Trends & Ontwikkelingen 24 april 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 28 april debatteert de Tweede Kamer over de cultuursector en de coronacrisis, o.a. over het gewijzigde budget. Tweede Kamer
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt op 23 april Kamervragen van de SP naar aanleiding van het bericht ‘De cultuursector is wanhopig, waar blijft de hulp?’ Rijksoverheid.nl
 • De Kamerleden Asscher (PvdA), Van den Berge (GroenLinks) en Kwint (SP) hebben op 16 april vragen gesteld over een noodfonds voor de culturele sector. Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt ze op 20 april. Ze verwijst voor de antwoorden, op een na, naar haar brief van 15 april. Rijksoverheid.nl
 • Uit het Factsheet Maatregelen tegen het coronavirus, dd 21 april, blijkt dat publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters zijn gesloten t/m 19 mei. Alle evenementen met een vergunnings- en meldingsplicht zijn verboden tot 1 september. Rijksoverheid.nl
 • Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur. De informatie op deze pagina wordt aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet op 21 april 2020. Rijksoverheid.nl
 • Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen. LKCA , LKCA
 • Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt dat het lastig wordt om voor ontslagen flexwerkers een inkomensregeling te bedenken die ‘uitvoerbaar en rechtvaardig’ is. De Tweede Kamer heeft hem opgeroepen iets voor deze werknemers te bedenken omdat zij geen recht hebben op een WW-uitkering, bijstand of het zzp-vangnet. De Kunstenbond riep namens haar leden de minister op: ‘Maak de generieke maatregelen toegankelijk voor podiumkunstenaars’ en ‘biedt een oplossing voor artiesten in fictieve loondienst’. Podiumkunstenaars die via de ‘artiestenregeling’ werken, vormen immers een helder afgebakende groep voor wie de overheidsmaatregelen ontoereikend zijn. Kunstenbond
 • BKNL, reageert, op 20 april, op de extra steun van 300 miljoen euro voor de cultuursector in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) BKNL, het overlegorgaan voor de beeldende kunst, is daarover blij, maar daar waar de generieke middelen niet altijd aansluiten op de specifieke noden van de cultuursector sluit ook dit steunpakket niet altijd aan op alle facetten binnen het culturele landschap. BKNL ziet o.m. een bedreiging van een van de uitgangspunten van het beleid van de minister, de Fair Practice. Kunstenaars, galeries, kunstmusea en presentatie-instellingen vallen buiten de generieke steunmaatregelen en hebben ook geen baat van deze extra 300 miljoen. BKNL
 • LKCA reageert 20 april op de extra steun voor de cultuursector. De regering maakt 300 miljoen euro extra vrij voor de culturele sector, de generieke maatregelen helpen onvoldoende. Helaas komt die extra steun nauwelijks terecht bij educatie en participatie. LKCA
 • Cultuurconnectie is blij de minister van Engelshoven (OCW) extra middelen inzet die niet uit de bestaande, eigen begroting komen. Dat meldt de organisatie op 16 april.. Cultuurconnectie stelt wel vast dat de extra middelen nu slechts een gedeelte afdekken van de begrootte schade van 969 miljoen in het lopende kwartaal en dat de ondersteuning vooral ingezet gaat worden op hogere subsidies voor belangrijke cultuurinstellingen. Ook de uitwerking op regionaal niveau vraagt om verheldering. Cultuurconnectie blijft het gesprek voeren om aandacht te vragen voor de situatie in de branche kunst- en cultuureducatie. Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, heeft in samenwerking met MKB-Nederland/VNO-NCW een protocol opgesteld dat ter beoordeling aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd is. Cultuurconnectie
 • In een brandbrief aan het ministerie van OCW, 22 april, vraagt de Vereniging Jeugd Impresariaten de gelden die bestemd waren voor cultuureducatie in het lopende schooljaar nog steeds te besteden aan de makers daarvan. De Vereniging Jeugd Impresariaten (VJI) is opgericht met als doel de positie van jeugd impresariaten in Nederland te verstevigen. De aan de VJI verbonden impresariaten staan voor kwaliteit en professionaliteit van jeugdtheater binnen kunst- en cultuureducatie voor primair en het voortgezet onderwijs. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ruim 100 jeugdtheatergezelschappen. Vereniging Jeugdimpresariaten, Theaterkrant
 • “Voor die 300 miljoen euro die straks vrijkomt worden keurige regelingen gemaakt, met heldere, publieke criteria. Zodat iedereen kan controleren dat dit op een objectieve manier gebeurt. Ik hoop dat de sector solidair blijft, maar men moet er bijvoorbeeld ook voor blijven zorgen dat het geld van toegangskaarten waar geen restitutie voor is aangevraagd, terechtkomt bij degenen die het nodig hebben. Instellingen die zowel van de generieke maatregelen als extra steun profiteren, moeten daarnaast zoveel mogelijk mensen in dienst houden.” Minister van Engelshoven (OCW) in een gesprek, op 18 april, met NU.nl. NU.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) laat, op 18 april, aan NU.nl weten dat de cultuursector geen bezuinigingen hoeft te verwachten. NU.nl
 • Kunsten’92 reageert in een nieuwsbrief van 16 april op de voorstellen van minister van Engelshoven (OCW) De vereniging stelt dat het voor de 160.000 zzp’ers en de niet-gesubsidieerde instellingen (zoals de vrije theaterproducenten en bedrijven in de creatieve industrie) het nog onduidelijk is in welke mate zij van het steunpakket kunnen profiteren. De volgende essentiële stap is nu dat ook gemeenten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen lokale infrastructuur, waaronder musea, maar ook centra voor de kunsten en muziekscholen, en theaters. Kunsten’92 roept op tot solidariteit. Kunsten ‘92
 • Kunsten’92 is verheugd over de steun van 300 miljoen, een noodzakelijke maatregel die gaat voorkomen dat kunstinstellingen snel gaan omvallen. Maar de miljoeneninjectie vergroot de kloof in de kunstsector vergroot tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties en kunstenaars. De niet-gesubsidieerden zijn verontwaardigd over het aanbod van extra leningen. En zzp’ers en flexwerkers vallen „opnieuw buiten de boot”. NRC
 • ENCORE, de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie – een alliantie van ondernemers en collectieve beheersorganisaties in de muziek-, film- en boekenindustrie, stelt dat de maatregelen van minister van Engelshoven (OCW) onvoldoende waarborging bieden aan de hele creatieve sector: een groot gedeelte van de creatieve industrie blijft buiten beschouwing. Op 16 april stuurde Encore een position paper aan de politiek. Mediafederatie , Mediafederatie
 • Minister van Engelshoven (OCW) schrijft dat ze met het ondersteuningspakket „het unieke Nederlandse artistieke product” en de „werkgelegenheid in deze sector [wil] waarborgen” door het „verhogen van de subsidie aan producerende instellingen in de Basisinfrastructuur”. Daarnaast wil ze een „beperkt aantal cruciale regionale musea” helpen met het steunpakket. Drie museumdirecteuren, Rein Wolfs, Stedelijk Museum Amsterdam, Benno Tempel, Kunstmuseum Den Haag en Ann Demeester, Frans Halsmuseum Haarlem, stellen dat het overgrote deel van de musea geen onderdeel uitmaakt van de BIS. Terwijl die musea wel collecties van nationaal en wereldbelang beheren. Zij verdienen ook steun. NRC
 • ‘’Hier is nog een extra stap nodig. En dan denk ik meteen aan het advies van de SER (“Passie Gewaardeerd”, 2017). De SER en de Raad voor Cultuur adviseerden om nog eens te kijken naar de in 2012 wegbezuinigde regeling voor kunstenaars die tot veler tevredenheid had gefunctioneerd. De regeling hielp zelfstandige kunstenaars op lastige momenten in hun carrière over een dip en stimuleerde een uiteindelijk weer zelfstandige beroepspraktijk. Een maatregel met win-win effect. Een lagere bijstandsuitkering, dus goedkoper voor de overheid, met ruimere bijverdienmogelijkheden, dus passender voor de beroepsgroep.’’ Aldus Erik Akkermans, kwartiermaker en voorlopig voorzitter van het arbeidsmarktplatform PlatformACCT. Cultureel Persbureau
 • Wim Pijbes, directeur van de Stichting Droom en Daad, op 18 april, in tv programma VPRO Mondo, over het omstreden besluit van minister van Engelshoven (OCW) om een steunpakket van 300 miljoen euro voor de kunst- en cultuursector vrij te maken. Is het veel te weinig en hoe wordt er voor gezorgd dat het geld goed verdeeld wordt? VPRO
 • De voorzichtige aanpak van minister van Engelshoven (OCW) is verstandig, vindt hoogleraar culturele economie Arjo Klamer. Ze doet nu het goede door bedrijfseconomische argumenten te laten prevaleren en haar verantwoordelijkheid te nemen als subsidiënt. Het is goed dat ambtenaren druk bezig zijn om een reeks maatregelen uit te werken als het opschorten van huur, leningen voor vrije producenten en compensatie van zzp’ers. In een tijd van crisis is eerst een pragmatische aanpak geboden. Maar kunst heeft ruimte nodig om te floreren en raakt verstikt in de overheidssystematiek. Het is daarom is veel belangrijker dat liefhebbers en elite zelf de kunsten omarmen en steunen. NRC
 • De Nederlandse overheid stelt onbeperkt middelen beschikbaar om de impact van de covid 19-maatregelen te counteren. Maar wel met uitgangspunten en voorwaarden die de kunsten in zwaar weer brengen, en waarvan vooral zelfstandigen en freelancers de dupe zijn. Waarom weigert de regering de kunstensector hulp als er toch ‘tientallen miljarden’ beschikbaar zijn? Jesse van Winden, curator-onderzoeker bij Jubilee, in Rekto Verso. Rekto verso.
 • “Plus de 300 miljoen, die goed staat op de nieuwssites, gaat naar grote gezelschappen en instituten, die dan weer makers en ZZP’ers gaan inhuren, in de realiteit van dit kabinet. Terwijl de minister weet, althans dat hoop ik, dat bijvoorbeeld 75% van het theateraanbod door vrije producenten wordt gefabriekt, die niks hebben aan deze 300 miljoen.” “En terwijl ik dit schrijf, maakt het kabinet bekend dat de bloemen- en aardappelboeren 650 miljoen krijgen. Dus een klein deel van de agrariërs krijgt ruim het dubbele van de hele culturele sector in ons land. Stukje fijne timing vanuit Den Haag.” Dolf Jansen in De Nieuws BV, Radio 1. NPO Radio 1
 • Met 300 miljoen is de culturele sector geholpen, maar niet gered, als een commentaar van het NRC NRC
 • Buitenhof nodigde Ramsey Nasr uit naar aanleiding van zijn pleidooi in NRC voor de kunsten. Hij pleit voor het betrekken van kunstenaars bij het denken over de Coronacrisis in het algemeen en over de exit strategieën in het bijzonder. Als geen ander zijn kunstenaars gewend te denken in scenario’s. tzum
 • ‘’Deze regeling is er, kortom, voor merken, niet voor mensen. Als Van Engelshoven zich alsnog geliefd wil maken, zou ze daar nog heel even naar kunnen kijken.’’ Aldus klassieke muziekrecensent Merlijn Kerkhof. De Volkskrant
 • ‘’Het is voor niemand leuk dat Ingrid van Engelshoven met haar neus in de culturele boter is gevallen, maar stel dat ze een andere kant op was gekatapulteerd. Directeur van een zieken- of verzorgingshuis. Dat je in bed naar adem ligt te happen en dan via de ziekenomroep hoort dat de directie alle patiënten heeft opgegeven en dat die hoopt dat er een paar blijven ademen tot ‘het nieuwe normaal’ aanbreekt. Pas dan zullen ze hulpmiddelen verspreiden.’’ Column van Marcel van Roosmalen, n.a.v. het interview van minister van Engelshoven (OCW) op het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT), 14 april. NRC
 • ‘’Geachte minister Van Engelshoven: u liet een kans lopen om te leiden ‘’. Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks in Elsevier Weekblad ongevraagd advies aan iemand in het nieuws. Deze week aan D66-cultuurminister Ingrid van Engelshoven: steunpakketje na wekenlang zwijgen is too little, too late. Elsevier Weekblad
 • ‘’ Het kan niet zo zijn, dat de minister niet ziet hoe nijpend het probleem is. Als je dan niet verder komt dan opmerkingen over hoe de instellingen de zzp’ers zullen gaan vragen voor opdrachten, en dat het toch mooi zou zijn als het Nederlandse publiek geen geld terugvraagt voor de kaartjes van het theater, dan schiet je als belangenbehartiger van kunst en cultuur ernstig tekort. Knok voor de sector, sta pal voor het overeind houden van al dat moois dat we ondanks jaren afbraakbeleid nog hebben en help de hele sector.’ Aldus Ron Antens uit Tilburg, werkzaam als producer, componist, muzikant en dirigent. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moet gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. De overheid, de bouw- en technieksector, banken, de BNA en andere brancheverenigingen hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken. BNA
 • Het steunfonds van 300 miljoen van het kabinet om de culturele sector te helpen is een goed begin, maar vooralsnog niet voldoende om de sector te redden. Dat zeggen Ruud van Eeten, directeur van Huis voor de Kunsten Limburg en Bas Schoonderwoerd, directeur van Parkstad Limburg Theaters (PLT). Ruud van Eeten : “Dat noodfonds is totaal niet relevant voor de amateurkunsten. Bijvoorbeeld verenigingen vormen het cement van de samenleving. Dus wij maken ons daar ernstig zorgen over. Want dit raakt iedereen in de sector, van schutterij en fanfare tot kleinkunstenaar en toneelvereniging.” Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft een rapport daarover naar de Limburgse gedeputeerde Koopmans gestuurd, die dat zal meenemen in zijn overleg met minister Van Engelshoven. 1Limburg
 • Het Limburgs Parlement is verdeeld over de vraag of er op korte termijn al speciale provinciale fondsen in het leven moeten worden geroepen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis mee te helpen oplossen. 1Limburg , 1Limburg
 • Bibliotheken, theaters, musea , cultuurcentra, erfgoedorganisaties en poppodia luiden de noodklok bij de provincie Gelderland. Ze menen dat de provincie bij moet dragen nu alle culturele instellingen dicht zijn en zwaar verlies lijden. ,,We houden het niet lang vol’’, zegt Roel Coppelmans van de Vereniging Gelderse Podia, een van de cultuurkoepels die de brief heeft ondertekend. Duidelijk is dat de schade bij culturele instellingen in de provincie enorm is. ,,De noodregeling die landelijk is vastgesteld, 300 miljoen euro, is er vooral voor de grote gezelschappen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de kleinere regionale podia buiten de boot vallen. Velen van hen hebben weinig reserves. Dit is een onhoudbare situatie.’’ De Gelderlander , Winterswijk.org
 • Het huidige cultuurbeleid van de provincie Zeeland loopt af op 31 december 2020. Omdat de Omgevingsvisie als nieuw beleidskader niet op tijd kan worden vastgesteld, vraagt Gedeputeerde Staten van Zeeland aan Provinciale Staten om het huidige beleid te verlengen tot eind 2021. Dit zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit in de door coronamaatregelen zwaar getroffen culturele sector. Wijbrand Schaap van Cultureel Persbureau vraagt zich af of het een verstandig idee is. ‘Niemand kan nu iets zinnigs zeggen over publieksbereik, of eigen inkomsten in een wereld waar volgens de laatste inzichten ‘anderhalve meter’ de norm gaat worden. Je kunt dus oudgedienden en nieuwkomers niet beoordelen op een verleden dat nooit meer terugkomt en een toekomst die volslagen onzeker is.’ Provincie Zeeland, PZC , Cultureel Persbureau
 • Evenementen zoals festivals en voetbalwedstrijden zouden vanwege de coronacrisis tot ten minste 1 september verboden moeten worden. Dat is de oproep van een aantal burgemeesters op 17 april aan het kabinet. Binnenlands bestuur , NOS
 • Op 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. Veel gemeenten hebben zelfstandig ondernemers al geholpen met een voorschot, dat nu met de Tozo-uitkering kan worden verrekend. De huidige schatting op basis van monitoring is dat er in heel het land al 300.000 aanvragen voor de Tozo zijn gedaan. VNG
 • De totale financiële schade bij de 61 culturele instellingen die van de gemeente Utrecht subsidie krijgen komt uit op zo’n 3,2 miljoen euro. Bij een verlenging van de huidige maatregelen tot 1 juni loopt de teller op naar 5,4 miljoen euro. Gelden de maatregelen tot 1 juli, bedragen de gederfde inkomsten 7,6 miljoen euro. NU.nl
 • De culture sector in Utrecht heeft een open brief gestuurd aan het College van B&W en de gemeenteraad. Een oproep voor steunmaatregelen. Nieuws030
 • Als D66-wethouder Said Kasmi met een steunpakket voor de Rotterdamse culturele instellingen komt, moet dat voor sector in de volle breedte zijn. Dat vindt de Rotterdamse fractie van de Partij van de Arbeid. Kasmi wilde met zijn plannen wachten totdat de landelijke overheid over de brug kwam. Nu dat het geval is, is de gemeente aan de beurt, denkt de PvdA. De partij wil een overzicht van alle Rotterdamse cultuurinstellingen die wel en niet in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. De voorwaarden voor een bijdrage uit de extra steun van minister Van Engelshoven (OCW) zijn niet mals. Veel organisaties vallen dan ook buiten de boot en maken zich ernstige zorgen. Dagblad010
 • ,Schouwburg Amphion gaat geen baat hebben van de 300 miljoen steun van het kabinet voor de cultuursector”, zegt Charles Droste, directeur van het Doetinchemse theater. Volgens Droste zal het geld – bedoeld als steun nu de cultuursector zwaar leidt onder het coronavirus – vooral bij instellingen in de Randstad belanden en amper in de provincie: ,,Een mooi signaal. Maar wij hangen aan de laatste mem.” Maureen Sluiter, wethouder van de gemeente Doetinchem, zegt de zorgen van Droste te begrijpen. ,,Maar mij is nog niet duidelijk waar de 300 miljoen precies naartoe gaat”, zegt Sluiter. ,,Ook wil ik afwachten met welk besluit het kabinet volgende week naar buiten komt: kunnen de theaters vanaf 1 juni weer voorstellingen draaien, of niet?” De Gelderlander
 • Piet Sleeking, wethouder Cultuur in Dordrecht, maakt zich grote zorgen nu blijkt dat minister Van Engelshoven geen extra geld uittrekt. Negentig procent van die 300 miljoen euro gaat naar rijksgesubsidieerde instellingen. De resterende 30 miljoen euro moet in zeventien regio’s worden onderverdeeld, vertelt Sleeking. Ook rekent de Dordtse wethouder niet op veel steun vanuit de provincie Zuid-Holland. “Mijn inschatting is dat het voor gemeenten een onmogelijke opgave zal zijn om dit allemaal zelf te gaan compenseren”, zegt Sleeking. Rijnmond.nl
 • Afwachten, plannen en live-streamen – meer kan de Leidse cultuursector voorlopig niet doen. Musea, podia en schouwburgen moeten vanwege de coronacrisis tot zeker 1 juni dicht blijven.
 • Tot die tijd zullen we ‘wel overleven’, voorspelt Ruud Visser, directeur van het poppodium Gebr. de Nobel. ‘Maar ik sluit niet uit dat we een jaar lang dicht moeten. En misschien daarna nog een aantal keren, als het virus weer opleeft. Ik weet niet of we dat overleven.’ Astrid Jacobs, hoofd publieks- en commerciële zaken van museum De Lakenhal: ‘Wij gaan zeker overleven en behoren gelukkig niet tot de 25 procent van musea die vrezen dat ze dat niet zullen doen. Door een verstandig beleid van de afgelopen jaren en het verminderen van de afhankelijkheid van bezoekersaantallen, hebben wij een solide financiële basis. Desondanks zal het ook voor ons zeker impact hebben.’ Mare
 • De federale – en deelstaatregeringen van Duitsland kwamen in actie en gaven tientallen miljarden euro’s uit aan hun burgers in een poging om bedrijven overeind te houden en individuen te helpen hun rekeningen te betalen. Hoewel het land wordt geprezen voor zijn inspanningen, zeggen velen in de (beeldende) kunstwereld dat er meer ondersteuning nodig is. ArtNet News
 • Een culturele New Deal? Frieze sprak met de Duitse minister voor Cultuur Monika Grütters. Frieze
 • Musea en andere culturele instellingen in Oostenrijk mogen medio mei weer opengaan, zo kondigde de regering van het land op 17 april aan. En als ze dat doen, zullen ze tot de eerste grote instellingen in Europa behoren die hun deuren heropenen nadat ze vorige maand hun deuren hebben gesloten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Op 17 april kende Oostenrijk meer dan 14.500 bevestigde COVID-19 gevallen en 431 sterfgevallen. ArtNet News
 • De Franse overheid ondersteunt de Franse film- en tv sector. Het Centre National du Cinéma et l’image animée, een afdeling van het Franse Ministerie van Cultuur, wil voorkomen dat er ontslagen vallen en heeft daarbij een uniek voordeel. Alle takken van de film- en tv-sector zijn namelijk met elkaar verbonden, van productiehuizen tot bioscopen, en het CNC verdeelt de opbrengsten onder de verschillende afdelingen. UniFrance, een organisatie voor de promotie van Franse films buiten Frankrijk, ook onderdeel van CNC, speelt daarin een grote rol. Ook in Frankrijk draagt Netflix bij aan de industrie. De streamingdienst heeft één miljoen dollar gedoneerd. Indiewire
 • Europese filmdistributeurs, vertegenwoordigd door Europa Distribution en FIAD – de internationale federatie van filmdistributeurs – hebben dringend steun nodig om een catastrofe op lange termijn te voorkomen. Niet alleen voor de filmindustrie en de werkgelegenheid in het algemeen, maar ook vanwege het streven naar culturele diversiteit in de Europese Unie. Dit laten beide organisaties weten in een gezamenlijk persbericht. Creative Europe Desk
 • UNESCO heeft de Culture & COVID-19 Impact & Response Tracker gelanceerd , waarin wekelijks updates worden gegeven over hoe de cultuursector over de hele wereld met de situatie omgaat. Unesco

 

noord-brabant

 • De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om de culturele infrastructuur tijdens deze coronacrisis overeind te houden. De culturele sector kan ook een beroep doen op de generieke steunmaatregelen, maar veel zzp’ers dreigen buiten de boot te vallen, constateert belangenorganisatie De Kunst van Brabant. Hun ‘hybride’ praktijk past niet binnen de regels.
 • Een gesprek met Marc Eysink Smeets, bestuurslid van De Kunst van Brabant. Brabant Cultureel
 • ‘’De Corona crisis laat zien dat wij als samenleving in staat zijn tot een enorme veerkracht. En wat blijkt? Deze veerkracht drijft op creativiteit! Al meer dan 250 mensen uit allerlei hoeken van het Brabantse bedrijfsleven, overheid en culturele sector onderschreven de opinie over een herwaardering voor creativiteit. Want deze corona crisis laat zien hoe creativiteit ons veerkrachtig maakt. Wil jij dit stuk ook onderschrijven?’’ Kunstloc Brabant onderschrijft deze opinie. Wet op behoud van creativiteit , Kunstloc Brabant
 • De Brabantse theaters, verenigd in de koepelorganisatie van Zeeuwse, Brabantse en Limburgse theater (ZeBraLim), doen op 23 april een dringend beroep op financiële steun. in een brief aan de Gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Noord-Brabant, mevrouw A. Spierings. Brabant.nl
 • Erfgoed Brabant roept de Brabantse erfgoedwereld op noden en behoeften te delen om de situatie van het Brabantse erfgoedveld in beeld te brengen. Deze actie initieert Erfgoed Brabant in nauwe samenwerking met de provinciale uitvoeringsorganisaties verenigd in de Erfgoed Alliantie Brabant. Erfgoed Brabant
 • ‘Talent in de Regio’ is een subsidieregeling van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (met geld van het ministerie van OCW). De regeling wil projecten in de regio versterken die gericht zijn op talentontwikkeling, en wil bijdragen aan een bovenlokale infrastructuur voor talentontwikkeling. Hier staat meer info over de regeling, die binnenkort voor het 3e en laatste jaar in werking gaat.
 • Organisaties die een aanvraag willen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, hebben een adhesieverklaring nodig van de provincie. Brabant.nl , Kunstloc Brabant
 • In BrabantStad-verband vinden veel processen op verschillende lagen en tegelijkertijd plaats. Het delen van informatie en een open dialoog zijn hierbij cruciaal. Evenals transparantie over stand van zaken, initiatieven, inbreng van verschillende partijen en delen van opbrengsten gedurende het traject. Om dit zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken, werken we met 90-dagen-cycli. De opbrengsten van de werkzaamheden in januari, februari en maart (de tweede 90 dagen) hebben we opnieuw per programmalijn samengevat. Regioprofiel Brabant, Regioprofiel Brabant
 • Op 15 april startte het online platform ‘Brabant Leert’. Via dit platform zijn verschillende online cursussen beschikbaar. Brabant.nl , Brabant Leert
 • De Tilburgse burgemeester wil toch vooral ‘met coulance’ naar optredens bij zorgcentra kijken. Andere burgervaders in de regio zijn strenger. ,,Het zijn evenementen en die willen we niet.” Nu mensen thuis moeten blijven werken, is er ook nog een ander geluid. Dat van geluidsoverlast.
 • Brabants Dagblad , inlog vereist , Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • ’De ontmoeting van ideeën, talent, kapitaal en afzetmarkt is het vliegwiel van onze welvaart nu en in de toekomst. En juist dat vliegwiel hapert door gebrek aan ontmoetingen, door economische tegenspoed, door een 1,5 meter samenleving die we met elkaar aan het uitvinden zijn. Om vanuit de huidige crisis nieuwe perspectieven te zien, hebben we onze culturele sector hard nodig. Steun aan de sector mogen we dan ook zien als een investering in onze toekomst.’’ Aldus Cees Vermeer, gemeentesecretaris Breda. Binnenlands bestuur
 • Vijf kinderen in Breda-Noord kalken in deze donkere coronatijd prachtige kleurrijke krijtkunst op blinde muren. Met toestemming van de bewoners uiteraard. Burgemeester Depla is enthousiast. BN – De Stem
 • Evenementenorganisaties moeten in Breda meer ruimte krijgen om hun feesten, na de coronacrisi, te organiseren. Naast ‘bijzonder locaties’ als Galderse Meren en Asterdplas komen daarvoor ook het Seeligterrein en voormalige industriële complexen verspreid over de stad in beeld. Dat wil de VVD fractie in de Bredase gemeenteraad. BN – De Stem , inlog vereist
 • Het is weer mogelijk om jouw favoriete cultuurmaker of organisatie te nomineren voor de Eindhoven Cultuurprijs. Nomineren is mogelijk t/m 14 juni. In augustus wordt duidelijk wie zijn genomineerd. In oktober worden vervolgens de prijzen uitgereikt. Die bestaan uit een onderscheiding en een geldbedrag van 7.500 euro. Eindhoven Cultuurprijs , Eindhovens Dagblad
 • Geen nieuwbouw van het Theater aan de Parade, maar renovatie, waardoor die miljoenen in een noodfonds gestopt kunnen worden om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat stelt de fractie van De Bossche Groenen (DBG) voor. De grote partijen in de Bossche gemeenteraad vinden het idee van De Bossche Groenen een onzalig plan. Brabants Dagblad , inlog vereist. Brabants Dagblad , inlog vereist , Cultureel Persbureau
 • ‘’Daar ligt een kans voor de stad ’s-Hertogenbosch om de pijn te verzachten. Immers, er ligt 80 miljoen op de plank. Dus het roer moet om door niet te investeren in stenen maar door geld te reserveren in een fonds om de continuïteit in de culturele sector te garanderen, in elk geval bij kunst, cultuur en festivals.’’ Wim Claessen, oud-directeur van Theaterfestival ­Boulevard, pleit in een opinieartikel in het Brabants Dagblad, 18 april, voor een noodfonds voor de Bossche cultuursector. Tevens pleit hij ervoor om alle in ontwikkeling zijnde plannen en investeringen te heroverwegen en te onderwerpen aan een klimaattoets. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Op 21 april maakt de gemeente Tilburg opnieuw maatregelen bekend om gesubsidieerde culturele instellingen te ontlasten in deze moeilijke periode. Gemeente Tilburg
 • Reeshof is op orde. Er zijn winkels, wegen, woningen, het stadsdeel is bijna gereed. Hoogste tijd voor kunst, cultuur en sociale cohesie, zo vinden de kartrekkers. Graag met een eigen theater. Brabants Dagblad, inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • Open Monumentendag? Geen Open Monumentendag? Cultuurmaand Halderberge? Afgelasten? Vragen waar de organisatie in Halderberge behoorlijk mee worstelt. Voorlopig antwoord van Petra Laros van de gemeente Halderberge: ,,We gaan de evenementen voorzichtig voorbereiden. Niks doen is ook zonde.” BN – De Stem
 • Een coulante opstelling. Daar kunnen verenigingen en instellingen die subsidie krijgen van de gemeente Heusden op rekenen. Subsidies worden eerder uitbetaald, vorderingen doorgeschoven en al betaalde bijdragen voor activiteiten die niet doorgaan, hoeven niet terugbetaald te worden. Brabants Dagblad
 • Komt er op korte en middellange termijn hulp en ondersteuning voor de culturele sector in Roosendaal? Dat wil Paul Klaver van de PvdA-fractie weten van het college van burgemeester en wethouders. De landelijke overheid komt volgens Klaver bedrijven al tegemoet, maar hij vraagt zich af waar de hulp blijft voor de culturele lokale en regionale kunst – en cultuursector? Internetbode

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • “”Door de huidige maatregelen wordt alles op slot gezet en zijn er noodvoorzieningen aanwezig maar die gelden niet voor iedereen. Dat moeten we aantonen en dat kan alleen met jullie inbreng. Als we weten waar de mazen precies zitten kunnen we die aanpakken en een vuist maken. ‘’ De Creatieve Coalitie vraagt makers daartoe een poll in te vullen. Creatieve Coalitie
 • Hoe is het dan toch mogelijk dat de overheid de ZZP’er in de culturele sector die wederom o zo belangrijk blijkt te zijn voor onze samenleving in z’n hempie laat staan? Willemien Geenen, kunsthistorica, zzp’er. Cultureel Persbureau
 • Benno Hoogveld is een van de bedenkers van de actie ‘’Ik werk voor cultuur.’’ Hij hoopt dat ruim tweehonderdduizend filmpjes van drie seconden de komende dagen sociale media gaan overspoelen. 300.000 zzp’ers zal worden gevraagd filmpjes te maken. Als driekwart meedoet hebben we 225.000 filmpjes ofwel 24 uur aan filmmateriaal. ‘’Zo geven we smoel aan de sector’’. Scènes , Ik werk voor cultuur
 • Jaarlijks publiceert Hendrik Beerda zijn Cultuursector Merkenonderzoek. Wat is er uit dit onderzoek te leren met betrekking tot de culturele sector en de coronacrisis? In dit interview licht Beerda de 8e nationale editie van zijn cultuuronderzoek toe en roept hij de cultuursector op om de keiharde euro’s die cultuur waard is meer te belichten. Boekman
 • De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn op de korte termijn groot, maar wat betekent de huidige situatie op de langere termijn voor de sector? En wat kunnen we doen om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te verzachten? Rogier Brom en Bjorn Schrijen van de Boekman-stichting bundelen in de publicatie ‘Hoe komt de cultuursector uit de coronacrisis? ‘’ (dd 16 april 2020) wat er op dit moment bekend is over de gevolgen van de coronacrisis en de effectiviteit van reeds aangekondigde steunmaatregelen. Daarnaast gaan ze in op wat we nog niet weten: vragen die beantwoord zouden moeten worden om de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn beter in beeld te krijgen en beleid adequaat in te kunnen richten. Boekman
 • Door de coronacrisis komen de wankele arbeidsverhoudingen in de cultuursector nadrukkelijk boven: van de ene op de andere dag zitten mensen met flexcontracten zonder inkomen. In Verenigt U! schreef cultuurfilosoof en kunstcriticus Thijs Lijster, universitair docent kunst- en cultuurfilosofie in Groningen, al over ‘het precariaat’, een steeds groter wordende groep van kwetsbare arbeiders, en roept die op zich te verenigen. Hoe kijkt hij naar deze tijd in het licht van de coronacrisis? Theaterkrant
 • In de culturele sector neemt het aantal vrijwilligers in rap tempo toe. Musea, de podiumkunsten, de bibliotheken… Ze zijn ervan afhankelijk en beginnen qua businessmodel steeds meer te lijken op de amateurkunstverenigingen. Moeten we dit willen? Arno Neele, specialist onderzoek van het LKCA, kijkt achter de cijfers. LKCA
 • Geen symfonieorkest, wel strijkjes. Geen theaterspektakels, wel dialogen. Geen stagedivende bands, wel singer-songwriters. Experts vertellen hoe de anderhalvemeterkunst eruit kan gaan zien. Trouw
 • ENCORE, de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie, komt op voor de mensen die achter de schermen van de film- muziek- en boekenwereld de ruggengraat vormen van de Nederlandse creatieve sector. De nieuwe website ‘Achter de schermen’ geeft deze creatieve industrie een gezicht door een serie interviews. GAU ,, Achter De Schermen
 • De eerste podia in Nederland gaan door de coronacrisis failliet. In Zuidoost-Brabant houden zalen vooralsnog stand, maar het water staat hen tot aan de lippen. De eerste klap lijkt nog overkomelijk, maar de tweede, een ‘anderhalvemeter-regeling’, lijkt voor de meesten niet haalbaar. De musea zijn wat optimistischer. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Geen festivals deze zomer: die beslissing is niet onverwacht, maar toch een harde klap. Het gaat om anderhalf miljard omzetverlies. NRC sprak met enkele festivaldirecties, o.a. Maurits Westerik, Best Kept Secret; Nicole van Vessum, De Parade ; Ruud Lemmen, Woo Hah! ; Victorien van Hulst, Boulevard. NRC
 • De beslissing van de overheid om alle grote evenementen tot 1 september te verbieden, heeft grote gevolgen voor de festivals en evenementen in Noord-Brabant. Omroep Brabant sprak met directies en organisatoren van Best Kept Secret, Breda Live en Dancetour Tilburg en Theaterfestival Boulevard. Een overzicht van getroffen evenementen en festivals. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Het Brabants Dagblad sprak met organisatoren van festivals en evenementen in Tilburg en omgeving, die geen doorgang vinden, o.m. die van Kaapstad, en met festivals Circolo en Draaimolen, die na 1 september plaatsvinden. Want wat is dan mogelijk? Brabants Dagblad
 • Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) zegt, n.a.v. de verlenging van het verbod op grote evenementen en festivals tot 1 september, dat het sterk de vraag is of de ondernemers 2021 kunnen halen vanwege een directe dreiging voor 48.000 banen en een geschat omzetverlies van 3,5 miljard euro. In totaal zijn het volgens Westermann zo’n 1300 kunst- en cultuurevenementen die tussen april en september niet doorgaan. Dat betekent volgens hem dat 20 tot 24 miljoen bezoekers hun festival, concert of beurs dit jaar gedupeerd worden. “Het is een enorme klap. Wij hopen ook op steun van de overheid, want het is duidelijk dat wij achteraan staan bij het weer opstarten van de samenleving.” NOS , Het Parool
 • NU.nl sprak met 3 belangenverenigingen over het besluit evenementen tot 1 september te verbieden vanwege het coronavirus. ACT (belangenvereniging voor acteurs), Vvem (Vereniging van Evenementen Makers) en VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals). NU.nl
 • De branche kunst- en cultuureducatie is niet mee genomen in de versoepeling van de coronamaatregelen; hierdoor blijven de geldende maatregelen voorlopig nog van kracht tot en met 19 mei. Cultuurconnectie onderhoudt nauw contact met het ministerie van OCW over mogelijke aanpassingen in de richtlijnen. Cultuurconnectie
 • Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de sectoren cultuureducatie en cultuurparticipatie? LKCA geeft antwoorden op de veelgestelde vragen, dd. 21 april. LKCA
 • “Ik roep Rutte om gelijktijdig met de scholen ook de kunstencentra te heropenen!” Sinds 2012 voert Rob Schouw de directie over wat inmiddels een conglomeraat aan kunstinstellingen is: de Zeister Muziekschool in Zeist, het KunstenHuis in De Bilt, toneelschool Masquerade, Dansschool EDC, een afdeling Beeldende Kunsten De Werkschuit en poppodium De Peppel en theater Het Lichtruim. Het centrum heeft rond de 200 medewerkers en meer dan 5.000 cursisten. Cor Wijn bevroeg Rob Schouw over de gevolgen van de coronacrisis. Cultureon

 

architectuur en vormgeving

 • De BNA roept gemeenten op alle plan- en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te zetten. Dat staat in de brief die op 23 maart aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verstuurd. BNA zoekt ook rechtstreeks contact met o.a. de voorzitter van de VNG om te verkennen wat op korte termijn concreet mogelijk is. BNA
 • In deze tweede online sessie voor bureaumanagement van BNA ging het over het werken op afstand; hoe ga je om met je medewerkers, wat is de invloed op productiviteit en hoe lopen de onderlinge contacten waren vragen die aan bod kwamen. Het videoverslag is exclusief voor leden. BNA
 • BNA heeft een coronadossier dat steeds wordt bijgewerkt. BNA
 • In 2019 is het aantal aanbestedingen van architectendiensten voor het eerst sinds 2012 groter dan het aantal aanbestedingen van werken met ontwerp. Dat is een van de conclusies in de Jaarrapportage van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden over het jaar 2019. Hiernaast is het aantal openbare prijsvragen met 34% gestegen ten opzichte van 2018 en verdubbelde het aantal ontwikkelcompetities. Hoewel dus sprake is van toename van het aantal architectuuropdrachten, blijft het totaal daarvan nog wel achter bij 2017. Architectuur Lokaal
 • BNO heeft een Corona dossier, dat steeds wordt bijgewerkt. BNO
 • Een relatie begint niet bij de opdrachtgever, maar bij het bureau. Deel #1 in de serie ‘Ontwerper zoekt opdrachtgever’ van Roel Stavorinus over de samenwerking tussen bedrijven en hun bureaus. BNO
 • Volharding in specialisatie op het gebied van datadesign en tech opende vele deuren voor het bureau CLEVER°FRANKE. Interview #1 in de serie ‘Ontwerper zoekt opdrachtgever’ van Roel Stavorinus. BNO

 

beeldende kunst

 • In verband met het indammen van het virus blijven musea in ieder geval gesloten tot 20 mei 2020. In de week van 13 mei maakt het kabinet bekend of maatregelen worden voortgezet, worden versoepeld of veilig en verantwoord kunnen worden opgeheven. De Museumvereniging zet zich daarom onverminderd in om én financiële steun te realiseren én randvoorwaarden te scheppen voor heropening. Museumvereniging
 • “Alleen als de keten blijft draaien, kan er straks weer een doorstart worden gemaakt.” Directeur Mondriaan Fonds Eelco van der Lingen roept op om geplande tentoonstellingen en exposities te cancelen en af te rekenen, kunstaankopen te blijven doen en vast na te denken hoe de anderhalve meter-samenleving er in musea uit zou kunnen zien. Museumvereniging
 • Van 20 tot 26 april wordt de zesde editie van de Nationale Museumweek gehouden. Normaal gesproken is dit een moment waarop musea veel bezoekers ontvangen om te genieten van het kunstrijke Nederland. Vanwege de coronacrisis zijn echter alle deuren gesloten en zal de week dit jaar digitaal gehouden worden. Een gesprek in de podcast van NU.nl met Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, over hoe deze week eruitziet en hoe zwaar de musea het hebben. NU.nl
 • Musea verbeteren in de crisis hun digitale presentatie. Niet om fysiek bezoek te vervangen, schrijft Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum. Online en origineel vullen elkaar aan. Ze reageert op een artikel in NRC van Mariëtte Haveman, die schrijft : ‘’ De multimedia zijn een soms irritante, vaak ook mooie en soms geweldige ondersteuning van het museumaanbod, maar ze kunnen niet de plaats van het echte werk innemen, en de minste suggestie dat ze dat wel kunnen wekt de wrevel van elke kunstliefhebber.’’ NRC , NRC
 • Nu de deuren van musea tijdelijk gesloten zijn, kunnen kaarthouders geen gebruik maken van hun Museumkaart. Daarom wordt de looptijd van hun kaart vanzelf verlengd met de periode van de tijdelijke sluiting. Om de musea te ondersteunen kunnen kaarthouders er ook voor kiezen om deze verlenging eenmalig om te zetten in een donatie voor de ruim 400 musea die de Museumkaart voeren. Zo’n 10.000 kaarthouders hebben de moeite genomen om daartoe een formulier in te vullen. Museumvereniging
 • Bij veel musea leeft de vraag: onder welke voorwaarden, kan het museum heropenen? De Museumvereniging is een van de brancheorganisaties die is gevraagd alvast na te denken over een protocol voor heropening. De rijksoverheid werkt momenteel aan een voorbeeld protocol dat strenge eisen zal kennen. Er is een toetsingsprocedure voor protocollen vastgesteld: door verschillende commissies, NCTV en RIVM. Een protocol voor intelligente heropening van musea moet eerst door allen zijn goedgekeurd voordat het gepubliceerd mag worden. Zo lang dat niet is gebeurd, kan de Museumvereniging niets meedelen over een dergelijk protocol. Museumcontact
 • Musea in Noord-Brabant hebben het zwaarder en zwaarder. Geen bezoekers betekent geen inkomsten, maar de kosten lopen wel door. De eerste periode was nog redelijk door te komen. Maar nu stijgt het water toch wel tot aan de lippen. Omroep Brabant sprak met Kasteel Heeswijk en het Oertijdmuseum in Boxtel. Omroep Brabant
 • Museum ’t Oude Slot is opgenomen in het Nederlands Museumregister. Het bestuur van het Nederlands Museumregister heeft na een audit vastgesteld dat ’t Oude Slot ruimschoots aan de eisen voldoet. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven Airport gaat kunstenaars uit de regio een podium geven op het voorterrein van het vliegveld. Dat gaat gebeuren met drie vitrines die door de Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek worden gemaakt. De vitrines worden gevuld in samenwerking met het Van Abbemuseum. De bedoeling is dat er wisselende exposities in te zien zijn. Daarmee wil de luchthaven regionale kunst, cultuur en innovatie een podium bieden. Eindhovens Dagblad
 • De redactie Pf Fotografie Magazine wil een artikel maken over de gevolgen voor fotografen van de corona crisis. Hoe is de fotografiepraktijk geraakt door de crisis? Fotografen wordt gevraagd een korte tekst over hun bevindingen naar de redactie te sturen. Pf
 • BredaPhoto gaat vooralsnog gewoon door. Dat meldt directeur Fleur van Muiswinkel. De opening van het fotofestival is gepland op 9 september. Wel bestaat de kans dat de vorm van het tweejaarlijkse internationale fotofestival anders wordt dan vorige edities. ,,We moeten er rekening mee houden dat we ook na september nog niet terug kunnen naar ‘het oude normaal’.” Er zal dan ook moeten worden gekeken hoe op alternatieve wijze exposities zo kunnen worden ingericht dat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar kan blijven, dat de veiligheid van de vrijwilligers is gewaarborgd, maar dat tegelijkertijd de aanpassingen er niet toe leiden dat BredaPhoto inhoudelijk inboet aan aantrekkelijkheid. BN – De Stem
 • Gezien de dagelijks veranderende toekomstverwachtingen wordt het fotofestival Noorderlicht in Groningen later in de zomer neergezet en denkt het festival hard na over alternatieve vormen van presentatie. Noorderlicht
 • The Guardian sprak met betrokkenen in de kunstwereld over de wijze waarop COVID de kunstwereld zou kunnen transformeren. Blockbuster tentoonstellingen, beurzen en veilingen gaan wellicht tot het verleden behoren. “Het voelt alsof we de afgelopen twee decennia hebben gefeest,” zegt Tate’s Francis Morris. Galerist David Zwirner “Het liep uit de hand, vooral de markt: gekke veilingprijzen en de rest. De infiltratie van waarde in de perceptie van kunst, waarbij kunst wordt gezien als een goed dat moet worden heroverwogen”. The Guardian

 

film en av

 • De Nederlandse audiovisuele sector ontwikkelt een generiek Corona-protocol. Een dergelijk protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen. Verschillende beroepsgroepen en -verenigingen, gecoördineerd door de Dutch Academy For Film (DAFF), hebben al praktische oplossingen aangedragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalve-meter-samenleving. Producentenverenigingen NCP en NAPA faciliteren nu de stappen die nodig zijn om met deze inbreng tot een generiek Corona-protocol te komen voor de brede audiovisuele sector. Het protocol zal richtlijnen bevatten voor werksituaties op de werkvloer en de set, met betrekking tot hygiëne, voorzorgen beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor iedereen die betrokkenen is bij een audiovisuele productie. NBF , Producentenalliantie
 • Bioscopen laten gemiddeld 70 tot 75 procent minder bezoekers in een zaal toe als ze na 20 mei weer open mogen. Dat staat in het conceptprotocol anderhalve meter dat bioscopen en filmhuizen bij de overheid hebben ingediend als gevolg van de coronacrisis, zo laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters aan BNR weten. De programmering wordt anders en er komen minder films, om de publieksstromen beter te reguleren. Er is de mogelijkheid om een drankje te kopen, zij het dat het op een andere manier wordt aangeboden, zegt Gulian Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. ‘Bezoekers wordt verzocht iets korter van tevoren aanwezig te zijn, om volle foyers te voorkomen. U kunt zich voorstellen dat het geen winstgevende situatie is als je honderd mensen toelaat. Dat is dramatisch voor de sector.’ BNR
 • In de bioscoopsector werd hoopvol uitgekeken naar een mogelijk besluit tot heropening van bioscopen en filmtheaters. Dat kwam onder meer omdat door de bioscoopsector in de afgelopen periode is gewerkt aan een protocol dat – gedeeltelijke – heropening van bioscopen en filmtheaters in een anderhalve meter samenleving mogelijk zou maken. Maar tijdens de persconferentie van premier Rutte op 21 april werd duidelijk dat bioscopen voorlopig gesloten blijven. De sector werd ook benoemd door de premier. ‘De bioscoopsector heeft al helemaal nagedacht hoe zo’n bioscoop er uit zou moeten zien. Maar dat open maken kan pas als in de samenleving de druk op de zorg afneemt’, aldus Rutte. Holland Film Nieuws
 • De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft een concept-protocol opgesteld voor het moment dat er weer films mogen worden vertoond. Eerder lekte via NRC Handelsblad uit dat dit plan voor onenigheid heeft gezorgd tussen bioscopen en filmtheaters. Maar na overleg op 17 april tussen de NVBF en het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO) wordt toch vastgehouden aan een algemeen protocol dat moet gelden voor iedereen. Nu NVBF een protocol voor de heropening in conceptfase gereed heeft, moeten exploitanten hun eigen pand en organisatie doorlichten hoe daar aan te voldoen is. De gehele customer journey zal goed moeten worden doorgelopen. Filmkrant , Holland Film Nieuws
 • Welke strategie gaan de filmdistributeurs hanteren als er weer films mogen worden vertoond? Want als driekwart van de zaal op last van de overheid leeg moet blijven, moet je dan wel die dure grote film in première laten gaan? En hoe gretig zal het publiek in eerste instantie reageren? Vier distributeurs geven antwoord. Holland Film Nieuws
 • Bioscopen en filmhuizen zijn over de hele wereld gesloten. De filmwereld wordt hard geraakt – en de roep om weer open te gaan wordt steeds groter. Daarom kwam Martin Koolhoven met het initiatief om een Drive-In bioscoop te organiseren op de Dam in Amsterdam, zodat we op deze manier toch nog naar de film kunnen gaan. Want hoe gaan we straks films zien als we in een 1.5 meter-economie leven? Een gesprek met Martin Koolhoven en Géke Roelink, directeur van Filmhuis Den Haag. In Den Haag heeft festivalorganisator Joris Hentenaar plannen. NPO Radio 1, Filmkrant
 • Nu bioscopen gesloten zijn en de ene na de andere film wordt uitgesteld, ziet het filmlandschap er totaal anders uit. Het zijn barre en bizarre tijden waarin we leven. Toch is dit niet de eerste keer dat een pandemie het totale openbare leven – en daarmee de filmsector – ontwricht. In 1918, toen de wereld in de greep was van de Spaanse griep, deed een vergelijkbare situatie zich voor. Ook toen werden bioscopen hard geraakt. Hoe ging de filmindustrie toen om met de situatie en hoe gebeurt dat nu? Filmonderzoek Nederland
 • Een hele bioscoopzaal voor jezelf, gratis en voor niks. Een kleine vijftig families uit Uden en omstreken krijgen dat cadeautje deze week van bioscoop Take Ten in Uden. Als dank aan alle zorgverleners en mensen uit andere vitale beroepen die samen met hun gezin hun favoriete film op groot doek mogen kijken. Joop Hamers van Take Ten. ,,De bioscoop staat toch leeg dus toen bedachten we deze actie.” Via Facebook konden mensen zich aanmelden of iemand voordragen.”
 • Brabants Dagblad
 • De directie van het filmfestival van Cannes heeft besloten om de Marché du Film door te laten gaan: online, van 22 tot en met 26 juni. De digitale variant zal zoveel mogelijk de werkelijke functie van de markt proberen te benaderen. De directeur van het Filmfestival in Venetië Alberto Barbera hint op samenwerking tussen Cannes en zijn festival. Holland Film Nieuws, Filmkrant
 • Netflix heeft nog nooit zo veel nieuwe abonnees binnen een kwartaal verwelkomd als in de eerste drie maanden van 2020: 15,8 miljoen wereldwijd, maakte de streamingdienst op 22 april bekend. De recordstijging is het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor veel mensen thuis moeten blijven. Broadcast Magazine

 

letteren

 • De Auteursbond heeft op 13 maart 2020 een meldpunt opengesteld voor leden die worden geconfronteerd met afzeggingen/uitstel van werk door de uitbraak van het Corona-virus. Auteursbond geeft een overzicht van de schade, bijgewerkt tot 17 april. De leden maken melding van ruim 404.000,- euro aan gemiste inkomsten. Auteursbond
 • In grote steden leiden boekwinkels een zwaar omzetverlies. Boekhandel Van Piere in Eindhoven zit op bijna 80 procent omzetverlies, bevestigt verkoper Jan Verhagen. Zoals te verwachten is, verschoof afgelopen weken de verkoop naar online. „Er verdwijnen zo niet alleen winkels, maar ook de culturele functie die een boekhandel in een stad heeft verdwijnt.”, zegt Verhagen. Vooral Bol.com profiteert. Het inzakken van de fysieke boekhandels heeft ook grote gevolgen voor met name de literaire uitgevers en auteurs. Deze uitgevers hebben een omzetdaling van 20 tot 30 procent. Uit de cijfers van de Auteursbond blijkt dat schrijvers ruim vier ton aan inkomsten mislopen. Er zal een actie van de branche nodig zijn om de verschraling van het aanbod te voorkomen. NRC
 • Op 23 april was het World Book Day 2020. Auteurs, uitgevers en boekverkopers grepen deze gelegenheid aan om een oproep te doen voor internationale steun. Ze roepen regeringen wereldwijd op om het belang van boeken te erkennen en te ondersteunen, zeker in deze moeilijk tijd. Ze benadrukken het belang van het economische stimuleringspakketten, om zo het voortbestaan van de gehele keten (van auteurs, uitgevers en boekverkopers) te waarborgen. Algemene Uitgavers
 • De Amsterdamse uitgeverij Samsara start een initiatief met gratis boekenpakketten voor zelfstandige boekwinkels in nood, en roept andere uitgeverijen op ook in actie te komen met #geefomdeboekwinkel. inct
 • De Koninklijke Boekverkopersbond gaat een peiling naar haar leden uit sturen om te weten te komen hoe het met de boekhandel gaat. De KBb gaat voort met bedenken en verzamelen van creatieve invullingen en invalshoeken voor het helpen van klanten binnen de 1,5 meter economie. Koninklijke Boekverkopersbond
 • Alle openbare bibliotheken zullen vanwege de coronapandemie in ieder geval nog tot 20 mei gesloten blijven. Dit werd duidelijk bij de persconferentie van premier Rutte op 21 april, tijdens welke een verlenging van de coronamaatregelen werd aangekondigd. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) geeft aan wel door te zullen gaan met het voorbereiden van een toekomstige gefaseerde openstelling van bibliotheken. Bibliotheekblad
 • De boekenpakketten van de Bibliotheek Midden-Brabant voorzien in een grote behoefte. Van de afhaalservice hebben inmiddels meer dan duizend leden gebruik gemaakt, daarnaast zijn bij 70-plussers zeker 200 pakketten thuisbezorgd. Afhalen is momenteel mogelijk bij de LocHal in Tilburg en op de vestigingen in de Reeshof, Oisterwijk en Waalwijk. Brabants Dagblad
 • Vanwege het coronavirus zijn alle vestigingen van bibliotheek Theek 5 voorlopig gesloten. Omdat mensen juist in deze tijd van beperkingen behoefte hebben aan het lezen van boeken, is Theek 5 gestart met het zogenaamde Theek Away Loket. Vanaf deze week is dat ook in Baarle-Nassau en Rijen geopend. BN – De Stem
 • Bibliotheek Helmond-Peel start vanwege de coronacrisis met een afhaalservice. Vanaf 23 april kunnen leden reserveringen plaatsen. De eerste boeken kunnen 28 april worden afgehaald. Eindhovens Dagblad
 • KVB-Boekwerk publiceert 31 kerncijfers over de boekenmarkt 2012-2019. De cijfers liggen aan de basis van de KVB-Boekwerk Marktmonitor. De cijfers zijn ingedeeld op markt (totaal, papier, e-books) en taal (alle talen, Nederlandstalig, anderstalig) en weergegeven in absolute aantallen, marktaandelen of indexen. KVB Boekwerk
 • In een wereld waarin uitgeverijen omvallen of noodgedwongen samengaan en steeds meer auteurs publiceren in eigen beheer is in Udenhout een nieuwe uitgeverij gestart die zich specifiek toelegt op literatuur. De eerste uitgaven zijn allemaal poëziebundels, plus een nieuw ‘tijdschrift voor literatuur en filosofie’. Zelfvertrouwen en ambitie vinden elkaar in De Kaneelfabriek. Brabant Cultureel

 

muziek

 • In de concertzalen is het stil, musici zitten thuis. Merlijn Kerkhof stelde 5 vragen over hoe orkesten het publiek en de eigen musici actief houden. De Volkskrant
 • Rockband De Staat zit in zijn maag met een aanvullende subsidie die mogelijk op ze af komt. De Nijmegenaren vinden dat anderen in de popsector de steun van minister van Engelshoven (OCW) veel meer nodig hebben. De Staat is opgenomen in de vierjarige, structurele plannen van het Fonds Podiumkunsten, en krijgt daardoor jaarlijks zo’n 250.000 euro subsidie. De Staat vraagt toestemming om eventueel extra geld (of en hoeveel geld De Staat toebedeeld krijgt is nog niet bekend) te doneren middels samenwerking met een erkend fonds. 3voor12.vpro
 • ‘’Op dit moment dreigt een groot deel van de muziekindustrie, zeker de kleinere jongens zoals veel jazzmuzikanten, om te kiepen. Ook een gevaar dus voor S&iT. Zou het niet fantastisch (ik weet het, hier komt het utopische gedeelte) en eigenlijk op de lange termijn ook noodzakelijk zijn, dat juist deze diensten de culturele sector zouden ondersteunen, door niet 0,0001 cent per stream, 0,01 cent ervan te maken? Of doe eens gek: 0,1 cent?” Spotify en iTunes moeten met geld over de brug komen, schrijft jazzmusicus trompettist Bert Lochs. Jazznu
 • Artiesten en labels op Bandcamp zullen op 1 mei 100 procent van de inkomsten uit het platform ontvangen om hen te helpen tijdens de coronaviruspandemie. Dazed
 • Diverse independent agenten, waaronder Belmont Bookings, BLiP Agency, Black Rice, Earth Beat, Good Music Company , Octopus Agents en Sedate Bookings, hebben de handen ineen geslagen. Onder de noemer United Independent Music Agencies pleiten zij voor een Europees beleid om artiesten financieel te steunen. Entertainment Business
 • Olaf Veenstra, directeur van poppodia Vera en Simplon, Groningen, pleit voor een bredere discussie over de anderhalve meter samenleving. ,,Als je die echt strikt toepast zijn er geen concerten meer mogelijk, en ook geen theater, geen bioscoop en geen festivals. Is dat het ons waard?” Natuurlijk wordt naar digitale alternatieven gekeken, maar die leveren een wezenlijk andere ervaring op. ,,En de samenleving is al zo digitaal.” Dagblad van het Noorden
 • De festivalzomer van 2020 is gecanceld. Premier Rutte maakte op 21 april bekend dat het evenementenverbod wordt verlengd tot in ieder geval 1 september. Daarmee wordt een hele rits aan (pop)muziekfestivals geraakt, waaronder Pinkpop, Best Kept Secret, Awakenings, Down The Rabbit Hole, WOO HAH!, Wildeburg, North Sea Jazz, Zwarte Cross, Welcome to the Village, Dekmantel, Lowlands en Into The Great Wide Open. De voorzitter voor de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals Berend Schans: ‘Dit is desastreus voor de livesector.’ Reacties van Pinkpop en Lowlands, die beide niet verzekerd zijn tegen een pandemie. 3voor12.vpro
 • Reacties van diverse muziekfestivalorganisaties op het evenementenverbod tot 1 september. NU.nl
 • Er heerste nogal wat onduidelijkheid over het live-circuit. Podia gesloten tot 20 mei of toch 1 september? Vallen concerten onder het brede evenementenverbod tot 1 september, zoals breed wordt aangenomen? Een lastige kwestie aangezien een groot poppodium weer opstarten aanzienlijk meer tijd kost dan het heropenen van musea en bioscopen. 3voor12.vpro
 • De ramp die de annulering van de festivalzomer veroorzaakt wordt groter als kaartkopers het al uitgegeven geld gaan terugvragen. Dat zal de komende weken moeten blijken. Het jonge publiek zal dat mogelijkerwijs doen omdat ze zelf inkomsten mislopen vanwege de covid-crisis of omdat ze geen leuke vakantiebaan hebben. Het is voor een festival natuurlijk onmogelijk om een compleet programma over te hevelen naar een volgende jaargang. De Volkskrant
 • Het Festival Oude Muziek 2020 kan vanwege de coronapandemie niet plaatsvinden. Dat maakte de organisatie op 17 april bekend. Er wordt onderzocht of het festivalprogramma naar 2021 verplaatst kan worden. Festival Oude Muziek
 • De jubileumeditie van Groots met een zachte G van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven gaat dit jaar niet door. De reden is dat er vanwege het coronavirus tot 1 september geen grote evenementen mogen plaatsvinden. De concerten zijn verschoven naar 2021. Omroep Brabant
 • De organisatie van het Intents Festival is teleurgesteld, maar opgelucht dat eindelijk duidelijk is dat het niet mag doorgaan. Intents Festival is een gezond bedrijf en organisator Remko Hermans verwacht dat zijn organisatie de crisis overleeft. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Hoe is het om een heel jaar aan een droom te bouwen om ‘m vlak voor het realiseren in duigen te zien vallen? Op 16 april zou Roadburn beginnen, maar het werd gecanceld. Een gesprek met artistiek directeur Walter Hoeijmakers van het Tilburgse festival. ‘‘Ik wil niet depressief overkomen, sorry daarvoor, maar het lijkt telkens weer alsof we door het nieuws worden ingehaald. We hebben onderzocht of we in september of oktober een kleinere Roadburn-editie van twee dagen konden opzetten. Maar kunnen bands dan wel op tour? Elk plan dat we maakten was twee uur later alweer achterhaald door de maatregelen in andere landen. En ik zie wat er in Italië en Spanje gebeurt, daar komen ook veel Roadburn-bezoekers vandaan. Dat raakt me ook als mens.’’ 3voor12.vpro
 • De verwachting is dat het kabinet op 21 april zal besluiten dat grootschalige evenementen in Nederland tot 1 september verboden zullen worden. Dat meldde RTL Nieuws op basis van bronnen bij topambtenaren in Den Haag. Ook burgemeesters hebben hierop aangedrongen. Als er wordt overgegaan op deze maatregel, kunnen organisatoren boekingen annuleren en hun verzekering aanspreken. Denemarken, Duitsland en België hebben al besloten om grootschalige evenementen tot 31 augustus te verbieden. Entertainment Business, op 20 april, over de situatie in de in de (live)-entertainmentsector. Entertainment Business
 • De financiële klap zal groot zijn, maar concertorganisator Mojo (van Pinkpop, Lowlands en North Sea Jazz) wil graag dat het kabinet snel beslist om de festivalzomer af te blazen. Uitstellen heeft geen zin, zegt directeur John Mulder, 16 april. ‘Het kost twee tot drie jaar om dat verlies in te lopen.’ De Volkskrant
 • Optreden voor duizenden mensen en tóch voor een lege zaal staan. Waailand Live trok op 18 april vanuit Breepark in Breda vele duizenden bezoekers. Niet op anderhalve meter, maar op tientallen of misschien wel honderden kilometers van elkaar verwijderd. BN – De Stem , inlog vereist
 • De fysieke muziekretailer wordt hard geraakt door de coronacrisis. Winkels zijn gesloten of moeten het doen met beduidend minder klanten en releases. Bertus Distributie, waar voor de crisis dagelijks zo’n 240 man werkzaam waren, heeft het aantal werknemers die maximaal aanwezig kunnen zijn, moeten bijstellen tot tussen de 30 en 40 man. Distributeur Bertus merkt dat de frustratie en wanhoop bij veel retailers hoog zit. Managing director Jan van Ditmarsch van Bertus over distributie in een Europa dat nagenoeg op slot zit. Entertainment Business
 • De bedrijven Create in Beek en Donk en Axis Internationaal in Eindhoven kwamen door coronamaatregelen in één klap stil te liggen. Axis maakt de constructies voor podia bij grote festivals en Create verzorgt de decorstukken die aan de constructie worden bevestigd. Beide bedrijven samen zullen inkomsten van ruim 2,5 miljoen euro mislopen. De 15 vaste medewerkers van Create en Axis maken nu thuismeubels, met het nieuw opgerichte bedrijf Compaqt. Niet alleen de 15 medewerkers zijn weer aan het werk. De podiumbouwers maken in het festivalseizoen ook gebruik van tientallen ZZP’ers. Een aantal van hen wordt nu ingezet bij bijvoorbeeld het bezorgen van de spullen. Omroep Brabant

 

theater en dans

 • Schouwburgen en concertgebouwen weten zich geen raad met de 1,5 metermaatregel. Ondanks dat ze de verlenging van de maatregelen zagen aankomen, maken ze zich zorgen over de komende maanden. De sluiting tot 1 mei alleen al brengt een schade van 50 miljoen euro met zich mee, zegt Gabbi Mesters, directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Ze maakt zich ernstige zorgen na het uitblijven van financiële steun vanuit de gemeente én maatregelen op maat voor de sector. “Binnen nu en tien weken zit een op de drie schouwburgen of concertgebouwen in liquiditeitsproblemen”, stelt ze op 22 april. VSCD
 • Alle theaters in Nederland blijven sowieso gesloten tot en met 19 mei. Daarna wordt opnieuw gekeken of schouwburgen en andere podia weer open kunnen gaan. Premier Rutte nam, tijdens zijn persconferentie, de theaters niet zelf in de mond, wat aanvankelijk voor een hoop onduidelijkheid zorgde. Het verbod op alle openbare evenementen tot 1 juni gold ook voor theaters, ook al hebben die officieel geen meldingsplicht of vergunning. Bovendien zijn de meeste theaterzalen vrij groot en verkopen veel meer dan 250 kaarten. Dan zouden alle theaters en schouwburgen van Nederland dus deze zomer gesloten blijven. Theatermakers reageren op deze beslissing. Een zware domper voor alle artiesten die nu geen werk hebben. Theater.nl , Theater.nl
 • Met grote spijt ziet het Holland Festival zich genoodzaakt de 73e editie, die zou plaatsvinden van 4 tot 28 juni 2020, af te gelasten. De aanhoudende, beperkende maatregelen die de Rijksoverheid 21 april jl. bekend heeft moeten maken, bezegelden het lot van de 73e editie van het festival. Voor het Holland Festival is het niet meer mogelijk om het festival in aangekondigde vorm te realiseren.
 • De festivalorganisatie onderzoekt met een groot deel van de kunstenaars die in het festival zouden optreden en met diverse samenwerkingspartners alternatieve manieren om in juni toch een deel van het programma te kunnen tonen. Met onder meer streamings, films, radio-opnames, vlogs en blogs en podcasts laten de makers zien waarmee zij bezig zijn. Holland Festival
 • De afgelopen weken heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VVTP en VvNO) zich gebogen over gezamenlijke afspraken rond de schade die is ontstaan door de lockdown van de podiumkunstensector. De betrokken brancheverenigingen hebben uitgesproken zich samen verantwoordelijk te voelen voor de hele keten. Immers producenten kunnen niet zonder podia en podia kunnen niet zonder het aanbod van producenten. De gedwongen sluiting van podia raakt de hele keten van podia, producenten en uitvoerenden (zowel in loondienst als zelfstandigen). Allen hebben zij grote schade en het voortbestaan van veel instellingen in de keten staat onder druk. Daarom zijn de betrokken partijen erop gericht om te komen tot oplossingen die zoveel mogelijk van de bestaande keten overeind houden, zodat na de crisis een volwaardige infrastructuur overblijft. In een document is het resultaat tot nu (17 april) toe te lezen. NAPK
 • De steun van 300 miljoen die minister van Engelshoven (OCW) bekend maakte is een goed gebaar. Maar die steun richt zich vooral op de gesubsidieerde sector. Wat lang niet iedereen zich lijkt te realiseren is dat wat er in het theater te zien is, voor het overgrote deel afkomstig is van vrije producenten. Jon van Eerd, een van de vrije producenten, lucht zijn hart. Scènes
 • Laat het verbod op samenkomsten en evenementen vervallen en vervang dat door een landelijk protocol, dat vraagt De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) in een brief, dd. 17 april, aan minister Grapperhaus, van Justitie en Veiligheid. In de brief verzoekt de VPT de minister om in samenspraak met de vereniging een landelijk protocol op te stellen om voorstellingen, bijeenkomsten en evenementen weer mogelijk te maken. In het nieuwe protocol wil de vereniging een voor ieder werkzame situatie nastreven en daarvoor een ‘generieke aanpak opstellen voor samenkomsten van verschillende omvang, met een scala van verschillende maatregelen die daarbij horen, om zo te kunnen voldoen aan de 1,5 meter samenleving’. Theaterkrant
 • ‘De coronacrisis doet veel pijn, maar onze schouwburg valt niet om als de voorstellingen vanaf september weer normaal kunnen plaatsvinden’, aldus Mirjam Barendregt, directeur Orpheus in Apeldoorn. ‘Onze programmering voor het nieuwe seizoen is echter een groot probleem.’ Scènes
 • Bram Jacobs is de nieuwe programmeur van het Parktheater. Samen met Iselle Claassens is hij verantwoordelijk voor wat er in het Eindhovense theater op de bühne staat, en ook bij Natlab en De Hofnar in Valkenswaard. Het ED sprak ze net voordat de coronacrisis uitbrak. Nu is alles anders, maar hoe werkt dat onder normale omstandigheden, en wat zijn hun ideeën? En update: wat doen ze nu? Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De Weijer in Boxmeer is als eerste theater van Nederland failliet door het coronavirus. 21 mensen op de loonlijst moeten WW aanvragen. Het theater, onder leiding van Peter – Paul Kissels, was een succes, zonder subsidie. Kissels had zijn personeel kunnen beschermen door gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, maar de voorwaarde dat je iedereen in dienst houdt ‘zou ons definitief uitmergelen, en dan was er straks helemaal geen De Weijer meer’. Hij hield dus de aparte BV aan waarmee hij ruimtes in De Weijer kan blijven verhuren aan plaatselijke verenigingen, de bibliotheek, de fanfare. En van eigen geld koopt hij de gehele inventaris terug van zijn curator, ‘dus alles blijft zo staan’. Het is wachten op theater op anderhalve meter en het vaccin. De Volkskrant
 • Tientallen afgelaste voorstellingen, tienduizenden lege stoelen en een financieel verlies dat in de tonnen loopt. De theaters in Oss, Uden en Veghel worden hard geraakt door de coronacrisis. Grote vraag is ook: hoe leuk is het avondje theater straks nog in een zaal met slechts 150 man? Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Geen voorstellingen voor de liefhebbers, geen werk voor de artiesten, geen opgetogen gasten voor de theaterdirecteuren. Allemaal hebben ze 21 april rood omcirkeld in de agenda staan. Verlangend naar duidelijkheid, ook als het nieuws in de persconferentie van Rutte tegenvalt. Ook de theaterdirecteuren in West – Brabant. BN – De Stem , inlog vereist
 • De stoelen zijn leeg. De zalen donker. Een oorverdovende stilte hangt in het theater. De Bussel in Oosterhout is nu ruim een maand gesloten vanwege de coronacrisis. Directeur Charlotte Louwers: ‘Lastig, want je wilt juist een plek zijn waar mensen samenkomen’ Toch kan het theater volgens haar gezien wel tegen een stootje.BN – De Stem , inlog vereist , BN – De Stem , inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 • Cultuur is niet zo belangrijk. Dat beweert Safi Bahcall zijn boek ‘Loonshots: Grenzeloos ambitieuze plannen’. Hij stelt dat het vermogen om te vernieuwen wordt bepaald door de structuur van een organisatie en dus niet door de (organisatie)cultuur. Terwijl managementgoeroe Peter Drucker toch ooit zei: “Culture eats strategy for breakfast,” waarmee hij duidelijk wilde maken dat cultuur bepalend is voor het succes van een organisatie. Hoe zit het? Heeft Bahcall gelijk? Heeft Drucker gelijk? Valt voor beide kanten iets te zeggen? En vooral: wat moet je als cultuurmarketeer met het gedachtegoed van Safi Bahcall? Cultuurmarketing

 

Financiering

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.v.m. het coronavirus. Update dd. 23 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Directeur Syb Groeneveld van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie reageert verheugd op de extra middelen van minister van Engelshoven (OCW) ‘Het is buitengewoon belangrijk dat het kabinet investeert om cruciale instellingen in de keten van de culturele en creatieve infrastructuur in deze crisis overeind te houden. Samen doen we ons best om de negatieve gevolgen van Covid-19 zo beperkt mogelijk te houden.’ Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De eerste ronde van de regeling Architectuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van 2020 was kwalitatief hoog en betrof relatief grote projectaanvragen. Zestien voorstellen, iets minder dan de helft van het totaalaantal ingediende aanvragen, zijn toegekend door de commissie Architectuur. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de eerste ronde van het jaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ,
 • In de vierde ronde van de Open Oproep Ruimte voor talent van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn tien bijzondere samenwerkingen geselecteerd. Een opvallend groot aantal van de voorstellen was afkomstig vanuit de discipline vormgeving of interdisciplinair van aard. Voor de Open Oproep Ruimte voor talent #4 nam het Stimuleringsfonds 33 aanvragen in behandeling. Met tien gehonoreerde voorstellen kwam het honoreringspercentage op 30 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 250.000; aan elk project is € 25.000 toegekend. Programmaleider Talentontwikkeling Marieke Ladru reflecteert op de open oproep. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tijdens vier online scout nights pitchten veertig jonge makers begin april hun werk om in aanmerking te komen voor een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Twaalf van hen werden geselecteerd voor de volgende ronde: stuk voor stuk makers met een groot potentieel en de ambitie om een ander geluid te laten horen in de culturele sector en daarbuiten.
 • De ontwikkelplannen worden in de tweede ronde op 7 en 8 juli beoordeeld door de adviescommissie van de Deelregeling Talentontwikkeling, samen met de plannen van makers die volgens de reguliere procedure werden geselecteerd in de eerste ronde. De commissie selecteert in de tweede ronde maximaal 35 makers die een talent ontwikkelingsbeurs van € 24.000 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvangen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds is blij met de extra steun van 300 miljoen voor de cultuursector. Daarnaast heeft het fonds samen met de andere vijf rijks cultuurfondsen voorstellen gedaan om binnen de eigen mogelijkheden budgetten vrij te maken voor aanvullende maatregelen. Directeur van der Lingen hoopt dat het fonds zo snel kan laten weten hoe het Mondriaan Fonds kunstenaars, bemiddelaars en instellingen kan helpen hun praktijk gaande te houden. Het fonds gaat coulant om met prestatie-eisen. Het fonds gaat er vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een prestatie door hen niet geleverd kan worden. Mondriaan Fonds
 • Update coronavirus Mondriaan Fonds, dd. 17 april. Mondriaan Fonds
 • De samenwerking tussen Netflix en het Filmfonds krijgt uitvoering binnen de kaders die het Filmfonds heeft aangekondigd en vindt plaats binnen een geoormerkte regeling: het Steunfonds Filmproducties en high-end series. Producenten kunnen nu een aanvraag doen wanneer een filmproductie of high-end serie, die door het Fonds in de realisering is gesteund, door de effecten van COVID-19 direct getroffen is in de preproductie, productie of postproductie. Alle COVID-19 updates van het Filmfonds, ds. 23 april. Filmfonds
 • Netflix en het Nederlands Filmfonds kondigen op 17 april een nieuw steunfonds voor Film- en TV producties aan om medewerkers te helpen die acuut in de problemen zijn gekomen door de COVID-19 pandemie. Netflix stelt in Nederland 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren. Beide partijen hopen dat andere partijen ook gaan bijdragen teneinde de fijnmazige culturele Nederlandse infrastructuur van filmmakers en professionals te kunnen behouden. Netflix levert de financiële bijdrage zonder tegenprestatie. Het geld wordt verdeeld door het fonds, nadat producenten hebben aangegeven waar de nood binnen de producties op dit moment het grootst is. ,,Het gaat niet om de volledige dekking van kosten en salarissen”, licht fondsdirecteur Bero Beyer toe. Filmfonds , Dagblad van het Noorden
 • De indiendatum van de Wildcards (7 juli 2020) wordt na overleg met de verschillende regieopleidingen verschoven naar een latere datum. De eindexamenfilms lopen vanwege het Corona-virus vertraging op. Het Filmfonds maakt de nieuwe deadline datum zo snel mogelijk bekend via website en social kanalen. In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit. Met dit bedrag krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. Filmfonds
 • De Netherlands Film Production Incentive (Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de jaarlijkse Monitor* die is uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2019, blijkt dat door de 397 producties die een financiële bijdrage kregen, voor € 489,2 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed. Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld € 4,37 aan productie in Nederland uitgegeven. 237 projecten (58%) komen in internationale samenwerking tot stand. Filmfonds
 • Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Deze extra ondersteuning is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de eerdere (generieke) steunmaatregelen. Het Letterenfonds is, met de minister, blij met dit besluit waarmee het belang van cultuur voor onze maatschappij wordt onderstreept. Het gaat om een substantieel bedrag en een belangrijke steun voor de cultuursector die door de coronacrisis hard wordt getroffen. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten is blij dat extra middelen zijn vrijgemaakt voor de kunstsector. ‘’Tegelijkertijd realiseren we ons dat met deze extra middelen lang niet alle zorgen kunnen worden weggenomen. Wij komen allemaal – zowel de sector als de overheid en het Fonds Podiumkunsten – de komende maanden nog voor heel wat moeilijke en verstrekkende keuzes te staan. Het Fonds doet in elk geval zo veel mogelijk wat het kan om de podiumkunsten door deze moeilijke periode te helpen.”. aldus Henriëtte Post, directeur Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 23 projecten gehonoreerd in de eerste ronde van de regeling opdracht compositie of libretto. Er zijn in totaal 60 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. In deze eerste ronde is er 334.500 euro verleend. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 15 juli. Fonds Podiumkunsten
 • Als Rijkscultuurfonds stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie vernieuwing vooral op projectbasis. Het fonds is daarom ook in gesprek met gemeenten, provincies en scholen: het fonds vraagt deze overheden en instellingen om de duurzame relatie met ‘hun’ culturele organisaties, hoe klein of groot ook, in stand te houden. Zo wordt er samen voor gezorgd dat voorbereidingen door kunnen gaan, zzp’ers en vaste medewerkers betaald blijven worden, en straks het cultuurmaken op scholen en in de vrije tijd weer kan opbloeien. Het fonds stuurde op 15 april een brief aan de wethouders cultuur. Fonds voor Cultuurparticipatie , Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Steeds meer Brabantse makers en organisaties in de kunst- en cultuursector verbreden hun blikveld. Ze richten hun ambities niet alleen maar binnen onze eigen landsgrenzen, maar ook daarbuiten. De provinciale impulsgelden stellen hen in staat om hun internationale ambities waar te maken. Hoe ziet dat er precies uit? Ter inspiratie : drie goede voorbeelden onder de loep: Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn. Kunstloc Brabant
 • ISH Dance Collective uit Amsterdam krijgt dit jaar de Cultuurfonds Prijs, een oeuvreprijs van 150.000 euro. ISH Dance Collective zorgt voor vernieuwing in de podiumkunsten door kunstvormen op een unieke manier te combineren en maakt daarmee de samenleving mooier, aldus het Cultuurfonds over de toekenning van de prijs. Cultuurfonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds is heel blij met de extra ondersteuning die de minister van Engelshoven (OCW ) op 15 april jl. heeft toegezegd. Het biedt een aantal vitale instellingen soelaas. ‘’Dat geldt helaas nog niet voor andere segmenten die het bestel kleur geven, zoals de amateurkunst, vrije producenten, talrijke zzp’ers en de organisaties die worden gedragen door vrijwilligers. Door krachten te bundelen, slagen we er hopelijk in ook hen verder te helpen.”
 • Het Cultuurfonds en andere private cultuurfondsen proberen in de lijn van hun strategie en missie daartoe bij te springen. Directeur Adriana Esmeijer van het Cultuurfonds geeft, op 20 april, een update en doet een oproep. Cultuurfonds
 • De minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft aangegeven € 300 mln aan additionele middelen toe te voegen aan het bestaande instrumentarium om vitale onderdelen van de culturele infrastructuur in stand te houden. Dit geld zal beschikbaar worden gesteld via de Rijksfondsen en Cultuur+Ondernemen. Via Cultuur+Ondernemen stelt de minister middelen beschikbaar voor instellingen die privaat worden gefinancierd. Dit gebeurt in de vorm van leenfaciliteiten. Cultuur+Ondernemen
 • De aanvraagronde voor de extra ‘Corona’-tranche van het SENA Performers Muziekproductiefonds is gesloten. Er zijn nog nooit zoveel aanvragen ingediend als nu. Aanvragers moeten er rekening mee houden dat SENA helaas niet iedereen kan honoreren en een aantal aanvragen slechts ten dele. Het beoordelen van de aanvragen zal bovendien meer tijd in beslag nemen dan de vooraf gemelde deadline voor de beoordeling van 23 april aanstaande. Helaas kan SENA niet communiceren over individuele afwijzingen of lager dan aangevraagde toewijzingen. SENA
 • We Are Public lanceert een eigen coronafonds : ‘In Art We Trust Fund’. Iedere maand selecteert en presenteert We Are Public nu ’15 Makers Van Nu’, met name onafhankelijke makers die hard geraakt worden door de huidige maatregelen. ‘Makers die we steengoed vinden en waarvan wij willen dat ze doorgaan. Makers die we straks gewoon weer in ons programma willen zien.’ Leden kunnen de makers hearten op de website. Hoe meer hartjes, hoe meer geld ze krijgen van het fonds. In de selectie van april zitten o.m.De Dansers, Eva Knibbe, Hanna van Mourik Broekman, Igor Vrebac, Julian Hetzel, Marte Boneschansker, Poezieboys en Ryan Djojokarso. Theaterkrant , We Are Public
 • Het Chassé Cultuurfonds heeft een bedrag van 76.000 euro ontvangen, speciaal bedoeld om Bredase podiumkunstenaars in nood te helpen. De gever wil anoniem blijven. Het Chassé Cultuurfonds is door de schenking in staat een aanvullende bijdrage in de vorm van een gift beschikbaar te stellen bovenop de TOZO-steun. Het gaat om 300 euro voor een alleenstaande of 500 euro voor samenwonenden. De noodsteun kan een keer per kwartaal worden aangevraagd zolang de coronacrisis duurt en er geld zit in de noodsteun-pot. BN – De Stem , Chassé

 

prijzen

 • Ieder jaar reikt Archeon de Thea Beckmanprijs uit aan het beste historische jeugdboek. De jury kijkt naar historische jeugdromans die én goed geschreven zijn én die de lezer op geloofwaardige wijze meenemen in het verleden. De winnaar van de Thea Beckman Prijs ontvangt € 1000,- van Archeon. Afwisselend worden boeken voor jonge en voor oudere lezers bekroond. Naast de volwassen jury is er ook een kinderjury. De winnaar van deze lezersprijs de Jonge Beckman ontvangt €500,- Er is een longlist van 10 boeken opgesteld. Op 19 september wordt zowel de Thea Beckmanprijs 2020 als de Jonge Beckman 2020 in Archeon uitgereikt. Archaeon

Kunstonderwijs

 • Donderdag 5 maart bleek de laatste dag te zijn waarop Stijn Giesbers, Anouk Raaijmakers en Stijn Swolfs, masterstudenten Architecture, Building and Plannin, TU Eindhoven, hun groepsgenoten en docenten van de afstudeerstudio elkaar fysiek op de Technische Universiteit Eindhoven zouden zien. Hoe is het om af te studeren onder deze omstandigheden? Archined

 

Kunstbeoefening

 • De organisatie van de Nederlands Brassband Kampioenschappen (NBK), op 6 november en 7 november in TivoliVredenburg in Utrecht, pakt voor de 40e editie uit met vijf nieuwe composities als verplicht werken. Klankwijzer
 • Onder de naam ’17 Miljoen Mensen’ gaf Davina Michelle samen met gastartiesten vier akoestische optredens in een leeg Ahoy in Rotterdam. Iedere aflevering van ’17 Miljoen Mensen’ eindigde met een herschreven versie van ’15 Miljoen Mensen’, het populaire nummer uit 1996 van het duo Fluitsma & Van Tijn. Een arrangement voor alle blaasorkestbezettingen met click-track is nu verkrijgbaar bij uitgeverij Ferskaat MP. Klankwijzer
 • ,,Onze leden bleven echter niet bij de pakken neer zitten en lieten zich inspireren door onze activiteit uit 2019. Zij hebben de tekst aangepast van het lied ( Voor de Harmonie) dat we met Claudia speelden. De muzikanten hebben thuis hun partij ingespeeld, een van onze trombonisten heeft het lied ingezongen.” Het resultaat is op YouTube en Facebook gezet en dat is ook De Breij niet ontgaan. Ze was ontroerd, twitterde ze. BN – De Stem
 • Het Zuidelijk Toneel presenteert Theater Na de Dam in een nieuwe vorm. Tijdens de elfde editie van Theater Na de Dam 2020 zouden op 4 mei 2020 gelijktijdig door heel Nederland meer dan 40 voorstellingen spelen, gebaseerd op gesprekken tussen jongeren en ouderen over de Tweede Wereld Oorlog. De huidige Corona-realiteit maakt dit niet mogelijk, terwijl het delen van verhalen en verbinding maken met elkaar belangrijk is. Om gehoor te geven aan de oproep van Theater Na de Dam om desondanks ‘iets waardevols te maken’ gingen Het Zuidelijk Toneel & theatermaker en initiator Rozemarijn Romeijn samen aan het werk met het project ‘Noem mij’. Nu er geen fysieke voorstelling komt, gaan de 17 jongeren samen 75 zakdoeken haken. 75, omdat Tilburg 75 jaar bevrijd is. Deze zakdoeken zitten vol verhalen. HZT
 • Elf kinderen tussen de 5 en 12 jaar uit ’s-Hertogenbosch zijn sinds september druk bezig met de voorbereidingen van de musicalproductie Cacao de Musical van stichting Muziektheater Spetter. Het bijzondere is dat zij de onderwerpen die in het verhaal aan de orde komen – rondom het thema ‘snoep als lijmmiddel’ – helemaal zelf hebben bedacht. De coronacrisis gooit tijdelijk roet in het eten maar het is de bedoeling dat de jonge talenten zo snel mogelijk alsnog laten zien wat zij kunnen tijdens een grootse première bij Theater Artemis. Bossche Omroep

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Het Stedelijk Museum Schiedam gooide de deuren naar de stad radicaal open en wierp zich daarbij zelfs op als verzorger van kamerplanten voor Schiedammers op vakantie. Het werkte. Directeur Deirdre Carasso en kunstenaar Wolf Brinkman over de veranderende functie van het museum, en natuurlijk over hun educatieprogramma. LKCA
 • De geschenkbundel bij de Boekenweek voor Jongeren, getiteld 3PAK, wordt dit jaar geschreven door het trio Daniëlle Bakhuis, Johan Fretz en Pepijn Lanen. De Boekenweek voor Jongeren vindt plaats van 18 tot en met 27 september en staat in het teken van het thema ‘In een boek kan het wel’. Het is voor het eerst dat er in de bundel ook een graphic novel wordt opgenomen. De Boekenweek voor Jongeren wordt georganiseerd door Stichting CPNB, Stichting Lezen en de Schrijverscentrale. NBD Biblion is sponsor. CPNB
 • De landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd die op 27 mei zou plaatsvinden, gaat vanwege de coronacrisis niet door. Dit is heel vervelend voor de voorleeskampioenen. Daarom hebben we een manier bedacht om de campagne dit jaar toch nog voorlezend af te sluiten.
 • Alle schoolkampioenen krijgen binnenkort een digitale kaart met daarin een oproep om zelf een voorleesfilmpje te maken en dit filmpje in de story’s van hun Instagram te zetten. Stichting Lezen zal deze filmpjes vervolgens delen op de Instagram van De Nationale Voorleeswedstrijd. Op deze manier krijgen de kampioenen toch nog een nationaal podium om hun voorleeskunsten te laten zien en horen. Stichting Lezen
 • De Jacques Vriens cultuurprijs komt in 2020 weer terug. Deze cultuurprijs, speciaal voor kinderen en jongeren uit Helmond, is ontwikkeld om jong creatief talent in het zonnetje te zetten. Alle kinderen en jongeren uit Helmond in de leeftijd van 7 tot 17 jaar kunnen dit jaar weer meedoen. Dit jaar zijn er twee categorieën: leerlingen uit het basisonderwijs en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In beide categorieën is een publieksprijs en een juryprijs te winnen. Van 15 mei tot 31 augustus kunnen foto’s en filmpjes van het werk ingestuurd worden. Cultuur-Contact
 • In 1951 werd Tilburg geteisterd door een pokkenepidemie. De stad werd afgesloten van de buitenwereld en alle bewoners – toen bijna 100.000 – moesten (opnieuw) worden gevaccineerd. Ter herinnering aan die moeilijke periode en als dank aan de vele artsen en verzorgers werd een glas-in-loodraam gemaakt, dat nog altijd in het paleis-raadhuis te zien is. Een dankraam. Nu het coronavirus zijn ronde doet en opnieuw veel inzet en uithoudingsvermogen vraagt van heel veel mensen, hebben Berny van de Donk, Stadsmuseum Tilburg, EELT Theatercollectief en Studio Web Presence het initiatief genomen om opnieuw een dankraam te gaan maken. In samenwerking met heel veel andere organisaties en samen met alle Tilburgers. Dankraam Tilburg

 

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Premier Rutte kondigt al een tijdje aan dat we ons moeten voorbereiden op een anderhalve meter-samenleving. Welke rol ontwerp hierin kan spelen, kwam op 22 april aan bod tijdens een livecast van Pakhuis de Zwijger. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, onderzoeker Martijn de Waal en de architecten Oana Rades en Jolijn Valk gaan met elkaar in gesprek. Een videoverslag. Architectenweb , Pakhuis de Zwijger
 • Indira van ’t Klooster, directeur van het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam, schreef een beschouwing over de anderhalve meter-samenleving in relatie tot architectuur. Arcam
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade schreef een essay over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. ‘Het beleid moet voortaan gestoeld zijn op morele afwegingen die ondubbelzinnig juist zijn.’ College van Rijksadviseurs
 • Gedurende het najaar van 2019 hebben vijf multidisciplinaire ontwerpteams, BNA Onderzoek de TU Delft, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en de corporaties Ymere, Woonstad en SWZ zich gebogen over de vraag: Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? En wat kan hierin de rol van het gebouw zijn? De resultaten van deze ontwerpverkenning – integrale ontwerpen en stappenplannen voor klimaatbestendige gebouwen – zijn nu gebundeld in een publicatie. BNA
 • Een interview met Jip Lauwe Kooijmans, Vogelbescherming en mede-initiatiefnemer ‘Toolbox Natuurinclusief Bouwen’ , die eind 2019 werd gelanceerd. Mathias Lehner verkent namens de BNA met Kooijmans of er een nieuw verdienmodel in het natuurinclusief ontwerpen en bouwen zit. BNA
 • De Berlijner Christopher Dell is vermaard vibrafonist én theoreticus op het gebied van het stedelijk ontwerp. In The Improvisation of Space verbindt hij deze twee hoedanigheden met een theorie van de improvisatie. Archined
 • Vorig jaar was er meer logistiek vastgoed direct beschikbaar dan een jaar eerder, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het is voor het eerst sinds 2014 dat er meer distributiecentra leegstaan of nog verhuurd of verkocht moeten worden. Architectenweb
 • Jos Gadet, hoofdplanoloog bij de gemeente Amsterdam, vraagt om meer aandacht voor aantrekkelijke openbare ruimte in onze steden. Dat dit de aanjager van onze kenniseconomie is staat buiten kijf en de coronacrisis onderstreept dit nog maar eens. De slechtst denkbare reactie op de coronacrisis zou zijn om van koers te veranderen en het aloude groeikernenbeleid van stal te halen.Gebiedsontwikkeling.nu
 • De winkelstraten in Nederland kunnen nog tussen de 15 en de 20% van hun oude passantencapaciteit aan als de anderhalve meter-regel na het einde van de corona-maatregelen van kracht blijft, heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng berekend met behulp van een simulatiemodel voor voetgangersstromen. Architectenweb
 • De coronapandemie verandert de stad. Je ziet het overal: lege straten, dichte winkels. Kan deze pandemie ervoor zorgen dat we eindelijk gaan bouwen zoals we dat al jaren willen? Meer ruimte, meer groen en meer duurzame bouwmaterialen? Of wordt de urbanisatietrend hiermee juist gekeerd? In gesprek met Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht, en Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling, TU Delft. BNR Nieuwsradio , Gebiedsontwikkeling.nu
 • Volgens Agnes Franzen, strategisch adviseur SKG/TU Delft, biedt de coronacrisis de mogelijkheid om verder te kijken dan financiële winst alleen. Zij legt de grote opgaven die de crisis voor de wereld van gebiedsontwikkeling met zich meebrengt langs de meetlat van People, Planet en Profit. “De crisis leert ons wat waardevol is. Kijk breder dan alleen financieel kapitaal, het is tijd voor nieuwe winst.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Historica Hilde Sennema merkt dat stedenbouwers zich vooral bezighouden met lichamelijke gezondheid. Ons geestelijk leven komt er bij hen bekaaid vanaf. “Laat ze openbare plekken ontwerpen voor ontmoeting of juist afzondering, voor zingeving of juist voor het grote niets.”
 • Gebiedsontwikkeling.nu
 • Lichtfestival GLOW gooit het dit najaar over een andere boeg. Aanleiding is de coronacrisis.
 • Het festival is normaal zeer drukbezocht, met ruim 750.000 bezoekers. Grote mensenmassa’s lopen normaliter in een stoet langs alle lichtkunstwerken, maar dat zal wellicht niet kunnen. Als alternatief wordt daarom onder meer gedacht aan grote projecten in de lucht of mobiele lichtkunstwerken die elke paar dagen langs parken en verzorgingshuizen rijden. Ook wil GLOW, gezamenlijk met de stad, juist tijdens aankomende editie een verbindend moment creëren Ook de Dutch Design Week past zijn programma aan. GLOW , Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Dit is niet de eerste wereldwijde pandemie. Elizabeth Yuko kijkt terug op hoe de griepuitbraak in 1918 het hedendaagse badkamerdesign beïnvloedde. CityLab

 

beeldende kunst

 • Welke relevantie kan kunst nu hebben voor hen, die nu in de ziekenhuizen in de frontlinie werken ? Een essay van Sam Ramos, een museumdocent, verbonden aan het Art Institute of Chicago, die doorgaans medische studenten ontvangt en met hen aan de hand van de collectie de genezende potentie van kunst bespreekt. Hyperallergic
 • Curator Inez Piso spreekt vanuit haar quarantaine in Istanboel vier kunstenaars over hun werk dat vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus hele andere associaties oproept. Ze bespreekt vier kunstwerken die ver vóór deze crisis gemaakt zijn, maar nu onvermijdelijk in een nieuw daglicht zijn komen te staan. Mister Motley
 • De kunstwereld democratiseert in hoog tempo. Het is de consequentie van een virus voor wie we allemaal gelijk zijn. Iedereen telt mee, zo is de boodschap die de eens zo exclusieve kunstwereld nu graag lijkt uit te dragen. In de kunstwereld toont die solidaire draai zich in de opmerkelijke populariteit van de Open Call. Metropolis M heeft er een aantal op een rij gezet, met een accent op de kleinere kunstinstellingen: van een virtuele performance bar, een blijf thuis-residentie, tot een brief aan de dierentuin van de toekomst. Voor wie geprikkeld is door de oproepen: er valt nog op te reageren. Metropolis M
 • In het Van Abbemuseum in Eindhoven was maandenlang een overzichtsexpositie te zien van beeldend kunstenaar Ad Snijders. Als het museum na de coronacrisis weer open gaat zal de expositie daar niet meer te zien zijn, want die gaat naar het Danubiana Meulensteen Art Museum in Bratislava (Slowakije). Beide musea werkten samen aan een omvangrijke publicatie die een prachtig beeld geeft van deze kunstenaar en van het avant-gardistische kunstenaarsmilieu in Eindhoven. Brabant Cultureel

 

film en av

 • Er is een kleine stroming in de experimentele cinema die films maakt van huidcellen, bloed, zweet en tranen. Ze geven een nieuwe kijk op de relatie tussen lichaam en film in tijden van isolatie en fysieke afstand, aldus Dana Linssen. Filmkrant
 • Veel nationale en internationale filmfestivals zijn afgelast of uitgesteld. Sommige festivals zetten een deel van hun programmering online, soms gratis, soms tegen een kleine betaling. NRC
 • Elke vrijdag streamt het CineBUT+ kanaall, van het Bredase BUTFF festival, gratis een cultfilm, waarbij je in een chat livecommentaar mag geven. BUTFF

 

letteren

 • Het is de zestiende editie van het literaire blad Dichter en dat staat – niet verbazingwekkend – helemaal in het teken van corona. Of beter: het tijdschrift biedt troost in tijden van het rondwarende virus. Meer dan veertig dichters – van zeer bekend tot net beginnend – en één beeldend kunstenaar hebben deze uitgave van Plint gemaakt en het is een genot om het op de tafel te hebben liggen. Het op bepaalde momenten op te pakken en het volgende gedicht te lezen en de tekeningen te bekijken. Eindhovens Dagblad , Plint

 

muziek

 • De Tilburgse stadscomponist Anthony Fiumara heeft zes componisten, waaronder drie van zijn studenten, gevraagd nieuwe muziek te schrijven voor de stad. Daarnaast is er een werk van hemzelf te horen. De muziek wordt in de weken vanaf 23 april gespeeld in gebouwen in Tilburg waar vanwege corona nu niemand mag komen, onder meer in het Natuurmuseum, Café Kandinsky en Hall Of Fame. De mini-concerten zijn online te zien. Brabants Dagblad
 • Ewa Maria Wagner, altvioliste in het Radio Filharmonisch Orkest en schrijfster, schreef een persoonlijk relaas over het leven in deze moeilijke tijden. Klassiek Magazine
 • Groene Engel in Oss introduceert een tweedaags festival met livemuziek: Quarantaine Sessies. Het cultuurpodium biedt op 24 en 25 april muzikanten een online podium. Het publiek kan er thuis gratis van genieten. In totaal maken ruim achttien artiesten online hun opwachting, onder wie Maurice van Hoek, Ed Struijlaart en Iris Penning. Zij zorgen voor acht uur aan muzikaal vermaak, beide avonden vanaf 19.00 uur. Bijwonen van de optredens kan via Facebook of de website van de Groene Engel. Brabants Dagblad , Groene Engel

 

theater en dans

 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant
 • Dansers missen de sensatie van de liveperformance. Het Nederlands Dans Theater begon daarom ‘Switch Streams’, een live gestreamde voorstelling via Facebook, aan elkaar gepraat door danser en technisch coördinator van dit ‘live-event’ Roger van der Poel. Het voelt, een beetje, alsof je in het theater bent, schrijft NRC. NRC
 • Als creatief tegengif voor het gefnuikte dansseizoen komen dansers van het Nationale Ballet zelf met initiatieven. Milena Sidorova creëerde thuis een onlinechoreografie, die ze via Zoom instudeerde met liefst 25 Nationale Ballet-dansers, verspreid over drie continenten. Videomaster en voormalig eerste solist Altin Kaftira (47) coachte de dansers in cameratechniek en bracht 209 iPhone-opnamen terug tot een ruim vier minuten durende dansfilm, getiteld Hold On, naar de gebruikte muziek van Di-rect. Met intro, groepscrescendo en grande finale. De Volkskrant
 • De Leest in Waalwijk is gastheer van het online Theater Virus Festival, en heeft Christel de Laat gevraagd voor een optreden vanuit haar eigen huis. Naast De Laat zijn er Raf Walschaerts van Kommil Foo, een Vlaamse cabaretduo, singer-songwriter Ed Struijlaart en Edward Reekers, zanger van de symfonische rockband Kayak. Daarnaast is er ruimte van talent van eigen bodem. Brabants Dagblad
 • Niet naar de LocHal? Dan komt de LocHal naar jou! De KennisMakerij gaat de sfeer van de ‘huiskamer van Tilburg’ wekelijks naar de Tilburgse huiskamers proberen te brengen. Onder de titel de KennisMakerijRevue draait de première dinsdag om een toepasselijk thema: lanterfanten. Brabants Dagblad

 

Brabantse makers

 • Het tienjarig jubileum van ontwerpcollectief Dutch Invertuals uit Eindhoven werd aangegrepen om een tentoonstelling te maken rond de cirkel. Dat leverde een boeiende presentatie op, nu opgesteld in De Kazerne. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Ingrid Simons is genomineerd voor de Senefelder Award 2020. Brabant Cultureel
 • Zoals reeds aangekondigd maakt Witte Rook dit jaar een koppeling tussen WKNDX en XTRA. Twee werkperiodes die -normaliter- fysiek bij ons op locatie plaatsvinden. Vanwege het Coronavirus moesten de huidige residenten een switch maken. Gelukkig experimenteerde Witte Rook al een tijdje met online kunstvormen en was de link met een online werkperiode snel gelegd. Josine Vissers richtte thuis een plek in om te werken. Haar interesse ligt in het bestuderen van de ontwikkelingen van vooruitgang. Wat is vooruitgang en aan welke criteria moet vooruitgang voldoen? Dit onderzoek vertaalt Vissers in verschillende media zoals installatie, audio, mixed media, publicaties, tekeningen en uitdrukkingen in tekst. Witte Rook
 • Schapenheld, de film van Ton van Zantvoort heeft de prijs voor beste documentaire gewonnen bij de NL Awards, de prijzen voor beste regionale omroepproducties. Newton Film
 • Twee films van het Eindhovense videobedrijf Veldkamp Produkties hebben prijzen gehaald op het grote New Yorks Festival World’s Best TV & Film 2020. Eindhovens Dagblad
 • Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Geïnspireerd door Ramses Shaffy maakte de onlangs afgestudeerde ArtCoDe-student Emre Kalender (30) een video om Eindhovenaren te motiveren. Bron.Fontys
 • Componist Tom America heeft muziek gemaakt bij veertien gedichten van de Vlaamse dichteres Delphine Lecompte. Een gesprek. NRC
 • Een wereld zonder muziek, theater of dans? Dat is ongelooflijk saai. Daarom maakt de Boxtelse muzikant Harry Hendriks, bekend van de Vaste Mannen van Gerard van Maasakkers, in de oorverdovende stilte die corona veroorzaakt, in zijn eigen huiskamer gewoon nieuwe nummers. Hij bedacht een leuke actie op Facebook. ,,Zeg maar een soort levende jukebox. Bezoekers kunnen een nummer bestellen. Dat speel ik dan en stream dat op Facebook.” Daar betaalt de besteller een bedrag voor, zeg 15 euro. Brabants Dagblad , Facebook
 • Nu rockzangeres Anneke van Giersbergen vanwege de coronacrisis niet kan optreden, wil ze als gastvocalist een bijdrage leveren aan liedjes van anderen. Ze nodigt muzikanten uit om composities te sturen, waarvoor de Eindhovense -tegen een vergoeding- haar partijen zal inzingen. Eindhovens Dagblad
 • Arno van Houtert, solo klarinettist bij het philharmonie zuidnederland, speelde klarinet op zijn Tilburgse balkon. Voor iedereen die het horen wilde en wat troost nodig had. Samen met zijn vrouw Carla Schrijner, celliste bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, op cello. Beiden zitten nu thuis, repeteren en verlangen naar het podium. Een gesprek. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De mannen van rockband The Mighty Ya-Ya uit Eindhoven spelen jarenlang samen. Daarom wisten ze precies hoe hun nieuwe plaat Harakiri Blues moest klinken: lekker rauw. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het begon halverwege maart, op een zonnige dinsdag. DJ DINA van Diest geeft een setje weg op haar dakterras in het centrum van Breda. De Grote Kerk op de achtergrond maakte dat romantische plaatje compleet. Inmiddels is het een uit de hand gelopen concept: de Quarantaine Sessions by DINA is een online vrijdagmiddagborrel op een aantrekkelijke locatie. Met afgelopen vrijdag: Breda International Airport, met DJ Da Huge Pete Dash en DINA zelf. Er volgen er nog twee. BN – De Stem

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie