Trends & Ontwikkelingen 22 februari 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een onafhankelijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de bescherming van waardevol cultureel erfgoed in particulier Nederlands bezit. De commissie gaat onderzoeken in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat zijn.  De ophef over de recente verkoop door prinses Christina van kunstvoorwerpen afkomstig uit de Koninklijke Verzamelingen is mede de aanleiding voor het onderzoek, bevestigt een woordvoerder van de minister. Rijksoverheid.nl  , NRC
 • Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister van Engelshoven (OCW)  trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Gemeentes en provincies  verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen. Van Engelshoven  ondertekende met overheden  en maatschappelijke organisaties de Erfgoed Deal in Madurodam. Rijksoverheid.nl
 • In het regeerakkoord staat dat moet worden voorkomen dat via geldstromen vanuit het buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het concept wetsvoorstel dat er nu ligt zal negatieve effecten hebben op de geefbereidheid in de culturele sector. Op 21 december jl. is de Internetconsultatie gestart voor het conceptwetsvoorstel “Transparantie maatschappelijke organisaties”. Kunsten’92 roept op te reageren. Kunsten’92
 • Gerard van Solinge,hoogleraar ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij Allen & Overy. stelt in Het Financieele Dagblad dat de ontwerpwet transparantie maatschappelijke organisaties niet geschikt is voor het beoogde doel, talloze maatschappelijke organisaties belast en schaadt, en niet is te handhaven. De Dikke Blauwe
 • Tekst uitgesproken door staatssecretaris Van Veldhoven bij de opening van de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Tijdens deze conferentie  ondertekende de staatssecretaris samen met zeventig bedrijven en milieuorganisaties het Plastic Pact. Ze  lanceerde  officieel het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, met daarin een prominente rol voor CIRCO, een programma van CLICKNL. Beide gebeurtenissen onderstrepen het belang van circulair ontwerpen bij de overgang naar een circulaire economie. Rijksoverheid.nl, CLICKNL
 • Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer het derde convenant preventie gehoorschade. Rijksoverheid.nl
 • Verslag van de conferentie op 14 februari in Apeldoorn  ‘Cultuur werkt voor de Provincie’. Gedeputeerden, (kandidaat-)statenleden, culturele instellingen en fondsen, adviseurs en kunstenaars bogen zich onder leiding van Janita Tabak over de vraag: ‘hoe kan de provincie haar rol in het cultuurbeleid versterken en hoe kunnen we die maatschappelijke en economische impact beter benutten?’. Tijdens de vijf Paviljoens (Deelsessies) formuleerde men 10 aanbevelingen voor het overdrachtsdossier voor de provincies. Kunsten’92
 • Culturele organisaties, creatieve ondernemers en professionele kunstenaars in Rotterdam kunnen vanaf nu een beroep doen op een nieuwe financieringsbron: de Rotterdamse Cultuurlening. De Rotterdamse Cultuurlening is een initiatief van Gemeente Rotterdam en Stichting Cultuur+Ondernemen, en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Cultuur + Ondernemen
 • De gemeente Rotterdam heeft eenzijdig de stekker getrokken uit de ontwikkeling van het oude Ferro-terrein in het Merwe-Vierhaven, zo kregen BAR en haar partners vorige week per mail te horen. Het toonaangevende BAR zou later dit jaar de deuren sluiten om de veel grotere nieuwe club Maatschappij Voor Volksgeluk te openen, maar ook de plannen daarvoor zijn nu definitief van de baan. Al het personeel komt op straat te staan. Een ton aan investeringskosten is verdampt. En een van de belangrijkste cultuurdragers van Rotterdam verdwijnt. Waar ging het mis? 3voor12.vpro, NRC
 • De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of het bijzondere Chinese behang verwijderd kan worden uit landhuis Oud Amelisweerd in Bunnik. Dat zou de toekomstige exploitatiemogelijkheden van de historische buitenplaats flink verruimen. Het behang zou dan elders, mogelijk in het Centraal Museum, bewaard moeten worden. Algemeen Dagblad
 • Het Lucas van Leydenfonds waar Leiden vier jaar lang jaarlijks een kwart miljoen euro in gaat steken voor het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte kan nog niet van start. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de rol die de verschillende betrokkenen precies krijgen. NU.nl
 • Er is een akkoord bereikt over een nieuwe Europese auteursrechtwetgeving. De hervorming moet de bijna twee decennia oude copyrightregels aanpassen aan het digitale tijdperk.
  Er is veel  kritiek op het voorstel. De deal moet de komende weken formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De balans tussen de bescherming van rechthebbenden en de belangen van burgers ontbreekt, vinden Nederland en de vier andere landen.  NRCNPD  , Auteursbond   , Europa Nu

 

noord-brabant

 • Provinciale Staten hebben bij de perspectiefnota een motie aangenomen om een vernieuwende impuls aan kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea mogelijk te maken. Provinciale Staten waren namelijk van mening dat het instrumentarium ter ondersteuning van deze musea te kort schoot: voor innovatie en ontwikkeling van het museum kunnen zij niet terecht bij de bestaande instrumenten als Brabant C en de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: paragraaf 6 Impulsgelden. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen een pilot te starten om de kleine en middelgrote natuur- en cultuurhistorische musea te ondersteunen en daarbij middelen beschikbaar gesteld. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 april 2019 tot en met 30 oktober 2019. Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Blog van Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving,  over rol die kunstenaars en andere makers kunnen vervullen bij maatschappelijke vernieuwingen. Kunstloc Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Het Breda Jazz Festival kan zijn muzikale programma dit jaar op peil houden. De organisatie lijkt er in te slagen de begroting met ‘enkele tienduizenden euro’s’ omhoog te krijgen. Zo is de gemeente Breda volgens voorzitter Wouters bereid de subsidie (nu één ton) wat te verhogen. Daarnaast vallen de sponsorbijdragen iets hoger uit. “We hebben ook een paar nieuwe sponsoren aan ons weten te koppelen.” BN – De Stem
 • Binnen twee weken ligt er een oplossing op tafel voor de juridische problemen waar de Stichting Cultuur Eindhoven mee te kampen heeft. ,,We hebben al een denkrichting, maar die laten we eerst juridisch nog toetsen”, zo laat cultuurwethouder Monique List (VVD) de gemeenteraad weten. ,,Pas na die second opinion komen we met de oplossing naar buiten.” Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultuur Eindhoven informeert over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State n.a.v. een het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven.  Volgens de Raad van State was de organisatie niet bevoegd is om cultuursubsidies te verstrekken. De reparatie van de bevoegdheid kan door de gemeente Eindhoven worden gedaan, schrijft de Stichting. De gemeente onderzoekt op korte termijn hoe hieraan duiding en uitvoering kan worden gegeven, zodat SCE bevoegd wordt voor de genomen en de te nemen subsidiebesluiten voor de huidige periode 2017-2020.  Cultuur Eindhoven
 • De Bibliotheek Eindhoven is teleurgesteld dat ze na 2,5 jaar procederen nog steeds in onzekerheid verkeert over een substantieel deel van haar subsidie. Bibliotheek EindhovenBibliotheekblad
 • De gemeente Eindhoven bracht taken op gebied van cultuur, zorg en welzijn onder bij aparte uitvoeringsorganisaties, resp. bij de Stichting Cultuur Eindhoven en WijEindhoven.  Na een ferme tik op de vingers van de Raad van State inzake een hoger beroep van de Bibliotheek Eindhoven inzake een besluit van Cultuur Eindhoven lijkt een heroverweging van de hele opzet noodzakelijk, schrijft Hans Vermeeren van het Eindhovens Dagblad.Eindhovens Dagblad
 • Het wordt een bijzonder museum. Misschien wel een zonder eigen gebouw. Kwartiermaker Chris Sigaloff onderzoekt in opdracht van de gemeente Eindhoven hoe een rijksmuseum voor design in Eindhoven eruit kan zien. Eindhovens Dagblad
 • Het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven is een van de grootste ateliercomplexen in de stad. Wil er iets aan de wachtlijsten in de stad gebeuren, dan moeten er snel structurele werkplekken bij. Eindhovens Dagblad
 • De bouw van een woontoren van elf verdiepingen moet het behoud van een deel van het TAC aan de Vonderweg in Eindhoven mogelijk maken. Het plan ligt nu bij het college van B en W van Eindhoven; dat neemt binnenkort een besluit. Eindhovens Dagblad
 • Van kunst en cultuur word je blij en blijf je gezond. Met dat idee houden vijf Helmondse instellingen speciale activiteiten voor ouderen die eenzaam zijn, moeilijk ter been of weinig geld hebben. Helmond is in 2018 en 2019 Age Friendly Cultural City. De titel voor ‘leeftijdsvriendelijke cultuurstad’ kreeg Helmond van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Die vond een plan van de vijf grote Helmondse cultuurinstelling zo goed, dat het ook nog 40.000 euro subsidie gaf. De gemeente deed daar 50.000 euro bij. Eindhovens Dagblad
 • Het Drakenbootfestival in Helmond gaat alsnog door. Na gesprekken met het stadsbestuur van Helmond kan de organisatie toch weer terecht op de oude, vertrouwde plek langs het kanaal. En dat scheelt in de kosten. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch  is in gesprek met de Verkadefabriek en het Theater aan de Parade over een goedkopere, sobere en demontabele nieuwe Kaaihal voor een periode van vijf jaar op de Tramkade. Het niet innen van huur van de grond en parkeeropbrengsten is ook bespreekbaar.Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • De plannen  voor de Kaaihal zijn tof en het is goed dat de Tramkade blijft ontwikkelen. Maar organisatoren van feesten als Losjes, Smèrrig en Kings of Colors hopen dat er wel plek voor hen blijft. Brabants Dagblad
 • De aanleg van het eerste Tiny Forest in ’s-Hertogenbosch is gestart. ‘s-Hertogenbosch
 • Factorium Podiumkunsten ontving de Tilburg Trofee vanwege het 150-jarig bestaan van het muziekonderwijs in Tilburg en de belangrijke rol die de instelling speelt op het gebied van kunsteducatie. Locoburgemeester Marcelle Hendrickx (cultuur) reikte de Tilburg Trofee uit tijdens een gala-avond in de theaterzaal van Factorium. Tilburg.nl  ,  Brabants Dagblad
 • Atelier Lek uit Rotterdam werkte in opdracht van de gemeente Tilburg zo’n 1,5 jaar aan een nieuw masterplan voor de stad bij nacht. De centrale vraag: hoe laten we mensen door licht anders naar de stad kijken? Het is een veelomvattende visie waar (onder meer) de historie van de stad in is verwerkt en het moet als handboek dienen voor de verlichting van diverse delen van de stad.
 • Het masterplan moet de eerste zichtbare vruchten de komende tijd afwerpen. Brabants Dagblad
 • De in Breda groot geworden Roodharigendag vertrekt naar Tilburg. Het evenement, dat tegenwoordig als Redhead Days door het leven gaat, is met de gemeente Tilburg tot een akkoord gekomen, laat de organisatie weten. Redhead Days schermde afgelopen jaren al meerdere malen met vertrek uit Breda uit onvrede over het volgens de initiator oneerlijke subsidiebeleid in Breda. Breda vandaag, BN – De Stem
 • Tilburgse raadsleden hebben veel lof voor het plan dat van het gebied tussen Tilburg-Noord en de duinen het derde landschapspark van de stad moet maken. Maar inmiddels gewend geraakt aan budgetoverschrijdingen eisten de Tilburgse raadsleden in een debatronde ook zekerheid. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Liefst 13.000 inwoners van de gemeente Bergen op Zoom hebben moeite met lezen en schrijven. Daarmee ligt de laaggeletterdheid hier boven het landelijk gemiddelde. Omdat dit probleem vaak gepaard gaat met schulden en werkloosheid is dat reden voor de gemeente Bergen op Zoom om te investeren in de taalvaardigheid van zowel autochtonen als statushouders en arbeidsmigranten. BN – De Stem
 • De gemeente Boxtel stelt in ieder geval ook dit en volgend jaar 5000 euro ter beschikking aan het Landschapsfonds Het Groene Woud. Het Landschapsfonds Groene Woud keert jaarlijks geld uit aan projecten die een bijdrage leveren aan de verdere duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Brabants Dagblad
 • De voormalige bibliotheek van Hoeven komt tijdelijk in gebruik van de Stichting Dorpshuizen. De gemeente Halderberge heeft het beheer overgedragen aan de stichting ook al om verpaupering te voorkomen. BN – De Stem
 • Het gerenoveerde Plein plus het nieuw gebouwde paviljoen in Vlijmen worden  22 februari officieel geopend. Tijdens de opening, waarbij de Heusdense wethouder Mart van der Poel aanwezig zal zijn, is een lichtspektakel te zien. Onderdeel van het paviljoen is immers een lichtkunstwerk, van Herman Kuijer uit Hilvarenbeek, verwerkt in de kroon van het paviljoen. Brabants Dagblad
 • Er is een nieuwe prijs voor kunstenaars in Meierijstad. Professionals en amateurkunstenaars kunnen meedingen. Deze prijs zal worden uitgereikt bij de officiële opening van het nieuwe cultuurpodium in ’t Spectrum in Schijndel op 5 april. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad  van Moerdijk maakt extra geld vrij om het oude stadhuis in Klundert in oude luister te herstellen, want dat dat moet gebeuren, staat voor iedereen buiten kijf. ,,Maar ergens wringt het. Een aannemer voerde twee jaar geleden een renovatie van de glas-in-loodramen van het Rijksmonument zo beroerd uit, dat heel de klus over moet. BN – De Stem
 • De gemeente Oosterhout is bereid 600.000 euro te investeren om een deel van het  Galvanitasterrein om te laten bouwen tot culturele broedplaats. Het gaat om de inrichting van de huidige loodsen. “We vinden het belangrijk om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van cultuur“, zo luidt de motivatie. BN – De Stem
 • Op het oog lijkt het een ongelijke strijd. Oss strijdt met Rheden, Leeuwarden en Amersfoort om de publieksprijs als beste erfgoedgemeente. Terwijl de laatstgenoemde steden kunnen bogen op een historische binnenstad, heeft Oss vooral veel gesloopt. ,,Maar het is geen wedstrijd over wie de meeste monumenten heeft.”, zegt Jurgen Pigmans van het Stadsarchief Oss. Toch zijn we niet voor niks door deskundigen genomineerd voor deze prijs. Het gaat er namelijk om hoe je met je lokale geschiedenis omgaat en wat je overdraagt aan de volgende generaties.”  Brabants Dagblad
 • Hoe staat het met de toekomst van Theater de Speeldoos. Wanneer komt er duidelijkheid voor het personeel, de gebruikers en de bezoekers. En kan het college van burgemeester en wethouders iets doen om het proces sneller te laten verlopen? De gemeenteraad van Vught wil snel duidelijkheid over toekomst van Theater de Speeldoos. Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalwijk ontwikkelt een nieuw Schoenenmuseum in het centrum van de stad, dat deels onderdak krijgt in het voormalige raadhuis-ensemble. Bij de architectenselectie is Civic Architects gekozen op basis van zijn ontwerpvisie, die de basis vormt voor het onlangs gestartte ontwerpproces. Architectenweb

Cultureel Ondernemerschap

 • Stel, je hebt je opleiding tot autonoom kunstenaar, muzikant of vormgever succesvol afgerond en staat te trappelen om je kennis en kunde in te zetten om geld te verdienen. Wat voor een arbeidsmarkt tref je dan aan, en wat zijn je kansen daarin? Beschikbare cijfers tonen niet alleen de moeizame arbeidsmarktpositie in de creatieve sector, maar laten bovendien zien hoeveel aspecten hiervan nog niet in kaart zijn gebracht. Artikel van Rogier Brom, onderzoeker bij Boekman. Boekman
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of ze kwetsbare zzp’ers kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers, meldt het Financieele Dagblad. Tot deze groep worden bijvoorbeeld pakjesbezorgers, schoonmakers, taxichauffeurs en zelfstandigen in de culturele sector, zoals (foto)journalisten, gerekend. Villamedia
 • Een leeg podium op het latinfestival Pal Mundo. De geannuleerde wereldpremière van een theaterstuk van een bekende Congolese regisseur. En een incompleet circus in de Melkweg. Door strenge Europese visumregels wordt jaarlijks niet-westerse kunstenaars de toegang geweigerd. Ook tot Nederland. Samen met andere Europese kunst- en cultuurnetwerken pleit DutchCulture voor andere regels, zoals een speciaal kunstenaarsvisum of een witte lijst voor artiesten die al eerder hebben opgetreden in Europa. NOS
 • De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de Commissie bepaalt dat de gunningsmethodiek bij aanvang van de aanbesteding volledig kenbaar gemaakt moet worden. Vanuit Beter aanbesteden is er aandacht voor een redelijke tenderkostenvergoeding bij afgebroken aanbestedingen en een goed, laagdrempelige rechtsbescherming om disproportionaliteit effectief aan te kunnen kaarten. BNA
 • UNStudio organiseert voor haar medewerkers een aantal keer per jaar UNS Talks: interne inspirerende lezingen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder inclusiviteit en diversiteit. Naar aanleiding van deze Talks sprak BNA met Caroline Bos, oprichter en mede-eigenaar van UNStudio, over het inclusiviteits- en diversiteitsbeleid van het bureau. BNA
 • Amsterdam Fashion Week maakt deze week het volledige programma bekend van de maart editie genaamd AFW Studio. De maart editie heeft een brede programmering bestaande uit een show- en event programma met als centrale en creatieve hub het Compagnietheater. Fashion United
 • In de afgelopen jaren hebben musea in de Verenigde Staten gewerkt om hun collecties te diversifiëren, soms zelfs met de verkoop van werk van blanke mannelijke kunstenaars om kunst van vrouwen en kunstenaars van kleur te kopen.  Uit onderzoek van collecties van 18 musea, i.e. 40.000 kunstwerken in de collecties van o.m.  het Metropolitan Museum of Art, New York, het Detroit Institute of Arts en het Art Institute of Chicago, blijkt dat 85 procent van de kunstenaars in deze collecties blank is en 87 procent man. ArtNet News
 • Dutch Filmworks (DFW) heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis inzake het Kort Geding dat zij tegen Ziggo aanspande. Daarbij vorderde DFW afgifte van NAW gegevens van IP adressen die zich schuldig maakten aan downloaden uit illegale bron voor The Hitman’s Bodyguard. DFW
 • Bioscoopconcern Pathé zet zich in om mensen met een beperking werk te bieden. Aanleiding voor Pathé was o.a. de wet banenafspraak en de krapte op de arbeidsmarkt. Maar bovenal ziet Pathé een maatschappelijke taak. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopconcern Kinepolis heeft een sterk 2018 gedraaid in Nederland, waar de bezoekersaantallen met 28,2% stegen. Wereldwijd ontving de bioscoopketen 40,7% meer bezoekers (35,6 miljoen). Volgens Kinepolis hebben de goede cijfers in Nederland te maken met het op snelheid brengen van nieuw geopende complexen en de overname van NH Bioscopen. Entertainment Business
 • Bij de Tilburgse arthouse bioscoop Cinecitta is eind oktober een nieuw festival : 013 CIF. Het evenement toont dertien wereldfilms die hoge ogen gooiden op grote festivals als Cannes, Toronto, Sundance en Beijing, maar nooit in filmtheaters in de Benelux te zien zijn. De films worden gemiddeld driemaal vertoond. De gemeente Tilburg heeft een bedrag van 15.000 euro uitgetrokken voor het nieuwe evenement. Cinecitta wil ook enkele regisseurs van getoonde films uitnodigen. Bovendien komt er een randprogramma waar Brabantse filmmakers de internationale regisseurs ontmoeten.Brabants Dagblad
 • Er woedt een hevige concurrentiestrijd tussen de streamingdiensten. Een strijd die in Nederland gevoerd wordt door Netflix, NPO, Videoland/RTL, Amazon en nog tal van kleinere aanbieders. Welke platforms uiteindelijk overeind blijven is nog onduidelijk, maar ondertussen profiteert de kijker van al die mooie, nieuwe series. Toch? De Volkskrant
 • KVB-Boekwerk publiceert 31 kerncijfers over de boekenmarkt 2012-2018. De cijfers liggen aan de basis van de KVB-Boekwerk Marktmonitor. De cijfers zijn ingedeeld op markt (totaal, papier, e-books) en taal (alle talen, Nederlandstalig, anderstalig) en weergegeven in absolute aantallen, marktaandelen of indexen. KVB Boekwerk
 • De boekenmarkt is een bestsellermarkt. Uit eerdere analyses van KVB Boekwerk bleek dat boeken waarvan bovengemiddeld veel exemplaren worden verkocht (de toptitels) belangrijk zijn voor de boekenmarkt. KVB Boekwerk
 • Digitale boeken worden over het algemeen als aanvulling op papieren boeken gebruikt: de meeste consumenten lezen via beide dragers. Het meest recente consumentenonderzoek focust zich op e-book lezers en gebruikers van luisterboeken. KVB Boekwerk
 • Na de belofte van een nieuwe start met een nieuwe ‘top’ van het bedrijf zet Buma/Stemra drie stappen terug, volgens Kunstenbond : Legal Counsel Anja Kroeze terugkeert in haar oude functie. Ze was een kleine twee jaar ‘ziek’ thuis na de eerste onderzoeken naar de gang van zaken bij Buma/Stemra en bleef daarvoor een salaris ontvangen boven elke redelijke norm. De eerdere, verstandige keuze van Buma/Stemra afscheid te nemen van alle betrokkenen bij de affaires die zo negatief uitstraalden op de organisatie wordt daarmee doorbroken.  Kunstenbond
 • In Parijs wordt volgend jaar een dirigeerwedstrijd georganiseerd uitsluitend bedoeld voor vrouwen. Ondanks dat steeds meer vrouwelijke dirigenten doordringen tot de top is het volgens Claire Gibault, chefdirigente van Orchestra Mozart in Parijs en Laurent Bayle, directeur van de Philharmonie in Parijs, nog lang niet genoeg. In Frankrijk wordt nog maar 4 procent van de concerten door vrouwen gedirigeerd, en in andere landen is dat niet veel beter, aldus de initiatiefnemers. Podium  Radio 4
 • Buma Cultuur en Adformatie  organiseerden tot voor kort hun eigen verkiezingen op het gebied van reclamemuziek.  Dit jaar is besloten om samen op te trekken en de verkiezing van beste reclamemuziek onderdeel te maken van Buma Awards. Dit heeft geresulteerd in de introductie van de categorie ‘Buma Award x Adformatie Beste Reclamemuziek.’ Binnen deze categorie is een onderverdeling gemaakt in twee subcategorieën. Prijzen worden toegekend voor respectievelijk originele, speciaal voor een commercial gecomponeerde muziek (‘Beste Originele compositie Reclamemuziek’ ), en voor het succesvolle gebruik van een bestaand muzieknummer in een commercial (‘Beste Sync in Reclame’). Inzenden, voor alle categorieën van de  Buma Awards ‘Music in Media’ kan tot 10 maart. Adformatie  , Buma Cultuur
 • Bumble heeft de drie finalisten van Making Moves In Music aangekondigd. De dj’s en artiesten PHI NIX, Nicky Elisabeth en Cassine Bering staan in de finale van de campagne. Making Moves in Music is een muzikaal initiatief tegen ongelijkheid in een door mannen gedomineerde muziekindustrie. De campagne, die afgelopen november werd aangekondigd door ‘female first social network app’ Bumble, biedt een podium voor vrouwelijke dj’s en producers. Entertainment Business
 • Betalende gebruikers van SoundCloud kunnen vanaf nu hun producties uploaden naar muziekstreamingdiensten.  Dit is een onderdeel van het betaalde SoundCloud Pro- en Pro Unlimited-abonnement. Hierdoor kunnen artiesten op toegankelijke wijze hun eigen muziek delen en geld verdienen aan het aantal plays. SoundCloud zegt geen commissie af te dragen en de rechten blijven volledig bij de gebruiker liggen. Artiesten die hun producties uploaden via SoundCloud Premier hoeven hiervoor niets extra’s te betalen. Entertainment Business
 • In navolging van de vier video’s van NMUV over music publishing heeft ook de  Vereniging Muziekhandelaren en Uitgevers Nederland) (VMN ) twee video’s laten produceren over dit onderwerp. De focus van de producties ligt op de wereld van bladmuziek. In de video’s krijgt de kijker antwoord op vragen als: “Wat doet een muziekuitgever precies voor componisten en tekstschrijvers”, “Welke specialistische kennis heeft een muziekuitgever in huis voor bladmuziekverkoop” en “Waarom wordt bladmuziek verhuurd?” Entertainment Business
 • Wat voor gevolgen heeft het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie voor de Nederlandse (live-)muziekindustrie? Zijn poppodia, festivals en artiesten zich al aan het voorbereiden of kijken ze vooralsnog de kat uit de boom? In een driedelige serie gaat Entertainment Business op onderzoek uit. Deel 1 en 2.  Entertainment Business  , Entertainment Business
 • Focus Events heeft na elf jaar besloten om te stoppen met Dance Boulevard. De laatste editie van het festival in Bergen op Zoom vond afgelopen zomer plaats. Entertainment Business ,BN – De Stem
 • Per 1 mei a.s. neemt Yolande Melsert afscheid als directeur van de  NAPK. Zij wordt de nieuwe directeur van het Erasmus Huis, het Nederlands Cultureel Centrum in Jakarta. NAPK
 • Janine Dijkmeijer, directeur van het Nederlands Dans Theater stopt aan het eind van dit seizoen bij het Nederlands Dans Theater. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend. In november heeft artistiek directeur Paul Lightfoot ook al aangekondigd dat hij zou vertrekken. Lightfoot stopt in de zomer van 2020. Dans magazine

Cultuurmarketing

 • De Nederlandse Filmnacht manifesteert zich in 2019 op meerdere momenten in het jaar om de Nederlandse arthouse film te promoten. Naast de speciale editie van de Filmnacht tijdens het Nederlands Film Festival in september, zijn er vanaf nu drie kleinere edities van de Nederlandse Filmnacht. Tussen 11 en 25 april 2019 presenteert de Nederlandse Filmnacht in filmtheaters door het hele land Dirty God, het Engelstalige speelfilmdebuut van Sacha Polak. Nederlands Filmfestival
 • Het Macrobert Arts Centre in het Schotse Stirling geeft een opvallende draai aan het principe van prijsdifferentiatie. Het cultuurcentrum op de campus van de Universiteit van Stirling in Schotland laat het voortaan aan de bezoeker zelf over hoeveel ze voor een bioscoopkaartje betalen. Holland Film Nieuws
 • De Koninklijke Boekverkopersbond wil af van Readr, het loyaliteitsprogramma van de boekhandel in de vorm van een app. Boekblad geeft als reden dat niet alle boekverkopers even enthousiast zijn over Readr, ‘dé klantenkaart van boekhandels in Nederland’.  Readr blijft nog tot april in de lucht. De bij Libris aangesloten boekhandels zouden studeren op de mogelijkheid om de app zonder de KBb voort te zetten. tzum
 • De Nationale Opera en Amsterdam Open Air gaan een langdurige samenwerking aan om “muzikale cross-overs te stimuleren en nieuw cultureel inzicht aan een brede jonge doelgroep te geven”. Hun eerste initiatief is een liveoptreden van dj De Sluwe Vos en mezzosopraan Nienke Nasserian  tijdens het Opera Forward Festival. Opera magazine

Financiering

 • Er zijn enige aanpassingen accountantsprotocol cultuursubsidies 2017-2020 Instellingen en Fondsen. Cultuursubsidie.nl
 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 27 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunstenaars en bemiddelaars (curatoren en critici) kunnen tot en met 15 april 2019 een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indienen voor een werkperiode in 2020 bij buitenlandateliers in Beijing, Berlijn, Bogotá, Brussel, Kolkata, Moengo, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Warschau en Willemstad. Mondriaan Fonds  , Mondriaan Fonds
 • De regeling OASE van het Filmfonds, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds,  is een vrijplaats voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit. Eerstvolgende deadline is 23 april.Filmfonds
 • Internationale coproducties in de categorie documentaire die een bijdrage voor ontwikkeling of productie hebben ontvangen van het IDFA Bertha Fund komen in aanmerking voor een realiseringsbijdrage van het Filmfonds. Eerstvolgende deadline i2 23 april.Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 14 projecten toegekend voor de productiesubsidie. Er zijn 58 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. In deze vijfde ronde is er 735.000 euro beschikbaar. Fonds Podiumkunsten
 • Fonds ZOZ ondersteunt kunstenaars en on- en offline creatives die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Projecten die proberen verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Kunstenaars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen. De eerstvolgende deadline is 28 maart 2019. Fonds ZOZ is een CultuurFonds op Naam dat wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Fonds ZOZ
 • Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’ aangenomen. Daarin is bepaald dat de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten per 1 januari 2019 is afgeschaft en wordt vervangen door de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De subsidie kan voor het eerst worden aangevraagd in 2020 in de periode van 1 maart tot en met 30 april voor gemaakte subsidiabele onderhoudskosten in 2019. Officiële bekendmakingen
 • Fonds Brabant C is van mening dat een duurzame uitwisseling tussen SXSW in Texas en creatief Brabant veel kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Brabantse culturele en creatieve sector. Bij de missie naar SXSW in maart zijn vanuit de regio Brabant partijen betrokken als Brainport, Dutch Design Foundation (DDW), Eindhoven365 en de Design Academy Eindhoven. Brabant C
 • Er is een nieuw cultuurfonds op naam voor de jazz en geïmproviseerde muziek in Noord-Brabant: Het Mingus Fonds.  Het fonds  is ingesteld door particulieren, wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke projecten mogelijk maken. Brabant.nl,  Cultuurfonds
 • In 2014 richtte CBK Rotterdam binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam in: CBK Fonds Kwadraat. Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam en Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven kunnen een aanvraag indienen om de financiering van een project aan te vullen, het betreft een rentevrije lening. Onlangs is de samenwerking verlengd en het beschikbare bedrag verhoogd van 50.000 naar 65.000 euro waardoor meer Rotterdamse kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven gebruik kunnen maken van CBK Fonds Kwadraat. CBK Rotterdam
 • De publicatie van de Creative Europe oproep voor Literaire Vertalingen wordt tussen 15 en 30 maart 2019 verwacht. De deadline zal dan vallen tussen 15 en 30 mei 2019. De oproep is bedoeld voor vertalingen van en naar één van de officiële talen van EU, het Latijn en het Oudgrieks. Creative Europe Desk
 • Samen met het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) biedt de Akademie van Kunsten (KNAW) aan kunstenaars de mogelijkheid een periode van maximaal drie maanden in Rome te werken. Hiervoor komen alle kunsten in aanmerking: literatuur, fotografie, architectuur, choreografie, beeldhouwkunst, mode, schilderkunst, design etc. De deadline voor dit Artist in Residence programma is 1 april. Akademie van Kunsten
 • Voor 31 maart kunnen getalenteerde letterontwerpers een aanvraag in bij het Gerard Unger Scholarship, een initiatief dat getalenteerde letterontwerpers ondersteunt in hun loopbaan. Het jaarprogramma voorziet in de begeleiding van tenminste één geselecteerd lettertype-ontwerp project. Het doel is om bijzondere projecten, die tijdens een studie zijn gestart, te voltooien en zo snel mogelijk na afloop van de studie commercieel te publiceren. Type-together
 • De jury van de Herman de Coninckprijs 2019 heeft de shortlist bekendgemaakt. Genomineerd zijn : Frouke Arns,  Maria Barnas, Paul Bogaert, Paul Demets, Radna Fabias en Stefan Hertmans  “Het prijzengeld van de Herman de Coninckprijs voor Poëzie bedraagt € 7.500. Poëzie centraal
 • Op 18  februari werd in de Amsterdamse Tolhuistuin voor de vijfde maal de J.M.A. Biesheuvelprijs uitgereikt, de eerste literaire prijs voor de beste Nederlandstalige korteverhalenbundel. Maria Vlaar won met haar bundel Diepe aarde een bedrag van € 7.683,44. Dit bedrag is geheel door middel van crowdfunding bijeengebracht – uniek voor een literaire prijs. Literatuurplein
 • In 2021 gaan de deuren van Depot Boijmans Van Beuningen open. Dit eerste publiek toegankelijke kunstdepot, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, is uniek in de wereld en verrijst naast Museum Boijmans Van Beuningen. De 1664 enorme spiegelpanelen worden vanaf dit voorjaar geplaatst en kunnen geadopteerd worden door iedereen die zichzelf graag ontmoet in de architectonische wereldprimeur die  het depot is. De aanschaf van een spiegel (a raison de 1.000 euro) is bovendien een bijdrage aan het laatste stukje van de financiële wervingscampagne. Museumtijdschrift
 • Rijenaar Wessel van Wanrooij kan beginnen aan zijn film Het Begin en het Einde nu een crowdfunding het benodigde bedrag van 5000 euro heeft opgebracht. BN – De Stem
 • Nationale-Nederlanden is partner van de overzichtstentoonstelling van fotograaf Erwin Olaf  in het Gemeentemuseum Den Haag, die tot 12 mei 2019 te bezoeken is. Sponsorreport
 • Brancheorganisatie Nederland Filantropieland heeft een nieuwe gedragscode opgesteld voor organisaties die via nalatenschappen fondsen werven of verkrijgen. De Code Nalaten zet de wettelijke verplichtingen en de gedragslijn voor fondsenwervers op een rijtje. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De tentoonstelling ‘nederland – bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld’ in Museum Boijmans van Beuningen laat op overtuigende wijze zien op welke manier architecten en kunstenaars in Nederland en op het Bauhaus elkaar wederzijds hebben beïnvloed. Gemeenschappelijke noemer was de moderniteit, een mythe die nu zelf geschiedenis is geworden. Wat betekent deze voor de huidige architectuur? ‘De huidige architectuur is echter dusdanig ver verwijderd van de idealen en principes die het Bauhaus belichaamt, dat ze de behoefte aan een nieuw paradigma voor de huidige architectuur glashelder signaleert.’  Blog van Harm Tilman. De Architect
 • De Leister Igge, Gemeente Utrecht, Woonwaard en The Green House zijn de winnaars van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2019. De Awards worden uitgereikt in vier verschillende categorieën. Voor drie categorieën besliste een vakjury, voor één categorie mocht het publiek stemmen. Honderden deelnemers van het congres gaven aan wie er aan de haal mocht met de publieksprijs. De Architecta
 • De wolkenkrabber is in opmars. Nederland telt 200 torens van boven de 70 meter, en volgens vastgoedadviesbureau Fakton komen er in de komende jaren nog 70 bij. Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft, uit haar twijfels over deze trend in een interview met BNR: “Het is de vraag of deze woningen op de lange termijn aansluiten bij de behoefte op de woningmarkt.”  Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het ruimtelijke planningsproces heeft een rijke traditie in ons land. Lange tijd kende dit proces een hiërarchisch en vrij lineair verloop, maar dit wordt steeds complexer. Kan de stedenbouwkundige nog steeds publieke ruimten ontwerpen voor een private opdrachtgever? Verandert zijn of haar rol in het proces? En dient zij zich te bedienen van nieuwe ontwerpmethoden? Deze vragen staan centraal in dit vijfde deel  in de serie van Els Leclercq over de privatisering van de publieke ruimte. De Architect
 • Nederland wordt verbouwd. Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Het zou toch een blamage zijn als Nederland er met al die windmolens en zonnepanelen alleen maar lelijker op wordt?  Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten’92 roepen op  de ontwerpkracht te mobiliseren en combinaties aan te gaan. Het initiatief heet Fiks Nederland. Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Steeds vaker werken ontwerpers en kunstenaars samen met wetenschappers. Bijvoorbeeld op het gebied van materiaalontwikkeling, biologische processen of technologische innovaties als robotica. Toch verschillen hun kennis en vaardigheden; ze spreken vaak zelfs een andere ‘taal’. Wat kunnen wetenschappers en creatieven van elkaar leren? Wat zijn de valkuilen voor een ontwerper in het wetenschappelijke laboratorium? Hoe vind je de juist wetenschapper bij je designonderzoek? En wat is uiteindelijk de meerwaarde van hun samenwerking voor de maatschappij? Een videoverslag van een avond bij Pakhuis De Zwijger, in de reeks Design matters, 19 februari 2019.   Pakhuis de Zwijger
 • Design Museum Den Bosch exposeert onder de titel ‘The Ghosts of Sundag Morning’ werk van het EKWC. Daarmee wil het museum een ode brengen aan de vakmensen van het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk. Op de exposite ontmoeten kunst, design en verbeelding in keramiek elkaar. De expo duurt van 2 maart t/m 19 mei 2019. Design Museum Den Bosch
 • De voorbereidingen van de op voorhand al spraakmakende expositie over het design van de nazi’s zijn in een cruciale fase. Wat gaan we eigenlijk zien? En hoe zorg je ervoor dat het geen verheerlijking wordt van die duistere periode? Timo de Rijk van het Design Museum Den Bosch over wat wel en wat niet mag. Brabants Dagblad

 

beeldende kunst

 • Het Bonnefantenmuseum brengt in de thematentoonstelling Beating Time werken uit de collectie samen die zich op wat voor manier dan ook verhouden tot het fenomeen tijd. Voor de tentoonstelling zijn werken van internationaal gevestigde kunstenaars, gecombineerd met werken van (outsider)kunstenaars die in Maastricht werkzaam zijn of waren. En omdat tijd de enige gemeenschappelijke deler is zien we werken van verschillende formaten, abstract en figuratief werk, sculpturen, video’s, tekeningen en schilderijen. Kiedes van Wouden bezocht de expo. Mister Motley
 • World Press Photo maakte de genomineerden bekend, onder wie relatief veel vrouwen. Verhalen worden belangrijker, daarom is er een nieuwe hoofdprijs: Serie van het Jaar. NRC
 • Op de tentoonstelling Iedereen fotografeert in het Rijksmuseum is te zien hoe in het fin de siècle de fotografie uit zijn keurslijf ontsnapte: van plechtig geposeerde portretten naar de voor ons meer vertrouwde spontaniteit. “Je kunt zeggen dat op dat moment het dagelijks leven in de fotografie kwam”, zegt Mattie Boom. Ze is conservator fotografie van het Rijksmuseum en promoveerde  op de invloed van amateurfotografen rond de vorige eeuwwisseling. NOS

 

film en av

 • De ophef was groot toen vorige week bekend werd dat op een school in Veenendaal ‘undercover’ leerlingen werden ingezet voor het maken van het tv-programma Klasse. Vooral documentairemakers veroordelen de werkwijze, zoals afgelopen zondag in een ingezonden brief in de Volkskrant. RTL betreurt eventueel gemaakte fouten maar vindt ook dat de omroep wordt veroordeeld op basis van valse aannames. Filmkrant
 • Filmkrant Lab is een coachingstraject voor aankomende filmcritici tussen de 18 en 35, georganiseerd door de Filmkrant, Eye en het Nederlands Film Festival. Gedurende tien bijeenkomsten en individuele feedbacksessies bekwamen de deelnemers zich in allerlei vormen van filmkritiek en krijgen ze een brede introductie in de Nederlandse filmwereld. Aanmelden kan tot 4 maart. Nederlands Filmfestival
 • Het aandeel vrouwelijke hoofdpersonages in Amerikaanse films die in 2018 zijn uitgekomen, bedraagt 31 procent. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van het aandeel in 2017. Overigens in 2016 was het 29 procent. Slechts in 35 van de honderd grootste blockbusters die vorig jaar uitkwamen, waren 10 of meer vrouwelijke personages met tekst te zien, blijkt uit een recente studie van het Center for The Study of Women in Television and Film van de universiteit van San Diego. The Hollywood Reporter
 • Steven Spielberg pleit ervoor dat filmmakers hun films maken voor bioscopen en niet alleen voor streaming. Variety
 • De 69e Berlinale werd gisteren afgesloten met het uitreiken van de prijzen. Het drama Synonymes won de Gouden Beer voor beste film. François Ozon won met zijn actuele Grace à Dieu de Zilveren Beer.  Een aantal films die er vertoond werden, zijn aangekocht door Nederlandse filmdistributeurs.  Holland Film Nieuws , Holland Film Nieuws

 

letteren

 • Sterk teruglopende studentenaantallen, verminderd maatschappelijk aanzien, afkalvende budgetten: de neerlandistiek (de studie van de landstaal en de daarin geschreven literatuur) gaat door zwaar weer. Sven Vitse, docent moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht, legt de problemen en paradoxen bloot, en pleit voor een neerlandistiek die assertief en constructief wetenschappelijke duiding levert bij maatschappelijke kwesties. Ons Erfdeel
 • De Britse schrijver Tim Parks vraagt zich af of we anders zijn gaan schrijven nu we de woorden voor ons zien op een scherm. En dat we terwijl we schrijven met de wereld verbonden zijn. The New Yorker
 • Panklaar’ is de zevende bundel van Stichting Poëzie Podium Oss. De gedichten gaan over allerhande onderwerpen die met Oss te maken hebben en zijn geschreven door de huidige en de vorige stadsdichter. Boekhandel Derijks biedt de dichtersclub graag een podium. De winkel heeft een langdurige en goede relatie met lezend en schrijvend Oss. Brabant Cultureel

 

muziek

 • Huawei liet een robot de Achtste Symfonie van Franz Schubert voltooien. Maar waarom houdt een Chinees technologiebedrijf zich bezig met een Europese compositie van tweehonderd jaar oud? Rekto verso

 

theater en dans

 • Het is het tegenovergestelde van de utopie: de dystopie, een afschrikwekkend toekomstbeeld. In het theater kunnen we daar de komende tijd volop van genieten. De Volkskrant
 • De veelzijdige comedy van Jasper van der Veen werd gehonoreerd met zowel de  jury- als de publieksprijs van de 41ste editie van het BNNVARA Leids Cabaret Festival. De nieuwe Studentenjuryprijs, een bedrag van duizend euro, ging naar halve finalist Vlamousse, bestaande uit Brigitte van Bakel en Maya van As. Theaterkrant
 • Ons lichaam, een geweldig werktuig van vlees en bloed; een instrument waarin duizenden onderdelen samenwerken.  In hoeverre bepaalt ons lichaam wie we zijn en hoe we handelen? En in hoeverre beïnvloeden digitalisering, migratie, #metoo, wellness cultuur, enz… hoe wij ons lichaam zien en ervaren?  Tijdens ‘’Ik ben mijn lichaam”,  9 – 13 maart, vinden er lezingen, voorstellingen en interviews rondom deze vragen plaats. De serie maakt deel uit van de International Choreographers Week, en wordt georganiseerd door Dans Brabant i.s.m. Fontys Dance Academy & De Nieuwe Vorst in het kader van Tilburg Dansstad.  Dans Brabant
 • Twee teksten van Dans & Durf tijdens festival Moving Futures. Dans Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Eindhovense designstudio EDHV neemt deel aan een expositie in  New York. De presentatie Design reist daarna een jaar lang door Amerika. Eindhovens Dagblad
 • Het lijken drie mini Delfts blauwe porseleinen vazen, maar niets is minder waar. De miniaturen zijn ontwikkeld en geprint door onderzoekers van de TU/e en belangrijker nog: ‘half menselijk’.. Het idee kwam van kunstenaar Hongjie Yang uit Eindhoven. Hij is gefascineerd door het idee dat de wetenschap menselijke cellen buiten het lichaam kan laten groeien, zelfs op driedimensionale structuren. Dus ook op zoiets gewoons als een vaas. Replica’s ervan zijn  te zien tijdens een expositie in het Centre Georges Pompidou in Parijs Eindhovens Dagblad  ,  Omroep Brabant
 • Hoe verder het in verval is of versleten, hoe mooier fotografe Manja van der Heijden uit Boxtel dat vindt. Als urbex-fotografe zoekt ze de verloedering op om er sprookjesachtige foto’s van te maken. Niet zelden vol gevaren. Brabants Dagblad
 • Een Brabantse schaapherder probeert zijn traditionele bedrijf draaiende te houden in neoliberaal Nederland. Een sage waarvan regisseur Ton van Zantvoort de fotogenieke, de komische en de tragische kanten weet vast te leggen. Filmkrant  , De Volkskrant, NRC  , Omroep Brabant
 • De film ‘Schoolvrij’- met horror- en thriller-elementen – duurt nog geen twintig minuten, maar kan er toch inhakken bij tere zieltjes. De regie werd gedaan door Saskia Holtjer uit Eindhoven, het scenario geschreven door Elles Dillen uit Waalre, tevens de producent. Op 23 februari is de première in Natlab Eindhoven.Eindhovens Dagblad
 • Folkmuzikant, socioloog, criminoloog, schrijver. Sinds zijn pensionering is Bredanaar Motell Rijnen (71) vooral dat laatste. Op 23 februari presenteert hij zijn derde boek, Fleur, een leven in de knop geknakt. Een psychologische roman, waarin Fleur na het overlijden van haar man afrekent met haar familiegeheimen, een verleden waarin ze nooit eigen keuzes durfde te maken. BN – De Stem
 • Zangeres Sanne Rambags en de Zuid-Koreaanse drummer Sun-Mi Hong zijn de Young VIPs 2019. De jaarlijkse gelijknamige tournee wordt op 6 april afgetrapt tijdens het Utrechtse Transition Festival in TivoliVredenburg. Anders dan voorheen betreft het nu geen dubbelconcert, maar zullen Rambags en Hong tijdens de Young VIPs Tour in elkaars groepen infiltreren. Het uitgangspunt daarbij is de spanning tussen vrijheid en compositie. Jazzenzo
 • Sopraan Maartje Rammeloo en pianist Mark van Nispen brengen vanaf 24 februari in Tilburg, Bussum en Amsterdam een romantisch recital getiteld Romance Russe. Ze brengen liederen van Debussy, Fauré, Rimski-Korsakov en Rachmaninov. Maartje Rammeloo en Mark van Nispen kennen elkaar hun studietijd aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Sinds kort vormen ze een liedduo. Opera magazine
 • In de Verenigde Staten trekt Ossenaar Robin Borneman volle stadions, in Nederland timmert hij aan de weg. Zijn nieuwe albumrelease met optreden op 22 februari in Nijmegen is  strak uitverkocht. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • De tien namen van de genomineerden voor de Jacques de Leeuw Prijs zijn bekend. Elk jaar maken getalenteerde vierdejaarsstudenten van Fontys Hogeschool kans op deze prijs die onder meer bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro.  De prijs wordt 2 juli uitgereikt. Brabants Dagblad
 • Danielle Bruggeman, hoofd van het modelectoraat ArtEZ, heeft het manifesto van the Union of Concerned Researchers in Fashion getekend. Dit maakt ArtEZ bekend middels sociale media. Het ArtEZ-modeprofessorschap ondersteunt de missie van de Union of Concerned Researchers in Fashion om de mode-industrie ten bate van mens en milieu te hervormen. Fashion United

Cultuureducatie en - participatie

 • Het idee om kunst de collectie buiten de museummuren te laten zien en voor een zo breed mogelijke doelgroep toegankelijk te maken, past bij de geschiedenis van Museum Arnhem, met name bij de erfenis van Pierre Janssen die er in de jaren zeventig directeur was. Het museum met is sinds december 2017 gesloten voor renovatie en uitbreiding van het gebouw. Het perfecte moment de collectie te digitaliseren, maar ook om met de collectie onder de arm de stad in te gaan. Zo stonden de museumdocenten al met een kist vol sieraden in vele middelbare schoolklassen, en nu gaat een groep enthousiaste ambassadeurs, de zogenaamde KIJKwijzers, op bezoek bij actieve zestigplussers. Publiek gemaakt
 • Eigenlijk zou filmles een zelfstandig vak moeten zijn op de basisschool, vindt de allereerste filmleraar van het jaar Jeroen Stultiens. Want kinderen worden via de sociale media, televisie en film met zoveel beelden geconfronteerd. ‘Als leerkracht kun je niet meer wegkomen met ‘dat het jouw ding niet zo is’.’ LKCA
 • Het congres Lezen Centraal op 10 april in Utrecht staat in het teken van de schoonheid en kracht van boeken. Schrijvers, dichters en illustratoren vertellen daarover in deelsessies. In andere deelsessies komen o.m. aan de orde de kracht van prentenboeken in het onderwijs en de schoonheid van literatuur ervaren in een literair gesprek. Stichting Lezen
 • Voorlezen draagt bij aan de woordenschat en taalontwikkeling van het jonge kind. Bovendien prikkelt het de interactieve vaardigheden en de fantasie. Wanneer je kind op vroege leeftijd vertrouwd raakt met een omgeving waarvan boeken en voorlezen deel uitmaken, zal het zich op latere leeftijd eerder aangetrokken voelen tot lezen. Cubiss publiceert de resultaten uit het onderzoek Dienstverlening Brabantse openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie. cubiss
 • Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur. Zodat ze door kunst en cultuur betekenis kunnen geven aan de wereld om hen heen. Met De Cultuur Loper ondersteunt Kunstloc scholen om tot verankerde kwalitatieve cultuureducatie te komen.Blog van Luana Berghmans, adviseur cultuureducatie. Kunstloc Brabant
 • Iedereen die creatief is met maken, technologisch vooruit durft te kijken en graag op interactieve wijze kennis deelt met anderen, kan zich aanmelden voor de Eindhoven Maker Faire op 28 en 29 september. Vanaf 1 maart 2019 is het inschrijfformulier online beschikbaar. Eindhoven Maker Faire
 • Het komende World Healthcare Congress, Europa, dat in maart in Manchester plaatsvindt, heeft  als thema  kunst, gezondheid en sociale verandering. De focus van de conferentie  is ‘vertellend’. De conferentie brengt medische professionals, academici en beleidsmakers bij elkaar, met een keynote speech van Darren Henley, CEO van Arts Council England, en geeft aan hoe de kunst- en gezondheidsagenda zich van de periferie naar het middelpunt beweegt. Frieze
 • Meer dan een miljard jongeren tussen 12 en 35 jaar, wereldwijd, riskeren onherstelbaar gehoorverlies door het luisteren naar te harde muziek. Dat staat in een rapport dat de Wereld Gezondheids-organisatie WHO deze week presenteerde. De VN-organisatie maakt zich grote zorgen en komt met voorstellen om de schade te beperken. UN News

Kunstbeoefening

 • Met de opening van de Batabrug in 1947 werd volgens toneelvereniging De Narrekap letterlijk en figuurlijk een brug geslagen tussen Batadorp en Best. Wat gebeurde er in de jaren daarna, zo tot 1961? Dat is te zien in de voorstellingen die zij eind september opvoeren. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • In de maanden december 2018 en januari 2019 was er veel aandacht voor immaterieel erfgoed in de media,  zij het niet altijd even positief. Met name de demonstraties voor en tegen Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest, het uit de hand gelopen Vreugdevuur in Scheveningen en de milieuvervuiling en ongelukken als gevolg van het vuurwerk bepaalden de toonzetting . Er is veel kritiek op bepaalde uitingen van immaterieel erfgoed. Dat wordt door anderen weer ervaren als dat ‘onze’ tradities worden bedreigd. Welke rol ziet Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland voor zichzelf in deze discussies? Immaterieel Erfgoed
 • De Erfgoedinspectie presenteert haar werkprogramma 2019-2020 “Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen”. Hierin aandacht voor de snelle technologische ontwikkelingen die het toezichtveld van de dienst raken. Tegelijkertijd met het werkprogramma presenteert de Erfgoedinspectie ook een nieuwe naam: De Erfgoedinspectie gaat vanaf  1 maart a.s. verder als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Met deze naam is in één oogopslag duidelijk voor welke publieke belangen zij staan.Erfgoedinspectie
 • Miljoenen museumobjecten die momenteel staan te verstoffen in depots, krijgen mogelijk een nieuw leven. Zes musea gaan samenwerken om oude kunstwerken te verkopen via een webwinkel.BNR
 • Sjarel Ex,  directeur Museum Boijmans Van Beuningen, reageert op  de brief van Christine Koenigs over de kunstwerken van Rubens in de collectie van het museum.  Over waarom het museum daarbij zou hebben moeten vermelden dat er een (door verschillende rechters en rechtsorganen afgewezen) claim van mevrouw Koenigs ligt op die tekeningen. NRC
 • 2018 was het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed. In dit speciale themajaar, geïnitieerd door de Europese Commissie, werden meer dan 11.000 culturele activiteiten en evenementen verspreidt over 37 landen georganiseerd waar totaal meer dan 6 miljoen mensen op af kwamen; een internationaal cultureel offensief om een Europese culturele identiteit en grensoverschrijdende solidariteit te promoten en bevorderen. Wat blijft hier in 2019, dat in de eerste anderhalve maand al een turbulent jaar voor Europa is gebleken, van over, vraagt Ankie Petersen zich af. Archined
 • Stichting Nederland Monumentenland start een online onderzoek naar de wensen van monumentenvrijwilligers. Met welke motivatie zet een vrijwilliger zich in voor een kasteel, molen of kerkgebouw? Hoe belangrijk is het sociale aspect en hoe zwaar weegt de passie voor het monument? Nederland Monumentenland
 • Nu het landhuis van Haanwijk in alle pracht en praal is gerestaureerd, staat Brabants Landschap een volgende klus te wachten. De restauratie van Haanwijk 2 en 3, pal naast het opgeknapte landhuis. De bedoeling is dat Brabants Landschap in het gebied rond Haanwijk uiteindelijk het Museale Landschapspark Out Herlaer gaat maken, waarvan het landhuis van Haanwijk een onderdeel gaat vormen.  Brabants Dagblad
 • Fort Altena in Werkendam heeft tijdens de restauratie van het fort, een ingenieus geheim prijsgegeven. Voor het eerst sinds de bouw in 1879 van de bomvrije kazerne ‘Remise-B’ werd bij het afgraven van een metersdikke zandlaag het unieke drinkwatersysteem van het fort zichtbaar. Ruim een jaar geleden besloot de provincie Noord-Brabant 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van het fort. Omroep Brabant
 • Het Vincent van Gogh Huis in Zundert  krijgt een bronzen kop van Van Gogh in langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een studie door de beeldhouwer André Schaller (1920-1981) voor het Van Gogh-monument van Amsterdam. De nieuwe aanwinst is vanaf 20 februari 2019 te zien op de tentoonstelling ‘Vincent inspireert’. Internetbode
 • Samen brachten ze een half miljoen foto’s naar het West-Brabants archief, de meest bijzondere exposeren fotojournalisten Thom van Amsterdam en Ben Steffen in Museum Tongerlohuys in Roosendaal. Ze laten de verandering van West-Brabant zien van de afgelopen veertig jaar. BN – De Stem

Bibliotheken

 • Het zichtbaar maken van haar maatschappelijke waarde is onder bibliotheken een breed gedragen wens, maar het is ook een complex proces. Met de landelijke Effectenmonitor wil de Koninklijke Bibliotheek bibliotheken hierbij ondersteunen. De Effectenmonitor omvat vier onderzoeksmodules waarmee bibliotheken de effecten van hun educatieve cursussen kunnen meten. KB
 • Op de Landelijke dag nieuwe bibliotheekinitiatieven van 14 februari ontvingen vier innovatieve bibliotheekprojecten die experimenteren met nieuwe ambities, een aanmoedigingsprijs van €10.000,- en de status proeftuin. De Literaire Speeltuin (Bibliotheek Helmond-Peel), Data Detox (Bibliotheekservice Fryslân), Dordrecht Leest voor (Bibliotheek AanZet) en De creatieve universiteit (Bibliotheek Kennemerwaard) mogen zichzelf vanaf vandaag officieel proeftuin noemen. KB
 • Op 26 maart organiseert de Koninklijke Bibliotheek (KB) een informatiemiddag over belangrijke (landelijke) ontwikkelingen rondom collecties. Ook zijn er inspiratiesessies voor collectioneurs en programmamakers die met collecties (willen) werken. KB
 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) laat weten dat het bestuur unaniem besloten heeft om de overeenkomst van de Koninklijke Bibliotheek (KB) met de Belastingdienst niet mede te onderschrijven, ‘omdat een gezonde zakelijke propositie voor de openbare bibliotheken ontbreekt’. De VOB stelt dat de KB de huidige overeenkomst heeft gesloten zonder instemming van de VOB.  De KB is van mening dat deze samenwerking van grote meerwaarde is bij de verdere uitbouw van de maatschappelijke bibliotheek.Bibliotheekblad, VOB  ,  KB,  Bibliotheekblad
 • Al behoorlijk wat jaren worden er, behalve e-books en luisterboeken, ook digitale bronnen ingekocht voor openbare bibliotheken. De inkoop hiervan is centraal geregeld via de KB-inkoopcommissie. De ingekochte digitale bronnen zijn sinds medio februari ook voor bibliotheekleden thuis beschikbaar.  KB
 • De Rotterdamse bibliotheek is verreweg de meest populaire culturele instelling van Rotterdam. Vorig jaar waren er 2,5 miljoen bezoekers, bijna 10 procent meer dat in 2017. Maar het ledental slinkt en er worden steeds minder boeken uitgeleend.NRC
 • Bibliotheek Vught is in de race om Beste Bibliotheek van Nederland 2019 te worden. Vrijdag 1 maart start het werven van de publieksstemmen.  Samen met een deskundige jury wordt de winnaar bepaald. Brabants Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie