Trends & Ontwikkelingen 20 september 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het kabinet investeert in cultuur en erfgoed conform regeerakkoord. Het ministerie van OCW investeert in 2019-2022 ruim 35 miljoen in cultuurparticipatie. Met een matchingsregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en 1 miljoen extra voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. De Federatie Dutch Creative Industries is verheugd met de miljoenen voor de creatieve industrie. Het Mondriaan Fonds is verheugd dat het kabinet heeft besloten verschillende succesvolle bijdragen van het fonds te versterken. Publieke investeringen in erfgoed en beeldende kunst zijn essentieel, volgens Birgit Donker. Het kabinet neemt kunstenaarshonoraria serieus, schrijft BKNL.  Kunstenbond ziet dat de extra’s van de cultuurminister door andere overheidshanden direct weer worden teruggevorderd. Er wordt  extra geld vrijgemaakt om e-books nog beter beschikbaar te maken voor gebruikers van openbare bibliotheken via de Online Bibliotheek.  Rijksbegroting OCW ,  Kunsten’92 , NRC ,  LKCA , Dutch Creative Industries , Mondriaan Fonds ,  BKNL , Kunstenbond , VOB
 • Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet het Belastingplan 2019, waar onder andere in staat dat het lage btw-tarief verhoogd wordt naar 9%. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de verhoging. Naar verwachting levert dit geen problemen op en gaat het nieuwe lage btw-tarief in per 1 januari 2019. Rijksoverheid.nl ,   Rijksoverheid.nl
 • Het is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Hilversum gelukt het budget van het Metropole Orkest te verruimen. Het orkest krijgt volgend jaar een aanvullende subsidie van 1 miljoen euro. Het ministerie neemt 750.000 euro voor zijn rekening, de gemeente de rest. NU.nl
 • Op 11 september vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over Erfgoed Telt. De brief “Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving”  die het kabinet op 22 juni jl. aan Kamer zond, is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid, zoals reeds aangekondigd in de cultuurbrief “Cultuur in een open samenleving”  In dit beleid legt het kabinet de nadruk op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. Daarnaast gaat deze brief in op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Op  13 september is er gestemd. De moties gingen o.a. over de subsidieregeling monumentenonderhoud, de verduurzaming van monumenten en de aanwijzing van topensembles voor monumentale kerken.  Tweede Kamer  , Tweede Kamer , Tweede KamerKunsten’92
 • Minister van Engelshoven (OCW) geeft haar reactie op de moties aangepast concept besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.  Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het werkprogramma Raad voor Cultuur  2018 – 2019 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. Rijksoverheid.nl  , Raad voor Cultuur
 • De potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. BNO-directeur Madeleine van Lennep reageert op het advies aan het ministerie. BNO kan zich vinden in een aantal aanbevelingen. Vanwege de follow up van een aantal aanbevelingen, blijft BNO wijzen op belang, kennis en expertise van branche- en beroepsorganisaties. Ook vraagt BNO  aandacht  voor de noodzakelijke wisselwerking tussen artistiek-culturele, economische en maatschappelijke benaderingen. BNO
 • Aan de hand van kerncijfers brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaarlijks de ontwikkelingen in kaart op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. In De sociale staat van Nederland 2018 komt de objectieve leefsituatie aan bod, maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat. Hoe tevreden zijn zij over verschillende aspecten van hun leven en hoe kijken ze naar de maatschappij en politiek? SCP
 • In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben de politieke partijen in de provincies een flyer ontvangen met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen. De flyer is opgesteld namens zeer vele culturele organisaties: de leden van Kunsten ’92. Kunsten’92 roept culturele organisaties (en anderen) op om met deze punten in de hand op de provinciale politiek af te stappen en met hen het gesprek aan te gaan over de waarde van kunst en cultuur. Kunsten’92
 • Het taboe op niet goed kunnen lezen en schrijven wordt steeds kleiner, maar laaggeletterdheid blijft een weerbarstig probleem. Een grote uitdaging is om de mensen die Nederlands als moedertaal hebben te bereiken. Zij voelen schaamte en soms boosheid. Dat was één van de conclusies van de Dialoogdagen. De Dialoogdagen laaggeletterdheid zijn georganiseerd op 19 juni, 28 juni en 4 juli door de diverse ministeries en de VNG. De vraag die centraal stond was: hoe kunnen we de komende jaren samen meer kan bereiken in het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid. VNG
 • Erfenis Culturele Hoofdstad moet meer zijn dan wat mooie souvenirs. Een essay van Johanneke Liemburg.  Friesch Dagblad
 • Hoe komt het met de culturele broedplaatsen in Leeuwarden? Hier zijn in de culturele wereld grote zorgen over. De Leeuwarder festivals maar ook Culturele Hoofdstad zijn op dit soort plaatsen ontstaan. Ook al zitten we op dit moment middenin het culturele hoofdstadjaar, de verschraling van deze broedplaatsen is al begonnen. Omroep Friesland  , Omroep Friesland
 • Graafschap Bibliotheken is een petitie gestart om te voorkomen dat een van de vestigingen in Zutphen of Warnsveld vanwege recent door de gemeente Zutphen aangekondigde bezuinigingen zou moeten sluiten. Verschillende politieke partijen scharen zich achter de bibliotheek. Bibliotheekblad
 • Stemming in het Europees Parlement over het auteursrechtendossier bracht goed nieuws voor twee belangrijke sectoren in een kennissamenleving: de erfgoed- en onderwijssector. Maar, aldus Kennisland, helaas mochten de argumenten van civil society en academici die pleiten voor de rechten van internetgebruikers niet baten: vrijwel alle positieve voorstellen om de richtlijn te verbeteren, werden in de korte stemming afgewezen. Kennisland  , Creative Europe Desk

 

noord-brabant

 • Statenmededeling Concept-Regioprofiel Cultuur BrabantStad (14 september).  Over “Het Concept-Regioprofiel Cultuur “BrabantStad maakt het, een innovatieve culturele regio als geen ander” vindt vanaf 17 september consultatie met het culturele veld plaats. Op 28 september ligt dit regioprofiel ook voor in een themabijeenkomst met Provinciale Staten. Er is een speciale website gemaakt. Brabant.nl  , Brabant.nl  , Regioprofiel.nl , bkkc  , Omroep Brabant  , Eindhovens Dagblad
 • Het plafond voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma voor dit jaar is in zicht. Naar verwachting wordt na afloop van de derde ronde het subsidieplafond voor 2018 bereikt en is er voor de laatste ronde geen budget meer beschikbaar. Er is dan ruim 1,9 miljoen besteed aan culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. In 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma. bkkc
 • Per 1 juni zijn bkkc en Kunstbalie gefuseerd. We gaan samen verder onder een nieuwe naam Kunstloc Brabant. Lees in de blog van Chris van Koppen over de loop van dit fusieproces. bkkc
 • De provincie Noord-Brabant gaat zeven gemeenten helpen om Tiny Forests (mini bossen) aan te leggen. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die grotendeels worden onderhouden door buurtbewoners. Het initiatief komt voort uit een oproep van het IVN om samen minibossen te realiseren. IVN kan met financiering van de postcodeloterij één gemeente (‘s-Hertogenbosch) in Brabant helpen met de aanleg van vier Tiny Forests. In totaal gaven nog zeven Brabantse gemeenten aan interesse te hebben: Boxtel, Breda, Dongen, Halderberge, Helmond, Oss en Roosendaal. Brabant.nl
 • Eigenaren van rijksmonumenten in Noord-Brabant die voor een herbestemmingsopgave staan maar er vanwege de complexiteit niet uitkomen, kunnen vanaf nu een beroep doen op ErfgoedLab Brabant. Dit nieuwe onafhankelijke ‘platform voor herbestemmingsvraagstukken’, gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, gaat beweging in de monumentenmarkt stimuleren door eigenaren en initiatiefnemers te ondersteunen en adviseren. ErfgoedLab Brabant

overige brabantse gemeenten

 • De studie naar een nieuwe ‘huiskamer van Heesch’ is terug bij af. Jaren van praten over een bundeling van De Pas, De Eijnderic en bibliotheek hebben geleid tot een plan van 5,6 miljoen euro. Het gemeentebestuur van Bernheze vindt dat veel te veel geld en kiest voor herbezinning. Brabants Dagblad
 • Het eerste gerenoveerde gebouw van het oude Batacomplex in Best wordt  21 september officieel geopend. Atelier Gabriele is er echter een jaar geleden al ingetrokken en heeft de hele verbouwing van dichtbij meegemaakt. Het voormalig Batacomplex moet een echte community worden. Eindhovens Dagblad
 • De wijze van financieren van buitenschoolse muzieklessen in Boxtel verandert. Niet langer gaat het geld dat daarvoor beschikbaar is rechtstreeks naar de aanbieders (docenten en muziekscholen), maar naar de kinderen en hun ouders die de lessen volgen. En die zo ook gemakkelijker een eigen keuze kunnen maken bij welke leraar ze die lessen willen volgen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Boxtel is al in gesprek met de nieuwe kasteelheer van Stapelen. Haar inzet is: het park voor het publiek openhouden. Het is niet voor niets een van de veertien deelprojecten in het ambitieuze groenplan ‘Landschappen van Allure’. Xander van Mierlo, een Eindhovense vastgoedondernemer, is de eigenaar geworden. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • De autosnelweg A2 klieft Maarheeze niet alleen in tweeën, veel inwoners vinden het bijbehorende viaduct aan de Kerkstraat een lelijk litteken in het dorpsgezicht. Cultuurcraan Cranendonck wil de dorpsentree verfraaien en houdt daarvoor op 24 september een brainstormavond. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur is met de gemeente in gesprek over een meer exclusief gebruik van de protestantse kerk aan de Markt. De cruciale vraag daarbij is of de gemeenteraad bereid is voor zijn vergaderingen andere ruimtes te gebruiken dan de Raadhuiskerk. De stichting zegt dat de wens voor een ruimer gebruik van de kerk in het teken staat van de plannen om in Noord-Brabant nadrukkelijker aan de weg te timmeren met Van Gogh. BN – De Stem
 • Mooi paars is niet lelijk, maar om er nou een historisch monument mee over te schilderen. Het zorgt in ieder geval voor commotie in Etten-Leur. Hier liet de gemeente Etten-Leur de sokkel van het monument aan de Rijsbergseweg paars schilderen. De gedenknaald herinnert aan de eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht boven Nederland. Omroep Brabant
 • Het kunstwerk Fiat 500 komt op 20 september terug naar zijn plekje bij Hofdael. De gemeente Geldrop-Mierlo had het zonder overleg weggehaald. Eindhovens Dagblad
 • Na 22 jaar wordt het nu eindelijk eens tijd: de gemeente Goirle  laat inventarisweren wat er allemaal aan kunst in het gemeentehuis is te vinden. Brabants Dagblad
 • In de loop van 2020 moet het ervan komen: de opknapbeurt voor de sterk vervallen sluis bij de Doeverensche schans nabij Doeveren. De restauratie is opgenomen in de plannen die het Heusdense college van burgemeester en wethouders voor de komende jaren heeft gemaakt. Brabants Dagblad
 • Meierijstad heeft sinds kort een burgerinnovatiefonds. Inwoners van Meierijstad kunnen een beroep doen op dit fonds als zij vernieuwende ideeën hebben, die bijdragen aan meedoen in de maatschappij. Het kan gaan over onder meer zorg, veiligheid, verkeer, sport of cultuur. Brabants Dagblad
 • Wil de Kunst- en Cultuurroute Moerdijk blijven voortbestaan, dan moet  ze krimpen.  Dat is de suggestie van Inge van Rijsbergen uit Standdaarbuiten bij de aankondiging van haar vertrek als coördinator. BN – De Stem
 • Museum De Vier Quartieren in Oirschot heeft een financiële bijdrage nodig van de gemeente Oirschot om verder te kunnen. Volgende week beslist de gemeenteraad over een eenmalige impuls van 15.000 euro. Komt het geld er niet, dan is het einde van het museum voor volkscultuur in zicht. Eindhovens Dagblad
 • De VVD, enige oppositiepartij in Oisterwijk, roept de rest van de gemeenteraad op zich ‘eindelijk eens eendrachtig en constructief’ achter de twee culturele centra van Oisterwijk op te stellen. Brabants Dagblad
 • ‘Descending Liberation’ is de naam van het kunstwerk op de rotonde Kometenlaan / Planetenlaan in Breugel. Het eerste resultaat van het project Rotondekunst, geïnitieerd door het Stakenburgfonds, werd officieel onthuld door burgemeester Hans Gaillard en de ontwerpster Senna van Lieshout. Eindhovens Dagblad
 • Wat er gaat gebeuren met de Antoniuskerk in Valkenswaard is onzeker. Er waren eerder plannen voor de komst van 47 appartementen in de kerk. Maar het bedrag voor de aankoop van het gebouw lijkt nu het breekpunt te worden. Wat echter niet meer kan, is slopen en op de vrijkomende plek nieuwbouw plegen. De Antoniuskerk staat, evenals de naastgelegen pastorie, op de gemeentelijke lijst van cultuurhistorisch waardevolle objecten. Eindhovens Dagblad
 • De gemeentelijke subsidie voor Theater de Speeldoos voor het faciliteren van amateurkunst wordt een half jaar uitgesteld. De afbouw start niet al vanaf 1 januari maar vanaf 1 juli. ,,Tot deze datum blijft de subsidie ongewijzigd, daarna stopt zij”, aldus wethouder Toine van de Ven  van de gemeente Vught. Brabants Dagblad
 • De gemeente Vught geeft 1, 5 ton subsidie aan het nationaal monument Kamp Vught. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Waalwijk besluit op 27 september over twee voorstellen van het college; de financiële afwikkeling van het faillissement van SLEM en over de doorontwikkeling van een nieuw schoenenmuseum. Voorafgaand aan die besluiten kunnen inwoners die voorstellen met raadsleden bespreken en hun mening geven. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Cultuur+Ondernemen begeleidt kunstenaars en culturele organisaties met financieringsvraagstukken. Femke Lakerveld is verantwoordelijk voor het adviesprogramma en tevens adviseur voor de pilot Financieren van Cultuur. Een gesprek. Cultuur + Ondernemen
 • Het aantal festivals in Nederland is in 2017 gestegen naar 954. Het jaar ervoor waren dat er 20 minder. Dat staat in de Festival Monitor 2018, dat onderzoeksbureau Respons heeft opgesteld onder auspiciën van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).  VNPFEntertainment Business
 • BNA presenteert: Archy, de zoekmachine voor particuliere en professionele opdrachtgevers. BNA
 • Hoe kun je als beeldend kunstenaar succes hebben buiten het galeriesysteem om?  Zelfpromotie mag geen vies woord zijn, aldus ArtNet. ArtNet News
 • Beeldend kunstenaars vertellen hoe ze hun werk voor zoveel mogelijk geld proberen te verkopen. Vice
 • Een steeds groter deel van de opbrengsten in de mondiale kunstmarkt wordt gegenereerd door enkele mega-galeries. Slechts een klein deel van de hedendaagse kunstenaars profiteert van de prijsstijging die hiermee gepaard gaat. Wat betekenen internationale ontwikkelingen als deze voor de Nederlandse en Vlaamse kunstwereld? De Boekmanstichting (NL) en het Kunstenpunt (BE) organiseren op 26 september tijdens Art The Hague een panelgesprek waarin we kijken naar deze meer perifere positie van de Nederlandse en Vlaamse hedendaagse kunst. Boekman
 • Het toezicht op musea moet beter, vindt Arjen Pels Rijcken. Hij organiseert het congres Toezien of Toekijken? Actuele uitdagingen in de museale sector, op 25 oktober 2018 in de Hermitage Amsterdam. Museumpeil
 • Hoe ontwikkelde het bioscoopbezoek zich in Nederland? Hoeveel bioscopen zijn er verdwenen of juist bijgebouwd? In welk jaar waren de meeste nieuwe films in de bioscoop te zien? Voor wie een antwoord zoekt op dit soort vragen, bestaan er verschillende overzichten met historische bioscoopstatistieken. De Cultuurindex Nederland voegt hieraan een nieuwe dataset toe. En licht de meerwaarde daarvan toe. Cultuurindex
 • Silvia van der Heiden staat aan de vooravond van haar eerste editie als directeur van het Nederlands Film Festival. Ze blikt vooruit met de Filmkrant. Een gesprek over o.m. festivalpremières, nieuw publiek vinden en aanspreken, en de ambities voor de komende vijf jaar. Filmkrant
 • IFFR Unleashed bestaat nu een half jaar en het IFFR komt met een tussentijdse evaluatie. Niet minder dan 98,8% van alle films op het platform zijn bekeken. Gebruikers uit meer dan 39 landen hebben in totaal ruim 7500 keer een film gezien. Dat zijn natuurlijk relatief lage aantallen als je het vergelijkt met de wereldwijde VOD-platforms maar het gaat hier om merendeel kleine films die anders geen of weinig distributie kennen. Door films te kijken steunen gebruikers direct de gedurfde en unieke cinema waar ze van houden, want 50% van de opbrengst gaat naar de filmmakers of rechthebbenden. Het doel is om in januari 2019 400 titels beschikbaar te hebben. IFFRIFFR
 • Als het aan de Duitse bioscoopbond HDF Kino ligt, is de Amerikaanse streamingdienst Netflix niet welkom tijdens de Berlinale, het internationaal filmfestival van Berlijn. UNIC, de Europese belangenorganisatie voor bioscoopexploitanten, roept filmfestivals op de waarde van windows te erkennen. IMAX wil een prominente rol spelen bij de bioscooprelease van films van streaming diensten zoals Netflix en Amazon. Het is daarover in gesprek met de diensten. . NU.nl  , Holland Film Nieuws  , Holland Film Nieuws
 • De Pathé-bioscopen in Scheveningen, Eindhoven en Maastricht krijgen dit jaar nog een 4DX-zaal. De eerste twee 4DX-zalen werden eind vorig jaar geopend in Pathé De Munt en Pathé De Kuip. Entertainment Business
 • Jaarlijks bezoeken auteurs vele kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs. De hoop is hen net zo enthousiast te maken voor de letteren als zij zelf zijn, maar lukt dat ook? In het rapport ‘’ Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen. De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs “, van de Stichting Lezen, is onderzocht in hoeverre auteursbezoeken bijdragen aan de leesbevordering. Cultuurindex over het rapport.  Stichting Lezen , Cultuurindex
 • De moderne schrijver moet met zichzelf leuren en leuk doen op een podium, en dat is best zielig, aldus Wilma de Rek. De Volkskrant
 • Het literaire boek heeft het moeilijk, maar de literaire festivals floreren. Kunnen festivals de literatuur uit het slop trekken? De Volkskrant
 • Onlangs verschenen in Duitsland cijfers over de boekenmarkt 2017. Deze cijfers gingen vergezeld van het onderzoek Book Buyers – quo vadis?, uitgevoerd  door Börsenverein des Deutschen Buchhandels (vereniging van uitgevers en boekverkopers).  KVB Boekwerk zet de meest opvallende conclusies op een rij, en trekt waar mogelijk vergelijkingen met de Nederlandse markt. KVB Boekwerk
 • Lolies van Grunsven over het werk van een literair agent: ‘Ik ben geen promotiemedewerker’. Schrijven online
 • Wat betekent de verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9 procent voor de boekhandel ? Koninklijke Boekverkopersbond
 • Bestuursvoorzitter Wim van Limpt gaat zijn functie bij Buma/Stemra neerleggen. Zijn besluit valt samen met verschijnen van het rapport Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra. Wel blijft Van Limpt als extern adviseur betrokken bij de auteursrechtorganisatie. In het rapport, waarin de financiële huishouding van Buma/Stemra grondig werd doorgelicht, wordt vastgesteld dat er ‘geen sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden’. Wel concludeert de onderzoekscommissie dat ‘tussen de CEO en de verantwoordelijken binnen de financiële functie een problematische relatie is ontstaan’. Buma-Stemra , De VolkskrantNTB
 • Sinds het abrupte ontslag van chef-dirigent Daniele Gatti zoekt het Concertgebouworkest een nieuwe chef. Wie zijn de kanshebbers? De Volkskrant
 • Duurzaamheid is van belang voor de culturele sector, ook voor muziekfestivals. Misty Fields noemt zich een duurzaam festival.  Hoe duurzaam is dat festival eigenlijk? En waar kan het nog beter?
 3voor12.vpro.nl
 • Lul-niet-lolly ook te koop bij poppodia in West-Brabant. BN – De Stem
 • Muziek bij de Buren in Oss, het ‘huiskamerfestival’ waarbij verschillende artiesten – vooral uit de regio – bij mensen thuis optreden slaat een jaartje over omdat de organisatie het financiële plaatje niet rond krijgt. Er zijn sponsoren maar te weinig, aldus de organisatie.  ,,We vinden het erg jammer, maar zijn nu op zoek naar mogelijkheden voor 2019″, aldus Anneloes Ebing. Brabants Dagblad
 • Wereldwijd hebben 229,5 miljoen mensen een abonnement op een muziekstreamingdienst. Dat staat in het rapport Global Streaming Music Subscription Market H1 2018 van onderzoeksbureau MIDiA. Vergeleken met de eerst helft van 2017 is dat een toename van 16 procent. Entertainment Business
 • In een open brief in Rekto:Verso klagen twintig voormalig werknemers en stagiairs van Troubleyn, het gezelschap van Jan Fabre, de regisseur aan wegens seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ze stellen dat in de afgelopen twee jaar minstens zes medewerkers ontslag hebben genomen vanwege dit gedrag. De  ‘ballet bully’ wordt niet meer geduld in de danswereld. Theaterkrant   , NRC  , NRC
 • Naast Utrechtse en Tilburgse edities, wordt het Café Theater Festival dit jaar ook in Zwolle georganiseerd. In het tweede weekend van oktober spelen aanstormende artiesten korte voorstellingen in acht Zwolse kroegen. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Met een economische achtergrond en vele jaren ervaring in het bedrijfsleven blijkt Ilse Wetselaar bij uitstek geschikt voor haar rol als Hoofd Marketing & Communicatie en Kaartverkoop bij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Ze vertelt over haar drijfveren en werkzaamheden, en waarom het best even wennen was in de cultuursector. Culturele vacatures
 • Traditiegetrouw golden modeshows als ultieme inspiratiebronnen die dicteren hoe we er komend seizoen bij zullen lopen. Grotendeels dankzij de komst van sociale media draait het modeseizoen niet alleen meer om de shows waar nieuwe collecties worden getoond. Sterker nog, de catwalk lijkt soms slechts een accessoire binnen het grotere marketingplan van luxemerken. Een groot deel van de communicatie omtrent het volgende seizoen begint namelijk al lang voordat de nieuwste collectie de catwalk bereikt. Fashion United

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’s kunnen tot en met 14 november 2018 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van onderscheidende strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline 17 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Eerstvolgende deadline 17 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Eerstvolgende deadline 17 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 7 tot en met 10 februari 2019 zal het Mondriaan Fonds voor de zevende keer de tentoonstelling Prospects & Concepts organiseren tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Op de tentoonstelling is werk te zien van de 67 beeldend kunstenaars die in 2017 een financiële bijdrage ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrière. Het Mondriaan Fonds heeft voor deze editie Macha Roesink uitgenodigd de tentoonstelling samen te stellen. Mondriaan Fonds
 • Birgit Donker wordt directeur van het Nederlands Fotomuseum. Zij volgt Ruud Visschedijk op, die het instituut zeventien jaar leidde. Donker is thans directeur van het Mondriaan Fonds, hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Donker trad in 2012 aan bij het Mondriaan Fonds en stond daar voor de taak de gevolgen van de bezuinigingen op erfgoed en vooral ook beeldende kunst (ruim 30%) op te vangen. ‘Ik heb het als mijn taak gezien de zichtbaarheid van het Mondriaan Fonds te vergroten, zodat kunstenaars en instellingen ons wisten te vinden en op onze steun konden rekenen. Dat is goed gelukt. ‘ Mondriaan FondsDe Volkskrant
 • Tijdens het Nederlands Film Festival organiseren het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds op 29 september een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum om stil te staan bij 10 Jaar De Verbeelding. De Verbeelding biedt kunstenaars de mogelijkheid samen met filmproducenten een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Mondriaan Fonds
 • De regeling Realisering van minoritaire coproducties van het Filmfonds  geeft prioriteit aan eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties  (speelfilm, lange animatiefilm of documentaire ) met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Eerstvolgende deadline 30 oktober. Filmfonds
 • De jury van de Europese Literatuurprijs 2018 kent de prijs toe aan de Noorse auteur Johan Harstad en zijn Nederlandse vertalers Edith Koenders en Paula Stevens voor de roman Max, Mischa & het Tet-offensief (Podium). Schrijver en vertalers ontvangen de prijs op 31 oktober op het Crossing Border Festival in Den Haag. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 voor de schrijver en € 5.000 voor de vertalers van het bekroonde boek. Letterenfonds
 • Sytske van Koeveringe verblijft in het kader van Wanderlust, het programma voor internationale talentontwikkeling van het Letterenfonds, van 17 september tot 16 november op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Tijdens deze periode werkt ze in een studio op de academie, te midden van veertig internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Letterenfonds
 • Op 1 maart 2019 zal de maximale statutaire benoemingstermijn aflopen van onze huidige directeur-bestuurder, Jan Jaap Knol. Hij heeft – vanaf de start in 2008 – op beeldbepalende wijze leiding gegeven aan het Fonds voor Cultuurparticipatie en onder het motto ‘Cultuur maakt iedereen’ de organisatie ontwikkeld tot een belangrijke aanjager van landelijke ontwikkelingen in het culturele veld. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar. Deadline 30 november. Monumenten.nl
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het 3de kwartaal van 2018 totaal € 244.023 toegekend aan 48 natuur- en cultuurprojecten. Waaronder het eerste icoonproject Buurtcultuur. Brabant.nl
 • Ben je professioneel kunstenaar, fotograaf of ontwerper en heb je voorfinanciering nodig voor een artistiek project of productie, dan kun je een rentevrije lening aanvragen bij het Fonds Kwadraat. Eerstkomende deadline is 18 november.  Fonds Kwadraat
 • De 23 professionele jeugdgezelschappen van Nederland hebben met de gezamenlijke campagne Live is Leuker het Centercom Subsidiefonds gewonnen. Ze krijgen samen een landelijke buitenreclamecampagne ter waarde van € 50.000. Met deze campagne willen de jeugdgezelschappen families in Nederland naar het theater halen en interesse wekken voor jeugdtheater, -muziek en -dans. Zij willen kinderen en ouders op het idee brengen te gaan voor een live ervaring in het theater, in plaats van of naast het (intensieve) gebruik van devices. Het is voor het eerst dat alle 23 gezelschappen samenwerken. Hun campagne start in november 2018, duurt een jaar en is in circa 70 steden te zien. Centercom  , Theaterkrant
 • Voor de 28e editie van (het MEDIA-gesteunde) ACE, het netwerk van producenten met bewezen ervaring, zijn 18 producenten geselecteerd voor het ACE-programma van 2018/2019. Zij wonen drie residentiële ACE-workshops bij met een project in ontwikkeling. De Nederlandse deelnemer is Jan-Willem van Ewijk (Baldr Film). Creative Europe Desk
 • Onno Blom wint met zijn biografie “Het litteken van de dood. Biografie van Jan Wolkers” De Nederlandse Biografieprijs 2018 en ontvangt 15.000 euro. Biografieprijs  , Boeken over boeken
 • Een overzicht van crowdfundingprojecten in Noord-Brabant ondersteund door bkkc en Kunstbalie. mestmag
 • De zomerprogrammering van het Koninklijk Concertgebouw heet voortaan BankGiro Loterij ZomerConcerten. De BankGiro Loterij is de nieuwe partner van Het Koninklijk Concertgebouw in de zomermaanden juli en augustus. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Voor de ARC18 Architectuur Award werden dit jaar 171 projecten ingediend. Minstens zo interessant is dat over de gehele linie de kwaliteit is gestegen. In de ontwerpen wordt meer uitgeprobeerd en je ziet dat architectuur daar vaker onderdeel van is. Het heeft ongetwijfeld te maken met de economie en de veranderingen die daarin optreden. Spannend daarbij is de transitie naar een circulaire economie, gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • In 2016 startte architectenbureau krft met een studie naar zelfbouw in hoge, stedelijke dichtheid. Waar zelfbouw vooral in horizontale vorm, als laagbouw, bekend is, zagen zij uitgesproken kansen voor verticale zelfbouw. In een onlangs gepresenteerd boek heeft krft de resultaten van hun onderzoek samengebracht. Dense Individuality is niet een ‘academisch’ onderzoek, maar eerder een studie die stelling neemt en wil agenderen; ze wil de waarde van individuele inbreng in projectmatige woningbouw aantonen. ArchiNed
 • Concrete, HOH Architecten en NOAHH + Studio Nuy van Noort ism Abbie Steinhauser zijn genomineerd voor de ARC18 Interieur Award met respectievelijk Restaurant 212 in Amsterdam, Institute for Advanced Study in Amsterdam en MFC Doelum in Renkum. Dat heeft de jury, onder leiding van Folkert van Hagen (GROUP A), bekend gemaakt. Ook de genomineerde kandidaten voor de Arc18 Jong Talent Awards zijn bekendgemaakt. De Architect  , De Architect
 • Gentrificatie lijkt het middel om wijken en steden op sociaal, cultureel en economisch gebied een boost te geven. Helaas ziet de keerzijde van deze glanzende medaille er minder fraai uit voor de onbemiddelde wijkbewoner. Zij hebben geen andere keus dan te verhuizen naar een ander arm deel van de stad. NextCity.org zet op een rij welke problemen gentrificatie in de Verenigde Staten met zich meebrengt. NextCity   , Gebiedsontwikkeling.nu
 • Els Leclercq vervolgt haar reeks artikelen over het in handen komen van eigendom en onderhoud van de openbare ruimte van private actoren. In dit derde deel staat de gebruiker centraal. Merkt de gebruiker het verschil tussen een publieke en een geprivatiseerde ruimte en zo ja, heeft de gebruiker bezwaren tegen een private ruimte? De Architect
 • Hoe kan de energietransitie worden aangegrepen om het unieke Nederlandse landschap te versterken? Samen met een grote diversiteit aan partijen wordt deze opgave aangepakt en daadwerkelijk uitgevoerd. Tijdens de landelijke manifestatie Grensverleggers op 29 november in Utrecht wordt een aantal interessante projecten gepresenteerd die op innovatieve wijze laten zien dat de grote energietransitieopgave hand in hand kan gaan met versterking van de identiteit van het landschap. Architectuur Lokaal
 • Design is meer dan esthetiek: het biedt methoden en technieken om tot slimme oplossingen te komen voor lastige vragen. Aldus André Schaminée, adviseur van Twynstra Gudde. Joop
 • De tentoonstelling Dissident Gardens in het Nieuwe Instituut neemt de tuin als uitgangspunt, als de plek bij uitstek waar het verlangen van de mens om zijn omgeving te beheersen botst met zijn fascinatie voor de wilde, ongerepte krachten van de natuur. Technologie en ecologie worden er benaderd als systemen met niet alleen een onderling spanningsveld, maar ook een wederzijdse afhankelijkheid. Camille Poureau, een Franse  landschapsarchitect, over de tentoonstelling. ArchiNed
 • Over 5 weken is Eindhoven start de Dutch Design Week  Bij de Dutch Design Foundation (DDF) zijn de voorbereidingen dan ook alweer in volle gang. Maar naast het organiseren van DDW, heeft DDF het ook druk met andere projecten. Een daarvan is het What if Lab. In dit lab zoeken vormgevers oplossingen voor maatschappelijke problemen. Innovation Origins
 • Van huishoudrobots tot surveillancedrones en ‘pussy hats’. Het V&A Museum in Londen brengt ruim honderd objecten samen om te laten zien wat de toekomst voor ons in petto kan hebben. NRC
 • Illustrator, autonoom kunstenaar en striptekenaar Ludwig Volbeda wint de Gouden Penseel voor zijn tekeningen voor Fabeldieren met tekst van  Floortje Zwigtman. Volbeda studeerde in 2011 af aan AKV Sint Joost, Breda.   CPNB ,  De Volkskrant

 

beeldende kunst

 • In de voormalige Campina-melkfabriek in Eindhoven kraakt, piept en snijdt het dat het een lieve lust is. Ruim vijftig kunstenaars laten in de expositie Robot Love  zien hoe ver de opmars van robots is gevorderd. Curator is Ine Gevers. Robot Love is de vierde grote tentoonstelling van Stichting Niet Normaal. Eerdere edities waren: Niet Normaal (2009/10), Ja Natuurlijk (2013) en Hacking Habitat (2016). Metropolis M , Eindhovens Dagblad
 • Is het maken van een expositie een kwestie van bloed, zweet en tranen of een feestje? In gesprek met curator Jordy Koevoets, die ook de tweede editie samenstelde van Wij, de kunstenaars van Breda! Hoe komt de keuze voor de kunstenaars die hij aan de stad wil tonen tot stand. Witte rook
 • Hoe Balthus een dertienjarig meisje schilderde wekt nu protest. En dus staat er in Basel, de  Fondation Beyeler organiseert een overzichtsexpositie, een museummedewerker naast het werk om ‘in gesprek te gaan over het schilderij’. Zo verliest kunst zijn functie, betoogt Hans den Hartog Jager. NRC
 • Het eerste overzicht van postinternetkunst, een genre van computer gerelateerde kunst, is te zien in de Lustwarande expositie in Tilburg. Er is werk bijeengebracht van diverse grote namen uit postinternet-hoek, onder wie Oliver Laric, Timur Si-Qin, Sarah Pichlkostner en Anne de Vries. Domeniek Ruyters, hoofdredacteur van Metropolis M, bezocht de expo. Metropolis M
 • BredaPhoto 2018 stevent af op een bezoekersrecord. In gesprek met curator Geert van Eyck over het succes van het festival.  BN – De Stem , Metropolis M

 

film en AV

 • De korte animatiefilm EMILY van Marlies van der Wel, geproduceerd door HALAL, is geselecteerd om namens Nederland ingezonden te worden voor de aankomende Academy Awards in de categorie Best Animated Short Film. De film werd gekozen door de Oscar® selectiecommissie Korte Animatiefilm, welke bestond uit afgevaardigden van het Holland Animatie Filmfestival (HAFF), KLIK – Amsterdam Animatie Filmfestival en Animatie Producenten Nederland (ApN). Filmfonds
 • Met de opnames van kinderserie De Regels van Floor in Mijdrecht is opnieuw gekozen voor het Groene Hart als filmlocatie. Wat maakt het gebied zo populair voor films en series? En wat levert het een gekozen plek op? ,,In deze regio word je nog met open armen ontvangen.” Algemeen Dagblad
 • Tijdens de Nederlandse Filmnacht op 28 september presenteren tien filmtheaters in verschillende steden, waaronder NatLab in Eindhoven, een speciale vertoning van Niemand in de Stad van de oorspronkelijk Eindhovense regisseur Michiel van Erp. Eindhovens Dagblad , Filmnacht
 • Acteur Nicolas Cage is dit jaar gastprogrammeur voor het Leids Filmfestival. De dertiende editie van het festival eert de acteur met een aan hem gewijde tentoonstelling in Film Museum Leiden. Daarnaast selecteerde Oscarwinnaar Cage zijn favoriete vijf films uit zijn lange en diverse carrière. NU.nl
 • Kan virtual reality (VR) iets toevoegen aan een journalistieke productie? Het antwoord op die vraag wordt nu bij Fontys Hogeschool voor de Journalistiek (FHJ) in Tilburg proefondervindelijk geformuleerd. In de mediatheek staat sinds kort een ‘VR-Cave’, waar studenten experimenteren met diverse innovatieve toepassingen. Bron.fontys

 

letteren

 • Tzum publiceert wederom een overzicht van alle najaarscatalogi. En klein onderzoek naar het aanstaande boekenseizoen.  Tzum kijkt vooral naar literaire uitgevers. tzum
 • De 5 genomineerden voor de Anton Wachterprijs 2018 zijn bekendgemaakt. Voor de tweejaarlijkse prijs voor het beste literaire prozadebuut van de afgelopen twee jaar waren er deze keer een record aantal inzendingen : 133 boeken. CC45Harlingen
 • De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam wint de Thea Beckmanprijs prijs 2018. Archeon
 • Recensenten Bas Maliepaard (Trouw) en Jaap Friso (JaapLeest.nl) lanceren  een maandelijkse kinderboekenpodcast, de Grote Vriendelijke Podcast getiteld. Het tweetal bespreekt in elke podcast nieuwe kinderboeken. Ook nemen de recensenten de ontwikkelingen in de jeugdliteratuur met de luisteraars door. tzum
 • Het aantal studenten dat dit jaar start met Nederlands is zo dramatisch laag dat de studie dreigt te verdwijnen. Er doemt een tekort op aan docenten, taalkundigen vrezen zelfs de teloorgang van de Nederlandse taal. Een studie Nederlands is in het buitenland vele malen populairder dan in Nederland zelf. Het Parool   , De Volkskrant  , Neerlandistiek

 

muziek

 • Het Tilburgse dancefestival Draaimolen, op het terrein van Charlotte Oord,  zette zichzelf afgelopen weekend definitief op de kaart met een handvol onderscheidende projecten en een ongekend ambitieus programma. De organisatie heeft nog geen vervangende locatie gevonden voor dit unieke Tilburgse festival dat voor de vijfde keer gehouden werd.3voor12.vpro.nl, NRC   , Brabants Dagblad
 • Komend weekend is enorme Verschueren-orgel van de Catharinakerk het middelpunt van het driedaagse Orgelfestival Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Make It is een nieuw festival in Tilburg. Op de podia staan vooral jonge talentvolle jazzmuzikanten. De grootheden van straks, zo zegt de organisatie. Ambitie? Make It moet uitgroeien tot het Noorderslag van de jazzmuziek. Brabants Dagblad  , Make it
 • Josh Lovell heeft de 52ste editie van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) gewonnen. De Canadese tenor ontving zowel de hoofdprijs als de Operaprijs, samen 15.000 euro. De Nederlandse mezzo Rosina Fabius oogstte de Oratoriumprijs. De andere Nederlandse finaliste, mezzo Nina van Essen, werd door het publiek op handen gedragen. Opera magazine
 • De Portugese zangeres Magda Mendes uit Rotterdam heeft de Gouden Notekraker 2018 gewonnen. Tot de genomineerden behoorden o.m. Waylon, Spinvis, De Jeugd van Tegenwoordig, Di-Rect, Ronnie Flex en André Hazes jr.  Deze jaarlijkse vakprijs van uitvoerende artiesten  is een initiatief van auteursrechtenorganisatie Sena. De Zilveren Notekraker 2018, een aanmoedigingsprijs voor nieuw talent, is gewonnen door zangeres Nina June uit Amsterdam. NRC
 • Nieuw toegevoegd aan de bestaande lijst van de Buma NL Awards zijn ‘Beste Act Levenslied’ en de ‘Helden Oeuvreprijs’. Daarnaast is er ook een award in het leven geroepen voor de Beste Producer. Dat blijkt uit de lijst van alle genomineerden voor de Buma NL Awards die bekend is geworden. De uiteindelijke winnaars van de awards worden tijdens Buma NL op 1 oktober 2018 in het Utrechtse TivoliVredenburg bekendgemaakt. BUMA Cultuur
 • De jury van de 3voor12 Award heeft gesproken. Uit de twaalf genomineerden die de redactie selecteerde, koos de twaalfkoppige jury zijn zes favorieten: albums van  Luwten, Palmbomen II,
 • Wende, Ronnie Flex, Altin Gün en Ray Fuego.  Deze albums worden meegenomen naar het juryberaad op  4 oktober. Die avond wordt de award uitgereikt in 3voor12 Radio. 3voor12.vpro.nl
 • De eerste 29 acts die gaan optreden tijdens Eurosonic Noorderslag zijn bekend. Onder meer Crimer, Fontaines D.C., Hatari, Holy Motors, Keep Razors Sharp en Mavi Phoenix reizen begin volgend jaar af naar Groningen. De 29 acts, die afkomstig zijn uit 24 landen, zijn geselecteerd in samenwerking met de European Broadcasting Union, de radiozenders uit de Europese Unie. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Theatermaker en filosoof Jaïr Stranders reageert op de bewogen opening van het Nederlands Theater Festival. In zijn ‘Staat van het theater’ dreigde de Vlaamse theatermaker Chokri Ben Chikha zich op het toneel in brand te steken. Stranders: ‘Je kunt ook ‘actueel’ of ‘politiek’ zijn, zonder te vervallen in ”koeienletterstheater”.’ Theaterkrant
 • Ook theatermaker, schrijver en curator van verdiepingsprogramma Nieuwe Grond #5 Alexander Nieuwenhuis reageert op de inmiddels veelbesproken Staat van het Theater 2018. Volgens Nieuwenhuis maakte het optreden iets zichtbaar dat de laatste tijd niet werd gezien. ‘Het theater is, ondanks onze vurige hoop voor het tegendeel, toch meestal niet de ruimte waar collectieve verandering plaats heeft en zeker niet onmiddellijk.’ Theaterkrant
 • ‘Ik vind het belangrijk dat we elkaar bevragen, een scherp gesprek voeren’ zei afscheidnemend regisseur Liesbeth Coltof in haar Staat van het Jeugdtheater. Samen met de jonge regisseurs Wieke ten Cate en Belle van Heerikhuizen las ze voor uit een briefwisseling die ze met z’n drieën hadden gevoerd. Aan het eind riepen ze het publiek op hun voorbeeld te volgen. ‘Laten we een keten van brievenschrijvers oprichten.’ Theaterkrant
 • Het succesvolle televisieprogramma De Vloer Op gaat terug naar zijn roots: het theater. Na een opdracht moeten acteurs vanuit het niets een scène creëren, een kort theatraal verhaal met liefst een bevredigend plot. Bedenker en regisseur Peter De Baan denkt dat het in het theater nog wel eens spannender zou kunnen worden dan op tv: live, ongemonteerd. De Volkskrant
 • Op 16 september zijn ter afsluiting van het Nederlands Theater Festival de VSCD Toneelprijzen uitgereikt, tijdens het Gala van het Nederlands Theater in het Internationaal Theater Amsterdam. De belangrijkste prijzen van het Nederlandse toneel, de Theo d’Or en de Louis d’Or, gaan dit jaar naar Karina Holla (Romp) en Bruno Vanden Broecke (Para). Er was een Gouden Krekel voor Janne Desmet voor haar rol in Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten van Schippers & Van Gucht (uit Breda) en hetpaleis.   VSCD ,  Theaterkrant ,  NRC  , Breda vandaag
 • De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen van Meneer Monster en CDP Theatre Producers heeft de Zapp Theaterprijs 2018 gewonnen, de publieksprijs voor beste jeugdproductie van het voorgaande theaterseizoen.. Een jury bestaande uit negen kinderen tussen de 8 en de 12 jaar, verkoos de voorstelling boven de vier andere genomineerden. Theaterkrant
 • Marijn Rademaker (36) nam 16 september  afscheid als eerste solist van Het Nationale Ballet in Amsterdam. Hij had graag door gedanst tot zijn 42ste, zoals veel mannelijke dansers, maar het ging niet meer. Reden: een ernstige, hardnekkig terugkerende knieblessure. Dan is dansen op zijn niveau niet meer te doen. De Volkskrant

Kunst in de openbare ruimte

 •  
 • De Making Space Week – dit jaar van 1 t/m 5 oktober – is een jaarlijks terugkerende onderzoeks-, inspiratie en ontmoetingsweek rondom dans in de publieke ruimte. Ieder jaar in oktober, trekken choreografen en dansers één van de Tilburgse wijken in om te onderzoeken wat hun werk daar kan betekenen. Dans Brabant
 • Op de Mols Parking in Breda is een nieuwe Blind Walls Gallery-schildering verschenen van de Bredase illustrator Hedof. De schildering is onderdeel van het Greenpeace-project Wings of Paradise, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de aantasting van het regenwoud. Breda vandaag
 • Op het schoolplein van het hoofdgebouw van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch kreeg een Tapijt voor de Vrede langzaam maar zeker gestalte. Dit mede in het kader van de Landelijke Week van de Vrede. Kunstenaar Marianne van Heeswijk arriveerde in gezelschap van diverse vrijwilligers, met wie ze samen alle voorbereidingen trof, en men ging aan de slag. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het nieuwe entreegebied van het Nationaal Archief in Den Haag oogt helder, uitnodigend en overzichtelijk. Het ontwerp voor de vernieuwing is gemaakt door Van Eijk & Van der Lubbe. Voor de architectonische ingrepen zocht het bureau samenwerking met diederendirrix architecten. Architectenweb
 • Catastrofale Computer Crash, dat is de titel van het vierde stripalbum van tekenaar Ralph Dikmans  uit Boxtel. De Boxtelaar, leraar van basisschool De Vorsenpoel, heeft zijn samenwerking met scenarist Peter Busschots uit Vlaanderen voortgezet. Het stripalbum wordt uitgebracht door de Vlaamse uitgever Bonte. Brabants Dagblad
 • Tijs Rooijakkers, bekend van onder meer de ‘Supertoll’ in Woensel en ‘Leap into the deep’ op de campus van de TU/e, toont in de nieuwe galerie Art Experience by KRL op Sectie C tekeningen. Eindhovens Dagblad
 • Het Veldhovense kunstenaarsduo Studio Giftig heeft in Rotterdam de Street Art Award Benelux ontvangen. Voor de prijs waren veertig artiesten genomineerd.  Eindhovens Dagblad
 • Aan Joop Mijsbergen, een van de drie grote kunstenaars in Bergen op Zoom, is een expositie in het Markiezenhof gewijd. Een gesprek met de 83-jarige. BN – De Stem
 • Esbeekse kunstenaar Hannes Verhoeven maakt enorme betreedbare koe voor Park & Schotel festival in Esbeek. Brabants Dagblad
 • Hetty Naaijkens uit Goirle maakte de documentaire ‘Klanken van oorsprong’, over de opkomst van de Nederlands-Indonesische muziek. Een van de artiesten die in haar documentaire langskomt, is Anneke Grönloh. Zij werd in 1942 geboren in Nederlands-Indië en overleed afgelopen weekend op 76-jarige leeftijd. De documentaire heeft ze niet meer kunnen zien. Omroep Brabant
 • De eerste twee albums van Flip Noorman Bellse Parese en Make-Up, verschenen op het helaas ter ziele gegane label Bastaard Platen, waren reeds nauwelijks in een hokje plaatsen en kregen uiterst lovende kritieken. Zo schreef De Volkskrant in 2014 : “De muziek van Flip Noorman klinkt als de humor van Zappa, de poëzie van Nick Cave en rauw als Tom Waits.” Zijn derde cd De Big One tapt uit verschillende genres en  bevat spitsvondig gearrangeerde songs met vaak verrassende overgangen. Nieuw is dat Noorman deze keer ook gebruik maakt van elektronica. Johnny’s Garden
 • Jaydees, de naam van het Tilburgse roots combo is afkomstig van de initialen van Joop van der Kuip en Derrick van Schie. Twee jaar geleden ondernam Van der Kuip een rondreis in het Diepe Zuiden, die van Atlanta, Nashville naar Memphis, Austin en New Orleans leidde. Een leerrijke trip die sporen nalaat in het songwerk van Dandelions; er is een voorzichtige evolutie merkbaar naar een meer geëlektrificeerde sound.  Written in music
 • In het theater gelden regels. Het licht in de zaal gaat uit en het publiek kijkt naar die andere wereld op het toneel. De toeschouwers weten dat er acteurs op de planken staan die net doen alsof. In ‘Het Verhaal van het Verhaal’ lijkt regisseur Jetse Batelaan alle regels aan zijn laars te lappen. Het is de tweede familievoorstelling die Theater Artemis en Het Zuidelijk Toneel samen maken.  Omroep Brabant  , NRC , Brabants Dagblad  , Trouw
 • De jonge theatermaakster Anne van der Steen maakte na haar afstuderen van de Fontys Academie voor Drama met regisseur Annemiek Nienhuis van jeugdtheaterplatform Wildpark haar debuutvoorstelling Anne, 10 jaar, wil graag opgehaald worden. Het leverde haar een plek op binnen het driejarige talentontwikkelingsprogramma ThinX van Parktheater Eindhoven. Als start speelde ze haar debuut afgelopen weekend nog een keer in Pand P. Theaterkrant

Kunstonderwijs

 • Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft de genomineerden van de NFF Debuut- en Studentencompetitie bekendgemaakt. Voor de NFF Debuutcompetitie zijn vijf beginnende regisseurs(duo’s) genomineerd van de 83 inzendingen. Vanwege de hoge kwaliteit heeft de jury besloten om in plaats van de gebruikelijke drie maar liefst 5 nominaties te geven. Nederlands Film Festival

Cultuureducatie en - participatie

 • Wat kunnen we van robots leren over de liefde? Over die vraag buigen kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers zich in de tentoonstelling Robot Love in Eindhoven. Emiel Heijnen en Talita Groenendijk zien de scheidslijnen tussen kunst en wetenschap verdwijnen. Welke aanknopingspunten biedt dit voor innovatie van het kunst- (en beta!)onderwijs? LKCA
 • Op 28 september vindt tijdens het Nederlands Film Festival het seminar Film: valt er wat te leren? plaats. Het gaat tijdens het seminar om de vragen : wat de plek is van film in het onderwijs, en wat eenieders rol hierin is en kan zijn. Het seminar is een initiatief van het Nederlands Film Festival, Eye Filmmuseum en Netwerk Filmeducatie en maakt deel uit van de NFF Conferentiedag 2018. EYE
 • Op 21 september, Wereld Alzheimer dag, lanceert STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur (een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum) de Onvergetelijk Museumtafel als nieuwe toepassing van de belevenistafel. Deze multi-touch digitale tafel maakt het mogelijk voor mensen met dementie en hun dierbaren om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen aan de hand van beroemde kunstwerken uit de museumcollecties van het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum.  Digitale Cultuur
 • Kim Erkens zingt in de woonkamers van dementerende ouderen. Van die privé-concerten maakt ze videoportretten. Er zijn er nu inmiddels meer dan 50. Brabants Dagblad
 • Dit najaar gaat in maar liefst zeventien plaatsen door heel Nederland het breakdanceproject ‘The Floor is Yours’ weer van start. In Breda start deze serie van 10 lessen, gegeven door gerenommeerde breakdancedocenten, op 24 september. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool kunnen mee doen. Stadsblad Breda
 • 3800 basisschoolleerlingen in de gemeente Heusden maken met Cultoer op speelse wijze kennis met kunst en cultuur. De achttien aanbieders hopen dat het een springplank is naar lessen op school. Brabants Dagblad
 • Ruim duizend Bossche scholieren van havo en vwo maken tijdens de Uitlokdag kennis met allerlei vormen van theater, muziek en dans. De Uitlokdag wordt sinds 1999 georganiseerd door bureau Babel, in samenwerking met culturele partners in de stad. Dit jaar waren er 18 culturele instellingen aangesloten om de scholieren een feestelijke aftrap van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) te bezorgen. Brabants Dagblad
 • De BSO, een plek om te lezen? Als je het Goswin Konings(adviseur Cubiss) vraagt wel.  Maar hoe? Dat gaat ze dit nieuwe schooljaar op verschillende locaties verkennen. Vandaag een kennismaking met een eerste pilotlocatie: BSO Kindercrèche Noord. Cubiss

Erfgoed

 • Materieel en immaterieel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide sectoren staan soms voor uitdagingen die alleen in samenhang en samenspraak kunnen worden aangepakt. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Erfgoedvereniging Heemschut organiseerde Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland er een expertmeeting over, op 7 september 2018 in Arnhem. De dag werd door 22 experts bijgewoond, afkomstig uit de werelden van erfgoed, cultuur en wetenschap, met erfgoedprofessionals van archeologie tot mobiel erfgoed, van landschap tot stedelijke omgeving. Een verslag. Immaterieel Erfgoed
 • Op 5 en 6 september zijn de eerste twee AmbachtenLabs van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum gestart. De AmbachtenLabs hebben als doel ervoor te zorgen dat traditionele ambachten ook in de toekomst relevant zullen zijn en aantrekkelijk voor nieuwe beoefenaars. Door onderzoek van en experiment met ambachtelijke technieken en vaardigheden te stimuleren hopen beide organisaties dat de ambachten zich blijven ontwikkelen en meegaan met de vragen van nu. Immaterieel Erfgoed
 • Tijdens Het Nationale Monumentencongres van 8 november wordt voor de 5e keer de Prijs Jong MonumentenTalent uitgereikt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzorgt de uitvoering van de prijs in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Monumentencongres
 • Vijf molens zijn genomineerd en strijden om de BankGiro Loterij Molenprijs 2018. Wie wint de hoofdprijs van € 95.000,- ? Molens.nl
 • Hoe zouden de monumenten het Arsenaal en het Oude Raadhuis in Willemstad eraan toe zijn, als ‘mevrouw’ (Puck) Böhm (71)  uit Rotterdam ze niet gekocht had?  Een interview met een opmerkelijke vrouw.  BN – De Stem
 • De tentoonstelling ‘uit de stal van Bosch’ is eind dit jaar te zien in Het Noordbrabants Museum. Een deel van die expositie gaat over het Bosch Research and Conservation Project II. Alle schilderijen van Jeroen Bosch die er te vinden zijn, worden door Nederlandse deskundigen met speciale technieken doorgelicht. Omroep Brabant
 • Op 22 september wordt Brabant Remembers Augmented Reality App gelanceerd. Deze app verbindt de verhalen en locaties van Brabant Remembers en neemt de gebruiker mee in het levensveranderende keuzemoment van de hoofdpersonen. Nog niet eerder werd over de Tweede Wereldoorlog zo’n omvangrijke en provincie-brede AR-productie ontwikkeld waar maar liefst 30 acteurs in meespelen.  Erfgoed Brabant

Bibliotheken

 • Op 17 december organiseert de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, onder regie van de KB, een bijeenkomst voor bibliotheken. De dag staat in het teken van het zelf meten van effecten bij gebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van de Bibliotheek in het educatieve en sociale domein. KB
 • De KB is verheugd over het nieuws dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onlangs uitbracht: vanaf 2020 zullen alle artikelen die worden gefinancierd door elf internationale onderzoekfinanciers (waaronder NWO) in open access-tijdschriften worden gepubliceerd. KB
 • Bibliotheek VANnU in Zevenbergen mag zich de eerste ‘dementievriendelijke organisatie’ van de gemeente Moerdijk noemen. Medewerkers hebben een speciale training hebben gevolgd om mensen met dementie te herkennen en ze goed van dienst te kunnen zijn. BN – De Stem
 • De week van de dementie is van start gegaan met de opening van de dementheek in de bibliotheek  Nieuwe Nobelaer. Bij dit onbemande informatiepunt zijn materialen en informatie te vinden voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie