Trends & Ontwikkelingen 20 december 2018

Het is alweer tijd voor de laatste Trends & Ontwikkelingen van dit kalenderjaar. Na een kort reces keert deze rubriek op 10 januari 2019 weer terug. Wil jij zeker weten dat je niets mist? Ontvang elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland in je mailbox! Neem een gratis abonnement op de mailservice: 

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van de Kamerleden Ellemeet, Özütok en Renkema (allen GroenLinks) over #metoo in de culturele sector. De minister deelt de zorgen over de resultaten van een recent door Brandpunt gepubliceerd onderzoek. Op 20 december praat ze met de sector over hoe de werkomgeving in de cultuursector veiliger kan worden. De sector zelf heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Tijdens het gesprek zal de minister aangeven hoe zij deze verantwoordelijkheid kan ondersteunen. Eerder beantwoordde ze vragen van de Kamerleden Van den Hul en Asscher (beiden PvdA) over seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • De Federatie Dutch Creatieve Industries reageerde in een brief inhoudelijk op het  in oktober uitgebrachte Advies Vormgeving door de Raad voor Cultuur.  Federatie Dutch Creatieve Industries
 • Het kabinet staat voor de taak om in de Nationale Omgevingsvisie aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot die samenhangende visie heeft het Praktijkbureau voor de Leefomgeving vier aandachtspunten geformuleerd in de policy brief ‘Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie’. PBL
 • Op 13 december 2018 heeft de Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ) zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan minister Ollongren (BZK). In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. De raad doet in dit advies voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen. rli  ,  Architectenweb
 • Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde op de brief ‘Digitale inclusie; iedereen moet kunnen meedoen’ op 12 december naar de Tweede Kamer waarin hij de plannen voor digitale inclusie nader toelichtte. Voor bibliotheken wordt in dit beleid een grotere rol gezien. Bibliotheekblad,  VOB
 • De Eerste Kamer heeft op 18 december  de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Het Belastingplan 2019 kreeg de steun van de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF; de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, PvdD stemden tegen. Ze gaat daarmee akkoord met de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 en dat de belastingaftrek voor een monumentenpand wordt omgezet in een subsidie. Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200,- meer belastingvrij vergoed krijgen, tot een totaalbedrag € 1700,- per jaar.  De uurvergoeding, die door de Belastingdienst gehanteerd wordt om te beoordelen of er sprake is van vrijwilligerswerk,  wordt verhoogd naar € 5,-. Eerste Kamer , Rendement, Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl
 • Waar staan de meeste musea voor beeldende kunst, hoe lopen de financiën binnen de cultuursector en in welke provincie gaan de meeste boeken over de toonbank? En wat betekent dat dan eigenlijk? De Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten bieden met deze eerste editie van de Regionale Cultuurindex inzicht in de staat van cultuur per provincie. Daarmee is deze index een aanvulling op de Cultuurindex Nederland, waarin landelijke trends worden getoond vanaf 2005. Boekman , Boekman , Theaterkrant, Binnenlands bestuur
 • De provincie Friesland heeft onlangs de notitie ‘Kultuer oan ‘e Kime’ gepresenteerd. Directeur van het Fries Museum Kris Callens bekritiseerde de notitie. Hij vindt het niet goed dat de provincie onderscheid maakt tussen verschillende kunstvormen. De provincie maakt popcultuur en locatietheater belangrijker dan beeldende kunst, klassieke muziek en literatuur en dat heeft waarschijnlijk financiële consequenties. Ook het Noord-Nederlands Orkest maakt zich zorgen over de gevolgen van de heroriëntatie. Ook de hafabra-sector maakt zich zorgen. Het nieuwe beleid gaat in vanaf 2021. Uiterlijk begin 2020 komt er een voorstel aan Provinciale Staten met een nadere uitwerking van de voorwaarden en de financiële dekking van het nieuwe cultuurbeleid. Friesch Dagblad,  Omroep Friesland , Omroep Friesland, Omroep Friesland,  Friesland
 • De provincie Zeeland trekt voortaan jaarlijks 80.000 euro uit voor een proef om bussen te laten rijden tussen scholen en musea Zeeuwse leerlingen van het basis- en middelbaaronderwijs  kunnen voortaan minstens één keer per jaar naar het museum. Omroep Zeeland
 • Voor de helft van de gemeenten is het nog onduidelijk wat de planologische gevolgen zijn van de Omgevingswet. Een meerderheid denkt dat het voor grote verandering gaat zorgen. Dat blijkt uit de gemeentebenchmark Omgevingswet 2018 van adviesbureau Stec Groep. Binnenlands bestuur
 • De Rotterdamse gemeenteraad besluit, net voor het kerstreces, hóe de renovatie en de toekomst van Museum Boijmans van Beuningen  eruit ziet. Over minder dan een maand al sluit het museum uit 1935 voor het grootste deel, omdat het pand kampt met brandgevaar, asbest en wateroverlast. Geraamde kosten : 223 miljoen euro. NRC, mogelijk inlog vereist
 • De gemeente Rotterdam zoekt innovatieve Rotterdamse startups die in maart 2019 mee willen gaan naar het festival South by Southwest in Austin, Texas, USA.  Bedrijven krijgen een prominente plek in het startup-programma van New Dutch Wave. Entertainment Business
 • Laagdrempelig, kleinschalig en participatie van buurtbewoners: dat zijn de idealistische kenmerken van Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum. „Onze stichting subsidieert met gemeentegelden culturele activiteiten in de drie werkgebieden Eilanden en Plantage Weesperbuurt, Stadshart, Jordaan en Gouden Reael”, zegt Marijke Knies, secretaris. Maar door een juridisch besluit van de gemeente Amsterdam kreeg de stichting op 5 december te horen dat de subsidie wordt beëindigd. NRC
 • De gemeente Den Haag heeft bekend gemaakt welke projecten de eerste helft van 2019 een bijdrage krijgen uit de subsidieregeling Culturele Projecten. In totaal gaat het om 24 projecten die geld krijgen. Het totale subsidiebedrag is €426,366,50. Den Haag  , Den Haag
 • “Utrecht bruist van de nieuwe ontwikkelingen en heeft de potentie door te groeien tot een inclusieve culturele metropool.” Dat schrijft een visitatiecommissie van 33 experts die de Utrechtse cultuursector kritisch heeft beoordeeld. De bevindingen van de commissie zijn opgeschreven in een rapport dat werd aangeboden aan cultuurwethouder Anke Klein. Utrecht
 • De gemeente Zutphen zal voor een jaar het bestuur van ’t Warnshuus in Warnsveld overnemen en die periode gebruiken om te onderzoeken hoe het gemeenschapshuis financieel gezond voortgezet kan worden. Er zal ook gekeken worden naar de bibliotheek in ‘t Warnshuus, die mogelijk in afgeslankte vorm behouden kan blijven. Bibliotheekblad

 

noord-brabant

 • Statenmededeling Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020. De bijlage bevat het evaluatierapport. ‘De (verbeeldings)kracht van erfgoed’, door Berenschot en Bureau BUITEN. Brabant.nl ,      Brabant.nl
 • Provinciale Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’ vastgesteld. Daarmee geven Provinciale Staten aan wat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren zijn. Ook de Energieagenda 2019-2030 is vastgesteld. Brabant.nl, Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Er komt een nieuwe subsidieregeling voor Bredase kunstenaars. In totaal stelt de gemeente 50.000 euro beschikbaar voor een ‘Makersregeling Cultuur’. Individuele professionele makers van kunst en cultuur kunnen hiermee ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Mogelijk legt de provincie Noord-Brabant er nog 25.000 euro bij. BN – De Stem
 • De Bredase ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden maakte een schetsontwerp voor het  CSM terrein in een workshop in opdracht van BLAST. Vanuit de trein is een prachtig landschap zichtbaar dat altijd in beweging is. Ook is er een groene vallei te zien met een zoete delta dat klimaatverandering omarmd.  “De gemeente heeft onlangs het bestuursakkoord Lef en Liefde uitgebracht. Daarin staat dat er in de toekomst meer woningen bij worden gebouwd en dat het Havenkwartier bij het centrum van de stad komt. Om dit te bereiken heb je het CSM-terrein nodig. Nu ligt dat terrein er maar saai bij. Deze workshop was dus bedoeld om de gemeente uit te dagen”, vertelt Ton van Beek van stichting BLAST. Breda Vandaag
 • Breda krijgt een kunstwerk van partnerstad Wroclaw uit Polen. Dit ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding door de 1e Poolse pantserdivisie van Generaal Maczek. Het kunstwerk is gemaakt door Tomasz Tomaszewski, een beeldhouwer uit Wroclaw. Het kunstwerk heeft de naam ‘Pamiec’, dat staat voor ‘Herinnering’. Het verbeeldt het achtergebleven spoor van een Poolse tank en wordt in de loop van 2019 geplaatst. Breda Vandaag.
 • Buurtbewoners blijven zich verzetten  tegen de komst van City Gaming in de Heilig Hart kerk in Eindhoven, een rijksmonument. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het Smart City Starterpack dat de gemeente Eindhoven met twee ict-bedrijven heeft ontwikkeld, is in de prijzen gevallen. Volgens de jury van de Strategic Sourcing Awards worden concepten en technologieën als Internet of Things (IoT) en open data succesvol en innovatief toegepast in de starterpack. Binnenlands bestuur
 • Op 1 januari krijgt het Evoluon een nieuwe eigenaar: Hurks, Foolen & Reijs. Het bekendste gebouw van Eindhoven wordt in 2021 gerenoveerd. Aan de randen van het park verrijzen onder meer een hotel en horeca. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Tahné Kleijn (28) is de nieuwe stadskunstenaar van Helmond. De komende twee jaar gaat de fotografe verschillende culturele projecten organiseren in de stad. Daarbij staan ontmoeting, verwondering en verbinding centraal. HelmondEindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het Helmondse Kindpakket heeft een zeer succesvol eerste jaar achter de rug. Tot 1 november zijn bijna 4000 aanvragen gedaan voor in totaal ruim 400.000 euro. Zowel bij de aanvragen op het gebied van sport als op het gebied van cultuur scoort Helmond het hoogste van alle deelnemende Brabantse gemeenten. Helmond
 • De gemeente Tilburg heeft in een eerste ronde de evenementensubsidies voor 2019 toegekend. Van de 65 aanvragen zijn er 37 gehonoreerd. Het gaat om een bedrag van circa 6,5 ton. Een tweede ronde volgt in februari. Daarvoor is 125.000 euro beschikbaar. De tweede subsidieronde is van 1 februari tot 1 maart en bedoeld voor organisatoren die hun aanvraag tijdens de eerste ronde niet konden indienen. Het moet bovendien om een nieuw evenement gaan. De gemeente stimuleert zo ook nieuw aanbod. Tilburg
 • Maak van het Draaiend Huis een souvenir, en bekostig het onderhoud met de opbrengst van de verkoop. Dat idee wil de PvdA-fractie laten onderzoeken. Brabants Dagblad
 • Het Blauwe Gebouw – op de hoek van de Burgemeester Brokxlaan te Tilburg, waarin vroeger de Sociale Dienst was gevestigd, zal plaatsmaken voor 150 appartementen. Met een wijziging van het bestemmingsplan stelt het College van Burgemeester en Wethouders dit voor aan de gemeenteraad. Inspanningen van een groep Tilburgers om het pand te behouden vanwege  de cultuurhistorische en architectonische waarde zijn terzijde geschoven. Tilburgers.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Het looierijgebouw achter de woning aan de Hoge Ham 48 in Dongen wordt hoogstwaarschijnlijk een gemeentelijk monument. Dat laat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen weten.  De procedure wordt in werking gezet om toepassing te geven aan artikel 5 van de ‘Erfgoedverordening gemeente Dongen 2016’. De looierij dateert uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. BN – De Stem
 • Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Gilze-Rijen gaat akkoord met de verbouwing van de bibliotheek Theek5 en Cultureel Centrum Gilze en Rijen De Boodschap. Veelal morrend en sputterend over de hoge kosten en hoeveel tijd de voorbereidingen hadden gekost. Maar met de belofte van meer bezoekers en de creatie van een nieuwe huiskamer, stemden, op de VVD na, alle fracties voor. BN – De Stem
 • Begin dit jaar tekende de gemeente Veldhoven nog een intentieverklaring om zich in te zetten voor de realisatie van The Dutch Mountains (TDM) in Veldhoven. Maar op de beoogde plek wil chipmachinefabrikant ASML in de toekomst mogelijk uitbreiden. ,,Aanleiding voor het herzien van de samenwerking was de wens van ASML om dezelfde kavel te kunnen reserveren als uitbreidingsmogelijkheid voor de toekomst”, schrijft de gemeente Veldhoven. Eindhovens Dagblad
 • De Speeldoos in Vught heeft geld nodig voor professionele kunsten. De gemeente Vught peinst er niet over. Alle fracties in de gemeenteraad van Vught vinden dat bestuur en directie van het theater moeten opstappen. Er is geen vertrouwen meer. Zo bleek tijdens een raadsvergadering op 19 december.  Brabants Dagblad, Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De gemeente Waalre kan gemeenschapshuis het Klooster in Waalre-dorp voor 1,2 miljoen euro verkopen en de verenigingen tien jaar lang onderdak garanderen. Met behulp van investeerders bouwt zorgaanbieder Futuris ruim twintig zorgappartementen. Twee derde van de huidige grote zaal blijft bestaan voor de verenigingen. De raad beslist op 8 januari of ze dat voorstel ziet zitten. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het museumbestuur en de gemeente Waalwijk zijn bijna rond met de keuze van een architect voor het nieuwe schoenenmuseum in het oude raadhuis in Waalwijk. ,,We zitten in de laatste fase van het aanbestedingstraject”, aldus een gemeentewoordvoerder. ,,We hopen eind deze week een voorlopige gunning te kunnen doen. Mocht dat niet lukken dan tillen we het over de feestdagen heen.” Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Boekman # 177is gewijd aan de culturele arbeidsmarkt. Boekman
 • DutchCulture volgt al jaren alle internationale activiteiten van Nederlandse culturele organisaties, artiesten en kunstenaars op de voet. Al deze informatie is nu zeer eenvoudig te raadplegen in de nieuwe database. “Ons doel met deze database is om het voor mensen makkelijker te maken om internationaal te opereren.’  De database bevat meer dan 5500 profielen die kunnen worden doorzocht en gecontacteerd. DutchCulture
 • In het kader van een inventarisatie roept de VNPF op om geanonimiseerde (model)overeenkomsten voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsers op te sturen.  Ook overeenkomsten uit andere delen van de kunst-, cultuur en creatieve sector zijn welkom. Deze  inventarisatie is een project in het kader van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector. De VNPF is gevraagd aanjager te worden van het Arbeidsmarktagendapunt 3.3 over VSW’ers. VNPF
 • De BNA en Stichting PEP (Professional Experience Programme) gaan met ingang van 1 januari 2019 gedurende twee jaar een intensieve samenwerking aan. Stichting PEP is de geaccrediteerde aanbieder van het geïntegreerde programma voor beroepservaring. BNA
 • Het nieuwe jaar belooft opnieuw goed te worden voor de bouw. De Monitor Bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) laat weliswaar zien dat de conjunctuurindicatoren voor 2019 iets minder positief zijn dan zes maanden geleden, maar het beeld is nog altijd gunstig. De meeste bedrijven in de bouwketen verwachten meer omzet en een groei van het personeelsbestand. BNO
 • Advies van de BNO  aan haar leden i.v.m. de verhoging het lage btw-tarief van 6% naar 9%. BNO
 • ‘Blijf bij jezelf & blijf bij je passie! Dit is essentieel.’ Kunstenaar Ingrid Simons in haar advies aan de jonge kunstenaar. Witte Rook
 • Sommige kunstenaars beginnen het gevoel te krijgen dat Instagram eigenlijk niet goed is voor hun kunst. Andrea Crespo, die aanvankelijk een Instagram-fan was, zegt:  “Beloningssystemen in de sociale media beïnvloedden mijn beslissingen tijdens het maken van kunst. Ik  dacht na over wat mensen zouden vinden op basis van ‘ likes ‘ en commentaren. Vulture
 • Op 15 november kwam AIR Netwerk Brabant voor het eerst bijeen in Sundaymorning@EKWC in Oisterwijk.  AIR netwerk Brabant  is ondergebracht in de gelijknamige stichting. Deze bestaat uit een bestuur, een stuurgroep en de deelnemende AIR programma’s. De werkbijeenkomst draaide om de diverse vragen die bij het opstarten van een netwerk naar boven komen. De komende twee jaar wordt er ingezet op een onderzoek naar de aard en functie van AIR’s en het bouwen van een website voor meer zichtbaarheid. Een verslag. Witte Rook
 • Het GlasLab Den Bosch opende op 15 december jl. Een glasatelier, dat professionele kunstenaars en designers uitdaagt om zich te bekwamen in ambachtelijke en innovatieve glasbewerkingstechnieken. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist , GlasLab Den Bosch
 • Het Van Gogh Museum sluit 2018 af met afscheid van de beroemde rij en een explosieve recordgroei op social media. Op Instagram verdubbelde het aantal volgers naar ruim 900.000 en het engagement groeide van 4 naar meer dan 9,1 miljoen. De Facebookpagina’s van het museum hebben gezamenlijk meer dan 4,7 miljoen volgers. Het museum heeft hiermee de meest betrokken fanbase van de internationale museumwereld. Pretwerk
 • Alle vijf bestuursleden van het Stedelijk Museum Fonds zijn afgetreden. Dit onafhankelijke fonds heeft tot taak om donaties van particuliere begunstigers binnen te halen waarmee exposities, restauraties en aankopen van het Stedelijk Museum in Amsterdam financieel worden ondersteund. Dit jaar had het fonds moeite geld te werven door de nasleep van het vertrek van artistiek directeur Beatrix Ruf. Volgens voorzitter Martijn Sanders is het bestuur opgestapt om het museum in staat te stellen een ‘nieuwe start’ te maken.  Ook werd bekend dat  de raad van toezicht  weer compleet is dankzij de benoeming van vier nieuwe leden.  De Volkskrant ,  De Volkskrant, NRC
 • Het Rijksmuseum is het best bezochte museum van 2018. De tweede plek is voor het Van Gogh Museum. NOS
 • De nieuwe galerie Het Archief in Eindhoven is twee weken na de opening alweer gesloten. Een gevolg van een zakelijk meningsverschil tussen de twee initiatiefnemers. Eindhovens Dagblad
 • Nadat de Amerikaanse box office het in 2017 al moest afleggen tegen de inkomsten uit streaming, groeit het aandeel van ‘’subscription video-on-demand’’ (sVOD-diensten) nu ook hard in de rest van de wereld; 2019 wordt volgens wetenschappers van Ampere Analysis dan ook het jaar waarin de wereldwijde inkomsten uit streaming (verwacht: 46 miljard dollar) voor het eerst groter zullen zijn dan de wereldwijde box office (verwacht: 40 miljard dollar). Filmonderzoek
 • Marc Glaudemans is  de nieuwe voorzitter van het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF). Glaudemans is directielid van Provincie Noord-Brabant. Daarvoor was hij academiedirecteur en lector Stedelijke Strategieën bij Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Het thema van TIAFF 2019 is ‘The other side of city’. Met dit thema onderzoekt TIAFF de ruimte buiten de stad die in veel gevallen in dienst staat van de stad. Tilburgers.nl
 • Onder de naam WithLove is een nieuwe Nederlandse streamingdienst van start gegaan, die louter feelgoodfilms aanbiedt. WithLove voegt wekelijks vijf nieuwe titels van romantische comedy’s, dramafilms en series aan het aanbod toe. Algemeen Dagblad
 • Als aanvulling op de onlangs verschenen Monitor Makers, waarin de productie van Nederlandse auteurs en vertalers op een rij werd gezet, presenteert KVB Boekwerk een onderzoek naar de inkomsten van auteurs uit boekenverkoop: de royalty’s. De royalty’s zijn voor een auteur een van de bestanddelen van hun inkomen. Schrijvers halen hun inkomsten uit meer dan alleen boekenverkoop. Ze ontvangen vergoedingen voor leenrecht, optredens, licenties, overig schrijfwerk en meer. Daarnaast is voor heel veel auteurs het schrijverschap een nevenactiviteit, naast een baan bijvoorbeeld. Het lukt maar een hele kleine groep om van zijn werk te bestaan. KVB Boekwerk, NRC
 • Het winternummer van Boekman is gewijd aan de culturele arbeidsmarkt. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de Boekmanstichting voorafgaand aan de publicatie een lezingenreeks over dit thema. Op 27 november jl. stond de letterensector centraal. Experts bogen zich over de vraag wat veranderingen in de verhouding tussen auteurs en uitgevers betekenen voor de arbeidsmarktpositie van auteurs. En welke veranderingen zijn nodig om die positie in de toekomst te verstevigen? Een verslag. Boekman
 • Het bestuur van IBBY-Nederland en de redactie van hebben besloten met ingang van 1 januari 2019 te stoppen met Literatuur zonder leeftijd. Met het tijdschrift probeerde men de traditionele grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur te verkennen.  Naast een financiële reden is er ook een inhoudelijke reden. Het bleek de afgelopen jaren steeds moeilijker om auteurs te engageren voor het tijdschrift, onder meer omdat Literatuur zonder leeftijd geen honorarium kan bieden. Literatuurplein
 • In Nederland is het Tom Kabinet dat probeert de handel in 2e hands ebooks op gang te krijgen , in de USA is het ReDigi die hetzelfde probeert met iTunes bestanden. Een rechter heeft nu in hoger beroep besloten dat dit niet toegestaan zal worden. Volgens de uitspraak is er sprake van ongeautoriseerde reproductie en dat daarmee het reproductierecht van de houder van die rechten wordt geschaad en dat dit in strijd is met de Copyright Act en dat het niet valt onder de zogenaamde ‘first sale’ regel die consumenten toestaat om boeken, cd’s e.d. door te verkopen. inct
 • De top 4 genomineerden voor de IJzeren Podiumdieren 2018 zijn bekend. De IJzeren Podiumdieren worden uitgereikt in de categorieën beste directeur, beste podium, beste programmeur, beste festival en beste marketeer.  Het Udense poppodium De Pul is genomineerd voor beste podium. Er zijn ook nominaties voor o.m. Roadburn en 013. In samenwerking met de VNPF reikt 3voor12 tijdens Eurosonic Noorderslag voor de derde keer de IJzeren Eierbal uit aan een groot talent uit de Nederlandse livesector. Er zijn  drie genomineerden. VNPF, Brabants Dagblad, VNPF
 • Radio 3FM  heeft een nieuw dieptepunt in luistercijfers bereikt. Wat betekent dat voor beginnende Nederlandse artiesten, en voor de poppodia? NRC, mogelijk inlog vereist
 • Dansen vergt veel van de spieren en gewrichten. Doordat het lichaam in de vreemdste posities wordt gedraaid, zijn sportblessures niet ondenkbaar. Hoe zijn blessures te voorkomen en wat hebben dansers aan hun zorgverzekering? Scenes
 • In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Er wordt vooruitgekeken naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Deze week: Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škerlj, artistiek leiders van performancegezelschap The100Hands. Theaterkrant
 • Namens 12 leden heeft de Kunstenbond in 2017 bij de rechtbank Amsterdam een loonvordering tegen Stage Entertainment ingediend. Kort gezegd kwam het er op neer dat de werknemers (en opdrachtnemers) van Stage voor de werkzaamheden voor de zeer succesvolle musical Billy Elliot niet per uur maar per voorstelling betaald kregen. Een en ander resulteerde er in dat structureel veel meer dan 40 uur per week gewerkt werd, zonder dat hier een aanvullende vergoeding tegenover stond. Helaas hadden de werknemers niet precies bijgehouden hoeveel uur zij per week werkte waardoor de vorderingen moeilijk te bewijzen vielen. Kunstenbond
 • Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks de stijging lag het aantal podiumkunstbezoeken vorig jaar onder dat van recordjaar 2008. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers. Ongeveer 2,9 miljoen mensen brachten in 2017 een bezoek aan een musical of opera, dat is 12 procent meer dan in 2016.  Het merendeel van de bezoekers in het muziektheater, iets meer dan 80 procent, bezocht een musical. De belangstelling voor toneel- en dansvoorstellingen daalde daarentegen met respectievelijk 8 en 7 procent. De bedrijfsomzet van de professionele podia ging omhoog naar 519 miljoen euro. Dit was 7 procent hoger dan een jaar eerder en lag een kwart boven de bedrijfsomzet van 2008. CBS  , Theaterkrant , VSCD

Cultuurmarketing

 • In 2018 hebben culturele instellingen succesvol geëxperimenteerd met het inzetten van influencers. Met name in de beeldende kunst zie je dit terug. Steeds meer musea organiseren ‘empty meets’ – in navolging van het #emptymet in het Metropolitan Museum in New York in 2013 – en openen buiten reguliere bezoektijden exclusief hun deuren voor influencers, zodat zij in alle rust mooie beelden van de nieuwe tentoonstelling of collectie kunnen schieten. Hoe creëer je een succesvolle influencerstrategie in de cultuursector? Frankwatching
 • Er ligt een enorme tendens op ‘gelukkig’ zijn, of op zijn minst het uiten hiervan. Zeker wanneer het aankomt op social media. Deze stroom aan continue verantwoording van een gelukkig bestaan wordt vervolgens samengevat in pakkende hashtags. #Foodporn, #instaart, #stayabstract; ze komen allemaal voorbij, en zo onderhand dringen ze ook steeds meer binnen bij musea en andere culturele instellingen. De nieuwe generatie kunstkijkers – en -critici? – lijken musea bijna te forceren hun locatie ‘Instagramable’ te maken. Maar wat is hier eigenlijk de consequentie van? Mister Motley
 • Gemeentemuseum Den Haag gaat vanaf het najaar van 2019 verder onder de naam Kunstmuseum Den Haag. De verandering volgt op een onderzoek naar de naamsbekendheid van het museum. Die bleek erg laag. Gemeentemuseum Den HaagDe Volkskrant
 • Communicatie rondom de release van een film is het meest waardevol, frequente bezoekers gaan actiever op zoek naar informatie, bezoekers commerciële bioscopen zijn blij met de mogelijkheden online ticketing, filmtheaterbezoekers zijn tevreden over sfeer en personeel. Enkele resultaten uit het eerste onderdeel van een onderzoekstraject inzake de customer journey van iemand die een bioscoop of filmtheater bezoekt.  Na dit een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, volgt noch een enquête onder het Nederlandse publiek uitgezet door Stichting Filmonderzoek.Filmonderzoek
 • Vanaf 17 december tot en met 6 januari is er een campagne voor de LuisterBieb. Enkele toptitels uit de LuisterBieb zijn in deze feestmaand beschikbaar voor iedereen, dus ook voor niet-bibliotheekleden. KB

Financiering

 • Instellingen die op 1 april 2019 in het kader van de jaarverantwoording 2018  een overzicht met podiumkunstenactiviteiten moeten indienen (de zogeheten speellijsten) kunnen dit op twee manieren doen. Ze kunnen de nieuwe speellijstenapplicatie in AIMS gebruiken, maar het is hen ook toegestaan om de excellijst te gebruiken die hen is toegestuurd op 9 augustus 2018. Desgewenst kan deze excellijst bij de Helpdesk Cultuursubsidie nog eens worden opgevraagd. Cultuursubsidie.nl
 • Never Grow Up! promoot een jaar lang Nederlandse jeugdfilm, -literatuur en -podiumkunsten in de Verenigde Staten. Het programma start in januari 2019. Never Grow Up! is een multidisciplinaire samenwerking tussen Nederlandse fondsen en kenniscentra, en het Nederlands consulaat-generaal in New York. Never Grow Up! is een samenwerking tussen het fondsinitiatief Dutch Performing Arts, het Nederlands consulaat-generaal in New York, Eye International, Nederlands Filmfonds, Cinekid, Nederlands Letterenfonds en DutchCulture. Ook bevordert het programma de uitwisseling en samenwerking met Amerikaanse programmeurs en organisaties. Fonds Podiumkunsten, DutchCultureusa
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 6 februari 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Eerstvolgende deadline is 6 februari 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Eerstvolgend deadline is 6 februari 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Eelco van der Lingen (1971) wordt per 1 maart 2019 directeur van het Mondriaan Fonds, het Nederlandse stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Van der Lingen is momenteel conservator hedendaagse en moderne kunst van het Fries Museum in Leeuwarden. Mondriaan Fonds
 • Galeries kunnen wederom een aanvraag indienen om deel te nemen aan de KunstKoopregeling. Galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop kunnen bij de verkoop van werken hun klanten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de KunstKooplening. Particuliere kunstkopers kunnen dan een renteloze lening afsluiten en de aankoop gespreid betalen. Deadline is 18 februari 2019. Mondriaan Fonds
 • ‘Kom je nu he-le-maal uit Friesland??’ Blog van Andrea Möller, regiomakelaar voor het Mondriaan Fonds, over de flexibiliteit van de mentale kaart. Mondriaan Fonds
 • Het Nederlands Filmfonds bestaat 25 jaar en reikt ter gelegenheid van dit jubileum tien Zilveren Film-awards uit. Het Fonds nodigt meer dan 40 filmorganisaties, brancheverenigingen en opleidingsinstituten uit om filmprofessionals te nomineren. Winnaars mogen de prijs naar eigen inzicht besteden aan een nieuw filmproject of -activiteit. Filmfonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop- waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. Deadline 4 februari 2019. Filmfonds
 • Twee minoritair Nederlandse bioscoopfilms, Quo Vadis Aida? en DRUK/The Alcoholproject ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Tbilisi, Georgië besloten. Filmfonds
 • In de vijfde en laatste ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2018 zijn 21 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 7,8 miljoen. Het gaat om 11 speelfilms, 3 lange documentaires, 1 animatiefilm, 5 dramaseries en 1 documentaireserie, waarvan 14 internationale coproducties en 5 producties die in aanmerking komen voor het percentage 35% production incentive. Filmfonds
 • In 2018 werden er in het kader van de biografieregeling van het Letterenfonds  achttien aanvragen ingediend voor biografieprojecten. Acht aanvragen daarvan werden gehonoreerd. De toegekende beurzen variëren van €15.000 tot €40.000, in totaal is er €271.400 toegekend. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds investeert met de regeling in talentvolle makers van literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische positie van kunstenaars. Deadline is 14 januari 2019. Letterenfonds
 • Onderzoeksbureau APE heeft de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 van het Fonds Podiumkunsten voor gezelschappen en festivals geëvalueerd. De onderzochte periode werd sterk bepaald door de economische crisis en de bezuinigingen op het cultuurbudget die daarvan het gevolg waren. De meeste aanvragers ervoeren desondanks voldoende ruimte om hun plannen uit te voeren en daarbij een ‘eigen koers te varen’. De doelstellingen en criteria van de regeling zijn volgens aanvragers relevant voor de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 9 projecten toegekend in het kader van de subsidieregeling voor nieuwe makers. In de ronde van 2018 zijn er 19 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. Per ronde is er € 750.000 beschikbaar. Fonds Podiumkunsten
 • Tony Roe, bandleider en pianist van Tin Men and the Telephone, werkt in Birmingham samen met Ed Mc Keon, directeur van muziekproductiebedrijf Third Ear. Roe is een van de deelnemers aan Fast Forward. Dit programma van het Fonds Podiumkunsten biedt talentvolle podiumkunstenaars de gelegenheid met toonaangevende buitenlandse producenten samen te werken. Wat heeft deze samenwerking Roe gebracht? Fonds Podiumkunsten
 • Binnen de regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten worden er subsidies verstrekt  voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 9 januari 2019. Fonds Podiumkunsten
 • Binnen de regeling Opdracht Compositie of Libretto van het Fonds Podiumkunsten  worden er subsidies verstrekt  voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 9 januari 2019. Fonds Podiumkunsten
 • Binnen de regeling Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten worden er subsidies verstrekt voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Eerstvolgende deadline is 16 januari 2019. Fonds Podiumkunsten
 • Popmuzikanten kunnen vanaf 2019 een bijdrage aanvragen voor carrière ontwikkeling. Het Investeringsfonds pop is na jarenlange lobby van o.a. Anita Verheggen van Ntb/Kunstenbond eindelijk een concreet initiatief. Tijdens Eurosonic/Noorderslag in januari worden het fonds gepresenteerd en vanaf dan kunnen er aanvragen gedaan worden. Een gesprek met Anita Verheggen.  ntb
 • Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek. Door de wijziging kan er een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is; het onderhoud van de monumentale onderdelen van monumenten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven waardoor dit mogelijk wordt.  Cultureel Erfgoed
 • Het VSB Fonds is dit jaar gestart met de pilot Donatie op Locatie om het voor aanvragers tot 10.000 euro laagdrempeliger te maken om een aanvraag te doen. Deze pilot in de noordelijke provincies bleek een succes. Het fonds start daarom in 2019 ook met Donatie op Locatie in andere delen van Nederland. Elke laatste donderdag van de maand gaan adviseurs het land in om te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Dat doen zij in de regio waar het project zal plaatsvinden. Elke regio krijgt zijn eigen adviseur, daarnaast werkt het fonds samen met regiopartners waar de gesprekken maandelijks plaatsvinden. VSB
 • Het VOGIN Fonds steunt (i.s.m. GO Fonds) kansrijke innovatieve initiatieven op het gebied van kennis- & informatie(technologie) met maatschappelijke meerwaarde. Die initiatieven helpt ze te realiseren met financiële ondersteuning tot 100.000 euro er project. Iedereen kan een aanvraag indienen voor 1 februari 2019. Het thema van deze call is: (cultureel) erfgoed. VOGIN
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in de vergadering over het vierde kwartaal van 2018 in totaal €542.766 toegekend aan 81 natuur- en cultuurprojecten. Tot de gehonoreerde projecten behoren o.m. Natuurspeeltuin Helvoirt,  Schrijfresidentie huis Henriëtte Roland Holst, Tilt,  De Passage, blijvende verhalen, ’s-Hertogenbosch, community art project Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek, Goirle,  performancefestival Ademtocht, PARK en De Nieuwe Vorst, Tilburg. Cultuurfonds Noord-Brabant
 • Lokale initiatieven rondom persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij Brabant Remembers. De deadline voor deze call for proposals is  verlengd tot 31 december 2018. Brabant Remembers
 • De adviezen van de Cultuurraad over de PLUS-programma’s en projecten zijn gepubliceerd. De Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 kent voor de aanvraag van een “PLUS-subsidie” de mogelijkheid om voor een (meerjarig) programma of project subsidie aan te vragen. De eerste ronde voor 2019 sloot op 1 oktober 2018. De Cultuurraad heeft zich in de periode oktober – november over deze aanvragen gebogen en presenteert in een  rapport zijn adviezen. Cultuur EindhovenCultuur Eindhoven , Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • European Audiovisual Observatory publiceert een onderzoek over de financiering van Europese fictiefilms. OBS
 • Sinds 2014 rijkt LVMH, het concern dat onder meer merken als Louis Vuitton, Marc Jacobs, Givenchy en Fendi onder z’n vleugels heeft, een prijs uit aan veelbelovende jonge ontwerpers. De winnaar krijgt € 300.000 en wordt een jaar lang begeleid door gerenommeerde mentors. Ontwerpers tot 40 jaar mogen zich aanmelden voor de zesde editie van de LVMH-prijs. De voorwaarde is dat zij op zijn minst al twee mannen-, vrouwen-, of unisexcollecties hebben geproduceerd. Deadline is 4 februari 2019.  LVHM Prize
 • De impact van culturele crowdfunding neemt toe, schrijft Roy Cremers. De Dikke Blauwe
 • Signify, voorheen Philips Lighting, heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de unieke tentoonstelling in het Centraal Museum,  Utrecht, Caravaggio en Europa, waar de wisselwerking tussen licht en donker en belichting centraal staat. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Kimberly van Aart presenteert in deze publicatie het actuele aanbod van kunst- en cultuurstudies in Nederland. Het overzicht omvat bachelor- en masterstudies die worden aangeboden door onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Hogescholen en de VSNU, vereniging van universiteiten, en publiek gefinancierd zijn. Boekman
 • Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de wetenschap is er onwetendheid over ‘witheid’ en gender. In haar oratie op 14 december pleit Liedeke Plate, hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit aan de Radboud Universiteit, voor meer bewustzijn van wat het betekent om wit te zijn. Ze roept de academische gemeenschap op om meer oog te hebben voor de onbewuste rol van etniciteit en gender in het onderzoek. Radboud Universiteit

 

architectuur en vormgeving

 • In het post-digitale tijdperk zullen architecten in code ontwerpen en zullen robots onze gebouwen bouwen, zegt Owen Hopkins, architectuurhistoricus en curator.  Dezeen
 • Ooit gold in de architectuur het devies zo weinig mogelijk trappen in een huis op te nemen. Dat is nu wel anders: trap lopen maakt je fitter en kan je in hogere staten brengen. Met het traphuis dat zij zelf bouwt in Groningen, gaat Onix weer een stapje verder. Harm Tilman blogt over de trap in de architectuurgeschiedenis.De Architect
 • In het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger start een nieuwe programmareeks Wakker worden in het Antropoceen. In deze serie, een initiatief van landschapsarchitect Dirk Sijmons, staan de implicaties van ‘het tijdperk van de mens’ centraal. In de eerste aflevering wordt de geschiedenis en betekenis van het begrip ‘antropoceen’ besproken. Architectenweb  , Pakhuis de Zwijger
 • Eind februari 2018 verscheen Building and Dwelling, Ethics for the City van Richard Sennett. De Nederlandse vertaling, Stadsleven, Een visie op de metropool van de toekomst, kwam in november uit. Kort daarna zag de publicatie PoroCity, Opening up Solidity van The Why Factory het licht. Er bestaat een intieme relatie tussen beide boeken, maar er tekent zich ook een wereld van verschil af, volgens Chris van Langen. Want porosity is één van de door Sennett geformuleerde ‘open vormen’. ArchiNed
 • Het Dashboard Verstedelijking is een instrument dat bestuurders inzicht geeft in de maatschappelijke effecten van beleidskeuzes voor de verstedelijkingsopgave in een regio. Het nodigt uit om het gesprek aan te gaan, te zoeken naar synergie, en beter geïnformeerd te zijn. Zo leidt dit instrument tot betere besluiten voor de samenleving. “Rijksbouwmeester, met dit dashboard crasht de verstedelijking.” oordeelde emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw het instrument van het College van Rijksadviseurs. Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, pareert deze kritiek. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Ista Boszhard en Cecilia Raspanti van TextileLab Amsterdam zijn op 12 december uitgeroepen tot Future Fashion Pioniers. Het programma Tegenlicht van de VPRO vroeg het publiek Future Fashion Pioniers aan te melden, die mode, stoffen of productieprocessen maken die de wereld duurzaam gaan veranderen en socialer en eerlijker maken.  Waag
 • De voorjaarseditie van de Amsterdam Fashion Week krijgt een nieuwe opzet met een bredere programmering. De editie van maart biedt niet alleen een showprogramma, maar ook fotografie, kunst en design. De naam van de nieuwe aanpak wordt AFW Studio, kondigde initiatiefnemer Danie Bles aan. NU.nl

 

beeldende kunst

 • ‘’Bij bijna alle deelnemende kunstenaars voel je aan de ene kant het klassieke verlichtingsverlangen om de wereld, de natuur, naar je hand te zetten. En aan de andere kant is daar het diep-romantische inzicht dat dit onhaalbaar is. Want de natuur, de uithoeken van de aarde mogen tegenwoordig dan zo goed als veroverd zijn, daar zijn weer nieuwe onbeheersbare gebieden voor in de plaats gekomen: de techniek, de virtuele wereld, het menselijke brein.’ Hans den Hartog Jager over de expositie Wildnis,Schirn Kunsthalle, Frankfurt. NRC, inlog vereist
 • Jeroen Bosch bezocht de tentoonstelling Out of Office in het Singer Museum, Laren. Een overzicht van 75 jaar Nederlandse kunst uit bedrijfscollecties, een samenwerking met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) . trendbeheer
 • De hoofdwinnaars van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 zijn bekendgemaakt: Noortje de Leij won de hoofdprijs in de categorie Essay en de categorie Recensie is gewonnen door Jorne Vriens. De winnaars zijn op december jl. tijdens een feestelijke uitreiking bij Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam bekendgemaakt. Jonge kunstkritiek

 

film en av

 • De Poolse film Cold War van Pawel Pawlikowski,  over een liefdeskoppel dat decennialang wordt gevolgd tijdens de turbulente Poolse geschiedenis sinds de jaren 50, is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de European Film Awards. De film werd uitgeroepen tot beste film, tevens waren er prijzen voor de actrice Johanna Kulig,  en in de categorieën, beste regisseur, beste scenario, beste montage. European Film Awards  , Algemeen Dagblad
 • Op 21 december  doen ruim twintig filmtheaters mee aan de Dag van de korte film. Zij vertonen van jong Nederlands talent zes korte films die op internationale festivals zijn vertoond en/of prijzen wonnen. De kortste film is het twee minuten durende Kort maar krachtig (Janid Chundrigar), waarin een jonge held razendsnel een prinses moet redden. Filmkrant, Dag van de Korte Film
 • De Nederlandse inzending voor de Academy Awards is niet meer in de race voor een Oscar. Bankier van het Verzet staat niet op de shortlist met de tien kandidaten voor de beste niet-Engelstalige film. Ook de twee Nederlandse korte films, Emily van Marlies van der Wel en A Double Life van Job, die waren ingezonden hebben het niet gehaald. Filmkrant

 

letteren

 • De man ligt onder vuur, maar in de Nederlandse literatuur is de sukkel op de terugtocht, hun zelfvertrouwen herstelt, constateert Rob Schouten. Trouw
 • Mag een moeilijke roman een grote literaire prijs winnen? Abdelkader Benali zag als juryvoorzitter van de Libris Literatuurprijs dat ‘moeilijke‘ boeken lastig te nomineren zijn.  In Engeland ontving in oktober Anna Burns de Man Booker Prize voor haar roman ‘Milkman’. In The Observer formuleerden boekhandelaars en uitgevers de kritiek dat de jury met de bekroning van deze lastige roman de link met de ‘gewone’ lezers uit het oog verloren was. Trouw
 • Recent verscheen ‘Een mooie mengelmoes’. Meertaligheid in de Gouden Eeuw. Taalkundigen Nicoline van der Sijs en Marc van Oostendorp, verbonden aan het Meertens Instituut,  laten in dit werk zien hoe het Nederlands zich vormde in de welvarende, multiculturele en meertalige Republiek.Bovendien gaat de publicatie gepaard met een primeur: voor het eerst zijn taalgebruik en inhoud van de eerste Nederlandse moderne kranten systematisch onderzocht.  KNAW
 • In de woord-van-het-jaarverkiezing van woordenboekmaker Van Dale is het woord blokkeerfries met overgrote meerderheid (55% van de stemmen) als eerste geëindigd. Onze Taal

 

muziek

 • Het is een goede tijd voor jonge operazangers in Nederland. In de ZaterdagMatinee zingen dit seizoen meer Nederlandse zangers, De Nationale Opera begon een eigen studio en er is de groeiende concertserie Jonge Grote Zangers. NRC

 

theater en dans

 • Op 12 december zijn  de genomineerden voor de Musical Awards 2019 bekendgemaakt. Evita, Woef Side Story en The Addams Family zijn genomineerd voor beste grote musical. Charley de komische musical , Schuld – Thrillermusical en Selma Ann Louis maken kans op de prijs voor beste kleine musical. Met 11 nominaties is The Addams Family het meest vertegenwoordigd op de Musical Awards 2019. Theaterkrant
 • In totaal zijn er onder alle genomineerden voor de Musical Awards in de creatieve categorieën zeventien mannen (twee daarvan, Pieter Kramer en Daan Wijnands, zijn twee keer genomineerd) en zes vrouwen. Sanne Thierens over het feit dat het nog steeds eerder uitzondering dan regel is om vrouwen te vragen om een musical te schrijven, te componeren en te regisseren. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • LichtKunstGouda kan jaarlijks op enkele duizenden bezoekers rekenen. Veel bezoekers waarderen vooral het kleinschalige en vaak meer eigenzinnige karakter van de lichtkunstwerken, die grotendeels binnen zijn te bezichtigen. Dit is de zevende editie van het lichtkunstfestival, te zien tot 28 december,  en het thema is Kosmos. Museumtijdschrift

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • luijten|smeulders|architecten  uit Tilburg was verantwoordelijk voor de herbestemming van een vrijgekomen rijksmonument (een monumentale kerk) tot een samenwijsaccommodatie (basisschool, kinderopvang) in Esbeek. De Architect
 • De Eindhovense ontwerper Dave Hakkens is blij met de aankondiging van de Europese Unie om plastic wegwerpartikelen te gaan verbieden. Maar hij geeft tegelijk een waarschuwing: “Met zo’n verbod ben je er nog niet, het probleem is supergroot.” Omroep Brabant
 • ‘Eelco Brand laat in zijn computeranimaties zien dat de mensheid alles naar zijn hand kan zetten en in zijn hoofd een ideaal plaatje kan realiseren, terwijl die projectie vooral een vorm van technologische hoogmoed is die voor den val komt, zeker als we die toepassen op de natuurlijke verschijnselen. De meeslepende uitwassen van biologische uitwassen die hij ons toont, laten zien dat we op het leven iets projecteren dat er uiteindelijk zal exploderen.’ Alex de Vries over het werk van Eelco Brand, nog t/m 20 januari 2019  te zienin het Kunstenlab in Deventer. Mister Motley
 • Rob Schoonen bezocht 3 exposities in TAC, Eindhoven. Hij zag er werk van o.m. Griet Menschaert en Marthe Zink.  Eindhovens Dagblad
 • Kunstenaar Matthijs Bosman noemt het ‘Het toppunt van het Ideaal’. Het is een tijdelijke uitkijktoren op het terrein van de Kleine Aarde in Boxtel van 6,5 meter hoog. Brabants Dagblad  , mogelijk inlog vereist
 • De Bredase auteur Nathalie Pagie is met haar boek Ijsengel genomineerd in de categorie Beste Nederlandstalige Thriller. Breda Vandaag
 • Hij was een succesvol voetballer in de eredivisie en nu verschijnt zijn vijfde album. Op Eerwaarde Vader Zegen Mij Want Ik Heb Gezondigd zingt Björn van der Doelen over wat in zijn omgeving gebeurt. NRC
 • Zelden gaan abstractie en symboliek, ernst en humor zo mooi samen als in Mankind van Jack Timmermans, artistiek leider bij De Stilte. De groep maakt nu bijna vijfentwintig jaar dans voor kinderen en vliegt de wereld over. Deze choreografie verdient meer podia en publiek in Nederland. De Volkskrant
 • In haar zesde voorstelling benadrukt cabaretière Katinka Polderman dat de mensheid er op aarde een enorme rotzooi van gemaakt heeft, maar zich daar nauwelijks druk om maakt. Ironisch levert ze kritiek, onderuitgezakt in een leunstoel.  Ze pakt het publiek in met haar droge stijl vol slimme woordspelingen, rake liedjes en sarcastische omdraaiingen. Het decorontwerp is van Simon Haen. Theaterkrant,  NRC, mogelijk inlog vereist
 • Acteur Mike Weerts maakte samen met zijn vrouw en theatermaker Willemijn Weerts de theatervoorstelling ‘Wolk’. Wolk’ gaat over Eva, die na de geboorte van haar kindje in een postpartum depressie (PPD) belandt. Ze is moeder geworden van een mooie baby, maar van een roze wolk is geen sprake. In ‘Wolk’ staat haar strijd centraal en haar zoektocht naar de juiste hulpverlening. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Kunstloc Brabant houdt jaarlijks de Werkconferentie Amateurkunst om het grote en diverse netwerk rondom amateurkunst bij elkaar te brengen. Op 8 november jl. vond de negende editie plaats in Waalwijk.  Er waren dit jaar 80 deelnemers aanwezig en gemiddeld gaven zij de conferentie een 8,2. Een terugblik op de thema’s van de conferentie. Kunstloc

Kunstonderwijs

 • De postacademische kunstopleiding De Ateliers heeft per 1 januari 2019 een nieuwe directeur, Xander Karskens (45). Hij volgt Dominic van den Boogerd op, die 23 jaar leiding gaf aan het instituut. Bij De Ateliers kunnen jonge, afgestudeerde beeldend kunstenaars in eigen ateliers en onder begeleiding van professionals hun werk onderzoeken en verdiepen. De Ateliers

Cultuureducatie en - participatie

 • Op 8 november verscheen het rapport Het culturele leven, een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wie in cijfers gelooft zou er, bij snelle lezing, uit kunnen opmaken dat de Nederlander uiterst actief deel uitmaakt van het culturele leven. Een omkering is ook mogelijk, een schrikbarende conclusie zelfs: een derde tot zelfs zestig procent van Nederland doet niet actief aan cultuur. Een bijna onbegrijpelijke conclusie, aldus Erwin Angad-Gaur. IE-Forum
 • Het onderwijs erkent het belang van de 21ste eeuwse vaardigheden – denk daarbij aan communiceren, creatief denken en kritisch denken. Om deze skills in combinatie te leren, beoefenen en ontwikkelen maken scholen vaak gebruik van makerplaatsen – fablabs die deel uitmaken van het aanbod van openbare bibliotheken. Creating010 heeft in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, de Pabo van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de Basisschool de Wijzer (Arnhem) en Stichting Rijnbrink onderzocht hoe basisscholen en bibliotheken het bezoek van schoolklassen aan een makerplaats kunnen vormgeven. KB
 • Dansen is voor iedereen gezond, maar voor mensen met een ernstige aandoening kan het een wereld van verschil maken. Voormalig balletmeester Andrew Greenwood is de oprichter van Switch2Move. Deze stichting gaat vanaf februari 2019 een cursus aanbieden waar dansers, dansdocenten en choreografen worden omgeschoold tot zorgaanbieder. Dans Magazine
 • Samen met zorginstelling Amsta in Amsterdam heeft MassiveMusic gepersonaliseerde Spotify playlists samengesteld voor ouderen met dementie. Via eigen Spotify playlists kunnen ouderen zelf, of samen met hun woongroep, hun eigen favoriete muziek luisteren. Entertainment Business
 • Voor de meeste mensen is een bezoekje aan het theater niet zo ingewikkeld. Voor mensen die lijden aan dementie kan een bezoek aan het theater echter een stuk lastiger zijn. Zo kunnen zij moeite hebben met gewone handelingen, zoals betalen, de weg vinden in het pand en ga zo maar door. Schouwburg de Kring in Roosendaal heeft daarom alle medewerkers opgeleid om mensen met dementie zo goed mogelijk te kunnen helpen. Internetbode
 • Ruim een maand wordt er door vier kunstenaars uit Waspik een keer per week geschilderd met een groep dementerende ouderen van woonzorgcentrum De Stroming. Bedoeld als een proef, maar de eerste resultaten zijn verrassend positief: de ouderen leven helemaal op en zijn alert en geconcentreerd aan het werk. Brabants Dagblad
 • Het project kunstmaatjes in de Muzelinck in Oss brengt basisscholieren en mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Eigenlijk doet de ondertitel ‘Theater van de zintuigen’ meer recht aan waar het om gaat bij  Theater de Lachende Zon uit Uden.. Het speelt al 25 jaar voor mensen met een meervoudige verstandelijke handicap. ,,We spelen per voorstelling voor nooit meer dan vijftien mensen, plus hun begeleiders en familie. En nooit in een theater, maar bij ons publiek thuis”, zegt Elco van Alphen. Hij is samen met zijn vrouw Manon van Hees de oprichter en drijvende kracht achter het theater. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Van 2 tot 14 december 2018 volgden 18 jonge erfgoedprofessionals uit 10 verschillende landen de internationale training ‘Sharing Stories on Contested Histories’ in Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert deze training in het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma, in samenwerking met de Reinwardt Academie. De training is bedoeld om kennis uit te wisselen met andere landen over het bieden van ruimte aan multiperspectiviteit voor presentatie van en omgang met ons gedeelde erfgoed. Cultureel Erfgoed
 • Op 3 december vond de werkconferentie Nederland veranderd/t  plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De conferentie hield zich bezig met erfgoed in de leefomgeving. Op 18 december verscheen de eerste aflevering van het online magazine t.g.v. de werkconferentie. Nederland veranderd/t
 • Nederlands jongste architectuur, gebouwen van na 1965, staat onder druk. Aandacht voor deze bouwkunst is niet vanzelfsprekend en daardoor vallen iconische gebouwen ten prooi aan de slopershamer. Erfgoedvereniging Heemschut wil met het boek ‘Nederland aan het eind van het millennium’, geschreven door architectuurhistoricus Dirk Baalman, een kader bieden voor de ontwikkelingen uit deze meest recente periode van onze geschiedenis. De vereniging wil een brede discussie voeren over de toekomst van gebouwen en ruimtelijke ordening uit deze vaak veronachtzaamde en mede daardoor inmiddels kwetsbare periode. Heemschut
 • Om te kunnen restaureren moet een glazenier goed geschoold zijn en ethisch verantwoord kunnen handelen. Sinds kort zet Ellen van der Leeden, uit ’s-Hertogenbosch,  zich bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen in als projectleider voor de ontwikkeling van een nieuwe brancheopleiding voor glazeniers, samen met de OVG, S-BB en het Sint Lucas College. De verwachting is dat de opleiding in september 2019 van start gaat. NCE
 • Het inruilen van het ‘aannemelijk maken’ voor hard bewijs maakt claimanten van roofkunst kansloos, betoogt historicus en auteur Gerard Aalders. De Volkskrant
 • Van alle provinciale musea in Nederland heeft het Fries Museum met 200.000 voorwerpen een van de omvangrijkste collecties. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe collectiedepot Kolleksjesintrum Fryslân in Leeuwarden, dat twee jaar terug werd geopend, is het museum druk bezig met het afstoten van een deel van de collectie. Friesch Dagblad
 • Honderd jaar oude contracten van Louis Couperus en een correspondentie tussen Nescio en zijn uitgever: Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar schenkt een verzameling documenten aan het Literatuurmuseum. Ze vormen een aanvulling op de Couperus- en Nescio-collectie van het Literatuurmuseum. Bovendien is de schenking een ontbrekend puzzelstukje in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Informatieprofessional

Bibliotheken

 • Uit een second opinion over de project- en migratiekosten van een collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB) blijkt dat de totale kosten uit kunnen komen op 10,4 miljoen euro, zo meldt de Koninklijke Bibliotheek. Het onderzoek is in maart 2018 uitgevoerd door Verdonck, Klooster en Associates.  De KB startte eind juli 2017, in vervolg op een haalbaarheidsonderzoek door M&I/Partners, een draagvlakpeiling om inzicht te krijgen in de belangstelling onder bibliotheken voor deelname aan een collectief landelijk bibliotheeksysteem. Begin november 2017 maakte de KB de resultaten van deze draagvlakpeiling bekend en concludeerde op grond daarvan dat er sprake is van een ‘breed draagvlak’. Bibliotheekblad
 • Vanaf 1 januari 2019 is het convenant e-lending van kracht. In dit convenant staan de afspraken tussen organisaties in de boekenbranche over het uitlenen van e-books aan leden van de openbare bibliotheek en over de vergoeding die uitgevers, auteurs, vertalers en illustratoren daarvoor ontvangen. Wat merken openbare bibliotheken en hun leden, uitgevers en makers van e-books van de veranderingen? Een kort overzicht van de belangrijkste zaken. KB
 • De Innovatieraad en de regiogidsen organiseren op 14 februari 2019 samen een landelijke dag over nieuwe en vernieuwende projecten van openbare bibliotheken.KB
 • Op 16 april 2019 vindt in Rotterdam het Nationale Bibliotheekcongres, met als thema diversiteit  plaats. Voorstellen zijn welkom van initiatieven, sprekers en bepaalde kennis die aansluit bij de programmalijnen. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie