Trends & Ontwikkelingen 23 augustus 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 11 juni jl. stuurde minister van Engelshoven (OCW) haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024. Een concept van de ministeriële regeling voor de periode 2021-2024, die strekt tot wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Rsc) en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen, was daaraan toegevoegd. Bij aangenomen moties, ingediend tijdens het Verslag voor een  Algemeen Overleg van 4 juli jl., is de regering verzocht de concept-regeling en de toelichting daarop op onderdelen aan te passen. In een brief informeert de minister de Tweede Kamer over deze aanpassingen. De gewijzigde concept-regeling inclusief toelichting is als bijlage toegevoegd. Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl
 • Alexander Nieuwenhuis, in Theaterkrant van 13 augustus, acht het deemoedig verzet vanuit de cultuursector, i.e. Kunsten ’92, verantwoordelijk voor de pijnlijke operatie die de podiumkunstensector te wachten staat. Om dit aan te tonen haalt hij, schrijft Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92,  op onduidelijke wijze dingen door elkaar, baseert zich op onjuiste aannames en zegt zijn vertrouwen op in gezamenlijke belangenbehartiging. Zoet geeft weerwoord en stelt dat de Fair Practice kan leiden tot verhoging van kwaliteit en scherpere keuzes in het aanbod. De rekening moet dan echter niet eenzijdig bij dat aanbod worden gelegd, maar gezamenlijk door overheden en de sector zelf worden gedragen om te voorkomen dat het aanbod verschraalt. Kunsten ’92  was in haar reactie op de Uitgangspuntenbrief van de minister scherp en kritisch op een groot aantal punten, waaronder de onduidelijke verhouding en het gebrek aan samenhang en regie tussen fonds en BIS-instellingen. Hij vindt dat de korting van € 8,6 miljoen euro op het Fonds Podiumkunsten schadelijk is voor de podiumkunsten als geheel. Theaterkrant
 • Op 25 augustus vindt het Paradisodebat plaats, Dit wordt georganiseerd door Kunsten ’92, ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen), Paradiso en de Akademie van Kunsten. Thema dit jaar : Geef kunst de ruimte. Zijn gemeenten, provincies en het Rijk echt bereid om zich gezamenlijk in te spannen voor een bloeiende kunst- en cultuursector? Aan politici en bestuurders vragen we wat hun vergezicht is en in hoeverre zij daar verantwoordelijkheid voor willen nemen.  Kunsten’92 
 • Amersfoort kan beter niet beginnen aan de bouw van een groot museum. Zo’n gebouw is veel te duur. Het plan gaat bovendien voorbij aan waar het eigenlijk om moet draaien: de kwaliteit van het aanbod. Dat stelt het gerenommeerde adviesbureau Noha in een rapport, waarin ze de stand van zaken van museaal Amersfoort onder de loep neemt. Ze deed dit op verzoek van de gemeente, die vlak voor de zomer de laatste hand legde aan een nieuw cultuurplan. Algemeen Dagblad

 

noord-brabant

 • Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Sloot tot het houden van een themabijeenkomst over Subsidieregeling voor de professionele Kunsten in 2021-2024 ten behoeve van de Procedurevergadering dd 2 september 2019. Doel :  het uitwisselen van informatie met betrekking tot vormgeving en proces van een nieuwe subsidieregeling die werkt vanuit integraliteit en gezamenlijkheid met BrabantStad. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda wil met cultuur mensen uit heel het land en zelfs uit heel de wereld naar de stad lokken. Maar met de nieuwe cultuurvisie die de Bredase politiek binnenkort bespreekt, gaat dat niet lukken. Dat denken enkele kritische Bredanaars, waaronder Michel Gorrissen. ,,In de nieuwe visie staan ideeën zonder uitvoeringsplannen. Er ontbreekt een evaluatie van het beleid van de laatste decennia. Dat is jammer. Er is veel geblunderd. De stad zou daarvan moeten leren.” Algemeen Dagblad , inlog mogelijk vereist
 • Behalve het Muziekgebouw Eindhoven blijken ook de Eindhovense cultuurinstellingen Pand P en het TAC, het Temporary Art Centre, hun rekeningen niet op tijd te betalen. Beide instellingen kampen inmiddels met fikse betalingsachterstanden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2018, waar de Eindhovense gemeenteraad zich dezer dagen over buigt. De toekomst van Pand P is dit najaar onderdeel van het debat in de gemeenteraad over het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven, zo zegt een woordvoerder van het college van B en W daarover. De vraag daarbij is of er naast het Parktheater en het NatLab plaats voor een derde, vergelijkbaar instelling.  Een oplossing voor de betalingsachterstand bij het TAC komt er zeer binnenkort, als de gemeenteraad zich buigt over de toekomstplannen voor deze instelling in de voormalige bedrijfswinkel van Philips. Eindhovens Dagblad
 • Tilburgse raadsleden pleitten voor behoud van enige kunstwerken van twee exposities in de openbare ruimte Kaapstad en Lustwarande. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Waalwijk krijgt 50.000 euro van het Rijk voor het opstellen van een visie op het behoud van religieus erfgoed. Waalwijk dat, samen met verschillende geloofsgemeenschappen, al druk bezig is met die visie, is blij met de bijdrage. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De Britse culturele sector klaagt over het systeem om visa aan te vragen: het is nogal bureaucratisch, niet gespeend van enig racisme en verontrustend ondoorzichtig. De zorgen groeien met het vooruitzicht van een no-deal Brexit op 31 oktober. Frieze

 

beeldende kunst

 • Moet de kerntaak van musea het behoud van het cultureel erfgoed van de wereld zijn, of moeten ze hun collecties gebruiken om de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, mondiale gelijkheid en het welzijn van de planeet te bevorderen? Volgende maand zullen duizenden leden van de International Council of Museums (ICOM), die wereldwijd 20.000 instellingen vertegenwoordigt, elkaar in Japan ontmoeten om formeel een nieuwe definitie te bekrachtigen van wat een museum een museum maakt. De radicaal nieuwe definitie, die in juli door het bestuur van de ICOM werd goedgekeurd, heeft de nationale leden verdeeld, van wie sommigen lobbyen om de stemming uit te stellen om een mogelijke breuk te voorkomen. ArtNet News  , Hyperallergic
 • Zeven musea in de regio Eindhoven en het Regionaal Historisch Centrum willen gaan samenwerken. Het gaat om het Van Abbemuseum, Philips Museum, DAF Museum, Eindhoven Museum, Vincentre in Nuenen, Museum Helmond en het Nederlands Steendruk Museum in Valkenswaard.  De musea en het regionaal archief willen uitbreiden en innoveren. Daarom willen ze bekijken of ze winst kunnen behalen door de collectie samen te beheren, beter te presenteren en onderzoek te doen. Ook als het gaat om marketing willen ze samen meer optrekken. Een onafhankelijke expert moet gaan uitzoeken of de samenwerking kansrijk is. Daarvoor wordt geld gevraagd van het Mondriaan Fonds. Eindhovens Dagblad
 • De economische recessie betekent voor de kunsthandel  o.m. een teruggang in spectaculaire stukken op veilingen, er komen meer particuliere verkopen en dat de kunsthandelaren zich dienen te  richten op werken, die geen exorbitante verzend- en installatiekosten vergen. The Observer

 

film en av

 • Professionals in de audiovisuele sector die werken op het gebied van beheer van audiovisuele rechten, zoals uitvoerende kunstenaars, producenten, sales agents, distributeurs, omroepen, VoD-platforms, instellingen voor cultureel erfgoed en andere belanghebbenden, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een publieke consultatie van de Europese Commissie. De Commissie wil hiermee informatie en gegevens verzamelen over de huidige praktijk in de markt en de uitoefening van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de audiovisuele sector. Creative Europe Desk
 • Het is misschien wel de opmerkelijkste verandering in Hollywood sinds de #MeToo-beweging van eind 2017: de komst van de intimiteitscoördinator. Iemand die het verloop van de opname van een seksscène van begin tot eind overziet. Een functionaris die hard nodig is in de Amerikaanse filmindustrie. NRC, inlog vereist. 
 • Bioscoopondernemers, filmdistributeurs en filmproducenten – voor hen vindt dit najaar in Eye Amsterdam de interactieve conferentie New Cinema plaats over de razendsnelle veranderingen in de entertainmentsector. Na de succesvolle editie Cinema2020 uit 2016 is dit de tweede keer dat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) het initiatief neemt om met haar leden en collegae uit de filmsector de blik vooruit te werpen op de – digitale – toekomst. Brancheorganisatie Filmdistributeurs Nederlands (FDN) is partner in het project. Holland Film Nieuws
 • Met de komst van het internet is de manier waarop bioscoopbezoekers hun tickets kopen drastisch veranderd. Uit een onderzoek  van Filmonderzoek Nederland naar de customer journey van de bioscoopbezoeker blijkt dat meer dan de helft van alle bezoekers (60%) tegenwoordig zijn of haar ticket(s) via het internet koopt. Daarnaast zegt de ruime meerderheid (70%) dat ze het belangrijk vinden dat je online zelf een stoel kunt uitkiezen. De vraag is dan: bij hoeveel bioscopen en filmtheaters kan dit inmiddels? Aan de hand van een uitgebreide analyse is er gekeken naar de (on)mogelijkheden van online ticketverkoop. Filmonderzoek
 • Eind 2018 startte Filmonderzoek Nederland een grootschalig onderzoek naar de customer journey van de Nederlandse bioscoopbezoeker. Dat begon met een kwalitatief deel dat in opdracht van ons door Motivaction is uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn vervolgens getoetst onder het Nederlands bioscooppubliek aan de hand van een enquête. De resultaten van dit kwantitatieve vervolgonderzoek zijn nu beschikbaar. Filmonderzoek
 • Pathé Utrecht Leidsche Rijn wordt de achtste Pathé-bioscoop in Nederland waar het publiek films in 4DX kan ervaren. In een 4DX-zaal kijk je niet alleen naar een film, je voelt en ruikt mee met hetgeen je op het scherm ziet gebeuren. In 4DX-films lopen twintig effecten zoals bewegende stoelen, weersimulaties (regen, wind, sneeuw, onweer) en geuren synchroon met de actie op het scherm. ScreenX is een toepassing waarbij de film wordt vertoond op het bekende bioscoopscherm, maar de zijkanten van de bioscoopzaal ook worden gebruikt om beelden op te tonen. Daardoor ontstaat een 270-graden panoramisch beeld dat de toeschouwer nog meer de film in moet trekken. Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht wordt de eerste bioscoop in Nederland die uitgerust gaat worden met ScreenX. Holland Film Nieuws  , Holland Film Nieuws
 • De nieuwe streamingdienst Disney+ wordt op 12 november gelanceerd in Nederland. Nederland is daarmee het eerste land in Europa waar de streamingdienst gebruikt kan gaan worden. Filmonderzoek.nl
 • Voor de prijs van een nieuwe game kun je je maandenlang abonneren op een van de streamingdiensten. Maar hoe goed zijn de netflixen voor games? De Volkskrant

 

letteren

 • Veel aspirant-schrijvers hebben geen idee hoeveel je met een boek verdient. Het fysieke boek heeft in dit artikel een verkoopprijs van €15 per stuk, inclusief BTW. Het e-book heeft in het een verkoopprijs van €10 per stuk, inclusief BTW. De cijfers omtrent het e-book zijn ontleend aan het artikel ‘wat verdien  je met een e-book?’ op de website boekenbusiness.com. Schrijven online
 • In boekenclubs, in Facebookgroepen worden illegale e-books massaal gedeeld. Waarom doen mensen dat? En hoe groot is het probleem? De Volkskrant
 • De boekhandel heeft weer een cao. Na lange onderhandelingen is afgesproken dat de boekhandel weer aansluit bij de cao van de kantoorvakhandel. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2019 en gaat voortaan door het leven als de cao voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel. Koninklijke Boekverkopersbond
 • De Vlaamse boekenmarkt stabiel in de eerste helft van 2019, volgens cijfers van Boek.be vzw. inct
 • Een inzamelingsactie van de Maastrichtse boekhandel De Tribune heeft na een week al 44.800 euro opgeleverd. Daarmee is meer dan de helft van het benodigde bedrag binnen. Eerder dit jaar maakte Robert-Jan Wesly, de oprichter en huidige eigenaar van boekhandel De Tribune in Maastricht, bekend dat hij de zaak gaat overdragen aan vier medewerkers. Wesly vraagt daar het symbolische bedrag van één euro voor. De vier zeggen 80.000 euro nodig te hebben om de overname mogelijk te maken. De Limburger

 

muziek

 • Welke kant gaat de Nederlandse ensemblecultuur op? Is Nederland nog steeds gidsland, zoals in de jaren tachtig en negentig, of is er iets veranderd? Welke koers varen onze ensembles in internationale wateren? Wat betekent de opname van een zevental ensembles in de Basis Infrastructuur? Een debat tijdens het Festival Oude Muziek maakt een status quaestionis op van de Nederlandse ensemblecultuur en wordt er gekeken naar de toekomst. Festival Oude Muziek
 • De Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals ondertekend. De lonen van 1.500 poppodiumwerknemers worden geïndexeerd met 2% in 2019, en 3% in 2020. Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt over pensioen, honorering van zzp’ers en reiskosten. VNPF
 • Er is nog veel ongelijkheid op festivals en ook dit festivalseizoen zijn mannen oververtegenwoordigd op podia. Sommige festivals, zoals Welcome to the Village, werken daarom met een vrouwenquotum, waarbij 50% van de acts bestaat uit vrouwen. Ook initiatieven als Keychange werken toe naar meer gelijkheid. Maar is een vrouwenquotum wenselijk? Astrid Kerchman, Pauline Salet en muziekwetenschapper Sara Lambrecht, Universiteit Utrecht,  lichten toe. UU
 • Festivals en poppodia zuchten onder de hoge prijzen die artiesten vragen, aldus het FD. Het aantal zomerfestivals neemt explosief toe, hierdoor stijgen de de prijzen die bands vragen voor een optreden. Om de begroting sluitend te krijgen zijn festivals op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Agenten bepalen in grote mate wie waar speelt en hoeveel dat mag kosten. VNPF
 • Britse musici willen compensatie van de overheid voor de extra kosten die ze moeten maken bij een no-deal Brexit. De Incorporated Society of Musicians, een vakbond van bijna 9500 musici, stuurde een brief naar de Britse regering. De bond heeft berekend dat musici die buiten Groot-Brittannië optreden en een instrument meenemen bij een no-deal Brexit tot 1.000 pond per jaar extra kwijt zijn. Dat gaat vooral op aan kosten voor het in- en uitvoeren van hun instrument binnen de Europese Unie. Dat is nu gratis. De vakbond denkt bovendien dat de administratie de musici veel extra tijd gaat kosten. ISM
 • Het Duikboot Festival in Breda mag op 24 augustus doorgaan van de rechter.  Omwonenden uit de wijk Haagse Beemden hadden een kort geding aangespannen om te voorkomen dat het festival plaats zou vinden. Volgens hen was er geen rekening gehouden met het broedseizoen van vogels en vleermuizen. Verder waren er zorgen over geluidsoverlast. De gemeente Terschelling heeft een vergunning verleend voor het uitverkochte eilân festival dat plaatsvindt van 12 tot en met 15 september. Tegenstanders van het festival stappen naar de rechter. Entertainment Business  , Entertainment Business
 • Kaartjesverkoper Ticketmaster betaalt voortaan toch de servicekosten terug aan klanten als een concert geannuleerd of verschoven wordt. Tot nu toe kreeg je die servicekosten niet terug wanneer je je geld terugvroeg. Het bedrijf past dit nu aan na berichtgeving van de NOS en een oproep van de Consumentenbond. Hoe gaan de Brabantse podia te werk?  NOS   , Eindhovens Dagblad
 • YouTube gaat veranderingen doorvoeren in de manier waarop het omgaat met auteursrechtenclaims rond korte of onbedoelde muzieksnippets. De dienst probeert het systeem op deze manier eerlijker te maken voor videomakers. Op korte termijn waarschuwt YouTube echter dat de wijzigingen ertoe kunnen leiden dat meer video’s volledig worden geblokkeerd. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Onder de noemer NTF Pro organiseert het Nederlands Theater Festival, 5 t/m 15 september,  dit jaar voor het eerst een tweedaags programma voor professionals. Onderwerpen zijn o.a. Fair Practice, duurzame theaters en prijsstelling, workshops ‘nagesprekken voeren met het publiek’ en lezingen, de uitreiking van de BNG Bank Theaterprijs en het Anne Faber Stipendium, de Staat van het Theater door Laura van Dolron, een debat over het aanbod in de Grote Zaal – 50 jaar na Aktie Tomaat, hoe gaat men om met diversiteit in Vlaanderen, en Raak of vermaak? over de impact van kunst.  Nederlands Theater Festival
 • ‘Het lijkt wel alsof wij nog in de vorige eeuw werken’. In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Daarbij kijkt het blad vooruit naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Een gesprek met  Fleur Feij, die de afgelopen twee jaar werkzaam was als agent voor verschillende theatervormgevers. Theaterkrant
 • Het Sociaal Fonds Podiumkunsten blijkt een moneypit: het vermogen is in vijf jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit een analyse op basis van de jaarverslagen. Cultureel Persbureau
 • Paradox in Tilburg heeft een goede naam als muziekpodium. Stand-up comedian Raymon Hofkens gaat de zaal  gebruiken als podium voor comedyshows. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Digitale technologieën zoals augmented reality, virtual reality en chatbots bieden kansen om het bezoek aan musea, theaters, poppodia en festivals te verrijken of om nieuwe verhalen te vertellen. Diverse organisaties in de kunst- en cultuursector experimenteren met deze relatief nieuwe technologieën om de ervaring van bezoekers voorafgaand of tijdens het bezoek te vergroten. In aanloop naar de inspiratiemiddag tech & marketing op 19 september 2019 aandacht voor een aantal innovatieve projecten van de Anne Frank Stichting, De Kleine Komedie, Stadsarchief Amsterdam, Cultura, het Mauritshuis, het Nederlands Dans Theater en Koninklijk Theater Carré. Waarom hebben ze ervoor gekozen om digitale technologie in te zetten? En hoe doen ze dat? Cultuurmarketing
 • Het verbouwde Naturalis is als dag attractie niet populair bij jongeren en staat inmiddels 12e op de lijst van favoriete attracties. Het Rijksmuseum schoot in dezelfde periode van de 25e naar de 10e positie. Dit blijkt uit het Dagattracties Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 800 jongeren. Marketing Tribune
 • Tom Emery, van de afdeling Communicatie van Tate Liverpool, over het fotograferen van kunst tijdens tentoonstellingen. The Guardian

Financiering

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept bestaande en nieuwe initiatieven op voorstellen in te dienen voor een reeks activiteiten die op een kritische en innovatieve wijze reflecteren op de actuele ontwikkelingen binnen de ontwerppraktijk en de betekenis daarvan voor de samenleving duiden. De deadline voor deze open oproep voor platforms is 30 oktober. Het belang van platforms  inzake ontwerpkritiek, reflectie en debat wordt zowel door het Stimuleringsfonds als het ministerie van OCW onderschreven. Daarom worden extra middelen beschikbaar gesteld om deze platforms te ondersteunen. Deze oproep wordt in 2020 herhaald. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Eerstkomende deadline is 9 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 9 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers waarin het fonds de contouren van het nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreekt. De bijeenkomsten hebben tot doel om inzichten uit het ontwerpveld op te halen en ideeën voor nieuw beleid te toetsen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Het Mondriaan Fonds ontving maar liefst 55 aanmeldingen van kunstenaars voor de pilot internationaal netwerken tijdens de openingsweek van de Istanbul Biënnale. Dit aantal overtrof onze verwachtingen.  Door de grote belangstelling heeft een commissie streng moeten oordelen. Was er aanvankelijk plaats voor tien kunstenaars, uiteindelijk heeft het fonds vijf extra kaarten toegewezen gekregen. Hierdoor konden in totaal vijftien kunstenaars geselecteerd worden voor deelname. Bij de selectie is gelet op een goede mix van jong en bewezen talent. Mondriaan Fonds
 • Er kan aangevraagd worden voor een op film gerichte en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om, door middel van training en/of een traject ‘’on the job’’ binnen het maakproces. Het traject biedt aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en sluit aan op de specifieke behoeften en opleidingen in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking. Trajecten die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur. De deadline voor de regeling ‘Talentontwikkeling in de regio’ van het Filmfonds is 1 oktober. Filmfonds 
 • DOK Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, HUMAN, Cinekid en IDFA en gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele lange documentaires voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar en hun familie. Na de pilot 2018/2019 wordt dit project dit jaar voortgezet. Er zullen twee documentaireplannen worden ontwikkeld, waaruit in 2020 1 documentaire geselecteerd zal worden voor realisering. De samenwerkende partners zijn op zoek naar originele, eigentijdse en (inter)nationaal aansprekende verhalen voor kinderen, verteld in een krachtige en cinematografische beeldtaal. Deadline 1 oktober. Filmfonds
 • 25 september is de eerstkomende deadline van een aantal regelingen  internationalisering van het Fonds Podiumkunsten. Deze regelingen ondersteunen de internationale ambities van makers en uitvoerders en dragen bij aan reflectie op internationaal niveau. Het betreft de regelingen : Internationale uitwisselingsprojecten, Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, Grant for Dutch presentations abroad.  Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Georgios Lazakis is sinds anderhalf jaar matchmaker in Arnhem. Hij ziet veel creatieve initiatieven in Arnhem die de moeite waard zijn om te delen. Als matchmaker wijst hij cultuurmakers in zijn stad op de mogelijkheden voor het aanvragen van een cultuursubsidie. Wat voor matches heeft hij in de afgelopen anderhalf jaar gemaakt? Fonds Podiumkunsten
 • Een bibliotheek als MeeMaakPodium: een logische keuze. De Bibliotheek Utrecht en SETUP dienden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie samen een subsidieaanvraag in. Ze vertellen dan ook samen wat elke bieb moet weten over deze werkwijze. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd  van de MEDIA oproep voor Slate Funding (call EACEA 23/2018, deadline 20 februari 2019). Uit Nederland hebben vijf producenten succesvol aangevraagd voor een totaalbedrag van 985.000 euro. Nederland staat hiermee op een derde plaats (na Frankrijk en Denemarken) als het gaat om uitgekeerd bedrag. Creative Europe Desk
 • Cultuur & creativiteit spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van Europa. In het Creative Europe rapport met de resultaten van 2018 is te lezen hoe het Creative Europe programma de dialoog vernieuwt, de diversiteit beschermt, het evenwicht tussen mannen en vrouwen stimuleert en het concurrentievermogen in de Europese culturele en creatieve industrie versterkt. Creative Europe Desk

 

prijzen en sponsoring

 • Pianist Jure Jurakic (13) heeft de Bunschoten Jonger Talent Prijs 2018 gewonnen. Hij kreeg de prijs (1500 euro) overhandigd tijdens de laatste aflevering van de talkshow Earbites in het Compagnietheater in Amsterdam, het Grachtenfestival-centrum. Sinds de zomer van 2015 wordt elk jaar de Bunschoten Jonger Talent Prijs uitgereikt aan de meest in het oog springende jonge musicus (tot 18 jaar) op het Grachtenfestival Amsterdam. Het Bunschoten Fonds zet zich in voor de klassieke-muziekcultuur in Nederland. Podium Radio 4
 • Lowlands werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door maar liefst vijf nieuwe partners. Samen met Marcel Surendonk, Hoofd Brand Partnerships bij Mojo Concerts, kijkt Sponsorreport terug op de activering van de merken tijdens een in alle opzichten geslaagde 27e editie. Sponsorreport

Kunstbeoefening

 • Wanneer vindt een harmonie, fanfare of brassband zichzelf succesvol? En wat zijn de belangrijkste voorwaarden om dit succes te bereiken en te behouden? Deze vragen staan centraal in het onderzoek naar de succesbeleving van hafabra-verenigingen, dat het LKCA samen met de  koepelorganisatie KNMO uitvoert. De koepelorganisatie wil de bevindingen uit het onderzoek gebruiken om haar ondersteuning nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de aangesloten hafabra-verenigingen. De resultaten van het onderzoek worden tijdens het jaarlijkse KNMO-congres op 7 december gepresenteerd. LKCA
 • In september en oktober is het Fort Sabina in Heijningen zowel de locatie als de hoofdrolspeler in ‘De Canon van Sabina’, waarin de acteurs van Theatergroep Impro de tijdlijn van het fort schetsen. ,,Niet al te zwaar, er valt ook genoeg te lachen”, verklapt Joost van Rijckevorsel. Hij is verantwoordelijk voor de producties in Fort Sabina. Met Sanne Hendrikx van Van Creatieve Huize brengt hij ‘De Canon’ binnen de muren van het fort. ,,We hebben de verhalen over het fort verzameld en ze bewerkt voor dit stuk”, zegt Hendrikx. BN – De Stem 
 • Spot! Theater in Goirle gaat volgend jaar met de musical The Sound of Music de grens over, naar Waalwijk om precies te zijn. Bovenop de inmiddels traditionele vijf voorstellingen in het Jan van Besouw voert Spot! de nieuwe voorstelling daarna nog twee keer in theater De Leest in Waalwijk op.  Brabants Dagblad 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Hoe ziet de toekomst van Strijp-S eruit? Architectuurcentrum Eindhoven organiseert op 9 september in het Natlab een avond met een aantal direct betrokkenen om hierover te praten. Architectuurcentrum Eindhoven
 • Pogingen van de gemeente  Eindhoven en bewonersvereniging Buurtplatform Bennekel Belang om het zwerfafvalprobleem op te lossen hadden de afgelopen jaren weinig succes. Daarom werd Tante Netty ingeschakeld. De in 2010 in Woensel-West gestarte stichting zoekt samen met jonge kunstenaars en designers creatieve en aansprekende oplossingen voor (sociale) vraagstukken. En biedt zo de kunstenaars en designers ook een podium. Eindhovens Dagblad

 

beeldende kunst

 • BFA Gallery, staat er buiten op een bordje, maar een echte galerie is Brokken Zijp Art Foundation (BFA) in Liempde nou ook weer niet. ,,We zijn een kunstplek. Het gaat niet om verkopen, maar om geïnteresseerden in beeldende kunst elkaar hier te laten ontmoeten”, zegt José Brokken-Zijp. ,Ik kreeg veel verzoeken om wat te laten zien van onze collectie. Er zijn niet zoveel plaatsen meer waar internationale kunst wordt getoond. Veel galeries zijn dicht of alleen op Nederland gericht. Daarom hebben we besloten om een regionale kunstenaar te koppelen aan verwante buitenlandse kunstenaars die in onze verzameling zitten.” Tot 22 september is er een expositie van Jan van Duijnhoven. Brabants Dagblad
 • Het hekwerk om De Nederlandsche Bank verdwijnt volgend jaar en daarmee ook het kleurenpatroon van Peter Struycken. Het is niet het eerste Amsterdamse werk van hem dat wordt vernietigd. Struycken schat dat 85 procent van zijn werk in de openbare ruimte is vernietigd. Het Parool
 • Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis digitaliseert in rap tempo zijn beeldcollectie van 5,5 miljoen afbeeldingen. Deze week is met de miljoenste scan een eerste mijlpaal bereikt. In het najaar van 2020 komt de beeldcollectie beschikbaar via een nieuw online platform voor digitaal kunsthistorisch onderzoek. RKD

 

film en av

 • Het denken in streamingformats en plots staat haaks op interessante cinema zoals we die in het verleden kenden, stelt de Mexicaanse filmregisseur Alejandro González Iñárritu, want die “onderzocht verschillende manieren van verhalen vertellen en probeerde de filmtaal verder te duwen.” Cinema “heeft veel meer contemplatie en wat meer geduld nodig” dan tv toelaat. Films zijn “mysterieuzer, ondoordringbaarder, poëtischer en gevoelvoller”. Iñárritu hekelde Netflix en Hollywood in een gesprek tijdens het Serajevo Filmfestival. VarietyFilmkrant
 • De European Film Academy (EFA) en EFA Productions selecteerden 46 speelfilms voor een nominatie voor de European Film Awards 2019. Met films uit 31 Europese landen toont de lijst de grote verscheidenheid van de Europese cinema. Tot de genomineerden behoort Dirty God van Sacha Polak. Creative Europe Desk
 • De Nacht van het Witte Doek in Deurne is het oudste en grootste, gratis toegankelijke meerdaagse openlucht filmfestival van Nederland. Er zijn komend weekend ruim dertig vertoningen op talloze plekken in en buiten het dorpscentrum. Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • Op 2 november zendt het NPO Radio 1-programma De Taalstaat voor de tweede keer het Groot Dictee der Nederlandse Taal op de radio uit. De live-uitzending wordt georganiseerd in samenwerking met Onze Taal en wordt verzorgd vanuit de bibliotheek in de Zutphense Broederenkerk. Bibliotheekblad
 • Vrij Nederland criticus Jeroen Vullings ventileert op Twitter zijn ongezouten mening over de boekhandelaren in de jubileumeditie van het DWDD-boekenpanel. tzum
 • ‘“Crudo was written against a kind of selfishness that’s everywhere in the world right now, against an era of walls and borders, winners and losers. Art doesn’t thrive like that and I don’t think people do either. We thrive on community, solidarity and mutual support and as such, and assuming this is agreeable to my fellow authors, I’d like the prize money to be split between us, to nourish as much new work as possible.” Olivia Laing, de Britse schrijver die de James Tait Black-prijs van 10.000 pond won voor haar debuutroman Crudo, heeft aangekondigd dat ze het geld zal verdelen tussen haar collega-schrijvers op de shortlist, omdat “concurrentie geen plaats heeft in de kunst”. The Guardian

 

muziek

 • De eerste namen voor Roadburn 2020 zijn bekend. Het internationale muziekfestival bij 013 en de Spoorzone is van 16 tot en met 19 april.  Deze keer gaan niet één, maar twee curatoren aan het werk: singer-songwriter Emma Ruth Rundle en producer James Kent, beter bekend onder zijn artiestennaam Perturbator. De laatste maakt ook een speciaal gecomponeerd muziekstuk voor Roadburn, samen met Johannes Persson (Cult of Luna). Daarnaast zijn er nog twee compositie-opdrachten. Brabants Dagblad
 • PopMonument slaat haar vleugels uit: na Bergen op Zoom vindt het nu ook in Willemstad plaats.  Tijdens dit event wordt muziek met de eeuwenoude historie van de vestingstad verbonden. Op 5 oktober vinden verspreid over locaties zoals de Koepelkerk, het Mauritshuis en het Oude Raadhuis optredens plaats. Van bands tot singer-songwriters, van grote locaties tot kleine intieme podia. PopMonument

 

theater en dans

 • Regisseur en directeur van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), Ivo van Hove, ontvangt de VSCD Oeuvreprijs. Hij wordt met deze prijs geëerd door de Nederlandse theaters en het bestuur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties voor zijn waardevolle en blijvende bijdrage aan de podiumkunstensector. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een kunstwerk van Eric Claus, wordt uitgereikt na afloop van het jaarlijkse ‘Paradisodebat’.  VSCD

Brabantse makers

 • Het Eindhovense kunstenaarsduo Nabuurs & Van Doorn maakte in opdracht van Van Abbemuseum een kunstwerk geïnspireerd op een werk uit de collectie. Het werd een film geïnspireerd op een werk van de spraakmakende Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley (1954-2012), nu te zien in de expositie The Way Beyond Art. Zowel Nabuurs & Van Doorn als Kelley zijn conceptueel kunstenaars en ook de expositie volgt een intellectueel concept. Dat maakt het interpreteren en doorgronden van de werken er niet eenvoudiger op.  Brabant Cultureel
 • Maartje Frenken en Toon Laurense zijn allebei kunstenaar en met elkaar getrouwd. Ze hebben altijd hun gezamenlijke leven liefdevol gedeeld, maar hun kunstenaarschap vooral zelfstandig, onafhankelijk van elkaar beoefend met verschillende werken, in afzonderlijke ateliers en met een andere ontvangst in de tentoonstellingspraktijk en bij verzamelaars. Toch is in de loop van tientallen jaren een meer en meer symbiotische verhouding in hun werk aan het ontstaan. Ze geven daar blijk van in hun vorig jaar verschenen gezamenlijke publicatie ‘With You’. Alex de Vries ging op atelierbezoek. Mister Motley
 • Wat neem je waar aan het werk, en hoe verwijzen de beelden naar iets anders? Sense and Reference was de titel van de presentatie van werk van 3 jonge Brabantse kunstenaars Rebecca Niculae, Charlotte Besuijen en Romee van Oers, in juli in Witte Rook in Breda. Deze presentatie was het resultaat van de werkperiode die Romee, Rebecca en Charlotte aldaar van 1 tot en met 21 juli 2019. Witte Rook
 • Van de Tilburgse kunstenaar René Korten is onder de titel Wipe Into the Now een overzicht van zijn werk op papier en zijn schilderijen te zien in de Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • Schapenheld van Ton van Zantvoort is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie van de 39e editie van het Nederlands Film Festival in de categorie lange documentaires. Op 4 oktober worden de winnaars van de Gouden Kalveren tijdens het Gouden Kalveren Gala bekendgemaakt. AKV St. Joost
 • De Bossche filmmaker Hans Borgman legt de laatste hand aan een tiendelige filmserie over De Schola Cantorum, het jongerenkoor van de Bossche Sin-Jan. Een documentaire-reeks in het kader van Goud van Brabant en in samenwerking met Omroep Brabant, de provincie en stichting Nieuwe Helden. Begin oktober wordt het eerste deel van de Schola-documentaire bij Omroep Brabant uitgezonden. Brabants Dagblad
 • Onias Landveld was twee jaar stadsdichter van  Tilburg. Tijdens boekenmarkt Boeken rond het Paleis geeft hij de pen aan zijn opvolger AHJ (Anton) Dautzenberg. Hoe kijkt hij terug op zijn periode als staddichter? Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De Bredase band The Fifth Alliance werd onlangs door Alternernative Press gespot in het artikel ‘Top 20 Rising Metal Bands You Need To Hear Now’.  Het laatste album heet ‘The Depth Of The Darkness’ en is opgenomen in België bij Much Luv Studio (Tim de Gieter) en gemasterd door AUDIOSIEGE (Brad Boatright), Portland, USA. 3voor12.vpro.nl
 • Roodriks:  twee Tilburgse dj’s  die de elektronische muziek van Angola ontdekten. Brabants Dagblad
 • Van 21 augustus t/m 7 september speelt locatietheatergezelschap Afslag Eindhoven hun eigentijdse visie op Stallerhof. Een Boerendrama met live muziek, naar een tekst van de Duitse theaterschrijver Franz Xaver Kroetz. De koeienstal van de Genneper Hoeve in Eindhoven vormt het decor van dit stuk over de familie Staller, die al generaties lang meedeint met het ritme van de seizoenen. Ze worstelen met hun opvolging vanwege hun achterlijke enig kind. Scenes.nu

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie