Trends & Ontwikkelingen 24 april 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Ondanks sombere voorspellingen constateert de Raad voor Cultuur in zijn advies over de letterensector ‘De daad bij het woord’ dat de wereld van de letteren en bibliotheken springlevend is. Het lezen verandert weliswaar en het aantal boekenlezers neemt voortdurend af, maar er blijft een onuitroeibare behoefte bestaan aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen. De raad ziet nieuwe initiatieven opbloeien in de uitgeverij, de boekhandel, de bibliotheek en op literaire podia; het ‘sociale lezen’ is in opkomst, leesclubs – online en offline – floreren. Een punt van grote zorg blijft het geringe leesplezier onder jongeren en de dalende leestijd, ook onder jongvolwassenen. De huidige initiatieven voor leesbevordering zijn onvoldoende effectief. De raad ziet stelt vast dat auteurs en vertalers steeds moeilijker hun brood kunnen verdienen. Literaire festivals hebben helaas vaak onvoldoende middelen om de optredende schrijvers fatsoenlijk te kunnen betalen. Er zijn zorgen over het afnemen van de fijnmazigheid van het bibliotheeknetwerk. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur , KVB Boekwerk , Bibliotheekblad , tzum , Cultureel Persbureau , De Volkskrant , Stichting Lezen
 • Minister van Engelshoven schrijft n.a.v. een verzoek van de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie te geven over twee sector adviezen van de Raad voor Cultuur (theater en audiovisueel) dat het kabinet voor de zomer komt met een reactie op het advies over de audiovisuele sector. Ze zal een integrale reactie geven op de sectoradviezen bij de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het nieuwe cultuurstelsel. Haar reactie op het sectoradvies theater zal daar onderdeel van uitmaken. Haar voornemen is deze adviesaanvraag, die ze gezamenlijk met de andere overheden opstelt, aan het eind van dit kalenderjaar te versturen, nadat de Raad voor Cultuur alle sectoradviezen heeft gepubliceerd en de stedelijke en regionale profielen van de andere overheden zijn opgesteld. Rijksoverheid.nl
 • De situatie van makers in de culturele sector is zorgelijk en de arbeidsomstandigheden van veel werkenden in de sector is maatschappelijk onverantwoord. Op 25 april vindt in de Tweede Kamer de hoorzitting / het rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector plaats. Hier de agenda en een overzicht van genodigden. Tweede Kamer
 • Eerlijke beloning voor kunstenaars is ver te zoeken, betoogt Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten. De Volkskrant
 • Coralie Vogelaar, bestuurslid van PBK (Platform Beeldende Kunst), zal aanwezig zijn bij het rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector 25 april. Ze zal de standpunten van Platform BK over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en ervaringen uit haar eigen kunstenaarspraktijk delen met de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In een brief aan de commissie heeft PBK haar standpunten weergegeven. PBK
 • Creatieve mbo-opleidingen zoals ‘artiest’ of ‘kledingontwerper’ zijn populair, maar bieden nauwelijks zicht op een baan. Daarom adviseert een speciale commissie aan de minister om met twee creatieve opleidingen te stoppen en bij twee andere het leerlingenaantal te beperken. SintLucas schrijft in een reactie op het rapport dat het als vakschool een juiste koers vaart. De Herman Brood Academie zegt onaangenaam verrast en geschokt te zijn door het advies om de opleiding in zijn geheel af te schaffen. Het Delftion Collge in Zwolle vindt het advies te kort door de bocht. De vrijetijdsindustrie is er niet blij mee. NRC , SintLucas , NOS , De Gelderlander
 • In de Raad van 12 bundelen veertien provinciale instellingen voor kunst en cultuur, waaronder bkkc en Kunstbalie, hun expertise. De raad is verheugd met de visiebrief Cultuur in een open samenleving die de minister op 12 maart publiceerde. In een brief vraagt de raad aandacht voor een aantal punten. bkkc
 • Op 30 mei wordt de nieuwe Atlas voor gemeenten gepresenteerd in Leeuwarden. De nieuwe Atlas heeft als thema cultuur. Tijdens de conferentie is er speciale aandacht voor cultuurregio’s. Jeroen Bartelse (directeur raad voor Cultuur) gaat in op de rol van stedelijke cultuurregio’s. Gerard Marlet belicht wat de optimale schaal is van cultuurregio’s en in hoeverre het regionale aanbod verschilt. Er is een paneldiscussie met lokale beleidsmakers en het culturele veld waarin de vraag beantwoord wordt hoe een vruchtbare regionale samenwerking tot stand komt. Atlas voor Gemeenten
 • De Nationale Museumweek ligt achter ons. Met als thema ‘ontdek samen ons echte goud’ zetten musea in het hele land hun unieke collecties en pronkstukken in de schijnwerpers. Nu de landelijke politiek en het kabinet Rutte III het blijvende en groeiende belang van museale collecties weer zo nadrukkelijk onderstrepen, zijn de andere overheden aan zet. Musea verdienen steun van hun gemeenten. Zeker als het gaat om blijvend commitment en een behoorlijk budget. Dit is nu aan de nieuwe gemeenteraden, coalities en wethouders. Musea gaan daarover graag samen met hen in gesprek. Museumvereniging
 • Een investering in cultuur- en erfgoededucatie is een investering in de leefbaarheid, constateert Elles Bulder. Daar ligt een belangrijke taak voor gemeenten. Iets om bij de coalitiebesprekingen aan de orde te stellen? LKCA
 • De nieuwste brief van minister Kajsa Ollongren over de Omgevingsvisie klinkt hoopgevend, maar van een gebalanceerde en doeltreffende aanpak is nog geen sprake. Dat stelt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft. Gelukkig gloort er een nieuw instrument: ‘perspectiefgebieden’. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Gemeenten moeten onder de nieuwe Omgevingswet aan de slag voor een gezonde leefomgeving. Maar veel lokale overheden weten niet hoe ze dat moeten aanpakken volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarom geeft de raad een aantal handvatten om een gezonde leefomgeving te verankeren in de omgevingsvisie. Binnenlands bestuur
 • De gemeentelijke ambities voor een snelle energietransitie kunnen onder druk komen te staan door een gebrek aan werknemers met de kennis die daarbij nodig is. Er moet veel meer worden gedaan om mensen op te leiden en om te scholen voor beroepen gericht op de energietransitie, stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies. Binnenlands bestuur
 • Amsterdam staat voor een vraagstuk: grootschalige stadsuitbreiding. De Amsterdamse Kunstraad deed in mei vorig jaar verschillende voorstellen om via kunst en kunstenaars tot oplossingen te komen. Tijdens de Amstelconferentie praat een gezelschap van politici, ambtenaren en instellingsdirecteuren uit het culturele veld hierop door. Een verslag. Amsterdamse Kunstraad
 • De gemeente Utrecht vindt het verhuren van Het Witte Pand, dat is bedoeld voor de huisvesting van kunstenaars, aan toeristen door de culturele instelling SWK030 onwenselijk. De instelling verdiende meer dan €25.000 euro door de verhuur aan toeristen. Het pand was eigenlijk bedoeld om de aanwezige ruimtes kortlopend te verhuren aan kunstenaars om er te kunnen werken en te overnachten. Dit concept bleek echter niet te werken. DUIC
 • Aan het Plein op Zuid in Rotterdam is in opdracht van de gemeente Rotterdam begonnen met de bouw van het Kunstenpand, het nieuwe culturele ‘hart’ van Rotterdam Zuid. Het markante gebouw verrijst naast het bus- en metrostation en de hoofdingang van Winkelcentrum Zuidplein. Het pand– biedt straks huisvesting aan o.m. Theater Zuidplein, een bibliotheek, verschillende expositieruimten en een café-restaurant. Cobouw
 • Kunstenaar en museumhouder Rob Scholte is 17 april zijn pand in Den Helder uitgezet. Hij moest per direct het voormalige postkantoor verlaten. De ontruiming van het pand is meteen begonnen. De deurwaarder verwachtte vier dagen nodig te hebben om het pand helemaal leeg te krijgen. Het Parool
 • De gemeente Zaanstad onderzoekt samen met het Zaans Museum of er een nieuw museum kan komen in de binnenstad van Zaandam. In het museum moeten bezoekers het ‘authentieke Holland’ gaan proeven. Het Parool
 • Volgens een rapport van een team sociologen in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen, afkomstig uit de arbeidersklasse en uit culturele minderheden, sterk ondervertegenwoordigd in kunstbanen. Het rapport, getiteld “Panic! Social Class, Taste, and Inequalities in the Creative Industries,” toont het misverstand aan dat succes is gebaseerd op ambitie, talent en hard werken. Frieze
 • Europese distributeurs, producenten, makers en uitvoerenden dringen aan op een duidelijke juridische oplossing voor de Value Gap in de EU-Raad. NVPI
 • De Verenigde Staten willen de netneutraliteit op internet afschaffen. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) is het met de meerderheid van de Kamer eens dat dit ongewenst is. Tweede Kamer

 

noord-brabant

 • Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Daarvoor pleitte de Raad voor Cultuur in november 2017. Een gesprek met de gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Noord-Brabant Henri Swinkels (SP) over de kansen voor Noord-Brabant binnen dat toekomstig beleid. Cultureel Persbureau
 • Met een ruime meerderheid hebben Provinciale Staten ingestemd met de Perspectiefnota 2018. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP, Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. Het amendement Financiering Groene Schoolpleinen werd aangenomen. De motie Investeren in kleine en middelgrote (natuurhistorische) musea werd ook aangenomen. Brabant.nl
 • Het Noordbrabants Museum heeft het schilderij Stilleven met flessen en schelp van Vincent van Gogh verworven. Dat kon dankzij een lening van de provincie Noord-Brabant van 1,5 miljoen. De PVV fractie in Provinciale Staten stelt daar schriftelijke vragen over. Brabant.nl , Noordbrabants Museum

 

grote brabantse gemeenten

 • Breda moet haast maken met de realisatie van een kunsthal. Dat schrijft Bart Straatman van BredaPhoto in een brief gericht aan de onderhandelaars van een nieuw coalitieakkoord. In de brief, die mede onderschreven wordt door Dennis Elbers van Graphic Matters, Wicher Meijer (NHTV) en Femke den Boer (St.Joost), onderstreept Straatman het belang van een dergelijke hal voor het festival en voor de Bredase kunst. Breda vandaag
 • De samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en de stichting Ruimte houdt binnenkort op. Er is ‘geen draagvlak’ meer voor. Bovendien heeft de stichting vier ton schuld aan de gemeente. Sinds 2008 wordt gemeentelijk vastgoed dat langere tijd leeg staat door de stichting Ruimte verhuurt als atelierruimte aan onder meer kunstenaars, designers en ontwerpers. De bedoeling is nu dat het verhuren leegstaand gemeentelijke vastgoed overgaat in commerciële handen. Voor het eind van het jaar vindt er een aanbesteding plaats. Eindhovens Dagblad
 • Het gebouw wordt niet volledig behouden. Maar het pand gaat ook niet helemaal tegen de vlakte. De uitkomst van een lang debat in de gemeenteraad over het TAC-gebouw. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense burgemeester John Jorritsma was onder de indruk van Saloni di Mobile in Milaan en was trots op de (grote) Eindhovense inbreng daar. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven is uitgeroepen tot evenementenstad van het jaar. Lichtfestival Glow kreeg de Evenementen Innovatieprijs. In 2014 werd Eindhoven ook al eens evenementenstad van het jaar. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil op initiatief van de Rederijkerskamer Moyses Bosch het pand aan de Elzenstraat 4// Lucas van Leijdenstraat 25 (voormalig schoolgebouw) als Amateur Cultuurhuis laten gebruiken. Vooral voor verenigingen die al lange tijd bestaan. Daar is voldoende oefenruimte voor nodig. Moyses Bosch alleen al gebruikte de afgelopen jaren verschillende locaties. ‘s – Hertogenbosch

 

overige brabanste gemeenten

 • Wethouder Renée Hoekman van Geldrop heeft de eerste zuil van de textielroute onthuld. De textielroute wordt de komende maanden verder aangelegd in het centrum. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 17 mei vindt bij de Pakhuis de Zwijger een avond over de opdrachtgeverschap in de creatieve industrie plaats. Wat is de waarde van creativiteit en design? Zowel opdrachtgevers als designers zelf lijken er moeite mee te hebben deze op waarde te schatten. Dat maakt zowel onderhandelen als samenwerken lastig. Hoe doorbreken we deze patstelling? Pakhuis de Zwijger
 • 4 jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. ‘De toekomstige rol van de architect’ beschrijft de essentie van de wetenschappelijke verkenning naar nieuwe rolstructuren in de Nederlandse architectenbranche. Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het futurA onderzoeksproject, dat verwijst naar future value chains of architectural services. Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een ontwerpgids voor het architectenbureau van de toekomst. BNA
 • De jury van de tweede editie van het Next Step Program heeft uit de 50 inzendingen van jonge architectenbureaus (<40 jaar) 9 genomineerden gekozen. Zij mogen verder deelnemen aan het programma en dingen mee naar de Next Step Award. Het Next Step Program is een initiatief van BNA en Synchroon. De keuze viel op InstabilityWeTrust, Rink Tilanus, Studio Maks, EVA Architecten, Werkstatt, Studio Prototype, Civic Architects, Dingeman Deijs Architects en Krft. BNA , De Architect
 • Zeven musea gaan door met het promoten van Nederland als het land van Mondriaan en De Stijl. Na het succesvolle De Stijljaar in 2017, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de kunststroming, (600.000 bezoekers, 120.000 uit het buitenland) besteden zij de komende twee jaar elk 20.000 euro aan extra promotie voor De Stijl, een bedrag dat nog wordt aangevuld met geld van NBTC Holland Marketing. NRC
 • Het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat samenwerken met het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Het is de bedoeling dat er een paar keer per jaar een wisselende collectie uit het Van Abbe in het hotel te zien is, zegt Ilse Cornelis van het museum. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Om de afstand tussen cultuur, kunst en de bewoners van Delft te verkleinen, treedt Museum Prinsenhof ‘naar buiten’. Het museum realiseert o.m. speciale ‘woonkamers’. ,,We richten drie publieke ruimten in. Eéntje in het gemeentehuis, een andere in winkelcentrum In de Hoven. Besprekingen over samenwerking met een derde partij verkeren in een vergevorderd stadium”. Algemeen Dagblad
 • Op 3 april 2018 ondertekenden de gemeente Ede en het Kröller- Müller museum een samenwerkingsconvenant. Met dit convenant breiden museum en gemeente hun huidige goede relatie verder uit tot een duurzame samenwerking tot in ieder geval 2020. De gemeente Ede en het Kröller-Müller Museum bouwen voort op de relatie aan waarbij over en weer en op verschillende manieren het museum wordt versterkt en de culturele identiteit van de gemeente verder wordt vormgegeven. Kröller-Müller Museum
 • Het Cobra Museum zit in financiële problemen en wordt in het voort­bestaan bedreigd. Mogelijk wordt het centrum voor moderne kunst omgevormd tot een satellietvestiging van een van de populaire Amsterdamse musea. Dit is slechts een van de scenario’s die is uitgewerkt in een nog geheime notitie van de gemeente Amstelveen, waarin de netelige positie van het museum wordt geschetst. Het Parool
 • De belangrijkste thema’s van de Art Business Conference in New York. Een verslag. Art Net News
 • Slechts een op de vier galeries in België overleeft haar eerste drie jaar. Driekwart gaat over de kop omdat ze niet levensvatbaar zijn. Het zijn ontstellende cijfers van de BUP, de Belgische beroepsvereniging voor galeries in moderne en hedendaagse kunst. De hausse op de hedendaagse kunstmarkt heeft de absolute galerietop in België geen windeieren gelegd. Maar de keiharde internationale concurrentie drijft gevestigde namen evengoed naar de rand van de afgrond. De Tijd
 • Witte Rook is een online platform door en voor kunstenaars. Het proces van de kunstenaar en de kunstwereld wordt beschreven op verschillende manieren uiteenlopend van observaties tot inspiratie. Sinds kort heeft het ook een fysieke plek, een locatie aan de Liniestraat in Breda. Een gesprek met initiatiefnemer Esther van Rosmalen. Metropolis M
 • In plaats van een onafhankelijk platform voor de subversieve stem die de gevestigde orde ter discussie stelt, verworden filmfestivals tot spreekbuis van dat establishment. Ze worden zo misschien wel de grootste, maar ook de leegste. Door het marktdenken verliezen filmfestivals hun geloofwaardigheid en raken ze achter op de tijdgeest. Dat schrijft journaliste Karin Wolffs in het nieuwe Filmjaarboek 2017/2018. Het Parool
 • Het conflict tussen Netflix en het filmfestival van Cannes toont aan dat de VOD gigant niet met zich laat sollen. De Raad voor Cultuur wil dat Netflix een quotum opgelegd moet krijgen van 15 procent Nederlandstalige films en series. Heeft dit een kans? De streamingdienst Netflix krijgt een eerste Nederlandstalige ‘original’. De achtdelige horrorserie wordt gemaakt door productiebedrijf Pupkin en is vanaf 2019 te zien. HP De Tijd , Entertainment Business
 • Streamingdienst Netflix heeft overwogen om bioscopen te kopen, om zo zijn films te kunnen laten zien op een groot scherm. Het zou interesse hebben gehad in een Amerikaanse bioscoopketen, maar die deal gaat niet door. Met een bioscoopketen zou Netflix zichzelf aantrekkelijker willen maken voor filmmakers en organisaties die filmprijzen uitdelen. Het bedrijf vindt het systeem om een film eerst in de bioscoop te brengen en pas veel later uit te brengen voor thuiskijkers ouderwets. Tweakers
 • RTL gaat binnen korte termijn de platforms Videoland en RTL XL samenvoegen tot één dienst. Dit plan maakt deel uit van de groeistrategie van het mediabedrijf. RTL laat de oude zendergerichte aanpak los (tv centric) en gaat zich richten op een fan centric-strategie. Het bedrijf wil met zelf ontwikkelde en geproduceerde content zowel on- als off screen mensen raken en inspireren, met als doel een loyale fanbase voor zijn merken op te bouwen. Telecompaper
 • Regisseur Steven de Jong lanceert met de FilmAmbassade een nieuw online streamingplatform. Hij wil professionele onafhankelijke filmmakers daarmee de kans geven hun producties in de spotlights te zetten. Broadcast Magazine
 • Uit onderzoek blijkt dat tijdens de meest recente financieringscyclus 2007-2013 slechts 16 procent van de door het Creative Europe MEDIA programma gefinancierde films een vrouwelijke regisseur had. The Conversation
 • Alle zakelijke banden tussen Kemna Casting en Job Gosschalk zijn nu definitief doorgesneden. Dat zegt een woordvoerster van het bekende castingbureau. De aandelen zijn inmiddels overgeheveld naar de nu zittende directie die onder meer bestaat uit Jobs neef Janusz Gosschalk. Algemeen Dagblad
 • 23 april was het de Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten. Schrijvers vroegen die dag aandacht voor auteursrechten. Auteursbond
 • In het kader van innovatie is KVB Boekwerk een verkenning gestart naar de innovatiekansen voor de boekensector. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige staat van innovatie, en beter zicht te ontwikkelen op trends, kansen en het innoverend vermogen van het boekenvak. Het merendeel, 54% van de respondenten (uitgevers, boekhandelaars), verwacht dat het boekenvak over 5 jaar anders georganiseerd zal zijn. Urgentiegevoel en strategie zijn bepalend voor innovatievermogen. KVB Boekwerk
 • KVB-Boekwerk publiceert 32 kerncijfers over de boekenmarkt 2012-2017. De cijfers liggen aan de basis van de KVB-Boekwerk Marktmonitor. De cijfers zijn ingedeeld op markt (totaal, papier, e-books) en taal (alle talen, Nederlandstalig, anderstalig) en weergegeven in absolute aantallen, marktaandelen of indexen. KVB Boekwerk
 • ‘’Er zit een risico aan die nadruk die met name concerns op de veranderingen in het verkoopgedeelte van het uitgeefbedrijf leggen, waaruit voortvloeit: een risico aan het centraal stellen van de lezer. Daarin schuilt immers al een ondertoon van vraaggestuurde productie. Wij zoeken de lezer en bieden hem wat hij wenst. Maar een literair werk is nooit op verzoek van de lezer te maken. Er geldt in de literatuur maar één uitgangspunt: de verbeelding van de schrijver.’ Mizzi van der Pluijm. De Volkskrant
 • Het ziet er naar uit dat de Vlaamse boekenmarkt steeds meer begint te lijken op de Nederlandse. Niet alleen wordt er jaarlijks evenveel uitgegeven aan boeken per hoofd van de bevolking, maar ook de rol van e-books en het e-commerce kanaal wordt steeds belangrijker. KVB Boekwerk
 • De Man Booker International Prize – de meest prestigieuze prijs van het Verenigd Koninkrijk voor vertaalde fictie – heeft de shortlist 2018 bekendgemaakt. Opvallend : het zijn veelal uitgaven van onafhankelijk kleine uitgeverijen. The Conversation
 • Het Verbond van Orkesten in de Verenigde Staten wil meer musici uit andere culturen op het podium. Op 18 april kwam de organisatie met een plan: de National Alliance for Audition Support. Musici met Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse wortels krijgen extra ondersteuning bij de voorbereiding van audities. League of American Orchestras
 • Met de hetze over de gelekte gebruikersdata op Facebook zijn de ‘wittebroodsjaren’ voor de digitale revolutie definitief voorbij. Ook opkomende technologieën zoals blockchain zullen met meer scepsis, maar ook met meer nuchterheid worden gevolgd. Misschien is dat geen slechte zaak? Gonzo (circus)
 • Radio en streaming worden vaak als elkaars vijanden gezien. Als je Juke, de nieuwe streamingdienst van Talpa, voor het eerst opent, valt op dat de app ‘radio’ ademt. Je hebt op het eerste gezicht zelfs het idee met een luxe Radio 538 app te maken te hebben. Waar bijvoorbeeld Spotify scherp inzet op nieuwe ontdekkingen, biedt Juke een enorm groot mainstream aanbod. De vraag is of de klant ook gevoelig is voor de focus op lokaal talent, die eigenlijk heel Talpa typeert. 3voor12.vpro.nl
 • Meer dan 275 voorstellingen en 500 dansduetten staan er gepland tot eind 2019. “Het is het gevolg van standvastig vasthouden aan de ingezette lijn, en kansen grijpen om zichtbaar te zijn.” Zakelijk leider Jan Baanstra over de groei van dansgezelschap De Stilte uit Breda. Breda Vandaag

Cultuurmarketing

 • Op 17 mei organiseert Cultuurmarketing in samenwerking met Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Publiq (voorheen Cultuurnet Vlaanderen) een bijeenkomst over publiekswerking. In Vlaanderen is publiekswerking stevig ingebed in het kunst- en cultuurbeleid. Met publiekswerking zoeken culturele organisaties verbinding tussen kunst en publiek, reageren ze op wat er in hun omgeving gebeurt en wordt de spreekwoordelijke drempel verlaagd. En dat altijd vanuit de inhoud. Cultuurmarketing
 • In TAQA Theater de Vest staat sinds 2015 het ‘kleine zaal aanbod’ onder druk; er werden steeds minder kaarten verkocht. Daarom wil het theater bezoekers enthousiasmeren voor het avontuurlijke aanbod van vaak onbekende makers in de kleine zaal. Hiervoor introduceerden zij ‘Vers van de Vest’, een campagne om op een laagdrempelige wijze de kleine zaal te ontdekken. Het werd een succes. Om deze reden werd ‘Vers van de Vest’ genomineerd voor de Centercom Campagne Award tijdens de Cultuurmarketing Awards 2017. Cultuurmarketing
 • In aanloop naar de eindexamens wordt de online campagne Glansrijk ingezet om te laten zien dat de openbare bibliotheken alles in huis hebben om scholieren en studenten te helpen om te slagen. VOB

Financiering

 • Op 12 april organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het eerst het event: Bring it on!, een open dag waarop het fonds de ontwerpende sector samenbracht en door middel van een talkshow en speeddates in gesprek ging over ambities, ontwerpideeën en maatschappelijke impact. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die interessante ontdekkingskansen bieden. Van 2 tot en met 16 september 2018 is het reisdoel Zuid-Afrika (Johannesburg en Kaapstad) en Zimbabwe (Harare en Bulawayo). Reageren op deze open oproep kan tot en met 20 mei 2018. Mondriaan Fonds
 • Voor kunstenaars die een Werkbijdrage Jong Talent hebben ontvangen, biedt het Mondriaan Fonds in samenwerking met Cultuur+Ondernemen mentoringtrajecten aan. Met dit programma kunnen startende kunstenaars hun praktijk verdiepen door begeleiding van meer ervaren vakgenoten (kunstenaars en bemiddelaars) met een internationale beroepspraktijk. Zij kunnen inhoudelijk advies inwinnen met betrekking tot hun werk, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld profilering en positionering. Bijna honderd startende kunstenaars met een Werkbijdrage Jong Talent maakten sinds 2012 gebruik van mentoring en werden begeleid door tientallen mentoren. Mondriaan Fonds
 • Onlangs kregen negentien beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent toegekend, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage is 38.000 euro voor een periode van minimaal 24 maanden en kan een keer in de vier jaar worden gehonoreerd. De bijdrage kan op ieder moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaan Fonds
 • In Brussel en Keulen vinden internationale kunstbeurzen plaats. Verschillende Nederlandse en buitenlandse galeries presenteren hier kunst uit Nederland met hulp van een bijdrage voor de standhuur van het Mondriaan Fonds, via de Bijdrage Kunstbeurzen. Mondriaan Fonds
 • MuseumTV maakt nieuwsflitsen, korte films en minidocumentaires over kunst, cultureel erfgoed en design in Nederlandse musea. Na een vliegende start sinds de oprichting in 2016, met een zich rap uitbreidend netwerk, smeedt MuseumTV nu plannen met de Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en NBTC Holland Marketing. Inzet: jongeren en internationale bezoekers wegwijs maken in de Nederlandse museumwereld. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de research en het realiseren van deze samenwerking. Mondriaan Fonds
 • 6 festivals zijn geselecteerd voor een Projectsubsidie Filmfestival. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen voor de regeling Filmfestivals bij het Filmfonds is 8 mei 2018. Filmfonds
 • Met de Film Production Incentive beoogt het Filmfonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Het betreft een financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten. Eerstvolgende deadline : 6 juni. Filmfonds
 • Met het project Impact Langs de Lat wordt de maatschappelijke impact van twee verhalen gemeten: theatervoorstelling Metropolis van Sadettin Kirmiziyüz (HNT/Trouble Man), en documentaire Ik Laat je Niet Alleen van Stella van Voorst van Beest (Basalt Film). Voor de start kwamen financiers en partners in dit project samen, daaronder o.m. Fonds Podiumkunsten, Filmfonds, Avance Impact (uitvoering impactmeting) en de Impact Academy (initiatief, coördinatie & begeleiding). Het doel is om uit deze twee casussen hulpmiddelen te ontwikkelen voor makers om in ieder geval een basis aan kwalitatieve impactmeting zelf te doen. Fonds Podiumkunsten
 • Tijdens het Symposium Publiekswerk worden de mogelijkheden van publiekswerk verkend. Met welke activiteiten verleid je ander en nieuw publiek voor je instelling? Hoe kun je publiek, makers en andere betrokkenen uit je omgeving nog steviger aan je instelling verbinden. Welk (overheids)beleid is daarbij ondersteunend? Het Fonds voor Cultuurparticipatie presenteert deze dag ook zijn nieuwe subsidieregeling MeeMaakPodia. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Van 7 tot en met 13 mei is de tweede mogelijkheid om aanvragen voor subsidie impulsgelden te uploaden. Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste uploadtermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2018 vier momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden aangemeld. De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. bkkc
 • Om individuele makers van kunst en cultuur te ondersteunen bij hun ontwikkeling en de productie en presentatie van hun werk, is de provincie Noord-Brabant gestart met de “makersregeling”. bkkc voert de regeling uit. bkkc
 • De Mantel der Liefde is een interactieve, reizende tentoonstelling over mantelzorg en ouderen die op 10 november 2017 is geopend op het station van Breda. De tentoonstelling reist momenteel door Nederland. Fotografe Ilse Wolf fotografeerde 12 koppels om zo een gemêleerd beeld te schetsen van de situatie in Nederland. Bij de expositie hoort een educatietraject voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het project is ondersteund door de impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant. Kunstbalie
 • Dichter en schrijver Judith Herzberg krijgt dit jaar de Prijs der Nederlandse Letteren, de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied. Dat heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie besloten. De prijs, waaraan een geldbedrag van 40 duizend euro is verbonden, wordt in november uitgereikt door koning Willem-Alexander. Volgens de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren is Herzbergs poëzie hartverscheurend eenvoudig en juist daardoor complex. De Taalunie
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Zilveren Anjer dit jaar toe aan Piet de Boer uit Volendam, Alice van Romondt van Aruba en Hans van der Ven uit Den Haag. Cultuurfonds
 • De provincie Flevoland lanceert een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken door middel van innovatieve projecten. De subsidie is zowel bedoeld voor de twee bibliotheken in de provincie (Almere en FlevoMeer Bibliotheek) als voor organisaties, verenigingen en ondernemers die kansen zien voor samenwerking met de bibliotheek. Bibliotheekblad
 • Het Salon in Eindhoven ontving de meeste stemmen van het publiek en won daarmee de Rabo Publieksprijs afgelopen november. Naast de trofee won de vereniging een geldprijs ter waarde van €5.000. Het Salon zet zich in om participatie en diversiteit te bevorderen en vindt dat iedereen een podium verdient. Ze verbinden amateurs en professionele theatermakers met elkaar en creëren zo nieuwe producties. Wat heeft de vereniging met het prijzengeld kunnen doen? Cultuur Eindhoven
 • Op 22 mei 2018 lanceert de Nederlandse Galerie Associatie een leenfaciliteit, speciaal voor galeriehouders: De GalerieLening. De GalerieLening is er voor galeriehouders met ambitie. Met deze lening kan een galerie investeren in beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. Tegen 3% rente kan er tot maximaal € 40.000 worden geleend. De GalerieLening is een initiatief van de Nederlandse Galerie Associatie en Cultuur + Ondernemen, uitgevoerd door het Fonds Cultuur + Financiering. NGA
 • Al zeven jaar geeft Luc Begas, adviseur financiering en cultureel ondernemerschap, vanuit bkkc ondersteuning aan crowdfunding projecten van kunstenaars en culturele instellingen. En iedere keer weer heeft hij ontzettend veel respect voor de projecthouder die lef toont door een crowdfunding campagne aan te gaan. Waarom? bkkc
 • Een overzicht van de door bkkc en Kunstbalie gesteunde Brabantse crowdfunding projecten. Mestmag
 • Fontys Jazz Choir bestaat 15 jaar. Dit koor van Fontys Hogeschool van de Kunsten viert zijn jubileum op 25 november 2018 met een groots concert in Theaters Tilburg. Hiervoor is geld nodig en daarom zijn zij nu de crowdfunding gestart op voordekunst.nl. Stadsnieuws Tilburg
 • Binnenkort start een crowdfundingactie om de monumentale wandschildering uit 1958 van Gerrit de Morée in de voormalige fabriek Electron in Breda te herstellen. Er is volgens Lisette Spee, directeur van Stichting Beeldmakers, ruim 20.000 euro nodig voor de restauratie. De familie van de Morée is bereid om voor de campagne een aantal originele werken te schenken in ruil voor donaties. Ook het Stedelijk Museum Breda en de gemeente Breda (afdeling erfgoed) zijn betrokken bij een presentatie. BN – De Stem
 • Twee maanden geleden ging de pilot Kunst³ van start. Sindsdien zijn het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), voordekunst en bureau Leenaers Verloop Van der Westen met vier culturele Amsterdamse initiatieven aan de slag gegaan met het werven van sponsoren en crowdfunding. De deelnemers aan de pilot zijn Kunsthalle Amsterdam, Rose Stories, Van Eesteren Museum en Nieuw Vocaal Amsterdam. Op maandag 26 maart hielden de deelnemers elk een pitch voor een panel van vijf Amsterdamse ondernemers. AFK
 • Rotterdamse crowdfunders maken vanaf nu kans op een bijdrage van de gemeente Rotterdam! De gemeente treedt toe als partner van voordekunst en zal tot 25% gaan bijdragen aan geselecteerde Rotterdamse projecten. Voordekunst
 • Klooster Sint Agatha kampt met een onderhoudsachterstand van de eeuwenoude kloostertuin. Ze hebben geld nodig om de tuin op te knappen. De paters zijn daarom een crowdfundingactie gestart. Omroep Brabant
 • 2018 belooft een goed jaar te worden voor het European Talent Exchange Programme (ETEP): in de eerste drie maanden van dit jaar zijn er maar liefst al 106 ETEP acts geboekt bij 116 deelnemende festivals. Het project ETEP wordt door het Creative Europe Cultuur programma ondersteund en zet zich in voor opkomend Europees talent op Europese muziekfestivals. Creative Europe Desk
 • Het Cultuurfonds heeft een cheque van de Nederlandse Loterij gekregen van 5.276.773 euro. Cultuurfonds
 • De tentoonstelling in de Kunsthal ‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van het Amsterdamse luxueuze modehuis Viktor&Rolf, wordt door een groot aantal bedrijven ondersteund. Sponsorreport
 • Elf goede doelen zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en het Leger des Heils kregen na het overlijden in 2012 van de gefortuneerde Theo Verstappen (98) flinke bedragen. Ook het Noordbrabants Museum behoorde tot de beneficiënten. Dat museum kon mede dankzij de goede doelen-erfenis een Van Gogh-schilderij aankopen. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wat is architectuur en wat is de betekenis ervan? Dit is een diepgaande vraag die niet meteen eenduidig te beantwoorden is. Met een aantal voorbeelden gaat Misak Terzibasiyan, oprichter en eigenaar van UArchitects, in de komende blogs trachten de betekenis van de architectuur te benaderen. Dl. 1. Een kritische reflectie op de huidige architectuur. De Architect
 • Wat hebben wij met insecten gemeen? In de tentoonstelling The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017 in Het Nieuwe Instituut onderzoekt architectuurtheoreticus Mark Wigley de rol en invloed van de antenne op onze gebouwde omgeving. Archined
 • Anita Blom, senior specialist naoorlogse stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over de waardevolle lessen uit de stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren zeventig en tachtig voor de bouwopgave van vandaag. NL Magazine
 • Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Er is echter discussie over de mate waarin binnenstedelijk bouwen haalbaar en wenselijk is. Uiteindelijk zijn locatiekeuzes politieke keuzes. Maar in het debat worden soms argumenten gebruikt die op misverstanden zijn gebaseerd. Dat belemmert een afgewogen besluitvorming. Edwin Buitelaar over die 5 misverstanden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Over het algemeen lijkt duurzaam denken verrassend afwezig op de Salone del Mobile. Het streven naar hergebruik of gebruik van restmaterialen, zoals dat tijdens de recente Stockholm Furniture Fair een duidelijke boodschap was, lijkt hier bijvoorbeeld geen grote rol te spelen. Architectenweb
 • Over overdaad en anti-statements. Een column van Viveka van de Vliet over de Salone del Mobile en Milan Design Week 2018. bno
 • Elke discipline is gebaat bij vernieuwing en experiment. Zelfs de wereld van design is in de greep van marketing, design klassiekers en nostalgie gekomen. Toch zag Harm Tilman in Milaan tijdens de Salone del Mobile nog genoeg ontwerpers tegen die hun dromen durven najagen en gebruik maken van de vrijheid die de markt biedt. De Architect
 • Hilde Bouchez reflecteert in haar boek Het wilde ding over de geschiedenis van design en de nieuwste bewegingen binnen design. Ze reikt ook een fenomenologische methodologie aan die zowel maker als consument op een hernieuwde, poëtische manier met het alledaagse gebruiksvoorwerp laat omgaan. Ze schrijft : “Dit boek hoopt zowel ontwerpers, studenten design als ieder van ons die consumeert een beter begrip te geven omtrent het belang van de kwaliteiten van het alledaagse.” Pieter Hoexum las het boek. Archined
 • Kenmerkend voor de modetentoonstellingen in het Centraal Museum is dat de ontwerpen nooit sec op de pop worden getoond. Modeconservator Ninke Bloemberg: “We voegen altijd extra lagen toe door een deel van het proces en het onderzoek te onthullen.” Het gelaagde oeuvre van Jan Taminiau leent zich daar perfect voor. Het parcours voert langs zijn afstudeerwerk, proefmodellen, inspiratiebronnen, publiekslievelingen– en eindigt in zijn heiligdom: het archief met stalen. Fashion United
 • Sinds de oprichting in 2013 ondersteunt Het Nieuwe Instituut vernieuwend onderzoek van onafhankelijke onderzoekers, ontwerpers, academici, curatoren en andere professionals, op basis van o.m. tentoonstellingen, evenementen en publicaties. Met de jaarlijkse Call for Fellows geeft Het Nieuwe Instituut erkenning en zichtbaarheid aan onderzoeksprojecten die buiten de geijkte denkkaders durven te treden. Het Nieuwe Instituut stelt drie fellowship in residence plekken beschikbaar voor de periode van september 2018 tot februari 2019. Thema van de Call for Fellows 2018 is burn-out. Het Nieuwe Instituut

 

beeldende kunst

 • Kunst en de dood hebben sowieso een authentieke relatie met elkaar. Sommige kunstenaars krijgen na hun dood een bijna goddelijke status toebedeeld en anderen die tijdens hun leven het podium hebben gekend, worden na de laatste adem vergeten. Kun je als kunstenaar daadwerkelijk doorleven in je werk en heb je daar invloed op? Is kunst groter dan het leven zelf? Mister Motley
 • ‘Ik zie in het werk van hedendaagse kunstenaars hoe de radicale benadering van de punk doorwerkt in de huidige beeldtaal: een bepaalde hopeloze gewelddadigheid of nihilistische woede, een radicale esthetiek gecombineerd met vormen van onverwachte samenwerkingen, het afwijzen van overheersende vorm- of stijlfiguren, verzet tegen de vercommercialisering van een persoonlijk idioom , aldus Karin Post, de samensteller van de expositie Punk + Dans + Kunst in Schunck, Heerlen. De expositie laat volgens Domeniek Ruyters zien dat millennials helemaal niet zo ver van punk staan als vaak gedacht. Metropolis M
 • Een Papieren Monument Voor De Papierlozen is een kunstproject opgezet door Domenique Himmelsbach de Vries ter promotie en steun aan ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland. Dit project groeide uit tot een samenwerking met negentien kunstenaars die portretten in houtsnede maakten van vluchtelingen van de actiegroep We Are Here. Liza Swaving in gesprek met Himmelsbach de Vries over sociaal engagement, activisme en kwetsbaarheid in kunst en erfgoed. Tubelight
 • Dat er genderongelijkheid bestaat in de kunstwereld, staat buiten kijf. De Belgische kunstenaar Karin Hanssen startte daarom in 2011 met het aanleggen van een databank van vrouwelijke kunstenaars werkzaam in België: Gynaika, en later Contemporary Women Artists in Belgium (CWAB). CWAB werd een sensibiliseringsproject dat vanuit een positieve houding aandacht geeft aan genderongelijkheid enerzijds en aan de kwaliteit en het belang van het werk van vrouwelijke kunstenaars anderzijds.. Mister Motley

 

film en av

 • Op 7 april jl. presenteerden het Nederlands Filmfonds en het Mondriaan Fonds i.s.m. Eye: Kings of infinitive space, een avond voor kunstenaars, filmmakers, dichters en VR-nauten. Centraal stonden de vragen. Wat moeten we met VR? Is het een instrument of een medium? Is het een vorm van film, een soort schilderij of is het een geheel nieuwe kunstvorm? Een verslag. Filmfonds
 • Docs in the City uit Schijndel, de organisatie die documentairefilms vertoont, gaat ook vertonen in Veghel. ‘Elke Docs in the City-avond dit jaar zullen we op meerdere dagen op verschillende locaties gaan organiseren”, zegt de organisatie. Er zijn ook plannen voor Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

 

letteren

 • In de bundel ‘Geen verlangen zonder tekort, De toekomst van de Nederlandstalige roman’, onder redactie van Margot Dijkgraaf en Wouter van Gils, uitgebracht vanwege het 25-jarig jubileum van de Libris Literatuurprijs, schrijven achtentwintig auteurs over de toekomst van de Nederlandstalige roman. Die is nog lang niet dood, zoals literaire defaitisten beweren. Trouw
 • Voor het gastlandschap op Frankfurter Buchmesse 2016 werkte het Nederlands Letterenfonds mee aan de totstandkoming van 25 videoportretten van Nederlands en Vlaamse schrijvers. De portretten zijn nu op een website beschikbaar. Het project werd uitgevoerd door Interakt en financieel ondersteund door het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds. Letterenfonds , Schrijven in de Lage Landen
 • Schrijfster Michelle van Dijk heeft de handschoen opgepakt: zij gaat Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan hertalen. Dit als antwoord op Marita Mathijsen, die aangaf dat zij voor hertalingen van klassiekers was. tzum
 • Tijdens het literaire festival Woordnacht spraken Adriaan van Dis en striptekenaar Peter van Dongen over de totstandkoming van de graphic novel Familieziek. Schrijven on line
 • Sinds 2014 reiken Poëziecentrum en CANON Cultuurcel tweejaarlijks de Gouden Poëziemedaille uit. Een vakjury bekroont de beste Nederlandstalige kinderpoëziebundel met een Gouden Poëziemedaille en een kinderjury kent vier Poëziesterren toe. Op die manier trachten ze meer zichtbaarheid te geven aan een genre dat vaak onder de radar blijft als het om literaire prijzen gaat. Bundels van Robbert-Jan Henkes, Edward van de Vendel, Erik van Os & Elle van Lieshout, Linda Vogelesang, en Bette Westera zijn genomineerd. Opvallend : 4 van de genomineerden zijn uitgegeven door Querido. Poëziecentrum
 • Een A.F.Th. van der Heijden huis in Eindhoven. En een fietsroute langs plekken die een rol hebben gespeeld in het leven of de boeken van de schrijver. Met die plannen is de Werkgroep Van der Heijden-wandeling nu bezig. Renny de Bruyn, een van de initiatiefnemers en organisatoren van de Van der Heijden wandeling, maakte dit bekend bij de officiële ingebruikname van de A.F.Th banken in Geldrop. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • Make it, zo heet het nieuwe jazzfestival, dat dit najaar in Tilburg zijn eerste editie beleefd. Het tweedaags festival in september wil jonge, getalenteerde en voor het grote publiek onbekende makers een prominente plek geven. De hoofdacts van het festival zullen plaatsvinden in de Schouwburg, de grootste jazztalenten zijn te zien in de Studiozaal en Jeroen van Vliet is curator van de Audax-Zaal. Op de eerste dag, 21 september, vindt JazzRonde plaats. Jonge talenten kunnen zich hiervoor aan te melden via de website. Make it , Brabants Dagblad , Jazzenzo
 • De Edison Oeuvreprijs Jazz gaat dit jaar naar de jazzpianiste Eliane Elias. De Braziliaanse komt de prijs zelf ophalen tijdens het Edison Gala in Lantaren Venster op 6 juli, als onderdeel van North Sea Round Town in Rotterdam. jazzenzo
 • Stroomhuis is een onmisbaar onderdeel van de Eindhovense underground. Gesprek met Mark en Meis die de programmering doen. noisey

 

theater en dans

 • Er was nogal wat commotie toen bekend werd dat operaregisseur Lotte de Beer Die Zauberflöte van Mozart ging herschrijven. In het Compagnietheater in Amsterdam kreeg het publiek op 21 april de radicaal herschreven versies van stukken uit Die Zauberflöte te zien. Het libretto van Mozarts opera is racistisch en seksistisch, vindt de Beer, en niet meer van deze tijd. Tijdens de première was geen wanklank te horen. Eva Peek, masterstudent geschiedenis in Leiden en freelance schrijver voor De Nationale Opera, juicht het toe. Operaregisseur Sjaron Minailo vindt het niks. NRC , NRC , De Volkskrant
 • De eerste circusgezelschappen die in oktober 2018 tijdens Festival Circolo hun tenten zullen optrekken in het Tilburgse Leijpark zijn bekend. Brabants Dagblad , Circusweb
 • Van 17 t/m 22 april vond het International Pop Arts Festival plaats. Een jaarlijks festival waarin poppen- en objecttheater centraal staat; een discipline dat zich steeds meer vermengt met dans, circus, mime, beeldende kunst, film en muziek. Een verslag van een dag in Theater Bellevue, Amsterdam. Theaterkrant
 • Pierre Audi, regisseur en artistiek leider van De Nationale Opera, heeft gisterenavond de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje ontvangen. Hij kreeg de medaille toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor de kunsten in Nederland en de ontwikkeling van opera en muziektheater in het bijzonder. Theaterkrant
 • Nationaal Ballet solisten Marijn Rademaker en Anna Ol zijn in de prijzen gevallen met het World Ballet Stars Gala tijdens het internationale balletfestival DANCE OPEN in Sint Petersburg in Rusland. Marijn Rademaker, eerste solist van Het Nationale Ballet, won de belangrijkste prijs van het festival: de Grand Prix. Eerste soliste Anna Ol won de prijs in de categorie van meest virtuoze danseres, de Miss Virtousity. Dans magazine

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ontwerperscollectief Dutch Invertuals heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Franklin Till onderzocht hoe door de mens gemaakte materialen kunnen worden “gemuteerd” en hergebruikt. De presentatie was te zien in Milaan. Dezeen
 • Sigrid Calon ontwierp een digitaal kunstwerk met een steeds veranderend lichtpatroon in het plafond van de gaanderijen in de Kalverpassage in Amsterdam. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse kunstenaar Jan Doms is winnaar van de Bernardine de Neeveprijs. Hij kreeg deze prijs voor glaskunst in het museum Jan van der Togt in Amstelveen. Doms ontving de prijs voor zijn oeuvre van vernieuwende monumentale dynamische glassculpturen. Brabants Dagblad
 • Schrijver Henk van Straten werd in boekhandel van Piere te Eindhoven geïnterviewd door Theo Maassen over zijn nieuwste boek ‘Berichten uit het tussenhuisje’, een autobiografisch verhaal over de periode na zijn scheiding. Eindhovens Dagblad
 • A.H.J. Dautzenberg presenteert op 19 mei in zijn geboortestad Heerlen Ik Bestaat Uit Twee Letters, een autobiografie in de vorm van een dagboek. Zwart goud
 • Cairo Liberation Front viert het eenjarig bestaan van hun EP ‘Nymphaea Caerula’ op een heel bijzondere manier. De muziek van de EP (die samen met de Amerikaanse producer AI Lover werd gemaakt), is de basis voor een ritmespel waarbij een schatzoeker in een piramide allemaal obstakels moet ontwijken op de maat van de muziek. 3voor12.vpro.nl
 • De Tilburgers van Cairo Liberation Front vieren het eenjarig bestaan van hun EP ‘Nymphaea Caerula’ met wel een heel bijzondere manier. De muziek van de EP (die samen met de Amerikaanse producer AI Lover werd gemaakt), is de basis voor een ritmespel waarbij een schatzoeker in een piramide allemaal obstakels moet ontwijken op de maat van de muziek Op 5 mei verschijnt ‘Under Milkwood EP’, de eerste release van actrice Sanne Samina Hanssen en de Eindhovense muzikant Woody Veneman, alias countryduo Polly & Bruce, op het nieuwe Eindhovense label Stoked Records. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovens singer-wongwriter Camilla Blue presenteerde haar debuutalbum. Doorleefd en rauw is ‘Blue’, maar net zo goed verleidelijk, zelfs poeslief. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense indierock-band Wolfendale creëert een eigen wereld in muziek. Na zes jaar stonden ze weer op het podium. Eindhovens Dagblad
 • Twee Brabantse muzikanten naar de finale van de Grote Prijs. Joël Domingos uit Tilburg in de categorie hiphop. Kiki Mettler uit Sint-Oedenrode in de categorie singer-songwriter. Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • ‘De stervende zwaan’ is een van de vaste waarden in de klassiek-ballettraditie. Het is ook de bal die Jacqueline Hamelink en Johnny Lloyd aan het rollen brengen in de voorstelling ‘swan [remix]’. Een zwaan die bij hen viermaal sterft in een entourage die mooie vondsten bevat, maar te weinig vaart heeft. Brabant Cultureel

Kunstonderwijs

 • Werk een nieuwe Eindhovense wijk uit voor 10.000 internationals (bijvoorbeeld werknemers van ASML) die snel te realiseren is. De wijk heeft een tijdelijkheid van drie jaar en moet duurzaam zijn. Met die lastige vraag gingen dertig studenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven 24 uur aan de slag. Eindhovens Dagblad
 • De circusopleiding in Tilburg – de Fontys Academy for Circus and Performance Art – telt slechts zeventig studenten. Tien daarvan laten op 25 en 26 april hun graduation acts zien in de voorstellingszaal van hun opleiding op Stappegoor in Tilburg. Bron.fontys
 • Zeven studenten van de Fontys Hogeschool van de Kunsten werkten in het Zuid-Afrikaanse dorpje Darling. Aan de hand van voorwerpen van inwoners maakten ze, samen met lokaal talent, ‘The Darling Collection’: 35 performances tijdens een driedaags festival. Bron.fontys
 • Lector Marijke Hoogenboom van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft de Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro ontvangen voor de verdere ontwikkeling van het schakelprogramma Third voor DAS Graduate School. Doel van het programma is om de kloof te verkleinen tussen de masters van de Academie voor Theater en Dans (ATD) en internationale PhD-trajecten. Theaterkrant
 • Studenten van Decoratie- en restauratieschilder van SintLucas zijn op dit moment bezig met hun examenopdracht in de Lambertuskerk te Helmond. De opdracht die de studenten hebben gekregen van het parochiebestuur is: het weer “toonbaar” maken van de huidige decoraties en schilderingen voor het publiek in de kooromgang. SintLucas
 • Professionals die zich liever specialiseren in de zakelijke kant van het modevak kunnen vanaf komende zomer terecht in Antwerpen. In augustus 2018 gaat aan de Antwerp Management School (AMS) de eerste lichting van de éénjarige masteropleiding ‘’Fashion Management” van start, zo meldt het opleidingsinstituut. Fashion United

Kunstbeoefening

 • ,,Als je weet wat er speelt, weet je wat er gespeeld moet worden.” Die woorden van de Zundertse theatermaker Peter Dictus zijn de leidraad voor de film ‘Wat speelt er’. Daarin volgt regisseuse Ellen Blom uit Utrecht de totstandkoming van de theatervoorstelling Harmonie. BN – De Stem
 • Verhalen over de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog rond Bergen op Zoom vormen de basis voor een groot theaterspektakel in de buitenlucht door Vierschaar. Over anderhalf jaar te zien bij de Waterschans. BN – De Stem

Cultuureducatie en - participatie

 • Op 10 april 2018 vond tijdens de Media Ukkie Dagen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het congres DigiStart, georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB) plaats. Daarin staat de mediaopvoeding van nul tot zesjarigen centraal. Een verslag. KB
 • “Een huis voor Harry” van Leo Timmers (Querido) is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die in de ochtend van 23 januari 2019 landelijk worden gestart met Het Nationaal Voorleesontbijt. CPNB
 • Na het succes van de literaire game ‘Puzzling Poetry’ is nu voor kinderen in het basisonderwijs ‘Puzzling Poetry Woordenschatkist’ gelanceerd. Studio Louter en Lucas Hirsch ontwikkelden de app in samenwerking met het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ted van Lieshout, de Schrijverscentrale en vakmensen uit het onderwijs leverden een creatieve bijdrage aan de kwaliteit van het ontwerp. Spelenderwijs stimuleert het spel de woordenschatkist, creativiteit en het begrijpend lezen van kinderen. inct
 • Laura Fasseur (16) winnares Juniorprijs der Markiezen in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Jongeren die muzikale ambities hebben, kunnen binnenkort terecht in een studio in Helmond-West. Een initiatief van de LEV-Groep, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Eindhovens Dagblad
 • Een dag vol met muziekworkshops bij Tilburgse podia en een sprookjesconcert in de Concertzaal. De Grote Muziekreis wil op 26 mei kinderen en jongeren warm maken voor muziek. Podia als Concertzaal, 013, Factorium en Paradox doen mee, zegt Maarten Hartveldt, componist en organisator van het evenement. Brabants Dagblad
 • 125 vijfdeklassers uit Sint-Michielsgestel toonden bij ‘Groep 5 in Concert’ hun stevige ontwikkeling in muzikale vaardigheden. Resultaat van een krachtig, goed voorbereid initiatief tussen Harmonie Sint-Michaël en de drie lokale basisscholen. Brabants Dagblad
 • Een Buurt Opera is onderdeel van het project Buurtpodium van De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch. Deze cultuurinstelling ondersteunt op de zeven Bossche brede scholen dit soort initiatieven. Het staat altijd in het teken van het ontdekken en delen van talenten. Omroep Brabant
 • De Europese culturele organisatie Amateo reikt voor de eerste maal een Amateo Award uit aan een uitzonderlijk Europees amateurkunst- of cultuurparticipatieproject. Een onafhankelijke jury heeft uit 42 Europese inzendingen vijf genomineerden gekozen. Eén daarvan komt uit Nederland : de voorstelling EdvanHoornFucktheSystem van Stichting Op Roet uit Hoorn. Op 10 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. LKCA

Erfgoed

 • Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Open Monumentendag
 • In Arnhem staat het kantoor van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Albert van der Zeijden en Sophie Elpers zijn beiden medewerker van de afdeling kennisontwikkeling. Een gesprek over de vijf meest gestelde vragen rond immaterieel erfgoed en musea: over bevriezen of bewaren, over identiteit of diversiteit en over ‘de boze witte man’. Museumpeil
 • Glanzend geelkoper vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse kerkinterieur. Het ambacht van geelgieten wordt echter nog slechts door weinigen uitgeoefend. Om aandacht te trekken voor deze eeuwenoude kunstvorm is het boek ‘Koper in kerken: Geelgieters en hun werk in Nederlandse kerkgebouwen’ verschenen. Toekomst Religieus Erfgoed
 • Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch heeft opnieuw een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het gaat om het werk ‘Stilleven met flessen en schelp’ dat Van Gogh in 1884 schilderde in Nuenen. Het museum heeft 2,5 miljoen euro betaald voor het stilleven. “Geen koopje, maar een gangbare prijs”, zegt De Mooij. Omroep Brabant
 • De Tentoonstelling van het Jaar verkiezing, in het leven geroepen vanwege het 30-jarig bestaan van Museumtijdschrift, is gewonnen door ‘Nineveh’. Ruim 5000 lezers en museumfans brachten hun stem uit. 9 vragen aan Wim Weijland, directeur Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden, waar de winnende tentoonstelling van 20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018 te zien was. Museumtijdschrift
 • Met het project ‘Uit het depot; werk in uitvoering’ gaan professionals, samen met het publiek, de historische collectie van het Stedelijk Museum Schiedam onder de loep nemen. Het is voor het eerst dat museumbezoekers kunnen meedenken en adviseren over de collectie. In mei verhuizen duizend voorwerpen van het depot naar het museum. In de periode van 28 mei tot en met 8 juni kunnen bezoekers meekijken en meedenken. Stedelijk Museum Schiedam
 • De Filmkrant doet verslag van de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed in EYE. Het derde college ging over analoge projectie. Rond filmprojectie hangt een speciale magie, vooral als de projector aanwezig is in de ruimte waarin het publiek zit. Toch werden filmprojectoren in een aparte cabine gezet, vaak bovenin het filmtheater. Veel expertise ging verloren, bij de overgang naar digitaal. Zowel bij opname, nabewerking als projectie. Filmkrant
 • De vier kernen: Best, Liempde/Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode verbinden via een klompenbelevingsroute en zo ondernemerschap en toerisme combineren en aanmoedigen. Dat is de inzet van de Stichting Brabantse Klomp. Eindhovens Dagblad
 • Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen heeft met belangstelling kennis genomen van het Economisch Instituut voor de Bouw (ECB) rapport over omzet, arbeid, scholing en certificering van de 11 bij het platform aangesloten vakdisciplines. Het rapport biedt heldere conclusies en aanbevelingen over o.m. scholing onder de veelzeggende kop Borging van kennis en kwaliteit: opleiding en scholing. Er moet veel gebeuren. NCE
 • Begin april is in opdracht van de Vlaamse organisatie Strip Turnhout een onderzoek naar het striperfgoed(beleid) gestart. Doel is de huidige versnipperde situatie op het gebied van striperfgoed in kaart te brengen en op basis daarvan te komen tot beleidsaanbevelingen en een grotere samenhang van en samenwerking binnen de sector van het striperfgoed. Bibliotheekblad

Bibliotheken

 • Alle bibliotheken op één na werken met vrijwilligers en het aantal vrijwilligers dat per bibliotheek wordt ingezet is sinds 2014 gestegen. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek naar de inzet van vrijwilligers in de bibliotheekbranche dat de Stichting Bibliotheekwerk (SBW) onlangs publiceerde. Bibliotheekblad
 • Muziekweb heeft onlangs de zogeheten RASA-collectie verworven en toegankelijk gemaakt, een grote, unieke collectie wereldmuziek, afkomstig van het vroegere Utrechtse poppodium RASA. De collectie van meer dan 20.000 cd’s en lp’s is door Muziekweb overgenomen en vervolgens gemetadateerd, gedigitaliseerd en ontsloten. Bibliotheekblad

#koninklijk is ook..

Koningsdag! Komende vrijdag is het zover. Dan kleurt het land oranje, verzamelen feestgangers zich op pleinen door het land en struinen anderen de vrijmarkten af. Fotograaf William vangt de sfeer van Koningsdag in mooie beelden. Dit beeldverhaal delen we komende week op Mestmag.nl. Foto gemaakt door: Wildschieters

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie