Trends & Ontwikkelingen 20 september 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Slob en minister van Engelshoven (OCW) hebben het werkprogramma van de Raad voor Cultuur voor 2019-2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat welke adviezen de raad komend jaar verwacht uit te brengen. In de eerste helft van 2020 brengt de raad adviezen uit in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2021 – 2024 (BIS). Culturele instellingen kunnen tussen 1 december en 1 februari aanstaande een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur
 • 2020 wordt een belangrijk jaar voor het cultuurbeleid: er wordt besloten over het cultuurstelsel 2021-2024. In het nieuwe stelsel komt aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe generaties makers zodat ook groepen bereikt worden die zich misschien minder aangesproken voelen door wat er nu in schouwburgen en musea te beleven is. Hierin wordt ongeveer € 29 miljoen extra geïnvesteerd, waarmee de totale intensivering in cultuur uitkomt op € 80 miljoen jaarlijks. Voor het behoud en onderhoud van Nederlands erfgoed en monumenten komt er in 2020 60 miljoen euro beschikbaar. Rijksoverheid , Rijksoverheid
 • De aandacht voor de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector, zoals die in de afgelopen jaren in rapporten van de SER, de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector en de Fair Practice Code tot uitdrukking is gekomen, is een goede ontwikkeling. De minister van OCW heeft het tot een speerpunt van haar beleid gemaakt, nadat de SER en de Raad voor Cultuur concludeerden dat die arbeidsmarktpositie zorgwekkend is. Maar helaas blijkt dat niet uit de gepresenteerde Miljoenennota, meent Kunsten’92. Kunsten’92
 • ‘De kunstbelasting daalt en er komt een cultureel fonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in kunstwerken.’ (Hoe de troonrede volgens ons had moeten luiden)’. Cultureel Persbureau schreef een alternatieve Troonrede. Cultureel Persbureau
 • Provincies zijn weliswaar niet de grootste investeerders in cultuur (zo’n 10% van de totale overheidsuitgaven), zij kunnen een belangrijke schakel zijn in het versterken van de culturele infrastructuur. Een goede reden om de gesloten coalitieakkoorden eens nader te bestuderen. Bas Verberk, specialist beleid en medewerker public affairs LKCA, analyseert de akkoorden en geeft tussen neus en lippen wat lobbytips. LKCA
 • Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren. Daardoor zijn steden genoodzaakt te bezuinigen, stelt de G40 die vlak voor Prinsjesdag aan de bel trekt. Volgens het stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland komen de gemeenten de komende vier jaar een half miljard euro tekort. G40-voorzitter Paul Depla en wethouders Paul de Rook en Willem-Jan Stegeman noemen de bezuinigingen op steden ‘niet uit te leggen’. ,,Het kán niet dat er op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken.’’ Algemeen Dagblad , inlog vereist , Binnenlands bestuur
 • De provincie Noord-Holland zet zich in voor een toegankelijk cultureel aanbod met voldoende diversiteit. Om dat te bereiken is het van belang dat gemeenten en culturele instellingen samenwerken. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling. Provincie Noord-Holland
 • De gemeente Almere en de provincie Flevoland willen dat er een nieuw museum komt met internationale allure. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de gemeente. Het is de bedoeling dat er ‘Tomorrow Art’ te zien is in het museum. Het gaat om actuele multimediale kunst. Omroep Flevoland , George Knight
 • Bezoekers die voor bijvoorbeeld een film of voorstelling naar De Nieuwe Kolk (DNK) komen, geven jaarlijks voor 9,5 miljoen euro uit in de Asser binnenstad. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot, in opdracht van DNK. De onderzoekers telden alleen op wat bezoekers uitgeven die speciaal vanwege DNK de Drentse hoofdstad aandoen. Het gaat om mensen die in DNK een evenement bijwonen, in de bioscoop een film komen zien, in het theater een voorstelling bijwonen of in de bieb een boek lenen. Gekeken is wat ze daarbij uitgeven in horeca en winkels. Ook het betaalde parkeergeld is meegerekend. Dagblad van het Noorden
 • De rechtbank in Alkmaar heeft de gemeente Den Helder in het gelijk gesteld in een langlopend conflict met kunstenaar Rob Scholte. De ruzie ging over een voormalig postkantoor waar Scholte zijn museum en zijn atelier exploiteerde. Volgens de rechter heeft de gemeente correct gehandeld en de overeenkomsten met Scholte over gebruik van het pand terecht opgezegd. Scholte moet nu de ontruimings- en opslagkosten van 361.000 euro betalen. Bovendien staat er nog een bedrag open van bijna 25.000 euro aan gas-, water- en lichtkosten voor het pand. Binnenlands bestuur
 • In het werkplan voor cultuur 2019-2022 van de Raad van Europa wordt gendergelijkheid als één van de vijf sectorale prioriteiten genoemd. Vandaar dat de Europese Commissie onderzoek heeft laten doen naar achtergrondinformatie over de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen in de culturele en creatieve sectoren (CCS) worden geconfronteerd. In de publicatie Gender gaps in the Cultural and Creative Sectors (2019) worden de belangrijkste beleidsontwikkelingen en aanbevelingen van organisaties zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, UNESCO en de IAO op het gebied van gender in de CCS samengevat. Creative Europe Desk , EENCA

 

noord-brabant

 • Het Creativity World Forum (CWF) is hét internationale congres over creativiteit, innovatie en verbeeldingskracht en brengt op 21 tot en met 23 oktober zo’n 2000 professionals uit alle disciplines en windstreken samen. In 2019 wordt het voor het eerst in Nederland gehouden, in Noord-Brabant. Hoofdlocatie is Eindhoven, op dag twee zijn er ook sessies in Breda, Tilburg, Helmond en Meierijstad. Brabant.nl
 • Partij voor de Dieren wil dat er een parlementaire enquête komt naar het bestuurlijk handelen van het college van Gedeputeerde Staten rondom het goedkeuren van tien theatervoorstellingen in de Biesbosch. Het college laat de oorlogsvoorstellingen ‘Biesbosch onder Vuur’ in beschermd natuurgebied doorgaan, terwijl daar geen vergunning voor is. Brabant.nl , Omroep Brabant , BN – De Stem
 • De provincie Noord-Brabant wil zijn vingers niet branden aan de combinatie drugs en festivals. Een voorstel van de CDA-fractie in Provinciale Staten om in actie te komen tegen het gebruik van verdovende middelen op festivalterreinen wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. BN – De Stem
 • De norbertijnen van de Abdij van Berne hebben de provincie eind 2015 gevraagd mee te denken over de toekomst van de abdij. Voor de plannen die daaruit voortgekomen zijn, reserveert de provincie € 1,8 miljoen. De herontwikkeling van de abdij gaat de komende 30 jaar in fasen gerealiseerd worden. Brabant.nl
 • De Kunst van Brabant stuurde de Taskforce BrabantStad een brief n.a.v. de concept Subsidieregeling 2021 – 2024 BrabantStad professionele kunsten en de bijeenkomst met het culturele veld onlangs. dKvB brengt in de brief enkele suggesties onder de aandacht van de Taskforce. De Kunst van Brabant
 • Op 3 oktober organiseert BrabantKennis het kenniscafé ‘blokkendozen en biodiversiteit’, als onderdeel van de Night University 2019. Onder leiding van Sophie Stravens (CAST) gaan Merten Nefs (TU Delft), Daan van Soest (Tilburg University) en Piera Fehres (BrabantKennis) met het publiek in debat over de kansen en bedreigingen die spelen op het Brabantse plattelandschap. BrabantKennis

 

grote brabantse gemeenten

 • Er werd in de gemeenteraad van Breda gedebatteerd over de cultuurnota, met beleid richting 2025. Cruciaal daarin is dat de tien grote instellingen als Chassé Theater, Mezz en Stedelijk Museum Breda niet vijf procent, zoals voorheen, maar tien procent van het jaarlijks cultuurbudget van 22 miljoen euro moeten delen met kleinere initiatieven. Uiteindelijk ging de raad akkoord. Een motie voor een onafhankelijke culturele raad sneuvelde. Een motie voor een cultureel platform kreeg unaniem steun. Informatie over cultuur in Breda is lastig te vinden, dat moet het platform gaan bundelen, voor het publiek en de cultuursector. Ook voor meer samenwerking. Ook de motie voor ‘Verbreden aanbod cultuuronderwijs’ kreeg unaniem steun. En de DJ- en dancecultuur in Breda krijgt een extra impuls. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Moet ook Breda zwembaden en bibliotheken sluiten en de steun aan minima verlagen? Zoals burgemeester Depla zei in zijn hoedanigheid van voorzitter van het G40-stedennetwerk. De fractievoorzitters van de grootste partijen in de gemeenteraad, CDA en VVD, verwachten van niet. BN – De Stem
 • De Eindhovense burgemeester Jorritsma laat zich in een gesprek met het Eindhovens Dagblad ontvallen dat de cultuur in Eindhoven tamelijk stiefmoederlijk is behandeld. “En die geldproblemen bij het Muziekgebouw, die moeten we gewoon oplossen.” Kunstredacteur Rob Schoonen over deze kwestie in een column. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • In 2013 sloten de gemeente Eindhoven en Kolen Holding BV een koopovereenkomst voor de Steentjeskerk. Kolen wordt pas echt eigenaar van de kerk als er een overeenstemming is over het (verbouwings)plan voor de toekomst. In de tussentijd kon Kolen het beheer op zich nemen, om er allerlei activiteiten te organiseren. De gemeente vindt echter dat dat te weinig is gebeurd. Activiteiten die er wel terechtkunnen, zoals GLOW in november, betalen te hoge gebruikskosten, oordeelt het college van B en W. Daarnaast zijn partijen het er niet over eens wie verantwoordelijk is voor het dak dat lekt. Daarom wil de gemeente het beheer onderbrengen bij VPS, de leegstandsbeheerder die ook de verhuur van ander vastgoed van de gemeente regelt. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe ongelijkvloerse kruising van de Montgomerylaan en de Ring in Eindhoven is officieel in gebruik genomen. Een lichtkunstwerk van Frank Tjepkema, De Zwerm, werd onthuld. Het werk bestaat uit honderden ledlampjes die in langzaam wisselende kleuren oplichten, als een zwerm spreeuwen ‘die met de verkeersstroom meebeweegt’. Eindhovens Dagblad
 • Op 20 september, bij Ameezing Eindhoven, is voor het eerst voor iedereen live te zien hoeveel geluid een evenement maakt. De gemeente Eindhoven wil zo open en transparant laten zien wat de afspraken zijn rond grote evenementen in de stad en of de organisatie zich daaraan houdt. Gemeente Eindhoven
 • De gemeente Helmond wil haar huisvesting centraliseren in één Huis voor de Stad. Na een Europese aanbesteding heeft ze gekozen voor het team van Kraaijvanger Architects en abcnova op basis van de reflectie op de opdracht en de visie op werkwijze en communicatie. Architectenweb
 • Het nieuwe Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch krijgt twee zalen. Het gaat om de theaterzaal, waar op een hoog podium reguliere voorstellingen worden gegeven en de paradezaal voor feesten. Verder komt er in de kelder een auditorium voor kleinere voorstellingen. In de theaterzaal komt daglicht binnen. Dat blijkt uit een voorlopig ontwerp dat de gemeente heeft vrijgegeven. De nieuwe schouwburg moet in 2023 de deuren openen. De gemeente ’s-Hertogenbosch is ervan overtuigd dat het bestemmingsplan niet aangepast hoeft te worden, zodat juridische procedures en dus vertraging in de plannen worden voorkomen. Het nieuwe theater moet een breder publiek gaan trekken, zegt Gijsje van Honk, theaterdirecteur ad interim. ,,Daarom zijn we nu al over de programmering in overleg met diverse groeperingen.’’ Gemeente ’s-Hertogenbosch , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , inlog vereist , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Vorige week werd bekend dat de gemeente ’s-Hertogenbosch haar aandelen in de Brabanthallen heeft verkocht aan Libéma. Het is belangrijk dat de Brabanthallen, congrescentrum 1931 en de nieuwe entertainmenthal Mainstage ook in de toekomst goed bereikbaar zijn. En kunnen beschikken over voldoende parkeervoorzieningen. Als oplossing hebben de gemeente en Libéma de aanleg van 900 parkeerplaatsen op de landtong bij de Brabanthallen voor ogen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • ”Het is goed als Bosch op gezette tijden terugkeert in de stad.” Dat zei de Bossche burgemeester Mikkers tijdens een bezoek van bestuurders aan het Prado in Madrid bij de officiële overdracht van de Vuelta 2020 aan Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda. Brabants Dagblad
 • Doeko L. en Friso Woudstra hebben de voorronde van de verkiezing Stadsdichter ‘s-Hertogenbosch overleefd. Beiden gaan door naar de finale. In een onderlinge strijd moeten ze op 30 november uitmaken wie beslag mag leggen op de titel, die overigens een officieus karakter draagt. ’s-Hertogenbosch zit nog altijd verlegen om een dergelijk personage. Simpelweg omdat er binnen de gemeentegrenzen op zowel ambtelijk als politiek niveau onvoldoende belangstelling c.q. draagvlak voor is. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Wethouder Evert Weys werkt aan een vervolg op het Facilitair Bedrijf want zoiets als het FB is onmisbaar voor cultureel Bergen op Zoom. Maar er ontstaat wel een totaal andere organisatie. BN – De Stem , inlog vereist
 • Met het kerkportaal in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt wint Ro & Ad Architecten de Erfgoedprijs 2019 in Bergen op Zoom. De Bergse Erfgoedprijs is dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De winnaars ontvangen een bedrag van 500 euro. BN – De Stem
 • De bibliotheek op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther krijgt een enorme wandschildering van de Rotterdamse kunstenaar Tymon de Laat van een Zuid-Amerikaanse vrouw. De bedoeling is dat De Laat in elk dorp van de gemeente Bernheze een wandschilderij maakt, ter ere van het 25-jarig bestaan van de gemeente. Dit alles na een initiatief van de Bernhezer Kunstkring. Brabants Dagblad
 • Bouwbedrijf Van Wijnen Groep eist van de gemeente Etten-Leur de bouwopdracht voor het nieuwe cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer à 13,5 miljoen. Als de gemeente blijft weigeren de Baarnse aannemer deze grote klus te gunnen, dan dreigt een dwangsom van één miljoen euro. De partijen stonden op 16 september voor de rechter in Breda. BN – De Stem
 • Steeds meer partijen komen met een visie op de toekomst van Hofdael in Geldrop. Het bestuur van het sociaal-cultureel centrum is daardoor aangenaam verrast en heeft besloten alsnog deel te nemen aan het thema-overleg dat de coalitiepartijen aan het organiseren zijn. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Heusden geeft duidelijkheid over wat cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen op het terrein van horeca wel en niet mag. Alleen horeca-activiteiten die direct te maken hebben met de culturele functies van De Voorste Venne zijn toegestaan, aangevuld met beurzen, netwerkfestiviteiten, de kerstfair en besloten zakelijke bijeenkomsten. Brabants Dagblad
 • De subsidiëring van het Creativity World Forum door de gemeente Meierijstad roept bij fractieleider Laurens van Voorst van Hart grote vraagtekens op. Hart vraagt wethouder Jan Goijaarts om een verklaring. Het college wil de 20.000 euro uit twee potjes halen: 10.000 euro uit het budget voor Citymarketing en 10.000 euro uit het potje Volksfeesten. Brabants Dagblad
 • Theatergroep Impro, jeugdmusicalgroep De Snipperbende, Graanpop en David Chichua zijn genomineerd voor de Cultuurprijs Moerdijk 2019. Op 18 oktober wordt bekend wie de winnaar is. BN – De Stem
 • De Theaterwerkplaats Tiuri is als winnaar van de Cultuurprijs Roosendaal uit de bus gekomen. De Jongerenprijs ging naar HIP. Wethouder Toine Theunis maakte de winnaars bekend in De Kring. BN – De Stem
 • Het Stakenburgfonds is gevestigd in Son en Breugel en heeft deze gemeente als werkgebied. Het fonds stimuleert kunst en cultuur in het dorp en draagt zo bij aan een aantrekkelijk Son en Breugel. Het rotonde-kunstproject van het fonds heeft als thema ‘Bevrijding in het verleden, het heden en de toekomst’. Beeldend kunstenaar Juul Rameau is met dit thema aan de slag gegaan. Op 17 september vond de officiële onthulling van het rotondekunstwerk Poorten van Hoop plaats. Eindhovens Dagblad
 • De Veldhovense gemeenteraad ging akkoord met hogere exploitatiekosten voor het nieuw te bouwen zwembad en meer subsidie voor Theater de Schalm. Zonder te weten hoe die kosten gedekt worden in de begroting. Eindhovens Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • In 2018 namen 205 Nederlandse kunstenaars deel aan 462 culturele activiteiten in heel Japan. Deze evenementen vonden plaats op 296 locaties in 76 steden in het land, maar de meeste vonden plaats in het grootstedelijk gebied van Tokio. De top drie disciplines waren muziek, audiovisuele media en beeldende kunst. In 2019 richt de Nederlandse ambassade haar culturele activiteiten strategisch op Kyoto, de oude hoofdstad van Japan. Nora van Bracht, trainee uitgezonden door OC&W op de Ambassade in Tokio, over de programma’s van Holland-Kyoto. DutchCulture
 • Het aantal kunst- en cultuurfestivals in Nederland is weer toegenomen. De festivalsector schoot in 2018 voor het eerst door de grens van 1.000 festivals. Wel is het aantal bezoekers iets afgenomen: van 26,6 miljoen naar 26,5 miljoen. De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kleinere festivals (tot 10.000 bezoekers), terwijl grote festivals opnieuw een afname laten zien. Net als in 2017 is ook vorig jaar het aantal festivals in Noord-Brabant flink toegenomen. De meeste festivals (211) vinden nog steeds plaats in Noord-Holland, ondanks een lichte daling in die provincie. Die daling komt vooral doordat Amsterdam minder festivals organiseerde en ook minder bezoekers noteerde. Ook in andere grote steden lopen het aantal festivals en bezoekers terug, op Rotterdam na. Daar gingen 13 procent meer mensen naar een festival. Aldus de jaarlijkse Festival Monitor. Respons , Pretwerk

 

architectuur en vormgeving

 • Aanbestedingen zijn een kwestie van slikken of stikken. Klagen of procederen over disproportionele tenders heeft weinig zin. Architecten weten dit al lang. Maar nu wordt dit bevestigd in een officieel rapport. Een rapport met concrete verbeteringsvoorstellen. De beleidsvoornemens van Staatssecretaris Keijzer naar aanleiding van dit rapport vallen echter vies tegen. Per saldo zijn ondernemers, ook architecten, straks nog slechter af. BNA
 • De Architects’ Council of Europe, waarbij de BNA is aangesloten, heeft de bestaande kennis in Europa in kaart gebracht over de waarde van ontwerp en de rol van architecten. BNA-directeur Fred Schoorl: “Bureaus hebben behoefte aan tools en methoden om de waarden van architectuur nog beter te onderbouwen. De prestaties van een ontwerp worden voor veel opdrachtgevers steeds belangrijker.” BNA

 

beeldende kunst

 • Op 16 september vond de vijfde editie van Day of the Young Artist plaats. Voor iedere jonge kunstenaar die een carrière wil en wel wat tips kan gebruiken. Metropolis M stelde voorafgaand aan het evenement 10 vragen aan curator Tim Roerig. Metropolis M
 • Mister Motley spreekt komend najaar met initiatiefnemers van alternatieve tentoonstellingsruimtes door heel Nederland. Vaak wonen zij in hetzelfde pand, leveren veel vrije tijd in en verdienen niet of nauwelijks aan een dergelijke plek. Waarom vinden ze het dan toch belangrijk om een kunstinitiatief draaiende te houden? Wat maakt dat zij de hedendaagse kunstenaar zoveel van hun eigen tijd, ruimte en energie geven en wat dragen deze plekken bij aan het Nederlandse kunstklimaat? Een gesprek met Thijs Rhijnsburger van Kunstplatform de Apotheek in Amsterdam-Noord. Mister Motley
 • Is de Gouden Eeuw als term nog geschikt om in een museum te gebruiken? Nee, vindt het Amsterdam Museum. De ‘17de eeuw’ is geschikter. De aanpassing past in een trend; meer musea speelden al eerder in op de discussie omtrent inclusiviteit. Het Rijksmuseum in Amsterdam veranderde in 2015 bij voorbeeld naambordjes waarop woorden als ‘Hottentot’ werden gebruikt. En de Rotterdamse kunstinstelling Witte de With overweegt sinds twee jaar een nieuwe naam, die „niet klinkt als ‘witter dan wit’.” Andere musea, maar ook politici zijn het niet eens met het Amsterdam Museum. Metropolis M , NRC
 • Het 25-jarig jubileum van Beelden aan Zee, het museum voor beeldhouwkunst, is aanleiding voor de oprichting van het LIDA Fonds. Het ‘revolving fund’ moet de ontwikkeling en uitvoering van blockbuster tentoonstellingen voor het museum op de lange termijn gaan garanderen. Het fonds is een initiatief van ondernemersvrouwen Karin Doeksen, Heleen Dura en Mariska Dietz. Zij zetten zich al tien jaar lang met hun vakkennis belangeloos in voor museum Beelden aan Zee. Het fonds op naam eert de mede-oprichtster van het museum: Lida Scholten-Miltenburg. Museumcontact
 • Slechts 11 procent van alle aankopen en 14 procent van de tentoonstellingen in 26 vooraanstaande Amerikaanse musea in de afgelopen tien jaar was van werk van vrouwelijke kunstenaars. Volgens een gezamenlijk onderzoek van ArtNet News en In Other Words zijn sinds 2008 in totaal 260.470 kunstwerken in de permanente collecties van de musea opgenomen. Slechts 29.247 werken zijn van vrouwen. Analyses van dit onderzoek en de plaats die vrouwen innemen in de kunstwereld. ArtNet News , ArtNet News , ArtNet News , ArtNet News, ArtNet News , ArtNet News

 

film en av

 • Het European Audiovisual Observatory deed onderzoek naar de productie van tv-fictie in de Europese Unie. nbf
 • Windows, de tijd die er zit tussen een bioscooprelease en de fysieke en online verkoop van films, blijft in de Nederlandse filmindustrie een belangrijk onderwerp van gesprek. Volgens de European Audiovisual Observatory hebben windows in de onderzochte landen ( België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland) een gemiddelde lengte van ruim 18 weken. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hanteren de kortste windows, terwijl men in Duitsland het langst moet wachten voordat een film fysiek of online te koop is. De verschillen zijn echter klein. Ook blijkt dat het bioscoopbezoek in landen met de kortste windows de afgelopen jaren het sterkst toenam, maar of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen het bioscoopbezoek en de lengte van windows wordt in de analyse niet duidelijk. Filmonderzoek Nederland
 • Nederlandse bioscopen zijn de laatste tijd flink aan het investeren in de beleving van de bezoeker. Veel innovaties uit het buitenland zijn inmiddels ook in ons land te ervaren: denk bijvoorbeeld aan 4DX, IMAX, Dolby Cinema en (binnenkort) ScreenX. Eén buitenlandse trend zien we echter nog niet terug in Nederland: bioscoopzalen die specifiek gericht zijn op kinderen. Filmonderzoek Nederland
 • The Hollywood Reporter deed in samenwerking met het onderzoeksbureau Morning Consult onderzoek naar de wensen van Amerikanen als het gaat om het aantal trailers dat wordt getoond in bioscopen. Wat blijkt? Men vindt drie trailers meer dan genoeg. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Amerikanen (59%) tussen de één en drie trailers wil zien alvorens de film start. Dat is een stuk minder dan dat er nu gemiddeld worden getoond: volgens The Hollywood Reporter ligt dat aantal namelijk tussen de vijf en acht. Ondanks dat de gemiddelde lengte van films in de afgelopen tijd is gestegen, is dat aantal niet veranderd. Filmonderzoek Nederland
 • De vijf grootste Britse providers moeten de toegang tot vier websites die piraterij op de Nintendo Switch promoten blokkeren. Dat meldt het gerechtshof van het Verenigd Koninkrijk. De websites helpen bij het verspreiden van illegale Switch-games en -hardware. Tweakers

 

letteren

 • De Mediafederatie juicht de introductie van het verlaagde tarief voor e-publicaties toe. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2020. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de ongelijke behandeling van fysieke en digitale publicaties voor e-books en educatieve publicaties opgeheven, maar bleef het hoge btw-tarief van toepassing op uitgeefproducten als digitale nieuwsmedia en magazines, verrijkte e-books en vakinformatieve en wetenschappelijke uitgaven. Mediafederatie , inct.nl

 

muziek

 • Tijdens het Prinsjesdagconcert van het Residentieorkest werd een nieuw initiatief gepresenteerd: ‘Symphony 2030’. Bij Symphony 2030 werkt het Residentie Orkest samen met onder meer musici, dansers en ondernemers. In enkele maanden tijd wordt een voorstelling, manifestatie of project gecreëerd waarbij muziek de drijvende kracht is. Het project is gebaseerd op de mondiale agenda van de Verenigde Naties om door middel van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) de wereld tot een betere plek maken in 2030. Residentieorkest
 • Sounders Music heeft een app gelanceerd die de potentie voor een hit zou kunnen voorspellen. Hiervoor werkt het samen met onderzoeksbureau GfK. Sounders Music heeft in samenwerking met onderzoeksbureau GfK de Nederlandse muziekmarkt in kaart gebracht. GfK heeft een voor Nederland representatief panel samengesteld, waaruit blijkt dat er in ons land zes dominante muziekstijlen bestaan: dansbaar, intens, vertrouwen, relaxt, veelkleurig en traditioneel. Elk van deze stijlen heeft zijn eigen doelgroep, met zijn eigen karakteristieken als socio-demografische gegevens, koop-, luister- en ontdekgedrag. Artiesten en bands kunnen nieuwe tracks via Sounders Music laten testen door muziekliefhebbers. Entertainment Business
 • Spotify heeft SoundBetter overgenomen, een marktplaats voor muziek- en audioprofessionals. De dienst helpt makers wereldwijd om professionals op het gebied van audioproductie en- samenwerkingen in te huren. Met de overname zal SoundBetter onderdeel gaan uitmaken van Spotify for Artists, dat inzichten, profielbeheer en promotietools biedt aan 400.000 artiesten en hun teams. Entertainment Business
 • De Raad van Toezicht van Buma/Stemra draagt op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2019 Bernard Kobes voor als nieuwe Bestuursvoorzitter van de organisatie. Met de benoeming van Kobes moet, volgens 3voor12, de rust terugkeren bij Buma/Stemra. Kobes heeft een achtergrond in zowel de commerciële als de publieke media industrie. Buma/Stemra , 3voor12.vpro
 • Vorige week verscheen nieuwste editie van de jaarlijkse Festival Monitor. Branchevereniging VVEM is tevreden met de uitkomsten. Willem Westermann, ambtelijk secretaris: “Je praat over een heel mooie bestendiging. Het landschap van onze sector – de publieksfestivals – is zeer gezond en biedt nog genoeg kansen.” Entertainment Business
 • Op 18 september 2019 publiceerde de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) de jaarcijfers (2018) van de aangesloten poppodia en -festivals. Het geeft een actueel overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, inkomsten en uitgaven. Voor het eerst werd de grens van 7 miljoen bezoeken gepasseerd. VNPF , VNPF , Entertainment Business
 • Op 2 oktober 2019 vindt de derde editie van het Congres Podia | Festivals | Evenementen plaats in Utrecht. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) presenteren, voor het eerst gezamenlijk, een informerende en inspirerende dag met ruim 60 deelsessies over belangrijke actualiteiten in de podium-, festival- en evenementenwereld. CongresPodiaFestivalsEvenementen
 • Het Openbaar Ministerie schaft ‘supersnelrecht’ voor drugsbezit op festivals af. Berechting vindt niet langer plaats in een ‘drugsstraat’ op het festivalterrein, maar verdachten worden overgebracht naar het politiebureau of een bureau van het Openbaar Ministerie. 3voor12.vpro
 • Het festival We Are Electric, dat in november voor de zesde keer in het Eindhovense Klokgebouw zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie is er niet in geslaagd voldoende grote acts krijgen, die het publiek van We Are Electric gewend is. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Jaarlijks reikt acteursbelangenvereniging ACT de ACT Award uit aan een persoon of instantie die het werkveld van acteurs verbetert. Dit jaar is dat MORES Online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten, televisie- en filmsector. Dit onafhankelijke meldpunt is opgericht door de samenwerking van 29 organisaties en brengt acteurs en musici direct in contact met professionele vertrouwenspersonen. Er is sinds de oprichting veelvuldig gebruik van gemaakt en maakt onderdeel uit van de cultuuromslag in de sector podiumkunsten. Acteursbelangen.nl
 • Ze hebben een grote oppervlakte, zijn meestal plat en torenen vaak hoog uit boven de gebouwen die hen omringen. De gebouwen onder hen verbruiken veel elektriciteit, en hebben eerder geld te weinig dan geld te veel. Die feiten overziend vraag je je haast af: waarom is nog niet elk theaterdak in Nederland tot de rand toe gevuld met zonnepanelen? Omdat er te weinig kennis over zonnepanelen is, en te weinig tijd om die te verwerven. Omdat het pand van de gemeente is. Omdat er veel techniek aan het dak van het theater hangt, waardoor niet zeker is of zonnepanelen mogelijk zijn. En bovenal: omdat er geen geld voor is. Boekman
 • Gesprek met Jan-Hein Sloesen, directeur van schouwburg De Kring in Roosendaal, over hoe hij de toekomst van zijn theater ziet. BN – De Stem , inlog vereist
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culture leven. Een gesprek met directeur Dries Floris van De Kattendans in Bergeijk. Brabant Cultureel
 • Bram Jacobs wordt de nieuwe programmeur van het Parktheater Eindhoven. Hij neemt het stokje over van Mons de Goede die per 1 oktober met pensioen gaat. De Goede was achttien jaar programmeur van het Eindhovense theater. Theaterkrant

 

Cultuurmarketing

 • Hard//hoofd ging in gesprek met hoofd collectie en tentoonstellingen Catrien Schreuder en senior conservator Colin Huizing van het Stedelijk Museum Schiedam, dat afgelopen jaar in de prijzen viel als publieksvriendelijk museum. ‘We willen dat kunst niet als iets ingewikkelds, maar als iets leuks en prikkelends wordt gepresenteerd.’ Hard//hoofd
 • Op 24 september 2019 dient het hoger beroep dat de Museumkaart heeft ingesteld naar aanleiding van de beslissing van de voorzieningenrechter vorig najaar. De rechter ging mee in de redenering van de Belastingdienst dat het recht om correct belasting te heffen in dit geval gaat boven het recht op privacy. In betreffende zaak zijn inmiddels de bezoekgegevens overgedragen aan de Belastingdienst. Maar de Museumkaart is van mening dat de principiële vraag niet in dit kort geding is beantwoord, doordat de rechter de argumenten van de Museumkaart niet inhoudelijk heeft getoetst. Museumcontact

 

Financiering

rijksfondsen

 • Jaarlijks krijgen opkomende ontwerptalenten actief op het gebied van design, architectuur en digitale cultuur dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de kans zich optimaal te ontwikkelen op het artistieke en professionele vlak. De lichting van 2019 is nu door Studio Moniker in kaart en beeld gebracht in één minuut durende filmportretten. Van 19 t/m 27 oktober zijn deze portretten tijdens de Dutch Design Week te zien in de tentoonstelling The Scene is Here. Ook zijn er gedurende de week performances en workshops van talenten die zich zo ter plekke op onverwachte wijze presenteren aan het publiek. MU-curator Tom Loois stelde het programma samen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds biedt samen met de Technische Universiteit Eindhoven twee tijdelijke werkplekken aan bij de TU/e innovation Space. De werkperiode biedt kunstenaars de mogelijkheid om technologisch onderzoek te doen en dit toe te passen in hun werk. Kunstenaars met een onderzoeksvraag en/of een concreet plan voor nieuw werk met betrekking tot hedendaagse technologie kunnen een voorstel indienen. Deadline aanvragen: 14 oktober 2019. Mondriaan Fonds
 • De Association of Film Commissioners International (AFCI) heeft Best Practice in Screen Sector Development uitgebracht, een nieuw rapport van onderzoeksbureau Olsberg SPI. Het rapport onderzoekt effectieve strategieën en beleidsmaatregelen die door overheden over de hele wereld worden gebruikt om hun aandeel in de hoogwaardige film-, en AV-sector te maximaliseren. Het onderzoek bundelt inzicht, analyse en best practices in de methoden door gevestigde en opkomende markten. Filmfonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag. Deadline 28 oktober. Letterenfonds

 

overige fondsen

 • Eindhoven staat van 19 t/m 27 oktober weer in het teken van de Dutch Design Week. Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is (geweest). Het zijn projecten die een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma hebben ontvangen, maar ook kunstenaars die door Kunstloc Brabant zijn geadviseerd. Kunstloc Brabant
 • Cultuurfonds Noord-Brabant heeft over het derde kwartaal van 2019 in totaal 193.225 euro toegekend aan 50 natuur- en cultuurprojecten. Cultuurfonds , Cultuurfonds
 • Stichting Cultuur Eindhoven heeft de besluiten omtrent de PLUS-projecten ronde 3 gepubliceerd. Cultuur Eindhoven
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor de Ontwikkeling van Audiovisuele Projecten (call 17-2019). De eerstvolgende deadline is 13 november 2019, de tweede deadline is 12 mei 2020. De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Creative Europe Desk
 • De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep voor Steun voor Filmfestivals (call 32-2018, tweede deadline: 7 mei 2019). GoShort ontving ontving 33.000 euro, International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) en International Film Festival Rotterdam (IFFR) ontvingen beiden 63.000 euro. Creative Europe Desk

 

prijzen, sponsoring

 • Van de negen bureaus die waren doorgedrongen tot de Next Step Ahead Group van het Next Step Program 2019 heeft de vakjury nu vier finalisten gekozen. Zij dingen mee naar de Next Step Award 2019: 10.000 euro en een ontwerpopdracht van Synchroon. De winnaar wordt op 14 november tijdens de BNA Architectendag in Utrecht bekend gemaakt. BNA
 • De Europese Literatuurprijs 2019 is voor de roman Onder de Drachenwand, zo heeft de vakjury besloten. De Oostenrijkse auteur Arno Geiger en vertaler Wil Hansen ontvangen de prijs op zondagmiddag 3 november op het Crossing Border Festival. De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De schrijver ontvangt € 10.000 en de vertaler € 5.000. De Europese Literatuurprijs is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, Academisch-cultureel centrum SPUI25, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel. De prijs wordt financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, de De Lancey & De La Hanty Foundation en het Nederlands Letterenfonds. Letterenfonds
 • Saman Amini en Nima Mohaghegh hebben de Toneelschrijfprijs 2019 ontvangen voor A Seat at the Table, dat ze schreven in samenwerking met de acteurs Ward Kerremans, Yannick Jozefzoon en Werner Kolf. De schrijvers ontvangen een bedrag van 10.000 euro. Fonds Podiumkunsten , Theaterkrant
 • Met het boek ‘Hendrick, de Hollandsche indiaan’ heeft schrijfster Bianca Mastenbroek uit Eindhoven de Thea Beckmanprijs gewonnen. Mastenbroek won ook de prijs van de kinderjury. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro. Naast de volwassen jury is er ook een kinderjury. Deze reikt  De Jonge Beckman uit, de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers zelf. Ook deze prijs – een geldbedrag van 500 euro – ging naar Mastenbroek. Eindhovens Dagblad
 • Voor de Monumententalentprijs 2019 zijn 19 jonge professionals aangedragen. De jury zal uit deze inzendingen drie finalisten selecteren, die zich op het Nationaal Monumentencongres van 7 november in Deventer presenteren. Aansluitend wordt bekend gemaakt wie van hen zich het Monumententalent van dit jaar mag noemen. Het Mondriaan Fonds financiert de prijzen in het kader van talentontwikkeling. De winnaar ontvangt een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject ter waarde van 7.000 euro. Mondriaan Fonds
 • TivoliVredenburg is de eerste Nederlandse concertzaal die met biermerk Bud gaat samenwerken. Een voorbeeld van waar de samenwerking toe gaat leiden is een nieuw kunstproject: Canvas. Daarnaast gaan TivoliVredenburg en Bud een langdurige samenwerking aan in een talentontwikkelingsprogramma waarmee de partners beginnende artiesten in diverse genres zoals klassiek, pop, jazz en dj’s worden begeleid op muzikaal en professioneel vlak. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Studenten van de Bossche Koningstheateracademie verzorgen op 21 september in het kader van Theaterfestival Kunstmest in totaal zes voorstellingen in theater Tiliander in Oisterwijk. De middag en avond wordt afgesloten met een veiling waarbij kan worden geboden op studenten die op een gewenste datum en locatie (bijvoorbeeld in de huiskamer) gaan spelen. Koningstheateracademie

 

Kunstbeoefening

 • Capella Brabant voerde een mis uit van de Zwitserse componist Frank Martin, afgewisseld met improvisaties van het trio Two Horns and a Hammond van saxofonist Paul van Kemenade. Jazznu , Brabants Dagblad
 • Tejaterwerkgroep 2000 uit Asten bestaat vijftig jaar. Ze viert dit jubileum komend weekeinde met de speciaal voor haar geschreven feel good voorstelling Paul ( een verwijzing naar Paul McCartney van The Beatles), die het publiek terugneemt naar het Asten van 1969. Eindhovens Dagblad
 • ‘Een rokerige wereld van nacht, verleiding en wraak’, zo omschrijft speelgroep Hoessenbosch de thriller Het Staat in de Sterren, een toneelstuk dat dit weekeinde in première gaat in het Berghemse openluchttheater waaraan zij haar naam ontleent. ,,Het is echt iets nieuws; een hele andere insteek”, verzekert regisseur Rob van Vliet. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Op 11 september is het nieuwe mediaplatform voor onderwijs Beeld en Geluid op school gelanceerd. Het nieuwe platform op de website www.beeldengeluidopschool.nl vervangt de bestaande mediaplatforms Teleblik en Academia. Via Beeld en Geluid op school krijgen onderwijsinstellingen gratis toegang tot het archiefmateriaal van omroepen en andere makers uit de collectie van Beeld en Geluid. De website bedient alle leeftijden en niveaus: po, vo, mbo, hbo & wo. Met de lancering van Beeld en Geluid op school wil het instituut tegemoet te komen aan het veranderende en toenemende gebruik van media in het onderwijs. Tijdens Dutch Media Week@School op 10 oktober wordt de lancering van Beeld en Geluid op school gevierd met een Expert Meeting Media in Onderwijs. Beeld en Geluid
 • Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed slaan in 2019 en 2020 de handen ineen om erfgoed, met behulp van ict, structureel een plek in lessen te geven bij scholen in het po en vo. Het doel is dat leraren hun lessen kunnen verrijken en op een aansprekende manier onderwijs kunnen geven met erfgoedmateriaal. Daarnaast willen de Kennis en net Netwerk Digitaal Erfgoed ervoor zorgen dat erfgoedinstellingen in staat zijn om lesmateriaal beter vindbaar te maken en aan te sluiten op het onderwijsprogramma, zodat het bereik en gebruik in het onderwijs toeneemt. Kennisnet
 • Kunstbende, het creatieve platform voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar, voegt vanaf volgend jaar een nieuwe categorie aan haar wedstrijd toe. De categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater bestonden al en Influencer komt hier dus nog bij. De nieuwe categorie is ontstaan in samenwerking met ambassadeur Kalvijn, een van de bekendste ‘content creators’ van Nederland. Leeuwarder Courant
 • Op 13 september reikte voorzitter Marijke van Hees van de Raad voor Cultuur de eerste prijs van de Special Award 2019 aan Thomas Verlaek uit Enschede. Dit is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een beperking, georganiseerd door Special Arts. Special Arts Nederland zet zich in om kunstenaars met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving. In het advies “Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur” voor het cultuurbestel 2021-2024 onderstreept de Raad voor Cultuur het belang van kunst voor onze samenleving. Special Arts wordt in het advies dan ook bij naam genoemd. Raad voor Cultuur
 • Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet en de andere helft niet of incidenteel. Kenmerken als leefbaarheid van de wijk, aanwezigheid van sportaccommodaties of aspecten van gemeentelijk sportbeleid nemen een kleiner aandeel in de verklaring of mensen wel of niet sporten. Aldus het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Kansen op sportieve groei?’ over sportdeelname in Nederland. SCP

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • ‘Als de inclusieve stad al gemaakt kan worden (wie heeft genoeg wijsheid om de contouren van deze stad te bepalen?) zijn er per definitie ook subjecten die erbuiten vallen. Niet vanwege een moedwillige kwade wil, maar simpelweg omdat het concept een grens heeft’. Aldus Maartje ter Veen, architect en onderzoeker. Ze geeft de voorkeur aan, ontleend aan historicus Jacob Voorthuis, ‘de genereuze stad’. ‘Een genereuze stad vraagt het beste van ons. Het is een plek waar ruimte is voor de confrontatie én een plek waar we vol verwondering kijken naar het bijzondere gedrag van de ander en onszelf’. Archined
 • Er wordt veel over gepraat, maar Almere besloot het, in samenwerking met het Rijk, te doen: grond vrijmaken voor tiny houses. Een ideeënprijsvraag werd uitgeschreven, die leidde tot 245 inzendingen en uiteindelijk een pocketwijk met meerdere inventieve huisjes. In het boek ‘Klein Wonen’ wordt de totstandkoming van de wijk tot in het kleinste detail beschreven. Voor Pakhuis de Zwijger vormde de publicatie aanleiding om samen met ontwerpers, beleidsmakers en een filosoof het tiny housing-fenomeen onder de loep te nemen. Een videoverslag van een bijeenkomst op 13 september. Pakhuis de Zwijger
 • Rick ten Doeschate, Jan Lebbink, Gert Kwekkeboom en Ingrid van der Heijden leiden gezamenlijk het Amsterdamse Civic Architects. De transformatie van de LocHal in Tilburg, die het bureau samen met Braaksma & Roos en Inside Outside ontwierp, is zowel door de vakgemeenschap als door de bevolking van de Brabantse textielstad met groot enthousiasme onthaald. Het bureau is genomineerd voor de prijs Architect van het Jaar. Architectenweb
 • „Uiteindelijk zou het helemaal mooi zijn als je een gebouw kan afbreken, en met datzelfde materiaal meteen een nieuw gebouw kunt printen op locatie. Zo bereik je circulariteit, de stip op de horizon.” Rob Wolfs promoveerde vorige week aan de Technische Universiteit Eindhoven met zijn onderzoek naar het 3D-printen van beton. Dankzij dit onderzoek werd in Gemert al een voetgangersbrug gebouwd, en wordt volgend jaar een grotere brug in Nijmegen neergezet. NRC
 • Het 78 meter hoge Museum of the Future in Dubai heeft nauwelijks rechte lijnen. Het gebouw is ontworpen door Killa Design, zij staan bekend om het ontwerpen van unieke en iconische architectuur. Voor het vormgeven van het gebouw is gebruik gemaakt van de 3D-printer de Ultimaker S5. Architectuur.nl
 • Van 20 september t/m 27 oktober vindt Graphic Matters plaats in Breda. Dit internationale, tweejaarlijkse festival over grafisch ontwerp toont de impact van vormgeving op ons dagelijkse leven. Voor elke editie worden ontwerpers opgeroepen een poster te maken aan de hand van een bepaald thema. Dit keer was dat Information Superpower. Mixed grill , Graphic Matters
 • Timo de Rijk, directeur van het Design Museum Den Bosch, verdedigt de tentoonstelling Design van het Derde Rijk, die verdeeldheid zaait. Hoe kijken de Duitse media naar de tentoonstelling over nazi design. ArtNet news , De Volkskrant

 

beeldende kunst

 • T.J. Demos schreef veelgeprezen boeken over de relatie tussen kunst en klimaatverandering. Alice Smits sprak voor Metropolis M met hem over wat de kunstwereld te doen staat met betrekking tot de klimaatverandering. Metropolis M
 • Wat doet conflict met de mens? Wat gebeurt er als onze vrijheid ons wordt ontnomen? Het Van Abbemuseum te Eindhoven probeert met onder andere de tentoonstelling: Ooggetuigen van strijd. Goya, Beuys, Dumas deze vragen op te werpen. Museumtijdschrift , Mister Motley
 • Het gaat goed met Blind Walls Gallery in Breda. ‘Het museum op straat’ kwam in 2014 voorzichtig uit de steigers en heeft zich inmiddels door heel de stad uitgebreid tot een veelzijdige, openbare galerie van zo’n honderd muurschilderingen. De tours die Blind Walls Gallery organiseert, zijn ruim van tevoren volgeboekt en trekken een scala aan bezoekers van alle leeftijden en uit alle windstreken. In 2018 waren het er meer dan 1900. Brabant Cultureel
 • Na Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg heeft Helmond nu ook zijn Van Gogh Mural, een muurschildering als eerbetoon aan Vincent van Gogh. De Rotterdamse kunstenares Ilse Weisfelt beschilderde vier pilaren onder de Kasteel-Traverse, de doorgaande route in het centrum. Het is de derde grote muurschildering in de stad. De Stichting Carat en de gemeente Helmond hebben al een paar mooie locaties op het oog voor de volgende muurschilderingen. Minimaal nog drie in het centrum, waarbij de naam van de Amerikaanse kunstenaar Kool Koor al vaststaat. Brabant Cultureel
 • Van 20 tot 22 september vindt alweer de achtste editie van Unseen Amsterdam plaats. Op het Westergasterrein worden alle ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse fotografie gepresenteerd. Een gesprek met de nieuwe directeur, Marina Paulenka. “Fotografie is een democratisch medium. Daarom geloof ik dat fotografie de kracht heeft om verbindingen te leggen en internationale culturele uitwisseling, communicatie en samenwerking te stimuleren.” pf , Focus-photoq
 • Wat is volgens The Guardian de beste beeldende kunst van de 21e eeuw tot nu toe? The Guardian
 • Tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Internationaal Theater Amsterdam, is de Theaterfotografie Prijs 2019 uitgereikt aan fotograaf Bart Grietens voor zijn serie over de voorstelling Paradijsvertraging van Collectief Het Paradijs. De prijs is een beeldje van kunstenaar Casper Faassen. pf

 

film en av

 • De genomineerden van de NFF Debuut- en Studentencompetitie zijn bekendgemaakt door het Nederlands Film Festival (NFF). Voor de NFF Debuutcompetitie 2019 zijn 85 producties ingezonden, waarvan het festival 22 producties heeft geselecteerd. Drie genomineerden maken kans op de Filmprijs van de Stad Utrecht die door de Gemeente Utrecht wordt toegekend. Voor de NFF Studentencompetitie zijn dit jaar 104 producties ingeschreven. De genomineerden voor de awards zijn gekozen uit 50 geselecteerde eindexamenproducties. Zij maken kans op de Pathé Tuschinski Award (beste film), de Fentener van Vlissingen Fonds Award (opvallende prestatie van een crewlid) en de Film Producenten Nederland Award (beste producent). Voor de Pathé Tuschinski Award is Irene Lagendijk van de AKV | St. Joost genomineerd. Nederlands Film Festival
 • Film by the Sea in Vlissingen is inmiddels van start gegaan. Het is de 21ste editie van het filmfestival waarin literatuur en boekverfilmingen centraal staan. Het is de eerste editie met Jan Doense aan het artistieke roer. Doense is regisseur en producent, presenteerde als Mr. Horror De Nacht van de Wansmaak en stond aan de wieg van genrefilmfestival Imagine. De Filmkrant sprak met de festivaldirecteur. Filmkrant
 • Het Leiden International Film Festival (LIFF) blijft maar doorgroeien. Het evenement dat in 2005 begon als een studentenfestival en voor de achtste editie werd uitgebouwd van zes naar tien dagen, maakt nu weer stap. Er komt een elfde dag bij. De eerste elf titels van de veertien editie (31 oktober tot en met 10 november) zijn inmiddels bekend gemaakt. Filmkrant
 • In het Natuurtheater is begin oktober de eerste editie van het Natuurfilmfestival Oisterwijk. De organisatie is in handen van Pop Up Cinema. Het driedaags festival is van 3 tot en met 5 oktober. Brabants Dagblad
 • De Marvel-superhelden, ooit bedacht als antwoord op het fascisme, hebben om die reden nieuwe relevantie in het tijdperk van Donald Trump, schrijft Art Spiegelman. The Guardian
 • The Guardian komt met een lijst van de beste 100 films, die deze eeuw tot nu toe heeft voortgebracht. Op 1 There will be blood van Paul Thomas Anderson. Een aantal filmmakers kiezen hun favoriete film van deze eeuw. The Guardian , The Guardian
 • Uitverkochte concertzalen die omgebouwd zijn tot game-arena’s en honderden miljoenen kijkers online: de e-sportwereld is booming. Het gamen in competitievorm is tegenwoordig een beroep. Topspelers zijn uitgegroeid tot supersterren en verdienen miljoenen per jaar. Maar wat is e-sports precies? NPO Focus

 

letteren

 • Lotte Jensen en Rick Honings plaatsen in hun boek ‘Romantici en revolutionairen, literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18de en 19de eeuw’ de auteurs centraal en onderzoeken hoe het begrip ‘auteurschap’ zich tussen 1750 en 1900 heeft ontwikkeld. ‘De auteur heeft zich de laatste decennia enigszins in de coulissen van de literatuurgeschiedenis opgehouden.’ Hun uitgangspunt strookt met de hedendaagse interesse in de mens achter het boek. Miriam Piters bespreekt het boek. tzum
 • In 2020 zal Rotterdam naast een stadsdichter ook een jeugdstadsdichter krijgen. Al tijdens zijn benoeming kondigde huidig stadsdichter Dean Bowen aan zich daarvoor in te willen zetten. Daarom organiseert Bibliotheek Rotterdam een verkiezing waarvoor kinderen tussen de tien en de zestien jaar zich kunnen aanmelden. Bibliotheekblad
 • Met de Staat van het Nederlands laat de Taalunie elke twee jaar het gebruik van het Nederlands en andere talen onderzoeken in sociale situaties. Welke talen gebruiken inwoners van Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname in welke situaties? Taalunieversum , StaatvanhetNederlands
 • Het boek is in de 19e en 20e eeuw dood verklaard, maar het is er nog steeds. Leah Price, hoogleraar Engels, Rutgers University, verklaart nader. The Paris Review

 

muziek

 • Het Tilburgse Jazzfestival Make It staat in de startblokken voor de tweede editie. Meer nog dan vorig jaar willen de organisatoren de nadruk leggen op de aanwezigheid van jonge en talentvolle makers, die zij de Grote Namen van Morgen noemen. In drie dagen tijd biedt het festival – georganiseerd door vier jonge muzikanten die elkaar ontmoetten op het conservatorium in Tilburg – een gevarieerd programma op meerdere plekken in deze stad. Make It is van 19 t/m 21 september. Jazznu , Brabants Dagblad
 • Met zo’n vijftien- tot twintigduizend bezoekers verdeeld over het gehele programma is het Helmondse Hip Hop Festival Urban Matterz in vijf jaar tijd uitgegroeid tot toonaangevend in de categorie ’Old School’. Uit geheel Europa komen in het weekend van 21 en 22 september liefhebbers af op de muziek, expositie, NK Beatbox, NK Breakdance, urban sports, graffiti, workshops en een Hip Hop markt. Brabant Cultureel , Eindhovens Dagblad
 • CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed in Vlaanderen) en Muziekweb (de muziekbibliotheek van Nederland) gaan in samenwerking met de Taalunie op zoek naar verzamelingen met waardevolle Nederlandstalige muziek. Deze zoektocht richt zich met name op muziek uit de periode 1955-1983 waarbij de focus ligt op opnames, liedteksten en bladmuziek. Zowel instellingen als particuliere verzamelaars, waaronder erfgenamen en familie van componisten, worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het gaat om werk van onder andere Nijgh/De Groot, Schmidt/Bannink, Drs. P, Wannes Van de Velde, Woiski Sr. & Jr. en Jan De Wilde. Taalunieversum
 • Thomas Larcher is de nieuwe composer in residence van het Concertgebouw in Amsterdam. De Oostenrijkse componist vestigt zich van februari tot en met mei in de hoofdstad om onder meer twee wereldpremières te voltooien. Opera magazine
 • Wat is de beste hedendaagse gecomponeerde muziek van de 21e eeuw tot nu toe. The Guardian stelde een top 25 samen. The Guardian

 

theater en dans

 • ‘We moeten meer durven zijn en worden dan onze achtergrond, verleden, kleur, gender of leeftijd.’ In haar Staat van het Jeugdtheater deelde jeugdtheaterregisseur Moniek Merkx haar irritatie over de nadruk op identiteit in het huidige cultuurbeleid. De artistiek leider van Maas theater en dans wil in haar voorstellingen ‘een mentaliteit laten zien en geen identiteit’. Theaterkrant , Maas
 • Hannah Hoekstra en Ramsey Nasr hebben de toneelprijzen gewonnen voor de meest indrukwekkende vrouwelijke (Theo d’Or) en mannelijke (Louis d’Or) hoofdrol van vorig seizoen. Dat maakte de VSCD Toneeljury bekend op het Gala van het Nederlands Theater van het Nederlands Theater Festival. De prijzen voor de meest indrukwekkende bijrol gingen naar Mark Kraan en Rosa van Leeuwen. Ramsey Nasr sprak een mooi dankwoord uit. VSCD , Theaterkrant , Theaterkrant

 

Brabantse makers

 • Wat zou aan de bestrating met vierkante en rechthoekige, rood- en grijs getinte stenen kunnen worden toegevoegd? De gemeente Eindhoven vroeg het ontwerpcollectief Envisions mee te denken over de bestrating van de stad voor de komende veertig jaar; de ontwerpers ontwikkelden verschillende ideeën, waarvan drie steenproducten zijn uitgewerkt. Architectenweb
 • Illustrator en graficus Ivo van Leeuwen en typografisch vormgever Sander Neijnens lanceerden TilburgsAns in 2016. Het lettertype heeft het karakter van de stad, zo benadrukken de bedenkers, eigenzinnig, experimenteel, rauw. Er komen nu h33 nieuwe pictogrammen, ook van iconen uit Reeshof, Udenhout en Berkel-Enschot. Brabants Dagblad
 • Illustrator Saskia van Oversteeg heeft, in samenwerking met Van Gogh Brabant, het ‘Vincent van Gogh kleur-en tekenboek’ uitgebracht. Saskia heeft zich laten inspireren door werk, leven en brieven van Vincent van Gogh. Voornamelijk uit zijn Brabantse periode. Stadsblad Den Bosch
 • Kykie Vermaire bezocht de jonge Eindhovense kunstenaar Joran van Soest in zijn atelier en sprak met hem. Aanleiding van het bezoek was zijn zeppelin. Joran wilde er een bouwen. Een gesprek over zijn werk, zijn persoonlijke zoektochten naar ruimte en geluk. Witte Rook
 • De expositie van beeldend kunstenaar Wouter Paijmans in De Pont is in feite één grote installatie. Uitgangspunt is het kleurrijke werk ‘Stars and stripes’ dat hij vorig jaar maakte in De Ateliers, een postacademische opleiding in Amsterdam. Van dit werk maakte hij dit jaar zeventien kopieën in wit, die hij ‘Stripes and Stars’ noemt. Brabant Cultureel
 • Elle van Lieshout en Erik van Os, wonen samen en schrijven samen. Het schrijverskoppel uit Tilburg maakte tweehonderd boeken voor kinderen. Nu brengen ze elk een boek voor volwassenen uit, zij een roman, hij een dichtbundel. Brabants Dagblad
 • Rudi Brekelmans heeft ervaring als scenarioschrijver, onder meer als auteur van animatiefilm ‘Bullet Time’, in 2017 inzending voor de Oscars. Maar nooit eerder regisseerde hij zelf een film. Met ‘Medulla’ zet de Tilburger nu ook die stap. Het is een donkere, psychologische thriller van vijftig minuten die eind september in première gaat op het Nederlands Film Festival. Schrijven, regisseren, monteren, hij deed veel zelf. Brabants Dagblad
 • Ayreon gaf vier exclusieve shows in Poppodium 013 in Tilburg. Het monumentale album Into the Electric Castle – een space-opera met invloeden uit symfonische rock en progressieve metal – werd in zijn geheel opgevoerd. BN – De Stem, Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Death Star Discotheque heeft haar eerste buitenlandse avontuur erop zitten. De uit Eindhoven en Boxtel afkomstige indie post-punkband stond in augustus driemaal op de planken in oostelijk Duitsland. Twee optredens in kleine concertzalen in Dresden en Berlijn en een op het Klingtgut Festival in Gorgast maakten de minitournee tot een muzikaal avontuur voor de band. Voor 3voor12/Eindhoven hield de band een dagboek bij. 3voor12.vpro
 • Kijk zelf maar is een essay van Saskia de Haas na het zien van Show Me van The100Hands op Theaterfestival Boulevard 2019. De Haas neemt deel aan de Dance&Dare SummerSchool, een internationaal project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans en performance, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. DansBrabant
 • Voor The New Piece gebruikt United Cowboys de orkestbak als controlekamer voor het speelvlak. Daar zitten Maarten van der Put, Pauline Roelants en drie technici achter een batterij laptops, met een groot formaat videocamera en een gedeukte oude trompet in de aanslag, terwijl de vier dansers reageren op de sneller of langzamer neerdalende doeken, de plotse lichtovergangen en de soundtrack die live wordt gemixt. Zo zien we als kijker het samenspel tussen voorkant en achterkant in een podiumkunstwerk en hoe er wordt bepaald wat binnen en buiten het kader van een beeld valt. Theaterkrant, Eindhovens Dagblad
 • In de voorstelling ‘Catwalk’ van de Tilburgse performancegroep Zwermers wisselen de acteurs Inez Wolters en Paul van de Waterlaat in een snel tempo van kleding: broeken, jurken, jassen, hoeden, laarzen. Zeker honderd keer. De gebruikte kleding is sober, casual, dan weer extravagant of chic. Dat hij soms een rok, zij een broek en stropdas aantrekt, dat past bij het mensbeeld van beide spelers. Gender en identiteit is een thema in hun werk en ze omschrijven zichzelf als fluïde, het ene moment meer vrouw, het andere moment meer man. Brabants Dagblad
 • Close-Act, het Tilburgse locatietheatergezelschap dat met grote spektakels de wereld over reist, is verbolgen over een voorstelling op festival Sexta 13 in het Portugese Montalegre. Dit spektakel is qua beeld en sfeer identiek aan ‘Globe’. Dat is een openluchtproductie van Close-Act met muziek, theater en acrobatiek, op en bij een immense wereldbol. Close-Act speelde ‘Globe’ dit jaar nog in de buurt van Porto. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse cabaretière Manon Kroezen had een baantje in een dagopvang met mensen met dementie. Ze schreef er een boek over en werkt aan een voorstelling. De hoofdpersoon is Rudy, een man van zeventig. Brabants Dagblad
 • De Brabantse drugsproblematiek vertalen naar het theater, dat was de bedoeling. Dat pakte verrassend goed uit bij Het Zuidelijk Toneel, aldus Dieter van den Bergh. ‘De Achterkant van Eindhoven oordeelt niet en schetst geen ‘ronkend’ beeld van ‘onze’ ondermijnende drugscultuur. En komt toch binnen. Verfrissend.’ Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie