Trends & Ontwikkelingen 19 september 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het besef dat de arbeidsmarkt in de culturele sector versterkt moet worden, is goed doorgedrongen bij alle partijen in de Tweede Kamer. Dat bleek tijdens de toelichting van het rapport ‘Passie gewaardeerd ‘ door een delegatie van de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur (RvC) aan leden van de vaste Kamercommissie OCW. De Tweede Kamer vindt het rapport ‘gebalanceerd’ en ‘bruikbaar’ advies. SER , Tweede Kamer
 • Misschien moeten we het aantal studenten aan de kunstopleidingen inperken, opperde de VVD wederom, tijdens het gesprek met de Sociaal Economische Raad en de Raad van Cultuur. Avans
 • Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. De opdracht is na een aanbestedingstraject in augustus gegund aan beleidsadviesbureau Ecorys. In december wordt naar verwachting het onderzoeksrapport opgeleverd. Cultureel Erfgoed
 • In Water verbindt – een publicatie van ruimtevolk en de Unie van Waterschappen over de rol van water in omgevingsvisies – spreken waterschappers en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies met elkaar over deze vraag. De consensus: we moeten van waterbewustzijn naar omgevingsbewustzijn. ruimtevolk
 • Het is met de komst van de Omgevingswet belangrijk om na te denken over de eigen rol van de gemeenteraad. Wie laat los en wie pakt op? VNG
 • Het college van B&W van Rotterdam zal, bij wijze van pilot voor een periode van drie jaar, een deel van het budget voor subsidies realloceren om een werkwijze met kortlopende laagrentende leningen en om een ondersteuningsstructuur voor crowdfunding in te voeren die tegemoet komt aan de behoefte aan flexibiliteit in financieringsvormen. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Het steekt jonge makers dat zij minder serieus worden genomen omdat hun kunstvorm niet serieus genomen wordt door de mensen die bepalen wie er subsidie of geld krijgt. En ze staan niet alleen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is het met ze eens. Die vindt dat het te weinig culturele instellingen lukt om publiek te bereiken dat een afspiegeling is van de Rotterdamse samenleving. Het adviesorgaan verspreidt in samenwerking met de gemeente Rotterdam een korte survey onder Rotterdamse culturele instellingen. Algemeen Dagblad , Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, dringt aan op spoedige aanvaarding van het voorstel om de Btw-richtlijn te herzien. Na aanvaarding is het mogelijk om op digitale publicaties hetzelfde lage btw-tarief te heffen als op gedrukte varianten. NUV
 • Nederland kent een grote diversiteit aan monumenten, die beschermd worden door de overheid. Bestaat in Nederland naast rijks-, gemeentelijke en provinciale monumenten ook Europees erfgoed? Gelden daar nog specifieke Europese regels voor als het erfgoed moet worden aangepast of gerestaureerd? Europa Decentraal

 

noord-brabant

 • De Brabantse Stijlprijs 2017 van de provincie Noord-Brabant was een groot succes. In veel projecten was de lokale gemeenschap actief betrokken; zij liet zien hoe liefde voor de plek, ontwikkeling in de tijd, gemeenschapszin en verbeeldingskracht identiteit geven aan een plek waar mensen trots op zijn. De betrokken gemeenten maakten zichtbaar hoe zij werken aan omgevingskwaliteit én initiatieven van onderop mede mogelijk maken. Architectuur Lokaal organiseert vier excursies naar de genomineerde projecten in Noord-Brabant. Architectuur Lokaal
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft naar eigen zeggen een groot vertrouwen in de toekomst van het platteland. “Maar we staan voor radicale veranderingen”, beseft hij. Dat zei hij in Rucphen op een bijeenkomst waar provincie, gemeenten en betrokkenen praten over een effectieve aanpak van de leegstand op het Brabantse platteland. “Ik zie de agrarische sector als verlengstuk van Brainport. Zeker in Brabant. Om problemen als verloedering en leegstand te tackelen moet je kennis en ontwerpkracht koppelen aan boerenverstand.” Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant krijgen steun van de provincie bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief, in de vorm van herbestemming of sloop. Eindhovens Dagblad , Brabant.nl , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • Statenmededeling Beantwoording van motie M43a ‘Nog een kans voor de dans’ uit de vergadering van PS d.d. 21 april 2017. Brabant.nl
 • In het kader van het jaar van Mondriaan tot Dutch Design lanceert provincie Noord-Brabant samen met Visit Brabant een kaart met industriële erfgoedlocaties. Met deze kaart willen we het verhaal van innovatief Brabant vertellen, van de historische pioniers in relatie tot de sociale en creatieve werkplaatsen die het vandaag de dag zijn. Brabant.nl
 • De inzet voor cultuur van Anna Uitde Haag, Harry Verhoeven en Peter-Louis Vrijdag wordt door het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant gewaardeerd met de Brabant Bokalen 2017. Cultuurfonds
 • Dit schooljaar starten 66.439 leerlingen van 268 scholen met het programma De Cultuur Loper om de cultuureducatie op hun scholen te verbeteren. De verwachting is dat ruim 350 scholen – voornamelijk basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs – zullen deelnemen in 2020. Het aantal Brabantse gemeenten dat investeert in goede cultuureducatie op school stijgt daarmee naar 47 gemeenten. De Cultuur Loper

 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Eindhoven wil van het gebied rondom het Eindhovens Kanaal een creatieve wijk maken. Het ontwerpersduo Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk zou die kar moeten trekken. Dat betekent het einde voor ‘Pizza Geert’. Maar die wil niet vertrekken. Volgens wethouder Schreurs is het voorbestaan van de culturele broedplaats daar bestemmingsplan-technisch onmogelijk. Ze vindt het beter dat initiatiefnemers Tiersma en Weissman naar een andere plek in de stad verhuizen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven wil een einde maken aan de leegstand van het voormalige gemeentepand MO aan het Stadhuisplein. De Design Academy Endhoven trekt tijdelijk in twee verdiepingen. Op de begane grond gaat designer/docent Lucas Maassen met studenten van Fontys creatieve evenementen organiseren en onderzoek doen onder de noemer Wall Street. Dat is allemaal in afwachting van de herontwikkeling van het gebouw. Daarvoor zoekt de gemeente een koper/ontwikkelaar. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven en Tilburg hebben als eerste steden van Nederland het “Charter for Walking” ondertekend. Het Charter heeft als doel om de voetganger op straat meer aandacht te geven. Rijksbouwmeester Floris Alkemade nam in Nederland – op uitnodiging van de organisatie MENSenSTRAAT – het initiatief voor deze stap. e52.nl
 • De komst van één groot Helmonds museum is een klein stapje dichterbij. Het oude Vlisco-fabriekspand De Graveerderij blijkt na bouwkundig onderzoek geschikt. Een nieuw onderzoek moet duidelijk maken hoeveel een basisrenovatie eventueel zou kosten, maar wethouder Stienen verwacht dat er in ieder geval tonnen mee zijn gemoeid. Volgens hem zijn de vijf musea (lees: draaiorgels, Vlisco, Edah, computers en Industrieel Atrium) enthousiast. Eindhovens Dagblad
 • H2O werd druk bezocht. Het bewijs dat er behoefte is aan een groot cultureel festival in Helmond? De gemeente Helmond verlaagde twee jaar geleden de subsidie voor H2O. De samensmelting van Artimond en Jazz in Catstown kon daardoor niet meer driedaags en grootschalig in het centrum plaatsvinden. H2O-voorzitter Marcel Steven: „Als de gemeente ons steunt, gaan we naar twee dagen. Tot die tijd doen we één avond goed, maar kleinschalig.” Eindhovens Dagblad
 • Bezoekers van het Jeroen Boschjaar in 2016 hebben in totaal 153,1 miljoen euro uitgegeven. Dat staat in de eindevaluatie die de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft gepubliceerd. De organisatie berekende dat alle activiteiten in totaal 1,4 miljoen bezoekers hebben gehad. Guus Hovens analyseert het Jeroen Bosch jaar. Wat leert dit jaar ons voor nog te organiseren culturele thema jaren? ’s-Hertogenbosch , Omroep Brabant , Diggit
 • Het internationaal gerenommeerde hiphopfestival Woo Hah! vertrekt uit de Spoorzone in Tilburg. De vijfde editie wordt gehouden in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het Brabants Dagblad vraagt zich af : mist Tilburg een groot festivalterrein? had de stad Woo Hah kunnen behouden? Entertainment Business, Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Het gebouw van het Suikerlab, het Instituut voor Rationale Suikerproductie in Bergen op Zoom, is met opzet niet tot gemeentelijke monument uitgeroepen. Aan het markante pand is na de Tweede Wereldoorlog teveel toegevoegd, zoals grote raamvensters en een luifel boven de entree, zegt de wethouder van der Velden van Bergen op Zoom. De PvdA maar ook organisaties als de Vereniging Binnenstad en de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom zijn bang dat het gebouw ten prooi valt aan sloop. BN – De Stem
 • De Henk Willems Cultuurprijs, de jaarlijkse prijs van de gemeente Heusden, een cheque van 1.000 euro en een beeldje, is uitgereikt aan Stichting Honsoirde in Nieuwkuijk vanwege de verdiensten van de afgelopen 24 jaar: het organiseren van kunsttentoonstellingen, concerten en lezingen. Brabants Dagblad
 • Er moet een evaluatie komen van het muziekonderwijs in Hilvarenbeek. De VVD heeft signalen opgevangen dat gezinnen met lagere inkomens het muziekonderwijs niet kunnen betalen. De VVD fractie wil bovendien weten hoe het muziekonderwijs er drie jaar na het faillissement van Pulz voor staat. Brabants Dagblad
 • ‘Meer Moerdijk’ is bedoeld om kinderen gratis of tegen een kleine vergoeding kennis te laten met sport of cultuur. Het gaat om een initiatief van de gemeente Moerdijk, Sport en Cultuurimpuls, het bureau Van Creatieve Huize, MoerdijkFit, het jongerenwerk en Brede School Moerdijk. BN –De Stem
 • De gemeente Oosterhout zint op maatregelen na de vlaag van beeldendiefstallen in de regio afgelopen voorjaar. BN – De Stem
 • Het gemeentehuis in Son en Breugel wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De Sint-Petrus’ Bandenkerk niet. Dat verbaast M. Thunnissen. Beide gebouwen zijn ontworpen door Geenen Oskam Architecten, waarbij het kerkgebouw zelfs nog ouder is dan het gemeentehuis. De monumentencommissie schrijft in haar advies dat gemeentehuis en kerk ‘een waardevol ruimtelijk ensemble’ vormen. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • De afgelopen twee jaar is het aantal vacatures bij architectenbureaus bijna verdubbeld. Gemiddeld zijn er nu per maand zo’n 76 vacatures voor architecten, ontwerpers en tekenaars. Twee jaar geleden waren dat nog 41 vacatures per maand. Dat concludeert Architectenweb, dat de grootste vacaturegids in de architectenbranche heeft, op basis van zijn eigen statistieken. Architectenweb
 • Hoe ver ben je al met het privacy-proof maken van je onderneming? Vanaf mei 2018 moet iedere ondernemer voldoen aan de strengere regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ; ook ontwerpers moeten hun privacybeleid op orde hebben, zowel zelfstandigen als bureaus. bno
 • Van 22 t/m 24 september vindt het Ambacht in Beeld festival plaats. Met filmvertoningen, workshops, lezingen, demonstraties, performances en masterclasses. Het festival richt zich expliciet op topambachten, vakmanschap en meesterschap. Op 12 september vond het symposium ‘Meesterschap binnen de ambachten’ plaats. Er werd o.m. gediscussieerd over wanneer je nou een echte ambachtsman – of vrouw bent, welke initiatieven er binnen Nederland zijn om hier status aan te geven en hoe dit in het buitenland gaat. AmbachtinBeeld , Pakhuis de Zwijger
 • Op 5 oktober vindt het Museumcongres plaats. Thema is Beyond boundaries – Noodzaak van samenwerking binnen én buiten de museumsector. Museumcongres
 • Vorig jaar zomer gaf directeur van het Van Gogh Museum Axel Rüger in China het startsein voor de ‘Meet Vincent van Gogh Experience’, een reizende 3D-expositie om publiek over de hele wereld kennis te laten maken met de kunstenaar. Uit de jaarverslagen blijkt het project tonnen verlies te hebben opgeleverd, alsmede een afschrijving van bijna een miljoen euro. Een verlies dat het museum dankzij haar andere successen kan dragen. NRC , De Volkskrant , Museum Actueel
 • Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft een forse financiële injectie nodig om uit de lappenmand te raken en een nieuwe koers te kunnen varen. Alleen al voor achterstallig onderhoud is er de komende jaren 1,5 tot 2 miljoen euro nodig. De Volkskrant
 • De herinrichting van de collectieopstelling van het Stedelijk Museum Amsterdam door architect Rem Koolhaas is in december, na meer dan vijf maanden vertraging, klaar. De Volkskrant , Het Parool
 • Platform BK vraagt zich af wat de stand van zaken is m.b.t. de herpositionering van het SMBA en schreef een open brief aan het Stedelijk Museum Amsterdam. Platform BK
 • Reizigers op Schiphol kunnen genieten van originele 17e-eeuwse Hollandse meesterwerken uit het de collectie Rijksmuseum. In 2002 was het Rijksmuseum het eerste kunstmuseum met een dependance op een luchthaven, nu is het terug van weggeweest na de herinrichting van het verblijfsgebied tussen Lounge 2 en 3 achter de veiligheidscontrole. Rijksmuseum
 • ‘Het centrum dacht dat het wist wat het was, maar dat wat het was blijkt het toch niet helemaal te zijn geweest. Het moet zichzelf gaan omdenken naar een nieuwe werkelijkheid in een, voor hem, nieuw gedefinieerde stad, een gekleurde stad waar het als gekleurd centrum onderdeel van wil uitmaken.’ Domeniek Ruyters over de naamsverandering van Witte de With. Metropolis M
 • Een faillissement van de Documenta is afgewend. De curators van de tentoonstelling weren zich tegen een aantal beschuldigingen in de pers. De Volkskrant , ArtNet News , Metropolis M
 • Directeur van Art Cologne Daniel Hug over de invloed van internet en techniek op de kunstmarkt en de beurzen. Slate
 • Benno Tutein Nolthenius stopt met galeries.nl trendbeheer
 • Op 27 september vindt tijdens het Nederlands Film Festival een bijeenkomst plaats over het project Beroepsprofiel Audiovisueel. Dit EYE-project is een initiatief van de Nederlandse Filmacademie en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Het traject gaat over vragen als: Welke grote trends zijn van invloed op de beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals? Welke eisen worden gesteld aan filmprofessionals? En hoe kunnen beginnende filmprofessionals zich het beste op de praktijk voorbereiden? Een aantal professionals heeft een reactie geschreven op het document Verkenning Beroepsprofiel Audiovisueel. EYE
 • De Nederlandse filmwereld kondigde vorig jaar op het Nederlands Film Festival met veel tamtam aan dat ze serieus werk ging maken van meer diversiteit voor en achter de camera. Hoe staat het er een jaar later voor? Filmkrant
 • De 17de Filmbonzen Top 20, volgens Het Parool en de Filmkrant. Filmkrant
 • Ook dit jaar kunnen zes startende Nederlandse producenten deelnemen aan het Young Producers Programma op IDFA: een speciaal programma gericht op kennis over de praktijk van het coproduceren en het effectief in de markt zetten van documentaires. Aanmelden voor 27 september. De deelnemers worden door het Filmfonds in overleg met IDFA geselecteerd. Filmfonds
 • Filmdistributeur Cinemien heeft het Innergy-label nieuw leven ingeblazen met het on-demand-platform Innergy.world. Op de website kunnen films worden gestreamd die vallen onder de noemer ‘conscious cinema’. Op Innergy.world kunnen consumenten terecht voor ‘films die verdieping bieden op het gebied van bewustzijn, kunst, filosofie, psychologie, gezondheid en wetenschap’, staat in een verklaring. Entertainment Business
 • In mei dit jaar lieten Stichting Lira en de Auteursbond onderzoek uitvoeren door Kantar Public naar de inkomsten van auteurs uit de digitale exploitatie van hun werk. Daarbij is specifiek gekeken naar e-lending: het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken (via Bibliotheek.nl) en naar e-books in commerciële abonnementsdiensten zoals Kobo Plus en Bookchoice. Hieruit blijkt dat auteurs in 2016 in de meeste gevallen nog niet hebben gedeeld in de opbrengsten van de exploitatie van hun werk via de genoemde kanalen. In veel gevallen hebben zij daar geen afspraken over gemaakt met hun uitgevers en was er geen enkele vergoeding. Auteursbond
 • Onderzoeksbureau Nielsen onderzocht in de VS wie illegaal boeken downloadt en hoe ze dat doen. De enquête is uitgevoerd onder kopers van e-books. Het blijken jongvolwassenen te zijn tussen de 18 en 44 jaar oud, goed opgeleid en welvarend. Ze verkrijgen de boeken illegaal via vrienden en torrent websites. In Nederland is weinig bekend over het profiel, alleen dat bezitters van e-readers hun gratis e-books zowel legaal en illegaal verkrijgen, waaronder via familie en vrienden, aanbiedingen van winkels en downloadplatforms. KVBBoekwerk
 • Uit de vorige internationale vergelijking van de Nederlandse boekenmarkt met de Duitse bleek dat literatuur meer verankerd in het DNA van Duitsers zit dan van Nederlanders. Tenminste, als we afgaan op de relatief hoge bestedingen van Duitsers aan boeken, die driemaal zo groot zijn als in Nederland. De verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse boekenmarkt lijken minder groot. De besteding per hoofd van de bevolking aan papieren boeken is in Vlaanderen in 2016 € 29. Nederlanders gaven € 31 uit aan boeken. KVBBoekwerk
 • De Stichting CPNB, Film by the Sea en Shared Stories (Rights Agency Amsterdam), presenteerden voor de vierde keer de pitchbijeenkomst Van Boek naar Doek. De bijeenkomst geeft film- en tv-producenten, distributeurs, rechtenmanagers en uitgevers de gelegenheid kennis uit te wisselen én zaken te doen. De bijeenkomst is opgezet ter bevordering van goede boekverfilmingen en het intensiveren van samenwerking van de film- en boekenuitgeversbranche. CPNB
 • Gesprek met Daniel Ropers, de vertrekkend algemeen directeur van Bol.com, over het boekenvak. ‘Toen ik de branche betrad, dacht ik: hoe kan zo’n grote tak van cultuur, met zo’n groot belang voor de maatschappij en zo’n grote economische betekenis, toch zo versplinterd en intern gericht zijn? Er heerste een regentencultuur, met een sterke hiërarchie. Vaak was het emotioneel, irrationeel.’ Hij ziet een bedrijfstak waarin vernieuwing nog steeds moeilijk tot stand komt. Terwijl er regie en samenwerking nodig is, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de vaste boekenprijs overeind blijft. NRC , inlog vereist
 • Het boek Het geheim van Bol.com zorgt voor de nodige ophef onder boekhandelaren. In de besloten groep ‘Tips uit het boekenvak’ op Facebook is al langere tijd discussie over het boek. Bol.com wordt door vele boekhandelaren gezien als hun grootste concurrent, waardoor sommige boekhandelaren weigeren om het boek in te kopen en in hun winkel te presenteren. tzum
 • Premium streaming blijft in de eerste helft van 2017 in België verder groeien met meer dan 40 procent tot een omzet 25,3 miljoen euro. De omzet die werd behaald uit de verkoop van cd’s bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 21 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische brancheorganisatie Bea Music. Entertainment Business
 • Er zijn weinig zaken waarover zo veel gediscussieerd wordt als over vinyl, zeker in tijden van streaming. En er is geen enkele geluidsdrager waarover zo veel mythes bestaan als over vinyl. Drie specialisten over vinyl. Entertainment Business
 • De nieuwe jaarcijfers van 53 poppodia en 44 popfestivals zijn bekendgemaakt in de publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016’. De VNPF poppodia organiseerden in 2016 samen 17.559 activiteiten met 24.094 muziekoptredens, die door 4,8 miljoen mensen werden bezocht. De popfestivals telden bijna 2,5 miljoen bezoeken. De bij de VNPF aangesloten poppodia hebben in 2016 2% aan sponsorinkomsten gegenereerd, ongeveer 2,5 miljoen euro. Dat is ongeveer hetzelfde percentage als een jaar eerder. VNPF , Sponsorreport
 • Is de rol van festivals als hulpmiddel van sociaal kapitaal nu goed of slecht? Miriam van Ommeren over de status van culturele festivals in Nederland. LinC
 • De organisatie van Breda Barst zet dit jaar, in overleg met de organisatie Breda Gelijk!, stappen om de toegankelijkheid van het gratis popfestival voor mensen met een beperking te vergroten. Ook duurzaamheid is een prioriteit. De organisatie wil het Valkenbergpark ieder jaar goed achterlaten en het milieu zo weinig mogelijk schade toebrengen. Dat vergt visie, inzet en maatregelen. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Acteurs en dansers reiken de Roel Oostraprijs sinds 2014 uit aan het voor hen meest gastvrije theater van het afgelopen seizoen. Leden van de beroepsvereniging van acteurs (ACT), Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB) en Kunstenbond FNV mogen stemmen. Dit jaar is het Parktheater in Eindhoven gehonoreerd als het meest gastvrije theater van Nederland voor zijn bespelers. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Wat betreft merkkracht van het cultuuraanbod per provincie is Noord-Brabant op de een na laatste plaats te vinden. Flevoland heeft van alle provincies op cultuurgebied het minst te bieden; Noord-Holland heeft het rijkste aanbod. Noord-Brabant is wel dé sportprovincie. Dat blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek, ontwikkeld door een merkenadviesbureau Hendrik Beerda met de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek (onder 7850 mensen) is het maatschappelijk draagvlak onderzocht van alle Nederlandse cultuurinstellingen, dag attracties, evenementen en sportorganisaties. Inwoners zijn ondervraagd over hun eigen provincie. Hendrik Beerda
 • Rond 2040 zal één op de vier inwoners van Nederland ouder zijn dan 65 jaar. Tijdens de inspiratiemiddag over doelgroep marketing op 13 april 2017 sprak expert Alet Klarenbeek over het bereiken van ouderen en ouderenmarketing. Zij deelde aantal tips & tricks voor het ontwikkelen van marketingcommunicatiebeleid en -acties voor deze specifieke doelgroep. Cultuurmarketing
 • Marianne Robben is sinds mei 2017 de nieuwe marketing & communicatiemanager van BredaPhoto. Na 15 jaar voor commerciële merken te hebben gewerkt, heeft ze haar focus nu verbreed naar de culturele sector. Een gesprek over haar visie op marketing. Cultuurmarketing
 • De Aangenaam Klassiek-campagne wordt dit jaar afgetrapt met het event Aangenaam Klassiek LIVE op 30 september. Klassieke musici, onder wie celliste Harriet Krijgh, het Ragazze Kwartet, accordeonist Vincent van Amsterdam en violiste Noa Wildschut treden op in verschillende cd-speciaalzaken en boekenwinkels. Entertainment Business

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van de energietransitie in relatie tot het landschap in stedelijke regio’s en de duurzame ontwikkeling van bestaande cultuurhistorische netwerken en structuren. Betrokkenheid van een partij zoals een gemeente, provincie, waterschap, energieproducent, netbeheerder, bewonerscollectief of gebiedsontwikkelaar is een vereiste. Deadline 26 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en ingenieurs op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van het klimaatvraagstuk in relatie tot de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een partij zoals een gemeente, provincie, waterschap, bewonerscollectief of gebiedsontwikkelaar is een vereiste. Deadline 26 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Fonds Kwadraat ondersteunt fotografen, ontwerpers en beeldend kunstenaars met rentevrije leningen tot 8.000 euro. Je kunt aanvragen als individuele kunstenaar, als duo of als collectief. Ook kleine kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven kunnen aanvragen. Design- en kunstacademiestudenten kunnen aanvragen voor hun eindproject. Zij kunnen maximaal 800 euro lenen. Deadline 3 november. Fonds Kwadraat
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Deadline 3 november 2017. Mondriaanfonds
 • In juli en augustus ontvingen 29 beeldend kunstenaars, waaronder Eelco Brand en Stan Wannet, van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT). De bijdrage is bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. Mondriaanfonds
 • Musea en andere instellingen kunnen voor honoraria aan beeldend kunstenaars bij het Mondriaan Fonds een gedeeltelijke compensatie aanvragen als zij de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepassen. Onlangs ontvingen 5 instellingen via het Experimenteerreglement een tegemoetkoming voor het kunstenaarshonorarium. Mondriaanfonds
 • In opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Museumtalentprijs. Deze nieuwe prijs voor museumprofessionals tot en met 31 jaar is bedoeld om innovatie en verjonging te stimuleren in de erfgoedwereld. De winnaar wordt gelauwerd op het jaarlijkse nationale Museumcongres van de Museumvereniging. De prijs voor het Museumtalent bestaat uit een persoonlijk ontwikkelingstraject gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Marleen Hartjes, programmacoördinator Special Guests, Van Abbemuseum, Eindhoven, behoort tot de 4 nominaties. Cultureel Erfgoed
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Screen NL – Speelfilm van het Filmfonds is 17 oktober. In aanmerking voor deze subsidie komen productiemaatschappijen, die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd zijn en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren en exploiteren. Filmfonds
 • Onlangs werd bekend dat de Netherlands Film Production Incentive per 1 oktober 2017 wordt geactualiseerd. Filmzaken analyseert de regeling en zet de belangrijkste aspecten op een rij. Filmzaken , Filmzaken
 • Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.
 • Het Nederlands Letterenfonds continueert in 2017-2020 Wanderlust, het programma voor talentontwikkeling in internationale context. Bemiddelaars in de literatuur, zoals bijvoorbeeld talentvolle literaire programmamakers en redacteuren van literaire tijdschriften en websites kunnen tot 1 november 2017 voorstellen voor 2018 indienen door een plan, motivatie en cv in te sturen. Letterenfonds
 • Ook in 2018 biedt het Letterenfonds in samenwerking met Deltaworkers aan een schrijver (alle literaire genres) de mogelijkheid om twee maanden in New Orleans te verblijven en te werken. Het verblijf vindt plaats tussen 6 maart 2018 en 31 mei 2018. De residency valt onder het internationale talentontwikkelingsprogramma Wanderlust van het Nederlands Letterenfonds. Bij de selectie wordt daarom prioriteit gegeven aan talentvolle jonge schrijvers die aan hun tweede of derde boek werken. Deadline is 1 november. Letterenfonds
 • Het cultuuronderwijs op 3 VMBO-scholen (Reeshof College Leerjaar 2, De Rooi Pannen en het Mill-Hillcollege) door ontwikkelen en de disciplines dans, podiumkunsten en nieuwe media een vaste plek geven in het onderwijs: met de gehonoreerde impulsgeldenaanvraag gaat HipHop Factory daarmee aan de slag komend schooljaar. Kunstbalie
 • Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen tussen 1 oktober en 30 november een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw. Monumenten.nl
 • VSBfonds gaat zich nog meer richten op actief burgerschap en past daarom zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Daarnaast start het fonds met nieuwe initiatieven. De beleidswijzingen gaan in per 15 november a.s. Eerder werd al bekend dat het VSB fonds stopt met de VSB Poëzieprijs. Plannen die in de voorwaardenscheppende sfeer liggen, zoals bijvoorbeeld een restauratie of kunstaankoop, sluiten ook niet meer aan bij de gekozen focus. ‘Dat het VSBfonds stopt met aankopen van musea steunen, vind ik ongelofelijk jammer.’ Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt. VSB Fonds , Vereniging Rembrandt
 • Overzicht van openstaande en te verwachten oproepen van Creative Europe MEDIA. Creative Europe Desk

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Verslag van een bezoek met en groep architecten aan Alliander, het door RAU architecten ontworpen transformatieproject. Zo circulair mogelijk, dat werd de ambitie van Alliander toen zij plannen voor een nieuw gebouw opzij schoven. Thomas Rau vertelt over de circulaire economie ; opdrachtgevers en leveranciers over hun rol in het bouw- en ontwerpproces. De Architect
 • Deel 2 van de blog van Philip Krabbendam: Hoe de ‘onzichtbare hand’ de stad vormt.
 • Ontwerpen voor een coöperatieve economie. De Architect
 • Ontwikkelaar AM koopt het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf en maakt er een nieuwe, autoluwe wijk van. Als ontwerpers zijn OMA, FABRICations en LOLA Landscape Architects bij de plannen voor het Bajes Kwartier betrokken. Architectenweb, De Architect
 • Komend najaar wordt in kunstencentrum deSingel in Antwerpen een grote tentoonstelling over de Nederlandse architect en monnik Dom Hans van der Laan georganiseerd. Met de expositie Een huis voor de geest wil het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de theorie en praktijk van de invloedrijke architect tastbaar maken voor een breed publiek. Architectenweb
 • Het Bezoekerspaviljoen Park Vijversburg door Studio MAKS i.s.m. Junya Ishigami en de concertzaal Musis Sacrum door Van Dongen-Koschuch Architects and Planners zijn genomineerd voor de ARC17 Detail Award. De Architect
 • Van 22 september tot 22 oktober vindt Graphic Matters plaats in Breda. Dit tweejaarlijkse festival over grafisch ontwerp toont beeldverhalen over actuele onderwerpen. Het festival legt de nadruk op de waarde van grafisch ontwerp in onze maatschappij. Graphic Matters

 

beeldende kunst

 • Al drie jaar werkt kunstenaar Edwin Stolk aan Basiskamp Entre Nous. Een grimmige, driehoekige vesting in Frederikoord (Drenthe) met een zandwal en een gracht. Op elke hoek staat een houten wachttoren. Er zijn 15 kunstenaars, waaronder kunstenaarsduo Erwin Van Doorn & Inge Nabuurs, gestationeerd met een speciale opdracht. Kunst te maken over de toekomst van de verzorgingsstaat. Niet voor niets in Frederiksoord: daar is de kiem van onzeverzorgingsstaat gelegd. Mistermotley , Charlotte van Winden
 • De expositie The Materiality of the Invisible in Maastricht onderzoekt de vriendschap tussen archeologie en kunst. Er is toegeëigend, verboden en vergankelijk erfgoed, conceptueel, activistisch en subtiel beeld. Na afloop van de tentoonstelling zou een archeoloog vragen: wat zijn we nu te weten gekomen over onszelf? Metropolis M
 • Curator Guus van den Hout koos voor de Eerste Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout bewust niet voor gelovige kunstenaars die nog traditioneel werkzaam zijn, maar voor kunstenaars van deze tijd die zich bezighouden met vraagstukken over identiteit en spanningen in de wereld. “Dat levert werken op die soms schuren. De grens met wat acceptabel is voor de kloosterlingen schoof telkens op en het was mooi om te zien dat we steeds meer ruimte kregen. De kloosterlingen zijn mensen van deze tijd. Zij hebben het project omarmd.” Brabant Cultureel
 • Sense & Sensibility, What a girl wants – what a girl needs in Onomatopee in Eindhoven is een expositie waarin wordt gereflecteerd op het feminisme en diens rol in onze huidige maatschappij. Niet door een status quo te definiëren, maar door van verschillende kanten te belichten wat vrouw zijn betekent anno nu. i-D.vice.com

 

film en av

 • De film Tonio, gebaseerd op de gelijknamige roman van A.F.Th van der Heijden, heeft op het filmfestival Film by the sea, de Parel voor de beste boekverfilming ontvangen. NU.nl
 • Aiman Hassani realiseerde met #YOLO4REAL, de eerste Nederlandse Snapchat-film. Het onderwerp is niet mals: een terminaal zieke jongen van 21 perst het maximale uit het leven. De première vindt plaats op 26 september tijdens het Nederlands Film Festival. Filmkrant
 • Docs in the City is een initiatief in Schijndel, een platform dat documentaires vertoond in de City bioscoop. Makers zijn aanwezig bij de vertoning van hun film. Brabants Dagblad , Docs in the City

 

letteren

 • Nagenoeg alle Nederlandse volwassenen komen in aanraking met poëzie: 97 procent van de bevolking. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de openbare ruimte, bij speciale gelegenheden of op televisie, social media en radio. Bovendien worden deze ervaringen positief gewaardeerd: meer dan de helft geeft het zomaar tegenkomen van poëzie een 7 of hoger (op een schaal van 1 tot 10). Dat concludeert Kila van der Starre van de universiteit Utrecht in het onderzoeksrapport Poëzie in Nederland. Stichting Lezen , Letterenfonds , Universiteit van Utrecht , Kila van der Starre
 • De shortlist van de ECI Literatuurprijs is bekend gemaakt. Literatuurplein , ECI literatuurprijs
 • Weg van Jowi Schmitz is door de jury bekroond met de Dioraphte Literatour Prijs 2017 in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig. De prijs in de categorie Vertaald is voor Een van Sarah Crossan, vertaald door Sabine Mutsaers. De Publiekprijs is gewonnen door De negen kamers van Peter-Paul Rauwerda. Dioraphte Literatour Prijs helpt om jongeren aan het lezen te krijgen. Tijdens Literatour, de jongerenboekenweek, gaan 25 schrijvers het land in om met scholieren te praten en voor te lezen uit hun werk. Literatuurplein , tzum
 • Wim Daniels start met literaire talkshow WimBoekToe in ’s-Hertogenbosch, een productie van de Stadsbibliotheek, Muzerije en boekhandel Heinen. Brabants Dagblad

 

muziek

 • De jury van het Internationaal Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch is dit jaar riant bezet, onder wie Cheryl Studer niet de minste is. Een gesprek over het streven naar een eerlijk oordeel. “Muziek, taal en interpretatie zijn heel goed objectief te beoordelen.” Operamagazine
 • De finale van het 51ste Internationaal Vocalisten Concours werd een strijd tussen de mezzosopranen en de tenoren, een vocaal dwarsverband dat zich in de opera niet veel voordoet. De mezzo’s wonnen, de tenoren eigenlijk ook en dan was er die ene sopraan. De Grand Prix ging naar de Chinese mezzo Yajie Zhang. Operamagazine
 • In de Grote Kerk In Breda vindt van 23 t/m 30 september een nieuw internationale orgelfestival plaats. Stichting ArtUnOrganized organiseert in deze week vijf orgelconcerten, met een grote diversiteit aan artiesten en muziekstijlen. De organisatoren van het festival hebben de wens om dit festival ooit ook op andere locaties te gaan houden. Tot vorig was er in Breda, ook in de Grote Kerk, het Internationaal Orgelfestival Breda, georganiseerd door de Stichting Orgelconcerten Breda. Breda Vandaag , Orgelstorm
 • Het volledige programma van het meerdaagse muziekfestival Le Guess Who? is bekendgemaakt. Meer dan 150 artiesten zullen in november in Utrecht optreden. Ook heeft de organisatie de komst van de 12-Hour Drone bekendgemaakt. In deze ruimte zullen internationale artiesten ervoor zorgen dat er twaalf uur lang onafgebroken, experimentele muziek zal weerklinken. Le Guess Who?

 

theater en dans

 • Tijdens het Nederlands Theater Festival was er de bijeenkomst: Last Call, georganiseerd door het Transitiebureau i.s.m. de Raad voor Cultuur. In een cultuurparlement werd gedebatteerd over de theatersector na 2020 aan de hand van 7 dilemma’s. Theaterkrant
 • Wie is er bang voor de toeschouwer? Onder die titel vond er een gespreksronde plaats tijdens het Nederlands Theater Festival. Over de cultuursector als gesloten bastion of de schouwburg en het museum als ontmoetingsplaats. Maar wie ontmoet wie? Welke ruimte krijgen toeschouwers daarin toebedeeld? Welke ruimte mogen zij innemen, welke ruimte wordt hen ontzegd? Theaterkrant
 • Er waren twee diversiteitsdebatten tijdens het Nederlands Theater Festival. Op 11 september was er Get it together, georganiseerd door curator Lara Staal en kunstenaar Quinsy Gario. Met als uitgangspunt: hoe zorgen wij dat de stappen die genomen worden ook daadwerkelijk in uitvoering worden gebracht? Op 14 september was er een middag van de NAPK over diversiteit, waarin 4 thema’s werden behandeld : de gevestigde orde, jeugdpodiumkunsten, de nieuwe garde, werving en selectie. Theaterkrant , NRC
 • Tijdens het Gala van het Nederlands Theater zijn de belangrijkste toneelprijzen uitgereikt. Romana Vrede won de Theo d’Or, Hans Croiset de Louis d’Or. De Volkskrant , VSCD
 • Verslag van het Gala van Het Nationale Ballet, dat fungeert als een gedanste seizoen brochure. Theaterkrant
 • Gesprek met choreograaf Hans van Manen over erkenning, zijn liefde voor dansers en danskunst, over spanning op het toneel, muzikaliteit en het hommageprogramma Ode aan de meester, dat ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag aan het repertoire van Het Nationale Ballet wordt toegevoegd. Rachel Beaujean, voormalig soliste, over hoe Hans van Manen het lichaam ziet in acht zones. OperaBallet , NRC
 • Rachel Beaujean, voormalig soliste en de huidige adjunct-artistiek directeur van Het Nationale Ballet, is, tijdens het Gala van het Nationale Ballet in Amsterdam, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg reikte de onderscheiding uit. Balletdanser Young Gyu Choi, eerste solist van Het Nationale Ballet, kreeg die avond de Alexandra Radiusprijs 2017 uitgereikt. De danser kreeg een bedrag van 2.500 euro en een kunstwerk. Dansmagazine , Dansmagazine
 • Dansvoorstellingen, als autonoom onderdeel van het artistiek programma, vinden steeds meer hun weg naar musea. De rol van performancekunstenaars, als bruggenbouwers tussen de werelden van de beeldende kunst, dans en theater, is daarbij van belang. Slate

 

kunst in de openbare ruimte

 • Het beeld van Anish Kapoor bij het jubilerende museum De Pont is Tilburg is onthuld. Kapoor hoefde geen seconde na te denken toen Hendrik Driessen, directeur van De Pont, hem vroeg een kunstwerk te maken voor het jarige museum. Zijn 6.5 meter hoge werk ‘Sky Mirror (for Hendrik)’ is op het voorterrein van het Tilburgse museum geplaatst. Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • In het kader van het festival Graphic matters komt de Inflatable Refugee van het Belgisch kunstenaarsduo Schellekens & Peleman naar Breda. BN – De Stem , Mixed grill
 • 68 oude foto’s uit Nistelrode komen opnieuw tot leven in een tunnelbak onder de snelweg A50. Het werk van Robin Gerris heet Timeframe. De foto’s zijn geselecteerd, met behulp van lokale heemkundekring, uit een totaal van bijna drieduizend. De kunstopdracht is een onderdeel van het project Dynamische Landschappen. De gemeente Bernheze wil met dit project de steden, dorpen en kernen gelegen in de nabijheid van De Maashorst sterker verbinden met het natuurgebied. Brabants Dagblad , bkkc
 • Het ‘Wiel’ aan de Bloemendaalweg/Spoorbrug in Waalwijk is onthuld. Het werk is in opdracht van de gemeente Waalwijk gemaakt door kunstenaar Maarten de Reus. Het Wiel is onderdeel van de Halvezolenroute, een gezamenlijk kunstproject van de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk. Het bkkc heeft dit project begeleid. Nieuws.nl/waalwijk , bkkc
 • Boomsieraad, de installatie die kunstenaar Maria Roosen in 2008 in opdracht van de gemeente Apeldoorn voor het Sprengenpark maakte, is gestolen. De installatie levert qua materiaal een paar honderd euro op. Dat staat in schril contrast met de waarde van het werk. De gemeente betaalde er destijds 45 duizend euro voor. Roosen, winnares van de Wilhelminaring, gaat waarschijnlijk een nieuw werk maken. De Volkskrant , De Stentor

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • UArchitects uit Eindhoven is de winnaar van de Maastrichtse Victor de Stuersprijs. Het bureau kreeg de tweejaarlijkse architectuurprijs voor de IKC de Geluksvogel in Maastricht. De Architect
 • Gesprek met Koen Delaere over zijn nieuwe reeks werken op papier, over zijn atelierleven en zijn verblijf op Mallorca als artist in residence. We like Art
 • Bij Galerie Pennings exposeren Hans Biezen en Noortje Haegens. Biezen toont 32 recente fotowerken (van de afgelopen drie jaar), installaties en objecten. Speciaal voor deze expositie bouwt hij vijf installaties, die hij gebouwtjes (of in het Zweeds ‘torp’) noemt. PF
 • Aan een witte buitenmuur van Glaspaleis in Heerlen klemt zich een industrieel ogend zwart object. Is het een parasiet of leeft het in symbiose met zijn gastheer? Hecht het zich aan het verleden of bereidt het een sprong naar de toekomst voor? De installatie is gemaakt door Studio Frank Havermans. Architectenweb
 • Haaieneiland van Rob Ruggenberg wint de Thea Beckmanprijs. NU.nl , tzum
 • Clown en acrobaat. Hier schuilt gevaar voor de dichter: zoveel aandacht voor de humor in zijn werk en zijn uitzonderlijke taalvaardigheden is vooral aandacht voor de vorm. Maar veel vorm verstopt de inhoud en verhult ook het gebrek aan inhoud. Dat gevaar heeft Martijn Benders kunstig afgewend in Nachtefteling. Zijn nieuwe dichtbundel is allesbehalve een ‘nietszeggende voorbode’, er zit veel inhoud en gelaagdheid in de gedichten. Meander
 • Gesprek met Paul van Kemenade, organisator, jazzmusicus en componist, die binnenkort zijn 40-jarig jubileum in het muzikanten vak viert. Jazzenzo
 • De jonge operazangeres Josephina Louise Hoogstad wil graag carrière maken bij een Italiaans operahuis. Ze studeerde dit jaar af aan de opleiding Muziektheater Klassiek bij de Hogeschool voor de Kunsten, won de Jacques de Leeuw Prijs en in oktober speelt ze Donna Elvira in de opera Don Giovanni in het Italiaanse Cesena. Brabants Dagblad
 • Het Tilburgse kamerorkest Kamerata Zuid en de band Memphis Maniacs gaan een bijzondere samenwerking aan. Op 1 februari staan de band en het orkest samen op het podium van de Concertzaal in Tilburg met het programma Clash-up. ,We brengen twee verschillende werelden bij elkaar, pop en klassiek, maar het is geen crossover, we maken een mash-up.” Brabants Dagblad
 • Tiësto, Hardwell, en nu Dina? DJ Dina van Diest (28), presenteerde na optredens in onder andere Dubai, Ibiza en Mallorca, in Breda haar eerste eigen release: ‘Moving.’ BN – De Stem
 • Veel belangstelling voor de unieke concerten van Ayreon. Het rockproject, van Arjen Lucassen uit Oudenbosch, treedt voor het eerst live op. BN – De Stem , Omroep Brabant , De Volkskrant, inlog vereist
 • ‘Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten’ is de nieuwe voorstelling van Schippers & Van Gucht, voor kinderen vanaf acht jaar. Centraal staat de levendige fantasie van een schoolmeisje op het pleintje voor de school, iedereen is al naar huis en haar moeder komt maar niet. En ze moet nog plassen ook. Theaterkrant
 • Acteur Frank Lammers gaat bij Het Zuidelijk Toneel de rol van Karl Marx spelen. De theatermonoloog ‘Marx’ is het tweede deel in een filosofenreeks die HZT op de planken brengt. Het eerste deel was ‘Socrates’. Die voorstelling was zeer succesvol. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Tijdens het London Design Festival organiseert de Carpenters Workshop Gallery The Graduate(s), een tentoonstelling met werk van talenten van diverse Europese vormgevingsopleidingen, waaronder de Design Academy, curator is voormalig creatief directeur van de DAE Lidewij Edelkoort. Design Academy
 • Ontwerper Dave Hakkens is dit studiejaar als gastdocent verbonden aan International Lifestyle Studies (ILS) van Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Tilburg.com
 • De afstudeerfilm Grijs Is Ook Een Kleur, geregisseerd door de Amsterdamse Marit Weerheijm, is in de prijzen gevallen bij de Studenten Oscars. Het Parool
 • Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft de nominaties voor de NFF Studentencompetitie bekend gemaakt. Met de competitie, waarvoor dit jaar 42 eindexamenfilms werden geselecteerd, biedt het NFF jaarlijks de gelegenheid voor tal van afgestudeerden om hun film voor het eerst aan een groot publiek te presenteren. We will maintain van Festus Toll (AKV | Sint Joost) is voor 2 prijzen genomineerd. Nederlands Filmfestival
 • Op 21 september 2017 viert Fontys Rockacademie feest in het Tilburgse Klasse Theater. Als afscheidscadeau voor de afstuderende studenten wordt een goed gevuld muzikaal programma georganiseerd. Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Het rapport ‘Kunst en positieve gezondheid’ is gepresenteerd. Dit onderzoek is een overzichtsstudie in opdracht van ZonMw betreffende culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. De resultaten zijn aangeboden aan de ministeries van OCW en VWS en vormen de basis voor de kennisagenda die de ZonMw-commissie Cultuur en Zorg met stakeholders gaan opstellen. In de studie wordt de waarde van culturele interventies in zorg en ondersteuning onderstreept. LKCA , LKCA , ZonMw
 • De Week tegen de eenzaamheid is van 21 september t/m 6 oktober. Onder de naam Hier besta ik binden Amsterdamse kunstenaars de strijd aan tegen existentiële eenzaamheid. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam en staat onder leiding van Tabo Goudswaard, intendant Kunst Aanpak Eenzaamheid. De deelnemers moeten iets met kunst hebben, en begrijpen hoe kunst een middel kan zijn om verbinding te maken met de wereld, zegt Goudswaard. Amsterdam.nl , MUG Magazine
 • Welke rol hebben Amsterdamse musea als het gaat om cultuureducatie voor alle bewoners van Amsterdam? De centrale vraag tijdens een werksessie die de Amsterdamse Kunstraad organiseerde op 8 september jl. Amsterdamse Kunstraad
 • De klassen zitten overvol, de werkdruk is hoog en er dreigt een tekort aan onderwijzers. Toch denkt Liesbeth Kleuver dat het met wat goede wil en een beetje omdenken een fantastisch schooljaar kan worden. Dankzij de inzet van vakleerkrachten, zoals kunstvakdocenten. LKCA
 • De Akademie van Kunsten is van plan met kunstenaars naar scholen te gaan. Zo kunnen kinderen kennismaken met de kunsten en de makers daarvan. De makers willen ook de verbeelding stimuleren. Akademie van Kunsten
 • In het kader van De Cultuur Loper is er de mogelijkheid om een kunstenaar, een technoloog of een filosoof in de klas te ontvangen om in gesprek te gaan over mensen en robots. Voorafgaand aan dat gesprek is het tijdens de Dutch Design Week al mogelijk om daarover te praten. De Cultuur Loper
 • Andre Vylehzhanin en Iola Töning zijn de steunpilaren van jeugdcircus Pinilotta in Tilburg. De twee hebben veel ervaring in het klassieke circus en geven zo’n twaalf jaar les aan kinderen. Pinilotta won bij de Nederlandse talentenwedstrijd Circus Got Talent met een ruime meerderheid van stemmen de publieksprijs. Brabants Dagblad , Tilburg.com
 • CHV Academy in Meierijstad start in oktober met cultuurlessen op basisscholen. Met dank aan bedrijven. ,,We geven de jeugd de liefde voor kunst en cultuur mee.” Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad
 • Oprichters Piet en Mary Hohmann en directeur Ninke van Herpt vertellen over h19, Centrum voor de kunsten, in Oosterhout, dat zijn 50e verjaardag viert. BN – De Stem
 • De schaamteloze verwondering van schoolkinderen diende ter inspiratie voor de animatie Heilige Driehoek van animator Suus Hessling, naar een idee van cultuurcoach Miranda van Bragt. Van Bragt werkt als cultuurcoach bij H19 mee aan een educatief programma voor basis- en voortgezet onderwijs in het kader van de kunstmanifestatie. BN – De Stem
 • Het rapport ‘Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur’ geeft een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is. Specifiek wordt gekeken naar gezinnen waarvan de ouder(s) weinig opleiding heeft (hebben), niet of nauwelijks participeren op de arbeidsmarkt, laagtaalvaardig zijn en/of laaggeletterd zijn in de Nederlandse taal. Stichting Lezen
 • Op 6 september, in de week van de Alfabetisering, vond in Breda de conferentie Brick by Brick – Extending The Literacy Houses Approach plaats. Welke bouwstenen zijn nodig voor het opzetten en structureel inbedden van een succesvol Taalhuis? Een verslag. Cubiss
 • Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in deze toekomstverkenning over sport die werd uitgevoerd door het RIVM en het SCP, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sportenbewegenincijfers.nl

Kunstbeoefening

 • De voorstelling Een Gruwelijk Sprookje van de groep openluchtspel toneelvereniging Naat Piek in Uden gaat 16 september in première. De voorstelling is geïnspireerd op het toneelstuk de Boevenkoning van Ad de Bont en is bewerkt door regisseur Willem Schouten. Brabants Dagblad
 • Maria Hoeben uit Someren-Eind is regisseuse van toneelgroep De Ketelbinkies. Zij heeft in 2014 schrijver Peter Cauwenbergh gevraagd om een bestaand toneelstuk van zijn hand te herschrijven zodat het toegankelijk is voor toneelspelers met een verstandelijke beperking. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed organiseerde tijdens de Historicidagen 2017 in Utrecht een werkgroep sessie genaamd Experimenteren met immaterieel erfgoed. Welke dilemma’s, kansen en bedreigingen ervaren instellingen die zich bezighouden met immaterieel erfgoed als het gaat om participatieve tentoonstellingen en projecten? Een uitgebreid verslag van deze werkgroep sessie en van de gehele conferentie. ImmaterieelErfgoed , ImmaterieelErfgoed
 • Op 7 november vindt de internationale conferentie ‘Intangible cultural heritage, museums and diversity’ plaats in Museum Rotterdam. De conferentie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en is onderdeel van een breder internationaal project over immaterieel erfgoed en musea. Tijdens de conferentie worden de kansen en uitdagingen van de samenwerking tussen immaterieel erfgoeddragers en musea onderzocht, met een specifieke focus op het onderwerp diversiteit. ImmaterieelErfgoed
 • Op 23 september presenteert het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een permanente opstelling over de Canon van Nederland. Openluchtmuseum
 • Oude panden weer toekomstbestendig maken is een prachtige uitdaging om aan te werken. Dat nieuwbouw niet de enige mogelijkheid is om de kwaliteit, het comfort en de flexibiliteit te kunnen bieden die we in de toekomst nodig hebben blijkt wel bij het Fort bij Krommeniedijk. Het historische gebouw maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed en wordt zo behoudend mogelijk getransformeerd om oude details niet verloren te laten gaan. NRP
 • Ons Brabant Festival staat in het teken van het Brabander-zijn. In het Erfgoedcollege, dat 1 oktober 2017 plaatsvindt in het Kasteel van Helmond, wordt er ingegaan op de vraag waar Ons Brabant voor staat, wat betekenen Brabant en de Brabantse identiteit eigenlijk en hoe is dat zo gekomen? Erfgoed Brabant
 • In 2018 is er aandacht voor de grensstreek in het kader van 100 jaar wapenstilstand. Het is dan een eeuw geleden dat de Dodendraad, de elektrische grensversperring uit de eerste wereldoorlog, werd afgebroken. Op 25 september organiseren Stichting Verhalis, provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant de startbijeenkomst voor het project ‘De Dodendraad Leeft’. Binnen dit project wordt er met het publiek samengewerkt aan een toeristische lange afstand fietsroute (LF) langs de Belgisch-Nederlandse grens. Erfgoed Brabant
 • Wie een oude boerderij heeft, loopt het risico dat deze wordt aangewezen als monument. Op het moment dat een boerderij op een monumentenlijst komt, ‘bevriest’ de toestand waarin het verkeert. De eigenaar kan niet worden verplicht het monument te onderhouden, maar heeft door de huidige Erfgoedwet wel de plicht om het te behoeden voor verval. Onderhoud is een enorme kostenpost, afgezien nog van aanpassingen aan de moderne eisen. Boerderij
 • De ArcheoHotspots zijn genomineerd voor de tweejaarlijkse Grote Archeologie Prijs. De prijs wordt uitgedeeld voor het project dat het beste inspeelt op de presentatie van archeologie richting het publiek. Erfgoedstem

Bibliotheken

 • Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven zijn onlangs een traject gestart om een gezamenlijk certificeringskader te ontwikkelen, dat in 2018 in werking zal treden. VOB
 • Onder de noemer ‘Leven Lang Leren’ komt er een nieuwe programmalijn om volwassenen te stimuleren door te leren en zich te blijven ontwikkelen. De KB zoekt hiervoor de samenwerking met bibliotheken en provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s). KB

#transformatie is ook…

Nieuwe technologieën ontwikkelen zich in rap tempo. Zo zie je bovenaan Trends & ontwikkelingen een uitgelichte foto van een leerling met een VR-bril. Van belang is dat leerlingen op een verantwoorde manier met media en technologie omgaan. Middelbare school 2College Durendael in Oisterwijk is de eerste middelbare school die structureel lessen mediawijsheid geeft. Een treffend voorbeeld van transformatie in het klaslokaal. Bron: daaromdurendael.nl. Foto gemaakt door Ingrid de Jong.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie