Trends & ontwikkelingen 23 mei 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) biedt het jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is verstuurd naar de Eerste Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Het College van Rijksadviseurs (CRa) onderzoekt de mogelijkheden om gebieden te voorzien van een ‘bereikbaarheidslabel’. Dit label moet helpen zowel knelpunten in netwerken te detecteren als om te bekijken hoe de kwaliteit van goed ontsloten plekken kan worden verbeterd. Dat staat in de Agenda 2017-2020 van het CRa. Architectenweb
 • De drie Nederlandse planbureaus PBL, SCP en CPB gaan gezamenlijk een Verkenning Brede welvaart opstellen, die in 2018 op Verantwoordingsdag zal verschijnen. Het doel is om welvaart te gaan meten aan de hand van een brede set van indicatoren, zodat ook zaken die nu niet worden gemeten in het bbp (bruto binnenlands product), zoals milieu-effecten, vrije tijd en vrijwilligerswerk, straks zichtbaar worden gemaakt. PBL
 • ‘Passie wordt pas echt gewaardeerd als we er als collectief en onvoorwaardelijk voor willen betalen, niet door het aan de markt over te laten en ook niet door er vooraf eenzijdige verwachtingen aan te verbinden.’  Dat schrijft Iselien Nabben, adviseur sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling Kennisland, over  ‘Passie gewaardeerd’, van de SER en de Raad voor Cultuur. Kennisland
 • De Eerste Kamer heeft op 30 mei een debat over de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet. De VNG vraagt nogmaals aandacht voor het belang van een lokale keuze voor de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. De VNG vreest dat  de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Binnenlands bestuurVNG
 • De VNG-commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) roept gemeenteraden op om bij de begroting voor 2018 rekening te houden met invoering van de Omgevingswet. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van onder meer het ambitieniveau van de gemeente en de lokale veranderopgave. VNG
 • Met de invoering van de Omgevingswet in 2019 is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie vast te stellen. Daarin wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving in begrijpelijke taal uiteengezet. Utrecht presenteerde als eerste gemeente haar Omgevingsvisie 1.0. De visie wordt in juli aan de raad aangeboden ter vaststelling. Binnenlands bestuur
 • Inwoners van steden zijn over het algemeen minder gelukkig dan die van dorpen. Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. In steden ligt dat percentage op 85 en in niet-stedelijke gemeenten iets hoger: 89 procent. ‘Gelukkige gemeenten’ zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Architectenweb
 • De gemeente Nijmegen heeft in de afgelopen jaren te veel bezuinigd op de subsidie voor Museum Het Valkhof. In 2013 en in 2015 is al gewaarschuwd dat dit funest zou kunnen zijn. Dat stelt interim-directeur Jan van Laarhoven in een brief aan relaties van het museum. Het past politici daarom niet om alleen het museum de schuld te geven van de zeer ernstige problemen waarvoor het museum staat.  Het museum mag overigens de 1,1 miljoen euro van de BankGiro Loterij houden. De Gelderlander, De Gelderlander
 • Om de begroting voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 sluitend te krijgen, stellen de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden 4 miljoen euro extra beschikbaar. NRC, inlog vereist, NOS, 2018.nl
 • Internationale topmilieus, innovatiedistricten, creatieve wijken en multimodale knooppunten in Amsterdam en de metropoolregio vormen samen de basis voor de nieuwe kantoren- en transformatiestrategie van Amsterdam. Transformatie van leegstaande kantoren, maar ook de bouw van nieuw is nodig. Dit staat in het rapport Ruimte voor de Economie van Morgen van de cluster Ruimte & Economie van de gemeente Amsterdam. De Architect
 • Het voorlopig ontwerp van de uitbreiding en vernieuwing van Museum Arnhem is gepresenteerd. Benthem Crouwel Architects heeft de visie met de nieuwe overstekvleugel uitgewerkt. Meegenomen in het ontwerp wordt het nieuwe depot voor de collectie van Museum Arnhem en de archeologie van gemeente Arnhem die een plek krijgen onder de nieuwe vleugel. Metropolis M
 • De audiovisuele sector heeft grootschalig protest laten horen tegen de koers die Brussel heeft uitgestippeld om de Digital Single Market (DSM) te realiseren. Met het voorstel voor online omroepdiensten ondermijnt de Europese Commissie het audiovisuele ecosysteem in Europa en wordt de film- en tv-industrie beschadigd, zo is de stelling. De sector roept de EU-instituten dan ook op om het voorstel te laten varen. Holland Film Nieuws
 • Het Europees Parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee EU-burgers het aanbod van streamingdiensten, zoals Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify en Deezer uit hun thuisland ook kunnen bekijken in een andere lidstaat. De nieuwe regels rondom de ‘portabiliteit’ van deze digitale content gaan alleen gelden voor streamingdiensten waarvoor abonnementsgeld verschuldigd is. Tweakers
 • Het Europees Parlement heeft een overeenstemming bereikt met de Europese Raad over nieuwe wetgeving die boeken toegankelijker moet maken voor mensen met een leesbeperking. VOB

noord-brabant

 • De theatergezelschappen Afslag Eindhoven en Matzer krijgen van de provincie Noord-Brabant een subsidie van respectievelijk 400.000 en 70.000 euro. Deze extra cultuurmiddelen zijn een gevolg van de matching van extra rijksmiddelen die naar de Brabantse gezelschappen zijn gegaan. Brabant.nl
 • Gedeputeerde Swinkels informeert in een memo n.a.v. een motie van GroenLinks over de inhoud van de Pilot Musea. Brabant.nl
 • De Brabantse Stijlprijs 2017 is gewonnen door de wandel- en kunstroute Andreas Schotel, een inzending van de gemeente Hilvarenbeek. Brabant.nl, Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Poppodium Mezz in Breda gaat naar verwachting in de zomer van 2018 verbouwen. Dat laten zowel de gemeente als de directie van Mezz desgevraagd weten. Hoe de verbouwing er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. BN – De Stem
 • Het Eindhovense poppodium de Effenaar heeft over 2016 een onverwacht verlies geleden. De Effenaar komt 125.000 euro tekort op de begroting. In 2015 was nog sprake van een bescheiden winst: 40.000 euro. Stroppen op twee festivals en tegenvallende bezoekerscijfers zijn daar debet aan. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft de besluiten van de PLUS-projecten tranche 2 en de BIS-functie bemiddeling onderwijs- en cultuuraanbieders gepubliceerd. Cultuur Eindhoven
 • De Stichting Cultuur Eindhoven reikt ŽŽnmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad. De prijs wordt uitgereikt in twee categorie‘n: een Stimulerings- en Waarderingsprijs. Nomineren kan t/m 25 juni. Cultuur Eindhoven, Eindhovens Dagblad
 • De bushalte van Rietveld naast het Stadhuis in Eindhoven kan zeker nog tot eind 2019 gebruikt worden als ‘expositieruimte’. Het college van  B en W van Eindhoven  geeft de beherende stichting tot en met dat jaar subsidie voor de activiteiten. Eindhovens Dagblad
 • De Henri van Abbestichting wil meer inspraak in deze fase van de plannenmakerij voor het Eindhovense Stationsplein. De erfgoedorganisatie heeft daarover een kritische brief gestuurd aan het college van B en W van de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Hoe maken we design in Eindhoven zichtbaar tijdens de 356 dagen per jaar dat er geen Dutch Design Week is? Die vraag kwam aan de orde bij het Debat in de Stad, in het Parktheater. Een kort verslag. Eindhovens Dagblad
 • Op 18 mei heeft Mary-Ann Schreurs, wethouder van innovatie, cultuur, design en duurzaamheid bij de gemeente Eindhoven, het ‘startschot’ gegeven voor de renovatie van de Stadhuistoren. Zij zette de website Resource Store live. Op dit materialenplatform worden vrijgekomen (sloop)materialen uit de renovatiewerkzaamheden te koop aangeboden. Eindhoven.nl
 • Op 15 mei 2017 vond de 11e editie van het Maatschappelijk Ondernemen 040 Diner plaats, een initiatief van gemeente Eindhoven, DLL en NXP in samenwerking met Samen voor Eindhoven. Het thema van deze editie: Technologie in het sociale domein. Eindhoven.nl
 • Met concerten, exposities en minifestivals moet de voormalige Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven uitgroeien tot een creatieve vrijplaats.’ Een laagdrempelige plek waar mensen samenkomen voor de activiteiten en sfeer.’ Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzoekt of er op het oefenterrein van Exempel aan de Pottenbakker in Empel een verenigingsgebouw voor de muziekvereniging en andere gebruikers kan komen. Wethouder Jan Hoskam verwacht v——r de zomer duidelijkheid. Brabants Dagblad
 • Niko de Wit moet opnieuw op zoek naar een locatie voor zijn kunstwerk Den Does. Dat is een uitkijktoren van 35 meter hoogte die verwijst naar kunststroming De Stijl. Na de Spoorzone is nu na overleg met CUPUDO ook Moerenburg afgevallen.  De Wit gaat in overleg met de gemeente op zoek naar een andere locatie. Brabants Dagblad
 • Het offici‘le startmoment voor de renovatie van de LocHal in de Tilburgse Spoorzone is gegeven. De voormalige monumentale treinenwerkplaats krijgt een nieuwe bestemming met de vestiging van de Bibliotheek van de Toekomst, Seats2Meet Tilburg, Kunstbalie en brabants kenniscentrum kunst en cultuur. De Architect, Tilburgers.nlBrabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bladel wil het tien hectare grote gebied aan de rand van het dorp, De Egyptische Poort,  op een bijzondere manier ontwikkelen. Daarom start de gemeente een ontwerpatelier met Architectuur Lokaal om de opgave voor het gebied aan te scherpen. Er zijn vijftien deelnemers geselecteerd voor het tweedaagse ontwerpatelier. Hierin wordt de opgave voor De Egyptische Poort in multidisciplinaire teams verkend, in samenspraak met de gemeenteraad en belanghebbenden. Architectuur Lokaal
 • De extra subsidieaanvraag van het Cultuurcentrum Deurne kan rekenen op politieke instemming, maar ook op felle kritiek. De partijen reageerden tijdens de commissie Ruimte en Economie op het voorstel van het college om voortaan 50.000 euro extra te verstrekken. Eindhovens Dagblad
 • De theaterprogrammering  van het Cultuurcentrum Deurne is een eerste mijlpaal voor het nieuwe team van professionele krachten en vrijwilligers. Het centrum gaat samenwerken met verenigingen die gebruik willen maken van het podium. Zij gaan een groot deel van de programmering uitmaken. Cinema Het Witte Doek gaat maandelijks twee films vertonen: een filmhuisfilm en ŽŽn voor een breder publiek. Eindhovens Dagblad
 • Het tegelmoza•ek van Jan van den Brink keert volgend jaar niet terug in het nieuwe zwembad van Etten-Leur. Het college komt tot de slotsom dat een poging om het kunstwerk te redden niet haalbaar is. BN – De Stem
 • Beeldig Etten-Leur. Wethouder van Etten-Leur  Jan van Hal presenteerde het eerste exemplaar bij een van de meest laagdrempelige kunstwerken, de IJzeren Ezel van  Tom Claasen. De nieuwe fietsroute van 17.5 kilometer voert langs kunstwerken in de gemeente. BN – De Stem
 • De gemeente Heusden peilt tijdens een bijeenkomst de meningen van culturele verenigingen voor beleid voor de komende jaren. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Heusden is akkoord gegaan met het renovatie- exploitatieplan voor cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Brabants Dagblad
 • De Roovert krijgt nog voor de zomer een gemeentelijke monumentenstatus, aldus wethouder van de Wiel van Hilvarenbeek. Het blijft echter onduidelijk of de omstreden plannen voor een verharding van de zandweg tussen Hilvarenbeek en Poppel hiermee van tafel zijn. Het college werkt aan een nieuw voorstel, maar wil daar nog niets over zeggen. Brabants Dagblad
 • Het vorig jaar in de gemeente Laarbeek ingevoerde vouchersysteem voor kunst- en cultuureducatie werkt naar tevredenheid. Er zijn 139 kinderen meer bereikt, een toename van ongeveer 40 procent. Eindhovens Dagblad
 • Op verzoek van de Nuenense gemeenteraad gaat een ervaren kwartiermaker een exploitatieplan maken voor cultureel centrum Het Klooster. De raad heeft daar 40.000 euro voor ter beschikking gesteld. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Het SteuncomitŽ Houd een volwaardige bibliotheek in Oirschot is nog niet gerust op een goede afloop van het snijden in de gemeentelijke subsidie. Met een brandbrief en een petitie willen ze de Oirschotse politiek doordringen van de onmisbaarheid van een eigen bibliotheek. Eindhovens Dagblad
 • De dorpsontwikkelingsplannen (idop) in Oostelbeers en Spoordonk kunnen met de maximale subsidie vanuit de provincie worden afgerond. De provincie heeft besloten om het laatste benodigde uitstel te verlenen. Eindhovens Dagblad
 • De combinatie van bedrijven Ballast Nedam en Van Gelder diende eind 2013 een schadeclaim in voor onverwachte tegenvallers tijdens het werk aan de Weg van de Toekomst (N329). De Raad van Arbitrage behandelde de claim in 2015 en sprak een voorlopig oordeel uit. Op basis daarvan besloten de partijen tot een schikking te komen en betaalde de gemeente Oss naar nu blijkt 3,3 miljoen euro aan de aannemerscombinatie. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De kans is groot dat het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein een herstart gaat maken als Centrum voor Kunst en Ambacht. Een meerderheid in de Osse gemeenteraad is daar positief over. Wel zetten verschillende partijen vragen bij de begroting die het bestuur van het museum heeft opgesteld. Brabants Dagblad
 • Het Essentgebouw in Roosendaal wordt definitief afgestoten. Cultuurwethouder Hans Verbraak is  niet van plan om het pand in de wijk Stadsoevers  ter beschikking te stellen aan de culturele organisaties die er op dit moment in gevestigd zijn. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van raadsleden. Internetbode
 • De Sonse kerk werd tot teleurstelling van veel inwoners geen gemeentelijk monument, de naastgelegen muziekkiosk krijgt die status nu wel. Het college volgt het advies van de monumentencommissie. Eindhovens Dagblad
 • Het was de zoveelste raadsvergadering over het nieuwe dorpshuis in Son en Breugel, maar nog altijd lopen de frustratie en de spanning op. Liefst acht mensen spraken vooraf in, allen tegenstanders van de nieuwe mfa (multifunctionele accommodatie), die straks op het Kerkplein moet verrijzen. Eindhovens Dagblad
 • SLEM in Waalwijk kampt met een forse tegenvaller. Het stevent op een tekort af van 1,9 miljoen euro als er niet wordt ingegrepen. Maar de gemeente wil de helpende hand bieden. De gemeente wil zelf 950.000 euro bijdragen en SLEM moet voor hetzelfde bedrag in de organisatie saneren. Dat heeft flinke gevolgen voor de doelen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • FNV Bouwen & Wonen en de BNA hebben een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor de werknemers in de architectuur. Er is onder meer afgesproken dat architecten in opleiding langer dan twee jaar een contract voor bepaalde tijd kunnen krijgen. Daarnaast komt er een zogenoemd ontwikkelvoucher van 35 uur per jaar. BNAArchitectenweb
 • Sinds 2015 presenteert Art Rotterdam tijdens de beurs Intersections: een platform voor non-profit kunstinstellingen. In ruil voor een vergoeding  van duizend euro krijgen presentatie-instellingen en kunstinitiatieven de mogelijkheid presentaties te maken.  De deelname van non-profits aan een commerci‘le beurs roept soms ook vragen op. Platform BK bracht deze en andere vragen over de verhouding tussen for-profit en non-profit ter sprake in het debat: Wie profiteert er van de non-profit kunstinstellingen? Een verslag. PlatformBK
 • Op 4 juni opent tentoonstellingsgebouw De Groen in het centrum van Arnhem. De basis van dit privŽ-museum is een collectie van kunstenaar Marjolein de Groen. Op de begane grond en in het souterrain komen wisselende, gratis toegankelijke exposities van gastkunstenaars. Op de bovenste etages een collectiepresentatie hedendaagse kunst van vooral Nederlandse kunstenaars. Die zal alleen op afspraak en in kleine groepjes te bezichtigen zijn. trendbeheer, NRC, inlog vereist
 • Galeries concurreren met elkaar over de exclusieve vertegenwoordiging van de nalatenschappen van kunstenaars. Erfgenamen gaan steeds vaker op zoek naar galeries als een solide partner. The Art Newspaper
 • Museumcontact, een platform waar leden van de Museumvereniging elkaar vinden en kennis kunnen delen, is online. Het platform is op de Museumkennisdag van 15 mei  gepresenteerd.  Het platform biedt ook nieuws, interessante activiteiten, relevante dossiers en een agenda. Museumvereniging
 • De jaarrapportage Film Facts & Figures over de Nederlandse filmsector van het Nederlands Filmfonds is gepubliceerd. De belangrijkste conclusies over filmjaar 2016: het aandeel van de Nederlandse film daalde stevig, de positie van arthouse films verbeterde echter en op internationale festivals doen vaderlandse producties het beter dan ooit. FilmfondsFilmkrant
 • Het dalende marktaandeel van de Nederlandse bioscoopfilm: de uitdagingen en de kansen. Een analyse van Noa Johannes. Cinesud
 • Dutch Directors Guild gaat dit jaar een pilot opstarten naar een mentoraat voor beginnende regisseurs. Bij jonge makers blijkt in de eerste jaren na afronden van een audiovisuele opleiding behoefte te zijn aan een persoonlijk aanspreekpunt: een ervaren regisseur die advies kan geven op allerlei terreinen. DDG
 • Onafhankelijke filmdistributeurs zitten vaak in de hoek waar de klappen vallen. Hoe ziet hun toekomst eruit? Over dat onderwerp werden tijdens de laatste CineTalks gesproken. Aanleiding voor de bijeenkomst was het totaal onverwachte succes van Down to Earth. De documentaire was door meerdere distributeurs afgewezen maar heeft inmiddels al 126.000 bezoekers getrokken. Holland Film Nieuws
 • De eerste editie van de Nederlandse Filmnacht was vorig jaar zo succesvol dat er een tweede komt. Op 26 mei organiseren elf filmtheaters een voorpremire van het drama Broers. Ieder theater geeft verder zo zijn eigen invulling aan de nacht. Nederlandse Filmnacht is een initiatief van het Nederlands Filmtheater Overleg, EYE en het Filmfonds. Holland Film Nieuws
 • Het eerste AV Festival biedt regisseurs, editors, componisten, journalisten en andere technici in de film-, tv- en nieuwe-mediawereld de mogelijkheid zich van de laatste trends op de hoogte te stellen. Het AV Festival wordt op 23 en 24 mei gehouden in Amsterdam. Holland Film Nieuws
 • Het bestuur van het Nederlands Filmfestival heeft bekend gemaakt dat Hein Barnhoorn tot en met december 2017 de rol van Algemeen Directeur ad interim gaat vervullen. De huidige directeur Willemien van Aalst draagt per 1 juli a.s. officieel haar taken en verantwoordelijkheden over aan Barnhoorn en Zakelijk Directeur Petra Remmen. Nederlands Film Festival
 • KVB Boekwerk en het NUV hebben in december 2016 opdracht gegeven voor een internationale scan naar startups in de boekenmarkt. Het onderzoek is ingezet om trends te identificeren voor innovatie in de boekenmarkt. De scan biedt tegelijkertijd een selectie van 67 startups die ondernemers in de boekenmarkt kunnen inspireren, waarvan er 15 uitgebreid zijn toegelicht. Er worden 5 startups voor auteurs, 5 voor uitgevers en 5 voor boekverkopers nader besproken. KVB Boekwerk
 • Op 31 mei organiseren Ons Erfdeel en deBuren Het boekenbal der Lage Landen. Een panel met grensoverschrijdende uitgevers wordt vragen voorgelegd als : hoe verschillend zijn de Vlaamse en de Nederlandse boekenmarkt? En hoe schatten we de toekomst van het Nederlandstalige literaire boek in de Lage Landen in? Ons Erfdeel
 • Self-publishing bestaat al zeer lang, maar tot voor kort ging het dan vooral om non-fictie, vooral kookboeken, familiekronieken, fotoboeken. Maar nu starten ook bewezen romanschrijvers met het in eigen beheer uitgeven van hun romans. Het vergt zeer veel ondernemerschap van de auteurs. Het grote probleem is vooral: hoe zorg je ervoor dat het boek in de winkel ligt. Het online presentatieplatform BoekenSpot moet daar een oplossing voor brengen. Trouw
 • Op 8 mei stuurde minister Bussemaker (OCW) een brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Van Veen/Bergkamp. Zij doet daarin een voorstel voor een collectieve promotieactie voor de lokale boekwinkel. De actie krijgt als (werk)titel ‘Plezier haal je uit de boekhandel’ en moet volgend jaar van start gaan.  De CPNB gaat het volgend jaar twee keer organiseren. De Boekverkopersbond is blij met het voorstel. Boekverkopersbond
 • Waar vroeger vrijwel iedere hitlijst werd samengesteld op basis van fysieke singleverkopen kwamen er de afgelopen decennia een aantal factoren bij, zoals airplay en downloads. En sinds 2015 telt een vierde factor mee: streaming. Een heel belangrijke factor, die inmiddels de belangrijkste inkomstenbron is voor de muziekmarkt. Maar welke streams worden dan gewogen en meegeteld, en hoe? Entertainment Business
 • Gesprek met Mundial-programmeur Sophieke Gremmen. Tijdens Festival Mundial kunnen bezoekers op Stadscamping Tilburg overnachten in een KarTent: een wegwerpfestivaltent volledig gemaakt van karton. Na het festival kan de waterbestendige tent eenvoudig worden gerecycled. Brabants Dagblad, Entertainment Business
 • De negen BIS-gezelschappen plus dertien schouwburgen kondigden eerder deze maand aan op zoek te gaan naar ŽŽn landelijke  ‘Cultuurcurator diversiteit’. De groep wil daarmee de podiumkunsten sneller divers maken. Nan van Houte, secretaris generaal van IETM, schreef naar aanleiding van deze vacature een open brief aan de initiatiefnemers. Ze pleit ervoor dat de instellingen zelf, binnen de eigen organisatie, werk maken van diversiteit. Theaterkrant
 • Het Congres Podiumkunsten 2017 heeft als thema ‘Open podium’ en vindt plaats op 29 en 30 mei in de Philharmonie in Haarlem. CongresPodiumkunsten
 • Omdat theater De Blauwe Kei in Veghel tot januari 2018 geen grote zaal heeft, die is in aanbouw op de Noordkade, komen er voorstellingen in Uden, Waalwijk, ‘s-Gravenhage en Veldhoven. Blauwe Kei-klanten mogen daar gratis met de bus naar toe. De Blauwe Kei kan al wel gebruik maken van de drie kleine zalen op de Noordkade. Voor films wijkt men uit naar Service Bioscoop Industry. Brabants Dagblad
 • De vakbonden hebben besloten om het gezamenlijk overleg tussen de cao-tafel Openbare Bibliotheken en cao-tafel Kunsteducatie voor onbepaalde tijd op te schorten. VOB

cultuurmarketing

 • Nadere kennismaking met enkele genomineerden Cultuurmarketing Awards 2017: Lotte Bloem van Art Tube, Pim Halkes van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Susanne van Straaten van Naturalis. Cultuurmarketing, Cultuurmarketing, Cultuurmarketing
 • Het assortiment van de Nederlandse Boekenbon is uitgebreid met een nieuwe variant: de Boekenbon Gefeliciteerd. Daarnaast komen er vanaf 2018 nieuwe auteurs op de Boekenbon. Boekverkopersbond

financiering

 • Veel van de galeries op de Amsterdam Art Fair 2017 bieden de KunstKoop aan, een regeling van het Mondriaan Fonds waarmee kunst op afbetaling kan worden gekocht. Het aankoopbedrag van een werk kan in maandelijkse termijnen worden afgelost zonder rente te betalen. Mondriaanfonds
 • Op 23 juni 2017 is de deadline voor de tweejaarlijkse ronde van de Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaanfonds. Birgit Donker blogt over deze regeling. Het fonds vindt zichtbaarheid van de werken die worden aangekocht binnen deze regeling van groot belang. Teleurstellend is dat in de afgelopen vier jaar er slechts ŽŽn samenwerkingsplan is uitgevoerd. Musea formuleren wel plannen om meer af te stemmen, maar dat gaat nog niet verder dan gedetailleerde vergelijkingen tussen verschillende collecties. Mondriaanfonds
 • In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. In aanmerking komen regisseurs (of videokunstenaars) die dit jaar voor 1 september als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm v——r de deadline digitaal insturen naar het Fonds. Deadline is 11 juli. Filmfonds
 • Filmzaken komt op basis van het Engelse rapport over de gevolgen van Film Tax Relief tot  conclusies. Wat kunnen we leren van de Engelsen? Filmzaken
 • Dit jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 986 subsidieverzoeken ontvangen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Daarvan is twee derde digitaal ingediend. Uiterlijk 31 augustus ontvangen de aanvragers bericht of de subsidie is toegekend. Cultureel Erfgoed
 • bkkc deelt mee dat er in juni en juli nog pitches zijn in het kader van het impulsgeldenprogramma, maar voor augustus is er een zomerstop ingelast. BrabantC deelt mede dat er een langere behandeltermijn is door drukte en de zomer. bkkc, BrabantC
 • Erfgoed Brabant ontving een bijdrage voor een structurele samenwerking van musea in de Baronie van Breda om grotere zichtbaarheid van de historische collecties te realiseren. Dit project is een direct gevolg van een eerder toegekend haalbaarheidsonderzoek in 2016. Mondriaanfonds
 • In het project ‘Stenen kun je niet eten’ gaan Marije van der Park, Rozemarijn Oudejans en Sietske Mol op zoek naar particuliere eetbare tuinen in Nederlandse steden. Het eerste doel is een boek dat inspireert om zelf aan de slag wil gaan. Daarna willen ze ook een zadencollectie, expositie en lespakket ontwikkelen. Het project is aan het crowdfunden. Voordekunst
 • Er is een nieuw kennisplatform gelanceerd dat moet bijdragen aan een duurzame ommekeer in de benadering van donateurs. De Dikke Blauwe

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De prestigieuze Mies van der Rohe prijs is dit jaar verrassend toegekend aan De Flat Kleiburg van NL en XWV. Het NS station in Breda door Koen van Velsen werd uitgeroepen tot Beste Gebouw van Het Jaar en won Neutelings Riedijk de publieksprijs. Twee verschillende prijsvragen, vrijwel dezelfde gebouwen als nominaties, drie totaal verschillende winnaars. Diezelfde week rept een Belgische criticus over het afnemende vertrouwen in de Nederlandse architectuur. Harm Tilman vraagt zich af of dat zo is. Bestaat er in Nederland een architectuurcultuur? De Architect
 • Het nieuwe station in Breda is uitgeroepen tot het Beste Gebouw van 2017, de belangrijkste architectuurprijs van Nederland. Na een spannende eindstrijd met het Stadhuiskwartier in Deventer koos de jury unaniem voor Breda. Trouw, BNA
 • Het project ZuiderDUIN in Almere is onderscheiden met de NEPROM-prijs 2017. De woonwijk in een kunstmatig duingebied langs het IJmeer wordt door de jury geroemd om de sterke identiteit en het onderscheidende woonmilieu dat is ontwikkeld. Architectenweb
 • In november reikt De Architect de prestigieuze ARC17 Awards uit. Naast de ARC17 Architectuur en ARC17 Interieur Awards kan men zich  ook inschrijven voor de ARC17 Detail, de ARC17 Meubel en ARC17 Innovatie Award.  Aanmelden kan als een ontwerp is gemaakt of opgeleverd tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017. De deadline voor het uploaden is 1 september. De Architect
 • Het bijzondere werkgebouw The Dutch Mountains van Studio Marco Vermeulen gaat er komen. In juli wordt het plan gepresenteerd. Eindhovens Dagblad
 • Architecten besteden nog te weinig aandacht aan duurzaamheid van hun gebouwen, zegt de American Institute of Architects. Dezeen
 • Op initiatief van de Rotterdamse architect Marc Ibelings onderzochten zeven ontwerpteams de mogelijkheden tot lichte verdichting van de Rotterdamse binnenstad. Is het mogelijk de binnenstad verder te verdichten en het programma toe te voegen, zonder de wederopbouw te ontkennen en te vallen in de gangbare praktijk van sloop en nieuwbouw? De Architect, Gebiedsontwikkeling.nu
 • Dertig universiteitsstudenten namen, in het kader van de Week van het Lege Gebouw, op 18 mei hun intrek in het voormalige Officierscasino in Soesterberg om een nieuwe bestemming te bedenken voor het nazipand. Zes groepen werken aan zes eigen plannen voor het casino. Het gaat om studenten erfgoed, vastgoedmanagement, facility management en architectuurgeschiedenis. Algemeen Dagblad, Week van het lege Gebouw
 • De vermaarde stadsgeograaf Richard Florida doet boete over zijn verwachting dat de opkomst van een ‘creatieve klasse’ grote steden zou doen bloeien als nooit tevoren. Integendeel, er doet zich nu wereldwijd een Grote Stedelijke Crisis voor. Aldus Bernard Hulsman in zijn recensie over Florida’s recente boek The New Urban Crisis. NRC, inlog vereist
 • Hoewel uit vele onderzoeken blijkt dat het mengen van arme en rijke bewoners niet helpt om problemen in achterstandswijken aan te pakken, blijkt dat menging, door de sloop van goedkope sociale huurwoningen en nieuwbouw van koopwoningen, de positie van veel achterstandswijken zŽlf wel verbeterd heeft. Aldus een onderzoek van de  TU Delft. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Eindhoven wil een smart society worden. De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Op  24 mei spreekt digital urban planner Dietmar Ofenhuber, onderzoeker aan het MIT SENSEable City Lab, en mede-auteur van Decoding the City. Een gesprek. e52.nl
 • In samenwerking met de IKEA Foundation en Autodesk Foundation organiseert What Design Can Do de Climate Action Challenge. Hierin wordt wereldwijd de creatieve industrie opgeroepen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de klimaatverandering. Inschrijven kan vanaf 23 mei. De Architect, Dezeen
 • Creativiteit en geld verdienen gaan goed samen in Nederland. Juist de creatieve sector kan iets betekenen voor het klimaat, vindt Richard van der Laken, betrokken bij What Design Can Do. In een opinieartikel pleit hij voor een ministerie van Creatie & Klimaatzaken. NRC, inlog vereist
 • Ons toilet is af. Maar is dat wel zo? Hoe is ons sanitair eigenlijk tot stand gekomen? Wie bedacht welke oplossingen en vooral: waarom en waartoe? Deze vragen staan centraal in de designmanifestatie Everything You Always Wanted to Know About Toilets, But Were Afraid to Ask van Cube in Kerkrade. Cube
 • Daan Roosegaarde heeft een nieuw concept bekendgemaakt,  dat past binnen zijn Smog Free Project, waarmee de Nederlander furore maakt in China. Een fiets die vervuilde lucht opneemt, deze zuivert en vervolgens schone lucht laat vrijkomen rond de fietser. ArchitectenwebDezeen
 • Vijf ontwerpbureaus pitchten hun idee‘n voor de finishlijn van de marathon van Eindhoven. Na een beraad van de jury werd Jelle Mastenbroek uitgeroepen als winnaar. Zijn idee zet de persoonlijke motivatie van de deelnemers centraal door dit overal in de marathon terug te laten komen. Deze wedstrijd is onderdeel van What if Lab en georganiseerd door Dutch Design Foundation. e52.nl, Eindhovens Dagblad
 • De 60 genomineerden voor de Creative Heroes Award 2017 zijn bekendgemaakt. De nieuwe prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt, beoordeelt niet op esthetiek, maar zet vooral de mensen achter een bijzonder project of samenwerking in de schijnwerpers. Uit deze genomineerden kiest de vakjury straks twaalf winnaars. BNO

beeldende kunst

 • Tijdens De Kunstvlaai ( 20-22 mei) zullen de drie‘ntwintig uitgenodigde projectruimtes zich verspreid over een periode van twaalf uur presenteren. De bijdragen van de verschillende projectruimtes worden na elkaar getoond. Een gesprek met Noor Mertens en Marjolein van de Ven van de organisatie. Metropolis M
 • Dit jaar opent De Ateliers voor de twaalfde keer de deuren voor het grote publiek onder de naam Offspring. Curatoren Martijn Hendriks en Lara Almarcegui hebben deze editie de titel Deep State gegeven.  Die titel verwijst naar het idee dat niet gekozen politici, maar een mysterieuze groep mensen achter de schermen de macht heeft. De samenstellers van de expositie zijn vooral interesseert in verhouding tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Metropolis M, Lost Painters
 • De centrale tentoonstelling van de Bi‘nnale van Veneti‘ Viva Arte Viva is samengesteld door Christine Macel. In Viva Arte Viva staat de kunstenaar centraal maar tegelijkertijd adresseert Macel via zeven hoofdstukken de problematiek waartoe onze maatschappij zich uitgedaagd ziet. Het engagementverhaal doet geforceerd aan, meent Nanda Janssen. Sandra Smallenburg schrijft dat de expositie de beschouwer achterlaat in  ‘een prettige, hippy trippy gemoedstoestand ‘. Metropolis M, NRC, inlog vereist
 • Op een voormalige Unilever-plantage in Congo opende Renzo Martens een witte, door architectenbureau OMA ontworpen kunstruimte, The White Cube. Het project toont ‘het dilemma van de (post)koloniale westerse wereld: het nog altijd sterke geloof in het moderne project van de vooruitgang aan de ene kant en aan de andere kant het besef dat deze niet geforceerd opgelegd kan worden. Het is dit dilemma, de keuze tussen twee evenredig ongewenste alternatieven, dat het ongemak doet groeien.’ Archined
 • Internet biedt graffiti-schrijvers zichtbaarheid en roem: het piece wordt de volgende dag weer van de trein gehaald, maar de video van de actie krijgt online tienduizenden views. De expositie ‘Viral Vandals’ bij MU Artspace in Eindhoven maakt de rauwe energie goed voelbaar. Eindhovens Dagblad
 • Op 30 april is in Galerie De Witte Voet in Amsterdam het boek Demystified : The European Ceramic Work Centre gepresenteerd. De Britse kunstenaar Nick Renshaw  onderzocht de internationale betekenis van de keramische werkplaats. JapSamBooks
 • Op 19 april jl. overleed de Bossche kunstenaar Wim van de Voort.  Van de Voort ontwikkelde een persoonlijke, kernachtige beeldtaal waarin hij zich liet inspireren door religie en het mysterie van leven en dood. Hij werd 75 jaar. Brabants Dagblad
 • Tijd en afstand nemen, dat is de leidraad van het vijftiende Fotofestival Naarden. Een geslaagde editie, met een grote internationale inbreng. Trouw
 • Dana Lixenberg wint de Deutsche Bšrse Photography Foundation Prize voor haar fotoboek Imperial Courts over bewoners van een achterstandswijk in Los Angeles. The Guardian

film en av

 • Met het festival Go Short zette Wouter Jansen de korte film weer op de kaart, met zijn distributiebedrijf Some Shorts zorgde hij ervoor dat Nederlandse films ook buiten de landsgrenzen te zien zijn. Wat is de ideale lengte van een korte film, hoe kun je er geld mee verdienen en hoe krijg je korte films vertoond op festivals? Konkav Kast
 • Een nieuwe lichting curatoren en kunstenaars presenteerde tijdens de EYE on Art Researchlabs zelf samengestelde programma’s en remixes van materiaal in de EYE-collectie. ‘Best curated program’ is gewonnen door de Leiden Universiteit. ‘Best original work’ was van Robin van Creij, VJ Academy en AKV|St.Joost. EYE
 • Het gamen in bioscopen wordt steeds normaler. Na een succesvolle try-out in Arnhem vorig jaar introduceert gameontwikkelaar Gamestad nu Minecraft in twee andere bioscopen, Schagen en Hoofddorp.  Holland Film Nieuws
 • De Netflix-films krijgen van juryvoorzitter Pedro Almodovar geen Gouden Palmen. ‘Ik ga niet stemmen op films die alleen maar in de huiskamer te zien zullen zijn. Films moeten op een groot doek gezien worden’.  Algemeen Dagblad, Trouw
 • Hoe Twin Peaks het tv-landschap veranderde. Filmkrant

letteren

 • Jeroen Olyslaegers won vorige week de Fintro Literatuurprijs. Toen werd al duidelijk dat hij de laatste winnaar zou zijn. Niemand durft garanderen of de opvolger van de Fintro Literatuurprijs nog een vakjury krijgt.  Als een publieksjury het straks overneemt, houdt de enige klassieke literatuurprijs van Vlaanderen wel op te bestaan. Dat is een verschraling van het literaire landschap, volgens De Standaard. De Standaard
 • Voor haar essaybundel Winterse buien heeft Sana Valiulina de tiende Jan Hanlo Essayprijs ontvangen. tzum.info
 • De Auteursbond – Jeugdboekenschrijvers heeft 2 kandidaten voorgedragen als Nederlandse inzending voor de Astrid Lindgren Memorial Award 2018 : Toon Tellegen, in de categorie schrijvers , en De Schoolschrijver in de categorie leesbevorderende instelling. Auteursbond
 • De shortlist voor de Gouden Strop is bekendgemaakt. De jury, onder leiding van Anniko van Santen, koos uit 83 inzendingen vijf genomineerden. Ook is bekend welke titels genomineerd zijn voor de Schaduwprijs. Literatuurplein
 • De genomineerden voor de VPRO Bob den Uyl Prijs, voor het beste journalistieke reisboek, zijn bekend. VPRO

muziek

 • De organisatie van  Operadagen in Rotterdam wil met prijzen de inspanningen van jonge mensen op het gebied van hedendaags muziektheater eren.  Strijkkwartet het Ragazze Quartet, regisseur Jorinde Keesmaat, sopraan Nora Fischer, alle drie uit Nederland, de Litouwse producer Ana Ablamonova en de Zuid-Afrikaanse organisatie van het Umculo Cape Festival zijn de eerste winnaars. Algemeen Dagblad, Operamagazine
 • Sanne Rambags heeft de zesde editie van de Conservatorium Talent Award gewonnen. De zangstudente van het conservatorium in Tilburg liet in de Bossche Verkadefabriek acht medefinalisten achter zich. De jaarlijkse competitie is voor het eerst losgekoppeld van festival Jazz in Duketown dat plaats heeft van 2 tot en met 5 juni. Brabants Dagblad, Brabants DagbladJazzenzo

theater en dans

 • Tijdens het internationale Spring festival voor dans, theater, performance en installatiekunst in Utrecht weet je zelden wat je kunt verwachten. Spring is tegendraads, vervreemdend, fysiek en beeldend. Voorstellingen zijn rauw en maf, soms tergend lang en tenenkrommend, soms filosofisch en emotioneel, maar altijd trekken ze onverwachte sporen door je zintuigen. De Volkskrant
 • Henk Havens, theoriedocent aan de Toneelacademie in Maastricht, onderzocht de herschepping en herschikking in het theater en schreef een proefschrift. Havens is gefascineerd door de relatie theater – performance –  media. Het woord ‘theater’ krijgt doorlopend nieuwe inhoud en betekenis, legde hij uit tijdens een avond bij Boekman. Een verslag. Boekman
 • De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de tweede ronde Zilveren Krekels bekendgemaakt: drie voorstellingen winnen de prijs in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdproductie’, ŽŽn Zilveren Krekel is vergeven in de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie’. VSCD
 • Vijf Amsterdamse theaterinstellingen organiseren begin juni samen een nieuw driedaags podiumkunstenfestival van en voor Amsterdammers. Op ‘Mokum ID’ presenteren jonge kunstenaars hun visie op ‘de identiteit van het nieuwe Amsterdam’. VSCD

kunst in de openbare ruimte

 • Henri Swinkels, cultuurgedeputeerde en Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel, openden 18 mei de tiende Landkunstexpositie. Ditmaal staat het zuidelijk deel van natuurgebied Het Bossche Broek centraal. Tien jonge kunstenaars maakten speciaal voor deze bijzondere plek aan de Zuiderwaterlinie kunstwerken. Voor inspiratie putten ze uit de rijke geschiedenis van Het Bossche Broek en de Zuiderwaterlinie. bkkc, Brabants Dagblad, Omroep Brabant
 • In ieder van de Friese Elf Steden wordt een fontein ontworpen door elf internationaal gerenommeerde kunstenaars uit elf verschillende landen. De fonteinen – of eigenlijk: waterkunstwerken – blijven na 2018 staan en worden nieuw cultureel erfgoed. 2018.nl/11fountains
 • Het project FoodLab Food Heroes staat op dit moment volledig in het teken van conceptontwikkeling. De eerste concepten die mogelijk een oplossing bieden op vraagstukken over voedselverspilling krijgen, door de samenwerking tussen boeren uit de plantaardige sector en kunstenaars, steeds meer vorm. bkkc
 • De Kruisstraattunnel in Eindhoven vormt de scheidslijn tussen de Eindhovense binnenstad en het naoorlogse stadsdeel Woensel. Maar vanaf 17 mei  is de tunnel het symbool van verbondenheid. Op die dag is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie en de tunnel is onder leiding van graffitikunstenaar Vincent Huibers veranderd in een regenboog. Omroep Brabant

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De bouw van Perron 073, een binnenstedelijk project tussen de Boschveldweg en het centraal station in ‘s-Hertogenbosch, vordert gestaag. Tijdens de Dag van de Bouw konden belangstellenden komen kijken. Het complex is ontworpen door het Eindhovense architectenbureau Van Helmond Zuidam. Kiki van Eijk ontwierp de op doorzichtige kwallen lijkende ‘glow-in-the-dark’-stenen die straks binnen het metselwerk worden ge•ntegreerd. Brabants Dagblad
 • Maarten Baas hield een lezing in het auditorium van de Design Academy in Eindhoven. Design Academy
 • Inge Nabuurs en Erwin van Doorn ontdekten dat de Eindhovens houtfabriek Picus vlak na de Tweede Wereldoorlog prefab- en noodwoningen voor ontheemden heeft gemaakt. Dit heeft het kunstenaarsduo gebruikt als uitgangspunt voor een indringende kunstinstallatie in Galerie Pennings. Het is een niet geheel geslaagde presentatie, volgens Rob Schoonen,  de toeschouwer krijgt te weinig munitie om met het materiaal aan de slag te gaan. Eindhovens Dagblad
 • Het Stalen paard van kunstenaars Bart Somers, dat over de gehele wereld is geweest, is in Heusden te zien. Brabants Dagblad
 • Het Bossche street-art collectief Kings of Colors maakt een muurschildering voor een expositie over de jaren tachtig in het Noordbrabants Museum. Brabants Dagblad
 • Bruno Bolsius maakte een korte documentaire film over de zelfgekozen dood van de Bossche fotograaf Joep Lennarts. Bolsius deed in het kader van zijn studie aan de Rotterdamse kunstacademie Willem de Kooning stage bij Van Osch Films. Onder het label Docwerk, bedoeld om jonge afgestudeerden ervaring op te laten doen, maakte hij zijn film. Brabants Dagblad
 • Van Aardenburg tot Zwolle, van Zwanenburg tot Aarle-Rixtel. Het schilderij ‘Een glimp van je ziel’,  van de Oisterwijkse kunstenares Bianca van Baast, zwerft al tien jaar door het land. Nu mag het kunstwerk twee weken lang in Moergestel hangen. Brabants Dagblad
 • Textures, de metalband uit Etten-Leur, recent winnaar van de BUMA Export Award, houdt, na een afscheidstournee door Nederland Žn India, op te bestaan. Op 2 december speelt de band voor het laatst in 013, Tilburg. Persoonlijke motieven liggen ten grondslag aan de beslissing, laat het management weten. BN – De Stem
 • Robert den Hartigh, Mario Petrus en Rik van Berlo, oftewel The Campfire Collaboration. In maart bracht deze ‘old time country’-band het album ‘Silver Away’ uit. Een album met twaalf liedjes, waarvan zeven uit eigen hand en vijf gouwe ouwe. Een volwaardig album van de Bredase/Udense troubadours. 3voor12.vpro.nl
 • De laatste 2,5 jaar bleef het stil rond het Tilburgse muziekduo Boef en de Gelogeerde Aap.  Dit weekend releasen ze hun nieuwe ep in Poppodium 013, later dit jaar komen er nog eens een tien nummers uit. Brabants Dagblad
 • Michel Geelen heeft vijf nieuwe liedjes van zijn project The Galactic Lo-Fi Orchestra gelanceerd. De EP The Happy Prince and Other Stories  is een voorschot op het nieuwe album van de Eindhovense/Boxtelse band. Die plaat staat, gepland voor 2018. Eindhovens Dagblad
 • De Osse singer-songwriter Robin Borneman verzorgt 27 mei de aftershow van Pearl Jam-zanger Eddie Vedder in AFAS Live in Amsterdam. Dit jaar moet zijn grote doorbraak worden als solo-muzikant. Borneman heeft de laatste hand gelegd aan een nieuw album, ‘Folklore II’, dat in oktober verschijnt. Deze maand staat in het teken van een nieuwe single. Brabants Dagblad
 • Acteur Martijn Crins is een vaste waarde van theatergezelschap Afslag Eindhoven, waarmee hij binnenkort op theaterfestival Oerol staat. Maar hij is ook bandleider van Fake Billy & The False Prophets, de rockband die net een nieuwe cd afleverde, Žn organisator van het aanstaande Piet Naus Memorial Festival, op een Noord-Limburgs weiland. Eindhovens Dagblad

 • Road to Panama van Panama Pictures toont drie intieme duetten op het snijvlak van dans en circus. Drie maal staat een andere circusdiscipline centraal: cyr wheel, messen werpen en aerial straps. Circusweb

kunstonderwijs

 • Niels Bonenkamp, business developer van NHTV, zegt dat mensen werkzaam in de media-industrie, steeds vaker tegen de vraag aanlopen ‘ moeten we iets met VR? En zo ja, hoe dan?’ De VR Academy, onderdeel van de Media Campus in Hilversum,  is een samenwerking tussen de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,  NHTV uit Breda en het bedrijf Mediamonks. Filmkrant
 • Koningstheateracademie start samen met studenten, jonge cabaretiers en theaterwetenschapper Dick Zijp een onderzoek naar de stand van het cabaret in Nederland. ,,We willen weten hoe het zit met het engagement in het hedendaagse cabaret. Dat is een groot woord en betekent niet meteen dat het allemaal politiek moet zijn. Het gaat erom hoe je jezelf als cabaretier in de strijd gooit om iets te zeggen over de wereld om je heen. ‘, aldus directeur Anna Uitde Haag. Brabants Dagblad
 • Van 18 tot en met 28 juni  gaan de vierdejaarsstudenten van de Koningstheateracademie hun afstudeervoorstellingen spelen. Zoals gebruikelijk vinden deze voorstellingen plaats in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Koningstheateracademie
 • Studenten van AKV|St.Joost presenteren hun eindexamenwerk tijdens LAUNCH 2017, van 1 t/m 5 juli. AKVStJoost
 • Jort Krus, vierdejaars student Ruimtelijk Vormgeven bij SintLucas in Boxtel, maakte het ontwerp voor het interieur van de nieuwe sporthal Dillenburcht in Drunen. Zijn voorstel werd uiteindelijk gekozen door een commissie van de gemeente Heusden. SintLucas
 • Een hippe boxershort ontwerpen voor bedrijf On that Ass uit’s-Hertogenbosch. Tweedejaars studenten Textiel, van de opleiding Creatief vakman van SintLucas, gingen aan de slag met die opdracht. Het ontwerp van Laura KnŸwer kwam als winnaar uit de bus. Haar boxershort wordt later dit jaar door het bedrijf in productie genomen. SintLucas

cultuureducatie en – participatie

 • Hoe laat je het werk van Dick Bruna (be)leven voor kinderen en volwassenen? Dat was de vraag die Yolanda van den Berg de afgelopen jaren moest beantwoorden, in een nieuw museum. Museumpeil
 • Leerlingen van 15 scholenwerkgroepen in  Noord-Brabant kunnen komend schooljaar 2017/2018 genieten van 22 tentoonstellingen en projecten op het gebied van beeldende kunst, fotografie, literatuur en nieuwe media. De tentoonstellingen en projecten van KunstSelect zijn te vinden op DepotC.nl. Meedoen, meer informatie?  Lees hier verder. Kunstbalie
 • Het thema van Nederland Leest 2017 is robotica en robotisering. Het motto luidt daarom:  ‘Nederland Leest de toekomst’. Bibliotheekbezoekers krijgen het boek Ik, robot van Isaac Asimov cadeau. De campagne loopt van 1 t/m 30 november 2017. Bibliotheekblad, Nederland Leest
 • Een overzicht van de laaggeletterdheid in Noord-Brabant en Limburg. Cubiss
 • Eva Koning (11 jaar) uit Prinsenbeek is de nieuwe kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Na het winnen van de Landelijke Voorleeswedstrijd op 17 mei werd zij niet alleen voorleeskampioen maar ook kinderdirecteur van het museum. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen, omdat ik zo verbaasd ben’, waren de eerste woorden van deze jonge directeur. Stichting Lezen, Museum Actueel 
 • Op  20 mei heeft Kunstbalie ism de BBM en de FASO muziek theorie-examens afgenomen in Oss en op de nieuwe locatie De Schattelijn te Geertruidenberg. Vanaf zaterdag 4 juni t/m 8 juli worden er elke zaterdag muziekexamens afgenomen. Kunstbalie
 • De Ilse Wouters Academy in Eindhoven beschikt over een professioneel toegeruste theaterzaal met bijna honderd plaatsen, twee kleinere presentatie- en vergaderruimtes en een multifunctionele ruimte. Behalve coaching van het bedrijfsleven  biedt het theaterlessen aan jeugd en volwassenen, theaterlessen in het Engels voor expats en een vooropleiding theater aan mensen die naar een theateropleiding willen. Eindhovens Dagblad
 • In de serie Makers in beeld van Community Art Brabant komen kunstenaars aan het woord. Monique Zijp leidt EELT theatercollectief. Het doel van dit collectief is om met onderwerpen aan de slag te gaan waarvan je eelt op je ziel krijgt of juist verliest. Community Art Brabant

kunstbeoefening

 • Harmonie De Dommelecho uit Dommelen slaat nieuwe wegen in en gaat samenwerken met theatergroep Valkenswaard en het Valkenswaardse koor Camus.  Ook wordt er met basisscholen een project over po‘zie en muziek opgestart. Eindhovens Dagblad
 • De dansers van CDK Junior van Cardo Dance Department (CDD) uit Veldhoven zijn Europees Kampioen hiphop geworden. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformatieopgaven. De publicatie  ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Handreiking bij transformatieopgaven’ laat zien hoe de bestaande kwaliteiten hierbij kunnen worden benut. Actuele thema’s komen aan de orde, zoals de verduurzaming, zorg in de wijk, de kwaliteit van naoorlogse scholen en het belang van groen in de stad. Cultureel Erfgoed
 • Giovanni Paolo Di Stefano liep ter voorbereiding van zijn sollicitatiegesprek door het Rijksmuseum. Het viel hem op hoezeer muziek in de collectie een dominant onderwerp is. De nieuwe muziekconservator van het Rijksmuseum heeft grote plannen met de collectie. ãDe instrumenten moeten voor zover mogelijk tot klinken gaan komen.’ NRC, inlog vereist
 • De uitgebreide studie naar schilderijen van Jeroen Bosch in de afgelopen jaren heeft de Europa Nostra-prijs 2017 gewonnen. De prijs van 10.000 euro is de belangrijkste Europese prijs op het gebied van cultureel erfgoed. Het Jeroen Bosch Research and Conservation Project wil de prijs gebruiken voor een verdere studie naar het werk van Jeroen Bosch. Omroep Brabant
 • Het Rijksmuseum heeft het eerste fotoboek, dat uit 1843 stamt, verworven.  Het werd gemaakt door botanist en fotografe Anna Atkins. Museum Actueel
 • Vijf Haagse musea maken samen met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief een actieplan om hun kwetsbare culturele erfgoed te beschermen tegen wateroverlast. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleidt de zeven instellingen in hun zoektocht naar oplossingen, waarvoor financi‘le hulp is van het Mondriaan Fonds. Algemeen Dagblad
 • Een terugblik op de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed van 16 mei. DEN
 • Het oude atelier en woonkamertje van schilder Piet Mondriaan zien en een virtuele 360-gradenfilm over zijn tijd in Uden bekijken. Het kan allemaal in de Mondriaan Experience Uden die 28 mei geopend wordt. Brabants Dagblad
 • Het Regionaal Archief Tilburg houdt 15 juni samen met Loesje het symposium ‘Geen censuur op de muur’, over de ‘aksiecultuur’ in de jaren 70 en 80. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Op 12 mei jongstleden is de post-hbo-opleiding Community Librarian gestart. De opleiding is ontwikkeld op initiatief van Cubiss Brabant en is gestoeld op het gedachtegoed van de Amerikaanse ‘bibliotheekinnovator’ David Lankes. cubiss
 • De overstap werd achter de schermen al gemaakt in januari, in de bibliotheek in Sint-Oedenrode zelf veranderde er niets. Eind juni ontvangen leden een nieuwe bibliotheekpas van Noord Oost Brabantse Bibliotheek NOBB en per 1 juli worden de abonnementen omgezet. Samenvoeging met Veghel en Schijndel als bibliotheken Meierijstad met de filialen Uden, Oss, Bernheze en Landerd betekent een grotere collectie, meer activiteiten en samenwerking met diverse organisaties.  Eindhovens Dagblad
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie