Trends & Ontwikkelingen 22 november 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Verslag van de bespreking van de OCW begroting op 19 november.  PvdA en D66 bepleiten een structurele oplossing voor de archieven van het voormalige Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerp. Minister van Engelshoven (OCW) schakelt de Raad voor Cultuur in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de komst van een Eindhovens rijksmuseum voor design. SP, GroenLinks en de Partij van de Dieren pleiten in een motie voor gediplomeerde docenten voor de kunstvakken.  VVD-Kamerlid Thierry Aartsen kreeg veel kritiek op zijn voorstel om meer geld uit het Fonds voor Cultuurparticipatie naar volkscultuur te laten gaan. Op 27 november stemt de Kamer over de moties. Commissieverslag OCW-begroting onderdeel Cultuur, ongecorrigeerd stenogram. Debat is terug te zien. Tweede Kamer ,  NRC , inlog vereist ,  Het Parool ,  Eindhovens Dagblad , inlog vereist , Studio040 , LKCA ,  De Volkskrant , NOS Omroep Brabant , Tweede Kamer ,  Debat gemist
 • Youri Albrecht reageert in een opiniestuk in De Volkskrant op de voorstellen van VVD Kamerlid Aartsen. Politici die macht proberen te krijgen door te trappen op cultuur zijn wegbereiders van de barbarij. Het NRC schreef in een commentaar: VVD propageert valse tegenstelling tussen hoge en lage cultuur. Ook Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw, reageert. Evert Bisschop Boele, bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie, stoort zich aan de manier waarop een verongelijkte Aartsen cultuur opdeelt in ‘wij’ en ‘zij’.    De Volkskrant   , NRC   , De Volkskrant, LKCA
 • Op 19 november werd de begroting van OCW besproken.  Vooraf maakten een aantal Kamerleden in de pers gewag van hun ideeën.  Een betere beloning voor leden van diverse Nederlandse muziekensembles, aldus Groen Links.  D66 doet een pleidooi voor een Rijksmuseum voor design in Eindhoven. De VVD wil meer geld steken in ‘lage cultuur’ en ‘hoge cultuur’ zoals opera en ballet minder subsidiëren. . Tweede Kamer ,  Trouw ,  Eindhovens Dagblad , NRC , De Volkskrant,  Omroep Brabant , BN – De Stem
 • In aanloop naar het Cultuurdebat in de Tweede Kamer heeft de NAPK de cultuurwoordvoerders gevoed met informatie. Het document bevat een vijftal generieke punten die voor de hele branche van belang zijn. Een en ander is afgestemd met Kunsten ’92, die de NAPK-punten ook weer verwerkt hebben in hun brief aan de minister van Cultuur. Een van de punten is het gebrek aan ondersteuningsstructuur podiumkunsten sinds het verdwijnen van het Theater Instituut Nederland en het Muziekcentrum Nederland   NAPK  , NAPK  
 • Er is een brief uitgegaan van de Klassieke Muziekcoalitie, de Jazz, Wereld & Contemporary Coalitie, de Popcoalitie naar de Tweede  Kamer over de wenselijkheid van nieuwe sectorinstituten. Recentelijk heeft een aantal ondersteuningsinstituten in de kunstsector aangegeven géén heil te zien in nieuwe sectorinstituten, met als argument dat zij het hele veld al bedienen. De muziekcoalities constateren echter dat dit voor het muziekveld (in aantallen bezoekers, professionals en beoefenaars toch de grootste sector) níet opgaat. De infrastructurele ondersteuning van de muzieksector is juist een problematische witte vlek. Popcoalitie
 • De BNO, Het Nieuwe Instituut, Wim Crouwel Instituut, Louis Kalff Instituut, e.a. zijn een gezamenlijke lobby gestart voor erfgoed van Dutch Design. In een gezamenlijke brief aan minister van Engelshoven (OCW) en leden van de Tweede Kamer wordt er dringend aandacht gevraagd voor de nijpende problematiek rond het erfgoed van design en archieven in het bijzonder. BNO
 • Er komen meer werkbeurzen voor cultuurtalenten. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars. Bovendien krijgt meer Nederlands talent de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een internationale mentor. Deze uitbreidingen zijn mogelijk door een investering van in totaal 10 miljoen euro voor cultuurtalenten. Minister van Engelshoven (OCW) : “Met deze investeringen geven we nieuwe generaties de kans om door te breken. Zij kunnen hiermee de stap maken naar de echte top. Dat vind ik belangrijk, want verjonging zorgt voor meer diversiteit in de culturele wereld. En daarmee spreken zij bovendien een ander publiek aan.” Rijksoverheid.nl
 • Bløf, Kensington, Guus Meeuwis en De Staat en anderen steunen een initiatief van de SP om een halt toe te roepen op de verkoop van concertkaartjes via woekersites. Volgens de artiesten lopen fans regelmatig kaartjes mis doordat de tickets voor een hoge prijs worden doorverkocht.  Minister van Engelshoven (OCW) liet eerder weten niets te zien in strengere wetgeving, omdat een verbod nauwelijks te handhaven zou zijn. De minister sprak de hoop uit dat er in Europees verband iets te doen valt. NU.nl  , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad  , inlog vereist, Kunstenbond ,  De Volkskrant  , Europa.nu
 • De Raad voor Cultuur heeft na haar adviesrapport ‘Zicht op zoveel meer’ tijdens een hoorzitting/rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap in de Tweede Kamer  haar visie gegeven over de toekomst van het Nederlandse medialandschap. Volgens de Raad moet de NPO zich ontwikkelen tot een publieke mediadienst die programmeert op alle platforms en samenwerkt met commerciële partijen en makers. Van een bestuurlijk complex zal de publieke omroep zich moeten ontwikkelen tot een creatieve netwerkorganisatie waarin de inhoud leidend is. Spreekbuis , Tweede Kamer
 • Antwoorden van minister van Engelshoven (OCW) op de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 30 augustus 2018 inzake de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018. Rijksoverheid.nl
 • Het lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem waarvoor op veel plaatsen naar passende oplossingen wordt gezocht. Minister Slob probeert in de ‘Handreiking lerarentekort primair onderwijs’ ook een oplossing aan te dragen. Deze oplossing is voor de FvOv niet acceptabel. Alle leergebieden en daaruit voortkomende vakken zijn deel van het kerncurriculum, óók de kunstvakken in het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Zet vakleerkrachten in voor de onderwijskwaliteit en als oplossing van het tekort. FvOv
 • Het gaat bergafwaarts met het muziekonderwijs in Nederland. Muziekscholen en centra voor de kunsten vallen nog steeds om. De investeringen van dit kabinet zijn onvoldoende om scholen en gemeenten in staat te stellen de komende jaren goed muziekonderwijs te organiseren. Dat zegt de Kunstenbond, die zich grote zorgen maakt over het gebrek aan erkenning hoe belangrijk muziek voor mensen is, de kwaliteit van het muziekonderwijs en de werkgelegenheid voor muziekdocenten. Kunstenbond
 • Als kunst wordt gemaakt met steun uit publieke middelen dan is het niet vreemd verantwoording voor de uitgaven te vragen. De vraag is alleen hoe je het effect van kunst moet meten. En aangezien waardering een intersubjectief fenomeen is, gaat het steeds vaker om de vraag: wie bepaalt de waarde? Wat dan op ethisch niveau kan worden herleid tot: wie bepaalt de waarden die ten grondslag liggen aan die beoordeling? Daarover gaat de Kunsten’92 publicatie : Wie bepaalt de waarde(n)?  Kunsten’92
 • Provincie Overijssel heeft met het burgerpanel onderzocht wat Overijsselaars vinden van het cultuuraanbod. Duidelijk is dat Overijssel op een aantal cultuurthema’s beter scoort dan het gemiddelde in Nederland. 78% van de inwoners van Overijssel is tevreden over het culturele aanbod in de regio. Overijssel
 • Het Gelders Orkest en het Overijsselse Orkest van het Oosten gaan met ingang van 1 september volgend jaar definitief samen verder als Muziekhuis van het Oosten. De fusie is het gevolg van bezuinigingen van het Rijk, en beide provincies moeten nu diep in de buidel tasten. Provincie Gelderland gaat het Muziekhuis steunen met jaarlijks 950.000 euro.  Het plan voor steun vanuit Gelderland lag er al en 14 november hakten de Provinciale Staten de knoop door. Overijssel zegde op 7 november al eenzelfde bedrag toe. De Gelderlander
 • Museum Arnhem kan mogelijk in 2021 weer opengaan, nu het gemeentebestuur van Arnhem heeft ingestemd met een nieuwe poging om de kunstinstelling te verbouwen op de huidige locatie. Eerder was de aanbesteding daarvoor mislukt. Het college van B en W wil niet dat het museum wordt verplaatst naar de binnenstad, zoals in de gemeenteraad was gesuggereerd. Dat zou de sluiting van vier jaar hebben verlengd met nog eens twee of drie jaar. Directeur Saskia Bak van Museum Arnhem laat in een reactie weten blij te zijn dat er een besluit is genomen.  De Volkskrant, NRC  , Architectenweb
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam verkeert niet in een diepe crisis. Het aftreden van artistiek directeur Beatrix Ruf, ruim een jaar geleden, heeft de internationale reputatie van het museum ook niet blijvend beschadigd en evenmin de relatie met sponsors ernstig verstoord. De museumstaf heeft zich ook helemaal niet gekeerd tegen Ann Goldstein en Ruf, de laatste twee artistiek directeuren. En de Gemeente Amsterdam heeft bij het Stedelijk formeel de touwtjes geenszins in handen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam verwacht volgend jaar weer een nieuwe artistiek directeur aan te kunnen stellen. Dat zei interim-directeur  Jan Willem Sieburgh bij de presentatie van het jaarprogramma. NRC , inlog vereist
 • Oud-rijksbouwmeester Wytze Patijn heeft kritiek op het verbouwingsplan voor Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het is onduidelijk waar het bedrag van 223, 5 miljoen euro precies voor nodig is, vindt hij. Algemeen Dagblad ,  Algemeen Dagblad
 • Rotterdam Festivals presenteerde nieuwe gegevens over het publieksbereik van de Rotterdamse cultuursector. Wie bereiken de cultuurplaninstellingen met hun aanbod? En wie nog niet? Een  aantal dashboards werd gepresenteerd die instellingen kunnen gebruiken om verschillende publieksgroepen beter te bereiken. Met dit hulpmiddel kunnen culturele organisaties een breder publiek vinden.  RRKC , Rotterdam festivals
 • Festivals in Rotterdam worden beter verspreid over de stad. Nu zijn veel evenementen nog in het noorden van de stad, maar vanaf 2019 vinden meer festivals plaats in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West. Panorama
 • De potentiële consequenties van de invoering van de nieuwe Europese auteurswet zijn groot, aldus YouTube ceo Susan Wojcicki. In een open brief ‘waarschuwt’ Wojcicki  voor de negatieve gevolgen van artikel 13. Videocontent zou in Europa kunnen verdwijnen van het kanaal. Entertainment Business
 • De Europese wijziging om een btw-verlaging voor digitale media mogelijk te maken is op 14 november officieel gepubliceerd. Met de aanpassing van de Europese Btw-richtlijn krijgen lidstaten de mogelijkheid om op online publicaties het verlaagde tarief toe te passen. Lidstaten zijn niet verplicht de btw te verlagen. De gewijzigde Btw-richtlijn treedt op 4 december 2018 in werking. Mediafederatie
 • Op 20 november is in het Europees Parlement een manifest van het internationale initiatief Keychange gelanceerd om te komen tot gender gelijkheid in de muziekindustrie. Dazed
 • Wat moeten we met koloniale kunst van omstreden herkomst? Nou, teruggeven maar. Dat staat in een advies aan de Franse president Emmanuel Macron, dat op 23 november verschijnt. Europese musea kunnen zich schrap zetten. Trouw , inlog vereist
 • In Italië hebben de minister van cultuur Alberto Bonisoli en alle grote verenigingen van distributeurs  beslist dat films van de streamingdienst Netflix pas 105 dagen na de bioscooprelease online mogen beschikbaar zijn. Vertigoweb

 

noord-brabant

 • Met de Brabantse monitor Waarde van cultuur werd in opdracht van de provincie de Brabantse cultuursector in beeld  gebracht. En vergeleken met andere provincies. Het onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Noord-Brabant bij elkaar. Goed om te zien dat Waarde van cultuur nu wordt gebruikt als belangrijk fundament voor het Brabantse regioprofiel. PON
 • Dancefestivals als Intents, Decibel en Rebirth zijn booming. Noord-Brabant prijkt met  132 festivals weer eens hoog op een lijstje. Het succes heeft een keerzijde: waar tienduizenden bezoekers zich vermaken, lopen omwonenden te hoop tegen de urenlange terreur van basdreunen. Tijd voor de vraag: hoeveel festivals kan Noord-Brabant aan. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Cubiss krijgt van de provincie Noord-Brabant in 2019 € 150.000,- extra voor de aanpak van basisvaardigheden. Tijdens de behandeling van de provinciale begroting voor 2019 diende GroenLinks een amendement in waarbij verzocht werd ruimte te maken in de begroting voor extra inspanningen op het gebied van gezondheidsvaardigheden, sociaal-juridische vaardigheden, digitale vaardigheden en financiële vaardigheden. Dit voorstel kreeg een meerderheid in Provinciale Staten. Cubiss
 • Met Goud van Brabant brengt de provincie Noord-Brabant mensen op een unieke wijze met elkaar in gesprek over het heden, het verleden en de toekomst. Het  tv-programma is nu in de race voor de Europa Nostra Award, dé prijs op het gebied van erfgoed. Brabant.nl , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Breda is genomineerd voor de Europese prijs voor de stad die het meest toegankelijk is voor mensen met een handicap en voor senioren. Deze Access City Award is een initiatief van de Europese Commissie. BN – De Stem
 • Het bestuur van de Bredase Evenementen Ondersteuning (BEO) wil zijn werkzaamheden neerleggen. Er is amper belangstelling vanuit evenementenorganisaties en bij de gemeente vindt BEO te weinig gehoor. BN – De Stem
 • Pizza Geert ontruimt de culturele broedplaats in Eindhoven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een plan om de Steentjeskerk in Eindhoven om te bouwen tot hotel. Aspirant-koper Harrie Kolen is dan ook verbaasd en teleurgesteld dat de gemeente  Eindhoven nu de zaak juridisch op scherp zet. Dat schrijft hij aan de gemeente en de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Directeur Dutch Design Foundation: Laat de toekomst maar in Eindhoven ontstaan. Er kwam 25 miljoen euro vanuit het rijk  naar Brainport Eindhoven, drie miljoen euro gaat naar het World Design Event. De organisatie zelf moet drie miljoen euro in het laatje brengen. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Rob van der Ploeg moet als ‘cultureel gebiedsontwerper’ het Campina-terrein de komende drie tot vijf jaar ‘activeren’. Hij moet het gebied een eigen identiteit geven door gebruikers, groot en klein, te zoeken voor de oude zuivelfabrieken. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Eindhoven presenteert de eerste editie van ‘Een Kei Fijne Film’, een korte feel good movie die is bedoeld om de prestaties van de Eindhovenaren van het jaar 2018 op humoristische wijze te eren. ‘Een Kei Fijne Film’ heeft de stad als decor en haar inwoners in de hoofdrol, verpakt in de energie van de stad. De film werd geregisseerd door Merlijn Passier en  Bart van Sinten , en is een initiatief van Eindhoven365, stadsmarketingorganisatie. EHV365 , Eindhovens Dagblad
 • Het beroemde draaiende huis op de Hasseltrotonde in Tilburg staat al maanden stil. Wat op een routine onderhoudsklus leek, blijken grote beschadigingen te zijn. In totaal moet de gemeente Tilburg 45.330 euro investeren om het huis weer te laten draaien, zo laat een woordvoerster weten. Hans Smolders dringt er opnieuw aan om het Draaiend Huis voorgoed stil te zetten. Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Een Formule 1 race over de ringbanen, een driedaags frituurfestival, Tilburg een andere naam geven en andere prachtige plannen. De gemeente wil een ‘iconisch evenement’ in Tilburg, zoals Eindhoven lichtfestival GLOW en de Dutch Design Week heeft. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Kunstwerk de Bospoort komt definitief niet terug in de Korte Bosstraat min Bergen op Zoom. Er is weliswaar een vergunning, het bezwaar daartegen is recent ongegrond verklaard. Maar bezwaarmakers, kunstenaar en gemeente zijn ervan overtuigd dat plaatsing in de Korte Bosstraat ieder jaar weer zorgt voor  discussie en frustratie. Dat is het niemand waard en dus gaat de gemeente Bergen op Zoom op zoek naar een andere plek. BN – De Stem
 • Bij het herstel van het luchtvaartmonument aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur moet ook het omliggende plantsoen weer hersteld worden in de originele staat. Dat had bij de onthulling op 11 juli 1935 de vorm van een vliegtuig. De gemeentelijke monumentencommissie heeft geadviseerd het geheel te herstellen in de originele staat. BN – De Stem
 • De al jaren leegstaande kapel in het hart van Haaren wordt omgebouwd tot drie appartementen. Woonstichting ‘t Heem heeft de kapel verkocht aan Paul Snels uit Oisterwijk, mits de gemeente haar fiat geeft voor die andere invulling van het gebouw, een gemeentelijk monument. Haaren wil daaraan meewerken, zegt wethouder Harry van Hal. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Commissaris van de Koning Wim van de Donk komt naar Halderberge voor een werkbezoek. Hij praat er o.m. over het religieus erfgoed van Oudenbosch en Hoeven. BN – De Stem  
 • De subsidies voor kunst en cultuur in de gemeente Meierijstad gaan op de schop. Zo levert harmonie Sint-Cecilia uit Schijndel fors in; van 51.233 naar 27.091 euro per jaar. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Bij een duurzaam evenementenbeleid hoort ook een minder hard geluid, vindt het college van Meierijstad. Paaspop in Schijndel en 7th Sunday in Erp blijven buiten schot, voorlopig althans. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Door Het Klooster onderdeel te maken van de plannen om meer toeristen naar Nuenen  te trekken, hoopt de gemeente Nuenen op subsidie van de provincie Noord-Brabant. Het Klooster moet onderdeel worden van de Wereld van Van Gogh. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Studio WHY, dat de afgelopen drie jaar op het KVL-terrein organisaties en studenten klaarstoomde voor innovatie, vertrekt uit het U-gebouw van KVL. De nieuwe eigenaar Polimeks gaat dat omvormen tot een luxe hotel met o.m. ambachtelijke bedrijfsruimtes. Twee andere gebruikers, de Escaperoom en Mainkunstenaars, gingen WHY al voor. Dansschool Danserswijk, de enige gebruiker die over een huurovereenkomst beschikte, rekent wel op een toekomst in het vernieuwde U-gebouw. Brabants Dagblad
 • Het historische hoofdgebouw van Kentalis (het voormalig Instituut voor Doven)  aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel krijgt op termijn een nieuwe bestemming. Net als delen van het terrein dat bij Kentalis ligt. Om die reden deden Kentalis, de gemeente  Sint-Michielsgestel en de provincie samen onderzoek naar welke nieuwe mogelijkheden er voor het complex zijn als er straks een koper op de stoep staat. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Waalwijk stemde in met een investering van bijna 430.000 euro om de bijna vijftien jaar oude trekkenwand in theater De Leest te vernieuwen. Maar blij was de politiek niet. Veel partijen voelden zich overvallen door deze ‘hoge rekening.’ Brabants Dagblad
 • De Waalwijkse culturele verenigingen in het voormalige Karwei-pand komen niet op straat te staan. De gemeente heeft een tijdelijk onderkomen gevonden. Wethouder John van den Hoven (Lokaal Belang) maakt binnenkort de locatie bekend. Brabants Dagblad
 • Heemschut volgt moet bezorgdheid de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Op ’t Loev in Woudrichem. Deze week ging de gemeenteraad akkoord met het omstreden bouwplan. Er komen honderd woningen en bedrijfspanden aan de Hoge Maasdijk, vlak bij de historische vesting. Heemschut

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 10 december organiseert DEN in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een workshop rondom het hergebruik van je artistieke materiaal. Hoe houd je je materiaal levend na de voorstelling? Hoe ga je om met auteursrechten bij het hergebruik van je productie? Deze workshop is interessant voor iedereen die werkzaam is in de kunstensector en in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden wel eens te maken krijgt met auteursrecht of beeldrecht. Digitale Cultuur
 • Musicalster Chantal Janzen heeft een talentenplatform opgericht voor de kunst- en cultuursector. Met de &C Talent Foundation wil ze aanstormend talent helpen bij hun carrière. Hiervoor werkt ze samen met de BankGiro Loterij. Op het online platform kunnen talenten, uit alle disciplines,  een profiel aanmaken en een oproep plaatsen. Via de Tinder-methode kunnen mensen het gewenste talent al swipend zoeken en hun match vinden. Theater.nl  , &C Talent Foundation
 • “Veel culturele organisaties kunnen, op allerlei manieren, minder afhankelijk worden van subsidies.” De weg daar naartoe heet business development. Een term die in het bedrijfsleven alom bekend is en nu in de culturele sector voet aan de grond krijgt. Mirjam Hament studeerde af aan de Rietveld Academie én als register accountant. Met haar achtergrond en ervaring in beide werelden slaat ze als business developper de brug tussen culturele initiatieven en bedrijven en organisaties. Wat is business development? En hoe pak je het aan? Culturele vacatures
 • De wereld van kunst en cultuur versus de wereld van ondernemerschap en geld: hoe passen deze twee uitersten bij elkaar? In gesprek met de directeuren Axel Rüger (Van Gogh Museum) en Simon Reinink (Het Concertgebouw) over cultureel ondernemerschap. “De collectie is niet grenzeloos belastbaar, dus kijken we naar nieuwe media.” Marketingfacts
 • ‘De kunstpraktijk is de samenleving in het klein. Het is een domein waarin je de samenleving zoals je die wenst – horizontaler, inclusiever, milieubewuster, meerstemmiger – kan uitproberen. Dat kan alleen door je eigen functioneren en je eigen organisatievorm ter discussie te stellen en aan te passen. Want je wil die gewenste samenleving vertalen en uitstralen in je dagelijkse praktijk.’ Chris Keulemans schrijft een pijnlijke brief aan de kunstbestuurders, waarin hij zijn bezorgdheid uit over hun functioneren en aandringt op een radicale transformatie. Rekto verso
 • Op internetconsultatie.nl zijn conceptregelingen gepubliceerd waarin enkele bepalingen van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn uitgewerkt. Ze gaan onder andere over de transitievergoeding en de WW-premie. Rendement
 • Het jaarlijkse Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is verschenen. Het rapport biedt vooral een blik op de ontwikkelingen in de Nederlandse vrijetijdssector t/m 2017. Dat is een positief beeld als we kijken naar de groei van de sector. Pretwerk
 • De architectentitel is een wettelijk beschermde titel in Nederland – en in vele andere landen. Wie voor de titel in aanmerking wil komen moet niet alleen een relevante opleiding hebben gevolgd, maar sinds 2015 daarna ook beroepservaring opdoen op grond van de Wet op de architectentitel.
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade vroeg Architectuur Lokaal om na te gaan hoe de beroepservaring sinds 2015 verloopt. Uit het onderzoek  blijkt dat het aantal deelnemers aan de beroeps ervaring periode (bep) in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de beroeps ervaring periode, in de architectuur een baan heeft en behoudt, blijft hoog: zo’n 94%. Architectuur Lokaal ,  BNA
 • Wat zijn voor architecten op dit moment de meest relevante technologische ontwikkelingen? Wat kunnen/moeten zij daarmee? En welke rol kan de BNA hierin spelen? Op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen kwam begin november 2018 voor het eerst de ‘BNA Community of Practise : Technologische ontwikkeling & digitalisering in de architectuur’ bijeen. Deze door de BNA georganiseerde denktank bracht vanuit theorie en praktijk meerdere actuele ontwikkelingen in kaart. BNA
 • Annie Fletcher, curator van het Van Abbemuseum in Eindhoven, wordt directeur van het Irish Museum of Modern Art (IMMA). Dat heeft het museum in Dublin bekendgemaakt. De geboren en getogen Ierse begint hier op 1 maart. Eindhovens Dagblad
 • De oud-jurist en kunstliefhebber Koos Hoogland wil in 2020 in Deventer een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst openen. Het gaat om een particulier initiatief. De naam van het nieuwe museum is nog niet bekend gemaakt, voorlopig wordt het EICAS-museum genoemd, naar de stichting van Hoogland: European Institute for Contemporary Art and Science.   Het museum wil zich voornamelijk gaan richten op de Nederlandse nul beweging en de internationale Zero-groep. Een collectie is er nog niet, maar EICAS heeft wel toezeggingen voor structurele bruiklenen uit privécollecties. De Volkskrant , inlog vereist
 • Eindhoven heeft een nieuwe galerie. Het iconische W. van der Schootpand op de Kleine Berg herbergt sinds kort Het Archief Gallery. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft 13 november  uitspraak gedaan in de rechtszaak die LIRA in 2013 heeft aangespannen tegen ZIGGO en een aantal andere kabelexploitanten, nadat deze in 2012 gestopt waren met het betalen van de zogenaamde kabelvergoedingen ten behoeve van de door LIRA vertegenwoordigde (scenario)schrijvers. Eerder had het Gerechtshof in een tussenarrest al bepaald dat het wettelijke vermoeden van overdracht van rechten aan de producent de overdacht van dezelfde rechten aan LIRA door de scenarioschrijvers doorkruist. Er was in dit tussenarrest echter nog een aantal punten onbeslist gebleven. Daarover is met de uitspraak van eindelijk duidelijkheid gekomen. LIRA
 • Telecompaper heeft het Q2-rapport over de Nederlandse tv-videomarkt gepubliceerd. Hieruit komt onder andere naar voren dat Ziggo, KPN en Netflix samen 85 procent van de complete omzet binnen die tak genereren. Entertainment Business
 • Veertien procent van al het internetverkeer wordt gegenereerd door Netflix. Andere mediastreams, van met name YouTube, zijn verantwoordelijk voor de grootste datastromen wereldwijd. Entertainment Business
 • YouTube is in oktober begonnen met het gratis aanbieden van verschillende Hollywood-blockbusters, die worden onderbroken door reclames. Het aanbod bestaat voorlopig uit 100 titels. De streams worden bekostigd met advertenties. De gratis films zijn te bekijken in de categorie YouTube Films, waar de dienst al langere tijd films en series tegen betaling aanbiedt. Entertainment Business
 • Netflix is begonnen met het aanbieden van abonnementen in sommige landen, waarbij het gebruikers alleen mobiel laat streamen. In ruil daarvoor kost het abonnement de helft van het huidige Basic-abonnement. Tweakers
 • Vormden computerspellen nog niet zo lang geleden een vaste plek binnen het assortiment van speelgoedzaken, de laatste jaren lijkt deze vorm van vermaak steeds verder in het verdomhoekje terecht te komen. Loopt de liefde tussen speelgoedbranche en spellenuitgevers op zijn laatste benen? Entertainment Business
 • In de verhoudingen tussen uitgevers is ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg niets veranderd. Net als de twee voorgaande jaren zijn de vijf grootste uitgeverijen verantwoordelijk voor een kwart van de omzet, gevolgd door zeven uitgeverijen in het tweede kwart. Er zijn 27 uitgeverijen verantwoordelijk voor het derde kwart van de omzet. Aldus de Monitor Uitgevers van KVB Boekwerk. Het portfolio van uitgevers, gemeten in de Nederlandstalige Algemene boekenomzet, is op een aantal gebieden veranderd. Het belang van de bestsellers is iets afgenomen.  KVB Boekwerk , KVB  Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Het aandeel van e-boeken op de afzet van de totale markt is in de afgelopen jaren gegroeid van 3 naar 7,4 procent. Over de dynamiek van de verkoop van e-boeken en hoe deze verschilt van die van het papieren boek. KVB Boekwerk
 • Steeds meer mensen lezen een boek liever in de oorspronkelijke taal. En e-boeken behoren inmiddels tot het vaste vakantierepertoire. Dit zijn enkele uitkomsten uit het laatste GfK kwartaalonderzoek naar koop-, leen- en leesgedrag van Nederlandse consumenten. KVB Boekwerk
 • Laura Kok, orthopedisch chirurg in opleiding, promoveert op muziekblessures. Haar conclusie: hoog tijd dat artsen en conservatoria meer aandacht krijgen voor de pijnen van musici. De Volkskrant
 • Niet iedereen is even blij met de nieuwe naam van het Drentse festival Retropop. Het festival gaat na 15 jaar nu door het leven als Hello Festival. Dit is tegen het zere been van evenementenbureau 4PM, dat jaarlijks een aantal Hello-feesten organiseert. Het bureau wil dat de organisatie van het Drentse festival zijn naam wijzigt. Entertainment Business
 • De Nederlandse Reisopera neemt 23 november  zijn nieuwe ateliers en muziekbibliotheek op de Performance Factory in Enschede in gebruik. Alle afdelingen van het operagezelschap zijn dan in de binnenstad gevestigd. Theaterkrant
 • Het Chassé Theater is er voor iedereen. En dus ook voor alle schoolkinderen. Dat is het uitgangspunt van ‘Venster op de wereld’ van het Chassé Cultuurfonds: het jaarlijks aanbieden van een gratis theaterbezoek aan álle Bredase basisschoolkinderen. BN – De Stem , inlog vereist

Cultuurmarketing

 • Maandelijks luistert 18% van de Nederlanders naar podcasts, zo blijkt uit onderzoek van Reuters. Ondanks dat dit relatief laag is ten opzichte van bijvoorbeeld Aziatische landen (Zuid-Korea spant de kroon met 58%) of de VS (33%), groeit de podcast ook in Nederland in populariteit. Te beluisteren waar en wanneer je maar wilt, zijn ze een geliefd medium voor verschillende doelgroepen geworden. Daarnaast blijkt de podcast een geschikt communicatiemiddel voor uiteenlopende boodschappen en doelen. Ook culturele instellingen  wagen zich aan het medium. Cultuurmarketing
 • De Museumvereniging moet de gegevens van een Museumkaarthouder delen met de Belastingdienst. Dat heeft de rechter beslist. Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht? Museumcontact ,  Museumtijdschrift , NRC , inlog vereist  , NOS
 • De pilot met de Podiumpas wordt verlengd en uitgebreid. De passen in Amsterdam blijven in ieder geval geldig tot 31 augustus 2019. Daarnaast rollen de initiatiefnemers de test uit in Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, met nieuwe plaatselijke testgroepen.  Theaterkrant
 • Theater de Stoep (Spijkenisse) en Theater Diligentia (Den Haag) zijn vandaag uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2018, respectievelijk in de categorieën Grote theaters (450+ stoelen) en Kleine theaters (<450 stoelen). Tijdens de jaarlijkse Theaterbeurs van de Vereniging Vrije Theater Producenten Boris van der Ham, voorzitter van de VVTP, bekend dat deze twee theaters zichzelf een jaar lang Theater van het Jaar mogen noemen. VVTP

Financiering

 • Op 3 december vindt de conferentie over erfgoed in de leefomgeving plaats.  In de nabije toekomst staan we voor transities als die van energie en het landelijk gebied, en voor opgaven als wateroverlast en droogte, en verandering van de manier van wonen.  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is op verschillende manieren onderdeel van het programma. Het fonds organiseert inhoudelijke deelsessies en presenteert ‘KEER’, een publicatie en tentoonstelling rond de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, erfgoed en ruimte. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Interesse in een samenwerkingsproject in Turkije, Rusland, Egypte of Marokko? Op 6 december   is er een meet-up in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft binnen het programma Internationalisering een tweede open oproep open staan voor ontwerpprojecten voor inclusieve steden en samenlevingen in deze vier landen. De middag staat in het teken van informatie over de open oproep, inzicht krijgen in actuele thema’s, delen van ervaringen met het werken in deze landen en er is gelegenheid voor het verkennen van samenwerkingen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  werkt aan een vernieuwing van de online aanvraagomgeving. Vanaf 1 januari 2019 gaat het nieuwe ‘online aanvragen’ live en staat de omgeving open voor nieuwe aanvragen. Tot die tijd is de online aanvraagomgeving alléén toegankelijk voor het aanvragen van vouchers, de eerste ronde van vormgeving en voor openstaande oproepen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Onlangs ontvingen negenentwintig beeldend kunstenaars, waaronder Iris Bouwmeester en Jeroen Doorenweerd, van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. Mondriaan Fonds
 • Op 3 december organiseert het Mondriaan Fonds weer een inloopspreekuur. Mondriaan Fonds
 • Voor de Prix de Rome Beeldende Kunst 2019 zal het Mondriaan Fonds met het Stedelijk Museum Amsterdam samenwerken.  In het najaar van 2019 zal in het Stedelijk Museum Amsterdam de tentoonstelling met nieuw werk van de genomineerde kunstenaars worden getoond. Mondriaan Fonds
 • Het Nederlands Filmfonds en IDFA breiden de samenwerking uit. Vanaf 2019 ondersteunt het Filmfonds onder de noemer NFF+IBF Co-production Scheme jaarlijks 2 internationale filmprojecten met een bijdrage voor realisering. De bijdrage zal 50.000 euro per project bedragen. Projecten die eerder zijn gesteund door het IDFA Bertha Fund (IBF) komen in aanmerking voor het NFF+IBF Co-production Scheme. Filmfonds
 • De NTR, BNNVARA, VPRO, NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisiedramatalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij DE STRAAT (werktitel), een talentontwikkelingstraject in het verlengde van de serie CENTRAAL. DE STRAAT is een dramareeks die bestaat uit zes afleveringen van 45 minuten, die verbonden worden door één locatie. Producenten, regisseurs en scenaristen worden uitgenodigd om hun plannen bij voorkeur in teamverband in te dienen. De uiterste indiendatum is 21 januari 2019. NTR
 • Een bundeling van onderzoek over Europese cinema uit verschillende Europese landen is beschikbaar. In het nieuwe rapport delen onderzoekers uit verschillende landen onderzoek over onderwerpen als filmfinanciering, distributie en vertoning, publieksbereik, gender en diversiteit. Filmfonds
 • Er zijn zeven nieuwe toekenningen voor het programma urban projecten. Het programma richt zich op urban talenten in verschillende disciplines, waaronder dans en muziek. Dit fondsinitiatief, dat begin dit jaar van start is gegaan, stelt hen in staat zich verder te ontwikkelen. Het programma is gekoppeld aan matchmakers in cultuur een samenwerking tussen het VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Hoe is het om te werken met een buitenlandse producent en de grenzen letterlijk en figuurlijk te verleggen? Het programma Fast Forward  van het Fonds Podiumkunsten biedt talentvolle podiumkunstenaars de gelegenheid met toonaangevende buitenlandse producenten samen te werken en zich te presenteren op internationale podia. Een gesprek met muziektheater- en operaregisseur Sjaron Minailo, een van de eerste deelnemers aan Fast Forward, hij maakte vier opera’s in Brussel. Fonds Podiumkunsten
 • Ook in 2019 kunnen kunstenaars, ontwerpers, fotografen en kleine instellingen bij Fonds Kwadraat terecht voor een rentevrije leningen. Het fonds heeft zijn deadlines 2019  bekend gemaakt. Fonds Kwadraat
 • De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep voor de Ontwikkeling van Audiovisuele Individuele Projecten (call 22-2017, tweede deadline). In totaal werden 338 aanvragen ontvangen, waarvan 75 projecten (uit 23 landen) geselecteerd werden voor een totaalbedrag van 3.075.000 euro. Het slagingspercentage is 22%. De 75 aanvragen bestaan uit 12 animatieprojecten, 19 creatieve documentaires en 44 fictieprojecten. Uit Nederland werden 7 aanvragen ingediend waarvan er 2 werden geselecteerd. Creative Europe Desk
 • Tijdens de derde uploadtermijn voor de subsidie impulsgelden werden er maar liefst 33 aanvragen geüpload. In de week van 1 oktober vonden vervolgens de pitches voor de onafhankelijke jury plaats. Dat resulteerde in 13 positieve juryadviezen. Deze aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. In totaal is er ruim 6,4 ton besteed aan mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem! Het zijn de laatste projecten voor dit jaar, want het subsidieplafond is nu bereikt. Voor het jaar 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Kunstloc
 • Capella Brabant is een ambitieus amateurkoor dat zich kenmerkt zich door een multidisciplinaire en vernieuwende programmering. De belangstelling van het publiek voor en de deelname aan klassieke koorzang van amateurgezelschappen neemt af. Capella Brabant wilt deze negatieve spiraal te doorbreken.   Voor de doorontwikkeling is er beroep gedaan op de impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant. De aanvraag werd gehonoreerd. Kunstloc
 • Vanaf 2 januari 2019  is Fonds Brabant C gevestigd in de LocHal. Een knooppunt waar kennis, creativiteit en ondernemerschap samenkomen op een bijzondere locatie in de Spoorzone van Tilburg.  Brabant C is in de verhuisperiode anders bereikbaar dan gebruikelijk. Brabant C
 • Sarah Mei Herman wint de Photographic Portrait Prize met Julian & Jonathan, een portret van haar vader en stiefbroer. Ingetogen, met een prachtige timing vastgelegd. Herman ontvangt een geldprijs van 10.000 euro en daarnaast wordt haar werk aangekocht door een grote internationale collectie, waarin ook alle winnaars van voorgaande edities zijn opgenomen. Op de shortlist stonden ook Carla Kogelman, Dana Lixenberg, Hellen van Meene ​​en Wouter le Duc. PF
 • Voor de tweede keer werd tijdens IDFA de Karen de Bok Talent Prijs uitgereikt. De aanmoedigingsprijs, die vernoemd is naar de vorig jaar overleden hoofdredacteur Televisie bij de VPRO, gaat dit jaar naar Shamira Raphaëla. Zij won de IDFAcademy & NPO-fonds workshop met haar filmplan Downfall of a Superwoman. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €25.000. Ook de winnaars van de winnaars van de Filmfonds DocLab Interactive Grant 2018 zijn bekend. Filmkrant, Filmfonds
 • De 15 genomineerden van de VERS Awards 2018 zijn bekendgemaakt. De filmmakers kans op een geldbedrag van in totaal €15.000,- voor beste film, montage en cinematografie. En de beste film gaat natuurlijk naar huis met de befaamde Gouden Appel. Uitreiking 15 december. Versfilmentv
 • Poetry International, School der Poëzie en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde  roepen De Grote Poëzieprijs in het leven. De Grote Poëzieprijs volgt de VSB Poëzieprijs op als dé prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met een bedrag van € 25.000,-. Het streven is om De Grote Poëzieprijs in de periode 2020 – 2025 uit te laten groeien tot De Grote Poëzieprijzen, een groots en veelzijdig jaarlijks evenement dat prijzen uitreikt voor de beste Nederlandstalige bundel, maar ook voor het beste poëziedebuut, het beste gedicht en de beste Spoken Word act of artiest in het taalgebied, in combinatie met een publieks- en jongerenprijs. Poetry International
 • Jilt Jorritsma uit Eindhoven is de winnaar van de eerste Joost Zwagerman Essayprijs. De prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en bedoeld voor beginnende essayisten. De jury koos uit de zeven genomineerde essays het essay van historicus Jilt Jorritsma als uiteindelijke winnaar. Jorritsma wint 7.500 euro en plaatsing op een literair platform of in een tijdschrift. mdnl  , De Volkskrant , Eindhovens Dagblad
 • Het Amatis Piano Trio ontvangt de Kersjesprijs. Eén van de belangrijkste klassieke muziekprijzen in Nederland. De prijs, een bedrag van 50.000 euro wordt ieder jaar uitgereikt aan excellente jonge musici. Het geld wordt in overleg met het fonds besteed aan studie en ontwikkeling van de carrière. Podium NPO radio 4 , Kersjesfonds
 • De Duitse slagwerker Kai Strobel heeft de Tromp International Percussion Competition in het Eindhovense Muziekgebouw gewonnen. Dat leverde hem 15.000 euro prijzengeld op. Daarnaast won hij de prijs voor de beste uitvoering eerder in de week van een werk van een Nederlandse componist.   Elliott Gaston-Ross en Nikolay Ivanov wonnen ook. Eindhovens Dagblad
 • De eerste winnaars van de Music Moves Europe Talent Awards zijn bekend gemaakt. Uit de vierentwintig genomineerden, die op het Reeperbahn Festival in Hamburg zijn aangekondigd, selecteerde een internationale jury twaalf winnaars, die het Europese geluid van vandaag en de toekomst representeren. Pip Blom is de Nederlandse winnaar van de award in de categorie rock. Elke winnaar krijgt een prijzenpakket van €5000 bestaande uit tour- en promotie-ondersteuning, alsook optredens op ESNS en een op maat gemaakt trainingsprogramma. Entertainment Business
 • Francis Sinceretti, Vérine Bouwman en Fay van Baar zijn de winnaars van de balletprijzen van de Stichting Dansersfonds ’79. De Dansersfondsprijzen zijn de langst bestaande Nederlandse dansprijzen en zijn ingesteld op initiatief van de oprichters van het Dansersfonds: Alexandra Radius en Han Ebbelaar. Met de oprichting van het fonds in 1979 had het koppel twee doelen voor ogen: het financieel ondersteunen van dansers die om leeftijdsredenen of vanwege hardnekkige blessures hun danscarrière moeten beëindigen én jong danstalent in staat te stellen zich met behulp van een studiebeurs of geldprijs te toetsen aan internationale dansmaatstaven. Theaterkrant
 • Op 28 maart 2019 wordt de BNG Bank Erfgoedprijs voor de negende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoed-gemeente’ van Nederland. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en gaat naar een gemeente die op inspirerende wijze met zijn erfgoed omgaat en als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten. Hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds. Daarnaast wordt een Publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen weet te verkrijgen. Amersfoort, Leeuwarden, Oss en Rheden zijn genomineerd. Kunsten’92

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Onlangs werd in Wenen een congres georganiseerd ter gelegenheid van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie, onderwerp: het architectuurbeleid (in opbouw) van de EU. Architect Xander Vermeulen Windsant was gevraagd om over Kleiburg te komen vertellen, als woongebouw een voorbeeld van de spil van dat toekomstige architectuurbeleid: Baukultur. Wat is dat ? Archined
 • Hoe en waar in Nederland de komende periode die miljoen nieuwe woningen gebouwd gaan worden weet niemand. Dat de horizontale Vinex, suburbs aan de snelwegafslag, niet herhaald zal worden lijkt iedereen te begrijpen. De simplificatie van het debat tot wel of geen hoogbouw is weinig zinvol: het gaat om het beoogde leef- en woonmilieu. Blog van Joost van der Hoek. De Architect
 • Op 21 november vindt in het Design Museum Den Bosch de conferentie The Next Power of Dutch Architecture: A Change of Perspective plaats. Veertien vooraanstaande vrouwen in de Nederlandse architectuur geven hun visie op de vraag: hoe overleven we, als mensheid en als planeet, in de komende eeuwen, wat is daarvoor nodig en wat kunnen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur daaraan bijdragen? De ‘inclusieve stad’ is evenwel een belangrijk onderwerp. Wat de vraag oproept: hoe doe je dat, ontwerpen voor iedereen? Architectenweb , De Volkskrant , Design Museum Den Bosch
 • In het voorjaar van 2019 presenteert Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam nog een laatste tentoonstelling voordat de grootschalige renovatie en vernieuwing start. Het eeuwfeest rond Bauhaus is aanleiding voor de tentoonstelling ‘nederland – bauhaus: pioniers van een nieuwe wereld’. Architectenweb
 • Vincent Peters onderzocht hoe een transitie van aardgaswinning naar hernieuwbare energiebronnen kan worden gemaakt terwijl het ontstaan van ontwrichte landschappen wordt voorkomen. Archined
 • Kunnen kunstenaars een stad of wijk leefbaarder maken? Verslag van ‘Wegwijzers van de Tussenruimte’ op 5 november in het Antwerpse Stormkop; een denkdag over de verbindende kracht van creatieven. De conferentie was georganiseerd door de commissie van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN), samen met DutchCulture en deBuren. DutchCulture
 • ‘Design kan een volkomen perverse bedoeling hebben, maar kunsthistorisch toch van groot belang zijn. Al is het, in geval van nazi-design, maar omdat het de naoorlogse opvatting over wat goede vormgeving is tot op vandaag heeft beïnvloed.’ Directeur Timo de Rijk van Design Museum Den Bosch was in Duitsland om de tentoonstelling over nazi-design voor te bereiden, die voor volgend jaar gepland staat. De Volkskrant   , inlog vereist
 • Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft met ‘Femmes Fatales – Sterke vrouwen in de mode’ een wereldprimeur: een tentoonstelling met alleen vrouwelijke ontwerpers.  De tentoonstelling sluit aan bij de huidige tijd. #MeToo en #TimesUp worden veelvuldig genoemd in de media, maar niet alleen dat, ook staat een recordaantal vrouwen aan het hoofd bij grote modehuizen. De combinatie van het verleden met het heden laat een sterk staaltje mode zien. Mode, zo bleek uit onderzoek van Madelief Hohé, conservator mode en kostuum, is al eeuwenlang vervlochten met vrouwenrechten Fashion United  , De Volkskrant  , NRC

 

beeldende kunst

 • In het kader van de tentoonstelling The Secret Life of Materials vindt op 26 november 2018 een symposium plaats in het van Abbemuseum. Diverse aspecten over materiaal door de eeuwen heen komen aan bod. Het symposium wordt afgesloten met een rondgang door de expositie in Pennings Foundation, waar veel processen die aan bod komen in het symposium zijn terug te zien. Brabant Cultureel
 • Verslag van de uitreiking van de JKBK prijs op 17 november. trendbeheer
 • De Satellietgroep in Den Haag bestaat twaalf jaar en viert dat met een grote tentoonstelling met het werk van vijftien kunstenaars die zich bezighouden met klimaatsverandering en het huidige kustbeleid onder de noemer Climate as Artifact. MetropolisM
 • Onlangs verschenen er twee boeken over performances in de beeldende kunst. Frieze
 • De wereldvermaarde collectie van Manfred Heiting, zeker 36.000 fotoboeken en een grote collectie vintage fotografie, posters, keramiek en art-decomeubelen – is  bij brand in Malibu verwoest. NRC , inlog vereist

 

film en av

 • De Publieke Omroep is belangrijk voor Nederlandse documentaire, aangezien zij zo’n 180 documentaires per jaar uitzenden, met een budget van 8 tot 10 miljoen euro. Daarnaast steekt het NPO Fonds nog ongeveer 8 miljoen euro per jaar in documentaires. Zendercoördinator Gijs van Beuzekom wil andersoortige documentaires gaan maken, die geschikt zijn voor online kijken en die hopelijk een jonger publiek trekken. Spreekbuis
 • Er worden misschien wel meer muziekdocumentaires gemaakt dan ooit, maar of dat de kwaliteit ten goede komt? IDFA zet dit jaar een streep door de muziekdocumentaire als thema. ‘We krijgen veel films opgestuurd die de vorm aannemen als documentaire, maar eigenlijk niet meer zijn dan ordinaire promofilms.’ 3voor12.vpro.nl
 • YouTube, sociale media en de smartphone hebben de manier waarop we films en series kijken veranderd. Het maakproces verandert mee. Een nieuwe ontwikkeling: microseries op Instagram met afleveringen van vijftien seconden. Waarom willen mensen zulke korte video’s maken? En waarom willen wij ze zien? Filmkrant

 

letteren

 • De DBNL heeft het Lexicon van literaire werken, een omvangrijk naslagwerk waarin de belangrijkste literaire werken besproken worden die vanaf 1900 verschenen zijn in Nederland en Vlaanderen, online gezet. Het Lexicon van literaire werken verschijnt sinds januari 1989; eerst als losbladige uitgave in afleveringen, inmiddels als kwartaaltijdschrift. ndnl  , dbnl
 • De Britse schrijfster Hilary Mantel gaf op 16 november de Van der Leeuw-lezing in de Groningse Martinikerk. Coreferent die dag was non-fictie auteur Annejet van der Zijl. De titel van de lezing luidt De Spiegel en het Licht: nieuwe inzichten in oude verhalen. Ze vertelde over de curieuze manieren waarop een historisch personage met boek en schrijver op de loop kan gaan en over hoe het geheugen het verleden reconstrueert, zoals ook zijzelf haar verleden reconstrueerde in haar memoires.  Van der Leeuw lezing ,   De Volkskrant
 • Op 30 november 2018 organiseert ‘Tilt’ een bijzondere boekpresentatie in het Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. Het betreft de verhalenbundel Inc. “Acht talentvolle, jonge schrijvers draaiden de zomer 2018 mee in acht Brabantse bedrijven. Ze namen plaats achter een nieuw bureau, kletsten bij de koffieautomaat, maakten een wandeling met de directeur of dwaalden rond in magazijnen. Ze namen een kijkje achter de schermen en deden er inspiratie op voor een kort verhaal. De acht verhalen die daaruit ontstonden, zijn gebundeld in dit boek.” Tilburgers

 

muziek

 • Calliope Tsoupaki wordt op 25 november live op televisie geïnstalleerd als de nieuwe Componist des Vaderlands. De komende twee jaar is zij het boegbeeld van de nieuwe Nederlandse muziek. Ze neemt de positie over van Mayke Nas. Operamagazine  , Calliope Tsoupaki
 • De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan Louis Andriessen, een van de meest invloedrijke hedendaagse Nederlandse componisten. Andriessen ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn vernieuwende werk als componist. UvA
 • De Eindhovense punkband The Flyin’ Spiderz krijgt  22 november een eerbetoon tijdens een evenement in de Amsterdamse poppodium Paradiso. Oprichter en oud-zanger Guus Boers zingt nummers van zijn voormalige band. Hij wordt nu begeleid door hardcore-punkgroep Neuroot.
 • Dit vanwege de presentatie van het boek ‘De Paradiso punkjaren. Deel 2, 1978, Jaar van de Nederpunk’ , geschreven door Oscar Smit. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Mens.  Essay van Saskia de Haas, deelnemer van Schrijfcursus Dans & Durf, na het zien van de studiopresentatie van Roberta Racis als afsluiting van de Performing Gender workshopweek Tilburg. DansBrabant
 • Henk Overdijk is de grote winnaar van de 32e editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Hij won voor zijn programma Zijn we al begonnen zowel de Juryprijs als de Persoonlijkheidsprijs. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Glow heeft dit jaar 750.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er circa 10.000 meer dan vorig jaar. Eindhovens Dagblad
 • Minister van Engelshoven (OCW) nam op 13 november het eerste exemplaar in ontvangst van het boek De Groene Horizon over vijftig jaar bouwen aan het landschap van Flevoland. Ook werd het achtste landschapskunstwerk van Flevoland geopend. Deze feestelijkheden zijn onderdeel van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Cultureel Erfgoed

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het centrum van Capelle aan den IJssel is een groep ‘periscopen’ geplaatst waarmee inwoners en bezoekers de omgeving kunnen bekijken zonder zelf omhoog te gaan. De blauwe kijkers zijn bedoeld als herkenningspunt die de binding tussen het centrum en de Hollandsche IJssel versterkt. Het ontwerp is gemaakt door Ateliereen Architecten uit Eindhoven. Architectenweb
 • Fotograaf Suzanne Jongmans uit Breda maakt kostuums met gerecyclede kunststoffen, oude dekens en gebruikte verpakkingen. Ze creëert portretten die doen denken aan de Hollandse Meesters.  The Guardian
 • De expositie  ‘Een bankstel voor boven het schilderij’, t/m 30 december 2018 in De Cacaofabriek in Helmond, omvat zestig werken en installaties van het kunstenaarsechtpaar Maria van Heeswijk en Dick Verdult. De titel zegt ook precies wat je hier ziet. Letterlijk en figuurlijk. De wereld bekeken vanuit een ander, fris perspectief. Brabant Cultureel
 • Jan Wessendorp ontving in 1990 de Sakkoprijs, de cultuurprijs van Bergen op Zoom, maar is niet zo bekend. Nu eert Synapsz de Bergse schilder in Homm’age à trois in het Markiezenhof. BN – De Stem , inlog vereist
 • En dan komt de kraai. Essay van Ilona Roesli, deelnemer van Schrijfcursus Dans & Durf, na het zien van The Anti-Algorithm van Katja Heitmann op Theaterfestival Boulevard 2018. DansBrabant
 • Over de natuur van de dingen van Het Zuidelijk Toneel en De Nieuwe Oost is een klein familiedrama met filosofische lading. Theaterkrant

Kunstbeoefening

 • Bij Koninklijke Harmonie UNA uit Valkenswaard gaat het roer om, met inspirerende en uitdagende muziek met inzet van social media. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Na tien succesvolle producties van de Veldhovense Revue vond het bestuur het tijd om de balans op te maken. Het resultaat daarvan is dat het concept van de traditionele musical is verlaten en plaatsmaakt voor een eigentijdse vorm van theater. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Dit weekeinde zijn de jaarlijkse ‘open ateliers’ van de Rijksakademie. De nieuwe directeur, de Britse Emily Pethick, wil de postacademische instelling ook de rest van het jaar vaker openstellen voor het publiek. NRC , inlog vereist
 • De Koningstheateracademie kent een lange traditie waarbij studenten een hommage brengen aan een icoon uit de Nederlandse kleinkunst. Hommages werden gebracht aan Bram Vermeulen, aan Hans Dorrestijn, aan Maarten van Roozendaal, aan Willem Wilmink, en vele anderen. Op 27 november 2019 wordt er in de Azijnfabriek, in ’s-Hertogenbosch, een bijzondere hommage gebracht aan Robert Long. Koningstheateracademie
 • Studenten van mbo-instelling Sint-Lucas uit Boxtel werken in de Lambertuskerk in Helmond aan de restauratie van ‘Het Laatste Avondmaal’. De muurschildering was door vocht voor zeventig procent vergaan. Eindhovens Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Zoveel te zien! is een snelcursus begrijpend kijken en is bedoeld om te vertonen en te bespreken voorafgaand aan schoolvoorstellingen in de klas, filmtheaters en bioscopen. Het filmpje is gemaakt voor leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs. Aan de hand van fragmenten uit Nederlandse en internationale speelfilms, documentaire- en animatiefilms krijgen de leerlingen de basiselementen van film uitgelegd: verhaal, acteren, camera en geluid. Afgelopen februari werd een eenzelfde soort filmpje gelanceerd voor de leerlingen van vmbo, havo en vwo: Wat zit je nou te kijken?!. Holland Film Nieuws
 • Bijna tweederde van de Nederlandse jongeren heeft hun mediagebruik onvoldoende onder de duim. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public dat is uitgevoerd in opdracht van Mediawijzer.net. “Veel jongeren doorzien bijvoorbeeld niet de commerciële en politieke belangen die bij media komen kijken. Bovendien weten ze de mogelijkheden van digitale media maar beperkt te benutten. Daar liggen echt nog veel kansen”, zo vertelt Mary Berkhout, programmadirecteur van Mediawijzer.net. Week van de Mediawijsheid
 • De komende maanden heeft Kunstloc Brabant aandacht voor een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie over hoe zij omgaan met veranderingen in en om de organisatie. Welke lessen leerden zij daarbij en wat is hun visie op de toekomst? Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch (RMH). Kunstloc
 • Hoe is het om zwarte gedachten te hebben, waarbij zelfmoord een terugkerend onderwerp is? Luciënne Lambermont, docent aan het Kunstkwartier in Helmond, heeft dit thema omgezet in een choreografie. Leerlingen uit haar talentklas dans hebben die uitgevoerd en er is een korte film van gemaakt. Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • Het plastic dat is gebruikt voor het Glow for Kids , een project van Cultuurstation,  blijkt geen restmateriaal te zijn maar nieuw besteld plastic. In de kleurrijke ‘Kasteelkamer van de keizer’ bij het Eindhovense Beursgebouw zijn zo’n 6000 plastic zakken verwerkt. Eindhovens Dagblad
 • Music’scool Oss opent vestiging in Oss. Deze commerciële muziekschool richt zich specifiek op kinderen en volwassenen die in een popband willen spelen. Het concept van Music’scool bestaat al twintig jaar en heeft daarmee volgens initiatiefnemer Patrick Verhoeven zijn bestaansrecht wel bewezen. De school heeft vestigingen in Den Bosch, Waalwijk, Oosterhout, Tilburg en Nieuwendijk. Brabants Dagblad
 • Het Stedelijk Museum Schiedam is geselecteerd voor de first wave van de OF/BY/FOR ALL-beweging, een initiatief van Nina Simon. Deze Amerikaanse museumpionier schreef boeken als The Participatory Museum en The Art of Relevance en zette als directeur het Museum of Art and History in Santa Cruz opnieuw op de kaart. Het Stedelijk Museum Schiedam behoort als enige niet-Engelstalige organisatie tot de groep van twintig instellingen die het etiket eerste golf kreeg. Museumcontact

Erfgoed

 • Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland  heeft de Kennisagenda 2017-2020 gepresenteerd. In deze Kennisagenda worden de onderzoekslijnen gepresenteerd waar het Kenniscentrum  de komende jaren gaat inzetten. Immaterieel Erfgoed
 • Op 13 november ondertekenden een aantal organisaties de samenwerkingsovereenkomst voor de Nationale Kerkenaanpak. De komende jaren wordt met het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de verenigende kerkgenootschappen en een aantal andere organisaties de schouders gezet om de problematiek van vrijkomende kerkgebouwen het hoofd te bieden.  Ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband is een publicatie verschenen, met Hart & Ziel. De publicatie biedt een goed introductie op dit onderwerp, dat de komende jaren dus in de schijnwerpers zal staan. Heemschut
 • Voor grote monumentale gebouwen, zoals kerkgebouwen, is de energierekening een grote kostenpost. Ook laat het comfort in kerken vaak te wensen over, waardoor het moeilijk is om (aanvullende) activiteiten te organiseren. Kortom, kerken zijn er enorm bij gebaat als zij hun energiegebruik goed kunnen beheersen. Het laten maken van een zogenaamde energiescan kan een goed begin zijn om inzicht te krijgen waar voordeel te behalen is en welke maatregelen te treffen zijn. De ervaring leert echter dat energiescans niet altijd nagevolgd worden. Daarom start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoek naar de effectiviteit van energiescans. Cultureel Erfgoed
 • Een erfgenaam van de Nederlandse Joodse kunsthandelaars Nathan en Benjamin Katz probeert via de Amerikaanse rechter 143 kunstwerken in handen te krijgen die na de Tweede Wereldoorlog eigendom werden van de Nederlandse Staat. NU.nl
 • Het Museum van Wereldculturen stelt de publicatie van een richtsnoer over teruggave van kunstobjecten van twijfelachtige herkomst uit. Trouw , inlog vereist
 • Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft hun grote restauratieproject van meer dan 42.000 kleurendia’s van fotograaf Ed van der Elsken afgerond. NOS
 • Geïnspireerd door de succesvolle documentaire ‘Klanken van oorsprong’ van Hetty Naaijkens-Retel Helmrich presenteert het Stedelijk Museum Breda het culturele festival ‘Indische Winter’, over Indische iconen in de Nederlandse popmuziek. Het festival biedt tussen 1 december en 13 januari een gevarieerd programma: naast een tentoonstelling in het museum met een centrale plaats voor de destijds in Breda begonnen Tielman Brothers zijn er muziekoptredens, lezingen, gesprekken en workshops op verschillende culturele locaties in Breda. BN – De Stem
 • Wanneer is tankstation De Fakkel in ’s-Hertogenbosch gebouwd? Na twee jaar denkt de gemeente ’s-Hertogenbosch het antwoord op die vraag te weten: het rijksmonument werd niet in 1929 maar in 1959 gebouwd. Erfgoedstem
 • De Bredase Barbarakathedraal van de befaamde architect Pierre Cuypers werd van meet af aan achtervolgd door tegenslag. Geplaagd door technische mankementen en hoge onderhoudskosten – en ook omdat de rijke decoratie een tikje uit de mode was – werd het markante bouwwerk in 1968 na krap honderd jaar gesloten en vervolgens afgebroken. In CollectieLab van het Stedelijk Museum Breda kan de bezoeker kennismaken met bijzondere objecten uit de verdwenen kathedraal, hun betekenis en verhalen. Brabant Cultureel
 • Museum in het donker’. Met die formule wil het Oorlogsmuseum in Overloon op zes winteravonden extra bezoekers naar het museum lokken. Niet overdag, maar als de nacht is gevallen een museum bezoeken. 250 Belangstellenden hadden zich aangemeld voor de eerste thema-avond, op 15 november. Omroep Brabant
 • Heemkunde Boxtel sleepte zaterdag in het oude gemeentehuis in Oisterwijk de Knippenbergprijs in de wacht met het onderwijsproject ‘De Sint-Petrus. Basiliek met een kleurrijk verleden’, dat is gemaakt door de werkgroep Visualisatie Canon van Boxtel. Het thema was ‘volksdevotie’. Brabants Dagblad
 • In een jaar of tien ontwikkelde de in ’s-Hertogenbosch geboren schilder Jan Sluijters zich van een gewone schilder tot een experimenterend kunstenaar. Dat is mooi te zien in de tentoonstelling ‘De Wilde Jaren’ in het Noordbrabants Museum. De kunstenaar die later door velen werd gewaardeerd, kon in zijn eerste jaren op felle en afkeurende reacties rekenen. Omroep Brabant

Bibliotheken

 • Rijnbrink publiceerde onlangs Trendcurve 2018: 28 trends voor bibliotheken en aanpalende culturele en maatschappelijke instellingen voor de komende beleidsperiode. In deze publicatie worden trends beschreven die voor openbare bibliotheken  e.a. van belang kunnen zijn bij het opstellen van (toekomstig) beleid. Er wordt een model gebruikt waarbij uitgegaan wordt van vier fases: ‘ontstaan’, ‘reactie’, ‘overwinning’ en ‘wasdom’, die zich gerelateerd aan innovatiebeleid laten vertalen in verschillende acties: onderzoek, experimenten, pilots, implementatie en doorontwikkeling. Bibliotheekblad
 • Het door de Koninklijke Bibliotheek (KB) jaarlijks georganiseerde Nationale Bibliotheekcongres zal in 2019 plaatsvinden op 16 april. Het congres staat in het teken van het thema ‘diversiteit’.  Plaats van handeling wordt de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.  Bibliotheekblad
 • Op 17 december organiseert de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, onder regie van de KB, een bijeenkomst voor bibliotheken. De dag staat in het teken van het zelf meten van effecten bij gebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van de bibliotheek in het educatieve en sociale domein. KB
 • Delpher bestaat vijf jaar en is niet meer weg te denken als bron voor onderzoek. In Delpher zijn boeken, kranten, tijdschriften en ANP-nieuwsberichten op één plek tegelijk doorzoekbaar op woordniveau. Waar op 20 november 2013 zo’n 27 miljoen pagina’s beschikbaar waren, staat de teller inmiddels op ruim 100 miljoen gedigitaliseerde pagina’s, afkomstig uit 107 erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland. KB
 • Het Zeeuwse Planbureau zal in de loop van 2020 worden ondergebracht in een nieuw op te richten CBS Provinciaal DataCenter, en daarmee worden afgesplitst van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, zo meldt de provincie Zeeland. De afsplitsing van het Planbureau van ZB komt voort uit een advies van Bureau Berenschot over de wijze waarop de onderzoeksfunctie in Zeeland het beste kan worden gepositioneerd. Bibliotheekblad
 • De shortlist van de verkiezing van Beste Bibliotheek van Nederland 2019 is bekend. Uit de nominaties koos de jury van Bibliotheekblad de volgende finalisten: Deventer (centrale), Dongen (Theek 5), Harderwijk (Huis van de Stad), Leeuwarden (dbieb), Losser (’t Lossers Hoes) en Vught (Petruskerk). Bibliotheekblad
 • Het Medialab in de Roosendaalse bibliotheek is officieel geopend met het maken van een 360 graden foto van alle aanwezigen. De bedoeling van  bibliotheek VANnU is dat het Medialab een plek voor kinderen en volwassenen wordt om de nieuwe media te ontdekken. Ze leren er over de huidige mediatechnieken, programmeren, robotica en nog veel meer. BN – De Stem
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie