trends & ontwikkelingen 21 maart 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • ‘Vaardigheden voor de toekomst’. Lezing van minister Jet Bussemaker (OCW) bij symposium van de KNAW op maandag 17 maart 2014 in Amsterdam. Rijksoverheid, Scienceguide
 • ‘Verbinding cultuur en zorg geen alternatief voor professionele hulp’, aldus minister Bussemaker in brief aan de Tweede Kamer. LKCA
 • Rijksbouwmeester Frits van Dongen luidt opnieuw de noodklok over de leegstand in Nederland. Met een oppervlakte van in totaal 55 miljoen vierkante meter heeft die leegstand ‘dramatische vormen’ aangenomen. Noemenswaardige acties blijven volgens de Rijksbouwmeester uit. Vastgoedmarkt
 • De belangrijkste boekenbeurs ter wereld staat in 2016 in het teken van Nederlandstalige literatuur. Nederland en Vlaanderen zijn dan gezamenlijk ‘gastland’ van de Frankfurter Buchmesse. Letterenfonds
 • In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en naar aanleiding van het Cultuurdebat Kiezen is een Kunst heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur tien aanbevelingen geformuleerd voor de politici van Rotterdam. Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur
 • Voor gemeenten is cultuur geen topprioriteit; nog niet. Ocker van Munster Blog
 • Speelt cultuur een rol bij de gemeenteraadsverkiezingen en het sluiten van collegeakkoorden? En waarom moet een gemeente culturele voorzieningen financieren? Welke idee‘n hebben de verschillende partijen daar over? Het LKCA stelde een verkiezingsdossier samen. LKCA
 • De (nieuwe) raadsleden ontvangen van Kunsten ’92 per post direct na de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 inhoudelijke ondersteuning voor de college onderhandelingen. Kunsten ’92
 • Het is onzeker geworden of er een cultuurpaleis verrijst in het centrum van Den Haag. De vier partijen in het Haagse college (PvdA, VVD, CDA en D66) besloten vorig jaar het omstreden project te laten bouwen, maar de partijen zijn woensdag hun meerderheid in de gemeenteraad kwijt geraakt. De Volkskrant
 • De overheid zou het vrije denken en maken moeten faciliteren, ook voor cultuurmakers wiens producten minder goed te vermarkten zijn. Juist ‘moeilijke’ cultuur, die vooral aan zet tot nadenken in plaats van entertaint, zoals de meeste vraaggerichte cultuur doet, kan voor ontwikkeling zorgen. Kennisland

bezuinigingen

 • Antwoorden van minister Bussemaker op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van haar brief waarin zij de voornaamste ontwikkelingen in de culturele sector, als mede een eerste beeld van de gevolgen van de bezuinigingen op de culturele sector schetste. Rijksoverheid
 • De uitgaven van de Rijksoverheid aan wetenschappelijk onderzoek blijven dalen. In 2014 bestedende ministeries €4,5 miljard aan onderzoek. Dat bedrag zal de komende jaren terug lopen, naar €4,1 miljard in 2018. Tussen 2012 en 2018 dalen deze investeringen met 12.1%. Scienceguide
 • Gemeenten hebben in de afgelopen raadsperiode vooral bezuinigd op de eigen organisatie, sociale voorzieningen en cultuur en recreatie. Ook voor de komende raadsperiode lijken die domeinen de favoriete bezuinigingsposten te zijn. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC na een inventarisatie en enqute onder gemeenten. BMC
 • In de hele wereld zijn symfonieorkesten en operagezelschappen de dupe van bezuinigingen. Hiermee wordt een kwetsbaar en waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed bedreigd. De muziekbonden,verenigd in de internationale federatie van muzikanten (FIM) gaan de komende maanden hier internationaal meer aandacht voor vragen. FNV Kiem

cultureel ondernemerschap en financiering

 • Aan de jarenlange sterke omzetkrimp van architecten is in 2013 een einde gekomen. Het vierde kwartaal liet weer eens een groei zien van 1,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Architectenweb
 • Om nieuwe markten aan te boren, gaan steeds meer architecten ook aan de slag als ontwikkelaar. Verslagen van de expertmeetings uit de serie ‘Re-engineering the architect’ van de BNA. BNABNA
 • In 2013 is de verkoop van kunst en antiek wereldwijd met 8% gestegen tot 47,4 miljard euro. TEFAF
 • Fotomuseum Foam gaat deze zomer activiteiten, o.m. exposities van jonge talentvolle fotografen,verzorgen in Felix Meritis te Amsterdam. De Telegraaf
 • De Amerikaanse kunstenaars Richard Prince schikt zaak auteursrecht met fotograaf Patrick Cariou. PhotoQ
 • Het jaarverslag 2013 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is beschikbaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Deadlines: 30 april 2014. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoeken ontwerpers,ontwikkelaars, (kinderboeken) schrijvers en dichters voor deelname aan het programma Literatuur op het Scherm. Dit programma is er voor literaire of po‘tische producties die ontwikkeld worden voor de tablet of smartphone. Deadline: 24 april 2014. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Nederlands Filmfonds publiceert jaarverslag over 2013. Filmfonds
 • Het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds willen met de Transmedia regeling nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren. In 2014 zijn er drie aanvraagrondes, de eerst volgende ronde sluit op 24 april 2014. Mediafonds
 • Start© is een voorlopig eenmalige stimuleringsregeling van het Mediafonds voor scenaristen voor het jaar 2014. Scenaristen kunnen op elk moment op individuele basis ontwikkelingsgeld aanvragen voor nieuwe en originele fictieprojecten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. Zowel voor single plays als korte dramaseries kan subsidie worden verkregen voor het uitwerken van een treatment of scenario. Mediafonds
 • Het Fonds voor Cultuur participatie wil met de regeling Ouderenparticpatie voorbeeld stellende en beeldbepalende projecten ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor ouderen om aan cultuur te doen, weg halen. Eerst volgende deadline is 15 april. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht ontwikkelden de Utrechtse Cultuurlening samen met kf Heinfonds en Cultuur Ondernemen. Deze lening moet een impuls geven aan de culturele en creatieve sector. De Utrechtse cultuurlening is een zogenaamd ‘revolverend fonds’: partijen die lenen betalen dit weer terug. Utrecht.nl
 • 8 crowdfundingsites voor erfgoed. Erfgoedstem

cultuurnieuws; nederland

architectuur en vormgeving

 • Ambachten zijn bezig met een inhaalslag als drijvende kracht achter een nieuwe vorm van kleinschalige economie, als inspiratiebron voor ontwerpers en als tegen hanger voor de consumptiemaatschappij. Een tweedaagse internationale conferentie wil beleidsmakers hiermee kennis te laten maken en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen. Volkscultuur.nl

beeldende kunst

 • ‘Is hedendaagse kunst (on)toegankelijk?’ is naar mijn idee de verkeerde vraag. Daarmee wordt namelijkde kunst een slachtoffer van zichzelf. De vraag moet eigenlijk zijn ‘Wat verwacht de hedendaagse kunst van haar publiek.’ Niek Hendrix mengt zich in de discussie over ontoegankelijke kunst. Lost painters

film

 • Met het project De Overstap wil men nieuwe wegen in slaan bij het maken van films. Het betrekken van theaterstukken in deze plannen is een logische stap, omdat op die manier een nieuwe (jongere) doelgroep kennis maakt met hedendaags toneelrepertoire. De auteurs, makers en spelers van de stukken worden nauw bij de filmproductie betrokken. De Filmkrant
 • De dansfilm heeft toekomst, zo blijkt. Vooral omdat het een medium is dat gemakkelijk de wereld rond reist. De Point Taken-films van vorig seizoen waren volgens Mediafonds directeur Hans-Maarten van den Brink bijna wekelijks te zien over de hele wereld. Theaterkrant
 • Tijdens het dansfilmfestival Cinedans zijn de Dioraphte Cinedans Awards uitgereikt. Theaterkrant

letteren

 • Mohammed Benzakour wint E. du Perronprijs. NRC
 • Uit een onderzoek van Schrijven Magazine onder bezoekers van website Schrijven Online blijkt dat de meeste van die bezoekers positieve ervaringen hebben met aanbieders van Printing On Demand. Schrijven online
 • Polare Rotterdam maakt doorstart met de oude naam Donner op een nieuwe locatie. Polare in Amsterdam wordt overgenomen door mediabedrijf Novomedia. NRC, NRC, Tzum.info
 • Zes boekenwinkels van de keten Polare worden overgenomen door het zogenoemde Kwaliteitsboekhandelaren Collectief, een samenwerkingsverband van boekondernemers en vestigingsmanagers. Het betreft winkels gevestigd in Almere,’s-Hertogenbosch, Groningen, Leeuwarden en Maastricht. NRC

kunstonderwijs

 • De wijziging van de Wet op de Architectentitel, die bepaalt dat afgestudeerde studenten zich pas kunnen inschrijven in het Architectenregister na twee jaar aantoonbare praktijkervaring, en de afgenomen werkgelegenheid onder architecten was aanleiding voor de Academie van Bouwkunst, Amsterdam een werkgeversbijeenkomst te organiseren waar studenten, werkgevers en alumni met elkaar in gesprek konden gaan over het veranderende werkveld en de gevolgen daarvan voor academiestudenten. Archined.nl
 • HKU zoekt kunstenaars of kunstdocenten die kunstonderwijs geven als of het een game is. Cultuurplein
 • De faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) start met de Master of Fine Arts in Scenography. Het studieprogramma leidt studenten op om elke ruimte te transformeren tot een theatrale omgeving, biedt verdieping van de professionele praktijk en kaders voor artistiek onderzoek. Theaterkrant

bibliotheken

 • Manifest«Iedere gemeente een bibliotheek« aangeboden aan Tweede Kamerleden. Bibliotheekblad
 • Pati‘nten kunnen vanaf vrijdag 14 maart tijdens hun verblijf in het Martini Ziekenhuis in Groningen gratis luisteren naar gesproken boeken, kranten en tijdschriften. Informatieprofessional

educatie

 • De Vernieuwingscommissie CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) ge•nstalleerd. De commissie onder leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo. Cultuurplein
 • Voor het landelijke project ‘Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’ (CIS) onderzochten wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hoe het culturele (zelf)bewust zijn van kinderen kan worden versterkt. Nationale Onderwijsgids, Cultuur in de spiegel
 • Alice Moves, een initiatief van LKCA en FCP, is met ingang van 15 maart 2014 zelfstandig verder gegaan. Alice Moves is een digitaal forum waar scholen op zoek kunnen gaan naar cultuur aanbod dat is toegesneden op hun specifieke wensen. Cultuurplein
 • De schrijfwedstrijd Write Now! is er voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar, de winnaar maakt kans op onder meer een coachingstraject. Inzenddatum 1 april. Schrijven online

erfgoed

 • De verhuizing van de Bibliotheek Utrecht naar het voormalige postkantoor aan de Neude komt dichterbij. De Architect, Erfgoedstem
 • Ze geven het buitengebied nieuw elan: cottage industries. Kleine ondernemers die de rust en de relatief goedkope huisvesting van het landelijk gebied combineren met grensoverschrijdende, landelijke netwerken. Bieden deze cottage industries nieuwe kansen voor leegstaande monumentale gebouwen? Herbestemming.nu

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Het Nieuwste Brabant, een publicatie waarin in bijna 700 pagina’s wetenschappers, ondernemers en creatievelingen hun visie geven op hoe Brabant zich zou moeten ontwikkelen. Omroep Brabant
 • Provinciale Staten hebben ingestemd met een provinciale investering in het erfgoedcomplex Bergoss in Oss. Brabant.nl
 • Wooncorporatie Woonveste en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben het Buurtcultuurfonds Woonveste opgericht om kunst en cultuur in Haaren en Heusden te bevorderen. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; grote Brabantse gemeenten

 • Bredaas cultuurdebat met de steun aan MOTI in het middelpunt van de discussie. Breda Vandaag
 • De cultuursector in Eindhoven kan nog best inleveren, aldus oud wethouder van Eindhoven,lijstduwer voor de SP. Eindhovens Dagblad
 • Het voormalige Plaza Futura-pand in Eindhoven wordt mogelijk al in mei in gebruik genomen als podium voor toneel, dans en muziek, voor deze bestemming heeft de gemeente Eindhoven gekozen. Eindhovens Dagblad
 • Portret van cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs, D’66, 20 jaar politiek actief in Eindhoven. Dichtbij Eindhoven
 • Het is onduidelijk wie de koper is van De Witte dame, het voormalige Philips gebouw aan de Emmasingel in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Bezoekers heropende Cacaofabriek in Helmond zijn enthousiast. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad, Architectenweb.nl
 • ‘Zonder Marjo Frenk was het verkeerd afgelopen met 013’, volgens Bert Frijns, directeur van poppodium 013. 3voor12.vpro.nl
 • Tilburg krijgt van 1 tot en met 4 november een nieuw stadsfestival. Dat staat in het teken van het verbeteren en behouden van kwaliteit van leven. Tilburg.com

cultuurbeleid; overige Brabantse gemeenten

 • Het MUBO, een museum waar vier cultuurhistorische collecties samen komen, geopend in Boxtel. Naast deze collecties wil het museum ook een podium bieden aan de moderne kunst. Omroep Brabant
 • Werkgroep Behoud de Bieb Deurne en de directie van Bibliotheek Helmond-Peel komen niet overeen. Eindhovens Dagblad
 • Voor de overname van het failliete Turfschip in Etten-Leur hebben zich meerdere kandidaten gemeld. BN-De Stem
 • Samenwerkende culturele instellingen in Oss laten op zondag 25 mei alle Ossenaren kennismaken met uiteenlopende vormen van kunst en cultuur in de stad. Brabants Dagblad
 • Gemeente Oss is op zoek naar mensen die mee willen praten over het ontwikkelen van het culturele palet waar Oss aan werkt. Brabants Dagblad
 • De culturele accommodaties in Goirle en Riel spreken samenwerking af. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Reusel-De Mierden wil negen panden gebouwd door de Tilburgse architect Jos Bedaux aanwijzen als gemeentelijk monument. Eindhovens Dagblad
 • Gerda Baeynes is de eerste dorpsschrijver van Schijndel. Brabants Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

architectuur

 • Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) schreef samen met het Academic Forum van Tilburg University een fotowedstrijd uit met als thema ‘De Creatieve Stad’. CAST
 • B-Ark, het ontwerp van Bredanaars Hanneke de Leeuw en Edwin van de Velde winnen de idee‘nwedstrijd die het Bredase architectuurcentrum Gebouw F samen met BNA had uitgeschreven voor een drijvende paviljoen. BN – De Stem

beeldende kunst

 • Het artist in residence programma in het Van Gogh Huis in Zundert met werk van Eefje Goos, Erik Andriesse en Marc Mulders. Presspaint

film

 • De prijs voor beste film van het 48 Hour Project Breda is gewonnen door het team Arts & van den Boogaard uit Brussel met de film Reconstructie. Breda Vandaag
 • Regiedebuut van Frank Lammmers wordt opgenomen in Budel. Eindhovens Dagblad
 • Bioscoop Cinecitta in Tilburg wil in augustus 2014 haar deuren openen. Brabants Dagblad

letteren

 • Marlous Mutsaers en haar zoon Ruud hebben de Tilburgse vestiging van Polare gekocht. Brabants Dagblad
 • AndrŽ Stikkers heeft boekhandel Adr. Heinen in’s-Hertogenbosch gekocht. Een koffiecorner in de winkel is door de gemeente toe gestaan. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Doorstart boekhandel Het Verboden Rijk in Roosendaal feestelijk gevierd. BN – De Stem

muziek

 • Beat The DJ, de regionale talentenwedstrijd voor dj’s, in Poppodium Gebouw-T in Bergen Op Zoom gewonnen door DJ Rafya uit Goes. BN – De Stem
 • Programma festival Mundial heeft weinig met de hitlijsten te maken, maar is als van ouds een exotische muzikale mix. Omroep Brabant
 • Barreuh Records,een nieuw label in Eindhoven. 3voor12.vpro.nl

brabantse makers gaan lokaal, nationaal,internationaal

architectuur

 • Architectenbureau Bedaux de Brouwer zorgt voor metamorfose van pand in Tilburgse Piushaven. Brabants Dagblad
 • De Sterrenschool in Son heeft geen klaslokalen, maar een open plattegrond met grote aaneengeschakelde vrije ruimtes. De school is ontworpen door architecten en|en|, uit Eindhoven, en zal de eerste school in Noord-Brabant zijn die werkt volgens dit innovatieve onderwijsconcept. De Architect

beeldende kunst

 • Met ‘Reinventing Happiness’ probeert het SM’s uit te vinden wat mensen werkelijk gelukig maakt;het is een project dat drie jaar moet duren. Het Bossche kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en RosŽ de Beer bedachten allerlei onverwachte contacten voor de bezoeker. Omroep Brabant
 • Beeldend kunstenaar Niek Hendrix over zijn keuze om aan de Jan van Eyck verder te studeren. Lost Painters

letteren

 • No Deal van Elle van den Bogaart uit Eindhoven genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2014. Jongejury.nl
 • Tilburgse dichter Ko de Laat is genomineerd in de Willem Wilmink Dichtwedstrijd. Brabants Dagblad
 • Leo Lotterman is de nieuwe stadsdichter van Roosendaal. BN-De Stem

theater en dans

 • Gejaagd door de wind heeft een sterke vertelkracht en er wordt sprankelend en met een verfrissende openheid gespeeld. Theaterkrant
 • Tijdens Seasoning (Part 1), komend weekend, toont het Eindhovense multidisciplinair ‘live-art’-gezelschap United-C een stroom van beelden, dans, muziek, video, performance. Eindhovens Dagblad

educatie

 • Schilderproject over Vincent van Gogh,een initiatief van de Stichting Vincent Van Gogh in samenspraak met Koepel, op basisschool in Etten-Leur. BN-De Stem

erfgoed

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Voor zowel de kleine als de grote recreatie komt extra ruimte in Brabant. De Provinciale Staten heeft nieuwe regels vastgesteld die daar de mogelijkheid toe bieden. Brabants Dagblad
 • Natuurpoort de Biesbosch – Vissershang officieel geopend. Vrijetijdshuis Brabant
 • Natuurmonumenten koopt Boudewijngroeve ‘Einde aan quadracen’. Omroep Brabant
 • Leegstand winkelgebieden schrikt bezoekers af. NRIT media
 • Lente in de Efteling: nieuwe Aquanura show. De Efteling
 • Muziekfestijn 538 Koningsdag dit jaar op ChassŽveld in Breda. Omroep Brabant

(Foto: Tessa Posthuma De Boer, meer informatie over de E. du Perronprijs)

cultuurbeleid; nederland

 • ‘Vaardigheden voor de toekomst’. Lezing van minister Jet Bussemaker (OCW) bij symposium van de KNAW op maandag 17 maart 2014 in Amsterdam. Rijksoverheid, Scienceguide
 • ‘Verbinding cultuur en zorg geen alternatief voor professionele hulp’, aldus minister Bussemaker in brief aan de Tweede Kamer. LKCA
 • Rijksbouwmeester Frits van Dongen luidt opnieuw de noodklok over de leegstand in Nederland. Met een oppervlakte van in totaal 55 miljoen vierkante meter heeft die leegstand ‘dramatische vormen’ aangenomen. Noemenswaardige acties blijven volgens de Rijksbouwmeester uit. Vastgoedmarkt
 • De belangrijkste boekenbeurs ter wereld staat in 2016 in het teken van Nederlandstalige literatuur. Nederland en Vlaanderen zijn dan gezamenlijk ‘gastland’ van de Frankfurter Buchmesse. Letterenfonds
 • In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en naar aanleiding van het Cultuurdebat Kiezen is een Kunst heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur tien aanbevelingen geformuleerd voor de politici van Rotterdam. Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur
 • Voor gemeenten is cultuur geen topprioriteit; nog niet. Ocker van Munster Blog
 • Speelt cultuur een rol bij de gemeenteraadsverkiezingen en het sluiten van collegeakkoorden? En waarom moet een gemeente culturele voorzieningen financieren? Welke idee‘n hebben de verschillende partijen daar over? Het LKCA stelde een verkiezingsdossier samen. LKCA
 • De (nieuwe) raadsleden ontvangen van Kunsten ’92 per post direct na de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 inhoudelijke ondersteuning voor de college onderhandelingen. Kunsten ’92
 • Het is onzeker geworden of er een cultuurpaleis verrijst in het centrum van Den Haag. De vier partijen in het Haagse college (PvdA, VVD, CDA en D66) besloten vorig jaar het omstreden project te laten bouwen, maar de partijen zijn woensdag hun meerderheid in de gemeenteraad kwijt geraakt. De Volkskrant
 • De overheid zou het vrije denken en maken moeten faciliteren, ook voor cultuurmakers wiens producten minder goed te vermarkten zijn. Juist ‘moeilijke’ cultuur, die vooral aan zet tot nadenken in plaats van entertaint, zoals de meeste vraaggerichte cultuur doet, kan voor ontwikkeling zorgen. Kennisland

bezuinigingen

 • Antwoorden van minister Bussemaker op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van haar brief waarin zij de voornaamste ontwikkelingen in de culturele sector, als mede een eerste beeld van de gevolgen van de bezuinigingen op de culturele sector schetste. Rijksoverheid
 • De uitgaven van de Rijksoverheid aan wetenschappelijk onderzoek blijven dalen. In 2014 bestedende ministeries €4,5 miljard aan onderzoek. Dat bedrag zal de komende jaren terug lopen, naar €4,1 miljard in 2018. Tussen 2012 en 2018 dalen deze investeringen met 12.1%. Scienceguide
 • Gemeenten hebben in de afgelopen raadsperiode vooral bezuinigd op de eigen organisatie, sociale voorzieningen en cultuur en recreatie. Ook voor de komende raadsperiode lijken die domeinen de favoriete bezuinigingsposten te zijn. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC na een inventarisatie en enqute onder gemeenten. BMC
 • In de hele wereld zijn symfonieorkesten en operagezelschappen de dupe van bezuinigingen. Hiermee wordt een kwetsbaar en waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed bedreigd. De muziekbonden,verenigd in de internationale federatie van muzikanten (FIM) gaan de komende maanden hier internationaal meer aandacht voor vragen. FNV Kiem

cultureel ondernemerschap en financiering

 • Aan de jarenlange sterke omzetkrimp van architecten is in 2013 een einde gekomen. Het vierde kwartaal liet weer eens een groei zien van 1,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Architectenweb
 • Om nieuwe markten aan te boren, gaan steeds meer architecten ook aan de slag als ontwikkelaar. Verslagen van de expertmeetings uit de serie ‘Re-engineering the architect’ van de BNA. BNABNA
 • In 2013 is de verkoop van kunst en antiek wereldwijd met 8% gestegen tot 47,4 miljard euro. TEFAF
 • Fotomuseum Foam gaat deze zomer activiteiten, o.m. exposities van jonge talentvolle fotografen,verzorgen in Felix Meritis te Amsterdam. De Telegraaf
 • De Amerikaanse kunstenaars Richard Prince schikt zaak auteursrecht met fotograaf Patrick Cariou. PhotoQ
 • Het jaarverslag 2013 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is beschikbaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Deadlines: 30 april 2014. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoeken ontwerpers,ontwikkelaars, (kinderboeken) schrijvers en dichters voor deelname aan het programma Literatuur op het Scherm. Dit programma is er voor literaire of po‘tische producties die ontwikkeld worden voor de tablet of smartphone. Deadline: 24 april 2014. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Nederlands Filmfonds publiceert jaarverslag over 2013. Filmfonds
 • Het Mediafonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds willen met de Transmedia regeling nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren. In 2014 zijn er drie aanvraagrondes, de eerst volgende ronde sluit op 24 april 2014. Mediafonds
 • Start© is een voorlopig eenmalige stimuleringsregeling van het Mediafonds voor scenaristen voor het jaar 2014. Scenaristen kunnen op elk moment op individuele basis ontwikkelingsgeld aanvragen voor nieuwe en originele fictieprojecten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. Zowel voor single plays als korte dramaseries kan subsidie worden verkregen voor het uitwerken van een treatment of scenario. Mediafonds
 • Het Fonds voor Cultuur participatie wil met de regeling Ouderenparticpatie voorbeeld stellende en beeldbepalende projecten ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor ouderen om aan cultuur te doen, weg halen. Eerst volgende deadline is 15 april. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht ontwikkelden de Utrechtse Cultuurlening samen met kf Heinfonds en Cultuur Ondernemen. Deze lening moet een impuls geven aan de culturele en creatieve sector. De Utrechtse cultuurlening is een zogenaamd ‘revolverend fonds’: partijen die lenen betalen dit weer terug. Utrecht.nl
 • 8 crowdfundingsites voor erfgoed. Erfgoedstem

cultuurnieuws; nederland

architectuur en vormgeving

 • Ambachten zijn bezig met een inhaalslag als drijvende kracht achter een nieuwe vorm van kleinschalige economie, als inspiratiebron voor ontwerpers en als tegen hanger voor de consumptiemaatschappij. Een tweedaagse internationale conferentie wil beleidsmakers hiermee kennis te laten maken en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen. Volkscultuur.nl

beeldende kunst

 • ‘Is hedendaagse kunst (on)toegankelijk?’ is naar mijn idee de verkeerde vraag. Daarmee wordt namelijkde kunst een slachtoffer van zichzelf. De vraag moet eigenlijk zijn ‘Wat verwacht de hedendaagse kunst van haar publiek.’ Niek Hendrix mengt zich in de discussie over ontoegankelijke kunst. Lost painters

film

 • Met het project De Overstap wil men nieuwe wegen in slaan bij het maken van films. Het betrekken van theaterstukken in deze plannen is een logische stap, omdat op die manier een nieuwe (jongere) doelgroep kennis maakt met hedendaags toneelrepertoire. De auteurs, makers en spelers van de stukken worden nauw bij de filmproductie betrokken. De Filmkrant
 • De dansfilm heeft toekomst, zo blijkt. Vooral omdat het een medium is dat gemakkelijk de wereld rond reist. De Point Taken-films van vorig seizoen waren volgens Mediafonds directeur Hans-Maarten van den Brink bijna wekelijks te zien over de hele wereld. Theaterkrant
 • Tijdens het dansfilmfestival Cinedans zijn de Dioraphte Cinedans Awards uitgereikt. Theaterkrant

letteren

 • Mohammed Benzakour wint E. du Perronprijs. NRC
 • Uit een onderzoek van Schrijven Magazine onder bezoekers van website Schrijven Online blijkt dat de meeste van die bezoekers positieve ervaringen hebben met aanbieders van Printing On Demand. Schrijven online
 • Polare Rotterdam maakt doorstart met de oude naam Donner op een nieuwe locatie. Polare in Amsterdam wordt overgenomen door mediabedrijf Novomedia. NRC, NRC, Tzum.info
 • Zes boekenwinkels van de keten Polare worden overgenomen door het zogenoemde Kwaliteitsboekhandelaren Collectief, een samenwerkingsverband van boekondernemers en vestigingsmanagers. Het betreft winkels gevestigd in Almere,’s-Hertogenbosch, Groningen, Leeuwarden en Maastricht. NRC

kunstonderwijs

 • De wijziging van de Wet op de Architectentitel, die bepaalt dat afgestudeerde studenten zich pas kunnen inschrijven in het Architectenregister na twee jaar aantoonbare praktijkervaring, en de afgenomen werkgelegenheid onder architecten was aanleiding voor de Academie van Bouwkunst, Amsterdam een werkgeversbijeenkomst te organiseren waar studenten, werkgevers en alumni met elkaar in gesprek konden gaan over het veranderende werkveld en de gevolgen daarvan voor academiestudenten. Archined.nl
 • HKU zoekt kunstenaars of kunstdocenten die kunstonderwijs geven als of het een game is. Cultuurplein
 • De faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) start met de Master of Fine Arts in Scenography. Het studieprogramma leidt studenten op om elke ruimte te transformeren tot een theatrale omgeving, biedt verdieping van de professionele praktijk en kaders voor artistiek onderzoek. Theaterkrant

bibliotheken

 • Manifest«Iedere gemeente een bibliotheek« aangeboden aan Tweede Kamerleden. Bibliotheekblad
 • Pati‘nten kunnen vanaf vrijdag 14 maart tijdens hun verblijf in het Martini Ziekenhuis in Groningen gratis luisteren naar gesproken boeken, kranten en tijdschriften. Informatieprofessional

educatie

 • De Vernieuwingscommissie CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) ge•nstalleerd. De commissie onder leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo. Cultuurplein
 • Voor het landelijke project ‘Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’ (CIS) onderzochten wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hoe het culturele (zelf)bewust zijn van kinderen kan worden versterkt. Nationale Onderwijsgids, Cultuur in de spiegel
 • Alice Moves, een initiatief van LKCA en FCP, is met ingang van 15 maart 2014 zelfstandig verder gegaan. Alice Moves is een digitaal forum waar scholen op zoek kunnen gaan naar cultuur aanbod dat is toegesneden op hun specifieke wensen. Cultuurplein
 • De schrijfwedstrijd Write Now! is er voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar, de winnaar maakt kans op onder meer een coachingstraject. Inzenddatum 1 april. Schrijven online

erfgoed

 • De verhuizing van de Bibliotheek Utrecht naar het voormalige postkantoor aan de Neude komt dichterbij. De Architect, Erfgoedstem
 • Ze geven het buitengebied nieuw elan: cottage industries. Kleine ondernemers die de rust en de relatief goedkope huisvesting van het landelijk gebied combineren met grensoverschrijdende, landelijke netwerken. Bieden deze cottage industries nieuwe kansen voor leegstaande monumentale gebouwen? Herbestemming.nu

cultuurbeleid; noord-brabant

 • Het Nieuwste Brabant, een publicatie waarin in bijna 700 pagina’s wetenschappers, ondernemers en creatievelingen hun visie geven op hoe Brabant zich zou moeten ontwikkelen. Omroep Brabant
 • Provinciale Staten hebben ingestemd met een provinciale investering in het erfgoedcomplex Bergoss in Oss. Brabant.nl
 • Wooncorporatie Woonveste en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben het Buurtcultuurfonds Woonveste opgericht om kunst en cultuur in Haaren en Heusden te bevorderen. Brabants Dagblad

cultuurbeleid; grote Brabantse gemeenten

 • Bredaas cultuurdebat met de steun aan MOTI in het middelpunt van de discussie. Breda Vandaag
 • De cultuursector in Eindhoven kan nog best inleveren, aldus oud wethouder van Eindhoven,lijstduwer voor de SP. Eindhovens Dagblad
 • Het voormalige Plaza Futura-pand in Eindhoven wordt mogelijk al in mei in gebruik genomen als podium voor toneel, dans en muziek, voor deze bestemming heeft de gemeente Eindhoven gekozen. Eindhovens Dagblad
 • Portret van cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs, D’66, 20 jaar politiek actief in Eindhoven. Dichtbij Eindhoven
 • Het is onduidelijk wie de koper is van De Witte dame, het voormalige Philips gebouw aan de Emmasingel in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Bezoekers heropende Cacaofabriek in Helmond zijn enthousiast. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad, Architectenweb.nl
 • ‘Zonder Marjo Frenk was het verkeerd afgelopen met 013’, volgens Bert Frijns, directeur van poppodium 013. 3voor12.vpro.nl
 • Tilburg krijgt van 1 tot en met 4 november een nieuw stadsfestival. Dat staat in het teken van het verbeteren en behouden van kwaliteit van leven. Tilburg.com

cultuurbeleid; overige Brabantse gemeenten

 • Het MUBO, een museum waar vier cultuurhistorische collecties samen komen, geopend in Boxtel. Naast deze collecties wil het museum ook een podium bieden aan de moderne kunst. Omroep Brabant
 • Werkgroep Behoud de Bieb Deurne en de directie van Bibliotheek Helmond-Peel komen niet overeen. Eindhovens Dagblad
 • Voor de overname van het failliete Turfschip in Etten-Leur hebben zich meerdere kandidaten gemeld. BN-De Stem
 • Samenwerkende culturele instellingen in Oss laten op zondag 25 mei alle Ossenaren kennismaken met uiteenlopende vormen van kunst en cultuur in de stad. Brabants Dagblad
 • Gemeente Oss is op zoek naar mensen die mee willen praten over het ontwikkelen van het culturele palet waar Oss aan werkt. Brabants Dagblad
 • De culturele accommodaties in Goirle en Riel spreken samenwerking af. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Reusel-De Mierden wil negen panden gebouwd door de Tilburgse architect Jos Bedaux aanwijzen als gemeentelijk monument. Eindhovens Dagblad
 • Gerda Baeynes is de eerste dorpsschrijver van Schijndel. Brabants Dagblad

cultuurnieuws; noord-brabant

architectuur

 • Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) schreef samen met het Academic Forum van Tilburg University een fotowedstrijd uit met als thema ‘De Creatieve Stad’. CAST
 • B-Ark, het ontwerp van Bredanaars Hanneke de Leeuw en Edwin van de Velde winnen de idee‘nwedstrijd die het Bredase architectuurcentrum Gebouw F samen met BNA had uitgeschreven voor een drijvende paviljoen. BN – De Stem

beeldende kunst

 • Het artist in residence programma in het Van Gogh Huis in Zundert met werk van Eefje Goos, Erik Andriesse en Marc Mulders. Presspaint

film

 • De prijs voor beste film van het 48 Hour Project Breda is gewonnen door het team Arts & van den Boogaard uit Brussel met de film Reconstructie. Breda Vandaag
 • Regiedebuut van Frank Lammmers wordt opgenomen in Budel. Eindhovens Dagblad
 • Bioscoop Cinecitta in Tilburg wil in augustus 2014 haar deuren openen. Brabants Dagblad

letteren

 • Marlous Mutsaers en haar zoon Ruud hebben de Tilburgse vestiging van Polare gekocht. Brabants Dagblad
 • AndrŽ Stikkers heeft boekhandel Adr. Heinen in’s-Hertogenbosch gekocht. Een koffiecorner in de winkel is door de gemeente toe gestaan. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Doorstart boekhandel Het Verboden Rijk in Roosendaal feestelijk gevierd. BN – De Stem

muziek

 • Beat The DJ, de regionale talentenwedstrijd voor dj’s, in Poppodium Gebouw-T in Bergen Op Zoom gewonnen door DJ Rafya uit Goes. BN – De Stem
 • Programma festival Mundial heeft weinig met de hitlijsten te maken, maar is als van ouds een exotische muzikale mix. Omroep Brabant
 • Barreuh Records,een nieuw label in Eindhoven. 3voor12.vpro.nl

brabantse makers gaan lokaal, nationaal,internationaal

architectuur

 • Architectenbureau Bedaux de Brouwer zorgt voor metamorfose van pand in Tilburgse Piushaven. Brabants Dagblad
 • De Sterrenschool in Son heeft geen klaslokalen, maar een open plattegrond met grote aaneengeschakelde vrije ruimtes. De school is ontworpen door architecten en|en|, uit Eindhoven, en zal de eerste school in Noord-Brabant zijn die werkt volgens dit innovatieve onderwijsconcept. De Architect

beeldende kunst

 • Met ‘Reinventing Happiness’ probeert het SM’s uit te vinden wat mensen werkelijk gelukig maakt;het is een project dat drie jaar moet duren. Het Bossche kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en RosŽ de Beer bedachten allerlei onverwachte contacten voor de bezoeker. Omroep Brabant
 • Beeldend kunstenaar Niek Hendrix over zijn keuze om aan de Jan van Eyck verder te studeren. Lost Painters

letteren

 • No Deal van Elle van den Bogaart uit Eindhoven genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2014. Jongejury.nl
 • Tilburgse dichter Ko de Laat is genomineerd in de Willem Wilmink Dichtwedstrijd. Brabants Dagblad
 • Leo Lotterman is de nieuwe stadsdichter van Roosendaal. BN-De Stem

theater en dans

 • Gejaagd door de wind heeft een sterke vertelkracht en er wordt sprankelend en met een verfrissende openheid gespeeld. Theaterkrant
 • Tijdens Seasoning (Part 1), komend weekend, toont het Eindhovense multidisciplinair ‘live-art’-gezelschap United-C een stroom van beelden, dans, muziek, video, performance. Eindhovens Dagblad

educatie

 • Schilderproject over Vincent van Gogh,een initiatief van de Stichting Vincent Van Gogh in samenspraak met Koepel, op basisschool in Etten-Leur. BN-De Stem

erfgoed

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Voor zowel de kleine als de grote recreatie komt extra ruimte in Brabant. De Provinciale Staten heeft nieuwe regels vastgesteld die daar de mogelijkheid toe bieden. Brabants Dagblad
 • Natuurpoort de Biesbosch – Vissershang officieel geopend. Vrijetijdshuis Brabant
 • Natuurmonumenten koopt Boudewijngroeve ‘Einde aan quadracen’. Omroep Brabant
 • Leegstand winkelgebieden schrikt bezoekers af. NRIT media
 • Lente in de Efteling: nieuwe Aquanura show. De Efteling
 • Muziekfestijn 538 Koningsdag dit jaar op ChassŽveld in Breda. Omroep Brabant

(Foto: Tessa Posthuma De Boer, meer informatie over de E. du Perronprijs)

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie