Trends & Ontwikkelingen 18 oktober 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over een aanpassing van de conceptregeling instandhouding woonhuis-rijksmonumenten. De aanpassing gaat om de hoogte van subsidies in 2020 en 2021. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten Dialoogdagen vervolgaanpak laaggeletterdheid. Rijksoverheid.nl
 • Duizend scholieren per dag in de Tweede Kamer. Niet minder dan dat.  Dat is de wens van minister van Engelshoven (OCW). Kost en die daarmee gemoeid zijn : 4,8 miljoen. Cultureel Persbureau  geeft commentaar : Van die 4,8 miljoen had ook echte kunst gemaakt kunnen worden. Rijksoverheid.nl , Cultureel Persbureau
 • Onze leefomgeving zal in 2050 fundamenteel veranderd zijn door grote transities rond klimaat en energie, verstedelijking en landbouw. Met het verschijnen van Kabinetsperspectief NOVI geeft het Rijk aan daar nu alvast op te willen anticiperen. De VNG juicht dat toe. De opgaven zijn immers groot. VNG
 • Grote steden ontkomen er niet aan in het groen te bouwen. De woningnood is op dit moment zo hoog, dat gemeentes als Amsterdam en Utrecht niet kunnen vasthouden aan hun belofte puur binnen de bebouwde kom te bouwen. Dat zei voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bij de presentatie van de kwartaalcijfers van de brancheorganisatie. Binnenlands bestuur
 • Het Nederlandse landschap staat door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik flink onder druk. Dat vraagt om het nauwkeurige monitoring. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies, dat op 10 oktober is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en dat tot stand is gekomen in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL. Het college onderstreept de waarde van het landschap. Het is belangrijk voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Het College van Rijksadviseurs schrijft dit in haar advies ‘Monitor Landschap: naar een landsdekkend systeem’. College van Rijksadviseurs
 • Hoe overtuig je raadsleden, bestuurders en ambtenaren van het belang van cultuureducatie en cultuurparticipatie in jouw gemeente of provincie? Hoe sluit je aan op de actuele politiek-maatschappelijke agenda? En op welk moment vraag je aandacht? Antwoord op deze vragen vind je in het Handboek Belangenbehartiging. LKCA
 • De provincie Noord-Holland gaat door met het maken van een landschapsplan waarin een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 moet worden ingepast. Dit ondanks een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie aan het adres van G.S. De oppositie is boos omdat zij niet door Gedeputeerde Staten is geïnformeerd over een mail van 22 december 2017 van Icomos, adviseur van de Unesco over het predicaat werelderfgoed voor de Stelling van Amsterdam. Icomos schrijft in de mail dat  geen enkele van de toen voorliggende drie varianten voor een verbindingsweg op goedkeuring zou kunnen rekenen. Erfgoedstem
 • Erfgoedbeleid op Flevolands provinciaal niveau wordt te beperkt opgepakt vindt Erfgoedvereniging Heemschut/Heemschut Flevoland. Daarbij krijgen initiatieven vaak geen vervolg. Heemschut
 • Het einde van de Tolhuistuin in Noord dreigt nu een huurverhoging voor de deur staat. Meer dan de helft van de culturele bedrijven gaat op zoek naar een nieuwe plek of is al vertrokken. ‘De stad wordt er armer van als creatief talent vertrekt. De vier coalitiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad willen dat er een oplossing komt voor de Tolhuistuin in Noord.  Het Parool  , Theaterkrant , Het Parool
 • De gemeente Utrecht trekt extra geld uit om veelbelovende makers en culturele initiatieven de ruimte te bieden zich verder te professionaliseren. Het gaat om creatieve makers zoals theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals, die al eerder subsidie van de gemeente hebben ontvangen. Zij moeten als stichting in Utrecht gevestigd zijn en niet langer dan zes jaar bestaan. De subsidie bedraagt maximaal 7.000 euro per aanvrager. Voor 2019 stelt Utrecht een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. Utrecht
 • In Leiden wordt de komende jaren steeds 250.000 euro gereserveerd voor kunst in de openbare ruimte. Op die manier komt er deze raadsperiode een miljoen euro beschikbaar voor kunstwerken in de stad.  Dat bedrag is hard nodig, vindt cultuurwethouder Yvonne van Delft: “Als je veel meer gaat verdichten door woningbouw en groen gaat toevoegen, kan ook kunst in de openbare ruimte een enorme toevoeging zijn”. NU.nl
 • In Vlaanderen  is er voor de filmsector en de podiumkunsten de taxshelter, de formule waarbij bedrijven op een fiscaal interessante manier kunnen investeren in cultuurproducten. Rasmus van Heddeghem, filmproducent,  plaatst 5 vraagtekens bij 5 citaten over de tax shelter. Rekto verso
 • Van algen brandstof maken, plastic recyclen, afval tot meubels of kleding verwerken of industriële bijproducten omvormen tot biologische meststoffen. De Europese Commissie lanceerde 11 oktober een actieplan voor een ,,circulaire bio-economie’’ dat tegen 2030 een miljoen nieuwe groene banen moet opleveren, vooral in plattelands- en kustgebieden. Europa Nu

 

noord-brabant

 • Noord-Brabant is dé festivalprovincie van Nederland. Maar het ontbreekt op veel plekken aan eenduidige, overzichtelijke regels. Festivalorganisaties, gemeenten, omwonenden en de natuur hebben allen baat bij een duidelijk festivalbeleid. Aldus onderzoekers van de  Breda University of Applied Sciences (BUAS) en NHL Stenden University of Applied Sciences, die samen met het Centre of Expertise Leisure Tourism Hospitality (CELTH) bezig zijn met de voorbereiding van een landelijk onderzoek naar de sociale impact van festivals. BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • Er is in de toekomst dringend behoefte aan een nieuwe multifunctionele accommodatie in Bavel als café-zalencentrum de Tussenpauz zijn deuren sluit. Sporthal De Huif is geen alternatief omdat die niet geschikt is voor grote culturele evenementen. Dat stelt de stichting Samen voor Bavel. De stichting wil dat de gemeente Breda onderzoek doet naar de haalbaarheid van een nieuwe multifunctionele accommodatie in het dorp. BN – De Stem
 • In Eindhoven gaan niet alleen de woonlasten omhoog om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente voert via beperkte prijsindexatie ook een besparing op subsidies aan organisaties en instellingen door. Dat levert miljoenen op. Eindhovens Dagblad
 • Zet onderwijsinstellingen en bedrijven uit de sector van media/menselijk gedrag bijeen en de vliegen komen vanzelf op die stroop af. Die gedachte over het Tilburgse project Mindlabs blijkt vooralsnog te hoog gegrepen.  ,,We stellen de gemeenteraad nu voor zelf te ontwikkelen, maar vooralsnog bescheidener”, zegt wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). Streven blijft de nieuwbouw van Mindlabs in september 2021 te openen. Brabants Dagblad  , Tilburg
 • Leijpark013 maakt zich zorgen over de belasting van het park door evenementen. Ook bij de opbouw van circustenten voor Festival Circolo vindt de organisatie dat afspraken met voeten zijn getreden. Zo  zou met heftrucks door het kwetsbare Beukenlaantje zijn gereden en stonden personenauto’s van medewerkers in het park. Brabants Dagblad  , inlog vereist 

 

overige brabantse gemeenten

 • Het pand aan het Koningsplein 16 in Asten, bekend als het ‘pand Anneke de Bruijn’ gaat tegen de vlakte. De gemeente Asten heeft hierover een akkoord bereikt met de erfgenamen.  Eventuele restauratie bleek onmogelijk en uiteindelijk deed de rechter een uitspraak. Eindhovens Dagblad
 • Het Markiezenhof in Bergen op Zoom trekt beduidend meer bezoekers nu de begane grond en de Franse Tuin gratis toegankelijk zijn. Dat wijzen eerste cijfers over dit jaar uit. BN – De Stem  , inlog vereist
 • De Hand van Vorstenbosch is niet meer. Het kunstwerk dat in 1972 aan het Liebregtsplein werd geplaatst, zou worden opgeslagen op de gemeentewerf om later weer terug te keren in het dorp. Maar dat kan niet meer, tot verdriet van de dorpsraad. Die wil er een nieuw kunstwerk voor in de plaats. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Nu het kasteel in Gemert een nieuwe bestemming krijgt, dient zich ook een nieuw probleem aan: waar moeten de bezoekers en toekomstige werknemers straks hun auto kwijt? Partijen in de gemeenteraad maken zich zorgen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Hoe zit het nu met de subsidies in 2019? Met die vraag lopen nog heel veel clubs en organisaties in Meierijstad rond. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Momenteel wordt het oudste gebouw van Kaatsheuvel gesloopt. Uit de overleveringen blijkt dat het gebouw reeds in 1610 bestond en dat er in 1615 voor het eerst melding werd gemaakt van een school in Kaatsheuvel. Pogingen om de school op de monumentenlijst te krijgen en te restaureren mislukte bij gebrek aan financiële middelen. Brabants Dagblad
 • Hoe kan het kloostercomplex van de zusters Franciscanessen in het centrum van Veghel behouden worden. Dat gaan de Franciscanessen en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed gezamenlijk onderzoeken met de gemeente Meierijstad en de provincie Noord-Brabant. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Volgens de Raad van State tast het plan om aan de Markt en de Molenstraat een complex met ruim twintig woningen, een supermarkt en horeca- en winkelruimten het cultuurhistorische centrum van Zevenbergen zeker niet aan. De plannen van de gemeente Moerdijk versterken het centrum, aldus de raad.  BN – De Stem , inlog vereist
 • De bibliotheek van Nuenen verhuist waarschijnlijk naar Het Klooster. Als het aan de gemeente ligt krijgt de vernieuwde bibliotheek zelfs een hoofdrol in de nieuwe exploitatieopzet van het cultureel centrum. Eindhovens Dagblad
 • ‘Het KVL-terrein verdient méér groen’. Dat is de inzet van een petitie, die de gemeente Oisterwijk ertoe moet bewegen om af te zien van twee appartementencomplexen tussen het hoofdgebouw en het ketelhuis. Volgens petitionaris Emily Simunic komen de historische, industriële gebouwen véél beter tot hun recht rondom een groen hart. Polimeks, de nieuwe speler op het KVL-terrein in Oisterwijk, heeft een extra parkeergarage nodig om de bezoekers van zijn nog te bouwen hotel met restaurant te kunnen ontvangen. Brabants Dagblad   , Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De gemeente Veldhoven verstrekt subsidies van maximaal 11.000 euro voor experimenten die bijdragen aan een vitale samenleving. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Vught gaat de subsidiering van theater De Speeldoos per 1 juli 2019 beëindigen. Cultureel Vught protesteerde tegen de dreigende sluiting van Theater de Speeldoos. Het theater verkeert in zwaar weer, deels door een langdurige strijd met gemeente over verantwoording van de subsidie. Stadsblad Den Bosch , Brabant Cultureel
 • Of het nieuwe schoenenmuseum in het centrum van Waalwijk een succes gaat worden? Politieke partijen in de gemeente Waalwijk zijn er nog niet allemaal van overtuigd. Toch kan Waalwijk door met de ontwikkeling van het nieuwe museum. Alleen SGP, PvdA en D66 stemden tegen, omdat volgens deze partijen de begroting rammelt. Het bureau Tinker Imagineers ziet kansen voor het nieuwe museum om een breed publiek aan te spreken. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad ,  inlog vereist
 • Het is de nachtmerrie van ieder theater: voorstellingen die afgelast moeten worden door haperende techniek. Bij theater De Leest zijn ze bekend met dit probleem. De gemeente Waalwijk wil ruim vier ton uittrekken om er iets aan te doen. Het geld is bedoeld voor de verouderde trekkenwand: de hijsinstallatie die onder meer decorstukken verplaatst en gordijnen opent en sluit. Brabants Dagblad
 • De Zundertse wethouders Johan de Beer en Patrick Kok gaven het officiële startsein voor de aanleg van het fietspad Aa of Weerijs op Zunderts grondgebied, in Rijsbergen om precies te zijn. De wethouders groeven met een minigraafmachine een stuk grond uit. De gemeente Zundert heeft voor dit initiatief vanuit de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs 1,5 miljoen uitgetrokken. Provincie Noord-Brabant en LandStad de Baronie legden daar nog eens 150.000 euro bij. Motto van de route : ‘Van Nassau tot Van Gogh’. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Van ondernemingsvorm, via financiering, marketing en klantcontact naar onderhandelingen: de nieuwe publicatie ‘Route Ondernemerschap’ gidst kunstenaars door hun route naar cultureel ondernemerschap en helpt ze hun professionele koers te vinden. Cultuur + Ondernemen, Cultuur + Ondernemen
 • Makers vinden dat de nieuwe Wet Auteurscontractenrecht voor verbetering vatbaar is. Met een verslag van de bijeenkomst georganiseerd door Platform Makers en een verslag van het Algemeen overleg auteursrecht van 4 oktober in de Tweede Kamer. bno
 • Cor Wijn over de term ‘cultureel ecosysteem’.  Hij kwam die aanduiding tegen waar het ging om regionaal geënt cultuurbeleid, maar ook in een verhaal over de lokale inbedding van cultuureducatie en -participatie. Wat zou ermee worden bedoeld? En, belangrijker: is het een term die behulpzaam is voor het maken van cultuurbeleid? Cor Wijn blogspot
 • De Sociale InnovatieFabriek in Vlaanderen heeft onlangs haar Impact Wizard 2.0 gelanceerd. De Impact Wizard is een online tool die helpt om de maatschappelijke impact van organisaties, bedrijven of projecten in kaart te brengen. Een aantal nieuwe features maken de tool nu nog gebruiksvriendelijker. Impact Wizard  , Sociale Innovatie Fabriek
 • De eigenzinnige meubelen van steiger- en sloophout waarmee ontwerper Piet Hein Eek uit Eindhoven vanaf de jaren negentig naam maakt, hebben al tot veel navolging geleid. Bij het online meubelbedrijf Forn, dat een showroom in Zwolle heeft, zijn twee robuuste tafels en een stoel ontdekt, die Volgens Eek zoveel op modellen van hem lijken, dat ze inbreuk maken op zijn auteursrecht. In de rechtbank in Zwolle diende een kort geding, dat uiteindelijk uitmondde in een schikking. Algemeen Dagblad
 • MYOMY Do Goods wint de eerste Green Fashion Talent Award 2018. Het Nederlandse merk sleepte een cheque ter waarde van 5.000 euro voor een business consultancy traject in de wacht. De award is dit jaar in het leven geroepen door Dutch Sustainable Fashion Week. Fashion United
 • Verdringt de vrijwilliger de museumprofessional? Vijf meningen van mensen uit het veld laten goed zien hoe er op verschillende manieren naar deze kwestie gekeken wordt en mee omgegaan. Culturele vacatures
 • Het Drents Museum is met de tentoonstelling Iran – Bakermat van de beschaving genomineerd voor de 2018 Global Fine Art Award (GFAA) in de categorie Best Ancient Art. Het Spoorwegmuseum in Utrecht, het EYE Filmmuseum in Amsterdam en het Kinderboekenmuseum in Den Haag zijn genomineerd voor de Children in Museums Award. Dagblad van het Noorden  , Museumvereniging
 • De Provincie Noord-Brabant kende afgelopen week aan het Van Gogh Galerie & Gastatelier, onderdeel van het Van GoghHuis in Zundert, een subsidie van 70.000 euro toe. Directeur-conservator Ron Dirven ziet het als een belangrijke blijk van waardering voor het werk dat het Van GoghHuis verricht. Internetbode regio Zundert
 • Culturele broedplaats Lab-1 betrekt de voormalige Zien bioscoop aan de Keizersgracht in Eindhoven. In het pand komt een multifunctioneel centrum voor cultuur en ontspanning, laat de organisatie weten. Algemeen Dagblad, inlog vereist
 • Met een Frankenstein Symposium, een expositie en een performance in het Natlab wordt 10 jaar Baltan Laboratories, de stichting die grenzen op zoekt van kunst, technologie en wetenschap, gevierd. Een gesprek met directeur Olga Mink. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 •  , Innovation Origins
 • De jonge sector waar animatoren, VFX en gamedesigners zich in bewegen kent nog maar weinig collectieve afspraken. Onze vakgroep DAMD doet een onderzoek naar de inkomenspositie van deze beroepsgroepen, om uiteindelijk een betere onderhandelingspositie te creëren. Daarvoor hebben ze een enquête opgesteld. Kunstenbond , DAMD
 • De algemene ledenvergadering van Filmproducenten Nederland heeft de Code Meldpunt MORES aangenomen. Dit betekent dat de Code Meldpunt MORES toegevoegd wordt aan de reglementen van de vereniging en dat de leden van Filmproducenten Nederland gehouden zijn aan deze Code. Filmproducenten Nederland
 • De bioscoop staat in alles voor eventmarketing en live communicatie anno 2018: met luxe en comfortabele stoelen, de beste zichtlijnen, een immens scherm, perfecte audio en verrassende catering creaties. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters deelt een artikel uit Event Branche over Pathé. nvbf
 • De Pathé-bioscopen in Eindhoven, Scheveningen en Maastricht krijgen dit jaar nog een 4DX-zaal, waar bezoekers een film in vier dimensies kunnen ervaren. Eindhovens Dagblad
 • In het afgelopen kwartaal heeft Netflix 7 miljoen nieuwe gebruikers mogen verwelkomen. Deze groei is hoger dan de streamingdienst zelf had verwacht. Zelf ging de dienst uit van een toename van 5 miljoen nieuwe abonnees. De groei vond vooral plaats buiten de Verenigde Staten. Entertainment Business
 • Nederland is bij mediadiensten populair als vestigingsland: het staat op nummer twee in on demand services, en nummer 5 in TV kanalen gericht op andere markten. Gelokaliseerde av-diensten vallen eerder onder grote Amerikaanse ondernemingen dan de gemiddelde mediadiensten die in de EU gevestigd zijn. Twee derde van de in de EU gevestigde diensten en lokaal geadapteerde TV kanalen is eigendom van een Amerikaans moederbedrijf. Twee conclusies uit het rapport ‘Audiovisual Media in Europe: Localised, targeting and language offers’  van het European Audiovisual Observatory (EAO). Filmfonds
 • Van 24 t/m 26 oktober zijn er in Amsterdam  de VR Days Europe 2018, Europa’s toonaangevende conferentie en beurs op het gebied van virtual, augmented en mixed reality die zich richt op zakelijke innovatie en creativiteit. nbf  , VR Days
 • Je kunt een romanschrijver aanklagen voor personages, maar veel kans maak je niet. Aldus Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat en schrijver van het boek Privacy VS Auteursrecht, n.a.v. de zaak Nicolien Mizee.  De voorzieningenrechter van de Rechtbank in Amsterdam heeft de eis van de moeder van de auteur, dat de bij Van Oorschot verschenen roman ‘De porseleinkast’ uit de handel moet worden genomen afgewezen. NOS
 • De Nederlandse boekenmarkt is in tien jaar tijd met twintig procent gekrompen. Hoe stellen uitgeverijen zich hiertegen teweer? Uitgevers Oscar van Gelderen (Lebowksi, onderdeel van Overamstel), Joost Nijsen (Podium) en Mizzi van der Pluijm (Pluim) over het boekenvak. ‘Uitgevers moeten nu veel meer als agent, manager, spindoctor, adviseur en therapeut opereren.’ HP – De Tijd  , gehele artikel via Blendl
 • Welke trends zijn zichtbaar tijdens de Frankfurter Buchmesse? NRC en The Guardian berichten. NRC, inlog vereist  , The Guardian
 • Een internationale top-dj verdient gemiddeld 571.000 euro per week. Dat blijkt uit onderzoek van ING en 538 Nieuws, die het inkomen van de vijf welvarendste dj’s onder de loep namen. De dj’s verdienen zo’n 80 procent van hun geld met liveshows. Overige verdiensten komen uit muziekrechten en opnames. NOS
 • Per 29 oktober 2018 zal Cees van Steijn werkzaam zijn bij Buma/Stemra als ad intern CEO en bestuurder. Van Steijn was eerder interim bij Sena, KPN en TMG. De benoeming volgt op het eerder aangekondigde vertrek van Wim van Limpt als CEO. vnpf
 • IMPALA waarschuwt voor een monopolypositie van Sony na de overname van EMI Music Publishing. Volgens de belangenorganisatie van onafhankelijke labels zou de overname een te grote impact op de charts hebben. Gemiddeld genomen gaat het om een aandeel van 70%. Entertainment Business
 • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en DJ Sam Feldt lanceren tijdens ADE samen met verschillende partner de campagne Plastic Promise. De campagne is bedoeld om verantwoord plasticgebruik binnen de evenementenindustrie te stimuleren. Entertainment Business
 • Je eigen elektrische auto ter beschikking stellen aan een festival, zodat het festival de stroom kan gebruiken om het bier koud te houden. Als het aan het Bredase project AirQon ligt, is dat de toekomst. Breda Vandaag
 • Het driedaagse festival FemMe, kort voor Female Metal Event,  gaat weg uit Eindhoven en wil in een afgeslankte versie bij The Box, jongerencentrum in Hilvarenbeek, verder gaan. Eindhovens Dagblad
 • Een kamerkoor in de keuken, garagerock in de schuur,  fluitconcert in de huiskamer. Het kan allemaal bij het evenement ‘Gluren bij de Buren’. Een landelijk initiatief, op 10 februari, dat nu ook in Helmond, de enigste gemeente in Noord-Brabant, wordt gehouden. Eindhovens Dagblad
 • Spotify bestaat deze maand tien jaar. Het Zweedse bedrijf nam het voortouw in de streaming-revolutie die de platenindustrie redde. Maar de manier waarop het geld verdeeld wordt, benadeelt sommige genres, maakt het moeilijk acts te steunen en beloont clickfraude. ftm  , inlog vereist
 • Soundcloud maakt zijn Premier-dienst, waarmee artiesten direct geld kunnen verdienen aan streams, breed beschikbaar. SoundCloud introduceerde Premier vier jaar geleden, maar sindsdien was het in een testfase op uitnodiging beschikbaar. tweakers

Cultuurmarketing

 • De onderzoeksresultaten van het Cultuurmarketing onderzoek 2018 tonen o.m. dat er een toename was in de marketingbudgetten en ruim 30%  van de budgetten naar online marketing ging. Cultuurmarketing onderzoekt sinds 2013 jaarlijks de trends en ontwikkelingen binnen het cultuurmarketing vakgebied. Cultuurmarketing
 • Irma Machielse, docent van de tweedaagse cursus contentmarketing in december, legt aan de hand van drie concrete tips uit hoe er met contentmarketing een nieuw publiek kan worden aangesproken, zonder de eigen identiteit als theater, museum of cultuurcentrum uit het oog te verliezen. Cultuurmarketing
 • Op 19 september vond alweer de tweede editie van het Congres Podia & Festivals plaats in TivoliVredenburg, Utrecht. Georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), stond deze dag in het teken van vele inspirerende presentaties, felle debatten en de nieuwste trends in de Nederlandse popsector. Cultuurmarketing was er ook en blikt terug op de sessies, die de organisatie heeft bijgedragen aan het programma. Cultuurmarketing

Financiering

 • Van 20 t/m 28 oktober 2018 vindt de negendaagse Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is deze editie op meerdere locaties aanwezig. Daarnaast worden op verschillende locaties projecten gepresenteerd die ondersteund zijn vanuit de regelingen van het Stimuleringsfonds. Een overzicht met tips van o.a. tentoonstellingen, lezingen en (netwerk)bijeenkomsten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerper Christien Meindertsma zoekt in het nieuwe NTR-programma Voor de Vorm uit waarom het wijnglas, de fiets, de bh, de bril, de kamerplant, de mobiele telefoon, de wc-pot en de sneaker hun huidige vorm hebben. Hoe zou ons leven eruit zien zonder alledaagse voorwerpen die we vanzelfsprekend vinden? Voor de Vorm is van 18 oktober t/m 6 december elke donderdag om 21.25 uur op NPO 2. Dit programma kwam tot stand met medewerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en werd geproduceerd door De Haaien.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Pompgemaal Den Helder is een gastatelier voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars, dat beheerd wordt door het Mondriaan Fonds. In 2019 zullen de volgende kunstenaars in deze residency verblijven: Jasper de Beijer, Maurice Bogaert, Timo Demollin, Niels Vis & Merel van ’t Hullenaar en Danielle van Vree. Van 15 oktober tot en met 9 december exposeert Kunsthal 45 onder de titel Residu 4 de resultaten van alle werkperiodes in het Pompgemaal van 2016 tot 2018. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds is verheugd dat minister Van Engelshoven extra budget beschikbaar stelt voor restauratie en verduurzaming van mobiel erfgoed. Met de nieuwe Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed, waarvoor 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is, kunnen organisaties op het gebied van mobiel erfgoed de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed versterken en op duurzame wijze operationeel houden. Het Mondriaan Fonds heeft vanaf nu twee bijdragemogelijkheden op het gebied van mobiel erfgoed: naast de nieuwe Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed voor restauratie ook de Bijdrage Mobiel Erfgoed voor het vergroten van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed, het professionaliseren van de sector en voor haalbaarheidsonderzoek. Mondriaan Fonds  , Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert geregeld politieke werkbezoeken om de band tussen kunst en politiek aan te halen en het wederzijds begrip te vergroten. Directeur Birgit Donker leidde CDA Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet rond bij Sundaymorning@ekwc, samen met directeur Ranti Tjan en beeldend kunstenaar Dick Verdult. Sundaymorning@ekwc is behalve een internationaal befaamde werkplaats voor keramiek ook een kunstenaarsresidency: jaarlijks verblijven er ongeveer zestig kunstenaars, ontwerpers en architecten voor een periode van drie maanden om te experimenteren met keramiek. Mondriaan Fonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor jonge regisseurs en producenten. Zij kunnen ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten), waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. De eerstvolgende deadline is 3 december. Filmfonds
 • In het kader van de Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft het Nederlands Filmfonds vier aanvragen gehonoreerd: van Mischa Alexander, Marjolein Beumer, Roelof Jan Minneboo en Ineke Smits. Met een Vrijplaats kunnen ervaren scenaristen, in principe hoofdverantwoordelijk voor minimaal twee eerdere speelfilms die in de Nederlandse bioscoop zijn uitgebracht, binnen een jaar in alle vrijheid een treatment of eerste scenarioversie van een oorspronkelijk idee verder ontwikkelen. Filmfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk. Een aanvraag kan het gehele jaar door worden ingediend, zij het niet later dan twee maanden voor de promotie- of studiereis. Letterenfonds
 • Tijdens de vierde en laatste Fonds on tour werd er ingegaan op het onderwerp ‘circulaire economie’. Sprekers Derk Loorbach (directeur DRIFT) en Ingrid Zeegers (programmadirecteur Circulair Friesland) zorgden voor de inleidende woorden en voedden de deelnemers met hun visie op de impactvolle transitie die we nu doormaken naar een circulaire economie. Een verslag. Fonds Podiumkunsten
 • Met het programma ‘Fast Forward: talent in internationale context’ biedt het Fonds Podiumkunsten elf talentvolle makers de gelegenheid om onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert. Samen met Guy Coolen, artistiek leider van muziektheater Transparant, werkte Wende Snijders aan haar bejubelde voorstelling Mens. Wende wilde op zoek gaan naar artistieke samenwerkingen en theatrale concerten gaan maken. Een videoverslag. Fonds Podiumkunsten
 • Er zijn vier deelnemers geselecteerd voor het Nederlandse Fellowship Programma ISPA.  Het programma is ontwikkeld ter ondersteuning van 3 mid-career professionals uit de podiumkunsten die werkzaam zijn in Nederland en 1 die werkzaam is in Turkije, Marokko, Rusland of Egypte. Fonds Podiumkunsten
 • November Music en Dutch Performing Arts, het programma van het Fonds Podiumkunsten voor buitenlandse promotie, werken nauw samen aan een internationaal bezoekersprogramma dat plaatsvindt van 8-10 november om (nieuw) Nederlands werk, musici en organisaties te introduceren aan internationale programmeurs. Het programma omvat uitvoeringen van Ragazze Quartet, Silbersee en werken van Kate Moore, Mayke Nas, Jan van de Putte. Dutch Performing Arts
 • De gemeente Emmen is op de slotmanifestatie van het Age Friendly Cultural Cities-programma winnaar geworden van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2018. Daarmee is de Drentse gemeente de opvolger van Amsterdam die de prijs in 2016 won. Juryvoorzitter Hedy d’Ancona las het juryrapport voor en Emmen ontving de bijbehorende cheque van 20.000 euro. Zij loofde de ontschotting bij de gemeente en de samenwerking met zorginstellingen en culturele partijen. Een verslag van de slotmanifestatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In het kader van de subsidieregeling Urban arts Talent 2018-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie  laat het fonds mensen aan het woord over de mogelijkheden en kansen die de subsidie kan bieden. Ter inspiratie voor als je nog wilt aanvragen, maar ook gewoon leuk om de ervaringen van anderen te delen. Deze keer Junadry en Lloyd. De één staat nog volop in de spotlights, de ander is een oudgediende die de ontwikkeling van de urban arts in Nederland beïnvloedde en eerdere deelnemers aan ons talenttraject coachte. In het Rotterdamse Grounds praten ze over hoe je als urban talent je weg vindt. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Consortia van academische onderzoekers, private partners zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen zoals TNO kunnen financiering aanvragen voor innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor persistente maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn. Deze Call Complexity and Creative Industry staat open voor hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling. Deadline : 17 januari 2019. NWO
 • De Makersregeling Helmond 2018 – 2019 ondersteunt professionele makers of collectieven van makers in Helmond bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Een maker is een individuele kunstenaar (in de ruime zin van het woord) die zich primair bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening en / of presentatie van kunst en cultuur. Een aanvraag voor subsidie kan  het hele jaar worden ingediend. In 2019 is € 75.000 beschikbaar, waarvan de provincie  Noord-Brabant € 25.000,- bijdraagt. Helmond
 • Ooit droegen zeker tachtig partijen bij aan het Evenementenfonds Breda. Nu zijn dat er nog maar 53. Om evenementen als Breda Barst en Breda Jazz Festival te blijven helpen, is het fonds hard op zoek naar financiële steun. BN – De Stem
 • Op Festival Circolo in Tilburg is diabolo artiest en bewegingskunstenaar David Eisele winnaar geworden van de BNG Bank Circusprijs. De artiest kreeg een cheque van €6.000,- overhandigd. Eisele is opgeleid aan de HBO-circusopleiding CODARTS te Rotterdam. De prijs stelt hem in staat om de act verder te ontwikkelen of een nieuw programma te maken. Circusweb , Brabants Dagblad
 • De organisatie van de Astrid Lindgren Memorial Award heeft op de Frankfurter Buchmesse de nominaties voor deze prijs bekendgemaakt. In totaal dingen 246 kandidaten uit 64 landen naar de prestigieuze prijs met een waarde van ca. 500.000 euro. Naast auteurs en illustratoren  is  voor Nederland ook De Schrijverscentrale als organisatie genomineerd. De prijs wordt op 2 april 2019 in Stockholm uitgereikt. alma  ,  De Schrijverscentrale
 • Regisseur Liesbeth Coltof, archief voor zwarte geschiedenis The Black Archives en filmprogrammeur/cultureel activist Jeffrey Babcock zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018. De belangrijkste kunstprijs van de hoofdstad wordt jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars of organisaties die op bijzondere wijze de kunst stimuleren, in en buiten de stad. De winnaars ontvangen een geldbedrag van € 35.000,- en een bijzondere schaal van de stad Amsterdam. Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • De winnaar van het Harry Wich Stipendium 2018 is de 23-jarige Violette de Laat, die dit jaar is afgestudeerd als theatervormgever aan de Toneelacademie Maastricht. Het stipendium voor theatervormgeving wordt ter nagedachtenis van scenograaf Harry Wich uitgereikt aan een talentvolle student. Met € 12.500 kan de winnaar een jaar in het buitenland studeren. Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Anna Kesler, eigenaar van het adviesbureau ANNA.K., vraagt om een beetje meer vertrouwen in cultuursponsoring, bij musea maar vooral ook bij bedrijven. Cultuursponsoring

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Begin november wordt de prijs voor ‘Zorggebouw van het Jaar’ uitgereikt. Uit de dertien inzendingen voor deze prijs heeft een onafhankelijke jury drie nominaties geselecteerd plus een eervolle vermelding. Architectenweb
 • Recent maakte het International WELL Building InstituteTM (IWBI) bekend dat Nederland in de Europese top 3 staat van landen die de WELL Building StandardTM adopteren. Met 49 geregistreerde projecten staan we zelfs boven Groot Brittannië (37). In 2018 alleen al gaan meer dan 500.000 m² vastgoed op voor een WELL certificering. Blue Building Institute
 • Steeds meer steden kiezen voor hoogbouw. Zo ook Den Haag, waar in 2020 een aantal flinke woontorens moet verrijzen. Een slimme oplossing of futuristische dagdroom? De Architect ,  De Volkskrant
 • Op 1 november wordt in het raadhuis van Heerlen een sculptuur van sloopmateriaal uit het naastgelegen stadskantoor onthuld. Met het reusachtige kunstwerk van Marjan Teeuwen wil kunstinitiatief CityLiv architecten prikkelen om meer sloopmateriaal te hergebruiken in bouwprojecten. Architectenweb
 • Circulaire woningbouw is een ondergeschoven kind bij verduurzamingsplannen. Lex van den Nieuwenhof en Odette Verheij van Royal HaskoningDHV analyseren de oorzaken en geven oplossingen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Een verslag van het jaarcongres Waardevol Wonen – De Vernieuwde Stad, dat 5 oktober plaatsvond.  Adviezen hoe je een inclusieve stad vormgeeft: creëer ruimte voor ontmoeting en stimuleer sociale cohesie. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Architectuurhistorica Beatriz Colomina wil weten wat mensen in bed doen. Colomina, professor aan de Princeton University, heeft  daartoe twee evenementen georganiseerd die ze bed-ins noemt, om de rol van het bed in de architectuur van het digitale tijdperk te onderzoeken. De combinatie van smart-phone technologie, de flexibiliteit van het werk, de gedeelde economie en de opkomst van co-living heeft de “horizontale architectuur” van het bed een nieuwe betekenis gegeven, zegt ze. Dezeen
 • Tussen ambtenaren en ontwerpers bestaan forse cultuurverschillen. De VNG en de Dutch Design Foundation hebben samen drie projecten opgestart om de twee werelden meer van elkaar te laten profiteren. De resultaten hiervan worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2018. ‘Ontwerpers zijn al lang niet meer bezig met alleen tafels, stoelen en lampen.’ Binnenlands bestuur
 • Eindhoven kan uitgroeien tot hét creatieve centrum van Europa, zegt Joseph Grima, directeur van de Design Academy Eindhoven in de bijlage van het Eindhovens Dagblad over de Dutch Design Week.  Hij spreekt zich uit over de rappe ontwikkeling van de regio en over de verhuizing van de eindexamenexpositie naar de voormalige Campinafabriek. Eindhovens Dagblad  , inlog vereist Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Wetenschappers maakten al elektronische stoffen, geleidende garen en zelfs inkt. Waar blijft die revolutie van de slimme kleding? Tijdens de Dutch Design Week is er een expositie aan gewijd. NRC , inlog vereist
 • Wilfried de Jong praat tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven met acht jonge ontwerptalenten die onze toekomst vormgeven. Hoe ziet die toekomst er volgens hen uit? En wat zijn hun persoonlijke drijfveren? Een positief-kritisch jurypanel van drie designkenners luistert mee, vraagt door en beloont in de finale-aflevering één van de ontwerpers met een geldprijs. Vanaf 23 oktober. VPRO
 • De Dutch Design Week is het grootste designfestival van Noord-Europa. Uit het enorme aanbod kiest innovation origins  elk jaar ontwerpers die de hidden gems van dit jaar zijn: Foundation We Are , Lume Traveler, Naresh Ramdjas, Rombout Frieling , Image Archeology  , Future More,  Dorieke Schreurs.   innovation origins ,   innovation origins ,  innovation originsinnovation origins , innovation origins   , innovation origins  , innovation origins
 • De 10 tips van het Eindhovens Dagblad voor de Dutch Design Week. Eindhovens Dagblad

 

beeldende kunst

 •  Met de tentoonstelling BLOOT – het kwetsbare lichaam, samengesteld door Thomas Woddershoven,  presenteert Museum Kranenburgh in Bergen op Zee  de verandering in betekenis van bloot in de beeldcultuur van de afgelopen decennia: van schok tot gewenning, van taboe tot openheid – en soms weer terug. Uit de reacties bleek dat bloot laten zien in het museum nog altijd tot gedoe leidt.  Museum KranenburgDe Volkskrant, inlog vereist
 • In een tijdperk waarin de camera voortdurend wordt geabsorbeerd in andere technologieën, richt de eerste tentoonstelling van  de nieuwe afdeling in het V&A in Londen het Photography Centre   zich op fotografie als praktijk. Frieze
 • Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft een nieuwe onderzoekstool ontwikkeld. Met RKDmaps kunnen op basis van geografische gegevens de woon- en werkplaats van kunstenaars in beeld worden gebracht. RKD

film en av

 •  Veel jeugdfilms op Cinekid, van 20 t/m 26 oktober  in Amsterdam, draaien om affectieve verwaarlozing. Een thema dat interessant is voor kinderen en volwassenen. NRC , inlog vereist , Cinekid
 • In de eerste week van september vond voor de tweede keer de workshop spelregie van Mijke de Jong plaats. De nadruk lag ook dit jaar op improvisatie, karakterontwikkeling en de samenwerking met acteurs. Acht regisseurs hielden zich zes dagen bezig met het uitwerken van een dialoog, het repeteren met acteurs en het opnemen van een scène. Een verslag. DDG
 • Maar liefst tachtig recente natuurdocumentaires zijn te zien tijdens het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) dat van 24 t/m 28 oktober 2018 voor de vierde keer wordt gehouden. De openingsfilm is het Zuid-Afrikaanse Stroop. wffr
 • Het Nederlandse trio Job, Joris en Marieke is genomineerd voor een International Emmy Kids Award. De korte animatiefilm Kop Op maakt kans op een prestigieus beeldje in de categorie Kids: Animation. De uitreiking vindt plaats op 9 april. NU.nl

 

letteren

 • De Geus heeft drastisch ingegrepen bij een vertaling die Harm Damsma heeft gemaakt van het boek The Fire Next Time van de Amerikaanse schrijver James Baldwin. De uitgever heeft overal waar Damsma ‘Negro’ had vertaald met ‘neger’, dit veranderd in ‘zwart’, en waar ‘white’ was vertaald met ‘blanke’, dit veranderd in ‘wit’. Elsevier Weekblad
 • Met de uitnodigende slogan ‘Kom erbij!’, die het thema vriendschap vergezelde, plaatste de Kinderboekenweek jeugdliteratuur volop in de schijnwerpers. Vriendschap is een motief dat in veel jeugdboeken terugkomt. Helma van Lierop zet een aantal  bijzondere vrienden op een rij. Hun vriendschappelijke band is onverwacht, maar desondanks vanzelfsprekend, een teken van een open blik. diggit
 • De jury heeft de shortlist bekendgemaakt voor de Vlaamse prijzen voor de beste en mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboeken van Vlaanderen en Nederland, de Boekenleeuw en de Boekenpauw.  De winnaars worden 29 oktober bekendgemaakt op de Boekenbeurs in Antwerpen. Boekenoverboeken
 • Maryse Condé wint de alternatieve Nobelprijs voor literatuur. VRT
 • Anna Burns heeft met haar roman Milkman de Man Booker Prize 2018 gewonnen. Zij is de eerste winnaar van de sinds 1969 bestaande literaire prijs die uit Noord-Ierland komt en de zeventiende vrouw in de geschiedenis van de Man Booker Prize. tzum

 

muziek

 • De Nederlandse dance-industrie is zeer succesvol. Nederlandse DJ’s gooien hoge ogen op internationale rankings en evenementen van Nederlandse bodem verspreiden zich wereldwijd. Fontys-docent Dance Industry Mark van Bergen schreef er een boek over en ontwikkelde er onderwijsmateriaal over.  bron.fontysFontys   , Brabants Dagblad
 • House, techno, de elektronische muziekstijlen domineren de festivals en Nederlandse dj’s zijn zeer succesvol. Hoe brak de housemuziek door in Nederland? NPO Focus
 • De tijd dat in de hiphopwereld alle schijnwerpers op de rappers gericht waren is voorbij: producers eisen de aandacht op. Op Amsterdam Dance Event (ADE) gaat dit jaar naar hen speciale aandacht uit. Trouw , inlog vereist
 • Het Noord Nederlands Orkest voert de komende weken klassieke en nieuwe ‘protestsongs’ uit. ,,Protestliederen zijn een bijdrage het maatschappelijk debat”, zegt Marcel Mandos, programmeur en artistiek leider. Uitgangspunt voor het programma was het War Requiem van Benjamin Britten. Dagblad van het Noorden
 • Als je naar een concert gaat weet je precies wat je moet doen; horen, zien en zwijgen. Niet tijdens  een concert in het kader van i-Classics, de innoverende pijler van philharmonie zuidnederland, in het Eindhovense Klokgebouw. Het orkest speelde ‘Desprez XL’ van Anthony Fiumara en ‘Empty Minds’ van Wim Henderickx, twee recente, met elektronische klankeffecten doorspekte meditatieve composities, die de bezoeker een haast magische wereld introkken. Eindhovens Dagblad
 • Warm, menselijk, melancholisch. Iedereen houdt van de klank van de cello. Een componist, een cellist en een cellobouwer leggen uit waarom, aan de vooravond van de Cello biënnale, het internationaal cellofestival in Amsterdam. Trouw , inlog vereist, Cello Biënnale
 • Cappella Amsterdam en het Orkest van de Achttiende Eeuw winnen de Ovatie 2018 – de Klassieke Muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.  De VSCD Klassieke Muziekprijsjury kent de prijs toe voor het concertprogramma Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms, onder leiding van Daniel Reuss, in samenwerking met de sopraan Carolyn Sampson en de bariton André Morsch. VSCD

 

theater en dans

 • ‘Wilskracht,  daar  ontbreekt  het  niet  aan  in  onze  sector.  Doorzettingsvermogen  en  discipline ook niet. Hoe kan het dan dat we als veld nog steeds zo weinig integraal georganiseerd zijn. Natuurlijk hebben  we het  allemaal veel te  druk, omdat  we te  veel doen, te hard  werken en ook nog eens voor te weinig. Maar soms is onophoudelijk blijven doorgaan ook een excuus om dat wat lastig is niet aan te gaan. Of zijn onze verschillen echt te groot?’ Kristin de Groot, artistiek directeur Dansatelier, sprak op 7 oktober tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht,  de  Staat van de Dans uit.   Nederlandse Dansdagen
 • Op 12 oktober werden tijdens het Gala van de Nederlandse Dansdagen de belangrijkste Nederlandse dansprijzen, de Zwanen, uitgereikt. De Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansproductie 2018’ is toegekend aan We Are Nowhere Else But Here van Stephen Shropshire Foundation in coproductie met Korzo producties. Danser Guido Dutilh kreeg de Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansprestatie 2018’ voor zijn rol in Wir sagen uns Dunkles van Nederlands Dans Theater 2. Traditiegetrouw zijn de dansprijzen van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) een belangrijk onderdeel van Festival de Nederlandse Dansdagen, Maastricht. De prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2018 is toegekend aan Dunja Jocic. De Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek 2018 is toegekend aan 155. De Châtel Award is door Krisztina de Châtel uitgereikt aan Florentina Holzinger. Deze prijs is een initiatief van Stichting Imperium. Ter gelegenheid van De Châtel’s 75ste verjaardag mocht de choreografe zelf de winnaar aanwijzen. VSCD , Dans magazine , Dans Magazine
 • Essay van schrijver Saskia de Haas over Making Space Week 2018. Saskia was een van de deelnemers aan de masterclass Dans&Durf, een project voor creatieve schrijvers die op zoek durven gaan naar nieuwe woorden voor dans, van Domein voor Kunstkritiek en DansBrabant (Sept. 2017 – Jan. 2018). De Making Space Week is een jaarlijks project van DansBrabant en Fontys Dansacademie over dans in de openbare ruimte, in het kader van Tilburg Dansstad. DansBrabant
 • Sanne Thierens promoveert aan de universiteit van Winchester op de musicals van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt. Ze schreven er zeven samen, tussen 1965 en 1984. NRC , inlog vereist
 • Voor veel circussen is het verbod op het gebruik van wilde dieren een flinke klap geweest. Hoe populair is het circus vandaag de dag? En heeft het nog toekomst? BN – De Stem , inlog vereist
 • Mirthe Dokter en Frederique van Domburg hebben op de laatste dag van Puppet International de festivalprijs voor jonge makers gekregen. Puppet International in Meppel is het grootste festival voor poppen- en objecttheater van Nederland. Het reikte de festivalprijs dit jaar voor het eerst uit. Theaterkrant
 • Acteur en televisiemaker Arjan Ederveen ontvangt de Gouden Genesius Penning 2018, een onderscheiding van Stichting Tekstpierement voor ‘een podiumkunstenaar met uitzonderlijke talenten’. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Geen stad in Nederland met zoveel kunst in de buitenruimte als Rotterdam. Meer dan tweeduizend beelden sieren de straten, pleinen en plantsoenen. Een speciaal clubje binnen Stadsbeheer houdt de meest waardevolle en belangrijke beelden piekfijn in orde. De categorie daaronder krijgt ook aardig wat aandacht, maar er is buitenruimtekunst – met een iets kleinere K – daar kijkt niemand meer naar om. Kunstminnende Rotterdammers kunnen een beeld uit de buitenruimte in die categorie adopteren. Algemeen Dagblad
 • Het tunneltje onder de N322 in Giessen heeft nu al een metamorfose ondergaan. Dankzij de frisse graffiti van drie graffitikunstenaars,  waaronder Giessenaar Diederick Bax, de initiatiefnemer van het project. Brabants Dagblad
 • Stadsdichter Eric van Deelen is op zoek naar nieuwe gedichten voor de dit jaar gestarte Gedichtenroute in de gemeente Roosendaal. Dit is een route door Roosendaal  waar op 41 locaties via een QR code en de telefoon een gedicht kan worden beluisterd. Eric van Deelen nam het initiatief in het Roosendaals jubileumjaar en is erg tevreden over het resultaat. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Eindhovense modeontwerper Emily Hermans zal haar wintercollectie 2018, ‘Timescape’ genaamd, presenteren op de aankomende Dutch Design Week. De collectie zal tijdens een doorlopende expositie in de MLY Store van 20 oktober tot en met 28 oktober te zien zijn. De expositie is een co-productie met (portret)fotograaf en Zilveren Camera winnaar Mike Roelofs. Fashion United
 • De Eindhovense food- en conceptdesigner Chloé Rutzerveld (25) presenteerde een boek over het voedsel van de toekomst, inclusief een aantal recepten. Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • Het is Marc Mulders’ uit Oostelbeers negentiende raam in opdracht, maar pas het eerste in zijn geboorteplaats Tilburg. Voor het waterzuiveringsgebouw van de biomakerij van de Abdij Koningshoeven maakte Mulders twee ronde bij elkaar horende glas in loodramen. Brabants Dagblad  , inlog vereist
 • Henk Visch  en  Bettie van Haaster zijn de  winnaars van de  Jeanne Oosting Prijzen 2018. Een verslag van de uitreiking. trendbeheer
 • De Tilburgse beeldhouwer Margot Homan is een van de acht finalisten voor de titel Kunstenaar van het Jaar 2019. Op 8 november, in de Nationale Kunstweek, wordt de winnaar bekendgemaakt. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse kunstenaar Zeus Hoenderop heeft een expositie gemaakt over de patroonheilige van Tilburg: de heilige Dionysius. De expositie toont parallellen tussen de textielindustrie, het geloof in Tilburg en Koning Willem II. Sint Dionysius kan worden aangeroepen bij hoofdpijn en longziekten. Brabants Dagblad
 • ‘De inzichten over filosofie, het medisch-industriële complex en over wat ziekte toevoegt aan het begrijpen van het leven en de wereld: ze zijn van een diepgang die je in een Nederlandse roman maar zelden tegenkomt.’ Over Veldheer Banner, de nieuwe roman van Marie Kessels. Boekenbiljage
 • Gesprek met chicklit auteur Chantal van Gastel. Tien jaar geleden schreef ze een bestseller en in die tijd zijn al meer dan 250.00 boeken van de Ettense over de toonbank gegaan. Sinds 2012 is ze fulltime schrijfster.  BN – De Stem  , inlog vereist
 • ‘Ja, dat is een goede vraag. In mijn eigen studio maak ik veel met alleen een laptop. Maar deze studio uit de jaren vijftig laat je zo anders kijken naar muziek, op zo’n basale manier. Het werkt allemaal niet volgens synthese, maar met pulsen en filters. Bovendien is het allemaal meetapparatuur die niet bedoeld is om muziek mee te maken. Die manier van denken vind ik interessant.’ Gesprek met de Eindhovense technoproducer Albert van Abbe, die de studio van Willem Twee in ’s-Hertogenbosch gebruikt om een album te maken. noisey
 • Thijs van den Bosch, a.k.a. Frietboer, brengt 19 oktober een nieuw album uit: ‘777’. Een persoonlijke plaat, rustiger dan voorheen. De beatmaker en muzikant uit Etten-Leur vertelt over ‘777’, de stijl en het gevoel van het album en het maken ervan. 3voor12.vpro.nl
 • Onlangs bracht Gramma (voorheen Lookapony)  ‘The Revolution EP’ uit via het Amerikaans label Burger Records en op 19 oktober is de releaseshow in het Stroomhuis, Eindhoven. Een gesprek  over de revolutie waar de band over spreekt en speelt. 3voor12.vpro.nl
 • In de Bossche Verkadefabriek ging Alice,  de nieuwe voorstelling van jeugddansgezelschap De Stilte in première. Voor artistiek leider en oprichter en choreograaf Jack Timmermans uit Breda was het de derde keer in zijn carrière dat hij met de klassieker van Lewis Carroll aan de slag is gegaan. Brabants Dagblad
 • TG Nomen van regisseur Hanna van Mourik Broekman is erg blij met de subsidie van de provincie Noord-Brabant  voor de komende twee jaar. Breda vandaag
 • Vanaf 12 oktober zijn er try-outs voor de nieuwe voorstelling van Panama Pictures:  Requiem for Lost Things. Een voorstelling over wat we verliezen en de raadselachtige logica van ons geheugen. Op 25 oktober vindt de première plaats. Een gesprek met Pia Meuthen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • In hun nieuwste stuk laat choreografenduo LeineRoebana het gedachtegoed van de Amerikaanse podiumkunstvernieuwer Richard Foreman doorklinken. Sweet Demon heeft volgens de choreografen met diens werk gemeen dat hier niet een anekdote of verhaal centraal staat, maar de onderlinge spanningen tussen de aanwezige lichamen in de theatrale ruimte. Maar leidt dit uitgangspunt ook tot een meeslepend geheel. Theaterkrant

Kunstbeoefening

 • Met 850 deelnemende kunst- en cultuurverenigingen en – stichtingen uit het hele land is de eerste editie van de VerenigingsMonitor een succes. ‘Deze respons is ruim voldoende om een goed beeld te kunnen geven van het reilen en zeilen van deze verenigingen,’ aldus onderzoeker Arno Neele (LKCA). Met deze monitor onderzocht het LKCA samen met vele partners de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. De eerste resultaten van de monitor worden in december verwacht. LKCA
 • De nieuwe theatergroep Stichting Meij in Sint-Oedenrode brengt haar eerste indringende voorstelling. Regisseuse Antonet van der Heijden debuteert met het bekende One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

Cultuureducatie en - participatie

 • De opbrengst van de derde ontwikkelsessie van Curriculum.nu staan online. Het betreft de ‘grote opdrachten’ van het leergebied, de essentie. Op basis van deze grote opdrachten zal het team in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden gaan benoemen (bouwstenen). LKCA
 • Fontys Hogescholen gaat leraren in spé extra muziekonderwijs bieden zodat ze straks, als ze zelf voor de klas staan, ook makkelijker muziek durven maken. Een subsidie van ruim drie ton jaagt de boel aan. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Door het hele land kunnen kinderen tijdens de Museumkidsweek volop musea ontdekken. In wel 164 musea zijn gezamenlijk meer dan 400 activiteiten te beleven. Tot en met 28 oktober. Museumvereniging
 • Dit jaar organiseerde het Rijksmuseum voor de tiende keer Document Nederland Junior, de jongereneditie van Document Nederland. De jaarlijkse fotowedstrijd voor middelbare scholieren was dit jaar voor het eerst ook toegankelijk voor MBO-studenten. De Arnhemse Thalia da Costa Silva (19 jaar) en Bregje Pontzen (16 jaar) uit Tilburg zijn uitgeroepen tot winnaars van Document Nederland Junior. RijksmuseumBrabant Cultureel
 • Leerlingen van het Norbertus Gertrudis Lyceum werkten samen met kunstenaars. De kunstwerken die daar uit ontstonden zijn te zien op zeven locaties in het centrum van Roosendaal. Het project haakt aan bij het 750-jarig bestaan van Roosendaal. Het kunstproject is een initiatief van kunstvakdocent Geert Koevoets. BN – De Stem
 • Quiet Community wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. Dat doet zij door, met behulp van sponsoren, haar members regelmatig iets aan te bieden wat ze zich normaal gesproken niet kunnen veroorloven. Een concert bezoeken bijvoorbeeld. Willem Twee muziek en beeldende kunst in ‘s-Hertogenbosch verbindt zich daarom aan Quiet. Zodat members ook eens een concert bij kunnen wonen, waar ze normaal het geld niet voor hebben. Stadsblad Den Bosch
 • Eenzaamheid wordt ook in het Verenigd Koninkrijk gezien als een groot maatschappelijk probleem. De inzet van kunst hoort in de strategie in de strijd tegen eenzaamheid. Frieze
 • Mensen die meer boeken kopen dan ze kunnen lezen, kunnen nu de wetenschap gebruiken om hun uitgaven te rechtvaardigen. Nieuw onderzoek bevestigt dat mensen die in een huis met boeken  opgroeien meer leesvaardigheid hebben en over betere wiskundige en digitale communicatievaardigheden beschikken. Mental Floss

Erfgoed

 • Het Nieuwe Instituut neemt dit najaar tijdelijk de gedaante aan van een designarchief. Onder de noemer van Dutch Design, werd het Nederlands ontwerp vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw alom geroemd. Maar hoe zit het anno 2018 met het geheugen van het Nederlands ontwerp? Wat zal voor de toekomst wel worden bewaard en wat niet? En waarom, door wie en hoe? Het Nieuwe Instituut
 • Het beeldbepalende faculteitsgebouw van de TU Delft wordt, ondanks een door Stichting Docomomo Nederland georganiseerde petitie waarop 858 mensen hebben gereageerd, gesloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Het pand voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is volgens woordvoerder Michel van Baal aan het einde van zijn levensduur. De Architect
 • De Nachtwacht van Rembrandt wordt gerestaureerd. Het werk begint juli volgend jaar. Het bijzondere is dat het schilderij in de Nachtwachtzaal wordt gerestaureerd, voor het oog van het publiek. De restauratie is ook live te volgen via de website van het Rijksmuseum. Rijksmuseum
 • De definitie van het Centraal Bureau voor Statistiek luidt: een museum heeft een gebouw met daarin een collectie die regelmatig voor publiek wordt opengesteld. Het oudste museum in Nederland is het Teylers Museum, maar is er ook een oudste museum ter wereld aan te wijzen? NEMO kennislink
 • Heemschut wil dat gemeenten en parochies afspraken maken over de toekomst van tientallen kerkgebouwen in Liemers en Achterhoek. De vrees is dat het niet mogelijk is een alternatieve bestemming te bedenken als veel gebouwen tegelijk leeg komen. In dat geval zouden kerken gesloopt moeten worden. Heemschut wil dat voorkomen en roept parochies en gemeenten op tijdig een visie te bedenken. Als de reacties positief zijn wil de Heemschut eenzelfde oproep doen aan alle Gelderse en Nederlandse gemeenten. Heemschut
 • In 2011 vond Flip Bool, voormalig directeur van het Nederlands Foto-archief, snuffelend in een Haarlems antiquariaat een eenvoudig kantoorschriftje. Het bevatte zo’n 400 foto’s die duidelijk stamden uit de begintijd van de fotografie. Met portretten, stadsgezichten, ook van Breda, en microfoto’s van insecten en dierlijk en menselijk weefsel. De foto’s zijn tussen 1855 en 1870 gemaakt. BN – De Stem
 • Dit najaar is het precies 30 jaar geleden dat in Nederland een nieuwe muziekstroming aan een opmars begon die zijn gelijke niet kent. De VPRO viert het jubileum van Dutch Dance met een drieluik van documentaires op NPO 3, een podcastserie en nu ook een website vol interviews en archiefmateriaal. 3voor12.vpro.nl
 • Vanaf 17 oktober wordt elke week het televisieprogramma Goud van Brabant uitgezonden op Omroep Brabant. Het programma wordt gemaakt door Erfgoed Brabant, Stichting Nieuwe Helden en de Provincie Noord-Brabant om erfgoed dichter bij de mensen brengen. Met hun film Cornelia hebben Nanno Simonis en Louis Paul Caron een geldprijs van € 3.000 gewonnen.  In het project Goud van Brabant is aan creatieve talenten gevraagd om een Brabants verhaal van vroeger vanuit hun eigen discipline te verbeelden. Erfgoed Brabant  ,  Brabant.nl  , Omroep Brabant
 • Hoe was het om tijdens de Eerste Wereldoorlog de grens met België over te steken? Knap lastig hebben leerlingen van verschillende basisscholen in Noord-Brabant en België ontdekt. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de dodendraad er stond en de Stichting Verhalis organiseert projecten rondom de dodendraad. Omroep Brabant

Bibliotheken

 • Binnenkort start de najaarseditie van de opleiding Mediacoach voor bibliotheekprofessionals. De opleiding, die verzorgd wordt door GO Opleidingen, maakt deel uit van het door de Koninklijke Bibliotheek ondersteunde opleidingsaanbod voor de bibliotheek. KB
 • KB-webinars voorzien in een behoefte. KB
 • Bibliotheek Eemland heeft een educatieve escaperoom ontwikkeld, waarin zij educatieve producten op een nieuwe manier inzet. Dankzij een innovatiesubsidie van de KB kunnen bibliothecarissen binnenkort in deze escaperoom kennismaken met 21e eeuwse vaardigheden. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie