Trends & Ontwikkelingen 19 april 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Rijkscultuurfondsen pleiten in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) voor een minder grootschalige wijziging van het cultuurstelsel dan de Raad voor Cultuur in het stelseladvies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ voorstelt. Hoewel inclusiviteit, flexibiliteit en innovatie worden geambieerd, ligt door de grootschaligheid het risico van verstarring van het cultuurstelsel op de loer. De fondsen vrezen dat de voorgestelde Culturele Basisinfrastructuur na 2021 ‘op slot zal gaan’ en dat het perspectief van (jonge én mid-career) makers en creatieven meer naar de achtergrond zal verdwijnen. Ook worden er vraagtekens geplaatst bij de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de beoogde stelselwijziging. Mondriaan Fonds
 • Extra investeringen voor een sterkere binding van álle inwoners van ons land met museale collecties, dat is waar de Raad voor Cultuur de regering toe oproept in het advies  ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. De raad waardeert de kwaliteit van musea en stelt daarom extra investeringen voor in de periode 2021-2024, maar de Museumvereniging vindt de financiering van wettelijke taken nog steeds onvoldoende. Museumvereniging
 • Het LKCA is verheugd over het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van de Raad voor Cultuur. De Raad heeft volop aandacht voor het belang van cultuur op school en in de vrije tijd. Dit ziet de Raad als belangrijke voorwaarde voor een inclusief cultuurbeleid waarbij cultuur voor iedereen toegankelijk is.  LKCA
 • Het advies toont aandacht en begrip voor de praktijken van ‘creatieven’, legt connecties en stelt doelen, ook buiten vanouds vertrouwde sectoren en autonome, vaak zeer subsidieafhankelijke praktijken. De BNO ziet veel aanknopingspunten.  O.m. wat betreft de arbeidsmarktagenda, het professionaliseren van ontwerpers en hun praktijken en het stimuleren van goed opdrachtgeverschap. BNO
 • Titia Haaxma, directeur-bestuurder van Cultuur + Ondernemen, licht twee aanbevelingen uit het advies van de Raad voor Cultuur. Cultuur+Ondernemen
 • De Raad voor Cultuur beveelt in het advies  ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ een beleidsvormende en agenderende rol voor DutchCulture aan. DutchCulture
 • Stichting De Schoolschrijver moet een plaats krijgen binnen de basisinfrastructuur (BIS) van de letterensector om de infrastructuur rondom leesbevordering te versterken. Dit adviseert de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Annemiek Neefjes, directeur van De Schoolschrijver: ‘Dit advies is een fantastische erkenning van de toegevoegde, versterkende waarde die we hebben voor de infrastructuur van leesbevordering’. De Schoolschrijver
 • Het landelijke cultuurstelsel moet meer rekening houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Door nauw samen te werken met gemeenten en provincies in ‘stedelijke cultuurregio’s’ ontstaat een sterker en gevarieerder stelsel. Aldus de Raad voor Cultuur in het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. ‘Ik ben verheugd dat de raad vasthoudt aan de cultuurregio’s’, stelt gedeputeerde provincie Overijssel Hester Maij namens de twaalf provincies. ‘Het sluit aan bij onze oproep om als gezamenlijke overheden verantwoordelijkheid te nemen voor het cultuurbestel’. IPO
 • We are the North is blij dat de Raad voor Cultuur  in zijn advies hun ambities erkent door te verwijzen naar meertaligheid en de proeftuin ‘Artist in Space’ en deze als voorbeeld te stellen. Oog.tv
 • In ‘Een nieuw samenspel tussen overheden’, een onderdeel van het advies  ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van de Raad voor Cultuur,  is expliciet de rol van stedelijke cultuurregio’s in het cultuurstelsel opgenomen. Hierin staat dat Zeeland strikt genomen niet aan de definitie van een stedelijke cultuurregio voldoet. Maar vanwege haar ligging, de betekenisvolle rol van de provincie, het toeristisch bereik, het programmeren in landelijke topvoorzieningen en de investeringen in nieuwe presentatieplekken wordt Zeeland toch als zelfstandige stedelijke cultuurregio voorgedragen. De provincie Zeeland is daar verheugd over. Zeeland.nl
 • In vervolg op zijn verkenning blijft de Raad van Cultuur in zijn advies  ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van oordeel dat er in een volwaardige stedelijke cultuurregio sprake moet zijn van culturele voorzieningen in top-keten-basis. Hij komt aldus op 9 gebieden, maar voegt  Flevoland en Zeeland vanwege hun bijzondere positie eraan toe. Het Rijk bekostigt primair de top, de overheden samen zijn verantwoordelijk voor de keten en met name de gemeenten staan aan de lat voor de basis. De VNG pleit al jaren samen met gemeenten voor een rijksbeleid dat meer rekening houdt met de regio’s; zo willen gemeenten weten of ze een eigenstandige cultuurregio zijn. Aldus VNG in zijn reactie op het advies. VNG
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over toezeggingen die zij heeft gedaan in het debat met de Eerste Kamer over de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. Rijksoverheid.nl
 • Voor een deel van de renovatie van het Binnenhof komt er een nieuwe architect. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops wil Pi de Bruijn aantrekken, de ontwerper van het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer dat in 1992 is opgeleverd. De Architect
 • Friso de Zeeuw, oude hoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, schrijft in een opinie artikel in De Volkskrant dat 85 procent van de Nederlanders dik tevreden is met hun woning, aldus de resultaten van het onderzoek ’Woon2018’. Toch wil de Rijksbouwmeester woonwijken verbouwen. Bovendien is het onmogelijk om miljoenen woningen binnen het stedelijk gebied te realiseren, nog afgezien van het negeren van de groene woonvoorkeuren van grote groepen mensen. De Zeeuw wil  dat het instituut Rijksbouwmeester  kritisch tegen het licht  wordt gehouden. De VolkskrantWoononderzoek.nl
 • Op 12 april presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst worden vier scenario’s geschetst voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. De scenario’s zijn geen doel op zich, maar een middel dat kan worden gebruikt in beleidsprocessen die zijn gericht op visievorming, strategiebepaling en coalitievorming. PBL  ,  Binnenlands bestuur
 • In het hele land worden van medio april tot begin juli regionale bijeenkomsten gehouden over de uitwerking van de aangepaste Brede Regeling Combinatiefuncties. In de gewijzigde regeling kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches worden uitgebreid en ze kunnen breder worden ingezet.
 • De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Vereniging Sport en Gemeenten, het LKCA, het KS, en NOC*NSF op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG. VNG
 • In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid komt ook andere problemen zoals schulden, gezond-heidsklachten, armoede of een slechte woonsituatie. De SER pleit in ‘Samen werken aan taal’ voor meer urgentie in het rijksbeleid. De SER wil een grotere landelijke sturing en een hoger rijksbudget: € 84 miljoen is te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen. Het lijkt er eerder op dat het dubbele bedrag nodig is. Maar allereerst moet het geld  effectiever ingezet worden. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter gaan samenwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs.  Naast de VNG reageren ook de Stichting Lezen & Schrijven en Divosa instemmend op het advies van de Sociaal-Economische Raad. VNG , Binnenlands bestuur  , SER
 • Een meerderheid van de Europese lidstaten heeft ingestemd met een nieuwe auteursrechtenwet. In de stemming werd de nieuwe richtlijn met 71 procent van de stemmen definitief aangenomen. Nederland was één van de landen die tegen het voorstel heeft gestemd. Europese lidstaten hebben vanaf nu 24 maanden de tijd om de vernieuwde auteursrechtrichtlijn te implementeren in hun eigen wetgeving. Entertainment Business
 • Het EU-parlement heeft voor een verbod gestemd op geautomatiseerde software die ticketverkoopregels omzeilen. Deze nieuwe wetgeving vereist identificatie van resellers, die moeten aantonen dat zij professionele verkopers zijn. De software, ofwel ‘bots’, verkrijgt tickets en verkoopt deze meestal tegen veel hogere prijzen door. De nieuwe wetten moeten leiden tot meer transparantie en een betere toegang van EU-consumenten tot tickets van evenementen. Ze versterken ook de handhavingsorganen, die de wetten in vervolgingen kunnen gebruiken. Entertainment Business
 • Kunst en cultuur heeft de landbouw ingehaald als het gaat om zijn bijdrage aan de Britse economie, zo blijkt uit onderzoek van Arts Council England, waarvan de voorzitter waarschuwt dat voortdurende bezuinigingen een bedreiging vormen voor verdere groei. The Guardian

 

noord-brabant

 • Statenmededeling Tussentijdse kwalitatieve evaluatie impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening. Uit de beschouwing van prof. dr. Sander van Maas, Universiteit van Amsterdam, blijkt dat met de komst van de arrangeur de provincie Noord-Brabant voor de jaren 2018 en 2019 een impuls heeft gegeven die qua vorm en potentie uniek kan worden genoemd. Brabant.nl  , Brabant.nl   , Brabant.nl
 • Statenmededeling over de aanschaf certificaten vastgoed Van Gogh Brabant. Brabant.nl
 • Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon heeft de afgelopen weken 87 manifesten ontvangen uit het maatschappelijk veld. Allemaal betrokken Brabantse organisaties die de informateur en de politieke partijen input mee willen geven voor het nieuwe bestuursakkoord. Brabant.nl
 • Natuur, boeren, bedrijven, infrastructuur, windmolens: allemaal vragen ze om ruimte en aandacht op het Brabantse platteland. Het belang van het cultureel erfgoed dreigt daardoor onder te sneeuwen, stelt een aantal erfgoed- en landgoedorganisaties in een gezamenlijk manifest. Erfgoedstem , Brabants Dagblad
 • Nieuw onderzoek wijst uit dat de komende tien jaar nog eens 2,5 miljoen vierkante meter aan agrarische gebouwen in de provincie Noord-Brabant leeg komt te staan. De afgelopen 5 jaar kwam al ongeveer 1,4 miljoen m2 leeg te staan. In 2030 staat daarmee naar verwachting een kwart van alle stallen en schuren leeg. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research. Brabant.nl ,  Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

grote brabantse gemeenten

 • Om te voorkomen dat de onmin tussen uitbater en eigenaar van het T-Huis in Breda leidt tot verloedering en sluiting van het paviljoen in het Valkenberg, heeft de gemeente Breda vorig najaar al geprobeerd om de twee partijen aan tafel te krijgen. Maar het doel, een oplossing dankzij mediation, is niet bereikt. Dat zegt wethouder Paul de Beer (Vastgoed, D66) naar aanleiding van de sluiting van het T-Huis door exploitant, Marike Schellekens. Door schade aan luchtkanalen kon een gezonde luchtkwaliteit niet langer worden gegarandeerd. BN – De Stem
 • Pier 15 presenteert ‘Het Volksinitiatief’, een nieuwe festival, dat plaatsvindt op 15 juni  op het Haveneiland bij Pier15 in Breda. Pier 15  heeft met andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor de alternatieve muziekprogrammering in Breda het  initiatief ertoe genomen. Uit protest tegen ‘’het magere cultuurbeleid van Breda voor de underground cultuur. Breda Vandaag
 • Het Eindhovense college van B en W is er nog niet uit, uit de manier waarop het jaarlijks tekort op de begroting van zes ton bij het Muziekgebouw moet worden weggewerkt en hoe de oplopende schulden kunnen worden voldaan. VVD en CDA enerzijds staan daarin lijnrecht tegenover PvdA en GroenLinks anderzijds, zo melden verschillende bronnen binnen de Eindhovense coalitie. Medewerkers van het Muziekgebouw op de publieke tribune werden niks wijzer. Ook de raadsfracties hadden duidelijkheid verwacht.  De aanbevelingen van een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van gemeente, provincie, de concertzaal en Brainport, moeten zorgvuldig bestudeerd worden, verklaarden ambtenaren namens het college. Eindhovens Dagblad   , Studio040
 • De leegstand in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven zou wel eens de redding van het Muziekgebouw kunnen betekenen. Eigenaar CBRE wil de Heuvel verbouwen, en heeft daarvoor de medewerking van de gemeente Eindhoven nodig. Om zich van de medewerking te verzekeren, zou CBRE bereid zijn te praten over openbreken van het huurcontract van het Muziekgebouw. Verschillende bronnen rond het Eindhovense college van B en W hebben dat bevestigd. Verlaging van de huur van het Muziekgebouw, jaarlijks 2,6 miljoen euro, is een van de twee sporen waarop het college de financiële problemen bij het Muziekgebouw te lijf wil gaan. De Heuvel heeft te kampen met een toenemende leegstand, vooral op de eerste verdieping, en met een gestaag afnemend aantal passanten. Eindhovens Dagblad
 • 12 miljoen euro voor het stationsgebied, geen geld voor het Sint-Jansmuseum, voortzetting van de publieke omroep DTV en geen stijging van de lasten voor burgers, op een inflatiecorrectie na. Het zijn een paar punten uit de voorjaarsnota, die werd gepresenteerd door de Bossche VVD-wethouder Jan Hoskam van financiën. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Verreweg de meeste Bossche politieke partijen juichen het toe dat SPARK zich na de verhuizing vanuit Rosmalen op het Bossche Grenco terrein aan de Paardskerkhofweg gaat ontwikkelen als SPARK Lab XXL. Maar onder anderen Jolanda van Gool (PvdA) maakt zich zorgen over het voortbestaan van het Boschveld Ambacht Centrum (BAC) aan de Parallelweg. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Het stadsbestuur van Tilburg is van plan in de Spoorzone dik 27 miljoen te investeren in een gebouw voor MindLabs, paradepaardje van nieuwe economie. De gemeenteraad beslist binnenkort. Waar steekt ze precies het geld in? En hoe kan MindLabs een succes worden?  Uitgeverij Zwijsen zegt dat meedoen in MindLabs van belang is voor hun toekomst.  De investering van 27,3 miljoen euro in nieuwbouw voor MindLabs kan rekenen op steun van in elk geval de coalitiepartijen in de gemeenteraad. Er komt een plan van aanpak voor leegstand. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad  , mogelijk inlog vereist , Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad  , mogelijk inlog vereist
 • Walter Hoeijmakers ontvangt de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg vanwege zijn 20-jarig jubileum als artistiek directeur van Roadburn.  Hoeijmakers is tevens de oprichter van het festival. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Museum Techniek met een Ziel in Neerkant hoopt op een bijdrage van 30.000 euro van de gemeente Deurne om de kwaliteit op te schroeven. Het museum wil investeren in de collectie, techniekeducatie en promotie. Alle politieke partijen in de gemeenteraad – op eentje na – lieten weten dat ze het museum de eenmalige subsidie van 30.000 euro meer dan gunnen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De verhuizing van Harmonie O&U gaat meer kosten dan gedacht. Het nieuwe plan stuitte op weerstand tijdens de commissievergadering van de gemeente Laarbeek. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De Enck in Oirschot kan weer vooruit. De gemeenteraad van Oirschot  kiest voor een overbruggingsfase van twee jaar en investeert 550.000 euro om het noodlijdende sociaal-cultureel centrum in de periode overeind te houden. Eindhovens Dagblad
 • De eerste culturele verenigingen nemen rond 1 juli hun intrek in het nieuwe Cultuurhuis aan Bovendonk in Roosendaal. Het gaat in de eerste instantie om de negen verenigingen die nu nog in Mariadal zitten. BN – De Stem, inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

Algemeen

 • Vertegenwoordigers van wetenschap, beleid en de kunsten gingen 5 april jl. op uitnodiging van de Boekmanstichting, de Akademie van Kunsten en de KNAW met elkaar in debat over kunst en innovatie. De financiering en regelgeving blijken niet altijd goed afgestemd op de manier waarop innovatieve oplossingen in domeinen zoals zorg en welzijn, veiligheid en landschapsinrichting tot stand komen. Tegen welke (financiële) barrières loop je als kunstenaar of organisatie aan, wanneer je je met dergelijke innovatieve toepassingen bezig houdt? Boekman
 • Nederlandse makers zijn over de hele wereld te vinden en dragen daarmee de waarde van onze kunsten uit. Op zoek naar nieuwe werelden, ander publiek, onverwachte ontmoetingen en inspiratie. Maar werken in andere landen betekent soms ook afwegingen maken en nadenken over wie jij bent als maker in relatie tot de ander. Pas je je werk aan als daarom wordt gevraagd? Wat doe je als het regime van het land waar je gevraagd wordt te spelen botst met mensenrechten en tolerante waarden? Is je rol als kunstenaar groter dan die van het tonen van je werk? Op welk kompas vaar je om dat te bepalen? Errol Boon schreef een essay over artistieke vrijheid en de uitdagingen die daarbij komen kijken als kunstenaar. DutchCulture
 • Op 4 april werd Boekman #118 met het thema ‘Kunst en maatschappelijk experiment’ gepresenteerd bij Casco Utrecht. Gerard Rooijakkers gaf toelichting op zijn epiloog in Boekman 118, over de dynamiek tussen de systeemwereld en de commons. Vervolgens reageerden Lilet Breddels, Edith Nobel en Asia Komarova. Boekman
 • De Akademie van Kunsten werd in 2014 (her)opgericht als onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, om de stem van de kunsten te vertolken in de samenleving en de uitwisseling van ideeën over kunst te bevorderen. De leden willen zich graag laten horen. Wat doet de AKV zoal? Hoe treden zij in contact met de politiek, de wetenschap en de Nederlandse samenleving?  NRC , inlog vereist
 • Hoeveel kost cultuur? Zijn de Vlaamse prijzen in vergelijking met Nederland hoog of laag? Zijn muziekconcerten nog wel betaalbaar? Rekto:Verso ging een avondje uit en vroeg de rekening. Rekto verso

 

architectuur en vormgeving

 • Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie van SZW opnieuw een algemeen verbindend verklaring aangevraagd, waardoor deze voor alle architectenbureaus in Nederland geldt. BNA , SFA Architecten
 • Drie actieteams van CB’23 (Circulair Bouwen 2023) hebben ieder een concept leidraad opgesteld met handvatten voor de concrete aanpak van circulair bouwen: Actieteam Framework circulair bouwen, Actieteam Paspoorten voor de bouw en Actieteam Meten van circulariteit. De BNA en enkele van haar leden hebben actief deelgenomen aan deze actieteams en onder andere de circulaire ontwerpprincipes ingebracht. Op 9 april jl. presenteerden de actieteams de concept leidraden op Building Holland in samenwerking met Cirkelstad. BNA

 

beeldende kunst

 • Zonder weerstand geen succes, is de rode draad in het leven en werk van installatiekunstenaar, beeldhouwer en tekenaar Eylem Aladogan. Ze is spreker in de nieuwe Reeks Route Ondernemerschap van Cultuur+Ondernemen.  Ze vertelt over haar kunstenaarschap. Cultuur+Ondernemen
 • Peter Struycken maakte meer dan honderd kunstwerken voor de openbare ruimte. Vooral overheden zijn beroerde beheerders van kunstwerken, zegt hij. Kunst is vogelvrij, concludeert Struycken. Als kunstenaar heeft hij één machtsmiddel: met een zekere regelmaat procedeert Struycken tegen overheden die zijn kunstwerken laten verslonzen. Op 16 april doet de nieuwe directie van de Nationale Opera & Ballet uitspraak over zijn  dynamische plafondverlichting in de theaterzaal, een kunstwerk dat zelden of nooit aanstaat. NRC  , Podium Radio 4
 • Er valt nog een hoop te ontleren in de kunstwereld als het om dekoloniseren gaat. Hoe doet een museum dat? En waarom leidden de vele initiatieven tot nog toe niet tot blijvende verandering? Nancy Jouwe en Jelle Bouwhuis, die allebei er recentelijk veel over publiceerden, maken de balans op. Metropolis M

 

film en av

 • Netherlands Society of Cinematographers (NSC) bestaat 25 jaar en dat werd op 13 april gevierd met een event in Amsterdam Studio. Er waren niet alleen cameramensen maar ook collega filmmakers en stafleden van het Nederlands Filmfonds. Centrale thema was de enquête die NSC een paar maanden geleden had gehouden onder haar leden. Daar kwam uit dat cameramensen ontevreden zijn. Hun energie en tijd gaat voornamelijk zitten in het oplossen van (vaak productionele) problemen. Tijdens de avond werd er volop gediscussieerd en dat was een mooie opmaat naar de zeven basisprincipes die NSC in een manifest op papier heeft gezet. Het bevat zeven suggesties om het werkproces te veranderen.  Filmzaken  , Filmkrant  , Cinematography.nl
 • De eerste paal van de nieuwe bioscoop van de familie Lambregts in Roosendaal is 11 april de grond in gegaan. City Cinema moet net voor de grote vakantie van 2020 opengaan. City Cinema krijgt zes zalen met om en nabij 850 stoelen. De zalen komen op de begane grond en op de eerste verdieping. Het wordt net als de andere theaters van de bioscoopfamilie Lambregts in Bergen op Zoom en Etten-Leur een servicebioscoop. Holland Film Nieuws

 

letteren

 • De Nijmeegse boekhandel Dekker v.d. Vegt viert zijn vijfjarig bestaan als zelfstandige zaak, en bloeit opnieuw. De boekwinkel werd na een crowdfunding onder klanten van de ondergang gered. Iedereen is terugbetaald. Dekker v.d. Vegt begon in 1922 als universiteitsboekwinkel.  De zaak maakte daarna onderdeel uit van verschillende ketens, waaronder Selexyz, dat in 2012 werd overgenomen door Polare. Onder Polare  werd er nog winst gemaakt, alleen de keten niet.  Ook andere ex Polare winkels doen het goed. De boekverkoop in Nederland was in 2018 voor het derde jaar op rij nagenoeg stabiel, zo blijkt uit cijfers van KVB Boekwerk. Trouw

 

muziek

 • ‘Als een violist door een amateurorkest wordt gevraagd om het Vioolconcert van Brahms te komen spelen, móét die wel uitleggen dat je daar twee maanden of meer op moet studeren, en dat een gage van 500 euro dan echt een belediging is’ Column van Merlijn Kerkhof over de Fair Practice Code in de muzieksector. De Volkskrant
 • Steeds meer orkesten hebben een vrouwelijke chef – in Nederland bijvoorbeeld Karina Canellakis bij het Radio Filharmonisch Orkest en Corinna Niemeyer is de assistent-dirigent in Rotterdam. Vrouwen zijn in opmars. En dat geldt niet alleen voor dirigenten, maar ook voor regisseurs. De helft van de producties van The English National Opera worden in het seizoen 2019-2020 geregisseerd door vrouwen. Podium Radio 4
 • Op 18 mei vindt de Muzikantendag plaats in de Melkweg in Amsterdam. De eerste sprekers, panels en flitscolleges zijn bekend. De Muzikantendag wordt gepresenteerd door Buma en georganiseerd door Buma Cultuur en GRAP. De dag bestaat sinds 1996 en heeft als doel Nederlandse muzikanten van alle niveaus te helpen zich zakelijk en artistiek te ontwikkelen. Zo zijn er panels en flitscolleges, waar zakelijke onderwerpen aangekaart worden. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om je demo te laten beoordelen door professionals uit de muziekindustrie. BUMA Cultuur
 • In het jaar dat het 25-jarig jubileum van de Wet op de naburige rechten werd gevierd, doorbrak Sena de grens van 1 miljard euro aan cumulatief ontvangen licentieopbrengsten. Sinds de oprichting in 1993 ontvingen ruim tweeënzestigduizend artiesten, muzikanten en muziekmaatschappijen van Sena een vergoeding wanneer hun opgenomen muziek werd uitgezonden of openbaar gemaakt buiten de privésfeer. Dit en meer staat in het jaarverslag over 2018 dat Sena 15 april publiceerde. SENA
 • Buma/Stemra heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met de NLPO (Nederlandse lokale publieke omroepen) voor de afdracht voor het muziekgebruik. In totaal gaat het om meer dan 250 lokale omroepen en 13 regionale omroepen. Buma Stemra
 • Live DMA, het Europese netwerk van poppodia en -festivals, lanceerde de campagne ‘What Artists Say’ waarbij diverse artiesten en muzikanten zich uitspreken over hoe belangrijk kleine popzalen zijn (geweest) voor de ontwikkeling van hun carrière. Poppodia, clubs en festivals zijn van essentieel belang voor talentontwikkeling binnen de muzieksector en wie kunnen dat beter bevestigen en uitleggen dan de artiesten zelf? What artists say
 • Duizenden jonge mensen gingen de afgelopen maanden de straat op om te protesteren tegen de verloedering van de aarde. Het was een voorjaar vol klimaatmarsen en heetgebakerde discussies over de opwarming van de aarde en het terug dringen van plastic. Hoe proberen festivals, waar veel jongeren  naar toe trekken, groen te zijn.  3voor12.vpro.nl
 • DGTL en ABN AMRO lanceren een online tool waarmee artiesten, leveranciers en binnen- en buitenlandse bezoekers in de aanloop van muziekfestival DGTL Amsterdam 2019 hun CO2-voetafdruk kunnen berekenen. Nadat zij hun vertreklocatie en transportmiddel in deze webtool hebben geregistreerd, rekent de tool precies uit welke CO2-uitstoot hier tegenover staat. Pretwerk, Entertainment Business
 • In het eerste kwartaal heeft Universal Music Group 837 miljoen dollar aan omzet gehaald uit streaming. Dit komt neer op 9,3 miljoen per dag afkomstig van diensten als Spotify, Apple Music, Amazon Music en YouTube. Entertainment Business
 • Streaming doet het goed, cd’s niet en vinyl is terug. Dat wisten we al. Maar vinyl doet het voor het eerst in jaren minder, en van cd’s worden er nog altijd drie keer zo veel verkocht. Drie platenzaakeigenaren geven hun visie op de zaak. NRC , inlog vereist

Cultuurmarketing

 • Na het afronden van de master Marketing, Technology & Innovation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam begon Lilian Alibux haar carrière met het ontwikkelen van concepten voor organisaties in de commerciële sector. Zo bedacht ze in 2002 het No Beers, Coffee Only festival voor Douwe Egberts, in 2008 het strategische concept voor het digitaal magazine iFly van KLM en in 2010 ontwikkelde ze een Upgrade voor een KPN-concept voor high value klanten. Eind 2018 stapte Alibux over naar de culturele sector. Als Hoofd Marketing bij de Rotterdamse concertzaal de Doelen is haar grootste uitdaging om de Doelen een plek voor alle Rotterdammers te maken. Cultuurmarketing
 • Het Van Abbemuseum in Eindhoven hoopt de publieksprijs voor het meest publieksvriendelijke museum te winnen. Aan deze prijs van de BankGiro Loterij is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden. Om stemmen te winnen, heeft het museum de robot van kunstenaar Patrick Tresset ingezet. Want wie stemt, mag in 20 minuten zijn portret laten tekenen, door deze robot. Omroep Brabant
 • Nederland festivalland. Dit jaar worden er liefst 1.115 festivals georganiseerd waar in totaal 19,5 miljoen bezoekers op afkomen. MarketingTribune sprak met vijf experts, Lotte Post (Zwarte Cross), Marcel Surendonk (Mojo), Chantal Musquetier (freelance marketeer), Raymond Bresching (Counter Content) en Tim Boersma (Built For Comfort Communications) over hun visie op festivalmarketing. MarketingTribune

Financiering

Rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Deadline 5 juni. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De voor Talentontwikkeling aangestelde scouts Marian Duff en Meryem Slimani organiseren op respectievelijk 1  en 2 mei 2019 in Amsterdam en Rotterdam een scout night. Talentvolle ontwerpers of makers die werkzaam zijn op de grensvlakken van de creatieve industrie, straatcultuur en grootstedelijke dynamiek kunnen hier hun werk presenteren. Het Stimuleringsfonds wil met deze procedure een bijdrage leveren aan een meer inclusieve ontwerpsector. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Van 20 oktober tot en met 2 november 2019 is het reisdoel de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai, Abu Dahbi en Sharjah) en Pakistan (Karachi en Lahore). Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, artist-in-residence plekken, kunstenaars, verzamelaars en lokale sleutelfiguren in de verschillende steden. Belangstellenden kunnen zich tot en met 24 mei 2019 aanmelden. Mondriaan Fonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop- waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. Eerstkomende deadline 10 juni. Filmfonds
 • In het kader van talentontwikkeling voor nieuwe makers heeft het Nederlands Filmfonds acht bijdragen van € 10.000 toegekend binnen Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de Vrijplaats stimuleert het Fonds de ontwikkeling van nieuw schrijftalent en hun filmplannen. Naast een bijdrage voor ontwikkeling worden de schrijvers aan een coach gekoppeld, die hen gedurende het proces zullen begeleiden, zowel met betrekking tot hun gemotiveerde leerdoelen als met de ontwikkeling van hun filmplan. Dit jaar zijn er 39 inzendingen voorgelegd aan de commissie en waren er acht plekken beschikbaar, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Filmfonds
 • In het kader van de Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft het Nederlands Filmfonds vier aanvragen gehonoreerd: van Bastiaan Kroeger, Clara van Gool, Luuk van Bemmelen en Marnie Blok. Dit was de laatste aanvraagronde voor Vrijplaats voor ervaren scenaristen. Met een Vrijplaats konden ervaren scenaristen binnen een jaar in alle vrijheid een treatment of eerste scenarioversie van een oorspronkelijk idee verder ontwikkelen. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk voor een scenarist, die eerder hoofdverantwoordelijk was voor een uitgebrachte speelfilm of lange animatiefilm, zelfstandig scenario-ontwikkeling aan te vragen bij het Fonds. De bestaande aanvraagmogelijkheid voor de Vrijplaats voor ervaren scenaristen komt daarmee te vervallen. Filmfonds
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Eerstkomende deadline 31 mei. Letterenfonds
 • De eerstkomende deadline van de regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is 15 mei.  Het betreft subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • De toekenningen voor de productiesubsidie, opdracht compositie of libretto en grant for Dutch presentations abroad zijn bekend. De deadline voor alle drie de regelingen  van het Fonds Podiumkunsten was 9 januari 2019. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat de komende maanden met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Het verslag van de eerste bijeenkomst van de focusgroep Festivals van 11 april is nu beschikbaar. Fonds Podiumkunsten
 • In 2016 startte het Fonds voor Cultuurparticipatie met de subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities. Hiermee moedigt het fonds steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en verduurzamen. Inmiddels staat het aantal Age Friendly Cultural Cities op 24, verspreid over het hele land. Komende maanden vinden in Amersfoort, Alkmaar, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Haarlem en Middelburg lokale manifestaties plaats. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezoekt de zes manifestaties en spreekt haar oordeel uit. Een van hen mag dan op 4 november de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019 in ontvangst nemen. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Theaters, musea, presentatie-instellingen en bibliotheken betrekken hun publiek steeds structureler bij hun instelling. Dat levert veel moois op. Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt achttien MeeMaakPodia behalve subsidie ook een tweejarig begeleidingstraject aan door de Academie voor Cultuurmanagement. Oprichter Marjolein de Boer vertelt hoe dat gaat. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Acht Nederlandse conservatoria vaardigen hun beste eindexamenkandidaat af voor Conservatorium Talent Award. Op 18 mei strijden de jazztalenten om de award in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. De laureaat ontvangt een geldprijs voor een talent-ondersteunende activiteit zoals een masterclass aan een buitenlands conservatorium. Bovendien speelt de winnaar op 8 juni op het podium aan de Markt tijdens Jazz in Duketown. Het Cultuurfonds Noord-Brabant verbindt zich dit jaar voor het eerst aan deze competitie met landelijke allure. Onderdeel van de samenwerking is een viertal workshops om het Brabantse muziekonderwijs een impuls te geven. Laureaten van de Conservatorium Talent Award verzorgen deze workshops samen met muzikanten van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw voor studenten van muziekscholen in de vier Brabantse regio’s. Cultuurfonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Zilveren Anjer  – een onderscheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur en natuur – dit jaar toe aan Albert Goutbeek uit Dalfsen, Paul Spapens uit Moergestel en Herman en Cora Labberté-Hoedemaker uit Glimmen. Cultuurfonds
 • Bij de subsidie impulsgelden van de provincie Noord-Brabant wordt gewerkt met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 29 april t/m 5 mei is de tweede mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Kunstloc Brabamnt voert in opdracht van de provincie deze regeling uit. De belangrijkste informatie op een rij. Kunstloc Brabant

 

prijzen, sponsoring

 • De internationale jury van de Prix de Rome heeft vier beeldend kunstenaars geselecteerd voor de shortlist van de Prix de Rome 2019. De genomineerden zijn: Sander Breure & Witte van Hulzen, Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en Rory Pilgrim. Zij ontvangen ieder een werkbudget en worden in de gelegenheid gesteld tijdens een werkperiode van vijf maanden nieuw werk uit te voeren. Het werk zal vanaf 19 oktober 2019 worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum Amsterdam. Op basis van het nieuwe werk zal de jury de uiteindelijke winnaar selecteren. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. Mondriaan Fonds
 • Marwan Bassiouni (1985) is 14 april in Pennings Foundation uitgeroepen tot winnaar van de Harry Penningsprijs 2019. De jury roemde zijn serie New Dutch Views, waarbij hij het Nederlandse landschap fotografeerde vanuit ramen van moskeeën. Hij ontving als prijs een bedrag van duizend euro. Brabant Cultureel
 • KRO-NCRV heeft filmmaker Daniel Krikke 125.000 euro toegekend om een voorstel voor een documentaire uit te werken. Het is de derde keer dat de omroep een documentaire wedstrijd organiseert. Na de oproep vorig jaar zijn 31 plannen ingestuurd, waar Krikke won met een plan om ex-gedetineerde Bruce (27) te volgen hoe hij zijn leven weer op de rails probeert te krijgen. Het thema van de wedstrijd was dit jaar De Ander als Vijand. Nederlands Filmfestival
 • Het bestuur van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie maakt bekend dat er in 2019 voor het eerst een literatuurprijs voor non-fictie zal worden uitgereikt: de BookSpot Literatuurprijs Non-fictie. Vanaf november 2019 worden dus jaarlijks in plaats van één, twee prijzen uitgereikt: eentje voor het beste Nederlandstalige fictieboek en eentje voor het beste Nederlandstalige non-fictieboek. Beide prijzen bedragen 50 duizend euro. De jury van de BookSpot Literatuurprijs is voor de gelegenheid uitgebreid met twee boekverkopers en een historicus. De Bookspot Literatuurprijs staat onder auspiciën van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-Fictie en is het vervolg op de AKO Literatuurprijs. Bookspot Literatuurprijs
 • De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, is toegekend aan het lied Die Geur, uitgevoerd door Patrick Nederkoorn op een tekst van Jan Beuving met muziek van Tom Dicke, die tevens de piano begeleiding voor zijn rekening nam. De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied van het voorgaande seizoen. Patrick Nederkoorn, Jan Beuving en Tom Dicke ontvingen een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen, en een geldbedrag van 3.500 euro. BUMA Cultuur
 • De sponsorinkomsten van het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn in 2018 gehalveerd ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van het museum.  Over de reden waarom de inkomsten zo zijn teruggelopen zegt het jaarverslag dat ‘na de ontwikkelingen in 2017 het museum in 2018 volop aandacht [besteedt] aan het investeren in de bestaande relaties omdat enige terughoudendheid te bespeuren is’.  In 2017 vertrok directeur Beatrix Ruf . Ook zakelijk directeur Karin van Gilst stapte in 2017 op. Later stapten ook de volledige raad van toezicht en het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds op. Sponsorreport

Kunstonderwijs

 • Waar leiden we nog toe op? Welke vaardigheden heeft de mens van morgen nodig? Ooit was het devies: wie zekerheid wil in het leven, moet een carrière als advocaat of accountant nastreven. De dromers die naar een kunstacademie gingen, wachtte een onzeker bestaan. Een volledig achterhaald beeld, stelt Koert van Mensvoort, kunstenaar en filosoof. LKCA
 • De tien genomineerden van de Jacques de Leeuw Prijs, presenteerden zich 10 april in een bomvolle muziekzaal van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Opvallend is dat dit jaar – anders dan bijvoorbeeld vorig jaar – veel internationale studenten op het podium stonden. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro gekoppeld. Een stimulans en een steun in de rug voor verdere studie of als investering in de beginnende carrière. Er is geen vergelijkbare prijs voor studenten aan kunstvakopleidingen in Nederland. bron.fontys , Tilburg.com
 • De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (navb) opent een vestiging op het TU/e-terrein in Eindhoven. Een particuliere school met hbo- en mbo-opleidingen op het gebied van fotografie en film die recent nog in opspraak raakte na een artikel in NRC Handelsblad. Eindhovens Dagblad
 • Hoe maak je visuals bij een muziekstuk uit films Rocky, James Bond of Titanic zonder de originele filmbeelden te gebruiken? Studenten Audiovisuele vormgeving en animatie  van Sint Lucas kregen deze opdracht van de Philips Harmonie. Het muziekgezelschap geeft op Tweede Paasdag in het Muziekgebouw in Eindhoven het ‘Movies in Concert’. Sint Lucas

Cultuureducatie en - participatie

 • Siske Zwiers onderzocht hoe je kinderen in het speciaal onderwijs het best kunt bijstaan in de ontwikkeling van hun creatieve talenten. Wat hebben deze kinderen nodig om te kunnen floreren? Het vervoer naar de kunstles blijkt één van de grootste struikelblokken. LKCA
 • Op 16 april 2019 was de feestelijke aftrap van de Cultuur@CruyffCourts op Cruyff Court Eljero Elia Veld in Den Haag, met minister van  Engelshoven (OCW) en de Haagse wethouder Richard de Mos. Cruyff Courts zijn veilige ontmoetingsplekken in vaak armere wijken waar kinderen en jongeren kunnen sporten. Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van hun bed. ‘Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rap, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Tevens wordt de drempel naar structurele deelname verlaagd doordat de culturele lessen worden gegeven door cultuuraanbieders en buurtsportcoaches uit de wijk,’ aldus Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur. LKCA
 • De Stichting Lezen en het  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, hebben de  website lezeninhetvmbo.nl gelanceerd. De samenwerking tussen beide organisaties heeft geresulteerd in een digitale plek waar informatie over leescompetentie en leesmotivatie in het vmbo bijeengebracht is. Het uitgangspunt daarbij is dat vmbo-leerlingen plezier beleven aan lezen en uitgroeien tot competente lezers. Bibliotheekblad  , Lezen in het vmbo
 • In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien. Optimalisering van het programma is wenselijk om de taalontwikkeling duurzaam te stimuleren. Stichting Lezen
 • Alle deelnemende groepen 5 en 6  van Scoor een boek! Hebben de afgelopen tien weken samen 5.844 boeken gelezen. Aan de tweede editie van het evenement in Tilburg deden 54 klassen van 23 basisscholen mee. Scoor een boek! is een landelijk project waaraan inmiddels twaalf professionele voetbalorganisaties meedoen. Doel is het vergroten van het leesplezier bij kinderen, waarbij de voetballers fungeren als rolmodellen. In Tilburg hebben de bibliotheek Midden-Brabant en Willem II Betrokken, de maatschappelijke tak van de club – hiervoor de handen ineen geslagen. Brabants Dagblad
 • Drie jonge musici hebben de eerste prijs gewonnen tijdens de finale van het Prinses Christina Concours. De veertienjarige Mare Keja (cello), de zestienjarige Enzo Kok (viool) en de negentienjarige Kalina Vladovska (slagwerk) zijn de winnaars. De jaarlijkse wedstrijd is opgezet om klassieke muziek en jazz onder jongeren te promoten. Prinses Christina Concours
 • Zes Tilburgse scholieren streden in de Concertzaal  in Tilburg tijdens de Young Classical Talent Award om de prijs voor het beste klassieke talent. Zangeres Anne Broers kreeg de hoogste score. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De leerlingen van twee Bossche basisscholen deden de afgelopen 6 weken mee aan het liefdesproject van Theater Artemis. Ze wisten oorspronkelijk niks af van elkaars bestaan, maar afzonderlijk van elkaar gingen ze onder leiding van kunstenaars aan de slag met het thema liefde en konden ze hun creativiteit de vrije loop laten. Via een contactadvertentie in het lokale huis-aan-huisblad kwamen de kinderen met elkaar in contact. Na wat heen en weer geflirt was het  op 10 april zover: Deze dag trokken alle leerlingen in optocht naar de Parade om elkaar daar te ontmoeten tijdens hun eerste date. Bossche Omroep
 • Alle ontwikkelteams van Curriculum.nu publiceren maandag 7 mei hun conceptopbrengsten. Die opbrengsten worden gevormd door de uitgewerkte bouwstenen van kennis en vaardigheden voor het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf half mei tot en met 11 augustus kan iedereen weer input leveren. LKCA
 • In het kader van de Culturele Dienstplicht van de Akademie van Kunsten bezocht acteur Gijs Scholten van Aschat Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk op 29 maart 2019. De ambitie van het project Culturele Dienstplicht is om iedere 14-jarige in Nederland minimaal eenmaal in zijn/haar leven in direct contact te brengen met mensen die kunst maken.  Leden van de AvK gaan met de kinderen in gesprek en leggen het belang van kunst uit. Akademie van Kunsten

Kunstbeoefening

 • Het samenvoegen van de twee mandolineorkesten uit Middelharnis en Stampersgat lijkt op het oog een botsing van twee culturen. Zand en klei. Van: wat strenger in de moraal tot soms té bourgondisch. En toch. De verschillende achtergronden ten spijt, klinkt het jubileumconcert van het Brabantse Melodia – aangevuld met leden van het Goereese Estampida – harmonieuzer dan ooit. BN – De Stem
 • Op de vooravond van de dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag speelt toneelvereniging Ka-Thé de toneelvoorstelling ‘De ronde van ’43’. De indringende toneelvoorstelling door Ka-Thé vindt plaats in theaterwerkplaats Novalis in Vught en is een bewerking van het bekende Boekenweekgeschenk uit 1981 van Henri Knap. Lieke van Galen heeft bewerkte het verhaal tot een toneelstuk, onder regie van Wilma Brekelmans. Brabants Dagblad
 • Er is behoefte aan theater van en voor expats in Eindhoven, zo bleek uit het succes van het vorig jaar opgerichte International Theatre Collective Eindhoven (ITCE). Met  ‘Outsiders’ stond het ITCE vier keer voor een uitverkochte theaterzaal in Pand P. Nu is er de voorstelling  ‘(De)Humanize’. Regisseur en auteur Geert Niland vroeg jonge internationals naar hun gedachten over het eeuwig kunnen leven en het streven naar de onkwetsbare mens. De voorstelling wordt gespeeld door negen acteurs uit negen verschillende landen, waaronder de Italiaanse Federica di Lodovico en de Indiase Raja Vinay Bennabhaktula, die drie personages neerzet en in het dagelijks leven ‘gewoon’ werkzaam is bij ASML. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Om een ‘thuis’ te bouwen voor de gebruiker, dient de architect zich niet alleen op te stellen als kunstenaar, maar ook als onderzoeker. Begin met een gesprek over de behoeften en wensen van de gebruikers, stellen wetenschappelijk onderzoeker Anne Annink en architect Marc de Rooij in een ingezonden artikel. Architectenweb
 • Een historisch stadsdeel herbouwen. Het klinkt mooi. Dat achter reconstructies verontrustende rechtse activiteiten kunnen staan, is aan de recent voltooide Altstadt Frankfurt te zien. Helaas is dit voorbeeld geen uitzondering.  In de reader Para-Platforms. On the Spatial Politics of Right-Wing Populism analyseren theoretici, ruimtelijke ontwerpers en schrijvers de fysieke, virtuele en imaginaire ruimtes die niet alleen extreemrechts maar ook het opkomende rechtse populisme hebben ontworpen – en volop gebruiken. De publicatie belicht vooral Europese en US-Amerikaanse voorbeelden. Andrea Prins focust in haar bespreking in op ‘ruimte’ in architectonische zin.  Archined
 • Voor de NRP Gulden Feniks 2019 zijn 79 projecten ingediend, die een grote diversiteit tonen van renovatie en transformatie van gebouwen en gebieden in Nederland. Na beoordeling van de inzendingen maakte de jury een eerste selectie, waarna zij gedurende twee dagen een bezoek aan deze projecten bracht en met de inzenders sprak. Na gedegen discussie heeft de jury, onder voorzitterschap van Geurt van Randeraat, zes projecten genomineerd. Tot de zes behoren twee projecten in Noord-Brabant : Het Innovation Powerhouse in Eindhoven, en de LocHal in Tilburg.  De prijs wordt op 25 juni tijdens de Nationale Renovatie en Transformatiedag uitgereikt. NRP Gulden Feniks
 • Verdichting in grote steden, smart cities met smart grids, groeiende eenzaamheid en een noodzaak voor circulaire bouwmethoden; een nieuwe generatie architecten en ontwerpers staat voor een scala aan uitdagingen. Initiatieven als The Independent School for the City tonen aan dat er behoefte is aan kennisdeling en nieuwe vormen van (ontwerpend) onderzoek. Hoe geven we een nieuwe lichting ontwerpers de juiste tool-en skillset mee om toekomstige vraagstukken aan te pakken? Hoe kijken ze zelf naar de architectuurpraktijk anno 2019?  Verslag van een avond in Pakhuis de Zwijger op 10 april over innovatie in de architectuur. Pakhuis de Zwijger
 • Wat kunnen we binnen gebiedsontwikkeling leren van andere vakgebieden rondom het thema ontwerpend onderzoek? André Schaminée schreef het boek Designing with and within Public Organizations over de rol van ontwerpend onderzoek binnen publieke organisaties. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Dutch design is een complex merk met een grote verscheidenheid aan identiteiten, schrijft David Heldt in de jubileum editie van ‘Designing The Dots’ in Milaan. Het is op de kaart gezet door Droog Design en vierde triomfen in de jaren 90 als slim, brutaal en eenvoudig ontwerp. Volgens Heldt is Dutch design veranderd. Het heeft een veelvormige connotatie gekregen en besteedt nu vooral aandacht aan de innovatie van materialen, het onderzoek naar ecologische en sociale alternatieven, het vakmanschap en de digitale technologie. Het is echter de vraag in hoeverre dit voldoende onderscheidend is om van Dutch design te kunnen spreken. Tijdens de Milaan Design week lijkt ze te hebben afgedaan en zoeken ontwerpers naar nieuwe richtingen en perspectieven. Dat dit gaat lukken is vermoedelijk de kracht van Dutch Design. Aldus Harm Tilman. De Architect
 • Volgens Hans Lensvelt heeft Dutch Design afgedaan. Het wordt tijd voor internationaal design. Een presentatie  tijdens de  Milaan Design Week van 2019 onder de noemer ‘All new’ ondersteunt deze doelstelling. De Architect
 • Dromen van een doorbraak of een maatschappelijk fenomeen aankaarten. Zomaar wat redenen waarom ontwerpers uit designstad Eindhoven deze week in Milaan waren voor de Fuori Salone. Het publieksevenement van de Salone del Mobile, ’s werelds beroemdste designweek. Eindhovens Dagblad

 

beeldende kunst

 • “Verschillende kunstenaars zoeken de eenzaamheid op. Sommige zien het als een methode die een integraal onderdeel vormt van hun werk. Voor anderen is het niet meer dan een praktische verplaatsing om meer ruimte te hebben. Eén waarvan ze niet de indruk hebben dat het diepgaande sporen op hun werk achterlaat. Voor weer anderen is het een ware strijd leven en werk in balans te krijgen’.  Fiep van Bodegom over de eenzaamheid van de hedendaagse kunstenaar. Mister Motley
 • Op 22 maart is tijdens LIMA’s jaarlijkse symposium Transformation Digital Art de Digitale Canon van Nederland gelanceerd, een website waarop de historisch gezien beslissende digitale kunst uit Nederland wordt geïnventariseerd en besproken. Doel van de site is de discussie rond het behoud van digitale kunst te stimuleren en de kennis ervan te bevorderen. De cacon is geen eindpunt, maar dient als het begin voor verder onderzoek naar de geselecteerde werken.  Metropolis M, Digital canon
 • Door sloop en vernietiging vindt een ware kaalslag plaats onder kunstwerken uit de Wederopbouw. Die ontwikkeling is het gevolg van nieuwe invullingen die aan veel terreinen met gebouwen uit de jaren vijftig en zestig worden gegeven. Dat zei Johanna Jacobs, lid van de werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Heemschut bij de onthulling van een tegelreliëf van Ad Dekkers in Bergeijk. Eindhovens Dagblad
 • De Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut (WMK) heeft opgeroepen om ideeën en ontwerpen in te sturen voor herbestemming en herplaatsing van de mozaïeken van de Bossche kunstenaar Marius de Leeuw in Dongen. Het gaat om marmeren mozaïeken die het Cambreur College sieren. De lokale heemkundekring wil ze redden van de aanstaande sloop. BN – De Stem

 

film en av

 • Het filmfestival van Cannes maakte  bekend welke films in de competitie meedoen. Films van Jarmusch, de Dardennes, Almódovar en Malick. Maar Tarantino schijnt niet op tijd klaar te zijn en Netflix is nog altijd niet welkom in Cannes. Indiewire ,  NRC, inlog vereist
 • Tijdens de derde bijeenkomst van de openbare collegereeks This Is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed,  sprak Tulta Behm over Haghefilm Digitaal, het filmlab waar zij werkt, en de digitale restauratie van Ben Sombogaarts Het zakmes uit 1992. Filmkrant

 

letteren

 • Uitgeverij Podium vroeg 21 schrijvers uit Nederland en Vlaanderen een introductie te schrijven bij hun favoriete korte verhaal. Het resultaat is te lezen in het twintigste deel van Podiums verhalenbundelreeks: Te koop: babyschoentjes, nooit gedragen, ingeleid door Annelies Verbeke. Opvallend : er zijn geen verhalen gekozen van Afrikanen en Aziaten,  verhalen van auteurs uit de Verenigde Staten zijn in de meerderheid, en dat vrouwelijke schrijvers ondervertegenwoordigd zijn. tzum
 • Alles komt goed, altijd van Kathleen Vereecken en Charlotte Peys won de Woutertje Pieterse prijs voor het beste jeugdboek. De jury kreeg forse kritiek te verduren. Onder meer NRC Handelsblad-criticus Thomas de Veen was snoeihard. tzum

 

muziek

 • Het festival Roadburn teert niet op oude gewoonten maar blijft een kloppend hart van muzikale vernieuwing en avontuur, dat een hongerig publiek nog steeds catharsis kan brengen. Op zijn 24e editie zoekt Roadburn de breedte op.  De Volkskrant  ,  3voor12.vpro.nl
 • Michiel Eikenaar, een van de grootste blackmetalzangers die Nederland ooit heeft gekend, is op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De Tilburger laat een vrouw en twee jonge kinderen na. De internationale muziekwereld reageert geschokt op zijn dood.  Met het overlijden van Eikenaar hing er een schaduw over het festival Roadburn in Tilburg, dat afgelopen weekeinde werd gehouden. Eikenaar was jarenlang nauw betrokken bij het Tilburgse undergroundfestival en speelde er zelf ook een aantal keer met zijn eigen Nederlandse band Nihill. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Tijdens de Milan Design Week was er werk, o.m. zitkubussen en wandsculpturen,  te zien van Piet Hein Eek. De ontwerpen, legt Eek uit, zijn gebaseerd op consequent handelen en de consequentie van een handeling. Deze heel conceptuele ontwerpbenadering is wellicht minder gericht op het creëren van een ‘product’ en toont vooral hoe Eek denkt en werkt. Architectenweb
 • Doe waar je gelukkig van wordt en werk keihard, luidt het devies van schoenontwerpster Zeynep Dag (28). In 2012 studeerde ze af aan de Fontys-opleiding Art, Communication and Design in Tilburg. Daarna timmerde ze aan de weg met de succesvolle schoenenlijn Alzúarr. Onder meer Beyoncé, Rihanna en Kylie Jenner vielen al voor haar sierlijke stiletto’s. bron.fontys
 • Het lettertype TilburgsAns van sander Neijnens en Ivo van Leeuwen begon klein voor eigen gebruik maar is na drie jaar een hype in Tilburg. Steeds meer ondernemers en zelfs de gemeente Tilburg maken gebruik van de stad zijn eigen lettertype. Het jarige TilburgsAns krijgt daarom een update. Voor de zomer komen er nieuwe pictogrammen bij. Omroep Brabant
 • Mandy den Elzen maakt kunst van dode vissen. ’t Is een volgende stap in haar kunstenaarsloopbaan. Eerder trok ze al de aandacht omdat ze koeienmagen uit het slachthuis haalde en conserveerde. Op 25 april begint een expositie met het werk van Mandy den Elzen in de Lochal in Tilburg, georganiseerd door Kunstloc Brabant. Haar werk staat er samen met de kunst van Elise le Pair die zich bezighoudt met de plasticsoep in zee. Omroep Brabant
 • Op 11 april presenteerde philharmonie zuidnederland het programma voor het komende seizoen. Het orkest van Limburg, Brabant en Zeeland heeft een opvallend thema gekozen: de bevrijding van Zuid-Nederland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Podium Radio 4
 • Muzikaal opgegroeid in Tilburg, werken pianist Jeroen van Vliet (1965) en saxofonist Mete Erker (1971) nu dertig jaar samen. Tegenwoordig in de band Estafest en voorheen in diverse producties. Pluis is hun tweede cd samen. jazzenzo
 • Vanuit zijn studio in Eindhoven verovert Igor Sekulović met zijn nieuwe band This Is LOVSKI de harten van muziekkenners. Hoewel het debuutalbum nog moet verschijnen, is de groep geboekt voor Lowlands, een van de grootste Europese festivals. Eindhovens Dagblad
 • We doen niets liever dan voor eigen rechter te spelen. De tijd die we nemen om ons oordeel te vellen wordt steeds korter. Wat blijft er dan nog over van onze moraal? Bestaat het goed en het kwaad of is ons oordeel toch emotioneler dan wij denken? In De Rechtbank nodigt Hanna van Mourik Broekman, regisseur en initiatiefnemer van Theatergroep Nomen, haar publiek uit om de moraliteit te lijf te gaan in een theatrale rechtszaak en een oordeel te vellen over de creatief boekhouder en de luier-rover. De Rechtbank is onderdeel van een reeks Stormkamers rondom het thema criminaliteit.  Op 18 april is de voorstelling te zien in het Bredase Podium Bloos, tevens coproducent van de voorstelling. Daarna nog te zien in Tilburg, Eindhoven en Amsterdam. Breda Nieuws   ,  Eindhovens Dagblad
 • ‘De Achterkant van Eindhoven’ heet een nieuw theaterstuk dat Het Zuidelijk Toneel in september in het Parktheater in Eindhoven brengt. Thema is criminaliteit in de regio.  Het is geschreven door Anton Dautzenberg en Diederik Stapel. Rollen zijn weggelegd voor onder anderen Mike Weerts, Michiel Kerbosch, Björn van der Doelen en martial arts-dansers uit de regio. De muziek van de voorstelling wordt gemaakt onder leiding van Fresku. Eindhovens Dagblad
 • Na een zwaar auto-ongeluk lukt het Kiki Schippers toch weer haar tweede cabaretprogramma te spelen. „Ik zoek mensen om me heen met een sterk karakter. Bij minder sterke mensen komt er een dag dat ik over ze heen wals.” Een gesprek. NRC , inlog vereist

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie