Trends & Ontwikkelingen 17 mei 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Kunsten ’92 heeft, met ondersteuning van OCW, laten onderzoeken wat het minimaal extra kost om voor structureel gesubsidieerde instellingen in de cultuursector tot eerlijke betaling te komen. De culturele en creatieve sector is een professionele sector die ernaar streeft om fatsoenlijk te belonen en heeft daarom zelf het initiatief genomen om te laten berekenen welke minimale meerkosten op korte termijn zijn gemoeid met de toepassing van de Fair Practice Code en met de indexering van lonen en tarieven. Het onderzoek wordt 16 mei aan minister van Engelshoven (OCW) overhandigd. De minimale meerkosten van de Fair Practice Code bedragen in totaal € 25,4 miljoen (loonpeil 2021). Deze meerkosten bestaan voor iets minder dan de helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk en voor ruim de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning (ten opzichte van een bestaande cao of beloningsrichtlijn). Kunsten’92, Kunsten’92 , Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector,  Trouw
 • De cultuursector heeft in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) het belang van Europese programma’s en middelen voor cultuur benadrukt. Nederlandse cultuurinstellingen zijn zeer actief in Europa en maken veel gebruik van samenwerkingsprogramma’s die Europa biedt. Dit is voor Nederland van belang om kennis te delen, tot nieuwe culturele proposities te komen, de positie van Nederlandse kunst en cultuur in Europa te verstevigen en netwerken en impact te vergroten. European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Kunsten ‘92 hebben onlangs het Europaplatform opgericht, om te reflecteren op de wijze waarop het EU-beleid werkt voor de culturele sector in Nederland en hoe de aansluiting van EU-beleid op Nederlands beleid met betrekking tot cultuur kan worden verbeterd. Kunsten’92
 • Als reactie op het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij Cultuur’ van de Raad voor Cultuur, hebben de vijf postacademische instellingen een brief gestuurd naar minister van Engelshoven (OCW). Daarin wordt de erkenning van de postacademische instellingen als internationale topvoorzieningen geprezen. De postacademies maken zich echter ook zorgen over de positie van de beeldende kunst in het algemeen in het cultuurbestel. De postacademische instellingen maken samen met onder andere presentatie-instellingen en musea deel uit van een precair ecosysteem waarbij alle onderdelen van groot belang zijn. Een stevigere verankering van de beeldende kunst in het stelsel is daarbij in de ogen van deze instituten, van essentieel voor het laten floreren van de sector. Jan van Eyck
 • Mondelinge vragen van het Kamerlid Belhaj (D66) aan de minister van Engelshoven (OCW) over musici die gratis spelen bij lunchconcerten, n.a.v. bericht in Trouw, 10 mei 2019. Kamervragen
 • De Tweede Kamer heeft  gestemd over de renovatie van het Binnenhof. Daarbij kwam onder andere de betrokkenheid van Pi de Bruijn (de Architekten Cie.) aan bod. Ook stemden de Kamerleden over de ‘tropische kantoortuinen’ en de geheimhouding van de plannen. De Architect
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Asscher (PvdA) over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd.  De minister stelt onder andere dat op basis van de EenVandaag-uitzending niet in algemene zin valt vast te stellen ‘welke budgettaire ontwikkelingen en welke gemeentelijke afwegingen leiden tot het besluit een bibliotheekvestiging te sluiten’. Over het nemen van maatregelen om sluiting van bibliotheken te voorkomen stelt de minister dat het de gemeenten zijn die verantwoordelijk zijn voor de lokale bibliotheekvoorzieningen. Rijksoverheid.nl  , Bibliotheekblad
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen naar aanleiding van het SER advies “Samen werken aan taal”. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW)  beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) over het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben. Rijksoverheid.nl
 • Het wetsvoorstel dat de btw op digitale publicaties per 1 januari 2020 moet verlagen, heeft vooral betrekking op digitale replica’s van gedrukte kranten, boeken en tijdschriften. In tegenstelling tot andere lidstaten houdt Nederland gangbare, innovatievere digitale publicaties buiten het verlaagde btw-tarief. De Mediafederatie heeft haar reactie ingediend op de internetconsultatie over het wetsontwerp ‘Btw-tarief voor elektronische uitgaven’. Het ministerie van Financiën bood betrokkenen tot  16 mei gelegenheid om te reageren op het wetsvoorstel. Mediafederatie
 • In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, RUDIFUN, om deze dichtheden te berekenen. PBL
 • Herontwikkeling van bedrijventerreinen wordt duurder en zal gemeenten meer tijd kosten. Dat zijn volgen deskundigen de gevolgen van de negatieve uitspraak van de Raad van State over ­herontwikkeling van het Zaanse Hembrugterrein. De herontwikkeling van het voormalige defensieterrein in de gemeente Zaanstad gold als voorbeeld voor het werken in de filosofie van de aanstaande Omgevingswet. Binnenlands bestuur
 • De stichting Droom en Daad ziet af van een schenking voor de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen. Droom en Daad heeft de gesprekken over een schenking afgebroken toen de stichting geen inzicht kreeg in de begroting van het museum. Een vertegenwoordiger van Droom en Daad diende zitting te nemen in de raad van toezicht van Boijmans, het orgaan dat de directie controleert. Bezwaarlijk voor zowel Boijmans-directeur Sjarel Ex als de Rotterdanse cultuurwethouder Said Kasmi. Zij zeggen dat dit botst met de regels voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector, de Governance Code Cultuur. Het Rotterdamse college stelt in een aan de gemeenteraad gerichte brief nog in gesprek te zijn met meerdere potentiële filantropen.  De Volkskrant , De Volkskrant , NRC ,   Nu.nl
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente, de cultuursector en individuele instellingen om werk te maken van inclusiviteit. In het rapport ‘De stad is meervoud’ beschrijft de adviesraad welke kansen dat biedt voor de sector en de stad. In een schriftelijke reactie laat de Rotterdamse wethouder Kasmi weten de aanbevelingen over te nemen in de Uitgangspuntennota en de komende jaren in te zetten op een inclusiviteitspact en kennisuitwisseling van instellingen onderling. Op 28 mei organiseert de RRKC een middag naar aanleiding van het advies. RRKC   , RRKC
 • Kunst is een drijvende kracht naar maatschappelijke vernieuwing. Daarom moeten we kunstenaars een centrale plek geven in het Europese beleid, en de schotjes tussen subsidiestromen wegnemen, vindt Lars Ebert. Want het is nu veel te ingewikkeld om bijvoorbeeld participatieve kunstprojecten gefinancierd te krijgen. Zijn advies: stem 23 mei op een kandidaat die op kunst inzet. LKCA

 

noord-brabant

 • Onder de werktitel Meerjaren Subsidieregeling Cultuur BrabantStad 2021-2024 is op 12 maart jl., in het kader van de Taskforce Regioprofiel BrabantStad, de Werkgroep Harmonisatie van start gegaan onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sylvia Dornseiffer. In de Werkgroep hebben vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, stichting Cultuur Eindhoven, gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond zitting. De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024. Deze te ontwikkelen regeling is een uitvloeisel van het gezamenlijk opgestelde regioprofiel BrabantStad. Kunstloc Brabant
 • “Het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap is wat Kunstloc beoogt met Landkunst. We stimuleren Brabantse initiatieven over landschap en kunst. Dat is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen.” Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, Kunstloc Brabant blogt over de identiteit van het landschap. Kunstloc Brabant
 • De Eindhovense landschapsarchitect Marco Vermeulen  is uitgeroepen tot winnaar van de ontwerpwedstrijd die anderhalf jaar geleden werd uitgeschreven door de gemeente Eindhoven, de gemeente Oirschot en Brabants Landschap. Die drie partijen gaan de veertien kilometer lange verbinding tussen stad en land in de komende jaren ontwikkelen en verfraaien. Kunst moet de identiteit en herkenbaarheid van het gebied versterken en een trekker zijn voor het publiek. Met ‘Doors of Perception’ stelde Studio Vermeulen 3 landschapsobservatoria voor. Eindhovens Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • De Henri van Abbestichting waarschuwt in een brief aan de Eindhovense gemeenteraad voor de mogelijke gevolgen van het invoeren van een bouwersbijdrage aan stadsprojecten. ,,Het risico is dat straks niemand meer in wil stappen in de verbouwing van monumentale panden. Want bovenop de hoogste leges van het land moet de ontwikkelaar dan ook nog de bijdrage van 42 euro per vierkante meter betalen”, aldus voorzitter Peter van den Baar. Eindhovens Dagblad
 • De initiatiefnemers van een nieuwe Kaaihal op de Tramkade in ’s-Hertogenbosch, waar een tijdelijk theater in zou moeten komen, accepteren het niet dat het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch hun plan heeft afgeschoten. ,,Wij willen serieus genomen worden en gaan de gemeenteraad om een beslissing vragen’’,  reageren ad interim directeur Gijsje van Honk van het Theater aan de Parade en directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek op de onverwachte beslissing. Brabants Dagblad , inlog vereist , Bastion Oranje , Verkadefabriek
 • Een toekomstgerichte culturele plek met een ander aanbod dan nu. Vooral op het gebied van dance, urban, experiment en evenementen voor jongeren. Zo’n plek past bij de ambitie van ‘s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden. Dat maakte de gemeente ’s-Hertogenbosch bekend.  Er komt dus geen tijdelijk theater in een nieuw te bouwen Kaaihal achter de Verkadefabriek op de Tramkade. De gemeente wil met alle culturele partijen, waaronder de Stichting Alles Voor De Kunst en Theater aan de Parade die het initiatief voor een nieuwe Kaaihal namen, in gesprek over deze nieuwe culturele hotspot in de Kop van ’t Zand. ’s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad  , Omroep Brabant
 • De PvdA in ’s-Hertogenbosch duidelijkheid over het tijdelijk theater in de Kaaihal in ’s-Hertogenbosch. Het is de bedoeling dat het Theater aan de Parade volgend jaar juni dicht gaat voor sloop en nieuwbouw. De directies van zowel het theater als de Verkadefabriek dienden in november vorig jaar een plan in voor een tijdelijk theater. Gesprekken met het college van B en W hebben volgens de PvdA nog tot niets geleid. De partij is bevreesd dat zonder een tijdelijk theater medewerkers ontslagen worden, het vaste publiek een eigen weg gaat zoeken en mogelijk vaste gebruikers als het Internationaal Vocalisten Concours en het Nederlands Dans Theater vertrekken. Brabants Dagblad
 • De vier architectenbureaus die het nieuwe Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch niet mogen ontwerpen stappen definitief naar de rechter. Advocaat Bert van Mieghem heeft de gemeente laten weten een kort geding aan te spannen. Hij zal de rechtbank waarschijnlijk gaan vragen om het werk aan de verdere uitwerking van het schetsontwerp van NOAHH uit Amsterdam stop te zetten en de procedure voor het selecteren van een architect opnieuw te doen. Het kort geding dient op  19 juni. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad ,  Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Achter de Poort organiseert een openbaar debat over het theater in ‘s-Hertogenbosch op 18 mei 2019.  Brabants Dagblad
 • Artistiek leider Miesjel van Gerwen  van de Bosch Parade wilde een positief verhaal vertellen, na de problemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch  tijdens de afgelopen jaren. Maar Van Gerwen had namens de organiserende Stichting Bosch Parade  toch ook een waarschuwing. ,,Ik wil jullie weer enthousiast maken over Jeroen Bosch’’, hield hij politiek ’s-Hertogenbosch voor. ‘,,Jeroen Bosch speelt na het Bosch-jaar bijna geen rol meer in de stad.” Er is internationaal belangstelling voor het project. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Het evenement Gekker bij d’n Ekker in Best dat vanaf 17 mei zou worden gehouden, is op het laatste moment afgelast. Reden hiervoor is het strenge ‘decibellenbeleid’ van de gemeente Best. Omroep Brabant
 • Verbinding en participatie zijn de twee hoofdthema’s in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Bladel. Volgens de PRO5-fractie kan dat niet uitgevoerd worden zonder een extra cultuurcoördinator. Eindhovens Dagblad
 • Als het aan het college van B en W van Cranendonck had gelegen was de bibliotheek in Maarheeze gesloten. Dat zou namelijk voor een structurele besparing zorgen van 100.000 euro. Maar de gemeenteraad stak daar via een motie een stokje voor. Verantwoordelijk wethouder Marcel Lemmen kreeg de taak om wel tot een besparing te komen, maar die evenredig te verdelen over de vestigingen in Budel en Maarheeze. Inwoners mogen meedenken over een nieuwe oplossing voor de bibliotheek in Maarheeze. Eindhovens Dagblad
 • Lex van de Haterd (64) gaat het Deurnese museum De Wieger verlaten. Hij legt zijn functie als conservator eind 2020 neer. Op dat moment heeft Van de Haterd vijf jaar lang en op vrijwillige basis tentoonstellingen voor De Wieger gemaakt. De aanleiding voor zijn vertrek is de komst van een nieuwe directeur die hij alle ruimte wil geven. Nu De Wieger sinds kort weer kan rekenen op steun van de gemeente Deurne is voor die functie budget vrijgemaakt. Eindhovens Dagblad
 • Factorium-directeur Loek Sijbers wil met Goirle meedenken over het financieren van muziek- en cultuureducatie. ,,Ik heb alle alternatieven op het netvlies staan. Maar drie ton subsidie afbouwen in een paar jaar tijd gaat te snel’’, wil hij de politiek van Goirle meegeven. Brabants Dagblad
 • Een megabioscoop raakt na het afketsen van een locatie bij wegrestaurant Kanters langs de A16/A17 niet uit beeld voor de gemeente Moerdijk. Mogelijk krijgt het grote cinemacomplex wel plaats in het nog te ontwikkelen gebied Zevenbergen-Noord. BN – De Stem , inlog vereist
 • Eind april is het officiële startsein gegeven voor het opengraven van de haven in Zevenbergen. Met het doortrekken van de Roode Vaart door het hele centrum, wil de gemeente Moerdijk dit deel van de Brabantse stad een impuls geven. Langs de haven komen bomen en terrassen, over het water worden in totaal zes bruggen aangelegd. Architectenweb
 • Als de gemeenteraad van Roosendaal het nieuwe subsidiestelsel gaat invoeren, kan dat het einde betekenen van het kunst- en cultuuronderwijs voor 12.000 leerlingen in de gemeente.  BN – De Stem , inlog vereist
 • Wegens groot succes gaat de gemeente Uden nog zeker twee jaar door met de programma’s Sjors Sportief en Sjors Creatief. Kinderen blijken massaal gebruik te maken van de sportieve en creatieve kennismakingslessen, meestal gratis. De deelnemende clubs zien ook meer jonge leden toestromen. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Binnen de sector kunst is ruim 70% werkzaam als zzp’er. De ruime meerderheid van deze zzp’ers moet het doen met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts een schamele € 28 of minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle zzp’ers in Nederland, maar ook ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van werknemers uit de sector kunst. Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium (fixed fee) niet te vaak ongunstig uitpakt voor zzp’ers, gezien de tijd en de kosten die ze in opdrachten steken. Van de ruim 20.000 kunstdocenten in Nederland heeft hooguit vijf procent een vaste baan. De rest is zzp’er en doet een deel van het werk gratis. Bureau Lahaut , Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector ,   Trouw  ,  Trouw
 • “Kunstenaars gaan door, ondanks dat sommigen maar een kwart verdienen van wat minimaal nodig is. Als ze gratis moeten werken, wat eigenlijk niet goed is, accepteren ze dat. Stoppen is geen optie.” Kunstsocioloog Olav Velthuis (UvA) over de arbeidsmarkt in de cultuursector, die anders werkt dan alle andere.  Trouw
 • Een samenleving die de inzet van kunstenaars niet kan belonen, is geen knip voor de neus waard, aldus Abdelkader Benali in zijn Trouw – column. Trouw
 • Wie neemt er de echte beslissingen in het kunstenveld in Vlaanderen? Een doorlichting van de raden van bestuur van kunstorganisaties maakt erg duidelijk dat het vooral mannen zijn. Enkele cijfers over de genderbalans in de besturen van de Vlaamse kunstsector. Rekto verso

 

architectuur en vormgeving

 • Ieder jaar brengt de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) een branchemonitor uit met cijfers over haar leden. Wat valt er op in de BNO Branchemonitor 2019, met cijfers over 2017, en kunnen hier trends uit ontwaard worden? En hoe verhoudt deze monitor zich tot andere cijfers over de ontwerpsector? Maxime van Haeren van Boekman analyseert. Boekman

 

beeldende kunst

 • Westerse musea hebben een overschot aan kunst van blanke mannen. Sommigen verkopen het nu om hun historische vooringenomenheid te corrigeren. Het werk van drie Noord-Amerikaanse musea kan een blauwdruk bieden voor hoe anderen afstand  kunnen doen van werk om de collectie te diversifiëren. Artnet news
 • Hoewel de Biënnale van Venetië er misschien minder commercieel uitziet en aanvoelt dan in het recente verleden, is de Biënnale van Venetië nog steeds een plaats voor handel – als je de juiste mensen kent. New York Times

 

film en av

 • In de Film Facts & Figures of the Netherlands  van mei 2019 presenteert het Nederlands Filmfonds de belangrijkste cijfers en trends in de filmsector in 2018. Enkele conclusies : de marktomzet stijgt, maar de internationale spelers domineren ; het bioscoopbezoek daalt licht, de box office stijgt ; het volume van de Nederlandse filmproductieactiviteit steeg fors ; Nederlands majoritaire en minoritaire films doen het goed op internationale festivals. Filmfonds  , Filmkrant
 • In een grootschalige pan-Europese analyse concludeert de European Audiovisual Observatory dat de omzet van bioscopen in 2018 voor het eerst sinds 2015 onder de 7 miljard is gezakt. Logischerwijs daalde daarmee ook het totaal aantal verkochte kaarten: van 984 miljoen in 2017 naar 956 miljoen in 2018 (-3%). Er is echter ook positief nieuws: het marktaandeel van Europese films is in de afgelopen vier jaar stapsgewijs toegenomen. In vergelijking met de overkoepelende tendens blijft Nederland over het algemeen constant, al zijn er her en der uitschieters. Filmonderzoek
 • “Cannes volgt nog altijd de traditionele lijn dat cinema in een bioscoop thuishoort.” Aldus Bero Beyer, artistiek directeur van het IFFR.  Hij denkt dat het nog lang zal duren voordat Cannes zal zwichten voor Netflix en andere streamingdiensten. Dat heeft, volgens hem, met de financiering te maken. “De financiering van een film bestaat uit verschillende onderdelen: bioscoopbezoeken, televisie en streaming. Als je nog maar één bron van inkomsten overhoudt, ontstaat er een wankele situatie.” Beyer is bezorgd over de grootschalige streamingdiensten omdat dit soort bedrijven met logaritmen werken. “Deze partijen zeggen op heel dwingende wijze tegen hun klanten: jij wil dit zien. Dat geeft een groot gevaar, want er ontstaat dan een monocultuur.”  NPO Radio
 • In de competitie van het  Filmfestival van Cannes-wedstrijd zijn niet veel films van vrouwelijke filmmakers opgenomen. Maar voor het eerst kwam het festival met cijfers over gender(on)gelijkheid ten aanzien van het festival naar buiten. Hiermee komt het festival tegemoet aan de belofte die het vorig jaar deed, toen het als eerste A-festival de ‘50/50×2020’-belofte ondertekende. Waar zit het probleem? De inzendingen of de selecties? Heeft Cannes geleerd van #MeToo?  Indiewire  , Sleek Magazine
 • Filmtheater Fanfare in Oudenbosch houdt in programmering steeds vaker gelijke tred met de grote bioscopen in ons land. ,,Sterker nog, vanwege de ambitieuze en hyperactieve houding van de artistieke leiding lopen we af en toe zelfs voorop.‘’ Dat schrijft voorzitter Theo Hoebink in het jaarverslag over 2018. BN – De Stem
 • Gamingwinkelketen Game Mania wil de komende twee jaar het winkelbestand per jaar met tien procent afbouwen. Hierdoor blijven in Nederland en België zo’n 60 fysieke winkels bestaan. De reden van de sluitingen is de constante groei van de webshop. Entertainment Business

 

Letteren

 • De Audioroman. Een luisterbeleving in woord en muziek, die claimt geheel anders te zijn dan een regulier luisterboek. De Audioroman is ontwikkeld en uitgegeven door schrijver Onno te Rijdt. Naast schrijven maakt Te Rijdt muziek. “De ingesproken passages van de Audioroman Upbeat worden afgewisseld met muziekstukken. De meeste daarvan zijn eigen composities en voor andere heb ik royaltyvrije loops gebruikt.’ inct
 • Amsterdam heeft weer een De Slegte. De tweedehandsboekhandel, die in 2013 uit het straatbeeld verdween, opende  een nieuwe vestiging in de Vijzelstraat. Het Parool

 

muziek

 • “Het meest schandalig vind ik dat instellingen, die door de overheid worden gesubsidieerd, zwaar onderbetalen. Wie invalt bij een van de beroepsorkesten, van het Concertgebouworkest, het Metropole orkest tot de regionale orkesten in de Basisinfrastructuur (BIS), krijgt slechts 87 euro bruto voor een repetitie van drie uur. Reistijd wordt niet vergoed. Zo kan het gebeuren dat je zeven à acht uur bezig bent voor 87 euro. Als je dat tot je door laat dringen, is dat echt heel erg.” Professioneel klassieke muziek spelen is in Nederland niet vol te houden, zegt hoboïste Dorine Schoon van het Platform voor Freelance Musici. Musici zijn er klaar mee. Ze willen geen concerten meer geven waarvoor ze niet of nauwelijks betaald worden. Trouw , Platform voor Freelance Musici ,  Trouw  , inlog vereist  , Algemeen Dagblad  , inlog vereist
 • Het programma van de Muzikantendag is compleet. Op 18 mei komen meer dan 100 professionals uit de Nederlandse muziekindustrie en bekende muzikanten naar de Melkweg en het Cinecenter in Amsterdam. Ambitieuze muzikanten kunnen één-op-één hun muziek pitchen bij meer dan 75 professionals tijdens de demospreekuren. Tijdens panels en flitscolleges leren muzikanten o.a. over deals en geld verdienen, streaming en online promotie. BUMA Cultuur
 • Stichting Ateliers heeft tien panden in Tilburg in beheer en verhuurt daar ruimten aan kunstenaars. Het RBO Studio’s gebouw aan de Ringbaan Oost 10 is het eerste pand dat uitsluitend aan muzikanten wordt verhuurd. De ruimten zijn  recent opnieuw geïsoleerd. Brabants Dagblad
 • Muziekpodium Heyhoef Backstage in de Tilburgse wijk De Reeshof bestaat vijf jaar. Maandelijks trekt het podium honderden bezoekers.  ,,We werken nauw samen met andere organisaties in Reeshof”, zegt  programmeur John Maes. In juni organiseren muziekcafé Rewind en Backstage vier gratis toegankelijke openluchtconcerten bij Rewind. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • Een goede tekst kan overal, toch maken toneelschrijvers in ons land zelden nog de overstap van de kleine naar de grote zaal. Dat zei toneelschrijver en dramaturg Janine Brogt op het tweejaarlijks symposium van de Toneelschrijvers van de Auteursbond. De oorzaak van de beperkte doorstroming legt Brogt onder meer bij de krappe programmeringsbudgetten van de Nederlandse schouwburgen.   Theaterkrant
 • Hoe wordt fair pay in de podiumkunsten in de praktijk gebracht? Het is een van de belangrijkste onderwerpen van dit moment. Onderzoeker Henk Vinken en adviseur Philip Geelkerken reflecteren  in het magazine ‘Hink/stap/sprong’ op de stappen die nu gezet worden met de Fair Practice Code. Als relatieve buitenstaanders houden ze de sector een spiegel voor. Ze pleiten voor een solidaire sector, scherp toezicht en een eerlijke overheid. Fonds Podiumkunsten
 • Het Circus Festival Breda vindt plaats op 29 en 30 juni op het terrein van STEK. Het programma is een mix van zowel traditionele als moderne circusacts. ,,Het moderne circus heeft veel theaterinvloeden, dat vindt niet iedereen leuk. We willen het programma graag laagdrempelig houden, daarom zijn er ook verschillende acts met clowns, acrobaten en straatartiesten”, aldus mede-organisator Maryon Keldermans. ,,We richten ons in de eerste plaats op gezinnen, veel van de acts zijn ook leuk voor kinderen”. BN – De Stem

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing reikt op 27 juni de Cultuurmarketing Awards uit aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. Van de 74 inzendingen heeft de vakjury er 12 genomineerd. Deze genomineerden presenteren op 27 juni hun cases en maken kans om met de Awards huiswaarts te keren. In aanloop naar 27 juni stelt Cultuurmarketing alle genomineerden voor. Boudewien Chalmers Hoynck van Papendrecht (23), een van de drie genomineerden voor de Young Talent Award. Minke Weeda van Rotown, met het ‘Left of the Dial Festival’ is Rotown één van de vier genomineerden voor de Campagne Award. Cultuurmarketing  ,  Cultuurmarketing
 • Entrée, de jongerenvereniging van het Concertgebouw in Amsterdam, bestaat 25 jaar. Doel: klassieke muziek bereikbaarder maken voor jonger publiek. Hoe lukt dat tot nu toe? NRC
 • Alleen een speciaal pasje geeft je als beoogde doelgroep de permissie om betaalbare toegang tot cultuur te verkrijgen. Uitzondering op deze regel? Column van Stephanie Hermes die met twee 12-jarige kinderen  naar een toneelvoorstelling, met het label ‘volwassen voorstelling’ ging. Cultureel persbureau

Financiering

Rijksfondsen

 • Maak jij gebruik van ‘remix’ als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema’s als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke ongelijkheid binnen jouw praktijk? Voor de Open Call Researching Remix nodigen Metro54 en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie makers, collectieven, organisatoren en denkers uit een projectvoorstel te doen. De deadline is 2 juli. De resultaten van de geselecteerde werken worden in oktober op de Dutch Design Week gepresenteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren met een voorbeeld stellende en/of onderscheidende praktijk in de creatieve industrie op om een projectaanvraag in te dienen voor een internationaal project. Voorwaarde voor ondersteuning is de samenwerking en presentatie met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Met de Open Oproep Talentontwikkeling Internationale Context stimuleert het fonds de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers die een bijzondere samenwerking aangaan met een buitenlandse partner. Dit is de tweede oproep in een serie van drie die elk najaar tot en met 2020 worden uitgeschreven. Deadline 4 september. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Hoe verstevig je internationale samenwerkingsverbanden en werk je op gelijke voet samen? En hoe meet je de impact van je project in complexe contexten? Op 12 april deelden in Mono Rotterdam de 28 teams die momenteel geselecteerd zijn voor het ‘Inclusive Cities and Societies’ programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de inzichten en lessen die ze op dit gebied opgedaan hebben. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tijdens twee scout nights, op 1 mei in Amsterdam en 2 mei 2019 in Rotterdam, pitchten in totaal 29 jonge makers hun idee of werk om in aanmerking te komen voor een werkbeurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  De voor Talentontwikkeling aangestelde scouts Marian Duff en Meryem Slimani wisten makers te bereiken die zich in belangrijke mate op eigen kracht hebben ontwikkeld. De scouts selecteerden samen met een jury elk vier makers die van het Stimuleringsfonds € 1.000 ontvangen om een ontwikkelplan op te stellen voor het komende jaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In februari introduceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds een nieuwe gezamenlijke regeling Immerse\Interact voor interactieve en immersieve mediaproducties. Een externe adviescommissie selecteerde elf projecten. De samenwerkende partners zochten voor Immerse\Interact naar projecten waar artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media centraal staan. Met de Deelregeling Immerse\Interact worden makers binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd om de lat in projecten hoog te leggen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In april 2017 ontving het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een projectsubsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Programma Internationalisering Ontwerpsector. In een tussentijdse rapportage beschrijft en evalueert het Stimuleringsfonds de activiteiten die in het kader hiervan zijn ondernomen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Wie zijn het Museum- en Monumententalent 2019? Tot 15 juli is het mogelijk om jonge talentvolle professionals (tot 32 jaar) werkzaam in de monumenten- en museumsector te nomineren voor de Talentprijzen van 2019. Deze eervolle prijzen zijn niet alleen van betekenis voor de winnaars, maar brengen ook actuele thema’s als vernieuwing, diversiteit en verjonging in de erfgoedsector onder de aandacht. De winnaar ontvangt, naast de eer, een naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject ter waarde van 7.000 euro, gefinancierd door het Mondriaan Fonds. De andere finalisten kunnen aan een buitenlandse congresreis een bedrag van 3.000 euro besteden. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds verzamelde de eerste reacties op de tentoonstelling  ‘The Measurement of Presence’, van Iris Kensmil, Remy Jungerman en curator Benno Tempel in het Nederlandse paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië. Mondriaan Fonds
 • In het kader van het project Dutch Crossover zijn de speelfilms Mijn Vader is een Vliegtuig en Mascotte geselecteerd. Beide projecten ontvangen de maximale realiseringsbijdrage van € 850.000 van het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Het Jaarverslag 2018 biedt een overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland in 2018, met daarin onder meer alle toegekende subsidies. Vanuit de pdf kan worden geklikt op links naar blogs, video’s, publicaties en andere achtergrondinformatie. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019. Tijdens de bijeenkomsten presenteert het fonds op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder  wordt er stilgestaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling. De koers van het Fonds Podiumkunsten wordt in sterke mate bepaald door de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW). Deze zal op 11 juni aanstaande worden gepubliceerd. Kort daarna gaat het fonds het land in om  beleidsuitgangspunten toe te lichten. Fonds Podiumkunsten
 • Dutch Performing Arts, een programma van het Fonds Podiumkunsten,  werkt samen met tal van festivals voor de organisatie van internationale bezoekersprogramma’s. Tijdens een meerdaags bezoek aan een Nederlands dans-, theater- of muziekfestival maken internationale programmeurs kennis met Nederlands werk. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • In verband met beperkte beschikbaarheid van adviescommissieleden en wisselende bezetting van bureaumedewerkers informeert Brabant C over de termijnen voor het inplannen van pitches in de zomerperiode. Brabant C
 • In 2018 zijn vanuit Creative Europe MEDIA 4542 projecten ingediend en 2195 subsidies verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 110 miljoen euro. Het totale budget van de gehonoreerde projecten bedraagt 460 miljoen euro. Het selectiepercentage van alle oproepen is gemiddeld 48%. 105 Nederlandse projecten ontvingen een totaalbedrag van ruim 5,5 miljoen euro. Daarnaast haalden meer dan vijftig Nederlandse bioscopen een bedrag van 9,5 ton euro uit Europa Cinemas, het bioscoopnetwerk dat MEDIA-steun ontvangt. Hiermee vloeit er dus zo’n 6,5 miljoen euro naar de Nederlandse audiovisuele sector. Dit staat te lezen in de publicatie ‘Feiten & Cijfers Creative Europe MEDIA 2018’. Creative Europe Desk
 • De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep voor Steun voor Filmfestivals (call 32-2018, eerste deadline: 20 december 2018). Deze deadline was uitsluitend voor festivals die plaatsvinden tussen 1 mei en 31 oktober 2019. Uit Nederland werd 1 aanvraag ingediend en geselecteerd: Cinekid Festival 2019 ontving 41.000 euro. Het festival ontving 6.000 euro meer dan het jaar ervoor. Creative Europe Desk

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • „Het idee van literaire prijzen is onnatuurlijk en wezensvreemd aan literatuur”, schreef auteur en criticus Arie Storm. Lodewijk van Oort beweert daartegenover dat literatuur wel een wedstrijd is..  Gebruik het prijzencircus om tot de beste literatuur te komen, zegt hij. En daarbij de vernieuwende kracht van een literair werk als belangrijkste criterium erkennen.  Boeken die de romankunst een duw geven, geschreven door schrijvers die proberen iets origineels toe te voegen aan een kunstvorm waarin alles al is geprobeerd. Romans die uitblinken, omdat ze anders zijn. NRC, inlog vereist
 • De Vlaamse auteur Jeroen Olyslaegers begrijpt niet waarom België nog steeds geen nieuwe commerciële literatuurprijs heeft, terwijl in Nederland twee van zulke prijzen zijn (de Libris Literatuur Prijs en de Bookspot Literatuurprijs; de winnaar strijkt bij beide prijzen 50.000 euro op. Tzum
 • Van Lanschot wordt hoofdpartner van het Van Gogh Museum. De nieuwe overeenkomst komt voort uit de succesvolle samenwerking de afgelopen vijfeneenhalf jaar tussen het museum en de wealth manager. Sponsorreport
 • Pinkpop, het oudste popfestival van Nederland, bestaat dit jaar 50 jaar. Brand Bier was van begin af aan het bier op het festival. De 50e verjaardag wordt gebruikt om ‘terug te blikken’. Sponsorreport
 • Boekman blijft het onlangs gepubliceerde ‘Overzicht financieringsstromen in de culturele sector’ regelmatig updaten met nieuwe, relevante cijfers. Recent is er een nadere uitsplitsing van culturele crowdfunding cijfers toegevoegd. Boekman
 • De ongeveer 40 jaar oude kruidentuin bij de abdij van de zusters Birgittinessen in Uden moet worden opgeknapt. Alles bij elkaar is er zo’n 10.000 euro nodig. De helft daarvan wil de provincie Noord-Brabant betalen, de andere helft moet via crowdfunding bij elkaar gesprokkeld worden. De tuin wordt bijgehouden door een groep vrijwilligers en is een van de visitekaartjes van het Museum Krona, de nieuwe naam van het Museum voor Religieuze Kunst. Brabants Dagblad, Crowdfunding voor natuur

Kunstonderwijs

 • Na 7,5 jaar verruilt academiedirecteur Femke den Boer de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St.Joost voor de Universiteit Utrecht. Daar wordt zij 1 september benoemd als directeur van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur. Punt.avans
 • Ilse Crawford en Oscar Peña hebben aangekondigd dat ze Design Academy gaan verlaten. Ze zijn beiden al lange tijd hoofd van een bacheloropleiding. Crawford staat al 21 jaar aan het hoofd van het programma Man and Well-Being, terwijl Peña al 23 jaar het Man of Activity programma leidt.  Als eerbetoon aan de DAE-afdelingen die Crawford en Peña nu nog leiden, hebben ze een tentoonstelling ingericht met werk van alumni en studenten. Architectenweb ,  Dezeen

Cultuureducatie en - participatie

 • “Creativiteit heeft inhoud nodig. Sterker nog, creativiteit kan niet bestaan zonder nieuwsgierigheid, relevante kennis en discipline. Om die reden zou ik terughoudend zijn om creativiteit onderdeel te laten zijn van een onderwijsvisie. Het leidt vaak tot weinig meer dan vage lessen over ‘anders durven kijken’ en een handjevol abstracte activiteiten. Daarnaast zit er iets oneerlijks in tegenover al die kinderen, want hoe kun je creativiteit afdwingen? ” Scholen willen apart creativiteit doceren maar zelfs kunstenaars baseren zich op kennis en oefening, schrijft Tjip de Jong. NRC , inlog vereist
 • Kunnen we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken door binnen iedere school een Schrijfakademie in te richten? Een Schrijfakademie waar leerlingen essays leren schrijven, zich volledig kunnen onderdompelen in het werk van  Nederlandse schrijvers en waar leerlingen zich bijvoorbeeld kunnen verdiepen in hiphop, brievenromans, het nieuws en gedichten als alternatieve denkruimtes. Vanuit de Akademie van Kunsten neemt Micha Hamel daarom weer het initiatief om vanuit de makerskant mee te denken over hoe het vak Nederlands weer op de kaart te zetten. In vervolg op een eerdere bijeenkomst in november vorig jaar gaat de Akademie van Kunsten op 3 juni verder in op hun Droom om het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs weer aantrekkelijk te maken. Akademie van Kunsten
 • 416 vmbo, havo en vwo leerlingen van 11 middelbare scholen hebben eigen kunstwerken gemaakt geïnspireerd op kunstwerken uit de collectie van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Deze worden tentoongesteld, samen met kunstwerken van het Van Abbe, geselecteerd door jongeren. Vanwege het 10-jarige bestaan van het project ‘Radically Mine’ is de overzichtstentoonstelling uitgebreid met een terugblik op kunstwerken van oud-deelnemers. Stedelijk van Abbemuseum
 • Schrijver Alex Boogers maakt zich sterk om jongeren aan het lezen te krijgen en reist daarvoor af naar scholen door het land. Frappant noemt hij het, want op die leeftijd las hij zelf nooit een boek. “Bovendien kom ik ook nog eens uit een laaggeletterd milieu”, zegt hij in De Taalstaat. NPO Radio 1
 • Regisseur Sofie van der Vleuten bewerkte het stuk ‘De Boevenkoning’ van Ad de Bont tot een rauw eigentijds sprookje. ,,Dit jaar is het stuk grotesker, met een toegevoegd laagje van de regisseur”, zegt zij over haar inhoudelijke inbreng. Moorden, verdraaide feiten, onbetrouwbaar volk en scheldwoorden die door de zaal vliegen. Heftige scènes bij ‘Ik vind het een gruwelijk sprookje’, het toneelstuk met leerlingen van Gymnasium Beekvliet. Brabants Dagblad
 • Kinderopvang Dikkie & Dik en de Bibliotheek Eindhoven bundelen hun krachten, samen is gewerkt aan een vierjarenplan waarin digitale media en het kind centraal staan. Eindhovens Dagblad
 • ‘Een theorie die veel aandacht heeft gekregen van wetenschappers is de zogenaamde mood arousal theory. Deze gaat ervan uit dat als je luistert naar muziek van je eigen voorkeur, je gemoedstoestand beter wordt. Je wordt blijer, opgewekter. Dat prettige gevoel helpt om goed te presteren op cognitieve taken die erna komen. ‘ Muziek aan tijdens het studeren: slim of juist niet? Nemo kennislink
 • “Niet iedereen heeft het lichaam waarop musea ingericht zijn’. Gesprek met Marleen Hartjes, programmacoördinator bij het Van Abbemuseum, waar ze met ‘Onbeperkt Van Abbe’ programma’s organiseert voor mensen met een beperking.  Culturele Vacatures
 • Het Rijksmuseum lanceert een videotour in de Nederlandse Gebarentaal. Daarmee kunnen dove en slechthorende kunstliefhebbers gebruikmaken van een tour langs twintig kunstwerken in het museum, plus een schat aan informatie, video’s en animaties. De Nederlandse Gebarentaal is als tiende taal toegevoegd in de app van het Amsterdamse museum. Rijksmuseum
 • Nederlanders lezen gemiddeld nog even veel als vijf jaar geleden, maar doen dit anno 2018 wel vaker van een scherm dan in 2013, toen er nog meer van papier werd gelezen. Dit en meer blijkt uit het nieuwste Media:Tijd onderzoek naar de tijdsbesteding aan media, uitgevoerd door organisaties voor mediabereiksonderzoek, het Platform Media-adviesbureaus en het Sociaal Cultureel Planbureau. KVB Boekwerk

Kunstbeoefening

 • Met Orkest Zuid haalt Jos van de Braak het harmonieorkest uit de verenigingssfeer en zet hij het als serieuze concurrent van het symfonieorkest neer. Orkest Zuid viert zijn tienjarig jubileum met concert met het Brabant koor in het Muziekgebouw in Eindhoven, met op het programma The Planets van Gustav Holst en The Queens Symphony van Tolga Kashif. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Harm Tilman blogt over de laatste editie van het Jaarboek Architectuur in Nederland. De druk op steden en platteland neemt toe. Het is een boeiende thematiek die de redactie het 32ste jaarboek architectuur heeft meegegeven. Kan architectuur helpen de druk op te vangen en in goede banen leiden? De Architect
 • Gebouwen die echt iets toevoegen aan de samenleving? Jawel, ze bestaan. De LocHal in Tilburg, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, het Erasmus MC in Rotterdam en nog zes architectonische parels strijden om de titel ‘Beste gebouw van het jaar’. Trouw  , inlog vereist
 • Stedelijke verdichting kan negatieve gevolgen hebben op ons welbevinden, blijkt uit onderzoek. Hoge gebouwen leiden tot een groter gevoel van drukte, hoge dichtheden tot onrust en stress. Onderzoekers hebben ontdekt dat de omgeving kan bijdragen aan het menselijk welbevinden, bijvoorbeeld door uitzicht op natuur, stilte en wandelruimte te bieden.  Het rijk kiest ervoor steden verder te verdichten en zo de ommelanden zo veel mogelijk te sparen. Een van die verdichtingsprojecten is de Tilburgse spoorzone. De Volkskrant
 • We gaan door tot realisatie, dat is en blijft het streven’, Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en een van de initiatiefnemers van de prijsvraag Who Cares opende 9 mei in Amsterdam de eerste werkconferentie van de Who Cares Community met een duidelijke boodschap. ‘Verandering ontmoet weerstand, maar de opdracht is: niet terug te deinzen.’ College van Rijksadviseurs
 • Op 16 april 2019 vond bij Broeinest Amsterdam het Architectenweb netwerkevent rond woonzorg plaats. Vijf sprekers gaven hun visie op deze belangrijke opgave: Milou Joosten, namens het Atelier Rijksbouwmeester; Peter Prak, initiator van de Knarrenhof; Reimar van Meding van KAW architecten en adviseurs; Jasper Spigt van architecten van Mourik en Dorte Kristenssen van atelier PRO. Een verslag. Architectenweb
 • Het Bosch Architectuur Initiatief organiseert op 22 mei een openbaar debat over hoogbouw in ‘s-Hertogenbosch. Met pitches door o.a. architect Diederik Dam en historicus Cees van Aalst. En een openbaar debat over de kansen en de bedreigingen. BAI
 • Tijdens de bijeenkomst ‘Klimaatakkoord: ontwerpers aan tafel’ verkent AIR (Architectuur Instituut Rotterdam) de ruimtelijke opgave die onlosmakelijk verbonden is met het Klimaatakkoord. Boris Hocks (Generation Energy) geeft een ‘college’ over de rol van ontwerpers aan de klimaattafels, waarna vijf experts aan een publieke ‘klimaattafel’ inzoomen op de ruimtelijke, politieke en maatschappelijke context in Rotterdam. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Cursussen Design thinking courses geven het hele concept een slechte naam. Maar als je het echt design thinking rigoureus toepast, kan het problemen oplossen, zeggen Charlotte en Peter Fiell, auteurs van het boek ‘100 Ideas that Changed Design’. Dezeen
 • Verschillende modebedrijven en ontwerpers, van Adidas tot Iris van Herpen, kozen afgelopen jaren voor 3D-printen. De in New York gevestigde designer Zac Posen tilde het vorige week naar een hoger niveau, met de presentatie van 3D-couture tijdens het MET Gala. Kan de technologie de modebranche ingrijpend te veranderen? Zullen we onze kleding ooit thuis printen? Fashion United
 • De Nederlandse selectie van illustratoren voor de Biennial of Illustrations Bratislava 2019 is bekend. IBBY-Nederland verzorgt, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds, de selectie en inzending van het werk van Nederlandse kinderboekenillustratoren. IBBY

 

beeldende kunst

 • ‘Wat niet is gelukt is zijn ambitie om een tentoonstelling te maken gevuld met ‘rijke ambiguïteiten’. Er is weinig ambivalentie aan zijn keuzes, zowel qua kunstenaars als de werken die zijn getoond. Haast alle werken zijn relatief recent, relatief politiek correct. ‘ Alix de Massiac is kritisch over ‘May You Live In Interesting Times’ van curator Ralph Rugoff tijdens de Biënnale van Venetië. Rugoof presenteert vooral wat op dit moment goed in de internationale markt van Londen, Parijs en New York ligt. De Massiac geeft toe dat hij weinig werken gezien die overtuigend slecht waren. Metropolis M
 • Het kunstwerk ‘Reconstructie Teniersstraat’ van Berry Holslag dreigt niet terug te keren in de Haagse Schilderswijk. Wat begon als een mooi project is intussen een juridisch gevecht. Den Haag Centraal

 

film en av

 • De Filmkrant blogt over het filmfestival Cannes. In aflevering 1 o.m. een vooruitblik op interessante producties. Filmkrant
 • De afgelopen maanden deed de Filmkrant verslag van de openbare collegereeks This Is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed. In de zesde en laatste bijeenkomst spraken twee vertegenwoordigers van de Wim Wenders Stiftung over de complexe digitale restauratie van Wenders’ Der Himmel über Berlin. Een verslag.  Filmkrant
 • Tijdens het tweede filmcafé van dit seizoen van de Nieuwe Filmers  in de Bossche Verkadefabriek gaat het op 29 mei over het belang van de art department voor een film. Er is aandacht voor de leden van de filmcrew die verantwoordelijk zijn voor o.m. exterieurs, interieurs, aankleding,  decors en locaties. Brabants Dagblad
 • Eind 2021 opent Beeld en Geluid, het instituut voor media, een compleet vernieuwd museum waarin de bezoeker via meer dan 50 interactieve installaties wordt meegenomen in de wereld van radio, televisie en online. Dit nieuwe state of the art museum, dat de huidige experience vervangt, is het eerste museum ter wereld dat zich dankzij diverse technische hoogstandjes continu aanpast aan de bezoeker. Kiss the Frog, REDRUM en Elastique zorgen als strategisch partner voor de multimediale realisatie en de app van het nieuwe museum. Museumtijdschrift

 

letteren

 • In het essay Lezen met een zaklantaarn, gepubliceerd in het tweede nummer van de Gids in 2019, zet Kees ’t Hart zich af tegen twee onderzoeken naar representatie in de Nederlandse letteren, onderzoeken ‘die romans als racistisch, antifeministisch of kapitalistisch ontmaskeren’.  Waarom voelt ’t Hart zo’n sterke behoefte zich te verdedigen? Het dwingt tot de vraag wat er voor hem op het spel staat. De argumenten die ‘t Hart gebruikt, schrijft Christiaan Lomans,  zijn typisch voor het doolhof van polarisaties waarin gesprekken over dit onderwerp vaak stranden. Hij werpt een rookgordijn van valse tegenstellingen op waarin de verantwoordelijkheid van de schrijver verdwijnt. Hard/hoofd
 • De zevende editie van de Grote Lowlands Schrijfwedstrijd is van start gegaan. Tijdens deze jaarlijks terugkerende schrijfcompetitie gaat Lowlands in samenwerking met uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en NRC op zoek naar nieuw literair talent.  De twintig beste inzendingen worden op de longlist geplaatst en de jury beoordeelt uiteindelijk welke drie verhalen het beste zijn en een plekje op de shortlist verdienen. Deadline voor het insturen van een verhaal is 3 juni.  Lowlands
 • De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september lezen ruim duizend scholieren van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs de winnende titels van de Libris Literatuur Prijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de BookSpot Literatuurprijs, en kiezen daaruit hun favoriet. De drie auteurs die kans maken op deze literaire jongerenprijs zijn Rob van Essen met De goede zoon, Nina Polak met Gebrek is een groot woord en Tommy Wieringa met De heilige Rita. Inktaap

 

muziek

 • In Bariloche (Argentinië)  vindt het 66ste International Rostrum of Composers, waaraan dit keer 27 landen meedoen, plaats. De Nederlandse Publieke Omroep nomineert dit jaar drie composities: Celia Swart – In My web en van Vitali Karagkezidis – Quotes (beiden onder de 30) en in de algemene categorie 1002 van Hawar Tawfic. Vorig jaar won de Nederlander Jan-Peter de Graaff (27) met Le café de nuit. Op 17 mei worden twee winnaars bekend gemaakt. Naast een kunstwerk krijgt de winnaar een compositieopdracht voor orkest en de componist onder de 30 een opdracht om voor ensemble te schrijven. Podium Radio 4
 • Geïnspireerd door de Amerikaanse zangeres Rachael Yamagata kwamen Teun van Knegsel en Vita Naessens op het idee een festival te organiseren voor muzikanten die voor velen misschien nog onbekend zijn, maar muzikaal een lust voor het oor verwezenlijken. De derde editie van Bands in a Barn, nu in Moergestel, onderscheidt zich door de ruime variatie in genres. 3voor12.vpro.nl
 • Popmuziek op monumentale locaties. Het mes snijdt aan twee kanten. Verspreid over ruim twintig erfgoedlocaties in Bergen op Zoom valt er in het weekend van 13 en 14 september van meer dan veertig optredens te genieten. Bazart, Novastar, MEROL. Dat zijn slechts drie van de namen waarmee de organisatie van PopMonument Bergen op Zoom op de kaart wil zetten. BN – De Stem
 • Voor het vierde jaar strijkt het Sena European Guitar-circus in Bergen op Zoom neer. Op het programma staan een volle Guitar Night met Pablo van de Poel als centrale gast en opnieuw een gratis gitaardag in Het Markiezenhof. BN – De Stem

 

theater en dans

 • ‘We zijn toeschouwers geworden, in plaats van acteurs.’ Philipp Blom is – met Gloria Wekker en Eric De Vroedt – curator van het vernieuwde congres podiumkunsten, dat onder de naam SPOT-Live op 27 mei in Rotterdam wordt gehouden. Wat heeft deze schrijver, die in zijn werk de kwalijke gevolgen van klimaatverandering, digitalisering en de vrije markt als bijna onomkeerbaar beschrijft, te bieden aan mensen in de podiumkunst? Cultureel persbureau
 • Dans- en theaterrecensente Evelyne Coussens en kunstfilosoof Thomas Crombez  schreven ‘Wat de danser van de beer had geleerd : Kleine filosofie van de dans’.  Dat ‘kleine’ heeft allicht te maken met de meanderende betoogtrant van Coussens en Crombez. Hun boekje is geen minitraktaat, maar letterlijk een essay: los van iedere druk tot coherentie worden er een paar gedachten over (hedendaagse) dans uitgeprobeerd. Uitgangspunt : Heinrich von Kleists beroemde dialoog ‘Over het marionettentheater’ (1810). deReactor

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het nieuwste ontwerp van Studio Frank Havermans – KAPKAR/WS1P- AN – hangt boven de grond. Deze verhoogde werkruimte is ontworpen voor het hoofdkantoor van AkzoNobel in Amsterdam, maar het ziet eruit alsof het meer op een racebaan dan in een kantooromgeving thuishoort. Designboom
 • Helmie Brugman maakte naam met de installatie ‘The Terracotta Davids’, waarbij ze thema’s als kwetsbaarheid en maakbaarheid aan de orde stelt. Het maakproces maakt nadrukkelijk deel uit van de installaties. In haar atelier aan huis in de wijk Strijp in Eindhoven vertelt ze hoe ze daartoe is gekomen. Brabant Cultureel
 • Kunstenaar Mariëtte van der Ven heeft het ontwerp gemaakt voor de ambtsketen van de nieuwe gemeente Altena. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De documentaire Curious Tom, gemaakt door de High Tech Campus en producent House of Yellow, is tijdens het World Media Festival in Hamburg beloond met de internationale Television & Corporate Media Award intermedia-globe-Silver. Eindhovens Dagblad
 • Op 19 mei dirigeert de Tilburgse Vera Hofman The Next Ensemble in een concert in ’s-Hertogenbosch met muziek van Messiaen. Maar er is meer aan de hand. Met het concert krijgt Vera haar masterdiploma als dirigent, Fontys. En: de musici spelen ook een compositie die Vera geschreven heeft. En: eigenlijk wil ze het hier niet bij laten. The Next Ensemble moet een vast gezelschap worden voor hedendaagse muziek, onder leiding van Vera. Omroep Brabant
 • Het Kamermuziekensemble 2AZ1, Inês Lacerda (percussie) en Iván Sánchez (saxofoon), heeft de jury- én de pubieksprijs gewonnen van het Fontys Willem Twee Chamber Music Contest. Fontys Academy of Music and Performing Arts hield in samenwerking met Concertzaal Willem Twee voor de achtste keer een wedstrijd voor jonge kamermuziekensembles. 2AZ1 mag als beloning een betaald concert verzorgen in Concertzaal Willem Twee in ‘s-Hertogenbosch en een lunchpauzeconcert in Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven. Fontys
 • Harry Hendriks is bekend van zijn jarenlange samenwerking met Gerard van Maasakkers en enkele tributeprojecten. De muzikant komt nu met een show met eigen werk. Brabants Dagblad
 • De dood is geen gemakkelijk, maar niet per se een zwaar onderwerp voor kinderen. Door de manier waarop we er vaak mee omgaan, of beter gezegd niet, wordt het dat dikwijls wel volgens theaterproducent Sofie van den Krommenacker.  In de theatervoorstelling Waakhondje in Theater Markant in Uden, 19 mei,  probeert ze het onderwerp bespreekbaar te maken. Brabants Dagblad , inlog vereist

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie