Trends & Ontwikkelingen 23 januari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Nederlandse culturele sector moet niet alleen het geld eerlijker verdelen, er moet ook meer samenwerking op regionaal en lokaal niveau komen. Dat zei Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. De Raad denkt ook na over een basisfinanciering, want dat kan culturele organisaties continuïteit bieden. ‘. ‘Dan is het hele stelsel ineens voor iedereen belangrijk, terwijl het nu steeds smaller lijkt te worden. Heel veel mensen willen andere dingen waarderen.’ BNR
 • De plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 zijn op 15 januari verschenen. Staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nam ze in ontvangst. De vijf plannen gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Een kabinetsreactie op de plannen zal – als onderdeel van de uitwerking van de klimaatagenda – voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , IPO , VN
 • De kans bestaat dat over een tijdje bedrijven, die financiële steun of subsidie van de provincie krijgen, verplicht ook een bijdrage moeten leveren aan culturele instellingen in Limburg. In een Statencommissie zei CDA-gedeputeerde Ger Koopmans dat hij daar binnen het provinciebestuur over gaat nadenken. Koopmans vindt dat een goed leef- en werkklimaat niet alleen een taak is van de overheid, museumdirecties en vrijwilligers bij talloze organisaties. 1Limburg
 • Op 16 januari hebben Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018), de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden het ‘Pleit fan Fryslân’ overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. “Het Pleit van Leeuwarden-Friesland 2018 onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is”, zegt Tjeerd van Bekkum, CEO van LF2018, die het document overhandigde. Friesland
 • De VVD in de Provinciale Staten van Groningen wil dat de Kunstraad Groningen een kunstraad voor heel Noord-Nederland wordt. De Kunstraad is een zelfstandige stichting die de gemeente en de provincie Groningen adviseert over welke culturele instellingen in aanmerking komen voor subsidie. De partij stelt dit voor omdat uit een onderzoek is gebleken dat de Kunstraad financiële grenzen heeft overschreden. Ze wilde te veel met het beschikbare budget. rtvNoord
 • De hoofdvraag van de conferentie, die Kunsten’92 op 2 februari in Leeuwarden organiseert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen luidt : hoe zet je kunst en cultuur in als middel om de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren te halen en om maatschappelijke vraagstukken te helpen beantwoorden? Informatie over de deelsessies: Kunsten’92
 • POPnl en VNPF hebben op Eurosonic Noorderslag De Waarde van Pop 2.0 aangeboden aan Paul de Rook, wethouder cultuur van Groningen. De Waarde van Pop 2.0 is een handreiking aan wethouders, gemeenteraadsleden en -ambtenaren voor het voeren van goed popbeleid. Het geeft aan de hand van vier maatschappelijke waarden uitleg op welke wijze popmuziek van waarde is en kan zijn voor gemeenten, horeca en burgers. VNPF , VNPF
 • De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd waarin staat dat lidstaten zelf meer ruimte krijgen om de btw-tarieven te gaan bepalen. Daarmee zou de gewenste verlaging van het btw tarief op digitale publicaties verder uitstel kunnen oplopen. NUV , inct

 

noord-brabant

 • Memo van gedeputeerde Swinkels aan Provinciale Staten waarin hij informeert over de uitkomsten van het constructief overleg dat met philharmonie zuidnederland is gevoerd over de activiteiten die het orkest de jaren 2018 en 2019 uitvoert. Brabant.nl
 • Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging van bijdragen van BrabantStad. Brabant.nl
 • Brabanders kunnen vanaf 16 januari stemmen op drie jonge Brabantse talenten. De talenten met de meeste stemmen krijgen een prijs van 2500 euro én worden het gezicht van een nieuwe cultuurcampagne in de provincie Noord-Brabant. De campagne Brabant Cultuur is een gezamenlijk initiatief van de provincie, brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), Brabant C, Cubiss en Kunstbalie. Brabant.nl , bkkc , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toegezegde informatie over de campagne Brabant Cultuur. Brabant.nl
 • Er is kritiek van kunstenaars op de kunstprijs van de talentencampagne Brabant Cultuur. Brabants Dagblad
 • Verzoek van 17 januari aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van Expertmeeting over `De samenwerking tussen bkkc en het BrabantC fonds en de evaluatie en de continuïteit van BrabantC ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant opent in het voorjaar een subsidieloket voor scholen die de stoeptegels van het schoolplein inruilen voor gras, bomen, struiken, bloemen en groenten. De provincie stelt voor de komende vier jaar in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar. Met dat bedrag kunnen volgens de provincie minstens 160 schoolpleinen worden vergroend. De provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben de krachten gebundeld voor dit doel. Brabant.nl , Architectenweb
 • Het bedrijfsleven en de 21 gemeenten in de regio Eindhoven willen het leuker maken om in Brainport te wonen. Met meer cultuur, sport en kunst hopen ze kenniswerkers gemakkelijker te verleiden om naar de hightech-regio te verhuizen. Daarom is aan het Rijk gevraagd 170 miljoen euro daaraan bij te dragen. Het kabinet gaat zich in februari hierover buigen. Brainport is bereid 200 miljoen euro daar bij te passen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ondersteunt de propositie. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Brabant.nl
 • Het bedrag dat in februari vanuit de Rijksoverheid naar Brainport komt, naar verwachting ergens tussen de 100 miljoen en de gevraagde 170 miljoen – mag geen eenmalige impuls zijn, vindt de Eindhovens wethouder Staf Depla. Eindhovens Dagblad
 • Met de voorgestelde investeringen in het Eindhoven Museum, design in de stad en Muziekgebouw Frits Philips, komt het voorzieningenniveau op het peil waar dat hoort, zeggen betrokken directeuren. Dat in reactie op het plan dat Brainport Eindhoven vorige week aanbood aan het kabinet. Eindhovens Dagblad
 • Wat hebben de verschillende campussen in en rondom Eindhoven, het plan District-E voor het stationsgebied, de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, het Muziekgebouw en het Eindhoven Museum, de Brainport-Propositie en de Stichting Cultuur Eindhoven met elkaar te maken? Christian Curré geeft zijn visie. e52.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Het centrum van Eindhoven wordt meer en meer het kloppend hart van de Brainportregio en het wordt ook landelijk genoemd als een van de best presterende binnensteden. Er wordt de komende jaren in de binnenstad flink gebouwd en verbouwd; ook wel inbreiding genoemd. Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio aan Fontys Hogescholen, over de keuzes voor de binnenstad van Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De verkoop van de Steentjeskerk in Eindhoven door de gemeente Eindhoven is nog niet rond. Erfgoedorganisatie Van Abbestichting waarschuwt dat een ‘belangrijk stuk erfgoed’ dreigt verloren te gaan. De stichting zegt dat er weer gebouw ontdaan wordt van zijn monumentale elementen als het omgebouwd wordt tot een feesthal. En dat zonder fatsoenlijke inspraak(procedure). Eindhovens Dagblad
 • Grote stadsevenementen, zoals GLOW, hoeven niet bang te zijn dat er voor hun geen plek meer is op de Vestdijk in Eindhoven als die straks is heringericht. Ze kunnen gebruik maken van zowel de rijbaan als de busbaan, samen goed voor bijna zeven meter. Dat bleek tijdens de presentatie van de herinrichtingsplannen van de Vestdijk aan de gemeenteraad van Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De verbouwing van de Gerarduskerk tot fitnesscentrum is op last van de gemeente Eindhoven stilgelegd. SportCity is volgens de Henri van Abbestichting veel te ver gegaan bij zijn sloopwerkzaamheden in dit Stratumse gemeentemonument. Mag een eigenaar van een gemeentemonument als de Gerarduskerk in Stratum zomaar altaren en beelden weghalen? Het parochiebestuur Sint Joris vindt dat het daar het volste recht toe heeft. De erfgoedcommissie van de gemeente Eindhoven denkt daar heel anders over. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het eerste plan voor de locatie van het voormalige kerkje van Prijt aan de Iepenlaan/Henriëttestraat is van de baan. Projectontwikkelaar Grip op Vastgoed werkt aan een nieuw ontwerp. Daarvoor is bureau Houben/Van Mierlo Architecten in de arm genomen. De eerste gesprekken met de gemeente Eindhoven en de erfgoedorganisatie Van Abbestichting verliepen positief. Eindhovens Dagblad
 • De programmering van De Cacaofabriek in Helmond is inmiddels zo vol en druk bezocht, dat het tijd wordt om meer lijn te brengen in het aanbod. Daarom staat vanaf komend voorjaar telkens zes weken lang één thema centraal. Directeur Jochem Otten zoekt hiermee ‘verdieping’ en hoopt dat het cultuurpodium het debat in de stad aanjaagt. Eindhovens Dagblad
 • ’s-Hertogenbosch heeft in 2019 weer een Bosch Parade. De plooien tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de organiserende Stichting Tijdvaarders zijn platgestreken. Om de tocht over de Dommel voor volgend jaar mogelijk te maken, krijgt de stichting de gevraagde 25.000 euro als voorschot. Het bestuur komt binnenkort bij elkaar om de plannen voor 2019 echt in gang te zetten. Brabants Dagblad
 • Na 8 jaar in het Paleis Raadhuis verhuist Vincents Tekenlokaal eind februari naar Ontdekstation013 in de Tilburgse Spoorzone. Het museum dat erbij hoort blijft in het Paleis. De directe reden voor de verhuizing is de verbouwing van het Paleis Raadhuis. Maar het intrekken bij Ontdekstation013 brengt ook nieuwe kansen voor samenwerking met zich mee. Dit versterkt het culturele aanbod en draagt bij aan het doel om talentontwikkeling in Tilburg te bevorderen. Tilburg
 • Het eerste jaar van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is achter de rug. Het wordt geëvalueerd in Theaters Tilburg op 25 januari tijdens een stadsgesprek cultuur. Tilburg
 • Het Blauwe Gebouw in Tilburg moet worden gesloopt. Dat meldt het college van B en W aan de gemeenteraad. Heemschut is het daar niet mee eens en blijft zich inzetten om het markante gebouw te behouden en her te bestemmen. De gemeenteraad is nu aan zet. Heemschut

 

overige brabantse gemeente

 • De gemeente Bergeijk krijgt 59.000 euro terug uit de reserves van de bibliotheek. Die afspraak is gemaakt met het bestuur van de bibliotheek. De bibliotheek heeft geen fysieke vestiging meer in Bergeijk. Wel staan er zes bibliotheekkasten op centrale punten in de kernen van de gemeente. Ook de scholen hebben een bibliotheekvoorziening. De ruime reserves waren niet langer nodig, zo constateerde zowel bibliotheek als gemeente. Eindhovens Dagblad
 • Wat er met theater de Kattendans moet gebeuren, is nog niet duidelijk, maar áls er een bioscoop bij komt, betekent dat nogal wat voor het parkeren. De gemeente Bergeijk gaat er van uit dat er dan circa 132 parkeerplaatsen bij moeten komen. Dat er een bioscoop komt, is overigens nog lang niet zeker. Aanvankelijk ging de gemeente ervan uit dat een bioscoop zou kunnen bijdragen in de exploitatie van de Kattendans in de functie van theater en gemeenschapscentrum voor het Hof. Dat blijkt niet het geval. Eindhovens Dagblad
 • Boxtel heeft voor 15 maart een stadskunstenaar. Daar is wethouder Maruška Lestrade van overtuigd. Zij heeft inmiddels een begin gemaakt met de procedure die moet leiden tot de benoeming van wat de wethouder eerder een ‘verbinder’ noemt dan een kunstenaar. Brabants Dagblad
 • Cranendonck, Weert en Nederweert bekrachtigen samenwerking met RICK. Nederweert24
 • Een halfjaar na de herstart lijkt het Deurnese publiek de weg terug te vinden naar het Cultuurcentrum. De theatervoorstellingen werden gemiddeld door 220 mensen bezocht. Eindhovens Dagblad
 • Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg willen De Schattelijn verkopen, zo is deze week besloten. Alleen volgt pas over enkele maanden een definitief besluit. In eerste instantie zou het theater al in februari onderwerp van gesprek zijn in de gemeenteraad, maar dit is vanwege de naderende verkiezingen met enkele maanden uitgesteld. De gemeente wil ondernemers de kans geven om met ideeën te komen voor het pand in de vestingstad. Eis is wel dat de theaterfunctie blijft. BN – De Stem
 • Met financiële steun van de gemeente Heusden kunnen de iets meer dan 700 inwoners van Herpt hun kerk gaan ‘omdopen’ tot dorpshuis. Het plan daarvoor wordt een stuk concreter nu het college van Heusden met een kwart miljoen euro wil bijspringen. Brabants Dagblad
 • Nu de verkoop van de Stephanus kerk bijna rond is, komt er vaart in de plannen voor een nieuw dorpshart in Moerdijk. Tenminste, als vleermuizen geen roet in het eten gooien. Een werkgroep met inwoners bedacht eerder een plan voor een nieuw dorpshart. Het is de bedoeling de omgeving van de kerk als dorpspleintje in te richten met onder meer een picknickplaats, speeltuintje en fitnessplek. BN – De Stem
 • Ouders van kinderen tot en met 18 jaar kunnen van de gemeente Moerdijk een bijdrage van maximaal 200 euro krijgen voor individueel muziekonderwijs. Het aanvragen van zo’n bijdrage is vereenvoudigd. BN – De Stem
 • In Berghem zijn vergevorderde plannen voor een kunstwerk van 11 meter hoog. Het beeld, een metalen sculptuur die de grenzen van de voormalige gemeente Berghem voorstelt, moet onderdeel worden van het project Spaander Straatsche Akkers bij de Weg van de Toekomst. Het is een ontwerp van Piet Huibers, en een cadeau van de stichting Beeldend Berghem aan de Bergse gemeenschap vanwege het tienjarige bestaan. De gemeente Oss is nu aan het bekijken of een kunstwerk van dat formaat op die plek in het landschap past. Brabants Dagblad
 • De broeders van de orde van Saint Louis hebben in 1968 een vijftig jaar lopende bruikleenovereenkomst afgesloten voor het Zouavenmuseum. Die bruikleen loopt dit jaar af. In overleg met B&W van Halderberge is besloten het contract met twee jaar te verlengen. Het pand aan de Markt is eigendom van de gemeente, de museumcollectie hoort nog altijd toe aan de congregatie. De collectie gaat straks verhuizen naar de Mariabouw naast de kapel van Saint Louis. BN – De Stem
 • Roosendaal heeft door de bezuinigingen van de afgelopen jaren een potje gemaakt van het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. Er is sprake van een onsamenhangend beleid: het kwaliteitsniveau is afhankelijk gemaakt van het budget, maar op veel onderdelen is het gewenste niveau juist niet gehaald. Dat concludeert de Rekenkamer na onderzoek. BN –De Stem
 • De gemeente Roosendaal start een archeologische opgraving op de plaats waar nieuwbouwplan De Hoogt in Wouw staat gepland. NU.nl
 • Gebruikers én coalitie in de gemeenteraad van Son en Breugel zien er niets in om opnieuw te gaan praten over de invulling van het nieuw te bouwen dorpshuis in Son. Eindhovens Dagblad
 • De Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son kan voorlopig niet worden gesloopt. Na onderzoek door een extern bureau acht de provincie het ‘zeer waarschijnlijk’ dat er in het gebouw vleermuizen huizen. Dat betekent dat de werkzaamheden begin april kunnen starten. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Van alle werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar lopen zzp’ers het grootste risico op armoede. Van hen maakten 9,4 procent in 2016 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage inkomensgrens. De groep zzp’ers is overigens zeer divers. Vooral de in deeltijd werkende zzp’ers liepen risico op armoede. Van de zelfstandigen met personeel (zmp) had 5,2 procent een laag inkomen, bij werknemers was dat 1,7 procent. In totaal liep bijna 3 procent van de krap 7,3 miljoen werkenden tussen de 15 en 75 jaar risico op armoede. CBS
 • ‘Voor kunstenaars zal het basisinkomen een enorme verbetering inhouden. (…) De verwachting is dat veel meer mensen dan nu ‘iets’ met kunst zullen gaan doen. Voor het eerst in de geschiedenis zal dat niet leiden tot verscherpte concurrentie en meer hongerende kunstenaars. Wat nog veel interessanter is: voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zal de vraag naar legitimatie van kunstsubsidie tot een heel ander gesprek leiden. Een gesprek over emotionele, esthetische, dus intrinsieke waarde, meer dan economische waarde.’ Aldus Wijnand Schaap. Cultureel persbureau
 • Het doel van het Actieplan ‘Cultuur en Creatief Inclusief’ is bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector die de samenleving representeert. Het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen in de cultuursector, de Federatie Cultuur, wil inclusiviteit in brede zin bevorderen en dit plan biedt daartoe handvatten. Voor dit plan is er een vacature, die van projectleider. Federatie Cultuur
 • De cao 2017-2019 voor de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. De cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. BNA
 • In de Week van de circulaire economie 2018 lanceert de BNA de campagne ‘Wij gaan circulair’. Die campagne is erop gericht architectenbureaus te bewegen om circulaire ontwerpprincipes zoveel mogelijk toe te passen. Het is ook het startpunt van het bredere programma Circulaire Architectuur en Bouw, waarin BNA de branche wil faciliteren circulair te gaan. BNA
 • Zes creatieve MKB bedrijven met een focus op zorg en welzijn hebben zich op 16 januari aangesloten bij U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design. De coalitie bestaat uit bureaus’s Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Deventer. Door participatie in innovatieve consortia, onderlinge kennisdeling en het inzetten van tal van ontwerpinzichten en methoden, maken de partijen zich hard voor een betere vormgeving van toekomstige zorg. U Create
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam gelast de overzichtsexpositie van Ettore Sottsass af. De reden dat de voorbereidingen zijn gestaakt, is dat de erven en galeriehouder van Sottsass – na langdurig contact over de tentoonstelling en publicatie – alle medewerking aan het project hebben opgezegd. Stedelijk Museum Amsterdam , Volkskrant
 • Zonder vrijwilligers kan het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) zijn deuren wel sluiten. Dat is gewoon zo”, zegt directeur Larissa van Dommelen. Bij het Udens museum gaat het om 65 vrijwilligers tegenover drie betaalde, part-time krachten plus nog een onderzoeker. 2018 is een jaar van verbouwing, begin februari neemt het bestuur een besluit daarover. Brabants Dagblad
 • World Press Photo krijgt een andere gedaante. Niet langer wordt begin februari de World Press Photo van het jaar uitgeroepen, waarna in april de feestelijke uitreiking volgt. Vanaf 2018 worden in februari zes nominaties bekendgemaakt. Pas bij de uitreiking in april weet de wereld welke van de zes tot winnaar is verkozen. Op deze manier wil de organisatie meer waardering voor het werk van meer fotografen en digital storytellers genereren. Volkskrant
 • BredaPhoto maakt ook dit jaar weer gebruik van het voormalige pand van het Breda’s Museum. Het gebouw wordt het hart van het festival. Voor het laatst, want het pand is verkocht en krijgt een andere functie. Blij is de organisatie met het feit dat de Koepel als presentatieruimte kan worden gebruikt. BN – De Stem
 • Het TEFAF Art Market Report, een belangrijke referentiebron waarin getracht werd de exacte waarde van de mondiale kunstmarkt te kwantificeren, is niet meer. Na 18 jaar heeft de Nederlandse kunstbeursorganisator aangekondigd dat dit jaarverslag stopt. In plaats daarvan zal TEFAF een reeks analyserapporten publiceren die dieper ingaan op specifieke onderwerpen. ArtNet News
 • Dankzij streamingdiensten als Netflix neemt het kopiëren van films, muziek en series af. Toch wordt de thuiskopieheffing in 2018 niet lager. Hoe zit dat? Volkskrant
 • Directeur Bero Beyer over het IFFR :De kunst is meer de onderdelen goed te laten samenwerken. Wat goed is oppoetsen, wat sterk is versterken, wat nieuw is integreren. Dan krijg je het beste filmfestival ter wereld, als IFFR dat al niet is. We zijn echt ambitieus. In 2021, als IFFR 50 jaar wordt, moet niemand meer twijfelen aan onze status. We willen nog meer publiek, absoluut. Meer filmmakers, meer impact.’ NRC, inlog vereist
 • Het bestuur van Stichting Holland Animation Film Festival (HAFF) heeft besloten om een nieuwe koers uit te zetten voor HAFF met een inhoudelijke, zakelijke en organisatorische vernieuwing. Het is te kort dag om een festival “nieuwe stijl” te organiseren. De editie 2018 van het festival komende maart gaat niet door. Directeur Gerben Schermer heeft besloten een stap terug te doen en ruimte te geven aan een nieuwe leiding. HAFF
 • In mei 2018 gaat Focus Filmtheater open en moet blijken of het filmtheater de ambities waarmaakt. Focus Filmtheater en de gemeente Arnhem hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe filmhuis binnen vijf jaar de 125.000 bezoekers haalt die nodig zijn voor een kostendekkende exploitatie. Het nieuwe filmhuis wil dit doen dan meer te bieden dan het vertonen van films. Arnhem Direct
 • De voorgenomen fusie tussen Omroep Brabant en de Limburgse zender L1 staat op losse schroeven. De regionale omroepen zijn het onderling wel eens maar de Stichting Omroep Limburg (SOL) gaat niet akkoord met de voorwaarden. De stichting is eigenaar van de zendmachtiging van L1 en wil deze niet uit handen geven aan het nieuwe bestuur waarin de twee omroepen zouden opgaan. Een bestuurlijke samenwerking want de beide redacties van de omroepen zouden zelfstandig blijven. Eindhovens Dagblad
 • Nederlanders kijken steeds minder tv. Voor het derde jaar op rij daalde het aantal minuten dat we gemiddeld per dag voor de buis zitten. De winst is voor de aanbieders van Video On Demand. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Filmkrant
 • Een rechtbank in New York heeft bepaald dat de illegale streamingsite PubFilm 19,8 miljoen dollar moet betalen aan de Amerikaanse belangenorganisatie MPAA. Het betrof het schenden dan auteursrechten van 132 films. De kans is echter klein dat de MPAA de schadevergoeding daadwerkelijk krijgt. Dat komt omdat niet duidelijk is wie de sitebeheerder is. Ook lijkt het lastig om alle domeinen offline te krijgen. NU.nl
 • Hoe schrijvers kunnen profiteren van de techniek achter bitcoin : blockchain. Schrijfvis
 • Een groep Vlaamse ondernemers en boekenliefhebbers rondt de eerder aangekondigde overname van WPG België af en zet de schouders onder Standaard Uitgeverij. Dat wordt de nieuwe naam van de uitgeverij. Voor dit initiatief heeft een groep Vlaamse ondernemers en boekenliefhebbers de handen in elkaar geslagen. De groep neemt, uitgezonderd de educatieve activiteiten, alle activiteiten van het Nederlandse WPG Uitgevers in België over. inct
 • De boekenverkoop stijgt voor het 3de achtereenvolgende jaar. Na twee jaren van duidelijke omzetgroei consolideert de markt met een stijging van 1% ten opzichte van 2016. Consumenten kochten ongeveer evenveel boeken als in 2016: 41 miljoen exemplaren. De afzet groeide met 0,4%. Dit maakte CPNB op 18 januari bekend. CPNB , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Jeroen Vullings legt uit waarom we naar een ‘echtemensenboekhandel’ moeten gaan met échte mensen en échte boeken. Vrij Nederland
 • De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is in 2016 gegroeid naar een recordbedrag van ruim € 196 miljoen. Daarmee is de lichte daling die in 2015 was te zien, weer volledig ingehaald. Het aandeel dance in deze cijfers bedraagt maar liefst 73%. DJ-duo Yellow Claw bezet de eerste plaats met de meeste optredens in het buitenland. Dat blijkt uit het onderzoek van Perfect & More BV in opdracht van Buma Cultuur. De volledige cijfers werden tijdens Eurosonic Noorderslag gepresenteerd. BUMA Cultuur
 • De Popcoalitie heeft tijdens het Eurosonic Noorderslag haar nieuwe beleidsplan De Top 10 van de Popcoalitie gepresenteerd. Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten. In het rapport worden de kansen binnen het segment popmuziek uiteengezet in tien kernwaarden, o.a. kunst en cultuur, economie, talentontwikkeling, export, innovatie, kennis, werk, herscholing en samenhangend beleid. Popcoalitie , Popcoalitie
 • Popmuzikanten hebben bovengemiddeld vaak te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in het brein verscholen, maar heeft ook te maken met de financiële onzekerheid waar muzikanten mee moeten dealen. Daarom stelt journalist Timo Koren voor om de economische structuur van de popindustrie aan te pakken. Een muzikanteninkomen, afgeleid van het basisinkomen, vindt hij nog niet zo’n slecht idee. Noisey
 • Op 20 september 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een langverwachte uitspraak gedaan in de slepende catfight tussen DJ en producer Martin Garrix en zijn voormalige management MusicAllstars Management (hierna ‘MAS’) en platen- label Spinnin’ Records. Het (tussen)vonnis van maar liefst 48 pagina’s bevat een aantal interessante overwegingen die op bepaalde punten een steen in de muziek- vijver werpen en die verder kunnen reiken dan alleen het concrete conflict tussen Martin Garrix, MAS en Spinnin’ Records. Bjorn Schipper licht toe. IE-Forum
 • Succesvolle 32e editie van Eurosonic Noorderslag. BUMA Cultuur
 • De organisatie van het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen heeft als doel om in het jaar 2022 de helft van de line-up uit vrouwelijke acts te laten bestaan. In samenwerking met het Key Change Project en de Europese Unie hebben zeven Europese festivals verklaard om ’50:50 in 2022′ na te streven. 3voor12.vpro.nl
 • De halfjaarlijkse Conjunctuurwijzer Poppodia en -Festivals 2017-2 is onder zowel poppodia als -festivals gehouden. Het ondernemersvertrouwen is opnieuw gestegen en voor het eerst is gevraagd naar de status omtrent Culturele Diversiteit (inclusiviteit). VNPF , Conjunctuurwijzer
 • In 2017 zijn in Nederland 199 grote concerten georganiseerd. Daar zijn in totaal 2,6 miljoen bezoekers op afgekomen en er werd voor 142 miljoen euro aan concertkaarten uitgegeven. Dat staat in een rapport, dat gepresenteerd werd op Eurosonic Noorderslag. Het rapport is een initiatief van onderzoeksbureau Respons en de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM), en is opgesteld in nauw overleg met de Vereniging van Poppodia en –Festivals (VNPF). Respons
 • Op 20 januari zijn de IJzeren Podiumdieren 2017 uitgereikt in de categorieën ‘beste marketeer’, ‘beste programmeur’, ‘beste directeur’, ‘beste festival’ en ‘beste podium’. De IJzeren Podiumdieren zijn de belangrijkste vakprijzen in de live-popsector. Het Woo Hah festival won in de categorieën beste programmeur en beste festival. VNPF , Brabants Dagblad
 • Tijdens de jaarlijkse European Festival Awards, die 17 januari werden uitgereikt op Eurosonic Noorderslag in Groningen, is Down The Rabbit Hole uitgeroepen tot Best Medium-Sized Festival. Entertainment Business
 • Het debat tijdens Noorderslag over de boycot van Boef was weinigzeggend. Rapper Boef bood nogmaals zijn excuses aan op Noorderslag. Brabants Dagblad , Trouw
 • Per 1 februari start Elvin Usidame (1993) bij het Amsterdamse poppodium Paradiso als programmeur. Elvin heeft hiervoor vier jaar bij de Effenaar gewerkt in een soortgelijke functie. Entertainment Business
 • Verslag van The Power of Music, netwerkevent dat op 18 januari in Poppodium 013 plaatsvond. Doel : een schakel te maken tussen het bedrijfsleven en creatievelingen die muziek schrijven. Brabants Dagblad
 • Muzikale mijlpaal voor de Tilburgse Hall of Fame: de concertzaal hoort voortaan thuis in het circuit van nationale poppodia. Volgens het Fonds Podiumkunsten is het een ‘kernpodium’. Enerzijds is dat erkenning, anderzijds kan de Hall in de toekomst nu uit meer bands putten. Brabants Dagblad
 • Het Festival Oude Muziek Utrecht is door A Greener Festival – een organisatie gespecialiseerd in de duurzaamheid van grootschalige evenementen – onderscheiden met de Improvers Award voor haar visie op duurzaamheid. DUIC
 • Het Deense popfestival Roskilde doneert 10.000 euro aan de Groningse platenzaak Elpee. Het festival roemt de winkel om zijn ‘jarenlange inspirerende bijdrage aan een gezonde muzikale undergroundscene in Groningen.’ Roskilde ziet Elpee als een van de pijlers van een lokaal cultureel ecosysteem. Entertainment Business
 • Spotify heeft in de Verenigde Staten de nieuwe feature Spotlight uitgerold. Met dit nieuwe multimedia format worden ‘visuele elementen toegevoegd om de luisterervaring van podcasts, audiobooks, nieuws en andere audiocontent te verbeteren’. Entertainment Business
 • Roosmarijn Reijmer is de winnaar van de Pop Media Prijs 2017. BUMA Cultuur
 • De podiumkunsten-, film- en televisiesector start een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen. De diverse partijen, die eraan deelnemen, erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat t.a.v. een goede behandeling van klachten over ntegriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden. In het voorjaar van 2018 zal het meldpunt operationeel zijn. NAPK , Trouw
 • De Toneelacademie Maastricht was al in 2005 op het hoogste niveau bekend met klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en een cultuur van intimidatie op school. De externe gezondheidszorgpsycholoog Ton van Keulen stuurde naar aanleiding van gesprekken met studenten een rapportage over deze praktijken naar het college van bestuur van de toneelschool. De correspondentie is in het bezit van de Volkskrant. Volkskrant
 • Uit recentelijk onderzoek blijkt dat minstens een op de drie podiumkunstenaars last heeft van (hevige) angst voor of tijdens een voorstelling. Psychiater Esther van Fenema, verbonden aan de Muziekpoli van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), denkt zelfs dat dit percentage in werkelijkheid hoger ligt. Mede door de vaak ongecensureerde kritiek op social media wordt de druk op artiesten vergroot wat kan resulteren in podiumangst. Theaterkrant , Dans Magazine
 • Voor de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch was 2017 een topjaar. De culturele instelling zag ongeveer 225.000 mensen op bezoek komen voor een film, theatervoorstelling of andere activiteit. Dat is een record in de historie van de Verkadefabriek. 145.000 bezoekers zagen in 2017 een film in de Verkadefabriek, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016. Stadsblad Den Bosch
 • De Osse Lievekamp kijkt terug op een fantastisch 2017. Het theater verwelkomde meer dan 100.000 bezoekers. Dat is voor het eerst sinds de crisisjaren. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Waarom doen we in de cultuursector publieksonderzoek? Column van Anna Elffers voorgedragen op een kennisbijeenkomst van Rotterdam Festivals op 17 november 2017 rondom het thema publieksonderzoek. Cultuurmarketing
 • Ook op de agenda van marketeers uit de culturele sector staat de laatste tijd steeds vaker het punt influencer marketing. Oud nieuws? Niet bepaald. Opvallend is dat nieuwe mediatrends door de – toch vaak vooruitstrevende – culturele sector relatief laat worden opgepakt. Komt het doordat traditionele instituten, zoals musea en schouwburgen, nog te veel leunen op traditionele marketingmiddelen ‘die altijd hebben gewerkt’? Of leiden de beperkte budgetten van creatieve organisaties ook tot beperkte ruimte voor experiment? Frankwatching
 • Vanaf 19 januari word ter campagne gevoerd voor We are public in Haarlem. Voor een vaste bijdrage van € 15,- per maand investeren leden mee in cultuur en krijgt men gratis toegang tot voorstellingen, concerten, films en exposities in de stad of regio. We Are Public bestaat in Amsterdam, Den Haag en Noord-Brabant en breidt dus nu uit naar Haarlem. Haerlems Bodem
 • Van 25 januari t/m 31 januari 2018 is het Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. Het startschot wordt op 25 januari met Gedichtendag: een dag waarop dichtkunst in al haar vormen centraal staat. Poëzieweek

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent ruim €1,1 miljoen subsidie toe aan de programma’s van 21 instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage vragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van een jaar. De Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt programma’s op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur of een combinatie van deze disciplines. Tot de gehonoreerde instellingen behoren TextielMuseum, Tilburg en Baltan Laboratories, Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ben jij als maker of onderzoeker werkzaam binnen vormgeving, architectuur of digitale cultuur en ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd? De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Dit jaar verstrekt het fonds 26 beurzen. De geselecteerde ontwerpers ontvangen € 25.000 voor een periode van twaalf maanden. Deadline 28 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Een bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat. Deadline 5 maart. Mondriaan Fonds
 • Van 8 t/m 11 februari 2018 is voor de zesde keer de tentoonstelling Prospects & Concepts te zien tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam. Bijna tachtig beeldend kunstenaars die in 2016 een Werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds ontvingen tonen werk. Het Mondriaan Fonds heeft Stijn Huijts uitgenodigd de tentoonstelling voor de tweede keer samen te stellen en gebruik te maken van zijn ervaringen bij de samenstelling van de vorige editie. Mondriaan Fonds
 • ‘‘Recht doen aan culturen die samen onze samenleving bepalen’ Vorig jaar oktober is Imara Limon uitgeroepen tot Museumtalent van 2017. De prijs houdt in dat zr een ontwikkeltraject naar eigen inzicht mag samenstellen, gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Een gesprek. Mondriaan Fonds
 • Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, blogt over een aantal projecten die tot stand zijn gekomen via een bijdrage opdrachtgeverschap. Eerstvolgende deadline van deze regeling is 26 februari 2018. Mondriaan Fonds
 • De in 2017 door het Filmfonds ingezette koers om een kleiner aantal films met hogere Fondsbijdragen in de fase van ontwikkeling, realisering en distributie te faciliteren wordt ook in 2018 voortgezet met het doel de diversiteit, kwaliteit en het bereik van films te stimuleren. Het Fonds blijft voor bioscoopfilms koersen op een evenwicht tussen artistieke films, cross-over films en mainstream films. De reglementen en het Financieel & Productioneel Protocol zijn geactualiseerd. 22 januari wordt de geactualiseerde regelgeving gepresenteerd. Filmfonds
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire van het Filmfonds is 27 februari. Het Fonds geeft prioriteit aan eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Filmfonds
 • De Prix des Phares du Nord is dit jaar toegekend aan Mireille Cohendy voor Une heure avant minuit, haar vertaling in het Frans van de roman Een dwaze maagd van Ida Simons. De jury bestond uit Danielle Bourgois, Margot Dijkgraaf en Isabelle Rosselin. De prijs, waaraan een bedrag van 5.000 euro is verbonden , wordt op 16 maart 2018 uitgereikt in Parijs, tijdens Livre Paris. De Prix des Phares du Nord is ingesteld door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Letterenfonds
 • Ben je creatief en heb je een idee voor een project? En zoek je hier financiering voor? Of ben je benieuwd bij welk cultuurfonds je met je project het beste terecht kan? Vanaf 20 januari zijn er acht matchmakers actief in acht middelgrote steden in Nederland. Deze matchmakers informeren je over het werkterrein en de subsidiemogelijkheden van drie landelijke cultuurfondsen: VSB Fonds, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie, Matchmakerscultuur , Theaterkrant
 • Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed , Monumenten.nl
 • Net als in 2017 stelt de Koninklijke Bibliotheek ook in 2018 € 200.000,- beschikbaar aan innovatiegelden, om de innovatie in de openbare bibliotheeksector te stimuleren. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximumbedrag van € 20.000,- per aanvraag. Vanaf 1 februari t/m 31 maart 2018 is het mogelijk aan te vragen. KB
 • Het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale distributie van recente Europese films, is het doel van de subsidie Distributie – Automatische Steun. Distributeurs worden financieel ondersteund voor verdere herinvestering in de (online) promotie en distributie van nieuwe niet-nationale Europese films. De resultaten van de oproep Automatische Distributie, deadline 28 april 2017, zijn bekend. 16 aanvragen waren afkomstig van Nederlandse distributeurs, waarvan er 14 werden geselecteerd (slagingspercentage van 88%) voor een totaal bedrag van 1.382.471 euro. Creative Europe Desk
 • Jacco Gardner krijgt het Cultuurfonds Pop Stipendium. Met dit nieuwe stipendium van 10.000 euro wil het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovend popartiest of – band bekronen en stimuleren zich verder te ontwikkelen. Gardner krijgt het stipendium om zijn audio-visuele popvoorstelling De Zonnestorm te realiseren. Ronnie Flex en Pink Oculus waren de andere genomineerden. Pink Oculus ontvangt 5000 euro voor een studiereis naar de Verenigde Staten om een nieuwe cd te maken; Ronnie Flex krijgt dat bedrag voor een investering in een eigen studio. Cultuurfonds
 • Kensington wint de Popprijs. De band nam de prijs voor Nederlandse popmuziek, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay, tijdens Noorderslag in ontvangst. BUMA Cultuur
 • Tot 1 mei kan iedereen inzenden voor de Elise Mathilde-prijs 2018. De prijs zal vergezeld gaan van een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro. Deze prijs is per 1 januari 2018 ingesteld op initiatief van de Stichting Elise Mathilde Fonds in samenspraak met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal. Het betreft een prijs voor een essay dat beurtelings ligt op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis, met als thema ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’. MdNL
 • Arjen de Wit (VU, Geven in Nederland) promoveert op 30 januari. Zijn proefschrift bekijkt het effect van veranderende overheidsuitgaven op donaties aan maatschappelijke organisaties. Kunnen donateurs in het gat springen dat de overheid achterlaat? Dat kan, maar het gebeurt vrijwel niet, zegt De Wit. En zelfs als particuliere giften toenemen, kunnen ze de afnemende overheidsbijdragen nooit volledig compenseren. De Dikke Blauwe
 • De enige manier om Atelier winterdijk30b in Waalwijk te laten voortbestaan als podium en atelierruimte is het pand kopen en er zelf gaan wonen. Alfred van de Pas en IngerMarlies Leeuwenburgh gaan ervoor, maar hebben wel hulp nodig. Hun inzamelingsactie is succesvol. Brabants Dagblad
 • Branchevereniging Nederland Crowdfunding presenteert dit jaar voor de derde keer de Crowdfunding Awards, voor de meest toonaangevende campagnes van het afgelopen jaar. Dit zijn de 22 kanshebbers. Sprout

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architectuur is sterk verweven met de economie en daarmee buitengewoon gevoelig voor de stemmingswisselingen die hierin optreden. In de publicatie ‘Four walls and a roof’ van Reinier de Graaf en tentoonstelling ‘Architectuur en macht’ in Portugal wordt ingegaan op de houding die architecten op dit vlak kunnen innemen. Hoe spelen architecten in op de vraag vanuit de markt? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw schreef in de Volkskrant dat ‘ziekelijke innovatiedrang’, gevoed door ‘hypes, hobby’s en onkunde’, de woningbouw remt. Rijksbouwmeester Floris Alkemade betoogt dat je ook positiever naar veranderingen in gebiedsontwikkeling kunt kijken. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Projectontwikkelaar Isa Beheer en RoosRos Architecten hebben een modelwoning gerealiseerd van Petit Place. Het betreft een duurzaam en volledig modulair opgebouwd Tiny House. De eerste Petit Place is gebouwd aan de voet van de watertoren, aan de Oude Maas in Zwijndrecht. Architectenweb
 • De BNA Beste Gebouw van het Jaar editie 2018 gaat 25 januari van start met Louise Vet als voorzitter, fervent voorstander van duurzaam bouwen. Het 2018-juryteam bestaat, naast haar, uit de architecten Koen van Velsen, Titia Luiten en Gijs Baks, en uit MinEZK-directeur Energie & Omgeving Meindert Smallenbroek en Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development. BNA
 • Wat zijn de reacties op de blog van Harm Tilman over het vingerwijzen van Halbe Zijlstra naar aanleiding van de klachten over het onderkomen van zijn ministerie aan de Rijnstraat 8? Het ontwerp van OMA is middelpunt van de discussie. Maar wie is hier verantwoordelijk, de architect of de opdrachtgever? De Architect
 • Hoogbouw is veel te duur en levert niet de gewenste woonruimte op, meent architect Sjoerd Soeters. Volgens architect Robbert Guis is verdichten meer dan een rekensom van hoe hoog of laag een gebouw moet zijn. Veel efficiënter is het om te praten over wat er al is en hoe je hier het best op kunt reageren. Is hoogbouw de oplossing voor de krapte op de woningmarkt? Dura Vermeer pleit in een blog voor het stoppen met het vastklampen aan ‘de traditionele ‘gezellige’ Hollandse architectuur’. De Architect , De Architect , Dura Vermeer
 • Architect Hans van der Heijden vraagt zich af of de tender voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes wel voldoende ruimte bood om de betekenis van dit erfgoed werkelijk te doorgronden. Architectenweb
 • Het ontwikkelen van zogenoemde urban innovation districts (UID’s) is in opkomst. De totstandkoming van innovatie verplaatst zich van monofunctionele bedrijvenparken buiten de stad naar een gemixte binnenstedelijke omgeving van wonen, werken en ontmoeten met een optimale bereikbaarheid per ov. Wat zijn de dat (ruimtelijke) voorwaarden die bepalend zijn voor het succes van een innovatiedistrict zoals dat nu ook in andere grote Nederlandse steden in de steigers staat? Gebiedsontwikkeling.nu
 • In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto’s tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen. Dat stelt Deloitte in nieuw onderzoek naar de effecten van smart mobility. Gebiedsontwikkeling.nu , Deloitte
 • Een jaar geleden won het studententeam van de TU Delft de prestigieuze hyperloop-wedstrijd in Californië met hun technische ontwerp voor dit futuristische transportconcept. De studenten geloven zelf niet dat met de komst van de hyperloop – zwevende passagiersmodules die door een (zo goed als) vacuüm buis schieten – er in Nederland een nieuw wijdvertakt infrastructureel netwerk zal ontstaan. Pas op langere afstanden kan er daadwerkelijk voordeel mee worden behaald. Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • Loek Grootjans selecteerde werk van kunstenaars die, net als hijzelf, zich bezig houden met distortion (vervorming) en geeft daarmee het thema een brede en gevarieerde invulling. Realiteit is nooit in één beeld te vatten of te conceptualiseren omdat we er ons altijd middenin bevinden en het volledige overzicht onmogelijk is. Grootjans laat de bezoeker kijken naar een werkelijkheid die vervormd wordt door kunstenaars die weten hoe ze materie naar hun hand kunnen zetten en er een andere betekenis aan verlenen. Distortion is t/m 25 maart te zien in Willem Twee Kunstruimte ’s-Hertogenbosch. Recensie van Ellis Kat. Mister Motley
 • Welke betekenis heeft het verhaal van de Zondvloed anno nu? Negen, merendeels jonge fotografen geven op indringende wijze hun visie op dit universele verhaal in de tentoonstelling Zondvloed nu, in het Bijbels Museum te Amsterdam. PF
 • Vanaf 24 januari zijn veertig kunstwerken uit de collectie van het Deurnese bedrijf Vesom te zien in Museum De Wieger. Dat is bijzonder, want het kunstbezit van het familiebedrijf wordt niet vaak tentoongesteld. In 2011 was het te zien in het Van Abbemuseum en in 2013 in het Gemeentemuseum Helmond. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Weekblad voor Deurne

 

film en av

 • Is filmjournalistiek verworden tot een meningenindustrie? Een service-economie? Een nieuwe editie van de Critic’s Choice op het Filmfestival Rotterdam onderzoekt in samenwerking met het Slow Criticism Project van de Filmkrant de voorwaarden voor ‘duurzame’ filmkritiek. Filmkrant
 • De korte film “A Man Falls From The Sky” pakt maar liefst 6 van de 11 awards tijdens de vijfde editie van Shortcuts Amsterdam. Tijdens de Shortcutz Amsterdam Annual Awards op 21 januari heeft Heddy Honigmann de Career Award in ontvangst nemen voor haar bijdrage aan de Nederlandse film. Biosagenda , Nederlands Film Festival
 • Films op het International Film Festival Rotterdam die later in Nederland in de bioscopen worden vertoond. Filmkrant

 

letteren

 • Obe Alkema besprak de genomineerden voor VSB Poëzieprijs in NRC Handelsblad. Hij vond 2017 een zwak jaar voor de poëzie. Alkema was het duidelijk niet eens met de jury, en was zeer negatief over de meeste genomineerde bundels. Schrijft Alkema verfrissende, gedurfde kritieken of maakt hij er zich jantje-van-leiden van af? Op Facebook reageerde Joost Baars en in zijn kielzog een stoet collega-dichters. Op 25 januari wordt voor de laatste keer de VSB Poëzieprijs uitgereikt. Het VSBfonds houdt ermee op, na 25 jaar. Hoe staan dichters daar tegenover? tzum , Volkskrant , inlog vereist
 • De Academie De Gouden Ganzenveer heeft de Gouden Ganzenveer 2018 toegekend aan de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog. Gouden ganzenveer
 • Elianne van Elderen uit Best en Gert Vanlerberghe uit Antwerpen wonnen de prefinale van DichtSlamRap in Boxtel. Brabants Dagblad

muziek

 • Het thema van het Storioni Festival is Beyond Borders. Met aandacht voor de vluchtende mens – de componist, de musicus maar vooral de ontheemde medemens. Want misschien nooit eerder telde de wereld zo veel vluchtelingen als nu. Muziek van emigré-componisten als Rachmaninov, Stravinsky en Korngold. Centraal staat ook de artist in residence, cellist Nicolas Altstaedt. Tot en met 28 januari zijn er concerten in Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda. Storioni festival
 • De organisatoren van Festival Winterfest hebben een missie: ze willen regionale muzikanten met zelf geschreven liedjes voor het voetlicht brengen. Het evenement met voornamelijk Brabantse acts beleeft 27 januari zijn 5e editie in het Eindhovense popcentrum POPEI. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het Drentse natuurgebied De Onlanden wordt binnenkort officieel een uitkijktoren naar ontwerp van Ateliereen Architecten geopend. De verticale hoofddraagconstructie vormt samen met de trap een vloeiende, doorlopende beweging. De driehoekige vlakken van houten lamellen die de onder- en zijkanten bedekken, geven het bouwwerk speelsheid. Architectenweb
 • De nieuwe collectie SS 2018 Curious van de Eindhovense modeontwerper Emily Hermans wordt 27 januari gepresenteerd. Het boek Met de hakken in de modder verschijnt 3 maart. Een gesprek. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag is zeer succesvol. Ze verkocht recent custom-made gouden laarzen ter waarde van 25.000 euro. Dag snapt dat niet iedereen zulke extravagante bedragen kan uitgeven aan schoenen, dus sloot ze een miljoenendeal met Mexx voor een betaalbare lijn. Omroep Brabant
 • Binnenkort verschijnt er weer een origineel prentenboek van de hand van Milja Praagman, voor kinderen van vier tot zeven jaar. Het gaat over de liefde tussen een boer en zijn dierenarts. Praagman illustreerde het boek dat door Pim Lammers werd geschreven. Dit boek over homoseksualiteit volgt op het transgenderprentenboek ‘Het lammetje dat een varken is’ van Praagman en Lammers, dat een jaar geleden uitkwam. Brabants Dagblad
 • Simon Haen (48) is sinds 21 januari de trotse bezitter van de Simon Haen Award. De Tilburgse decorbouwer en beeldend kunstenaar zit zo’n 25 jaar in het vak en is door zijn collega’s uit het culturele veld in het zonnetje gezet. Brabants Dagblad
 • De Knegselse kunstenaar Aart de Lange Pzn krijgt veel lof voor zijn schilderijen, van collega-schilders en kunstkenners. Die roemen hem om zijn vernieuwende symboliek en herkenbare, toegankelijke stijl. De schilderijen van de kunstenaar zijn tot 31 maart te zien in een expositie van het Waalres Museum. Eindhovens Dagblad
 • Arnoud Rigter, voormalig stadsdichter van Eindhoven, is voor de tweede keer doorgedrongen tot de finale van het Nederlands kampioenschap poetry slam; de kruising tussen het voordragen van poëzie en performance. Eindhovens Dagblad
 • De Oosterhoutse schrijver Eus Roovers staat bekend om zijn (kinder)boeken en columns, maar maakt nu ook kunstwerken. Via sociale media verspreidt hij wekelijks enkele van zijn tekeningen. BN – De Stem
 • Inge Duine, docent bij de Avans opleiding Communicatie in Breda, schreef haar tweede boek. Op glad ijs is een thriller die zich afspeelt op de Olympische Winterspelen van 2002. Punt.avans
 • Zeven dagen van de Boxmeerse auteur Geurt Franzen is een alleszins lezenswaardig boek. Het speelt in 1972 in een Oost-Brabants dorp tijdens de laatste zeven levensdagen van de vader van de veertienjarige Tommy. Brabant Cultureel
 • Jazzmusicus, componist en conceptueel kunstenaar Bart van Dongen start in Eindhoven zijn Paviljoen Ongehoorde Muziek. Hij wil er biotoop laten ontstaan, waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek waar musici, componisten, dansers elkaar beter kunnen leren kennen. ‘Uiteindelijk wil ik naar een residentieplek, zodat mensen hier langere tijd kunnen verblijven. Het zou prachtig zijn als jonge kunstenaars hier worden gekoppeld aan bekendere musici of componisten.’ Jazznu
 • Tom Maas, wellicht beter bekend als Boef (die van de Gelogeerde Aap) koos al in 2014 voor het solo-pad. Hij is terug met een nieuw soloproject. Onder de naam ‘deMaas’ kwam hij vorig jaar met twee nieuwe nummers genaamd ‘pH’ en ‘Midden In De Nacht’. Wat kunnen we in 2018 verwachten van deMaas? 3voor12.vpro
 • Toetsenist Rinus van den Boomen (78) uit Oostelbeers toert met ‘zijn’ 10-koppige Leonard Cohen Tributeband inmiddels het hele land door. In februari volgen zelfs 3 optredens in Dublin. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • SintLucas en Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) ondertekenden 12 januari een samenwerkingsovereenkomst om het online platform young entrepreneurs de komende jaren te ondersteunen. Op dit platform kunnen studenten en studentbedrijven (vmbo, mbo, hbo en wo) zich profileren. Daarnaast kunnen ze kennis en kunde rondom ondernemerschap vinden en delen. Externe bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om opdrachten te pitchen die de jonge ondernemers uit kunnen voeren. SintLucas
 • Spelletjes spelen tijdens een museumbezoek? Not done, zou je denken. Maar wie een gemiddelde scholier enthousiast wil maken voor een tentoonstelling, moet creatief zijn met moderne media. Tweedejaarsstudenten Communication & Multimedia Design (CMD) van Avans in ‘s-Hertogenbosch maakten games voor exposities in het Noordbrabants Museum. Het museum bekijk later dit jaar of ze een van de concepten gaan inzetten. Punt.avans
 • Wat kun je allemaal met een afgedankte praatpaal? Veerle van Engen uit Helmond ging ermee aan de slag bij haar stagebedrijf Embedded Fitness. De derdejaars studente industrial design (TU/e) bedacht toepassingen voor ziekenhuizen en zorgcentra. Zo kunnen dementerenden terug in de tijd, met oude filmpjes. Zorgorganisatie RSZK had zo’n paal op proef. Ze zijn erg enthousiast. Eindhovens Dagblad
 • In De Fabriek in Eindhoven is een presentatie te zien, van maar liefst 54 eind-examenstudenten van academie St. Joost in Breda en ’s-Hertogenbosch. Voor wie niet beter weet, ogen de verschillende ruimtes in de voormalige tapijtfabriek als een ontplofte bouwmarkt, maar niets is minder waar. Eindhovens Dagblad
 • Het Conservatorium in Tilburg viert zijn eeuwfeest. Dit jaar zijn er zo’n 140 concerten, waaronder drie festivals. FsT100 is de titel van de reeks evenementen. Bij FsT100 ligt de nadruk op de toekomst van de opleiding. Dat betekent veel samenwerking met andere kunstdisciplines (circus, dans en videokunst) en goede musici. Brabants Dagblad
 • Studenten van de Dutch National Opera Academy brachten Benjamin Brittens opera The rape of Lucretia in première in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, Opera magazine , Dutch National Opera Academy

Cultuureducatie en - participatie

 • Organisaties voor wie cultuureducatie core business is, moeten zich aanpassen aan de snel veranderende wereld om hen heen. Hoe innoveren zij? Max van Alphen zet 3 adviezen op een rij. Kunstbalie
 • Kunstbalie wil op het gebied van kunst en cultuur bijdragen aan een betere samenleving. Met het werkplan voor 2018 gaat de organisatie het komende jaar concreet aan de slag om aan deze mooie ambitie te werken. Kunstbalie
 • Als leerkracht of kunstaanbieder wil je op een slimme manier de verbinding leggen tussen cultuuronderwijs en de rest van het curriculum. Moeilijk? Welnee. Er kan meer dan je denkt. Daarom ontwierp Kunstgebouw een praktisch hulpmiddel: de Cultuur|Connector. Jantine van der Meijden, Edith Janssen en Debby Bos-Merién geven drie inspirerende toepassingsmogelijkheden. LKCA
 • Met de Max van der Kamp Scriptieprijs prijs wil het LKCA goede scripties over cultuureducatie en cultuurparticipatie onder de aandacht brengen van een groter publiek. Maakprocessen in biografisch theater, artistiek promotieonderzoek en ambachten in het modeonderwijs. Drie scripties met deze onderwerpen zijn genomineerd voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2017. LKCA
 • De leerlingen van groep 6 van de Mariahoutse Bernadetteschool zijn begonnen als blazersklas. De school doet mee aan het project ‘Meer muziek in de klas’. Met sponsoring van lokale ondernemers en subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn voor alle klassen muziekinstrumenten aangeschaft. KunstLokaal Gemert verzorgt vijftien muzieklessen en een muzikant van harmonie Sint Caecilia helpt mee in de klas. Eindhovens Dagblad
 • Het afgelopen decennium liep het lezen in de vrije tijd verder terug. In 2006 las 90% van de Nederlanders minstens 10 minuten in de week; in 2016 was dit 72%. Lezen van papier geniet de voorkeur boven het lezen van schermen. Van de 50 minuten die Nederlanders gemiddeld op een dag in 2015 lezen is het grootste deel van papier (31 minuten). Vrouwen, ouderen en laagopgeleiden houden het meeste vast aan papierlezen. Dit blijkt uit het rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). SCP , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , KB , Bibliotheekblad , Stichting Lezen , NOS
 • Voor jongeren is de papieren krant dood. Lineaire tv (nog) niet. Slechts 14% van de jongeren kent alle partijen in kabinet Rutte III. Twee derde van de jongeren vindt ongelijkheid tussen mannen en vrouwen niet echt een probleem. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek onder Millennials en Generation Z dat MediaTest samen met Wayne Parker Kent uitvoerde. inct , emerce
 • Om mensen te inspireren vaker een boek te lezen dat hen met andere ogen laat kijken, heeft de Leescoalitie de website leesmetandermansogen.nl gelanceerd. Belangrijk onderdeel van de campagne is een landelijke tournee van de Mensenbieb. de Mensenbieb biedt bezoekers de mogelijkheid om in de belevingswereld van een ander te stappen door met elkaar in gesprek te gaan. CPNB , VOB
 • In het Concertgebouw in Amsterdam vond een theatercollege plaats van muziekhoogleraar Henkjan Honing en de hersenhoogleraren Erik Scherder en Dick Swaab. Onderwerp : de invloed van muziek op het brein. Wim Köhler van NRC is sceptisch. NRC, inlog vereist , Miracles of music
 • Jazz en klassiek, het zijn verschillende werelden. Breinonderzoek van het Max Planckinstituut toont nu aan dat de hersenen van jazz en klassieke pianisten muzikale informatie anders verwerken. De wetenschappers vroegen de pianisten een onverwacht akkoord te spelen. Jazzpianisten bleken die opdracht aanmerkelijk sneller te verwerken dan klassieke pianisten. Dit werd gemeten met een EEG. Medical Xpress
 • Community Art Brabant heeft een de nieuwe website, met een verbeterde zoekfunctie. Community Art Brabant
 • Het moet een uniek kunstwerk worden, samengesteld door 750 Roosendalers. Kunstenares Peet Quintus wil zo haar 750-jarige woonplaats eren. ,,Iedereen mag meedoen’’, zegt ze in haar atelier. BN – De Stem
 • Willem Twee muziek en beeldende kunst in ’s-Hertogenbosch is initiatiefnemer van het nieuwe evenement Rauwkost. Volgens Noel Josemans maakt Rauwkost ‘ruim baan voor subculturen, diversiteit, kunst, experiment en samenwerking.’ ,,Elke plek heeft haar eigen kwaliteiten en kan tegelijkertijd bijdragen en profiteren van dezelfde paraplu die Rauwkost heet.” Het wordt 27 januari gehouden op de kop van ’t Zand in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Zestig nieuwe leden kreeg de Astense Harmonie St. Cecilia er veertig jaar geleden bij met het jeugdorkest. Het jeugdorkest is er nog steeds. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe toneelvoorstelling Jubileum van het Valkenswaardse toneelgezelschap DATtheater wordt gespeeld in galerie De Kunstkeuken aan de Markt in Valkenswaard. Het stuk gaat over een rijke familie die een groot feest geeft rondom een jubilaris. ,,Dit stuk past in de galerie vanwege de aanwezigheid van verschillende ruimten die ook nog eens met kunstwerken zijn aangekleed. Het gehele gebouw is het decor.” Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Op 26 januari 2018 gaat het Nederlandse programma in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed officieel van start. Crafts Council Nederland organiseert dan in Het Scheepvaartmuseum een expertmeeting rondom het thema ‘Creativiteit vanuit Traditie’. De publieksactiviteit ‘De ambachtsman als ontdekkingsreiziger’ vangt dan ook aan. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’ openen in 2018 vele (erfgoed)organisaties in Nederland hun deuren met activiteiten die de verbinding met Europa zichtbaar maken. Kunsten’92 , Cultureel Erfgoed
 • Uit een grootschalig onderzoek onder 500 Nederlanders blijkt dat er veel sympathie is voor de archeologie. Zo vindt 89% de archeologie nuttig en is 76% van mening dat archeologische resten een meerwaarde zijn voor hun leefomgeving. Er is dan ook veel draagvlak voor archeologisch onderzoek: een tweederde meerderheid vindt dat bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort als er archeologische vondsten worden gedaan. Erfgoedstem
 • Wat kan het culturele veld in 2018 van DEN, het kennisinstituut digitale cultuur, verwachten? Plaatsvervangend directielid Marco Streefkerk blikt namens het DEN-team vooruit. Digitale cultuur
 • Gebouwen worden vanaf het eerste, prille idee via nieuwe media gegenereerd, en dat werkt door tot op de bouwplaats en zelfs ook tot in de architectuurinstituten waar de intellectuele erfenis van architecten wordt bewaard. De verzamelingen van instituten zoals Het Nieuwe Instituut stevenen af op een toekomst van veel informatie, waarvan de kwaliteit en de begrijpelijkheid dubieus kunnen zijn. Behrang Mousavi (HNI) zegt over de digitale archieven die hij verwerft dat ze “immateriëler, omvangrijker en moeilijker te selecteren” zijn geworden. Het probleem dat erbij komt is dat onderzoekers, architectuurhistorici en het modale publiek afhaken. ArchiNed
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een whitepaper gepubliceerd over de archivering van audiovisueel materiaal. De whitepaper is de eerste publicatie van een nieuwe AV Think Tank. DEN
 • Moet er een slavernijmuseum komen in Amsterdam? Er moet in ieder geval een onderzoek komen om antwoord te geven op die vraag, vinden Amsterdamse raadsleden unaniem. Afgelopen week kregen ze bijval van UNESCO met een publicatie waarin Nederland wordt geadviseerd om te investeren in een nieuw museum over het slavernijverleden. NOS
 • Sheila Sitalsing over de Masai die 5 jaar geleden een organisatie op hebben gericht om hun cultureel erfgoed te beschermen en hun recht te halen bij commerciële exploitatie ervan, o.m. door Louis Vuitton en Ralph Lauren. Volkskrant
 • Marjan Unger – kunsthistorica, jarenlang docent in het kunstonderwijs en schrijver van het in 2004 verschenen standaardwerk over het Nederlandse sieraad in de twintigste eeuw – schonk in 2010 al 500 sieraden uit haar belangwekkende collectie aan het Rijksmuseum. Nu heeft ze met haar echtgenoot Gerard Unger opnieuw tweehonderd ‘juwelen’ – ‘zo heten ze nog altijd binnen het Rijks’ – overgedragen. Trouw
 • Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de enige overgebleven archiefstukken van de oudste kloostergemeenschap in het huidige Noord-Brabant, Wilhelmietenklooster Porta Coeli of de Bazeldonk uit 1538, online gezet, samen met enkele stukken die in het Wilhelmietenklooster van Huijbergen terecht waren gekomen, een dertiende-eeuwse dochterstichting van hen. BHIC
 • Het Stedelijk Museum Breda heeft het CollectieLab ingericht. Vanaf 20 januari staan er 1001 dagen lang, steeds weer andere collectiestukken onder de aandacht. Aan bezoekers de vraag mee te denken, mee te helpen bij het achterhalen van kennis over de werken. Maar het CollectieLab behelst meer: bezoekers kunnen getuige zijn van wat het onderzoek naar de collectie inhoudt. BN – De Stem
 • Op 4 februari gaat de tentoonstelling ‘De Kolonisten van de Maashorst’ van start in het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) Uden. Voor kinderen onder de 13 jaar heeft het MRK een speurtocht door Uden uitgezet. Kinderen moeten op zoek naar dertien kaarten die bij elkaar opgeteld de code opleveren van de kluis die op 4 februari opengaat. Brabants Dagblad
 • Kinderen in Zevenbergen kunnen in het kader van de actie Kerkbalans voor de Bartholomeuskerk meedoen aan de fotowedstrijd ‘Breng jouw kerk in beeld’. Het is de bedoeling dat ze bijvoorbeeld het mooiste plekje of voorwerp fotograferen of dat ze met een foto proberen weer te geven wat de kerk voor hen persoonlijk betekent. BN – De Stem

Bibliotheken

 • In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen zijn vijf kerntaken van bibliotheken vastgelegd, ‘die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek’. De eind 2017 verschenen tussentijdse evaluatie van deze wet geeft meer inzicht in de manier waarop bibliotheken invulling aan deze taken geven. Cultuurindex
 • Op 10 februari vindt in Amsterdam het symposium ‘Culturele Linked Open Data’ plaats. Collecties van Nederlandse archieven, bibliotheken en musea zijn steeds meer digitaal beschikbaar. Deze instellingen werken aan technieken, zgn. linked data, om collecties digitaal met elkaar te verbinden. KB
 • Per 2 januari 2018 is de coulanceregeling van de online bibliotheek gestopt. Klanten met een abonnement dat niet voldoet aan de minimumvoorwaarden kunnen geen gebruik meer maken van de e-books van de online Bibliotheek. KB
 • Gezinnen met kinderen die gebruik maken van de voedselbank in diverse plaatsen in Noord-Brabant en Limburg krijgen deze winter een gratis Donald Duck pocket. Deze actie is ingezet door Cubiss en lokale bibliotheken die de kinderen graag een leuk én nuttig extraatje cadeau doen. Door de Donald Duck te verspreiden via de voedselbank worden veel kinderen bereikt die mogelijk een taalachterstand hebben. Strips lezen is goed voor de woordenschat en het bevordert leesplezier. Cubiss
 • OBA krijgt de gehele boekencollectie van het Institut Français des Pays-Bas. Met 14.000 boeken is de collectie van het Institut Français, onderdeel van het voormalige Maison Descartes, de grootste verzameling Franse boeken van Nederland. Niet alleen de boeken verhuizen naar de centrale bibliotheek, ook de Franse culturele activiteiten die eerder in Maison Descartes georganiseerd werden, verhuizen mee. Het Parool

#goedevoornemens is ook..

Een actiegroep opstarten om bewustwording te creëren voor (seksuele) intimidatie tijdens concerten en festivals. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een beeld van actiegroep Say NO Thanks. Nadat Mabel Zwaan tijdens een concert werd lastiggevallen en dit deelde op Twitter, haakten binnen mum van tijd vier andere vrouwen uit de muziekindustrie aan en ontstond Say NO Thanks. Met als doel om concertgangers en personeel sneller te laten ingrijpen als vrouwen lastig worden gevallen en het gesprek aan te gaan met poppodia om iets te doen aan de vele ongewenste intimiteiten. Komende week delen we op Mestmag.nl een artikel over Say NO Thanks. Bron: twitter.com/saynothnks. Bron beeld: Say NO Thanks.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie