar in gesprek. VERS
 • Eind april verscheen er een rapport over de gevolgen van de Film Tax Relief, een incentive die in 2007 in Engeland ingevoerd werd. Deze regeling is vergelijkbaar met onze Nederlandse cash rebate, met als verschil dat de regeling in Engeland openstaat voor low-budget en High End televisiedrama en dat er niet 30% maar 25% terugbetaald wordt in de gekwalificeerde kosten.
 • Filmzaken over wat we kunnen leren van de Engelsen. Filmzaken
 • Voor ge•llustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Deadline is 16 juni. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. Deadline regeling Werkbijdrage Theatertekst is 23 augustus.  Fonds Podiumkunsten
 • Instellingen die belast zijn met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen als bedoeld in artikel 2.8 van de Erfgoedwet kunnen subsidie voor beheer van de collectie en instandhouding huisvesting aanvragen. Deadline 30 juni. Cultuursubsidie.nl
 • Het Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed (2017-2020) ondersteunt projecten die bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van het gedeeld cultureel erfgoed. De ingediende aanvragen van de eerste ronde  van 2017 zijn inmiddels beoordeeld, vier projecten zijn gehonoreerd. De deadlines van de volgende rondes zijn 22 mei en 16 oktober 2017. DutchCulture
 • 65 basisscholen in Noord-Brabant mogen een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen. Hiermee kunnen zij komend schooljaar aan de slag gaan met muziek. Brabants Dagblad
 • 5.000 euro schenkt het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de feestelijke her ingebruikname van het carillon van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel en het evenement Toeters en bellen. Het geld is ook bedoeld voor de organisatie van de Bloedmirakelse avond en de Heilig Bloedprocessie. Brabants Dagblad
 • Aegon wordt de eerste commerci‘le partner van het Fries Museum. Op 10 mei 2017 ondertekenen Aegon en het museum in Leeuwarden een meerjarig partnerschap. In 2017 en 2018 gaan het museum en Aegon nauw samenwerken om met de aankomende grote tentoonstellingen over Mata Hari en M.C. Escher een breed publiek te bereiken. Sponsorreport
 • AkzoNobel is voor een periode van vijf jaar nieuwe sponsor van Het Koninklijk Concertgebouw. Als onderdeel van de samenwerking zal AkzoNobel met verf- en decoratieve producten van Sikkens de komende jaren bijdragen aan de instandhouding van de monumentale concertzaal in Amsterdam. Sponsorreport
 • De Junior Company van Het Nationale Ballet is een nieuwe crowdfunding campagne gestart voor de creatie van een nieuw ballet. Het ballet moet onderdeel gaan uitmaken van het 5-jarig jubileumprogramma In the Future van de Junior Company in 2018. Dans magazine
 • De Amsterdamse Academie voor Theater en Dans start een wervingsactie voor haar Jan Kassies Fonds, dat armlastige studenten met donaties ondersteunt. Onder het motto ‘Voor jouw collega’s van morgen’ roept de opleiding studenten, alumni en medewerkers op om een tientje per jaar te doneren. Jan Kassies Fonds

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wie wil architectuur? Wat is anno 2017 de waarde van architectuur? Vragen die gesteld moeten worden omdat volgens de redactie van het Architectuur in Nederland Jaarboek  2016/2017  de crisis veel puinhopen heeft achtergelaten. Bedrijven en organisaties worden gedwongen zichzelf opnieuw uitvinden, en ook de architect ontkomt er niet aan de ‘waarom’-vraag te stellen.  Een bespreking van de publicatie. Archined
 • De jury van de NRP Gulden Feniks heeft dit jaar uit 81 inzendingen 11 projecten genomineerd voor de felbegeerde NRP Gulden Feniksprijzen. De categorie‘n Transformatie en Renovatie tellen dit jaar ieder maar liefst 4 kanshebbers. In de categorie Gebiedstransformatie zijn 2 projecten genomineerd. Wie de extra prijs voor Low budget, High impact krijgt, blijft tot de uitreiking op 5 juli nog geheim. In de categorie Gebiedstransformatie is CHV Terrein (Veghel) genomineerd. NRPGuldenFeniks
 • Met behulp van de 3D-betonprinttechniek verrijzen over de hele wereld op locatie gemaakte gebouwtjes. Toch lijkt de grootste toekomst te liggen in de prefabindustrie, waar de techniek nieuwe vormen mogelijk maakt en voor altijd kan afrekenen met doorgeschoten standaardisering en rigide beukmaten. Cobouw
 • Steden die de concurrentie om kennis en talent aangaan, zouden zich niet alleen moeten richten op het bieden van reuring, maar ook op het cre‘ren van plekken waar de stedeling tot rust kan komen. Gebaseerd op het idee van ‘deep play’ van Alex Soojung-Kim Pang stelt Rutger Noorlander dat niet zozeer economische activiteiten, maar juist het aanbod en de kwaliteit van intensieve ontspanning een bepalende factor is in het succes van steden. Noorlander stelt Eindhoven als voorbeeld. ruimtevolk
 • Op 19 mei 2017 vindt in Rotterdam de eerste editie van het  We Love Public Space
 • Festival Rotterdam plaats. Twee thema’s staan centraal: transformatie en eigendom. De ArchitectBassala
 • In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw stelde een aantal landschapsarchitecten zich ten doel het Nederlandse landschap te moderniseren. Zij wilden een eigentijds landschap realiseren door het bestaande landschap als toetsingskader te gebruiken voor nieuwe ingrepen. Een poging die bekend kwam te staan als de Paradijsmethode. Imke van Hellemondt, onderzoeker VU Amsterdam, schreef er een proefschrift over. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Een verslag van Economia, een festival over economie, georganiseerd door Baltan, dat van 28  t/m 30 april plaatsvond in het Eindhoven. Organisatoren Olga Mink en Wiepko Oosterhuis  nodigde een internationaal gezelschap van activisten, kunstenaars, filmmakers e.a. om na te denken over economie, zonder de deelname van de werkelijke economen. Metropolis M
 • Op 16 mei zal de tweede editie van HighTech meets Design plaatsvinden tijdens de Dutch Technology Week. De dag heeft als doel om een stevige samenwerking tussen hightech en design te cre‘ren. e52.nl
 • Eating designer Marije Vogelzang heeft om het teveel eten tegen te gaan een servies ontworpen: The Volumes Collection. Het zijn voorwerpen die op het bord, tussen het voedsel, geplaatst kunnen worden. Dezeen
 • Fashion-tech designer Anouk Wipprecht is ambassadeur van het WEAR Sustain Support Event op 18 & 19 mei in Natlab, Eindhoven. Ze geeft daar een keynote presentatie ‘Rethinking Fashion in the Age of Digitalization’. e52.nl
 • Achter iedere print van Vlisco gaat een verhaal schuil. Zara Atelj, creative director bij Vlisco,  geeft inzicht in welke boodschap er gecommuniceerd wordt. i-D

beeldende kunst

 • Het in twijfel trekken van bijna alle bestaande artistieke waarden – en de toeschouwer daar zo ver mogelijk in meenemen. Dat lijkt het voornaamste doel van The Making of Modern Art. Dat schrijft Hans den Hartog Jager over de grote expositie in het Stedelijk van Abbemuseum.   ‘Dat is een interessant streven, dat ligt in het verlengde van een idee dat tegenwoordig steeds vaker in de kunstwereld opduikt: dat om kunst een nieuwe betekenis te geven, nieuwe maatschappelijke relevantie, het bestaande kunstsysteem zou moeten worden afgebroken en vervangen doorÉ Ja, door wat eigenlijk?’ NRC, inlog vereist, Eindhovens Dagblad
 • Cinema Olanda, het Nederlandse paviljoen aan de Bi‘nnale van Veneti‘, van kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter wil een ‘actief vergeten’ geschiedenis van Nederland in kaart brengen en voor rechtvaardiging zorgen als het gaat om bevolkingsgroepen die in het optimistische Nederland van na de oorlog zijn veronachtzaamd. Rutger Pontzen, De Volkskrant,  vind het een pijnlijke kwestie van zelfoverschatting. Sandra Smallenburg, NRC, vraagt zich af het aanslaat bij een internationaal publiek. Trouw sprak met Van Oldenborgh over haar werkwijze. De Volkskrant, NRC, Trouw
 • Sinds een aantal jaar brengen uitgeverijen als Steidl en Hatje Cantz Verlag boeken uit met kleurenfotografie uit de jaren vijftig tot tachtig van de vorige eeuw. En ook in musea is een revival. Waarom is die kleurenfotografie nu weer zo in trek? Hebben sociale media ermee te maken? Daar zie je het wijdverspreid gebruik om foto’s te delen van kleine, alledaagse momenten. NRC
 • In ’t Weefhuis in Nuenen is een overzichtsexpositie van Antoon van Bakel (1930-2009). Na zijn academietijd in ‘s-Gravenhage keert van Bakel terug naar het Zuiden, eerst in Nuenen, later in Eindhoven, en schildert en tekent hij zijn gehele leven alles wat hij ziet -letterlijk. Eindhovens Dagblad

film en av

 • Het filmfestival in Cannes gaat met ingang van volgend jaar het reglement aanpassen voor de inzending van Netflix-films. Dit is een gevolg van de controverse die is ontstaan rond de Netflix-films Okja en The Meyerowitz Stories die dit jaar in de competitie zijn opgenomen. Uit de hoek van de Franse filmindustrie krijgt het filmfestival kritiek, want beide films komen na de wereldpremire in Cannes niet uit in de Franse bioscopen en zijn daardoor alleen voor Netflix-abonnees te zien. De Volkskrant
 • Acteert een man anders dan een vrouw? Waarom zijn er dan aparte prijzen voor hun prestaties? Het is tijd voor ŽŽn categorie, vindt zelfverklaard feminist en actrice Emma Watson. Watson werd tijdens de MTV Movie & TV Awards uitgeroepen tot beste acteur (m/v) voor haar hoofdrol in ‘Beauty and the Beast’. Trouw
 • De filmontdekkingswebsite Veboli lanceerde onlangs Verwante filmrecensenten, waarbij filmliefhebbers gekoppeld worden aan een persoonlijke filmadviseur. Filmliefhebbers geven aan wat ze zelf van films vinden om verbonden te worden met de filmrecensenten die hen het beste kunnen adviseren over welke films ze moeten zien. Veboli werkt daarvoor samen met 36 Nederlandse filmrecensenten Movie addicts
 • Hoe staat de Rotterdamse filmwereld ervoor? Het Rotterdams Open Doek Film Festival geeft 19, 20 en 21 mei in LantarenVenster het antwoord. Filmkrant

letteren

 • Rindert Kromhout hield op 10 mei  jl.  de Annie M.G. Schmidtlezing 2017. De titel van zijn lezing luidt: De rattenvanger van Weesp. Om de strekking ervan te duiden citeerde Kromhout uit zijn Soldaten huilen niet: ‘Europa is geweldig, met al zijn schrijvers en schilders en componisten. Die zouden de mensen achterna moeten lopen, dat zouden de echte leiders moeten zijn. Lees! Luister! Kijk! En je zult veel beter begrijpen waarom andere mensen doen en denken zoals ze doen en denken.’ txtradio
 • De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gaat dit jaar naar schrijver Geert Mak. De oeuvreprijs wordt jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend aan iemand die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur of natuur in Nederland. Cultuurfonds
 • Robbert-Jan Henkes heeft de Filter Vertaalprijs 2017 gewonnen met Bij mij op de maan. Een keuze uit de Russische kindergedichten vanaf de zeventiende eeuw (Van Oorschot, 2016). Dat is bekendgemaakt op het International Literature Festival Utrecht (ILFU). Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Literair Nederland
 • De nominaties voor de Dioraphte Literatour Prijs zijn bekendgemaakt. De jury nomineerde tien titels; vijf vertaald en vijf Nederlands. Literatour
 • Tijdens het International Literature Festival Utrecht (ILFU) zijn Emma Stomp en Gert-Jan van den Bemd (uit Breda) uitgeroepen tot winnaars van respectievelijk CJP’s Grote Schrijfwedstrijd en de ILFU-schrijfwedstrijd. Stomp en Van den Bemd wonnen met hun verhaal een gesprek met een redacteur van een uitgeverij en een publicatie in de verhalenbundel ‘Niemand anders’, met een titelverhaal van Vrouwkje Tuinman. ILFU, BN – De Stem
 • Op 22 mei a.s. begint de dertiende editie van de Week van het Luisterboek. De campagne wordt voor het eerst door de populaire boekensite Hebban.nl georganiseerd. Op 10 mei is de  publieksverkiezing voor de beste luisterboeken van het jaar gestart. De Waalwijkse schrijver Martyn van Beek is met zijn verhaal Tweede Kans genomineerd in de categorie volwassenen. Hebban
 • Het thema van de 83ste Boekenweek, van 10 t/m 18 maart 2018, is natuur. Schrijver, politicus en natuurkundige Jan Terlouw schrijft het Boekenweekessay 2018. Literatuurplein, CPNB
 • De Nederlandse taal behoudt een sterke positie in het dagelijks leven en wordt nauwelijks daadwerkelijk bedreigd door het Engels. Dat blijkt uit het rapport ‘De staat van het Nederlands’ van het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent. Daar is niet iedereen het mee eens. Taalwetenschapper Rene Appel waarschuwt voor verengelsing van onze taal. NOS

muziek

 • Shunske Sato volgt per 1 juni 2018 Jos van Veldhoven op als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Nederlandse Bachvereniging
 • Festival The Present is Present wil de bijzonder rijke improvisatiescene van Amsterdam in de schijnwerpers zetten. Nieuwe groepen, nieuwe vertolkers en nieuwe muziekgrenzen dienen zich volop aan, waardoor The Present is Present een afspiegeling gaat worden van de inbreng van oude- en aankomende improviserende musici. Jazznu
 • Jesper Hesseling is onderwijzer van basisschool De Wegwijzer in Winssen, Gelderland. In zijn vrije tijd werkt hij bijna obsessief aan zijn afspeellijst Monthly Hits, op streamingdienst Spotify. De lijst heeft er nu meer dan 64.000 volgers. Zijn status is vergelijkbaar met beautyvloggers die gratis producten van cosmeticabedrijven krijgen, omdat ze influencers zijn. Hesseling voorspelt welke song een hit gaat worden. NRC, inlog vereist
 • Mylou Frencken schreef Leven in het lied. Het is geen handleiding voor het maken van liedjes. Ze heeft ruim 25 kleinkunstenaars gevraagd hoe ze hun liedjes maken – de technische kant en de emoties erachter. Ze wil het kleinkunstlied op een positieve manier in het licht zetten. Want er komt veel te weinig publiek naar voorstellingen waarin vooral liedjes worden gezongen.  En radio en televisie doen net alsof het niet bestaat. NRC, inlog vereist

theater en dans

 • Spring, het jaarlijkse podiumkunstenfestival in Utrecht, 18 t/m 27 mei, presenteert 19 internationale producties. Een gesprek met programmeur Rainer Hofmann. Theaterkrant
 • Van 12 tot en met 21 mei vinden de Operadagen Rotterdam plaats. In Rotterdam is tenminste nog ruimte voor vernieuwing, zegt directeur Guy Coolen, die volgend jaar meer Žchte opera wil programmeren. OperadagenRotterdam, De Volkskrant, inlog vereist
 • De jury- en publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival is gewonnen door Bugra Gedik. Cabaretier Jules Keeris uit Knegsel stond ook in de finale. Eindhovens Dagblad

kunst in de openbare ruimte

 • RenŽ Boomkens, cultuurfilosoof en hoogleraar Cultuurgeschiedenis en -beschouwing UvA, verdedigt op 27 juni  in de Boekmanlezing 2017 de stelling dat de publieke sfeer, zowel in ruimtelijke als communicatieve zin, zozeer onder druk staat dat haar voortbestaan gevaar loopt. Het werk van kunstenaars die de publieke ruimte verdedigen, herdefini‘ren, en zo nodig veranderen, is essentieel. Boekman
 • Voor de vijfde keer vindt in Amsterdam-Zuid de beeldenroute Art Zuid plaats. Met zijn tentoonstelling wil  curator Rudi Fuchs in dit Stijl-jaar een ode brengen aan de traditie van de Nederlandse geometrisch-abstracte beeldhouwkunst. Hij selecteerde monumentale werken van de naoorlogse generatie, zoals Volten, Dekkers en  Visser, maar ook van jonge kunstenaars als Saskia Noor van Imhoff en Esther Tielemans. Trouw, ArtZuid

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Europese prijs voor hedendaagse architectuur gaat dit jaar naar twee Nederlandse architectenbureaus. NL Architects uit Amsterdam en XVW architectuur uit ‘s-Hertogenbosch krijgen de Mies van der Rohe Award voor de “innovatieve” renovatie van Kleiburg, een flatgebouw in Amsterdam-Zuidoost. DezeenCobouw
 • Lotte de Raadt is zeven jaar geleden afgestudeerd aan de Design Academy en houdt zich bezig met keramiek. Haar nieuwste collectie ‘Archiving Water’ is bij Hutspot te vinden. e52.nl
 • Als iemand het geld harder nodig heeft dan jijzelf, geef het dan weg. Dat is de boodschap van Gratis Weggeefgeld!, een idee van Tilburg Cowboys.  Het kunstenaarscollectief geeft tweehonderd mensen een munt van vijftig cent met daarop een sticker:  weggeefgeld. Het is de bedoeling dat die halve euro door de ontvanger wordt geschonken aan iemand die elke cent goed kan gebruiken. Brabants Dagblad 
 • Studio Giftig maakt portretten van vijf bekende Eindhovenaren op de muren van vijf vergaderruimtes van Hotel Van der Valk in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Omroep Brabant en L1 gaan vanaf 13 mei de documentaireserie Gedreven Maatwerk uitzenden. Gedreven Maatwerk omvat 9 delen en laat zien hoe philharmonie zuidnederland  probeert te overleven in tijden van bezuinigingen op kunst en cultuur. Producent/regisseur Daan Willekens wilde een beeld cre‘ren van wat er zich v——r, maar vooral achter de schermen van een actief symfonieorkest afspeelt. Eindhovens Dagblad
 • Lieke KŽzŽrs debuutroman ‘De Afwezigen’ is een verre, soms eenzame zoektocht naar deze lege ruimtes die vaders achterlaten in het leven van hun kinderen; en waarin ook de vaders worden gehoord. Er vallen slachtoffers, maar geen oordelen. tzum
 • Udenhoutse auteur Margje Woodrow schrijft jeugdthrillers en geeft lezingen en workshops op scholen. Een gesprek. Boekenbijlage
 • Van de  Bossche auteur Chris Huinder is een tweede verhalenbundel verschenen: ‘De wimpers van Franco’. Twaalf verhalen, twaalf variaties op het eeuwig menselijk tekort. Een evenwichtige bundel, met tot slot een uitschieter die de lezer werkelijk ontroert. Brabant Cultureel
 • Het boek Haaieneiland van Bestenaar Rob Ruggenberg is genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2017.  Ook genomineerd zijn Kapot van Carry Slee en Schuld van Mel Wallis de Vries. Ruim dertienduizend jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar hebben de afgelopen maanden gestemd op wat zij het mooiste jeugdboek van 2015-2016 vinden. Eindhovens Dagblad, Jongejury
 • Gesprek met Jeroen van Vliet, muzikant, componist. Jazznu
 • En weer is Paul van Kemenade een nieuwe richting ingeslagen. De altsaxofonist, die een dezer dagen zestig jaar wordt, bloeit wat creativiteit betreft als nooit tevoren.  De cd ‘Daytime Sketches’, waarop hij samenwerkt met slagwerkster Mari‡ Portugal en toetsenist Jasper van ’t Hof,   is er weer een uitstekend voorbeeld van. Jazznu
 • De voorstelling ‘Lampenmakers: hoe Philips kwam, made things better en alles veranderde’,  van  HZT staat in september 3 weken in het Parktheater in Eindhoven. De voorstelling, alleen te zien in het Parktheater, gaat over de opkomst en opeenstapeling aan veranderingen binnen Philips en is gebaseerd op anderhalf jaar onderzoek en interviews met medewerkers, managers, directieleden door schrijver Marcel Osterop en regisseur Roel Swanenberg. Eindhovens Dagblad
 • Theatermaker Lucas de Man over zijn laatste voorstelling ‘De man is lam’. De voorstelling lijdt onder het algemene, maar bloeit door het specifieke, schrijft Theaterkrant. Een geestige zoektocht naar man-zijn anno nu, aldus De Volkskrant. Trouw, Theaterkrant, De Volkskrant

kunstonderwijs

 • Fred Schoorl, directeur van BNA, blogt over het symposium  ‘Education & Practice: The Future Architect’ in Rome. Doorgaan met het architectuuronderwijs op de huidige voet heeft geen toekomst. Daarover was iedereen het eens,  maar de  antwoorden op de vraag hoe het verder moet lagen echter mijlen ver uiteen. Schoorl wil  met de toekomstscenario’s die BNA heeft ontwikkeld,  contacten gaan leggen met academies en universiteiten. BNA
 • Theaterstadstuin in ‘s-Hertogenbosch is geopend. Een perfecte locatie om bijvoorbeeld kleinschalige openluchtvoorstellingen of muziekoptredens te organiseren.  En aangezien de Koningstheateracademie momenteel die enige HBO-opleiding van Nederland op het gebied van cabaret herbergt, ook cabaretvoorstellingen. Brabants DagbladKoningstheateracademie 

kunstbeoefening

 • De invalshoek van de voorstelling Moordhoek (door Stichting Muziektheater Tilburg) is bijzonder. Het accent ligt niet op de spraakmakende moord op Marietje Kessels en evenmin op de onthulling ervan, maar op de gevolgen van deze moord voor de Tilburgse gemeenschap in 1900. Brabants Dagblad
 • Met vertaalde liedjes uit de jaren zestig brengt het Roosendaalse InvitŽater vier dagen de musical ‘Era van Waterman’ in Schouwburg De Kring. De musical draait om een raamvertelling in het heden over de hippietijd en de roerige jaren zestig. BN – De Stem

cultuureducatie en – participatie

 • Volgens een Europees onderzoek is cultuureducatie van groot belang bij het opbouwen van een publiek. Arts Professional.co.uk
 • Wie zijn wij in het digitale tijdperk? Wat is onze identiteit, ons doel? Technologische veranderingen volgen elkaar supersnel op en vaste ijkpunten zijn vloeibaar als was. Cultuuronderwijs ontwikkelt en traint precies de vaardigheden die we in deze digitale eeuw nodig hebben, schrijft Sanne Helbers. LKCA
 • Het idee was om beeldende kunst op een laagdrempelige manier in de klas te brengen, los van de kunstkoffer en ge•ntegreerd in de les. Met de Digitale Scheurkalender won het Kršller-MŸller Museum de Museumeducatieprijs 2015. Binnenkort wordt het platform gelanceerd waarop alle kalenders te bekijken en zelf te maken zijn. Museumvereniging
 • Literatour, de Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar,  vindt in het begin van het schooljaar plaats tussen 16 en 24 september. Lezen is  van essentieel belang voor deze leeftijdsgroep: het verrijkt en vergroot kansen in de toekomst. Drie auteurs schrijven speciaal voor de Literatour een kort verhaal. Daarnaast gaan 25 schrijvers langs middelbare scholen door heel het land om scholieren nog meer voor lezen te enthousiasmeren. CPNB
 • Het Van Gogh Museum probeert meer jongeren met een migratieachtergrond te bereiken. Marthe de Vet,  hoofd Educatie & Interpretatie bij het museum, over het hoe en waarom van dit initiatief. LinC
 • Meer dan 30 nieuwe projecten en voorstellingen verschenen dit jaar al op DepotC. Naast door Kunstbalie gescoute voorstellingen uit het landelijk aanbod staan er ook voorstellingen op van diverse Brabantse gezelschappen zoals De KosMonauten met Icarus. DepotC
 • In de serie Makers in beeld komen kunstenaars aan het woord. Ze vertellen over hun drijfveren om de projecten aan te pakken. Annet Nooijen (Annetwerk) is beeldend kunstenaar en richt zich sinds haar afstuderen aan de AKV|St.Joost veelal op community art-projecten. Community Art Brabant
 • Het MediaLab Festival staat op 27 en 28 juni op de Automotive Campus in Helmond. Basisschoolleerlingen en hun docenten nemen in de interactieve speeltuin een kijkje in het klaslokaal van de toekomst, via onder meer workshops en mediaopdrachten. Cubiss
 • Dankzij het succes van de derde editie, zal de Eindhoven Maker Faire dit jaar flink opschalen op een nieuwe locatie; het Klokgebouw op Strijp-S. Hier zal het tweedaagse festival meer dan tweehonderd nationale en internationale makers, die zich bezig houden met de nieuwste creatieve en technologische ontwikkelingen, en het publiek bij elkaar brengen. Een gesprek met directeur RenŽ ParŽ. e52.nl
 • In Breda is na twee jaar voorbereiding De Uitvindfabriek in de voormalige snoepfabriek De Faam geopend. De jeugd kan er kennis maken met uiteenlopende vormen van techniek. Uiteindelijk, zegt Hugo Vrijdag die van Eindhoven het initiatief nu uitrolt in Breda, en eerder in Tilburg, moet De Uitvindfabriek zich meer zelf gaan bedruipen en minder afhankelijk worden van de talloze sponsors. BN – De Stem
 • Met 3D-printers, hittedrukpers, greenscreen en andere technologische snufjes worden jongeren tussen 12 en 24 voorbereid in de Makersbase op de banen van de toekomst. Dat zegt  Karlijn Muller, programmamaakster van de Makersbase, dat werd ontwikkeld in samenwerking met FabLab. De creatieve werkplaats Makersbase in de Nieuwe Veste in Breda is geopend. BN- De Stem

erfgoed

 • Van de circa 1.200 molens in Nederland staan op dit moment 47 molens stil. Dit zijn molens met zogenaamde deelbare molenroeden. Het blijkt dat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken goed blijven zitten. Minister Bussemaker  (OCW) heeft besloten dat eigenaren van molens een financi‘le regeling krijgen om een  reparatie uit te voeren. Een nadere uitwerking van deze regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Cultureel erfgoed
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeente Schouwen-Duiveland zijn een proef gestart in de Oosterschelde waarmee de inzet van sportduikers en amateur archeologen voor beheer van maritiem erfgoed wordt onderzocht. Duikers van het Nehalennia Archeologisch Duikteam gaan de komende tijd archeologische vindplaatsen onderwater in kaart brengen, onderzoeken en monitoren. Cultureel Erfgoed
 • De tentoonstelling Roofkunst voor, tijdens en na WO II vertelt het verhaal van handel, roof en teruggave van kunstwerken uit Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in de Bergkerk in Deventer zestig kunstwerken te zien. Roofkunst
 • Het aanbod via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is flink uitgebreid dankzij een op 8 mei door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de auteursrechtorganisatie Stichting Lira afgesloten overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de DBNL collectief geregeld worden. Bibliotheekblad, DBNL, Auteursbond
 • Tijdens 70 jaar Holland Festival klonken vele nieuwe werken van Nederlandse componisten. Een aantal van die composities wordt weinig of nooit meer gespeeld en in veel gevallen ten onrechte. In de speciale festivaleditie van het Weeshuis van de Nederlandse Muziek zijn vergeten pareltjes uit het festival te horen. Hiervoor dook David Dramm het archief in en kwam erachter dat lang niet alles digitaal beschikbaar is, in tegenstelling tot wat in dit digitale tijdperk soms nog wel eens wordt gedacht. Cultureel Persbureau
 • De theatercollecties van het Theater Instituut Nederland, die beheerd worden door de Universiteitsbibiliotheek van Amsterdam, zijn onlangs verhuisd. Tijdens een rondleiding voor de Vriendenclub van de Bijzondere Collecties UvA, die de TIN erfgoedcollectie nu beheert, blijkt conservator Hans van Keulen duidelijk verheugd over de nieuwe behuizing. Hij roept theatermakers op om aan archivering te doen. Theaterkrant
 • Het pand van de Nieuwe Koninklijke Harmonie in de Stationsstraat wordt getransformeerd tot ‘het Muziekhuis’. Rond de Collectie-Kessels wordt daar een eigentijds museum gecre‘erd. Dat is althans het gezamenlijke plan van de besturen van de Harmonie en de stichting Muzima die de collectie beheert van de befaamde Tilburgse fabriek. Tilburgers.nl
 • Grote expositie van historisch zilverwerk uit de regio West-Brabant in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Studenten van de afdeling Restauratie en Decoratie van de Vakschool Nimeto in Utrecht herstellen kruiswegstati‘n uit kerk in Haarsteeg. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Van de curatieve aanpak, het ‘genezen’ van laaggeletterdheid via cursussen, verwacht taalexpert Kees Broekhof niet veel. Alleen een preventieve aanpak kan een duurzame oplossing bieden. Bibliotheken spelen daarin een centrale rol. Trouw
 • Longread Community Librarians, geschreven door Frank Huysmans en Nadia Palliser, waarin het gedachtegoed van David Lankes en de Nederlandse bibliotheekpraktijk samen komen. Een aantal kernbegrippen van Lankes en hun oorsprong in het wetenschappelijke werk van anderen, worden toegelicht. En er wordt een kijkje in de keuken gegeven in het werk van een aantal Nederlandse community librarians. Cubiss
 • Eblida (European Bureau of Library Information and Documentation Associations) publiceerde ‘Take down the digital barriers’ aan het einde van hun jaarlijkse conferentie. Het manifest is gericht aan alle overheden en pleit voor bibliotheken en hun rol in de samenleving. Eren van de actiepunten : Benut bibliotheken om burgers ongehinderde toegang te geven tot betrouwbare informatie en kennis in een digitale samenleving. VOB
 • In het kader van het onderzoek naar een landelijk bibliotheeksysteem zijn steekproefsgewijs 12 bestaande bibliotheeksystemen geselecteerd om te worden doorgerekend. Met deze berekening kan een betere onderbouwing worden gemaakt van de toekomstige kosten van een landelijk bibliotheeksysteem en worden deze goed vergelijkbaar met de bestaande situaties. Bibliotheekblad
 • De bestaande leenrechtregeling voor openbare bibliotheken in Groot-Brittanni‘ wordt uitgebreid naar e-books en luisterboeken. Het Verenigd Koninkrijk is daarmee het eerste land dat de consequentie trekt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 10 november vorig jaar. Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie