Trends & Ontwikkelingen 22 mei 2018

Dit artikel voortaan op donderdag

Met ingang vanaf volgende week zal het artikel Trends & Ontwikkelingen en de nieuwsbrief op donderdag gedeeld worden in plaats van op dinsdag.

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over en herziening van het btw-convenant Film. Zij is verheugd dat het (herziene) ‘btw-convenant Film 2018’ door de partners en haar is ondertekend. ‘Door deze afspraken hoop ik het filmklimaat in Nederland te versterken waarbinnen ruimte blijft voor publieksfilms en artistieke films. Ik zet in op kwaliteit, zodat we kunnen blijven genieten van onderscheidende en herkenbare films van eigen bodem. Gezien de ontwikkelingen in de audiovisuele sector is het voor een gezond filmklimaat hard nodig dat ook exploitanten hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een divers aanbod.’ Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Het Ministerie van OCW verstrekt te makkelijk subsidies aan musea en theaters, vindt de Algemene Rekenkamer. Eerder hadden de rekenmeesters al aangegeven dat het Rijk subsidiegeld moet terugvorderen als cultuurinstellingen niet goed presteren. Het ministerie heeft weliswaar stappen gezet, maar de Rekenkamer is nog verre van tevreden. Minister Bussemaker legde alleen sancties op bij niet halen bezoekersaantallen en liet andere subsidie-eisen varen. De Telegraaf
 • Er zijn grote verschillen in culturele rijkdom tussen Nederlandse steden en regio’s. Dat blijkt uit de Regionale Cultuurindex, die is ontwikkeld samen met Atlas voor gemeenten en waarvan de eerste resultaten in de nieuwe Atlas voor gemeenten worden gepresenteerd. Moeten stedelijke regio’s een belangrijker rol krijgen bij het toekomstige cultuurbeleid? Die vraag wordt bediscussieerd tijdens de conferentie ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe Atlas in de Culturele Hoofdstad Leeuwarden op 30 mei. Boekman
 • Tijdens een recente bijeenkomst met MKB-Nederland hield BNA-directeur Fred Schoorl een kritisch betoog over aanbestedingen. Daarop besloot de Vaste Kamercommissie EZK om 16 mei een ronde tafel bijeenkomst te organiseren over het Programma Beter Aanbesteden en de praktijk ter voorbereiding van het algemeen overleg op 24 mei met Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) over dit onderwerp. Een verslag. BNA
 • Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire maatregelen neemt echter af als deze groepen zelf de pijn ervan voelen. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en vooral in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven. Dit zijn enkele van de conclusies uit de ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 – Circulaire economie, gedrag en beleid’, een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). PBL
 • De provincie Utrecht heeft een prijsvraag uitgeschreven met als doel het Utrechts erfgoed wereldberoemd te maken. Er wordt gezocht naar ideeën die het erfgoed in de provincie in het zonnetje zetten en daarnaast verfrissend en beeldend zijn. Ideeën kunnen gerelateerd zijn aan zowel materieel als immaterieel erfgoed. Provincie Utrecht
 • Functievermenging, een gerichte avondprogrammering en het actief betrekken van doelgroepen dragen bij aan een levendiger binnenstad in de avonduren. Dat blijkt uit onderzoek van Platform31 naar manieren waarop gemeenten hun winkelcentra ’s avonds kunnen verbeteren. De gemeenten Den Haag, Eindhoven, Gouda en Zwolle werkten eraan mee. De dreiging van spookcentra kan worden gekeerd. Daarbij worden vijf kansrijke aspecten onderscheiden, alias de vijf p’s: participatie, programmering, publiek, publieke ruimte en profilering. Platform31
 • De gemeente Amsterdam vraagt iedereen om ideeën in te zenden over de invulling van een nationaal museum over het slavernijverleden van Nederland. Vanaf eind juni kan iedereen die dat wil plannen indienen bij een beoordelingscommissie. NU.nl
 • Met de subsidieregeling Culturele Projecten verstrekt de gemeente Den Haag twee keer per jaar subsidie aan professionele en kunstzinnige activiteiten. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projectaanvragen op de artistiek inhoudelijke kwaliteit, het publieksbereik en of het project de veelzijdigheid van cultuur in Den Haag versterkt. Voor de tweede helft van 2018 stelt de gemeente ruim 323.000 euro beschikbaar voor 29 culturele projecten. Den Haag
 • De explosieve groei van de bouwsector in combinatie met het tekort aan bouwvakkers hebben de plannen voor de grootscheepse renovatie en verbouwing van Museum Arnhem in de kiem gesmoord. Het is de vraag of de verbouwing en renovatie nog zullen doorgaan zoals de bedoeling was. En als dat gebeurt, wordt de klus die op 15 miljoen euro was geraamd minimaal 7 tot 10 miljoen euro duurder. Dat staat in een brief die het College van B&W van Arnhem naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Architectenweb
 • De Duitse minister van Cultuur Monika Grütters kondigde begin mei aan dat ze van plan is om de financiering van kunst en cultuur met ongeveer $353 miljoen te verhogen. Als het Duits parlement haar plannen goedkeurt, betekent dat een verhoging van het cultuurbudget van 23 % t.o.v. het vorig jaar. Art Forum
 • Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) wil met een nieuw beurzensysteem rond meesterschap de traditionele stielen opnieuw aantrekkelijk maken. Via meester-leerlingtrajecten moet het Vlaamse vakmanschap aan de volgende generaties worden doorgegeven. HLN
 • De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen waarmee de afschaffing van de netneutraliteit kan worden teruggedraaid. In principe worden de Amerikaanse regels die de netneutraliteit garanderen op 11 juni geschrapt, maar daar wil de Senaat een stokje voor steken. Tweakers

 

noord-brabant

 • Statenmededeling Onderzoeksplan Tussenevaluatie Werk in uitvoering, uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020 provincie Noord-Brabant. Bijlage. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Voorzitter Ap de Vries van De Kunst van Brabant reageert op de evaluatie van het Fonds Brabant C. Hij schrijft dat de vereniging blij is dat Brabant C nog een aantal jaren verder kan en dat de provincie daar financiële middelen voor vrij maakt. Jammer dat de inhoudelijke en zakelijke effecten van de Brabant C investeringen nauwelijks worden geëvalueerd. Ook is onduidelijk waarom de terugverdiendoelstelling flink is opgeschroefd. Hij doet een dringend beroep om de financieringsvorm van een lening alleen dan door Brabant C te laten toepassen indien de aanvragers hier zelf al in eerste instantie om vragen. De Kunst van Brabant
 • Beantwoording van de schriftelijke vragen van dhr. W.J. Bakker namens de Statenfractie van de PVV Noord-Brabant over `Lening aan Noord-Brabants Museum voor aankoop Van Gogh`. Brabant.nl
 • Als vervolg op de recent gepubliceerde Toekomstgids Brabantse gemeenten trekt BrabantKennis in juni de provincie in met toekomstlabs, masterclasses en workshops. BrabantKennis

 

grote brabantse gemeenten

 • Na ruim een jaar opent Electron weer haar deuren – als artistiek makerspand. Met werkplaatsen, presentatie-, project- en eventruimte, én een galeriecafé. Sinds 2005 hebben zestig kunstenaars, ontwerpers en vormgevers er een huurplek gevonden, vaak ook afgestudeerden van kunstacademie St. Joost. Electron slaat met steun van de gemeente Breda nu een professionelere weg in, minder vrijblijvend. BN – De Stem
 • Amsterdam is naast de wettige hoofdstad volgens vele ook de culturele en creatieve hoofdstad van ons land. Toch blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie dat Nederland een onvolprezen artistieke parel kent: Eindhoven. De stad behoort namelijk tot de Europese top drie. De lichtstad staat net achter Kopenhagen op de derde plek, terwijl beide op ruime afstand volgen na de nummer één, Parijs. Daarnaast hebben ook de inwoners van het nabijgelegen ‘s-Hertogenbosch het cultuursnuiven behoorlijk onder de knie. Consultancy
 • Philips moet het Evoluon voor een ‘symbolische prijs’ verkopen aan de gemeente Eindhoven. Zo is het bedrijf in een klap ‘bevrijd’ van allerlei mogelijk voor Philips negatieve ontwikkelingen. Dat schrijft de Henri van Abbestichting aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 (samen goed voor 22 zetels in de gemeenteraad van Helmond) hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Helmond
 • Een goed idee, een parkeergarage schuin tegenover De Cacaofabriek. Maar, waarschuwt directeur Jochem Otten de gemeente Helmond: bezoekers van de cultuurtempel moeten wel gratis hun auto kunnen blijven stallen. Eindhovens Dagblad
 • ’s-Hertogenbosch heeft het sterkste toeristische imago van alle Nederlandse middelgrote steden. Voor de vijfde keer hebben Lagroup en NBTC-NIPO Research een Toeristisch Imago Onderzoek uitgevoerd. Hieraan deden zeventien middelgrote Nederlandse steden mee. ‘s-Hertogenbosch
 • Het is nog maar de vraag of er in de tuin bij de Sint-Jan een museum gaat komen. Volgens plebaan en voorzitter van het kerkbestuur Geertjan van Rossem liggen de plannen voor een Sint-Jansmuseum stil. Er is volgens Van Rossem nog steeds sprake van een overgangssituatie na het vertrek van het stichtingsbestuur van het museum, in oktober 2017. Brabants Dagblad
 • De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch wil al jaren dat er een (water)museum in de stad komt. In het Kruithuis bij de Zuid-Willemsvaart zou er aandacht moeten zijn voor de 80-jarige oorlog met het Beleg van Den Bosch in 1629 door Frederik Hendrik. Bij die strijd om Den Bosch speelde water of juist geen water door drooglegging een grote rol. Bovendien zou er in het Kruithuis een informatiecentrum over de historische Zuiderwaterlinie van Bergen op Zoom naar Grave moeten komen. De Kring en de gemeente ’s-Hertogenbosch waren deze week gastheer van ongeveer dertig directeuren van watermusea en -deskundigen uit de hele wereld. Brabants Dagblad
 • De gemeentelijke monumentenstatus voor het Blauwe Gebouw in Tilburg is afgewezen. Heemschut vroeg het college van B en W om het karakteristieke pand te beschermen als monument. Nu het college de eerste aanvraag heeft afgewezen, maakt Heemschut bezwaar. Volgens Heenmschut is de monumentale status van dit gebouw wel degelijk aantoonbaar. Heemschut

 

overige brabantse gemeenten

 • Bibliotheek Het Markiezaat en het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) werken steeds nauwer samen. De eerste vrucht daarvan is op basisschool Lodijke ‘uitgeprobeerd’ op leerlingen van groep 3; een educatieve les rondom het verhaal van Kikker en Pad met muziek, dans en taal.
 • Beide organisaties spreken nu een jaar met elkaar, op instigatie van wethouder Arjan van der Weegen. Die verwacht dat die samenwerking efficiency oplevert, ook als het gaat om de bezetting van de gebouwen waarvan CKB en de bibliotheek gebruik van maken. BN – De Stem
 • Het voornemen om het huidige evenementenbeleid op de schop te nemen, maakt deel uit van het coalitieakkoord Brug naar de Toekomst dat de Bergse GBWP, VVD, CDA en GroenLinks hebben gesloten. Wanneer de regels veranderen, is nog niet bekend. Wethouder Arjan van der Weegen maakte al wel bekend dat commerciële evenementen meer moeten betalen voor plek in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Ofschoon onlangs het contract is getekend, wil het nieuwe Boekelse college opnieuw gaan praten met het ecodorp in een poging extra grond terug te krijgen voor woningbouw door de gemeente. Brabants Dagblad
 • Zes gegadigden hebben zich gemeld om een kunstwerk te plaatsen op de sokkel in de vesting Heusden. Eind deze maand wordt bekend op wie de keuze valt. Brabants Dagblad
 • Het nieuwe cultuurpodium voor Schijndel in ’t Spectrum opent in september de deuren, maar dreigt nu al op een mislukking uit te draaien. Culturele verenigingen hebben geen belangstelling. Hoge huurtarieven zouden daar debet aan zijn, maar er zijn ook andere redenen. Eindhovens Dagblad
 • De stichting d’Engelenburgh uit Fijnaart krijgt dit jaar 2.920 euro subsidie van de gemeente Moerdijk voor activiteiten op het gebied van literatuur, muziek en kunst. Dat bedrag komt overeen met het begrote exploitatietekort. BN – De Stem
 • In de ‘Visie op de verdedigingswerken’ doet het College van B&W van Moerdijk uit de doeken doet hoe het wil omspringen met het onderhoud van de vestingwerken. De Stenen Poppen in Klundert en het Bastion Groningen in Willemstad krijgen prioriteit bij het opknappen van de vestingwerken. Ook komt er onderzoek naar vaartochten op de Klundertse stadswateren. BN – De Stem
 • Vleermuizen vormen geen belemmering voor het opknappen van het dorpshart van Moerdijk. De provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Moerdijk ontheffing van de Wet Natuurbescherming verleend. BN – De Stem
 • Dat de Lithse fanfare Sint Lambertus maar de helft van de subsidie krijgt in vergelijking met andere muziekverenigingen blijft voor hen onverteerbaar. Voorzitter Ad Sterkens deed een dringend beroep op de Osse politiek om deze onrechtvaardigheid weg te poetsen. Brabants Dagblad
 • De introductie van ster- en plus-evenementen, het afschaffen van de meerjaren vergunning en meer sturing op wat waar wanneer plaatsvindt. Het Roosendaalse evenementenbeleid gaat met ingang van volgend jaar ingrijpend op de schop. Organisatoren van evenementen in Roosendaal hoeven niets te betalen aan het nog op te richten citymarketingbureau (CMB). En het is zeker niet zo dat dit bureau zelfstandig evenementen op touw gaat zetten. BN – De Stem , BN – De Stem
 • De tijdelijke huisvesting van de Sonse bibliotheek in het Vestzaktheater kostte 40.000 euro meer dan begroot. Onderzoek naar deze budgetoverschrijding heeft uitgewezen dat de gemeente Son en Breugel fouten heeft gemaakt. Betere communicatie hierover had de ontstane consternatie kunnen voorkomen, vonden de politieke partijen tijdens een vergadering van de commissie Algemene Zaken. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Waalwijk heeft het wet blue-project weer opgepakt. Het voormalige raadhuis en het nieuwe Rabobank-kantoor waren al uitgelicht in de kenmerkende blauwe kleur van gechroomd leer. Nu staan voortaan ook de poorten op het Raadhuisplein en de arbeidershuisjes in de Hooisteeg in blauw licht. De gemeente en de Rabobank, voortrekkers van het project, hopen dat met deze voorbeelden meer pandeigenaars aanhaken. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Artificial intelligence, blockchain, cryptocurrencies. Nieuwe technologieën die in de nabije toekomst een rol (zouden kunnen) gaan spelen in de samenleving en in de cultuursector. Op 20 april wisselden in het Trippenhuis te Amsterdam verschillende wetenschappers, kunstenaars en vertegenwoordigers van culturele instellingen van gedachten over dit onderwerp tijdens de (besloten) KNAW-discussiebijeenkomst ‘Kunst, techniek en beleving’. Een verslag. Boekman
 • Cultuur + Ondernemen heeft het jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Cultuur + Ondernemen
 • Zowel de ledenraad van de Kunstenbond als het Congres van de Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond) zijn unaniem tot het besluit gekomen te fuseren. De Ntb is de grootste belangenorganisatie voor musici, componisten, producenten en deejay’s en neemt veel expertise over de muziekwereld mee. Samen vertegenwoordigen de organisaties ruim 8.000 leden en worden ze per 1 juni de grootste vakbond voor creatieven in Nederland. Kunstenbond
 • Wat is de waarde van creativiteit en design? Zowel opdrachtgevers als designers zelf lijken er moeite mee te hebben deze op waarde te schatten. Dat maakt zowel onderhandelen als samenwerken lastig. Hoe kan deze patstelling worden doorbroken? Pakhuis de Zwijger presenteerde op 17 mei jl. cases waar creatieven en opdrachtgevers elkaar hebben weten te vinden. Een videoverslag. Pakhuis de Zwijger
 • Máxima opende het nieuwe Social Label Lab. Ze ontmoette op het voormalige fabrieksterrein in ’s-Hertogenbosch de mensen die betrokken zijn bij het ‘designlab voor sociale vernieuwing’. In het Social Label Lab worden designproducten gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Op 25 mei treedt de Europese data- en privacyrichtlijn General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, een nieuwe set strenge regels (met potentieel forse boetes voor overtreders) die in Nederland binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gerealiseerd. Fotografen moeten rekening houden met mogelijk lastige effecten van de wet. Villamedia
 • Wat doen Nederlandse agentschappen voor fotografen die bij hen zijn aangesloten? Een korte introductie van drie kleine agentschappen : Hollandse Hoogte, De Beeldunie en Noor. PF
 • Het Drents Museum in Assen wordt voor 1,5 miljoen euro verbouwd. Het oude en het nieuwe deel moeten beter bij elkaar aansluiten. De provincie Drenthe, eigenaar van het museum, betaalt negen ton voor de verbouwing en is projectleider. Het Drents Museum doet er zelf zes ton bij.
 • Dagblad van het Noorden
 • De bezuinigingen van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem kost 14 mensen hun baan. Dat zijn er minder dan de 15 tot 20 ontslagen waarmee directeur Willem Bijleveld vooraf rekening had gehouden. Algemeen Dagblad
 • De Canon van Nederland in het Openluchtmuseum in Arnhem heeft de internationale trofee gewonnen bij de jaarlijkse uitreiking van de Museums + Heritage Awards for Excellence. Kosmann de Jong, het Amsterdamse bureau voor tentoonstellingsontwerpen, werd met deze trofee gelauwerd voor zijn ruimtelijke en grafische bijdragen aan de presentatie voor de Canon van Nederland. Algemeen Dagblad
 • Zoek actiever contact met het onderwijs, en met de zorgsector. Dat is de dringende oproep van Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht, aan kleine en middelgrote musea. En geef educatie een veel prominentere rol. Want met het binnenhalen van zoveel mogelijk bezoekers red je het niet. Ook de Raad voor Cultuur wees onlangs op de kwetsbare positie van kleinere musea. LKCA
 • Museum No Hero in Delden is een van de vier musea die onlangs door vermogende particulieren zijn opgericht. Prettig overzichtelijk en gelegen in een prachtige omgeving. De collectie is zeer breed ; werk van 5000 voor Christus tot hedendaagse kunst. Trouw
 • Artotheek 18 in Roosendaal opent een informatiepunt in de bibliotheek aan de Markt. Daar kan informatie worden opgehaald en mensen kunnen er terecht om een afspraak te maken om kunst om te ruilen. De collectie is daar echter niet te bekijken. Daarvoor zijn de leden aangewezen op de vestiging in Bergen op Zoom of op de website. BN – De Stem
 • Begin april werd er een nieuw BTW convenant voor de bioscoopsector gesloten tussen het Ministerie van OCW, het Nederlands Filmfonds en de brancheverenigingen van producenten (FPN), distributeurs (FDN) en exploitanten (NVBF). Met het nieuwe convenant blijven bioscoopkaartjes in het lage btw-tarief vallen. Er staat tegenover dat bioscopen en filmdistributeurs meer geld storten in het Abraham Tuschinski Fonds (ATF). Dat extra geld komt vooral ten goede aan de productie van Nederlandse publieksfilms. Filmzaken vraagt zich af op welke manier het nieuwe BTW convenant bijdraagt aan een verbetering van de positie van filmmakers? Filmzaken
 • StOPnl is in 2012 opgericht om de belangen van film- en televisieproducenten in Nederland te behartigen. StOPnl houdt zich bovendien bezig met het incasseren en verdelen van auteursrechtelijke vergoedingen. Recent is er een conflict ontstaan. De vertegenwoordigers van filmproducenten verschillen van mening met de vertegenwoordigers van de televisieproducenten samen met SEKAM, over de repartitie grondslag, de methodiek waarmee de verdeling tot stand komt. Filmzaken over dit conflict, met name of er nog wel een garantie is op een eerlijke verdeling van gelden. Filmzaken
 • Er is tijdens het filmfestival van Cannes een onderzoek gepresenteerd, gedaan in opdracht van International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) en Writers & Directors Worldwide (W&DW), met steun van de Society of Audiovisual Authors (SAA), waarin wordt opgeroepen tot wettelijke hervormingen, zodat scenarioschrijvers en regisseurs een billijke vergoeding voor hun werk krijgen. SAA
 • Zorgt de huidige versplintering van het VOD-landschap niet voor onduidelijkheid en onvrede bij de consument? Wat is de visie van de vers aangetreden festivaldirecteuren van het Nederlands Filmfestival en IDFA? Dit en meer (het advies van de Raad voor Cultuur inzake filmeducatie en de praktijk van het nieuwe BTW-convenant) komt aan bod in het Voorjaarsoverleg 2018. Holland Film Nieuws
 • Gesprek met Jelle Nesna, bestuurslid van de Dutch Directors Guild, o.m. over de verhouding producent – regisseur. DDG
 • Onlangs werd de Netherlands Post production Alliance (NPA)opgericht, een samenwerkingsverband van dertien Nederlandse postproductiebedrijven. Het Hubert Bals Fonds van het International Film Festival Rotterdam heeft bekend gemaakt te gaan samenwerken met de nieuwe vereniging. Het doel: Nederlandse postproductiehuizen koppelen aan makers van wereldcinema. IFFR
 • Nine Film is de naam van de internationale salesafdeling die September Film is gestart. Het is onderdeel van een beleid waarmee September zich meer op internationale coproducties wil gaan richten. Daarvoor heeft eigenaar Pim Hermeling ook een aandeel genomen in productiehuis KeyFilm. Holland Film Nieuws
 • Distributeur Dutch FilmWorks slaagt erin om in een dalende markt toch telkens weer goede resultaten neer te zetten. Fysiek filmproduct is dan ook nog steeds belangrijk voor de onafhankelijke distributeur, aldus COO René van Turnhout. Entertainment Business
 • Gofilex en Motion Picture Solutions hebben aangekondigd dat ze een samenwerking zijn aangegaan. Die moet ertoe leiden dat ze een belangrijke rol kunnen blijven spelen in de distributie van digitale content in Europa en daarbuiten. Gofilex bedient op dit moment meer dan 1.400 bioscooplocaties in Europa met zijn electronic delivery network. Het gaat om het leveren van zowel films als alternative content. Het Engelse Motion Picture Solutions (MPS) bedient zo’n 700 bioscopen. Holland Film Nieuws
 • De Schrijverscentrale, Toon Tellegen, Marit Tornqvist en de Internationale Jugendbibliothek in München zijn door de Auteursbond gekozen als inzending voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. De Schrijverscentrale is voorgedragen de categorie lees-bevorderende instelling. Toon Tellegen vertegenwoordigt Nederland in de categorie schrijvers. Marit Tornqvist is voorgedragen als buitenlandse auteur/illustrator, en de Internationale Jugendbibliothek in München als buitenlandse lees-bevorderende instelling. Auteursbond
 • Abonnementsdienst Bookchoice valt voortaan onder de verantwoordelijkheid van Bruna. Daardoor is het aantal zelfstandige onderdelen waaruit de Shared Stories Group bestaat teruggebracht van drie naar twee. Bliyoo houdt op te bestaan. Twinkle
 • Op verzoek van Bol.com heeft het Commissariaat voor de Media een oordeel geveld over de vraag of boeken op grond van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) mogen worden betaald met Air Miles, of met een cadeaukaart, die is verkregen door inwisseling van Air Miles. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar oordeel dat Bol.com haar klanten boeken kan laten betalen met een cadeaukaart, ook als de cadeaukaart is betaald met Air Miles. Het systeem van de Wvbp en het Besluit vaste boekenprijs maken het echter niet mogelijk om boeken rechtstreeks met Air Miles te laten betalen. cvdm
 • De winnaars van de DWDD-titel Boek van de maand, maar ook de andere boeken die het panel noemde, kregen steevast meer aandacht in de media en bereikten een groter publiek dan daarvoor. Nadat het boekenpanel in september 2012 voor het eerst een boek had uitgekozen, ging dit al snel het DWDD-effect heten. Over de effecten op uitgeverij en boekhandel. Matthijs van Nieuwkerk, DWDD presentator, zou na de zomer met een nieuw boekentvprogramma komen. NRC , De Volkskrant
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 mei wordt de nieuwe bestuursstructuur van Buma/Stemra geëffectueerd. Het huidige bestuur, de directie en de ledenraad treden dan af en worden vervangen door een Raad van Toezicht, een nieuw Bestuur en een Raad van Rechthebbenden, staat op de website van de organisatie. Entertainment Business
 • Het Metropole Orkest, dat al jaren tot de wereldtop behoort, leeft al zes jaar van een sterk gekrompen budget. De salarissen van de musici zijn gehalveerd en zij moeten op zoek naar extra inkomsten. Zij die dat niet doen, kiezen er bijvoorbeeld voor hun huis te koop te zetten. Sommigen belanden door alle stress in een burn-out. Violiste Sarah Koch. “Als we echt als orkest willen blijven functioneren, op de kwaliteit die verwacht wordt, dan kunnen we niet op deze manier door blijven gaan.” NOS
 • Het programma van de Muzikantendag op 26 mei is compleet. Meer dan 100 professionals en bekende muzikanten uit de Nederlandse muziekindustrie naar de Melkweg en Sugarfactory in Amsterdam. Ambitieuze muzikanten kunnen hun muziek pitchen bij meer dan 75 professionals tijdens de demospreekuren. Tijdens diverse panels en flitscolleges leren muzikanten onder andere over deals en geld verdienen, hoe ze op de radio of tv komen en wellicht worden ze wel ontdekt als hét nieuwe talent. BUMA Cultuur
 • Tien Nederlandse componisten en producers, verdeeld over 3 categorieën, zijn genomineerd voor een Buma Award. Daarnaast zijn er drie jonge componisten genomineerd voor de Buma Music in Motion New Talent Award. De prestigieuze muziek-vakprijzen worden op 22 mei voor het eerst in deze categorieën uitgereikt aan de vooravond van Buma Music in Motion, de jaarlijkse conferentie in Amsterdam die zich richt op het gebruik van muziek in film, games, televisie en reclame. BUMA Cultuur
 • Philharmonie zuidenederland neemt de organisatie over van de ‘Meisterkonzerte Aachen’. Deze serie in de Duitse stad Aachen zat al een jaar zonder producent. philharmonie zuidnederland zegt zich te willen zich ontplooien als cultureel ondernemer, ook in het grensgebied van Zuid-Limburg. Aachen ligt net over de grens. De euregionale samenwerking past in de innovatieve strategie van het orkest. philharmonie zuidnederland
 • Late openingstijden en kostenbeperking helpen de Effenaar in Eindhoven aan een winst van 300.000 euro in 2017, tegen een verlies van 125.000 euro vorig jaar. Qua programmering hebben vooral de tributebands het heel goed gedaan. Ook de dance-programmering loopt goed. Het poppodium zet inmiddels vol op andere dan pop-activiteiten. De popzaal is onlangs aangewezen als ‘fieldlab’ door het bureau voor creatieve industrie ClickNL. De Effenaar krijgt geld van dat bureau om projecten op het terrein van o.a. eenzaamheid uit te voeren. Voor de kleine zaal is er inmiddels een AR-escape-room gemaakt. Zo worden de zalen ook overdag benut. Eindhovens Dagblad
 • Volgens nieuw onderzoek van EM-Cultuur verwachten 836 festivals in Nederland in totaal 18,2 miljoen bezoekers in 2018. Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar iets minder festivals, maar het verwachte bezoekersaantal is vrijwel gelijk gebleven. Ook dit jaar niet heel verrassend, maar meer dan de helft van alle festivals (53%) in Nederland is een muziekfestival, gevolgd door theaterfestivals (18%). Het Festival Overzicht 2018 biedt informatie over o.a. de omvang, het aantal festivals, verwachte bezoekers per maand en per provincie, en het aandeel mannen en vrouwen werkzaam in de festivalsector. EM-Cultuur
 • Het aantal vrouwelijke artiesten op popfestivals in Nederland groeit. Het aandeel steeg op Pinkpop, Lowlands, Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret in totaal van 8 procent (29 acts) in 2015 naar 18 procent (51 acts) in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar de ontwikkeling van de vier toonaangevende Nederlandse popfestivals. NRC
 • Jazz in Duketown is nauwelijks meer weg te denken uit de Bossche binnenstad. Het festival is gratis toegankelijk. Maar is zo’n ruimhartige opzet ook op lange termijn wel haalbaar? Brabants Dagblad
 • Extrema, de organisator van festivals als XO Live, Solar Weekend en Mandala, heeft het mogelijk gemaakt om festivalkaartjes in termijnen te betalen. Omroep Brabant
 • De Stichting Muziek op de Dommel heeft helaas moeten besluiten om de editie van 2018 niet door te laten gaan. Een niet sluitende begroting en een herbezinning van het concept liggen aan deze beslissing ten grondslag. Muziek op de Dommel , Eindhovens Dagblad
 • Merlin heeft alle Spotify-aandelen die het in bezit had verhandeld omdat het houden van publiekelijk verhandelbare aandelen niet tot de kerntaken van het bedrijf hoort. De organisatie van onafhankelijke labels zou in 2009 een aandeel van 1 procent in de muziekstreamingdienst hebben gekregen. Hoeveel Merlin heeft verdiend aan de aandelenverkoop werd niet gemeld, maar volgens een analyse van Music Business Worldwide hadden de aandelen een waarde van tussen de 128 en 151 miljoen dollar. Entertainment Business
 • Tidal heeft al meer dan een halfjaar geen royalty’s meer afgedragen. Meerdere bronnen hebben bevestigd dat de muziekstreamingdienst achterloopt met de betalingen. Entertainment Business
 • YouTube Music komt beschikbaar in zowel een betaalde als een gratis variant. De dienst verschijnt niet meteen in Nederland. De nieuwe muziekdienst werd door YouTube in een blogbericht aangekondigd. Volgens YouTube zijn er op de nieuwe dienst naast “miljoenen nummers en afspeellijsten” ook remixen, muziekvideo’s, covers en live-opnames te vinden. Daarnaast is het aanbod “gepersonaliseerd voor de gebruiker”, op basis van luistergeschiedenis en locatie. Zo kan de dienst stevige muziek voorschotelen als YouTube Music herkent dat de gebruiker in de sportschool is. NU.nl
 • De NAPK heeft haar activiteiten over 2017 in beeld gebracht door middel van een animatiefilm. NAPK

Cultuurmarketing

 • Evelyne Coussens, journaliste bij De Morgen en werkzaam bij Publiq, verzorgde de introductie van de Vlaamse middag op 17 mei 2018 in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. De 5 essentiële kenmerken van de publiekswerver/werker, volgens haar. Cultuurmarketing
 • ‘Niet alleen door de aanschaf van auto’s en horloges, maar ook met het cultuurbezoek willen mensen aan hun omgeving laten zien wie ze zijn en wat hun status is. Dankzij sociale media zijn de kansen om met cultuurbezoek te showen sterk toegenomen’, verklaren UvA-professor Fred Bronner en UT-professor Robert de Hoog. Dit blijkt uit het Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 3.450 volwassen Nederlanders. Hendrik Beerda
 • Melanie de Langen, programmamaker Promotie en Platform Museumvereniging, en Mirjam Moll manager Promotie en Platform Museumvereniging, bloggen over hun werkzaamheden om het publieke belang van musea te versterken. Museumcontact
 • Vanaf september kun je met de gloednieuwe museumpas meer dan honderd musea bezoeken in België. Naar voorbeeld van de Nederlandse Museumkaart. De pas kost vijftig euro en geeft een jaar lang vrije toegang tot de vaste collecties van alle deelnemende musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daarnaast kunnen pashouders gratis of met stevige reducties naar tijdelijke tentoonstellingen. De Standaard

Financiering

 • Gameontwikkelaar Adriaan de Jongh is bezig aan zijn laatste jaar als adviseur van het Stimuleringsfonds. De Jongh plaatste recent een artikel op zijn website met concrete tips voor gameontwikkelaars die een aanvraag willen doen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Joris van Ballegooijen, coördinator Digitale cultuur, spreekt met hem over zijn visie op de Nederlandse game industrie en de aanvragen die het fonds vanuit deze hoek ontvangt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tot en met 15 juli is het mogelijk om jonge talentvolle museumprofessionals te nomineren als Museumtalent van het Jaar 2018. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert de prijsuitreiking voor jonge museumprofessionals. Het Mondriaan Fonds financiert de ontwikkelingsprijs in het kader van talentontwikkeling. Mondriaan Fonds
 • In het kader van de werkbezoeken die het Mondriaan Fonds organiseert om de band tussen kunst en politiek aan te halen en het wederzijds begrip te vergroten, bezocht Birgit Donker samen met directeur Erfgoed en Kunsten bij het Ministerie van O, C & W. Sander Bersee het Frans Hals Museum. Beeldend kunstenaar Jasper Hagenaar en museumdirecteur Ann Demeester vertelden hem over het werk van Hagenaar, die via een Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context een bijdrage voor een mentorschap bij Anton Henning ontving. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds programmeert een vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder. Daarnaast worden via vastgestelde jaarlijkse rondes een steeds wisselend aanbod van ateliers aangeboden. Elk jaar wordt een nieuwe selectie gemaakt, mede in overleg met DutchCulture / Trans Artists. Eerstvolgende deadline is 2 juli. Mondriaan Fonds
 • In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren.
 • Er zijn twee Filmfonds Wildcards Documentaire, twee Filmfonds Wildcards Fictie en twee Filmfonds Wildcards Animatie. In aanmerking komen regisseurs (of videokunstenaars) die dit jaar voor 1 september als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm vóór de deadline digitaal insturen naar het Fonds. Deadline is 10 juli. Filmfonds
 • In de tweede ronde van 2018 zijn twee nieuwe Nederlandse speelfilms, twee documentaires en een lange animatiefilm gehonoreerd met een realiseringsbijdrage van in totaal ruim € 1,7 miljoen. In 2018 zijn er nog 3 deadlines voor het indienen voor Realisering Screen NL (speelfilm, lange documentaire, lange animatiefilm) 22 mei, 14 augustus 17 oktober. Filmfonds
 • Twee filmprojecten zijn geselecteerd voor de eerste ronde van het Netherlands Film Fund + Hubert Bals Fund Co-production Scheme 2018 en ontvangen een realiseringsbijdrage van € 50.000 van het Nederlands Filmfonds. Keplerfilm coproduceert Feathers of a Father van Omar Elzohairy (Egypte) en Rinkel Film coproduceert Nasir van Arun Karthick (India). Filmfonds
 • Het CoBo Fonds heeft de keuze 2e fase Telefilm 2018 bekendgemaakt. Door de omroepen zijn zes scenario’s geselecteerd voor uitwerking tot een volwaardig scenario. De Telefilms zullen in 2020 worden uitgezonden. Tot die keuze behoort een project van Merlijn Passier. CoBoFonds
 • Het NPO-fonds heeft acht nieuwe regelingen geopend voor drama en documentaire. Het gaat om regelingen voor o.a. podcasts, webdrama, documentaireseries en een meester-gezel regeling voor scenarioschrijvers. De nieuwe regelingen – een pilot voor 2018 en 2019 – zijn tot stand gekomen in nauw overleg met meer dan vijftig makers, producenten, eindredacteuren en scenaristen. NPO Fonds , NPO Fonds
 • In de eerste ronde Projectsubsidies van het Letterenfonds voor publicaties van 2018, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is het totale beschikbare budget van € 850.000 besteed; 37 projectsubsidieaanvragen van 37 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende bedragen per project variëren in deze ronde van € 10.400 tot € 31.200, het maximaal te verlenen subsidiebedrag voor deze groep aanvragers. Schrijvers kunnen eenmaal per jaar een beurs aanvragen voor een nog te schrijven boek(en). De regeling staat open voor alle literaire genres. De eerstvolgende deadline is op 15 juni 2018, dan sluit de aanvraagronde voor de groep schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de zogenoemde oeuvrebouwers. Letterenfonds
 • Er wordt regelmatig gesproken over een groeiende kloof tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen provincie en Randstad, tussen arm en rijk, of tussen autochtoon en allochtoon. Waar denken schrijvers aan bij de kloof? In opdracht van het Nederlands Letterenfonds en het NPO-fonds maken acht schrijvers radiomonologen over hun kijk op De Kloof. Letterenfonds
 • Na een succesvolle eerste versie start het Fonds voor Cultuurparticipatie in september met de subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020. Daarmee kun je met begeleiding de volgende stappen in je carrière zetten. Hiphopster Nanah Dae, Niek Traa van b-boy crew The Ruggeds en Gert-Jan van Stiphout, alias producer/dj Subp Yao blikten in de Rugged Studio samen met coach Bart Temme terug op hún talentontwikkelingstraject. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Instellingen die belast zijn met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen als bedoeld in artikel 2.8 van de Erfgoedwet (hierna collectie) kunnen subsidie voor beheer van de collectie en instandhouding huisvesting aanvragen. Deadline 1 juli 2018. Cultuursubsidie.nl
 • Dit jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1744 subsidieverzoeken ontvangen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Van deze 1744 aanvragen is meer dan 75% digitaal ingediend. Uiterlijk 31 augustus is bekend of een aanvraag is gehonoreerd. Cultureel Erfgoed
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft alle adviezen van de tweede ronde binnen de PLUS-projecten 2018 bekend gemaakt. Cultuur Eindhoven
 • Raquel van Haver, Frank Ammerlaan en Sam Samiee zijn genomineerd voor Wolvecampprijs 2018. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 18.500, krijgt een solotentoonstelling in Hengelo en een bijdrage van € 10.000 aan een monografie. Metropolis M
 • Het Maritiem Museum Rotterdam heeft de Museumprijs 2018 gewonnen. Met ruim 37 procent van de stemmen bleef het museum de twee andere genomineerde musea, GeoFort in Herwijnen en het Science Centre in Delft, voor in de strijd om de meest prestigieuze publieksprijs in de Nederlandse museumwereld. Het Maritiem Museum Rotterdam mag zich een jaar lang tooien met de titel ‘Museum van het Jaar’ en krijgt bovendien een bedrag van 100 duizend euro om een interactieve techniekwerkplaats te verwezenlijken. De Museumprijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Cultuurfonds , De Volkskrant
 • Op 26 juni houdt Lenthe een seminar over cryptocurrency en blockchain in de filantropiesector in De Schakel te Nijkerk. Uitgangspunt is het boek Bitcoin & Blockchain van Herbert Blankesteijn. Roy Cremers directeur van crowdfundingplatform voordekunst, is een van de sprekers. Wat zijn zijn ervaringen? De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het Gelders provinciehuis is het ‘Beste Gebouw van het Jaar’. Space-S op Strijp-S, het sociale woningbouwcomplex van Woonbedrijf in Eindhoven, won de eerste prijs van de jury in de categorie leefbaarheid en sociale cohesie, en de publieksprijs. BNA , De Volkskrant , Eindhovens Dagblad
 • Het Royal Institute of British Architects (RIBA) heeft ‘de twintig beste nieuwe gebouwen ter wereld’ bekend gemaakt. Tot de winnaars van de RIBA Awards for International Excellence behoren Museum Voorlinden in Wassenaar en de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Architectenweb
 • It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life… luidt de onofficiële ondertitel van het nieuwe jaarboek Architectuur in Nederland 2017-2018. Een recensie door Jan Loerakker. Archined
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept namens het Rijksvastgoedbedrijf ontwerpers op om zich aan te melden voor de ontwerpprijsvraag voor drie nieuwe onderdelen in het park van Huis Doorn. Het historische park is een rijksmonument en wordt dit jaar gerenoveerd. De prijsvraag gaat om het ontwerpen van drie aanvullende onderdelen in het park die niet in het definitief ontwerp zijn opgenomen: een folly, een brug en een door de ontwerpers zelf te bepalen toevoeging. De Architect
 • Op 1 juni 2018 opent de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) haar achtste editie: het tweeluik IABR–2018+2020–The Missink Link dat zich afspeelt in zowel Rotterdam als Brussel. Het openingsweekend markeert in Rotterdam de opening van de hoofdtentoonstelling en een doorlopend programma van activiteiten in en rond rijksmonument HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). In de tentoonstelling staat onze toekomst in de Delta van de Lage Landen, in Nederland en België, centraal. De Architect
 • Hoe ontwerp je een stad die mensen helpt op een goede manier met elkaar om te gaan? Socioloog Richard Sennett schreef er een boek over : Building and Dwelling. Leidend onderscheid in het boek is dat tussen de fysieke, gebouwde stad (ville) en de stad als plaats waar een bepaalde manier van leven en verblijven tot stand komt (cité). De interactie tussen die twee bepaalt het unieke karakter van een stad. In Sennetts eigen ethos als stedenbouwkundige is ‘openheid’ het centrale woord. In maart sprak hij over zijn boek in het Rotterdamse congres- en debatcentrum Arminius. Videoverslag. De Volkskrant , Architectenweb
 • Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 21 juni en 4 juli 2018 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met o.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de IABR twee bijeenkomsten over deze vraagstukken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Verschillende architecten hebben zich bij het creëren van hun bouwwerk voor de Triënnale Brugge 2018 laten inspireren door vraagstukken als klimaatverandering en u de groei van de stedelijke bevolking. De Nigeriaans-Nederlandse Kunlé Adeyemi en zijn team NLÉ zoeken de oplossing op het water, net als zijn Vlaamse collega Peter van Driessche. Maar wie weet, liggen er ook mogelijkheden voor nieuwe leefruimte in de lucht. De Volkskrant
 • Stedenbouwkundige Charles Landry schreef The civic city in a nomadic world. Wat betekenen globale ontwikkelingen als multiculturele spanningen, ‘toeristificatie’ en gentrificatie voor de stad? ArchiNed
 • Aan de expositie Modemuze@OBA: Innovation hebben veertien musea en vier particuliere verzamelaars bijgedragen. Te zien zijn o.m. stukken uit de collecties van o.a. het Gemeentemuseum Den Haag, het Fries Museum Leeuwarden, Tassenmuseum Hendrikje en het Openluchtmuseum. Achter ieder stuk gaat een verhaal schuil dat verklaart waarom het gaat om een innovatie. De officiële opening viel samen met het tienjarig jubileum van MAFB: een community voor beginnende mode- en kunstvormgevers. Ontwerpers Lisa Konno, Jivika Biervliet en Eline Groendijk zijn door MAFB gevraagd voor hun jubileum een kleine collectie te ontwerpen en presenteren gebaseerd op een museumstuk. Fashion United
 • Van 25 mei t/m 3 juni vinden de Stripdagen Haarlem plaats, het langste stripfestival van noordelijk Europa, met beurzen, tentoonstellingen, lezingen, workshops, masterclasses, muziekoptredens en theater- en filmvoorstellingen rondom strips en andere beeldverhalen. Het thema van dit jaar is ‘De Maakbare Mens – 200 jaar Frankenstein’. Stripdagen Haarlem

 

 

beeldende kunst

 • De tentoonstelling Who Are We Again in Arti et Amicitiae Amsterdam, samengesteld door curator Imke Ruijgrok en op initiatief van fotograaf René Bosch, was te zien tot 19 mei. De 13 deelnemende kunstenaars werken al jaren aan het in beeld brengen van de mens en daarmee de plaatsbepaling van het individu in relatie tot de tijdsgeest en de geschiedenis. Samen tonen de werken dat de wijze waarop de mens naar de ander kijkt, bepalend is voor het ontstaan van diens identiteit. Mister Motley
 • Ben Rivers, Hito Steyerl en Wang Bing, zijn drie totaal verschillende filmkunstenaars. Toch zitten ze nu samen in een tentoonstelling in EYE, als winnaars van de EYE Art & Film Prize. Een prijs ter stimulering van nieuw werk van een kunstenaar/filmmaker die een belangrijke bijdrage levert aan dit grensgebied tussen film en beeldende kunst. In de onderlinge vergelijking valt George Vermij vooral op hoe weinig ze in filmische zin met elkaar gemeen hebben. Metropolis M

 

film en av

 • Op 26 mei vindt in Cinecitta de eerste editie plaats van het Tilburgs Film Festival. Het festival focust zich op korte films van makers die afkomstig zijn uit Tilburg en Noord-Brabant. “We vonden het belangrijk om een nieuw podium te bieden voor makers die in Brabant werkzaam zijn of hun roots hier hebben. Talent genoeg, daarvoor hoef je echt niet naar de Randstad.” Een gesprek met de initiatiefnemers Jan van Gorkum, Lidi Toepoel en Dennis de Bakker. Tilburg.com, Tilburgs Film Festival
 • Het Manifesto Film Festival, dat van 25 t/m 28 mei op maar liefst tien Amsterdamse locaties wordt gehouden, wil aandacht geven aan radicale cinema. Cinema die subversief in inhoud en/of vorm is. Er worden zowel documentaires als speelfilms vertoond. Het Manifesto Film Festival begon drie jaar geleden in het Engelse Norwich onder de naam Norwich Radical Film Festival, maar maakte recent de oversteek naar Amsterdam. Het overkoepelend thema: The Disunited States of America. Manifesto Film Festival , Filmkrant
 • Nederland is goed vertegenwoordigd op Annecy International Animation Festival (11 t/m 16 juni). In competitie draaien Bloeistraat 11 van Nienke Deutz en Bloem? van Jorn Leeuwerink. Buiten de competitie is de internationale coproductie This Magnificent Cake! van Emma de Swaef en Marc James Roels te zien. Het animatiefestival in Annecy bestaat al sinds 1960 en geldt als een van de vier belangrijkste festivals in zijn soort wereldwijd. Filmfonds
 • De Gouden Palm van de 71ste editie van het Festival de Cannes is gewonnen door Hirokazu Kore eda voor het prachtige, ontroerende en emotioneel complexe drama Shoplifters. En de andere prijswinnaars. De Volkskrant , Filmkrant

 

letteren

 • Het literaire werk van vrouwen wordt nog altijd minder literair gevonden dan dat van een man. Corina Koolen onderzocht waar het verschil in waardering voor vrouwelijke en mannelijke auteurs vandaan komt. Haar conclusie: we laten onze beoordeling te veel beïnvloeden door stereotype-bevestigende elementen in de tekst. Koolen, werkzaam als onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van de KNAW), promoveerde 18 mei aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). NRC , Universiteit van Amsterdam
 • Begin deze maand reikte het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) opnieuw 900.000 euro uit aan 103 nieuwe literaire projecten van auteurs. Opnieuw leert een snelle analyse van die werkbeurzen dat dwars door het literaire landschap een diepe genderkloof loopt. Met daarboven een stevig glazen plafond. Rekto verso
 • Meredith Greer reageert op het twistgesprek onder leiding van Steven de Jong in NRC tussen Herman Stevens en Jamal Ouariachi over vrouwelijke auteurs en hun al dan niet erkende kwaliteiten. HP – De Tijd
 • Achttien dichters, veertien landen en elf talen brengt het 49e Poetry International Festival dit jaar samen, van 29 mei t/m 8 juni. De festivaldichters zijn jonger dan ooit en mengen zich met hun gedichten in menig actuele discussie. Alle dichters geven een of meerdere lezingen, de voordrachten beginnen steeds om 20:00 uur. Voorafgaand worden er elke festivalavond dichters geïnterviewd. Auteursbond , Poetry International
 • De Vlaamse romancier, theaterauteur, dichter, scenarist en performer Tom Lanoye dicht volgend jaar het Poëziegeschenk voor de 7e Poëzieweek. Het thema is Vrijheid. CPNB
 • De nominaties voor de Bob den Uyl Prijs 2018 voor het beste journalistieke reisboek zijn bekend. Uit de in 2017 verschenen reisboeken koos de jury van de VPRO Bob den Uyl Prijs zes kandidaten die kans maken op de vijftiende VPRO Bob den Uyl Prijs, die op 17 juni wordt uitgereikt. VPRO

 

muziek

 • Het is hoog tijd voor meer vrouwelijke dirigenten, schrijft Nell Westerlaken. Ze is blij met de benoeming van Karina Canellakis tot chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Elim Chan wordt de nieuwe chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra vanaf het seizoen 2019-2020. Ze was in 2014 de eerste vrouwelijke winnaar van de prestigieuze Donatella Flick Conducting Competition. De Volkskrant , VRT
 • De jonge Nederlandse componist Jan Peter de Graaff (1992) heeft het Internationaal Rostrum of Composers 2018 gewonnen. De Graaff kreeg de prijs – in de leeftijdscategorie onder de dertig – voor zijn compositie ‘Le Café de Nuit’. Podium Radio 4
 • Op 6 juli aanstaande zal bandoneonist Carel Kraayenhof in het Rotterdamse jazzpodium LantarenVenster een Edison voor zijn gehele oeuvre in ontvangst nemen. De Edison Stichting kent hem de prijs toe voor zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. Edisons
 • Wie zijn, volgens 3voor12.vpro.nl, de belangrijkste artiesten uit de recente Nederlandse popmuziek? 3voor12.vpro.nl

 

theater en dans

 • Op 17 mei opende het SPRING Performing Arts Festival in Utrecht. In tien dagen zijn er ruim vijfentwintig internationale dans- en theaterproducties, installaties en performance werken in de publieke ruimte en stedelijke omgeving te zien. Een gesprek met directeur Rainer Hofmann over het festival en de stand van het experimentele of hedendaags theater en dans in Nederland. ‘Wat je doet maakt minder uit, belangrijker is wie je er mee bereikt. De balans lijkt te zijn doorgeslagen. Eerst was er het verwijt dat kunst een linkse hobby was, nu worden we geconfronteerd met uiterst naïeve ideeën over de maatschappelijke werking van kunst, en dan ook nog eens gekoppeld aan ideeën over de meetbaarheid daarvan.’ Cultureel Persbureau

Kunst in de openbare ruimte

 • Toen documentairemaker Roel van Dalen vijf jaar geleden hoorde over het ‘krankzinnige plan’ 11 Fountains (onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018), wist hij meteen dat hij het wilde volgen. Elf Friese steden had curator Anna Tilroe te veroveren, met elf kunstprojecten. De projecten zijn op 18 mei onthuld. De documentaire wordt in meerdere delen door de NPO2 uitgezonden. De Volkskrant ,Trouw , Omroep Friesland
 • Bloem- en plantmotieven ontworpen door architect Pierre Cuypers (1827-1921) krijgen een tweede leven langs de vernieuwde N280 bij Roermond. Schetsen als repeterende en verdraaide reliëfs straks terug op viaducten en de wanden van de verdiept liggende provinciale weg. Het project is bedacht door het ingenieursbureau IPV Delft en kost twee miljoen euro. De gemeente Roermond en de provincie Limburg financieren. NRC
 • Writer’s Block wordt een jaarlijks terugkerend festival waar mural art en street art twee weken lang in al zijn vormen en verschijningen centraal staat. De eerste editie vindt in 2019 plaats in Groningen. Ter Apeler Courant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een aantal honderdjarige eiken op het eigen erf van HilberinkBosch Architecten in Berlicum bleek in 2017 in dermate slechte staat, dat ze moesten worden gerooid. Het architectenbureau besloot het hout te gebruiken om een schuur volgens de lokale traditie op te trekken. Architectenweb
 • Modeontwerpster Anne Miegielsen (20) uit Veghel is de Nederlandse finaliste voor de Talent Award van het Deense modemerk VILA. Brabants Dagblad
 • Nu nog zijn iedere eerste maandag van de maand ruim 4300 sirenes in Nederland te horen, maar in 2020 houdt het luchtalarm op te bestaan. Te duur, niet meer van deze tijd. Angela de Weijer werkt aan een zwanenzang voor het WAS-stelsel, die op een vooraf gekozen moment door het hele land ten gehore gebracht zal worden. Op 10 juni presenteert zij hiervoor in Witte Rook te Breda de eerste versie van de compositie. Witte Rook
 • In haar werk onderzoekt Lise Sore haar emoties. Ze gaat de confrontatie aan met seksualiteit, lichamelijk en emotioneel contact met de ander. De werkperiode van Lise Sore in Witte Rook loopt van 13 mei tot en met 27 mei 2018. Ze sluit deze af met een presentatie. Witte Rook
 • ‘My Own Private Giverny’ is de titel van het boek dat Marc Mulders onlangs uitbracht bij Uitgeverij Veerhuis. Met Giverny verwijst hij naar de tuinen van de impressionistisch schilder Claude Monet. Net als Monet haalt Mulders zijn inspiratie uit zijn tuin. En net als Monet geeft Mulders de bloemen steeds abstracter weer. Brabant Cultureel
 • Schrijver A.H.J. Dautzenberg is vijftig en er verschijnen twee boeken: het dagboek ‘Ik bestaat uit twee letters’ en ‘Vijftig Verhalen’. Een gesprek. Brabants Dagblad
 • A.H.J. Dautzenberg en Diederik Stapel uit Tilburg schrijven twee toneelstukken voor Het Zuidelijk Toneel in Tilburg. De thema’s zijn geïnspireerd door het boek ‘De achterkant van Nederland’ waarin wetenschapper Pieter Tops en journalist Jan Tromp beschrijven hoe in Noord-Brabant de onder- en bovenwereld met elkaar verweven zijn. Brabants Dagblad
 • De leden van de Eindhovense band Sarenville (Richard Smulders, Warner Werkhoven, Katrien van de Camp en Jack Hoefnagel) delen een grote voorliefde voor serendipity. Waar ‘Saren’ (spreek uit sèren) naar verwijst. “En onze muziek heeft veel weg van de mix van sferen en geluiden die je ervaart als je door een grote stad loopt. Vandaar ‘ville’ als toevoeging”, legt Katrien uit. Op 19 mei werd hun debuut gepresenteerd in TAC, Eindhoven. 3voor12.vpro.nl
 • Tussen de markante gebouwen en silo’s bij het Werkwarenhuis in ’s-Hertogenbosch presenteert Panama Pictures van 23 t/m 26 mei Urban Fiction. Een interdisciplinaire expeditie waarbij dans, circus, beeld, geluid en muziek op bijzondere wijze samenkomen. Voor deze exclusieve productie daagt Panama Pictures een nieuwe generatie spelers in de performing arts en audiovisuele kunsten uit om met elkaar de mogelijkheden op het industriële terrein te ontdekken en de toeschouwer hiermee te verrassen. Bossche Omroep
 • Bossche cabaretier Katinka Polderman blikt terug op haar schooljeugd. De Volkskrant

Kunstonderwijs

 • De jaarlijkse tentoonstelling van De Ateliers, bolwerk van veelbelovende jonge kunstenaars, toont weer lef, volgens De Volkskrant. Metropolis M is ook positief: rijk in vorm en inhoud. De Volkskrant , Metropolis M
 • De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een positief besluit genomen over de nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. De opleiding gaat in september van start. De parttime master is de eerste opleiding voor creative producers in Nederland. Begrippen als engagement, inclusiviteit, autonomie, co-ownership en urgentie staan centraal in het curriculum. Academie voor Theater en Dans
 • Jules Keeris (24) regisseert de Knegselse amateurtoneelvereniging ’t Ros in ‘De Winter onder Tafel’ als afstudeerproject voor zijn opleiding aan de Fontys Academie voor Theater. Eindhovens Dagblad
 • Anthony Fiumara is docent compositie aan de AMPA, Tilburg. Een gesprek. Fontys
 • De journalistiek kan een hoop leren van design: denken vanuit de gebruiker bijvoorbeeld. Dat vindt Danielle Arets, de nieuwe lector Journalistiek en innovatie bij Fontys. Arets kent beide werelden: ze is design researcher en journalist. Bron.Fontys

Kunstbeoefening

 • Ruim zes miljoen Nederlanders doen aan amateurkunst. Maar dat weet niet iedereen. Daar komt met de iktoon-campagne in de maand juni verandering in. De meest opvallende evenementen in juni maken kans op extra begeleiding en ondersteuning van pr-bureau De Wolven. Zij geven de tools, tips en tricks om het spraakmakendste evenement in de regio onder de aandacht te brengen. De vijf regio’s met de meest bijzondere programmering krijgen het bureau zelfs tot hun beschikking voor het genereren van media-aandacht. Ook worden door culturele influencers een aantal events online uitgelicht. Kunstbalie
 • ‘Jongerenkoor’ d’Accord uit Breda is met de tijd en haar leden meegegroeid. Het koor dat in 1968 door pastoor Beuken is opgericht als kerkkoor, viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. BN – De Stem
 • Opleidingen waren er nog niet. De dirigent deed het voor. De slagwerkgroep speelde voornamelijk marsmuziek, op trommels en timptoms. Het is nu zestig jaar geleden dat de slagwerkers van fanfare St. Cecilia uit Milheeze een aparte groep werden. Met ‘Slagkracht’, een concert op 19 mei in Deurne, wordt het jubileumjaar geopend. Eindhovens Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Hoe kunnen de hedendaagse kunsten bijdragen aan onderwijs? En hoe reageren kunstenaars en docenten op actuele vraagstukken. Tijdens de laatste avond, op 31 mei, van de serie KunstKennis worden drie voorstellen van kunstenaars, curatoren en ontwerpers tegen het licht gehouden. Drie voorstellen waarin traditionele onderwijsopvattingen worden geconfronteerd met de rijke traditie van radicale (artistieke) pedagogieën. KNAW
 • Het Comeniusnetwerk is een nieuw platform voor erkende onderwijsinnovatoren die zich inzetten voor verbetering van het hoger onderwijs en het hoger onderwijsbestel. De leden houden zich bezig met onderwerpen als gepersonaliseerd onderwijs, diversiteit en toegankelijkheid van hoger onderwijs. Het netwerk zal een ontmoetingsplaats bieden waar deze onderwijsinnovatoren ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Tijdens de kick-offbijeenkomst op 16 mei sprak Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten, een toespraak uit, waarin hij een pleidooi hield voor ‘de kunst van het luieren’. Akademie van Kunsten
 • De ambitie van de Culturele Dienstplicht, een initiatief van de Akademie van Kunsten, is om iedere 14-jarige in Nederland minimaal eenmaal in zijn/haar leven in direct contact te brengen met mensen die kunst maken. Direct, ‘live’ contact. In het kader hiervan bezocht Barbara Visser het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Zij vertelde hier onder meer over de kunstenaar als kritische denker en over haar werk waarin zij fotografie en film combineert. Een kort videoverslag. Akademie van Kunsten
 • De komen jaren is een zeer aantrekkelijke subsidieregeling beschikbaar voor de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider. Er zijn ca. 300 plaatsen, waarvan er voor 2018 nu 25 vergeven zijn. Er is dus nog plaats voor 275 cultuurcoördinatoren om de opleiding zo goed als gratis te volgen. LKCA
 • Met een cursus Interne CultuurCoördinator (icc) zijn leerkrachten in staat om voor een professioneel cultuurprogramma op de basisschool te zorgen en een goede infrastructuur voor cultuureducatie in en om de school te realiseren. Els Stegeman, leerkracht en cultuurcoördinator op KC de Vlindertuin in ‘s-Hertogenbosch, is de 8000ste gecertificeerde cultuurcoördinator in Nederland. LKCA
 • Op 22 juni gaan Brabantse docenten uit het voortgezet onderwijs naar Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018. Een bezoek ter inspiratie. Ze ontmoeten er ook een groep docenten uit Leeuwarden die komend schooljaar samen het onderzoek aangaan naar vakoverstijgend werken in het voortgezet onderwijs. Kunstbalie
 • Met een machine die kruimels laat vallen heeft Angèle Jaspers de prijs Radically Mine van het Van Abbemuseum gewonnen. Jaspers is leerlinge – 6 vwo – van het Strabrecht College in Geldrop. Ze heeft voor deze opdracht het begrip ‘thuis’ als uitgangspunt gebruikt, onder verwijzing naar het bekende sprookje van Hans & Grietje. De samenwerking tussen het Van Abbemuseum en het Strabrecht College is 9 jaar geleden begonnen. Eindhovens Dagblad , Museumtijdschrift
 • Het Pallas Athene College in Ede is partnerschool van het Kröller-Müller Museum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit partnerschap biedt de school veel voordelen. Zij bezoeken het museum en het park voor een sterk gereduceerd tarief en hebben inspraak bij de ontwikkeling van bijzondere educatieve programma’s. Leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen en maken als juniorrondleider op een inspirerende wijze kennis met de collectie. Kröller-Müller Museum
 • Op 3 juni 2018 organiseert het Zuidelijk Toneel en de Nationale Jeugdraad een bijzondere talentendag in de Tilburgse Spoorzone. Talenten uit Noord-Brabant laten zien en horen wat zij in huis hebben in de categorieën popmuziek, film, theater, dans, dj’s, beeldende kunst en literatuur. Allen hebben zij de opdracht gekregen om een performance te maken, gekoppeld aan een maatschappelijk thema. HZT
 • Kunst kan zeer uiteenlopende emoties oproepen: van ontroering, vrolijkheid, verliefdheid en zelfs vervoering, tot grondige afkeer en woede. Het boek ‘Kunst is om te huilen’ bevat honderden voorbeelden van emotionele reacties op kunstwerken uit 2500 jaar kunstgeschiedenis. Boeiende, verbijsterende en inspirerende reacties, die laten zien dat kunst heel veel in mensen teweeg kan brengen. Cultuurfonds
 • De muziektherapeuten van zorginstelling tanteLouise en de organisatoren van JazzBoZ in Bergen op Zoom zijn een samenwerking aangegaan. Dat resulteert dit jaar in een paar bijzondere projecten. ,,Het uitgangspunt is enerzijds het ophalen van herinneringen, anderzijds is er een meer zintuigelijke benadering. Het gaat nadrukkelijk niet om het aanbieden van jazzmuziek als activiteit, maar juist de therapeutische mogelijkheden ervan te onderzoeken.”, zegt neurologisch muziektherapeut Thirza Sprinkhuizen. BN – De Stem
 • Nancy van Heeswijk speelt het liefst voor senioren. Senioren zijn het meest dankbare en oplettende publiek volgens haar. Vandaar dat zij vorig jaar besloot de stichting Goud voor Oud op te richten. De Stichting brengt theater naar ouderen toe die langdurige zorg nodig hebben. In totaal zijn er dertig professionele artiesten aangesloten bij de stichting die verschillende acts opvoeren die allemaal geschikt zijn voor senioren met een hulpvraag. Bossche Omroep
 • Museum Boijmans van Beuningen lanceert twee bijzondere rondleidingen: ‘Ongehoord Boijmans’ en ‘Ongezien Boijmans’. Zodat het beleven van kunst voor doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden mogelijk wordt. Open Rotterdam
 • Friese musea gaan meer rekening houden met mensen met een verstandelijke beperking. Met eenvoudiger uitleg en een prikkelarme omgeving. Leeuwarder Courant
 • De nieuwe landelijke veiligheidsregels voor festivals houden onvoldoende rekening met mindervaliden. Dat zegt jongerenorganisatie Wij Staan Op, die in een brandbrief vraagt om vluchtroutes die ook geschikt zijn voor mensen in een rolstoel. Entertainment Business

Erfgoed

 • Brabantserfgoed.nl biedt een podium aan mensen en organisaties die hun erfgoedverhalen en -collecties willen delen. Het platform is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant. De nieuwe website biedt 4 verhaallijnen (bestuurlijk Brabant, bevochten Brabant, religieus Brabant en innovatief Brabant), biografieën, een overzicht van erfgoedinstellingen en een podcast. Brabants erfgoed
 • Een verplaatsing van het Van Gogh Museum zou een miljoenenoperatie betekenen. Dat schrijft Frank van den Eijnden, directeur van Van Gogh Brabant, als reactie op Silvester Klaasman. Investeer vooral in het beschermen, beter ontsluiten en inhoudelijk versterken van het Van Gogh-erfgoed. Brabants Dagblad
 • Prof.dr. Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de UvA, was ruim vier maanden fellow bij de KB en het NIAS. Hij onderzocht de nationale canonvorming in het Nederlandse culturele zelfbesef en maakte daarbij gebruik van gedigitaliseerde tekstbestanden van de KB en van visualisatietechnieken uit de digital humanities. Het begrip ‘canon’, zo bleek, is complexer en wisselvalliger dan je zou denken. KB
 • Op 29 mei vindt een symposium plaats in Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Verhalis. Het thema van het symposium is ‘levensverhalen in de openbare ruimte’. De organisatie is in handen van Stichting Verhalis i.s.m. leerstoel Cultuur in Brabant. Erfgoed Brabant
 • Lian Duif is aangesteld als programmaleider van het Lucas Gasseljaar in Helmond. Duif was dit eerder voor het Jeroen Boschjaar (2016). Een nieuwe stichting gaat alle festiviteiten opzetten rondom de zestiende-eeuwse schilder. Het hoogtepunt van het jaar wordt een grote overzichtstentoonstelling in Museum Helmond met werk van Gassel. Eindhovens Dagblad
 • Waterschap Brabantse Delta heeft laten weten dat de restauratie van de Keenesluis dit jaar nog uitgevoerd wordt. Maar wanneer dat precies gebeurt en wát er dan gedaan wordt aan de unieke sluis is de Stichting Beleef de Keenesluis vooralsnog onduidelijk. BN – De Stem
 • Vereniging Stadsschoon Arnhem, De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem zamelen geld in voor een professionele schoonmaak van het centrale deel van Peter Struyckens Blauwe Golven in Arnhem, het grootste omgevingskunstwerk in Nederland en Europa. Over het waarom van deze professionele schoonmaak en de financieringsactie. Heemschut
 • De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Van Lanschot bundelen hun krachten in de realisatie van een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen. Het NMo Monumentenplatform maakt op deze manier de mooiste plekken voor iedereen toegankelijk en biedt relevante informatie over alle monumenten in Nederland. Erfgoedstem
 • Het lot van 17 van de postmoderne gebouwen van het Verenigd Koninkrijk is veiliggesteld door het Historic England, in een poging om “de verliezen van deze belangrijke architectuurstijl te stoppen”. De nieuwe toevoegingen aan de National Heritage List for England zijn allemaal ontworpen tussen de jaren zeventig en negentig en omvatten huisvesting, schoolgebouwen en gerechtsgebouwen. Dezeen

Bibliotheken

 • Op 25 mei treedt in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Sommige Amerikaanse uitgevers vrezen de extra werkzaamheden die zij moeten verrichten én de mogelijke boetes wanneer niet aan de nieuwe EU-privacywetgeving wordt voldaan. En dus overwegen sommige uitgevers binnenkort Europese IP-adressen te blokkeren, meldt Digiday.com. Europese internetters hebben dan geen toegang meer tot hun sites. Informatieprofessional

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie