Trends & Ontwikkelingen 17 januari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven en minister Slob (OCW) informeren de Tweede Kamer over een nieuwe stimuleringsmaatregel voor de productie en zichtbaarheid van Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. Het kabinet gaat bioscopen, online video-platforms en omroepen verplichten een percentage van hun omzet te investeren in de productie van Nederlandse films en series. ‘De strategische agenda waar het Filmfonds samen met de sector de afgelopen jaren aan werkt, is hiermee weer een stap verder gerealiseerd’, schrijft het Filmfonds. De Nederlandse producentenverenigingen FPN, DPN, ApN en IPN zijn verheugd over het voornemen van de regering om een investeringsverplichting in te voeren. Tomas Sala, onafhankelijk gamemaker, en, Wim Westera, bestuurder van de Dutch Games Association, vinden het jammer dat de ministers in hun brief hierover aan de Kamer games over het hoofd zien. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Filmzaken , Filmfonds , Filmproducenten.nl , Filmzaken , De Volkskrant
 • Op 18 maart 2019 heeft minister van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024, samen met de ministers van VWS en BZK en de staatssecretaris van SZW. In het Algemeen Overleg laaggeletterdheid op 13 juni 2019 heeft de minister met de Tweede Kamer gesproken over de vervolgaanpak en de maatregelen die het Kabinet neemt om te investeren in basisvaardigheden. In een brief informeert de minister de Tweede Kamer nader over een aantal van deze maatregelen, te weten: het nieuwe kwaliteitskader voor het non-formele aanbod van volwasseneneducatie, de nieuwe landelijke monitor en registratie van deelnemers, en de oprichting van een expertisecentrum basisvaardigheden. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over de bescherming van Nederlands cultureel erfgoed. De minister wil voorkomen dat belangwekkend cultureel erfgoed in particulier bezit uit Nederland verdwijnt. De Kamerbrief is een reactie op het rapport Van terughoudend naar betrokken, van de commissie-Pechtold. Deze commissie is eerder dit jaar gevraagd om de huidige regels tegen het licht te houden nadat de minister constateerde dat het beleid tekortschoot. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , NRC
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar verzoek aan de Raad van Cultuur om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen. Rijksoverheid.nl
 • Drie musea in Nederland moeten veertien delen uit een historisch servies overhandigen aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Joodse eigenaar. Daartoe behoren twee borden die koningin Juliana ooit heeft gekocht. Dat heeft de restitutiecommissie, die claims op naziroofkunst beoordeelt, in een advies aan de regering bepaald. De Volkskrant
 • Minister Knops stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van de BENG-eisen en de invoering van het energielabel naar 1 januari 2021. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) schuift op naar 1 januari 2021 in plaats van 1 juli dit jaar, vanwege de vertraagde oplevering van de benodigde software. De minister komt hiermee tegemoet aan de oproep van Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN en BNA, die medio december vroegen om uitstel omdat de software om BENG-berekeningen te kunnen maken nog niet klaar is. Rijksoverheid.nl
 • De erfenis van LF2018 is nog steeds onduidelijk. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatie van de twee Culturele Hoofdsteden van 2018, Leeuwarden-Fryslân en Valletta, de hoofdstad van Malta. Friesch Dagblad
 • 24 grote culturele producties en festivals krijgen subsidie van provincie Gelderland. Het gaat in totaal om ruim € 1,2 miljoen euro. Dat geld gaat naar podiumkunst, beeldende kunst en festivals die in 2020 in Gelderland te zien zijn. Het toekennen van de subsidies past in het cultuurprogramma ‘Beleef het mee!’. Met deze regeling wil de provincie het cultureel klimaat in Gelderland versterken. Provincie Gelderland
 • De provincie Flevoland trekt in 2020 zo’n 5,5 ton uit aan subsidies voor podiumkunsten. Dat bedrag wordt verdeeld over 17 culturele instellingen voor de organisatie van festivals, concerten of voorstellingen. Flevoland
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat de nieuwe gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid die per 2020 is ingegaan, onder druk komt te staan omdat de minister van OCW de reguliere educatie-uitkering aan gemeenten vanaf 2019 met terugwerkende kracht niet wil indexeren. VNG , Bibliotheekblad
 • De ombudsman roept gemeenten op om door de bril van burgers naar de Omgevingswet te kijken, zodat zij haar nieuwe dienstverlening zo inricht dat die toegankelijk is voor alle burgers. De VNG onderschrijft dit belang en heeft tools voor gemeenten ontwikkeld die hierbij helpen. VNG
 • In het advies Personele Lasten Kunstenplan dat de Amsterdamse Kunstraad 1 november 2019 uitbracht werd een onderzoeksrapport over de meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code aangekondigd. De managementsamenvatting van dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau SiRM, werd bij het advies bijgevoegd om inzichtelijk te maken met welke kosten de gemeente Amsterdam rekening dient te houden om haar doelstelling op het vlak van eerlijk belonen in de kunsten waar te maken. Uit het nu beschikbare volledige rapport blijkt dat de totale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code voor de gemeente Amsterdam en het AFK in totaal € 2,8 miljoen in 2021 bedragen. Amsterdamse Kunstraad
 • De gemeente Amsterdam heeft 3 miljoen euro aan subsidies toegekend voor evenementen in 2020. Het Amsterdam Light Festival (35.000 euro) en Amsterdam Dance Event (52.500 euro) krijgen voor de laatste keer geld, omdat wordt verwacht dat zij door hun succes vanaf 2021 de eigen financiering rondkrijgen. “Bij ADE wordt de afbouw van subsidie voortgezet en is deze, ten opzichte van een jaar eerder, wederom gehalveerd,” legt een woordvoerder uit. Het Parool
 • Er zijn 5 kunstenaars gekozen die met de nieuwe centrale Bibliotheek Neude een permanent podium krijgen voor hun kunstwerken. De keuze voor 5 witte mannen heeft echter tot kritiek gelijk van de Utrechtse fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK. DUIC
 • Evenementenhal Central Studios gaat dicht en wordt omgebouwd tot de plek voor film- en beeldcultuur in Utrecht. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok gaan zich er huisvesten. Een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad heeft in december ingestemd met de 3,5 miljoen euro subsidie die er voor nodig is. DUIC

 

noord-brabant

 • Met bijna 8,5 miljoen euro investeert Noord-Brabant komend jaar opnieuw fors in cultuur. De subsidies in de subsidieregeling hedendaagse cultuur gaan naar o.m. Brabant C, het cultuurfonds van de provincie, en de impulsgeldenprogramma. Ook in 2020 kunnen Brabantse gemeenten een beroep doen op de Makersregeling. Daarvoor is €249.500 beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bovendien zijn dit jaar de mogelijkheden verruimd. Kunstloc Brabant adviseert de aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Brabant.nl , Kunstloc Brabant , Kunstloc Brabant
 • In de afgelopen twee jaar heeft arrangeur Geert van Boxtel tientallen projecten ondersteund die bijdragen aan de vernieuwing en verbreding van de hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant. In 2020 gaat hij daar mee door, hebben Gedeputeerde Staten besloten. De arrangeur werkt samen met makers, componisten, musici, gezelschappen en podia in Brabant aan het verbinden van een breed publiek aan klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek. Het komende jaar wil de provincie de ontwikkeling die is ingezet verder verstevigen. Daarnaast wordt meer dan voorheen ingezet op projecten met blijvend effect. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen ruim € 1.300.000 miljoen in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Wijk- en buurtverenigingen kunnen zo weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds voert de regelingen uit. Belangstellenden kunnen vanaf 15 januari 2020 gebruikmaken van deze regelingen. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Met een nieuw partnerschap willen zes partijen in 2020 en 2021 aan de slag om het Muziekgebouw Eindhoven weer financieel gezond te maken. De gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, CBRE Global Investors, het gezamenlijke bedrijfsleven, het Muziekgebouw en Brainport Development zien kans om de toekomst van het Muziekgebouw te koppelen aan de bredere doorontwikkeling van winkelcentrum De Heuvel. Gemeente Eindhoven , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Skate- en BMX-centrum Area 51 op Strijp-S krijgt een nieuwe, door gebruikers ontworpen baan, een nieuwe horecaruimte met zicht op de stuntende gebruikers én een muziek- en kunstruimte in de kelder. De klus moet nog dit jaar geklaard worden met geld uit de Brainport Regiodeal. Doel van de stichting Area 51 en coöperatie Emoves is om alle takken van ‘urban culture’ bij elkaar te brengen. Zowel sport, cultuur, muziek én dans moeten een plekje krijgen in de voormalige Philips machinefabriek die straks 24/7, 365 dagen per jaar moet bruisen. Het plan werd gepresenteerd aan de Eindhovense gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Er komt voor drie jaar een tijdelijk theater in een om te bouwen oude hal in de Bossche Brabanthallen. Het theater moet ruimte bieden voor 600 tot 700 bezoekers en dienst doen tijdens de sloop en nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Grotere voorstellingen zijn te zien in het nog officieel te openen Main Stage op het voormalige veemarktterrein. Brabants Dagblad , inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • De Astense politiek stelt maximaal veertienduizend euro beschikbaar voor een zogeheten ambitie-onderzoek naar museum Klok en Peel. Eind mei wordt duidelijk in hoeverre gekort wordt op de gemeentelijke bijdrage. Marco van Vulpen (senior adviseur Cultuur & Erfgoed bij BMC) wordt door de gemeente ingehuurd voor het onderzoek. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De Beeldenwacht Bergen op Zoom staakt de activiteiten. Het collectief, dat de kunstwerken in de openbare ruimte onderhield en inspecteerde, voelt zich niet genoeg gesteund door de gemeente Bergen op Zoom. Na tien jaar van inzet en aandacht gaat het contact met die gemeente steeds moeizamer en trager. BN – De Stem , inlog vereist
 • De Eerselse politiek is verdeeld over de toekomst van de Muzemval. Drie jaar geleden kreeg het sociaal-culturele centrum De Muzenval een extra jaarlijkse subsidie van 30.000 euro (bovenop de 55.000 euro reguliere subsidie) om financieel het hoofd boven water te houden. Aan die subsidie was wel een voorwaarde verbonden: het bestuur moest zorgen voor een groei in bezoekers. Deze ontwikkeling gaat wethouder Léon Kox van de gemeente Eersel ,,niet hard genoeg”. Het Eerselse college wil er een ‘gemeenschapshuis plus’ van maken. Daarmee lijkt de gemeente een voorzichtige opleving van de Muzenval – na financiële problemen – in de knop te breken. De plannen van het college vallen slecht bij drie grote gebruikers van de Muzenval: het KW-Café, de Volksuniversiteit en Bibliotheek De Kempen. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Etten-Leur heeft de subsidieplafonds voor 2020 vastgesteld. Die plafonds geven aan hoeveel budget er is voor subsidie aan verschillende categorieën activiteiten en projecten. In 2020 zit er iets minder dan 50.000 euro in de subsidiepot voor cultuur; in het afgelopen jaar was dat nog bijna 60.000 euro. De categorie sociaal-cultureel werk (van 8.705 naar 28.705 euro) groeit in het nieuwe jaar juist flink. BN – De Stem
 • De restauratie van het Geldropse kasteelpark kan mogelijk deels betaald worden met Brainportgeld. Ook voor het aanbrengen van graffitikunst op de muren van twee fietstunnels en het A67-viaduct hoopt de gemeente Geldrop-Mierlo op een bijdrage van Brainport. In totaal gaat het om 120.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • Het Patronaat en Loesje in Mierlo hebben financiële problemen. De stichting die de multifunctionele gebouwen beheert en exploiteert heeft al sinds februari 2019 geen huur meer betaald aan de gemeente Geldrop-Mierlo. Eindhovens Dagblad
 • De voormalige kerk waarin Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen is gevestigd, wordt komende maanden grondig onder handen genomen. De bibliotheek komt in het hart van het gebouw en daarmee moet het centrum ‘de huiskamer van Rijen’ worden. De gemeente Gilze-Rijen reserveert voor de ingrijpende verbouwing ruim 700.000 euro. Bibliotheekblad , BN – De Stem , inlog vereist
 • De gemeente Heusden gaat er vanuit dat de ‘schuld’ die stichting De Voorste Venne in Drunen bij de gemeente heeft, nooit betaald gaat worden. Formeel krijgt het aangetreden nieuwe bestuur, voorlopig alleen Tamara Veldkamp, tot 30 juni uitstel van betaling, maar afgesproken is dat de stichting daarna met een schone lei kan beginnen. Heusden schiet er daardoor minstens twee tot drie ton bij in. Het teruggetreden bestuur schrijft een open brief aan de gemeente. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Samen op Koers ontvangt 19 januari de Jan Naaijkensring 2019. De stichting zet zich al sinds 2003 in om mensen met een (licht) verstandelijke beperking mee te laten draaien in de samenleving met sport, cultuur en andere activiteiten. De Cultuurprijs Hilvarenbeek, de Jan Naaijkensring wordt, in principe tweejaarlijks, toegekend aan één of meerdere personen, een groep, vereniging of stichting, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de cultuur in algemene zin, in de gemeente Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • De gemeente Moerdijk heeft besloten om de samenwerking met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds voort te zetten. BN – De Stem
 • Met financiële steun van gemeente kan Oirschots museum De Vier Quartieren o.m. een professionele manager in dienst nemen. Eind januari beslist de raad daarover. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Het is de gemeente Waalwijk veel waard om kinderen van de bank te krijgen. Opnieuw start een project om de jeugd warm te krijgen voor sport én cultuur. Dat gebeurt met zogeheten GO Play-combi’s. Kinderen kunnen kiezen uit een combinatie van één sport- en één culturele activiteit. Door middel van gratis proeflessen kunnen ze kijken of het iets voor ze is. Het project mikt op kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Voor alle instellingen die voor de komende periode subsidie aan gaan vragen, stelde Platform ACCT een checklist en een rekentool Fair Practice Code op. Arbeidsmarktagenda CC
 • Wat is het idee achter de Fair Practice Code, de nieuwe gedragscode voor de culturele en creatieve sector? Het woord is aan Anne Breure, een van de aanjagers van de code. Fair Practice Code
 • “Hoe verhouden governance en risico’s zich eigenlijk tot elkaar?”, begint adviseur Patrick Broekema. Hij verzorgt de aftrap van de inspiratiesessie over risicomanagement voor bestuurders, toezichthouders en stafmedewerkers. De inspiratiesessie vond op 10 december plaats in de Tilburgse LocHal. Een verslag. Cultuur + Ondernemen
 • Omroepen en uitgeverijen eigenen zich flink wat rechten van freelancers toe in hun voorwaarden. En dat is vaak niet eens allemaal nodig. Freelancevoorwaarden.nl maakte daarom zijn eigen voorwaarden, die eerlijk zijn voor alle betrokken partijen. Te downloaden op de website. Freelancevoorwaarden , Villamedia
 • De creatieve industrie en ICT zijn aanjagers van de economische groei in de periode van hoogconjunctuur tussen 2015 en 2018. Het aantal banen in de creatieve industrie groeit in de periode 2015-2018 met 3,4 procent per jaar. Dat is twee keer de gemiddelde jaarlijkse groei van de gehele economie. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2019 die Media Perspectives op 13 januari presenteerde in Amsterdam. Deze zevende editie van de monitor is bekostigd door het Ministerie van OCW, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en gemeente Hilversum. Media Perspectives
 • Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie (namens werkgevers) en vakbonden Kunstenbond en AVV zijn gekomen tot een akkoord over een tussen-CAO Kunsteducatie. Dit akkoord is door de achterbannen bekrachtigd. Cultuurconnectie

 

architectuur en vormgeving

 • De werkvoorraad bij de architectenbureaus lag in november vorig jaar lager dan in april 2019 en november 2018. Vooral de stikstofcrisis maakt opdrachtgevers onzeker. Ze schuwen nieuwe projecten. De groei en bloei in de architectenbranche is even passé. De werkvoorraad van de bureaus lag in november 2019 lager dan in april, zo blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurmeting van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). BNA
 • De bouw wacht in 2020 een krimp van 2%, voorspelt ABN AMRO in een rapport over de sector. De terugloop is een direct gevolg van overheidsbeleid ten aanzien van de uitstoot van stikstof en het verplaatsen van grond die PFAS bevat. De grond-, weg- en waterbouw wordt het hardst geraakt met een min van 3,5%. Architectenweb
 • Het Klimaatakkoord van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is ondertekend door de BNA. In dat akkoord zitten de afspraken over de gebouwde omgeving die dit jaar aan de zogenaamde ‘bouwtafel’ zijn voorbereid. Het pakket gaat van goed geïsoleerde woningen tot aardgasvrije wijken en goedkoop en slim verbouwen. In 2030 moeten bijvoorbeeld de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen zijn verduurzaamd. BNA

 

beeldende kunst

 • Beeldend kunstenaar Tijs Rooijakkers over cultureel ondernemerschap. Cultuur + Ondernemen
 • Bij de aanvang van dit belangrijke nieuwe subsidiejaar (cultuurinstellingen sleutelen nu ijverig aan hun BIS-aanvraag – deadline 31 januari) maakt Suzanne Wallinga, curator en medeoprichter van A Tale of a Tub, Rotterdam, zich zorgen om de positie van de kunstenaar en die van kleine kunstinstellingen. Metropolis M
 • Na vijfentwintig portretten van Micro Art Initiatives maakt Metropolis M de balans op: hoe gaat het dagelijkse reilen en zeilen van de kleine kunstinitiatieven? Waar worden ze blij van, waarvan verdrietig? Dat werd onderzocht met een enquête en Lotte van Geijn ging vervolgens met enkele initiatieven in gesprek. Metropolis M
 • Is Noord-Brabant de ontwikkelingsregio voor de kunsten, en hoe werken al de verschillende instellingen daarin samen zoals werkplaatsen, presentatie-instellingen en Artist in Residence programma’s? Met een busreis, verspreid over twee dagen, werden verschillende bijzondere locaties bezocht en inzichtelijk gemaakt op welke wijze ieder invulling geeft aan de dynamiek van het culturele veld in deze provincie. Verslagen van de dagen. Air Brabant , Air Brabant
 • Drie beeldende kunstorganisaties in Noord-Brabant ontvingen subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het ontwikkelen van een talenthub. Temporary Art Center Eindhoven, Kunstpodium T Tilburg en Witte Rook Breda zijn daarvoor een samenwerking aangegaan. Het programma roept jonge talentvolle kunstenaars op zich aan te melden voor deelname. Inschrijven kan tot en met 26 januari 2020. Witte Rook , Witte Rook
 • De leden van de Museumvereniging hebben ingestemd met het beleidsplan voor 2020-2022, het jaarplan 2020 en de begroting. Museumvereniging
 • De vijf best bezochte musea in 2019 van ons land staan alle in Amsterdam, aangevoerd door het Rijksmuseum dat meer publiek verwelkomde dan ooit. „Vooral het buitenlands bezoek stijgt, maar daar profiteren vooral de grote musea van. Kleinere musea schrijven al jaren rode cijfers en de gemeentelijke subsidies nemen af. Hierdoor komt het collectiebeheer nog verder onder druk te staan, waardoor musea steeds minder in staat zijn om een aansprekend tentoonstellings-programma neer te zetten.”, zegt de Museumvereniging. NRC
 • Drie Nederlandse musea hebben een quotum gesteld voor de aankoop en presentatie van kunst van vrouwen. Het gaat om het Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum Arnhem en het Fries Museum. Dat blijkt uit onderzoek door de Volkskrant onder 28 Nederlandse musea. Naast de drie musea die een quotum hanteren, hebben drie andere musea expliciet beleid om de historische disbalans tussen mannen en vrouwen in museumcollecties te herstellen, waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam. 17 musea zeggen te streven naar meer evenwicht, zonder dat dit concreet geformuleerd is. De Volkskrant , Eindhovens Dagblad
 • Het Fries Museum wil meer werk van vrouwen in de collectie en meer werk van vrouwen tentoonstellen. “We hebben geen quotum’’, zegt directeur Kris Callens, ,,maar we willen wel een inhaalbeweging maken.’’ Leeuwarder Courant
 • Wim Pijbes is bezig met het aankopen van kunst voor het Landverhuizersmuseum, dat in Rotterdam wordt gevestigd. Het is een van de grootste projecten van Stichting Droom en Daad, die Rotterdam aantrekkelijker wil maken door te investeren in cultuur. Het museum vertelt over de miljoenen Europeanen, die vanuit de havenstad naar de Nieuwe Wereld trokken. Pijbes : ‘Ik wil het onderwerp niet platslaan met cijfers en historische objecten. Ik wil een stap verder zetten en met kunst ook de verbeelding prikkelen.’ De Volkskrant
 • De MuseumDepotShop, de webwinkel voor te herbestemmen museale objecten, werd op 9 april 2019 geopend onder grote belangstelling van de media. In de eerste maanden is de shop slechts 1 dag in de week open geweest omdat het aanbod aan objecten de vraag niet kon bijhouden. Vanaf 1 januari 2020 zal de shop continu open zijn voor iedereen. Museumtijdschrift
 • Volgens de erven Lewenstein was de Restitutiecommissie partijdig toen die hun claim op een schilderij van Kandinsky van het Stedelijk afwees. Commissieleden zouden ook werk voor het museum hebben gedaan. NRC, inlog vereist
 • Op 10 januari presenteerde het TextielMuseum de nieuwe visie voor de aankomende vier jaar. Met zijn toekomstvisie beoogt het TextielMuseum een aanjager te zijn in het Museumkwartier. Het museum heeft de ambitie om samen met partners, makers, de stad en de wijk op het Mommers- en Drogecömplex een plek te creëren. Op deze plek kan een ieder ontdekken, maken, leren en ontmoeten. TextielMuseum

 

film en av

 • De Intentieverklaring audiovisuele sector omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen. Deze zijn opgesteld door een brede vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector. De Intentieverklaring is een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code – de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Binnen de audiovisuele sector zijn enkele specifieke gedragsregels en richtlijnen overeengekomen. De Intentieverklaring richt zich op alle personen en organisaties die op professionele wijze betrokken zijn bij het creëren, produceren en distribueren van films, documentaires, series en andere audiovisuele producties– zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. Auteursbond
 • 2019 was een bijzonder sterk bioscoopjaar met meer dan 38 miljoen bezoekers, een stijging van 6,5% in vergelijking met 2018. De bestendige groei is o.m. toe te schrijven investeringen in nieuwe technieken en (marketing) concepten. Opvallend was de grote stijging van het bezoek aan filmtheaters. Met 8,1% is dat een sterkere groei ten opzichte van het totale landelijk bezoek. Het marktaandeel van de Nederlandse film bleef vrijwel gelijk met 11,7%. Dit blijkt uit cijfers van van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). NVPI , Boekman , Entertainment Business , Cultureel Persbureau , Holland Film Nieuws , Filmfonds
 • Marktaandeel Nederlandse film 2019 opnieuw gedaald? Filmzaken
 • Op 30 en 31 oktober jl. vond in Eye de conferentie New Cinema plaats. Gedurende anderhalve dag konden filmprofessionals samen met collega’s hun kennis over digitale cinema vergroten en hun netwerk in de branche versterken. Tijdens de conferentie kwamen sprekers uit verschillende vakgebieden naar Eye om hun expertise(s) met de aanwezigen te delen. Een verslag. Filmonderzoek Nederland
 • Dutch FilmWorks gaat bij de Hoge Raad in beroep tegen een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving van NRC. Het hof oordeelde eerder dat VodafoneZiggo de gegevens van zijn klanten niet met het bedrijf hoeft te delen. nbf
 • Filmonderzoek Nederland, het onafhankelijke onderzoeksbureau voor de Nederlandse filmsector, stopt per 1 september 2020 met haar activiteiten. Dat hebben de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN), beide voor de helft verantwoordelijk voor het onderzoeksbureau, gezamenlijk besloten. De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat er al geruime tijd vanuit de sector onvoldoende vraag is naar onderzoek dat door Filmonderzoek Nederland uitgevoerd kan worden. Filmonderzoek Nederland
 • Het Netflix-aanbod is kwantitatief overweldigend maar kwalitatief bepaald niet. Inmiddels zijn er allerlei alternatieven beschikbaar, maar arthousetitels blijven online bedroevend schaars. CineMember werd gelanceerd in april 2018 en biedt naar eigen zeggen ‘de grootste quality film collection van Nederland en België’. Een initiatief van een aantal arthouse filmdistributeurs. Het Filmfonds droeg een bedrag van 25 duizend euro bij om de bouw van de site mogelijk te maken. VPRO Cinema

 

letteren

 • Het doorverkopen van elektronische boeken is niet hetzelfde als het doorverkopen van tweedehandsboeken van papier, en mag dus niet. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald een langlopende zaak over de kwestie. De zaak was in 2014 aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dat tegenwoordig de Mediafederatie heet, en Groep Algemene Uitgevers (GAU) tegen de digitale e-book-marktplaats Tom Kabinet. NOS , Mediafederatie
 • Ruud Poppelaars is ceo van Filtech, een bedrijf dat fijnstoffilters produceert, met vestigingen in Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Zijn hobby is poëzie, en hij doet in zijn vrije tijd liever leuke dingen. En dus ziet hij er geen been in eigen geld te steken in de nieuwe kleine literaire uitgeverij De Kaneelfabriek in het Brabantse Udenhout. De uitgeverij hoopt op termijn uit te groeien tot een dichters- en schrijverscollectief. Het Parool

 

muziek

 • Driekwart van de klassieke musici in Nederland verdient minder dan de helft van een modaal inkomen. In 2019 haalde hun financiële positie meermaals het nieuws, 2020 wordt voor verbetering ervan een sleuteljaar. NRC
 • Over de ophef dat het Eurovisie Songfestival, een orkest wil inzetten, samengesteld uit studenten die tegen invallerstarief 8 dagen aan de slag moeten. Cultureel Persbureau, Cultureel Persbureau
 • Om het milieu te sparen, tourt de band Coldplay niet meer. Veel artiesten voelen vliegschaamte. Kun je een wereldster zijn zonder te vliegen? En hoe organiseer je dan een festival? De Volkskrant onderzocht de ecologische voetafdruk van een wereldtour en komt met vijf oplossingen. De visie van de Canadese Jayda G, danceproducer én gepromoveerd milieuwetenschapper. De Volkskrant, De Volkskrant
 • Via gekke dansjes, challenges en grappige video’s worden gigantische hits geboren op social media-app TikTok, dat alleen al in Nederland een dikke 1 miljoen actieve gebruikers heeft. Maar de muziekindustrie weet er geen raad. Hoe kunnen artiesten erop inspringen? Moet de muziekindustrie dit wel willen? 3voor12.vpro.nl
 • Nederlandse muziek doet het nog steeds goed als exportproduct. In 2018 werd er ruim 216 miljoen euro aan inkomsten gegenereerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Buma Cultuur, dat jaarlijks de exportwaarde van de Nederlandse muziek in kaart brengt. Bijna driekwart van de buitenlandse inkomsten komt uit dancemuziek. BUMA Cultuur
 • Op 16 januari presenteert Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP) de eerste aflevering van het nieuwe initiatief STOMP Academy. STOMP Academy is het educatieve platform van STOMP en heeft verdere professionalisering van de independent muziekindustrie als doel. De eerste aflevering is onderdeel van een reeks van twaalf afleveringen welke maandelijks geopenbaard worden gedurende 2020. NVPI , Entertainment Business
 • Klassieke concerten en popconcerten op de Nederlandse professionele podia trokken in 2018 bijna 9,7 miljoen bezoeken. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. Nooit eerder werden concerten zo goed bezocht. Popconcerten trokken 80 procent van al het concertbezoek. Verder is ook het aantal musicalvoorstellingen toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers. CBS
 • De Rijksuniversiteit Groningen moet een aparte studierichting popbeleid opzetten. Daarvoor pleit Peter Smidt, een van de oprichters van het Groninger popfestival Eurosonic Noorderslag. “We hebben economen nodig, mensen met veel verstand van rechten, bright minds die nadenken over de ontwikkeling van de creatieve industrie. Er is behoefte aan onderzoek naar bewegingen en mogelijkheden in de markt.”. Leeuwarder Courant
 • Het paradepaardje van Buma Cultuur is zonder meer Eurosonic Noorderslag. Maartje Glas (manager Buma Music In Motion, co-curator ESNS, consultant voor DME), Hoofd Programma Robert Meijerink en directeur Frank Helmink vertellen over het waarom, de mogelijkheden en de kracht van dit jaarlijkse event in Groningen. Entertainment Business
 • Er is geen festival dat elk jaar zo goed weergeeft wat er gebeurt in de Europese popmuziek als Eurosonic Noorderslag. In de 34 jaar dat het Groningse evenement wordt georganiseerd, is het een absolute must-visit geworden voor zowel de professional als de muziekliefhebber. Programmeurs Robert Meijerink en Joey Ruchtie vertellen over het gevarieerde programma van de komende editie. Entertainment Business
 • Het affiche van zowel Eurosonic als Noorderslag wordt voor de helft gevuld door vrouwelijke artiesten. Dat is een beleidsdoel, maar toch ging het per ongeluk. „Dit zijn nu relevante, interessante namen die boven zijn komen drijven.” NRC , inlog vereist
 • Hoe kunnen 3D-scans van personen zo levensecht mogelijk worden gemaakt? En hoe functioneren deze scans het best in onze realiteit? Dit zijn de twee kernvragen die Effenaar Smart Venue onderzoekt in het project Chronosphere. Het initiatief ontving onlangs van verschillende partners financiële bijdrages van in totaal ruim 500.000 euro. Jos Feijen, directeur Effenaar Smart Venue: ”Het Chronosphere-programma past in de ambitie van de Effenaar om (pop)cultuur en technologie met elkaar te verbinden en artiesten en publiek nieuwe toepassingen te laten ervaren.” Maar de toepassingen gaan verder dan de culturele sector. Zo wordt o.m. een project ondersteund rondom een virtuele health coach voor vrouwen met hartproblemen. Emerce , Innovation Origins
 • Festival We Are Electric stopt met de jaarlijkse meerdaagse editie in de zomer. In november vorig jaar werd een indoor editie in het Klokgebouw in Eindhoven ook al afgezegd. Het lukt de organisatie niet nog grote, nieuwe namen op het podium te krijgen. Brabants Dagblad
 • Het Tilburgse dancefestival Draaimolen begint een eigen agency om zelf boekingen te gaan regelen voor twee Tilburgse dj’s. ‘Het doel is dat ze aan het eind van het jaar opgepikt worden door een grotere agency. Wij willen een springplank zijn.’ 3voor12.vpro
 • Muziek bij de Buren, ook dit jaar weer in Uden. Bij het evenement, dit jaar gepland op 2 februari, openen 43 Udense locaties hun deuren voor intieme huiskamerconcerten van verschillende lokale artiesten. Die treden gedurende de dag drie keer op, zodat het publiek een route kan uitstippelen en zo meerdere, gratis optredens kan bezoeken. Daarvoor vond er een informatie- én matchavond plaats in De Pul. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • Rondkomen als acteur of muzikant is een uitdaging. Makkelijker wordt het als je ingeschreven staat bij NORMA. Speelt een acteur of muzikant in een film, serie of op tv, dan verdienen partijen daar geld aan. NORMA ( Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs ) zorgt ervoor dat ook de acteurs en muzikanten zelf iets terug zien van hun werk, via hun zogeheten naburige recht. Entertainment Business
 • In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Daarbij wordt vooruitgekeken naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Een gesprek met Selm Wenselaers, dramaturg, creatief producent en stadsconservator van Arnhem. Ze pleit voor een grondige herdenking van de positie van het theater. Theaterkrant
 • Dit weekend was het 100 jaar geleden dat acteurs en actrices in staking gingen voor betere arbeidsvoorwaarden. Deze unieke ‘tooneelistenstaking’ duurde tot eind mei 1920 en had meer resultaat dan is overgeleverd. Florian Diepenbrock doet opnieuw onderzoek naar deze kunstenaarsactie en formuleerde alvast 12 handreikingen voor theatermensen in de knel anno 2020. Theaterkrant
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Factorium Podiumkunsten en Theaters Tilburg werken samen aan een productiehuis voor het maken van musicals. Daarom is een subsidieaanvraag opgesteld voor financiering van het productiehuis. Het is de bedoeling dat Tilburg, Amsterdam, provincies en het rijk het productiehuis voor musical gaan financieren. Brabants Dagblad
 • Brabant Cultureel zet in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culturele leven. Theater De Blauwe Kei in Veghel. Een gesprek met directeur Harry Vermeulen. Brabant Cultureel

 

Cultuurmarketing

 • Gebruikmakend van het wereldberoemde boek ‘Influence: The Psychology of Persuasion’ van Robert Cialdini, bespreekt Mascha Selhorst, hoofd Commerciële Zaken bij Theatergezelschap Vis á Vis, het 3e principe van beïnvloeden in marketing: het inzetten van autoriteit. Cultuurmarketing
 • Elk studiejaar worden er talloze scripties en onderzoeken in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector afgerond. De redactie van Cultuurmarketing dook in de diverse scriptiedatabases om een selectie van 7 interessante scripties voor de cultuurprofessional op een rij te zetten. Cultuurmarketing
 • Zo’n 1,4 miljoen Museumkaarthouders bezochten afgelopen jaar gemiddeld zes musea. Het bezoek met de Museumkaart is ook het afgelopen jaar weer toegenomen en de groep kaarthouders wordt in de loop der jaren breder. De leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder is met 16% van de kaarthouders nog steeds het sterkst vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat de Museumkaart bij kinderen ook veel voorkomt – zo’n 7% – zelfs ondanks de gratis toegang die musea vaak bieden aan kinderen t/m 12 jaar. Museumcontact
 • Hoe zorg je er als festival voor dat je je doelgroep ook buiten de festivalperiode prikkelt? Leiden International Film Festival (LIFF) bereikt het publiek met het pop-upmuseum Film Museum Leiden. Evert de Vries, Hoofd Public Relations bij het LIFF vertelt over deze case, die voor de Cultuurmarketing Awards 2019 werd genomineerd voor een Merk & Loyaliteit Award. Cultuurmarketing

 

Financiering

algemeen

 • Ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve professionals komen niet alleen moeizaam aan financiering voor hun praktijk door een relatief laag inkomen. Een negatieve houding ten opzichte van ondernemend denken en handelen, gebrek aan financiële kennis en risicomijdend gedrag spelen hierbij ook een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. HVA , HVA
 • Uitgave 121 van de Boekmanstichting gaat over de financiering van kunst en cultuur. Onderwerpen als publieke en private bronnen, fair pay en kunstprijzen als subsidie komen aan bod. In deze editie ook twee bijdragen vanuit Cultuur+Ondernemen. Fondsmanager Roelof Balk schrijft over revolverende fondsen, adviseur Alexander Ramselaar over stapelfinanciering. Boekman , Cultuur + Ondernemen

 

culturele basisinfrastructuur 2021-2024

 • De handboeken voor de verantwoording van cultuursubsidies 2017-2020 voor instellingen en fondsen zijn gewijzigd. Deze wijzigingen hebben reeds betrekking op de jaarverantwoording 2019 die in april 2020 dient te worden ingeleverd door instellingen die een BIS-subsidie ontvangen. Hier de belangrijkste wijzigingen. Cultuursubsidie.nl

 

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 18 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan. Deadline van deze open oproep Ruimte voor talent #4 is 19 februari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor de professionele ontwikkeling van ontwerpers is het van belang tijd in te plannen voor zowel de artistieke ontwikkeling als voor de ontwikkeling als ondernemer. In de dagelijkse praktijk is het niet altijd makkelijk om hiervoor ruimte en financiering te vinden. Om professionalisering aan te moedigen en de beroepspraktijk binnen het vakgebied vormgeving te versterken is in 2019 voor het vijfde opeenvolgende jaar de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk uitgezet vanuit de Deelregeling Vormgeving. 10 van de zestien aanvragen werden gehonoreerd. Daaronder voorstellen van Alissa + Nienke (Eindhoven), Envisions (Eindhoven), Studio Agne (Eindhoven), Vij5 (Eindhoven). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben de namen bekendgemaakt van zes ontwerpteams die zijn geselecteerd uit de open oproepen als onderdeel van de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. De ambitie met deze oproepen is om kennis te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van architectuur en stedenbouw. La Biennale vindt plaats van 23 mei tot 29 november 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunstenaars die als vluchteling in Nederland zijn gekomen kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen en presenteren van nieuw werk. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek, atelierhuur, het aanschaffen van materialen en apparatuur, deelname aan een residency, het inhuren van expertise of assistentie en het voorbereiden van tentoonstellingen of presentaties. Kunstenaars die een toekenning ontvangen, krijgen een bijdrage van 19.000 euro en een mentor voor een periode van twaalf maanden. Dit traject wordt aangeboden in samenwerking met Cultuur+Ondernemen. De deadline van deze open oproep is 2 maart. Mondriaan Fonds
 • Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen tot en met 10 februari een aanvraag indienen om deel te nemen aan een interdisciplinaire verkenningsreis naar Marokko, die plaats zal vinden van 24 t/m 28 maart 2020. DutchCulture (initiatiefnemer), de Gemeente Amsterdam, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds organiseren deze verkenningsreis om de culturele uitwisseling tussen Marokko en Nederland te stimuleren. Mondriaan Fonds
 • In 2019 waren er twee aanvraagrondes voor een werkperiode bij een buitenlandatelier in 2020 of 2021. Het doel van de werkperiodes is het stimuleren van de verdieping van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars. In totaal hebben zesendertig kunstenaars een Bijdrage Gastateliers toegekend gekregen. Daaronder Sigrid Calon, Tilburg, Jasper van Aarle, Tilburg en Iris Bouwmeester, Breda. Mondriaan Fonds
 • Vijftien startende beeldend kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Mondriaan Fonds
 • Op 1 februari start Coralie Vogelaar haar werkperiode bij TU/e innovation Space in Eindhoven. Het voorstel van Coralie Vogelaar is open geformuleerd en biedt ruimte voor de interactie met en de verdieping van de studenten met wie ze zal samenwerken. De kunstenaar gaat onderzoek doen naar lichamelijke emotie in relatie tot technologie. Bij een goed verloop start halverwege 2020 een tweede open oproep voor de TU/e innovation Space. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft aan negen instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. Er was o.m. een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek van het Design Museum Den Bosch. Het museum gaat onderzoeken hoe ze de inhoud en kennis van tentoonstellingen langer online beschikbaar kunnen maken voor publiek. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds zal ook in 2020 de samenwerking met de regiomakelaars voortzetten. Guus van Engelshoven (Limburg), Andrea Möller (Friesland, Groningen, Drenthe), Rebecca Nelemans (Noord-Brabant, Zeeland) en Erna aan de Stegge (Gelderland, Overijssel, Flevoland) blijven ook volgend jaar aanspreekpunt voor potentiële aanvragers en nieuwe relaties van het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • Het Filmfonds publiceert de oproep Ateliers beginnende scenaristen 2020. Binnen de Ateliers krijgen beginnende scenaristen de mogelijkheid om met behulp van een intensief coaching traject een nieuw treatment of scenario te schrijven. Voorop staat dat beginnende schrijvers aan het ontwikkelen van hun handschrift kunnen werken en binnen de Ateliers kunnen experimenteren. Deadline is 24 maart 2020. Filmfonds
 • Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. In 2020 is het mogelijk om een meerjarige activiteitensubsidie aan te vragen voor de jaren 2021–2024. De deadline voor deze regeling van het Filmfonds is 2 maart. Filmfonds
 • Uit de tweede aanvraagronde voor New Screen Low Budget, de vernieuwde regeling van het Filmfonds speciaal voor low budget films, zijn vier projecten geselecteerd, waaronder Als uw Gat maar Lacht van Dick Verdult, Eindhoven. De regeling New Screen Low Budget is er speciaal voor teams die een film van tenminste 60 minuten maken volgens een low budget concept, waarbij authenticiteit en urgentie centraal staan. Eerstvolgende deadline is 3 maart 2020. Filmfonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Eerstvolgende deadline is 9 maart. Filmfonds
 • De Nederlandse speelfilms MNK Boy, Vos en Haas redden het Bos en Verloren Transport zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van Screen NL door het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Het Filmfonds verleent in de vijfde ronde van de Realisering voor minoritaire coproducties regulier van 2019 aan drie producties een bijdrage. Het gaat hierbij om twee speelfilms en één documentaire. Met de regeling Realisering minoritaire coproductie ondersteunt het Filmfonds eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland Filmfonds
 • Met de start van het nieuwe jaar komt het Filmfonds met nieuws van de ontwikkelingen en veranderingen die voor 2020 op stapel staan. Waaronder: subsidieplafonds en de budgetverdeling voor 2020, informatie over de Film Incentive, het Financieel & Productioneel Protocol, de nieuwe Vertoningsregeling Filmtheaters en de door het Kabinet aangekondigde nieuwe stimuleringsmaatregel voor de audiovisuele sector. nbf
 • Geen Filmfonds-steun, geen speelfilm. Uitzonderingen daargelaten is dat is nog altijd de regel voor Nederlandse filmmakers, die met hun dure, arbeidsintensieve kunstvorm in een kleine nationale markt afhankelijk blijven van subsidie. Kwaliteitsfilms stimuleren: wie kan daartegen zijn? Maar hoe meer regels, hoe verder het doel uit zicht raakt. Wat komt er niet door de selectie? Karin Wolfs sprak met een aantal Nederlandse filmmakers over hun ervaringen met het Filmfonds. Filmkrant
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) nodigen hun literaire partners uit schrijvers voor te dragen voor de positie van writer in residence in het academisch jaar 2020-2021. Het residentieprogramma aan het NIAS richt zich op schrijvers wier project concreet baat heeft bij de specifieke academische setting. Deadline 16 maart 2020. Letterenfonds
 • In 2019 is het Nederlands Letterenfonds gestart met een nieuwe (pilot)regeling voor schrijvers: Ontwikkelbeurzen. Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een persoonlijk budget ter beschikking aan schrijvers die tevens een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties. De sluitingsdata voor het indienen van aanvragen voor ontwikkelbeurzen zijn : 15 maart voor starters en 15 juni voor oeuvrebouwers. De ontwikkelbeurzen worden uitsluitend verleend aan schrijvers die ook een projectsubsidie voor het schrijven van nieuw literair werk van het fonds ontvangen. Letterenfonds
 • Het Expertisecentrum Literair Vertalen verstrekt, samen met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen, ontwikkelingsbeurzen aan getalenteerde beginnende vertalers. De eerstvolgende aanvraagdatum is 1 maart 2020. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds biedt in de beleidsperiode 2021-2024 de mogelijkheid een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld voor toonaangevende literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit en, ontwikkeling van de literaire cultuur en crossovers met andere kunsten. Deadline is 3 maart. Het aan te vragen subsidiebedrag varieert per subsidiecategorie van € 100.000 tot € 275.000 per jaar. Letterenfonds
 • Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. De eerstkomende deadline van deze regeling van het Fonds Podiumkunsten is 4 maart. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 198 podia subsidie toegekend voor kleinschalige en incidentele programmering (SKIP). In de ronde van september 2019 zijn 234 aanvragen in behandeling genomen, daarvan zijn er 198 aangewezen als SKIP-podium voor de jaren 2020 – 2021. Vervolgens zijn de aanvragen ingedeeld in drie categorieën: Categorie 1: tot en met 5.775 euro per jaar; Categorie 2: van 5.775 euro tot en met 17.325 euro per jaar; Categorie 3: van 17.325 euro tot en met 28.875 euro per jaar. 141 podia zijn ingedeeld in categorie 1, 31 in categorie 2 en 26 in categorie 3. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 30 projecten gehonoreerd voor de werkbijdrage muziekauteur. Er is een totaalbudget van 270.750 euro toegekend. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. In deze tweede ronde zijn er 91 aanvragen in behandeling genomen. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft drie nieuwe Upstream: Music projecten gehonoreerd. Upstream: Music biedt artiesten de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Jeangu Macrooy, The Kik en Klangstof zetten hiermee de volgende stap in hun carrière. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 17 projecten subsidie toegekend. De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. Voor het onderdeel Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland zijn er 5 aanvragen behandeld, waarvan er 4 subsidie hebben ontvangen. Er zijn 4 aanvragen voor het onderdeel Uitwisselingsprojecten behandeld, 1 project is gehonoreerd. Van de 18 aanvragen voor de regeling Dutch presentations abroad zijn er 12 gehonoreerd. Fonds Podiumkunsten
 • Programmeren is een verhaal vertellen. Podia zoeken continu de balans tussen het aanbod dat ze willen laten zien, de verdienmogelijkheden en financiële risico’s, en het publiek in hun omgeving. Dat beeld ontstaat uit een onderzoek door HTH Research naar de programmeringspraktijk van schouwburgen en concertzalen in Nederland. De onderzoekers bevroegen podia verspreid door het land over hun programma, de financiering daarvan en het publieksbereik. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Het fonds gaat zijn programmerings-regelingen voor podia in de komende beleidsperiode herzien. De inzichten uit het onderzoek zijn hierbij een waardevol startpunt. Fonds Podiumkunsten
 • Op 6 januari 2020 is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden-stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein gepubliceerd. De regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen het Ministerie van OCW , het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. De regeling opent 31 januari 2020 en sluit 14 september 2020. Fonds voor Cultuurparticipatie Officiële Bekendmakingen
 • Culturele instellingen die samen met een Duitse collega organisatie een vernieuwend project willen starten kunnen vanaf 13 januari een subsidieaanvraag indienen bij Jonge Kunst. Projecten voor alle doelgroepen zijn welkom. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Professionele schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers kunnen nu een aanvraag indienen voor het Thérèse Cornips Stipendium. De deadline voor aanvragen is 31 januari 2020. Het Thérèse Cornips Stipendium bedraagt jaarlijks max. € 10.000. Dit bedrag kan verdeeld worden over meerdere projecten. Professionele schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers kunnen een aanvraag indienen. Stichting Auteursprijzen
 • Stadsinitiatieven die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, lopen altijd het gevaar het te verliezen van het grote geld. Het nieuwe Stadmakersfonds wil dit voorkomen door placemaking te voorzien van financiële steun. Het Stadmakersfonds start officieel op 9 januari in de Provincie Utrecht met de financiering van de nieuw te bouwen fase van het Hof van Cartesius. Op 9 maart vindt de landelijke lancering plaats om overal in Nederland investeerders te koppelen aan stadmakers. Gebiedsontwikkeling.nu , Stadmakersfonds
 • Tot en met 30 januari 2020 kunnen aanvragen worden ingediend voor een bijdrage vanuit de meerjarenregelingen voor de professionele kunsten 2021–2024 van Provincie Noord-Brabant, gemeente Breda, Stichting Cultuur Eindhoven, gemeente ’s‑Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Er zijn diverse praktische vragen gesteld over deze regelingen en het aanvraagproces. Hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Regioprofiel Brabant
 • Bij de subsidie impulsgelden wordt er gewerkt met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2020 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 13 t/m 19 januari is de eerste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. De belangrijkste informatie. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Kunstloc Brabant
 • Organisaties en makers die een plan instuurden voor de proeftuin Internationalisering zijn op 17 december bericht. 97 plannen en 37 aanmeldingen voor de opleiding online marketing waren goed voor een totaal gevraagd bedrag van €725.189. In deze eerste ronde wordt een totaalbedrag uitgegeven van €418.729,50. Dit bedrag is verdeeld over de B5 en de rest van de provincie, en over 63 projecten en 15 opleidingsplekken. Regioprofiel Brabant , Regioprofiel Brabant
 • Aan 63 natuur-en cultuurprojecten is een totale bijdrage van 327.595 euro toegekend in het vierde kwartaal van 2019 door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, waaronder Stadsopera De Reiziger, de documentaire-serie Suikerhoek en theaterproject Waskracht Helmond. Cultuurfonds
 • De Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020 kent voor de aanvraag van een “PLUS-subsidie” de mogelijkheid om voor een (meerjarig) programma of een project aan te vragen. De eerste ronde voor 2020 sloot op 1 oktober 2019. De Cultuurraad heeft zich in de periode oktober – november over deze aanvragen gebogen en presenteerde op 19 december de adviezen. De besluiten van de PLUS-programma’s en projecten 20 20 ronde werden op 9 januari gepubliceerd Cultuur Eindhoven , Cultuur Eindhoven

 

prijzen, leningen

 • De Jan Nijland Zilveren Roos, de prijs voor mensen of instanties die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse bioscoopwereld, is dit jaar toegekend aan regisseur Paul Verhoeven. Collega-regisseur Martin Koolhoven mocht de aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen, het Zilveren Roosje. De Zilveren Roos bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro. De winnaar van het Roosje ontvangt 5.000 euro. Holland Film Nieuws
 • De winnaars van de VERS Film Awards 2019 zijn op 14 december bekendgemaakt. Traag naar de hemel van Marlies Smeenge werd door de jury verkozen als de winnaar van de Gouden Appel voor Beste Film (€10.000 productiebudget voor een volgend project). nbf
 • Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft 16 december 2019 besloten de P.C. Hooft-prijs 2020 toe te kennen aan Maxim Februari. Deze oeuvreprijs is dit jaar bestemd voor beschouwend proza. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 60.000. P. C. Hooftprijs
 • Op 16 juni 2019 werd Habitus van Radna Fabias bekroond met De Grote Poëzieprijs 2019. Het prijzengeld bestaat uit € 20.000 dat direct ten goede komt aan de auteur en een bedrag van € 5.000 dat de winnaar mag toekennen aan een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie. Radna Fabias schenkt de € 5.000 aan literair tijdschrift Terras vanwege het Raster-archief. Prijs de Poëzie
 • De Bob den Uyl Prijs is opgeheven. Anneke de Bundel stuurde haar boek Eiland blues in voor de prijs toen ze te horen kreeg dat de prijs niet meer bestaat: ‘Het programma VPRO Boeken verdwijnt met ingang van 1 januari en daarmee hebben wij geen podium en geen financiering meer voor de prijs’. tzum
 • De Concertgebouw Young Talent Award 2020 gaat naar de Palestijnse zangeres, componiste en fluitiste Nai Barghouti. Met deze prijs – die bestaat uit een studiebeurs van 5.000 euro – wil het Concertgebouw Nai Barghouti ondersteunen bij haar verdere ontwikkeling. Concertgebouw
 • De Galerielening is een Cultuurlening voor galeriehouders met ambitie, die willen investeren in groei en ontwikkeling. Met een goed onderbouwd plan moeten ze laten zien dat de galerie de investering kan terugbetalen. De NGA maakt de lening mede mogelijk door voor een deel garant te staan. Gesprek met Dora Urai van Adoráble ART+DESIGN over deze lening. Cultuur + Ondernemen

 

Kunstonderwijs

 • Jos Houweling gaf jarenlang les op de Rietveld academie en zette daar de afdeling Audiovisueel op. Hij was tot 2010 directeur van het Sandberg Instituut. Op de vraag wat goed kunstonderwijs is : “Joost Conijn vroeg mij ‘ik wil graag van de school abseilen maar van de adjunct-directeur mocht dat niet, wat zou jij adviseren?’ Dus ik heb hem verteld dat de adjunct-directeur er op vrijdag niet is. Natuurlijk mag het niet, maar bij kunst ga je juist over die grens heen, wat precies niet mag.” In de reeks gesprekken met kunstdocenten, de vaak onzichtbare pleitbezorgers van de beeldende kunst. Mister Motley

 

Kunstbeoefening

 • Harmonie ODIO in Vinkel trapte deze week haar jubileumjaar af met een concert voor het 50-jarig bestaan. Wat begon met acht leden groeide uit tot een volwaardige harmonie. De harmonie heeft een belangrijke functie. Het vergroot en behoudt de leefbaarheid in het dorp, onder andere door het aanbod van muzieklessen. Brabants Dagblad
 • The MusiCompany uit Bergen op Zoom gaat dit jaar de musical All Shook Up opvoeren. Een productie waar Elvis Presley geen een keer in genoemd wordt, maar waarin zijn bekendste hits het verhaal luchtig aan elkaar rijgen. Het is de tiende musical voor de club. BN – De Stem

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Een toename aan educatieve activiteiten en een sterkere positie van de educatieve doelstelling binnen professionele podiumkunstinstellingen. Dat is de meest opvallende conclusie van de auteurs van ‘Betovering en betekenis, trendrapport theater- dans- en muziekeducatie 2019’. Het onderzoek van LKCA en de Universiteit van Amsterdam dat op 13 december 2019 verscheen. LKCA
 • Veertig kinderboekenschrijvers gaan als Schoolschrijver aan de slag op vijfenveertig basisscholen door heel Nederland. Een Schoolschrijver verbindt zich een half schooljaar aan een school om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen te vergroten. Hun geheim voor meer taalsterke kinderen: verbeeldingskracht, leesplezier en passie voor schrijven. De Schoolschrijver
 • Het gaat slecht met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Bij bijna een kwart van de leerlingen is de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bovendien vindt meer dan de helft van de 15-jarigen lezen tijdverspilling. De Leescoalitie roept daarom grootouders op het tij te helpen keren. inct
 • Negen bibliotheken in de regio Eindhoven roepen de besturen van de gemeenten in hun werkgebied in een open brief op in te zetten op een regionaal leesoffensief en in dat kader te investeren in de bibliotheek, om zo de taal- en leesvaardigheid van mensen in de regio naar een hoger niveau te tillen. Bibliotheekblad
 • Zelf hadden ze geen muzikale opvoeding, maar bij hun kinderen willen deze ouders het anders. Hoe pakken ze dat aan? NRC
 • Wat gebeurt er als we er niet meer vanuit gaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat ‘als de muziek er al is’ in onze leerlingen? Dat is de centrale vraag in het boek Als de muziek er al is van Suzan Lutke. Klankwijzer
 • Mensen die geregeld op een cultureel uitje gaan, lopen minder kans op een vroegtijdig overlijden. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek dat duizenden volwassenen volgde over een tijdspanne van liefst veertien jaar. Hun opmerkelijke bevindingen werden in december gepubliceerd in het British Medical Journal. MT , British Medical Journal
 • Uit het onderzoek Trends in Media:Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de verschuiving van televisiekijken naar streamen het meest zichtbaar is onder jongeren en hoogopgeleiden. Waar we in 2013 gemiddeld 10 minuten per dag beeldmateriaal streamden, was dit in 2018 bijna een half uur. Kijken via het traditionele tv-kanaal blijft de voorkeur houden met meer dan twee uur per dag. De smartphone en tablet maken het mogelijk dat media meer buitenshuis kunnen worden gebruikt, maar uit onderzoek blijkt dat men voornamelijk thuis gebruikmaakt van media. Nederlanders lezen op een doorsnee dag nog ongeveer evenveel boeken, en het lezen van dagbladen en tijdschriften is iets afgenomen, hoewel dit slechts om zeer kleine schommelingen gaat. En lezen doen we nog steeds vooral van papier. SCP , SCP

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Het internet is er in geen tijd in geslaagd de norm te worden waar we al de rest van onze ervaringen aan afmeten. Wat doet het internet met onze creatieve vermogens? En wat met ons kunstbegrip zelf? Een dossier van Rekto Verso. Rekto Verso

 

architectuur en vormgeving

 • First guide to nature inclusive design noemt Maike van Stiphout haar boek over het verhogen van biodiversiteit in de stad door uitgekiend ontwerpen. Die titel is niet hard te maken. Natuurinclusief bouwen is niet nieuw en er bestaat een omvangrijke literatuur over. Maar Van Stiphout voegt wel degelijk iets toe aan die literatuur: aanstekelijk enthousiasme en een pleidooi voor multidisciplinair ontwerpen. Aldus Remco Daalder, stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Archined
 • Hoe maken we alle mooie ambities voor herstelbare, herbruikbare en regeneratieve architectuur werkelijkheid? En welke ketenaanpak is hiervoor nodig? Verslag van een bijeenkomst op 13 januari in Palhuis de Zwijger over circulaire architectuur. Pakhuis de Zwijger.
 • planet B is een plek voor artistiek en publiek onderzoek van Waag. Een recent symposium van planet B richtte zich op het thema van ‘environmental intelligence’. Dit concept drukt de noodzaak uit om verder te kijken dan onze menselijke intelligentie en onze ogen te openen voor andere vormen van intelligentie. Een verslag. Waag
 • In het boek A City of Comings and Goings wordt de ruimtelijke ontwikkeling van steden bezien vanuit migratie. Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout van onderzoeksbureau Crimson pleiten er voor om de opeenvolgende golven van migratie niet telkens als een crisis te benaderen, maar als een gegeven waar een stad op in kan spelen. De zes besproken cases hebben betrekking op Londen, Prato, Berlijn, Amsterdam, Aarhus en Wenen. Metropolis M
 • Op vrijdag 13 december vond de tweede en afsluitende plenaire bijeenkomst van de ontwerpstudie Stad x Klimaat op de TU Delft plaats. De multidisciplinaire ontwerpteams, die gedurende het najaar van 2019 hebben gestudeerd op vijf onderzoekslocaties in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle, presenteerden hun integrale ontwerpvisie en implementatiestrategie. BNA
 • Hoe kunnen we de energietransitie zo inzetten dat Nederland er rijker, hechter en schoner van wordt? Die vraag stond centraal op dinsdag 10 december tijdens de bijeenkomst over de ontwerpverkenning Via Parijs, een onderzoek van het College van Rijksadviseurs. Een kort verslag. College van Rijksadviseurs
 • Wijs aparte gebieden aan voor landbouw en de natuur, betoogt emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw. “Deze crisisperiode is het uitgelezen moment om Nederland opnieuw op de tekentafel te leggen.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Op 29 oktober werd de Design Challenge ‘Out of the Box’ gelanceerd. Vanaf dat moment konden multidisciplinaire ontwerpteams zich aanmelden om mee te doen. De nu geselecteerde teams worden onderdeel van een denktank over het logistiek landschap. Zij gaan op zoek naar innovatieve ontwerpoplossingen tegen de ‘verdozing’ en het monofunctioneel ruimtegebruik van de logistieke sector. De centrale vraag is dan ook: “Hoe creëren we een duurzaam logistiek landschap, met meerwaarde voor stad en land?” Kunstloc Brabant

 

beeldende kunst

 • “De afgelopen vijf jaar heeft geen enkele toonaangevende Nederlandse kunstenaar van onder de vijftig een Stedelijk-solo gehad – helemaal niemand.” Hans den Hartog Jager over het gebrek aan aandacht voor Nederlandse kunst in de Nederlandse kunstwereld. “Doordat de kunstwereld de relatie tussen kunst en nationale cultuur aan ‘rechts’ overlaat, zijn progressieve curatoren en museumdirecteuren de mogelijkheid kwijtgeraakt om hedendaagse Nederlandse kunst de rol te laten spelen waar ze zo goed in is: die van aanjager, van breekijzer, van culturele verbinder.” De kunstenaars die criticus Hans den Hartog Jager in het Stedelijk Museum miste, waren elders wel degelijk te zien, schrijft Roos van der Lint als reactie. NRC , inlog vereist , NRC
 • ”Het lijkt erop dat we het steeds moeilijker gaan vinden om aan een plek een specifieke betekenis te geven”, is de ervaring van Siebe Thissen. „Publieke ruimtes moeten inwisselbaar zijn, generiek en frictievrij, terwijl kunst juist bedoeld is om te opiniëren. Om de beeldhouwer Gust Romijn te citeren: beelden moeten meespelen in de stad, en niet louter mooi of lelijk staan te wezen.” Gesprek met Siebe Thissen, beheerder van Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR), onderdeel van het Rotterdamse Centrum Beeldende Kunst (CBK). NRC , inlog vereist
 • In het boek Lichtjaren, schetst Hans Rooseboom, sinds 25 jaar conservator fotografie van het Rijksmuseum, in twaalf hoofdstukken, niet chronologisch maar thematisch gerangschikt, hoe de fotografie uitgroeide van het minderwaardige broertje van de grote schilderkunst tot prominente telg in de familie van de hedendaagse beeldcultuur. De Volkskrant
 • De Bossche beeldend kunstenaar Bianca Tangande is overleden. Bastion Oranje

 

film en av

 • De digitale renaissance van de afgelopen 20 jaar heeft zichzelf verkocht als een revolte tegen de gevestigde orde en de geldbeluste studio’s, voor de bevrijdende werking van technologie. Het is de bekende slogan van veel protestpartijen: power to the people! Filmmakers, muzikanten en andere creatievelingen zouden eindelijk vrij zijn en de vruchten van hun werk kunnen plukken. Prosper de Roos constateert in een blog het tegendeel. DDG
 • Tijdens de twaalfde editie van festival Go Short ( van 1 t/m 5 april ) zijn Corina Schwingruber Ilić en Nikola Ilić de hoofdgasten. Ook zet Go Short Noors filmtalent in de spotlights met Noorwegen als land in focus. Hoofthema van het festival is de kracht en toekomst van de natuur. Go Short
 • Het Nederlands Silent Film Festival beleefde, van 9 tot en met 12 januari, haar derde editie. Eindhovens Dagblad
 • Bij de tien wereldwijd best bezochte films, ging het negen keer om een vervolg, remake of uitbreiding van een franchise. Waarom gaan we zo graag naar dit soort films? Is er nog wel ruimte voor vernieuwing? En hoe zal het bioscoopaanbod er over tien jaar uitzien? NU.nl vroeg het aan een filmwetenschapper en een bioscoopexploitant. NU.nl

 

letteren

 • De Gouden Ganzenveer is dit jaar toegekend aan schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instituten die veel betekend hebben voor het geschreven woord in Nederland. De prijs bestaat uit een ganzenveer van goud en een jaar buitengewoon lidmaatschap van de Academie De Gouden Ganzenveer. In de loop van het jaar verschijnt een speciale uitgave die de verdiensten van de laureaat boekstaaft. Gouden Ganzeveer

 

theater en dans

 • Floris van den Berg bespreekt ‘Wat de danser van de beer had geleerd. Kleine filosofie van de dans (2018)’ geschreven door Evelyne Coussens en Thomas Crombez. De titel is ontleend aan de Duitse romanticus Heinrich von Kleist, voor wie de waarde van dans als kunstvorm in het virtuoze, niet-denkende bewegen van de danser ligt. In zijn essay betoogt Van den Berg dat de moderne dans viering van vrijheid is. TPO

 

 

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het nieuwe Burgemeester Geukerspark, tussen de binnenstad van Helmond en het kanaal dat de stad doorsnijdt, wordt een horecapaviljoen gerealiseerd. Via een tender is Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten uit Breda geselecteerd voor het ontwerp hiervan. Architectenweb
 • Ontwerpster Kiki van Eijk uit Eindhoven gaat een grote kunst-installatie maken voor het beroemde Coachella-festival in de Verenigde Staten. Eindhovens Dagblad
 • Ontwerpduo Kiki & Joost heeft een collectie zonnepanelen gemaakt voor MyEnergySkin, een Nederlands bedrijf dat producten aantrekkelijk genoeg wil maken om gevels van gebouwen te bekleden. Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk – een duo dat zowel samen als afzonderlijk werkt – hebben voor MyEnergySkin acht tegelontwerpen gemaakt, allemaal geïnspireerd op texturen uit de natuur of de gebouwde omgeving. Dezeen
 • De zool is breder, de enkelbandjes zijn groter en de hak kan twee keer zoveel gewicht dragen. Schoenenontwerpster Zeynep Dag (29) uit Eindhoven verwacht met haar nieuwe mannenpump het gat in de markt te hebben gevonden. Fashion United , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • De naam Pieter Alewijns koppel je bijna als vanzelf aan etsen. Met de hand ingekleurde etsen bij voorkeur. De Eindhovense kunstenaar heeft al op de Bossche academie een voorliefde voor die aloude techniek ontwikkeld en die is hij altijd trouw gebleven. In Oirschot exposreet hij naats grafiek ook beelden. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Begin vorig jaar kende Stichting Talentontwikkeling voor de Creatieve Industrie – Made in Breda, fotograaf Loet Koreman een subsidie toe. Hierdoor ontstond voor haar de gelegenheid om samen te kunnen werken met haar favoriete bewegingskunstenaars. Dat is te zien in de expositie Movements. De expositie toont verschillende dialogen tussen het menselijk lichaam en het stedelijk landschap. Samen spelen deze aspecten de hoofdrollen in diverse scenes ontstaan op een route door de stad Breda. Dans magazine
 • Buoyancy heet de eerste speelfilm van Bredanaar Roel Leijten. Het is een psychologische thriller, gebaseerd op de geruchtmakende Deense duikbootmoord twee jaar geleden. Het speelfilmdebuut gaat 15 januari in première in het Chassé Theater. Door middel van een crowdfundingsactie en een provinciale bijdrage kon hij van start gaan. BN – De Stem , In de Buurt / Breda
 • Afgelopen jaar won de Eindhovense Bianca Mastenbroek voor haar historische roman Hendrick, de Hollandsche indiaan de Thea Beckmanprijs. Terugblik op een jubeljaar: ‘Deze prijs is een kroon op mijn werk.’ Cultureel Persbureau
 • De sfeer in het sprookjesachtige Berkenhuisje in Eindhoven inspireerde schrijfster Juultje van den Nieuwenhof bij het schrijven van haar vierde thriller voor een jeugdig publiek. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De een maakt fotokunst waar muziek in zit, de ander muziek die uiterst visueel is. Kunstenaar Teun Hocks en componist Mayke Nas vonden elkaar in hun duovoorstelling Het arsenaal der ongeleefde dingen. De Groene Amsterdammer
 • Componist en Bağlama-speler Orkun Ağır componeert zijn nieuwe “Quintetto con bağlama” voor het Poolse strijkkwartet Antarja. Na het horen van hun interpretatie van het derde strijkkwartet van Penderecki was het een lang gekoesterde wens om met ze samen te werken. Die wens gaat nu in vervulling mede door Music Hub Brabant. Eindhovens Dagblad
 • “Waarom gaan jullie nou eigenlijk uit elkaar? Is er iets heel ergs gebeurd?” “We hadden meer verwacht van onze derde plaat”, zegt gitarist Ernst-Jan van Doorn van Mozes and the Firstborn Hoewel radiostations de single ‘Sad Supermarket Song’ vaker draaiden dan alle voorgaande hitjes, had Mozes een relatief rustige festivalzomer. Pinkpop, Lowlands en Best Kept Secret stonden niet in de rij. Van Doorn lacht. “En dan sta je dus op festivals als Lulboompop.” Bassist Corto Blommaert ziet ‘een laagconjunctuur in de rockmuziek’. Trouw , 3voor12.vpro
 • De dubbel-cd is getiteld Blauwhout Geel. De eerste cd ervan is een soloconcert van Bart van Dongen, op de tweede laat hij zich vergezellen van contrabassist Jurriaan Dekker en slagwerker Eric van de Lest. Op schijf een soleert Bart van Dongen zich een uur lang door de zevendelige suite Mijmering heen. De andere cd bestaat uit twee lange Improvisaties. Jazznu
 • De afgelopen jaren worstelde rapper Ares naar eigen zeggen vaak met het verwachtingspatroon van zijn jonge, hongerige fanbase. Zijn tweede onafhankelijk uitgebrachte album Lotus heeft een nieuw geluid én een nieuwe mindset. NRC
 • De Tilburgse actrice Lonne Gosling speelt haar eerste soloprogramma. Is het kleinkunst? Het is in ieder geval ‘stom’ en niet in een hokje te plaatsen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Katja Heitmann een typische exponent van een generatie dansmakers die oude categorieën en denken in hokjes afwijst. Ze is ook een van de origineelste onder hen. Haar hele, jonge oeuvre is impliciet een pleidooi voor een (her)waardering van het pure lichaam en de informatie die dáárin besloten ligt. NRC
 • Het Bredase dansgezelschap de Stilte heeft een prijs in de wacht gesleept voor de beste schoolvoorstelling in Zuid-Holland. De prijs is op 16 december 2019 uitgereikt tijdens de presentatiedag van de Stilte in het Chassé Theater in Breda. Brabant Cultureel

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie