Trends & Ontwikkelingen 17 april 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Tegenover het succes van de grote publiekstrekkers knokken vele kleinere musea in de regio voor lijfsbehoud. De Raad voor Cultuur trekt aan de bel: verbeter de zorg voor de collecties bij deze musea en verhelp hun wankele financiële situatie. De Nederlandse museumsector moet zich optimaal voorbereiden op de toekomst. Op het eerste gezicht signaleert de raad in zijn advies ‘In wankel evenwicht’ een succesvolle en creatieve museumsector. Nederland is een uniek museumland, rijk aan vele musea met prachtige collecties. Onder maatschappelijke druk is er een zwaar accent op grote tentoonstellingen en bezoekcijfers komen te liggen. Hierdoor verdwijnen taken op het gebied van beheer en behoud naar de achtergrond en dreigt er een sluipend verval. Raad voor Cultuur , NRC, inlog vereist, NOS , De Volkskrant , Trouw
 • ‘Het is een afgewogen advies, waarin niet alleen aandacht is voor de successen van musea maar ook voor de problemen waar met name de middelgrote en kleinere musea mee kampen’, aldus directeur Birgit Donker van het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • ‘Het adviesrapport In wankel evenwicht van de Raad voor Cultuur benadrukt de blijvende noodzaak van investeringen in musea. Het rapport geeft een zeer realistisch en ook redelijk urgent beeld van de financiële situatie van musea: een wankel evenwicht! De Raad voor Cultuur onderstreept bovendien het grote publieke belang van musea. Het sectoradvies is een hart onder de riem van onze ruim 400 aangesloten musea en is een erkenning van de knelpunten die veel van deze musea in hun bedrijfsvoering ervaren.’ Dat schrijft de Museumvereniging. Museumvereniging
 • Op 30 mei vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over o.a. de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van minister van Engelshoven (OCW) en het overzicht van maatregelen inzake de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector. Tweede Kamer
 • De Raad voor Cultuur pleitte in november vorig jaar voor meer aandacht voor culturele plannen uit de stedelijke regio’s en onderzocht de mogelijkheden voor een herijking van het bestel door toevoeging van een regionale culturele infrastructuur (RIS) (als aanvulling op de Culturele Basisinfrastructuur, de BIS). Minister van Engelshoven (OCW) neemt dit advies niet over, maar onderschrijft wel de behoefte aan een betere samenwerking van het rijk met de stedelijke regio’s. Hoe staat de culturele infrastructuur er voor in de regio? Gesprekken met betrokkenen in Noord- , Oost, – en Zuid-Nederland. Culturele vacatures
 • Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie macrodoelmatig mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. Het advies van de commissie omvat drie zaken : vergroot het inzicht in arbeidsmarktpositie van gediplomeerden, beperk volume en innoveer opleidingen Mediavormgeving en Specialist mode/maattechniek, beëindig de huidige kwalificatiedossiers DTP en Artiesten. CMMBO , NOS , Theaterkrant
 • Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop en de richting waarin de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt opgesteld. Rijksoverheid.nl
 • Het is niet duidelijk hoe in de Omgevingswet de wettelijke taken en bevoegdheden tussen de bestuurslagen zijn verdeeld. De gemeentelijke beleidsvrijheid kan hierdoor in gevaar komen. Dit laten de ervaringen met de stelselherziening in het sociaal domein zien. ‘Het risico bestaat dat ieder knelpunt, incident of misslag wordt aangegrepen om van bovenaf in te grijpen met een beroep op de stelselver­antwoordelijkheid van het rijk.’ Dat stelt de Raad van State in zijn jaarverslag over 2017. Binnenlands bestuur
 • Het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), is onlangs gepubliceerd voor internetconsultatie. De nieuwe wet moet werkenden zekerheid geven, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. FNV en VNO reageren kritisch op de plannen van het kabinet. Zipconomy
 • Het IPO heeft een navigator ontwikkeld, die laat zien wanneer en waaraan er gewerkt moet worden bij de implementatie van de omgevingswet. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. Er is een vernieuwde versie. IPO
 • In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie. IPO
 • In het hele land wordt geoefend met het maken van omgevingsvisies. Onlangs zijn een aantal pilots omgevingsvisie afgerond. In de pilots omgevingsvisie experimenteerden 12 overheden met het maken van een omgevingsvisie en deden er in een ꞌtweede ringꞌ nog eens 18 overheden mee.
 • Door deze pilots zijn o.m. nieuwe wegen ontdekt voor allerlei vraagstukken die in de Omgevingswet spelen. VNG
 • Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft dringend geld nodig. Er zijn vier scenario’s: van sluiten tot een forse verbouwing. Er is een beroep gedaan opde gemeente, maar de Nijmeegse politieke partijen reageren tot nu toe terughoudend op het verzoek van Het Valkhof. NRC
 • Culture Action Europe is een lobby gestart om de Europese Commissie te bewegen om 1% van de begroting aan cultuur te besteden. Er wordt samen met 66 organisaties uit de culturele en creatieve industrie in Europa een brief gestuurd aan EU-president Juncker, en om die brief kracht bij te zetten is er via Avaaz een petitie uitgezet. Culture Action Europe
 • Door de vernieuwde antiwitwasrichtlijn, waar het Europees Parlement naar verwachting mee instemt, zullen kopers afhaken, vreest Cinoa, een brancheorganisatie die 5.000 kunsthandels in twintig landen vertegenwoordigt. Ze zeggen niet tijdig te zijn geïnformeerd. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeerde de kunstsector over de nieuwe richtlijn op 30 maart van dit jaar. NRC, inlog vereist

 

noord-brabant

 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over verslag bijeenkomst Cultuurvisie BrabantStad. Brabant.nl
 • Statenmededeling Voortgang erfgoedbeleid. Over de voortgang van het erfgoedbeleid en in het bijzonder van de ontwikkelingen rondom de vier verhalen van Brabant die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van Brabant. Bijlage : toelichting op de voortgang. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Statenmededeling Onderzoeksplan Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020 ‘de (verbeeldings)kracht van erfgoed’. De geplande tussenevaluatie. Bijlage. Brabant.nl , Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant staat op het punt om nog een pand op het KVL-terrein in Oisterwijk af te stoten. Het gaat om de oude ververij en splitterij, waarin het Europees Keramisch Werk Centrum (ekwc) is gevestigd. De ekwc directeur Ranti Tjan, bevestigt dat het aankoopproces bijna afgerond is. Tjan is enthousiast over de deal die de provincie met Polimeks gaat sluiten. Zijn museum met werkplaats trekt veel internationale gasten. Tjan kan ze in de toekomst naar een overnachtingsplek op loopafstand verwijzen. Brabants Dagblad
 • Bond Heemschut, een landelijke vereniging die ijvert voor behoud van erfgoed, is niet te spreken over de plannen met het U-gebouw op het KVL-terrein in Oisterwijk. Heemschut , Brabants Dagblad
 • Achtste wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Officiële Bekendmakingen

 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda wil de kosten om het kunstwerk De Trechterman langs de A27 weer rood te maken verhalen op de supporters van Willem II. Die verfden het kunstwerk rood-wit-blauw. De gemeente schat de herstelkosten op zo’n vijftienhonderd euro. Omroep Brabant
 • Bart van de Laak is benoemd tot interim-directielid van het Muziekgebouw in Eindhoven. Van de Laak zal, naast directeur Wim Vringer, het ‘doorbraakplan’ moeten gaan maken waarmee het Muziekgebouw de financiële problemen te langen leste het hoofd kan bieden. Eindhovens Dagblad
 • De voormalige Philips personeelswinkel aan de Vonderweg moet bewaard blijven, maar of het Temporary Art Center (TAC) daar ook mag blijven, dat is nog niet zeker. Dat moet nader onderzocht worden. De verkoop van het gebouw aan het TAC en een projectontwikkelaar is daarmee voorlopig in de ijskast gezet. Dat is de uitkomst van een discussie in de gemeenteraad van Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • D66 in Eindhoven staat de komende vier jaar sowieso buitenspel bij de coalitie in de gemeenteraad. Maar een nieuwe wethoudersperiode had er voor de huidige D66-wethouder Mary-Ann Schreurs toch niet ingezeten. Het was een vertrouwelijk advies van wethouderscommissie aan D66 Eindhoven: ga niet verder met wethouder Mary-Ann Schreurs. Het was volgens die commissie tijd voor een nieuw gezicht. Eindhovens Dagblad
 • Bij de veiling van ‘Horror Vacui’, de alternatieve kruisweg, zijn 6 werken niet verkocht. Voor deze kunstwerken gaat de gemeente een bestemming zoeken. Dat zegt Gerdi Beks van de gemeente Tilburg. Brabants Dagblad

 

overige brabanste gemeenten

 • De muren aan weerszijden van Passage Riche in Boxtel zullen verfraaid worden met behulp van gevelkunst. In februari dit jaar schreef D66 Boxtel een prijsvraag uit waarbij werd gevraagd om mee te denken aan locaties voor gevelkunst, en gisteravond werd de prijs – een schilderij – overhandigd aan Janneke de Vries die Passage Riche indiende als gevelkunstlocatie. Brabants Dagblad
 • Het komende jaar moet duidelijk worden of het streekmuseum Etten + Leur bestaansrecht heeft. Onderzoek moet uitwijzen aan welke voorwaarden het museum moet voldoen om rendabel te zijn en een professionele uitstraling te krijgen. Steun van de gemeente is volgens het bestuur van essentieel belang. ,,Support van de politiek is belangrijk. Zij moeten ook uitdragen dat een streekmuseum voor Etten-Leur meerwaarde heeft.” BN – De Stem
 • Horecaondernemers in de gemeente Geertruidenberg krijgen de mogelijkheid om op het terras versterkte muziek te laten spelen. Momenteel moeten de ramen en deuren van cafés nog dicht. De versoepeling van deze geluidsregel geldt vanaf 1 mei. De gemeente Geertruidenberg wil zo de sfeer en gezelligheid op de terrassen in de kernen bevorderen. BN – De Stem
 • Geldrop wil zich profileren als textielgemeente. Daarom komen er acht informatiezuilen langs een textielroute. De eerste wordt zaterdag 21 april onthuld. Eindhovens Dagblad
 • De heropening van het Geldropse Weverijmuseum is een maand vertraagd. Het opent nu op 2 mei. Het beter zichtbaar maken van het grote waterrad moet dan nog plaatsvinden. Eindhovens Dagblad
 • Het Natuurhistorisch en Volkenkundige Museum Oudenbosch (NVMO) oordeelt te vroeg over de toekomstige huisvesting in de Mariabouw naast de kapel van Saint Louis. Dat zegt wethouder Jan Paantjens van Halderberge in een reactie op kritiek van het museumbestuur als zou er de behuizing te krap zijn en het NVMO daarmee te veel een depotmuseum worden. Ook over hoe de collectie gepresenteerd gaat worden verschillen de meningen. BN – De Stem
 • Organisaties die gebruik maken of gaan maken van de podiumzaal in ’t Spectrum in Schijndel, die nu gebouwd wordt, schrikken van de hoge huurprijzen. ,,Als ’t Spectrum deze prijzen handhaaft, is de podiumaccommodatie helaas nu al ten dode opgeschreven”, zegt voorzitter Jac van Houten van de Filmclub Schijndel. Brabants Dagblad
 • Gemeente Son en Breugel en parochie hebben een eerste gesprek gehad over het voorlopig opschorten van het sloopcontract over de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son. Na de verkiezingen waait er een andere wind in Son en Breugel: een meerderheid in de nieuwe gemeenteraad wil voor behoud van de kerk gaan. Heemschut denkt dat de sloop van de kerk, uniek voorbeeld van wederopbouwarchitectuur, wordt afgewend. Heemschut
 • Oud-wethouder van Veghel Jan kerkhof uit Boerdonk gaat de nieuwe Monumentencommissie van Meierijstad leiden. Het college van B en W heeft een deze commissie ingesteld voor heel de gemeente. Brabants Dagblad
 • Festivals in Meierijstad zijn bezorgd over de vroegere sluitingstijden of een strengere geluidsnorm. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Bijna de helft van de vacatures, zo’n 44 %, in de culturele sector is onbetaald, zegt een onderzoek van Bureau Lahaut. In de culturele sector is er vooral vraag naar marketing- en communicatiemedewerkers. NRC , Theaterkrant , Adformatie
 • De site Culturele vacatures concludeerde op 8 maart, op basis van cijfers over vacatures in de cultuursector van de 2015 t/m 2017 dat de grootste groei in de betaalde (parttime) functies zit. Het lijkt erop dat ook de cultuursector profiteert van de aantrekkende economie, stelde de site. Ook in het onderzoeksrapport Culturele vacatures van Bureau Lahaut, d.d. 8 april, wordt een aanzienlijke groei gerapporteerd. Toch ligt in de begeleidende teksten en de berichtgeving rondom het rapport van Lahaut de nadruk op de onbetaalde functies. Cultuurindex bespreekt puntsgewijs de belangrijkste bevindingen van beide onderzoeken, alsook de overeenkomsten en verschillen. Cultuurindex , Theaterkrant
 • Koningin Máxima opent 15 mei het Social Label Lab, een nieuwe ruimte op de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch. Daar wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewerkt aan designproducten. Brabants Dagblad
 • Ruim 4000 Nederlandse makers en organisaties met internationale ambities gaan jaarlijks Buitengaats. DutchCulture brengt ze in een reeks interviews in beeld. Deze keer: fotograaf Ellis Doeven. Wat heeft het internationaal werken haar gebracht? DutchCulture
 • Terwijl volgens de Raad van Cultuur veel kleinere musea moeten knokken voor het voortbestaan, laten zij een belangrijke kans onbenut: het ophogen van de verkopen van eten en van drinken. Dit kan bijvoorbeeld door hun zakelijke faciliteiten te verbeteren. Hier ligt grote potentie tot het verhogen van de omzet. De investeringen in horeca faciliteiten bleven bij kleinere musea uit. Maar er zijn praktische manieren om de nu nog eenvoudige manieren omhoog te schroeven. Dat blijkt uit de leisure update van ABN AMRO. ABN AMRO
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft de gids “Succesvol beheer van privacy- en informatievoorschriften in kleine musea. De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor erfgoedinstellingen” uitgebracht. Erfgoed Brabant
 • Hoe belangrijk zijn schenkingen voor musea? NOS
 • Volwassene museumbezoekers in Noord-Brabant hoeven voor een entreeticket bijna een euro minder te betalen dan gemiddeld in Nederland. Het gemiddelde in Noord-Brabant is 7,34 euro terwijl dat in Nederland op 8,30 euro ligt. De prijzen zijn in Noord-Brabant dus niet zo hoog, maar toch is de provincie niet de goedkoopste. In Friesland hoeven bezoekers slechts 6,37 euro gemiddeld neer te tellen. Dat blijkt uit cijfers van Imbull, het bedrijf achter de website kortingscode.nl. Omroep Brabant , BN – De Stem
 • De Eindhovense galerie Pennings verhuist naar een ruimte die wel zeven keer zo groot is, op de plek waar grondlegger Harry Pennings bijna 40 jaar geleden begon. Gesprek met Petra Cardinaal, over de ruimte en haar plannen. Eindhovens Dagblad
 • De jury van de World Press Photo bestond uit 9 vrouwen en 8 mannen en er is gejureerd zonder dat de namen of het geslacht bekend waren. Bovendien heeft de organisatie haar uiterste best gedaan meer vrouwen te laten inzenden: directeur Lars Boering zegt actief in te zetten op diversiteit. Het effect was pover: in plaats van 15 procent van de inzenders is nu 18 procent van de deelnemende fotografen vrouw. Dat moet betekenen dat de oorspronkelijke opdrachtgevers, de kranten en persbureaus, blijkbaar nog steeds veel vaker kiezen voor mannelijke fotografen bij grote nieuwsverhalen. Trouw
 • Dat er nog geen meldpunt voor seksueel wangedrag in de film- en televisiesector is, komt volgens Ron Toekook van de Nederlandse beroepsvereniging voor film- en televisiemakers, niet alleen door de cultuur in de sector. “Het heeft ook te maken met de manier waarop we films financieren. Er is niet zoveel plek aan tafel en dat zorgt ervoor dat de markt makkelijk op slot te houden valt. Nederland kent een klein budget voor het financieren van films en dat zorgt ervoor dat er niet zo veel te verdelen is.” Ook de monopoliepositie van Kemna Casting maakt het voor acteurs lastig misbruik te melden. RTL Nieuws
 • Bijna een halfjaar nadat naar buiten kwam dat regisseur Job Gosschalk in het verleden “over grenzen” ging in zijn omgang met acteurs, is er bij zijn oud-werkgever Kemna Casting nog bar weinig veranderd. Het bedrijf zou nog altijd te veel macht hebben in de Nederlandse filmwereld. De banden tussen Job Gosschalk en Kemna Casting zijn nog steeds niet helemaal doorgesneden. NU.nl , NU.nl
 • De zoektocht naar nieuwe huisvesting voor het Utrechtse Filmtheater ’t Hoogt richt zich op het Werkspoorkwartier. De bioscoop zit nu nog in het centrum van Utrecht maar moet de panden daar verlaten. Verhuizen naar de City-bioscoop is voor ’t Hoogt geen optie meer. Directeur Rianne Brouwers: “Het Werkspoorkwartier schept kansen voor de toekomst, waarin een vernieuwend Podium voor Film en Beeldcultuur recht doet aan de behoefte in de stad. Dat sluit aan bij de sectoranalyse over film- en beeldcultuur die de gemeente heeft laten opstellen. De omvang van de panden in het Werkspoorkwartier geeft de mogelijkheid om nog sterker in te zetten op makers en samenwerkingen.” DUIC , Filmkrant
 • Er waren in Nederland in 2017 minder filmfestivals dan een jaar eerder. In 2016 werden er nog 187 festivaledities gehouden, terwijl het aantal edities in 2017 was teruggelopen naar 151; een daling van bijna 20 procent. Die daling vond vooral plaats in de maanden april en mei en betrof een landelijke afname. Amsterdam is nog steeds koploper met 47 filmfestivals. Zo blijkt uit een studie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hogeschool van Amsterdam
 • Films direct na hun bioscooprelease thuis kunnen bekijken via een apart tv-kanaal en tegen een extra hoog tarief. Dat is het idee achter Premium VOD. Een aantal VOD-platforms lobbyt ervoor en wil het systeem liefst nog dit voorjaar invoeren. Bioscopen staan logischerwijs niet te trappelen. De eerste filmstudio’s lijken om. Is dit de nagel aan de doodskist van de bioscoopbranche? Filmkrant
 • Europese TV content vertegenwoordigt 24% van alle afleveringen op TVOD (transactie video on demand zoals bijvoorbeeld iTunes of Pathe thuis) catalogi en 21% van alle afleveringen in SVOD (subscription video on demand zoals Netflix en cinemember). Amerikaanse content vormt 92% van de inhoud op pay per view VOD en 66% op SVOD. Deze en andere conclusies zijn te vinden in het rapport The origin of TV content in VOD catalogues – 2017 edition van The European Audiovisual Observatory. European Audiovisual Observatory
 • De producties van streamingdienst Netflix zijn niet te zien op het Filmfestival in Cannes. NU.nl
 • Reguliere uitgevers moeten hun werk als grensbewakers goed blijven doen om het kaf van het koren te scheiden, betoogt schrijver en recensent Taede A. Smedes. Hij richtte zijn boosheid vooral op Uitgeverij Aspekt. Perry Pierik van uitgeverij Aspekt reageerde op tzum. Volkskrantlezers die gebruik maken van publishing on demand zijn het oneens met Smedes. Smedes viel daarna ook andere uitgeverijen aan. Pierik van Aspekt overweegt juridische stappen. Het betoog van Smedes is niet het hele verhaal, geeft het hier en daar een onjuiste weergave van wat vooral incidenten lijken en is het nogal generaliserend suggestief tegenover schrijvers die tegenwoordig met behulp van de voortschrijdende technieken andere wegen proberen te bewandelen. Dat schrijft Paul ter Heyne. Uitgever Boekscout reageert ook op Smedes. De Volkskrant , tzum , De Volkskrant , tzum , De Volkskrant , tzum
 • ‘Van het bedrag dat je voor een boek betaalt, gaat iets meer dan 40 procent naar de boekhandel. De boekhandel verdient aan een boek net zoveel als bol.com, de grote boze blauwe satan waarover zaterdag vast weer veel lelijks wordt gezegd.’ Deze opmerking van Wilma de Rek, chef Boeken van de Volkskrant, wekte de woede op van boekhandels. tzum
 • In de e-bookbarometer en boekenbarometer over het eerste kwartaal van 2018 is een hele lichte krimp te zien van de afzet van het fysieke boek (-1,8%) en een stijging van de e-bookverkoop ten opzichte van 2017 (5,4%). Het aandeel online verkopen van het fysieke boek en de omzet van e-bookabonnementen blijft stijgen in 2018. inct.nl
 • Op een bijeenkomst voorafgaand aan de London Book Fair werd duidelijk: audioboeken zijn de hit van het moment. Zeker in de USA. inct.nl
 • Aan de basis van live-entertainment is de afgelopen halve eeuw weinig veranderd. Het publiek stroomt toe om een artiest of band te zien optreden. Alles er omheen is wél veranderd, met name als we kijken naar beeld en geluid. De grote evenementen lijken te volharden in een race naar de top. Entertainment Business
 • De Dutch Live Entertainment Production Awards zijn uitgereikt. Entertainment Business
 • In Londen is de nieuwe organisatie European Music Manager Alliance gepresenteerd. Een van de medeoprichters van deze pan-Europese belangengroep is Music Managers Forum Nederland. De European Music Manager Alliance (EMMA) heeft drie hoofddoelen: de organisatie zet zich in voor eerlijke en transparante vergoedingen van muziekstreamingdiensten, wil een aanspreekpunt en discussiepartner zijn voor beleidsmakers, en heeft als doel om informatie en research te delen. Entertainment Business
 • Eind september draait alles weer om urban bij de Cacaofabriek. Toch had festival Urban Matterz liever een groter programma gehad. “Dit kan een groot internationaal evenement in Helmond worden.” Eindhovens Dagblad
 • Festival Kempenerpop in Waalre keert terug. ,,Het is ons vorig jaar niet gelukt om het beoogde bedrag via crowdfunding op te halen. En misschien hebben we het toen, in zijn algemeenheid, allemaal ook niet zo goed aangepakt. We zijn er in ieder geval een stuk wijzer van geworden. Laagdrempelig en kleinschalig blijven we, maar we gaan verschillende muziekstijlen presenteren.” Eindhovens Dagblad
 • Het Internationaal Gipsy Festival keert definitief niet terug in Tilburg. Het festival was twintig jaar lang een begrip in de stad. De organisatie wilde het festival vernieuwen, maar komt nu tot de conclusie dat het er onvoldoende inspiratie, draagvlak en menskracht is om een vervolg te geven aan de succesvolle reeks festivals. Brabants Dagblad
 • De internationale muziekindustrie floreert, dankzij het succes van de streamingdiensten en de verkoop van vooral popmuziek op vinyl in de platenzaak. Dat werd de afgelopen maanden al duidelijk door verschillende rapporten en jaarverslagen, maar uit Groot-Brittannië komen nu wel heel rooskleurige cijfers. De Volkskrant, inlog vereist
 • Spotify heeft de Amerikaanse startup Loudr overgenomen. Met dit bedrijf hoopt de muziekdienst problemen met de licenties van covernummers op te lossen. NU.nl
 • Walter Ligthart vertrekt per direct als directievoorzitter van Het Nationale Theater en wordt algemeen directeur van Theater Rotterdam, waar hij Melle Daamen opvolgt, die recent terugtrad. Theaterkrant
 • Cultureel Centrum De Pas in Heesch en Theater De Lievekamp in Oss gaan vanaf komend seizoen nauw samenwerken bij de totstandkoming van het professionele programma. Lievekampdirecteur Coen Bais: „De podia in Heesch en Oss liggen hemelsbreed slechts 3,3 kilometer van elkaar vandaan en hebben ieder een eigen profiel. Door de programmering bij één persoon neer te leggen, kunnen zowel De Pas als De Lievekamp daar hun vruchten van plukken. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De Helmondse schouwburg heeft een nieuwe naam: Het Speelhuis. Hoewel, nieuw: het theater heeft een slechts kleine wijziging doorgevoerd in de originele naam. Eindhovens Dagblad

Cultuurmarketing

 • Ook dit jaar heeft e-mailmarketing provider EM-cultuur onderzoek gedaan naar e-mailmarketing in de culturele sector. Dit jaar analyseerden zij ongeveer 7 miljoen verzonden e-mails, verstuurd in bijna 3.000 e-mailcampagnes. Analyse van deze e-mails leverde een aantal interessante resultaten op, welke zij presenteren in het jaarlijkse Culturele e-mailmarketing onderzoek. Cultuurmarketing
 • De komst van stories betekent niet alleen meer gemak voor consumenten. Ook bedrijven en merken kunnen profiteren van de mogelijkheden, om hun boodschap onder de aandacht te brengen van hun doelgroep. En er liggen kansen, zo laat een infographic van Fastory.io zien. Frankwatching
 • Maurice Seleky is sinds november 2017 werkzaam als hoofd marketing en communicatie bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Naast communicatiestrateeg is Seleky ook moderator van programma’s en schrijver van twee romans. Door middel van campagnes, programma’s en boeken vertelt Seleky de verhalen die volgens hem gehoord moeten worden. Een gesprek over zijn functie en zijn visie op cultuurmarketing. Cultuurmarketing
 • Samen een museum bezoeken is gezelliger dan in je eentje: dat is het idee achter MuseumkaartMatch. Musea spelen graag in op het succes van het nieuwe datingplatform. Ze organiseerden een speciale MuseumkaartMatch-avond. Museumvereniging , Algemeen Dagblad
 • Wat vinden Tilburgse en West Brabantse musea van gastenboeken? Brabants Dagblad, BN – De Stem
 • De zanger Dotan geeft toe gebruik te hebben gemaakt van nepprofielen op sociale media om zijn eigen imago op te poetsen. De zanger zegt dat dat gebeurde toen hij in 2011 naar “mogelijkheden” zocht om zijn muziek aan de man te brengen. “Het is iets waar ik achteraf veel spijt van heb”, vertelt de zanger in een video op Facebook. Uit een onderzoek van de Volkskrant bleek dat er zo’n 140 fictieve accounts op Facebook, Twitter en Instagram bestonden. Er werd gebruik gemaakt van verzonnen namen en foto’s van bestaande mensen. Universal Music, zijn platenmaatschappij, had aangedrongen op een reactie. NU.nl , NU.nl , NU.nl

Financiering

 • Directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Emiel Reiding nam 12 april 2018 het ‘Stadslab Manifest: pionieren aan de grote maatschappelijke opgaven’ in ontvangst uit handen van coördinator Maarten Tas van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 51 stadslabs. Het manifest toont de waarde van stadslabs voor de Nationale Omgevingsvisie. 10 punten pleiten voor een gunstig klimaat voor stadslabs die innovatieve, vaak kleinschalige experimenten in de leefomgeving realiseren en zo op lokaal niveau uitvoering geven aan grote maatschappelijke opgaven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Projectvoorstellen richten zich op één van de volgende vier ontwerpopgaven : nieuwe woonvormen, toegankelijke wijken, zorg voor elkaar, nieuwe financiële modellen. Deadline 20 juni 2018. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 30 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De internationale jury van de Prix de Rome heeft vier architecten geselecteerd voor de shortlist van de Prix de Rome 2018. De genomineerden zijn: Alessandra Covini, Bram van Kaathoven, Katarzyna Nowak en het duo Rademacher de Vries. Voor de eindronde worden zij uitgedaagd een fictief ontwerp te maken voor het Sixhaven-gebied in Amsterdam. Mondriaan Fonds
 • De Regeling Bijdrage samenwerking Musea van het Mondriaan Fonds is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstvolgende deadline is 4 juni. Mondriaan Fonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor jonge regisseurs en producenten. Zij kunnen ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten), waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter Alleen filmplannen ingediend door een onafhankelijke documentaire producent worden behandeld. De voorkeur wordt gegeven aan beginnende producenten met een relevante opleiding. Eerstvolgende deadline is 4 juni. Filmfonds
 • De minoritair Nederlandse coproducties Girl van Lukas Dhont en Rafiki van Wanuri Kahiu zijn geselecteerd voor de competitie Un Certain Regard van het Cannes Film Festival. Het Filmfonds was bij beide films betrokken in de financiering. Filmfonds
 • Twee speelfilmplannen zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 900.000 in het kader van het project De Oversteek. Een gezamenlijke commissie van VPRO, NTR en het Nederlands Filmfonds selecteerde de plannen. Het project biedt aanstormend talent een kans om een artistieke speelfilm te maken. Filmfonds
 • Filmzaken vindt dat de filmsector is gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen. Inmiddels is een belangrijke regeling afgeschaft waarmee filmmakers en producenten zonder inhoudelijke bemoeienis toegang hadden tot subsidie, de suppletieregeling. Een artikel van Dimitri Lahaut uit 2016, waarin hij pleit voor flexibelere financieringsprotocollen, is volgens Filmzaken actueler dan ooit. Filmzaken
 • Met ingang van 2018 is het mogelijk subsidies aan te vragen voor projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro; de aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren. De eerste deadline van de regeling Literair grensverkeer van het Letterenfonds is 15 juni. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag van literaire organisaties o.a. op de grensoverschrijdende opzet en uitstraling, de kwaliteit en diversiteit van het programma, het publieksbereik en de realiteitszin van de begroting. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren waren van 15 tot en met 19 maart met een tiental auteurs en een grote stand aanwezig op Livre Paris, Frankrijks grootste boekenbeurs. De aanwezigheid van de fondsen stond dit jaar in het teken van de door hen georganiseerde Les Phares du Nord-campagne, waarin meer dan 100 auteurs uit de Lage Landen zich gedurende het jaar op zo’n twintig literaire festivals door heel Frankrijk presenteren. Een verslag. Letterenfonds
 • De concertserie NTR ZaterdagMatinee heeft geen geld meer om composities in opdracht te betalen. Over de stopzetting van de grotere subsidie door het Fonds Podiumkunsten is artistiek leider van de Matinee Kees Vlaardingerbroek verontwaardigd. Hij ziet de opdrachtwerken als een „kernactiviteit” van de Matinee. NRC
 • Bas Kosters is de winnaar van het Mode Stipendium 2018. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 50.000 euro. De prijs wordt jaarlijks wordt toegekend aan getalenteerde, Nederlandse modeontwerpers die uitmunten in artistieke kwaliteit. Cultuurfonds , Fashion United, Vogue , De Volkskrant
 • Het Restauratiefonds biedt verschillende gunstige financieringsregelingen voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van monumenten. Speciaal voor gemeentelijke en provinciale monumenten bieden de regionale fondsen in veel gevallen een passend aanbod. Met een verbreding op thema’s worden de mogelijkheden voor financiering steeds ruimer. Monumenten.nl
 • De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) kent 13,8 miljoen euro toe aan CLARIAH PLUS, het samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van een nationale digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Dit is op 12 april bekendgemaakt in Utrecht door minister Ingrid van Engelshoven. KB
 • De Adviescommissie van Brabant C bestaat uit een pool van adviseurs die het bestuur van het fonds adviseert bij het nemen van besluiten over aanvragen. De commissie is aangevuld met 8 experts die deskundig zijn op gebied van financiën, urban culture, popmuziek, design en nieuwe media. BrabantC
 • De subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’ is op 10 april geopend. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Cultuurfonds Noord-Brabant kent in het eerste kwartaal van 2018 €175.554 toe aan 59 natuur- en cultuurprojecten. Cultuurfonds
 • Triodos Cultuurfonds, het Triodos beleggingsfonds dat belegt in projecten in de culturele sector en onder beheer is van Triodos Investment Management, is met ingang van 12 april 2018 gesloten voor aan- en verkopen. De sluiting van het fonds volgt op de aankondiging van Triodos Investment Management dat zij voornemens is om de activiteiten van Triodos Cultuurfonds over te dragen aan Triodos Bank Nederland en het fonds te ontbinden. Triodos Bank blijft betrokken bij de culturele sector. Triodos
 • Stichting Special Heroes ontvangt 350.000 euro van Vriendenloterij. Met de toekenning, specifiek bedoeld voor het programma Art Heroes, kunnen leerlingen van 50 extra scholen in het (v)so, sbo en praktijkonderwijs kennismaken met kunst en cultuur. Special heroes

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het College van Rijksbouwmeesters doet met de prijsvraag Brood en Spelen een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. Gaat het werkelijk om het oplossen van urgenties, of zijn het vooral de ontwerpers die naarstig op zoek zijn naar een prominentere rol in veranderingsprocessen die al decennia lang gaande zijn waardoor ze de maatschappelijke relevantie van hun vak voor het voetlicht kunnen brengen? Heeft de druk op de agrarische sector niet vooral te maken met de verstedelijking die onverschrokken doorzet, Europese subsidies en regelgeving, de honger naar meer en goedkoper voedsel, de verborgen armoede? Astrid Aarsen vraagt het zich af. Archined
 • Bied als stad ruimte voor experimenten en pas je gemeentelijk beleid (grondprijs, woonruimte, vestiging én onderwijs) daarop aan. Dat zijn de belangrijkste twee adviezen uit het boek De Stad als Casco, van Eva de Klerk, dat aan de hand van de NDSM-werf in Amsterdam-noord laat zien dat een andere manier van gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De smart city heeft geen nieuwe stedenbouwers en planologen nodig, maar professionals die begrijpen dat technologisering het nieuwe normaal is. En dat dit ook hun vak ingrijpend heeft veranderd. Een inleiding in de nieuwe stedenbouw in zes principes door Jan-Willem Wesselink. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Zeven redenen om te investeren in een groene stad. Ruimtelijke adaptatie
 • Aan de voet van het onlangs opgeleverde rijkskantoor De Knoop in Utrecht is deze week paviljoen The Green House geopend. Het tweelaags gebouw biedt ruimte aan een restaurant met eigen kas en vergaderfaciliteiten. Het project is een initiatief van Strukton, Ballast Nedam en Albron; het circulaire architectonische ontwerp is gemaakt door cepezed. Architectenweb
 • In 2005 startte [Z]OO producties met het uitgeven van ‘Roots’ als eerbetoon aan de oudere, nog levende generatie Nederlandse grafisch ontwerpers en andere personen van belang. Sindsdien is er steeds vraag geweest naar een Engelstalige versie. [Z]OO producties geeft nu gehoor met het lanceren van de website www.dutchgraphicroots.nl. bno
 • De nominaties voor de European Design Awards 2018 zijn bekend. In totaal maken 38 Nederlandse inzendingen kans op een prijs. Boekontwerper Thijs Verbeek mag – evenals vorig jaar – vier nominaties op zijn naam schrijven, en voert daarmee de lijst aan. De bureaus Grrr, Studio de Ronners en Vruchtvlees werden elk drie keer genomineerd. Van Das Buro en YURR studio nomineerde de jury elk twee ontwerpen. bno
 • Dezeen redacteur Amy Frearson over de grote trends van de aanstaande Design week in Milaan, met o.m. innovatie in gerecycled plastic en de terugkeer van retro. Zoals ieder jaar is ook het Nederland design weer goed vertegenwoordigd. Dezeen , bno

 

beeldende kunst

 • Het is opvallend hoeveel tentoonstellingen en programma’s er de laatste tijd gewijd zijn aan het thema kunst en activisme. Dat de samenleving zich roert en steeds verder polariseert is duidelijk. Ook in de kunst duikt steeds meer het gevoel op dat er iets moet gebeuren. Kunst en activisme in vier (deels ongemakkelijke ) vragen door Alice Smits. Metropolis M
 • Aan borduren kleeft kneuterigheid. Toch grijpen ook moderne kunstenaars graag naar naald en draad. ‘Voor de draad ermee!’ De kunst van het borduren’, is te zien tot 9 september in het Gorcums Museum in Gorinchem. Trouw
 • De World Press Photo van 2017 is die van een brandende man tijdens de opstanden in Venezuela. Trouw
 • Het doolhof – een 350 vierkante meter tellende culturele installatie in de vorm van een labyrint – van kunstenaar Tim Hendrik Schneider moet nationaal en internationaal bezoekers naar Tilburg trekken. Het surrealistische doolhof, ‘dat alle zintuigen op scherp zet’, komt in het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan te zitten. Eind april start de bouw. Die duurt – naar schatting – een jaar. Brabants Dagblad

 

film en av

 

letteren

 • Wie schreef hét poëziedebuut van het jaar? De jury van de C. Buddingh’-Prijs 2018 nomineert de debuten van Dean Bowen, Radna Fabias, Elisabeth Tonnard en Arno Van Vlierberghe. De jury koos uit eenentwintig debuutbundels. De winnaar van de C. Buddingh’-Prijs 2018 wordt 31 mei a.s. bekendgemaakt. ‘Taalplezier moet het af en toe ontgelden in deze soms cerebrale identiteitspoëzie, die een duidelijke zoektocht naar het ‘ik’ vormt. Opvallend zijn de kleine uitgeverijen: zij hebben het voortouw genomen in het bewandelen van deze weg van vernieuwing en durven opvallende stemmen uit te geven.’, schrijft de jury. Het aan de prijs verbonden bedrag bedraagt € 1.200,-. Poetry International
 • Hoe begin je een gedicht? Waarover schrijf je? Hoe kijk je de eerste tekst na? Wanneer is een gedicht af? Dat zijn vragen die elke dichter zich stelt en zeker de beginnende dichters. Jeanet van Omme van Schrijfatelier schreef Ik en het gedicht met allerlei adviezen. tzum
 • Voor de Vertalersgeluktournee trekken in april en mei vertalers door Nederland om in boekhandels over hun vak te praten. Mede-organisator en vertaalster Nicolette Hoekmeijer hield eerder, op 13 februari in SPUI25 derde The State of Translation-lezing: hoe vertaal je identiteiten en wat is de rol van de identiteit van de vertaler’. De Groene Amsterdammer
 • Letterkundige Marita Mathijsen veranderde van standpunt over het hertalen en inkorten van literatuur uit vervlogen tijden. ‘Jongeren beleven geen plezier meer aan klassiekers uit de Nederlandse literatuur. Ze vinden romans van Couperus en Multatuli langdradig en vervelend. Hertalen en inkorten is de enige manier om literaire pareltjes van de vergetelheid te redden.’
 • Column van Coen Peppelenbos over het verdwijnen van het onderwijs in literatuurgeschiedenis van de lerarenopleidingen. Ronald Giphart reageerde. Marc Oostendorp vindt dat de herziene kennisbasis, waarin staat dat docenten in de tweedegraad alleen de literatuurgeschiedenis vanaf 1880 hoeven te kennen, per direct opnieuw herzien moet worden. De Volkskrant , tzum , tzum , Neerlandistiek
 • De E. du Perronprijs 2017 is toegekend aan Margot Vanderstraeten voor haar boek Mazzel tov. Mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie. De jury eert Margot Vanderstraeten omdat zij een fascinerend boek schreef waarin ze een inkijkje geeft in de besloten gemeenschap van een orthodox-joods gezin: het anders-zijn worden intelligent besproken. bkkc
 • Harland Awards Boekprijs wordt dit jaar niet uitgereikt om dat, volgens de jury ‘geen van de genomineerde boeken een kwaliteitsnorm haalde die wij noodzakelijk achten voor de lauwerkrans die de Harland Award is.’ De Harland Award is een prijs voor het fantastische boek. De genomineerden zijn boos. tzum , tzum
 • Dit jaar werden voor het eerst de Indie Awards uitgereikt. Prijzen voor boeken die uitgegeven zijn in eigen beheer. De juryprijs voor het beste boek van 2017 gaat naar de Rotterdamse schrijver Tjeerd Langstraat met Eeuwig donker. Boekenoverboeken
 • Nederland heeft sinds 2013 een Kinderboekenambassadeur, die het belang van lezen en kinderboeken onder de aandacht brengt van een breed publiek. De huidige ambassadeurs, het auteursduo Hans en Monique Hagen, installeren op 10 juni een Kinderboekenambassade in het Kinderboekenmuseum. tzum

 

muziek

 • Pianiste en componiste Kaja Draksler (1987) heeft de Paul Acket Award 2018 gewonnen. De Sloveense neemt de prestigieuze prijs in ontvangst op het North Sea Jazz Festival, waar ze met het Kaja Draksler Octet zal optreden. Jazzenzo
 • Stergitarist Joe Satriani ontving in Gebouw-T te Bergen op Zoom de prestigieuze Sena European Guitar Award. BN – De Stem

 

theater en dans

 • ‘Laten we als uitgangspunt nemen dat we geen van allen van gisteren zijn. Dat we morgen interessante en prachtige dingen hopen te maken. Dat we allemaal dramaturgen van vandaag zijn.’ Dramaturg Janine Brogt reageert op de brief ’10 vragen aan de dramaturgen van gisteren’, voorgelezen tijdens de Dag van de Dramaturgie op Festival Cement. Theaterkrant
 • Acteur, auteur en theatermaker Willem de Wolf sprak op 15 april de Boyer-lezing uit in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. In de tweejaarlijkse lezing – vernoemd naar schrijfster Marian Boyer ­– wijdt een toneelschrijver uit over zijn of haar inspiratie en bronnen. Theaterkrant
 • Wat moeten we met de seksistische en racistische elementen in geliefde opera’s als Die Zauberflöte, vraagt operaregisseur Lotte de Beer zich af. In De Balie werd over deze kwestie gedebatteerd tijdens het debat ‘Hoge kunsten, lage woorden’. Theaterkrant , Trouw
 • Uitgever Marlies Oele heeft de Boyer Trofee ontvangen. De prijs wordt onregelmatig toegekend aan iemand die een significante rol speelt voor de Nederlandse toneelschrijfkunst. De trofee is een initiatief van het Platform Theaterauteurs. Het platform spreekt haar haar waardering uit voor de manier waarop Oele met de Uitgeverij International Theatre & Film Books al ruim twintig jaar nieuw repertoire ondersteunt en toneelgeschiedenis documenteert. Theaterkrant
 • De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, is toegekend aan het lied Voor alles, gecomponeerd en uitgevoerd door Wende Snijders en de tekst is geschreven door Joost Zwagerman. De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied uit het voorgaande seizoen. BUMA Cultuur
 • De 25-jarige cabaretier Glodi Lugungu won de AKF Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. In theater De Kleine Komedie in Amsterdam gingen de jury- en de publieksprijs naar Lugungu. Hij werd geboren in Congo en vluchtte op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland, waar hij opgroeide in het Brabantse dorpje Dommelen. Theaterkrant , De Volkskrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Met grof geweld hebben vandalen kunstwerk De Wandeling toegetakeld. Dat zegt kunstenares Berry Holslag, die de schade heeft opgenomen. De Haagse is geschokt door het feit dat het beeld, op de splitsing Laan van Borgvliet/Markgravenlaan, nog voor de onthulling moedwillig is beschadigd. Het project is begeleid door Peter Pel van Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR). Ook hij is geschokt door de vernieling. BN – De Stem
 • In de voortuin van het nieuwe gerechtsgebouw in Breda komt het kunstwerk ‘La Source’, dat werd gemaakt door Pascale Marthine Tayou, een beeldend kunstenaar afkomstig uit Kameroen, die woont en werkt in België. Het is een rode boom / fontein. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Alle Roosendalers, jong en oud, mogen mee werken aan ‘Ouwe Sok’, het kunstwerk in kader van Roosendaal 750 jaar. Het kunstwerk in de vorm van een ouwe sok is een initiatief van Léon Vermunt en Ruben van de Ven. De sok omhult een tijdscapsule waar Roosendalers hun herinneringen, spullen en creatieve uitingen kunnen opslaan. BN – De Stem
 • Het rond Kerstmis vernielde kunstwerk van Wim Suermondt dat op de begraafplaats van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel stond, is onherstelbaar beschadigd. Het beeld, genaamd Jezus aan het kruis, kan volgens het bestuur van Parochie Heilige Willibrord niet meer teruggeplaatst worden. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De voormalige Sint-Petruskerk in Vught is getransformeerd tot een bibliotheek, het Vughts Museum en een ‘ontmoetingscentrum’. Dankzij zijn nieuwe functie is de uit 1884 stammende kerk, die oorspronkelijk is ontworpen door Carl Weber, gered van de sloop. Belangrijkste ingreep is in het transformatieontwerp van Molenaar&Bol&vanDillen Architecten uit Vught de toevoeging van een tussenvloer. Architectenweb
 • Architect Steven Woudstra uit Schijndel over zijn ervaringen met het herbestemmen van monumentaal erfgoed, waaronder kerken. Brabants Dagblad
 • Aan de rand van Breda, in een groene omgeving, komt het nieuwe hoofdkantoor van de Krinkels Groep. Paul de Ruiter Architects (Amsterdam) kreeg de opdracht een gebouw te ontwerpen dat een geheel vormt met de natuur; het architectenbureau heeft een ontwerp gemaakt waarin interieur en omliggend landschap in elkaar overlopen. In samenwerking met Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw uit Vught heeft het bureau een modern landgoed ontworpen, waarin het landschap als het ware in dienst staat van het gebouw. Architectenweb
 • Modeontwerpster van duurzame kleding Rianne de Witte opent op 28 april aanstaande haar nieuwe showroom in het Grey-pand aan Coothplein 7 in Breda. Fashion United
 • Ze maakte eerder opvallende uithangtekens voor historische panden aan de Haagdijk in Breda. Nu ligt er van de Bredase illustrator Klaartje Scheer (58) een kinderboek in de boekhandel: Zoemtrompet. BN – De Stem
 • Marjolijn Mandersloot en Hans van Wezel, kunstenaars in Eindhoven, verhuizen naar Mierlo. Daar kopen ze een deel van de oude Johannesschool aan de Dorpsstraat. Het duo zag het aantal opdrachten voor sculpturen oplopen. Verstandig ook omdat de maatvoering van de sculpturen soms al oploopt tot meer dan 5 meter. Eindhovens Dagblad
 • De korte film ‘Finity Calling’ van Jasper Kuipers gaat op 13 april in première in het Amsterdamse Tuschinski Theater tijdens het Playgrounds Blend Festival. Eindhovens Dagblad
 • De film ‘We bring high tech to life’ van het Eindhovense Veldkamp Produkties is in de prijzen gevallen op een groot internationaal festival in Amerika. De promotiefilm voor de Eindhovense hightech toeleverancier Sioux kreeg een bronzen medaille. e52
 • Marie Kessels las t.g.v. Wereld Parkinsondag haar niuwe roman Veldheer Banner integraal voor. Arjan Peters was erbij. De Volkskrant , inlog vereist.
 • Philharmonie Zuidnederland maakt steeds meer werk van bijzondere en innovatieve uitvoeringen, zo blijkt bij de presentatie van het nieuwe seizoensprogramma. Eindhovens Dagblad
 • VLEK, de huisband van het Tilburgse muziekpodium Paradox, nam een nieuwe cd op in Paradox. Zeven musici, afkomstig uit de driehoek Tilburg-’s-Hertogenbosch-Eindhoven, daar is geen leider bij nodig? Zelf noemen de zeven musici hun band anarcho-democratisch. Omdat ze geen leider kennen en die ook niet nodig hebben. “Wat wij doen is wat wij leuk vinden. Er is van tevoren geen planning, we weten nooit wat nieuwe stukken zijn, we kennen weinig tot geen organisatie.” De band trad op in ’s-Hertogenbosch. Jazznu , Brabants Dagblad
 • Onder de naam De Stijl brengen rappers Timm, De Gelogeerde Aap, Kleine Jay en producer Dokter Moon drie EP’s uit. Hun muziek is vrolijk en minimalistisch. Vijf vragen aan Thomas Waterreus (32), ook bekend als rapper De Gelogeerde Aap. Brabants Dagblad
 • Vijf ouderwetse beeldbuizen, een elektrische gitaar, een cello, een paar zilveren sleehakken en engelenvleugels liggen op het podium. Choreograaf en performer Johnny Lloyd trekt in dit decor een paar roze spitzen aan. Met die martelwerktuigen aan zijn voeten begint hij een kreupel bewegingsarsenaal. Zo vormt Johnny Lloyd een van de vier kreupele, wanhopige zwanen, dan wel mensen, die hij samen met partner / cellist Jacqueline Hamelink portretteert in Swan (Remix). Theaterkrant , Brabants Dagblad
 • Kai Bodewitz uit Eindhoven, beginnend cabaretier, boekt de Philipszaal van het Parktheater voor zijn eerste show. In zijn voorstelling, geregisseerd door Oscar de Boer, vertelt de Eindhovenaar over wat hij gewoon vindt of wat in zijn wereld als ‘gewoon’ wordt beschouwd. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • De ‘kleine’ Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg staat aan de vooravond van een groei. De begin deze maand aangestelde directeur Claudia Linders ziet mogelijkheden voor de uitbreiding van het aantal studenten. Bron.fontys
 • Het College van Bestuur (CvB) van Avans heeft besloten de deelname van de masters van de kunstacademie te stoppen met de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Kunsten Monitor. De gegevens die voortkomen uit de NSE, worden gebruikt om de Keuzegids Masters 2018 samen te stellen. De Keuzegids is bedoeld om bachelorstudenten houvast te geven bij het kiezen van hun vervolgopleiding. De Kunsten Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerde hbo’ers over de arbeidsmarktpositie en studietevredenheid. Volgens Rien Brouwers, secretaris van het CvB, is er geen relatie met de kritische beoordelingen van de afgelopen jaren. punt.Avans
 • De komende twee weken doen studenten Podium- en evenemententechniek hun examen productie. In de theaterzaal bij SintLucas in Eindhoven verzorgen ze licht, geluid en beeld tijdens optredens van artiesten. Giovanni Doezé, Lars Dalm (allebei licht) en Dennis van den Akker (geluid) beten het spits af. Zangeres Lizzie Kean trad als eerste op met zes van haar liedjes. SintLucas
 • In het VideoLab op Strijp-S huist DeStudio van SintLucas. Daar doen studenten van de opleidingen Mediavormgever, Digital Publishing, Audiovisuele Technologie, Game Art & Animatie en Gamedevelopment via een stage ervaring op met het vakgebied. Een groep van ongeveer vijftien mbo’ers werkt aan hele diverse opdrachten voor externe en interne klanten. SintLucas

Kunstbeoefening

 • ‘Weg uit de Peel’ is een grootse theaterproductie met 17 voorstellingen op twee Brabantse en twee Limburgse locaties in de natuur. Een spektakelstuk waaraan 150 mensen op het toneel en achter de schermen aan meewerken. Een verhaal over dromen, idealen, sociale strijd en het zware leven van turfstekers. Maar bovenal een eerbetoon aan de schone woestheid van de Peel.De theaterproductie is gebaseerd op het boek ‘Weg uit de Peel’ van Jacques Vriens. De schrijver regisseert zelf het toneelspel. Omroep Brabant
 • Theater Zeevuh is een amateurtheatergezelschap uit Tilburg. Elk jaar maakt het gezelschap samen met een professional een voorstelling. Hun tienjarig bestaan vieren ze met twee korte voorstellingen. ‘10 voor Zeevuh’ gaat over de ‘ongrijpbare tijd’, en in ‘Mannen, vrienden’ verkennen vijf acteurs hun eigen en andermans vriendschap. Brabants Dagblad
 • Harmonieën, fanfares en orkesten slaan de handen steeds vaker ineen om hun voortbestaan te verzekeren. Dat constateert de Brabantse bond van Muziekverenigingen. Secretaris van de bond, Henk van der Meulen, merkt op dat muziekverenigingen creatieve oplossingen voor de terugloop van hun leden vinden. BN – De Stem

Cultuureducatie en - participatie

 • De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar Staat van het Onderwijs een achteruitgang in het niveau van het Nederlandse onderwijs in de afgelopen 20 jaar op veel gebieden, waaronder cultuuronderwijs. Het LKCA deelt de zorgen. LKCA
 • Binnenkort worden op de middelbare scholen weer de eindexamens afgenomen. Zijn kunstvakken populair onder de kandidaten? Arno Neele duikt in het beschikbare cijfermateriaal en trekt enkele overduidelijke conclusies. De trend dat steeds minder scholieren op havo en vwo kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij heeft zich ook het afgelopen schooljaar doorgezet. Een op de tien leerlingen kiest nu voor zo’n profiel, terwijl het tien jaar geleden nog om een op de vier leerlingen ging. LKCA
 • Het Nederlandse basisonderwijs stimuleert de talentontwikkeling van de leerlingen te weinig, zeker buiten de zaakvakken, constateert Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. En daarmee doen we de toekomstige burgers tekort. Gemeenten, scholen en culturele instellingen, zorg er samen voor dat dit verandert. LKCA
 • Hoe veranker je cultuur goed in je nieuw te formuleren collegeakkoord? Namens meer dan 400 organisaties uit de wereld van cultuur en erfgoed – waaronder Kunstbalie – stelde Kunsten ‘ 92 een voorstel op. Op die manier krijgt cultuur de komende vier jaar een goede plek in het gemeentelijk beleid. Kunstbalie
 • Op 14 april verzorgde Kunstbalie samen met de Nieuwe Veste te Breda een interactieve lezing voor de bestuurders van koren uit Breda en omstreken. Financiering, werven van jeugdleden, indicatoren die dienen als tools voor een vitaal bestuur, transities binnen de korenwereld middels goede voorbeelden waren enkele onderwerpen die de revue passeerden. Kunstbalie
 • Hoe ontwerp je goed educatiemateriaal en bouw je de brug tussen kunst en leerling? Kunstbalie schreef er een boek over en ging er mee aan de slag met de studenten van de Fontys Academie voor Theater in het kader van hun jeugdtheaterproject. Kunstbalie
 • Jessica Lukken (13) wint Young Classical Talent Award. Tilburg.com
 • Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft een toepassing gemaakt met virtual reality waarmee je het orkest kunt meemaken op het podium. Deze zogenaamde Virtuele Orkest Ontdekker is bedoeld voor kinderen. Ze kunnen, met een VR-bril op, tussen de musici staan en via controllers instrumenten uitproberen. De Virtuele Orkest Ontdekker is ontwikkeld in samenwerking met kunstenares Chantalla Pleiter. Rijnmond.nl
 • Wat is het geheim van componeren? Dat was de vraag voor kinderen vanaf acht jaar, op 15 april in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ. Componist Michel van der Aa (1970), die wereldwijd furore maakte met zijn multimediale werken, deed uit de doeken hoe boeiend het is om een werk voor iemand te componeren. Trouw
 • Voor de zevende keer werd er een Jazz project gehouden voor basisscholen in en rond Breda. Het lesprogramma is door de organisatie Jazz Project breed opgezet. BN –De Stem
 • De Brabantse jongeren zijn bekend, die naar de landelijke finale van Kunstbende gaan. BN – De Stem
 • Mensen verbinden via kunst. Dat beogen kunstenares Carin Simons en Festival Fabriek Magnifique in Meierijstad met een bijzonder project. Op 6, 7 en 8 juli vindt het festival voor de achtste keer plaats. Het project MeierWIJstad heeft als doel honderden bewoners samen een gigantische puzzel in elkaar te laten zetten. Elk puzzelstuk wordt een kunstwerk op zich, samen vormen ze het grondgebied van de gemeente. Brabants Dagblad
 • Belangenconflicten op het platteland zijn vaak haast onoplosbaar. Toneelstuk ‘Boerderij in de Buurt’ roept bij boeren en burgers in Best veel herkenning op. Maar wat is de oplossing voor al die belangenconflicten tussen boer en burger? Die vraag bleek tijdens de discussie en nazit lastig te beantwoorden. Juist om tot die dialoog te komen haalde de Oirschotse ZLTO-afdeling het toneelstuk dit weekend naar de regio. Boerderij in de Buurt, een initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland, ging vorige maand in première in Kampen. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Al jaren wordt er gesproken over het Nederlandse vormgevingserfgoed, en vooral over het ontbreken van een nationaal archief waarin het bronmateriaal van Nederlands ontwerp (van product- tot grafisch, van social tot digitaal) een plek heeft. Met Een speculatief archief voor Nederlands ontwerp roept Het Nieuwe Instituut een beeld op van een mogelijk ontwerparchief en daarmee een context om betrokkenheid van uiteenlopende partijen, van de rijksoverheid tot het grote publiek, te stimuleren. Het Nieuwe Instituut
 • In veel monumenten zijn bijzondere of historische interieurs te vinden die een samenhangend geheel vormen met de buitenkant. Het aantal wordt geschat op een paar duizend, maar het overgrote deel daarvan is nu nog onbekend. In januari is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een inventarisatie gestart en heeft 72 eerst voorbeelden van interieurensembles op de kaart gezet. Monumenten
 • In twintig etappes loopt gedeputeerde Henri Swinkels van Bergen op Zoom naar Grave. Een tocht langs de Zuiderwaterlinie, vroeger de scheidslijn tussen het katholieke zuiden en protestantse noorden. Langs vestingwerken en forten. Met gisterochtend Fort Henricus als eindbestemming van de tweede etappe. BN – De Stem
 • Brugwachtershuisjes in ’s-Hertogenbosch krijgen in de zomer tijdelijke bewoners. Omroep Brabant
 • De glas-in-loodramen van DePetrus in Vught worden aangeboden ‘ter adoptie’ door de Stichting tot behoud van de Petruskerk. Ook ander erfgoed in de kerk is waardevol en de stichting gaat daarvoor een ‘onderhoudsfonds’ oprichten. Brabants Dagblad
 • Bij werkzaamheden tijdens groot onderhoud in het Markiezenhof in Bergen op Zoom is een ingemetseld boek ontdekt. Onderzoek moet uitkomst brengen over de herkomst en de waarde van het boek. Over de schrijver en de inhoud is niets bekend. Ook is het gissen naar de tijd waaruit het boek dateert en waarom het in een moeilijk bereikbare ruimte is achtergelaten. BN – De Stem , Omroep Brabant
 • Laat historische namen en begrippen onder de Erfgoedwet vallen. Dat stelt Marcelo Mooren, jurist bestuursrecht, voor. Nu heerst volgens hem willekeur als activisten eisen dat korte metten wordt gemaakt met ‘foute’ helden. Algemeen Dagblad

Bibliotheken

 • ‘BRICKS, BITS & BOOKS! Bouwen aan de Bibliotheek van overmorgen’, dat was het thema van het Nationale Bibliotheekcongres 2018. Er was aandacht voor het gebouw, de functie en de omgeving waarin het staat. Een terugblik. KB
 • Begin mei ontvangen openbare bibliotheken een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018’. Het onderzoek wil de stand van zaken in kaart brengen van de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst. KB
 • Zo’n 1.500 kinderen van 20 basisscholen uit Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben afgelopen 10 weken samen 7.352 boeken gelezen. Daarmee is het project ‘Scoor een boek!’ geslaagd en krijgt het zeker een vervolg, zegt directeur Peter Kok van de bibliotheek Midden-Brabant, de initiatiefnemer naast de stichting Willem II. Brabants Dagblad

#koninklijk is ook..

Het toekennen van €175.554,- aan natuur- en cultuurprojecten in het eerste kwartaal van 2018 door Cultuurfonds Noord-Brabant. Zo ontving Social label bijvoorbeeld een financiële impuls voor de manifestatie van de opening van het Socialdesign lab. Daarnaast gingen er natuurlijk nog meer toekenningen naar waardevolle projecten en initiatieven. Dat maakt nieuwsgierig. Volgende week delen we het interview met Jan Post, vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, op Mestmag.nl. Bron: cultuurfonds.nl en bron foto: Social label

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie